Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci"

Transkript

1 Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci Zkratka Význam "A" ambidextrie 3F třífázová (scintigrafie kostí) 99mTc metastabilní radioizotop technecia (čistý gama zářič) A Alergologie Z (OKL) a ex podat a vysadit a. arteria a. scl. arteria subclavia a.a. před léty a.d. před dny a.m. před měsíci A1AT a1-antitrypsin (Imunoturbidimetrie) A2MG A-2-Makroglobulin AA alergologická anamnéza AAA aneurysma aortae abdominalis AAT atikoantrotomie AAT antiagregační terapie AB arteria brachialis, arteria basilaris, alergologie B (dle kontextu) ABD abdukce abf aortobifemorální ABNOR.BU Abnormální buňky: ABR acidobazická rovnováha AC akromioklavikulární ac. akutní, acidum (dle kontextu) ACA arteria cerebri anterior ACC arteria carotis communis ACCP anti-ccp ACE arteria carotis externa, angiotensin konvertující enzym (dle kontextu) ACEI inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu ACI arteria carotis interna ACM arteria cerebri media ACP arteria cerebri posterior ACP kyselá fosfatáza celková v séru AD Alzheimerova choroba, Alzheimerova demence ADD addukce ADL denní aktivity (activities of daily living) ADP arteria dorsalis pedis AE antiepileptika, adnexektomie (dle kontextu) AED druh defibrilátoru AF arteria fibularis, anteflexe (dle kontextu) AFC arteria femoralis communis AFH antifibrotické hmaty AFP Alfa-1-fetoprotein imunochemicky AFS arteria femoralis superficialis

2 AG angiografie, alergologie G (dle kontextu) AGCT angio CT AGR antigravitační relaxace AH maxillární dutina AHAV anti HAV v séru MEIA AHAVM anti HAV IgM v séru MEIA AHBC anti HBc v séru MEIA AHBCM anti HBC IgM v séru MEIA AHBE anti HBe v séru MEIA AHBS anti HBs v séru MEIA AHCV anti HCV v séru MEIA AI Alergologie I AIC arteria ilica communis AICA arteria cerebellaris anterior inferior AIE arteria ilica externa AII arteria ilica interna AIM akutní infarkt myokardu ak. akutní AKB aortokoronární bypass AKB12 aktivní-b12 AKS akutní koronární syndrom AKT antikoagulační terapie ALB Albumin ALB(-) Alb(-)náboj (přepočet ALB na náboj podle ph) Alg. sy algický syndrom ALKO Alkohol v séru UV enzymaticky ALP alkalická fosfatáza ALP-ISO Isoenzymy alkalické fofatázy ELFO ALP-LEU Cytochemická detekce aktivity alkalické fosfatázy v leukocytech ALS amyotrofická laterální skleróza ALT alaninaminotransferáza alv. alveolární AMP Amphetamin v moči amp. ampule, amputace (dle kontextu) AMS Amyláza AMSP Amyláza pankreatická AMT atikomastoidektomie an. anamnesticky ant. přední ao aorta, aortální AO atlantookcipitální, typ osteosyntézy (dle kontextu) AP angina pectoris, arteria poplitea (dle kontextu) AP projekce předozadní projekce APD automatizovaná peritoneální dialýza APE appendektomie APF arteria profunda femoris APOAI Apolipoprotein A-I (Imunoturbidimetrie) APOB Apolipoprotein B (Imunoturbidimetrie) APTT aktivovaný tromboplastinový čas APTTR aktivovaný tromboplastinový čas - ratio AR arteria radialis ARK anesteziologicko resuscitační klinika ARO anesteziologicko resuscitační oddělení art. arteriální, kloub ( dle kontextu ) AS akce srdeční, ateroskleróza, anteroseptálně (dle kontextu) ASA klasifikace rizika v souvislosti s anestezií

3 ASK ASLO ASSR AST AŠ AT ATA ATB ATC ATD ATG ATIII ATP ATPO AU AV AVB I., II., III., st. AVF b., bb. B.-R. B12 B2MG Ba BA BAF BANK BAR BASO BASOP baz. BB Bce BCM BCTX BDKK BERA BF HCD BG BHF BHP BI BILD BILIRUB BILKOVIN BILT bin. biocht BIPAP BiV BK BL BLRT BM BMG/CYS BMI bor. artroskopie Antistreptolysin (Imunoturbidimetrie) ustálené evokované potenciály aspartátaminotransferáza Achillova šlacha adenotomie arteria tibialis anterior antibiotika articulatio talocruralis antidekubitní Antithyreoglobulin imunochemicky antitrombin III arteria tibialis posterior Anti TPO imunochemicky arteria ulnaris arteria vertebralis, adenoidní vegetace (dle kontextu) atrioventrikulární blokáda I.-III.st. arteriovenozní fistule bubínek, bubínky Bracht-Rombergovy postoje Vitamin B12 imunochemicky beta-2-mikroglobulin Babinski boralkohol bílkoviny akutní fáze boradrenalinové nosní kapky Barbituráty v moči Bazofily v diferenciálu počet basofilů v diferenciálu bazálně betablokátor Boskovice Body Composition Monitor b-crosslaps (kostní resorpce) bandáže dolních končetin brainstem evoked response audiometry běžná flóra horních dýchacích cest bazální ganglia Balneum Hermal F benigní hyperplazie prostaty Barthelův index, bilirubin (dle kontextu) Bilirubin přímý bilirubin v moči diagnostický proužek bílkovina v moči diagnostický proužek Bilirubin celkový binaurálně kombinace chemoterapie s biologickou léčbou ventilační režim biventrikulární stimulace srdce Mycobacterium tuberculosi bez lékaře blok levého Tawarova raménka mapování mozkové aktivity výpočet poměru beta2mikroglobulin/cystatin body mass index boricum

4 bpn. bez patologického nálezu BPPV benigní polohové paroxysmální vertigo BPRT blok pravého Tawarova raménka BRPN bronchopneumonie BS bazální stimulace BSM bed-side monitor BT bilance tekutin BTE-KD Basofilně tečkované erytrocyty v diferenciálu BTL beautyline BTM Blood Temperature Monitor btz. bez traumatických změn BV borová vazelína bvf. bez vedlejších fenomenů BVM Blood Volume Monitor BZO Benzodiazepin v moči C krční, clearance kreatininu, contra- (dle kontextu) C3 C3 komplement (Imunoturbidimetrie) C4 C4 komplement (Imunoturbidimetrie) CA celková anestezie Ca karcinom CA Vápník (fotometrie s o-kresolftalexonem) (dle kontextu) CA(2+) výpočet ica se zohledněním CB CA(2+)70 výpočet ionizovaného vápníku pro CB=70 CA125 CA 125 imunochemicky CA15-3 CA 15-3 imunochemicky CA19-9 CA 19-9 imunochemicky CA72-4 CA 72-4 CABG coronaro-aortální by-pass CA-KOR Vápník(Ca) korigovaný na Albumin CAPD kontinuální ambulantní peritoneální dialýza CARB Carbamazepin (laboratorní metoda stanovení) CAU Cukr - Aceton CB Celková bílkovina (reakce Biuretová) CB sy cervikobrachiální syndrom CC sy cervikokraniální syndrom CCD celková cerebrální dysfunkce CCS Canadian Cardiology Society - třídy hodnocení AP CD cavum Douglasi, Clostridium difficile (dle kontextu) CDAD Clostridium difficile associated diarrhoe CDT Karbohydrát deficitní transferin (HPLC) CE capsula externa CEA karotická endarterektomie, karcinoembryonální antigen (dle kontextu) CER Ceruloplasmin (Imunoturbidimetrie) CERA korová audiometrie CG cévní gymnastika CI capsula interna CK Kreatinkináza (IFCC 37 C), celková koupel (dle kontextu) CKMB Kreatinkináza isoenzym MB mass CKP cervikokapitální protéza CL Chloridy (ISE s ředěním vzorku) CL(-)KOR Cl(-)korig na obsah vody CLD lokální (ložisková) dávka CMC karpometakarpální CMP cévní mozková příhoda CO2 uhličitá koupel COC Kokain v moči

5 COM cévní onemocnění mozku CORT_12 Cortizol v séru ve 12 hodin CORT_18 Cortizol v séru v 18 hodin CORT_24 Cortizol v séru ve 24 hodin CORT_8 Cortizol v séru v 8 hodin Cp krční páteř CP Centrální příjem CPAP ventilační režim CPEP C-Peptid (imunochemicky) cps. kapsle CPV centrální polohové vertigo crm. krém CRP C-reaktivní protein (Imunoturbidimetrie) CT počítačová tomografie, computer tomography CU MědĄv séru (fotometrie) c-v cerebrovaskulární CV kostovertebrální CV sy cervikovestibulární syndrom CVT centrální venosní tlak CYFRA21 Cyfra 21-1 CYS Cystatin C (PETIA DAKO pro GFR ) CŽK, CVK centrální žilní katetr, centrální venózní katetr č. číslo ČP číslo pojištěnce D dieta d.o. dle ordinace d.p. dle potřeby d.s. dle stavu d.ú. dutina ústní D1 Dialýza před D2 Dialýza po D3 Dialýza kvartál DBD duodeno-biliární drén DC dýchací cesty DCB celková bílkovina v dialyzátu DCL Cl v dialyzátu DCRS dacryocystorhinostomie dd dle dokumentace DD Dialýza Dialyzát DDC dolní dýchací cesty DDIMER D-dimer FEU specifický aglutinační test DEK dekubit dez. dezinfekce DF dechová frekvence, dorzální flexe (dle kontextu) DFL dolní fixátory lopatek DG dechová gymnastika dg. diagnóza DGLU Glukóza v dialyzátu DGR duodenogastrický reflux DHEAS DeHydroEpiAndrosteron - sulfát DHCH ductus hepatocholedochus DHS dynamic hip screw (osteosyntéza) DIČ důchod invalidní částečný dif. dg. diferenciální diagnóza diff. diferenciální krevní obraz DIF-MIKR údaje mikroskopického diferenciálu

6 dig. digg. DIGO DIP disp. dist. DK DKA DKK DKMP DKREA DKS DLKC DM DMSA DN DNA dok. dop. Dopp. UZ dors. DP DPN DR DRG DRT D-S, D/V DSA DSS DT DTP DTPA Duf. DUREA DVK D-VLD, D/VV dx. dysf. Dyspept.sy DZK DZS E E_ALB E_ALFA1 E_ALFA2 E_BETA1 E_BETA2 E_GAMA E_KOMENT E2 EAC ECOG ECS EDH EDS EDSS prst prsty Digoxin (laboratorní metoda stanovení) důchod invalidní plný, distální interfalangeální (dle kontextu) dispenzarizace distálně dolní končetina, doba krvácivosti (dle kontextu) K v dialyzátu dolní končetiny dilatační kardiomyopatie Kreatinin v dialyzátu dočasná kardiostimulace Leukocyty v dialyzátu diabetes mellitus dimerkaptooctová kyselina diabetická nefropatie Na v dialyzátu, deoxyribonukleová kyselina dokumentace doporučení dopplerovské ultrazvukové vyšetření dorzální dialyzační protokol dočasná pracovní neschopnost Darrowův roztok diagnosis related group drť sediment domů- sanitou digitální subtrakční angiografie defekt septa síní dlouhotažná bandáž diagnosticko terapeutický plán dietylentriaminopentaoctová kyselina Dufoure (neurol. nález) Urea v dialyzátu dolní vnitřní kvadrant domů- vlastní dopravou dexter, pravý, vpravo dysfunkce dyspeptický syndrom dolní zevní kvadrant dopravní zdravotní služba ELFO bílkovin v séru Albumin v séru (elektroforéza) Alfa 1 globulin v séru (elektroforéza) Alfa 2 globulin v séru (elektroforéza) Beta 1 globulin v séru (elektroforéza) Beta 2 globulin v séru (elektroforéza) Gama globulin v séru (elektroforéza) ELFO proteinů v séru - zhodnocení 17-beta-Estradiol imunochemicky kvantitativně chirurgická endarterektomie, kyselina epsilon-aminokapronová (dle kontextu) elektrokochleografie epicystomie epidurální hematom edukační sestra škála pro hodnocení disability u sclerosis multiplex (Expanded Disability

7 EEA everzní endaterektomie EEG elektroencefalografie, elektroencefalografická laboratoř EER extra (supra) esofageální reflux EF LK, PK ejekční frakce levé komory, pravé komory EHIC evropská karta zdravotního pojištění ECHO echokardiografie EK excentrická kontrakce, elektrokauter,elektrokoagulace (dle kontextu) EKG elektrokardiografie EKV elektrická kardioverze ELE elektroléčba EM erymasa EMG elektromyografie, elektromyografická laboratoř EMG SF elektromyografie single fibre ent. enterální, enterálně EO eozinofily v diferenciálu EOP počet eozinofilů v diferenciálu EP embolizace plicnice, evokované potenciály (dle kontextu) EPE endoskopická polypektomie epi epileptický EPI epikutánní testy epi GE epi grafoelementy epid. k. epidurální katetr E-PLOCHE epitelie sediment EPR elementární posturální reflexy ER extrarotace ERCP endoskopická retrográdní cholecystopankreatikografie ERG Ergoterapie ERPF efektivní průtok plasmy ledvinami ERY erytrocyty ERYTROP Erytropoesa: ES extrasystola, elektrostimulace (dle kontextu) ET Eustachova trubice EtCO2 výdechové CO2 ethyl. ethylik, ethylismus ev. eventuelně ex konec, ukončeno, zrušeno expy extrapyramidový ext., EXT extenze, extenzor, externí (dle kontextu) F sten formální sten F, front. frontálně, frontální FA farmakologická anamnéza, farmaceutický asistent, phyaction (dle kontextu) FA komb. phyaction kominovaný FA UZ phyaction ultrazvukový FAI Free androgen index FB francouzské berle FBG Fibrinogen FBS sy faid back surgery syndrom, syndrom neúspěšné operace zad FC femorocrurální FCD fokální cerebrální dysfunkce fce funkce fční funkční FDN Fakultní dětská nemocnice FDP Screening semikvantitativní aglutinační test FE Železo (Guanidin/FerroZin bez deproteinace) FE-KD Detekce volného iontového železa v buňkách barvením fem. femorální

8 fen. fenomény FER Ferritin FESS funkční endonasální chirurgie FF fyziologické funkce, femorofemorální - dle kontextu ffp mražená plazma FFR frakční průtoková rezerva FGR m. fonograforytmická metoda FIM funkční index soběstačnosti FiO2 inspirační frakce kyslíku FK fibrilace komor FK Erytrocyty v moči fázovým kontrastem (dle kontextu) FL flexe, flexor FN USA Fakultní nemocnice u sv. Anny FNB Fakultní nemocnice Bohunice FOLAT Folát imunochemicky FP femoropopliteální FPSA Volný prostatický specifický antigen imunochemicky FPSA/PSA výpočet poměru fpsa/psa FR fotoreakce, fyziologický roztok - dle kontextu fr. fraktura FRIED výpočet Friedewaldův pro LDL cholesterol FS, fisi fibrilace síní FSC flexila subkutánně FSH Folikulostimulační hormon imunochemicky kvantitat. FSL fázová scintigrafie ledvin FT Fyzikální terapie, fyzioterapieut FT3 Volný Trijodtyronin imunochemicky FT4 Volný Tyroxin imunochemicky FTEST free Testosteron FTH fyzioterapie hrudníku FTP funkční test páteře FVP funkční vyšetření plic FW sedimentace krve G nebo gluk. glukóza GA gynekologická anamnéza GCS Glasgow coma scale GE grafoelementy GERD gastroesofageální refluxní nemoc GEU graviditas extrauterina GF glomerulární filtrace, grafomotorika (dle kontextu) GF_CYS Glomerulární filtrace z Cystatinu absolutní GF_CYSR Glomerulární filtrace z Cystatinu rel.(k 1,73m2) GF_MDRD Glomerulární filtrace podle MDRD (k 1,73m2) GFC Glomerulární filtrace podle Cystatinu GFM Glomerulární filtrace podle MDRD GFS gastrofibroskopie GH glenohumerální GIT gastrointestinální trakt GLUK Glukóza (metoda s hexokinázou) gly glykémie GLYHB Glykovaný hemoglobin GLYKEM_A Glykemie odběr 1 GLYKEM_B Glykemie odběr 2 GLYKEM_C Glykemie odběr 3 GLYKEM_D Glykemie odběr 4 GLYKEM_E Glykemie odběr 5

9 GLYKEM_F Glykemie odběr 6 GLYKEMIE Glykemie + odběr GM grand mal GMT gamaglutamyltransferáza Go gonorrhoea GOGTT orální glukózový test v těhotenství (zátěž 75 g glukózy) GP, gly prof. glykemický profil gr. gradus, stupeň GRANULOP Granulopoesa: grav. gravis GSPECT hrdlovaný SPECT GT glandula thyreoidea GTCS záchvat s generalizovanými tonicko klonickými křečemi, grand mal gtt. kapky gtt. ophth. oční kapky gyn. gynekologie h hemolýza HAK hormonální antikoncepce HAZ hyperalgická zóna HB Hubbardův tank HBEAG HBeAg v séru MEIA HBSAG HBsAg v séru MEIA HBV Hepatitídy (screening) HCG choriogonadotropin v séru imunochemicky kvantitativně (Tot.BETA) HCO3 Aktuální bikarbonát HCT Hematokrit HCY Homocystein v EDTA plasmě imunochemicky HD Hemodialýza HDC horní dýchací cesty HDF-on line post. hemodiafiltrace on line postdiluční HDF-on line pre. hemodiafiltrace on line prediluční HDL HDL cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP) HE hernia, kýla HEM Ambulance hematologie HEMO Test sérových indicií - hemolýza H-ER H-erytrocyty v moči HF hemofiltrace HFABP Srdeční protein vázající mastné kyseliny HG Hamburger HGB Hemoglobin HIT Head impulse test HK horní končetina, hemokoagulace (dle kontextu) HKK horní končetiny HKPM hypertrofická kardiomyopatie H-LE H-leukocyty v moči HLP hyperlipoproteinémie hm. hmotnost HMPAO exametazim HN hlavové nervy, hypertenzní nemoc (dle kontextu) HOKMP hypertrofická obstrukční kardiomyopatie HPTG Haptoglobin (Imunoturbidimetrie) HPYLORI, HP Helicobacter pylori HR Hartmannův roztok HRCT high resolution CT HRT hormonální terapie HS humeroskapulární

10 HSS hluboký stabilizační systém HST hormonální stimulující terapie, hormonální substituční terapie HTE hemithyreoidektomie HUTT test na nakloněné rovině H-V Objem moči pro HS za 3 hodiny H-VG H-válce gran. H-VH H-válce hyal. HVK horní vnitřní kvadrant HVLP hromadně vyráběné léčené přípravky HY hypertrofie HYE hysterektomie HYNA HypoNatremie HZK horní zevní kvadrant HŽS hluboký žilní systém HŽT hluboká žilní trombóza ch chylóza Chad. Chaddock CHCE cholecystektomie chir. chirurgický, chirurgie chl. chlopeň cho chyba odběru CHOL Cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP) CHOL/HDL Aterogenní index (Chol/HDL) CHOPN chronická obstrukční pulmonální nemoc CHRI chronická renální insuficience CHRT chemoradioterapie CHSS chronické srdeční selhání CHT chemoterapie Chv. Chvostkův příznak CHŽI chronická žilní insuficience i ikterita I ipsii, indiv. individuální i.a. intraarteriálně i.d. intradermálně i.m. intramuskulárně i.p. intraperitoneálně i.th. intrathékálně i.v. intravenózně I: indikace IA inhibitory aromatáz IABK intraarteriální balonková kontrapulzace iadl instrumentální denní aktivity IAP intraabdominální tlak IBD idiopatický střevní zánět IC intracerebrální ICTE Test sérových indicií - ikterie IČP identifikační číslo zdravotnického pracoviště IČPP identifikační číslo pracovníka na pracovišti IČZ identifikační číslo zařízení ID invalidní důchod IDF krátkotažné obinadlo Idealflex IE Imunoelektroforéza bílkovin v séru IF iliofemorální, intervenční proudy (dle kontextu) IGA IgA (Imunoturbidimetrie) IGE IgE (imunochemicky)

11 IGG IgG (Imunoturbidimetrie) IGM IgM (Imunoturbidimetrie) ICH intracerebrální hemoragie ICHDKK ischemická choroba dolních končetin ICHS ischemická choroba srdeční IK intrakraniální ILS ileostomie ILTV individuální léčebná tělesná výchova IM infarkt myokardu inf. infuze, dolní (dle kontextu) inj. injekce INT Interna int. vnitřní Intel intelect advanced inv. invaze, invazívní INZ inzulín IOTV intraorální tlak vzduchu IP intenzívní péče, infarkt plicní ( dle kontextu ) IP indiferentní pasta, interphalangeální (dle kontextu) IPL intenzívní pulsní světlo IPN idiopatická Parkinsonova nemoc IPP inhibitory protonové pumpy IR intrarotace, infračervený (dle kontextu) irreg. nepravidelný ITK invazívní tlak krve ITP interrupce IV intervertebrální IVU vylučovací urografie IZ ionizující záření izo izokorie (v neurologickém nálezu) izoel. izoelektrický j. jednotka Jacks. Jackson (v neurologickém nálezu) JIP Jednotka intenzivní péče jj. jevy JP joint play JZ jednoduchý zdroj ionizujícího záření K Draslík (ISE s ředěním vzorku) k.l. kontrastní látka k: komentář: KAN Kantýna KBLTR kompletní blok levého Tawarova raménka KC kondiční cvičení K-C kardiocerebrální KCC komplexní cerebrovaskulární centrum KCT kraniocerebrální trauma KD Krevní obraz + diferenciál KDORL Dětská ORL klinika FN Brno KES komorová extrasystola KETO ACETON - ketolátky kvalitativně v moči KETOLAT ketolátky v moči diagnostický proužek KI kontraindikace, kochleární implantát (dle kontextu) KJ koronární jednotka kk kontrola klinicky KM Kyselina močová (enzymová kolor.metoda s urikázou) KO krevní obraz

12 ko. kontrola KOMENT-L Lipidy v séru - zhodnocení komp. kompenzován KONFIRM KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ (HBsAg) KOP kontrolované pásmo, komplexní ošetřovatelská péče ( dle kontextu) KOS kolostomie KP komp. kardio-pulmonálně kompenzován KPCR kardiopulmonální cerebrální resucitace KPR kardiopulmonální resuscitace KPS kalichopánvičkový systém (ledviny) KR kineziologický rozbor KRBS komplexní regionální bolestivý syndrom KRCA kolorektální karcinom KREA Kreatinin (kineticky, enzymaticky) KREV/HB krev v moči diagnostický proužek KRYO kryoterapie KS krevní skupina KSO Krevní skupina - opis KT komorová tachykardie, krevní transfuze, krátkotažná bandáž (dle kontextu) KTI kardiothorakální index KÚČOCH Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Brno kult. kultivace K-V kardiovaskulární KVD krátkovlnná diatermie KYS.MOC kys.močová sediment L lumbální, bederní, biostimulační laser (dle kontextu) l. levý l. dx. lateris dextri, vpravo l. sin. lateris sinistri, vlevo L_SM vyhodnocení kritérií pro sclerosis multiplex(sm) LA lokální anestezie LAH levý přední hemiblok, levá maxillární dutina (dle kontextu) LAK Laktát v plasmě (kolorimetrický test, LOX/PAP) LALB Albumin v likvoru (Imunoturbidimetrie) LAP lymfadenopatie L-APE laparoskopická appendektomie Lass. Lassegue lat. lateralizace, boční, laterální LAUP laserová uvuloplastika LB levý bok LBARVA Barva likvoru LBP low back pain LC locus Kiesselbachi LCA ligamentum cruciatum anterius LCB Celková bílkovina v likvoru LCL Chloridy v likvoru (ISE s ředěním vzorku) LCL ligamentum collaterale laterale (dle kontextu) LCM ligamentum collaterale mediale LCP ligamentum cruciatum posterius, osteosyntetická dlaha (dle kontextu) LD lineární dávkovač LDH laktát dehydrogenáza (IFCC 37 C) LDH-ISO Isoenzymy LDH v séru ELFO LDK levá dolní končetina LDL LDL cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP) LDN léčebna dlouhodobě nemocných LERY Erytrocyty v likvoru

13 LEUKO leukocytární esteráza v moči diagnostický prou ek LEUKOC leukocyty sediment LF lateroflexe LGLU Glukóza v likvoru (metoda s hexokinázou) LH Luteinisační hormon imunochemicky kvantitativně L-HE laparoskopická hernioplastika LHK levá horní končetina L-CHCE laparoskopická cholecystektomie LI Litium (plamenová emisní fotometrie) lig. ligamentum LIGG IgG v likvoru (Imunoturbidimetrie) LIP Lipáza (enzymatická kolorimetrická metoda) LIPE Test sérových indicií - lipemie liq. liquidum LIS lumboischialgický syndrom LITS_IGG výpočet intratekální syntézy IgG (dle Reibera) LK levá komora, lokální kortikoid (dle kontextu) LKEB KEB-koeficient energetické bilance LKTD KTD-koeficient tkáňové destrukce LLAK Laktát v likvoru (kolorimetrický test, LOX/PAP) LLDH LDH v likvoru LMONON Mononukleáry v likvoru (lymfocyty, monocyty) LMWH nízkomolekulární heparin LNAC lineární urychlovač lok. lokální Lp lumbální páteř LP lumbální punkce LPA Lipoprotein "a" (Imunoturbidimetrie) LPH levý zadní hemiblok LPK levá postranní komora LPOLYN Polynukleáry v likvoru (granulocyty a ostatní) LPP Úsek léčebně preventivní péče LQALB výpočet poměru L/S pro albumin (fce bariéry) LQGLU výpočet poměru likvor/sérum pro Glukózu LQIGG výpočet poměru likvor/serum pro IgG LS Lipidový soubor LS bederně křížový, lumbosakrální, levá síň (dle kontextu) LS100 S100 v likvoru LSp lumbosakrální páteř LSPP Lékařská služba první pomoci LTV léčebná tělesná výchova Lu lues LU lymfatické uzliny LYMPH Lymfocyty v diferenciálu LYMPHP počet lymfocytů v diferenciálu LZ lázeňské zařízení m. sval, morbus (dle kontextu) m.q. musculus quadriceps M.tbc Mycobacterium tuberculosi m.tyl mastný tyl m/m množství moči M+S Moč chemicky + sediment, ma málo vzorku MAA makroagregát albuminu MAC metabolická acidóza MAG3 merkaptoacetyltriglycin

14 MAL MBq mci MCP MCV MDCT MDP MED med. meta MG MG MGT MCH MCHC mi Mi MIBI mikr. MinIP MIT MKN ML MLS MM mm. MMSE MMY.NEU MN MO MOK MONO MONOP MOP MR Ag MR, MRI, NMR mrs MRSA MSS MT MTC MTD MTK MTP mts. MTT multi MV MY.BASO MY.EO MY.NEU MYBL. MYO N n., nn. NA metabolická alkalóza megabecquerel milicurie metakarpofalangeální Střední objem erytrocytů multidetektorová počítačová tomografie metylendifosfonát minimální erytémová dávka střední, mediální, medikace metastatický, metastáza mammografie, myastenia gravis (dle kontextu) Hořčík (fotometrie s chlorofosfonazem III) (dle kontextu) magnetoterapie Hmotnost Hb v ery Koncentrace Hb v ery mitrální Mingazzini methoxyisobutylisonitril mikroskopicky projekce nejnižších denzit rekonstrukce melodicko intonační terapie mezinárodní klasifikace nemocí manuální lymfodrenáž mikrolaryngoskopie močový měchýř, množství moči, melanoma malignum (dle kontextu) svaly mini mental state examination Megamyelocyty/neutrofily mozkové nervy (v neurol. nálezu) malý oběh, mikrootoskopie MOK-Likvor Monocyty v diferenciálu počet monocytů v diferenciálu meziobratlové prostory magnetická rezonance angiografie magnetická rezonance modifikovaná Rankinova škála methicilin rezistentní Staphylococcus aureus městnavé srdeční selhání měkké techniky metakarp Metadon v moči magistrální tepny krku metatarzofalangeální metastázy metatars vícenásobný minutový dechový objem My.baso. My.eo. My.neutr. Mybl. Myoglobin na noc nerv, nervy Sodík (ISE s ředěním vzorku)

15 NA(+) Na(+) NB Nemocnice Blansko NBP neinvazívní krevní tlak NC nucleus caudatus NCA neurocirkulační astenie ne nedodáno NEUT Neutrofily v diferenciálu NEUTP počet neutrofilů v diferenciálu NFP neurofyziologický podklad NFS nefrostomie NGS nazogastrická sonda NCHK neurochirurgická klinika NIHSS škála pro hodnocení závažnosti CMP (The National Institute of Health Stroke NIT dusitany v moči diagnostický proužek NK nosní kapky, nosní kůstky (dle kontextu) NKS narušená komunikační schopnost NL návyková látka NMB Nemocnice Milosrdných bratří NNC naevus naevocellularis compound NNI naevus naevocellularis intradermalis NO nynější onemocnění non QIM, NQIM non q infarkt myokardu NOR Národní onkologický registr NP Následná péče - interní oddělení, nestabilní plochy (dle kontextu) NPB náhlá příhoda břišní NPO nic per os NPÚ nepracovní úraz NSA, NSAID nesteroidní antirevmatika NSE Neuron-specifická enoláza NSKT nesetrvalá komorová tachykardie NSTEMI infarkt myokardu bez elevace ST úseku na EKG NT nutriční terapeut NTI nazotracheální intubace NU nežádoucí událost NUL nežádoucí účinky léčby NUS nutriční skóre Ny nystagmus NYHA klasifikace dušnosti NZP nemoc z povolání O okcipitální, oběd (dle kontextu) O sten obsahový sten O1M Ortopedie, screeningový soubor - muži O1Z Ortopedie, (screeningový soubor-ženy) O2 Ortopedie, (zánětlivý soubor) OA osobní anamnéza OAE otoakustické emise OALB výpočet odpadu albuminu obj. objektivně, objektivní OBJEM24 Objem moči v mililitrech za 24 hodin OCA výpočet odpadu vápníku (x40.08=mg/24h) OCB výpočet odpadu celkové bílkoviny OCL výpočet odpadu chloridů (x35.46=mg/24h) OCM Online Clearence Monitor OCN Osteocalcin (kostní novotvorba) OČR ošetřování člena rodiny OD pravé oko, ošetřovací den (dle kontextu)

16 odd. oddělení odp. odpověď, odpovídá, odpovědný ODS pravé i levé oko OE orchiektomie OGLU výpočet odpadu glukózy (x180.2=mg/24h) OGTT orální glukózový test (zátěž 75 g glukózy) OGTT0 Glykemická křivka odběr na lačno OGTT2 Glykemická křivka odběr po 2 hod. OGTT2G Glykemická křivka odběr po 2 hod. v těhotenství OK_I Okultní krvácení porce I. OK_II Okultní krvácení porce II. OK_III Okultní krvácení porce III. OKA výpočet odpadu draslíku (x39.10=mg/24h) OKM výpočet odpadu kys. močové(x168.1=mg/24h) OKRE výpočet odpadu kreatininu (x113.1=mg/24h) OL ošetřující lékař ol. oleum OM omezení místem OMA otitis media acuta OMG výpočet odpadu hořčíku (x24.32=mg/24h) OMCH otitis media chronica OMCHS otitis media chronica secretorica OMJ ostiomeatální jednotka OMR otitis media recidivans OMS otitis media secretorica ONA výpočet odpadu sodíku (x22.99=mg/24h) OP občanský průkaz, onkologická prevence, obvod paže, operační program(dle OP výpočet odpadu fosforu (x30.98=mg/24h) (dle kontextu) op. operace opa opakujte OPI Opiáty v moči Opt. optimální ORL otorhinolaryngologie OROS Orosomukoid (Imunoturbidimetrie) ort. ortopedie, ortopedický ORZ otevřený radionuklidový zářič OS levé oko, osteosyntéza (dle kontextu) OSAS obstrukční sleep-apnoe syndrom OSLD opticky stimulovaný luminiscenční dosimetr OSMOL Osmolalita séra (kryoskopicky) OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení OSVČ osoba samostatně výdělečně činná oš. dg. ošetřovatelská diagnóza OŠA ošetřovatelská anamnéza OTI orotracheální intubace OURE výpočet odpadu močoviny (x60.06=mg/24h) OVŘ opožděný vývoj řeči OXYNORM Oxy.normo. P pulz, parietálně, poledne (dle kontextu) P Fosfor (fosfomolybdátová metoda) (dle kontextu) p. pravý p.a. periarteriálně p.m. poslední menstruace p.o. perorální, perorálně p.p. při potížích p.p., p.p.i. per primam (intentionem) (dle kontextu)

17 p.r. per rektum p.s., p.s.i. per secundam (intentionem) P+ pulzace hmatné P+V tek. příjem a výdej tekutin P1 Poradna glykemie + odběr PA pracovní anamnéza pac. pacient PACS archivační systém digitalizovaného obrazu PAD perorální antidiabetika padl personální denní aktivity PAH pravá maxillární dutina PAL Prealbumin (Imunoturbidimetrie) PALB Albumin v punktátu palp. palpační, palpačně PAMS AMS v punktátu parc. parciální PAS Reakce kys.jodisté se Schiff. činidlem v leukocyt. PASB tlaková podpora PAT perkutánní aspirační trombektomie PB podpažní berle, pravý bok (dle kontextu) PC paracentéza PCB Celková bílkovina v punktátu PCI perkutánní koronární intervence PCO2 Tlak CO2 pro ABR PCT Prokalcitonin PD peritoneální dialýza, prstový dozimetr (dle kontextu) PDK pravá dolní končetina PDL praktický dětský lékař PE plicní embolie, probatorní excize (dle kontextu) PEEP positive end expiratory pressure PEG perkutánní endoskopická gastrostomie Permkat permanentní katetr pro chronickou hemodialýzu PET pozitronová emisní tomografie PF plantární flexe PFN proximal femoral nail (osteosyntéza) PFO perzistující foramen ovale PH plicní hypertenze, ph krve pro ABR PHEN Phenytoin PHK pravá horní končetina PH-U ph v moči diagnostický proužek PCHOL Cholesterol v punktátu PI(-) Pi(-)náboj (přepočet P na náboj podle ph) PICA arteria cerebellaris posterior inferior PIF přímá imunofluorescence PIP proximální interfalangeální PIR postizometrická relaxace PK pravá komora PKK postranní komory PKM KM v punktátu PL praktický lékař P-L pravo-levý PLAK Laktát v punktátu PLČ psychiatrická léčebna Černovice PLDH LDH v punktátu PLEU Leukocyty v punktátu PLP léčivý přípravek zahrnutý přímo v hodnotě výkonu

18 PLT Trombocyty PM pacemaker PMAT zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu PMK permanentní močový katetr PMT psychomotorické tempo PMV psychomotorický vývoj PN pracovní neschopnost PND paranasální dutiny PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace PNO pneumothorax PNP polyneuropatie, přednemocniční neodkladná péče (dle kontextu) PO2 Tlak O2 pro ABR POK pomalá odpověď komor pokl. poklepový, poklepově pol. poloha, polohovaný POLYNORM Poly.normo. post. posterior, zadní POX detekce peroxidázové reakce v leukocytech poz POZITIVNÍ PP počet případů, preventivní prohlídka (dle kontextu) PPH ph v punktátu PPK pravá postranní komora PPP Pedagogicko psychologická poradna PQCB poměr punktát/sérum pro CB PQLDH poměr punktát/sérum pro LDH PRIM Primidon PRL Prolaktin imunochemicky kvantitativně PROBNP pro-bnp prof. profundus,hluboký PROGES Progesteron imunochemicky kvantitativně PROMY. Promyelocyty PROT PROTEIN - bílkovina kvalitativně v moči PS pravá síň, předoperační soubor (dle kontextu) PSA Prostatický specifický antigen imunochemicky kvant pst. pasta PTA perkutánní transluminální angioplastika PTAG TAG v punktátu PTCA perkutánní koronární angioplastika PTD perkutánní transhepatická drenáž PTH PTH intact (imunochemicky) PÚ pracovní úraz PUJ pyeloureterální junkce pulm. pulmonální PUN Punktát PV paravertebrální, paravertebrálně py pyramidové jevy PZ přechodná zóna PŽK periferní žilní katetr QINR QUICK INR QL m. quadratus lumborum QoL kvalita života R rotace, rotační, ráno (dle kontextu) r.č. rodné číslo r.s.m. roztroušená mozkomíšní skleróza RA rodinná anamnéza, radiologický asistent ( dle kontextu ) RAC respirační acidóza

19 RAF reaktanty akutní fáze RAL radioaktivní látka, respirační alkalóza (dle kontextu) RANE radikální nefrektomie RAO radioaktivní odpad RAPE radikální prostatektomie RBC Erytrocyty RC radiokarpální RDG Oddělení radiodiagnostiky RDW íře distribuce erytrocytů (stupeň anizocytózy) re,ress. závěr reg. regurgitace, pravidelný (dle kontextu) RET Retikulocyty na 1000 Ery RETP RET počet RF Reumatoidní faktor (Imunoturbidimetrie) RF radiofarmakum, retroflexe, radiofrekvence (dle kontextu) RFA radiofrekvenční ablace RHB Rehabilitace RIA ramus interventricularis anterior RIP ramus interventricularis posterior RK Retrakce plasmatického koagula, retrakční kapsa (dle kontextu) RLP rychlá lékařská pomoc RM reflexní masáž RN radionuklid RO radiační ochrana, reflexní otáčení (dle kontextu) ROK rychlá odpověď komor ROZA rodinná zátěž RP regulační poplatek, reflexní plazení (dle kontextu) Rp. recept RR Ringerův roztok rr. reflexy RS rytmus sinusový, roztroušená skleróza, rinosinusitis (dle kontextu) ršo reflexy šlachové a okosticové RT radioterapie, rizikové těhotenství (dle kontextu) RTG rentgen, rentgenový RTG S+P rentgenologické vyšetření srdce a plic RU radioulnární RZP rychlá zdravotnická pomoc ŘP řidičský průkaz ŘV řízená ventilace S křížový, sagitální, snídaně, sanita (dle kontextu) s.c. subkutánní, subkutánně SA sociální anamnéza, subarachnoideální, separovaná abraze (dle kontextu) sag., sagit., sagitální SAH subarachnoideální hematom SAK subarachnoideální krvácení, spojená akreditační komise (dle kontextu) sal. salicyl SaO2, SpO2 saturace hemoglobinu kyslíkem SBC Standardní bikarbonát pro ABR SBE Base exces SC sectio caesarea, sternoklavikulární (dle kontextu) scl. sklerotizace SCM sternokleidomastoideus SD starobní důchod SDH subdurální hematom SDT hladina detekce řeči SE status epilepticus

20 sec. sekundárně, sekundární, (operace) dle SEG.BASO Seg.baso. SEG.EO Seg.eo. SEG.NEU Seg.neutr. sek. eflor. sekundární eflorescence SGTCS záchvat se sekundárně generalizovanými tonicko klonickými křečemi SHBG Sexuální hormony vázající globulin Sch Schwabach SI sakroiliakální SI1 Test sérových indicií SI2 Test sérových indicií SI3 Test sérových indicií SIMV ventilační režim sin. sinister, levý, vlevo SIS sakroiliakální skloubení sk. skupina, skupinové SKG selektivní koronarografie skl. skloubení SKT setrvalá komorová tachykardie, syndrom karpálního tunelu (dle kontextu) SL sed v lůžku SLDK sed s dolními končetinami z lůžka SM sclerosis multiplex SM systém stabilizace a mobilizace páteře SN substantia nigra, spádový neurolog (dle kontextu) SNB sentinel node biopsy sol. roztok sol. BV solutio acidi borici 3% Sono sonografie SP Analýza nátěru kostní dřeně, sternální punkce, smývatelný pix (dle kontextu) SPC Speciálně pedagogické centrum spec. speciální SPECT jednofotonová emisní komputerová tomografie spf. superfitialis, povrchní SR sinusový rytmus sra sraženo SRT hladina srozumitelnosti řeči SS staniční sestra, svalová síla (dle kontextu) SSM superficial spreading melanoma SSS sinus sick syndrom SŠ systolický šelest ST svalový test st. stupeň, stav,starší (dle kontextu) stac. stacionář STE strumektomie STEMI infarkt myokardu s elevacemi ST úseků na EKG STFR Solubilní transferinový receptor (IT) STFR-IND výpočet INDEX stfr (stfr/log Feritin) stp. stav po stř. střední subj. subjektivně, subjektivní SUF suchá ultrafiltrace sulf. sulfuricum SUMA.Č.Ř Suma Červená řada SUMA.G.Ř Suma Granulocytární řada sup. superior, horní supp. čípek

NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

NEMOCNICE STRAKONICE, a.s. SEZNAM ZKRATEK POUŢÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI Obecné, nejčastěji uţívané zkratky Anamnestické údaje AA alergologická anamnéza FA farmakologická anamnéza OA osobní anamnéza PA pracovní anamnéza RA rodinná anamnéza SA sociální anamnéza GA gynekologická

Více

Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post

Příloha č.1 k SmŘ č.1/2015. Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post Zkratka Název - Popis Poznámka zvýšení (-á, -ý) snížení (-á, -ý) I. post první postavení II. post druhé postavení 3F třífázové vyšetření zkratka ONM 6N šestinedělí A vlna A vrcholová rychlost síňového

Více

Seznam zkratek používaných v rehabilitaci Lékaři

Seznam zkratek používaných v rehabilitaci Lékaři Seznam zkratek používaných v rehabilitaci Lékaři ac. -akutní AE - adnexotomie - chir. odstranění vaječníku a vejcovodu OE - ovarectomie - chir. odstranění vaječníku HYE, HE - hysterektomie- odstranění

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností Kapitola 4 Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností 1.001 PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 01441 Stanovení glukózy glukometrem se vykazuje: 1. k ověření změn

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2014, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů

SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů SZZ Neodkladná péče u akutních a kritických stavů II. díl aneb Pokud pacient během KPR více jak dvakrát zakřičí bolestí, je nezbytné okamžitě s resuscitací přestat. Luděk Gronych Obsah 1 Neinvazivní monitoring

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více