Makroekonomické informace 6/ :00:00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00"

Transkript

1 Makroekonomické informace 6/ :00:00

2 2 V březnu dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu 2009 činil příliv přímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 407 mil. EUR. Znamená to trojnásobný růst v porovnání s předchozím měsícem, kdy byl zaznamenán příliv investic ve výši 7 mil. EUR. Příliv zahraničních investic je však nižší proti stejnému období let 2007 a 2008 (příslušně o 44 % a 55 %). Tabulka č. : Příliv přímých zahraničních investic do Polska v roce 2007, 2008 a 2009 (v mil. EUR) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Prameny: NBP; 2007: konečné údaje, 2008, 2009: předběžné údaje Inflace Spotřebitelské ceny za zboží a služby v dubnu 2009 vzrostly, podobně jako před měsícem, o 0,7 %. V jednotlivých skupinách zboží a služeb byla zaznamenána rozdílná dynamika cen. Největší vliv na index cen spotřebního zboží a služeb celkem měl v tomto období růst cen potravin a nealkoholických nápojů (o,6 %) a také zvýšení poplatků spojených s dopravou (o,4 %), které zvýšily tento ukazatel příslušně o 0,4 p.b. a 0,2 p.b. Spotřebitelské ceny za zboží a služby spojené s bydlením se v dubnu tohoto roku zvýšily o 0,2 %. Zdražilo užívání bytu (o 0,5 %). Z důvodu lokálních rozhodování o změnách sazeb poplatků, v dubnu letošního roku i nadále zdražily služby za stočné (o,2 %) a zásobování vodou (o 0,8 %). Byl zaznamenán další nárůst poplatků za odvoz odpadů (o 0,9 %). V dubnu 2009 se ceny nositelů energií udržely v průměru na úrovni podobné jako před měsícem. Méně než v předchozím měsíci zaplatili spotřebitelé za palivo (o 0,4 %). Zavedené v březnu tohoto roku nové tarify pro distribuční služby způsobily, že celková platba za elektrickou energii byla nižší (o 0,2 %). I nadála zdražovala tepelná energie (o 0,6 %). Více než před měsícem se platilo za zboží a služby v oblasti vybavení bytu a vedení domácnosti (o 0,3 %).

3 3 Ceny potravin se v dubnu tohoto roku zvýšily o,7 % (proti růstu o 2,0 % v březnu t.r.). Duben letošního roku je dalším měsícem, ve kterém vzrostly platby spojené se zdravím (o 0,3 %). Ceny v oblasti dopravy byly vyšší než v minulém měsíci o,4 %. Největší zdražení bylo u cen za dopravní služby (o 2,2 %), v tom - v důsledku zavedení nových přepravních tarifů - platby za osobní železniční dopravu - o 0,8 %. Od začátku tohoto roku rostly ceny osobních automobilů, které v dubnu byly o,8 % vyšší proti předchozímu měsíci. Došlo též k růstu cen za palivo do soukromých dopravních prostředků (o, %), v tom motorový benzin - o,7 %. V souvislosti s nadměrnou nabídkou ve vztahu k potřebám domácího trhu, klesly naproti tomu ceny kapalného plynu (o,2 %). Tabulka č. 2: Dynamika inflace v % v roce 2008 a během prvních 4 měsíců roku 2009 Rok Měsíc I.-XII. XII. I. II. III. IV. V porovnání s příslušným měsícem předchozího roku 4,2 3,3 2,8 3,3 3,6 4,0 V porovnání s předchozím měsícem X -0, 0,5 0,9 0,7 0,7 Prameny: GUS HDP Hrubý domácí produkt sezónně vyrovnaný (předchozí kvartál =00, stále ceny ohledně roku 2000) V porovnání s předchozím kvartálem, se v I. kvartále 2009 HDP sezónně vyrovnaný změnil reálně o +0,4 %. Přidaná hodnota brutto v národním hospodářství se v I. kvartále 2009 změnila reálně o +0, %. Přidaná hodnota brutto v průmyslu v I. kvartále 2009 se změnila reálně o -,4 % a ve stavebnictví o +0,5 %. V sektoru tržních služeb přidaná hodnota brutto v I. kvartále se změnila reálně o +, %. Hrubý domácí produkt sezónně nevyrovnaný (ceny stále průměrné předchozího roku)

4 4 Tuzemská poptávka v I. kvartále 2009 se změnila reálně o 0,8 %. V I. kvartále 2009 spotřeba celkem se změnila reálně o +,3 %, osobní spotřeba o +,2 %, naproti tomu náklady brutto na základní prostředky se změnily reálně o -0,9 %. Přidaná hodnota brutto v národním hospodářství v I. kvartále 2009, v porovnání se stejným obdobím roku 2008, byla vyšší o,2 %. Přidaná hodnota brutto v průmyslu klesla o 5,9 % proti stejnému období roku 2008, naproti tomu ve stavebnictví se zvýšila příslušně o 3,4 %. V sektoru tržních služeb přidaná hodnota brutto v I, kvartále v porovnání se stejným obdobím roku byla vyšší o 3, %, v tom přidaná hodnota brutto u obchodu a oprav se zvýšila o,9 %, naproti tomu u dopravy, skladového hospodářství a u spojů o 0,3 %. Tuzemská poptávka v I. kvartále 2009, v porovnání se stejným obdobím roku 2008, byla nižší o,0 % při růstu HDP o 0,8 %. Spotřeba celkem v I. kvartále 2009, v porovnání se stejným obdobím roku 2008, byla vyšší o 3,9 %. v tom osobní spotřeba o 3,3 %, a veřejná spotřeba o 6, %. Náklady brutto na základní prostředky v I. kvartále 2009 byly vyšší o,2 % - v porovnání se stejným obdobím roku Míra investic (poměr nákladů brutto na základní prostředky vůči hrubému domácímu produktu v běžných cenách) činila 4,9 % proti 5, % před rokem. Výroba Dle předběžných údajů realizovaná produkce průmyslu ve stálých cenách (v podnicích s počtem pracovníků vyšším než 9 osob) byla v dubnu 2009 o 2,4 % nižší než před rokem a o 7, % menší proti březnu tohoto roku. Průmyslová výroba sezónně očištěná byla ve výši o 8,0 % nižší proti stejnému měsíci předchozího roku a o 0,9 % vyšší v porovnání s březnem Ve vztahu k dubnu 2008 pokles realizované produkce průmyslu byl zaznamenán ve 26 průmyslových odvětvích (ze 34), mimo jiné ve výrobě kovů - o 40,5 %, v těžbě černého a hnědého uhlí - o 29,9 %, ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů - o 26, %, ve výrobě koksu a výrobků rafinace ropy - o 23,0 %, výrobků z pryže a plastových hmot - o 3,9 %, chemikálií a chemických výrobků - o 3, %, strojů a zařízení - o 2,2 %. Růst realizované produkce průmyslu - v porovnání s dubnem předchozího roku - byl zaznamenán v 8 úsecích výroby, mimo jiné ve výrobě farmaceutických výrobků - o 6,5 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů - o 3,0 %, nápojů - o,2 %. Nezaměstnanost Počet nezaměstnaných zaregistrovaných na úřadech práce koncem dubna tohoto roku činil 79,9 tis. osob (z toho 893,8 tis. žen) a byl nižší než před měsícem o 38,9 tis. osob, tj. o 2,2 %. V ročním vyjádření vzrostl tento počet o 4,2 tis. (ve stejném období roku 2008 byl zaznamenán pokles tohoto počtu o 96,5 tis., tj. o 5,7 %). Tento pokles byl výsledkem mimo jiné růstu vyregistrování z titulu zahájení práce, v tom sezónní. V porovnání s dubnem 2008 se zvýšil jak počet nezaměstnaných, tak i míra nezaměstnanosti. Menší než před měsícem byl počet nezaměstnaných nově zaregistrovaných a větší než před rokem. Větší než v březnu tohoto roku a dubnu 2008 byl počet propuštěných z důvodů týkajících se podniků. Více než před rokem se zaregistroval počet osob dříve pracujících. Pracovní úřady měly menší počet pracovních nabídek než v březnu a i ve stejném období roku 2008.

5 5 Nezaměstnaní zaregistrovaní na úřadech práce koncem dubna 2009 tvořili,0 % ekonomicky aktivního obyvatelstva (v březnu ,2 %, v dubnu ,3 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti se udržovala i nadále ve vojvodstvích: Warmińsko-Mazurském (8,6 %), Zachodniopomorském (5,0 %), Kujawsko-Pomorském (4,9 %) a Lubuském (4,7 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti měla vojvodství: Wielkopolské (8, %), Mazowiecké (8,2 %), Śłąské (8,5 %) a Malopolské (9,0 %). V porovnání se stavem z konce března 2009 byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných ve všech vojvodstvích, nejvýznamněji v níže uvedených : świętokrzyském (o 4,8 %) zachodniopomorském (o 4,0 %) lubelském (o 3,9 % ) warmińsko-mazurském ( o 3,7 %). Naproti tomu proti stejnému období roku 2008 se nezaměstnanost zvýšila v 5 vojvodstvích, Nejvýraznější růst nezaměstnanosti byl zaznamenán v níže uvedených vojvodstvích: lubuském (o 8,8 %) wielkopolském (o 8,4 %) podlaském (o 5,7 %) dolnośląském (o 4,2 %) malopolském a opolském (po 23,6 %). Pouze v mazowieckém vojvodství byl zaznamenán pokles nezaměstnanosti o,3 %. Tabulka č. 3: Míra registrované nezaměstnanosti během posledních 7 měsíců Rok Měsíc X. XI. XII. I. II. III. IV. Míra nezaměstnanosti 8,8 9, 9,5 0,5 0,9,2,0 Prameny: GUS Tabulka č. 4: Počet registrovaných nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti. Stav - ke konci dubna 2009.

6 6 VOJVODSTVÍ Registrovaní nezaměstnaní (v tisících) Míra nezaměstnanosti POLSKO 79,9,0 Dolnośląské 37,2 2, Kujawsko-Pomořské 24,7 4,9 Lubelské 2,4 2,4 Lubuské 56,2 4,7 Łódźké 9,9 0,7 Małopolské 7, 9,0 Mazowiecké 202,5 8,2 Opolské 42,6,6 Podkarpacké 28,9 4,4 Podlaské 53,0,2 Pomořské 84,0 0,3 Śląské 53,2 8,5

7 7 Świętokrzyské 80,8 4,4 Warmińsko-Mazurské 98,6 8,6 Wielkopolské 7,7 8, Prameny: GUS Průměrná mzda Průměrná měsíční mzda v podnikovém sektoru v dubnu 2009 byla 3 294,76 PLN a mzda bez odměn ze zisku činila 3 292,66 PLN. Průměrná zaměstnanost v podnikovém sektoru v dubnu 2009 byla o,2 % nižší ve vztahu k předchozímu měsíci. V podnikovém sektoru v dubnu 2009 bylo zaměstnáno 5 308,8 tis. osob. Tabulka č. 5: Průměrná měsíční mzda brutto v podnikovém sektoru za posledních sedm měsíců Rok Měsíc X. XI. XII. I. II. III. IV. Průměrná mzda celkem (PLN brutto) 3 320, , , , , , ,76 Obrat zahraničního obchodu V prvním kvartále 2009 export v běžných cenách činil 99,4 mld. PLN, a import 07,6 mld. PLN. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 se export snížil o 3,3 % a import o,6 %. Pasivní saldo bylo ve výši 8,2 mld. PLN (ve stejném období minulého roku minus 8,9 mld. PLN). Export vyjádřený v dolarech USA činil 30, mld. USD a import 32,7 mld. USD. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 se export snížil o 27,5 % a import o 33,5 %. Pasivní saldo bylo ve výši 2,6 mld. USD (ve stejném období minulého roku minus 7,7 mld. USD).

8 8 Export vyjádřený v euro činil 22,7 mld. EUR, import 24,6 mld. EUR a pasivní saldo,9 mld. EUR, před rokem minus 5,2 mld. EUR (export se snížil o 20,3 % a import o 27,0 %). Pasivní saldo bylo zaznamenáno s rozvojovými zeměmi - minus 6,7 mld. PLN (minus 5, mld. USD, minus 3,8 mld EUR), se zeměmi střední a východní Evropy - minus 4,2 mld. PLN (minus,4 mld. USD, minus,0 mld EUR) a aktivní saldo bylo dosaženo s vyspělými zeměmi ve výši 2,7 mld. PLN (3,9 mld. USD, 2,9 mld. EUR), z toho se zeměmi EU saldo dosáhlo výše 5,7 mld. PLN (4,8 mld. USD, 3,6 mld. EUR). Podíl vyspělých zemí na exportu celkem činil 85,8 % (z toho EU 80,3 %) a na dovozu 67,4 %,(z toho EU 59,6 %). Podíl Německa, největšího obchodního partnera Polska, na exportu byl vyšší než ve stejném období roku 2008 o, p.b. a činil 26,6 %, a na importu byl nižší o,9 p.b. a tvořil 2,6 %. Aktivní saldo činilo 3,2 mld. PLN. (,0 mld. USD, 0,7 mld EUR), ve stejném období roku 2008 saldo bylo pasivní a činilo minus 2,4 mld. PLN (minus,0 mld. USD, minus 0,7 mld. EUR). Z hlavních obchodních partnerů Polska nejmenší růst dynamiky obratu byl zaznamenán u exportu do Itálie, Francie, Holandska, Velké Británie a Německa a u importu byla zaznamenána nejvyšší dynamika - z Číny, USA a Korejské republiky. Obrat s první desítkou našich obchodních partnerů tvořil 68,9 % exportu celkem (ve stejném období roku ,6 %) a 68,0 % importu celkem (příslušně 66,4 % v minulém roce). Tabulka č. 6: Obrat zahraničního obchodu leden - březen 2009 I.-III Obrat mil. PLN mil. USD mil. EUR I.-III.2008 = 00 I.-III. PLN USD EUR struktura v % Export 9937,7 3048, ,5 96,7 72,5 79, Import 07588, , ,5 88,4 66,5 73, Saldo -826,3-2595,6-924,0 X X X X X Prameny: GUS Tabulka č. 7: Obrat zahraničního obchodu dle důležitějších zemí

9 9 I. - III ZEMĚ v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR I. - III = 00 I. - III. PLN USD EUR struktura v % EXPORT. Německo 26430,5 8073,6 6063,2 00,9 76,3 83,5 25,5 26,6 2. Francie 720,5 279,2 635,3 05,4 79,9 87,4 6,6 7,2 3. Itálie 6984,7 226,9 599,8 07,4 8,0 88,7 6,3 7,0 4. Velká Británie 6094,6 873,5 404,7 02,3 77,9 85, 5,8 6, 5. Česká republika 5569,7 709,4 28,5 98,4 74,9 8,8 5,5 5,6 6. Holandsko 4360,8 339,5 004,8 03,3 78,6 85,9 4, 4,4 7. Rusko 376,6 099,9 84,8 77,5 55,7 62,6 4,7 3,8 8. Švédsko 2856,7 875,0 656,6 83,5 63,4 69,3 3,3 2,9 9. Belgie 2682,4 89,0 65,0 92,9 70,2 76,9 2,8 2,7

10 0 0. Španělsko 258, 786,5 59,0 83,9 63,4 69,4 3,0 2,6 IMPORT. Německo 23203,6 7096, 5327,0 8, 6,4 67,2 23,5 2,6 2. Čína 0932,3 330,3 2494,2 9,2 89,2 98, 7,5 0,2 3. Rusko 0355,7 395,2 2394,2 87,9 67, 73,4 9,7 9,6 4. Itálie 7056,8 247,8 66,6 87,8 66, 72,6 6,6 6,6 5. Francie 4798,7 469,3 02,8 75,4 57,2 62,5 5,2 4,5 6. Česká republika 3722,0 29,4 850,5 89,2 67,0 73,5 3,4 3,5 7. Holandsko 3589,2 094,3 822,2 88,6 66,9 73,2 3,3 3,3 8. Korejská republika 3304,8 984, 745,8 4,2 83,9 93, 2,4 3, 9. Velká Británie 346,0 963,2 722,8 9,0 69,0 75,5 2,8 2,9 0. USA 2882, 868,2 656, 9, 88,4 97,8 2,0 2,7 Prameny: GUS

11 Kursy měn Tabulka č. 8: Průměrné měsíční měnové kurzy za posledních sedm měsíců Rok Měsíc X. XI. XII. I. II. III. IV. USD 2,698 2,9209 2, ,634 3,542 3,348 EUR 3,5855 3,7207 4,077 4,28 4,6442 4,6237 4,493 Prameny: NBP V dubnu došlo k posílení polské měny vůči dolaru a euru. Koncem měsíce za dolar USD se platilo 3,28 PLN, a za euro 4,38 PLN. Průměrný kurz USD byl v dubnu 3,34 PLN a průměrný kurz EUR 4,4 PLN. Úrokové sazby Nadále platí úrokové sazby zavedené dne 26. března roku Znamená to, že poprvé od ledna tohoto roku se Bankovní rada Polské národní banky ( Rada Polityki Pieniężnej NBP") nerozhodla provést korekturu. Nebyla rovněž změněna míra povinné rezervy. Tabulka č. 9 : Základní úrokové sazby NBP Úroková míra Úrokování Platí od: Referenční míra *) 3, Lombardní úvěr 5,

12 2 Depozitní sazba NBP 2, Reeskont směnky 4, Míra povinné rezervy - od vkladů ve zlotých vypověditelných na každé požádání 3, od termínových vkladů ve zlotých 3, od vkladů v cizích měnách vypověditelných na každé požádání 3, od termínových vkladů v cizích měnách 3, *) - minimální rentabilita 7-denních peněžních poukázek Prameny: GUS Hospodářská konjunktura Celkové klima konjunktury ve zpracovatelském průmyslu je v květnu hodnoceno negativně, ačkoliv lépe než v dubnu (minus 5 proti minus 8). Zlepšení konjunktury signalizuje 8 % analyzovaných podniků, její zhoršení - 23% (před měsícem příslušně 7% a 25%). Zbývající podniky hodnotí, že jejich situace se nemění. Hodnocení celkového klimatu konjunktury ve stavebnictví jsou v květnu horší než ve stejném měsíci za posledních devět let, ale méně pesimistická než v dubnu. Je to způsobeno zlepšením stále nepříznivých hodnocení současné i budoucí zásoby objednávek, stavební a montážní výroby a také finanční situací analyzovaných podniků. Hodnocení konjunktury v jednotlivých oborech v maloobchodě jsou rozdílná. Příznivý ukazatel celkového klimatu konjunktury byl zaznamenán pro odvětví týkající se domácností - plus (plus 7 v dubnu) a také obor vlákno, oděvy, obuv - plus 2 (v minulém měsíci minus 2). Ve zbývajících oborech negativní hodnocení jsou podobná: minus 2 pro potravinářská odvětví (před měsícem minus 6) a také pro obor motorová vozidla (v dubnu minus 5). V květnu u většiny analyzovaných skupin podniků poskytujících služby byla konjunktura hodnocena lépe než v předchozím měsíci. Nejvíce optimistická hodnocení celkového klimatu konjunktury hlásí firmy ze sektoru finanční a pojišťovací služby, ačkoliv jsou značně horší než ta z května minulého roku. Nejvíce negativní

13 3 hodnocení, rovněž horší než zaznamenaná ve stejném měsíci před rokem, ale lepší než v dubnu tohoto roku, hlásí organizace ze sektoru doprava a skladové hospodářství. Stav ke dni Zdroj: PAIiIZ (Polská agentura informací a zahraničních investic)

14 4

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2016 Obsah Zahraniční investice... 2 Přímé zahraniční investice v Polsku v roce 2015... 2 Závazky z titulu přímých

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 2. března 212 Polsko Polsko (opět) ukázalo zbytku střední Evropy záda 2 Výhled na týden NBP zachová sazby na 4,5 % 5 Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Uralský federální okruh (UrFO)

Uralský federální okruh (UrFO) Uralský federální okruh (UrFO) 13.května 2000 byl příkazem prezidenta RF založen UrFO V UrFO se nachází 4 oblasti (Sverdlovská, Čeljabinská, Kurganská a Ťjumenská oblast) a dva autonomní okruhy (Chanty-Mansijskij

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Deflace se prohlubuje - jak tolerantní bude ČNB a NBP?

Deflace se prohlubuje - jak tolerantní bude ČNB a NBP? www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. ledna 2015 Česká republika Koruna vůči dolaru slábne bude to však stačit? 2 2 Výhled na týden Pozitivní trend potvrdí i nová čísla z české ekonomiky 5 6 Deflace se prohlubuje

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013: - 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v březnu 2013: 1 Průmyslová produkce za leden klesla o 4,1 % y/y Maloobchodní tržby za leden klesly o 0,5 % y/y a rostly o 0,4 % m/m Nezaměstnanost za únor vzrostla na 8,1

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB

Hity týdne: podnikatelské nálady a zasedání NBP a ČNB www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 29. ledna 2016 Eurozóna Ekonomický sentiment EU: Slabší, ale stále solidní 2 2 Výhled na týden NBP ani ČNB svoji politiku nezmění 5 6 Hity týdne: podnikatelské nálady a

Více

Nadpis. Střední Evropa. Česká republika. Střední Evropa bez inflace 2 2. Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3

Nadpis. Střední Evropa. Česká republika. Střední Evropa bez inflace 2 2. Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 13. března 2015 Střední Evropa Střední Evropa bez inflace 2 2 Česká republika Velmi slibné výsledky ekonomiky v úvodu roku 3 3 Nadpis Dnes Další týden Další měsíc EUR/CZK

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016. Základní ukazatele - poslední údaje 2015 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 2. týden 11. až 15. ledna 2016 Prosinec přinesl nejnižší počet nezaměstnaných za posledních sedm let V prosinci roku 2015 činil podíl nezaměstnaných osob 6,2 %, což je sice

Více

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky

Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 23. července 2010 Česká republika Auta táhnou ekonomiku vzhůru, ale jak dlouho ještě? 2 Polsko pádí vpřed s nebezpečně vysokými schodky Dnes Změna 7 dní Další týden Další

Více

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Konference VŠE 17.9.2009 Cestovní ruch České republiky, současný stav perspektivy dalšího rozvoje Satelitní účet cestovního ruchu ČR Stav v roce 2009 Historie Období 1998-2001 Období 2002-2004 Období 2005-2006

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) České republiky

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) České republiky Seminář TSA, Praha 12.5.2010 Satelitní účet cestovního ruchu (TSA) České republiky Téma: Shrnutí a přehled aktualizovaných výsledků, Modul zaměstnanosti Mgr. Zdeněk Lejsek Český statistický úřad Publikace

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Uvolnění sankcí spojených s nukleárním programem povede k rychlému oživení íránské ekonomiky. Vyplývá to z lednové analýzy skupiny Credendo Group, která

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika na cestě k oživení a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka EY Executive Party 26. května 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před listopadem

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Regionální hity týdne: výsledky HDP a lednová inflace

Regionální hity týdne: výsledky HDP a lednová inflace www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 5. února 2016 Česká republika ČNB posunuje kurzový závazek do roku 2017 2 2 Eurozóna Tržby obchodníků rostou v téměř celé EU 3 3 Výhled na týden Týden ve znamení HDP 6 6

Více

Ceny jdou nahoru, centrální banky ale zůstávají v klidu

Ceny jdou nahoru, centrální banky ale zůstávají v klidu www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 16. března 212 Česká republika Český průmysl zrychluje 2 Maďarsko a Polsko Inflace v regionu směřuje vzhůru 3 Výhled na týden Středoevropské měny mohou narazit na silnější

Více

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko.

Trhy rychle postavily novou vládu v Maďarsku do latě. Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2. Maďarsko. www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 11. června 2010 Česká republika Střední Evropa se navrací k růstu 2 Maďarsko Nová maďarská vláda vyhlašuje úsporný program 3 Výhled na týden Běžný účet platební bilance

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2010 B. EKONOMICKÝ VÝVOJ A VEŘEJNÉ ROZPOČTY Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ... 1 1. EKONOMICKÝ VÝKON... 3 1.1. Poptávka... 4 1.2. Nabídka... 4 1.3. Důchody...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Sníží ČNB inflační prognózu a překvapí trhy? Polsko. Výhled na týden. Polští konzervativci získali ve volbách většinu 2 2

Sníží ČNB inflační prognózu a překvapí trhy? Polsko. Výhled na týden. Polští konzervativci získali ve volbách většinu 2 2 www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. října 2015 Polsko Polští konzervativci získali ve volbách většinu 2 2 Výhled na týden Nová data potvrdí výbornou kondici české ekonomiky 5 6 Sníží ČNB inflační prognózu

Více

Makrodata v ČR zveřejněná v září:

Makrodata v ČR zveřejněná v září: Makrodata v ČR zveřejněná v září: HDP podle konečných údajů vzrostla ve druhém čtvrtletí česká ekonomika oproti prvnímu čtvrtletí o 0,9 % (odhad 0,8 %). Meziročně o 2,4 % (odhad 2,2 %). Průmyslová produkce

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 1.1. Globální tendence V mezinárodním obchodě jsou ceny v neustálém pohybu (Graf 3-A). Mírný poválečný růst cen byl přerušen v 7. letech minulého století dvěma

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Výpočet reálné úrokové míry Téma cvičení Příklad Výpočet reálné úrokové míry Makroekonomie I i R = i N π i R. reálná úroková míra Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Nominální a reálná

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 Obsah I. EKONOMICKÝ VÝVOJ A HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ... 1 1. ZÁKLADNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 1 2. EKONOMICKÝ VÝKON...3

Více

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY 3. kapitola Krugman Obstfeld. SMĚNNÉ KURZY A DEVIZOVÉ TRHY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY TEORIE DETERMINACE SMĚNNÉHO KURZU Směnný kurz umožňuje

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2016. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2016. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2016 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2015 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN

ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN 26 ZPRÁVA O INFLACI / LEDEN OBSAH 1 SEZNAM TABULEK POUŽITÝCH V TEXTU 2 SEZNAM GRAFŮ POUŽITÝCH V TEXTU 3 SEZNAM BOXŮ A PŘÍLOH OBSAŽENÝCH V MINULÝCH ZPRÁVÁCH O INFLACI 5 POUŽITÉ

Více

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Leden 2012 Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina XI/00 XII/00 I/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,3 4,3 4,0 4,3 4,2 m/m, % 0,1 0,5 0,2 2,0 1,9 Čistá inflace r/r, % 3,4 3,5

Více