Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí"

Transkript

1 Marginální rurální pohraničí odepsaný prostor? Antonín VAISHAR, Petr DVOŘÁK, Jana ZAPLETALOVÁ, ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava, Pobočka Brno Národní program výzkumu II Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Grant číslo 2D06001 Rozvojové zájmy českého pohraničí

2 METODIKA Vyčleněno 110 mikroregionů (na bázi POÚ) Provedena kvantitativní analýza tří pilířů udržitelnosti (demografická, sociální, environmentální) Analyzovány SWOT analýzy MAS LEADER+ Hlavní vývojové trendy a scénáře Návrhy strategií

3 DEMOGRAFICKÁ UDRŢITELNOST Demografický vývoj Bilance obyvatelstva ČSÚ 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Děčín Jablonné v Podještědí Rokytnice nad Jizerou Trutnov Červený Kostelec Ţamberk Jeseník Kravaře Český Těšín Vsetín Uherský Brod Mikulov Slavonice Nové Hrady Kašperské Hory Poběţovice Aš Chomutov Ústí nad Labem

4 Děčín Jablonné v Rokytnice Trutnov Červený Ţamberk Jeseník Kravaře Český Vsetín Uherský Mikulov Slavonice Nové Hrady Kašperské Poběţovice Aš Chomutov Ústí nad SOCIÁLNÍ UDRŢITELNOST Míra nezaměstnanosti v červnu 2008 a únoru 2010 Portál Ministerstva práce 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 VI.08 II.10

5 ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŢITELNOST Koeficient ekologické stability Městská a obecní statistika - ČSÚ 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Děčín Jablonné v Podještědí Rokytnice nad Jizerou Trutnov Červený Kostelec Ţamberk Jeseník Kravaře Český Těšín Vsetín Uherský Brod Mikulov Slavonice Nové Hrady Kašperské Hory Poběţovice Aš Chomutov Ústí nad Labem

6 Nejhorších deset Demografická udrţitelnost Sociální udrţitelnost Environmentální udrţitelnost Velká nad Veličkou Vranov nad Dyjí Hrušovany n. Jev. Vejprty Osoblaha Kravaře Rokytnice nad Jizerou Hanušovice Osoblaha Hanušovice Hrušovany n. Jev. Bohumín Orlová Rokytnice v Orlických horách Nové Město pod Smrkem Slavonice Jemnice Znojmo Vranov nad Dyjí Brumov-Bylnice Karviná Králíky Město Albrechtice Veselí nad Moravou Zlaté Hory Velká nad Veličkou Orlová Teplice nad Metují Karolinka Opava

7 SWOT ANALÝZY Využito existujících SWOT analýz MAS LEADER+

8 MAS v pohraničí Úsek MAS SWOT Česko-saskésaské 6 4 Česko polské západ 10 5 Česko-polské východ 5 5 Česko-slovenskéslovenské 8 4 Česko-rakouské 6 5 Česko-bavorské 6 4 Celkem 41 27

9 SWOT ANALÝZA Hodnocení jednotlivých SWOT analýz Vyřazení individuálních problémů i problémů bez regionálního rozměru Pokus o shromáždění jednotlivých faktorů do logických skupin a utřídění podle významu Celkové SWOT analýzy jednotlivých úseků pohraničí Celková SWOT analýza pohraničí

10 SILNÉ STRÁNKY POHRANIČÍ Relativně výborná kvalita životního prostředí Potenciál pro rozvoj diverzifikovaného zemědělství s produkcí biopotravin Blízkost hranic, umožňující výhodný obchod a dělbu funkcí Mladé obyvatelstvo jako důsledek výměny populace po 2. světové válce Silné stránky jsou zpravidla druhými stranami mince slabých stránek nebo působí dočasně

11 SLABÉ STRÁNKY Špatné dopravní napojení a související jevy Hospodářská slabost nebo strukturální postižení Nevýhodná struktura osídlení (malá sídla - v důsledku horského charakteru) Dosídlenecký charakter a slabší motivace obyvatel, problémy humánního kapitálu Slabé stránky jsou objektivní nebo historicky podmíněné, jejich náprava obtížná

12 PŘÍLEŢITOSTI Možnost využití dotací EU, národních i regionálních Možnost rozvoje přeshraniční spolupráce (omezená)

13 OHROŢENÍ Problémy, související s lidským kapitálem nebezpečí odchodu mladých a vzdělaných obyvatel, zhoršení struktury populace, stárnutí Podfinancování rozvoje, nedostatek kapitálu, ztráta konkurenceschopnosti Konflikty mezi velkoplošnou ochranou přírody a rozvojovými záměry obcí i podnikatelů

14 STRATEGICKÉ MOŢNOSTI SO strategie posílení silných stránek využitím příležitostí ST strategie využití silných stránek k eliminaci hrozeb WO strategie minimalizace slabých stránek využitím příležitostí WT strategie minimalizace slabých stránek vyloučením hrozeb

15 STRATEGIE POHRANIČÍ 1 S využitím dotací a přeshraniční spolupráce nastartovat aktivity ve sférách přírodně orientovaného cestovního ruchu a biologického zemědělství s navazujícím zpracováním produktů. Může fungovat v případě, že aktivity budou schopny pokračování i po vyčerpání příležitostí. Limit: nedostatek humánního kapitálu a chápání dotací jako cíle, ne jako prostředku.

16 STRATEGIE POHRANIČÍ 2 Udržení mladých a vzdělaných lidí v pohraničí prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu a biologického zemědělství a prostřednictvím zlepšování image pohraničí jako místa s výbornou kvalitou životního prostředí. Limitem je velkoplošná ochrana přírody

17 STRATEGIE POHRANIČÍ 3 Prostřednictvím finanční podpory a přeshraniční spolupráce zlepšovat dopravní spojení a další infrastrukturu, zvýšit konkurenceschopnost, zlepšit parametry humánního kapitálu a řešit problematiku malých obcí. Tyto možnosti existují jen v některých úsecích pohraničí s výhodnými geografickými podmínkami.

18 STRATEGIE POHRANIČÍ 4 Využití individuálních strategických faktorů platných jen pro určité lokality a čas. Nezbytnou podmínkou je existence připravených lidských subjektů, schopných tyto možnosti identifikovat a využít

19 VÝVOJOVÉ TRENDY Pokračující procesy suburbanizace a kontraurbanizace, rozvoj amenitní migrace Druhý demografický přechod zhoršování přirozeného pohybu obyvatelstva, stárnutí Další přesun pracovníků do terciéru Zvyšování významu volného času a ochrany přírody a krajiny Internacionalizace a globalizace

20 PRIMÁRNÍ AKTIVITY Produkční zemědělství Zemědělství jako údržba krajiny Zemědělství v kombinaci s dalšími činnostmi Lesní hospodářství jako progresivní obor Rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů: biomasa, vodní, solární, větrná Odpadové hospodářství

21 BYDLENÍ Budování infrastruktury pro bydlení a komunálního hospodářství Rozvoj spolkové činnosti v obcích Vztah obcí k chalupářům a chatařům Řešení problémů brownfields

22 CESTOVNÍ RUCH Zatím především druhé bydlení Existující potenciály: přírodní, historický, architektonický, gastronomický, folklórní aj. Problémy: výrazná sezónnost, slabší infrastruktura zaměřená na chudší klientelu, dosud nízká připravenost lidí, marketing aj.

23 DALŠÍ SLUŢBY Sociální služby, využívající klidového prostředí (dětské domovy, psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných) Služby pro seniory včetně rehabilitační péče, využití volného času atd. Služby pro místní obyvatele Sluţby pro obyvatele sousedního státu

24 ROZVOJ POHRANIČNÍHO VENKOVA? Mají všechny pohraniční mikroregiony předpoklady pro rozvoj? Chtějí obyvatelé pohraničního venkova vždy rozvoj? Přispívají všechny aktivity na venkově vždy rozvoji? Jaký je vztah velkoplošné ochrany krajiny a rozvoje venkova?

25 ROZVOJ NEBO ŘÍZENÝ ÚTLUM? Řada pohraničních mikroregionů nemá předpoklady pro rozvoj v kvantitativním smyslu Plánování útlumu není politicky průchodné (viz kritiku soustavy střediskových obcí) Zaměřit se spíše na zlepšování kvality života místní populace

26 ROZVOJ A OBYVATELÉ VENKOVA Věková a kvalifikační struktura obyvatel venkova Možné preference klidového prostředí Obavy z negativních vlivů rozvoje podporované často aktivisty různých nevládních organizací Při rozhodování brát v úvahu názory: participace, vyjednávání

27 AKTIVITY A ROZVOJ VENKOVA Nedostatek kapitálu na venkově Investoři často z měst nebo ze zahraničí Aktivity často nezaměstnávají místní obyvatele ani nevyžadují participaci místních podnikatelů Obce jsou přesto povinny například odstraňovat odpad po návštěvnících

28 VENKOV A VELKOPLOŠNÁ OCHRANA KRAJINY Napětí mezi obcemi a správami NP a CHKO Obavy podnikatelů minimálně z větší byrokracie Nereálnost využít atraktivit ochrany krajiny pro obce Typický problém konfliktu mezi soukromými a veřejnými statky O ochraně se rozhoduje centrálně, zatímco o rozvoji regionálně a lokálně

29 ZÁVĚR Pohraniční venkov má objektivně nižší předpoklady pro rozvoj Ale nevýhody lze často obrátit v potenciály Ostatně: co je to rozvoj a čím jej měřit?

30 Děkujeme za pozornost

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020

Problémová analýza. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 Problémová analýza Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 duben 2013 Ekonomika, výzkum, trh práce, vzdělávání, cestovní ruch Ekonomika Královéhradeckého kraje vykazuje v mezikrajském

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území

ODDÍL D Předpokládané vlivy ZÚR MSK na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území ODDÍL D Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb území OBSAH D.I. IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH VAZEB SOUHRNNÉ SWOT ANALÝZY A... 1 D.II. VLIVY NA VÝSLEDKY

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti

Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Téma pro doktorandské studium předmět REG 902 Vztah regionální politiky a dopravní obslužnosti Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Vzhledem ke svému historickému vývoji má Česká republika jednu z nejhustších

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

A.3 ANALÝZA NÁZORŮ VYBRANÝCH AKTÉRŮ

A.3 ANALÝZA NÁZORŮ VYBRANÝCH AKTÉRŮ PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2012 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 3 1.1 Respondenti... 3 1.2 Průběh průzkumu,

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více