I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost"

Transkript

1

2

3

4

5 I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina XI/00 XII/00 I/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,3 4,3 4,0 4,3 4,2 m/m, % 0,1 0,5 0,2 2,0 1,9 Čistá inflace r/r, % 3,4 3,5 3,0 2,7 3,0 m/m, % 0,1 0,7 0,2 0,3 0,6 Korigovaná inflace r/r, % 3,2 3,2 2,6 2,5 2,6 m/m, % 0,0 0,5 0,6 0,2 0,3 Ceny průmyslových výrobců r/r, % 5,9 5,3 5,0 4,9 4,2 m/m, % 0,1 0,0-0,2 0,9 0,4 Průmyslová produkce r/r, % 4,3 4,5 1,4 - očišt. o vliv počtu prac. dní r/r, % 6,5 8,1 Tržby z průmyslové činnosti r/r, % 5,4 1,0 Stavební výroba r/r, % 11,7 2,9 - očišt. o vliv počtu prac. dní r/r, % 13,1 6,7 Tržby v maloobchodě r/r, % 1,1 4,1 Saldo obchodní bilance za měsíc, mld. Kč -12,1-21,0-24,0-10,0 kum., mld. Kč 103,6-126,8 Změna salda obchodní bilance r-r, mld. Kč 0,9-6,9 kum., r-r, mld. Kč 56,2-62,4 Nezaměstnanost ke konci měs., % 8,5 8,8 8,8 9,0 9,1 Nominální mzdy v průmyslu r/r, % 8,6 6,0 3,7 6,2 Reálné mzdy v průmyslu r/r, % 4,1 2,0-0,3 1,9 Produktivita práce v průmyslu r/r, % 5,0 5,6 2,2 9,4 Nominální mzdy ve stavebnictví r/r, % 9,6 5,1 X Reálné mzdy ve stavebnictví r/r, % 5,1 0,9 X Produktivita práce ve stavebnictví r/r, % 17,2 7,8 X Peněžní zásoba (M2) r/r, % 7,1 6,4 6,3 Kurz CZK/EUR prům. za měsíc, % 34,62 X 34,82 X 35,14 Změna kurzu CZK/EUR r/r, % +4,9 X +4,4 X +2,5 Kurz CZK/USD prům. za měsíc, % 40,48 X 38,94 X 37,43 Změna kurzu CZK/USD r/r, % -15,3 X -9,3 X -5,6 Úrokové sazby z nových úvěrů prům. za měsíc, % 6,7 6,8 r-r, proc. body -1,1 Úrokové sazby z termín. vkladů prům. za měsíc, % 4,0 r-r, proc. body -0,8 Vysvětlení značek a zkratek: r/r... meziroční růst m/m... meziměsíční růst r-r... rozdíl proti hodnotě za stejné období předchozího roku kum.... kumulativně od začátku roku měs.... měsíc X... měsíční hodnoty ČNB nepredikuje 1

6 2. Stručná charakteristika současného hospodářského a měnového vývoje Statistické údaje zveřejněné od projednání 1. SZ nevybočily, s výjimkou cen potravin, z očekávání měnové sekce. Makroekonomický rámec se nadále vyznačuje nevýrazným oživením ekonomiky, nízkoinflačním prostředím, stabilizovaným trhem práce, přetrváváním deficitu obchodní bilance a stabilizací nebo mírným zhodnocováním devizového kurzu vůči euru. Prognózy hospodářského růstu a inflace na rok 2001 a 2002 se v této SZ nemění. Dochází pouze k technickému snížení prognózy celkové inflace, a to v důsledku odlišné prognózy regulovaných cen, které ve změněné struktuře koše spotřebitelských cen mají nyní menší váhu a i v jejich rámci se mění struktura jednotlivých položek. Neexistují signály, které by svědčily o urychlování hospodářského růstu nad hodnoty stávající predikce. O pouze pozvolném zvyšování dynamiky strany poptávky a nabídky v ekonomice svědčí přiměřený růst maloobchodního obratu v prosinci (meziročně 4,1 %) a stabilní tempo růstu průmyslové výroby. Růst stavebnictví je konsistentní s předpokládanou dynamikou investiční činnosti. Pokračující restrukturalizace ekonomiky v souvislosti s pokračujícím přílivem přímých zahraničních investic by měla postupně vést k růstu výkonnosti ekonomiky. Dosud se však projevuje pouze v části hospodářství a její celkový makroekonomický efekt tak zůstává omezený. Faktory působícími proti urychlování růstu jsou přetrvávající obezřetnost bank při poskytování úvěrů projevující se v nízké úvěrové emisi, ztrátovost řady velkých podniků se státní účastí a četná institucionální a legislativní úzká místa snižující pružnost strany nabídky. Vnějším rizikem růstu je možné zpomalování tempa růstu zahraniční poptávky zejména s ohledem na zprostředkované efekty možného prudkého zbrždění růstu americké ekonomiky. Nepříznivým rysem budoucího vývoje bude přetrvávání poměrně vysokých deficitů běžného účtu. V horizontu roku 2002 by se sice poměr deficitu běžného účtu k HDP měl mírně snížit, avšak stávající úroveň elasticity čistého vývozu k domácí poptávce zůstává jedním z rizik obnovování vnější rovnováhy. Nejdůležitějším domácím rizikem je dlouhodobě neudržitelný vývoj veřejných financí, který by mohl (kromě jiných nepříznivých dopadů, jakými jsou například vytěsňování soukromých investic) přispívat k prohlubování vnější nerovnováhy. Vývoj inflace v lednu nepotvrdil obavy o výraznějším urychlení cenového růstu spojené s každoročním přeceňováním. Nákladové inflační tlaky se v důsledku lednového poklesu cen ropy na světových trzích snížily, což se projevilo ve zpomalení tempa růstu cen průmyslových výrobců. Spotřebitelská inflace byla ovlivněna očekávanými úpravami regulovaných cen. Vyšší meziměsíční a meziroční čistá inflace ve srovnání s predikcí byla výsledkem vyššího než očekávaného růstu cen potravin. Korigovaná inflace byla naproti tomu v zásadě v souladu s predikcí a potvrdila vcelku stabilizovaný cenový vývoj. V souvislosti s vyšším než očekávaným růstem cen potravin stimulovaných rychlým růstem cen zemědělských výrobců se mírně zvyšují inflační rizika v tomto segmentu. Nadměrnému růstu spotřebitelských cen potravin by však měly nadále bránit konkurenční tlaky na trhu a neakcelerující spotřeba domácností. Od minulé situační zprávy se mírně zvýšila rizika růstu cen ropy, jak vyplývá z vývoje na trhu s ropou v polovině února. Proti tomuto vlivu by však mělo působit nedávné poměrně výrazně snížení cen zemního plynu. O přetrvávání nízkoinflačního prostředí v domácí ekonomice svědčí poměrně plochý tvar výnosové křivky a stabilizace inflačních očekávání. 2

7 Změna koše používaného při výpočtu indexu spotřebitelských cen k lednu 2001 má dopad do predikce inflace. Při zachování predikce růstu cen jednotlivých položek regulovaných cen se v důsledku změny vah a složení regulovaných cen mění predikce růstu regulovaných cen a jejich příspěvek k celkové inflaci. Při zachování stávající predikce čisté inflace tak dochází ke snížení predikce celkové meziroční inflace ze 4,2 % na 3,8 % v prosinci 2001 a z 5,2 % na 4,9 % v prosinci Vliv změn spotřebitelského koše na čistou inflaci neimplikuje, podle předběžných odhadů, potřebu měnově politického přehodnocení inflačních cílů. 3. Aktuální prognózy a jejich změny oproti 1. SZ technická změna Poznámka: Technickou změnou prognózy se rozumí změna prognózy způsobená: a) dosazením skutečných hodnot za predikované hodnoty v daném měsíci či čtvrtletí b) úpravou predikčního intervalu v důsledku zkrácení predikčního období c) úpravou proměnných, které jsou vypočítány z jiných proměnných, u nichž došlo ke změně d) rozhodnutím vlády o změnách regulovaných cen a daní e) rozhodnutím vlády o změnách veličin, na které má vláda vliv f) změnou vah a struktury koše používaného pro výpočet indexu spotřebitelských cen Věcnou změnou prognózy se rozumí změna prognózy způsobená: a) změnou východisek analýzy budoucího vývoje predikované proměnné b) změnou elasticit mezi vysvětlovanými a vysvětlujícími proměnnými c) změnou referenčního scénáře vysvětlujících proměnných 3

8

9 II. Faktory inflace 1. Měnový vývoj 1.1. Peníze a úvěry Peníze Podle předběžných údajů za leden 2001 pokračuje stagnace meziročních přírůstků peněžní zásoby na úrovni kolem 6 %. Tento vývoj potvrzuje dosavadní dlouhodobý trend nižší nabídky peněz, který se projevil zejména ve 2. pololetí roku Do tohoto vývoje se dlouhodobě odráží především stagnace úvěrové emise a vývoj vnějších ekonomických vztahů. V lednu 2001 k těmto faktorům přistoupil i přebytkový vývoj hospodaření státního rozpočtu. Lednový vývoj peněžní zásoby naznačuje, že by se i nadále měla zmenšovat mezera mezi peněžním agregátem M2 a nominálním HDP, což by nemělo vytvářet inflační tlaky ani ohrožovat současné ekonomické oživení. Pomalý růst peněžní zásoby však naznačuje, že v oblasti ekonomického růstu nelze v nejbližším období pravděpodobně počítat s jeho výraznou akcelerací. Lednové údaje o vývoji peněžní zásoby neovlivní predikci růstu peněžní zásoby na r v rozmezí 7,3-9,3 %. Úvěrová emise Předběžné údaje o vývoji očištěné úvěrové emise v lednu 2001 naznačující pokračující tendenci ke stagnaci až k mírnému poklesu (úvěrová emise v lednu 2001 ve srovnání se stejným obdobím r.1999 poklesla o 0,6 %). Vzniká otázka, jak je tento vývoj konzistentní se zlepšením finanční situace podnikové sféry. Při podrobnějším pohledu na základní finanční ukazatele charakterizující finanční situaci průmyslových podniků je zřejmé, že u řady těchto ukazatelů (především ziskovosti) dosahují lepších výsledků podniky pod zahraniční kontrolou. Vývoj finanční situace průmyslových podniků (poměrové ukazatele v % za období 1. až 3. čtvrtletí r a 2000, organizace se 100 a více zaměstnanci) Podniky pod Podniky pod domácí kontrolou zahraniční kontrolou domácí kontrolou zahraniční kontrolou veřejný sektor soukromý sektor veřejný sektor soukromý sektor Rentabilita aktiv ,8 4,1 11,2 Stálá a ost. aktiva / Aktiva ,6 61,4 59 (EBIT / Aktiva) ,9 5,9 12, ,1 60,8 57,2 Rentabilita vlastního jmění ,6 0 12,6 Oběžná aktiva / Aktiva ,4 38,6 41 (Čistý zisk / Vlastní jmění) ,6 4,5 15, ,9 39,3 42,9 Výnosy / Aktiva ,7 95,1 131 Vlastní jmění / Aktiva ,1 45,6 44, ,4 106,5 139, ,8 46,6 45,2 Celková likvidita ,2 1,3 Zadluženost ,9 54,4 55,6 (Oběžná aktiva / Krátk.cizí zdr.) ,9 1,2 1,3 (Cizí zdroje / Aktiva) ,2 53,4 54,8 Přidaná hodnota / Aktiva ,7 24,4 32,3 Výkony / Výnosy ,7 80,9 84, ,3 26,4 32, ,9 82,3 84,8 Podíl čistého zisku na EBITU ,6 0,5 50,1 Přidaná hodnota / Výnosy ,9 25,6 24, , , ,3 24,8 23,2 4

10 Vývoj ukazatelů charakterizujících finanční situaci průmyslových podniků potvrzuje přetrvávání existence dvou základních segmentů české ekonomiky, a to domácího a zahraničního. Obdobně se vyvíjí i úvěrová emise. Na jedné straně existuje poměrně dobrá dostupnost úvěrových zdrojů pro firmy pod zahraniční kontrolou, na druhé straně přetrvává řada omezení pro poskytování úvěrů firmám v domácím vlastnictví. K těmto omezením patří stále nedokončený proces restrukturalizace podnikové sféry, ale také teprve postupné završování restrukturalizace velkých bank (velké banky poskytovaly a poskytují rozhodující část úvěrů podnikům pod domácí kontrolou). Vzhledem k tomu, že úvěry podnikům pod zahraniční kontrolou dosahují pouze cca 13 % z celkového objemu úvěrů poskytovaných bankami, je velmi obtížné při vylepšení finanční situace v tomto ekonomickém sektoru zaznamenat změnu trendu v celkovém objemu úvěrů. I přesto však v následujícím období očekáváme, že v souvislosti s pokračujícím ekonomickým růstem, dalším zlepšováním finanční situace domácích podniků, završením procesu restrukturalizace bankovního sektoru a přechodu bank na nové úvěrové strategie dojde k postupnému oživování úvěrové emise. Průměrný meziroční přírůstek úvěrů by měl dosáhnout v r až 2 % a v roce až 3 %. Signály o věrohodnosti tohoto scénáře přicházejí například z České spořitelny, která se v rámci nově definované úvěrové strategie pro rok 2001 a 2002 hodlá zaměřit nejen na poskytování úvěrů domácnostem, ale i sektoru malého a středního podnikání Úrokové sazby a akciový trh Úrokové sazby na všech segmentech finančního trhu pokračovaly v sestupném trendu, který začal na začátku prosince Během ledna se sestupný trend zrychlil, zvláště po informaci, že na zasedání bankovní rady ČNB se diskutovalo o možném snížení repo-sazby. Pro finanční trh byla také významná informace o snížení odhadu očekávané inflace pro konec roku Náhled subjektů finančního trhu na současnou a budoucí situaci se tak během krátké doby výrazně změnil. Přispěly k tomu také další faktory, především snížení klíčových sazeb v USA a zveřejněná inflace za leden. Změna náhledu na současnou situaci se promítla i do očekávání ohledně nastavení základních sazeb ČNB. Výnosové křivky na všech segmentech podstatně snížily svůj pozitivní sklon, na peněžním trhu má křivka téměř plochý tvar. Z toho lze usuzovat, že subjekty na finančním trhu pravděpodobně očekávají pokles repo-sazby (názor však není jednotný, stejně tak načasování tohoto kroku). Svědčí o tom i vývoj sazeb FRA. Grafické znázornění výnosových křivek, implikovaných křivek a zero-kupón křivek je uvedeno v přílohách č. 2 a 3. Úrokový diferenciál vůči eurovým sazbám stagnoval na kratším konci, na delším konci se mírně snížil vlivem pohybu tuzemských sazeb. Jeho výše na konci ledna 2001 dosahovala 0,4 až 0,8 procentního bodu podle délky splatnosti. U úrokového diferenciálu vůči dolarovým sazbám se dále snížila jeho negativní výše až k nulovým hodnotám. To bylo způsobeno úpravou základních sazeb v USA. Fed ve dvou krocích snížil obě klíčové sazby o 1,0 procentní bod (3. a ). Diskontní sazba byla snížena na 5,0 %, O/N federal fund rate na 5,5 %. Ke snížení své klíčové sazby přistoupila také Bank of England (8. 2. o 0,25 procentního bodu na 5,75 %). Inflační očekávání analytiků finančních trhů se dále snížila v reakci na poslední data o inflaci a pokles úrokových sazeb. V případě CPI se očekávání shodují s predikcemi ČNB, u čisté inflace se již delší dobu pohybují na vyšší hladině. Pokud jde o úrokové sazby, analytici 5

11 předpokládají stabilní sazby, popř. mírné snížení, ovšem jen na krátkou dobu. V ročním horizontu by sazby měly mírně vzrůst. Očekávání vývoje inflace a úrokových sazeb na 12 měsíců dopředu (%) CPI ČI 1T PRIBOR 1R PRIBOR odbor 413 fin. trh podniky domácnosti odbor 413 fin. trh fin. trh fin. trh 12/ / / / / / / / / / / Na primárním trhu státních dluhopisů byly v lednu emitovány dva SD se splatností 2 a 15 let. V první aukci na začátku měsíce byl znovuotevřen SD 6,90/03. Poptávka po něm dosáhla více než trojnásobku nabízeného objemu (4 mld. Kč). Proto MF netradičně otevřelo tzv. druhé kolo primárního prodeje, ve kterém nabídlo nelimitované množství za průměrný dosažený výnos 5,94 %. Dodatečná nabídka se však nesetkala s pochopením trhu a investoři objednali minimální objem. Lze se domnívat, že se může opakovat situace z prvního čtvrtletí roku 2000, kdy poptávka investorů výrazně převyšovala nabízené objemy. Značná část poptávky však měla spekulativní charakter; investoři si byli vědomi, že za nabízenou cenu (resp. výnos) nemohou daný objem upsat. Porovnání poptávaného objemu s nabízeným proto mohlo poskytovat zavádějící informaci. Ve druhé aukci byl vůbec poprvé emitován státní dluhopis se splatností 15R. Před emisí panovala určitá nervozita, neboť šlo o SD s dosud nejdelší splatností. Její výsledky však překonaly i nejoptimističtější odhady. Poptávka 14,4 mld. Kč výrazně převýšila nabízených 5 mld. Kč, průměrný výnos činil 7,04 %. Změna nálady je pozorovatelná rovněž na sekundárním trhu. Výrazný růst cen (a pokles výnosů) souvisí s poklesem úrokových sazeb na ostatních segmentech trhu. Nejviditelněji se snížily výnosy na dlouhém konci výnosové křivky, což souvisí s přehodnocením inflačních očekávání směrem k nižším hodnotám. Aktuální otázku v současné době představuje další financování státního dluhu, případně zda je domácí dluhopisový trh schopen čelit vzrůstajícím potřebám státu. Mezi investiční veřejností neexistuje jednoznačný názor, přesto někteří analytici otevřeně připouštějí, že i přes rostoucí objem je domácí trh stále schopen (za předpokladu udržení současných nízkých inflačních očekávání) vstřebat nové dluhopisy bez rapidního nárůstu úrokových sazeb. Klientské nominální úrokové sazby se v prosinci mírně zvýšily v reakci na přechodný nárůst sazeb na finančním trhu v předcházejících měsících. Úrokové sazby z nových úvěrů dosáhly 6,8 %, termínové depozitní sazby 4,0 % (listopad). Reálné úrokové sazby ex-post se nadále pohybují na nízké hladině, v rozmezí 0 až 2 % v závislosti na zvolené sazbě. Reálné úrokové sazby ex-ante se vyvíjejí rozdílně v závislosti na použitém cenovém indexu (viz příloha č. 4). Nové úvěry deflované PPI se pohybují na 3,4 %, reálné sazby z termínovaných vkladů deflované CPI dosahují -0,8 %. 6

12 Akciový trh v lednu převážně posiloval, zejména v první polovině měsíce vlivem snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Na to ceny akcií reagovaly růstem a pozitivní nálada se přenesla i na evropské trhy. Akciový index PX 50 posílil o 4,9 % a uzavřel na hodnotě 501,8 bodů. K růstu přispěly zejména nejlikvidnější tituly obchodované ve SPAD. Komerční banka vzrostla o 11,9 %, očekávání na vyplacení zajímavé dividendy posílilo akcie tabákové společnosti Philip Morris o 10,5 %. Výrazný růst zaznamenaly také akcie Unipetrolu (+8,5 %) taženy zprávami o pokračující privatizaci společnosti. V lednu došlo na burze po zhruba půl roce velmi nízké obchodní aktivity k mírnému oživení, objem zobchodovaných akcií dosáhl 14,2 mld. Kč Veřejné finance V oblasti veřejných financí jsou v lednu k dispozici pouze některé dílčí výsledky (především za státní rozpočet), které nemění základní směry vývoje fiskální politiky státu v letech 2001 a 2002 prezentované v minulé situační zprávě. Nadále tedy předpokládáme, že v uvedených letech bude pokračovat nezdravý trend prohlubování strukturálního deficitu veřejných rozpočtů, v jehož důsledku může být omezena realizace vhodného mixu měnové a fiskální politiky. V roce 2001 je uvažováno s veřejným deficitem v simulaci Maastrichtu (bez privatizačních zdrojů a dotací transformačním institucím) na úrovni 6,0 % HDP, zatímco pro rok 2002 ještě nejsou definitivně vyjasněny vládní přístupy k některé z referenčních variant střednědobého fiskálního výhledu na období Hospodaření státního rozpočtu za leden 2001 x) skončilo pokladním přebytkem ve výši 18,7 mld. Kč (loni ve stejném období přebytek 16,4 mld. Kč). Typickým sezónním rysem vývoje rozpočtu na počátku roku je nízké čerpání výdajů při jen pozvolném náběhu příjmů. Čerpání výdajů je koncentrováno především v mandatorních položkách důchodů a státních sociálních příspěvků, zatímco ostatní složky výdajů (zejména investice) jsou v tomto období čerpány pouze v minimální výši. V lednovém inkasu příjmů převažují výnosy pojistného na sociální zabezpečení (21,1 mld. Kč), daně z přidané hodnoty (14,6 mld. Kč), daně z příjmů fyzických osob (7,8 mld. Kč) a spotřebních daní (6,0 mld. Kč). Lednové výnosy DPH jsou redukovány relativně vysokými vratkami této daně (19,1 mld. Kč), jejichž vzestupný trend lze sledovat již od 1. čtvrtletí m. r. Tato skutečnost svědčí o oživení domácí nabídky, resp. investiční aktivitě podnikatelských subjektů. V nově zřízené rozpočtové kapitole Operace státních finančních aktiv nedošlo v průběhu ledna t. r. k takovým pohybům, které by výrazně ovlivnily výsledný přebytek státního rozpočtu. Stav na účtech SFA ke dni 31. ledna 2001 činí 22,9 mld. Kč, z toho představují 12,4 mld. Kč termínované vklady a 10,5 mld. Kč disponibilní zdroje využívané ke kompenzaci souhrnného účtu státní pokladny. Vliv veškerých operací finančních aktiv se promítá do celkového salda státního rozpočtu zápornou částkou 0,2 mld. Kč. V únoru lze očekávat podstatné snížení současného přebytku státního rozpočtu vlivem vysokých sezónních vratek DPH, odrážejících s cca dvouměsíční prodlevou pravidelné předzásobení domácího trhu koncem roku. x) V důsledku významných metodických změn vyplývajících z přijetí celé řady nových zákonů je omezena srovnatelnost základních rozpočtových veličin. 7

13 Hospodaření místních rozpočtů za rok 2000 je nyní v etapě finančního vypořádávání. Celoroční výsledky budou známy nejdříve koncem února t. r., nicméně podle předběžných odhadů lze očekávat vyrovnané nebo jen mírně schodkové saldo. Za samotný leden se výsledky nezpracovávají, avšak podle dosavadního vývoje předpokládáme rovněž vyrovnanou či mírně přebytkovou bilanci příjmů a výdajů. Vyrovnané bilance státních fondů dopravy a bydlení v roce 2000 výsledek hospodaření veřejných rozpočtů neovlivnily, ale v letošním roce by již měly hrát roli mnohem významnější. Do Státního fondu dopravní infrastruktury mají být převedeny celostátní výnosy silniční daně a dálničních poplatků (cca 8 mld. Kč ročně) a 20 % hrubého celoročního výnosu spotřebních daní z uhlovodíkových paliv a maziv (cca 10 mld. Kč). Další příjmy těchto fondů závisí na přislíbených dotacích z FNM ( doprava 16,7 mld. Kč, bydlení 26 mld. Kč), jejichž realizaci však provází značná míra rizika. Definitivní výsledky hospodaření FNM za rok 2000 nejsou zatím známy. Obdobně nejsou k dispozici ani výsledky za leden 2001, avšak již nyní narůstají obavy ze situace, kdy při zpomalení procesu privatizace Fond opakovaně řeší chybějící zdroje rostoucí úvěrovou angažovaností (zejména úvěry od KoB). K 31. lednu t. r. čerpal FNM nový úvěr ve výši 12,2 mld. Kč, takže celkový nesplacený objem úvěrů v průběhu 1. čtvrtletí t. r. pravděpodobně vzroste až o cca 20,6 mld. Kč. Uvedenými prostředky Fond hodlá vykrývat výdaje přesunuté v závěru roku 2000 na letošek, přičemž celkový závazek uvažuje FNM splatit již v závěru t. r. potenciálními příjmy z privatizace. Zde však existují již zmíněná reálná rizika nejen ohledně získání potřebného objemu privatizačních příjmů, ale též z jejich nejistého načasování. Úroveň veřejného dluhu dosáhla podle zpřesněných údajů k výše 356,1 mld. Kč, tj. 18,8 % HDP. Očekává se, že veřejný dluh dosáhne v letošním roce výše cca 426 mld. Kč (21,2 % HDP) a oproti minulému roku vzroste o cca 70 mld. Kč. Rozhodující složkou veřejného dluhu je státní dluh, dosahující ke konci roku 2000 úrovně 289,8 mld. Kč (15,3 % HDP). Jeho meziroční nárůst 61,5 mld. Kč je důsledkem především profinancování schodku státního rozpočtu (46,1 mld. Kč) a ztráty KoB za r (14,4 mld. Kč). Předpokládaný nárůst státního dluhu v roce 2001 (o 74,7 mld. Kč) se bude odvíjet úměrně k předpokládanému schodkovému hospodaření státního rozpočtu a emisi státních dluhopisů na profinancování dluhopisových programů. Protisměrně má působit snížení zahraničního dluhu splátka závazků výnosy z emisí dluhopisů na domácím trhu. 8

14 1.4 Devizový kurz Vývoj devizového kurzu Po předchozím posilování došlo ve vývoji nominálního kurzu koruny vůči euru v prosinci a začátkem ledna k postupnému oslabení až na úroveň 35,50 korun za euro dne 17. ledna, která byla naposledy dosažena 10. října minulého roku. Po tomto datu došlo k opětovnému posílení koruny, která se během tří týdnů dostala na hladinu 34,60 korun za euro. Oznámení o deficitu státního rozpočtu lze spojit s krátkodobou depreciací kurzu v polovině ledna, avšak opětné zprávy o dalším přílivu investic (včetně potvrzeného nákupu PVK) vedly k soustavnějšímu posilování koruny. Zveřejnění dat o inflaci za leden 2001 nemělo na kurz koruny větší vliv. Kromě domácích vlivů se do kurzu koruny promítal i vývoj na světových trzích. Posílení koruny k euru pravděpodobně souviselo i s lednovou korekcí posilování eura vzhledem k dolaru, ke kterému docházelo od listopadu minulého roku. Kurz koruny vůči dolaru, který také odráží výše uvedené vlivy, se po předchozím posilování počátkem roku ustálil a pohybuje se v rozmezí korun za dolar. Vývoj nominálního kurzu koruny vůči EUR a USD od ledna CZK/USD CZK/EUR Vývoj výnosových diferenciálů Výnosové diferenciály pokračovaly v poměrně dynamickém poklesu. Pokles výnosového diferenciálu na splatnosti 10 let byl tentokrát téměř shodný v obou sledovaných případech. Změna mezi výnosy českého desetiletého vládního dluhopisu a jeho americkým ekvivalentem činila dalších cca 0,5 procentního bodu, takže diferenciál po pěti měsících opět klesl pod 1 procentní bod. Stejně tak i desetiletý výnosový diferenciál proti německým dluhopisům poklesl o cca 0,5 procentního bodu a sestoupil tak z jedenapůlročního maxima na čtyřměsíční minimum cca 1,7 procentního bodu. Podobný scénář sledoval i diferenciál na kratších splatnostech, který poklesl o cca 0,6 procentního bodu. Ke snížení diferenciálů vedl pokračující rostoucí trend cen českých dluhopisů, který byl narušen pouze v týdnu, kdy proběhla aukce patnáctiletého státního dluhopisu a ceny stagnovaly. Po aukci dne 19. ledna však ceny opět vzrostly, takže výnos do splatnosti 9

15 desetiletého státního dluhopisu dosáhl koncem ledna svého půlročního minima 6,54 % p.a. K jistému růstu výnosů došlo až po zveřejnění dat o inflaci, která byla vyšší než očekávaná, což zmírnilo očekávání trhu na snížení reposazby ČNB. K poklesu výnosového diferenciálu přispělo i to, že na rozdíl od korunových dluhopisů výnosy ze zahraničních dluhopisů změnily počátkem roku klesající trend a mírně rostly. Výnosové diferenciály rozdíl ve výnosu v procentech p.a CZK 2Y - EUR 2Y CZK 10Y - EUR 10Y CZK 10Y - USD 10Y Efektivní kurzy Index nominálního efektivního kurzu 1 v lednu 2001 proti předcházejícímu měsíci mírně oslabil o méně než 0,5 % vlivem ustálení kurzu koruny vůči dolaru a krátkodobému oslabení koruny vůči euru. Meziročně však tento index posílil o cca 2,6 %. Indexy efektivního reálného kurzu posílily podobně jako nominální kurz. Z hlediska vlivu na změnu cenové hladiny lze působení kurzu v lednu charakterizovat jako neutrální. Vývoj nominálního a reálného efektivního kurzu (analytický kurz, rok 1995 = 100) posilování Reálný efektivní kurz dle PPI Reálný efektivní kurz dle CPI Nominální efektivní kurz 80 1/93 7 1/94 7 1/95 7 1/96 7 1/97 7 1/98 7 1/99 7 1/00 7 1/01 1 Vážený geometrický průměr indexů průměrných měsíčních nominálních směnných kurzů vůči našim největším obchodním partnerům. Ve výpočtu je zahrnuto 21 zemí, jejichž stálé váhy odpovídají jejich podílu na obchodním obratu v roce

16 1.5 Finanční účet a devizové rezervy Podle předběžných údajů za leden t.r. dochází (poprvé od dubna loňského roku) ve srovnání s předchozím měsícem k poklesu celkové věřitelské pozice komerčních bank vůči zahraničí. Čistý příliv zdrojů ze zahraničí přes bankovní sektor tak v lednu představoval cca 5 mld. Kč. Na tomto vývoji se podílí zejména příliv krátkodobých zdrojů ze zahraničí (cca 30 mld. Kč), který byl způsoben jednak poklesem krátkodobých devizových aktiv bank a jednak nárůstem krátkodobých, zejména korunových pasiv bank ve vztahu k zahraničí. Současně však v průběhu ledna dochází k odlivu dlouhodobých devizových zdrojů do zahraničí (cca 25 mld. Kč), a to jak ve formě nárůstu dlouhodobých devizových aktiv bank, tak ve formě poklesu pasiv našich bank v cizích měnách. Z meziročního srovnání pozice komerčních bank vůči nerezidentům vyplývá, že v průběhu posledních dvanácti měsíců vzrostla celková věřitelská pozice bank ve vztahu k zahraničí o 67,8 mld. Kč. Trend rostoucího odlivu bankovních zdrojů do zahraničí v průběhu celého loňského roku byl ovlivněn především vývojem úrokového diferenciálu mezi sazbami Kč, EUR a USD. Banky investovaly své volné zdroje zejména do krátkodobých aktiv (především do zahraničních cenných papírů vč. eurobondů) a současně docházelo k tomu, že objem splátek dříve přijatých úvěrů přesahoval objem nově čerpaných úvěrových zdrojů ze zahraničí. Vývoj pozice komerčních bank vůči nerezidentům v mld. Kč Změna leden/prosinec Změna za rok Krát. aktiva 331,8 330,2 316,3 350,6 379,4 357,3-22,1 +25,5 v tom v Kč 118,8 115,6 106,3 125,8 138,0 132,3-5,7 +13,5 Krát. pasiva 234,6 217,8 183,7 209,6 218,2 226,2 +8,0-8,4 v tom v Kč 89,5 100,0 87,7 89,4 64,3 70,4 +6,1-19,1 Dlouhá aktiva 134,2 127,5 136,2 142,8 119,3 129,7 +10,4-4,5 v tom v Kč 66,4 73,3 80,6 85,0 48,4 47,8-0,6-18,6 Dlouhá pasiva 112,4 119,6 116,6 103,6 89,0 74,3-14,7-38,1 v tom v Kč 8,0 8,6 11,1 10,1 9,7 11,1 +1,4 +3,1 Pozice celkem 118,3 119,7 151,6 179,4 191,0 186,1-4,9 +67,8 S ohledem na avizovanou privatizaci státních majetkových účastí ve významných podnicích lze i v průběhu letošního roku očekávat silný příliv přímých investic ze zahraničí. V nejbližších týdnech by měl být vývoj finančního účtu ovlivněn přílivem zdrojů z provedené privatizace Biocelu (6 mld. Kč) a Pražských vodovodů a kanalizací (6,2 mld. Kč). V kontextu se snižováním úrokových sazeb v USA, jakož i očekávané privatizace strategických podniků v ČR by mělo dojít k oživení zájmu zahraničních i domácích investorů o investice do českých dluhových i majetkových cenných papírů, což by se mělo příznivě projevit ve vývoji finančního účtu v oblasti portfoliových investic. V oblasti ostatních investic pokračuje trend přijímání úvěrů podnikovou sférou přímo od zahraničních subjektů. Koncem ledna získaly Třinecké železárny a Moravia Steel na podporu exportu střednědobý syndikovaný úvěr v hodnotě 40 miliónů USD od německé Dresden Bank a britské HSBC Bank. Půjčka se splatností do roku 2003 má být čerpána v tranších 1,3 mld. Kč a 9,2 miliónu EUR. 11

17 Stav devizových rezerv ČNB dosáhl ke konci ledna t.r. 492,4 mld. Kč, tj. 14,2 mld. EUR, což by podle předběžných výsledků postačovalo ke krytí 4 měsíčního dovozu zboží a služeb. Ve srovnání s předchozím měsícem devizové rezervy ČNB v korunovém vyjádření zaznamenaly pokles o 1,6 mld. Kč, což je výsledkem posílení kurzu Kč vůči EUR. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku devizové rezervy vzrostly o 31,1 mld. Kč. Devizové rezervy vyjádřené v euroměně zaznamenaly nárůst o 1,3 mld. EUR a v dolarovém vyjádření vzrostly pouze o 0,3 mld. USD. Vývoj devizových rezerv ČNB mld. EUR mld.usd mld.kč 14, , mld.eur/usd 13,500 13,000 12,500 12,000 11, mld.kč 11, , Zájem trhu o korunové eurobondy pokračuje i v letošním roce, o čemž svědčí dvě lednové emise v celkové hodnotě 1,5 mld. Kč a ohlášení dalších dvou emisí v únoru v částce 1,7 mld. Kč. Z dřívějších emisí byly v lednu splaceny 2 emise v částce 2,0 mld. Kč a v únoru by měly být splatné 4 emise v celkové hodnotě 6 mld. Kč. 12

18 2. Poptávka a nabídka Meziroční reálný růst v % období predikce skutečnost IPP prosinec ,4 Tržby z průmyslové produkce prosinec ,0 Stavební výroba prosinec ,9 Tržby v maloobch. a pohostinství prosinec ,2 IPP Rok ,6 5,1 Tržby z prům. produkce Rok ,7 Stavební výroba Rok ,8 5,3 Tržby v maloobch. a pohostinství Rok ,1 4,7 v mld. Kč Obchodní bilance prosinec ,0 24,0 Od projednání 1.SZ nebyly zveřejněny žádné dodatečné informace, které by signalizovaly změnu předpokladů o vývoji makroekonomického rámce v letech Z toho důvodu nevidíme v současné době důvod pro technickou či věcnou změnu naší predikce poptávky a nabídky. Celková domácí poptávka si v roce 2001 zachová přibližně stejné tempo růstu jako v roce minulém, tj. okolo 3,4 %. Růst domácí poptávky, pozvolné zlepšování institucionálního rámce a trend mírného zlepšování strany nabídky budou společně působit na pokračující růst reálného HDP kolem 2,7 %. Vzhledem k dosavadní poměrně stabilní vysoké dovozní náročnosti domácí poptávky však též očekáváme, že její růst bude částečně saturován rostoucími dovozy a povede tak k prohloubení záporného netto vývozu a to na úroveň cca 121,5 mld. Kč. V roce 2002 očekáváme mzr. růst domácí poptávky o cca 3,4 %. Růst reálného HDP mírně zrychlí a bude se pohybovat kolem 3,3 %. Přiblíží se tak tempu růstu domácí poptávky. Netto vývoz odhadujeme na úrovni cca 128 mld. Kč. 2.1 Domácí poptávka V 1. čtvrtletí 2001 poroste celková domácí poptávka mzr. tempem okolo 3,9 %. Za celý rok 2001 by se růst poptávky měl pohybovat na úrovni 3,4 %. Hlavní podíl na jejím růstu si udrží hrubá tvorba fixního kapitálu. Pozitivní příspěvek očekáváme též ze strany spotřeby domácností a změny stavu zásob, zatímco vládní spotřeba, vzhledem k omezením daným schválenými výdaji státního rozpočtu, se projeví spíše stagnací či mírným poklesem. Vývoj konečné spotřeby domácností bude v roce 2001 i nadále determinován především nízkým tempem růstu disponibilních důchodů a již tak nízkou mírou úspor. Domníváme se, že její růst bude i nadále spíše pozvolný a bude se pohybovat na úrovni 2,3 %. V 1. čtvrtletí letošního roku očekáváme mzr. růst cca 2 % a v 2. polovině roku její mírnou akceleraci. Konečná spotřeba vlády, jejíž predikce vychází z konsolidovaných výdajů státního a místních rozpočtů, v roce 2001 pravděpodobně poklesne, či bude stagnovat. Její vliv na očekávaný vývoj domácí poptávky bude tedy spíše neutrální. Hrubá tvorba fixního kapitálu si v roce 2001 i nadále udrží relativně vysoké tempo růstu, tj. cca 6 %. I přes pokles korunových investičních úvěrů v roce 2000 (za leden až listopad

19 mzr. pokles o 3,1 %) a očekávaný pokles reálných investic veřejného sektoru v roce 2001 (mzr. o cca 1 %) se domníváme, že převáží positivní vlivy na růst investiční poptávky, jako jsou očekávané restrukturalizační investice související s přílivem PZI a zlepšení výsledku hospodaření podnikové sféry. V 1. čtvrtletí letošního roku očekáváme mzr. růst 9,7 %. Stav zásob (zásoby materiálu, nedokončené výroby, hotových výrobků a zboží) se vzhledem k očekávanému růstu ekonomické aktivity a především průmyslové produkce v roce 2001 zvýší více než v roce loňském (tj. o cca 47 mld. Kč oproti 38 mld. Kč) a přispěje tak positivně k růstu celkové domácí poptávky. V roce 2002 předpokládáme udržení tempa růstu celkové domácí poptávky na úrovni letošního roku, tj. kolem 3,4 %. Výchozí předpoklady pro predikci na rok 2002 nesignalizují, že by se v příštím roce výrazně změnil trend vývoje jednotlivých komponent očekávaný v roce letošním. I v roce 2002 tedy předpokládáme nejvyšší růstovou dynamiku u hrubé tvorby fixního kapitálu (cca 7 %), mírnější tempo růstu u spotřeby domácností (cca 2,3 %), stagnaci vládní spotřeby a další zvýšení růstu zásob. Meziroční míra změn komponent domácí poptávky (v % ze s.c. 1995) 30 Dom ácnosti Vláda Investice D om. -predikce Vláda -predikce Inv. -predikce /I III 96/1 III 97/I III 98/I III 99/I III 00/I III 01/I III 02/I III Reálná spotřeba, příjmy a disponibilní důchody domácností (mzr. změny v %) UKAZATEL Skutečnost Predikce I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 II/01 III/01 IV/ Běžné příjmy domácností 3/ Disponibilní důchod domácností 3/ Spotřeba domácností Tržby v odvětví obchodu a pohostinství 4/ Míra úspor (v %) UKAZATEL Úvěry Leasing a nebankovní půjčky / Odhad založený na korigovaných projekcích příslušných trendů (časové řady od roku 1993, SPSS). 2/ Predikce uvedená v tabulce na rok 2000 je středovou hodnotou intervalu. Rozptyl okolo středové hodnoty uvažujeme v rozmezí -1 až + 1 procentního bodu. 3/ Deflováno deflátorem spotřeby domácností. 4/ Čtvrté čtvrtletí 2000 skutečnost. Spotřeba domácností, důchody domácností a tržby v maloobchodě (mzr. změny v % ze s.c.) Spotř eba domácností D isp o n ib iln í d ů chod Tržby v m aloobchodě mzr. změna v % I/96 III I/97 III I/98 III I/99 III I/00 III I/01 III I/02 III Pozn: Tržby predikce od 1.č tvrtletí 2001, ostatní predikce od 3. č tvrtle tí

20 Vývoj hrubé tvorby fixního kapitálu a jejích faktorů P ř ím é investice Odpisy nefin.podniků H rubá tvorba fix.kapitálu Změ na stavu stř ed. korun.úvě r ů Změ na stavu dlouhod.korun.úvě r ů Investice veř. rozpoč t ů Zisky nefin. podniků Vývoz a dovoz, netto export Předpoklady predikce vývozu a očekávaný mzr. růst reálného vývozu (v %) Kurs Kč/EUR + referenční scénář - 36,9 35,6 35,0 35,0 Kurs Kč /USD + referenční scénář 32,3 34,6 38,6 35,9 35,0 Reálný kurs Kč/DEM (mzr. v %)* -9,2 1,4-5,6-3,8-1,8 HDP SRN (mzr. změny v %) 2,1 1,6 3,0 2,7 2,4 Reálný vývoz (mzr. v %) 10,7 4,8 17,5 13,1 10,2 *S využitím cenového indexu CPI Předpoklady predikce dovozu a očekávaný mzr. růst reálného dovozu (v %) Domácí poptávka -3,0-0,9 3,4 3,4 3,4 Reálný vývoz 10,7 4,8 17,5 13,1 10,2 Reálný dovoz 7,9 4,0 17,3 13,0 9,8 Vývoj netto vývozu v roce 2001 bude určen především následujícími faktory: - pokračující růst domácí poptávky, - mírné zpomalení zahraniční konjunktury, - reálná apreciace devizového kursu, - pokračující pozvolný trend orientace domácí strany nabídky na exportní odvětví. V případě naplnění výše uvedených předpokladů o vývoji hlavních determinant netto vývozu odhadujeme prohloubení jeho záporného salda v roce 2001 na úroveň 121,5 mld. Kč (tj. zhoršení oproti loňskému roku o 12,7 mld. Kč). Podíl netto exportu na HDP se z předpokládaných 7,6 % v roce 2000 zvýší na 8,3 % v roce V roce 2002 očekáváme obdobný vývoj netto vývozu a jeho saldo kolem 128 mld. Kč. Podíl netto exportu na HDP by se měl pohybovat kolem 8,5%. Podíl netto exportu a běžného účtu na HDP v %, mzr. změna směnných relací v % 1 0 S m ě n n é r e la c e - m z r. z m ě n a v % 1 ) S m ě n n é r e la c e - p r e d ik c e B Ú /H D P v b.c. N X / H D P v s. c. P r e d ik c e B Ú / H D P P r e d ik c e N X / H D P 5 0 % / I I I I 9 6 / I I I I 9 7 / I I I I 9 8 / I I I I 9 9 / I I I I 0 0 / I I I I 0 1 / I I I I 0 2 / I I I I 1) sm ě nné relace podle výbě rových indexů cen vývozu a dovozu zboží Č S Ú 15

21 2.3 Hrubý domácí produkt Pozvolná restrukturalizace strany nabídky a její rostoucí orientace na konkurenceschopná odvětví (ať již orientovaná na zahraniční či domácí poptávku) se dosud positivně projevovala spíše ve smyslu růstu obratových ukazatelů (IPP, tržby ve službách, apod.). Její vliv na růst přidané hodnoty, jež je rozhodující pro tvorbu reálného HDP, je však v důsledku silné dovozní náročnosti klíčových odvětví výrazně nižší. Na základě dosavadního vývoje nelze očekávat v roce 2001 zásadní positivní zlom uvedeného trendu a tedy ani výraznou akceleraci ekonomického růstu. Za předpokladu uvažovaného růstu domácí poptávky a postupného snižování elasticity netto vývozu na domácí poptávce odhadujeme růst reálného HDP v roce 2001 kolem 2,7 %. V roce 2002 očekáváme postupně se projevující příznivé dopady restrukturalizace strany nabídky v podobě snižující se dovozní náročnosti a vyšší konkurenceschopnosti, jež ve svém důsledku povedou k dalšímu mírnému snižování elasticity netto vývozu na domácí poptávku a pokračujícímu růstu vývozů. Výsledkem uvedených procesů bude dle našich předpokladů rychlejší růst reálného HDP kolem 3,3 %. Očekávaný vývoj v klíčových odvětvích nabídky (mzr. změny v % ze s.c.) Stavební produkce Tržby z m aloob. a pohost. T ržb y v e sp o jích In d ex p rů m. produkce Tržby v dopravě mzr. změna v % /I III 97/I III 98/I III 99/I III 00/I III 01/ III Souhrnné ukazatele poptávky a nabídky (mzr. změna v % ze s.c. 1995) UKAZATEL SKUTEČNOST PREDIKCE I/99 II/99 III/99 IV/ I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 II/01 III/01 IV/ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (dom.popt. a vývoz) CELKOVÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 1) KONEČNÁ DOMÁCÍ POPTÁVKA 2) v tom: Spotřeba domácností Spotřeba vlády Tvorba fixního kapitálu Spotřeba neziskových institucí DOVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB ČISTÝ VÝVOZ ZBOŽÍ A SLUŽEB (saldo, mld. Kč) PODÍL NETTO VÝVOZU NA HDP ) vč. změny stavu zásob; 2) beze změny stavu zásob; pozn.: střed intervalu procentního bodu v roce 2000 a 2001 a + 1 procentní bod v roce Obchodní bilance a běžný účet Za leden prosinec 2000 došlo k mzr. zhoršení schodku obchodní bilance o 62,4 mld. Kč, z toho ze 3/4 v důsledku vývoje ve třídě 3 SITC - Energetické suroviny (prakticky 100 % vliv cenového vývoje) a z cca 1/4 v ostatních třídách, a to především v důsledku věcného zhoršení, 16

22 které lze připsat zejména oživení domácí poptávky. Saldo obchodní bilance s vyloučením vlivu cenových změn ve třídě 3 bylo v roce 2000 vyšší o 15,5 mld. Kč. Nárůst salda v důsledku růstu poptávky tak neznamenal zásadnější zhoršení elasticity dovozu. Na druhé straně je však zřejmé, že stávající úroveň elasticity (přes značné zlepšení proti roku 1997) znamená značné riziko zranitelnosti vnější rovnováhy. Vysoké investiční dovozy se významnějším způsobem do zhoršení salda obchodní bilance nepromítly; mzr. zhoršení salda ve skupině 7 - Stroje a dopravní prostředky představovalo v roce ,7 mld. Kč. Odhady vývoje obchodní bilance na základě ekonometrického modelu, odvození od netto vývozu, odvození od strukturální analýzy s propočtením vývoje ve třídě 3 podle referenčních hodnot a extrapolace vývoje v posledních 6 měsících signalizují celkové saldo v letošním roce na úrovni cca 130 mld. Kč. 12ti měsíční klouzavý úhrn obchodní bilance (mld. Kč) -60 skuteč nost predikce v mld. Kč / / / / / / /01 Předpokládaný vývoj obchodní bilance v roce 2001 znamená při očekávaném přebytku bilance služeb (40 43 mld. Kč), běžných převodů (16 19 mld. Kč), schodku bilance výnosů (-15 až -18 mld. Kč) a při použití středu predikce HDP dosažení cca 4,5 % podílu záporného salda běžného účtu (90 mld. Kč) na HDP. V roce 2002 očekáváme záporné saldo obchodní bilance kolem 125 mld. Kč. Předpokládaný vývoj obchodní bilance znamená (při použití středu predikce HDP) dosažení cca 3,9 % podílu záporného salda běžného účtu (85 mld. Kč) na HDP. Očekáváme, že salda ostatních komponent běžného účtu se v roce 2002 udrží v rámci intervalů predikovaných pro rok Vývoj jednotlivých komponent běžného účtu (mld. Kč) 30 obchod. bil. bil. služeb bil. výnosů b ě ž. př evody /I III 9 5 /I III 9 6 /I III 9 7 /I III 9 8 /I III 9 9 /I III 0 0 /I III 0 1 /I III 0 2 /I III mld. Kč od 4. č tvrtletí 2000 predikce 17

23 3. Trh práce UKAZATEL OBDOBÍ PREDIKCE SKUTEČNOST Míra nezaměstnanosti - ke konci období podle MPSV ( v %) leden Průměrná nominální mzda v průmyslu. (mzr. změna v %) prosinec Produktivita práce v průmyslu (mzr. změna v %) prosinec Oproti minulé SZ nedošlo ke změně predikce žádného ukazatele trhu práce (zaměstnanosti, nezaměstnanosti, průměrné nominální mzdy a jednotkových mzdových nákladů). V důsledku úpravy predikce míry inflace na rok 2001 a 2002 došlo ke zvýšení odhadu průměrné reálné mzdy o 0,3, resp. 0,4 proc. bodu. Revidované výsledky ukazují, že odhad mzdově nákladových rizik se proti minulé SZ nezměnil*. I nadále předpokládáme, že vývoj na trhu práce v letech 2001 a 2002 nebude faktorem urychlujícím inflaci. *Od 1. SZ došlo z důvodu konzistence časových řad k nahrazení expertně odhadované mzdy v NH oficiálně publikovanou mzdou ve sledovaných organizacích Zaměstnanost a nezaměstnanost Základní údaje o vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti UKAZATEL Čtvrtletí 2000 Čtvrtletí I. II. III. IV. I. II. III. IV. Zaměstnanost celkem (mzr. změny v %) Zaměstnanost celkem - v tis. osob z toho: zaměstnanci ostatní 1/ Počet neumístěných osob - v tis. osob Míra nezaměstnanosti v % - ke konci obd Mzr. změna (+ přírůstek; - úbytek) tis. osob - zaměstnanosti celkem počtu neumístěných osob Rozdíl 2/ Predikce zaměstnanosti od 4. čtvrtletí / Zahrnuje členy produkčních družstev a podnikatele vč. pomáhajících rodinných příslušníků 2/ Rozdíl mezi mzr. změnou počtu neumístěných osob a mzr. změnou zaměstnanosti (odchody do důchodu, příchody ze škol, změna míry participace apod.) V lednu letošního roku se potvrdil očekávaný nárůst nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti dosáhla ke konci ledna 9,1 %, což představuje ve srovnání s minulým měsícem zvýšení o 0,3 proc. bodů. Lednový nárůst počtu nezaměstnaných o 16,7 tis. osob v porovnání s minulým měsícem je sezónním jevem (zvyšování nezaměstnanosti zejména v souvislosti s uvolňováním pracovníků ke konci roku a s ukončením pracovních poměrů na dobu určitou), nejedná se tedy o změnu trendu. Růst nezaměstnanosti v lednu 2001 byl v porovnání s minulými lety velmi mírný: v roce 1999 činil 0,6 proc. bodu, v roce ,4 proc. bodu. Vývoj nabídky a poptávky po práci Počet nezaměstnaných (levá osa) Volná pracovní místa (levá osa) 600 Míra nezaměstnanosti (pravá osa) Neumíst. na 1 voln. místo (pravá osa) 16 v tis. osob / v %, osob 18

24 V průběhu roku 2001 předpokládáme, že trend z minulého roku indikující zmírňování poklesu zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti bude nadále pokračovat. Pokračování trendu připisujeme několika faktorům: pokračujícímu růstu výkonnosti ekonomiky, jehož zdrojem je domácí i zahraniční poptávka, strukturálním změnám včetně přílivu zahraničních investic a účinnosti některých vládou přijatých opatření na podporu trhu práce, která jsou zaměřená především do ohrožených oblastí severních Čech a Moravy. Tyto faktory společně vyústí v nárůst počtu volných pracovních míst. Aplikace aktivní politiky zaměstnanosti (včetně rozsahu poskytnutých investičních pobídek zahraničním i domácím investorům) bude s ohledem na objem vyčleněných finančních prostředků ze státního rozpočtu pro letošní rok přibližně na úrovni předchozího roku (v minulém roce byla vlivem aktivní politiky zaměstnanosti snížena míra nezaměstnanosti o více jak 1 procentní bod). Přes zlepšující se tendence ve vývoji na trhu práce budou nadále přetrvávat disproporce mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle v regionální, kvalifikační a profesní struktuře. Proces snižování nezaměstnanosti může být narušen razantnějším postupem restrukturalizace v podnicích, kde rozhodující podíl vlastní stát a narůstajícím počtem bankrotujících podniků. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech v % Poz.: Od února 2001 predikce m ě síce Po zhodnocení těchto faktorů předpokládáme ke konci roku 2001 ještě mírný pokles zaměstnanosti o cca 0,5 % a míru nezaměstnanosti v rozmezí 7,6 až 8,6 %. Ke konci roku 2002 očekáváme již stagnaci zaměstnanosti a koncovou míru nezaměstnanosti v intervalu 7,0 až 8,0 %. 3.2 Mzdy a příjmy z mezd Základní údaje o mzdovém vývoji 1/ 2/ UKAZATEL SKUTEČNOST PREDIKCE mzr. změna v % I/99 II/99 III/99 IV/ I/00 II/00 III/00 IV/ I/01 II/01 III/01 IV/ PRŮMĚRNÁ MZDA VE SLEDOVANÝCH ORG. (nominální) 3/ 7/ (reálná) v tom: Nepodnikatelská sféra (nominální) (reálná) Podnikatelská sféra (nominální) (reálná) z toho např. : soukromé organizace (nominální) 4/ (reálné) státní organizace (nominální) 5/ (reálné) mezinárodní organizace (nominální) 6/ (reálné) / Predikce nominálních hodnot pro roky 2000, 2001 a 2002 je středovou hodnotou intervalu +/- 0.5 proc. bodů. 2/ Predikce reálných hodnot byla získána deflováním nominálních hodnot inflací pro rok 2000, 2001 a 2002 uvedenou v příloze SZ. V případě intervalů bylo použito křížového deflování horní a dolní mezí inflace. 3/ Oficiálně ČSÚ sledované organizace (velké organizace zahrnující cca % všech subjektů). Z důvodu neexistence odpovídající časové řady považujeme tento ukazatel za reprezentanta průměrné mzdy v NH a to včetně propočtu mezd a platů a dále jednotkových mzdových nákladů. 4/ Zahrnují tuzemské (fyzické a právnické) osoby bez státní účasti. 5/ Zahrnují tuzemské (fyzické a právnické) osoby se 100 % státní účasti. 6/ Zahrnují subjekty s tuzemským a zahraničním kapitálem. 7/ Jedná se o mzdy zúčtované k výplatě, nikoli skutečně vyplacené. Pramen: Statistické informace ČSÚ (Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR). 19

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 30. ledna 2009 Čj. 2009 / 64 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 3. ledna 9 Čj. 9 / 6 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 1. situační zpráva o hospodářském

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ... 1 1. EKONOMICKÝ VÝKON... 3 1.1. Poptávka... 4 1.2. Nabídka... 4 1.3. Důchody...

Více

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 I.1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře V návaznosti na minulou SZ lze konstatovat, že prognóza inflace pro rok 2000 se nachází pod koridorem

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 1 OBSAH SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ ZKRATKY

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 26 ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN OBSAH 1 SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ A HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ... 1 1. ZÁKLADNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 1 2. EKONOMICKÝ VÝKON...3

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 2. března 212 Polsko Polsko (opět) ukázalo zbytku střední Evropy záda 2 Výhled na týden NBP zachová sazby na 4,5 % 5 Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016 Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11 A. Makroekonomický rámec na rok 2016 Obsah 1 Shrnutí... 2 2 Předpoklady budoucího vývoje... 3 2.1 Vnější prostředí... 3 2.2 Fiskální politika... 8 2.3 Měnová

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012

dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Dluhová krize v eurozóně a její dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 129. Žofínské fórum Praha, 12. března 2012 Obsah Příčiny krize v eurozóně Nejnovější makroekonomický

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 19. května 2006. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 19. května 2006. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 19. května 2006 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 5. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Mìsíèní zpráva klientùm 2

Mìsíèní zpráva klientùm 2 Mìsíèní zpráva klientùm 5 Z Nìmecka pøichází optimismus Americké dluhopisy v dubnu vzrostly o 0,5 % Silný rùst PX pokraèoval i v dubnu Zemìdìlské plodiny jsou pøíležitostí k nákupu Kvìten 007 EKONOMIKA

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 29. ledna 2016 Eurozóna Ekonomický sentiment EU: Slabší, ale stále solidní 2 2 Výhled na týden NBP ani ČNB svoji politiku nezmění 5 6 Hity týdne: podnikatelské nálady a

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Deflace se prohlubuje - jak tolerantní bude ČNB a NBP?

Deflace se prohlubuje - jak tolerantní bude ČNB a NBP? www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. ledna 2015 Česká republika Koruna vůči dolaru slábne bude to však stačit? 2 2 Výhled na týden Pozitivní trend potvrdí i nová čísla z české ekonomiky 5 6 Deflace se prohlubuje

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled HDP 3 Struktura HDP 4 Průmyslová výroba 5 Nezaměstnanost 6 Inflace 7 Vnější

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko.

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko. www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 11. června 2010 Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2 Maďarsko Nová maďarská vláda vyhlašuje úsporný program 3 Výhled na týden Běžný účet platební bilance

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 2/2013 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 2/2013 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 Do březnového šetření zaslalo svůj příspěvek deset domácích a jeden

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU BŘEZEN Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2015 I. SHRNUTÍ 2 Březnového šetření se zúčastnilo dvanáct domácích a jeden zahraniční

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v globálním kontextu Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Ještě než začneme Misery index 30 25 inflace míra nezaměstnanosti misery index 20 15 10 5 0 1993 1995 1997

Více

Miroslav Kalous, Česká národní banka. Makroekonomické prognozování

Miroslav Kalous, Česká národní banka. Makroekonomické prognozování Miroslav Kalous, Česká národní banka Makroekonomické prognozování Tak trochu obsah... prognozování dnes průmysl prognóz lze poznat budoucnost? iluze krátkodobá predikce - možný přístup obecný rámec diskuse

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad Výpočet reálné úrokové míry Makroekonomie I i R = i N π i R. reálná úroková míra Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Nominální a reálná

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 23. července 2010 Česká republika Auta táhnou ekonomiku vzhůru, ale jak dlouho ještě? 2 Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky Dnes Změna 7 dní Další týden Další

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií

Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 04 Ekonomické listy 2010 03 20 29 45 Pozvolné oživení české ekonomiky Plně neparametrický odhad volatility a driftu

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Měnověpolitické doporučení (9. SZ 2003)

Měnověpolitické doporučení (9. SZ 2003) Měnověpolitické doporučení (9. SZ 2003) 1. Vyhodnocení měnověpolitických rozhodovacích kritérií Východiskem pro měnověpolitické rozhodování je červencová makroekonomická prognóza předložená v 7. (velké)

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Makroekonomická predikce. České republiky. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Makroekonomická predikce. České republiky. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika, finanční sektor a měnové kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více