PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018"

Transkript

1 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva Ing. Václav Fryčák 1

2 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny chce najít společnou cestu s obcí, jak tento objekt zachránit tak, aby se stal znovu centrem spolkového života. Valná hromada TJ Sokol rozhodla o možné rekonstrukci sokolovny ve spolupráci s obcí s majetkovým podílem obce podle množství vložených prostředků a žádá zastupitelstvo o vyjádření a schválení tohoto modelu. ZO schválilo v roce 21 příslib 15% způsobilých výdajů na rekonstrukci sokolovny, na základě tohoto příslibu TJ SOKOL zažádal o dotaci a uspěl ( I. ETAPA ZATEPLENÍ). Současně TJ SOKOL zažádal v tomto roce o další dotace z MŠMT (II. ETAPA VNITŘNÍ ÚPRAVY) a OPŽP ( III. ETAPA TČ+Otopná soustava). 2

3 I. Současný stav / Shrnutí Pro uzavření smlouvy o dotaci (I. etapa) je nutné doložit adekvátně vlastní zdroje. Bez tohoto kroku není možné pokračovat v administraci dotace. Nutné vlastní zdroje na dofinacování I.etapy činí 51.,- Kč ( Rozpočet projektu v tomto dokumentu ). Žádáme ZO o schválení částky 51.,- Kč a její zařazení do rozpočtu obce na rok 215. I.Etapa projektu je vysoutěžena, je podepsána smlouva s dodavatelem a v případě, že dojde k uzavření smlouvy o dotaci ( částka 51.,- Kč), je možné zahájit rekonstrukci. 3

4 II. Projektový záměr / Popis projektu Zamýšlený projekt řeší kompletní rekonstrukci objektu sokolovny a výhledově rozšíření o přístavbu budovy. Hlavním cílem rekonstrukce je navrátit sokolovně její hlavní úlohu v životě obce. Původní objekt bude řešen v jeho původní historické podobě (členění fasády, okna, dveře). Vnitřní prostory budou řešeny především s ohledem na způsob užívání. Vstup do objektu sokolovny bude bezbariérový na přilehlé komunikace. Současně budou řešena potřebná odstavná stání, úprava chodníků a prostranství kolem kapličky. Je zachováno základní dispoziční členění objektu (vestibul, hlavní sál, jeviště, suterén pod jevištěm) se zachováním stávajícího vstupu z ulice Loděnická a se vstupem ze dvorní části. Dispoziční řešení odpovídá původnímu členění objektu vestibul, klubovna nad vestibulem s balkonem (místo původní promítací kabiny), hlavní sál, malý sál (jeviště), sklep pod jevištěm a šatny. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby umožňovalo maximální variabilitu využití jednotlivých prostor a současně aby bylo možné uspořádat společenskou akci (např. ples TJ, divadelní vystoupení apod.) v celém prostoru. Konstrukce stávajícího objektu klasická zděná s trámovými stropy a dřevěnou konstrukcí střechy bude rekonstruována tradičními stavebními postupy s ohledem na statické posouzení objektu a vyhodnocení úrovně spodní vody především s ohledem na řešení suterénu pod jevištěm, který bude výškově upraven pro nové využití. 4

5 II. Projektový záměr / Etapy ETAPA 1 ZATEPLENÍ BUDOVY Obvodové zdivo,střecha,hydroizolace Podlahy suterénu, vestibulu, okna, dveře Fasáda bude navržena v duchu stávajícího architektonického členění Dotace z OPŽP ETAPA 2 STAVEBNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE Vnitřní úpravy, vnitřní omítky, podlahy, Tech.vybavení(elektro,ZVT(voda,odpady) Vzduchotechnika Soc. zázemí (WC,šatny, sprchy) Přípojky vody,kanalizace, rozvody vody, odpady Dotace z MŠMT žádost 1/215 ETAPA 4 VYBAVENÍ INTERIÉR Vybavení šaten, mobiliář, stoly, žiodle Sportovní a cvičební vybavení, pomůcky ETAPA 5 VENKOVNÍ PLOCHY Parkování, chodníky Zpevněné plochy, zeleň Herní prvky pro děti ETAPA 6 PŘÍSTAVBA PŘÍSÁLÍ SE ZÁZEMÍM ETAPA 3 TECHNOLOGIE (TČ+ OS) Tepelné čerpadlo a otopná soustava ( země, vzduch) Dotace z OPŽP žádost 1/215 ( akceptace žádosti ) 5

6 II. Projektový záměr / Rozpočet NÁZEV ETAPY ETAPA I. ZATEPLENÍ BUDOVY ETAPA II. VNITŘNÍ ÚPRAVY ETAPA III. TECHNOLOGIE (ÚT+OS) ETAPA IV. VYBAVENÍ ( INTERIÉR) ETAPA V. VENKOVNÍ PLOCHY ETAPA VI. PŘÍSTAVBA PŘÍSÁLÍ,ZÁZEMÍ CELKEM PROJEKT CELKEM ZPROVOZNĚNÍ CELKEM

7 II. Projektový záměr / Provozní rozpočet VÝDAJE 1. ELEKTŘINA ( OSVĚTLENÍ, VYTÁPĚNÍ, VZT, AJ. ) SPRÁVA OBJEKTU (,5 FTE) CELKEM 5.,- VODA, STOČNÉ OSTATNÍ 1.,5.,2,1,- CELKEM ZA ROK 23.,- OPRAVY A ŮDRŽBA PŘÍJMY 1. PRONÁJEM PROSTOR NEKOMERČNÍ 2. DOTACE ( PODPORA Z OBCE, KÚ,...) 3. KOMERČNÍ AKTIVITY ( KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ) 4. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY (. ) CELKEM ZA ROK CELKEM 3.,5.,5.,1.,22.,- 7

8 II. Projektový záměr / Financování PROJEKT EUO SOK 215 ETAPA I. ZATEPLENÍ ETAPA II. ETAPA III. ETAPA IV. ETAPA V. ETAPA VI. VNITŘNÍ TČ+OS VYBAVEBNÍ VENK.PLOCHY PŘISTAVBA INVESTICE CELKEM INVESTIČNÍ ZÁMĚR VYSOUTĚŽENO CELKEM PROJEKT CELKEM ZPŮSOBILÉ Zde jsou vyčísleny finanční prostředky, které TJ Sokol musí doložit ( vlastní zdroje) k obdržení dotací a které jsou předmětem jednání ZO Bohuňovice VLASTNÍ ZDROJE (ZPÚSOBILÉ + NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE) NEZPUSOBILÉ (TÚ) NEZPUSOBILÉ (JINÉ) ZPŮSOBILÉ(DOTACE) % 35% % % 25 3% 15 3% 75 CELKEM POŽADAVEK NA FINANCOVÁNÍ % 5% 3% 3% % 35% DOTACE ( OPŽP, MŠMT) DOTACE CELKEM INVESTICE DO ZAHAJENÍ PROVOZU INVESTICE CELKEM DOTACE CELKEM CELKEM POŽADAVEK NA FINANCOVÁNÍ ,94% 2 1 7,% ,6% 9 3,% STAV DOTACÍ ODKUD ZADOST AKCEPTACE Chceme zachránit ROZHODNUTÍ OPŽP MŠMT ANO ANO v procesu ANO ANOhistorii!!! naši OPŽP ANO ANO v procesu NUTNO PŘIPRAVIT ( ODHAD ) 8

9 IV. Výkresy / Stavební situace 9

10 IV. Výkresy / Axonometrie 1

11 IV. Výkresy / Bourání 11

12 IV. Výkresy / Cílový stav / Přízemí 12

13 IV. Výkresy / Cílový stav/ Patro 13

14 IV. Výkresy /Cílový stav / Suterén 14

15 IV. Výkresy / Cílový stav/ Patro 15

16 IV. Výkresy /Cílový stav / Situace 16

17 V. Závěr Tímto si TJ Sokol Bohuňovice dovoluje oslovit vás zastupitele obce Bohuňovice o spolupráci na záchraně sokolovny. Bez získání dodatečných finančních prostředků není TJ Sokol schopen sám sokolovnu rekonstruovat. DĚKUJI. 17

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín

Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003. Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Zpráva o stavu školství na území města Nový Jičín v roce 2003 Zpracovatel: odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy při MěÚ Nový Jičín Nový Jičín - září 2003 Obsah: str. 1. Úvod 3 2. Výchozí stav

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Bystřička a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK MIKROREGIONU BYSTŘIČKA... 2 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 3 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více