Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa"

Transkript

1

2

3 Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, např. zapojení adaptéru k vozu se jmenovitým napětím větším než 2 V, nesprávným zapojením koncovky s volnými piny apod. Dále se záruka nevztahuje na poškození adaptéru mechanickými vlivy, vodou, agresivními látkami, zvýšenou teplotou apod. Záruka se také neposkytuje na adaptér, do kterého byl proveden jakýkoliv zásah neautorizovanou osobou.

4

5 5 Obsah Licence 7 Licenční... podmínky 7 Autorská... práva 7 Obsah... dodávky 8 Systémové požadavky 8 Instalace a konfigurace 9 Instalace... systému SuperVAG Diagnostic Tools 9 Konfigurace... komunikačního adaptéru 2 Aktualizace... firmw are adaptéru po internetu Správce licence... Expertní režim Aktivace... produktů SuperVAG Diagnostic Tools 26 Doinstalování... dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools 27 Aktualizace... systému SuperVAG 30 Instalace... ovladačů kabelu USB do Windows 3 Přihlášení... adaptéru Bluetooth do počítače 32 Odinstalování... systému SuperVAG Diagnostic Tools 34 Spuštění modulů diagnostiky SuperVAG 35 SuperVAG Servisní... funkce 36 Navázání... komunikace 38 Možné... důvody nenavázání komunikace 39 DIAG Readiness... code Příkazy komunikace COMFORT Ovládací prvky... Základní funkce Komfortní... funkce 54 Zvláštní... komunikace 55 Automatický... test COMFORT VW - Starší verze Příkazy... komunikace 57

6 6 SuperVAG Kódování... Přizpůsobení... Oprávnění... přístupu Komfortní... funkce 63 Základní nastavení... škrticí klapky (Elektronika motoru) Reset volnoběhu... Škoda Felicia,3 MPI (Elektronika motoru) Základní nastavení... ventilu AGR (Elektronika motoru) Kontrola počátku... vstřiku TDi (Elektronika motoru) Korekce startovací... dávky u motoru TDi (Elektronika motoru) Základní nastavení... předstihu (Elektronika motoru) Přizpůsobení... servisních intervalů (Přístrojový panel) Přizpůsobení... řídicí jednotky motoru Učení klíčů... (Přístrojový panel, Imobilizér) Učení dálkových... ovládání (Centrální modul komfortního systému) Komfortní... funkce dálkového ovládání (Centrální modul komfortního systému) Otevření čelistí... elektronické parkovací brzdy pro výměnu brzdových destiček Učení klíčů... (7místný PIN) Přizpůsobení... přístrojového panelu (imo 3.g.) Tempomat... Čtení readiness... kódu Odhad počtu... najetých km Zvláštní... komunikace 80 Ruční zadání... adresy Gatew ay -... sběrné služby Elektronika... motoru - sestava VW Crafter... - elektronika motoru Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Redukce... PSA CAN 84 Poloha... diagnostické zásuvky ve voze - koncern VW 85 Poloha... diagnostické zásuvky v automobilu - Koncern PSA 88

7 Licence Licence. Licenční podmínky 7 Instalací, kopírováním, načtením, otevřením nebo jiným použitím tohoto programu souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento program užívat. Program je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Program se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva: Smíte si vytvořit jednu záložní kopii programu. Tuto záložní kopii smíte použít výhradně k archivním účelům. Licence na program se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro užití více než jedním uživatelem. Program nelze pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat. Bez omezení dalších práv může výrobce ukončit tuto smlouvu, jestliže nesplníte její podmínky. V takovém případě musíte zničit všechny kopie programu a datových souborů. Komunikační kabel je součástí poskytované licence. Není dovoleno zasahovat do jeho zapojení..2 Autorská práva Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se tohoto programu, doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie programu jsou majetkem výrobce. Tištěný materiál dodávaný s programem není povoleno kopírovat. Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví obsažená v tomto programu jsou majetkem vlastníka obsahu a jsou chráněna příslušnými autorskými zákony a zákony a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva neposkytuje žádná práva týkající se obsahu. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena výrobci. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv /včetně a bez omezení, přímé nebo nepřímé škody na zdraví, ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoliv další zvláštní ztráty/, způsobené užíváním nebo nemožností užívat tento produkt, i když byl výrobce upozorněn na možnost vzniku takových škod. V žádném případě a ze žádného ustanovení této smlouvy nevyplývá, že by odpovědnost výrobce přesahovala částku Vámi zaplacenou za program včetně hardwarového převodníku.

8 8.3 SuperVAG Obsah dodávky licence SuperVAG (DIAG / COMFORT VW / COMFORT PSA / TOOLBOX) odolný a praktický kufřík komunikační adaptér USB nebo USB/Bluetooth (za příplatek) konektory potřebné k propojení s vozidlem návod k obsluze instalační DVD možnost získání nadstandardních příplatkových služeb: - aktualizace - školení 2 Systémové požadavky Minimální konfigurace počítače procesor 500 MHz tiskárna (pro tisk paměti závad) GB RAM (Win XP), 2 GB RAM (Win Vista / 7) Operační systém Windows XP / Vista / 7 + jejich instalované aktualizace! volný port USB / Bluetooth,5 GB volného místa na disku DVD mechanika minimální rozlišení obrazu 800x600 px internetové připojení (pouze pro stažení nových verzí a firmware adaptéru)

9 Systémové požadavky 3 9 Instalace a konfigurace Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé instalační procedury. Úkony specifické pro jednotlivé vydané verze najdete vždy na v sekci Podpora. 3. Instalace systému SuperVAG Diagnostic Tools Pokud máte v systému aktivovanou volbu CD - Autorun, spustí se instalátor automaticky. V opačném případě spusťte soubor setupxx.exe na instalačním DVD (nebo ze složky, kam byl soubor stažen z internetu) a vyčkejte, než bude instalace automaticky pokračovat. Nespouštějte během této doby instalaci znovu! Registrační údaje Po shlédnutí základních informací a přijetí licenčních podmínek budete vyzváni k vyplnění registračních údajů a k zadání typu rozhraní komunikačního adaptéru. Pozor! Typ připojení (USB/Bluetooth/sériový port) musí být správně nastaven. Nesprávná informace může zamezit funkci programu. Po nastavení všech informací klikněte na tlačítko Další.

10 0 SuperVAG Licenční údaje V okně Výběr produktů SuperVAG nastavte, které programy mají být instalovány. Zaškrtněte pouze programy, pro které vlastníte platnou licenci. Ostatní programy nebudou po nainstalování fungovat. Cílové umístění Dále si můžete zvolit, do kterého adresáře chcete diagnostický systém SuperVAG nainstalovat. Adresář volíte buď výběrem cesty v adresářové struktuře pomoc myši nebo přímým zadáním z klávesnice do okna s aktuálním adresářem. Pokud nezměníte nabízenou volbu, program se nainstaluje do přednastaveného adresáře C:\Program Files\Carsoft\SuperVAG.

11 Instalace a konfigurace Nastavení zástupců programů V předposledním okně instalace si můžete zvolit zda vytvořit ikonu na ploše a/nebo v panelu rychlého přístupu na liště (vedle tlačítka Start). Kliknutím na tlačítko Další se spustí vlastní instalace. Po jejím skončení se zobrazí přehled nainstalovaných ovladačů, které je možno později aktualizovat pomocí nabídky Start / Programy / Carsoft / Instalace USB ovladačů. Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé procedury. Úkony specifické pro jednotlivé verze najdete vždy na v sekci Podpora. Po dokončení instalace můžete program spustit v nabídce Start / Programy / Carsoft / SuperVAG poklepáním na ikonu SuperVAG. Pokud jste zvolili vytvoření ikon na ploše a/nebo v panelu rychlého spouštění, najdete ikony také tam. Poznámka: Po dokončení instalace si můžete nechat zobrazit informace o Novinkách ve verzi, popřípadě průvodce novými funkcemi.

12 2 3.2 SuperVAG Konfigurace komunikačního adaptéru Konfiguraci komunikačního adaptéru si program automaticky vyžádá po každé instalaci programu. Pokud dojde ke změně zakoupených licencí, musí být konfigurace spolu se Správcem licence spuštěna manuálně. Ke konfiguraci je určen speciální program SuperVAG Configurator. Po instalaci diagnostického systému SuperVAG se tento program spustí automaticky. Později je možné jej spustit přes (START / Programy / Carsoft / SuperVAG Configurator) nebo přímo v programu SuperVAG prostřednictvím Navigační ikony vlevo nahoře a položky Konfigurace. SuperVAG Configurator slouží k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG. Pro bezchybnou funkci programu je nutná správná kombinace verze programu, firmware adaptéru a zakoupených licencí! Kliknutím na tlačítko Konfigurace adaptéru se automaticky provede otestování portů počítače, vyhledá se adaptér a zkontroluje jeho nastavení. Vpravo se též zobrazí všechny programy, pro které vlastníte licenci (viz obr. níže). V případě potřeby se provede aktualizace firmware v komunikačním adaptéru. Poznámka: Pokud používáte adaptér bluetooth (a tento je již přihlášený v počítači), zaškrtněte políčko bluetooth, viz kapitola Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače. Pokud je vše správně nastaveno, objeví se hlášení Kontrola adaptéru dokončena. Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools.

13 Instalace a konfigurace 3 Políčko "Bezpečná komunikace" Pokud se během práce s diagnostikou SuperVAG objeví závada 707 nebo 30a, je problém v konfiguraci vašeho počítače. Pro odstranění těchto potíží stačí zatrhnout políčko Bezpečná komunikace Aktualizace firmware adaptéru po internetu Pokud používáte mimo COMFORT VW nebo PSA i další moduly, je nutné s každou novou verzí programu aktualizovat také firmware Vašeho adaptéru! Stiskněte tlačítko Konfigurace adaptéru: Pokud je to vyžadováno, zobrazí se okno pro Aktualizaci firmware adaptéru :

14 4 SuperVAG Zajistěte, aby byl Váš počítač připojen k internetu a stiskněte Aktualizace po internetu. Ostatní tlačítka není nutné v běžných případech využívat. Po dokončení aktualizace se automaticky zopakuje konfigurace adaptéru, po které je program připraven k použití.

15 Instalace a konfigurace Správce licence Správa licence vyvolá externí program pro načtení a zadání licenčního čísla komunikačního adaptéru. Pomocí licenčního čísla lze aktivovat jednotlivé programy, které komunikují pomocí komunikačního adaptéru SuperVAG. Pro práci se správcem licencí je třeba, aby byl komunikační adaptér připojený do počítače i auta.

16 SuperVAG Expertní režim Tento režim slouží k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG Diagnostic Tools a kromě toho umožňuje i další nastavení. Přihlášení komunikačního adaptéru do systému (expertní režim) Na kartě Systém klikněte na typ komunikačního portu, ke kterému je připojen Váš komunikační adaptér (pro volbu USB zvolte USB Virtual COM). Potom klikněte na tlačítko Najdi připojený adaptér.

17 Instalace a konfigurace 7 Po vyhledání adaptéru se zobrazí karta Licence a na ní informace o Vašem adaptéru. Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools. Další funkce expertního režimu V expertním režimu je možné změnit různá nastavení programů SuperVAG Diagnostic Tools. Pro přehlednost jsou jednotlivé parametry uspořádány na kartách. V dalším textu je popis jednotlivých funkcí uspořádán podle těchto karet.

18 8 SuperVAG Karta Systém Výběr typu portu Pod horním okrajem záložky jsou tlačítka pro nastavení typu spojení mezi počítačem a komunikačním adaptérem. Kliknutím na správné tlačítko se Vám zobrazí dostupná čísla portů. Pokud se Vám zobrazí jeden nebo více portů, prohledají se po kliknutí na tlačítko Najdi připojený adaptér automaticky všechny dostupné porty a po nalezení se zobrazí informace o připojeném komunikačním adaptéru (přepne se na kartu Licence). Režim kompatibility s Windows 98 Toto políčko označte, pokud máte problémy s komunikací pod Windows 98/Me (běžně není potřeba). Rozlišení obrazovky V nabídce je seznam dostupných rozlišení grafického adaptéru. Pouhým výběrem jiného nastavení dojde k přepnutí grafického adaptéru na zvolený režim. Tato volba je platná pouze do nejbližšího restartu operačního systému. Pokud jste s novým nastavením spokojeni, klikněte na tlačítko Změň trvale, nové údaje se zapíší do registrů a nastavení zůstane zachováno trvale.

19 Instalace a konfigurace Karta SuperVAG Nastavení komunikace Hold time definuje prodlevu při navazování komunikace v ms. Správná hodnota je 40 ms. Pooling definuje časování testu sériového portu. Správná hodnota je 40. Waiting definuje časování odesílání dat do jednotky. Správná hodnota je 20. Pro řídicí jednotky do roku 998 (zejména přístrojové panely s palubním počítačem) je doporučená hodnota 250. Ostatní parametry Je-li zatržena volba Zobrazit řetězec dlouhého kódování, pak je zobrazen řetězec dlouhého kódování (funkce dostupná na autech faceliftovaných po roce 2003 u řídicích jednotek, které funkci Dlouhé kódování podporují) v hexadecimální formě.

20 20 SuperVAG Nastavení tisku Výběrem tiskárny ze seznamu přednastavíte výchozí tiskárnu pro tisk, bez ohledu na přednastavenou výchozí tiskárnu Windows. Parametry servisu Identifikace definuje nadpis na výtisku paměti závad. Kód dílny zde zadejte Nevada kód Vaší dílny. Zabezpečení Tato funkce umožňuje chránit funkci Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů před neautorizovaným použitím. Zapnutí hesla Kliknutím na zátržku Aktivovat heslo do funkce Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů se zobrazí okno pro zadání hesla. Toto heslo je třeba zadat dvakrát stejně. Pokud je heslo aktivováno, pak je možné využít funkci přizpůsobení čítače ujetých kilometrů pouze po správném zadání hesla. Vypnutí hesla Zrušte zatržení u textu Aktivovat heslo do funkce Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů. Aby zabezpečení bylo skutečně vypnuto, musíte opět zadat heslo (autorizace změny).

21 Instalace a konfigurace Karta FLASH Parametry komunikace Prodleva definuje časování odesílaných dat. Správná hodnota je. Velikost bloku definuje množství najednou načítaných dat při čtení řídicí jednotky. Správná hodnota je 346. Prodleva KWP definuje časování protokolu KWP2000. Správná hodnota je 00. Čekání před novým navazováním komunikace definuje časovou prodlevu před opakováním navazování komunikace. Správná hodnota je 200. Nastavení odesílání souborů Slouží k nastavení odchozí pošty pro zasílání souborů přímo z programu FLASH. Pokud používáte k příjímání a odesílání pošty program na Vašem počítači, např. Outlook Express, Outlook, Eudora nebo Thunderbird, zvolte typ klienta Windows klient. Pokud přistupujete k poště přes webové rozhraní, kontaktujte Vašeho poskytovatele připojení pro adresu a parametry SMTP serveru. Příklad pro nastavení pošty na serveru quick.cz : - SMTP Server : Uživatelské jméno : Heslo : Vaše mailová adresa : SMTP.QUICK.CZ <Vaše přihlašovací j méno> <Vaše přístupové heslo ke schránce> <Vaše mailová adresa na serveru QUICK>

22 22 SuperVAG - Příjemce : Příklad pro nastavení pošty na serveru seznam.cz : SMTP Server : Uživatelské jméno : Heslo : Vaše mailová adresa : Příjemce : smtp.seznam.cz <Vaše přihlašovací j <Vaše přístupové heslo ke schránce> <Vaše přihlašovací j Karta KEY Všechna potřebná nastavení provedete přímo na kartě SuperVAG. Nastavení pro oba programy jsou shodná Karta Licence Údaje na této kartě jsou uvedeny bez informací o instalovaných produktech a bez informace o verzi firmware v komunikačním adaptéru. Pokud máte připojený komunikační adaptér do počítače i do auta (stačí zajistit jeho napájení), provedete pomocí klávesy F Najdi připojený adaptér test adaptéru a zobrazíte jeho parametry. Aktualizace firmware nahraje do komunikačního kabelu aktuální data pro komunikaci. Doporučujeme provést tuto aktualizaci vždy po získání nové verze programu.

23 Instalace a konfigurace Karta Ovladače USB Údaje na této kartě slouží ke kontrole verze ovladačů USB, příp. k jejich přeinstalování. Poznámka: Tato karta je dostupná pouze v případě, že jste zvolili typ rozhraní USB (na kartě Systém). Instalace ovladačů Před manipulací s ovladači odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nemusí být všechny soubory správně přepsány. Instalaci ovladačů neprovádějte na jiné, již nainstalované ovladače (údaj v políčku Nainstalovaná verze USB ovladačů), ale proveďte vždy nejprve odinstalování ovladačů. Odinstalování ovladačů Před odinstalováním ovladačů odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nelze ovladače z počítače kompletně odinstalovat.

24 SuperVAG Karta Systemové informace Pod zobrazenými systémovými informacemi jsou k dispozici systémové ikony zjednoduší Vám hledání systémových funkcí jako např: vyvolání okna Správce hardware nastavení datumu a času konfigurace řízení spotřeby Vašeho počítače externí aktualizace komunikačního adaptéru

25 Instalace a konfigurace Karta Registry Windows Informace centrálního registru Windows, které jsou zde zobrazeny, slouží pouze k nahlédnutí. Není možné je nijak upravovat.

26 SuperVAG Aktivace produktů SuperVAG Diagnostic Tools. Nejprve je nutné vyčíst původní licenční číslo: komunikační kabel musí být připojen k automobilu i k počítači (zelená dioda svítí) spusťte program SuperVAG Configurator (START / Programy / Carsoft / SuperVAG Configurator) v okně SuperVAG Configurator klikněte na tlačítko Konfigurace adaptéru, čímž vyhledáte informace o připojeném komunikačním adaptéru stiskněte klávesu Správce licence klikněte na tlačítko Vyčti licenční číslo a zobrazí se Vaše aktuální licenční číslo

27 Instalace a konfigurace 27 toto číslo odešlete spolu s objednávkou (popř. zprávou o zaplacení) na adresu (tel.: ) POZOR! Mezi vyčtením a zapsáním nového licenčního čísla nesmí být přeinstalována verze diagnostiky SuperVAG! Program však může být mezi vyčtením a zapsáním vypnut a znovu zapnut. 2. Vzápětí Vám vygenerujeme licenční číslo nové, které vložíte do políčka Nové licenční číslo a klepnete na tlačítko Zapiš do adaptéru. 3. Zopakujte konfiguraci adaptéru v okně SuperVAG Configurator. 4. Můžete začít pracovat s programy SuperVAG. 3.4 Doinstalování dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools Pokud si přejete doinstalovat nově zakoupený program systému SuperVAG Diagnostic Tools, je nutné nainstalovat znovu celý diagnostický systém SuperVAG z instalačního CD nebo ze souboru, který stáhnete ze stránek (sekce Ke stažení). V okně Výběr produktů SuperVAG poté zaškrtněte všechny produkty, ke kterým vlastníte licenci (včetně nově zakoupené). Následně je nutné získat od nás nové licenční číslo pro tuto skupinu produktů a zadat je do Správce licence v okně SuperVAG Configurator. Postupujte podle předešlé kapitoly "Aktivace produktu řady SVG". Poznámka: Pokud máte aktivovány i jiné moduly než COMFORT VW/PSA, zobrazí se výzva k

28 28 SuperVAG Aktualizaci firmware adaptéru, viz kapitola Konfigurace adaptéru/zjednodušený režim/aktualizace firmware.

29 Instalace a konfigurace 29 Klikněte na tlačítko Správce licence. Zobrazí se následující okno, ve kterém Načtete licenční kód a nadiktujete jej nebo napíšete Vašemu prodejci diagnostiky. Ten Vám buď obratem nebo v krátké době sdělí kód nový, vygenerovaný na základě nově dokoupené licence. Vepište jej do políčka níže a klikněte na Zapiš do kabelu. Poznámka: V době mezi vyčtením starého kódu a zapsáním nového neinstalujte žádnou novou verzi ani firmware adaptéru!

30 SuperVAG Aktualizace systému SuperVAG Aktualizace zaručují vašim programům aktuálnost a správnou funkci. Proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a zveřejněné aktualizace co nejdříve instalovat. Aktualizace je možné získat buď online (stažením z našich webových stránek) nebo použitím instalačního DVD s poslední verzí systému SuperVAG Diagnostic Tools. Instalace nejnovějších aktualizací je možná teprve po uhrazení předplatného aktualizací na příslušný rok. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak tyto novinky získat, je stáhnout aktuální verzi systému SuperVAG Diagnostic Tools přímo z webových stránek Soubory naleznete v sekci Ke stažení. Instalace aktualizací je jednoduchá a není při ní potřeba kontaktovat prodejce pro další údaje. Stačí pouze spustit stažený soubor (běžně se po stažení ukládá na plochu) a pokračovat jako při běžné instalaci systému SuperVAG. V okně Výběr produktů SuperVAG zaškrtněte pouze Vámi zakoupené produkty a po dokončení instalace a prvním spuštění některé z aplikací proveďte Konfiguraci adaptéru (Nástroje / Možnosti). Ta si možná vyžádá také Aktualizaci firmware Vašeho adaptéru (viz následující kapitola). Poznámka: Pokud se při první komunikaci s vozem zobrazí hlášení o chybějícím předplatném aktualizací, restartujte aplikaci SuperVAG. V případě kdy během instalace nové verze nastanou problémy, zkuste verzi nejprve nainstalovat znovu a pokud potíže přetrvají, kontaktujte Vašeho prodejce diagnostiky.

31 Instalace a konfigurace Instalace ovladačů kabelu USB do Windows Drivery USB se instalují v průběhu instalace. Podmínkou je, zvolit typ rozhraní USB (dle obrázku z průběhu instalace). Ke konci instalace budete informováni o nainstalovaných driverech (ovladačích) USB a jejich verzi (pouze ve Windows XP). Pokud je aktuální (dostupná) vyšší verze ovladačů, můžete kliknutím na tlačítko Odinstalovat tyto ovladače odebrat a následně tlačítkem Instalovat vložit do systému nové. Ovladače je též možné doinstalovat kdykoli pomocí jednoduché aplikace v nabídce START / Programy / Carsoft / Reinstalace ovladačů USB

32 SuperVAG Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače Vyhledání komunikačního adaptéru UNIVERSAL. Zastrčte přijímač bluetooth do zdířky USB. Vyčkejte, než proběhne instalace potřebných ovladačů a poté stiskněte modrou ikonu Bluetooth v pravém dolním rohu (viz obrázek). 2. Zobrazí se okno, ve kterém zvolíte Přidat nové zařízení. 3. Připojte komunikační adaptér UNIVERSAL k napětí (do OBD konektoru ve voze), zatrhněte políčko Zařízení je nastaveno a klikněte na Další. Poté začne vyhledávání dostupného adaptéru. 4. Po dokončení vyhledávání se objeví okno s nalezenými bluetooth zařízeními. Zvolte požadovaný komunikační adaptér (jméno a výrobní číslo) a klikněte na Další.

33 Instalace a konfigurace 5. V následujícím dialogovém okně zadejte klíč 0 podle obrázku: 6. Dokončenou instalaci signalizuje následující dialog: 33

34 SuperVAG Odinstalování systému SuperVAG Diagnostic Tools V nabídce Nastavení / Ovládací panely je ikona Přidat nebo odebrat programy. Dvojitě na ni klikněte a zobrazí se Vám seznam nainstalovaných a zaregistrovaných programů. V seznamu zobrazených nainstalovaných programů vyhledejte SuperVAG Diagnostic Tools a klikněte na tlačítko Odebrat. Pokračujte podle instrukcí. Systém SuperVAG Diagnostic Tools odinstalujete též kliknutím na položku Odinstalovat aplikaci SuperVAG Diagnostic Tools přímo v nabídce Start / Programy / Carsoft.

35 Instalace a konfigurace 4 35 Spuštění modulů diagnostiky SuperVAG Poklepejte na příslušnou ikonu na ploše Windows: SUPERVAG 20 - spuštění modulů DIAG, COMFORT VW / PSA TOOLBOX - spuštění modulu TOOLBOX 5 SuperVAG 20 Pracovní plocha programu SuperVAG 20: Teprve po zvolení konkrétního modelu vozu a zahájení diagnostiky budete volit mezi jednotlivými moduly, jako jsou DIAG nebo COMFORT. Jednotlivé části základní pracovní plochy SuperVAG:. Pole s ovládacími ikonami sdruženými do záložek (Diagnostika) - mění se podle aktuální pozice v programu 2. Pole pro výběr automobilky 3. Seznam jednotlivých modelů dané automobilky 4. Okno informující o aktuálních procesech při komunikaci s vozem 5. Okno nápovědy Základní pracovní plocha diagnostiky SuperVAG před vybráním modelu

36 36 5. SuperVAG Servisní funkce Všechny servisní funkce jsou shromážděny v levém horním rohu obrazovky: Oblast servisních funkcí s otevřeným menu Menu Servisních funkcí vyvoláte kliknutím na Navigační ikonu Konfigurace otevře okno SuperVAG Configurator umožňuje konfigurovat komunikační adaptér více o programu SuperVAG Configurator v kapitole "Konfigurace kom. adaptéru" Novinky v této verzi zobrazí přehledný seznam novinek a změn u jednotlivých verzí diagnostiky SuperVAG Návod k obsluze zobrazí tento manuál ve formátu nápovědy Windows O programu zobrazí informace o aktuálně používané verzi programu Načtení grafu načte graf uložený diagnostikou do počítače KONEC Ukončení programu Vedle Menu servisních funkcí můžete využít také dvojici ikon umístěných vedle navigační ikony: Vyfoť a ulož obrazovku pomocí této ikony uložíte Vaši aktuální obrazovku jako obrázek obrázky jsou ukládány do složky Dokumenty/Carsoft/ Screenshots a mohou být poté otevřeny pomocí Průzkumníka nebo odeslány em formát ukládání DATUM-ČAS-Screenshot-číslo (př.2029_82_screenshot_00)

37 SuperVAG 20 Spusť TeamViewer spustí aplikaci TeamViewer pro vzdálenou obsluhu Vašeho počítače pomocí tohoto programu může po zadání přístupového kódu technik vzdáleně pracovat s Vaším počítačem a provádět na něm nutná nastavení obecný návod pro použití programu TeamViewer 37

38 SuperVAG Navázání komunikace Navázání komunikace je proces, který se skládá ze tří kroků:. Výběr automobilky - výběr myší / klávesnicí ze seznamu (šipkami) 2. Výběr modelu - myší / klávesnicí 3. Kliknutí na ikonu Zahájit diagnostiku 4. Zvolte požadovaný modul diagnostiky pomocí záložek v horní časti okna (COMFORT, DIAG,...) Výběr modulu pomocí záložek 5. Další kroky se liší podle toho, jaký byl zvolen modul diagnostiky. Pokračujte ke kapitole COMFORT nebo DIAG.

39 SuperVAG Možné důvody nenavázání komunikace Zkontrolujte tyto možné příčiny: klíč nebyl v poloze řídicí jednotka imobilizéru není ve voze přítomna nelze navázat komunikaci z důvody poruchy v autě (např. hlášení o zkratu), nelze navázat komunikaci z důvody poruchy komunikačního adaptéru (např. hlášení o zkratu) Klíč nebyl v poloze Aby byla umožněna komunikace s řídicími jednotkami, musí být klíč vždy v poloze. Řídicí jednotka imobilizéru není ve voze přítomna Vozy vyrobené do roku 994 nemusí mít funkce elektronické imobilizéru v klíči vůbec integrovány. Zkontrolujte, zda v klíči, který v současné době funguje je vložen transpondér. Nelze navázat komunikaci z důvodu poruchy vozu / komunikačního adaptéru Při hlášení K-line zkrat na kostru nebo K-line zkrat na plus je třeba proměřit komunikační vodiče v automobilu a odstranit případné závady. Vyzkoušejte komunikační adaptér v jiném autě (tím zjistíte, zda je chyba ve voze či nikoliv). Pokud je závada ve voze a Vy nemáte dostatečné vybavení, pak přenechejte odstranění této závady odbornému servisu. Pokud je závada v adaptéru, obraťte se na Vašeho dodavatele programu SuperVAG a předejte mu adaptér i s popisem závady na opravu.

40 SuperVAG DIAG Tento program spustíte poklepáním na ikonu na ploše Windows. Diagnostický program DIAG podporuje komunikaci s vozy, které používají normu ISO 94-2, ISO a ISO Na pracovní ploše SuperVAG zvolte model vozu. 2. Klikněte na ikonu Zahájit diagnostiku 3. Zobrazí se následující menu: 4. Klepněte na ikonu a zobrazí se pracovní plocha DIAG:

41 SuperVAG Readiness code Výpis základních informací o řídicí jednotce (identifikace EOBD, poloha lambda sond, stav readiness kódu, stav systému vstřikování, ) se zobrazuje automaticky po spuštění modulu DIAG. Dialog Readiness code Příkazy komunikace Menu Příkazy komunikace je shodné s chováním téhož menu v modulu COMFORT (a příslušných Základních funkcí). Více informací najdete v kapitole COMFORT / Základní funkce. Menu Příkazy komunikace

42 SuperVAG COMFORT Tuto aplikaci spustíte poklepáním na ikonu na ploše Windows. Funkce, které ještě nebyly převedeny do nového prostředí, naleznete v nabídce START / PROGRAMY / Carsoft / COMFORT VW pod ikonou. Popis těchto funkcí v původním prostředí najdete v tomto manuálu v kapitole COMFORT VW - Starší verze. Jak pokračovat Máte spuštěn program SuperVAG pomocí ikony.. Na pracovní ploše SuperVAG zvolte model vozu. 2. Klikněte na ikonu Zahájit diagnostiku 3. Zvolte konkrétní řídicí jednotku pomocí ikon v horním panelu. Pokud nenajdete požadovanou ŘJ v základní nabídce, klepněte na ikonu, která vyvolá okno s nabídkou všech dostupných jednotek, sdružených do záložek (vlevo) podle adres (více o této nabídce v následující kapitole). 4. Eventuálně zvolte konkrétní typ řídicí jednotky (pokud nebyl přiřazen automaticky). Jestliže základní nabídka neobsahuje požadovanou řídicí jednotku, je možné přepnout v levé části okna na rozšířenou nabídku. 5. Zobrazí se následující menu, kde můžete volit mezi záložkami Diagnostika (Základní funkce) a Komfortní funkce. Více informací najdete v následujících dvou kapitolách Základní, resp. Komfortní funkce.. Výběr automobilky a konkrétního modelu 3. Volba konkrétní řídicí jednotky

43 SuperVAG 20 Okno se všemi dostupnými jednotkami 4. Bližší výběr řídicí jednotky 5. Příklad nabídky základních funkcí 43

44 SuperVAG Ovládací prvky Nabídka všech jednotek Tuto nabídku vyvoláte kliknutím na ikonu: Příslušnou ikonu naleznete na konci řady ikon poté, co zvolíte na úvodní obrazovce model vozu a program se přepne na obrazovku výběru řídicí jednotky. K dispozici jsou dva typy zobrazení dostupných jednotek: Jednotky jsou vypsány jako běžný seznam Ikony jsou zobrazeny graficky jako velké ikony

45 SuperVAG Mezi těmito dvěma módy zobrazení je možné přepínat pomocí ikon v horním rohu: Další možnosti ovládání nabídky jednotek: Filtr - vepsáním písmen dojde k filtrování seznamu dle zadání Záhlaví sloupců - kliknutím na záhlaví dojde k seřazení podle příslušného sloupce (dvojitě = obrácené pořadí) Dvojklik - dvojitým kliknutím na příslušnou ikonu zahájíte komunikaci Základní funkce Všechny základní funkce najdete ve společném menu a přistupovat k nim můžete pomocí ikon po navázání komunikace s příslušnou řídicí jednotkou: Příklad nabídky základních funkcí Identifikace řídicí jednotky Identifikace jednotky se poprvé provede automaticky hned po jejím výběru a úspěšném navázání komunikace. Po kliknutí na tlačítko Identifikace Pomocí tlačítka dojde k opětovnému načtení stejných položek identifikace. můžete přepínat mezi zkráceným a úplným zobrazením identifikace.

46 SuperVAG Čtení paměti závad Pro zobrazení paměti závad klikněte na ikonu "Čtení paměti závad". Pamět závad - základní zobrazení Pokud chcete obsah paměti závad vymazat, nebo vytisknout, použijte k tomu tlačítko resp. umístěné v pravé horní části obrazovky. Doplňkové informace je možné získat po rozkliknutí políček "Zobrazení okolních podmínek závady" a "Bližší popis k závadě" (jsou-li tyto informace k dispozici). Podrobné zobrazení paměti závad

47 SuperVAG Význam závad: Statická závada (travalá) Závada, jejíž příčiny v současné době trvají. Pokud ji vymažete, pravděpodobně se objeví znovu (někdy až po delší době nebo po vypnutí/zapnutí zapalování). Sporadická závada (nahodilá) Závada, jejíž příčiny v současné době pominuly. Tato závada neovlivňuje chod jednotky a pokud ji vymažete, neobjeví se znovu (s výjimkou závad způsobených náhodnými podmínkami - např. zlomený kabel, který funguje jen sporadicky).

48 SuperVAG Čtení bloku naměřených hodnot Pro výběr měřených veličin (bloků) klikněte na ikonu "Čtení bloků naměřených hodnot". Výběr veličin pro čtení se provádí pomocí dialogu "Výběr fyzikálních veličin" (okno pro výběr). Tyto veličiny jsou závislé na typu řídicí jednotky, se kterou probíhá komunikace. Programy COMFORT VW i PSA dokáže zobrazit současně až 6 hodnot ze 4 bloků. Seznam měřených hodnot lze v tomto dialogu sestavovat libovolně až do limitu 6 hodnot nebo 4 bloků. O využití limitu Vás informují žluté ukazatele v dolní části okna. Přepínání jednotlivých měřených hodnot během samotného čtení není možné, lze pouze ukončit čtení a provést nový výběr veličin.

49 SuperVAG 20 K zaznamenání grafů měřených veličin slouží ikona Nahrávání ukončíte tlačítkem 49 umístěná v pravé části obrazovky.. Před zahájením záznamu se vás program zeptá na název, pod kterým chcete zaznamenaný graf uložit do souboru: Pro ukončení čtení bloků klikněte na tlačítko v pravé části obrazovky. Zaznamenané grafy můžete kdykoli vyvolat přímo v základním okně aplikace COMFORT PSA - tedy ještě před navázáním komunikace. V Servisních funkcích zbolte "Načtení grafu" a ze seznamu vyberte požadovaný soubor s uloženým grafem:

50 50 SuperVAG Prohlížení bloků hodnot Načtený graf naměřených hodnot umožňuje několik operací:. Listovat grafem vpřed a vzad 2. Exportovat do programu Excel 3. Tisk Kliknutím na šipku tohoto tlačítka otevřete celou nabídku rozšířeného nastavení: 4. Posuvníkem lze nastavit průhlednost okna (pro porovnání s dalším měřením) 5. Nastavení stylu, jakým se zobrazují hodnoty 6. Zobrazení os

51 SuperVAG Procedura Login Pro spuštění této funkce klepněte na ikonu Poznámka: Tato funkce se používá na modelech automobilů faceliftovaných do roku 2003 (komunikační protokol KWP2000). U nověj ších modelů použij te funkci Oprávnění přístupu (viz kapitola COMFORT VW - Starší verze). Tato funkce se používá k získání přístupu k některým dalším funkcím, které je nutno chránit přístupovým kódem (např. programování klíčků zapalování apod.). Po zvolení této funkce se objeví zadávací okno, do kterého se vloží příslušné tajné číslo. Číslo můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného tajného čísla a kliknutí na tlačítko OK se příkaz provede. Pokud bylo číslo zadáno správně, objeví se hlášení Probíhá komunikace s řídicí j ednotkou. Zadej te příkaz. Pokud však bylo zadáno špatné číslo, objeví se chybové hlášení Funkce j e neznámá, nelze j i momentálně provést nebo byl zadán špatný kód. Chybové hlášení zmizí po kliknutí na tlačítko OK nebo po vybrání libovolného příkazu z menu. Kliknutím na tlačítko Storno můžete provádění příkazu kdykoliv ukončit, aniž by došlo k vyslání tajného čísla do řídicí jednotky. Upozornění: Po třech neúspěšných pokusech zadání taj ného čísla v imobilizéru (resp. přístroj ovém panelu nebo ŘJ motoru) pomocí funkce Login, se tato funkce na delší dobu zablokuj e (j e třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut, aniž by běžela diagnostická komunikace). Pokud se Vám zobrazí po zadání loginu chybové hlášení, nezkoušej te zadat taj né číslo znovu, ale ověřte zda j e číslo, které j ste zadali správné.

52 SuperVAG Diagnostika akčních členů Selektivní test akčních členů Kliknutím na tlačítko "Diagnostika akčních členů" zobrazíte dialog "Výběr akčních členů": Po zvolení některého z akčních členů klikněte na tlačítko OK. Tím spustíte samotný test akčního členu. Pokud chcete zvolit jiný akční člen pro testování, klikněte na. Test ukončíte tlačítkem. Sekvenční test akčních členů Některé jednotky (koncern VW do roku 2005 a několik pozdějších typů) nabízejí pouze postupný test všech akčních členů. Pokud chcete zvolit jiný akční člen pro testování, můžete použít jedině ikonu Další akční člen Test ukončíte tlačítkem..

53 SuperVAG Základní nastavení Funkci spustíte kliknutím na ikonu "Základní nastavení": Vyberte požadovaný člen z následujícího dialogu a klikněte na OK. Automaticky se provede zákl. nastavení vybraného členu. Přejít k dalšímu členu / Ukončit funkci Základní nastavení Tato ikona znovu zobrazí dialog výběru členů pro provedení základního nastavení. Pomocí této ikony ukončíte funkci základního nastavení. Popis funkce Pomocí funkce Základní nastavení se provádí nastavení elektricky ovládaných členů (např. škrticí klapky, systému regulace světlé výšky apod.) do základní (nulové) polohy. Před provedením této funkce je nutno prostudovat dílenskou příručku k danému systému, který hodláte uvést do základního nastavení příp. použít komfortní funkci pro daný člen (např. Základní nastavení škrticí klapky). Pokud nepoužijete komfortní funkci, je způsob ovládání programu základního nastavení stejný jako v režimu Čtení bloku naměřených hodnot. Upozornění: Pokud je vybraný člen poškozen (nebo třeba špatně namontován) a není tedy možné dosáhnout nulového bodu, dojde po vyvolání základního nastavení k omezení funkce řídicí jednotky (nulový bod byl vymazán, ale nebyl znovu nastaven).

54 SuperVAG Konec komunikace Kliknutím na ikonu "Konec komunikace" jednotkou. dojde k ukončení komunikace s příslušnou řídicí Následně můžete odpojit komunikační adaptér z auta a vypnout zapalování Komfortní funkce V této nabídce najdete sadu komfortních funkcí, zjednodušujících vybrané diagnostické postupy na motorových řídicích jednotkách koncernu VW a PSA. Příklad nabídky komfortních funkcí Postup při používání jednotlivých komfortních funkcí je popsán přímo v programu SuperVAG. Následujte proto těchto pokynů.

55 SuperVAG Zvláštní komunikace Toto menu obsahuje příkazy pro navázání komunikace se speciálními parametry (více jednotek současně, speciální adresy...) Zvláštní komunikace probíhá mimo diagnostickou komunikaci Automatický test Funkci spustíte kliknutím na následující ikonu: Funkce slouží k základnímu otestování automobilu, obsahujícímu větší počet řídicích jednotek. Diagnostický systém postupně zkontroluje všechny jednotky, které může vůz obsahovat a přečte paměť závad. Seznam nalezených jednotek zobrazí ve stromové struktuře. Při procházení seznamu je možné kliknutím na značku + resp. před názvem jednotky výpis závad rozbalit nebo sbalit, aby byl seznam přehlednější. Další funkce: Vytiskne výsledky automatického testu podle nabídnutého náhledu. Uloží výsledky automatického testu do souboru HTML pod zadaným jménem do zvolené složky. Vymaže paměť závad ve všech jednotkách nalezených během automatického testu. Vymazání závad se provádí při běžném navázání komunikace s řídicí jednotkou pomocí funkce Čtení paměti závad (F2) a následnou volbou tlačítka Vymazat paměť závad. Zobrazené závady nejsou aktualizovány (musí se znovu provést kompletní automatický test). Pokud navážete komunikaci volbou z menu, pak se výsledky automatického testu zruší a po ukončení komunikace nebudou zobrazeny.

56 56 6 SuperVAG COMFORT VW - Starší verze Funkce, které ještě nebyly převedeny do nového prostředí, naleznete v nabídce START / PROGRAMY / Carsoft / COMFORT VW pod ikonou. V následujících kapitolách proto uvádíme pouze ty funkce, které ještě nebyly převedeny do nového prostředí SuperVAG 200, a musejí být proto vyvolány v původní aplikaci COMFORT VW. Pracovní plocha programu COMFORT VW se skládá z těchto částí:. Výběr řídicí jednotky - rozbalí kompletní nabídku všech možných řidicích jednotek ve skupinách podle adres 2. Příkaz Zvláštní komunikace - nabídne několik speciálních možností komunikace 3. Speciální příkazy - otevře nabídku speciálních obslužných funkcí 4. Řada ikon - pro přímý přístup a komunikaci s vybranými řídicími jednotkami

57 COMFORT VW - Starší verze Příkazy komunikace Toto menu se objeví při komunikaci s každou řídicí jednotkou, i když ne všechny funkce je možné vždy použít (zejména starší řídicí jednotky některé funkce neumožňují). V dalším textu jsou jednotlivé funkce popsány. Pro snazší přístup jsou tyto příkazy dostupné i v liště (na kliknutí myší). Poznámka: Na novějších autech (komunikační protokol KWP2000 po roce 2003) bývá příkaz Čtení jednotlivé hodnoty nahrazen příkazem Oprávnění přístupu. Parametry komunikace: - stav komunikace můžete sledovat v dolní části obrazovky ve stavovém řádku - zde se dozvíte název jednotky, komunikační protokol, údaje o adaptéru - blikající znaky "I" a " " znamenají probíhající komunikaci

58 SuperVAG Kódování Po zvolení této funkce se objeví zadávací okno, do kterého se vloží příslušný kód řídicí jednotky. Tento kód získáte v dílenská příručce k danému systému (je závislý na výbavě příslušného automobilu). Kód můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného kódu a kliknutí na tlačítko OK se příkaz provede a vzápětí se v identifikačním okně řídicí jednotky (žlutý pruh nahoře) objeví nové kódové číslo. Pokud však byl zadán špatný kód, objeví se chybové hlášení Funkce j e neznámá, nelze j i momentálně provést nebo byl zadán špatný kód. Chybové hlášení zmizí po kliknutí na tlačítko OK nebo po vybrání libovolného příkazu z menu. Kliknutím na tlačítko Storno můžete provádění příkazu kdykoliv ukončit, aniž by došlo k vyslání kódového čísla do řídicí jednotky Poznámka: Zadáním nevhodného kódového čísla může doj ít k omezení některých funkcí řídicí j ednotky (ABS, ) a vygenerování příslušného chybového hlášení.

59 COMFORT VW - Starší verze 59 Dlouhé kódování Některé typy řídicích jednotek u vozů se sběrnicí CAN (Škoda Octavia 2004-, VW Golf 2003-VW Touran, Seat Altea ) mají kódové číslo větší než 3 byty. Délka kódového čísla je např. 2 znaků, z nichž každý znak může kódovat nastavení až 8 různých funkcí. SuperVAG automaticky detekuje toto tzv. dlouhé kódování a při navázání komunikace vyplní políčko Kódování slovem Dlouhé. Změna dlouhého kódování se provádí v dialogovém okně, kde jsou všechny funkce zobrazeny. Když podržíte kurzor myši chvíli nad řádkem, zobrazí se Vám krátká nápověda k příslušné položce. Volbou výbavy vozu (výběr z nabídky vpravo nahoře, zde: výbava Medium) se automaticky zobrazí pouze položky, které lze upravovat (zapínat či vypínat) v příslušné výbavě automobilu. V případě, že zvolíte výbavu All, pak se Vám zobrazí všechny funkce, bez ohledu na to, zda řídicí jednotka změnu nastavení těchto funkcí povolí. Pokud nejsou k dispozici různé varianty podle výbavy, nebude nabídka dostupná. V dialogovém okně dlouhé kódování můžete vypnout či zapnout jednotlivé funkce. Tlačítko Ulož kódování Pro evidenci si můžete uložit kódování do souboru (před tím, než provedete nějakou změnu). Tlačítko Načti kódování

60 60 SuperVAG V případě, že chcete vrátit změny, které jste provedli, můžete načíst předem uložené kódování a to nechat zapsat do paměti řídicí jednotky. Program přitom kontroluje pouze délku kódování (celkový počet znaků) a typ řídicí jednotky (adresu). Tlačítko Zruš Zavře dialogové okno, aniž by se změny, které byly provedeny, zapsaly do paměti řídicí jednotky. Tlačítko Zapiš změny Zavře dialogové okno a změny, které byly provedeny, zapíše do paměti řídicí jednotky.

61 COMFORT VW - Starší verze Přizpůsobení Po zobrazení příslušné obrazovky ve funkci Přizpůsobení je nejdříve nutno zadat číslo kanálu (v rozsahu 255). Dostupná čísla kanálu pro jednotlivé řídicí jednotky najdete v dílenské příručce k danému systému automobilu. Číslo kanálu můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného čísla kanálu klikněte na tlačítko Čtení přednastavené hodnoty a v okně Přednastavená hodnota se objeví hodnota odpovídající Vámi zvolenému kanálu. Pokud chcete zkontrolovat hodnoty uložené v dalších kanálech, zadejte jiné číslo kanálu a opět klikněte na tlačítko Čtení přednastavené hodnoty. Nahoře se barevně zobrazí krátká poznámka k načtené hodnotě (popis). Pokud budete chtít změnit hodnotu uloženou v paměti řídicí jednotky, zadejte do okna Nová hodnota Vámi požadovanou hodnotu (v rozsahu ). Tuto hodnotu můžete nejdříve vyzkoušet kliknutím na tlačítko Testování nové hodnoty, kdy se nová hodnota pošle do řídicí jednotky, aniž by se ukládala do paměti této jednotky. Pokud test nové hodnoty dopadl dobře a chcete novou hodnotu uložit do paměti řídicí jednotky, klikněte na tlačítko Uložení nové hodnoty. Vymazání adaptačních hodnot Zvláštní funkci má tlačítko Vymazat adaptační hodnoty. Tato funkce se vždy týká kanálu 0 bez ohledu na to, jaký kanál máte nastaven v okně Číslo kanálu. Stejně tak je nová hodnota přednastavena na 0 bez ohledu na číslo zadané v okně Nová hodnota. Po úspěšném provedení této funkce se v okně Přednastavená hodnota objeví číslo 0, při neúspěšném provedení se zobrazí chybové hlášení. Zobrazení hodnoty přizpůsobení servisní interval inspekce při skutečném stavu 000 km do servisní prohlídky (hodnota krát koeficient v horním poli).

62 SuperVAG Oprávnění přístupu Poznámka: Tato funkce j e dostupná pouze na komunikačním protokolu KWP2000. Tato funkce se používá k získání přístupu k některým dalším funkcím, které je nutno chránit přístupovým kódem (např. programování klíčků zapalování apod.). Po zvolení této funkce se objeví zadávací okno, do kterého se vloží příslušné tajné číslo. Číslo můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného tajného čísla a kliknutí na tlačítko OK se příkaz provede. Pokud bylo číslo zadáno správně, objeví se hlášení Probíhá komunikace s řídicí j ednotkou. Zadej te příkaz. Pokud však byl zadáno špatné číslo, objeví se chybové hlášení Funkce j e neznámá, nelze j i momentálně provést nebo byl zadán špatný kód. Chybové hlášení zmizí po kliknutí na tlačítko OK nebo po vybrání libovolného příkazu z menu. Kliknutím na tlačítko Storno můžete provádění příkazu kdykoliv ukončit, aniž by došlo k vyslání tajného čísla do řídicí jednotky. Upozornění: Tato funkce bývá implementována u vozů s imobilizérem 4. generace. Taj né číslo pro programování klíčů nebo přizpůsobování řídicích j ednotek nebývá přij ato dříve než po určité prodlevě po zapnutí zapalování (většinou 0-30 minut). Zpřístupnění některých funkcí (např. přizpůsobení) pak vyžaduj e j eště delší prodlevu. Upozornění: Po třech neúspěšných pokusech zadání taj ného čísla pomocí funkce Oprávnění přístupu se tato funkce na delší dobu zablokuj e. Je třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut, aniž by běžela diagnostická komunikace. Poté se funkce opět odblokuj e

63 COMFORT VW - Starší verze Komfortní funkce Poznámka: Toto menu se objeví při komunikaci s vybranými řídicími jednotkami (motor, přístrojový panel, imobilizér) a obsahuje rozšířené příkazy, které umožňují nebo zjednodušují některé operace (nastavení servisních intervalů, programování klíčků, apod. ). V dalším textu jsou jednotlivé funkce popsány. Za nadpisem kapitoly jsou v závorce uvedeny řídicí jednotky, u kterých se daná funkce v menu objeví Základní nastavení škrticí klapky (Elektronika motoru) Po manipulaci se škrticí klapkou (výměna, čištění apod.) nebo po výměně řidicí jednotky se musí provést základní nastavení škrticí klapky, během čehož dojde k načtení charakteristiky škrticí klapky (počáteční a koncový bod) do řídicí jednotky. Tato funkce je použitelná pouze u benzínových motorů. Pokud se objeví v menu i při komunikaci s dieselovým motorem, nepoužívejte ji (program by to stejně neumožnil). Po volbě tohoto příkazu z menu se začne škrticí klapka pohybovat a na obrazovce se zobrazí některé stavové veličiny řídicí jednotky (čtení bloku naměřených hodnot). Základní nastavení škrticí klapky lze provést jen jednou. Opakovat nastavení je možné pouze až po ukončení komunikace a následném vypnutí a zapnutí zapalování. Základní nastavení škrticí klapky u dvouřadých motorů se provádí při komunikaci s adresou 3Elektronika motoru - sestava.

64 SuperVAG Reset volnoběhu Škoda Felicia,3 MPI (Elektronika motoru) U vozů Felicia,3 MPI 40 a 50 kw se stává, že po vyčištění škrticí klapky a provedení základního nastavení zůstávají volnoběžné otáčky motoru "viset" na hodnotě okolo 2000 ot/min. Volbou tohoto příkazu dojde k úplnému vymazání adaptačních hodnot. Funkci "Reset volnoběhu..." aktivujete po navázání komunikace s ŘJ motoru v nabídce komfortních funkcí: Zobrazí se následující upozornění, po kterém už je možné spustit samotnou proceduru resetování volnoběhu: Po úspěšném dokončení procedury se zobrazí následující informační okno, popisující další nutné kroky k úspěšnému resetu volnoběhu:

65 COMFORT VW - Starší verze Základní nastavení ventilu AGR (Elektronika motoru) Tato funkce je určena pro motory s elektricky řízeným proporcionálním ventilem AGR, např. Škoda Fabia s benzinovým motorem (,4 6V). Po manipulaci s ventilem AGR (výměna) nebo po výměně řidicí jednotky se musí provést základní nastavení tohoto ventilu, během kterého dojde k načtení charakteristiky (počáteční a koncový bod) do řídicí jednotky. Po volbě tohoto příkazu z menu se začne ventil uzavírat a otevírat a na obrazovce se zobrazí některé stavové veličiny řídicí jednotky (čtení bloku naměřených hodnot). Základní nastavení ventilu AGR lze provést jen jednou. Opakovat nastavení je možné až po vypnutí a zapnutí zapalování.

66 SuperVAG Kontrola počátku vstřiku TDi (Elektronika motoru) Poznámka: Kontrola počátku vstřiku čerpadla TDi se provádí pouze u čerpadel řady VR (VP). U motorů se systémem čerpadlo-tryska (PD) a common-rail se tato kontrola neprovádí. Kontrola se provádí s nastartovaným motorem zahřátým na provozní teplotu. Počátek vstřiku musí být zkontrolován po výměně řídicí jednotky motoru, vstřikovacího čerpadla, ozubeného řemene nebo po povolení šroubů vstřikovacího čerpadla a rozvodových kol ozubeného řemene. V průběhu kontroly je motor uveden do základního nastavení, proto nezvyšujte otáčky pomocí plynového pedálu (kontrolka žhavení na přístrojovém panelu bliká). Na začátku budete vyzváni k výběru typu motoru (u vozů Škoda Octavia je prováděna autodetekce).

67 COMFORT VW - Starší verze 67 Potom se objeví graf dynamické kontroly počátku vstřiku. Trojúhelníčkem je vyznačeno aktuální nastavení počátku vstřiku. Pokud je trojúhelníček mimo vyznačené toleranční pásmo, pak je třeba motor vypnout a čerpadlo znovu seřídit (hodnoty jsou platné, pokud je v době seřizování motor v základním nastavení kontrolka žhavení na přístrojovém panelu rychle bliká).

68 SuperVAG Korekce startovací dávky u motoru TDi (Elektronika motoru) Tato funkce j e dostupná pouze u motorů TDi a SDi. Funkce Nastavení startovací dávky slouží ke korekci startovací dávky paliva u motorů TDi a SDi. Nejdříve zkontrolujte stav akumulátoru a startéru, popř. změřte kompresní poměr jednotlivých válců. Pokud je vše v pořádku, ale teplý motor špatně startuje, je pravděpodobnou příčinou špatné čerpadlo. Stav čerpadla je možné částečně kompenzovat pomocí korekce startovací dávky. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru a zkontrolujte příp. vymažte paměť závad. V menu příkazy Komfortní funkce zvolte funkci Nastavení startovací dávky TDi. Posuvníkem nastavte vhodnou korekci a stiskněte tlačítko Ulož korekci. Po uložení příslušné hodnoty se automaticky ukončí komunikace. Nyní můžete provést zkušební start.

69 COMFORT VW - Starší verze Základní nastavení předstihu (Elektronika motoru) Provádí se u vozů, které mají Hallův snímač umístěn na rozdělovači např. Škoda Felicia,6l/55 kw nebo Škoda Octavia,6l/55 kw. nastartujte motor a zahřejte ho min. na teplotu 80 C navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru a zkontrolujte příp. vymažte paměť závad v menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku řídicí jednotka automaticky zvýší otáčky na cca 300 ot/min, po dosažení těchto otáček seřiďte pomocí stroboskopu předstih otáčením rozdělovače na hodnotu 6 ± ukončete komunikaci a vypněte motor Pokud nelze nastavení provést:. zkontrolujte paměť závad 2. zkontrolujte zahřátí motoru (alespoň 80 C) 3. musí být vypnutá klimatizace 4. musí být sepnutý spínač volnoběhu (nesmí být sešlápnutý pedál akcelerace)

70 SuperVAG Přizpůsobení servisních intervalů (Přístrojový panel) Po výměně oleje nebo po servisní prohlídce je nutno provést nastavení příslušného servisního intervalu. U vozů s prodlouženým servisním intervalem, kde je skutečná hodnota servisního intervalu vypočítávána průběžně podle jízdních podmínek, je možné provést pouze reset těchto intervalů na přednastavenou hodnotu příkazem Reset serv. intervalů.. Reset servisního intervalu u vozů bez proměnného servisního intervalu Starší modely mají možnost přizpůsobení servisních intervalů na přesnou hodnotu. K tomu slouží funkce Přizpůsobení servisních intervalů, pomocí které můžete nastavit příslušný počet kilometrů (resp. dnů) do dalšího rozsvícení příslušného symbolu. Poznámka: Kromě individuálního nastavení lze použít i zjednodušený reset servisních intervalů. Pro nastavení nové hodnoty zvolte Individuální nastavení (olej / insp): 2. Reset servisního intervalu u vozů s proměnným servisním intervalem Použijte funkci Reset servisních intervalů. Všechny aktivní servisní intervaly se automaticky nastaví na výchozí hodnotu.

71 COMFORT VW - Starší verze Přizpůsobení řídicí jednotky motoru Pokud došlo k výměně řídicí jednotky motoru, je nutno provést její vzájemné přizpůsobení s řídicí jednotkou imobilizéru. Správný postup se liší podle toho, zda je ve voze imobilizér 2. nebo 3. generace. Vozy s imobilizérem 2. generace (do r.v.2000) K přizpůsobení vyměněné řídicí jednotky slouží komfortní funkce Přizpůsobení řídicí jednotky motoru, která je dostupná při komunikaci s přístrojovým panelem nebo s imobilizérem. Lze ji použít pouze pokud bylo zapalování zapnuto přizpůsobeným klíčkem (zkontrolujte paměť závad). Pokud bylo přizpůsobení provedeno správně, zobrazí se následující hlášení: Při chybně provedeném přizpůsobení se zobrazí chybové hlášení. Chyba v přizpůsobení řídicí jednotky motoru může nastat, pokud jste zapnuli zapalování nepřizpůsobeným klíčkem (je třeba ho nejdříve naprogramovat), řídicí jednotka motoru není určena do vozu s imobilizérem, kde je použit imobilizér třetí generace apod. Tam použijte Komfortní funkci Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace. Vozy s imobilizérem 3. a 4. generace (od r.v.2000) Pokud je ve voze imobilizér 3. generace, pak se operace přizpůsobení provádí při komunikaci s tou řídicí jednotkou, která je do auta vložena jako nová (motor, přístrojový panel /imobilizér). Do této nové jednotky budou přeneseny údaje o voze (VIN, kód imobilizéru). Po vyvolání komfortní funkce Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace budete vyzvání k zadání tajného čísla, které bylo platné ve voze, ze kterého jednotka pochází. Po ověření zadejte tajné číslo auta, do kterého řídicí jednotku vkládáte. Po provedení přizpůsobení bude v obou jednotkách shodné tajné číslo, kód imobilizéru, VIN. Poznámka: Pokud přizpůsobuj ete ve voze řídicí j ednotku motoru, která j e úplně nová (j eště nebyla nikdy v žádném voze použita), pak použij te komfortní funkci Přizpůsobení nové ŘJ motoru.

72 SuperVAG Učení klíčů (Přístrojový panel, Imobilizér) Přesný postup pro učení klíčků je v programu co možná nejvíce zjednodušen. Po uživateli se žádá, aby pouze zadal nezbytné parametry. Před začátkem učení je třeba mít k dispozici:. Všechny klíče, které mají na příslušném voze fungovat. Tedy i ty, které mají pracovat jako náhradní. Všechny klíče, které nejsou ve chvíli učení k dispozici, budou zapomenuty. 2. Ve všech klíčích, které chcete učit musí být vložen správný transpondér (čip). Ověření správného typu transpondéru zjistíte takto: Vložte klíč do zapalování a otočte do polohy. Navažte komunikaci a v zobrazeném seznamu paměti závad zkontrolujte, zda není přítomna závada : Klíček signál příliš nízký nebo Klíček žádná komunikace. Tento postup proveďte pro každý klíč! 3. Tajné číslo Tajné číslo je napsané na plastovém resp. kovovém přívěsku (u originálních klíčů pod ochrannou ploškou, která se musí seškrabat). Jedná se o číslo (max. hodnota je 9999), ale počet cifer může být i menší (např. 20). Pokud neznáte správné tajné číslo, pak můžete použít funkci Zjištění tajného čísla (k dispozici v programu TOOLBOX VW u podporovaných vozů). Provedení učení klíčů Zobrazí se okno, do kterého je třeba zadat tajný kód pro přepnutí imobilizéru do režimu učení klíčů. Tajné číslo je nutno zadávat velmi pečlivě, při trojím chybném zadání se imobilizér zablokuje na delší dobu a nereaguje ani na případné zadání správného tajného čísla. Při chybném zadání tajného čísla se objeví chybové hlášení. Upozornění: Pokud se Vám zobrazí po zadání tajného čísla chybové hlášení, nezkoušejte zadat tajné číslo znovu, ale ověřte, zda je zadané číslo správné. Po třech neúspěšných pokusech zadání taj ného čísla v imobilizéru (resp. přístroj ovém panelu) pomocí funkce Login, se tato funkce na delší dobu zablokuj e (j e třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut, aniž by běžela diagnostická komunikace).

73 COMFORT VW - Starší verze 73 Pokud bylo tajné číslo zadáno správně, můžete si zvolit počet nových klíčů, které chcete naučit. Je třeba vždy učit všechny klíče, které chcete používat, protože při každém učení se mění stávající kódy imobilizéru a klíčů. Případné staré klíče, které před učením fungovaly, již fungovat nebudou, pokud je znovu nenaučíte. Po potvrzení příslušného počtu nových klíčů kliknutím na tlačítko OK je nutno vypnout zapalování (bez ukončování komunikace), vysunout klíček ze spínací skříňky, zasunout další klíček, zapnout zapalování alespoň na jednu sekundu, vypnout zapalování, zasunout další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se režim učení automaticky přeruší. Pokud jste během této doby nestihli naprogramovat všechny klíče, je nutno celou proceduru opakovat.

74 74 SuperVAG Učení dálkových ovládání (Centrální modul komfortního systému) Funkce je určena k učení originálního dálkového ovládání umístěného v klíči k vozu. Vždy je potřeba mít všechny ovladače ve chvíli učení k dispozici. Po zvolení příkazu zadáte počet dálkových ovládání, které chcete naučit (max. počet je 4). Od zobrazení výzvy máte 5 vteřin na to, abyste stiskli libovolné tlačítko na všech dálkových ovládáních, která se mají učit. Funkce je dostupná u těchto vozů: Volkswagen Polo (9N) r.v Golf 4 (J) r.v Passat (3B) r.v Audi Audi A4 (8D) r.v Škoda Octavia (U) r.v Superb (3U) r.v Fabia (6Y) r.v Roomster (5J) r.v SEAT Ibiza (6K) r.v Toledo (M) r.v Leon (M) r.v

75 COMFORT VW - Starší verze Komfortní funkce dálkového ovládání (Centrální modul komfortního systému) Po zvolení funkce se Vám zobrazí dialogové okno zobrazující aktuální nastavení komfortních funkcí dálkového ovládání. Kliknutím myší na nápis Změnit nastavíte, kterou funkci si přejete zapnout resp. vypnout. Po stisku zobrazeného tlačítka Zapiš změny dojde k uložení zvolených změn do řídicí jednotky. Obsah okna se liší podle toho, kolik funkcí příslušná jednotka nabízí (na obrázku je k dispozici jediná funkce): Funkce je podporována u těchto vozů: Tato funkce je dostupná u řídicích jednotek komunikujících na protokolu KWP28.

76 76 SuperVAG Otevření čelistí elektronické parkovací brzdy pro výměnu brzdových destiček Na vozech s elektronickou parkovací brzdou se čelisti před výměnou brzdových destiček otevírají příkazem do řídicí jednotky. Po výměně brzdových destiček je třeba čelisti zase zavřít a provést základní nastavení (oměření tloušťky obložení).. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou 53 El. parkovací brzda 2. Vyvolejte komfortní funkci Otevření čelistí brzdy. 3. Zatlačte pístek dovnitř a vyměňte obložení. 4. Vyvolejte komfortní funkci Zavření čelistí brzdy. 5. Vyvolejte komfortní funkci Základní nastavení čelistí brzdy. 6. Vymažte případné závady. Funkce je dostupná u těchto vozů: Audi A6 4F, od r.v. 2005, Audi A8, od r.v. 2005, Volkswagen Passat 3C, od r.v. 2005,... - pokud byly vybaveny elektronickou parkovací brzdou.

77 COMFORT VW - Starší verze Učení klíčů (7místný PIN) Pokračujte ke kapitole "Učení klíčů". Rozdíl je pouze v tajném čísle, které v tomto případě obsahuje více údajů Přizpůsobení přístrojového panelu (imo 3.g.) Pokud došlo k výměně řídicí jednotky motoru, je nutno provést její vzájemné přizpůsobení s řídicí jednotkou imobilizéru. Správný postup se liší podle toho, zda je ve voze imobilizér 2. nebo 3. generace. Vozy s imobilizérem 2. generace (do r.v.2000) K přizpůsobení vyměněné řídicí jednotky slouží komfortní funkce Přizpůsobení řídicí jednotky motoru, která je dostupná při komunikaci s přístrojovým panelem nebo s imobilizérem. Lze ji použít pouze pokud bylo zapalování zapnuto přizpůsobeným klíčkem (zkontrolujte paměť závad). Pokud bylo přizpůsobení provedeno správně, zobrazí se následující hlášení: Při chybně provedeném přizpůsobení se zobrazí chybové hlášení. Chyba v přizpůsobení řídicí jednotky motoru může nastat, pokud jste zapnuli zapalování nepřizpůsobeným klíčkem (je třeba ho nejdříve naprogramovat), řídicí jednotka motoru není určena do vozu s imobilizérem, kde je použit imobilizér třetí generace apod. Tam použijte Komfortní funkci Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace. Vozy s imobilizérem 3. a 4. generace (od r.v.2000) Pokud je ve voze imobilizér 3. generace, pak se operace přizpůsobení provádí při komunikaci s tou řídicí jednotkou, která je do auta vložena jako nová (motor, přístrojový panel /imobilizér). Do této nové jednotky budou přeneseny údaje o voze (VIN, kód imobilizéru). Po vyvolání komfortní funkce Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace budete vyzvání k zadání tajného čísla, které bylo platné ve voze, ze kterého jednotka pochází. Po ověření zadejte tajné číslo auta, do kterého řídicí jednotku vkládáte.

78 78 SuperVAG Po provedení přizpůsobení bude v obou jednotkách shodné tajné číslo, kód imobilizéru, VIN. Poznámka: Pokud přizpůsobuj ete ve voze řídicí j ednotku motoru, která j e úplně nová (j eště nebyla nikdy v žádném voze použita), pak použij te komfortní funkci Přizpůsobení nové ŘJ motoru.

79 COMFORT VW - Starší verze Tempomat Aktivace - Po montáži páčky a připojení kabeláže podle schématu zvolte tuto funkci. Deaktivace - Zvolte tuto funkci a poté odpojte kabely a demontujte páčku tempomatu Čtení readiness kódu Readiness kód je číslo obsahující výsledky testů emisního systému. Touto funkcí kód zobrazíte Odhad počtu najetých km Pomocí této funkce zjistíte přibližný stav najetých km v jednotce motoru. Podporované jednotky: EDC5 EDC6 a další, viz 79

80 SuperVAG Zvláštní komunikace Toto menu obsahuje příkazy pro navázání komunikace se speciálními parametry (více jednotek současně, speciální adresy...) Zvláštní komunikace probíhá mimo diagnostickou komunikaci Ruční zadání adresy V případě, že chcete navázat komunikaci s řídicí jednotkou, která se nenachází v seznamu dostupných jednotek (menu Výběr řídicí jednotky), ale její adresu znáte, použijte příkaz Ruční zadání adresy. Adresu zadávejte přímo z klávesnice. Po navolení správné adresy a kliknutí na tlačítko OK se začne navazovat komunikace. Ruční zadání adresy můžete kdykoliv zrušit tlačítkem Storno. Poznámka - příkaz Nepoužívat sběrnici CAN-BUS: Pokud zadáte adresu řídicí jednotky a před ni umístíte středník (např. ; pro elektroniku motoru), pak se neprovede automatická detekce typu sběrnice CAN-BUS, ale provede se pouze pokus o navázání komunikace na K-line.

81 COMFORT VW - Starší verze Gateway - sběrné služby Služby Gateway jsou dostupné pouze na vozech s přímým spojením CAN-BUS mezi řídicí jednotkou diagnostického rozhraní dat. sběrnice CAN a diagnostickou zásuvkou OBD (Octavia II,...) Vypnout / zapnout přepravní režim Přepravní režim je stav, kdy jsou vypnuty spotřebiče komfortního okruhu (autorádio, vnitřní osvětlení, ovládání oken ). Užívá se před uvedením vozidla do provozu (zpravidla po dobu přepravy z výrobního závodu). Po vypnutí přepravního režimu se zapnou přístroje komfortního okruhu a fungují již bez dalšího omezení. Nabídka Přepravní režim umožňuje vypnutí nebo zapnutí přepravního režimu. Poznámka: Tuto funkci lze využít pouze, má-li vůz naj eto méně než 50 km. Mazání všech závad Je vyslán příkaz, který provede vymazání pamětí závad všech řídicích jednotek na sběrnici CAN.

82 SuperVAG Elektronika motoru - sestava U dvouřadých motorů jsou k řízení vstřikování použity dvě řídicí jednotky. Zpravidla se navazuje komunikace s každou zvlášť (El. motoru a 2). Pro některé speciální operace (zákl. nast. škrticí klapky) je potřeba komunikovat s oběma jednotkami najednou. K tomu slouží adresa "Elektronika motoru - sestava". Pro navázání komunikace je k dispozici pouze omezený seznam příkazů komunikace (další příkazy odmítnou jednotky provést). Zbylé příkazy jsou k dispozici při komunikaci s jedinou jednotkou VW Crafter - elektronika motoru Pomocí této funkce navážete komunikaci s ŘJ motoru VW Crafter. Komunikace následně obsahuje stejné funkce jako běžná diagnostika. Postupně budou přibývat i možnosti komunikace s dalšími jednotkami na tomto voze. Použitá norma je ISO 4229 (UDS).

83 COMFORT VW - Starší verze 7 83 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem S adaptérem pro připojení počítače k automobilu jsou dodávány celkem tři propojovací nástavce s různými diagnostickými konektory. Všechny tři kabely mají na jednom konci stejný konektor, kterým se příslušný nástavec zapojí do diagnostického adaptéru. Konektor OBD Pro vozy s datem výroby kolem roku 995 a novější se používá 6-ti PINový diagnostický konektor OBDII (viz obrázek). U tohoto konektoru nehrozí poškození adaptéru vlivem chybného připojení (nelze zapojit obráceně). 6-ti pinový diagnostický konektor OBD-II Konektor pětipinový (modely s jednobodovým vstřikováním) Pro vozy Škoda-Favorit a starší modely Škoda-Felicia se používá 5-ti PINový diagnostický konektor. U těchto vozů je nejdříve nutno sejmout kryt na diagnostickém konektoru automobilu a teprve potom připojit konektor adaptéru. Ani u tohoto konektoru nehrozí poškození adaptéru vlivem chybného připojení (nelze zapojit obráceně). 5-ti pinový diagnostický konektor Konektor Audi 2x2 Pro starší vozy VW a Audi, které používají dva dvoupinové konektory, se použije kabel se čtyřmi samostatně vyvedenými vodiči, přičemž je nutno dbát na správné připojení jednotlivých vodičů. Černý diagnostický konektor je konektor napájecí, je vhodné vždy ověřit správnou polaritu napájecího napětí. Zeleno-bílý vodič diagnostického kabelu potom připojte na pin +2V, modrobílý vodič potom na kostru. Při obrácení polarity dojde k přetavení pojistky automobilu napájející diagnostickou zásuvku, může však dojít i k poškození adaptéru. Proto věnujte zapojování napájecích vodičů zvýšenou pozornost. Hnědý nebo bílý diagnostický konektor potom obsahuje datové piny K a L, na pin K se připojí zelený vodič diagnostického kabelu, na pin L potom modrý vodič diagnostického kabelu. Při špatném připojení datových vodičů nehrozí žádné poškození. Pokud daný vůz obsahuje více datových diagnostických zásuvek (více řídicích jednotek), je nutné vždy najít příslušnou zásuvku pro danou řídicí jednotku (např. airbag, ABS, klimatizaci atd.) a propojit příslušný datový pin K se zeleným vodičem diagnostického kabelu. Tyto přídavné diagnostické konektory většinou neobsahují pin L, takže modrý vodič diagnostického kabelu zůstane nepřipojen.

84 84 SuperVAG Konektor VW LT Využijte nástavce se samostatnými piny a osaďte konektor dle tabulky (podle toho, se kterou řídicí jednotkou chcete komunikovat). Řídicí jednotka Zelenobílý vodič Napájení (+ 2V) 3 3 Imobilizér Řízení motoru Modrobílý vodič Napájení (-, kostra) Zelený vodič Datový pin K 4 4 pohled na zásuvku v autě (otočeno o 90 ) 7. Redukce PSA CAN S modulem COMFORT PSA získává zákazník také redukci PSA CAN 2, resp. příplatkovou verzi PSA CAN 3. a) zákazník s redukcí PSA CAN 2 při komunikaci s jednotkami PSA je doporučeno předem připojit redukci PSA CAN 2 pokud program zjistí, že je u aktuálně komunikované jednotky vyžadována komunikace bez redukce, vyzve k jejímu odpojení b) zákazník s redukcí PSA CAN 3 pro komunikaci s jednotkami PSA je doporučeno předem připojit redukci PSA CAN 3 v případě, že jednotka vyžaduje jiný typ komunikace, vyzve program k odpojení redukce PSA CAN 3, resp. k připojení verze PSA CAN 2 Pozor: Redukce PSA CAN 2 / 3 není nutné konfigurovat a netýká se jich ani aktualizace firmware.

85 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Poloha diagnostické zásuvky ve voze - koncern VW Výrobce Model Rok výrobyr Poloha diagnostické zásuvky VW Passat VW Passat VW Passat (3B) VW Passat (3C) VW Passat VW Golf VW Golf VW Golf (J) VW Golf (K) VW Golf (5K) VW Polo VW Polo

86 86 SuperVAG VW Polo VW Jetta VW Scirocco VW Corrado VW Bora VW Sharan VW Sharan Audi A Audi A6/ Audi Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi TT Audi Cabrio Škoda Fabia (6Y) Škoda Fabia (5J) Škoda Octavia (U) Škoda Octavia (Z) Škoda Roomster (5M) Škoda Superb (3U) Škoda Superb (3T)

87 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Škoda Yeti Seat Leon Seat Leon Seat Ibiza Seat Ibiza Seat Cordoba Seat Cordoba Seat Alhambra Seat Alhambra Seat Arosa Seat Toledo Seat Toledo Seat Exeo

88 SuperVAG Poloha diagnostické zásuvky v automobilu - Koncern PSA. Níže pod ochranným krytem u levého kolena řidiče 2. Pod dnem v přihrádce pod loketní opěrkou 3. Pod ochranným krytem u pravého kolena řidiče 4. Pod ochranným krytem těsně pod ventilací 5. Pod středovým panelem 6. Na sloupku řízení Modely Peugeot Poloha Modely Citroën diagnostické zásuvky BERLINGO (B9) BERLINGO BERLINGO 2 /LPG/ CNG/EL C C2 CAN C2 VAN C3 C3 Picasso C3 PLURIEL CAN C3 PLURIEL VAN C3 Remodel Poloha diagnostické zásuvky 3 6

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ učební text Petr Kočí Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001

Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 Manuál Launch X431 quicheck V1.01.001 20.5.2011 Všechna práva vyhrazena! Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačního vyhledávacího systému a nesmí se vysílat žádným způsobem,

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více