Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3"

Transkript

1 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet:

2 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro horkovodní systémy) s třístupňovou regulací ventilace je vybavena dalšími funkcemi pro přizpůsobení množství vzduchu aktuálním povětrnostním podmínkám: Vypínač (Zap./Vyp.) Přepínač manuální nebo automatický režim; automatická funkce například v kombinaci s dveřním spínačem, časovačem, prostorovým termostatem atd. Přepínač na zimní nebo letní provoz pro řízení magnetického ventilu nebo čerpadla (s topným médiem nebo bez něj) Ochrana motoru; elektronická detekce a signalizace poruchy motoru Volitelné funkce: ochrana proti zamrznutí; elektronická detekce a signalizace nebezpečí zamrznutí Volitelné funkce: servisní vypínač, bezpečnostní vypínač Rozměry jednotky: 103 x 103 x 29 mm Dodržujte také všechny bezpečnostní pokyny v návodu k zařízení! Na zařízení smí pracovat výhradně osoby splňující požadavky uvedené v příslušném návodu. Před jakoukoliv prací je nutno zařízení odpojit od napájecího napětí. 2

3 Obsah 1 WTC3 (OBECNÝ POPIS) OVLÁDACÍ PANEL (DBT) PŘEHLED STANDARDNÍ DISPLEJ SYMBOLY NA STANDARDNÍM DISPLEJI INDIKÁTOR STAVU STUPNĚ VENTILÁTORŮ PROVOZNÍ STAVY SYMBOLY PORUCH POTVRZENÍ PORUCHY 6 2 ZAPNUTÍ 7 3 ZÁMEK TLAČÍTEK 7 4 PROVOZNÍ REŽIMY 7 5 STAV PORUCH 8 6 POČÍTADLO DOBY PROVOZU 8 7 ČÍSLA VERZE 8 8 SCHÉMA ZAPOJENÍ, WTC3 MASTER POPIS SVORKOVNIC, WTC3 MASTER 11 9 SCHÉMA ZAPOJENÍ KONTAKTŮ, WTC3 SLAVE POPIS SVORKOVNIC, WTC3 SLAVE NASTAVENÍ ADRES PRO JEDNOTKU SLAVE 14 3

4 1.1 Ovládací panel (DBT) Přehled 1 Vypínač (Zap./Vyp.) 2 Tlačítko + pro nastavení vyšší hodnoty 3 Tlačítko - pro nastavení nižší hodnoty 4 Tlačítko Info Zobrazení typu a čísel verze ovládací jednotky Informace doby provozu 5 Softwarové tlačítko A: Potvrzení 6 Softwarové tlačítko B: Letní/zimní režim 7 Softwarové tlačítko C: Manuální/automatický režim Standardní displej 1 Indikátor stavu 2 Nastavený stupeň ventilátorů 3 Aktuální stupeň ventilátorů 4 Signalizace poruchy 5 Pole Manuální/automatický režim (softwarové tlačítko C) 6 Pole Zimní/letní režim (softwarové tlačítko B) 7 Symbol potvrzení 4

5 1.1.3 Symboly na standardním displeji Čerpadlo/ventil Externí kontakt aut. režimu (např. dveřní spínač) Zámek tlačítek Nastavený stupeň ventilátorů Skutečný stupeň ventilátorů Signalizace poruchy Verze/parametry Léto/zima Manuální/automatický Potvrzení Indikátor nahoře (místo dveřního spínače) Během chodu čerpadla nebo aktivity magnetického ventilu se zobrazuje symbol čerpadla. Zamknutá tlačítka: Tlačítka se zamykají stisknutím tlačítka VYP. na dobu 5 sekund. Externí kontakt automatického režimu (například dveřní spínač) je rozpojený, resp. dveře jsou zavřené Stupně ventilátorů Horní segmentový ukazatel vyjadřuje aktuálně nastavený stupeň ventilátorů. WTC3 může ventilátory regulovat ve třech stupních. Dolní segmentový ukazatel vyjadřuje aktuální stupeň ventilátorů (skutečná hodnota). 5

6 1.1.6 Provozní stavy Systém pracuje v automatickém režimu. Systém pracuje v manuálním režimu. Systém pracuje v letním režimu. Systém pracuje v zimním režimu Symboly poruch Signalizace ochrany proti zamrznutí. Signalizace teplotních spínačů ochrany motorů ventilátorů. Signalizace teplotních spínačů ochrany transformátoru. Signalizace může být také kombinovaná, například: Signalizované poruchy je nutno potvrdit tlačítkem potvrzení Potvrzení poruchy 1 x softwarové tlačítko A? Během poruchového stavu se na displeji zobrazuje odpovídající symbol poruchy. Softwarovým tlačítkem (A) je možno potvrdit odstranění příčiny problému. Obnoví se normální provoz systému. softwarové tlačítko A 6

7 2 Zapnutí Po připojení napájecího napětí začne systém pracovat s posledními nastavenými hodnotami. Při prvním zapnutí se použijí standardní hodnoty nastavení. Okamžitě po připojení napájecího napětí se na LCD displeji jednotky DBT-TC zobrazí všechny znaky následované zprávou Ini, až do doby, kdy systém bude připraven k provozu. 3 Zámek tlačítek Po aktivaci zámku tlačítek nelze systém ovládat na ovládacím panelu. Zámek se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka VYP. na dobu 5 sekund. 4 Provozní režimy Bezpečnostní funkce jsou aktivní vždy, nezávisle na provozním stavu systému. Letní/zimní režim: Letní režim: V tomto režimu nedochází k aktivaci čerpadla, resp. magnetického ventilu. Vzduch ventilace se tedy neohřívá. Ochrana proti zamrznutí je z tohoto důvodu aktivní a má vysokou prioritu. Zimní režim: V zimním režimu se aktivuje čerpadlo, resp. magnetický ventil (X1 / 9 & N) a vzduch je ohříván. Kombinací tlačítek je možno funkci Letní/zimní režim deaktivovat. Funkce Letní/zimní režim by se měla deaktivovat v případě, není-li v systému zapojené žádné čerpadlo, resp. magnetický ventil. Po deaktivaci se na displeji přestane zobrazovat stav čerpadla a symbol letního/zimního režimu. Zimní režim se deaktivuje stisknutím následující kombinace tlačítek: Je-li zapnutý zámek tlačítek, stiskněte nejdříve tlačítko i a současně softwarové tlačítko A, pak stiskněte softwarové tlačítko B a nakonec tlačítko -. Stejnou kombinací tlačítek se režim opět zapíná. Manuální/automatický režim: Manuální režim: V manuálním režimu pracují ventilátory trvale s otáčkami předvolenými na ovládacím panelu DBT-TC. Automatický režim: V automatickém režimu pracují ventilátory s předvolenými otáčkami při sepnutí externího kontaktu (např. dveřní spínač) X3 / 26 & 27. Kombinací tlačítek je možno funkci Manuální/automatický režim deaktivovat. Funkce by se měla deaktivovat, není-li v systému zapojený žádný externí kontakt automatického zapínání. Po deaktivaci se na displeji přestane zobrazovat stav kontaktu a symbol automatického režimu. 7

8 Automatický režim se deaktivuje stisknutím následující kombinace tlačítek: Je-li zapnutý zámek tlačítek, stiskněte nejdříve tlačítko i a současně softwarové tlačítko A, pak stiskněte softwarové tlačítko C a nakonec tlačítko -. Stejnou kombinací tlačítek se režim opět zapíná. 5 Stav poruch Reakce systému při poruchových stavech: Teplotní spínač motoru/transformátoru: Při aktivaci teplotních spínačů transformátoru nebo motoru ventilátorů se systém automaticky vypne. Porucha je signalizována na displeji. Po odstranění příčiny problému a následném stisknutí tlačítka potvrzení lze opět aktivovat normální provoz. Signalizace ochrany proti zamrznutí: Systém se vypne a zapne se čerpadlo, resp. magnetický ventil. Porucha je signalizována na displeji. Po odstranění příčiny problému a následném stisknutí tlačítka potvrzení lze opět aktivovat normální provoz. 6 Počítadlo doby provozu Počítadlo udává celkový počet dnů provozu ventilátoru vzduchové clony. Po stisknutí tlačítka Info (i) se na displeji zobrazí celkový počet dnů provozu od vyexpedování systému. Po překročení hodnoty 999 hodin se začne doba zobrazovat v jednotkách a desetinách roků (např.: 3,2Y). Po překročení doby 10 let se začne doba zobrazovat v jednotkách roků (např.: 15Y). S informací o době provozu se zároveň zobrazuje symbol spínače. 7 Zobrazení čísel verze Po stisknutí tlačítka Info (i) se zobrazí aktuální verze hardwaru a softwaru DBT-TC. Informace na displeji se automaticky přepínají každé 2 sekundy. Jako první se zobrazí typ zařízení, pak verze hardwaru a jako poslední verze softwaru. Příklad pořadí zobrazení informací obrázek. 1x tlačítko i Typ zařízení Verze hardwaru (např. 1.0) Verze softwaru (např. 1.1) 8

9 Po stisknutí tlačítek + a - se zobrazí verze hardwaru a softwaru zařízení připojených k rozhraní (Bus). Nejprve se zobrazí číslo verze jednotky Master. Tlačítky + a - můžete přepínat mezi zobrazením verze hardwaru a softwaru jednotlivých zařízení připojených k rozhraní (Bus). 1x tlačítko + Master 1x tlačítko + Slave 0 9

10 8 Schéma zapojení WTC3 Master Ovládací panel Slave Kontakt dveří Ochrana proti zamrznutí Teplotní spínač transformátoru Teplotní spínač motoru Přívod síťového napětí Čerpadlo nebo magnetický ventil Síťové napětí 230 V/50 Hz Motor Trafo 10

11 8.1 Popis svorkovnic WTC3 Master Svorkovnice X1 X1 / L: Fázový vodič síťového napětí L1 (230 V/50 Hz) X1 / N: Nulový vodič síťového napětí N (230 V/50 Hz) X1 / L1: Jištěný L-kontakt pro připojení autotransformátoru X1 / 1: Spínaný L-kontakt ochrany úspory energie X1 / 2: Připojení fáze motoru X2 / 3: Připojení větve transformátoru, nejnižší napětí (např. 100 V) X2 / 4: Připojení větve transformátoru, střední napětí (např. 180 V) X2 / 5: Připojení větve transformátoru, nejvyšší napětí (např. 230 V) X3 / 9: Připojení fáze čerpadla (Čerpadlo dodává ohřátou vodu do systému vzduchové clony.) X1 / N: N-kontakt, společný Svorkovnice X2 X2: Připojení ochranných vodičů Svorkovnice X3 X3 / 16 & 17: Vstup pro bezpotenciálové teplotní kontakty spínače ochrany proti zamrznutí X3 / 20 & 21: Vstup pro potenciálové teplotní kontakty motorů ventilátorů X3 / 22 & 23: Vstup pro bezpotenciálové teplotní kontakty transformátoru X3 / 26 & 27: Vstup pro bezpotenciálový kontakt, resp. externí kontakt automatického spínání (např. dveřní spínač) Svorkovnice X4 X4 / 43 & 44: Přípojka s ochranou proti záměně kontaktů pro ovládací jednotku nebo jednotku Slave X4 / 45 & 46: Přípojka s ochranou proti záměně kontaktů pro ovládací jednotku nebo jednotku Slave 11

12 9 Schéma zapojení kontaktů, WTC3 Slave Master Slave Ochrana proti zamrznutí Teplotní spínač transformátoru Teplotní spínač motoru Přívod síťového napětí Síťové napětí 230 V/50 Hz Motor Trafo 12

13 9.1 Popis svorkovnic, WTC3 Slave Svorkovnice X1 X1 / L1: Fázový vodič síťového napětí L1 (230 V/50 Hz) X1 / N: Nulový vodič síťového napětí N (230 V/50 Hz) X1 / L1: Jištěný L-kontakt pro připojení autotransformátoru X1 / 1: Spínaný L-kontakt ochrany úspory energie X1 / 2: Připojení fáze motoru X2 / 3: Připojení větve transformátoru, nejnižší napětí (např. 100 V) X2 / 4: Připojení větve transformátoru, střední napětí (např. 180 V) X2 / 5: Připojení větve transformátoru, nejvyšší napětí (např. 230 V) X1 / N: N-kontakt, společný Svorkovnice X2 X2: Připojení ochranných vodičů Svorkovnice X3 X3 / 16 & 17: Vstup pro bezpotenciálové teplotní kontakty spínače ochrany proti zamrznutí X3 / 20 & 21: Vstup pro potenciálové teplotní kontakty motorů ventilátorů X3 / 22 & 23: Vstup pro bezpotenciálové teplotní kontakty transformátoru Svorkovnice X4 X4 / 43 & 44: Přípojka s ochranou proti záměně kontaktů pro ovládací jednotku nebo jednotku Slave X4 / 45 & 46: Přípojka s ochranou proti záměně kontaktů pro ovládací jednotku nebo jednotku Slave 13

14 9.2 Nastavení adres pro jednotku Slave Jednotky Slave jsou v síti ebus jednoznačně identifikovány svými adresami. Jednotlivé adresy se nastavují na DIP-přepínačích výkonové elektroniky. Adresa Stav přepínače Poloha dole: On (Zap.) Čtyřnásobný DIP-přepínač: Poloha nahoře: Před novým nastavením adresy je nutno jednotku Slave úplně odpojit od síťového napětí, resp. od jiného napětí. Po nastavení nové adresy jednotky Slave je nutno restartovat také všechna ostatní zařízení zapojená ve stejné síti, jinak nelze zaručit správnou funkci systému. 14

15 Poznámky 15

16 Wolf GmbH, Postfach 1380, Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: 16

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení

Hlavním úkolem elektronického řízení je neustálé porovnávání skutečné a požadované teploty ve voze. Výsledky porovnání se využívají ke stanovení S E Z manuálně (ručně) ovládané klimatizace vozů FELICIA a OCTAVIA je Vám oběh chladicího prostředku dobře znám. V učební pomůcce č. 10 byly vysvětleny obecně platné principy klimatizace. V následující

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny

česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny česky ČAS Analogové a digitální spínací hodiny VÝKLAD SYMBOLŮ Ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Dvoukanálové ruční ovládání externími tlačítky/vypínači Zobrazení textové nápovědy pro uživatele

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více