Metodika práce s testy pro evaluaci Čj v 5. ročníku na pracovních listech a v programu ActivStudio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika práce s testy pro evaluaci Čj v 5. ročníku na pracovních listech a v programu ActivStudio"

Transkript

1 Metodika práce s testy pro evaluaci Čj v 5. ročníku na pracovních listech a v programu ActivStudio Pořadí jednotlivých testů, termín a dobu testování volí vyučující s ohledem na probrané učivo, dosažené dovednosti žáků a obsah ŠVP. 1. Využití testů na pracovních listech (není možnost otevřít ACTIV sešit na interaktivní tabuli) učitel rozdá ofocené testy a žáci kroužkují odpovědi učitel testy po vyplnění vybere, vyhodnotí a výsledky zapíše do Tabulky na celkové vyhodnocení 2. Možnost otevřít sešit ACTIV na interaktivní tabuli (bez hlasovacího zařízení) děti odpovídají pomocí kartiček A, B, C, D (Příloha č. 1) po sdělení správné odpovědi (učitelem nebo žákem) si každý žák, který odpověděl správně, zaznamená bod (lze využít připravenou tabulku proužek papíru, viz Příloha č. 2) učitel hodnocení vybere a výsledky zapíše do Tabulky na celkové vyhodnocení 3. Možnost otevřít sešit ACTIV na interaktivní tabuli a použít hlasovací zařízení děti vybírají odpovědi pomocí hlasovacího zařízení vyhodnocení provádí přímo software a objevuje se na tabuli po každé odpovědi učitel podle tohoto vyhodnocení vyplní Tabulku na celkové vyhodnocení

2

3 Tabulka na celkové vyhodnocení testů Čj 5 na pracovních listech ŠKOLA TŘÍDA POČET ŽÁKŮ HODNOCENÍ (UVÁDĚJTE POČTY ŽÁKŮ) DATUM VÝBORNĚ ÚSPĚŠNĚ NEÚSPĚŠNĚ MAX. 1 CHYBA MAX. 5 CHYB 6 A VÍCE CHYB TEST Č. 1 - PRAC. LISTY 1a, 1b Koncovky podstatných jmen TEST Č. 2 - PRAC. LISTY 2a, 2b Kořen slova TEST Č. 3 - PRAC. LISTY 3a, 3b Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky TEST Č. 4 - PRAC. LISTY 4a, 4b Předpony s, z, vz TEST Č. 5 - PRAC. LISTY 5a, 5b Význam slov TEST Č. 6 - PRAC. LISTY 6a, 6b Vyjmenovaná slova TEST Č. 7 - PRAC. LISTY 7a, 7b Slovní druhy TEST Č. 8 - PRAC. LISTY 8a, 8b Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky

4 Tabulka na celkové vyhodnocení testů Čj 5 na pracovních listech DATUM VÝBORNĚ ÚSPĚŠNĚ NEÚSPĚŠNĚ MAX. 1 CHYBA MAX. 5 CHYB 6 A VÍCE CHYB TEST Č. 9 - PRAC. LISTY 9a, 9b Podstatná jména TEST Č PRAC. LISTY 10a, 10b Slovesa, mluvnické kategorie TEST Č PRAC. LISTY 11a, 11b Shoda přísudku s podmětem TEST Č PRAC. LISTY 12a, 12b Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky TEST Č PRAC. LISTY 13a, 13b Sluneční a větrné elektrárny POZNÁMKY: VYPRACOVAL/A: PODPIS ŘEDITELE:

5 1a Koncovky podstatných jmen Test č. 1 Doplň i, í, y, ý. 1. cvičili se švihadl 2. koupí novou košil 3. šel do údol 4. mísa s hruškam 5. bolí ho zub

6 1b Koncovky podstatných jmen Test č. 1 Doplň i, í, y, ý. 6. čerstvé zel 7. viděl holub 8. třpytivé drahokam 9. za vysokými horam 10. husté křov

7 2a Kořen slova Test č. 2 Které slovo nepatří mezi ostatní? 1. A) moře B) mořeplavec C) mořský D) mořit 2. A) lesník B) lesklý C) lesík D) prales 3. A) žena B) ženský C) nažene D) ženskost 4. A) učinit B) učitel C) učit D) naučit 5. A) rybář B) rybník C) ryba D) rybíz

8 2b Kořen slova Test č. 2 Které slovo nepatří mezi ostatní? 6. A) letec B) letadlo C) letitý D) letět 7. A) lepší B) lepit C) lepenka D) lepidlo 8. A) koupit B) nakoupit C) dokoupit D) koupel 9. A) vodník B) vodit C) voda D) vodička 10. A) startér B) startovní C) starý D) start

9 3a Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky Test č. 3 Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu. Blíží se podzim a někteří živočichové se chystají na cestu do teplých krajin. Vydávají se za potravou a teplem. Jiní hledají vhodná místa k odchování mláďat. U nás mezi nejznámější stěhovavé ptáky patří vlaštovky a čápi. Ale necestují pouze ptáci. V Americe hledají nová napajedla a pastviny bizoni. V Africe se za potravou vydávají stáda pakoňů. Mezi známé vodní cestovatele patří lososi. Takovému cestování se říká migrace. 1. Co je migrace? A) zbarvení B) cestování C) maskování 2. Která slova chybí ve větě? Vydávají se za. A) teplem a světlem B) potravou a vodou C) potravou a teplem 3. Které ptáky najdeme v textu? A) vlaštovky a jiřičky B) vlaštovky a čápy C) čápy a racky

10 3b Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky Test č Jak se říká ptákům, kteří migrují? A) stěhovaví B) stálí C) cestovatelé 5. Která zvířata hledají napajedla a pastviny? A) buldoci B) bizoni C) buvoli 6. Na kterém světadílu migrují bizoni? A) Austrálie B) Afrika C) Amerika 7. Doplň chybějící slova: V Africe se za potravou vydávají. A) stáda bizonů B) skupiny pakoňů C) stáda pakoňů 8. Kteří živočichové migrují ve vodě? A) losi B) lososi C) lovci

11 4a Předpony s, z, vz Test č. 4 Doplň správnou předponu. 1. ložit dřevo A) s B) z C) vz 2. rostlá borovice A) s B) z C) vz 3. jablko červenalo A) s B) z C) vz 4. letadlo létlo z letiště A) s B) z C) vz 5. foukl svíčky A) s B) z C) vz

12 4b Předpony s, z, vz Test č. 4 Doplň správnou předponu. 6. mazat tabuli A) s B) z C) vz 7. napsal kaz A) s B) z C) vz 8. ničené auto A) s B) z C) vz 9. pestrá trava A) s B) z C) vz 10. běr bylin A) s B) z C) vz

13 5a Význam slov Test č. 5 Vyber správné slovo do věty. 1. Déšť nám práci. A) ztěžoval B) stěžoval 2. Ota dřevěnou boudu. A) sbil B) zbil 3. Cesta se stále více. A) sužovala B) zužovala 4. Pracovní byla dlouhá. A) změna B) směna 5. David si na bolest hlavy. A) stěžoval B) ztěžoval

14 5b Význam slov Test č. 5 Vyber správné slovo do věty. 6. ze země míč. A) Svedl B) Zvedl 7. V rádiu zaslechl zajímavou. A) zprávu B) správu 8. účesu Aleně prospěla. A) Směna B) Změna 9. Všechny velké sucho. A) zužovalo B) sužovalo 10. O hrad se stará jeho. A) správa B) zpráva

15 6a Vyjmenovaná slova Test č. 6 Doplň i, í, y, ý. 1. rozb tá l ska A) i, i B) i, y C) i, í 2. hb tá kob lka A) i, i B) i, y C) y, y 3. sb rat p l A) í, y B) í, i C) í, ý 4. s pat p sek A) y, i B) y, í C) i, í 5. v tězná b tva A) i, i B) í, i C) í, y

16 6b Vyjmenovaná slova Test č. 6 Doplň i, í, y, ý. 6. starob lý ml n A) y, í B) i, ý C) y, ý 7. sv t měs ce A) i, í B) y, í C) i, ý 8. v soká v žka A) y, ý B) y, í C) i, í 9. hlas té v tí A) i, i B) y, y C) i, y 10. zb tek s ra A) y, í B) y, ý C) i, ý

17 7a Slovní druhy Test č. 7 Najdi správnou větu A) Odpoledne bude hřát sluníčko. B) Venku krásně hřeje sluníčko. C) U rybníka hřálo sluníčko A) Na houby pojedeme až zítra. B) Zítra pojedeme houbařit do lesa. C) Půjdeme do lesa na houby A) Náš soused má velkého psa. B) Soused má velkého bílého psa. C) Náš soused bude mít psa A) Náš výlet byl vydařený. B) Výlet byl moc hezký. C) Na výletě bylo hezky A) Jirka dostal nové duhové kuličky. B) Jirka dostal čtyři duhové kuličky. C) Zítra dostanu čtyři duhové kuličky.

18 7b Slovní druhy Test č. 7 Najdi správnou větu A) Jana a Eliška pojedou na kole. B) Jana s Eliškou pojedou na kole. C) Na kole pojede Jana a Eliška A) Z rozhledny bylo krásně vidět. B) Z nedaleké rozhledny byl výhled. C) Z rozhledny byl krásný výhled A) Na dvoře byla kvočna s kuřaty. B) Na dvoře byla kvočna a kuřata. C) Kvočna byla na dvoře s kuřaty A) Před domem je modré auto. B) Před domem stála tři auta. C) Před domem byla zaparkovaná auta A) Moje maminka chutně a dobře vaří. B) Maminka výborně peče a vaří. C) Maminka peče výborné tvarohové koláče.

19 8a Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky Test č. 8 Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu. Ptáci Ptáci jsou jediní živočichové v přírodě, kteří mají peří. Peří je lehké, chrání tělo a udržuje stálou tělesnou teplotu. Ptáci patří mezi teplokrevné živočichy. Jsou dobře přizpůsobeni k létání. Létání jim usnadňují mohutné hrudní svaly a lehké kosti. Ne všichni však umí létat. K nelétavým ptákům patří pštrosi a tučňáci. Ptáci nemají zuby, jejich funkci plní silný lehký zobák. Na Zemi žije přibližně druhů ptáků. 1. Co mají ptáci jako jediní živočichové? A) drápy B) peří C) ocas 2. K čemu peří slouží? A) nemá žádný význam B) na ozdobu C) chrání tělo 3. Mezi jaké živočichy ptáci patří? A) teplokrevné B) studenokrevné C) savce 4. Jaké svaly mají ptáci mohutné? A) bederní B) břišní C) hrudní

20 8b Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky Test č Co usnadňuje ptákům létání? A) těžké kosti B) lehké kosti C) dobrý zrak 6. K nelétavým ptákům patří. A) pštrosi B) plameňáci C) pelikáni 7. Tučňáci jsou. A) plazi B) savci C) ptáci 8. Kterou část těla pták nemá? A) kostru B) zuby C) plíce 9. Přibližně kolik druhů ptáků žije na Zemi? A) asi B) asi 9000 C) asi 6000

21 9a Podstatná jména Test č. 9 Urči pád, číslo, rod, vzor. 1. číst knihu A) 4. p., č.mn., r. ženský, žena B) 4. p., č. j., r. ženský, žena C) 2. p., č. j., r. ženský, žena 2. vyprávěl o rytířích A) 6. p., č. mn., r. mužský, pán B) 6. p., č. j., r. mužský, muž C) 6. p., č. mn., r. mužský, muž 3. ležel pod dekou A) 7. p., č. j., r. ženský, žena B) 7. p., č. mn., r. ženský, žena C) 7. p.,č. j., r. ženský, růže 4. káceli pět stromů A) 2. p., č. j., r. mužský, pán B) 2. p., č. mn., r. mužský, muž C) 2. p., č. mn., r. mužský, hrad 5. točil vrtulemi A) 7. p., č. j., r. ženský, růže B) 6. p., č. mn., r. ženský, růže C) 7. p., č. mn., r. ženský, růže

22 9b Podstatná jména Test č. 9 Urči pád, číslo, rod, vzor. 6. chytali do sítí A) 2. p., č. j., r. ženský, píseň B) 2. p., č. mn., r. ženský, píseň C) 4. p., č. mn., r. ženský, píseň 7. zábradlí je opravené A) 1. p., č. mn., r. střední, stavení B) 1. p., č. j., r. střední, stavení C) 4. p., č. j., r. střední, stavení 8. seděl v křesle A) 6. p., č. j., r. střední, město B) 6. p., č. mn., r. střední, město C) 6. p., č. j., r. střední, moře 9. chodí k lékaři A) 3. p., č. j., r. mužský, muž B) 3. p., č. mn., r. mužský, muž C) 3. p., č. j., r. mužský, pán 10. nadouval se zlostí A) 6. p., č. j., r. ženský, kost B) 7. p., č. j., r. ženský, kost C) 7. p., č. mn., r. ženský, kost

23 10a Slovesa, mluvnické kategorie Test č. 10 Urči správně osobu, číslo, čas. 1. Alenka namalovala barevný obrázek. A) 3. os., č. mn., čas minulý B) 3. os., č. j., čas minulý C) 3. os., č. j., čas přítomný 2. Rybáři ulovili několik kaprů. A) 3. os., č. mn., čas přítomný B) 3. os., č. j., čas minulý C) 3. os., č. mn., čas minulý 3. Koupím ti novou čepici. A) 1. os., č. j., čas budoucí B) 1. os., č. mn., čas přítomný C) 1. os., č. j., čas minulý 4. Budeme poslouchat vážnou hudbu. A) 1. os., č. j., čas budoucí B) 1. os., č. mn., čas minulý C) 1. os., č. mn., čas budoucí 5. Ty jsi velmi pečlivý. A) 2. os., č. mn., čas přítomný B) 2. os., č. j., čas přítomný C) 2. os., č. j., čas minulý

24 10b Slovesa, mluvnické kategorie Test č. 10 Urči správně osobu, číslo, čas. 6. Autobus přijíždí vždy včas. A) 3. os., č. j., čas minulý B) 3. os., č. j., čas přítomný C) 3. os., č. mn., čas přítomný 7. Poletíte na dovolenou letadlem? A) 2. os., č. mn., čas budoucí B) 2. os., č. j., čas budoucí C) 2. os., č. mn., čas přítomný 8. V divadle budeme sedět v druhé řadě. A) 1. os., č. j., čas budoucí B) 1. os., č. mn., čas minulý C) 1. os., č. mn., čas budoucí 9. Tomáš očesal všechna jablka. A) 3. os., č. j., čas přítomný B) 3. os., č. mn., čas minulý C) 3. os.,č. j., čas minulý 10. Usušíme seno pro králíky. A) 1. os., č. j., čas budoucí B) 1. os., č. mn., čas budoucí C) 1. os., č. mn., čas přítomný

25 11a Shoda přísudku s podmětem Test č. 11 Doplň i, í, y, ý. 1. Na louce rozkvétal kopretiny a pampelišky. 2. Holubí zobáčky vyzobal všechny drobečky. 3. Topiči kontroloval zásoby uhlí. 4. Holky kresl zvířata z minulosti. A) i B) í C) ý 5. První mrazíky se ohlásil brzy.

26 11b Shoda přísudku s podmětem Test č. 11 Doplň i, í, y, ý. 6. Zajíci, srnci a srnky přicházel ke krmelci. 7. Borovice a smrky se ohýbal ve větru. 8. Krotitelé a cvičitelé pracoval se zvířaty trpělivě. 9. Velké lodě a plachetnice kotv v přístavu. A) i B) í C) ý 10. Kosi a sýkorky přiletěl na krmítko.

27 12a Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky Test č. 12 Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu. Rostliny Podíváme se společně na stavbu kvetoucí rostliny. Putování začneme u kořenů, které čerpají z půdy vodu s minerálními látkami. Ta stoupá stonkem vzhůru do listů, květů nebo plodů. Stonek poskytuje rostlině také oporu. V květech najdeme rozmnožovací ústrojí, prašníky s pylem a semeníky s vajíčky. Uvidíme zde mnoho listů. Listy zachycují pomocí zeleného barviva, chlorofylu, sluneční energii. Ta je potřebná, aby v listech mohla probíhat fotosyntéza. Je to chemická reakce a díky ní máme dostatek kyslíku pro život na Zemi. 1. Jakou rostlinu popisuje text? A) nekvetoucí B) kvetoucí C) jedovatou 2. Která část rostliny čerpá vodu z půdy? A) listy B) stonek C) kořeny 3. Doplň slovo, které chybí: čerpají z půdy vodu s látkami A) známými B) užitečnými C) minerálními 4. Co poskytuje rostlině stonek? A) oporu B) operu C) podporu

28 12b Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky Test č Kde najdeme pyl? A) v brašně B) v prachu C) v prašnících 6. Kde jsou ukryta vajíčka? A) v prašníku B) v semeníku C) v seníku 7. Jak se nazývá zelené barvivo v listech? A) chlorovec B) chlorofyl C) chlorník 8. Jak se nazývá chemická reakce, která probíhá v listech? A) fotosyntéza B) fotoprotéza C) fotoaparát 9. Jaká energie je zapotřebí, aby mohla probíhat fotosyntéza? A) měsíční B) elektrická C) sluneční 10. Který důležitý prvek nám poskytují zelené rostliny? A) dusík B) kyslík C) vodík

29 13a Sluneční a větrné elektrárny Test č. 13 Pozorně si přečti text. Budou následovat otázky k tomuto textu. Sluneční a větrná energie Lidé již dávno přemýšleli o tom, jak využít energii Slunce či větru. Dnes umíme zužitkovat energii slunečního záření a přeměnit ji na energii elektrickou. To nám umožňují sluneční elektrárny. Nejčastěji je jako sluneční elektrárna označována elektrárna fotovoltaická. Fotovoltaika zpracovává sluneční světlo. Solární panely jsou jako zdroj energie používány na družicích a kosmických lodích. Také je mohou využít automobily, které jezdí na energii vyráběnou pomocí těchto panelů. Dalším typem síly z přírody, kterou můžeme zpracovat, je vítr. Vítr jako zdroj energie využívají větrné elektrárny. Ty pomocí jeho síly roztáčejí vrtuli, která je připojena k elektrickému generátoru. Největší větrnou farmu s větrnými elektrárnami najdeme v Texasu. Vítr je také zdrojem mechanické práce. Lidem sloužily větrné mlýny k mletí obilí, větrné stroje čepovaly vodu, lisovaly olej. Určitě si také vybavíte větrnou energii využívanou v dopravě. Krásné plachetnice, které brázdí jezera, moře nebo oceány a jejichž plachty napíná právě vítr. Tyto zdroje energie patří mezi obnovitelné zdroje energie a jejich zpracovávání je šetrné k přírodě kolem nás. 1. Na jakou energii se mění energie sluneční? A) energetickou B) elektrickou C) enormní 2. Jako sluneční elektrárna je označována A) fotovoltaická elektrárna B) fotogenetická elektrárna C) fotomagnetická elektrárna 3. Co využívá fotovoltaika? A) fotoaparáty B) fotografie Slunce C) sluneční světlo

30 13b Sluneční a větrné elektrárny Test č Kde můžeme také využít solární panely? A) zatím je neumíme využít B) využívají je družice a komické lodě C) využívají je družice a kosmické lodě 5. Co vyrábí energii pro automobily poháněné sluneční energií? A) solární patenty B) solární panely C) polární panely 6. O které další energii je článek? A) větrné B) vodní C) tepelné 7. Co roztáčí vítr na větrné elektrárně? A) větrníky B) vrtule C) vrtáky 8. Co je připojeno k vrtuli větrné elektrárny? A) elektrický generál B) elektrický generátor C) elektrický genetik 9. Kde najdeme největší větrnou farmu? A) v Anglii B) v Tunisu C) v Texasu 10. Mezi jaké zdroje patří sluneční a větrná energie? A) obnovitelné B) neobyčejné C) neobnovitelné

31 Příloha č. 1: Hlasovací karty A B C D A B C D

32 Příloha č. 2: Tabulka pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky Jméno a příjmení žáka: Test č Jméno a příjmení žáka: Test č Jméno a příjmení žáka: Test č Jméno a příjmení žáka: Test č Jméno a příjmení žáka: Test č

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY. Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ. t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Prověřovací práce z českého jazyka pro 7. ročník ZŠ t ř i č t v r t ě l e t n í (pracovní list) VY_32_INOVACE_Cj_LI_18

Více

Obtížné pravopisné jevy II.

Obtížné pravopisné jevy II. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_17 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy II. Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování obtížných pravopisných

Více

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování Jméno Datum 1. Do příslušné kolonky vybarvi políčko s pádem podstatných jmen. u stolu proti bolestem o sýčkovi tři vojáci knihu myslivče s děvčaty na houby 2. Urči pád

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Název práce: Koncovky podstatných jmen

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Název práce: Koncovky podstatných jmen Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Přírodopis 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák 1. Zoologie chápe, proč obratlovce řadíme

Více

Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1

Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1 Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1 Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o Anotace skladbě. Žáci rozpoznávají

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule)

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Ekosystémy (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-2-05 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 2. třída Autor: Zuzana

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486. Název materiálu: Opakování - tvarosloví, jazykový rozbor

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486. Název materiálu: Opakování - tvarosloví, jazykový rozbor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 24/06 Název materiálu: Opakování - tvarosloví, jazykový rozbor Vypracoval: Mgr. Hana Šatná DALTONSKÝ LIST ČJ 8. ročník OPAKOVÁNÍ TVAROSLOVÍ,

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vesele do školy Číslo projektu: 5362-5/2015 Pracovní

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ. 1.

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ. 1. Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ 1. Pravopisná část 1. termín Nedělní v_let 23. dubna 2012 Neděle je m_m nejobl_benějším

Více

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor.

Rozdělte podtržená slova na podstatná jména a slovesa. U sloves určete osobu, číslo, způsob a čas. U podstatných jmen určete pád, číslo, rod a vzor. VÁNOČNÍ DOMÁCÍ ÚKOL, 18. 12. 4. 1. 2016 JMÉNO:... Doplňte správně i/y a í/ý - vyjmenovaná slova V chr v vrátil borov ci. Okolo Starého Běl dla se často oz val v skot pob hajících dětí. Přes hraniční horstva

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_138 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovesa. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovesa MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_357 4. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Skladba Anotace Pracovní listy k procvičení učiva o skladbě (podmět, přísudek) Autor Mgr. Iva Paděrová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 71 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka

Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka 1. Doplňte chybějící písmena Pravopisný text pro přijímací zkoušky z českého jazyka Čechy b l - pro Evropu odjakživa d ležitým územ m. Proto se říká, že jsou sr cem Evrop - Tudy vedl - významné - vropské

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu středního. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu středního. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu středního PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK,

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK, č. 4 název Vývoj organismů anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti a orientaci v přehledu vývoje organismů. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma.

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Prohlédni si obrázky a zapamatuj si je, po zapamatování si je napiš a zkus je seřadit podle abecedy

Prohlédni si obrázky a zapamatuj si je, po zapamatování si je napiš a zkus je seřadit podle abecedy ČJ Prohlédni si obrázky a zapamatuj si je, po zapamatování si je napiš a zkus je seřadit podle abecedy Kontrola: kaštan, žalud, listy, strom drak, jablko, víno, švestka Slova seřazená podle abecedy: 1.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2260 Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_37 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II.

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství Domácí užitková zvířata Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Domácí užitková zvířata Stručná anotace učební jednotky Žáci si uvědomí

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

SHODA 5. SHODA 6. Materiál jako pracovní list-opakování shody podmětu s přísudkem, Anotace příčestí minulé- rod ženský, střední, mužský Autor

SHODA 5. SHODA 6. Materiál jako pracovní list-opakování shody podmětu s přísudkem, Anotace příčestí minulé- rod ženský, střední, mužský Autor VY 32_INOVACE_04_03_ČJ ANOTACE : SHODA 4. Téma SHODA 5. SHODA 6. Materiál jako pracovní list-opakování shody podmětu s přísudkem, Anotace příčestí minulé- rod ženský, střední, mužský Autor Mgr. Kateřina

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Český jazyk a literatura (Literární výchova - Lv) Honzík pouští draka (společná četba)

Český jazyk a literatura (Literární výchova - Lv) Honzík pouští draka (společná četba) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Mgr. Karla Sekaninová Období: 1.květen 2012 Název: VY_32_INOVACE_13_ČJ1

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Živá příroda Člověk Živé organismy Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby Znaky života rostlin Rostliny: Dýchají Přijímají vodu a živiny Vylučují odpadní látky Rozmnožují se Rostou Vyvíjejí se Rostliny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Letem světem českým jazykem aneb Opakování je matka moudrosti Anotace Pracovní listy k souhrnnému procvičování

Více

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI

Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI Jméno: OPAKOVÁNÍ SAVCI, PTÁCI 1)NAPIŠ TŘI SPOLEČNÉ ZNAKY SAVCŮ a)rodí živá mláďata b)sají mateřské mléko c)tělo je pokryto srstí 2)NAPIŠ PĚT SAVCŮ Pes, kočka, kráva, ovce, prase. 3)JAKÝ UŽITEK NÁM POSKYTUJÍ

Více

Podstatná jména 8.ročník

Podstatná jména 8.ročník Podstatná jména 8.ročník Poslech písně Kdyby tady byla taková panenka Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Určování pádů podstatných jmen Určování mluvnických kategorií podstatných jmen Doplňování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

Projektový den. Vzájemná výuka

Projektový den. Vzájemná výuka Projektový den PD 05 Vzájemná výuka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Člověk a společnost / Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Přírodopis / Zeměpis / Dějepis / Cizí jazyk Tematický okruh:

Více

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA Příroda na Zemi je tvořena dvěma základními složkami: a) přírodou živou b) přírodou neživou Příroda živá je závislá na přírodě neživé, bez neživé přírody by na Zemi nebyl život. Poskytuje

Více

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek

TEORETICKÁ ČÁST test. 4. Podtrhni 3 kořenové poloparazity: ochmet, světlík, černýš, kokotice, jmelí, raflézie, kokrhel, podbílek TEORETICKÁ ČÁST test 1. Vyber příklad mimeze: a) delfín podobající se tvarem těla rybě b) skunk produkující v ohrožení páchnoucí výměšek c) strašilka napodobující větvičku d) kuňka s výrazně zbarvenou

Více

Přírodověda 4. ročník

Přírodověda 4. ročník Přírodověda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi

Více

Anotace VY_32_INOVACE_04_02_ČJ. SHODA 1. Téma

Anotace VY_32_INOVACE_04_02_ČJ. SHODA 1. Téma VY_32_INOVACE_04_02_ČJ Anotace SHODA 1. Téma SHODA 2. SHODA 3. Materiál jako pracovní list-opakování shody podmětu s přísudkem, Anotace příčestí minulé- rod mužský, střední Autor Mgr. Kateřina Svobodová

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rok Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová CPress, Brno 2014 Výtvarné nápady na celý rok Petra Vondrová Fotografie: Petra Vondrová Jazyková korektura: Michal Bečvář Vnitřní úprava, sazba a obal: Karel

Více

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Společenstva

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Přírodovědné křížovky Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu středního. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č17. Pořadové číslo: 17. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu středního. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č17. Pořadové číslo: 17. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Procvičování podstatných jmen rodu středního Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č17 Pořadové číslo: 17. Ročník: 4. Datum vytvoření: 30.1.2012 Datum ověření: 2.2.2012

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat

slepýš pyl netopýr třpytit se klopýtat kopyto noční létající savec beznohý plaz podobný hadu jemný prášek ve květech zakopávat netopýr noční létající savec slepýš beznohý plaz podobný hadu pyl jemný prášek ve květech kopyto rohovitý obal chráníci konce nohou některých zvířat klopýtat zakopávat třpytit se blýskat se, lesknout se

Více

m.1.2. vypočítat příklad a po kliknutí na modrou tečku ověřit výsledek

m.1.2. vypočítat příklad a po kliknutí na modrou tečku ověřit výsledek Unhošť 65 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, počítání číselného hada M m.1.1. vypočítat slovní úlohu, vytažením číselného údaje se objeví pro

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu ákladní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VDĚLÁVACÍ OBLAST: VDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS 7. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové

Více

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ

VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ VYPRAVOVÁNÍ KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. VYPRAVOVÁNÍ 2. PRVKY VYPRAVOVÁNÍ 3. VYPRAVOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: vyjmenují znaky vypravování a vytváří podle nich vlastní text, společně ve dvojici

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník)

Čeština. Pracovní list. interaktivita. žák. 9-11 let (4. ročník) VY_32_INOVACE_100 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Materiál obsahuje pracovní list, na kterém si žáci opakují a upevňují učivo o mluvnických kategoriích podstatných

Více

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY MILESTONE 03 ŽIVOT V PŮDĚ within the framework of the EU-funded project "ACT WELLL!" DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY Ivana Plíšková Brno, December 2014 LIPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Jezevcova nešťastná láska Jezevec se rozešel se světem už dávno a kašlal na společenské vychování a vybroušenost, příčinou toho byla nešťastná láska. Kdysi

Více

Napiš svoje jméno:... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L

Napiš svoje jméno:... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L JMÉNO PO MEDVĚDOVI Napiš svoje jméno:.... Kdo se v tvém okolí jmenuje stejně? Míša Suková se správně jmenuje: MI A Míša Suk by se správně jmenoval: MI L Vytvoř z jména MÍŠA jiné domácké křestní jméno tak,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen.

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití přídavných jmen. Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Tvarosloví Cílová skupina: první ročník oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí definice, tvoření a využití

Více

KAM SE SCHOVALA ZVÍŘÁTKA? Rys vidí a slyší, kde se co šustne. Máš také oči jako rys? Najdi 10 zvířátek, která se před ním schovala v lese.

KAM SE SCHOVALA ZVÍŘÁTKA? Rys vidí a slyší, kde se co šustne. Máš také oči jako rys? Najdi 10 zvířátek, která se před ním schovala v lese. KAM SE SCHOVALA ZVÍŘÁTKA? Rys vidí a slyší, kde se co šustne. Máš také oči jako rys? Najdi 10 zvířátek, která se před ním schovala v lese. 25 JAK VYPADÁ RYS Víš, jak vypadá rys? Potom mu určitě vybereš

Více

Zajímavosti o olympijských hrách

Zajímavosti o olympijských hrách Ahoj kluci a holky, pomalu se blíží doba letního slunovratu a léto. Určitě se už těšíte, až odložíte školní brašny a budete moct ráno dlouho spát a chvilku zapomenout na úkoly a povinnosti ve škole. Máte

Více

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách podstatných jmen

Pravopis i/í, y/ý v koncovkách podstatných jmen Pravopis i/í, y/ý v koncovkách podstatných jmen Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ1r0103 Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: Pravidla pravopisu pro 4.ročník Jazyk a jazyková

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/14 3.2.08.16 Krytosemenné rostliny - jednoděložné Liliovité - vytrvalé byliny /cibule, oddenek, hlíza/ - květy oboupohlavné, 6 okvětních lístků, 6 tyčinek, 1 pestík - plodem je tobolka nebo bobule -

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Šrámková Lenka NÁZEV: VY_32_INOVACE_1.3.13.3._PRV TÉMA: živá příroda - rostliny ČÍSLO

Více

http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=pero#ai:mc900304799 mt:0

http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=pero#ai:mc900304799 mt:0 VY_32_INOVACE_04_06_ČJ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Přídavná jména Materiál obsahuje pracovní list pro práci ve skupině, je určen k procvičení učiva

Více

Čtenářská lekce: Putování přírodou

Čtenářská lekce: Putování přírodou Čtenářská lekce: Putování přírodou Zpracovatel: Mgr. Hana Kvapilová Ročník: 5. Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny Cíle: Rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi žáky Tvořit otázky a odpovědi (celou

Více

Jakubovi srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Jakubovi srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Jakub Malota Vždy na stupni vítězů Každoročně se ve Zlíně koná soutěž v anglickém jazyce Mini First Certificate pro žáky základních škol. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích pro 7. a 9. ročník. Jakub Malota

Více

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Získání elektronické knihy: Elektronická učebnice eškola je primárně určena k práci na tabletu. Na tabletu s operačním systémem

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

01 Včela medonosná Metodický list

01 Včela medonosná Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Včela medonosná Metodický

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015

Tématický plán Přírodopis 7. ročník 2014-2015 Tématický plán Přírodopis 7. ročník 014-015 Téma /učivo/ Čas. dotace Opakování 1 do 7/9 BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ Výstupy Pláštěnci Sumky, salpy Do 14/9 Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

Paprika. Paprika je významnou listovou, cibulovou, kořenovou, plodovou zeleninou (vše co je špatně škrtni) Dozrálé plody papriky mají barvu

Paprika. Paprika je významnou listovou, cibulovou, kořenovou, plodovou zeleninou (vše co je špatně škrtni) Dozrálé plody papriky mají barvu Paprika Paprika je významnou listovou, cibulovou, kořenovou, plodovou zeleninou (vše co je špatně škrtni) Dozrálé plody papriky mají barvu Nedozrálé plody papriky jsou také jedlé a mají barvu. Obsahují

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin

Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Přírodovědný seminář 8. ročník Anotace: BIOLOGIE HUB - Vytvoření výukového plakátu na symbiózu některých hřibovitých hub s kořeny vyšších rostlin Očekávané výstupy: formou skupinové práce žák výtvarně

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO SVĚT zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková

pracovní listy ČLOVĚK a JEHO SVĚT zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková ČLOVĚK a JEHO SVĚT pracovní listy zpracovala Mgr. Lenka Lídlová Mgr. Eva Korbelová Jaroslava Kačírová Veronika Bulíková Lucie Turková OBSAH Pracovní list č. 1 1. ročník.......................................

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa

Speciální ZŠ a MŠ Adresa Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU

VY_12_INOVACE_13HAU OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU. Mgr. LENKA HAUSMAJEROVÁ ČESKÝ JAZYK VIII. CVIČENÍ K PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_12_INOVACE_13HAU Název vzdělávacího materiálu

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

METODOCKÝ LIST. číslo projektu: Stela EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO. I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč

METODOCKÝ LIST. číslo projektu: Stela EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO. I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč METODOCKÝ LIST EXPEDICE CHŘIBY- PROJEKT EVVO číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0013 Stela I. Pobytové týdny EVVO - KOMPLETNÍ programy EVVO na klíč II. JEDNODENNÍ KOMBINOVANÉ PROGRAMY KONĚ+ III. Vícedenní

Více