Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci"

Transkript

1 Zkratky a symboly používané ve zdravotnické dokumentaci Zkratka Význam "A" ambidextrie 3F třífázová (scintigrafie kostí) 99mTc metastabilní radioizotop technecia (čistý gama zářič) A Alergologie Z (OKL) a ex podat a vysadit a. arteria a. scl. arteria subclavia a.a. před léty a.d. před dny a.m. před měsíci A1AT a1-antitrypsin (Imunoturbidimetrie) A2MG A-2-Makroglobulin AA alergologická anamnéza AAA aneurysma aortae abdominalis AAT atikoantrotomie AAT antiagregační terapie AB arteria brachialis, arteria basilaris, alergologie B (dle kontextu) ABD abdukce abf aortobifemorální ABNOR.BU Abnormální buňky: ABR acidobazická rovnováha AC akromioklavikulární ac. akutní, acidum (dle kontextu) ACA arteria cerebri anterior ACC arteria carotis communis ACCP anti-ccp ACE arteria carotis externa, angiotensin konvertující enzym (dle kontextu) ACEI inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu ACI arteria carotis interna ACM arteria cerebri media ACP arteria cerebri posterior ACP kyselá fosfatáza celková v séru AD Alzheimerova choroba, Alzheimerova demence ADD addukce ADL denní aktivity (activities of daily living) ADP arteria dorsalis pedis AE antiepileptika, adnexektomie (dle kontextu) AED druh defibrilátoru AF arteria fibularis, anteflexe (dle kontextu) AFC arteria femoralis communis AFH antifibrotické hmaty AFP Alfa-1-fetoprotein imunochemicky AFS arteria femoralis superficialis

2 AG angiografie, alergologie G (dle kontextu) AGCT angio CT AGR antigravitační relaxace AH maxillární dutina AHAV anti HAV v séru MEIA AHAVM anti HAV IgM v séru MEIA AHBC anti HBc v séru MEIA AHBCM anti HBC IgM v séru MEIA AHBE anti HBe v séru MEIA AHBS anti HBs v séru MEIA AHCV anti HCV v séru MEIA AI Alergologie I AIC arteria ilica communis AICA arteria cerebellaris anterior inferior AIE arteria ilica externa AII arteria ilica interna AIM akutní infarkt myokardu ak. akutní AKB aortokoronární bypass AKB12 aktivní-b12 AKS akutní koronární syndrom AKT antikoagulační terapie ALB Albumin ALB(-) Alb(-)náboj (přepočet ALB na náboj podle ph) Alg. sy algický syndrom ALKO Alkohol v séru UV enzymaticky ALP alkalická fosfatáza ALP-ISO Isoenzymy alkalické fofatázy ELFO ALP-LEU Cytochemická detekce aktivity alkalické fosfatázy v leukocytech ALS amyotrofická laterální skleróza ALT alaninaminotransferáza alv. alveolární AMP Amphetamin v moči amp. ampule, amputace (dle kontextu) AMS Amyláza AMSP Amyláza pankreatická AMT atikomastoidektomie an. anamnesticky ant. přední ao aorta, aortální AO atlantookcipitální, typ osteosyntézy (dle kontextu) AP angina pectoris, arteria poplitea (dle kontextu) AP projekce předozadní projekce APD automatizovaná peritoneální dialýza APE appendektomie APF arteria profunda femoris APOAI Apolipoprotein A-I (Imunoturbidimetrie) APOB Apolipoprotein B (Imunoturbidimetrie) APTT aktivovaný tromboplastinový čas APTTR aktivovaný tromboplastinový čas - ratio AR arteria radialis ARK anesteziologicko resuscitační klinika ARO anesteziologicko resuscitační oddělení art. arteriální, kloub ( dle kontextu ) AS akce srdeční, ateroskleróza, anteroseptálně (dle kontextu) ASA klasifikace rizika v souvislosti s anestezií

3 ASK ASLO ASSR AST AŠ AT ATA ATB ATC ATD ATG ATIII ATP ATPO AU AV AVB I., II., III., st. AVF b., bb. B.-R. B12 B2MG Ba BA BAF BANK BAR BASO BASOP baz. BB Bce BCM BCTX BDKK BERA BF HCD BG BHF BHP BI BILD BILIRUB BILKOVIN BILT bin. biocht BIPAP BiV BK BL BLRT BM BMG/CYS BMI bor. artroskopie Antistreptolysin (Imunoturbidimetrie) ustálené evokované potenciály aspartátaminotransferáza Achillova šlacha adenotomie arteria tibialis anterior antibiotika articulatio talocruralis antidekubitní Antithyreoglobulin imunochemicky antitrombin III arteria tibialis posterior Anti TPO imunochemicky arteria ulnaris arteria vertebralis, adenoidní vegetace (dle kontextu) atrioventrikulární blokáda I.-III.st. arteriovenozní fistule bubínek, bubínky Bracht-Rombergovy postoje Vitamin B12 imunochemicky beta-2-mikroglobulin Babinski boralkohol bílkoviny akutní fáze boradrenalinové nosní kapky Barbituráty v moči Bazofily v diferenciálu počet basofilů v diferenciálu bazálně betablokátor Boskovice Body Composition Monitor b-crosslaps (kostní resorpce) bandáže dolních končetin brainstem evoked response audiometry běžná flóra horních dýchacích cest bazální ganglia Balneum Hermal F benigní hyperplazie prostaty Barthelův index, bilirubin (dle kontextu) Bilirubin přímý bilirubin v moči diagnostický proužek bílkovina v moči diagnostický proužek Bilirubin celkový binaurálně kombinace chemoterapie s biologickou léčbou ventilační režim biventrikulární stimulace srdce Mycobacterium tuberculosi bez lékaře blok levého Tawarova raménka mapování mozkové aktivity výpočet poměru beta2mikroglobulin/cystatin body mass index boricum

4 bpn. bez patologického nálezu BPPV benigní polohové paroxysmální vertigo BPRT blok pravého Tawarova raménka BRPN bronchopneumonie BS bazální stimulace BSM bed-side monitor BT bilance tekutin BTE-KD Basofilně tečkované erytrocyty v diferenciálu BTL beautyline BTM Blood Temperature Monitor btz. bez traumatických změn BV borová vazelína bvf. bez vedlejších fenomenů BVM Blood Volume Monitor BZO Benzodiazepin v moči C krční, clearance kreatininu, contra- (dle kontextu) C3 C3 komplement (Imunoturbidimetrie) C4 C4 komplement (Imunoturbidimetrie) CA celková anestezie Ca karcinom CA Vápník (fotometrie s o-kresolftalexonem) (dle kontextu) CA(2+) výpočet ica se zohledněním CB CA(2+)70 výpočet ionizovaného vápníku pro CB=70 CA125 CA 125 imunochemicky CA15-3 CA 15-3 imunochemicky CA19-9 CA 19-9 imunochemicky CA72-4 CA 72-4 CABG coronaro-aortální by-pass CA-KOR Vápník(Ca) korigovaný na Albumin CAPD kontinuální ambulantní peritoneální dialýza CARB Carbamazepin (laboratorní metoda stanovení) CAU Cukr - Aceton CB Celková bílkovina (reakce Biuretová) CB sy cervikobrachiální syndrom CC sy cervikokraniální syndrom CCD celková cerebrální dysfunkce CCS Canadian Cardiology Society - třídy hodnocení AP CD cavum Douglasi, Clostridium difficile (dle kontextu) CDAD Clostridium difficile associated diarrhoe CDT Karbohydrát deficitní transferin (HPLC) CE capsula externa CEA karotická endarterektomie, karcinoembryonální antigen (dle kontextu) CER Ceruloplasmin (Imunoturbidimetrie) CERA korová audiometrie CG cévní gymnastika CI capsula interna CK Kreatinkináza (IFCC 37 C), celková koupel (dle kontextu) CKMB Kreatinkináza isoenzym MB mass CKP cervikokapitální protéza CL Chloridy (ISE s ředěním vzorku) CL(-)KOR Cl(-)korig na obsah vody CLD lokální (ložisková) dávka CMC karpometakarpální CMP cévní mozková příhoda CO2 uhličitá koupel COC Kokain v moči

5 COM cévní onemocnění mozku CORT_12 Cortizol v séru ve 12 hodin CORT_18 Cortizol v séru v 18 hodin CORT_24 Cortizol v séru ve 24 hodin CORT_8 Cortizol v séru v 8 hodin Cp krční páteř CP Centrální příjem CPAP ventilační režim CPEP C-Peptid (imunochemicky) cps. kapsle CPV centrální polohové vertigo crm. krém CRP C-reaktivní protein (Imunoturbidimetrie) CT počítačová tomografie, computer tomography CU MědĄv séru (fotometrie) c-v cerebrovaskulární CV kostovertebrální CV sy cervikovestibulární syndrom CVT centrální venosní tlak CYFRA21 Cyfra 21-1 CYS Cystatin C (PETIA DAKO pro GFR ) CŽK, CVK centrální žilní katetr, centrální venózní katetr č. číslo ČP číslo pojištěnce D dieta d.o. dle ordinace d.p. dle potřeby d.s. dle stavu d.ú. dutina ústní D1 Dialýza před D2 Dialýza po D3 Dialýza kvartál DBD duodeno-biliární drén DC dýchací cesty DCB celková bílkovina v dialyzátu DCL Cl v dialyzátu DCRS dacryocystorhinostomie dd dle dokumentace DD Dialýza Dialyzát DDC dolní dýchací cesty DDIMER D-dimer FEU specifický aglutinační test DEK dekubit dez. dezinfekce DF dechová frekvence, dorzální flexe (dle kontextu) DFL dolní fixátory lopatek DG dechová gymnastika dg. diagnóza DGLU Glukóza v dialyzátu DGR duodenogastrický reflux DHEAS DeHydroEpiAndrosteron - sulfát DHCH ductus hepatocholedochus DHS dynamic hip screw (osteosyntéza) DIČ důchod invalidní částečný dif. dg. diferenciální diagnóza diff. diferenciální krevní obraz DIF-MIKR údaje mikroskopického diferenciálu

6 dig. digg. DIGO DIP disp. dist. DK DKA DKK DKMP DKREA DKS DLKC DM DMSA DN DNA dok. dop. Dopp. UZ dors. DP DPN DR DRG DRT D-S, D/V DSA DSS DT DTP DTPA Duf. DUREA DVK D-VLD, D/VV dx. dysf. Dyspept.sy DZK DZS E E_ALB E_ALFA1 E_ALFA2 E_BETA1 E_BETA2 E_GAMA E_KOMENT E2 EAC ECOG ECS EDH EDS EDSS prst prsty Digoxin (laboratorní metoda stanovení) důchod invalidní plný, distální interfalangeální (dle kontextu) dispenzarizace distálně dolní končetina, doba krvácivosti (dle kontextu) K v dialyzátu dolní končetiny dilatační kardiomyopatie Kreatinin v dialyzátu dočasná kardiostimulace Leukocyty v dialyzátu diabetes mellitus dimerkaptooctová kyselina diabetická nefropatie Na v dialyzátu, deoxyribonukleová kyselina dokumentace doporučení dopplerovské ultrazvukové vyšetření dorzální dialyzační protokol dočasná pracovní neschopnost Darrowův roztok diagnosis related group drť sediment domů- sanitou digitální subtrakční angiografie defekt septa síní dlouhotažná bandáž diagnosticko terapeutický plán dietylentriaminopentaoctová kyselina Dufoure (neurol. nález) Urea v dialyzátu dolní vnitřní kvadrant domů- vlastní dopravou dexter, pravý, vpravo dysfunkce dyspeptický syndrom dolní zevní kvadrant dopravní zdravotní služba ELFO bílkovin v séru Albumin v séru (elektroforéza) Alfa 1 globulin v séru (elektroforéza) Alfa 2 globulin v séru (elektroforéza) Beta 1 globulin v séru (elektroforéza) Beta 2 globulin v séru (elektroforéza) Gama globulin v séru (elektroforéza) ELFO proteinů v séru - zhodnocení 17-beta-Estradiol imunochemicky kvantitativně chirurgická endarterektomie, kyselina epsilon-aminokapronová (dle kontextu) elektrokochleografie epicystomie epidurální hematom edukační sestra škála pro hodnocení disability u sclerosis multiplex (Expanded Disability

7 EEA everzní endaterektomie EEG elektroencefalografie, elektroencefalografická laboratoř EER extra (supra) esofageální reflux EF LK, PK ejekční frakce levé komory, pravé komory EHIC evropská karta zdravotního pojištění ECHO echokardiografie EK excentrická kontrakce, elektrokauter,elektrokoagulace (dle kontextu) EKG elektrokardiografie EKV elektrická kardioverze ELE elektroléčba EM erymasa EMG elektromyografie, elektromyografická laboratoř EMG SF elektromyografie single fibre ent. enterální, enterálně EO eozinofily v diferenciálu EOP počet eozinofilů v diferenciálu EP embolizace plicnice, evokované potenciály (dle kontextu) EPE endoskopická polypektomie epi epileptický EPI epikutánní testy epi GE epi grafoelementy epid. k. epidurální katetr E-PLOCHE epitelie sediment EPR elementární posturální reflexy ER extrarotace ERCP endoskopická retrográdní cholecystopankreatikografie ERG Ergoterapie ERPF efektivní průtok plasmy ledvinami ERY erytrocyty ERYTROP Erytropoesa: ES extrasystola, elektrostimulace (dle kontextu) ET Eustachova trubice EtCO2 výdechové CO2 ethyl. ethylik, ethylismus ev. eventuelně ex konec, ukončeno, zrušeno expy extrapyramidový ext., EXT extenze, extenzor, externí (dle kontextu) F sten formální sten F, front. frontálně, frontální FA farmakologická anamnéza, farmaceutický asistent, phyaction (dle kontextu) FA komb. phyaction kominovaný FA UZ phyaction ultrazvukový FAI Free androgen index FB francouzské berle FBG Fibrinogen FBS sy faid back surgery syndrom, syndrom neúspěšné operace zad FC femorocrurální FCD fokální cerebrální dysfunkce fce funkce fční funkční FDN Fakultní dětská nemocnice FDP Screening semikvantitativní aglutinační test FE Železo (Guanidin/FerroZin bez deproteinace) FE-KD Detekce volného iontového železa v buňkách barvením fem. femorální

8 fen. fenomény FER Ferritin FESS funkční endonasální chirurgie FF fyziologické funkce, femorofemorální - dle kontextu ffp mražená plazma FFR frakční průtoková rezerva FGR m. fonograforytmická metoda FIM funkční index soběstačnosti FiO2 inspirační frakce kyslíku FK fibrilace komor FK Erytrocyty v moči fázovým kontrastem (dle kontextu) FL flexe, flexor FN USA Fakultní nemocnice u sv. Anny FNB Fakultní nemocnice Bohunice FOLAT Folát imunochemicky FP femoropopliteální FPSA Volný prostatický specifický antigen imunochemicky FPSA/PSA výpočet poměru fpsa/psa FR fotoreakce, fyziologický roztok - dle kontextu fr. fraktura FRIED výpočet Friedewaldův pro LDL cholesterol FS, fisi fibrilace síní FSC flexila subkutánně FSH Folikulostimulační hormon imunochemicky kvantitat. FSL fázová scintigrafie ledvin FT Fyzikální terapie, fyzioterapieut FT3 Volný Trijodtyronin imunochemicky FT4 Volný Tyroxin imunochemicky FTEST free Testosteron FTH fyzioterapie hrudníku FTP funkční test páteře FVP funkční vyšetření plic FW sedimentace krve G nebo gluk. glukóza GA gynekologická anamnéza GCS Glasgow coma scale GE grafoelementy GERD gastroesofageální refluxní nemoc GEU graviditas extrauterina GF glomerulární filtrace, grafomotorika (dle kontextu) GF_CYS Glomerulární filtrace z Cystatinu absolutní GF_CYSR Glomerulární filtrace z Cystatinu rel.(k 1,73m2) GF_MDRD Glomerulární filtrace podle MDRD (k 1,73m2) GFC Glomerulární filtrace podle Cystatinu GFM Glomerulární filtrace podle MDRD GFS gastrofibroskopie GH glenohumerální GIT gastrointestinální trakt GLUK Glukóza (metoda s hexokinázou) gly glykémie GLYHB Glykovaný hemoglobin GLYKEM_A Glykemie odběr 1 GLYKEM_B Glykemie odběr 2 GLYKEM_C Glykemie odběr 3 GLYKEM_D Glykemie odběr 4 GLYKEM_E Glykemie odběr 5

9 GLYKEM_F Glykemie odběr 6 GLYKEMIE Glykemie + odběr GM grand mal GMT gamaglutamyltransferáza Go gonorrhoea GOGTT orální glukózový test v těhotenství (zátěž 75 g glukózy) GP, gly prof. glykemický profil gr. gradus, stupeň GRANULOP Granulopoesa: grav. gravis GSPECT hrdlovaný SPECT GT glandula thyreoidea GTCS záchvat s generalizovanými tonicko klonickými křečemi, grand mal gtt. kapky gtt. ophth. oční kapky gyn. gynekologie h hemolýza HAK hormonální antikoncepce HAZ hyperalgická zóna HB Hubbardův tank HBEAG HBeAg v séru MEIA HBSAG HBsAg v séru MEIA HBV Hepatitídy (screening) HCG choriogonadotropin v séru imunochemicky kvantitativně (Tot.BETA) HCO3 Aktuální bikarbonát HCT Hematokrit HCY Homocystein v EDTA plasmě imunochemicky HD Hemodialýza HDC horní dýchací cesty HDF-on line post. hemodiafiltrace on line postdiluční HDF-on line pre. hemodiafiltrace on line prediluční HDL HDL cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP) HE hernia, kýla HEM Ambulance hematologie HEMO Test sérových indicií - hemolýza H-ER H-erytrocyty v moči HF hemofiltrace HFABP Srdeční protein vázající mastné kyseliny HG Hamburger HGB Hemoglobin HIT Head impulse test HK horní končetina, hemokoagulace (dle kontextu) HKK horní končetiny HKPM hypertrofická kardiomyopatie H-LE H-leukocyty v moči HLP hyperlipoproteinémie hm. hmotnost HMPAO exametazim HN hlavové nervy, hypertenzní nemoc (dle kontextu) HOKMP hypertrofická obstrukční kardiomyopatie HPTG Haptoglobin (Imunoturbidimetrie) HPYLORI, HP Helicobacter pylori HR Hartmannův roztok HRCT high resolution CT HRT hormonální terapie HS humeroskapulární

10 HSS hluboký stabilizační systém HST hormonální stimulující terapie, hormonální substituční terapie HTE hemithyreoidektomie HUTT test na nakloněné rovině H-V Objem moči pro HS za 3 hodiny H-VG H-válce gran. H-VH H-válce hyal. HVK horní vnitřní kvadrant HVLP hromadně vyráběné léčené přípravky HY hypertrofie HYE hysterektomie HYNA HypoNatremie HZK horní zevní kvadrant HŽS hluboký žilní systém HŽT hluboká žilní trombóza ch chylóza Chad. Chaddock CHCE cholecystektomie chir. chirurgický, chirurgie chl. chlopeň cho chyba odběru CHOL Cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP) CHOL/HDL Aterogenní index (Chol/HDL) CHOPN chronická obstrukční pulmonální nemoc CHRI chronická renální insuficience CHRT chemoradioterapie CHSS chronické srdeční selhání CHT chemoterapie Chv. Chvostkův příznak CHŽI chronická žilní insuficience i ikterita I ipsii, indiv. individuální i.a. intraarteriálně i.d. intradermálně i.m. intramuskulárně i.p. intraperitoneálně i.th. intrathékálně i.v. intravenózně I: indikace IA inhibitory aromatáz IABK intraarteriální balonková kontrapulzace iadl instrumentální denní aktivity IAP intraabdominální tlak IBD idiopatický střevní zánět IC intracerebrální ICTE Test sérových indicií - ikterie IČP identifikační číslo zdravotnického pracoviště IČPP identifikační číslo pracovníka na pracovišti IČZ identifikační číslo zařízení ID invalidní důchod IDF krátkotažné obinadlo Idealflex IE Imunoelektroforéza bílkovin v séru IF iliofemorální, intervenční proudy (dle kontextu) IGA IgA (Imunoturbidimetrie) IGE IgE (imunochemicky)

11 IGG IgG (Imunoturbidimetrie) IGM IgM (Imunoturbidimetrie) ICH intracerebrální hemoragie ICHDKK ischemická choroba dolních končetin ICHS ischemická choroba srdeční IK intrakraniální ILS ileostomie ILTV individuální léčebná tělesná výchova IM infarkt myokardu inf. infuze, dolní (dle kontextu) inj. injekce INT Interna int. vnitřní Intel intelect advanced inv. invaze, invazívní INZ inzulín IOTV intraorální tlak vzduchu IP intenzívní péče, infarkt plicní ( dle kontextu ) IP indiferentní pasta, interphalangeální (dle kontextu) IPL intenzívní pulsní světlo IPN idiopatická Parkinsonova nemoc IPP inhibitory protonové pumpy IR intrarotace, infračervený (dle kontextu) irreg. nepravidelný ITK invazívní tlak krve ITP interrupce IV intervertebrální IVU vylučovací urografie IZ ionizující záření izo izokorie (v neurologickém nálezu) izoel. izoelektrický j. jednotka Jacks. Jackson (v neurologickém nálezu) JIP Jednotka intenzivní péče jj. jevy JP joint play JZ jednoduchý zdroj ionizujícího záření K Draslík (ISE s ředěním vzorku) k.l. kontrastní látka k: komentář: KAN Kantýna KBLTR kompletní blok levého Tawarova raménka KC kondiční cvičení K-C kardiocerebrální KCC komplexní cerebrovaskulární centrum KCT kraniocerebrální trauma KD Krevní obraz + diferenciál KDORL Dětská ORL klinika FN Brno KES komorová extrasystola KETO ACETON - ketolátky kvalitativně v moči KETOLAT ketolátky v moči diagnostický proužek KI kontraindikace, kochleární implantát (dle kontextu) KJ koronární jednotka kk kontrola klinicky KM Kyselina močová (enzymová kolor.metoda s urikázou) KO krevní obraz

12 ko. kontrola KOMENT-L Lipidy v séru - zhodnocení komp. kompenzován KONFIRM KONFIRMAČNÍ TEST PRŮKAZU ANTIGENŮ (HBsAg) KOP kontrolované pásmo, komplexní ošetřovatelská péče ( dle kontextu) KOS kolostomie KP komp. kardio-pulmonálně kompenzován KPCR kardiopulmonální cerebrální resucitace KPR kardiopulmonální resuscitace KPS kalichopánvičkový systém (ledviny) KR kineziologický rozbor KRBS komplexní regionální bolestivý syndrom KRCA kolorektální karcinom KREA Kreatinin (kineticky, enzymaticky) KREV/HB krev v moči diagnostický proužek KRYO kryoterapie KS krevní skupina KSO Krevní skupina - opis KT komorová tachykardie, krevní transfuze, krátkotažná bandáž (dle kontextu) KTI kardiothorakální index KÚČOCH Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Brno kult. kultivace K-V kardiovaskulární KVD krátkovlnná diatermie KYS.MOC kys.močová sediment L lumbální, bederní, biostimulační laser (dle kontextu) l. levý l. dx. lateris dextri, vpravo l. sin. lateris sinistri, vlevo L_SM vyhodnocení kritérií pro sclerosis multiplex(sm) LA lokální anestezie LAH levý přední hemiblok, levá maxillární dutina (dle kontextu) LAK Laktát v plasmě (kolorimetrický test, LOX/PAP) LALB Albumin v likvoru (Imunoturbidimetrie) LAP lymfadenopatie L-APE laparoskopická appendektomie Lass. Lassegue lat. lateralizace, boční, laterální LAUP laserová uvuloplastika LB levý bok LBARVA Barva likvoru LBP low back pain LC locus Kiesselbachi LCA ligamentum cruciatum anterius LCB Celková bílkovina v likvoru LCL Chloridy v likvoru (ISE s ředěním vzorku) LCL ligamentum collaterale laterale (dle kontextu) LCM ligamentum collaterale mediale LCP ligamentum cruciatum posterius, osteosyntetická dlaha (dle kontextu) LD lineární dávkovač LDH laktát dehydrogenáza (IFCC 37 C) LDH-ISO Isoenzymy LDH v séru ELFO LDK levá dolní končetina LDL LDL cholesterol (enzymaticky, CHOD-PAP) LDN léčebna dlouhodobě nemocných LERY Erytrocyty v likvoru

13 LEUKO leukocytární esteráza v moči diagnostický prou ek LEUKOC leukocyty sediment LF lateroflexe LGLU Glukóza v likvoru (metoda s hexokinázou) LH Luteinisační hormon imunochemicky kvantitativně L-HE laparoskopická hernioplastika LHK levá horní končetina L-CHCE laparoskopická cholecystektomie LI Litium (plamenová emisní fotometrie) lig. ligamentum LIGG IgG v likvoru (Imunoturbidimetrie) LIP Lipáza (enzymatická kolorimetrická metoda) LIPE Test sérových indicií - lipemie liq. liquidum LIS lumboischialgický syndrom LITS_IGG výpočet intratekální syntézy IgG (dle Reibera) LK levá komora, lokální kortikoid (dle kontextu) LKEB KEB-koeficient energetické bilance LKTD KTD-koeficient tkáňové destrukce LLAK Laktát v likvoru (kolorimetrický test, LOX/PAP) LLDH LDH v likvoru LMONON Mononukleáry v likvoru (lymfocyty, monocyty) LMWH nízkomolekulární heparin LNAC lineární urychlovač lok. lokální Lp lumbální páteř LP lumbální punkce LPA Lipoprotein "a" (Imunoturbidimetrie) LPH levý zadní hemiblok LPK levá postranní komora LPOLYN Polynukleáry v likvoru (granulocyty a ostatní) LPP Úsek léčebně preventivní péče LQALB výpočet poměru L/S pro albumin (fce bariéry) LQGLU výpočet poměru likvor/sérum pro Glukózu LQIGG výpočet poměru likvor/serum pro IgG LS Lipidový soubor LS bederně křížový, lumbosakrální, levá síň (dle kontextu) LS100 S100 v likvoru LSp lumbosakrální páteř LSPP Lékařská služba první pomoci LTV léčebná tělesná výchova Lu lues LU lymfatické uzliny LYMPH Lymfocyty v diferenciálu LYMPHP počet lymfocytů v diferenciálu LZ lázeňské zařízení m. sval, morbus (dle kontextu) m.q. musculus quadriceps M.tbc Mycobacterium tuberculosi m.tyl mastný tyl m/m množství moči M+S Moč chemicky + sediment, ma málo vzorku MAA makroagregát albuminu MAC metabolická acidóza MAG3 merkaptoacetyltriglycin

14 MAL MBq mci MCP MCV MDCT MDP MED med. meta MG MG MGT MCH MCHC mi Mi MIBI mikr. MinIP MIT MKN ML MLS MM mm. MMSE MMY.NEU MN MO MOK MONO MONOP MOP MR Ag MR, MRI, NMR mrs MRSA MSS MT MTC MTD MTK MTP mts. MTT multi MV MY.BASO MY.EO MY.NEU MYBL. MYO N n., nn. NA metabolická alkalóza megabecquerel milicurie metakarpofalangeální Střední objem erytrocytů multidetektorová počítačová tomografie metylendifosfonát minimální erytémová dávka střední, mediální, medikace metastatický, metastáza mammografie, myastenia gravis (dle kontextu) Hořčík (fotometrie s chlorofosfonazem III) (dle kontextu) magnetoterapie Hmotnost Hb v ery Koncentrace Hb v ery mitrální Mingazzini methoxyisobutylisonitril mikroskopicky projekce nejnižších denzit rekonstrukce melodicko intonační terapie mezinárodní klasifikace nemocí manuální lymfodrenáž mikrolaryngoskopie močový měchýř, množství moči, melanoma malignum (dle kontextu) svaly mini mental state examination Megamyelocyty/neutrofily mozkové nervy (v neurol. nálezu) malý oběh, mikrootoskopie MOK-Likvor Monocyty v diferenciálu počet monocytů v diferenciálu meziobratlové prostory magnetická rezonance angiografie magnetická rezonance modifikovaná Rankinova škála methicilin rezistentní Staphylococcus aureus městnavé srdeční selhání měkké techniky metakarp Metadon v moči magistrální tepny krku metatarzofalangeální metastázy metatars vícenásobný minutový dechový objem My.baso. My.eo. My.neutr. Mybl. Myoglobin na noc nerv, nervy Sodík (ISE s ředěním vzorku)

15 NA(+) Na(+) NB Nemocnice Blansko NBP neinvazívní krevní tlak NC nucleus caudatus NCA neurocirkulační astenie ne nedodáno NEUT Neutrofily v diferenciálu NEUTP počet neutrofilů v diferenciálu NFP neurofyziologický podklad NFS nefrostomie NGS nazogastrická sonda NCHK neurochirurgická klinika NIHSS škála pro hodnocení závažnosti CMP (The National Institute of Health Stroke NIT dusitany v moči diagnostický proužek NK nosní kapky, nosní kůstky (dle kontextu) NKS narušená komunikační schopnost NL návyková látka NMB Nemocnice Milosrdných bratří NNC naevus naevocellularis compound NNI naevus naevocellularis intradermalis NO nynější onemocnění non QIM, NQIM non q infarkt myokardu NOR Národní onkologický registr NP Následná péče - interní oddělení, nestabilní plochy (dle kontextu) NPB náhlá příhoda břišní NPO nic per os NPÚ nepracovní úraz NSA, NSAID nesteroidní antirevmatika NSE Neuron-specifická enoláza NSKT nesetrvalá komorová tachykardie NSTEMI infarkt myokardu bez elevace ST úseku na EKG NT nutriční terapeut NTI nazotracheální intubace NU nežádoucí událost NUL nežádoucí účinky léčby NUS nutriční skóre Ny nystagmus NYHA klasifikace dušnosti NZP nemoc z povolání O okcipitální, oběd (dle kontextu) O sten obsahový sten O1M Ortopedie, screeningový soubor - muži O1Z Ortopedie, (screeningový soubor-ženy) O2 Ortopedie, (zánětlivý soubor) OA osobní anamnéza OAE otoakustické emise OALB výpočet odpadu albuminu obj. objektivně, objektivní OBJEM24 Objem moči v mililitrech za 24 hodin OCA výpočet odpadu vápníku (x40.08=mg/24h) OCB výpočet odpadu celkové bílkoviny OCL výpočet odpadu chloridů (x35.46=mg/24h) OCM Online Clearence Monitor OCN Osteocalcin (kostní novotvorba) OČR ošetřování člena rodiny OD pravé oko, ošetřovací den (dle kontextu)

16 odd. oddělení odp. odpověď, odpovídá, odpovědný ODS pravé i levé oko OE orchiektomie OGLU výpočet odpadu glukózy (x180.2=mg/24h) OGTT orální glukózový test (zátěž 75 g glukózy) OGTT0 Glykemická křivka odběr na lačno OGTT2 Glykemická křivka odběr po 2 hod. OGTT2G Glykemická křivka odběr po 2 hod. v těhotenství OK_I Okultní krvácení porce I. OK_II Okultní krvácení porce II. OK_III Okultní krvácení porce III. OKA výpočet odpadu draslíku (x39.10=mg/24h) OKM výpočet odpadu kys. močové(x168.1=mg/24h) OKRE výpočet odpadu kreatininu (x113.1=mg/24h) OL ošetřující lékař ol. oleum OM omezení místem OMA otitis media acuta OMG výpočet odpadu hořčíku (x24.32=mg/24h) OMCH otitis media chronica OMCHS otitis media chronica secretorica OMJ ostiomeatální jednotka OMR otitis media recidivans OMS otitis media secretorica ONA výpočet odpadu sodíku (x22.99=mg/24h) OP občanský průkaz, onkologická prevence, obvod paže, operační program(dle OP výpočet odpadu fosforu (x30.98=mg/24h) (dle kontextu) op. operace opa opakujte OPI Opiáty v moči Opt. optimální ORL otorhinolaryngologie OROS Orosomukoid (Imunoturbidimetrie) ort. ortopedie, ortopedický ORZ otevřený radionuklidový zářič OS levé oko, osteosyntéza (dle kontextu) OSAS obstrukční sleep-apnoe syndrom OSLD opticky stimulovaný luminiscenční dosimetr OSMOL Osmolalita séra (kryoskopicky) OSSZ okresní správa sociálního zabezpečení OSVČ osoba samostatně výdělečně činná oš. dg. ošetřovatelská diagnóza OŠA ošetřovatelská anamnéza OTI orotracheální intubace OURE výpočet odpadu močoviny (x60.06=mg/24h) OVŘ opožděný vývoj řeči OXYNORM Oxy.normo. P pulz, parietálně, poledne (dle kontextu) P Fosfor (fosfomolybdátová metoda) (dle kontextu) p. pravý p.a. periarteriálně p.m. poslední menstruace p.o. perorální, perorálně p.p. při potížích p.p., p.p.i. per primam (intentionem) (dle kontextu)

17 p.r. per rektum p.s., p.s.i. per secundam (intentionem) P+ pulzace hmatné P+V tek. příjem a výdej tekutin P1 Poradna glykemie + odběr PA pracovní anamnéza pac. pacient PACS archivační systém digitalizovaného obrazu PAD perorální antidiabetika padl personální denní aktivity PAH pravá maxillární dutina PAL Prealbumin (Imunoturbidimetrie) PALB Albumin v punktátu palp. palpační, palpačně PAMS AMS v punktátu parc. parciální PAS Reakce kys.jodisté se Schiff. činidlem v leukocyt. PASB tlaková podpora PAT perkutánní aspirační trombektomie PB podpažní berle, pravý bok (dle kontextu) PC paracentéza PCB Celková bílkovina v punktátu PCI perkutánní koronární intervence PCO2 Tlak CO2 pro ABR PCT Prokalcitonin PD peritoneální dialýza, prstový dozimetr (dle kontextu) PDK pravá dolní končetina PDL praktický dětský lékař PE plicní embolie, probatorní excize (dle kontextu) PEEP positive end expiratory pressure PEG perkutánní endoskopická gastrostomie Permkat permanentní katetr pro chronickou hemodialýzu PET pozitronová emisní tomografie PF plantární flexe PFN proximal femoral nail (osteosyntéza) PFO perzistující foramen ovale PH plicní hypertenze, ph krve pro ABR PHEN Phenytoin PHK pravá horní končetina PH-U ph v moči diagnostický proužek PCHOL Cholesterol v punktátu PI(-) Pi(-)náboj (přepočet P na náboj podle ph) PICA arteria cerebellaris posterior inferior PIF přímá imunofluorescence PIP proximální interfalangeální PIR postizometrická relaxace PK pravá komora PKK postranní komory PKM KM v punktátu PL praktický lékař P-L pravo-levý PLAK Laktát v punktátu PLČ psychiatrická léčebna Černovice PLDH LDH v punktátu PLEU Leukocyty v punktátu PLP léčivý přípravek zahrnutý přímo v hodnotě výkonu

18 PLT Trombocyty PM pacemaker PMAT zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu PMK permanentní močový katetr PMT psychomotorické tempo PMV psychomotorický vývoj PN pracovní neschopnost PND paranasální dutiny PNF proprioceptivní neuromuskulární facilitace PNO pneumothorax PNP polyneuropatie, přednemocniční neodkladná péče (dle kontextu) PO2 Tlak O2 pro ABR POK pomalá odpověď komor pokl. poklepový, poklepově pol. poloha, polohovaný POLYNORM Poly.normo. post. posterior, zadní POX detekce peroxidázové reakce v leukocytech poz POZITIVNÍ PP počet případů, preventivní prohlídka (dle kontextu) PPH ph v punktátu PPK pravá postranní komora PPP Pedagogicko psychologická poradna PQCB poměr punktát/sérum pro CB PQLDH poměr punktát/sérum pro LDH PRIM Primidon PRL Prolaktin imunochemicky kvantitativně PROBNP pro-bnp prof. profundus,hluboký PROGES Progesteron imunochemicky kvantitativně PROMY. Promyelocyty PROT PROTEIN - bílkovina kvalitativně v moči PS pravá síň, předoperační soubor (dle kontextu) PSA Prostatický specifický antigen imunochemicky kvant pst. pasta PTA perkutánní transluminální angioplastika PTAG TAG v punktátu PTCA perkutánní koronární angioplastika PTD perkutánní transhepatická drenáž PTH PTH intact (imunochemicky) PÚ pracovní úraz PUJ pyeloureterální junkce pulm. pulmonální PUN Punktát PV paravertebrální, paravertebrálně py pyramidové jevy PZ přechodná zóna PŽK periferní žilní katetr QINR QUICK INR QL m. quadratus lumborum QoL kvalita života R rotace, rotační, ráno (dle kontextu) r.č. rodné číslo r.s.m. roztroušená mozkomíšní skleróza RA rodinná anamnéza, radiologický asistent ( dle kontextu ) RAC respirační acidóza

19 RAF reaktanty akutní fáze RAL radioaktivní látka, respirační alkalóza (dle kontextu) RANE radikální nefrektomie RAO radioaktivní odpad RAPE radikální prostatektomie RBC Erytrocyty RC radiokarpální RDG Oddělení radiodiagnostiky RDW íře distribuce erytrocytů (stupeň anizocytózy) re,ress. závěr reg. regurgitace, pravidelný (dle kontextu) RET Retikulocyty na 1000 Ery RETP RET počet RF Reumatoidní faktor (Imunoturbidimetrie) RF radiofarmakum, retroflexe, radiofrekvence (dle kontextu) RFA radiofrekvenční ablace RHB Rehabilitace RIA ramus interventricularis anterior RIP ramus interventricularis posterior RK Retrakce plasmatického koagula, retrakční kapsa (dle kontextu) RLP rychlá lékařská pomoc RM reflexní masáž RN radionuklid RO radiační ochrana, reflexní otáčení (dle kontextu) ROK rychlá odpověď komor ROZA rodinná zátěž RP regulační poplatek, reflexní plazení (dle kontextu) Rp. recept RR Ringerův roztok rr. reflexy RS rytmus sinusový, roztroušená skleróza, rinosinusitis (dle kontextu) ršo reflexy šlachové a okosticové RT radioterapie, rizikové těhotenství (dle kontextu) RTG rentgen, rentgenový RTG S+P rentgenologické vyšetření srdce a plic RU radioulnární RZP rychlá zdravotnická pomoc ŘP řidičský průkaz ŘV řízená ventilace S křížový, sagitální, snídaně, sanita (dle kontextu) s.c. subkutánní, subkutánně SA sociální anamnéza, subarachnoideální, separovaná abraze (dle kontextu) sag., sagit., sagitální SAH subarachnoideální hematom SAK subarachnoideální krvácení, spojená akreditační komise (dle kontextu) sal. salicyl SaO2, SpO2 saturace hemoglobinu kyslíkem SBC Standardní bikarbonát pro ABR SBE Base exces SC sectio caesarea, sternoklavikulární (dle kontextu) scl. sklerotizace SCM sternokleidomastoideus SD starobní důchod SDH subdurální hematom SDT hladina detekce řeči SE status epilepticus

20 sec. sekundárně, sekundární, (operace) dle SEG.BASO Seg.baso. SEG.EO Seg.eo. SEG.NEU Seg.neutr. sek. eflor. sekundární eflorescence SGTCS záchvat se sekundárně generalizovanými tonicko klonickými křečemi SHBG Sexuální hormony vázající globulin Sch Schwabach SI sakroiliakální SI1 Test sérových indicií SI2 Test sérových indicií SI3 Test sérových indicií SIMV ventilační režim sin. sinister, levý, vlevo SIS sakroiliakální skloubení sk. skupina, skupinové SKG selektivní koronarografie skl. skloubení SKT setrvalá komorová tachykardie, syndrom karpálního tunelu (dle kontextu) SL sed v lůžku SLDK sed s dolními končetinami z lůžka SM sclerosis multiplex SM systém stabilizace a mobilizace páteře SN substantia nigra, spádový neurolog (dle kontextu) SNB sentinel node biopsy sol. roztok sol. BV solutio acidi borici 3% Sono sonografie SP Analýza nátěru kostní dřeně, sternální punkce, smývatelný pix (dle kontextu) SPC Speciálně pedagogické centrum spec. speciální SPECT jednofotonová emisní komputerová tomografie spf. superfitialis, povrchní SR sinusový rytmus sra sraženo SRT hladina srozumitelnosti řeči SS staniční sestra, svalová síla (dle kontextu) SSM superficial spreading melanoma SSS sinus sick syndrom SŠ systolický šelest ST svalový test st. stupeň, stav,starší (dle kontextu) stac. stacionář STE strumektomie STEMI infarkt myokardu s elevacemi ST úseků na EKG STFR Solubilní transferinový receptor (IT) STFR-IND výpočet INDEX stfr (stfr/log Feritin) stp. stav po stř. střední subj. subjektivně, subjektivní SUF suchá ultrafiltrace sulf. sulfuricum SUMA.Č.Ř Suma Červená řada SUMA.G.Ř Suma Granulocytární řada sup. superior, horní supp. čípek

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

ZKRATKY BRC. Alergologická anamnéza. Addukce. Akromioklavikulární kloub

ZKRATKY BRC. Alergologická anamnéza. Addukce. Akromioklavikulární kloub ZKRATKY BRC AA ABD AC ac. ACEI ACI ACL, LCA-PZV ADD ADL AE AGR AIM akut. vyš., oš. alv, bvf amp Ao AP APPE ARO ASK AŠ ATB ATC, TC AV BHP Alergologická anamnéza Abdukce Akromioklavikulární kloub Akutní

Více

ZKRATKY BRC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu Arteria carotis interna Ligamentum cruciatum anterior, přední zkřížený vaz

ZKRATKY BRC. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu Arteria carotis interna Ligamentum cruciatum anterior, přední zkřížený vaz ZKRATKY BRC AA ABD AC ac. ACEI ACI ACL, LCA-PZV ADD ADL AE AGR AF AEK AIM akut. vyš., oš. alv, bvf amp Ao AP APPE ARO ASK AŠ ATB ATC, TC AV BHP Bill., l.utr. BMI bpn. BRC BT bvf, alv CABG CB CC CG Alergologická

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 2 U k á z k a k n i h

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Název: Glukóza (metoda s hexokinázou)

Název: Glukóza (metoda s hexokinázou) Glukóza (metoda s hexokinázou) bj.č.: 1 NČLP klíč: 12355 / Glukóza (S; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie) bj. kód: GLUK V nálezu: Glukóza mmol/l sérum 4.7 ml dběrovka: hnědá odběrovka 2025

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika

Hematurie z IgA nefropatie kazuistika Hematurie z IgA nefropatie kazuistika MUDr. Rudolf Metelka, 3. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč

KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč KÓD VYŠETŘENÍ CENA Klinická biochemie 81621 Urea 18 Kč 81499 Kreatinin 17 Kč 81523 Kyselina močová 22 Kč 81521 Laktát 53 Kč 81361 Bilirubin 16 Kč 81363 Bilirubin konjugovaný 15 Kč 81337 ALT 18 Kč 81357

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Popis odbornosti Nukleární medicína /ONM/ je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB k 1. lednu 2013 SMLUVNÍ CENY ZA SLUŽBY VYŽÁDANÉ A HRAZENÉ FYZICKÝMI NEBO PRÁVNICKÝMI OSOBAMI 1. Administrativní výkony Administrativní výkony vč. 1. Vystavení potvrzení

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace

Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace Kazuistika: Tromboembolická příhoda s projevy systémové embolizace MUDr. Chochola Jiří Všeobecné interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Patogeneze TEN AKUTNÍ TROMBOZA

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY RENTGENOLOGICKÉ Markéta Vojtová RTG Nativní Kontrastní baryové jodové Nativní RTG Bez přípravy, bez použití kontrastní látky 1) RTG srdce a plic 2) RTG břicha Na tzv. hladinky

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 7 6 7 7 4 0 6 IČZ smluvního ZZ 9 2 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 2 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Hranice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D.

Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Financování ambulantních a laboratorních výkonů (porovnání ČR x Dolní Rakousko) Mgr. Šímová Ivana Mgr. Zimmelová Petra Ph.D. Původní záměr Porovnání ambulantních výkonů a jejich úhrad ČR x Dolní Rakousko:

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology

Táňa Bulíková. EKG pro záchranáře nekardiology Táňa Bulíková EKG pro záchranáře nekardiology O autorce MUDr. Táňa Bulíková, PhD. Promovala na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 1989. Anestezioložka a specialistka urgentní medicíny,

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 9 7 3 9 2 7 IČZ smluvního ZZ 9 5 2 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 9 5 N 0 0 1 Název IČO JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

MUDr. Jana Mališová Fakultní Nemocnice Ostrava

MUDr. Jana Mališová Fakultní Nemocnice Ostrava MUDr. Jana Mališová Fakultní Nemocnice Ostrava NO potíže od 11/2008, kdy hospitalizován pro flegmónu PHK na chirurgickém oddělení, provedena incize v lokti, následně zjišťuje poruchy rovnováhy, nejistota

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 1 0 8 6 IČZ smluvního ZZ 4 5 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 5 N 0 0 1 Název IČO Stodská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB MASARYKOVA NEMOCNICE V RAKOVNÍKU CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB Druh placené služby Kč vč.dph INTERNA Nadstandardní pokoj (č. 212 a 214) 500,-/den Nadstandardní pokoj (č. 201) 600,-/den Doprovod na nadstandardním

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA

Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním IM (AIM) k PTCA Fakultní Nemocnice Hradec Králové I. Interní klinika Akutní Kardiologie JIP I. Bc. Veronika Gigalová Hradec Králové 13. 15.5. 2009 1 Definice

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Vyšetřovací metody v kardiologii Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Fyzikální vyšetření 1 POHLED Celkový vzhled Poloha Ortopnoická LSI Nehybně sedící AP Hlava a obličej Facies mitralis Otoky PSI

Více

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Vyšetřovací metody v kardiologii. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Vyšetřovací metody v kardiologii Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Fyzikální vyšetření POHLED Celkový vzhled Poloha Ortopnoická LSI Nehybně sedící AP Hlava a obličej Facies mitralis Otoky PSI (http://int-prop.lf2.cuni.cz/zof/vysetreni/kuze.htm)

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková Neobvyklá příčina bolesti třísla MUDr. Mirka Vacková K hospitalizaci přichází... Chlapec 10 let Bolest P třísla, vnitřní, zadní strany stehna Bez jiných klinických příznaků Anamnesa: Úraz neguje (pouze

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

CMP V IKTOVÉM CENTRU. David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP V IKTOVÉM CENTRU David Havelka Neurologická klinika LF MU a FN Brno Ilona Kočendová Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP Iktus, mozková mrtvice, mozkový infarkt Akutní stav vyžadující neodkladnou

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Trombembolická nemoc

Trombembolická nemoc Trombembolická nemoc Trombembolická choroba (TEN) Přítomnost trombu hluboká žilní trombóza DKK (HŽT) Ileo-femorální, Femoro-popliteální, crurální pánevní žíly (ilické), renální DDŽ, HDŽ, pravostranné srdeční

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH

Klinická diagnostika. www.labmark.cz. Cena Kč s DPH. Objednací číslo Biochemie. Cena Kč bez DPH strana 1 z 6 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARKa.s od 20.4.2015 Biochemie 10560 ALBUMIN (BCG,LIQ) 1000 ml 500 605 156004 ALBUMIN (BCG,LIQ) 4 x 100 ml 400 484 12018 alfa-amyláza (CNPG3,LIQ)

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více