Informační a znalostní zdroje vně organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a znalostní zdroje vně organizace"

Transkript

1 Informační a znalostní zdroje vně organizace Vladimíra Zádová

2 rozlišují se: Informace o jiných firmách Informace o oboru Informace o teritoriu

3 Zdroje informací o firmách Firmy samotné na základě povinné emise informací (stanoveno zákonem) v rámci působení na trhu marketingové kampaně, inzerce, reklama, webové stránky, sponzoring publicita v mediích Vlastní obchodní struktury Před/při/po jednání je třeba sledovat charakteristiky obchodních partnerů Typické znaky Sídlo firmy, interiér, zaměstnanci vzhled a jednání, DODRŽENÍ DOHOD Prac. obchodního odděl. proškoleni k systematickému sběru a záznamu do db. o klientech Marketingové výzkumy orientace na vnímání naší a konkurenční značky, monitoringu cen na trzích, spokojenost zákazníků,

4 Sledování a vyhodnocování konkurenčního prostředí PROČ sledovat informace o jiných firmách Odhalit konkurenci silné a slabé stránky strategické záměry Prověření obchodního partnera (řízení rizik) Hledání investora Informace o potenciálních investorech

5 Informace o konkurenci Kancelářské informace základní informace o firmě kvalita značně kolísá v ucelenosti, v rozsahu. Kreditní informace vyšší typ informace součástí je určité hodnocení z pohledu třetí strany (zpravidla producent informace) obecně placená služba. Bankovní informace specifický druh informací o klientovi dané banky, stavu jeho konta, platební morálce atp. nebývají veřejnosti snadno přístupné.

6 Základní informace CO které firmy podnikají v daném (konkrétním) odvětví identifikace (název, adresa, kontakt, založení, lidé ) charakteristika (počet zaměstnanců, obrat, majetek, popis činnosti) Vliv krize: zhoršující se platební morálka zvýšená aktivita v oblasti akvizice snižování výdajů, omezování investic změny ve vlastnických vztazích zájem o negativní informace Důležitý je monitoring tisku

7 Negativní informace třeba hodnotit každou zvlášť tvrdé údaje např. záznamy o exekucích, konkurzech či insolvenčních řízeních mohou být zavádějící měkčí údaje zprávy o vedení soudních sporů, propouštění, omezování výdajů apod. posuzovat v kontextu prostředí, ve kterém firma funguje

8 Zdroje zřízené na základě legislativy státu (VEŘEJNÝ SEKTOR) Katalogy firem (KOMERČNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY)

9 Registr ekonomických subjektů (RES) IČO nebo název firmy, její právní formu, datum vzniku, sídlo (ulice, část obce, obec ) velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců, činnost dle klasifikací OKEČ nebo CZ - NACE datum a způsob zániku nutné znát IČO nebo alespoňčást názvu subjektu (min. 3 znaky). vyhledávací dotaz lze zpřesnit, filtrování výsledků dle předdefinovaných kritérií spravuje ji ČSÚ podle zákona je oprávněn vyžádat si od ekonomických subjektů jednou do roka potřebné údaje (možné úskalí)

10 Živnostenský rejstřík (RŽP) podobný Registru ekonomických subjektů podstatné rozdíly: lze vyhledávat i bez znalosti IČ nebo názvu subjektu (např. stačí znát pouze adresu) poskytuje: informace o subjektu údaje o živnostenských oprávněních subjektu a lidí s ním spojených včetně seznamu zúčastněných osob (tj. odpovědní zástupci k jednotlivým oprávněním) provozovny ke konkrétním předmětům podnikání lze prohlížet aktuální údaje i údaje s jejich historií záznamy ve výsledcích hledání jsou napojeny na vyhledávač v Obchodním rejstříku, který rovněž obsahuje Sbírku listin. Je integrováno několik zdrojů. Možnosti formulace dotazu jsou značně omezené. spravuje Ministerstvu průmyslu a obchodu

11 Obchodní rejstřík a Sbírka listin zápisy vedené u rejstříkových soudů v ČR informace o aktuálnosti je přehledně vyvěšena aktuální i zneplatněné záznamy - lze sledovat také minulost subjektu informace o základním kapitále, kdo a kdy jej splatil o lidech - jejich adresy či datum narození (RČ dříve) možnost vyhledávat informace o konkrétní firmě (popřípadě o firmách, které jsou jejími společníky) o záznamech konkrétních osob u některého z rejstříkových soudů hledání dle názvu subjektu (zadat název nebo IČO) nebo společníka (ve smyslu právnické osoby). podle osoby ( jméno, příjmení, rodnéčíslo). dotaz lze upřesnit, a to např. specifikací místa. Záznamy jsou dále napojeny na Sbírku listin. Spravuje Ministerstvo spravedlnosti Sbírka listin Obsahuje digitální kopie listin, které subjekty podle zákonů předávají rejstříkovým soudům. výroční zprávy, účetní závěrky, notářské zápisy a.j. někdy nekompletní

12 ARES Administrativní registr ekonomických subjektů čerpá údaje z informačních systémů veřejné správy, které poskytují data o ekonomických subjektech umožňuje centrální přístup k RES, RŽP info o subjektu v různých zdrojích se mohou lišit nepřesnost, neaktualizované hledání fyzických osob s_fo.html.cz, kde jsou vstupními prvky jméno, rodnéčíslo, bydliště, popř. angažmá (např. podílník, člen dozorčí rady, ). ekonomických subjektů s_es.html.cz kde jako vstupní prvky slouží název, IČ, sídlo, právní forma, specifikace ekonomické aktivity podle CZ-NACE. v záznamech ke každému konkrétnímu subjektu jsou odkazy na záznamy do zdroj. registrů porovnává shodu nebo rozpory v údajích mezi zdrojovými registry spravuje Ministerstvo financí

13 Centrální registr dlužníků (CERD) Ověření majetku, identity, registr dlužníků Obsah slučuje informace např. o návrzích na konkurs či již vyhlášeném konkursu na majetek vede Černou knihu problémových společností se špatnou obchodní etikou či v trestním řízení monitoring insolvenčního řízení dále hledání osob v pátrání PČR seznam domén a webových stránek, o nichž se zmiňovala média v souvislosti s podezřením na protizákonné jednání. Je zde u každého případu popsán předmět takového podezření. může minimalizovat ta největší rizika data jsou poskytována zdarma, je ovšem nutná (bezplatná) registrace odkazuje na Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Registr plátců DPH; zprostředkovává vyhledávání v těchto zdrojích spravuje firma CERD ČR

14 Katastr nemovitostí k ověření majetku známe adresu, kde konkrétní subjekt sídlí kde se nalézá objekt v jeho vlastnictvíči jiném vztahu (např. provozovna k předmětu živnostenského oprávnění) zda firma sídlí v pronajatých prostorách nebo vlastních, popřípadě v jakém typu objektu Údaje k zúčastněným osobám třeba společníkům. lze vyhledávat budovu nebo parcelu. K vyhledávání zde také slouží interaktivní mapa, jejímž prostřednictvím lze předně snadno zjistit číslo parcely (které obvykle neznáme) Český úřad zeměměřický a katastrální

15 Informační systém o veřejných zakázkách vyhledání vítěze veřejných zakázek za určité období podle názvu subjektu, popř. IČ hledání informace o zadavatelích zakázek lze sledovat probíhající řízení finanční hodnota zakázky, její předmět, ale i důkladný popis průběhu řízení vč. kritérií systém spravuje Česká pošta.

16 Národní registr certifikovaných organizací (NRCO) -organizaci/ Hledání podle počátečního písmene čísla z názvu (jména) subjektu v abecedním rejstříku strukturovaného formuláře typ certifikátu, místo sídla subjektu, obor činnosti Data shromažďována od spolupracujících certifikačních orgánů ty zodpovědné za jejich správnost i aktuálnost. Správa: zprostředkovaně Ministerstvo průmyslu a obchodu Rada kvality ČR

17 Katalogy firem

18 Ipoint vyhledavani/ identita firmy,statutární orgány, zčásti o majetku. některé firmy - popis podnikatelských aktivit dle OKEČ (neaktuální, byť použitelné), připojeny články přesah na Slovensko od spol. ČEKIA

19 HBI Obdoba Ipoint, kromě Slovenska i přesah do dalších zemí v Evropě Přístup: Katalog firem (http://www.hbi.cz/index.php? ) firmy působící v daném odvětví základní informace o nich, např.: název, IČ, DIČ, sídlo, kontakty a popis činnosti případ od případu ale mohou být záznamy podstatně bohatší. činnosti, můžeme záznamy ještě podrobněji zpřesnit podle regionů. tiskové zprávy(http://www.hbi.cz/en/zpravy/) lze využít katalog oborů. zprávy obvykle mají jeden odstavec). bezplatně tu lze využít pouze základní vyhledávání; (listování v katalogu) provozuje firma HBI Česká republika

20 HBI dva grafy ke struktuře českých firem podle dosaženého obratu podle počtu zaměstnanců. firma je zanesena do grafů záznamy jsou přehledně strukturované pokud některé mají méně údajů ( prázdné položky) lze o firmě hledat mnoho z takových informací v jiných zdrojích

21 Centrální registr produktů a firem umožňuje prosté vyhledávání má smysl když je známo jméno firmy katalog tříděný podle oborů činností lze se postupně probírat v hierarchii specifičtějšími oblastmi propojeny s geografickou mapou, v ní lze hledání upřesnit. Z hlediska kvality zpracování záznamů je však tento zdroj poněkud nekonzistentní u některých firem nejstručnější informace u jiných bohaté množství údajů i ekonomické údaje za poslední rok, záznamy o lidech spojených s firmou, členství v asociacích nebo certifikátech kvality databáze Hospodářské komory ČR bezplatný přístup

22 Kompass umožňuje vyhledávat mj. i podle zadání produktu či služby dle několika klasifikací NACE, OKEČ. údaje o firmách zahrnují mj. obrat či velikost co do počtu zaměstnanců obojí však jen přibližně, v kategoriích. rejstřík má i mezinárodní záběr provozuje společnost Kompass Czech Republic

23 Inform Databáze českých firem katalog propojený s Obchodním rejstříkem a systémem ARES možnost filtrovat hledání podle kritérií jako jsou firmy s certifikátem, firmy podle tradice, firmy podle výše obratu provozuje společnost Kompass Czech Republic

24 Katalog ABC Českého Hospodářství propojený s ARES a O.R. Možnosti vyhledávání menší; jen pro doplnění provozuje společnost Kompass Czech Republic

25 Informace z katalogů jsou často placenou službou na straně inzerenta proto zdroje považovány za kvalitní (investuje-li firma do své propagace, spíše se postará o kvalitu poskytovaných informací) mnoho firem registrováno není

26 Dodavatelé, exportéři mají vlastní databáze Bezplatně přístupné Sektorové databáze

27 Dodavatelé gateway.nsf/ nutná registrace - bezplatná zdroj informací o firmách, které se orientují na dodávání produktů firmám Hledat lze firmy i produkty, zpřesnit lze výsledky podle regionu atd. obsahuje identifikační a kontaktní údaje firem, produktové portfolio, ale také informace o certifikátech kvality údaje o počtu zaměstnanců, obratu firmy a někdy i klíčových zákaznících společnost CzechInvest

28 Adresář exportérů talog-firem/, záznamy firem mají identifikační a popisnou složku ident. složka: název, IČ, adresu sídla, rok založení popisná složka: kategorie dle počtu zaměstnanců, popis firmy a předmětu její činnosti, její roční obrat NAVÍC: přehledy zemí do kterých firma vyváží své produkty nebo služby kde má nějaké zájmy v nichž má své zastoupení možnost hledání podle klíčového slova, lze zpřesnit volbou oborového zařazeníči geografických zájmů. prohledávají se firmy nebo produkty (služby) lze také listovat v katalogu, který je uspořádaný podle předmětů činností Poskytovatel: agentura CzechTrade

29 Obchodní věstník rozsáhlé informace o ekonomických subjektech částečně přesahuje rámec kancelářských informací vychází jako týdeník (každou středu) v tištěné podobě, vydává jej spol. Economia. Má web WEB sahá až do r bohatě strukturovaný vyhledávací formulář. nemusí se zadat identifikační údaje subjektu vyhledáváním lze zjistit např. zda firma je či byla v insolvenčním řízení řízení (stačí např. Brno, r. 2010, insolvenční ) vyhledávání je bezplatné a prohledávány jsou články věstníku sestavovány ze záznamů v obchodním rejstříku, textů účetních závěrek, z informací o veřejných soutěžích, aj. lze vyhledávat podle vydání věstníku, jednotlivých rubrik (výroční zpráva, fúze a rozdělení, konkurz, ), dle obchodního jména, sídla spol., IČ, základního jmění atd. vyhledáváním poskytuje možnost základních informací zda se se subjektem děje něco podivného

30 Obchodní věstník WEB pokr. texty vyhledaných záznamů zpravidla zpoplatněny možnost jednorázového poplatku,lze splatit prostřednictvím SMS zdarma lze např. zjistit zda a kdy nastala v dané firmě nějaká změna přístup k popisu takové změny již zpravidla podléhá zpoplatnění obdobně je tomu v případě údajů z účetních závěrek atd. výhoda: aktuálnost (týdenní aktualizace), rozsah poskytovaných informací jak volně dostupných, tak i placených) nevýhoda: v prezentaci vyhledaných záznamů, z níž dopředu není vždy zcela zřejmé, zda si koupíme kvalitní a úplnou zprávu tedy co vše nakonec bude obsahovat chybí možnost zadat obor podnikání

31 Monitoring veřejnoprávních médií zpravodajství, zejména přehledy zpráv s ekonomickou tematikou Veřejnoprávní média poskytují všeobecné informace a záběr je povrchnější i méně zacílený v porovnání se specializovanými zdroji málo informace o menších firmách hodnota těchto zdrojů: v komplexitě zpravodajského obrazu prostředí kvalitně zpracované zprávy; zdarma

32 Služby ostatních zpravodajských zdrojů většinou placené; bezplatně lze použít v omezeném rozsahu Česká tisková kancelář ( ČTK) poskytuje zprávy i ostatním médiím její zpravodajství je zpoplatněno ČTK nabízí zdarma službu Protext prostřednictvím ní mohou firmy zveřejňovat své tiskové zprávy služba placená na straně podávání a zveřejňování zpráv vydané zprávy i jejich prohledávání jsou bezplatné Na adrese lze použít i pokročilé vyhledávání včetně nastavení filtrů

33 Burzovní informace (výběr) Hospodářské noviny (http://ihned.cz/) Burza cenných papírů Praha, a.s. (http://www.pse.cz/) Ekonom (http://ekonom.ihned.cz), Bankovnictví (http://bankovnictvi.ihned.cz) AliaWeb spol. s r.o., a Patria.cz (http://www.patria.cz) Zahraniční ověřené portály

34 Marketingové informace (výběr) Inter-Company Comp (http://www.formacompany.ie) Mintel Publications (http://reports.mintel.com/) The Economist Intelligence Unit (http://www.eiu.com) Frost & Sullivan (http://www.frost.com) Datamonitor (http://www.datamonitor.com) Euromonitor (http://www.euromonitor.com/) Hospodářská komora ČR (http://www.hkcr.cz)

35 Patentové informace (výběr) Úřad průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz) Derwent World Patents Index (http://www.derwent.co.uk) Evropský patentový úřad (http://www.epo.org), United States Patent and Trademark Office Japonský patentový úřad

36 Právní a legislativní informace (výběr) legislativa Evropské unie CELEX (http://europa.eu.int/celex), včr (http://www.sbirka.cz/) veřejná správa server českého soudnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Placený informační portál společnosti European Business Enterprise informace z různých oblastí podnikání včetně práva a zákonů praktické pohledy uživatelů o právních záležitostech právní, daňové a účetní informace Informační portál s placeným vstupem nakladatelství Verlag Dashöfer Komerční web podle tematických oblastí podnikání různé typy smluv Hospodářská komora ČR Česká asociace pro soutěžní právo

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Projekt Katalog restaurací

Projekt Katalog restaurací Projekt Katalog restaurací OBSAH: 1 ÚVOD... 4 1.1 KDO JSME... 4 1.2 VIZE... 4 1.3 POSLÁNÍ...4 1.4 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY...4 2 SITUAČNÍ ANALÝZA... 5 2.1 MIKROPROSTŘEDÍ... 5 2.1.1 ZÁKAZNÍCI... 5 2.1.2 KONKURENCE...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček

Export do Ruské Federace. manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012. Jan Krs Jiří Pytlíček Export do Ruské Federace manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Moskvě 2012 Jan Krs Jiří Pytlíček Vážení kolegové, budoucnost podnikání s ruskými subjekty je v exportu. Hospodářský prostor čítající

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického

Zápis do obchodního rejstříku. z pohledu praktického Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Zápis do obchodního rejstříku z pohledu praktického Lucie Žáčková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie

Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie Malý úvěr pro podnikatele na venkově v ČR Úvodní studie Zpracovatelé: Vedoucí týmu: Tomáš Svoboda,Centrum pro komunitní práci Členové týmu: Petr Pelcl, Útvar koncepce a rozvoje Filip Uhlík, Regionální

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více