Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa"

Transkript

1

2

3 Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, např. zapojení adaptéru k vozu se jmenovitým napětím větším než 2 V, nesprávným zapojením koncovky s volnými piny apod. Dále se záruka nevztahuje na poškození adaptéru mechanickými vlivy, vodou, agresivními látkami, zvýšenou teplotou apod. Záruka se také neposkytuje na adaptér, do kterého byl proveden jakýkoliv zásah neautorizovanou osobou.

4

5 5 Obsah Licence 7 Licenční... podmínky 7 Autorská... práva 7 Obsah... dodávky 8 Systémové požadavky 8 Instalace a konfigurace 9 Instalace... systému SuperVAG Diagnostic Tools 9 Konfigurace... komunikačního adaptéru 2 Aktualizace... firmw are adaptéru po internetu Správce licence... Expertní režim Aktivace... produktů SuperVAG Diagnostic Tools 26 Doinstalování... dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools 27 Aktualizace... systému SuperVAG 30 Instalace... ovladačů kabelu USB do Windows 3 Přihlášení... adaptéru Bluetooth do počítače 32 Odinstalování... systému SuperVAG Diagnostic Tools 34 Spuštění modulů diagnostiky SuperVAG 35 SuperVAG Servisní... funkce 36 Navázání... komunikace 38 Možné... důvody nenavázání komunikace 39 DIAG Readiness... code Příkazy komunikace COMFORT Ovládací prvky... Základní funkce Komfortní... funkce 54 Zvláštní... komunikace 55 Automatický... test COMFORT VW - Starší verze Příkazy... komunikace 57

6 6 SuperVAG Kódování... Přizpůsobení... Oprávnění... přístupu Komfortní... funkce 63 Základní nastavení... škrticí klapky (Elektronika motoru) Reset volnoběhu... Škoda Felicia,3 MPI (Elektronika motoru) Základní nastavení... ventilu AGR (Elektronika motoru) Kontrola počátku... vstřiku TDi (Elektronika motoru) Korekce startovací... dávky u motoru TDi (Elektronika motoru) Základní nastavení... předstihu (Elektronika motoru) Přizpůsobení... servisních intervalů (Přístrojový panel) Přizpůsobení... řídicí jednotky motoru Učení klíčů... (Přístrojový panel, Imobilizér) Učení dálkových... ovládání (Centrální modul komfortního systému) Komfortní... funkce dálkového ovládání (Centrální modul komfortního systému) Otevření čelistí... elektronické parkovací brzdy pro výměnu brzdových destiček Učení klíčů... (7místný PIN) Přizpůsobení... přístrojového panelu (imo 3.g.) Tempomat... Čtení readiness... kódu Odhad počtu... najetých km Zvláštní... komunikace 80 Ruční zadání... adresy Gatew ay -... sběrné služby Elektronika... motoru - sestava VW Crafter... - elektronika motoru Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Redukce... PSA CAN 84 Poloha... diagnostické zásuvky ve voze - koncern VW 85 Poloha... diagnostické zásuvky v automobilu - Koncern PSA 88

7 Licence Licence. Licenční podmínky 7 Instalací, kopírováním, načtením, otevřením nebo jiným použitím tohoto programu souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento program užívat. Program je chráněn autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Program se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva: Smíte si vytvořit jednu záložní kopii programu. Tuto záložní kopii smíte použít výhradně k archivním účelům. Licence na program se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro užití více než jedním uživatelem. Program nelze pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat. Bez omezení dalších práv může výrobce ukončit tuto smlouvu, jestliže nesplníte její podmínky. V takovém případě musíte zničit všechny kopie programu a datových souborů. Komunikační kabel je součástí poskytované licence. Není dovoleno zasahovat do jeho zapojení..2 Autorská práva Veškerá vlastnická práva a práva na duševní vlastnictví týkající se tohoto programu, doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie programu jsou majetkem výrobce. Tištěný materiál dodávaný s programem není povoleno kopírovat. Veškerá vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví obsažená v tomto programu jsou majetkem vlastníka obsahu a jsou chráněna příslušnými autorskými zákony a zákony a úmluvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva neposkytuje žádná práva týkající se obsahu. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena výrobci. Výrobce nenese v žádném případě odpovědnost za následné škody, ať jsou jakékoliv /včetně a bez omezení, přímé nebo nepřímé škody na zdraví, ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoliv další zvláštní ztráty/, způsobené užíváním nebo nemožností užívat tento produkt, i když byl výrobce upozorněn na možnost vzniku takových škod. V žádném případě a ze žádného ustanovení této smlouvy nevyplývá, že by odpovědnost výrobce přesahovala částku Vámi zaplacenou za program včetně hardwarového převodníku.

8 8.3 SuperVAG Obsah dodávky licence SuperVAG (DIAG / COMFORT VW / COMFORT PSA / TOOLBOX) odolný a praktický kufřík komunikační adaptér USB nebo USB/Bluetooth (za příplatek) konektory potřebné k propojení s vozidlem návod k obsluze instalační DVD možnost získání nadstandardních příplatkových služeb: - aktualizace - školení 2 Systémové požadavky Minimální konfigurace počítače procesor 500 MHz tiskárna (pro tisk paměti závad) GB RAM (Win XP), 2 GB RAM (Win Vista / 7) Operační systém Windows XP / Vista / 7 + jejich instalované aktualizace! volný port USB / Bluetooth,5 GB volného místa na disku DVD mechanika minimální rozlišení obrazu 800x600 px internetové připojení (pouze pro stažení nových verzí a firmware adaptéru)

9 Systémové požadavky 3 9 Instalace a konfigurace Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé instalační procedury. Úkony specifické pro jednotlivé vydané verze najdete vždy na v sekci Podpora. 3. Instalace systému SuperVAG Diagnostic Tools Pokud máte v systému aktivovanou volbu CD - Autorun, spustí se instalátor automaticky. V opačném případě spusťte soubor setupxx.exe na instalačním DVD (nebo ze složky, kam byl soubor stažen z internetu) a vyčkejte, než bude instalace automaticky pokračovat. Nespouštějte během této doby instalaci znovu! Registrační údaje Po shlédnutí základních informací a přijetí licenčních podmínek budete vyzváni k vyplnění registračních údajů a k zadání typu rozhraní komunikačního adaptéru. Pozor! Typ připojení (USB/Bluetooth/sériový port) musí být správně nastaven. Nesprávná informace může zamezit funkci programu. Po nastavení všech informací klikněte na tlačítko Další.

10 0 SuperVAG Licenční údaje V okně Výběr produktů SuperVAG nastavte, které programy mají být instalovány. Zaškrtněte pouze programy, pro které vlastníte platnou licenci. Ostatní programy nebudou po nainstalování fungovat. Cílové umístění Dále si můžete zvolit, do kterého adresáře chcete diagnostický systém SuperVAG nainstalovat. Adresář volíte buď výběrem cesty v adresářové struktuře pomoc myši nebo přímým zadáním z klávesnice do okna s aktuálním adresářem. Pokud nezměníte nabízenou volbu, program se nainstaluje do přednastaveného adresáře C:\Program Files\Carsoft\SuperVAG.

11 Instalace a konfigurace Nastavení zástupců programů V předposledním okně instalace si můžete zvolit zda vytvořit ikonu na ploše a/nebo v panelu rychlého přístupu na liště (vedle tlačítka Start). Kliknutím na tlačítko Další se spustí vlastní instalace. Po jejím skončení se zobrazí přehled nainstalovaných ovladačů, které je možno později aktualizovat pomocí nabídky Start / Programy / Carsoft / Instalace USB ovladačů. Tento průvodce instalací obsahuje pouze obecný popis celé procedury. Úkony specifické pro jednotlivé verze najdete vždy na v sekci Podpora. Po dokončení instalace můžete program spustit v nabídce Start / Programy / Carsoft / SuperVAG poklepáním na ikonu SuperVAG. Pokud jste zvolili vytvoření ikon na ploše a/nebo v panelu rychlého spouštění, najdete ikony také tam. Poznámka: Po dokončení instalace si můžete nechat zobrazit informace o Novinkách ve verzi, popřípadě průvodce novými funkcemi.

12 2 3.2 SuperVAG Konfigurace komunikačního adaptéru Konfiguraci komunikačního adaptéru si program automaticky vyžádá po každé instalaci programu. Pokud dojde ke změně zakoupených licencí, musí být konfigurace spolu se Správcem licence spuštěna manuálně. Ke konfiguraci je určen speciální program SuperVAG Configurator. Po instalaci diagnostického systému SuperVAG se tento program spustí automaticky. Později je možné jej spustit přes (START / Programy / Carsoft / SuperVAG Configurator) nebo přímo v programu SuperVAG prostřednictvím Navigační ikony vlevo nahoře a položky Konfigurace. SuperVAG Configurator slouží k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG. Pro bezchybnou funkci programu je nutná správná kombinace verze programu, firmware adaptéru a zakoupených licencí! Kliknutím na tlačítko Konfigurace adaptéru se automaticky provede otestování portů počítače, vyhledá se adaptér a zkontroluje jeho nastavení. Vpravo se též zobrazí všechny programy, pro které vlastníte licenci (viz obr. níže). V případě potřeby se provede aktualizace firmware v komunikačním adaptéru. Poznámka: Pokud používáte adaptér bluetooth (a tento je již přihlášený v počítači), zaškrtněte políčko bluetooth, viz kapitola Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače. Pokud je vše správně nastaveno, objeví se hlášení Kontrola adaptéru dokončena. Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools.

13 Instalace a konfigurace 3 Políčko "Bezpečná komunikace" Pokud se během práce s diagnostikou SuperVAG objeví závada 707 nebo 30a, je problém v konfiguraci vašeho počítače. Pro odstranění těchto potíží stačí zatrhnout políčko Bezpečná komunikace Aktualizace firmware adaptéru po internetu Pokud používáte mimo COMFORT VW nebo PSA i další moduly, je nutné s každou novou verzí programu aktualizovat také firmware Vašeho adaptéru! Stiskněte tlačítko Konfigurace adaptéru: Pokud je to vyžadováno, zobrazí se okno pro Aktualizaci firmware adaptéru :

14 4 SuperVAG Zajistěte, aby byl Váš počítač připojen k internetu a stiskněte Aktualizace po internetu. Ostatní tlačítka není nutné v běžných případech využívat. Po dokončení aktualizace se automaticky zopakuje konfigurace adaptéru, po které je program připraven k použití.

15 Instalace a konfigurace Správce licence Správa licence vyvolá externí program pro načtení a zadání licenčního čísla komunikačního adaptéru. Pomocí licenčního čísla lze aktivovat jednotlivé programy, které komunikují pomocí komunikačního adaptéru SuperVAG. Pro práci se správcem licencí je třeba, aby byl komunikační adaptér připojený do počítače i auta.

16 SuperVAG Expertní režim Tento režim slouží k přihlášení komunikačního adaptéru do systému SuperVAG Diagnostic Tools a kromě toho umožňuje i další nastavení. Přihlášení komunikačního adaptéru do systému (expertní režim) Na kartě Systém klikněte na typ komunikačního portu, ke kterému je připojen Váš komunikační adaptér (pro volbu USB zvolte USB Virtual COM). Potom klikněte na tlačítko Najdi připojený adaptér.

17 Instalace a konfigurace 7 Po vyhledání adaptéru se zobrazí karta Licence a na ní informace o Vašem adaptéru. Klikněte na tlačítko OK a můžete začít pracovat s programy SuperVAG Diagnostic Tools. Další funkce expertního režimu V expertním režimu je možné změnit různá nastavení programů SuperVAG Diagnostic Tools. Pro přehlednost jsou jednotlivé parametry uspořádány na kartách. V dalším textu je popis jednotlivých funkcí uspořádán podle těchto karet.

18 8 SuperVAG Karta Systém Výběr typu portu Pod horním okrajem záložky jsou tlačítka pro nastavení typu spojení mezi počítačem a komunikačním adaptérem. Kliknutím na správné tlačítko se Vám zobrazí dostupná čísla portů. Pokud se Vám zobrazí jeden nebo více portů, prohledají se po kliknutí na tlačítko Najdi připojený adaptér automaticky všechny dostupné porty a po nalezení se zobrazí informace o připojeném komunikačním adaptéru (přepne se na kartu Licence). Režim kompatibility s Windows 98 Toto políčko označte, pokud máte problémy s komunikací pod Windows 98/Me (běžně není potřeba). Rozlišení obrazovky V nabídce je seznam dostupných rozlišení grafického adaptéru. Pouhým výběrem jiného nastavení dojde k přepnutí grafického adaptéru na zvolený režim. Tato volba je platná pouze do nejbližšího restartu operačního systému. Pokud jste s novým nastavením spokojeni, klikněte na tlačítko Změň trvale, nové údaje se zapíší do registrů a nastavení zůstane zachováno trvale.

19 Instalace a konfigurace Karta SuperVAG Nastavení komunikace Hold time definuje prodlevu při navazování komunikace v ms. Správná hodnota je 40 ms. Pooling definuje časování testu sériového portu. Správná hodnota je 40. Waiting definuje časování odesílání dat do jednotky. Správná hodnota je 20. Pro řídicí jednotky do roku 998 (zejména přístrojové panely s palubním počítačem) je doporučená hodnota 250. Ostatní parametry Je-li zatržena volba Zobrazit řetězec dlouhého kódování, pak je zobrazen řetězec dlouhého kódování (funkce dostupná na autech faceliftovaných po roce 2003 u řídicích jednotek, které funkci Dlouhé kódování podporují) v hexadecimální formě.

20 20 SuperVAG Nastavení tisku Výběrem tiskárny ze seznamu přednastavíte výchozí tiskárnu pro tisk, bez ohledu na přednastavenou výchozí tiskárnu Windows. Parametry servisu Identifikace definuje nadpis na výtisku paměti závad. Kód dílny zde zadejte Nevada kód Vaší dílny. Zabezpečení Tato funkce umožňuje chránit funkci Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů před neautorizovaným použitím. Zapnutí hesla Kliknutím na zátržku Aktivovat heslo do funkce Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů se zobrazí okno pro zadání hesla. Toto heslo je třeba zadat dvakrát stejně. Pokud je heslo aktivováno, pak je možné využít funkci přizpůsobení čítače ujetých kilometrů pouze po správném zadání hesla. Vypnutí hesla Zrušte zatržení u textu Aktivovat heslo do funkce Přizpůsobení čítače ujetých kilometrů. Aby zabezpečení bylo skutečně vypnuto, musíte opět zadat heslo (autorizace změny).

21 Instalace a konfigurace Karta FLASH Parametry komunikace Prodleva definuje časování odesílaných dat. Správná hodnota je. Velikost bloku definuje množství najednou načítaných dat při čtení řídicí jednotky. Správná hodnota je 346. Prodleva KWP definuje časování protokolu KWP2000. Správná hodnota je 00. Čekání před novým navazováním komunikace definuje časovou prodlevu před opakováním navazování komunikace. Správná hodnota je 200. Nastavení odesílání souborů Slouží k nastavení odchozí pošty pro zasílání souborů přímo z programu FLASH. Pokud používáte k příjímání a odesílání pošty program na Vašem počítači, např. Outlook Express, Outlook, Eudora nebo Thunderbird, zvolte typ klienta Windows klient. Pokud přistupujete k poště přes webové rozhraní, kontaktujte Vašeho poskytovatele připojení pro adresu a parametry SMTP serveru. Příklad pro nastavení pošty na serveru quick.cz : - SMTP Server : Uživatelské jméno : Heslo : Vaše mailová adresa : SMTP.QUICK.CZ <Vaše přihlašovací j méno> <Vaše přístupové heslo ke schránce> <Vaše mailová adresa na serveru QUICK>

22 22 SuperVAG - Příjemce : Příklad pro nastavení pošty na serveru seznam.cz : SMTP Server : Uživatelské jméno : Heslo : Vaše mailová adresa : Příjemce : smtp.seznam.cz <Vaše přihlašovací j <Vaše přístupové heslo ke schránce> <Vaše přihlašovací j Karta KEY Všechna potřebná nastavení provedete přímo na kartě SuperVAG. Nastavení pro oba programy jsou shodná Karta Licence Údaje na této kartě jsou uvedeny bez informací o instalovaných produktech a bez informace o verzi firmware v komunikačním adaptéru. Pokud máte připojený komunikační adaptér do počítače i do auta (stačí zajistit jeho napájení), provedete pomocí klávesy F Najdi připojený adaptér test adaptéru a zobrazíte jeho parametry. Aktualizace firmware nahraje do komunikačního kabelu aktuální data pro komunikaci. Doporučujeme provést tuto aktualizaci vždy po získání nové verze programu.

23 Instalace a konfigurace Karta Ovladače USB Údaje na této kartě slouží ke kontrole verze ovladačů USB, příp. k jejich přeinstalování. Poznámka: Tato karta je dostupná pouze v případě, že jste zvolili typ rozhraní USB (na kartě Systém). Instalace ovladačů Před manipulací s ovladači odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nemusí být všechny soubory správně přepsány. Instalaci ovladačů neprovádějte na jiné, již nainstalované ovladače (údaj v políčku Nainstalovaná verze USB ovladačů), ale proveďte vždy nejprve odinstalování ovladačů. Odinstalování ovladačů Před odinstalováním ovladačů odpojte USB adaptér od počítače. Jinak nelze ovladače z počítače kompletně odinstalovat.

24 SuperVAG Karta Systemové informace Pod zobrazenými systémovými informacemi jsou k dispozici systémové ikony zjednoduší Vám hledání systémových funkcí jako např: vyvolání okna Správce hardware nastavení datumu a času konfigurace řízení spotřeby Vašeho počítače externí aktualizace komunikačního adaptéru

25 Instalace a konfigurace Karta Registry Windows Informace centrálního registru Windows, které jsou zde zobrazeny, slouží pouze k nahlédnutí. Není možné je nijak upravovat.

26 SuperVAG Aktivace produktů SuperVAG Diagnostic Tools. Nejprve je nutné vyčíst původní licenční číslo: komunikační kabel musí být připojen k automobilu i k počítači (zelená dioda svítí) spusťte program SuperVAG Configurator (START / Programy / Carsoft / SuperVAG Configurator) v okně SuperVAG Configurator klikněte na tlačítko Konfigurace adaptéru, čímž vyhledáte informace o připojeném komunikačním adaptéru stiskněte klávesu Správce licence klikněte na tlačítko Vyčti licenční číslo a zobrazí se Vaše aktuální licenční číslo

27 Instalace a konfigurace 27 toto číslo odešlete spolu s objednávkou (popř. zprávou o zaplacení) na adresu (tel.: ) POZOR! Mezi vyčtením a zapsáním nového licenčního čísla nesmí být přeinstalována verze diagnostiky SuperVAG! Program však může být mezi vyčtením a zapsáním vypnut a znovu zapnut. 2. Vzápětí Vám vygenerujeme licenční číslo nové, které vložíte do políčka Nové licenční číslo a klepnete na tlačítko Zapiš do adaptéru. 3. Zopakujte konfiguraci adaptéru v okně SuperVAG Configurator. 4. Můžete začít pracovat s programy SuperVAG. 3.4 Doinstalování dalšího produktu řady SuperVAG Diagnostic Tools Pokud si přejete doinstalovat nově zakoupený program systému SuperVAG Diagnostic Tools, je nutné nainstalovat znovu celý diagnostický systém SuperVAG z instalačního CD nebo ze souboru, který stáhnete ze stránek (sekce Ke stažení). V okně Výběr produktů SuperVAG poté zaškrtněte všechny produkty, ke kterým vlastníte licenci (včetně nově zakoupené). Následně je nutné získat od nás nové licenční číslo pro tuto skupinu produktů a zadat je do Správce licence v okně SuperVAG Configurator. Postupujte podle předešlé kapitoly "Aktivace produktu řady SVG". Poznámka: Pokud máte aktivovány i jiné moduly než COMFORT VW/PSA, zobrazí se výzva k

28 28 SuperVAG Aktualizaci firmware adaptéru, viz kapitola Konfigurace adaptéru/zjednodušený režim/aktualizace firmware.

29 Instalace a konfigurace 29 Klikněte na tlačítko Správce licence. Zobrazí se následující okno, ve kterém Načtete licenční kód a nadiktujete jej nebo napíšete Vašemu prodejci diagnostiky. Ten Vám buď obratem nebo v krátké době sdělí kód nový, vygenerovaný na základě nově dokoupené licence. Vepište jej do políčka níže a klikněte na Zapiš do kabelu. Poznámka: V době mezi vyčtením starého kódu a zapsáním nového neinstalujte žádnou novou verzi ani firmware adaptéru!

30 SuperVAG Aktualizace systému SuperVAG Aktualizace zaručují vašim programům aktuálnost a správnou funkci. Proto doporučujeme sledovat naše webové stránky a zveřejněné aktualizace co nejdříve instalovat. Aktualizace je možné získat buď online (stažením z našich webových stránek) nebo použitím instalačního DVD s poslední verzí systému SuperVAG Diagnostic Tools. Instalace nejnovějších aktualizací je možná teprve po uhrazení předplatného aktualizací na příslušný rok. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak tyto novinky získat, je stáhnout aktuální verzi systému SuperVAG Diagnostic Tools přímo z webových stránek Soubory naleznete v sekci Ke stažení. Instalace aktualizací je jednoduchá a není při ní potřeba kontaktovat prodejce pro další údaje. Stačí pouze spustit stažený soubor (běžně se po stažení ukládá na plochu) a pokračovat jako při běžné instalaci systému SuperVAG. V okně Výběr produktů SuperVAG zaškrtněte pouze Vámi zakoupené produkty a po dokončení instalace a prvním spuštění některé z aplikací proveďte Konfiguraci adaptéru (Nástroje / Možnosti). Ta si možná vyžádá také Aktualizaci firmware Vašeho adaptéru (viz následující kapitola). Poznámka: Pokud se při první komunikaci s vozem zobrazí hlášení o chybějícím předplatném aktualizací, restartujte aplikaci SuperVAG. V případě kdy během instalace nové verze nastanou problémy, zkuste verzi nejprve nainstalovat znovu a pokud potíže přetrvají, kontaktujte Vašeho prodejce diagnostiky.

31 Instalace a konfigurace Instalace ovladačů kabelu USB do Windows Drivery USB se instalují v průběhu instalace. Podmínkou je, zvolit typ rozhraní USB (dle obrázku z průběhu instalace). Ke konci instalace budete informováni o nainstalovaných driverech (ovladačích) USB a jejich verzi (pouze ve Windows XP). Pokud je aktuální (dostupná) vyšší verze ovladačů, můžete kliknutím na tlačítko Odinstalovat tyto ovladače odebrat a následně tlačítkem Instalovat vložit do systému nové. Ovladače je též možné doinstalovat kdykoli pomocí jednoduché aplikace v nabídce START / Programy / Carsoft / Reinstalace ovladačů USB

32 SuperVAG Přihlášení adaptéru Bluetooth do počítače Vyhledání komunikačního adaptéru UNIVERSAL. Zastrčte přijímač bluetooth do zdířky USB. Vyčkejte, než proběhne instalace potřebných ovladačů a poté stiskněte modrou ikonu Bluetooth v pravém dolním rohu (viz obrázek). 2. Zobrazí se okno, ve kterém zvolíte Přidat nové zařízení. 3. Připojte komunikační adaptér UNIVERSAL k napětí (do OBD konektoru ve voze), zatrhněte políčko Zařízení je nastaveno a klikněte na Další. Poté začne vyhledávání dostupného adaptéru. 4. Po dokončení vyhledávání se objeví okno s nalezenými bluetooth zařízeními. Zvolte požadovaný komunikační adaptér (jméno a výrobní číslo) a klikněte na Další.

33 Instalace a konfigurace 5. V následujícím dialogovém okně zadejte klíč 0 podle obrázku: 6. Dokončenou instalaci signalizuje následující dialog: 33

34 SuperVAG Odinstalování systému SuperVAG Diagnostic Tools V nabídce Nastavení / Ovládací panely je ikona Přidat nebo odebrat programy. Dvojitě na ni klikněte a zobrazí se Vám seznam nainstalovaných a zaregistrovaných programů. V seznamu zobrazených nainstalovaných programů vyhledejte SuperVAG Diagnostic Tools a klikněte na tlačítko Odebrat. Pokračujte podle instrukcí. Systém SuperVAG Diagnostic Tools odinstalujete též kliknutím na položku Odinstalovat aplikaci SuperVAG Diagnostic Tools přímo v nabídce Start / Programy / Carsoft.

35 Instalace a konfigurace 4 35 Spuštění modulů diagnostiky SuperVAG Poklepejte na příslušnou ikonu na ploše Windows: SUPERVAG 20 - spuštění modulů DIAG, COMFORT VW / PSA TOOLBOX - spuštění modulu TOOLBOX 5 SuperVAG 20 Pracovní plocha programu SuperVAG 20: Teprve po zvolení konkrétního modelu vozu a zahájení diagnostiky budete volit mezi jednotlivými moduly, jako jsou DIAG nebo COMFORT. Jednotlivé části základní pracovní plochy SuperVAG:. Pole s ovládacími ikonami sdruženými do záložek (Diagnostika) - mění se podle aktuální pozice v programu 2. Pole pro výběr automobilky 3. Seznam jednotlivých modelů dané automobilky 4. Okno informující o aktuálních procesech při komunikaci s vozem 5. Okno nápovědy Základní pracovní plocha diagnostiky SuperVAG před vybráním modelu

36 36 5. SuperVAG Servisní funkce Všechny servisní funkce jsou shromážděny v levém horním rohu obrazovky: Oblast servisních funkcí s otevřeným menu Menu Servisních funkcí vyvoláte kliknutím na Navigační ikonu Konfigurace otevře okno SuperVAG Configurator umožňuje konfigurovat komunikační adaptér více o programu SuperVAG Configurator v kapitole "Konfigurace kom. adaptéru" Novinky v této verzi zobrazí přehledný seznam novinek a změn u jednotlivých verzí diagnostiky SuperVAG Návod k obsluze zobrazí tento manuál ve formátu nápovědy Windows O programu zobrazí informace o aktuálně používané verzi programu Načtení grafu načte graf uložený diagnostikou do počítače KONEC Ukončení programu Vedle Menu servisních funkcí můžete využít také dvojici ikon umístěných vedle navigační ikony: Vyfoť a ulož obrazovku pomocí této ikony uložíte Vaši aktuální obrazovku jako obrázek obrázky jsou ukládány do složky Dokumenty/Carsoft/ Screenshots a mohou být poté otevřeny pomocí Průzkumníka nebo odeslány em formát ukládání DATUM-ČAS-Screenshot-číslo (př.2029_82_screenshot_00)

37 SuperVAG 20 Spusť TeamViewer spustí aplikaci TeamViewer pro vzdálenou obsluhu Vašeho počítače pomocí tohoto programu může po zadání přístupového kódu technik vzdáleně pracovat s Vaším počítačem a provádět na něm nutná nastavení obecný návod pro použití programu TeamViewer 37

38 SuperVAG Navázání komunikace Navázání komunikace je proces, který se skládá ze tří kroků:. Výběr automobilky - výběr myší / klávesnicí ze seznamu (šipkami) 2. Výběr modelu - myší / klávesnicí 3. Kliknutí na ikonu Zahájit diagnostiku 4. Zvolte požadovaný modul diagnostiky pomocí záložek v horní časti okna (COMFORT, DIAG,...) Výběr modulu pomocí záložek 5. Další kroky se liší podle toho, jaký byl zvolen modul diagnostiky. Pokračujte ke kapitole COMFORT nebo DIAG.

39 SuperVAG Možné důvody nenavázání komunikace Zkontrolujte tyto možné příčiny: klíč nebyl v poloze řídicí jednotka imobilizéru není ve voze přítomna nelze navázat komunikaci z důvody poruchy v autě (např. hlášení o zkratu), nelze navázat komunikaci z důvody poruchy komunikačního adaptéru (např. hlášení o zkratu) Klíč nebyl v poloze Aby byla umožněna komunikace s řídicími jednotkami, musí být klíč vždy v poloze. Řídicí jednotka imobilizéru není ve voze přítomna Vozy vyrobené do roku 994 nemusí mít funkce elektronické imobilizéru v klíči vůbec integrovány. Zkontrolujte, zda v klíči, který v současné době funguje je vložen transpondér. Nelze navázat komunikaci z důvodu poruchy vozu / komunikačního adaptéru Při hlášení K-line zkrat na kostru nebo K-line zkrat na plus je třeba proměřit komunikační vodiče v automobilu a odstranit případné závady. Vyzkoušejte komunikační adaptér v jiném autě (tím zjistíte, zda je chyba ve voze či nikoliv). Pokud je závada ve voze a Vy nemáte dostatečné vybavení, pak přenechejte odstranění této závady odbornému servisu. Pokud je závada v adaptéru, obraťte se na Vašeho dodavatele programu SuperVAG a předejte mu adaptér i s popisem závady na opravu.

40 SuperVAG DIAG Tento program spustíte poklepáním na ikonu na ploše Windows. Diagnostický program DIAG podporuje komunikaci s vozy, které používají normu ISO 94-2, ISO a ISO Na pracovní ploše SuperVAG zvolte model vozu. 2. Klikněte na ikonu Zahájit diagnostiku 3. Zobrazí se následující menu: 4. Klepněte na ikonu a zobrazí se pracovní plocha DIAG:

41 SuperVAG Readiness code Výpis základních informací o řídicí jednotce (identifikace EOBD, poloha lambda sond, stav readiness kódu, stav systému vstřikování, ) se zobrazuje automaticky po spuštění modulu DIAG. Dialog Readiness code Příkazy komunikace Menu Příkazy komunikace je shodné s chováním téhož menu v modulu COMFORT (a příslušných Základních funkcí). Více informací najdete v kapitole COMFORT / Základní funkce. Menu Příkazy komunikace

42 SuperVAG COMFORT Tuto aplikaci spustíte poklepáním na ikonu na ploše Windows. Funkce, které ještě nebyly převedeny do nového prostředí, naleznete v nabídce START / PROGRAMY / Carsoft / COMFORT VW pod ikonou. Popis těchto funkcí v původním prostředí najdete v tomto manuálu v kapitole COMFORT VW - Starší verze. Jak pokračovat Máte spuštěn program SuperVAG pomocí ikony.. Na pracovní ploše SuperVAG zvolte model vozu. 2. Klikněte na ikonu Zahájit diagnostiku 3. Zvolte konkrétní řídicí jednotku pomocí ikon v horním panelu. Pokud nenajdete požadovanou ŘJ v základní nabídce, klepněte na ikonu, která vyvolá okno s nabídkou všech dostupných jednotek, sdružených do záložek (vlevo) podle adres (více o této nabídce v následující kapitole). 4. Eventuálně zvolte konkrétní typ řídicí jednotky (pokud nebyl přiřazen automaticky). Jestliže základní nabídka neobsahuje požadovanou řídicí jednotku, je možné přepnout v levé části okna na rozšířenou nabídku. 5. Zobrazí se následující menu, kde můžete volit mezi záložkami Diagnostika (Základní funkce) a Komfortní funkce. Více informací najdete v následujících dvou kapitolách Základní, resp. Komfortní funkce.. Výběr automobilky a konkrétního modelu 3. Volba konkrétní řídicí jednotky

43 SuperVAG 20 Okno se všemi dostupnými jednotkami 4. Bližší výběr řídicí jednotky 5. Příklad nabídky základních funkcí 43

44 SuperVAG Ovládací prvky Nabídka všech jednotek Tuto nabídku vyvoláte kliknutím na ikonu: Příslušnou ikonu naleznete na konci řady ikon poté, co zvolíte na úvodní obrazovce model vozu a program se přepne na obrazovku výběru řídicí jednotky. K dispozici jsou dva typy zobrazení dostupných jednotek: Jednotky jsou vypsány jako běžný seznam Ikony jsou zobrazeny graficky jako velké ikony

45 SuperVAG Mezi těmito dvěma módy zobrazení je možné přepínat pomocí ikon v horním rohu: Další možnosti ovládání nabídky jednotek: Filtr - vepsáním písmen dojde k filtrování seznamu dle zadání Záhlaví sloupců - kliknutím na záhlaví dojde k seřazení podle příslušného sloupce (dvojitě = obrácené pořadí) Dvojklik - dvojitým kliknutím na příslušnou ikonu zahájíte komunikaci Základní funkce Všechny základní funkce najdete ve společném menu a přistupovat k nim můžete pomocí ikon po navázání komunikace s příslušnou řídicí jednotkou: Příklad nabídky základních funkcí Identifikace řídicí jednotky Identifikace jednotky se poprvé provede automaticky hned po jejím výběru a úspěšném navázání komunikace. Po kliknutí na tlačítko Identifikace Pomocí tlačítka dojde k opětovnému načtení stejných položek identifikace. můžete přepínat mezi zkráceným a úplným zobrazením identifikace.

46 SuperVAG Čtení paměti závad Pro zobrazení paměti závad klikněte na ikonu "Čtení paměti závad". Pamět závad - základní zobrazení Pokud chcete obsah paměti závad vymazat, nebo vytisknout, použijte k tomu tlačítko resp. umístěné v pravé horní části obrazovky. Doplňkové informace je možné získat po rozkliknutí políček "Zobrazení okolních podmínek závady" a "Bližší popis k závadě" (jsou-li tyto informace k dispozici). Podrobné zobrazení paměti závad

47 SuperVAG Význam závad: Statická závada (travalá) Závada, jejíž příčiny v současné době trvají. Pokud ji vymažete, pravděpodobně se objeví znovu (někdy až po delší době nebo po vypnutí/zapnutí zapalování). Sporadická závada (nahodilá) Závada, jejíž příčiny v současné době pominuly. Tato závada neovlivňuje chod jednotky a pokud ji vymažete, neobjeví se znovu (s výjimkou závad způsobených náhodnými podmínkami - např. zlomený kabel, který funguje jen sporadicky).

48 SuperVAG Čtení bloku naměřených hodnot Pro výběr měřených veličin (bloků) klikněte na ikonu "Čtení bloků naměřených hodnot". Výběr veličin pro čtení se provádí pomocí dialogu "Výběr fyzikálních veličin" (okno pro výběr). Tyto veličiny jsou závislé na typu řídicí jednotky, se kterou probíhá komunikace. Programy COMFORT VW i PSA dokáže zobrazit současně až 6 hodnot ze 4 bloků. Seznam měřených hodnot lze v tomto dialogu sestavovat libovolně až do limitu 6 hodnot nebo 4 bloků. O využití limitu Vás informují žluté ukazatele v dolní části okna. Přepínání jednotlivých měřených hodnot během samotného čtení není možné, lze pouze ukončit čtení a provést nový výběr veličin.

49 SuperVAG 20 K zaznamenání grafů měřených veličin slouží ikona Nahrávání ukončíte tlačítkem 49 umístěná v pravé části obrazovky.. Před zahájením záznamu se vás program zeptá na název, pod kterým chcete zaznamenaný graf uložit do souboru: Pro ukončení čtení bloků klikněte na tlačítko v pravé části obrazovky. Zaznamenané grafy můžete kdykoli vyvolat přímo v základním okně aplikace COMFORT PSA - tedy ještě před navázáním komunikace. V Servisních funkcích zbolte "Načtení grafu" a ze seznamu vyberte požadovaný soubor s uloženým grafem:

50 50 SuperVAG Prohlížení bloků hodnot Načtený graf naměřených hodnot umožňuje několik operací:. Listovat grafem vpřed a vzad 2. Exportovat do programu Excel 3. Tisk Kliknutím na šipku tohoto tlačítka otevřete celou nabídku rozšířeného nastavení: 4. Posuvníkem lze nastavit průhlednost okna (pro porovnání s dalším měřením) 5. Nastavení stylu, jakým se zobrazují hodnoty 6. Zobrazení os

51 SuperVAG Procedura Login Pro spuštění této funkce klepněte na ikonu Poznámka: Tato funkce se používá na modelech automobilů faceliftovaných do roku 2003 (komunikační protokol KWP2000). U nověj ších modelů použij te funkci Oprávnění přístupu (viz kapitola COMFORT VW - Starší verze). Tato funkce se používá k získání přístupu k některým dalším funkcím, které je nutno chránit přístupovým kódem (např. programování klíčků zapalování apod.). Po zvolení této funkce se objeví zadávací okno, do kterého se vloží příslušné tajné číslo. Číslo můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného tajného čísla a kliknutí na tlačítko OK se příkaz provede. Pokud bylo číslo zadáno správně, objeví se hlášení Probíhá komunikace s řídicí j ednotkou. Zadej te příkaz. Pokud však bylo zadáno špatné číslo, objeví se chybové hlášení Funkce j e neznámá, nelze j i momentálně provést nebo byl zadán špatný kód. Chybové hlášení zmizí po kliknutí na tlačítko OK nebo po vybrání libovolného příkazu z menu. Kliknutím na tlačítko Storno můžete provádění příkazu kdykoliv ukončit, aniž by došlo k vyslání tajného čísla do řídicí jednotky. Upozornění: Po třech neúspěšných pokusech zadání taj ného čísla v imobilizéru (resp. přístroj ovém panelu nebo ŘJ motoru) pomocí funkce Login, se tato funkce na delší dobu zablokuj e (j e třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut, aniž by běžela diagnostická komunikace). Pokud se Vám zobrazí po zadání loginu chybové hlášení, nezkoušej te zadat taj né číslo znovu, ale ověřte zda j e číslo, které j ste zadali správné.

52 SuperVAG Diagnostika akčních členů Selektivní test akčních členů Kliknutím na tlačítko "Diagnostika akčních členů" zobrazíte dialog "Výběr akčních členů": Po zvolení některého z akčních členů klikněte na tlačítko OK. Tím spustíte samotný test akčního členu. Pokud chcete zvolit jiný akční člen pro testování, klikněte na. Test ukončíte tlačítkem. Sekvenční test akčních členů Některé jednotky (koncern VW do roku 2005 a několik pozdějších typů) nabízejí pouze postupný test všech akčních členů. Pokud chcete zvolit jiný akční člen pro testování, můžete použít jedině ikonu Další akční člen Test ukončíte tlačítkem..

53 SuperVAG Základní nastavení Funkci spustíte kliknutím na ikonu "Základní nastavení": Vyberte požadovaný člen z následujícího dialogu a klikněte na OK. Automaticky se provede zákl. nastavení vybraného členu. Přejít k dalšímu členu / Ukončit funkci Základní nastavení Tato ikona znovu zobrazí dialog výběru členů pro provedení základního nastavení. Pomocí této ikony ukončíte funkci základního nastavení. Popis funkce Pomocí funkce Základní nastavení se provádí nastavení elektricky ovládaných členů (např. škrticí klapky, systému regulace světlé výšky apod.) do základní (nulové) polohy. Před provedením této funkce je nutno prostudovat dílenskou příručku k danému systému, který hodláte uvést do základního nastavení příp. použít komfortní funkci pro daný člen (např. Základní nastavení škrticí klapky). Pokud nepoužijete komfortní funkci, je způsob ovládání programu základního nastavení stejný jako v režimu Čtení bloku naměřených hodnot. Upozornění: Pokud je vybraný člen poškozen (nebo třeba špatně namontován) a není tedy možné dosáhnout nulového bodu, dojde po vyvolání základního nastavení k omezení funkce řídicí jednotky (nulový bod byl vymazán, ale nebyl znovu nastaven).

54 SuperVAG Konec komunikace Kliknutím na ikonu "Konec komunikace" jednotkou. dojde k ukončení komunikace s příslušnou řídicí Následně můžete odpojit komunikační adaptér z auta a vypnout zapalování Komfortní funkce V této nabídce najdete sadu komfortních funkcí, zjednodušujících vybrané diagnostické postupy na motorových řídicích jednotkách koncernu VW a PSA. Příklad nabídky komfortních funkcí Postup při používání jednotlivých komfortních funkcí je popsán přímo v programu SuperVAG. Následujte proto těchto pokynů.

55 SuperVAG Zvláštní komunikace Toto menu obsahuje příkazy pro navázání komunikace se speciálními parametry (více jednotek současně, speciální adresy...) Zvláštní komunikace probíhá mimo diagnostickou komunikaci Automatický test Funkci spustíte kliknutím na následující ikonu: Funkce slouží k základnímu otestování automobilu, obsahujícímu větší počet řídicích jednotek. Diagnostický systém postupně zkontroluje všechny jednotky, které může vůz obsahovat a přečte paměť závad. Seznam nalezených jednotek zobrazí ve stromové struktuře. Při procházení seznamu je možné kliknutím na značku + resp. před názvem jednotky výpis závad rozbalit nebo sbalit, aby byl seznam přehlednější. Další funkce: Vytiskne výsledky automatického testu podle nabídnutého náhledu. Uloží výsledky automatického testu do souboru HTML pod zadaným jménem do zvolené složky. Vymaže paměť závad ve všech jednotkách nalezených během automatického testu. Vymazání závad se provádí při běžném navázání komunikace s řídicí jednotkou pomocí funkce Čtení paměti závad (F2) a následnou volbou tlačítka Vymazat paměť závad. Zobrazené závady nejsou aktualizovány (musí se znovu provést kompletní automatický test). Pokud navážete komunikaci volbou z menu, pak se výsledky automatického testu zruší a po ukončení komunikace nebudou zobrazeny.

56 56 6 SuperVAG COMFORT VW - Starší verze Funkce, které ještě nebyly převedeny do nového prostředí, naleznete v nabídce START / PROGRAMY / Carsoft / COMFORT VW pod ikonou. V následujících kapitolách proto uvádíme pouze ty funkce, které ještě nebyly převedeny do nového prostředí SuperVAG 200, a musejí být proto vyvolány v původní aplikaci COMFORT VW. Pracovní plocha programu COMFORT VW se skládá z těchto částí:. Výběr řídicí jednotky - rozbalí kompletní nabídku všech možných řidicích jednotek ve skupinách podle adres 2. Příkaz Zvláštní komunikace - nabídne několik speciálních možností komunikace 3. Speciální příkazy - otevře nabídku speciálních obslužných funkcí 4. Řada ikon - pro přímý přístup a komunikaci s vybranými řídicími jednotkami

57 COMFORT VW - Starší verze Příkazy komunikace Toto menu se objeví při komunikaci s každou řídicí jednotkou, i když ne všechny funkce je možné vždy použít (zejména starší řídicí jednotky některé funkce neumožňují). V dalším textu jsou jednotlivé funkce popsány. Pro snazší přístup jsou tyto příkazy dostupné i v liště (na kliknutí myší). Poznámka: Na novějších autech (komunikační protokol KWP2000 po roce 2003) bývá příkaz Čtení jednotlivé hodnoty nahrazen příkazem Oprávnění přístupu. Parametry komunikace: - stav komunikace můžete sledovat v dolní části obrazovky ve stavovém řádku - zde se dozvíte název jednotky, komunikační protokol, údaje o adaptéru - blikající znaky "I" a " " znamenají probíhající komunikaci

58 SuperVAG Kódování Po zvolení této funkce se objeví zadávací okno, do kterého se vloží příslušný kód řídicí jednotky. Tento kód získáte v dílenská příručce k danému systému (je závislý na výbavě příslušného automobilu). Kód můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného kódu a kliknutí na tlačítko OK se příkaz provede a vzápětí se v identifikačním okně řídicí jednotky (žlutý pruh nahoře) objeví nové kódové číslo. Pokud však byl zadán špatný kód, objeví se chybové hlášení Funkce j e neznámá, nelze j i momentálně provést nebo byl zadán špatný kód. Chybové hlášení zmizí po kliknutí na tlačítko OK nebo po vybrání libovolného příkazu z menu. Kliknutím na tlačítko Storno můžete provádění příkazu kdykoliv ukončit, aniž by došlo k vyslání kódového čísla do řídicí jednotky Poznámka: Zadáním nevhodného kódového čísla může doj ít k omezení některých funkcí řídicí j ednotky (ABS, ) a vygenerování příslušného chybového hlášení.

59 COMFORT VW - Starší verze 59 Dlouhé kódování Některé typy řídicích jednotek u vozů se sběrnicí CAN (Škoda Octavia 2004-, VW Golf 2003-VW Touran, Seat Altea ) mají kódové číslo větší než 3 byty. Délka kódového čísla je např. 2 znaků, z nichž každý znak může kódovat nastavení až 8 různých funkcí. SuperVAG automaticky detekuje toto tzv. dlouhé kódování a při navázání komunikace vyplní políčko Kódování slovem Dlouhé. Změna dlouhého kódování se provádí v dialogovém okně, kde jsou všechny funkce zobrazeny. Když podržíte kurzor myši chvíli nad řádkem, zobrazí se Vám krátká nápověda k příslušné položce. Volbou výbavy vozu (výběr z nabídky vpravo nahoře, zde: výbava Medium) se automaticky zobrazí pouze položky, které lze upravovat (zapínat či vypínat) v příslušné výbavě automobilu. V případě, že zvolíte výbavu All, pak se Vám zobrazí všechny funkce, bez ohledu na to, zda řídicí jednotka změnu nastavení těchto funkcí povolí. Pokud nejsou k dispozici různé varianty podle výbavy, nebude nabídka dostupná. V dialogovém okně dlouhé kódování můžete vypnout či zapnout jednotlivé funkce. Tlačítko Ulož kódování Pro evidenci si můžete uložit kódování do souboru (před tím, než provedete nějakou změnu). Tlačítko Načti kódování

60 60 SuperVAG V případě, že chcete vrátit změny, které jste provedli, můžete načíst předem uložené kódování a to nechat zapsat do paměti řídicí jednotky. Program přitom kontroluje pouze délku kódování (celkový počet znaků) a typ řídicí jednotky (adresu). Tlačítko Zruš Zavře dialogové okno, aniž by se změny, které byly provedeny, zapsaly do paměti řídicí jednotky. Tlačítko Zapiš změny Zavře dialogové okno a změny, které byly provedeny, zapíše do paměti řídicí jednotky.

61 COMFORT VW - Starší verze Přizpůsobení Po zobrazení příslušné obrazovky ve funkci Přizpůsobení je nejdříve nutno zadat číslo kanálu (v rozsahu 255). Dostupná čísla kanálu pro jednotlivé řídicí jednotky najdete v dílenské příručce k danému systému automobilu. Číslo kanálu můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného čísla kanálu klikněte na tlačítko Čtení přednastavené hodnoty a v okně Přednastavená hodnota se objeví hodnota odpovídající Vámi zvolenému kanálu. Pokud chcete zkontrolovat hodnoty uložené v dalších kanálech, zadejte jiné číslo kanálu a opět klikněte na tlačítko Čtení přednastavené hodnoty. Nahoře se barevně zobrazí krátká poznámka k načtené hodnotě (popis). Pokud budete chtít změnit hodnotu uloženou v paměti řídicí jednotky, zadejte do okna Nová hodnota Vámi požadovanou hodnotu (v rozsahu ). Tuto hodnotu můžete nejdříve vyzkoušet kliknutím na tlačítko Testování nové hodnoty, kdy se nová hodnota pošle do řídicí jednotky, aniž by se ukládala do paměti této jednotky. Pokud test nové hodnoty dopadl dobře a chcete novou hodnotu uložit do paměti řídicí jednotky, klikněte na tlačítko Uložení nové hodnoty. Vymazání adaptačních hodnot Zvláštní funkci má tlačítko Vymazat adaptační hodnoty. Tato funkce se vždy týká kanálu 0 bez ohledu na to, jaký kanál máte nastaven v okně Číslo kanálu. Stejně tak je nová hodnota přednastavena na 0 bez ohledu na číslo zadané v okně Nová hodnota. Po úspěšném provedení této funkce se v okně Přednastavená hodnota objeví číslo 0, při neúspěšném provedení se zobrazí chybové hlášení. Zobrazení hodnoty přizpůsobení servisní interval inspekce při skutečném stavu 000 km do servisní prohlídky (hodnota krát koeficient v horním poli).

62 SuperVAG Oprávnění přístupu Poznámka: Tato funkce j e dostupná pouze na komunikačním protokolu KWP2000. Tato funkce se používá k získání přístupu k některým dalším funkcím, které je nutno chránit přístupovým kódem (např. programování klíčků zapalování apod.). Po zvolení této funkce se objeví zadávací okno, do kterého se vloží příslušné tajné číslo. Číslo můžete zadat buď přímo na klávesnici počítače nebo pomocí myši klikáním na šipky vpravo od zadávacího okna. Po navolení správného tajného čísla a kliknutí na tlačítko OK se příkaz provede. Pokud bylo číslo zadáno správně, objeví se hlášení Probíhá komunikace s řídicí j ednotkou. Zadej te příkaz. Pokud však byl zadáno špatné číslo, objeví se chybové hlášení Funkce j e neznámá, nelze j i momentálně provést nebo byl zadán špatný kód. Chybové hlášení zmizí po kliknutí na tlačítko OK nebo po vybrání libovolného příkazu z menu. Kliknutím na tlačítko Storno můžete provádění příkazu kdykoliv ukončit, aniž by došlo k vyslání tajného čísla do řídicí jednotky. Upozornění: Tato funkce bývá implementována u vozů s imobilizérem 4. generace. Taj né číslo pro programování klíčů nebo přizpůsobování řídicích j ednotek nebývá přij ato dříve než po určité prodlevě po zapnutí zapalování (většinou 0-30 minut). Zpřístupnění některých funkcí (např. přizpůsobení) pak vyžaduj e j eště delší prodlevu. Upozornění: Po třech neúspěšných pokusech zadání taj ného čísla pomocí funkce Oprávnění přístupu se tato funkce na delší dobu zablokuj e. Je třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut, aniž by běžela diagnostická komunikace. Poté se funkce opět odblokuj e

63 COMFORT VW - Starší verze Komfortní funkce Poznámka: Toto menu se objeví při komunikaci s vybranými řídicími jednotkami (motor, přístrojový panel, imobilizér) a obsahuje rozšířené příkazy, které umožňují nebo zjednodušují některé operace (nastavení servisních intervalů, programování klíčků, apod. ). V dalším textu jsou jednotlivé funkce popsány. Za nadpisem kapitoly jsou v závorce uvedeny řídicí jednotky, u kterých se daná funkce v menu objeví Základní nastavení škrticí klapky (Elektronika motoru) Po manipulaci se škrticí klapkou (výměna, čištění apod.) nebo po výměně řidicí jednotky se musí provést základní nastavení škrticí klapky, během čehož dojde k načtení charakteristiky škrticí klapky (počáteční a koncový bod) do řídicí jednotky. Tato funkce je použitelná pouze u benzínových motorů. Pokud se objeví v menu i při komunikaci s dieselovým motorem, nepoužívejte ji (program by to stejně neumožnil). Po volbě tohoto příkazu z menu se začne škrticí klapka pohybovat a na obrazovce se zobrazí některé stavové veličiny řídicí jednotky (čtení bloku naměřených hodnot). Základní nastavení škrticí klapky lze provést jen jednou. Opakovat nastavení je možné pouze až po ukončení komunikace a následném vypnutí a zapnutí zapalování. Základní nastavení škrticí klapky u dvouřadých motorů se provádí při komunikaci s adresou 3Elektronika motoru - sestava.

64 SuperVAG Reset volnoběhu Škoda Felicia,3 MPI (Elektronika motoru) U vozů Felicia,3 MPI 40 a 50 kw se stává, že po vyčištění škrticí klapky a provedení základního nastavení zůstávají volnoběžné otáčky motoru "viset" na hodnotě okolo 2000 ot/min. Volbou tohoto příkazu dojde k úplnému vymazání adaptačních hodnot. Funkci "Reset volnoběhu..." aktivujete po navázání komunikace s ŘJ motoru v nabídce komfortních funkcí: Zobrazí se následující upozornění, po kterém už je možné spustit samotnou proceduru resetování volnoběhu: Po úspěšném dokončení procedury se zobrazí následující informační okno, popisující další nutné kroky k úspěšnému resetu volnoběhu:

65 COMFORT VW - Starší verze Základní nastavení ventilu AGR (Elektronika motoru) Tato funkce je určena pro motory s elektricky řízeným proporcionálním ventilem AGR, např. Škoda Fabia s benzinovým motorem (,4 6V). Po manipulaci s ventilem AGR (výměna) nebo po výměně řidicí jednotky se musí provést základní nastavení tohoto ventilu, během kterého dojde k načtení charakteristiky (počáteční a koncový bod) do řídicí jednotky. Po volbě tohoto příkazu z menu se začne ventil uzavírat a otevírat a na obrazovce se zobrazí některé stavové veličiny řídicí jednotky (čtení bloku naměřených hodnot). Základní nastavení ventilu AGR lze provést jen jednou. Opakovat nastavení je možné až po vypnutí a zapnutí zapalování.

66 SuperVAG Kontrola počátku vstřiku TDi (Elektronika motoru) Poznámka: Kontrola počátku vstřiku čerpadla TDi se provádí pouze u čerpadel řady VR (VP). U motorů se systémem čerpadlo-tryska (PD) a common-rail se tato kontrola neprovádí. Kontrola se provádí s nastartovaným motorem zahřátým na provozní teplotu. Počátek vstřiku musí být zkontrolován po výměně řídicí jednotky motoru, vstřikovacího čerpadla, ozubeného řemene nebo po povolení šroubů vstřikovacího čerpadla a rozvodových kol ozubeného řemene. V průběhu kontroly je motor uveden do základního nastavení, proto nezvyšujte otáčky pomocí plynového pedálu (kontrolka žhavení na přístrojovém panelu bliká). Na začátku budete vyzváni k výběru typu motoru (u vozů Škoda Octavia je prováděna autodetekce).

67 COMFORT VW - Starší verze 67 Potom se objeví graf dynamické kontroly počátku vstřiku. Trojúhelníčkem je vyznačeno aktuální nastavení počátku vstřiku. Pokud je trojúhelníček mimo vyznačené toleranční pásmo, pak je třeba motor vypnout a čerpadlo znovu seřídit (hodnoty jsou platné, pokud je v době seřizování motor v základním nastavení kontrolka žhavení na přístrojovém panelu rychle bliká).

68 SuperVAG Korekce startovací dávky u motoru TDi (Elektronika motoru) Tato funkce j e dostupná pouze u motorů TDi a SDi. Funkce Nastavení startovací dávky slouží ke korekci startovací dávky paliva u motorů TDi a SDi. Nejdříve zkontrolujte stav akumulátoru a startéru, popř. změřte kompresní poměr jednotlivých válců. Pokud je vše v pořádku, ale teplý motor špatně startuje, je pravděpodobnou příčinou špatné čerpadlo. Stav čerpadla je možné částečně kompenzovat pomocí korekce startovací dávky. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru a zkontrolujte příp. vymažte paměť závad. V menu příkazy Komfortní funkce zvolte funkci Nastavení startovací dávky TDi. Posuvníkem nastavte vhodnou korekci a stiskněte tlačítko Ulož korekci. Po uložení příslušné hodnoty se automaticky ukončí komunikace. Nyní můžete provést zkušební start.

69 COMFORT VW - Starší verze Základní nastavení předstihu (Elektronika motoru) Provádí se u vozů, které mají Hallův snímač umístěn na rozdělovači např. Škoda Felicia,6l/55 kw nebo Škoda Octavia,6l/55 kw. nastartujte motor a zahřejte ho min. na teplotu 80 C navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru a zkontrolujte příp. vymažte paměť závad v menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku řídicí jednotka automaticky zvýší otáčky na cca 300 ot/min, po dosažení těchto otáček seřiďte pomocí stroboskopu předstih otáčením rozdělovače na hodnotu 6 ± ukončete komunikaci a vypněte motor Pokud nelze nastavení provést:. zkontrolujte paměť závad 2. zkontrolujte zahřátí motoru (alespoň 80 C) 3. musí být vypnutá klimatizace 4. musí být sepnutý spínač volnoběhu (nesmí být sešlápnutý pedál akcelerace)

70 SuperVAG Přizpůsobení servisních intervalů (Přístrojový panel) Po výměně oleje nebo po servisní prohlídce je nutno provést nastavení příslušného servisního intervalu. U vozů s prodlouženým servisním intervalem, kde je skutečná hodnota servisního intervalu vypočítávána průběžně podle jízdních podmínek, je možné provést pouze reset těchto intervalů na přednastavenou hodnotu příkazem Reset serv. intervalů.. Reset servisního intervalu u vozů bez proměnného servisního intervalu Starší modely mají možnost přizpůsobení servisních intervalů na přesnou hodnotu. K tomu slouží funkce Přizpůsobení servisních intervalů, pomocí které můžete nastavit příslušný počet kilometrů (resp. dnů) do dalšího rozsvícení příslušného symbolu. Poznámka: Kromě individuálního nastavení lze použít i zjednodušený reset servisních intervalů. Pro nastavení nové hodnoty zvolte Individuální nastavení (olej / insp): 2. Reset servisního intervalu u vozů s proměnným servisním intervalem Použijte funkci Reset servisních intervalů. Všechny aktivní servisní intervaly se automaticky nastaví na výchozí hodnotu.

71 COMFORT VW - Starší verze Přizpůsobení řídicí jednotky motoru Pokud došlo k výměně řídicí jednotky motoru, je nutno provést její vzájemné přizpůsobení s řídicí jednotkou imobilizéru. Správný postup se liší podle toho, zda je ve voze imobilizér 2. nebo 3. generace. Vozy s imobilizérem 2. generace (do r.v.2000) K přizpůsobení vyměněné řídicí jednotky slouží komfortní funkce Přizpůsobení řídicí jednotky motoru, která je dostupná při komunikaci s přístrojovým panelem nebo s imobilizérem. Lze ji použít pouze pokud bylo zapalování zapnuto přizpůsobeným klíčkem (zkontrolujte paměť závad). Pokud bylo přizpůsobení provedeno správně, zobrazí se následující hlášení: Při chybně provedeném přizpůsobení se zobrazí chybové hlášení. Chyba v přizpůsobení řídicí jednotky motoru může nastat, pokud jste zapnuli zapalování nepřizpůsobeným klíčkem (je třeba ho nejdříve naprogramovat), řídicí jednotka motoru není určena do vozu s imobilizérem, kde je použit imobilizér třetí generace apod. Tam použijte Komfortní funkci Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace. Vozy s imobilizérem 3. a 4. generace (od r.v.2000) Pokud je ve voze imobilizér 3. generace, pak se operace přizpůsobení provádí při komunikaci s tou řídicí jednotkou, která je do auta vložena jako nová (motor, přístrojový panel /imobilizér). Do této nové jednotky budou přeneseny údaje o voze (VIN, kód imobilizéru). Po vyvolání komfortní funkce Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace budete vyzvání k zadání tajného čísla, které bylo platné ve voze, ze kterého jednotka pochází. Po ověření zadejte tajné číslo auta, do kterého řídicí jednotku vkládáte. Po provedení přizpůsobení bude v obou jednotkách shodné tajné číslo, kód imobilizéru, VIN. Poznámka: Pokud přizpůsobuj ete ve voze řídicí j ednotku motoru, která j e úplně nová (j eště nebyla nikdy v žádném voze použita), pak použij te komfortní funkci Přizpůsobení nové ŘJ motoru.

72 SuperVAG Učení klíčů (Přístrojový panel, Imobilizér) Přesný postup pro učení klíčků je v programu co možná nejvíce zjednodušen. Po uživateli se žádá, aby pouze zadal nezbytné parametry. Před začátkem učení je třeba mít k dispozici:. Všechny klíče, které mají na příslušném voze fungovat. Tedy i ty, které mají pracovat jako náhradní. Všechny klíče, které nejsou ve chvíli učení k dispozici, budou zapomenuty. 2. Ve všech klíčích, které chcete učit musí být vložen správný transpondér (čip). Ověření správného typu transpondéru zjistíte takto: Vložte klíč do zapalování a otočte do polohy. Navažte komunikaci a v zobrazeném seznamu paměti závad zkontrolujte, zda není přítomna závada : Klíček signál příliš nízký nebo Klíček žádná komunikace. Tento postup proveďte pro každý klíč! 3. Tajné číslo Tajné číslo je napsané na plastovém resp. kovovém přívěsku (u originálních klíčů pod ochrannou ploškou, která se musí seškrabat). Jedná se o číslo (max. hodnota je 9999), ale počet cifer může být i menší (např. 20). Pokud neznáte správné tajné číslo, pak můžete použít funkci Zjištění tajného čísla (k dispozici v programu TOOLBOX VW u podporovaných vozů). Provedení učení klíčů Zobrazí se okno, do kterého je třeba zadat tajný kód pro přepnutí imobilizéru do režimu učení klíčů. Tajné číslo je nutno zadávat velmi pečlivě, při trojím chybném zadání se imobilizér zablokuje na delší dobu a nereaguje ani na případné zadání správného tajného čísla. Při chybném zadání tajného čísla se objeví chybové hlášení. Upozornění: Pokud se Vám zobrazí po zadání tajného čísla chybové hlášení, nezkoušejte zadat tajné číslo znovu, ale ověřte, zda je zadané číslo správné. Po třech neúspěšných pokusech zadání taj ného čísla v imobilizéru (resp. přístroj ovém panelu) pomocí funkce Login, se tato funkce na delší dobu zablokuj e (j e třeba nechat zapnuté zapalování alespoň na 30 minut, aniž by běžela diagnostická komunikace).

73 COMFORT VW - Starší verze 73 Pokud bylo tajné číslo zadáno správně, můžete si zvolit počet nových klíčů, které chcete naučit. Je třeba vždy učit všechny klíče, které chcete používat, protože při každém učení se mění stávající kódy imobilizéru a klíčů. Případné staré klíče, které před učením fungovaly, již fungovat nebudou, pokud je znovu nenaučíte. Po potvrzení příslušného počtu nových klíčů kliknutím na tlačítko OK je nutno vypnout zapalování (bez ukončování komunikace), vysunout klíček ze spínací skříňky, zasunout další klíček, zapnout zapalování alespoň na jednu sekundu, vypnout zapalování, zasunout další klíček atd. Celková doba zapnutí zapalování při programování klíčků je 30 sekund, není tedy dobré nechávat zapnuté zapalování příliš dlouho. Po 30 sekundách se režim učení automaticky přeruší. Pokud jste během této doby nestihli naprogramovat všechny klíče, je nutno celou proceduru opakovat.

74 74 SuperVAG Učení dálkových ovládání (Centrální modul komfortního systému) Funkce je určena k učení originálního dálkového ovládání umístěného v klíči k vozu. Vždy je potřeba mít všechny ovladače ve chvíli učení k dispozici. Po zvolení příkazu zadáte počet dálkových ovládání, které chcete naučit (max. počet je 4). Od zobrazení výzvy máte 5 vteřin na to, abyste stiskli libovolné tlačítko na všech dálkových ovládáních, která se mají učit. Funkce je dostupná u těchto vozů: Volkswagen Polo (9N) r.v Golf 4 (J) r.v Passat (3B) r.v Audi Audi A4 (8D) r.v Škoda Octavia (U) r.v Superb (3U) r.v Fabia (6Y) r.v Roomster (5J) r.v SEAT Ibiza (6K) r.v Toledo (M) r.v Leon (M) r.v

75 COMFORT VW - Starší verze Komfortní funkce dálkového ovládání (Centrální modul komfortního systému) Po zvolení funkce se Vám zobrazí dialogové okno zobrazující aktuální nastavení komfortních funkcí dálkového ovládání. Kliknutím myší na nápis Změnit nastavíte, kterou funkci si přejete zapnout resp. vypnout. Po stisku zobrazeného tlačítka Zapiš změny dojde k uložení zvolených změn do řídicí jednotky. Obsah okna se liší podle toho, kolik funkcí příslušná jednotka nabízí (na obrázku je k dispozici jediná funkce): Funkce je podporována u těchto vozů: Tato funkce je dostupná u řídicích jednotek komunikujících na protokolu KWP28.

76 76 SuperVAG Otevření čelistí elektronické parkovací brzdy pro výměnu brzdových destiček Na vozech s elektronickou parkovací brzdou se čelisti před výměnou brzdových destiček otevírají příkazem do řídicí jednotky. Po výměně brzdových destiček je třeba čelisti zase zavřít a provést základní nastavení (oměření tloušťky obložení).. Navažte komunikaci s řídicí jednotkou 53 El. parkovací brzda 2. Vyvolejte komfortní funkci Otevření čelistí brzdy. 3. Zatlačte pístek dovnitř a vyměňte obložení. 4. Vyvolejte komfortní funkci Zavření čelistí brzdy. 5. Vyvolejte komfortní funkci Základní nastavení čelistí brzdy. 6. Vymažte případné závady. Funkce je dostupná u těchto vozů: Audi A6 4F, od r.v. 2005, Audi A8, od r.v. 2005, Volkswagen Passat 3C, od r.v. 2005,... - pokud byly vybaveny elektronickou parkovací brzdou.

77 COMFORT VW - Starší verze Učení klíčů (7místný PIN) Pokračujte ke kapitole "Učení klíčů". Rozdíl je pouze v tajném čísle, které v tomto případě obsahuje více údajů Přizpůsobení přístrojového panelu (imo 3.g.) Pokud došlo k výměně řídicí jednotky motoru, je nutno provést její vzájemné přizpůsobení s řídicí jednotkou imobilizéru. Správný postup se liší podle toho, zda je ve voze imobilizér 2. nebo 3. generace. Vozy s imobilizérem 2. generace (do r.v.2000) K přizpůsobení vyměněné řídicí jednotky slouží komfortní funkce Přizpůsobení řídicí jednotky motoru, která je dostupná při komunikaci s přístrojovým panelem nebo s imobilizérem. Lze ji použít pouze pokud bylo zapalování zapnuto přizpůsobeným klíčkem (zkontrolujte paměť závad). Pokud bylo přizpůsobení provedeno správně, zobrazí se následující hlášení: Při chybně provedeném přizpůsobení se zobrazí chybové hlášení. Chyba v přizpůsobení řídicí jednotky motoru může nastat, pokud jste zapnuli zapalování nepřizpůsobeným klíčkem (je třeba ho nejdříve naprogramovat), řídicí jednotka motoru není určena do vozu s imobilizérem, kde je použit imobilizér třetí generace apod. Tam použijte Komfortní funkci Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace. Vozy s imobilizérem 3. a 4. generace (od r.v.2000) Pokud je ve voze imobilizér 3. generace, pak se operace přizpůsobení provádí při komunikaci s tou řídicí jednotkou, která je do auta vložena jako nová (motor, přístrojový panel /imobilizér). Do této nové jednotky budou přeneseny údaje o voze (VIN, kód imobilizéru). Po vyvolání komfortní funkce Přizpůsobení ŘJ immobilizéru 3. generace budete vyzvání k zadání tajného čísla, které bylo platné ve voze, ze kterého jednotka pochází. Po ověření zadejte tajné číslo auta, do kterého řídicí jednotku vkládáte.

78 78 SuperVAG Po provedení přizpůsobení bude v obou jednotkách shodné tajné číslo, kód imobilizéru, VIN. Poznámka: Pokud přizpůsobuj ete ve voze řídicí j ednotku motoru, která j e úplně nová (j eště nebyla nikdy v žádném voze použita), pak použij te komfortní funkci Přizpůsobení nové ŘJ motoru.

79 COMFORT VW - Starší verze Tempomat Aktivace - Po montáži páčky a připojení kabeláže podle schématu zvolte tuto funkci. Deaktivace - Zvolte tuto funkci a poté odpojte kabely a demontujte páčku tempomatu Čtení readiness kódu Readiness kód je číslo obsahující výsledky testů emisního systému. Touto funkcí kód zobrazíte Odhad počtu najetých km Pomocí této funkce zjistíte přibližný stav najetých km v jednotce motoru. Podporované jednotky: EDC5 EDC6 a další, viz 79

80 SuperVAG Zvláštní komunikace Toto menu obsahuje příkazy pro navázání komunikace se speciálními parametry (více jednotek současně, speciální adresy...) Zvláštní komunikace probíhá mimo diagnostickou komunikaci Ruční zadání adresy V případě, že chcete navázat komunikaci s řídicí jednotkou, která se nenachází v seznamu dostupných jednotek (menu Výběr řídicí jednotky), ale její adresu znáte, použijte příkaz Ruční zadání adresy. Adresu zadávejte přímo z klávesnice. Po navolení správné adresy a kliknutí na tlačítko OK se začne navazovat komunikace. Ruční zadání adresy můžete kdykoliv zrušit tlačítkem Storno. Poznámka - příkaz Nepoužívat sběrnici CAN-BUS: Pokud zadáte adresu řídicí jednotky a před ni umístíte středník (např. ; pro elektroniku motoru), pak se neprovede automatická detekce typu sběrnice CAN-BUS, ale provede se pouze pokus o navázání komunikace na K-line.

81 COMFORT VW - Starší verze Gateway - sběrné služby Služby Gateway jsou dostupné pouze na vozech s přímým spojením CAN-BUS mezi řídicí jednotkou diagnostického rozhraní dat. sběrnice CAN a diagnostickou zásuvkou OBD (Octavia II,...) Vypnout / zapnout přepravní režim Přepravní režim je stav, kdy jsou vypnuty spotřebiče komfortního okruhu (autorádio, vnitřní osvětlení, ovládání oken ). Užívá se před uvedením vozidla do provozu (zpravidla po dobu přepravy z výrobního závodu). Po vypnutí přepravního režimu se zapnou přístroje komfortního okruhu a fungují již bez dalšího omezení. Nabídka Přepravní režim umožňuje vypnutí nebo zapnutí přepravního režimu. Poznámka: Tuto funkci lze využít pouze, má-li vůz naj eto méně než 50 km. Mazání všech závad Je vyslán příkaz, který provede vymazání pamětí závad všech řídicích jednotek na sběrnici CAN.

82 SuperVAG Elektronika motoru - sestava U dvouřadých motorů jsou k řízení vstřikování použity dvě řídicí jednotky. Zpravidla se navazuje komunikace s každou zvlášť (El. motoru a 2). Pro některé speciální operace (zákl. nast. škrticí klapky) je potřeba komunikovat s oběma jednotkami najednou. K tomu slouží adresa "Elektronika motoru - sestava". Pro navázání komunikace je k dispozici pouze omezený seznam příkazů komunikace (další příkazy odmítnou jednotky provést). Zbylé příkazy jsou k dispozici při komunikaci s jedinou jednotkou VW Crafter - elektronika motoru Pomocí této funkce navážete komunikaci s ŘJ motoru VW Crafter. Komunikace následně obsahuje stejné funkce jako běžná diagnostika. Postupně budou přibývat i možnosti komunikace s dalšími jednotkami na tomto voze. Použitá norma je ISO 4229 (UDS).

83 COMFORT VW - Starší verze 7 83 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem S adaptérem pro připojení počítače k automobilu jsou dodávány celkem tři propojovací nástavce s různými diagnostickými konektory. Všechny tři kabely mají na jednom konci stejný konektor, kterým se příslušný nástavec zapojí do diagnostického adaptéru. Konektor OBD Pro vozy s datem výroby kolem roku 995 a novější se používá 6-ti PINový diagnostický konektor OBDII (viz obrázek). U tohoto konektoru nehrozí poškození adaptéru vlivem chybného připojení (nelze zapojit obráceně). 6-ti pinový diagnostický konektor OBD-II Konektor pětipinový (modely s jednobodovým vstřikováním) Pro vozy Škoda-Favorit a starší modely Škoda-Felicia se používá 5-ti PINový diagnostický konektor. U těchto vozů je nejdříve nutno sejmout kryt na diagnostickém konektoru automobilu a teprve potom připojit konektor adaptéru. Ani u tohoto konektoru nehrozí poškození adaptéru vlivem chybného připojení (nelze zapojit obráceně). 5-ti pinový diagnostický konektor Konektor Audi 2x2 Pro starší vozy VW a Audi, které používají dva dvoupinové konektory, se použije kabel se čtyřmi samostatně vyvedenými vodiči, přičemž je nutno dbát na správné připojení jednotlivých vodičů. Černý diagnostický konektor je konektor napájecí, je vhodné vždy ověřit správnou polaritu napájecího napětí. Zeleno-bílý vodič diagnostického kabelu potom připojte na pin +2V, modrobílý vodič potom na kostru. Při obrácení polarity dojde k přetavení pojistky automobilu napájející diagnostickou zásuvku, může však dojít i k poškození adaptéru. Proto věnujte zapojování napájecích vodičů zvýšenou pozornost. Hnědý nebo bílý diagnostický konektor potom obsahuje datové piny K a L, na pin K se připojí zelený vodič diagnostického kabelu, na pin L potom modrý vodič diagnostického kabelu. Při špatném připojení datových vodičů nehrozí žádné poškození. Pokud daný vůz obsahuje více datových diagnostických zásuvek (více řídicích jednotek), je nutné vždy najít příslušnou zásuvku pro danou řídicí jednotku (např. airbag, ABS, klimatizaci atd.) a propojit příslušný datový pin K se zeleným vodičem diagnostického kabelu. Tyto přídavné diagnostické konektory většinou neobsahují pin L, takže modrý vodič diagnostického kabelu zůstane nepřipojen.

84 84 SuperVAG Konektor VW LT Využijte nástavce se samostatnými piny a osaďte konektor dle tabulky (podle toho, se kterou řídicí jednotkou chcete komunikovat). Řídicí jednotka Zelenobílý vodič Napájení (+ 2V) 3 3 Imobilizér Řízení motoru Modrobílý vodič Napájení (-, kostra) Zelený vodič Datový pin K 4 4 pohled na zásuvku v autě (otočeno o 90 ) 7. Redukce PSA CAN S modulem COMFORT PSA získává zákazník také redukci PSA CAN 2, resp. příplatkovou verzi PSA CAN 3. a) zákazník s redukcí PSA CAN 2 při komunikaci s jednotkami PSA je doporučeno předem připojit redukci PSA CAN 2 pokud program zjistí, že je u aktuálně komunikované jednotky vyžadována komunikace bez redukce, vyzve k jejímu odpojení b) zákazník s redukcí PSA CAN 3 pro komunikaci s jednotkami PSA je doporučeno předem připojit redukci PSA CAN 3 v případě, že jednotka vyžaduje jiný typ komunikace, vyzve program k odpojení redukce PSA CAN 3, resp. k připojení verze PSA CAN 2 Pozor: Redukce PSA CAN 2 / 3 není nutné konfigurovat a netýká se jich ani aktualizace firmware.

85 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Poloha diagnostické zásuvky ve voze - koncern VW Výrobce Model Rok výrobyr Poloha diagnostické zásuvky VW Passat VW Passat VW Passat (3B) VW Passat (3C) VW Passat VW Golf VW Golf VW Golf (J) VW Golf (K) VW Golf (5K) VW Polo VW Polo

86 86 SuperVAG VW Polo VW Jetta VW Scirocco VW Corrado VW Bora VW Sharan VW Sharan Audi A Audi A6/ Audi Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi A Audi TT Audi Cabrio Škoda Fabia (6Y) Škoda Fabia (5J) Škoda Octavia (U) Škoda Octavia (Z) Škoda Roomster (5M) Škoda Superb (3U) Škoda Superb (3T)

87 Propojení počítače s diagnostikovaným vozem Škoda Yeti Seat Leon Seat Leon Seat Ibiza Seat Ibiza Seat Cordoba Seat Cordoba Seat Alhambra Seat Alhambra Seat Arosa Seat Toledo Seat Toledo Seat Exeo

88 SuperVAG Poloha diagnostické zásuvky v automobilu - Koncern PSA. Níže pod ochranným krytem u levého kolena řidiče 2. Pod dnem v přihrádce pod loketní opěrkou 3. Pod ochranným krytem u pravého kolena řidiče 4. Pod ochranným krytem těsně pod ventilací 5. Pod středovým panelem 6. Na sloupku řízení Modely Peugeot Poloha Modely Citroën diagnostické zásuvky BERLINGO (B9) BERLINGO BERLINGO 2 /LPG/ CNG/EL C C2 CAN C2 VAN C3 C3 Picasso C3 PLURIEL CAN C3 PLURIEL VAN C3 Remodel Poloha diagnostické zásuvky 3 6

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další PRŮVODCE INSTALACÍ OBSAH & ÚVOD Obsah & úvod... strana 1 SuperVAG sada... strana 2 SuperVAG sada... strana 3 I. AKTIVACE... strana 4 II. INSTALACE... strana 5 III. PŘIPOJENÍ... strana 6 IV. KONFIGURACE...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service Návod na instalaci programu evito Win Service USB ANT+ je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 200 _. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Uživatelský manuál k CRecorder ver. 3.1.

Uživatelský manuál k CRecorder ver. 3.1. Uživatelský manuál k CRecorder ver. 3.1. I. Úvod Funkce CRecorder sbírá reálná data motoru jako regulace předstihu, dávkování paliva, otáčky motoru a spoustu dalších. Navíc také dokáže číst DTC pro vozy

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů.

ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. ENBRA EWM UŽIVATELSKÝ NÁVOD Návod na software ENBRA EWM, který je určen pro dálkový odečet měřičů. info: holysz@enbra.cz www.enbra.cz ver. 24.1. 2013 Obsah Licenční ujednání... 3 Instalace a prvotní konfigurace

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ 2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ INSTALACE EGO-N 2.1 Úvod Studenti by se měli seznámit s funkcemi na přípravku charakterizující jednoduché inteligentní sběrnicový systém Ego-n firmy ABB. Úkolem

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

INSTALACE BlueFRITZ! USB

INSTALACE BlueFRITZ! USB INSTALACE BlueFRITZ! USB Zkrácený návod k instalaci BlueFRITZ! USB - 1 - 1 Instalace BlueFRITZ! USB BlueFRITZ! USB může být nainstalován na operační systémy Windows XP / Me / 98 a 2000. 1.1 Propojení BlueFRITZ!

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

PROGRAM EIV Control návod k použití

PROGRAM EIV Control návod k použití PROGRAM EIV Control návod k použití EIV Control je uživatelský program určený k identifikaci a evidenci vozidel a jejich pohybu ve vybraných lokalitách. Umožňuje přímou komunikaci se systémem přes sériový

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05)

Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Aktualizace software tabletů GoClever TAB A73 / A101 / A103 (pomocí aplikace LiveSuit 1.05) Než začnete aktualizovat, ujistěte se, že je zařízení úplně nabité. Nezapomeňte zálohovat před započetím aktualizace

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více