Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase"

Transkript

1 Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase Pavel Čeleda Univerzita obrany Katedra komunikačních a informačních systémů

2 Obsah 1 Formulace problému 2 Cíle disertační práce 3 Řešení cílů disertační práce 4 Přínos disertační práce 5 Závěr Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 2 / 36

3 Formulace problému Zvýšení inherentní spolehlivosti programového vybavení: za hybnou sílu vývoje je považována tvorba zdrojového kódu, vzdalování se zdrojového kódu od původního popisu systému, rychlá devalvace technologií a produktů na nich založených. Diagnostika programového vybavení pro OS reálného času: absence standardu pro diagnostiku programového vybavení, programové vybavení nepředpokládá průběžnou diagnostiku, stávající diagnostika je zaměřena na technické vybavení. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 3 / 36

4 Cíle disertační práce Cíle disertační práce: specifikace, analýza a návrh diagnostického podsystému, vytvoření diagnostického podsystému, experimenty v prostředí operačního systému reálného času. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 4 / 36

5 Diagnostický podsystém pro OS reálného času I Vlastnosti diagnostického podsystému: určen pro vestavné systémy pracující v reálném čase, omezené výpočetní a paměťové prostředky cílového systému, založen na metodě průběžné diagnostiky, splnění real-time podmínek po začlenění do cílového systému. Funkční součásti diagnostického podsystému: diagnostické rozhraní operačního systému a řídicích procesů, diagnostická sběrnice a systém diagnostických zpráv, správce diagnostických a monitorovaných úloh. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 5 / 36

6 Diagnostický podsystém pro OS reálného času II Struktura diagnostického podsystému: řídicí jednotky (podřízení) se zabudovanými diag. prvky, hlavní diagnostická jednotka (nadřízený), uživatelské rozhraní pro dohled nad systémem. řídicí jednotka řídicí jednotka hlavní diagnostická jednotka dohledové centrum řídicí jednotka Obr. 1: Hierarchická struktura navrženého diagnostického podsystému Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 6 / 36

7 Diagnostický podsystém pro OS reálného času III uživatelský prostor diagnostický a monitorovací manažer proces 1 proces 2 proces n diagnostická sběrnice diagnostický modul jádra jádro RTOS prostor jádra Obr. 2: Bloková struktura navrženého diagnostického podsystému Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 7 / 36

8 Diagnostický podsystém pro OS reálného času IV Diagnostické rozhraní řídicího procesu: řídicí stavový automat - algoritmus řídicího procesu, diagnostický stavový automat - algoritmus diag. metody, diagnostická sběrnice - předávání diag. zpráv uvnitř systému. Proces 1 Proces 2 řídicí stavový diagram řídicí stavový diagram diagnostický stavový diagram diagnostický stavový diagram diagnostická sběrnice Obr. 3: Řídicí proces s diagnostickým rozhraním Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 8 / 36

9 Diagnostický podsystém pro OS reálného času V Inteligentní diagnostický časovač Watch-Dog Timer: přiřazení WDT jednotlivým součástem systému, zapojení podřízených WDT do SW-WDT a HW-WDT, začlenění mechanizmů obnovení po detekci poruchy v systému. úloha č. 1 WDT úloha č. 2 WDT SW watchdog ovládání HW watchdog úloha č. n WDT RESET systému Obr. 4: Navržený inteligentní diagnostický časovač Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 9 / 36

10 Diag. podsystém pro OS reálného času závěr Navržená koncepce diagnostického podsystému: systém vychází z metody průběžné diagnostiky, v reálném čase jsou poskytovány informace o chování systému, jedná se intrusivní monitorování cílového systému, mechanizmy spolupráce jsou založeny na kooperativní bázi, nedochází k ovlivňovaní chování cílového systému, rozhodování správce diagnostických úloh na základě pravidel. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 10 / 36

11 Model diagnostického podsystému I Metoda MDA - Model Driven Architecture: metoda zvolena pro návrh spolehlivého prog. vybavení, MDA využívá modelů k vytváření programového vybavení, modely jsou popsány v jazyce UML, objektový přístup daný jazykem UML, nový přístup v oblasti tvorby programového vybavení. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 11 / 36

12 Model diagnostického podsystému II pouze kód vizualizace kódu obousměrný vývoj transformace modelu pouze model model model model model kód kód kód kód model neexistuje kód je modelem kód a model existují společně model je kódem kód neexistuje Obr. 5: Vztah mezi modelem a zdrojovým kódem Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 12 / 36

13 Model diagnostického podsystému III PIM vysoký stupeň abstrakce, nezávislý na finální realizaci, PDM popis cílové platformy a na ní dostupných technologií, PSM výsledek transformace PIM a PDM modelu, zdrojový kód kód použitelný k sestavení finální aplikace. model platformy model aplikace model diagnostického podsystému platformově specifický model zdrojový kód model RTOS Obr. 6: Transformace modelů PIM, PDM na PSM a zdrojový kód Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 13 / 36

14 Model diagnostického podsystému IV překladač AST BasicMTL -> AST Java MTL modelovací nástroj (Eclipse) MTL stroj (Java VM) transformace modelu MTL API modely pro čtení modely pro zápis a čtení modelovací nástroj (Poseidon CE) metamodel založený na MOF 1.3 Obr. 7: Architektura překladače BasicMTL Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 14 / 36

15 Model diagnostického podsystému V ProdConsModel (from PSM) + main ():void << process, Thread >> Producer (from PSM) good :int << run >> + run ():void prodbuf Buffer (from PSM) contents :int empty :boolean = true + get ():int + put (val:int ):void consbuf << process, Thread >> Consumer (from PSM) << run >> + run ():void << read only >> Thread (from java::lang ) Obr. 8: PSM model po provedení transformace v jazyce MTL Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 15 / 36

16 Model diagnostického podsystému VI main Main ConsumerProducerGood + main (args :String[] ):void << use >> << use >> << use >> n:int Producer << create >> +Producer (m:int,buf :Buffer ):Producer + run ():void prodbuf Buffer contents :int empty :boolean = true + put (i:int ):void + get ():int consbuf n:int Consumer << create >> + Consumer (m:int,buf :Buffer ):Consumer + run ():void << read only >> Thread (from java::lang ) + start ():void + join ():void Obr. 9: PSM model použitý při metodě obousměrného vývoje Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 16 / 36

17 Model diagnostického podsystému závěr model úlohy producent - konzument doplněný o prvky průběžné diagnostiky (inteligentní WDT), transformace PIM, PDM modelů na PSM v jazyce MTL, převod modelu PSM na zdrojový kód metodou přímé transformace modelu v jazyce MTL, ruční převod modelu PSM na zdrojový kód metodou obousměrného vývoje v nástroji Poseidon CE. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 17 / 36

18 Experimenty v prostředí OS reálného času experiment s bezpilotním prostředkem na letišti v Přerově, testování real-time vlastností OS Linux, experiment s diagnostickou sběrnicí pro real-time systémy, experiment s inteligentním diagnostickým časovačem. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 18 / 36

19 Experiment na letišti v Přerově I Cíle experimentu: sestavení vývojové platformy pro diagnostický podsystém, ověření funkcí diagnostické ústředny v reálných podmínkách, sběr letových charakteristik UAV z inteligentních senzorů. gyroskop GPS 16A elektronický kompas PC/ 104 Obr. 10: Umístění elektronického vybavení na bezpilotním prostředku Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 19 / 36

20 Experiment na letišti v Přerově II Aerocomm AC MHz radio link 5V / 1A 9600,N,8,1 RTS/CTS UART0 Procesorový modul PC/ 104 MSM586SEV UART ,N,8,1 elektronický kompas HMR V / 24mA GPS 16A 8V / 100mA 38400,N,8,1 UART1 AMD ÉlanSC MHz SDRAM 128 MB UART ,N,8,1 gyroskop 8V / 200mA CFC 256 MB 5V/1A NiMH baterie 8 článků SANYO mah Zdroj napájení napětí z baterie 9,2V aktivní chlazení stabilizátor 5V / 5A stabilizátor 3,3V / 1A Obr. 11: Bloková struktura použitého výpočetního systému Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 20 / 36

21 Experiment na letišti v Přerově III 180 UAV - Flight Level (Přerov ) Flight Level Flight Level [m] :02:30 12:03:00 12:03:30 12:04:00 12:04:30 12:05:00 12:05:30 Universal Time (UTC) [h] Obr. 12: Průběh dosažené výšky zaznamenaný z GPS přijímače Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 21 / 36

22 Experiment na letišti v Přerově závěr výpočetní systém založen na modulech PC/104, centrální řídicí jednotka provozována s OS Linux a RTAI, použité programové vybavení nevykazovalo žádné výpadky, nadměrné mechanické namáhání elektronického vybavení uvnitř draku letounu (svévolné rozpojování konektorů). Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 22 / 36

23 Testování real-time vlastností OS Linux I Cíle experimentu: ověřit real-time vlastnosti OS Linux bez a se zapnutou podporou pro real-time aplikace, testy latence, preemptivity a přepínačů u RTAI rozšíření, test vstupně/výstupních operací modulů PC/104. procesorový modul PCM číslicový osciloskop paralelní port kanál A D0 (vývod 2) GND (vývod 25) Obr. 13: Test vstupně/výstupních operací na paralelním portu PC Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 23 / 36

24 Testování real-time vlastností OS Linux II Obr. 14: Test paralelního portu se zátěží - běžný Linux Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 24 / 36

25 Testování real-time vlastností OS Linux III Obr. 15: Test paralelního portu se zátěží - Linux s RTAI rozšířením Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 25 / 36

26 Testování real-time vlastností OS Linux závěr omezené real-time vlastnosti standardního linuxového jádra, zapnutí preemptivní podpory v jádře vede k dosažení odezvy systému v řádech ms, pouze mikrojádrové RTAI rozšíření garantuje real-time chování s odezvou v řádech desítek µs. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 26 / 36

27 Diagnostická sběrnice pro real-time systémy I Cíle experimentu: ověření koncepce vybraných rozhraní pro diag. sběrnici, diag. sběrnice na bázi ethernetové sítě a protokolu RTnet, diag. sběrnice vytvořená pomocí sběrnice CAN. MASTER PC eth0 monitorovací PC SLAVE v promiskuitním procesorový modul režimu PCM IP: / 24 IP: / 24 IP: / 24 eth0 eth0 RTnet RTnet rozbočovač (HUB) RTnet Obr. 16: Zapojení pracoviště během testu diagnostické sběrnice s RTnet Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 27 / 36

28 Diagnostická sběrnice pro real-time systémy závěr ověřeny vlastnosti obou typů rozhraní a způsob jejich ovládání, RTnet využívá TDMA (Time Division Multiple Access) metodu pro bezkolizní přístup na ethernetové síti, sběrnice CAN disponuje inteligentními mechanizmy pro přístup na přenosové médium a vysílání/příjem zpráv. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 28 / 36

29 Experiment s inteligentním WDT I Cíle experimentu: ověřit koncept inteligentního diagnostického časovače na úloze producent - konzument, srovnání výsledků metody MDA s ručně vytvořeným zdrojovým kódem. vyrovnávací paměť producent konzument zápis čtení Obr. 17: Princip úlohy producent - konzument Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 29 / 36

30 Experiment s inteligentním WDT II producent - konzument start update WDT start produkuj start konzumuj porucha SW-WDT porucha producent porucha konzument Obr. 18: Stavový diagram úlohy producent - konzument Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 30 / 36

31 Experiment s inteligentním WDT III SW-WDT producent konzument čas Obr. 19: Přepínání vláken v úloze producent - konzument Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 31 / 36

32 Experiment s inteligentním WDT IV #./wdt -p4 -c2 HW-WDT enabled. SW-WDT thread is up. Producer thread is up. Consumer thread is up. SW - WDT - wdt flag sw 0 prod 0 cons 0 - HW-WDT cleared Producer - wdt flag 1 - buffer - 1 Consumer - wdt flag 1 - buffer - 1 SW - WDT - wdt flag sw 1 prod 1 cons 1 - HW-WDT cleared Producer - wdt flag 2 - buffer - 2 Consumer - wdt flag 2 - buffer - 2 SW - WDT - wdt flag sw 2 prod 2 cons 2 - HW-WDT cleared Producer - wdt flag 3 - buffer - 3 SW - WDT - wdt flag sw 3 prod 3 cons 2 - HW-WDT cleared Consumer failure detected! Producer - wdt flag 4 - buffer - 4 SW - WDT - wdt flag sw 4 prod 4 cons 2 - HW-WDT cleared Consumer failure detected! SW - WDT - wdt flag sw 5 prod 4 cons 2 - HW-WDT cleared Producer failure detected! Consumer failure detected! Program failure detected! Waiting for HW-WDT reboot! Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 32 / 36

33 Experiment s inteligentním WDT závěr producent - konzument je typická úloha v řídicích systémech, sledování stavu vláken pomocí čítačů aktivity v SW-WDT, obnovení funkce při úplném selhání úlohy pomocí HW-WDT, úloha neprováděla maskování poruch nebo obnovu po poruše, metoda MDA se snaží o postupný převod jednotlivých modelů, kód vytvářený programátorem je vázán na cílovou platformou, příliš složitý popis modelů a transformací u MDA metody, malá škálovatelnost metody MDA pro větší programové celky. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 33 / 36

34 Přínos disertační práce Teoretický přínos disertační práce: návrh diagnostického podsystému pro operační systémy pracující v reálném čase, popis programového vybavení vestavných systémů pomocí metody MDA a jazyka MTL. Praktický přínos disertační práce: transformace UML modelů metody MDA v jazyce MTL, použití open-source programového vybavení u vestavných systémů pracujících v reálném čase. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 34 / 36

35 Závěr návrh průběžné diagnostiky řídicích úloh v OS reálného času, založeno na OS Linux s rozšířením pro práci v reálném čase, popis prog. vybavení pomocí UML modelů a metody MDA, provedena řada experimentů na modulech PC/104, práce vypracována na půdě Univerzity obrany a během zahraniční stáže na vysoké škole ENSIETA ve Francii, výsledky disertační práce uveřejněny v 11 publikacích a 3 technických zprávách. Pavel Čeleda Zvýšení spolehlivosti a diagnostika operačních systémů pracujících v reálném čase 35 / 36

36 Děkuji za pozornost.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání.

1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. Operační systémy okruhy k ústní zkoušce 1. Definice OS: typy OS, abstrakce a služby, systémová volání. - Definice OS Rozšíření stroje pohled shora (tvůrce prostředí pro uživatele a jejich programy) Správce

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Diplomová práce. 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce 2010 Petr Špika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Monitorování polohy pohybujícího

Více

Průmyslový Ethernet VIII: Ethernet Powerlink, Profinet

Průmyslový Ethernet VIII: Ethernet Powerlink, Profinet Průmyslový VIII:, Profinet František Zezulka, Ondřej Hynčica V osmé, předposlední části seriálu článků věnovaného problematice průmyslového u jsou zevrubně popsány standardy a Profinet.. Úvod Poslední

Více

Průmyslová komunikace PROFInet

Průmyslová komunikace PROFInet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky Diplomová práce Průmyslová komunikace PROFInet 2004 Ondřej Netík Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA

Virtuální laboratoř. pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Virtuální laboratoř pro vývoj aplikací s mikroprocesory a FPGA Autorský kolektiv Michal Bližňák / Věra Budíková / Tomáš Dulík Ota Jirák / Jiří Kadlec / Zbyněk Křivka Nela Olšarová / Josef Trbušek / Zdeněk

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013

PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 PB152 OPERAČNÍ SYSTÉMY POZNÁMKY SEMESTR JARO 2013 Jedná se o přepracované poznámky z fi.muny.cz doplněné/opravené podle slajdů doc. Staudka xvoda@mail.muni.cz Lecture_01 Principy_HW OS je program, který

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

Honeywell. Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno)

Honeywell. Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno) Témata magisterských prací 2014/2015 (Brno) Divize Letectví Bezdrátový sběr diagnostických dat z automobilu podporujicich OBD-II Cílem práce je návrh zařízení, ktrere umožní bezdrátově sbírat diagnostické

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy

Vydání: 4/2005. simatic. Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Vydání: 4/2005 simatic Komponenty pro Plně Integrovanou Automatizaci a Mikrosystémy Úvod Plně Integrovaná Automatizace (TIA), Mikrosystémy V minulosti bylo obchodní jméno SIMATIC mezi širokou technickou

Více

ELVAC PRAHA s.r.o. Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 224 914 608 Fax: +420 224 923 896 E-mail: praha@elvac.eu

ELVAC PRAHA s.r.o. Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 224 914 608 Fax: +420 224 923 896 E-mail: praha@elvac.eu ELVAC PRAHA s.r.o. Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5 Tel.: +420 224 914 608 Fax: +420 224 923 896 E-mail: praha@elvac.eu Průmyslové počítače IEC STABIL PRO DRPC-120 IEC STABIL PRO uibx-230 IEC STABIL PRO

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Jan Dolejš. HelenOS jako Xen hypervisor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jan Dolejš HelenOS jako Xen hypervisor Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD

OVĚŘENÍ MOŽNOSTÍ KOMUNIKAČNÍCH PERIFERIÍ JEDNODESKOVÉHO SYSTÉMU BEAGLEBOARD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech 1. Lokalizace mobilních zařízení Lokalizace uživatele mobilního zařízení je schopnost určení jeho polohy v dané části prostoru. Tato informace

Více

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

1 Rozdělení OS, architektura a komponenty OS, základní funkce OS

1 Rozdělení OS, architektura a komponenty OS, základní funkce OS Základy operačních systémů 1 Rozdělení OS, architektura a komponenty OS, základní funkce OS Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více