Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám"

Transkript

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_37 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva dopravní výchova Žák ví, po jaké straně vozovky má chodit Žák pozná základní dopravní značky, umí je správně vybarvit. Žák zná telefonní čísla, důležitá pro případ ohrožení. dopravní prostředky, dopravní kázeň, dopravní značky, světelná znamení, přechod pro chodce, chodník, vozovka, silnice pracovní list

2 Dopravní výchova 1. Cesta po vozovce a po chodníku VLEVO VPRAVO Po chodníku chodíme. Kde není chodník chodíme. 2. Důležitá telefonní čísla Hasičský záchranný sbor ČR Zdravotnická záchranná služba Policie ČR Jednotné evropské číslo tísňového volání 3. Vybarvi světla na semaforech a napiš, co znamenají 4. Vybarvi a pojmenuj dopravní značky

3 Zdroje obrázků:

4 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_38 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva lidská práva, dětská práva K práci s tímto pracovním listem můžeme využít Slabikář dětských práv. Žák zná základní lidská práva a ví na koho se obrátit, když mu někdo popírá jeho práva. Dětská práva, lidská práva, linka důvěry, obtěžování, ubližování, základní lidská práva pracovní list

5 LIDSKÁ PRÁVA, Dětská práva 1. Pro koho platí lidská práva? 2. Jaká jsou základní lidská práva? PRÁVO NA PRÁVO NA 3. Přiřaď k obrázkům název práva PRÁVO NA PRÁVO NA ŽIVOT PRÁVO NA JMÉNO PRÁVO NA BEZPEČÍ 4. Vyber správnou odpověď to neřeknu Pokud mi někdo to neřeknu ubližuje, nikomu to neřeknu řeknu to neřeknu to dospělému to neřeknu Telefonní číslo na Linku bezpečí je

6 Zdroje obrázků: Slabikář dětských práv. Praha : Nadace Naše dítě, s.

7 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_39 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva podzim Žák zná podzimní měsíce, ví, že podzim začíná podzimní rovnodenností. Žák dokáže vysvětlit pojem babí léto Žák ví, proč je státní svátek. Podzim, září, říjen, listopad, podzimní rovnodennost, babí léto, T. G. Masaryk, , vznik Československa pracovní list

8 Podzim 1. Podzim začíná. 2. Tento den se nazývá DEN PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI. (Co to znamená?). 3. Podzimní měsíce jsou,, 4. Nakresli pět věcí, které tě napadnout, když se řekne podzim. 5. BABÍ LÉTO Co slavíme? Kdo byl prvním československým prezidentem? Po deštivém jaru a deštivém létu přichází obyčejně slunečný podzim

9 Zdroje obrázků:

10 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_40 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva listnaté stromy Žák popíše části těla stromu koruna, větve, kmen, kořen Žák podle listů pozná, o který listnatý strom z nabídky se jedná a dokáže k němu přiřadit plod nebo charakteristiku. Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Listnatý strom, kořen, kmen, koruna, dub, jírovec, bříza, lípa, plod, žalud, kaštan, národní strom pracovní list

11 Listnaté stromy STROMY 1. Popiš části stromu 2. Najdi správná řešení NÁZEV DUB JÍROVEC BŘÍZA LÍPA DUB JÍROVEC BŘÍZA LÍPA vlastnost PLODY JSOU ŽALUDY NÁŠ NÁRODNÍ STROM PLODY JSOU KAŠTANY BÍLOČENÝ KMEN PLODY JSOU ŽALUDY NÁŠ NÁRODNÍ STROM PLODY JSOU KAŠTANY BÍLOČENÝ KMEN DUB JÍROVEC BŘÍZA LÍPA DUB JÍROVEC BŘÍZA LÍPA PLODY JSOU ŽALUDY NÁŠ NÁRODNÍ STROM PLODY JSOU KAŠTANY BÍLOČENÝ KMEN PLODY JSOU ŽALUDY NÁŠ NÁRODNÍ STROM PLODY JSOU KAŠTANY BÍLOČENÝ KMEN

12 Zdroje obrázků:

13 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_41 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva jehličnaté stromy Žák ví, jak dělíme stromy podle listů jehličnaté a listnaté. Žák přiřadí název stromu ke správné větvičce a šišce. Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Jehličnatý strom jedle, modřín smrk, borovice, šiška, opadavý strom, jehlice pracovní list

14 Jehličnaté stromy 1. Stromy dělíme podle listů na a. 2. Listům jehličnatých stromů říkáme. 3. Na zimu opadává jediný jehličnatý strom a ten se jmenuje. 4. Spoj NÁZEV STROMU A VĚTVIČKU SE ŠIŠKOU JEDLE BOROVICE SMRK MODŘÍN

15 Zdroje obrázků:

16 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_42 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva rodina Žák vyjádří, co pro něho znamená domov a jak se nazývá cit, který chováme k lidem, které máme rádi láska. Žák ví, kteří lidé tvoří úplnou rodinu (otec, matka, děti) Žák se orientuje v příbuzenských vztazích. Domov, láska, otec, matka, děti, příbuzní, babička, dědeček, teta, strýc, sourozenci. pracovní list

17 Rodina 1. Co pro tebe znamená slovo DOMOV? 2. Rodina je a a. 3. je cit, který chováme k lidem, které máme rádi. 4. Kdo jsou to PŘÍBUZNÍ? Maminky nebo tátova maminka je má. Maminky nebo tátův tatínek je můj. Mámina nebo tátova sestra je má. Maminčin nebo tátův bratr je můj. Bratranec a sestřenic jsou.

18 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_43 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva rodina, rodinné oslavy Žák ví, při jakých příležitostech se rodina setkává. Žák dokáže vytvořit pozvánku na narozeninovou oslavu a napíše datum svého svátku a narozenin. Žák popíše, s čím pomáhá doma. Mezipředmětové vztahy český jazyk, pracovní činnosti tvorba pozvánky Svátky, oslavy, narozeniny, svátek, pozvánka, práce doma pracovní list

19 Rodinné oslavy Práce doma 1. Při jakých příležitostech se setkává celá rodina? 2. Kdy máš narozeniny? Kdy máš svátek? 3. Vytvoř pozvánku na tvou narozeninovou oslavu 4. S čím pomáháme doma

20 Zdroje obrázků:

21 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_44 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Umíš se správně chovat? Žák umí požádat o něco, poděkovat, pozdravit. Umí se zachovat společensky v různých situacích a zhodnotí, jestli se lidé na obrázcích chovají podle pravidel slušného chování. Slušné chování, pozdravy, prosby. pracovní list

22 Umíš se chovat? 1. Co řekneš, když. (Doplň kouzelná slovíčka.) Co řekneš, když o něco žádáš? Co řekneš, když něco provedeš? Co řekneš, když potkáš dospělou osobu? Co řekneš, když přijde návštěva? 2. Napiš, jak by ses zachoval v těchto situacích Sedíš a v autobuse a přistoupí stará paní, co uděláš?. Na zastávku přijede autobus a otevře dveře, co uděláš jako první?. 3. Namaluj smajlíka podle toho, jestli se chlapci na obrázcích chovají dobře nebo špatně.

23 Zdroje obrázků:

24 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_45 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Práce dospělých Žák ví, jaké zaměstnání mají jeho rodiče. Dokáže vysvětlit různá zaměstnání a co je potřeba k výkonu tohoto zaměstnání. Zaměstnání, kuchař, zedník, lékař, malíř, kadeřnice, učitelka, listonoš, úředník, pilot, kovář pracovní list

25 Práce dospělých 1. Napiš, co dělají tvoji rodiče a vyprávěj o jejich práci Můj tatínek je. Moje maminka je. 2. Co potřebují ke své práci KUCHAŘKA KADEŘNICE ZEDNÍK LÉKAŘ UČITELKA LISTONOŠ MALÍŘ ÚŘEDNÍK 3. Doplň povolání do vět Vrtulníky a letadla ovládá. zpracovává za tepla kovy a vyrábí z nich různé užitkové nebo ozdobné věci.

26 Zdroje obrázků: dryer-gift-set html Vitaliano-Marrone olni_potreby

27 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_46 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Staráme se o přírodu Žák ví, jak se má starat o přírodu třídit odpad, šetřit přírodní zdroje, nezakládat skládky atd. Ví, k čemu slouží kontejnery a pozná podle barev, jaký odpad patří do kontejnerů. Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Příroda, životní prostředí, národní parky, CHKO, třídění odpadu, odpad, kontejner, přírodní zdroje, skládky pracovní list

28 Staráme se o přírodu 1. Jak se můžeme starat o přírodu? 2. N a co jsou tyto kontejnery? 3. Zakroužkuj správnou odpověď I. Pokud, chci pozorovat zvířata, a. musím se pohybovat tiše. (P) b. budu dělat velký rámus. (A) II. III. Kamarád vyhodí v lese papírek, a. ty ho vyhodíš také. (DU) b. sebereš ho. (ŘÍ) V lese sbírám a. jen jedlé houby a nejedlé rozšlapu. (HO) b. jen jedlé houby a nejedlé nechám pro zvířata. (RO)

29 Zdroje obrázků: a)

30 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_47 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Mikuláš Doporučuji při probírání tohoto tématu dětem přečíst nějakou legendu o svatém Mikuláši. Díky tomuto PL si děti zopakují datum, kdy slavíme Mikuláše, tradici, ale i kdo to byl Svatý Mikuláš, který pocházel z města Myry patron námořníků, dětí, lékařů, obchodníků a právníků. Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Svatý Mikuláš, tradice, legenda pracovní list

31 Mikuláš 1. Doplň do rámečků data Mikuláš má svátek. Mikuláše slavíme v podvečer. 2. Čí patronem je Mikuláš? Vybarvi pět obdélníčků. námořníků prodavačů dětí učitelů lékařů zedníků obchodníků ševců právníků 3. Z jakého tureckého města pochází Mikuláš? Mikuláš pochází z města. 4. Kdo doprovází Mikuláše při nadílce? Nakresli

32 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_48 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Lidé a čas, Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Zima Žák zná zimní měsíce, ví, že zima začíná zimním slunovratem. Žák popíše přírodu v zimě a ví, jaké svátky v zimě slavíme, jak se máme starat o zvířata v zimě. Klíčová slova: Zimní slunovrat, prosinec, leden, únor, Vánoce, mráz, led, sníh, zimní spory, krmelec, krmítko, zimní příroda Druh učebního materiálu: pracovní list

33 Zima 1. Zima začíná. 2. Tento den se nazývá DEN ZIMNÍHO SLUNOVRATU. (Co to znamená?). 3. Zimní měsíce jsou,,. 4. Doplň správná slova do vyprávění. Je zima. Venku je a padá. Děti mohou, a stavět. Rybníky pokryl, tak můžeme chodit. Nesmíme zapomenout na. Ptáčkům nasypeme do zrní a zvířátkům do lesa odneseme a. Těšíme se na. mráz zvířata krmítka sáňkovat Vánoce kaštany led sníh bruslit lyžovat žaludy sněhuláka

34 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_49 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Pohoří České republiky Žák dokáže na mapě ukázat pohoří Šumava (Plechý), Krkonoše (Sněžka), Krušní hory (Klínovec) a zná nejvyšší vrcholy těchto pohoří. Klíčová slova: Pohoří, mapa, vrchol, Šumava, Krkonoše, Krušné hory, Klínovec, Sněžka, Krušné hory Druh učebního materiálu: pracovní list

35 Pohoří České republiky 1. Do mapy České republiky zaznač tyto hory ŠUMAVA KRKONOŠE KRUŠNÉ HORY 2. SPOJ POHOŘÍ A NEJVYŠŠÍ HORU Krkonoše Šumava Krušné hory Plechý Klínovec Sněžka

36 Zdroje obrázků: a)

37 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_50 Jméno autora: Třída/ročník: Tereza Mašková Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: II. Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Vánoce Doporučuji při probírání tohoto tématu dětem přečíst příběh Ježíše Krista vánoční nebo z Dětské bible. Žáci již z prvního ročníku znají symboly Vánoc nebo zvyky, proto si je v prvním úkolu mohou připomenout. Žák ví, kdy Vánoce začínají a jaké svátky slavíme 25. a Žák ví, proč slavíme Vánoce, zná příběh narození Ježíška. Klíčová slova: Vánoce, zvyky, symboly vánoc, Štědrý den, Druh učebního materiálu: Boží Hod, Betlém, příběh Ježíška pracovní list

38 VÁNOCE 1. Napiš 6 slov, která souvisejí s Vánocemi 2. Vánoce začínají. prosince a tento den nazýváme 3. První svátek vánoční je nezýván 4. Druhý svátek vánoční slavíme (datum) 5. Doplň příběh Maria s přišli do kvůli sčítání lidu. Protože bylo ve městě plno, dostali nocleh ve. V noci se nad Betlémem zjevila, který oznámila, že se narodil. Maria položila Ježíška do. Všichni se přispěchali Ježíškovi poklonit. Z výchovu přišli také, kteří Ježíškovi přinesli.

39 Zdroje obrázků: a)

40 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_51 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematická oblast: Lidé a čas Předmět: Prvouka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Materiál slouží k zopakování učiva Nový rok Žák ví, co slavíme poslední den v roce, kdo má ten den svátek. Žák ví, jaký rok máme. Žák je schopen tvořit věty (První měsíc v roce je leden., Školní rok začíná měsícem září., Rok má 365 dní., Přestupný rok má 366 dní. Žák zná tradice Nového roku. Klíčová slova: Silvestr, rok, měsíce, pranostika, zvyk Druh učebního materiálu: pracovní list

41 NOVÝ ROK 1. Kdo má svátek poslední den v roce?. 2. Jaký rok jsme přivítali? 3. Utvoř věty První měsíc v roce je 365 dní. Školní rok začíná měsícem leden. Rok má září. Přestupný rok má 366 dní, protože má únor 29 dní. 4. Podle toho, kdo na Nový rok přišel první do domu, se věštilo: a. Přišlo-li pěkné děvče znamenalo to. b. Přišlo-li dítě znamenalo to. c. Přišel-li mladý muž znamenalo to. Jak na Nový rok, tak po celý rok.

42 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_52 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Zvířata v zimě. Žák pozná podle obrázku kosa, sýkorku, čápa a vlaštovku. Žák rozdělí ptáky na stěhovavé (čáp, vlaštovka) a ty, kteří u nás přezimují (kos, sýkorka). Žák přiřadí stopu lesního zvířete ke správnému zvířeti (srnka, zajíc, liška). Žák ví, jak se může starat o zvířata a ptáky v zimě. Klíčová slova: Stěhovaví a stálí ptáci, lesní zvířata, krmelec, krmítko Druh učebního materiálu: pracovní list

43 Zvířata v zimě 1. Pojmenuj ptáky a červeně zakroužkuj ty, kteří u nás přezimují. 2. Přiřaď stopu ke zvířeti. 3. Doplň věty Do krmítka dáváme ptáků. Do krmelce nosíme.

44 Zdroje obrázků:

45 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_53 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva hodiny, části dne V prvním cvičení žák doplní, kolik hodin má den. Ve druhém cvičení doplňuje části dne do vypravování. Ve třetím cvičení si zvolí čas odpovídající části dne a napíše, co v danou dobu dělá. Klíčová slova: Den, čas, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc, malá a velká ručička, hodiny Druh učebního materiálu: pracovní list

46 DEN 1. Den má hodin. 2. DOPLŇ DO VYPRÁVĚNÍ ČÍSTI DNE vstávám z postele a snídám. jsem ve škole a učím se. V obědváme ve školní jídelně. jsem ve školní družině, doma nebo na kroužku. se sejde celá rodina doma a večeříme. V spím a zdají se mi krásné sny. 3. Zapiš, co děláš v určitou denní dobu. Hodinám dokresli ručičky DOPOLEDNE V POLEDNE ODPOLEDNE VEČER

47 Zdroje obrázků:

48 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_54 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematická oblast: Lidé a čas Předmět: Prvouka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Tento pracovní list slouží k zopakování učiva hodiny V prvním cvičení žáci doplňují ručičky do hodin podle digitálních hodin nebo zapisují do digitálních hodin čas podle ručičkových čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Ve druhém cvičení spojují čas na ručičkových hodinách s textem. V posledním cvičení se žáci setkávají s různými typy hodin. Klíčová slova: Čas, hodiny, malá a velká ručička, čtvrt, půl, tři čtvrtě, přesýpací hodiny, ručičkové hodiny, budík, kukačky, náramkové hodinky. Druh učebního materiálu: pracovní list

49 ČAS 1. Kolik je hodin? 7: 30 11:45 2. Spoj Tři čtvrtě na pět čtvrt na osm tři hodiny půl jedenácté 3. Pojmenuj hodiny

50 Zdroje obrázků:

51 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_55 Jméno autora: Třída/ročník: Tereza Mašková Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: II. Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Člověk, lidské tělo, vývojová období člověka V prvním úkolu žáci popisují lidské tělo (hlava, krk, rameno, loket, trup, zápěstí, prsty na rukou, stehno, koleno, kotník, prsty na nohou). V druhém úkolu žáci seřazují vývojová období života od 1 do 4. Klíčová slova: Lidské tělo (hlava, krk, rameno, loket, trup, Druh učebního materiálu: zápěstí, prsty na rukou, stehno, koleno, kotník, pata), vývojová období člověka (dětství, mládí, dospělost, stáří). pracovní list

52 Člověk 1. Popiš lidské tělo 2. VÝVOJOVÁ OBDOBÍ ČLOVĚKA (Čísluj od jedničky) MLÁDÍ STÁŘÍ DĚTSTVÍ DOSPĚLOST

53 Zdroje obrázků:

54 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_56 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematická oblast: Člověk a jeho zdraví Předmět: Prvouka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Nemoci, úrazy V prvním úkolu žák vybere z nabídky, které nemoci měl a zkusí o nich vyprávět, jaký měly průběh atd. V dalším úkolu žák doplní do textu, co je důležité k udržení zdraví. Ve třetím úkolu se žák pokusí vysvětlit, co bylo příčinou úrazu a jak se v takovéto situaci zachovat. Klíčová slova: Nemoc, úraz,prevence, zdravý životní styl, hygiena, tekutiny, zdravá strava, čerstvý vzduch, příčina a následek úrazu, záchranná služba Druh učebního materiálu: pracovní list

55 NEMOCI Nemoci, úrazy 1. Vybarvěte, jaké jste měli nemoci rýma kašel zápal plic chřipka zánět středního ucha plané neštovice angína 2. K udržení zdraví je nutné dbát na zásady, pít dostatek, jíst, a pobyt a pohyb na čerstvém. ÚRAZY 3. Popiš, jak asi došlo k úrazu, a jak takovému úrazu můžeme předejít 4. Jaké je číslo na záchrannou službu?

56 Zdroje obrázků: /zdravi.aspx?c=a090612_102004_zdravi_ves

57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_57 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematická oblast: Člověk a jeho zdraví Předmět: Prvouka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Zelenina V prvním úkolu žáci popisují tělo rostliny kořen, stonek, listy, květ, plod Ve druhém úkolu rozřazují a lepí do košů zeleninu z druhého papíru. Klíčová slova: Zelenina, bylina, tělo byliny, zelenina kořenová, zelenina listová, zelenina cibulová, zelenina plodová Druh učebního materiálu: pracovní list

58 ZELENINA 1. Popiš stavbu byliny 2. Rozděl zeleninu do správných košíků LISTOVÁ KOŘENOVÁ CIBULOVÁ PLODOVÁ

59

60 Zdroje obrázků: 8Dn%C3%AD_tabulky/Zelenina

61 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_58 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Ovoce. V prvním cvičení žáci doplňují slova z nabídky do vět. Ve druhém cvičení (tabulka) píší, jaké plody mohou utrhnout na ovocných stromech a následně plody nakreslí. Klíčová slova: Ovoce, vitamíny, zdravá strava, ovocné stromy, plod, druhy ovoce peckovice, malvice, bobule Druh učebního materiálu: pracovní list

62 OVOCE 1. Doplň slova z nabídky Ovoce je, má mnoho a vody. Každé ovoce vypadá uvnitř. Jádřinec s jádry má a. Pecku má a. Semena najdeme v. švestka, jablko, zdravé, třešeň, vitamínů, hruška, jinak, rybíz 2. Napiš názvy plodů ovocných stromů a plod nakresli JABLOŇ HRUŠEŇ BROSKVOŇ MERUŇKA

63 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_59 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematická oblast: Lidé a čas Předmět: Prvouka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Jaro. Žák ví, kdy začíná jaro, ví, jak se tento den nazývá a co to znamená. Žák vyjmenuje jarní měsíce. Žák popíše, jak vypadá příroda na jaře a uvede, jací ptáci se vrací z teplých krajin. Žák ví, co slavíme 1.5. a 8.5. Žák zná jarní pranostiky Klíčová slova: Jaro, jarní rovnodennost, příroda, stěhovaví ptáci, Svátek práce, Den vítězství, pranostiky Druh učebního materiálu: pracovní list

64 JARO 1. Jaro začíná. 2. Tento den se nazývá DEN JARNÍ ROVNODENNOSTI. (Co to znamená?). 3. JARNÍ měsíce jsou,,. 4. Nakresli a pojmenuj ptáka, který se vrací z teplých krajin a jedno zvíře, které se probouzí ze zimního spánku. 5. V květnu máme dva státní svátky. Napiš, kdy jsou a co se slaví. Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.

65 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_60 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Rostliny. V prvním úkolu žák rozdělí rostliny na dřeviny a byliny a popíše těla rostlin (kořen, kmen, koruna, kořeny, stonek, list, květ) Žák ví, že listnaté stromy na zimu opadají a z jehličnatých stromů opadá modřín. V posledním úkolu žák přiřadí název květiny k obrázku. Klíčová slova: Rostliny, dřeviny, byliny, listnaté stromy, jehličnaté stromy, kořeny, stonek, kmen, koruna, listy, květ Druh učebního materiálu: pracovní list

66 ROSTLINY Korunu stromu tvoří = a Listnaté stromy na podzim. Jediný jehličnatý strom, který opadá je. Poznáš jarní květiny? SASANKA PRVOSENKA

67 Zdroje obrázků:

68 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_61 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Domácí a hospodářská zvířata. V prvním úkolu žák popisuje tělo zvířete na příkladu koně (hlava, krk, trup, ocas, zadní nohy, přední nohy). Ve druhém úkolu žák doplňuje tabulku týkající se hospodářských zvířat obrázek, název zvířete, užitek. V posledním sloupci rozhodne, zda je zvíře savec. Klíčová slova: Hospodářská zvířata, popis těla zvířete, zvířata chovaná pro užitek nebo pro e radost, domácí mazlíčci, savci Druh učebního materiálu: pracovní list

69 1. POPIŠ TĚLO KONĚ Hospodářská zvířata 2. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA OBRÁZEK NÁZEV ZVÍŘETE Jaký z něj máme užitek Je to savec? TUR DOMÁCÍ KUR DOMÁCÍ

70 Použité zdroje: d.yms&biw=1024&bih=437&um=1&ie=utf- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=NkdPUfXJEsrX7Abp4IHYAg#um=1&hl=cs &tbm=isch&q=husa+dom%c3%a1c%c3%ad&revid= &sa=x&ei=zudpuyqjl KPy4QSIwYDoBQ&ved=0CFgQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv ,d.bGE&fp= 2dcf4c2263cca88b&biw=1024&bih=437&imgrc=W2EbMnjTQm177M%3A%3BxunIWf EH-kkE_M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.trinityart.cz%252Fimgbig%252Flb_husa.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.trinityart.cz%252F%253Fpage%253D78%3B600%3B481

71 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_62 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva Velikonoce Doporučuji využít - Šottnerová, D.: LIDOVÉ TRADICE. Rubico:Olomouc 2009 K prvnímu úkolu může žák použít kalendář a najít v něm, kdy v daném roce slavíme Velikonoce. Ve druhém úkolu si žák zopakuje velikonoční symboly. Jako nápověda mu slouží vyplněná písmenka ve slovech. Poslední úkol se věnuje Pašijovému týdnu. Žák si zopakuje názvy dnů a poté k nim přiřadí charakteristiku. Velikonoce, jarní rovnodennost, úplněk, velikonoční symboly, Pašijový týden, tradice pracovní list

72 VELIKONOCE 1. Kolikátého oslavíme letos Velikonoce? 2. Napiš šest velikonočních symbolů M Z N Z Í V Č M C J E 3. PAŠIJOVÝ TÝDEN ŠKAREDÁ PONDĚLÍ Nikdo se nesmí na nikoho mračit. BÍLÁ VELKÝ MODRÉ VELIKONOČNÍ ŽLUTÉ ZELENÉ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE Zvony odlétají do Říma. Uklízí se. Při obědě se dělí vajíčko. Zvony přilétají z Říma. Země otvírá své poklady. Uklízí se.

73 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_63 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Klíčová slova: Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Tento pracovní list slouží k zopakování učiva TÝDEN. Žák si zopakuje kolik dnů má týden, kolik dní je pracovních a kolik dní máme volno. Díky rozvrhu si zopakuje názvy dní v týdnu. Poslední úkol je orientace v čase jaký den je dnes, jaký byl včera a jaký bude zítra. Týden, dny v týdnu, práce, víkend, rozvrh hodin, dnes, včera, zítra Druh učebního materiálu: pracovní list

74 Opakování TÝDEN 1. Doplň Týden má dní. dnů je pracovních a dny máme volno. 2. ROZVRH HODIN Doplň do rozvrhu dny v týdnu a předměty Doplň Dnes je. Včera byla/bylo. Zítra bude.

75 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_64 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva obchod a k rozvoji finanční gramotnosti. Žák zná názvy obchodů a rozezná, co si může v obchodech koupit. Žák porovná produkty podle ceny. Klíčová slova: Obchod, textil, hotel, potraviny, drogerie, obuv, peníze, Kč, mince a bankovky. Druh učebního materiálu: pracovní list

76 Jdeme nakupovat 1. Napiš alespoň 5 věcí, které lidé mohou nakupovat 2. Pojmenuj obchody košile šaty džíny šampón mýdlo sprchový gel růže tulipány gerbery 3. Čím platíme v obchodech? 4. Porovnej, co stojí víc.

77 Zdroje obrázků: g htmlhttp://

78 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_65 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Les. Žák si zopakuje jaký je význam lesa, jaké keře v lese může v lese najít a přiřadí název houby k obrázku. Žák rozezná nejedlé houby od jedlých. Klíčová slova: Jehličnaté stromy, význam lesa, kozák březový, bedla vysoká, hřib smrková, muchomůrka červená, maliník, ostružník, borůvčí Druh učebního materiálu: pracovní list

79 LES 1. Napiš názvy tří jehličnatých stromů Význam lesa 2. Pojmenuj lesní keře, jejichž plody sbíráme. 3. Spoj obrázek s názvem houby muchomůrka červená hřib smrkový kozák březový bedla vysoká 4. Škrtni obrázek houby, kterou si nedáš do košíku.

80 Zdroje obrázků: html bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv ,d.zwu&biw=1024&bih=437&um= 1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=za5VUeTSDOfF7AaXl4HwCg# um=1&hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=bor%c5%afv%c4%8d%c3%ad&oq=bo r%c5%afv%c4%8d%c3%ad&gs_l=img j c.1.7.img.innazthzguk&bav=on.2,or.r_qf.&b vm=bv ,d.zgu&fp=45300f99a59fcf30&biw=1024&bih=437&im grc=wxfx4tzi3b- 6ZM%3A%3BeO5IRvgNEP3ZWM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.fler.cz%25 2Fdd1%252Fp%252Ff%252F1%252F9%252F19109%252F %252F jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.fler.cz%252Fzbozi%252 Fv-boruvci %3B1716%3B1307

81 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_66 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Rybník. V prvním cvičení žák přiřadí název ryby k obrázku. Žák se zamyslí nad významem rybníka a uvede největší rybník v Čechách. V posledním cvičení napíše názvy rostlin, které rostou v blízkosti rybníka nebo přímo v rybníce. Klíčová slova: Rybník, ryby, význam rybník, Rožmberk, blatouch, vrba, leknín Druh učebního materiálu: pracovní list

82 Rybník 1. Spoj obrázek s názvem ryby okoun říční štika obecná pstruh potoční kapr obecný 2. K ČEMU SLOUŽÍ RYBNÍKY? 3. Jak se jmenuje největší rybník v České republice? 4. Napiš názvy rostlin, které rostou v blízkosti rybníka nebo přímo v rybníku.

83 Zdroje obrázků: n%ed

84 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_67 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematická oblast: Lidé a čas Předmět: Prvouka Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Materiál slouží k zopakování učiva Léto Žák ví, jakým dnem začíná léto a proč se tento den nazývá letní slunovrat. Žák vyjmenuje letní měsíce. Žák vyjmenuje a nakreslí pět věcí, které může dělat v létě. Žák ví, jaké státní svátky slavíme v červenci. Klíčová slova: Léto, letní slunovrat, červen, červenec, srpen, státní svátek, Den upálení mistra Jana Husa, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Druh učebního materiálu: pracovní list

85 LÉTO 1. Léto začíná. 2. Tento den se nazývá DEN LETNÍHO SLUNOVRATU. (Co to znamená?). 3. Letní měsíce jsou,, 4. Nakresli pět věcí, které můžeš dělat v létě. 5. STÁTNÍ SVÁTKY V ČERVENCI STÁTNÍ SVÁTEK Den upálení mistra Jana Husa 5. července STÁTNÍ SVÁTEK Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. července

86 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_68 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Louka Na tomto pracovním listě žák přiřazuje názvy rostlin nebo motýlů k obrázkům. Klíčová slova: Louka, zvonek luční, jetel luční, kopretina bílá, bělásek zelný, otakárek fenyklový, žluťásek čičorečkový, babočka paví oko. Druh učebního materiálu: pracovní list

87 Louka Přiřaď k obrázku správný název babočka paví oko otakárek fenyklový žluťásek čičorečkový bělásek zelný zvonek luční jetel luční kopretina bílá

88 Zdroje obrázků: menne/dvoudelozne/hvezdnicovite/leucanthemum_vulgare.html

89 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_69 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Jsem cyklista, dopravní výchova. V prvním cvičení žák popíše stavbu kola (sedlo, řidítka, přední a zadní kolo, brzdy, zadní červená odrazka, oranžové odrazky) V druhém úkolu žák nakreslí přilbu, kterou má mít cyklista na hlavě. Vysvětlí, k čemu přilba slouží. V posledním úkolu žák doplňuje neúplné věty (zkontrolovat, pravém, oběma, pozor cyklisté) Klíčová slova: Cyklista, kolo, vybavení kola, cyklistická přilba, dopravní značky a předpisy Druh učebního materiálu: pracovní list

90 1. Popiš jízdní kolo. Jsem cyklista 2. Nakresli, co má mít cyklista na hlavě. 3. Doplň Před každou jízdou si musíš... stav jízdního kola. Jezdíme při.. kraji vozovky. Řidítka držím.. rukama. Tato dopravní značka se nazývá....

91 Zdroje obrázků:

92 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_70 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Prvouka Materiál slouží k zopakování učiva Místo, kde žiji. První část se věnuje obci, kde žák žije. Do vět žák dopíše, v jaké obci žije a v jaké obci stojí jeho škola. Druhá část se věnuje státu. Žák doplní, jak se jmenuje stát, ve kterém žije, jak se nazývá hlavní město a kdo je prezidentem ČR. V posledním cvičení žák vybarví státní vlajku. Klíčová slova: Česká republika, obec, stát, Praha, hlavní město, prezident, Pražský hrad, státní vlajka, státní symboly Druh učebního materiálu: pracovní list

93 Místo, kde žiji 1. OBEC Náš dům leží v obci. Naše škola leží v obci. 2. STÁT Stát, ve kterém žijeme, se jmenuje Č Á R B I Hlavním městem je P H. Náš pan prezident se jmenuje a sídlí na P Ž R. Ě 3. Vybarvi naši státní vlajku

94 Zdroje obrázků:

95 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_71 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Lidé a čas Prvouka Tento materiál slouží k zopakování učiva ROK pro 2. ročník. Také je možné tento pracovní list využít ve třetím ročníku při opakování. Klíčová slova: Rok, měsíce, roční období, Vánoce, školní rok Druh učebního materiálu: pracovní list

96 Opakování rok Doplň obláčky Rok má měsíců. Jaro začíná. Roční období, kdy slavíme Vánoce se nazývá. Jak se jmenují 7. a 8. měsíc v roce. Školní rok začíná měsícem.

97 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: V/2 č. materiálu: VY_52_INOVACE_72 Jméno autora: Tereza Mašková Třída/ročník: II. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Prvouka Tento materiál slouží k zopakování učiva pro 2. ročník. Je možné ho využít i jako opakovací test. Klíčová slova: Příroda, rostliny, týden, nemoci, zelenina a ovoce, plod, stát, rodina a příbuzenské vztahy, povolání, stěhovaví a stálí ptáci, den Druh učebního materiálu: pracovní list

98 Souhrnné opakování 1. ŠKRTNI, CO DO ŘADY NEPATŘÍ Listnaté stromy jsou dub, jírovec, jedle, bříza, lípa. Pracovní dny v týdnu se jmenuje pondělí, středa, čtvrtek, neděle. Mezi nemoci patří zápal plic, rýma, zlomená ruka, angína. Jedlé houby jsou hřib, bedla, kozák, muchomůrka. Mezi kořenovou zeleninu patří paprika, petržel, ředkvičky, mrkev. 2. DOPLŇ Plody jírovce jsou.... je jehličnatý strom, který na zimu opadá. Náš stát se jmenuje... Maminčin bratr je můj.. Vrtulníky a letadla ovládá VYBER SPRÁVNOU ODPOVĚĎ Sýkora je pták stěhovavý stálý. Rybíz má uvnitř semínka pecku. Ovce nám dává vlnu vajíčka. Hlavní město České republiky je Líšnice Praha. Den má 24 hodin 7 hodin.

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 373 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Svět kolem nás II. Riskuj!

Svět kolem nás II. Riskuj! Svět kolem nás II Riskuj! Moje rodina Kalendář Ovoce a zelenina Dopravní výchova Zdraví 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 Moje rodina otázka za 1 bod Tatínek mého tatínka je můj... Správná

Více

Pyramida.notebook. January 14, Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Pořadové číslo projektu:

Pyramida.notebook. January 14, Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK,

Jméno: jejich TOVIŽ. Rostliny produkují KÍLSYK, č. 4 název Vývoj organismů anotace V pracovních listech žáci získávají základní vědomosti a orientaci v přehledu vývoje organismů. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma.

Více

První tematizace učení prvouce ve 2. třídě

První tematizace učení prvouce ve 2. třídě První tematizace učení prvouce ve 2. třídě Miroslav Klusák 1 Otázku po předmětu učení prvouce ve 2. třídě nemohu řešit bez řešení otázky posloupnosti. Ve druhém postupném ročníku základní školy se ve vyučování

Více

Živá příroda rostliny

Živá příroda rostliny 1. Rozděl rostliny podle typu stonku: Živá příroda rostliny ( bříza, cibule, slunečnice, jedle, jabloň, blatouch, modřín, jilm, netřesk, hrušeň, pšenice, pýr) byliny dřeviny 2. Správně přiřaď: stonek koruna

Více

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích.

Cesta do školy. PRVOUKA 1. ročník. Mgr. Lenka Marvánková. 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. VY_12_INOVACE_Prv1.B.01 PRVOUKA 1. ročník Cesta do školy Mgr. Lenka Marvánková 1.) Dej do kroužku dopravní prostředky, které jezdí po kolejích. 2.) Vybarvi správnou barvou na semaforu, kdy můžeme přejít

Více

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA sidus_sestava 1 9/3/12 7:23 AM Stránka 1 BLUDIŠTĚ SLUŠNÉ CHOVÁNÍ ROČNÍ OBDOBÍ RODINA UVOLŇOVACÍ CVIKY ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY OVOCE A ZELENINA Zakoupením Poznáváčku jste pomohli, ve

Více

Rostliny na jaře VY_12_INOVACE_PRV.123.07

Rostliny na jaře VY_12_INOVACE_PRV.123.07 Rostliny na jaře VY_12_INOVACE_PRV.123.07 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Rostliny na jaře Podtéma: části rostlinného těla, jarní květiny, stromy na jaře a jejich

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2013/14 Třída-ročník 1. Vyučující Mgr. Andrea Mojžíšová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola učitel, žák, třída, skupina, 1,3,6,7,10,11,14,24

Více

Roční období VY_12_INOVACE_PRV.123.18

Roční období VY_12_INOVACE_PRV.123.18 jaro léto podzim zima Roční období VY_12_INOVACE_PRV.123.18 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Roční období Podtéma: rok,roční období, měsíce v roce,charakteristika

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

3) Napiš dny v týdnu podle čísel: ) Napiš čtyři jehličnaté stromy: 16) Napiš 3 dobré lidské vlastnosti:

3) Napiš dny v týdnu podle čísel: ) Napiš čtyři jehličnaté stromy: 16) Napiš 3 dobré lidské vlastnosti: KARTIČKY PRVOUKA ROČNÍK 1) Napiš roční období: 18) Napiš čtyři listnaté stromy: 19) Napiš alespoň 4 místnosti doma: 20) Napiš, co nepatří do řady: Úterý, neděle, pondělí, jaro podzim, sníh, listí,stromy

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování

2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy Dbáme na hygienu a správné stolování Září 1. Zahájení školního roku 2015 2016 Zážitky z prázdnin Představujeme se Aktivní odpočinek (na hřišti) Bezpečnost ve ŠD a venku 2. Bezpečná cesta do školy Školní řád Seznamujeme se s prostory školy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/7 3.2.08.9 pokračování rodu - rozeznáváme pohlavní a nepohlavní /střídají se v průběhu života každé rostliny/ - samčí a samičí buňky splynou /oplození/ = zygota, vzniká nová rostlina uložená v semeni

Více

Mgr. Gabriela Burešová

Mgr. Gabriela Burešová Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_12 Název vzdělávacího materiálu Stromy listnaté, jehličnaté Člověk a příroda Jméno autora Anotace

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 22/12

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 22/12 Číslo materiálu: Název materiálu: ROSTLINNÉ ORGÁNY Písemná práce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková JMÉNO: A 1. Jak se nazývá rostlinný orgán, který má rozmnožovací funkci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

III. UČIVO A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

III. UČIVO A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. Učivo: ŠKOLA pozdrav školní očekávání, školní docházka školní potřeby, orientace v prostoru třídy vztahy ve třídě a nácvik modelových situací vyučování, vyučovací předměty, přestávka účel, posilování

Více

obilky, semena zbývající ozdoby, plody po zpracování ovoce košíky, dřevité proutí, větvičky koláže jejich části

obilky, semena zbývající ozdoby, plody po zpracování ovoce košíky, dřevité proutí, větvičky koláže jejich části PŘÍLOHA 1 Příklady druhů materiálů, činností a námětů Rostlinné přírodní materiály Skupina materiálu Příklady druhů Činnosti Náměty Suchá Semena, obilky, semena zbývající vtlačovat, navlékat, ozdoby, plody

Více

OVOCE VY_12_INOVACE_PRV.123.24

OVOCE VY_12_INOVACE_PRV.123.24 OVOCE VY_12_INOVACE_PRV.123.24 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Ovoce Podtéma: dělení ovoce, druhy ovoce. Anotace: seznámení s tématem, jednotlivými druhy ovoce

Více

Prvouka. 1. úkol. 2. úkol. Tip Prostírání je domácí práce, o kterou se už můžeš postarat sám/sama.

Prvouka. 1. úkol. 2. úkol. Tip Prostírání je domácí práce, o kterou se už můžeš postarat sám/sama. Prvouka + Tip Prostírání je domácí práce, o kterou se už můžeš postarat sám/sama. 1. úkol U nedělní snídaně pomáhají všichni při prostírání. Napiš na řádky, co už je na stole. Je to opravdu všechno? Dokresli

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ V souladu se vzdělávací koncepcí je vyučováno v 5. ročníku podle učebních osnov Základní škola, které

Více

KAM SE SCHOVALA ZVÍŘÁTKA? Rys vidí a slyší, kde se co šustne. Máš také oči jako rys? Najdi 10 zvířátek, která se před ním schovala v lese.

KAM SE SCHOVALA ZVÍŘÁTKA? Rys vidí a slyší, kde se co šustne. Máš také oči jako rys? Najdi 10 zvířátek, která se před ním schovala v lese. KAM SE SCHOVALA ZVÍŘÁTKA? Rys vidí a slyší, kde se co šustne. Máš také oči jako rys? Najdi 10 zvířátek, která se před ním schovala v lese. 25 JAK VYPADÁ RYS Víš, jak vypadá rys? Potom mu určitě vybereš

Více

Soubor pracovních listů pro BOTANICKOU ČÁST EXPOZICE Příroda a krajina Ostravska

Soubor pracovních listů pro BOTANICKOU ČÁST EXPOZICE Příroda a krajina Ostravska Soubor pracovních listů pro BOTANICKOU ČÁST EXPOZICE Příroda a krajina Ostravska Doporučeno pro žáky 2. stupně ZŠ, nižších ročníků víceletých gymnázií a 1. a 2. ročníků čtyřletých gymnázií. Pracovní listy

Více

KALENDÁŘ PŘÍRODY - LEDEN Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: vřesovec červený

KALENDÁŘ PŘÍRODY - LEDEN Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: vřesovec červený Fenologický rok: 00 KALENDÁŘ PŘÍRODY - LEDEN Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: vřesovec červený Fenologická fáze: ZIMA Všechny rostliny, kromě mrazuvzdorných, mají vegetační klid, organismy hybernují.

Více

VY_32_INOVACE_Prv.2.A.05 PRVOUKA - 2. ročník Les Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 06/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Slož slova a doplň je do vět. Í L Y K S K E Á Í O D M V Č P O O Ř D E V

Více

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule)

Ekosystémy. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (interaktivní tabule) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Ekosystémy (interaktivní tabule) Označení: EU-Inovace-Prv-2-05 Předmět: Prvouka Cílová skupina: 2. třída Autor: Zuzana

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin č. 30 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Stavba těla rostlin stonek, list V pracovních listech se žáci seznámí se stavbou těla rostlin.

Více

ročník 7. č. 36 název

ročník 7. č. 36 název č. 36 název Rostlinné společenstvo - les anotace V pracovních listech si žáci vysvětlí význam lesů, vyčlení rostliny lesního společenství, naučí se rozlišovat základní systematické skupiny rostlin a znát

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva Návrhy učiva pro nadané

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace.

Stavba těla rostlin. VY_32_Inovace_05_10_stavba_těla_rostlin_2.notebook. March 23, 2013. Škola. Vzdělávací oblast. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Stavba těla rostlin Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana Drahotová

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 III/2/SN1/1/18. Podzimní riskuj

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 III/2/SN1/1/18. Podzimní riskuj Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Čtenářská lekce: Putování přírodou

Čtenářská lekce: Putování přírodou Čtenářská lekce: Putování přírodou Zpracovatel: Mgr. Hana Kvapilová Ročník: 5. Časová náročnost: 3 vyučovací hodiny Cíle: Rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi žáky Tvořit otázky a odpovědi (celou

Více

Vedle toho existuje ještě stavba plástů k česnu, která se nazývá. V zimě se včely stáhnou do, který má tvar. Uvnitř je před chladem chráněna.

Vedle toho existuje ještě stavba plástů k česnu, která se nazývá. V zimě se včely stáhnou do, který má tvar. Uvnitř je před chladem chráněna. 18. pracovní list: Jméno: Při zazimování včelstev se vede spor, zda jsou nutné úly. Včely víc než teplo potřebujív zimě přísun. Nejúčinnější je výměna vzduchu při postavení plástů na stavbu, kdy jsou orientovány

Více

Rostliny na jaře - test

Rostliny na jaře - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Rostliny

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka.

ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. Slova nadřazená domeček- obrázek slovo nadřazené nábytek ţidle stůl křeslo skříň pohovka Slovo nábytek je svým významem nadřazené slovům ţidle, stůl, křeslo, skříň, pohovka. 1. Lenka s mámou nakupuje.

Více

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy?

JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ STROMY 1. Poznáš následující stromy podle nápovědy? 1. Roste v mírném pásmu severní polokoule Roste na světlejších místech s písčitou půdou Jehlice vyrůstají po dvou Kořeny vrůstají

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka

Úvodní slovo : - ) Za tým Školáčku Aďa, Aďa a Klárka Úvodní slovo : - ) Ahoj milí noví a i staronoví čtenáři. Doufáme, že se vám bude líbit naše první číslo. Dozvíte se o akcích, které byly od začátku školního roku. Připravili jsme si k článkům i zajímavé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 7.5.2012 Třída: 1. Datum:16.4. 2012 1 Pole, les, louka, u rybníku

Více

Významové souvislosti slov třídění slov pracovní list Jméno a příjmení: jablko paprika lízátko mrkev kedlubna. člověk stůl kůň čáp židle

Významové souvislosti slov třídění slov pracovní list Jméno a příjmení: jablko paprika lízátko mrkev kedlubna. člověk stůl kůň čáp židle č. 6 název Významové souvislosti slov třídění slov anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení významových souvislostí slov třídění slov, vyhledávání slov podřazených a nadřazených. Součástí pracovního

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice Český jazyk a literatura VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana Vláčilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA VLASTIVĚDA 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Místo, kde žijeme žák zná nejbližší

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola, cesta do školy Žák: - popíše cestu do školy, orientuje se ve škole - organizace dne ve škole - jednání s dospělými (ředitel, učitelé, vychovatelé) - bezpečná

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2?

Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2? Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2? A dokážeš vysvětlit proč? Zkus to napsat nebo nakreslit sem Každé město má svá

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ekosystémy přirozené a umělé (odlišnosti,vliv člověka) Polní ekosystém

Ekosystémy přirozené a umělé (odlišnosti,vliv člověka) Polní ekosystém 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: sedmý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a projevy života Okolí lidských sídel - vysvětlí funkci základních orgánů živých

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

MATEMATIKA 5. ročník

MATEMATIKA 5. ročník MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl(a) bych znát: 1. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 1000

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování ročník 7. č. č. 32 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Ovocné stromy, keře a jejich pěstování V pracovních listech se žáci seznámí s ovocnými keři

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/6 3.2.08.13 Růžovité - byliny, keře, stromy - obsahují vonné oleje /vůně květů/ - pětičetné, oboupohlavné, květní obaly rozdělené na kalich a korunu - střídavé listy s palisty - plod nažka /zdužnatělá

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Přírodopis 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák 1. Zoologie chápe, proč obratlovce řadíme

Více

Kryptomerie japonská

Kryptomerie japonská Pracovní listy pro žáky Název ekostezky nebo ekokoutku: Život stromu Škola:SOŠ Hamr - Litvínov Tvůrce pracovních listů: Fléglová Šárka, Mgr. 1 Pracovní list:1 Kryptomerie japonská 1. Co to je Kryptomerie

Více

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Společenstva lesů DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-01-14_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Společenstva

Více

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová Vyučuje: PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Blíží se konec školního roku, všichni se těšíme na léto a prázdniny a školáci na to, jak si v září nasadí aktovku a vykročí do nového světa. Leccos

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Zná cestu do školy a zpět 1 Výchova demokratického občana -

Více

Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům

Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům Školka blízká přírodě, školka blízká rodičům Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076 158 00 Praha 5 Vypracovaly: Lucie Chalupová Pavla Jirglová Naše mateřská škola je školou sídlištní.

Více

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení notace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva podstatných jmen rodu ženského utor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat číslo, pády a vzory podstatných jmen rodu výstup

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 50. ročník školní rok 2015 2016 Zadání okresního kola kategorie C Praha 2016 Teoretická část test 1. Na obrázcích

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň Základní

Více

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace je věnovaná létu. Žák se seznamuje

Více