ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému"

Transkript

1 ABBYY PDF Transformer ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena.

2 Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují ze strany společnosti ABBYY žádný závazek. Software popisován v tomto dokumentu je dodáván s licenční smlouvou. Používání a kopírování tohoto softwaru podléhá podmínkám licenční smlouvy. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez písemného souhlasu společnosti ABBYY jakýmkoli způsobem a v jakékoli podobě, elektronicky ani jinak, reprodukována ani šířena ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Název ABBYY, logo ABBYY a ADRT jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti ABBYY Software Ltd. Knihovna Adobe PDF Library je licencována společností Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe, Acrobat, logo Adobe, logo Acrobat, logo Adobe PDF a Adobe PDF Library jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v dalších zemích ParaType, Inc. Standard PDF-XChange Tracker Software Products (Canada) Ltd. Licence JasPer Verze 2.0: Michael David Adams Image Power, Inc The University of British Columbia Unicode, Inc. Veškerá práva vyhrazena Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Outlook, Excel, PowerPoint, Visio, Windows Vista a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Kakadu Software 2013 University of New South Wales. Všechna práva vyhrazena. EPUB je registrovanou ochrannou známkou asociace IDPF (International Digital Publishing Forum). Tento produkt obsahuje software vyvinutý společností OpenSSL Project, určený k použití v sadě nástrojů OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). Tento produkt obsahuje kryptografický software vytvořený Ericem Youngem The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena Eric Young Všechna práva vyhrazena. Tento produkt obsahuje software, který vytvořil Tim Hudson ( Všechny ostatní ochranné známky jsou výhradním vlastnictvím příslušných vlastníků.

3 Obsah INSTALACE APLIKACE ABBYY PDF TRANSFORMER+ NA PRACOVNÍCH STANICÍCH... 3 Vytvoření bodu instalace pro správu více uživatelů... 3 Interaktivní instalace... 3 Instalace prostřednictvím příkazového řádku... 4 Instalace prostřednictvím služby Active Directory... 6 Použití softwaru společnosti Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) INSTALACE APLIKACE ABBYY PDF TRANSFORMER+ NA TERMINÁLOVÉM SERVERU Administrativní instalace Nastavení vzdálené aplikace RemoteApp systému Windows Nastavení systému Citrix XenApp AKTIVACE APLIKACE ABBYY PDF TRANSFORMER Proč je aktivace nezbytná? Aktivace produktu Způsoby aktivace Automatická aktivace Obnovení licence ČASTÉ DOTAZY Mohu naklonovat operační systém s předinstalovanou aplikací ABBYY PDF Transformer+? Jak se provádí oprava aplikace ABBYY PDF Transformer+ na pracovních stanicích? Jak se z pracovní stanice odstraňuje prošlá licence? Jak změním nastavení síťového připojení? Jak postupovat při změně názvu hostitelského počítače licenčního serveru nebo při přesunu licenčního serveru na jiný počítač? TECHNICKÁ PODPORA

4 Instalace aplikace ABBYY PDF Transformer+ na pracovních stanicích Aplikaci ABBYY PDF Transformer+ můžete nainstalovat buď ručně z disku CD-ROM, nebo z některé síťové sdílené položky (ve druhém případě musíte celý distribuční balíček zkopírovat na souborový server). K instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer+ na pracovní stanice můžete použít některou z následujících metod: ručně v interaktivním režimu prostřednictvím příkazového řádku Prostřednictvím služby Active Directory Software společnosti Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Systémové požadavky pracovní stanice 1. 1GHz nebo rychlejší 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor 2. Operační systém: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 R2 nebo Microsoft Windows XP (pro práci s lokalizovaným rozhraním musí operační systém obsahovat podporu příslušného jazyka) 3. Paměť: 1024 MB RAM; u systémů s více procesory je pro každý další procesor vyžadováno dalších 512 MB RAM MB pro instalaci všech součástí programu; 800 MB pro provoz programu 5. Video karta a monitor (min. rozlišení ) 6. Klávesnice, myš nebo jiné ukazovací zařízení Poznámka: Aby bylo možné vytvářet dokumenty PDF z dokumentů aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel Microsoft PowerPoint a Microsoft Visio, musejí být v počítači nainstalovány příslušné aplikace sady Microsoft Office. Vytvoření bodu instalace pro správu více uživatelů 1. Na disku CD-ROM nebo ve složce, do níž jste zkopírovali distribuční balíček, spusťte soubor AutoRun.exe. 2. Klikněte na položku Deploy ABBYY PDF Transformer+ in LAN. 3. Řiďte se pokyny průvodce instalací. Vytvoří se bod instalace pro správu zahrnující aktivační klíč pro více uživatelů* (distribuční balíček). Při instalaci programu ABBYY PDF Transformer+ z tohoto bodu instalace bude licence aktivována automaticky. * Aktivační klíč pro více uživatelů je soubor vyžadovaný pro automatickou aktivaci licence na pracovních stanicích. Při instalaci programu na pracovní stanice nevyžaduje automatická aktivace žádnou činnost uživatele. Interaktivní instalace 1. Spusťte soubor setup.exe ve složce, která obsahuje distribuční soubory. 3

5 2. Řiďte se pokyny průvodce instalací. Instalace prostřednictvím příkazového řádku S použitím níže popsaných parametrů spusťte soubor setup.exe ve složce, která obsahuje distribuční soubory: Ohlášená instalace Pro ohlášenou instalaci zadejte Setup.exe /j V nabídce Start pracovní stanice se objeví ikona programu. Kliknutím na tuto ikonu provedete automatickou instalaci ve výchozím nastavení (jazyk rozhraní je vybrán automaticky podle místního nastavení počítače). Tichá instalace Pro tichou instalaci zadejte Setup.exe /qn V případě tiché instalace se nezobrazují žádná instalační dialogová okna a program je nainstalován ve výchozí konfiguraci (jazyk rozhraní se vybere automaticky podle místního nastavení počítače). Poznámka: Chcete-li při instalaci zobrazit indikátor průběhu, zaměňte /qn za /qb. Žádná další dialogová okna se nezobrazí. 4

6 Další možnosti příkazového řádku pro tichou instalaci /L<kód jazyka> zakáže automatický výběr jazyka rozhraní a nainstaluje ABBYY PDF Transformer+ s jazykem rozhraní určeným v příkazovém řádku. Možné hodnoty kódů jazyků*: 1028 čínsky (tradiční č.) 1029 česky 1031 německy 1032 řečtina 1033 anglicky 1034 španělsky 1036 francouzsky 1038 maďarsky 1040 italsky 1042 korejština 1043 nizozemsky 1045 polsky 1046 portugalsky (brazilská p.) 1049 rusky 1055 turecky 2052 čínsky (zjednodušená č.) *Počet dostupných jazyků rozhraní závisí na typu dodávaného balení. /V"<příkazový řádek>" předává zadaný příkazový řádek přímo do souboru msiexec.exe. Místo slov příkazový řádek můžete zadat následující: INSTALLDIR="<cílová cesta>" určí přístupovou cestu ke složce, do níž bude aplikace ABBYY PDF Transformer+ nainstalována. WEB_ ALLOWED=<Yes nebo No> umožňuje zakázat odesílání informací o zvoleném nastavení aplikace ABBYY PDF Transformer+ do společnosti ABBYY prostřednictvím internetu. CB_PDF_DEFAULT=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje používání programu ABBYY PDF Transformer+ jako výchozího prohlížeče souborů PDF. CHECK_UPDATES=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje kontrolu aktualizací. SHCTDESKTOP=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje vytvoření ikony programu ABBYY PDF Transformer+ na ploše. INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s aplikacemi Microsoft Office a programem Windows Explorer. MSWORD_INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s aplikací Microsoft Word. MSOUTLOOK_INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s aplikací Microsoft Outlook. MSEXCEL_INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s aplikací Microsoft Excel. PPOINT_INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s aplikací Microsoft PowerPoint. VISIO_INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s aplikací Microsoft Visio. EXPLORER_INTEGRATION=<Yes nebo No> povoluje nebo zakazuje integraci programu ABBYY PDF Transformer+ s programem Windows Explorer. Příklad: Setup.exe /qn /L1049 /v INSTALLDIR="C:\ABBYY PDF Transformer+" WEB_ALLOWED=Yes 5

7 Tímto se aplikace ABBYY PDF Transformer+ nainstaluje do složky C:\ABBYY PDF Transformer+. Nabídky, dialogová okna a další prvky rozhraní budou v ruštině. Informace o zvolených nastaveních aplikace ABBYY PDF Transformer+ budou prostřednictvím internetu odeslány do společnosti ABBYY. Sada dostupných jazyků rozhraní závisí na typu distribučního balíčku. Instalace prostřednictvím služby Active Directory V rámci rodiny operačních systémů Microsoft Windows Server je k dispozici integrovaná adresářová služba Active Directory, která zahrnuje službu Group Policy (Zásady skupiny). Modul snap-in instalace softwaru, který je součástí služby Group Policy (Zásady skupiny), umožňuje instalovat softwarové aplikace na více pracovních stanic současně. Služba Active Directory nabízí tři hlavní metody instalace: Publish to User (Oznámit uživateli) Assign to User (Přiřadit uživateli) Assign to Computer (Přiřadit k počítači) Aplikaci ABBYY PDF Transformer+ lze nainstalovat pomocí metody Assign to Computer (Přiřadit k počítači). Důležité! Aplikace ABBYY PDF Transformer+ bude na pracovní stanici plně nainstalována až po restartu pracovní stanice. Metody Publish to User (Oznámit uživateli) a Assign to User (Přiřadit uživateli) nejsou podporovány. Aplikace ABBYY PDF Transformer+ vyžaduje, aby na pracovní stanici byly nainstalovány služby Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0. Příklad: Použití služby Active Directory při zavádění aplikace PDF Transformer+ Tento příklad demonstruje zavádění aplikace na pracovní stanici vybavené systémem Microsoft Windows Server Program je instalován na doménovém počítači nebo na skupině počítačů. 1. Zkopírujte distribuční balíček ABBYY PDF Transformer+ na server. Poznámka: Musí mít účty doménových počítačů přístup pro čtení ze složky instalace pro správu. 2. Spusťte Group Policy Management (Správa zásad skupiny). 3. Zvolte stránku, doménu nebo jinou jednotku obsahující počítač nebo skupinu počítačů, na které chcete aplikaci ABBYY PDF Transformer+ nainstalovat. 4. Z místní nabídky vyberte Create a GPO (Vytvořit objekt zásad skupiny) a Link it here (Propojit sem). 6

8 5. Zadejte název objektu a klikněte na tlačítko OK. 6. Klikněte na nově přidaný objekt zásad skupiny pravým tlačítkem myši a zvolte Edit (Upravit). 7

9 7. V dialogovém okně Group Policy Management Editor (Editoru správy zásad skupiny) zvolte Computer Configuration>Policies>Software Settings>Software installation (Konfigurace počítače>zásady>softwarová nastavení>instalace softwaru). 8. Pravým tlačítkem myši klikněte na Software installation (Instalace softwaru) a zvolte New>Package (Nový>Balíček...). 8

10 9. Zadejte síťovou cestu k souboru ABBYY PDF Transformer+.msi (nebo k souboru ABBYY PDF Transformer x64.msi, pokud instalujete program v 64bitovém operačním systému). Tento soubor je umístěn v distribuci ABBYY PDF Transformer+ na serveru. 10. Zvolte metodu zavádění Advanced (Pokročilá). 11. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na kartu Modifications (Úpravy) a poté klikněte na tlačítko Add (Přidat...). 9

11 12. Vyberte jazyk rozhraní, který bude aplikace ABBYY PDF Transformer+ při instalaci na pracovní stanice používat. Soubory jazyků rozhraní jsou umístěny ve složce distribuce na serveru. Názvy souborů a jejich jazyků: 1028.mst čínsky (tradiční č.) 1029.mst česky 1031.mst německy 1032.mst řečtina 1033.mst anglicky 1034.mst španělsky 1036.mst francouzsky 1038.mst maďarsky 1040.mst italsky 1042.mst korejština 1043.mst nizozemsky 1045.mst polsky 1046.mst portugalsky (brazilská p.) 1049.mst rusky 1055.mst turecky 2052.mst čínsky (tradiční č.) Příklad: Pro instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer+ s ruským rozhraním vyberte soubor 1049.mst. 10

12 Použití softwaru společnosti Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) Software společnosti Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) automatizuje instalaci softwaru a umožňuje správcům instalovat software na počítače v místní síti, s kupiny nebo servery bez nutnosti přítomnosti na místě instalace. Instalace softwaru prostřednictvím SCCM zahrnuje tři etapy: 1. přípravu balíčku pro zavádění aplikace ABBYY PDF Transformer+, 2. zadání parametrů instalace: názvů počítačů času instalace podmínek instalace atd. 3. zavedení balíčku prostřednictvím SCCM v souladu s parametry instalace. Příklad: Použití SCCM při zavádění aplikace PDF Transformer+ Tento příklad znázorňuje použití SCCM na serveru Microsoft Windows Server Zkopírujte distribuční balíček ABBYY PDF Transformer+ na server. 2. Spusťte SCCM Administrator Console (Konzola pro správu nástroje SCCM) a zvolte Software Library (Softwarová knihovna). 3. Ve skupině Application Management (Správa aplikací) zvolte Packages (Balíčky). 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na Packages (Balíčky) a zvolte Create Package (Vytvořit balíček). 5. V dialogovém okně Create Package a Program Wizard (Vytvořit balíček a Průvodce programem) popište balíček tím, že vyplníte pole po názvem Specify information about this package (Zadat informace o tomto balíčku). Ujistěte se, že pole This package contains source files (Tento balíček obsahuje zdrojové soubory) není zaškrtnuto a klikněte na Next (Další). 11

13 6. V kroku Program Type (Typ programu) zvolte Standard program (Standardní program) a klikněte na Next (Další). 12

14 7. V kroku Standard Program (Standardní program): zadejte název programu do pole Name (Název) v poli Command Line (Příkazový řádek) zadejte setup.exe /q zadejte síťovou cestu k souboru setup.exe v poli Start in (Spustit - toto pole se nachází ve složce obsahující distribuční balíček ABBYY PDF Transformer+, např. \\MyFileServer\Program Distribs\ABBYY PDF Transformer+ - \\Souborový server\distrib programů\abbyy PDF Transformer+); zvolte Run with administrative rights (Spustit s právy správce) z rozevíracího seznamu Run mode (Režim spuštění) zvolte název Runs with UNC (Spouští se s názvem UNC)z rozevíracího seznamu Drive mode (Režim jednotky) 13

15 8. Klikněte na Next (Další) a počkejte, než průvodce dokončí operaci. 14

16 9. Pokud chcete vytvořený balíček nainstalovat, klikněte na Deploy (Nasadit) a řiďte se instrukcemi průvodce. 15

17 Instalace aplikace ABBYY PDF Transformer+ na terminálovém serveru Aplikace ABBYY PDF Transformer+ byla testována z hlediska kompatibility se systémy Citrix XenApp 6.5, Windows Server 2008R2 a Windows Remote Desktop Services 7.1. Obě řešení lze použít se všemi verzemi aplikace ABBYY PDF Transformer+. Pokud však chcete umožnit používání aplikace ABBYY PDF Transformer+ více uživatelům současně, musíte použít aplikaci ABBYY PDF Transformer+ a Souběžné licence. Aplikace ABBYY PDF Transformer+ nepodporuje streaming aplikací. 1. Proveďte instalaci pro správu. Licenční server a správce licencí lze nainstalovat na kterýkoli počítač v místní síti. 2. Spusťte program Správce licencí. 3. Do Správce licencí přidejte všechny své licence. 4. Aplikaci ABBYY PDF Transformer+ nainstalujte ze složky instalace pro správu na terminálový server. Aplikace ABBYY PDF Transformer+ bude na terminálový server nainstalována tak, jako by byl pracovní stanicí. Ke klientské části této aplikace bude mít nyní přístup více uživatelů. Pozn.: Licenční server lze na terminálový server nainstalovat také. Administrativní instalace Instalace licenčního serveru a správce licencí 1. Do jednotky CD ROM vložte instalační disk. Instalační program se spustí automaticky. Poznámka: Nespustí-li se instalační proces automaticky, spusťte ručně soubor License Server\Setup.exe na disku CD ROM aplikace ABBYY PDF Transformer+. 2. Vyberte možnosti Nasadit aplikaci ABBYY PDF Transformer+ v síti LAN>Instalovat ABBYY PDF Transformer+ License Server. 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu. Během instalace lze provést následující: Instalovat licenční server ABBYY PDF Transformer+ License Server a správce licencí ABBYY PDF Transformer+ License Manager. Licenční server a Správce licencí budou nainstalovány do stejného počítače. Můžete určit složku, kam bude správce licencí nainstalován. Nainstalovat jen správce licencí ABBYY PDF Transformer+ License Manager. Musíte určit složku, do níž bude správce licencí nainstalován, a specifikovat název hostitelského počítače licenčního serveru. 16

18 Poznámka: Budou-li licence aplikace ABBYY PDF Transformer+ spravovány více uživateli, musí mít všichni ve svých počítačích nainstalovánu utilitu správce licencí License Manager. Každý uživatel musí být na serveru členem jedné ze dvou místních skupin: 1. Správci licencí ABBYY (ABBYY Licensing Administrators). 2. BUILTIN\Administrators. Autorizaci uživatelů můžete zakázat v souboru %programfiles%\common Files\ABBYY\PDFTransformer\12.00\Licensing\TS\NetworkLicenseServer.ini (nebo %commonprogramfiles(х86)%\ ABBYY\PDFTransformer\12.00\Licensing\TS\NetworkLicenseServer.ini, používáte-li systém 64 bitů) Tento soubor se nachází v počítači, na kterém je licenční server nainstalován. V tomto souboru přidejte následující hodnotu: [Licensing] EnableManagerAuthorization = false Důležité! Změny se projeví až po restartu služby ABBYY PDF Transformer+ Licensing Service. Vytvoření instalačního bodu pro správu 1. Do jednotky CD ROM vložte instalační disk. Instalační program se spustí automaticky Poznámka: Nespustí-li se instalační proces automaticky, ručně spusťte soubor Setup.exe /a na disku CD ROM aplikace ABBYY PDF Transformer+. 2. Vyberte možnosti Nasadit aplikaci ABBYY PDF Transformer+ v síti LAN>Vytvořit instalační bod pro správu. 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu. Po výzvě instalačního programu upřesněte následující: Název počítače, na němž bude licenční server nainstalován. Přístupovou cestu ke složce instalace pro správu. 17

19 Nastavení vzdálené aplikace RemoteApp systému Windows Ujistěte se, zda máte aplikaci ABBYY PDF Transformer+ nainstalovánu na svém serveru. 1. Ve Správci serveru zvolte Role>Služby vzdálené plochy>správce aplikace RemoteApp. 2. Klikněte na položku Přidat programy RemoteApp. 3. Ze seznamu nainstalovaných aplikací zvolte položku ABBYY PDF Transformer+. 18

20 Nastavení systému Citrix XenApp V systému Citrix XenApp použijte položky Installed application (Instalované aplikace), Accessed from a server (Přístupné ze serveru). Na všech serverech farmy Citrix musí být nainstalována aplikace ABBYY PDF Transformer+ Corporate Edition. Kromě toho je třeba vytvořit licenční server běží dostatečný počet souběžných licencí. Budete potřebovat nejméně tolik licencí, jaký bude počet uživatelů, kteří budou k aplikaci ABBYY PDF Transformer+ přistupovat současně. Pro nastavení systému Citrix XenApp: 1. Otevřete Citrix AppCenter (pro verzi 6.5). 2. Vyberte farmu, v níž bude aplikace ABBYY PDF Transformer+ spuštěna. 3. Zvolte položky Action (Akce)>Publish application (Publikovat aplikaci). 4. V kroku Name (Název) kroku zadejte název a nějaký popis aplikace. 19

21 5. V kroku Type (Typ) zvolte položku Application (Aplikace). 6. Na kartě Application type (Typ aplikace) zvolte Accessed from a server (Přístupná ze serveru). 7. Z rozevíracího seznamu Server application type (Typ serverové aplikace) zvolte položku Installed application (Nainstalovaná aplikace). 20

22 8. V kroku Location (Umístění) zadejte cestu k souboru Transformer.exe. 21

23 9. Vyberte servery, na nichž bude aplikace ABBYY PDF Transformer+ spouštěna, a uživatele, kteří budou mít k aplikaci ABBYY PDF Transformer+ přístup. 10. V posledním kroku můžete umístit ikonu pro publikovanou aplikaci na plochu a do nabídky Start. 22

24 Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer+ Proč je aktivace nezbytná? Společnost ABBYY používá technologii softwarové aktivace, která má zabránit neautorizovanému použití tohoto softwarového produktu. Tato technologie omezuje počet současně spuštěných kopií a zabraňuje instalaci stejné kopie na neomezený počet pracovních stanic. Neaktivovaná kopie aplikace ABBYY PDF Transformer+ se nespustí vůbec nebo jen ve zkušebním režimu - v závislosti na vaší verzi produktu. V závislosti na vašem regionu a verzi a produktu mohou být ve zkušebním režimu některé funkce nedostupné. Aktivace produktu Pokud aplikace ABBYY PDF Transformer+ nebyla na dané pracovní stanici aktivována nebo pokud platnost její licence vypršela, zobrazí se v případě, že ji uživatel chce použít, dialogové okno s žádostí o aktivaci licence uživatelem. Aktivace zabere jen několik minut. Průvodce aktivací pomáhá uživatelům odeslat veškerá data, která jsou nutná pro aktivaci, společnosti ABBYY. Jakmile jsou data odeslána, je produkt aktivován buď automaticky, nebo zadáním aktivačního kódu získaného od společnosti ABBYY (podrobnosti naleznete v části Metody aktivace). Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer+: 1. Spusťte aplikaci ABBYY PDF Transformer+ na pracovních stanici. 2. Klikněte na možnost Activate License(Aktivovat licenci) Poznámka: Spouštíte-li aplikaci ABBYY PDF Transformer+ ve zkušebním režimu, zvolte možnost Help (Nápověda)>Activate (Aktivovat) 3. Postupujte podle pokynů průvodce aktivací. Při aktivaci telefonicky nebo em budete muset v odpovídajícím poli průvodce aktivací zadat aktivační kód, získaný od společnosti ABBYY, nebo zadat cestu k aktivačnímu souboru. Po dokončení procesu aktivace bude možné aplikaci ABBYY PDF Transformer+ na této pracovní stanici používat v plném režimu. Způsoby aktivace K dispozici jsou následující způsoby aktivace: Prostřednictvím internetu (rychlý způsob, doporučeno) Aktivace je prováděna automaticky a její dokončení trvá jen několik sekund. Pro tuto metodu je potřeba aktivní připojení k internetu. em (rychlý způsob) Průvodce aktivací vytvoří aktivační ovou zprávu. Tento odešlete společnosti ABBYY beze změny předmětu nebo těla zprávy. V odpovědi obdržíte jeden soubor. Tento soubor uložte na pevný disk. V okně průvodce aktivací klikněte na tlačítko Next> (Další>), poté klikněte na tlačítko Browse... (Procházet) a zadejte cestu k souboru. Na webových stránkách (rychlý způsob) Průvodce aktivací zobrazí URL adresu, na které můžete svoji kopii, sériové číslo kopie a ID produktu. Přejděte na udanou URL adresu vložte sériové číslo a ID produktu do odpovídajících polí na stránce. Bude vám vygenerován jeden soubor. Tento soubor stáhněte na pevný disk. V 23

25 okně průvodce aktivací klikněte na tlačítko Next> (Další>), poté klikněte na tlačítko Browse... (Procházet) a zadejte cestu k souboru. Prostřednictvím u z jiného počítače (pomalý způsob) Průvodce aktivací zobrazí text aktivační ové zprávy a ovou adresu, na kterou by měla být zpráva odeslána. Na druhém počítači vytvořte ovou zprávu, text průvodce aktivací do této zprávy zkopírujte a zprávu odešlete na adresu uvedenou v průvodci aktivací. V odpovědi obdržíte jeden soubor. Tento soubor zkopírujte do počítače, v němž má být aplikace ABBYY PDF Transformer+ aktivována. V okně průvodce aktivací klikněte na tlačítko Next> (Další>), poté klikněte na tlačítko Browse... (Procházet) a zadejte cestu k souboru. Důležité! Text aktivační zprávy vytvořené průvodcem aktivací neměňte. Přesvědčte se, zda zpráva nemá přílohu a zda na jejím konci není vložen automatický podpis. Telefonem (pomalý způsob) Důležité! Tento způsob aktivace není pro některé typy distribučních balíčků dostupný. V Průvodci aktivací zvolte svou zemi. Průvodce zobrazí telefonní čísla nejbližší pobočky společnosti ABBYY nebo jejího partnera. Vytočte jedno z čísel a operátorovi sdělte své sériové číslo a ID produktu (obě informace se zobrazí v průvodci aktivací). Operátor vám přečte aktivaci. V průvodci aktivací klikněte na tlačítko Next> (Další) a zadejte aktivační kód. Poznámka: Aktivační kód má 78 znaků a jeho nadiktování může nějakou dobu trvat. Automatická aktivace Některé verze produktu se aktivují automaticky přes internet, aniž by byl uživatel žádán o potvrzení. Tento typ aktivace vyžaduje aktivní připojení k internetu. Pokud se automatická aktivace z nějakého důvodu nezdaří, můžete buďto zkusit produkt aktivovat znovu, nebo zvolit jinou metodu aktivace. Obnovení licence Máte-li časově omezenou licenci, nebudete moci po uplynutí této doby aplikaci ABBYY PDF Transformer+ používat. Abyste mohli produkt nadále používat, musíte spustit průvodce aktivací a aktivovat nové sériové číslo (podrobnosti viz sekce Aktivace produktu). 24

26 Časté dotazy Mohu naklonovat operační systém s předinstalovanou aplikací ABBYY PDF Transformer+? Pro instalaci aplikace ABBYY PDF Transformer+ lze naklonovat operační systém Microsoft Windows XP/Vista/7/8. Po naklonování operačního systému je nutné aplikaci ABBYY PDF Trans former+ aktivovat. Neaktivovaná kopie aplikace ABBYY PDF Transformer+ se nespustí vůbec nebo jen ve zkušebním režimu - v závislosti na vaší verzi produktu. Některé verze produktu se aktivují automaticky přes internet, aniž by byl uživatel žádán o potvrzení. Podrobnosti naleznete v části Aktivace aplikace ABBYY PDF Transformer+. Důležité! 1. Klonování lze provádět jen tehdy, pokud jste aplikaci ABBYY PDF Transformer+ na klonovaném počítači dosud nespustili. V opačném případě bude nutné aplikaci PDF Transformer+ na tomto počítači opravit. Podrobnosti naleznete v části Jak se provádí oprava aplikace ABBYY Transformer+ na pracovních stanicích? 2. Po naklonování operačního systému bude nutné změnit jeho název a Identifikátor zabezpečení (SID). 3. Zkušební verze aplikace ABBYY PDF Transformer+ nelze klonovat. Jak se provádí oprava aplikace ABBYY PDF Transformer+ na pracovních stanicích? Oprava aplikace ABBYY PDF Transformer+ v interaktivním režimu Na pracovní stanici proveďte následující: 1. V nabídce Start>Ovládací panely zvolte položku Programy a vlastnosti. Poznámka: V operačních systémech Microsoft Windows XP se tento příkaz nazývá Přidat nebo odebrat programy. 2. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer+ a klikněte na tlačítko Změnit. 3. V dialogovém okně Údržba programu, které se otevře, zvolte položku Opravit a klikněte na tlačítko Další. 4. Řiďte se pokyny průvodce. Jak se z pracovní stanice odstraňuje prošlá licence? 1. Spusťte aplikaci ABBYY PDF Transformer+. 2. Vyberte položku Nápověda>O aplikaci... a klikněte na možnost Informace o licenci. 3. Vyberte licenci, kterou chcete odstranit, a klikněte na volbu Odstranit. Poznámka: Pokud nelze aplikaci ABBYY PDF Transformer+ spustit prostřednictvím kroků Start>Programy, spusťte soubor Transformer.exe z příkazového řádku s přidáním příkazu license. Jak změním nastavení síťového připojení? Nastavení síťového připojení, jehož prostřednictvím mezi sebou komunikují licenční server, správce licencí a pracovní stanice, lze upravit. Nastavení síťového připojení 1. Pro nastavení síťového připojení použijte následující soubor 25

27 %programfiles%\common Files\ABBYY\PDFTransformer\12.00\Licensing\TS\Licensing.ini Tento soubor je umístěn v počítači, v němž je licenční server nainstalován. 2. Ve výše uvedeném souboru proveďte změny následujících parametrů: Příklad: [Licensing] Protokol připojení Port připojení ConnectionProtocolType=TCP\IP ConnectionEndpointName=81 Poznámka: Ujistěte se, že váš firewall nezablokoval souboru %programfiles%\common Files\ABBYY\PDFTransformer\12.00\Licensing\TS\NetworkLicenseServer.exe přístup k určenému portu. 3. Zkopírujte soubor Licensing.ini do složky správce licencí na všech počítačích, na nichž je správce licencí nainstalován (ve výchozím nastavení je správce licencí nainstalován do složky %programfiles%\abbyy PDF Transformer+ License Manager) do složky instalace pro správu, ve níž se nachází soubor Transformer.exe, např. \\MyFileServer\Distribs\ABBYY PDF Transformer+. Důležité! Změny se projeví až po restartu služby ABBYY PDF Transformer+ Licensing Service. 4. Instalace ABBYY PDF Transformer+ na terminálový server. Nastavení protokolu připojení [Licensing] ConnectionProtocolType=[TCP\IP NAMED PIPES] Tato hodnota vám umožní určit protokol, který se bude používat (TCP\IP) nebo Named Pipes (Pojmenované kanály). Tuto informaci bude využívat: správce licencí pro přístup k licenčnímu serveru pracovní stanice pro přístup k licenčnímu serveru při instalaci nebo opravě aplikace ABBYY PDF Transformer+ Ve výchozím nastavení je používán protokol Named Pipes (Pojmenované kanály). Nastavení portu připojení [Licensing] ConnectionEndpointName=[ port number for TCP\IP channel name for Named Pipes] Tato hodnota vám umožní určit číslo portu, který bude využíván protokolem připojení TCP/IP, nebo jméno kanálu pro protokol Named Pipes. Tuto informaci bude využívat: správce licencí pro přístup k licenčnímu serveru pracovní stanice pro přístup k licenčnímu serveru při instalaci nebo opravě aplikace ABBYY PDF Transformer+ Poznámka: Neměňte název pojmenovaného kanálu pro protokol Named pipes nastavený programem při instalaci licenčního serveru. 26

28 Jak postupovat při změně názvu hostitelského počítače licenčního serveru nebo při přesunu licenčního serveru na jiný počítač? Pokud jste aplikaci ABBYY PDF Transformer+ zavedli v místní síti a potom změnili název hostitelského počítače licenčního serveru, nebo pokud na počítači licenčního serveru došlo k neočekávané chybě, proveďte následující: 1. Odstraňte licenční server z počítače, na kterém byl nainstalován. Poznámka: Je-li k tento počítač nepřístupný, přejděte ke kroku 2. a. V nabídce Start>Control Panel (Start>Ovládací panely) zvolte položku Programs and Features (Programy a vlastnosti). Poznámka: V operačním systému Microsoft Windows XP je tento příkaz pojmenován Add and Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy). b. V seznamu nainstalovaných programů vyberte položku ABBYY PDF Transformer+ License Server a klepněte na možnost Remove (Odstranit). 2. Nainstalujte licenční server na jiný počítač, například na \\NewServer. 3. Na všech počítačích, kde je nainstalován správce licencí pozměňte nebo přidejte následující hodnotu [Licensing] NetworkServerName=<COMPUTER NAME> in the file %Program Files%\ABBYY PDF Transformer+ License Manager\LicenseManager.ini Tento parametr vám umožní zadat název serveru, který bude správcem licencí používán pro přístup. Zadejte například parametr [Licensing] NetworkServerName=MyComputerName Důležité! Změny se projeví až po restartu služby ABBYY PDF Transformer+ Licensing Manager. 4. Své licence přidávejte a aktivujte prostřednictvím správce licencí ABBYY PDF Transformer+ License Manager. Podrobnosti naleznete v souboru nápovědy služby ABBYY PDF Transformer+ License Manager. 5. V bodu instalace pro správu jděte do složky aplikace ABBYY PDF Transformer+ a v ní vytvořte soubor Licensing.ini. Cesta ke složce instalace pro správu byla zadána dříve, a to již při vytváření bodu instalace pro správu. 6. V souboru Licensing.ini, který jste vytvořili, přidejte do části [Licensing] parametr NetworkServerName. Tento parametr specifikuje název serveru, například [Licensing] NetworkServerName=MyComputerName 7. Přeinstalujte aplikaci ABBYY PDF Transformer+. 27

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění

Více

Manuál pro síťovou instalaci

Manuál pro síťovou instalaci Manuál pro síťovou instalaci Scia Engineer 2013 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 2015

Začínáme s programem QuarkXPress 2015 Začínáme s programem QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS X...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS X...7 Instalování:

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 9. března 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace licence...5 Ruční deaktivace licence...6

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 8.0 Uživatelská příručka. 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 8.0 Uživatelská příručka 2005 ABBYY Software. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v lomlo dokumentu mohou být předmětem změn a to bez

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL

Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Vývoj aplikací ADOBE AIR 1.5 pomocí programu ADOBE FLASH CS4 PROFESSIONAL Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Vývoj aplikací Adobe AIR 1.5 pomocí programu Adobe Flash CS4

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití

TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití TOSHIBA Viewer V2 Návod k použití Wordcraft International Limited, Licenční ujednání k softwaru PODMÍNKY ZAKOUPENÍ Software je licencován v souladu s podmínkami povoleného použití. Po zakoupení a instalaci

Více

Print2PDF verze 9. Pokročilá instalace

Print2PDF verze 9. Pokročilá instalace Print2PDF verze 9 Pokročilá instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace plné verze...3 3. Terminal server...4 4. Instalace Tiskárny Print2PDF na klientské stanice...6 4.1. Instalace pomocí sdílené tiskárny...6

Více