SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2004 A NOVOROČNÍ KONCEPČNÍ ZAMYŠLENÍ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2004 A NOVOROČNÍ KONCEPČNÍ ZAMYŠLENÍ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU"

Transkript

1

2 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr SLOVO STAROSTY OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2004 A NOVOROČNÍ KONCEPČNÍ ZAMYŠLENÍ Dnes je 29. prosince roku 2004, pohledem z okna kanceláře je sychravo, sněhová vánoční idyla nikde. Dva dny před příchodem nového roku 2005 se pokusíme nejenom ohlédnout zpět, ale podívat se také na plánované investice v novém kalendářním roce. Jednou z největších investičních akcí byla pokračující rekonstrukce naší základní školy v hodnotě téměř korun, když se nám podařilo získat desetimilionovou státní dotaci. Za tuto velkou částku získala škola a především děti úplně nová sociální zařízení, generálně rekonstruovanou starou tělocvičnu se zázemím a také hygienou uzavřený suterén 1. stupně se změnil v účelové učebny a lépe vybavené šatny. Dokončili jsme také smělý projekt výstavby bytů u nádraží, kde jsme obsadili novými nájemníky dalších 26 bytů pod označením sekvence E a F. Zde jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci a obdrželi jsme korun státních financí. V ulici Palackého se nám podařilo dokončit dům s pečovatelskou službou za korun s deseti byty a dokonalým zázemím pro Městem zřízené Centrum sociálních služeb. I zde jsme obdrželi korun státní dotace. Dále jsme dokončili problematickou rekonstrukci komunikací pojezdných i pochůzných v ulici Zapečská za korun a vystavěli novou komunikaci i s chodníky v pokračující ulici Na Lukách a Na Bejkovce za korun. Drobnější opravy městských komunikací nás vyšly na korun. Kromě toho jsme investovali do opravy městského bytového fondu částku více než korun. Nutná regulace tepla v městské kotelně nás vyšla na korun. V Lučicích proběhla úspěšně plynofikace za celkovou částku korun se státní dotací korun. Součástí tohoto díla je i nový chodník ze zámkové dlažby. Významnou částku, téměř korun, jsme vložili do výkupů pozemků na Krašově a především v lokalitě Vrchlického pro možnost výstavby rodinných domů. Lukrativní lokalita Krašov se již zhodnocuje zahájenou výstavbou inženýrských sítí. Zde jsme se navíc finančně spolupodíleli s firmou VaK a.s. Hradec Králové na výstavbě páteřní kanalizace, která odvede splaškové vody také z lokality Na Františku. Velmi významnou částku jsme vložili do tvorby projekční dokumentace v hodnotě cca korun, která bude startovacím můstkem pro investice v letošním roce. Domnívám se, že po sečtení shora uvedených částek nám vychází na Chlumec nad Cidlinou dosti úctyhodné číslo investiční činnosti, a to je jistě dobře, nebod se zase o krůček vylepší tvář města a jeho okolí. Je to i za cenu přijatého úvěru od bankovního domu. A co bychom chtěli realizovat v tomto roce? Následující řádky Vás snad, milí čtenáři, přesvědčí, že plány zastupitelů Chlumce nad Cidlinou jsou opět více než smělé. Podle hesla, že odvážnému a připravenému štěstí přeje, budeme ze všech sil pracovat na následujícím schématu, o jehož podporu Vás tímto poprosím: a) dokončíme výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu prvních 18 ti rodinných domků v lokalitě Krašov, kde již v létě zahájí stavebníci individuální výstavbu na krásných parcelách. Do inženýrských sítí investujeme celkovou částku korun a na jaře zde vznikne také páteřní komunikace s chodníky a veřejným osvětlením. Každoroční pálení čarodějnic se již bude konat ve sportovním areálu Chlumecké obce sokolské formou velké vatry pod dohledem skautů a hasičů, spojené s tradičním kulturním programem naší základní umělecké školy. Tato tradice bude ochuzena pouze o průvod městem, protože pálení odpadní dřevní hmoty zabezpečí naše technické služby na městském pozemku za dřívějším barákovým vojenským objektem, kterému se říká Titulák. Většina investovaných finančních prostředků se městu vrátí prodejem lukrativních parcel. b) Město bylo úspěšné v lobbování na získání účelové státní dotace v tzv. poslanecké iniciativě, když díky panu poslanci Miroslavu Kalouskovi Chlumec získal pro letošní rok neuvěřitelně významnou částku korun na rekonstrukci omšelého kina Panorama na víceúčelovou kulturní stavbu, kde prim by mělo hrát dokonalé vybavení pro divadelní scénu. Více než dvě stě let je vznik divadla neuskutečněným snem Chlumečáků, rodáků Klicperova města. Doslechl jsem se o opakovaných snahách některých osvícených obyvatel našeho města, například o obrovském nadšení pana učitele Leska, již několikrát se konaly sbírky na vznik divadla, ale nikdy to nedopadlo pro divadlo dobře. Nyní snad máme nakročeno tou pravou nohou a při urputné snaze se nám během dvouleté plánované rekonstrukce sen mnohých Chlumečáků podaří uskutečnit. Ještě na jaře bychom mohli konečně začít s bouracími pracemi a rekonstrukcí včetně divadelní přístavby do nevyužitého dvora. Rozpočet podle prováděcího projektu činí téměř korun. Když vše dobře půjde, koncem roku 2006 bychom mohli divadlo slavnostně otevřít. Moc a moc bych si přál, aby zahajovací řeč v novém divadle pronesl pan učitel Antonín Lautrbach. Snad i Nadace na obnovu divadla vybere mezi chlumeckými obyvateli a podnikateli zajímavou částku, která by městu v této investici významně pomohla. Jako zajímavost ještě uvádím, že součástí historické dekorace by byla i opravená první malovaná opona chlumeckého divadla, která se v současnosti nachází v zuboženém stavu v suterénu Muzea východních Čech v Hradci Králové. c) Město koncem března převezme poslední, ale hlavní část opuštěné vojenské posádky, tj. technologické vybavení, 106 stavebních objektů a inženýrské sítě. V současné době jsme již majiteli vojenské železniční vlečky na základě darovací smlouvy, směnili jsme 39 ha lesních ploch u Lišic za 49 ha lesních a ostatních ploch v areálu posádky a koupili jsme 48 ha pozemků pod stavbami a zpevněnými plochami v areálu posádky. Máme záměr posádku prodat co nejvýhodněji solidním zájemcům z řad privátní podnikatelské sféry. Přestože město muselo investovat do koupi ploch korun a přijít o téměř 40 ha lesa, jsme přesvědčeni o tom, že město provede úspěšné finanční transakce a na posádce vyděláme mnohem více, než jsme investovali. Potom musíme samozřejmě investovat ještě do vylepšení především přístupových komunikací do budoucí průmyslové zóny. Zbudou-li nějaké významnější peníze na účtu města, domnívám se, že bychom měli investovat do oprav dalších městských komunikací, které ještě nepoznaly zpevněný povrch. d) Podle připravovaných projektů se budeme snažit být úspěšní v získání dotace z EU na generální opravu silnice v ulici 2 Chlumecké listy 1 /

3 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU USNESENÍ Z 52. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 6. prosince 2004 Rada města:! Uložila OVŽP a FO předložit do rady seznam neplatičů popelnic.! Uložila investiční komisi ihned připravit návrh zadání dopracování studie lokality Zapeč projektantem, který zpracovával dosavadní návrhy.! Schválila jako dodavatele Dodávky a montáže zabezpečovacího zařízení prostor ZŠ Chlumec nad Cidlinou firmu MSP automatik, s.r.o. Hradec Králové.! Schválila ukončení nájemní smlouvy s p. Josefem Vaníčkem (pozemek p.č. 362/3) k Uložila OSMI požádat OVŽP o vyjádření k možnosti výstavby na tomto pozemku.! Schválila návrh mandátní smlouvy, která bude uzavřena mezi Městem Chlumec n.c. a firmou JIPOK s.r.o. Tábor, ve věci zajištění provozování dráhy a drážní dopravy.! Schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na činnost OS Město v zahradách.! Schválila návrh 3. úpravy rozpočtu na rok 2004 a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu.! Schválila návrh rozpočtového provizoria na rok 2005 a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu.! Schválila s účinností od nový ceník vstupného v Městském muzeu Loreta. Spravedlnost, která má stát korun. Dále připravujeme projekty k získání dotace z EU na cyklostezky mezi Chlumcem a Novým Městem a mezi Chlumcem a Olešnicí. V obou případech se jedná o naprosto nutnou investici, každý tam tristní situaci znáte. Polorozpadlé domy v Palackého ulici jsou nejhorší vizitkou města. S jistou nadsázkou lze říci, že by stálo za to oslovit Hollywood, zda by zde za úplatu nechtěli točit drsný katastrofický film. e) Z drobnějších akcí se mohu zmínit například o opravě fasády městského úřadu, včetně vydláždění jeho bahnitého dvora, o sportovním hřišti v Pamětníku, o veřejném osvětlení v ulici Žiželická - okolo hřbitova k lesu a podobně. f) V letošním roce se bude budovat dálniční přivaděč od Benziny okolo Převýšova na dálniční křižovatku Levín. Součástí díla bude i chodník pro pěší od stávajícího a chátrajícího bývalého autoservisu Oáza, který bude město společně s Královéhradeckým krajem spoluinvestovat. Tento chodník povede až k hájovně u lesa. Až tudy budou jezdit kamiony, nebudou nám lidé a kolaři tak snadno padat pod kola náklaváků. g) Část finančních prostředků musí jít opět do projektů na stavební díla v roce Rada města také rozhodla o tom, že nákladní vozy s hmotností nad 3,5 tuny nebudou moci dále parkovat volně po městských komunikacích. Chlumec nad Cidlinou se tak připojil k městům, která tvrdě preferují pořádek v městských ulicích. Na všech silničních vjezdech do Chlumce jsou tedy osazeny dopravní značky, které informují řidiče nákladních aut o zákazu stání na veřejných komunikacích a veřejných plochách. Řidič takového vozu může parkovat na soukromých pozemcích tam, kde si to vyjedná. Takový parking se zázemím je například v ulici Rooseveltova v areálu bývalého ČSAD. Výhody realizace tohoto nařízení jsou jasné: téměř všechny komunikace v majetku města nejsou tak široké, aby při zaparkování nákladního vozu zůstal dostatečný prostor pro jeho objetí. V současné době jsou systematicky porušována pravidla silničního provozu. Především v noci jsou stojící dlouhé nákladní vozy v ulicích nebezpečné. Rada města věří, že se toto dopravní opatření nesetká s kritikou veřejnosti a s pochopením postižených řidičů. Touto cestou chci poděkovat panu Jiřímu Rybovi za sponzorský dar městu ve výši korun, který pomohl zabezpečit, že v závěru roku mohlo být toto obecně prospěšné dopravní opatření realizováno. V krátké době dojde i k zákazu vjezdu nákladních aut s hmotností nad 3,5 tuny i do ulice Rooseveltova, kromě zásobování, abychom zabránili stále zvětšujícímu se průjezdu náklaváků, často přetížených, kteří především v pondělí a v pátek přes Lovčice a Převýšov vychytrale objíždí kolony aut na ucpané E 67. Pouze tak si zachráníme beztak poškozenou městskou silnici v délce skoro metrů. Dále chci informovat čtenáře z Chlumecka, že během čtyřletého volebního období krajského zastupitele Královéhradeckého kraje budu pracovat ve dvou krajských výborech. Ve Výboru dopravním, kde budu mimo jiné nadále podporovat urychlení dostavby dálnice D 11 a jejich přivaděčů, a ještě ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství, zde splňuji svým vzděláním odbornost právě pro životní prostředí. Pracovní povinnosti jako starosty města se mi samozřejmě nekrátí, mám pouze více pracovní činnosti, se kterou se budu muset časově poprat. V samotném závěru tohoto příspěvku chci popřát všem lidem z Chlumce i jeho okolí, aby nastávající kulatý rok 2005 byl pro každého úspěšný, aby se Vám vyhnuly těžké životní chvíle, aby se nás co nejvíce drželo tolik potřebné štěstíčko a pevné zdraví. Co víc si přát, vivte? P.S.: obdržel jsem jedno zvláště hezké SMS přání, o které se s Vámi chci podělit: Ad Vám tento rok s pětkou přinese v bilanci jen samé jedničky, pokud možno i hvězdičky! Ing. Miroslav Uchytil starosta města ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA! Doporučila zastupitelstvu ke schválení Vyhlášku č. 5/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2003 o systému shromažvování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Uložila tajemníkovi připravit k této problematice článek do lednového čísla Chlumeckých listů.! Doporučila starostovi jmenovat za členy komise k projednávání přestupků všechny strážníky městské policie.! Schválila návrh personálního obsazení MěÚ v Chlumci n.c. na rok 2005.! Pověřila kontrolní výbor v r mimo jiné kontrolou ekonomiky Slavíčkovy haly, Říhova domu a městské knihovny.! Schválila návrh Smlouvy o poskytování hrobnických a kamenických pra- cí, která bude uzavřena mezi Městem a firmou Ladislav Kůrka - Kamenické a hrobnické práce, Pardubice.! Schválila pronájem sálu ZUŠ Chlumec nad Cidlinou v době od do konce března 2005 za účelem výuky břišních tanců.! Schválila jako dodavatele Zateplení bytu čp. 121/I v ul. 9. května firmu Roman Štěrba, Chlumec n.c.! Schválila jako dodavatele Výměny vodovodního a kanalizačního potrubí v bytě č. 10 v ul. Riegrova čp. 320/IV firmu Hataš Ivan, Chlumec n.c.! Doporučila redakční radě Chlumeckých listů více se věnovat a informovat veřejnost o sportovních akcích ve Slavíčkově hale. USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 20. prosince 2004 Rada města:! Schválila posun zahájení gynekologické ordinace MUDr. Cee v městském zdravotním středisku v Jungmannově ulici od ! Schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 628/1 v k.ú. Chlumec nad Cidl. k ! Bude akceptovat využití jedné popelnice pro dvě domácnosti, kde žije osamělý člověk v případě předložení nového prohlášení o ukládání odpadu do jedné popelnice na finanční odbor.! Umožní obyvatelům, kteří bydlí mimo trasy svozu komunálního odpadu (nedostupná místa), zakoupení firemních pytlů s podmínkou, že naplněné pytle budou dopraveny přímo do areálu TSBH.! Schválila prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2004 těm domácnostem ze seznamu, který je součástí materiálů pro 53. zasedání rady, které do konce února 2005 uhradí poplatek za komunální odpad na rok 2005.! Uložila OVŽP jednat se zjištěnými neplatiči poplatku za komunální odpad. U zbylých neplatičů bude finanční odbor poplatek vymáhat v souladu se zákonem 337/1992 Sb.! Schválila změnu ceníku služeb, které poskytuje Město Chlumec nad Cidlinou s účinností od ! Schválila návrhy následujících směrnic: č. 1 - Směrnice o oběhu účetních dokladů v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou, č. 2 - Směrnice o systému zpracování účetnictví v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou, č. 3 - Směrnice o nakládání s prostředky sociálního fondu v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou, č. 4 - Směrnice o nakládání s peněžní hotovostí v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou, č. 5 - Směrnice o cestovních náhradách v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou, č. 6 - Směrnice o závodním stravování v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou, č. 7 - Směrnice o způsobu účtování a evidence materiálových zásob v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou a č. 8 - Směrnice o způsobu účtování a evidenci dlouhodobého majetku v podmínkách Města Chlumec nad Cidlinou.! Vzala na vědomí informaci o ukončení činnosti bufetu v městském kině s tím, že zbylé zboží bude předáno ke spotřebě pro děti do školní družiny.! Uložila místostarostovi, p. Hasprovi a p. Zemanovi předložit do rady návrh využití pozemků v lokalitě Zapeč včetně stanovení jejich ceny.! Nereflektuje na nabídku SROP (Sdružený regionální operační program) vzhledem k tomu, že obdobný program připravuje základní škola.! Udělila Základní škole Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 123/IV výjimku na počet žáků ve skupině při hodinách tělesné výchovy na maximální počet žáků 28.! Vzala na vědomí informace ředitelky základní školy a zástupce o.p.s. Prosperita ve věci možnosti získání dotace z EU na další PC učebnu ve škole. Informace budou postoupeny nejbližšímu zasedání zastupitelstva.! Vzala na vědomí předložené vyúčtování dotovaných pořadů Centra kultury - Říhův dům za rok Požaduje do rady předložit podrobné rozúčtování těchto pořadů (příjmy, výdaje, režie). O poskytnutí dotace na rok 2005 bude rozhodnuto až na radě příštího roku.! Schválila umístění dopravních zrcadel na křižovatce při výjezdu z parkoviště v Čelakovského ulici, na křižovatce v ulici Havlíčkově ve směru od kina k pekárně a na křižovatce od DD V Podzámčí k pekárně z ulice Švermovy a uložila TSBH toto zajistit bezodkladně po schválení v rozpočtu na rok 2005.! Uložila OSMI do příští rady zjistit, komu patří poutače Vítá Vás Město Chlumec nad Cidlinou, a požádat majitele neprodleně o opravu těchto poutačů.! Uložila starostovi neprodleně projednat se zástupci ČD problém železničního přejezdu do Ameriky (blikání bez vypnutí např. i 1/2 hodiny).! Schválila (na základě žádosti fy Kříž - elektronik) instalaci antén pro bezdrátový internet na domě čp. 128/I v Pernštýnské ulici s tím, že Ing. Kříž připojí k internetu ZUŠ bez měsíčních poplatků a za podmínky, že instalace antén neovlivní příjem televizního signálu. Uložila TSBH dohlédnout na technickou stránku věci. USNESENÍ Z 20. MIMO- ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne 1. prosince 2004 Zastupitelstvo města:! Schválilo návrh kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Praha a Městem Chlumec nad Cidlinou ve věci pozemků a nemovitostí vojenské posádky.! Schválilo návrh směnné smlouvy, která bude uzavřena mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Praha a Městem Chlumec nad Cidlinou ve věci pozemků vojenské posádky.! Schválilo návrh darovací smlouvy č. 1/2004, která bude uzavřena mezi ČR - Vojenským vlečkovým úřadem, Praha a Městem Chlumec nad Cidlinou ve věci vojenské železniční vlečky č. 12.! Schválilo s účinností od změnu sídla Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, o.p.s. do objektu na adrese Palackého 310, Chlumec nad Cidlinou III.! Schválilo bez ohledu na funkci všem členům zastupitelstva výplatu další odměny ve výši 25 % měsíční odměny (při splnění podmínky 90 dnů ve funkci).! Vzalo na vědomí zápis z kontroly kontrolního výboru, která se týkala ŠJ MŠ U Zámku.! Schválilo volný prodej bytových objektů uvedených v seznamu objektů schválených k prodeji tam, kde stávající nájemníci neprojeví zájem o celý objekt do konce letošního roku.! 4 Chlumecké listy 1 /

4 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA konaného dne 15. prosince 2004 Zastupitelstvo města:! Schválilo prodej p.p.č. 628/1 v k.ú. Chlumec n.c. za cenu 70,- Kč/m 2 vlastníkovi domu čp. 8/III.! Schválilo koupi částí p.p.č. 378/4 a 378/5 v k.ú. Chlumec n.c. za cenu 60,- Kč/m 2 s tím, že Město uhradí oddělovací GP a kolek za vklad do katastru a prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí.! Schválilo text dopisu, který bude zaslán všem zájemcům o výstavbu v lokalitě Krašov.! Schválilo návrh 3. úpravy rozpočtu města na rok 2004 včetně doplňujících informací vedoucí FO.! Schválilo předložený návrh rozpočtového provizoria na rok 2005.! Schválilo dovybavení nového záchranného auta Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši prodejní ceny starého auta, které bude JSDH prodávat.! Uložilo starostovi (ve spolupráci s OVŽP) požádat subdodavatele stavby D 11 o vyjádření, jakým způsobem využívají městské komunikace a jakým způsobem bude kompenzováno znehodnocení místních komunikací, ke kterému již v současné době dochází.! Schválilo návrh Vyhlášky č. 5/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2003 o systému shromažvování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.! Schválilo návrh Vyhlášky č. 6/2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol v Chlumci nad Cidlinou.! Schválilo návrh Vyhlášky č. 7/2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu při Základní škole v Chlumci n. Cidl.! Vzalo na vědomí informace Ing. Hrušky (h-projekt, s.r.o. Praha) o možnostech rekonstrukce stávajícího koupaliště, popř. výstavby nového krytého bazénu.! Vzalo na vědomí informace p. Solara o možnosti výstavby městských lázní.! Uložilo poradním orgánům rady města (investiční komisi a komisi pro majetek města) ve spolupráci s radou vytipovat pro 6 změnu ÚPO lokality vhodné pro výstavbu bytových domů. Jana Tučková sekretariát starosty VYHLÁŠKY MĚSTA CHLUMEC N. CIDLINOU MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o systému shromažgování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo Města Chlumec nad Cidlinou se dne 15. prosince 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 17 odst. 2 a 17a odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku Města Chlumec nad Cidlinou: Článek 1 Vyhláška č. 8/2003, o systému shromažvování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, se mění takto: Vyhlašuje se nové znění přílohy č. 3 vyhlášky, kterou se stanovuje výše poplatku za komunální odpad v souladu s čl. 9 vyhlášky. Článek 2 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ing. arch. Jiří Bučina místostarosta Ing. Miroslav Uchytil starosta města Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2003 o systému shromažgování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Ceník poplatků za komunální odpad a pronájem sběrných nádob pro kalendářní období od do A) Poplatky pro fyzické osoby (občany): svoz 110 l nádoby - 52 svozů ročně Kč svoz 110 l nádoby - 42 svozů ročně Kč svoz 110 l nádoby - 26 svozů ročně Kč svoz 70 l nádoby - 26 svozů ročně 870 Kč svoz 1100 l nádoby (kontejner) - 52 svozů ročně Kč poplatek za zakoupení 1 ks PE pytle (likvidace v rámci pravidelných svozů) 50 Kč B) Smluvní ceny včetně DPH za svoz komunálního dopadu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které na základě písemné dohody využívají systém nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí, jsou cenami sjednanými v dohodě s obcí dle zákona o odpadech: svoz 110 l nádoby - 52 svozů ročně Kč svoz 110 l nádoby - 42 svozů ročně Kč svoz 110 l nádoby - 26 svozů ročně Kč svoz 1100 l nádoby (kontejner) - 52 svozů ročně Kč C) Smluvní cena včetně DPH pro domovy důchodců, školy a školská zařízení svoz 110 l nádoby - 52 svozů ročně Kč svoz 110 l nádoby - 42 svozů ročně Kč svoz 110 l nádoby - 26 svozů ročně Kč svoz 1100 l nádoby (kontejner) - 52 svozů ročně Kč Pozn.: v uvedených poplatcích je zahrnuta cena za roční pronájem sběrné nádoby. Ing. arch. Jiří Bučina místostarosta Ing. Miroslav Uchytil starosta města MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU Obecně závazná vyhláška č. 6/2004, kterou se zrušuje Vyhláška č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol v Chlumci nad Cidlinou Zastupitelstvo Města Chlumec nad Cidlinou se dne 15. prosince 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku Města Chlumec nad Cidlinou: Článek 1 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol v Chlumci nad Cidlinou Článek 2 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ing. arch. Jiří Bučina místostarosta Ing. Miroslav Uchytil starosta města MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU Obecně závazná vyhláška č. 7/2004, kterou se zrušuje Vyhláška č. 3/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu při Základní škole v Chlumci nad Cidlinou Zastupitelstvo Města Chlumec nad Cidlinou se dne 15. prosince 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku Města Chlumec nad Cidlinou: Článek 1 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a školního klubu při Základní škole v Chlumci nad Cidlinou. Článek 2 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ing. arch. Jiří Bučina místostarosta Ing. Miroslav Uchytil starosta města NA VYSVĚTLENOU K CENÍKU POPELNIC Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou ceník popelnic na rok 2005 (viz na jiném místě Chlumeckých listů) a mnozí jste již obdrželi složenku k zaplacení poplatku za komunální odpad. A už to slyším, jak mnozí z Vás spílají, co si to město vymýšlí, takové nehorázné zvýšení poplatku za odpady. Proto následující vysvětlení. Poplatek za komunální odpad v roce 2005 je v podstatě totožný s cenou, za jakou tuto službu nakupuje město od firmy Marius Pedersen. To znamená, že prakticky všechny ostatní náklady odpadového hospodářství, t.j. odstraňování nebezpečných odpadů, objemných odpadů a separovaných odpadů musí uhradit město ze svého rozpočtu a nepřeneslo tyto náklady na občany. Přitom navýšení ceny služby firmou Marius Pedersen je opodstatněné tím, že se od loňského května zvýšila u těchto služeb daň z přidané hodnoty z 5 na 19 % a současně od 1. ledna 2005 se zvýšil poplatek za skládku o 100 Kč za tunu. K tomu ještě dodávám, že při stanovení výše poplatku za komunální odpad pro rok 2004 nebyly známy daňové dopady (výše DPH), takže zastupitelstvo schválilo poplatek pro 5%ní DPH a při navýšení DPH v květnu 2004 se od občanů již žádný doplatek nevybíral a město toto zvýšení také uhradilo ze svého rozpočtu. Díky tomu město vlastně od května poskytovalo popelnici občanům za nižší cenu, než jakou samo platilo firmě Marius Pedersen. Za této situace se předpokládají náklady odpadového hospodářství v roce 2005 ve výši okolo 3,5 mil. Kč, z toho město musí uhradit asi 600 tis. Kč ze svého rozpočtu. Předem souhlasím s námitkou, že odstraňování odpadů je drahé. Je a bude hůř. Od roku 2007 zase vzroste skládkový poplatek, ceny ostatních vstupů také porostou, takže i další zvyšování poplatku za komunální odpad je nevyhnutelné. Majitele starších automobilů upozorňujeme, že pro odhlášení vozidla se vyžaduje doklad o jeho ekologické likvidaci. Ten může vystavit pouze vrakoviště schválené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. Jejich seznam je na jiném místě v Chlumeckých listech. Aby se ulevilo starým a osamělým občanům, kteří nejvíce kritizují současný systém, prosadilo město u firmy Marius Pedersen pouze pro tyto osoby možnost objednat 70 litrovou popelnici, nebo ve výjimečných případech společně platit jednu popelnice dvěma osobami. Podrobnosti Vám sdělí příslušní úředníci městského úřadu. Debatuje se také v orgánech města o tom, zda vybírat poplatek za popelnici, nebo přejít na systém poplatku za hlavu. Každý systém má své výhody a nevýhody; absolutní spravedlnost se nedá najít. Pro rok 2005 se zůstane u systému za popelnici. Protože ale smlouva s firmou Marius Pedersen bude končit, bude vypsáno výběrové řízení na tuto službu a není vyloučeno, že v rámci nabídkového řízení bude zvážen i přechod na systém za hlavu. Na konec ještě připomínám neplatičům, že podle zákona má město povinnost poplatek vybrat a to i za cenu obstavení mzdy nebo důchodu. Doufám, že takových případů nebude mnoho, protože to představuje další úřadování, tedy náklady a zbytečné rozčilování.! 6 Chlumecké listy 1 /

5 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Proto Vás žádám, abyste poplatek zaplatili včas - do konce února Pokud budete platit do pokladny městského úřadu, ušetříte poštovné. Zároveň Vás také žádáme o vyplnění a navrácení na městský úřad Přiznání k poplatku za komunální odpad. Evidenci plátců potřebujeme aktualizovat. Poctivým a pořádným touto cestou děkuji, těm druhým vzkazuji, že i na ně dojde a budou to mít dražší. Čeněk Kodejška tajemník MěÚ SEZNAM VRAKOVIŠŤ SCHVÁLENÝCH KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE: 1. JAROSLAV DOČEKAL AUTO DEMO, Velká Jesenice 130 IČ: Autovrakoviště Jeníkovice s.r.o., Jeníkovice 30 IČ: Josef Vilímek, Kostelec nad Orlicí IČ: PANAM, spol. s r.o., Dobruška IČ: HACAR a.s., Pražská 691, Hradec Králové IČ: Andrea Pavlíčková - AGAPÉ, Staré Nechanice 109 IČ: Ladislav Pavlíček - IMANUEL, Staré Nechanice 109 IČ: Čeněk Kodejška tajemník MěÚ MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU nabízí k pronájmu nebytové prostory v ul. Komenského č.p. 50/IV v Chlumci nad Cidlinou (bývalá prodejna ovoce - zelenina) od Výměra pronajatých prostor činí 38,6 m 2 Podmínky pronájmu: 1. nabídka sortimentu 2. nabídka výše nájemného za 1 m 2 /rok Minimální výše nájemného činí 500,- Kč/m 2 /rok Žádosti o pronájem zašlete na Město Chlumec n. C., Klicperovo nám. 64/I, Chlumec nad Cidlinou do do hodin. Bližší informace na Městském úřadu v Chlumci n. C., na odboru správy majetku a investic - u pí Hudcové (tel ). O výsledku výběru nájemce budou všichni uchazeči písemně informováni. S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o pronájmu nebytových prostor. R. Hudcová LOKALITA KRAŠOV Nové informace k výše uvedené lokalitě: - Město Chlumec nad Cidlinou získalo dotaci na zainvestování této lokality ve výši ,- Kč na jednu parcelu - v současné době již probíhají stavební práce na vybudování inženýrských sítí - předpokládaný termín kolaudace inženýrských sítí je červen prodej zainvestovaných parcel se předpokládá v červenci - - srpnu 2005 (do doby kolaudace inženýrských sítí včetně komunikací musí být Město Chlumec nad Cidlinou vlastníkem pozemků) - prodej bude realizován formou dražby s vyvolávací cenou 500,- Kč/m 2 - vlastník budoucí stavební parcely musí při složení kupní ceny složit i vratnou kauci ve výši ,- Kč, která propadá Městu Chlumec nad Cidlinou v případě, že nebude novostavba rodinného domu zkolaudována do 5 let po kolaudaci inženýrských sítí včetně komunikací (jedná se o kauci ve výši dotace, kterou by Město Chlumec n. C. vracelo v případě nezkolaudování novostavby rodinného domu do 5 let) - kauce bude vrácena včetně úroku dle podmínek úročení termínovaného účtu, na kterém bude částka složena, a to do 1 měsíce po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na novostavbu rodinného domu - případné zájemce žádáme, aby do písemně potvrdili Městu Chlumec n. C., že za výše uvedených podmínek mají o stavební parcelu zájem - v květnu 2005 budou vážní zájemci obesláni s bližšími informacemi o konkrétních parcelách, jejich dražbě a následném převodu do jejich vlastnictví Ing. Miroslav Uchytil starosta města VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ Dnem nabývá účinnost nařízení vlády č. 612 ze dne 16. listopadu 2004, podle něhož jsou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v těchto lhůtách: Datum vydání OP Platnost OP do Žádost podat do Do Do Do Do Výměna se netýká nových zelených občanských průkazů, které jsou již se strojově čitelnými údaji. I. Uchytilová ÚDĚSNÁ STATISTIKA, ANEB, JAK ŠIDIT SVOJI RODINU I STÁT Ke konci roku provádíme na Městském úřadě v Chlumci nad Cidlinou různé účetní bilance. Chci se zmínit o jednom nedobrém fenoménu dnešní moderní doby. Je to vášeň nebo debilní závislost na výherních hracích automatech. I v našem městě jsou v různých pohostinských zařízeních tyto čertovy stroje hojně rozesety. Na návštěvníka hospody blikají mnohabarevnýma očima, upozorňují na sebe různými skřípavými pazvuky, lákají k hazardu nablýskaným designem. A tem počítejte se mnou: roční správní poplatek firmy, která stroj provozuje, je korun, z toho polovina jde finančnímu úřadu, polovina obci. Na území města takto bylo za rok 2004 těmto institucím zaplaceno téměř korun. Firmy, které vlastní tyto výherní stroje, platí ještě značný nájem hostinským zařízením a ještě mají zbylý tučný zisk!!! Troufnu si tvrdit, že hlupáci a závisláci nastrkají do těch pekelných strojů pouze u nás v Chlumci více než korun ročně. Jestli se zde jedná o případy tvrdě pracujících lidí, je to jejich věc, šidí sebe a hlavně svoji rodinu, své děti a je mi jich upřímně líto. V každém případě se jedná o diluviální hlupáky, kteří nemají o matematické statistice ani potuchy, ba ani o tom, jak je vlastně ten stroj naprogramován. Vždy je vše zařízeno tak, aby ten, kdo hraje, vždycky více prohrál, než vyhraje, to je princip stroje, za tímto účelem byl i přeci sestrojen! Ale jestli se jedná také o lidi, kteří měsíc co měsíc pobírají sociální dávky od státu, čili z odvedených daní nás všech a část vždycky nastrkají do nenažrané tlamy hracího stroječku, šidí mimo sebe i stát a takto nás všechny. Odborné plácání o nemoci, čili závislosti na hracích automatech já osobně beru s rezervou. A i kdyby tomu tak podle psychologů bylo, velmi bych si přál, aby ten, kdo bere sociální podporu od státu, bude-li přistižen při hraní na automatech, byl ihned a nadlouho zbaven sociálních dávek, aby poznal, co je to hlad. Jenže to je pouze moje přání, které je prý proti zakotveným paragrafům v listině lidských práv a svobod, taková vyhláška nesmí zatím v České republice fungovat. Ad žije český Kocourkov! Ten článek jsem napsal ale i proto, aby jej hlavně moudří rodiče dali svým některým dospívajícím dítkám přečíst, nebod i ona stupidně a často hrají plechový hazard ze svého kapesného. Pomůže-li to alespoň v jediném konkrétním případě, budu moc rád, a to i přesto, že si touto novoroční úvahou asi naštvu provozovatele hracích automatů i většinu hostinských. Ing. Miroslav Uchytil starosta města 8 Chlumecké listy 1 /

6 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU NÁJEZDY NA DÁLNICI D 11 NA CHLUMECKU 10 Chlumecké listy 1 /

7 NAPSALI NÁM NAPSALI NÁM PRO CHLUMECKÉ LISTY Žádám o uveřejnění i s odpovědí pana starosty Pane starosto. Protože i Vy velmi rád píšete do novin a vystupujete v televizi, píši i já Vám, aby se to dostalo do vědomí občanů. Stal jste se politikem v pravém slova smyslu, protože i Vy říkáte jen věci kladné. Táži se, proč jste do dnešního dne neuvědomil občany, kteří Vás při volbách vynesli do krajského zastupitelstva za boj o dálnici, že to nebude dálnice, ale pouhá dvojsměrná silnice? Vy to víte dobře! Dále jsem se z novin dověděl, že se bude konečně přestavovat kino, což Vaše strana KDU-ČSL měla v našem městě již tři volební období jako svůj úkol. Ale jde mně o to, že požadujete od občanů a podnikatelů dary do fondu pro přestavbu, ale žádný z nás neví, na co vlastně má přispívat. Proč neuděláte veřejné sezení nad projektem? Vy se snad opravdu bojíte toho slova PROČ? Vždyd ostatní občané nejsou zabedněnci a mnozí by možná měli dobré připomínky. Dobrý den, i když jsem dostal anonymní dopis a je to škoda, rozhodl jsem se na něj odpovědět. Trochu nesouhlasím, že říkám do médií jen kladné věci, ale dobré zprávy se sdělují samozřejmě lépe. Jestli mi pisatel vyčítá, že zatajuji před Podle říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění je veřejnost celkem spokojena s úrovní vzdělávání na českých školách, jejich kvalitu považuje většinou za dobrou. Nejlepší mínění mají lidé o gymnáziích a vysokých školách - úroveň vzdělávání na gymnáziích považuje za dobrou 90 % respondentů, o vysokých školách si to myslí o 5 % lidí méně. Při přijímacím řízení na střední školy lze předpokládat největší zájem právě o studium na gymnáziích. To vše v podmínkách nového systému přijímacího řízení. Ten s sebou přináší nová školská legislativa, která nabývá účinnosti Co se tedy mění v přijímacím řízení na střední školy? Každý žák má možnost prostřednictvím základní školy podat pouze 1 přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení. Po ukončení 1. kola může ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna. Přihláška se v tomto případě podává přímo řediteli střední školy. Přijímací řízení do víceletých gymnázií zůstává beze změny - žák si podává 1 přihlášku na 1 gymnázium a prvním kolem přijímací řízení také končí. občany, že místo dálnice D 11 bude postavena pouze dvousměrná silnice, tak proti tomu se ohrazuji. Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR je takové, že v rámci odlehčení přetížené silnice E 67 bude již na 35 km dlouhém úseku dálnice (i na jihu od Chlumce) spuštěn do provozu tzv. poloviční profil dálnice, tedy obousměrný dvoupruh. Druhá část finálního povrchu D 11 se dobuduje v roce S tím nelze, než souhlasit. Co se týče rekonstrukce kina Panorama na víceúčelovou kulturní budovu, nebylo zrovna jednoduché sehnat dotaci od státu korun. Do konce roku 2004 jsem trnul, zda to vyjde. Proto teprve nyní, když tvoříme v zastupitelstvu rozpočet na rok 2005 a výhled rozpočtu na rok 2006, můžeme definitivně rozhodnout, zda se do 30ti milionové investice pustit. Co se týče projektu, byl připomínkován i Klicperáky a může doznat v interiérovém vybavení ještě několika změn. Také musíme vyřešit náhradní nájemní bydlení jedné rodiny, která v kině přebývá. Tedy, bude-li definitivně rozhodnuto na zastupitelstvu, že do této stavby jdeme, bude veřejnost samozřejmě informována o podrobnostech v Chlumeckých listech i předvedením projektu na úřední desce Města Chlumec nad Cidlinou. V žádném případě se nedomnívám, že občané jsou zabednění, to bych si nedovolil. A prosím, abyste, pane (paní) neznámý (á), příště za mnou s připomínkami přišli osobně, budu rád. Ing. Miroslav Uchytil starosta města PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A jaké jsou možnosti přijetí na novobydžovské gymnázium? Škola je na vrcholu své stanovené kapacity, pro školní rok 2005/06 přijímá 30 žáků do šestiletého a 30 žáků do čtyřletého studia. Ve víceletém studiu odhadujeme převis poptávky na 30 %, což dává prakticky jistotu přijetí žákům s výborným prospěchem a naději všem ostatním přesvědčit při přijímacích zkouškách o tom, že mají vůli i sílu odstranit svá občasná zakolísání při klasifikaci. Ve čtyřletém studiu se dlouhodobě pohybuje převis poptávky kolem přijatelných 10 %, těžko však odhadnout, jak se v nových podmínkách přijímacího řízení zachovají žáci z Hradce Králové, kteří se pravidelně hlásili spíše až do 2. kola. To v případě dostatečného počtu i uspokojivého výsledku přihlášených do 1. kola již nemusí být a v případě našeho i dalších gymnázií už patrně ani nebude. Na další kola přijímacího řízení zbudou pravděpodobně jen místa na středních odborných školách a učilištích. Věřím, že se naší škole v nadcházejícím přijímacím řízení podaří v maximální míře uspokojit zájemce z našeho regionu, kam vzhledem k výborné dopravní dostupnosti jednoznačně řadíme i Chlumecko. Těším se, až někdo další naváže na nedávné úspěchy žáka místní základní školy Jiřího Kysilky, který v průběhu gymnaziálního studia kromě řady prestižních ocenění vybojoval na mezinárodní chemické olympiádě v Dánsku stříbrnou medaili a z Indie přivezl dokonce medaili zlatou. Vždyd zhruba čtvrtina mladých lidí dnes odchází ze základních škol na gymnázia a výjimkou patrně nebude ani Chlumec n. Cidl. Zejména žáci prospívající s vyznamenáním se tedy mohou směle opřít o své dosavadní školní výsledky a přes gymnaziální studium si otevřít bránu k vysokoškolskému vzdělání. Žákům základní školy společně s jejich rodiči přeji šdastnou volbu střední školy i strategie pro přijímací řízení. PaedDr. Jaroslav Šedivý ředitel Gymnázia Nový Bydžov Vážení čtenáři, do schránky naší redakce, umístěné v průchodu na Městském úřadě v Chlumci nad Cidlinou, dostáváme Vaše dotazy nebo připomínky směrované především k práci nebo přímo k jednotlivým pracovníkům Městského úřadu, i když většinou anonymní. Nezahazujeme je a zabýváme se jimi. V poslední době jsme dostali také několik novinových článků bez jakýchkoli připomínek, a proto nemáme podnět k reakci. Tyto články nebudeme v Chlumeckých listech přetiskovat ani na ně reagovat a zvláště ne na ty s politickým obsahem. Chceme se nadále zabývat pouze otázkami týkajícími se našeho města a regionu. Těšíme se na další Vaše věcné připomínky. redakce VÍME VŠECHNO O ZIMĚ? Zima astronomická je na severní polokouli - tj. u nás - obdobím od zimního slunovratu, který nejčastěji může připadnout na 21. nebo 22. prosinec, do jarní rovnodennosti, tj. do 20. nebo 21. března. Za tzv. meteorologickou zimu se považuje období od 1. prosince do 28. (29.) února. Z hlediska bioklimatologie člověka, s ohledem na průběh a povahu fyziologických procesů v lidském organismu, se vymezuje tzv. biologická zima, která zahrnuje období od 16. listopadu do 15. února. Z fenologického hlediska je zima definována jako období, ve kterém se vegetace nachází ve stavu zimního klidu, ze kterého může dojít pouze k přechodnému krátkodobému procitnutí. Fenologická zima začíná všeobecným opadem listu buku a dubu letního. Na fenologickou zimu navazuje tzv. fenologické předjaří, to je období, které začíná rozkvětem sněženek a lísky obecné (jehnědy). Vzhledem ke skutečným teplotním poměrům ve střední Evropě má značný význam vymezení tzv. vegetační zimy. Vegetační zimou se rozumí období s průměrnými denními teplotami 0 C a nižšími. Na vegetační zimu navazuje vegetační předjaří, období s průměrnými teplotami od 0 C do 5 C. Orientační údaje nástupu, ukončení a průměrné doby trvání vegetační zimy a předjaří pro Českou republiku udává následující přehled: nadmořská vegetační zima vegetační předjaří výška nástup ukončení dnů nástup ukončení dnů [m n.m.] Docela neznámé, ale zajímavé. Leden je měsícem vyvrcholení zimy. Z historických záznamů: L.P při slavnosti Božího křtění (6. 1.) v Čechách velmi veliká příkrost zimy byla, takže mnoho dobytka zimou pomřelo. Lidé přes svět pracující mnozí na cestách mrtvi nalezeni bývali. Daniel Adam z Veleslavína - kalendář historický Roku 1210 byla krajně drsná zima v lednu a v únoru. Zamrzlo i Černé moře. R. Hennig - Katalog... Berlín Byla velmi tuhá a krutá zima, že lidé po cestách mřeli a hovada domácí i lesní i stromoví všecko pomrzlo. Místy nacházel se led zvýší člověka. Zamrzlo i Baltské moře a z Norska do Dánska přebíhaly volně hladové vlčí smečky. Tato zima trvala do Hromnic (2. 2.). Daniel Adam z Veleslavína R nebyly žádný sněhy v zimě a žádný velký vody, takže v zimě okolo Třech králích a o Hromnicích bylo vidět lidi v polích. Vorali, cesty byly suché, časy vlažný, žádný mrazy, takže bylo k podivení. Však ale ten rok také nebyl ourodnej... Augustin Kalach z Obory Několik pranostik k 1. lednu " Připadne-li Nový rok na pondělí, nastane ještě krutá zima, dále vlhké jaro a budou časté nemoce. " Nastane-li Nový rok v úterý, bude zima ještě krutější, ale lze očekávat úrodný rok. " Bude-li 1. ledna ve středu, lze očekávat příchod vcelku příznivého roku, bohatého vínem, ale chudého na med. " Připadne-li Nový rok na čtvrtek, znamená to mírnou zimu, větrné jaro, parné léto, krásný a příjemný podzimek, hojnost ovoce a mnoho obilí. " Připadne-li Nový rok na sobotu (to je letos), přichází klidný bezvětrný rok s množstvím plodů, bohatý ovocem, ale nepříznivý pro pěstování obilí a hrozící množstvím onemocnění zimnicí. Máme se tedy na co těšit! (Pozn. red.) Z Velkého pranostikonu Vá 12 Chlumecké listy 1 /

8 KULTURA V CHLUMCI KULTURA V CHLUMCI KINO Panorama Chlumec nad Cidlinou 5. února sobota ÚŽASŇÁKOVI hod. Americký animovaný film. Rodina Úžasňákových hod. musí do večeře zachránit svět minut Režie: Brad Bird vstupné 55,- a 58,- Kč Mládeži přístupný 12. února sobota SVĚT ZÍTŘKA hod. Přijdou bez varování, zaútočí bez slitování hod. a zmizí beze stopy. Režie: Kerry Conran 106 minut Hrají: Jude Law, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi vstupné 60,- a 63,- Kč České titulky Mládeži přístupný Mohutný rozvoj lidového knihovnictví v 19. století zasáhl do společenského života mnoha měst a obcí. Vedle školních knihoven vznikaly knihovny českých čtenářských spolků a cechů. Kromě zábavné literatury nabízely řemeslníkům knihy s příslušnou odbornou tematikou. Koncem 19. a počátkem 20. století nabralo rychlý rozvoj zakládání městských a obecních knihoven. V této době nebyly již jen zdrojem šíření českého jazyka, ale vědění všeobecně. Pokud knihovna našla podporu u městského zastupitelstva, její postavení bylo pevnější a stálejší. Faktu, že je kniha důležitým zdrojem informací pro rozvoj osobnosti člověka, si byli na počátku minulého století vědomi i radní našeho města v čele se starostou Zikmundem Kozelkou. Z malých knihoven cechů a spolků určených jen jejich členům se rozhodli vytvořit veřejnou knihovnu přístupnou všem bez omezení. O zřízení Veřejné knihovny a čítárny v Chlumci nad Cidlinou bylo ÚNOR 2005 rozhodnuto na zasedání městské rady 15. listopadu 1904 a hned následující rok 2. února 1905 byla v přízemních prostorách radnice knihovna otevřena. Všechny spolky ovšem nebyly ochotny předat knihy do veřejné knihovny. V prvním desetiletí minulého století zde pracovaly knihovny dvě, veřejná a Čtenářské besedy. Z prvních let působení veřejné knihovny se písemné záznamy nedochovaly. Zachován zůstal pouze katalog Čtenářské besedy z roku Jeho úvodní stránka svědčí o spolupráci obou knihoven, mezi nimiž docházelo k výměna knih. Do jejího vývoje významně zasáhl rok 1918, kdy vznikla samostatná Československá republika. Nový vydaný Knihovní zákon, na tehdejší dobu velice moderní a pokrokový, přímo obcím a městům nařizoval zakládat knihovny a finančně je zajišdovat. Její činnost byla dále po celé minulé století ovlivňována politickou a hospodářskou situací státu, zřizovatelem a samozřejmě tel. č , února sobota TERMINÁL hod. Americká komedie o muži, který nedobrovolně hod. uvízl na letišti a je nucen žít v rušném prostředí letištního terminálu... Režie: Steven Spielberg 123 minut Hrají: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci vstupné 57,- a 60,- Kč České titulky Mládeži přístupný 26. února sobota BRIDGET JONESOVÁ: hod. S ROZUMEM V KONCÍCH hod. Úsměvná romantická komedie: Dokonalý přítel, dokonalý život. Co by se mohlo stát?! Režie: Beeban Kideron 120 minut Hrají: Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Gemma Jones vstupné 60,- a 63,- Kč České titulky Mládeži od 12-ti let přístupný 100 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY V CHLUMCI N. C. i lidmi, kteří v ní pracovali. Všichni její pracovníci se po celou dobu snažili vytvořit knihovnu moderní, pro čtenáře příjemné prostředí a hlavně zachovat vhodný knižní fond, který by uspokojil co nejširší řady čtenářů. Stísněné přízemní prostory radnice přestávaly provozu knihovny vyhovovat, a tak byla v průběhu roku 1983 přestěhována do prvního poschodí sokolovny. V posledních deseti letech se do knihovny dostala i automatizace a internet, které umožňují podstatným způsobem rozšířit a hlavně zkvalitnit knihovnické a informační služby. Veřejné knihovny, tedy i chlumecká, stojí na počátku pomyslného řetězce knihoven. Znalosti a dovednosti, které se děti ze základní školy naučí zde, plně využijí při dalším vzdělávání k vyhledávání dokumentů v odborných knihovnách. Proto již od nejmladšího věku zveme děti do knihovny a seznamujeme je s možnostmi, které jim knihovna nabízí. Vždyd naučit se číst a psát znamená jed- nu z nejzásadnějších změn v připravenosti člověka přijímat okolní svět. Předškolní čas, příchod do školy a několik prvních let školní docházky jsou zásadní proměnou dětského světa. Celá tato proměna je možná jen díky nesmírné vnitřní vybavenosti malého dítěte. Neměla by tedy být promeškána. Knihovna je jedním z míst, která k této úspěšné proměně přispívá. Dále záleží již jen na každém jednotlivci, jak toho dokáže využít. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který splňuje podmínky stanovené knihovním řádem, děti do 15 let se souhlasem rodičů. Fond knihovny měl ke konci roku přes knih a nabízí výběr ze 64 titulů časopisů. A jak našich služeb využívali čtenáři? Za loňský rok jsme zaregistrovali výpůjček, z toho časopisů. Do knihovny se přihlásilo 440 dětí a 611 dospělých. Z jiných knihoven jsme zájemcům, hlavně z řad studujících, zprostředkovali 150 titulů odborných knih. Knihovny dnes neodmyslitelně patří ke každodennímu kulturnímu a vzdělávacímu životu všech lidí. O veřejné knihovně můžeme říci, že je takovou místní branou do světa vědomostí pro každého občana. Služby knihovny: Výpůjční služby: dospělí děti úterý středa čtvrtek pátek Informační služby a internet: pondělí úterý středa čtvrtek pátek Registrační roční poplatky: dospělí 100,-- Kč děti 50,-- Kč Internet 30,-- Kč za hodinu provozu. MELODYBRASS - 5. VÝROČÍ VZNIKU OSLAVILI V CHLUMCI Sice uběhl skoro měsíc nového roku, ale rádi bychom se vrátili do doby adventní a zavzpomínali na skvělý vánoční koncert olešnického swingového orchestru, který se konal v místním kině v pátek 3. prosince. Dle ohlasu celkem velkého počtu posluchačů se velmi líbil a my chceme touto cestou ještě jednou poděkovat všem členům Melodybrass za příjemně strávený večer. Po koncertě jsme si povídali s kapelníkem Janem Petrovickým o orchestru a muzice, kterou všichni rádi dělají. Honza, chlumecký rodák, nar , začínal, tak jako většina muzikantů - Chlumečáků - ve zdejší, tehdy ještě lidové škole umění, dnes základní umělecké škole, kde se učil hrát na trubku u pana Jiřího Hrušky. Po získání hráčských zkušeností mu bylo nabídnuto místo v dechovém orchestru LŠU. Odtud jeho kroky směřovaly do hradeckého Junior Swing Bandu, který ho nastartoval pro současnou dráhu. Nějaký čas byl i členem tehdy velice populárních Kuliček z Nového Bydžova. Zajímalo nás, jaké byly začátky olešnického orchestru a kdo stál u jeho zrodu. Nápad založit vlastní dechový orchestr měl před 5 lety Patrik Žilák, který přemluvil několik svých kamarádů, kteří se začali scházet v naprosto nevyhovujících podmínkách v Levíně. Malý soubor, který hrál převážně pochody, se začal rozrůstat o další členy a mně v něm bylo nabídnuto místo trumpedáka. Tehdy byl kapelníkem konzervatorista Tomáš Mucha, který později odešel do Hradce Králové, a já byl přemluven, abych uvolněné místo dirigenta převzal. Ve stejné době jsme dostali nabídku od starosty Olešnice pana Jelínka, abychom začali zkoušet v olešnickém kulturáku. Za tento čin mu moc děkujeme a jsme mu vděčni! To byl onen rozhodující zlom v našem vývoji. Od té doby se začal měnit i náš styl hudby a repertoár - pozvolna jsme přešli na swing, což je hudba mého srdce, i když mám rád všechnu dobrou muziku, bez rozdílu žánru, která o něčem vypovídá. Naše povídání se dále týkalo současnosti a samozřejmě i budoucnosti nadějného hudebního tělesa. V současné době má orchestr 25 členů, třetinu tvoří osoby ženského pohlaví. Zkoušíme každou neděli odpoledne a většina je nucena z míst více či méně vzdálených dojíždět. Kromě Chlumečáků jsou mezi námi hráči z Loukonos, Levína, Olešnice, Nového Bydžova, Skřivan, Smidar, Chudeřic, Dobřenic, Urbanic a Hradce Králové. Jsem rád, že si všichni udělají ve svém nabitém programu čas a věnují se tomuto časově i finančně náročnému koníčku. Mám kapelu jako ucelenou partu kamarádů, je to vlastně moje druhá rodina. Převládá mezi námi pohoda, neexistuje žádná rivalita, všichni hrají s chutí a myslím, že je to na našich vystoupeních vidět. Děkuji všem hráčům za to, že jsou tak skvělí! Kapelníka dělám tři a půl roku a za tu dobu jsme nacvičili přes 100 skladeb. V repertoáru se zaměřujeme především na swingovou klasiku - Glenna Millera, Jaroslava Ježka, na muziku z doby, kdy hrál R. A. Dvorský, ale hrajeme i další, méně známé a nekomerční věci. Vzhledem k tomu, že úzce spolupracujeme s olešnickými mažoretkami, máme pro tyto příležitosti připravené i skladby vhodné k pochodu a na přehlídky. Naše aranže jsou zatím instrumentální, ale do budoucna bychom možná zkusili i zpěv. Mým velkým přáním bylo mít samostatný koncert v Chlumci nad Cidlinou. Zatím jsme totiž vystupovali pouze v jeho okolí, např. na festivalu Fišerův Bydžov. Toto přání se nám díky pozvání občanského sdružení Město v zahradách splnilo. Jménem svým i celého orchestru mu děkuji za uspořádání velkého vánočního koncertu. Jelikož příležitostně vystupujeme se všemi skupinami olešnických mažoretek, již nyní uvažujeme společně s občanským sdružením Město v zahradách o velkém společném programu v chlumecké Loretě v tomto roce. Děkujeme jménem všech příznivců Melodybrass i těch, kteří je slyšeli poprvé, za milé povídání a přejeme Honzovi i celé kapele mnoho osobních i uměleckých úspěchů. Mgr. Milena Komárková 14 Chlumecké listy 1 /

9 HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA HISTORIE CHLUMECKÉHO DIVADLA V úterý 28. září 1937 ve svátek sv. Václava se konalo slavnostní představení od Stanislava Loma Svatý Václav. Tuto tragickou hru českých dějin režíroval A. Lauterbach. Navrženou scénu O. E. Leska provedli J. Švec a A. Kotas. Čas hry se odvíjel bez podstatného přerušení od 2. září 921, kdy byla zardoušena kněžna Ludmila, až do smrti sv. Václava 28. září 929. Soustředila se zde ve zkratce historická skutečnost osmi let. Děj hry se odehrával: 1. Pod hradem Tetínem, 2. Na pražském Hradu, 3. Ve stanu Jindřicha Ptáčníka, 4. Pod Kouřimí, 5. Na hradě Boleslavě, 6. Před kostelem sv. Kosmy a Damiána. Ve hře se uplatnili: O. Lesk jako Václav, S. Cón - Boleslav, E. Bénová - Drahomíř, U. Netolická - Přibyslava, J. Moravec - - Kněz Pavel, J. Kutzendorfer - Mstina, A. Lauterbach - Radislav, E. Endler - Slavník, F. Šafář - Hněvsa, J. Třasák - Drahuš, J. Švec - Chýna, V. Starý - Stuna, M. Maux - Homole, F. Kraus - Jindřich Ptáčník, J. Plítek - Biskup Tuto, K. Myška - - Arnolf, S. Vošoust - Gero, J. Starý - Tyr, S. Žáková - Vědma, O. Birampl - Panoš. Po loňském úspěchu veselohry V. Buriana U pokladny stál jednota Klicpera připravila v režii S. Cóna a scéně Leskově svým návštěvníkům neméně veselý večer v sobotu před posvícením dne 23. října. O srdečný smích hlediště se postarali tito ochotníci: M. Maux, O. Lesk, J. Starý, K. Myška, J. Třasák, V. Starý, F. Šafář, S. Vošoust, S. Cón, T. Lauterbach, E. Emdler, M. Bezděková, U. Netolická, E. Kostková, J. Kutzendorfer, V. Voborník, V. Myška. Stalo se tak ve hře Případ revisora Kožulína od O. R. Zoulka. Dne 28. října se konalo v Chlumci na náměstí odložené slavnostní uvítání vojenské posádky. V předvečer slavnosti ve středu dne 27. října jednota Klicpera sehrála repertoární hru národního divadla E. Vachka Benedek po slavnostní overtuře hudby Národní gardy 72 - poprvé na otáčivém jevišti. Účinkovali: S. Cón - Benedek, B. Čeňková - Julie Benedeková, O. Lesk - František Josef I., J. Starý - Arcivévoda Albrecht, A. Lauterbach - Plukovník Müller, M. Maux - Neuber, plukovník, K. Myška - Hrabě Greneville, V. Starý - Hrabě Henigstein, J. Třasák - Clam Gallas, St. Vošoust - Baron Bek, F. Šafář - Vysloužilec, E. Endler - Ordonanc, B. Birampl - Komorník. Dne 7. listopadu POJ Klicpera zpříjemnila svým návštěvníkům nedělní večer rozkošnou veselohrou o 4 jednáních Maminčiny starosti od F. X. Svobody. Provedeno bylo opět na otáčivém jevišti. Ve hře se prezentovali: E. Bénová - vdova Ventová, S. Cón - Jan Venta, O. Lesk - Dr. Dysk, E. Zurová - Dysková, K. Myška - Josef Štěpánek, A. Bazděková - Štěpánková, U. Netolická - Jindřiška, J. Třasák - Toník, F. Šafář - Matýsek, M. Loudová - Adlička. si můžete ověřit na přiloženém plakátu. (Na fotu L. Kabeláková jako Lavinie.) V sobotu 25. a v neděli 26. prosince v divadle Dělnický dům se odvíjel napínavý děj senzační detektivní hry Smaragdy, kterou dle cizího námětu sepsali S. Cón a O. Lesk. Podložena byla hudbou O. Vaníčka. V této detektivce se uplatnili: O. E. Lesk, J. Podlesný, V. Starý, E. Emdler, Z. Tomášek, M. Maux, St.Vošoust, L. Nejedlý, J. Chára, E. Kostková, E. Loudová, K. Myška, J. Starý, J. Třasák, S. Cón, K. Myška jun., M. Stránský, O. Myška. A jak se činily v tomto roce ostatní chlumecké divadelní soubory? Uvedený roční přehled her svědčí o jejich zvýšené aktivitě. Úvod patřil Okresní osvětové komisi a Místnímu sdružení Svazu junáků, skautů a skautek, které v neděli odpoledne a večer 7. března v Záloženském domě na oslavu 87. výročí narození prezidenta Osvoboditele, svého protektora, sehrály hru ze skautského života Skautík od Frant. Homoly. Učitelské sbory národních škol v sobotu 13. března večer a v neděli 14. března odpoledne a večer v rámci prezidentských oslav připravily v sokolovně taneční báchorku Z pohádky do pohádky, kterou do 5 obrazů napsal Lad. Novák a zhudebnil O. Nedbal. V jednotlivých obrazech byla tančena sóla, která byla svěřena: Martičce Víškové, V. Hodonické j.h., O. Leskovi. Přiložená fotografie představuje krejčíka Jehličku v začarovaném zámku s čertíky. Od leva O. E. Lesk, sestry Kryžovy a M. Kořínková. Živnostenský dorost rovněž přispěl k prezident. oslavě časovým dramatem od M. Weselovského Evropa hoří. Hned nato 21. března jeho režisér A. Švanda se scénařem Jos. Volejníkem nabídli k pobavení frašku Karla Piskoře Tulácké dobrodružství. Odbor mládeže církve čsl. nezapomněl na pohádku a vybral si k realizaci velmi známou a oblíbenou. Sedm havranů přilétlo odpoledne a večer v neděli dne 25. dubna na scénu do Dělnického domu. Čilý Živnostenský dorost přišel rovněž do Dělnického domu v neděli 16. května s veselohrou Ta naše Máňa. Ve středu 2. června po dvou letech zavítal do Chlumce činoherní soubor ředitele Jar. Bittla. Na sobotu 12. června připravil galapředstavení s členem Národního divadla Eduardem Kohoutem ve hře Píseň Asie. Toto představení bylo opravdovým divadelním svátkem. Skvělý debut Mistra Kohouta došel nadšeného ohlasu plně obsazeného divadla. Opětovné vyvolávání vzácného hosta bylo důkazem, že umění E. Kohouta je neuvěřitelně podmanivé. Pan Frant. Vohnout-Voborský j.h., tenorista Velké operety v Praze, tentokráte i jako režisér se představil v Dělnickém domě v neděli 29. srpna v operetě Slávy Grohmanové, s hudbou A. Kincla Náš svatý Vavřineček. Spolu s ním vystoupila i slč. Marie Pilařová z Prahy. Chlumeckou hudbu řídil K. Tomeš. Podpůrný a dobročinný spolek Lidumil sehrál za spoluúčinkování dram. odboru Lidové akademie v neděli dne 12. září za režie Fr. Krenčíka výbornou veselohru V manželských poutech. Sama Lidová akademie spustila v neděli dne 31. října v Dělnickém domě Mlýn na samotě. Tuto divadelní novinku zdramatizoval Josef Kubín. Odbočka Svazu mládeže nár. soc. vystoupila v sobotu 20. listopadu v Záloženském domu s veselohrou Frant. Gribitze Štěstí bydlí vedle. Sociální a dram. odbor církve čsl. nezůstal pozadu a v neděli 5. prosince pozval své příznivce na tříaktovou veselohru R. Nížkovského Podvodnice z lásky. Hned nato Lidová akademie odpověděla 12. prosince rovněž v Dělnickém domě veselohrou Neříkej, hochu, že máš mne rád. A. Lauterbach Na přiložené fotografii od leva: J. Kutzendorfer, O. E. Lesk, E. Endler, A. Lauterbach. O. E. Lesk opět přistoupil k nastudování lidového představení o osmi obrazech Maryny Radoměřské Krb bez ohně, které zdramatizoval Fr. Cimler. Divákům bylo předloženo v neděli 10. října v tomto obsazení: E. Bénová - Paní Kristenová, S. Cón a St. Vošoust - Vilém a Jiří, její synové, A. Bezděková - - Paní Kodymová, S. Žáková - Elena, A. Lauterbach - Správce Petrák, O. E. Lesk - Robert Záhora, F. Šafář - Lékař, M. Loudová - Bártlová, V. Holubová - Tonička, J. Švec - Vinduška, kočí, E. Endler - Číšník. V neděli 28. listopadu byla uvedena skvělá poválečná hra Eugena O'Neilla Smutek sluší Elektře. Všechny podrobnosti Z pohádky do pohádky 16 Chlumecké listy 1 /

10 LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ KOLEM NÁS Dnes našim čtenářům představíme muže, který již deset let pilně sleduje a zaznamenává všechny pamětihodné události v našem městě, aby uchoval pro budoucí generaci Chlumečanů obraz jeho života na přelomu dvou tisíciletí. Městského kronikáře. Je to nesporně důležitá, a proto i úctyhodná funkce, zajišdující udržování plynulého přehledu o vývojových proměnách města. Kdo by dnes nebýt kronikářských záznamů věděl, co se stalo například v sobotu 24. června 1934 po sedmé hodině ranní.... vznikl požár v zahradním pavilonku Švýcarka u Hučavého splavu, patřícím správci dřevařského průmyslu v.v. panu B. Smetanovi, který jest chlumeckým rodákem a letní dovolenou tráví v Chlumci. Požár vznikl patrně porušením isolace roury kouřové a rozšířil se tak rychle, že majiteli sotva podařilo se z hořícího pavilonu uniknouti. Vše téměř v několika minutách zničeno bylo úplně ohněm. Zpráva o zničení tohoto pohádkového zákoutí, které se stalo chloubou nás všech a budilo pozornost všech návštěvníků města, byla přijata s bolestí a celé zástupy obecenstva spěchaly se podívati na spáleniště. Ačkoliv náhrada pojištění nevyváží daleko utrpěnou škodu požárem, rozhodl se pan správec Smetana, nebude-li mu činěno obtíží obcí, zbudovati na tomtéž místě miniaturu české chalupy... Již 8. září téhož roku je článkem v Chlumeckých listech potvrzeno, že namísto požárem zničeného pavilonu Švýcarka, který těšil se pozornosti všech, kdož navštívili naše provisorní koupaliště u hučavého splavu anebo užívali příjemné procházky v lipovém stromořadí k Luhům, pan správce Smetana v několika týdnech zbudoval na tomtéž místě roztomilý, radostí dýšící útulek v originálním provedení, nesoucí skromný nápis: Smetanova národní chaloupka. Budovatel je jedním z mála těch, kdož dovedli si uchovati smysl pro krásno v přírodě a lásku k rodnému místu, v němž v letních měsících vyžívá všechno pohodlí, které mu jeho pohádkový útulek skýtá. Město získává tu zvláštnost, kterou může se pyšniti, a návštěvníci našeho města vzácné překvapení při procházce do těchto míst... Jen díky kronice zůstala zachována i následující pozoruhodná zpráva: Při kopání základu ke sboru církve československé v Chlumci n. C. objevil dělník Švec měděnou nádobku, z větší části již měděnkou rozežranou, kolem níž vysypány byly různé druhy starých mincí. Objev vyvolal přirozeně rozruch a v krátkosti bylo staveniště obklopeno spoustou zvědavců... Celkem bylo nalezeno kusů mincí stříbrných a 6 kusů zlatých. 5 zlatých mincí nese nápis latinský a jsou patrně původu belgického, 1 zlatý peníz má nápis turecký nebo arabský... Pokud dalo se zjistiti, jsou zlaté peníze z roku 1604, 1609, 1628 a Původ mincí stříbrných, jakož i letopočet bude možno přesně zjistiti po očištění a odstranění měděnky, kterou jsou pokryty. Jedna z největších mincí stříbrných je patrně peníz jubilejní, překrásné rytiny asi ruského původu. Zlaté i velké stříbrné peníze jsou téměř všechny původu cizího, což ukazuje, že jsou to peníze válečné. Zpráva uvádí, že nález je majetkem církve československé a že o něm byl trojmo sepsán protokol, který uložen byl na příslušných místech. Okamžitě nás dnes napadá otázka: Kde je uložen nalezený poklad a protokol o jeho nálezu? Kdo je schopen dát na tuto otázku odpověv? Ale rozhodně nutno uznat, že shromažvovat, dozvídat se a zaznamenávat takové i jiné zprávy o faktech, která upadají v zapomenutí, je zajímavé a záslužné. To je náplní práce kronikáře. Chlumecká radnice pečuje o vedení městské kroniky od roku 1920, kdy zákonem č. 18 Sb. bylo městům a obcím vedení kroniky uloženo jako povinnost. Za tu dobu se v roli kronikáře vystřídala celá řada vysoce vážených osobností, většinou učitelů, ředitel Briscejn, Hořčička, manželé Samešovi, učitel a literát Václav Hájek. Před deseti lety jeho odchodem vyvstala nezbytnost výměny stráží na tomto důležitém postu. Je nabíledni, že funkci kronikáře nemůže zastávat hned tak někdo. Vyžaduje široký kulturně politický rozhled, všímavost, schopnost jednotlivé postřehy vyhodnocovat, třídit a zařazovat do příčinných i časových souvislostí, také objektivitu pohledu na události i lidi a v neposlední řadě ovládání spisovného jazyka a přiměřenou schopnost srozumitelného, výstižného a zároveň i poutavého písemného vyjadřování. Navíc je třeba, aby kronikář měl vyvinutý smysl pro krasopis a celkovou úhlednost zápisů do kroniky. Je to nesporně významný kulturně historický činitel, který nenápadně, v tichu a soukromí své pracovny plní svěřené poslání, jehož výsledky poslouží v budoucnu jako důležité svědectví o chlumeckém dnešku. Pojvme si nyní pobesedovat se současným kronikářem. Jmenuje se Miroslav VENCL Narodil se v Chlumci nad Cidlinou, kam se jeho rodiče v roce 1932 přistěhovali z Orlických hor. K svému rodišti přilnul už jako malý kluk. Bylo tu všechno, co kluci potřebují k svým radostem. Lesy, luka, rybníky i řeka a klidné ulice, kde se dalo čutat do mičudy a hrát si na schovávanou, vybíjenou nebo na vodníka. Vzpomíná, jak se krásně a nerušeně sáňkovalo v ulici Na Vinici, nebo dokonce na svažité hlavní silnici od zámku až dolů na křižovatku, kde tehdy ještě nejezdila skoro žádná auta. A v létě, to nádherné koupání ve Staráku a v Cidlině u splávku či u jezu! Řeka byla tak čistá, že maminka Venclová se Slávkem chodila k ní máchat prádlo. Hned po osvobození, jakmile byla obnovena Československá republika s přívlastkem lidově demokratická (o kterém tehdy nikdo kloudně nevěděl, co znamená) vstoupil Slávek do místní organizace Junáka, vedené báječnými chlapy, Karlem Felgrem, Josefem Slavíčkem a dalšími zkušenými skautskými bardy z předválečných časů. Stejně jako desítky dalších kluků a děvčat zažil nezapomenutelné chvíle na skautských schůzkách v klubovně u řeky, při dvoudenních víkendových vejšlapech s nocováním pod stany na Mračňovce nebo u Hrázky, při slavnostních pochodech městem od šraňků až k mostu za efektního vytrubování čtveřice skautských herodldů s fanfárkami v pestrém průvodu všech možných spolků a korporací s prapory, hesly a alegorickými vozy na počest státních svátků. Kde jsou ty časy! Nejvíc se samozřejmě užilo na prázdninových táborech se stany na vlastnoručně vyrobených podsadách postavených na louce u řeky. Zážitky jako z Foglarových knížek. Překrásné dojmy si Slávek Vencl odnesl do života i ze zkoušek a častých veřejných vystoupení chlumeckého národopisného tanečního souboru Furiant, který sklízel pod vedením Honzy Solfronka a Odona Cellera úspěchy v Chlumci i v dalekém okolí. Škoda, že toto kreativní odvětví národní hudební i pohybové kultury nemá dnes k dispozici nadšence, kteří by pokračovali v tradicích Furiantu. Doufejme, že zájem mládeže o folklor v našem městě nezanikne provždy a zcela. Národopisný kroužek nejenže obohacoval kulturní život města, ale zároveň užitečně rozhojňoval výběr příležitostí pro dívčí a chlapeckou mládež, jak zábavným způsobem, slušně a zdravě trávit volný čas. Slávek Vencl se zaníceně věnoval i ochotnickému divadlu jako člen divadelního souboru Klicpera. Divadelní ochotničení je náramně prospěšná záliba. Učit se nazpaměd role, to je svrchovaně účinné procvičování a zkvalitňování paměti; rozšiřuje vydatně rozsah slovní zásoby, učí člověka sestavovat věty i obsáhlejší jazykové projevy, tříbí a vybrušuje vyjadřovací schopnosti. To není vše. Vcidování do prožitků postav, zjemňuje a prohlubuje schopnost citových reakcí a celkově kultivuje duši a obohacuje registr vědomostí, poznání a chápání životních situací. Veřejné vystoupení na jevišti pak zbavuje ochotnické divadelníky trémy, vede je k sebejistotě a ráznosti v chování. Ochotnickému divadlu, které zároveň v člověku podněcuje zájem o četbu hodnotných knih, vděčí Miroslav Vencl zcela jistě za rozvinutí svých literárních schopností, které osvědčuje jako člen redakční rady i autor příspěvků do Chlumeckých listů. Jsou složkou kvalifikačních předpokladů pro funkci kronikáře, v níž se plně osvědčuje. Pan Vencl je původním povoláním technik textilních strojů. Ale protože v praxi neměl téměř možnost tuto odbornost uplatnit, dlouhou dobu pracoval v cela odlišném oboru - v chemickém průmyslu v Synthesii Semtín. Vedení kroniky převzal v roce 1994 po Václavu Hájkovi a je pro ně, jak se ukazuje, dobře vybaven i potřebnými vyjadřovacími schopnostmi i bystrostí postřehu se sklonem k lehké ironii i lidumilně humornému vidění popisované reality. Je si plně vědom důležitosti kronikářství pro uchovávání paměti na minulost, bez níž by nejenom národy, ale i města, ba dokonce i jednotlivci ztráceli způsobilost vyvarovat se chyb minulosti v zájmu vytrvalého usilování o čím dál větší úspěšnost svého počínání. Rozhovořili jsme se o tom. Kronikářství má v českých zemích dávnou tradici. Počíná monograficky zúženou, ale nesmírně cennou kronikou českou od mnicha Kristiána z rodu Slavníkovců a vede až k rozsáhlému, soustavnému latinsky psanému kronikářskému dílu kapitulního pražského děkana Kosmase psanému v letech a následovanému v dalších stoletích jeho četnými pokračovateli. První česky psanou kronikou je veršovaná kronika pocházející ze 14. století, z doby před nástupem Lucemburků na český trůn a omylem připsaná Dalimilovi z Meziříčí, jejíž skutečný autor stále ještě není spolehlivě zjištěn. Ale my jsme se s Miroslavem Venclem nesešli k rozhovoru o dávné historii českého kronikářství. Zajímá nás, jak se píše naše, chlumecká městská kronika. Jako kronikář musím celý rok shromažvovat údaje o všech možných událostech ve městě. Získávat zprávy o činnosti všech chlumeckých organizací, sdružení a institucí. Registruji informaci o chlumeckých podnicích, obchodních a řemeslnických provozovnách, o tom, co se kde staví nebo bourá, co je nového ve školách, co podniká radnice, sportovním, kulturním a společenském dění. Všímám si změn, sleduji, co zaniklo nebo co se naopak nově vybudovalo nebo buduje, zařizuje, opravuje, zdokonaluje. Sbírám přitom fotografické i písemné dokumenty. Sleduji také denní i periodický tisk a vystřihuji nebo kopíruji a opisuji články a zprávy týkající se našeho města. Všechny získané údaje souhrnně zpracuje nejprve nanečisto. Koncept zápisu předloží k posouzení a schválení zastupitelstvu města. Zápisy musí být samozřejmě pravdivé a objektivní. Zastupitelé posuzují nejenom úplnost a výstižnost zápisu, ale i jeho stylistickou úroveň, která rozhodně nesmí být horší než v minulosti. Jakmile zastupitelská rada usoudí, že koncept splňuje všechny požadavky, a vysloví s ním souhlas, přikročí kronikář k ručnímu kaligrafickému vyhotovení zápisu do kroniky plnicím perem naplněným speciálním dokumentárním inkoustem. (V minulosti se psávalo ocelovým perem namáčeným do kalamáře. Kantor Šolc blahé paměti psal své záznamy o průběhu selské rebelie dokonce seříznutým husím brkem.) Překotný technický vývoj přinese v budoucnu možná nějaký nový, pronikavě zracionalizovaný způsob zaplňování stránek kroniky. Zápisy se doplňují vlepovanými fotografiemi, které poskytují subjekty, jichž se záznam týká, anebo které - což je nejčastější případ - pořizuje proslulý chlumecký dokumentární fotograf Antonín Fibigr. Do kroniky se vlepují i získané novinové výstřižky, plakáty, letáky i jiné ilustrační doklady. Je to práce vyžadující spoustu času a plné soustředění. V kronice se nedá škrtat, opravovat ani gumovat, natož pak vytrhávat pokažené stránky. Zápis se prostě nesmí pokazit. Po deseti letech se uzavřené kroniky podle nařízení Okresního úřadu svěřují k uložení okresnímu archivu v Hradci Králové, kde jsou zabezpečeny proti požárům, povodním i krádežím a jiným nehodám. Městský kronikář Miroslav Vencl si je plně vědom závažnosti své funkce i odpovědnosti, kterou na sebe vzal jejím přijetím. Každoročně pořádá pro žactvo devátých tříd základní školy besedy nad městskou kronikou. Poutavě děvčatům i chlapcům vypráví o kronikářské práci i o různých zajímavostech, které se díky kronikářským záznamům uchovaly pro budoucí generace. Snaží se tak v mladých, vnímavých duších zažehávat ohníčky zájmu o minulost i současnost našeho města, který je základem občanské činorodosti prospívající jeho rozvoji. Rád chodí besedovat do Domova důchodců, kde se zápisy kronik zajímavě konfrontují se svědectvími pamětníků. Však se mi stalo, usmívá se Miroslav Vencl, že jednou při prohlížení kroniky jedna z obyvatelek domova při spatření fotografie jednoho zasloužilého občana zjihla dojetím, nebod v něm poznala svou velkou mladou lásku. Všichni jsme nad stránkami kroniky schopni zjihnout, protože uplývající čas rychle proměňuje dnešek v minulost zahrnující kus našeho života, ne-li celý. Karel Richter ŽIVOTNÍ MOUDRA Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen - to už je ale, bohužel, pozdě. Sigurd Holl Chcete vědět, zda inteligentní muži jsou dobrými manžely? Inteligentní muži se přece nikdy nežení! Henry de Montherlant LV 18 Chlumecké listy 1 /

11 A LÉTA BĚŽÍ... A LÉTA BĚŽÍ... Rozhovor s městským kronikářem panem Venclem nás přivedl k zamyšlení nad tím, že by bylo užitečné a přitom i pro Vás zajímavé soustavně a cílevědomě shromažvovat fotografie z Chlumce i celého širokého okolí, zachycující nejenom vzhled domů, ulic i krajinných partií, ale především lidi, žáky a učitele škol, členy různých spolků a korporací, záběry z poutí, sletů a nejrůznějších slavností. Hodláme otevřít rubriku nazvanou A léta běží, která, jak doufáme, bude přispívat k hlubšímu poznání minulosti Chlumce i přidružených obcí celého našeho regionu - a touto cestou upevňovat vědomí jeho soudržnosti prospívající jeho výstavbě a všestrannému rozvoji. Zveme vás srdečně k spolupráci. Prohlédněte svá rodinná alba či krabice se starými fotografiemi! Rozhodně je nezahazujte jako nepotřebnou veteš! Zapůjčte je naší redakci a my je budeme soustavně otiskovat. Ke každé foto uvevte, čeho se týká a z kterého je roku. Jedná se nám ale o fotografie asi do roku 1955 a starší. Děkujeme Vám předem za spolupráci. redakce 20 Chlumecké listy 1 /

12 CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ CHLUMECKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ VZPOMÍNKA NA ADVENT VÍTE CO JE OKAPI? VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ V čase adventním jsme měli možnost s naší paní učitelkou Komárkovou navštívit zámek Hrádek u Nechanic. Ale nejednalo se jen o běžnou prohlídku šlechtického sídla. Celý zámek byl vyzdoben vánočně. V úvodu prohlídky nás skvělá paní průvodkyně seznámila s historií zámku i s rodem Harrachů - majitelů zámku. Pak už byly všechny místnosti vyzdobeny vánočně. Dozvěděli jsme se zajímavosti o vzniku vánočního stromečku i o jeho zdobení. První stromečky byly zdobeny ovocem, daltemi a papírovými květinami. Pak přišly na řadu další přírodní materiály a perníčky. V zámecké jídelně i herně jsme si povídali o svátcích i o zvycích, které jim předcházely - např. svatý Ondřej, svatá Barbora, svatý Mikuláš, svatá Lucie,... Advent znamená očekávání narození Ježíše Krista. Symbolem je věnec se 4 svíčkami (měly by být fialové). Je to doba přísného půstu, který začíná vyjitím první hvězdy. V té době se nesměly konat svatby, je to čas rozjímání. Děti vyráběly zahrádku z jablek, špejlí a sušeného ovoce, či třesavku. Na Štědrý den se lidé chodili koupat do řeky, aby byli příští rok zdraví a natírali si skráně medem. Na stole nesměla chybět miska s čočkou (symbol peněz), miska s hrachem (nerozlučnost rodiny), miska s bylinkami (zdraví), dále svěcená křída, česnek a cibule. Nohy stolu se ovazovaly konopím nebo řetězem. K jídlu se podávala čočková nebo hrachová polévka a krajová jídla smažený kapr přišel na stůl později. Každý stolovník měl vlastní vánočku. Po večeři se rozkrajovala jablíčka. Závěr naší prohlídky patřil zámecké kapli, zdobené vzácnými předměty z 15. a 16. století. Zde jsme viděli i betlém - významný symbol Vánoc. Tato exkurze se nám velmi líbila a byli jsme z ní opravdu nadšeni. Pokud chcete něco zajímavého vidět, určitě předvánoční Hrádek navštivte. Andrea Bělohlávková, 6.A Děti ve školní družině to už vědí. Okapi (okapi johnstoni) je asi 180 centimetrů vysoká pralesní žirafa, má hnědou srst a na nohou pruhování podobně jako zebra. To a ještě více jsme si s dětmi vyhledali v několika encyklopediích při zahájení soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Zoologická zahrada ve Dvoře Králové. Soutěž, vyhlášená počátkem října 2004, měla zdánlivě jednoduché zadání: Namaluj žirafu okapi. Soutěžní práce měly být do ZOO zaslány do 28. listopadu. Na vytvoření a odeslání prací jsme měli necelé dva měsíce. Protože v té době připravovala školní družina různé předvánoční akce, zúčastnilo se soutěže oddělení B a několik dětí z oddělení A. Ačkoliv děti o žirafě okapi na počátku nic nevěděly, za pomoci obrázků a textů z encyklopedií a s obrovskou snahou se pustily do práce. Ne vždy se vše podařilo napoprvé, ale nakonec se obrázky zdařily. Z obrázků jsme sestavili obrovské leporelo a v termínu ho odeslali do Dvora Králové. A výsledek? Každé z dětí z oddělení A získalo za svoji snahu vstupenku do ZOO. Dětem z oddělení B se podařilo v kategorii 7 let vyhrát. Jak jsme se později dozvěděli od pracovníků propagačního oddělení, i přesto, že soutěž byla původně zamýšlena jako individuální, práce našich dětí zaujala porotu natolik, že se rozhodla udělit první místo celému tvůrčímu kolektivu. Každé z dětí tak získalo vstupenku pro sebe a pro jednoho dospělého, dětský časopis Flek, sladkosti a reklamní materiály. Závěrem bych chtěla poděkovat organizátorům akce, kteří tímto způsobem podporují nejen rozvoj dětské kreativity, ale i kolektivní spolupráci. Poděkování patří také dětem, které se zapojily do tvorby obrázků a snažily se, aby byly co nejlepší. Znovu se přesvědčily, že když se ruka k ruce přidá, tak se dílo podaří. Za ŠD Martina Drtinová Dne se v krásném prostředí zámku Karlova koruna konal vánoční koncert žáků ZUŠ. Zahájilo jej trio trubačů (Ondřej Šanda, Leona Machačová, Vojtěch Martínek) Korunovační intrádou skladatele Jiřího Ignáce Linka, která zazněla z ochozu Mramorového sálu a navodila slavnostní atmosféru koncertu. Po úvodních fanfárách následovala sólová vystoupení žáků, oživená krátkými vstupy žáků literárně-dramatického oddělení. Tyto vstupy s vánoční tématikou byly velmi zdařilé a vtipné, takže se bavilo publikum i účinkující. Rád bych poděkoval rodině Kinských za ochotu a vstřícnost při realizaci koncertu a pracovníkům správy zámku (Martina Kubešová, Roman Moravy), kteří se s vedením ZUŠ organizačně podíleli na zajištění zdárného průběhu. Také chci poděkovat všem, kteří si v předvánočním shonu našli volný čas, nenechali se odradit zimou a sychravým počasím a přišli potleskem a dobrou náladou podpořit mladé začínající umělce. (Autorem fotografií je Antonín Fibigr.) Pozn.: fotografie k článku na straně 2 MgA. Jan Molinger ředitel ZUŠ VÁNOČNÍ DÁREK Nejkrásnější svátky jsou sice už minulostí, ale každý se k nim alespoň myšlenkou rád vrátí. Děti 1. ročníku výtvarného oboru ZUŠ si na ty právě uplynulé Vánoce rády vzpomenou, protože dostaly o jeden dárek navíc. Vradme se o pár týdnů zpět, do dnů, kdy měl každý z nás docela obyčejné starosti. Na jedné z hodin keramiky děti 1. ročníku výtvarného oboru - Nikolka Balajková, Andrejka Eliášová, Andrejka Havlínová, Simonka Hatašová, Míla Krejčí, Štěpánka Lusková, vytvořily figurky betlému z ohýbaných plátků a válečků. Hotový betlém jsem po poradě s vedením školy odvezla na soutěžní Výstavu dětských betlémů, kterou pořádala ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové ve spolupráci s Diecézním úřadem Církve čs. husitské v Hradci Králové do Chrámu sv. Ambrože v Hradci Králové. V chrámu byly už nainstalovány betlémy ZUŠ-ek z celých východních Čech. Soutěž byla rozdělena na kategorii plošných prací a na kategorii prostorové tvorby. Pár dní uběhlo a nás mile překvapil diplom s oceněním pro betlém, který vytvořily ruce našich dětí. Betlém ocenila porota složená z učitelů výtvarných oborů ZUŠ-ek královéhradeckého regionu 3. cenou v kategorii prostorová tvorba. V této kategorii byly uděleny dvě 1. ceny, dvě 2. ceny a dvě 3. ceny. Kromě toho byla udělena hlavní cena a 12 čestných uznání. Toto ocenění bylo malým vánočním dárkem pro výtvarný obor naší základní umělecké školy. Za VO ZUŠ Mgr. Viera Chrtková 22 Chlumecké listy 1 /

13 AKCE PRO DĚTI AKCE PRO DĚTI DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Chlumec n. Cidl. ul. 9. května $ / fax: , NABÍDKA AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR ZÁJEZD NA HORY (sobota) - AREÁL HERLÍKOVICE A BUBÁKOV Odjezd: v 7.00 hodin od sokolovny v Chlumci n.c., sraz v 6.50 hod. Návrat: kolem hod. k sokolovně S sebou: sjezd. lyžařské vybavení (lyže, hole, lyžáky, brýle), batůžek (na obuv), peníze na vleky (celodenní 200,- pro děti do 140 cm, ostatní 340,- Kč), jídlo a pití (lze koupit i v místě), peníze na útratu. Zájezd je určen všem, kteří mají již nějaké zkušenosti s jízdou na lyžích. Poplatek: 40,- Kč Přihlášky s poplatkem odevzdejte nejpozději do ! Pololetní prázdniny ZÁJEZD DO 3D KINA OSKAR IMAX V PRAZE (pátek) trojrozměrný film sledujete pomocí speciálních brýlí, které jsou vybaveny odlišnými polarizačními filtry pro pravé a levé oko. Tento systém pomáhá divákovi navodit iluzi trojrozměrné reality. Film: Tajemství Titaniku. Spolu s držitelem Oscara J.Cameronem a jeho týmem se vypravíte na místo, kde se v roce 1912 potopil legendární Titanik. Vstoupíte do hlubin Severního Atlantiku a na vlastní oči vidíte, jak majestátní lov to byla. Odjezd: v 8.30 hod. od lovčické prodejny masa na náměstí Návrat: kolem hod. Poplatek: 220,- Kč (doprava autobusem, vstupenka do kina) S sebou: jídlo a pití na cestu, penízky na útratu (výhodné menu pro skupiny nápoj + popcorn = 39,- Kč) Přihlášky s poplatkem odevzdejte nejpozději do ! Jarní prázdniny ZÁJEZD DO AQUACENTRA (pondělí) V HRADCI KRÁLOVÉ (vlakem) Sraz: v 8.15 hod. na vlak. nádraží v Chlumci n.c. Návrat: ve hod. (nebo hod.) Poplatek: 160,- Kč (děti do 15ti let), 130,- Kč (děti, které mají režijní průkazku ČD) S sebou: plavky, ručník, mýdlo, svačinu, kapesné, kartičku zdrav. pojišdovny, režijní průkazku ČD NÁVŠTĚVA DDM V NOVÉM BYDŽOVĚ (úterý) Na programu je turnaj ve stolním tenise mezi Chlumcem a Novým Bydžovem nebo bruslení, prohlídka ZŠ Karlova - terária se zvířaty (hadi, ptáci, opičky, atd.), návštěva muzea. Zajištěn bude i oběd. Časy odjezdu, návratu a poplatek bude upřesněn na letáčcích NÁVŠTĚVA DDM V HRADCI KRÁLOVÉ (středa) Dopoledne: sportovní turnaj (vybíjená, stolní tenis, florbal). Odpoledne: přírodovědná exkurze v DDM, počítačové hry, keramika. Zajištěn bude i oběd. Časy odjezdu, návratu a poplatek bude upřesněn na letáčcích ZÁJEZD DO BABYLONU V LIBERCI (čtvrtek) CENTRUM BABYLON nabízí AQUAPARK (vířivka, gejzíry, vodopády, masážní trysky...), LUNAPARK (pro nejmenší vláček, řetízkový kolotoč, houpačky, prolézačky, trampolíny, pro malé i velké klasický autodrom, simulátor divokého býka, virtuální realita, nafukovací fotbal, košíková, lezecká stěna, velká herna s řadou videoher, simulátorů snowboardu, vodního skútru, motocyklů, aut...), LASER GAME (bojová interaktivní hra - 25,- Kč za osobu), BOWLING (je potřeba předem rezervovat). Stánky s občerstvením, restaurace. Zájezdu se mohou zúčastnit i rodiče, babičky, dědové. Odjezd: v 8.30 hod. od lovčické prodejny na náměstí (směr Nový Bydžov, po dohodě lze nastoupit Nepolisy, Zadražany, Zachrašdany, Zábědov, N. Bydžov...) Návrat: kolem zpět do Chlumce n.c. Poplatek: 130,- Kč S sebou: jídlo a pití na celý den (lze koupit v místě), plavky, mýdlo, ručník, kartičku zdrav. pojišdovny, peníze na vstupné - max. 40,- Kč do LU- NAPARKU (skupiny mají další slevy, všechny atrakce jsou zdarma), AQUAPARK 1,5 hod. = 140,- Kč (děti i dospělí), celodenní rodinné vstupné do aqua - 2 děti + 2 dospělí = 720,- Kč. S dětmi, které pojedou bez rodičů, půjdeme do LUNAPARKU a na 1,5 hod. do AQUAPARKU = celkem 180,- Kč. Děti do 100 cm mají vstupy zdarma PRÁZDNINY V DDM (pátek) Čas: hod. v klubovně DDM, ul. 9. května Program: zábavné hry, soutěže (MILIONÁŘ, TUTOVKA, TWISTER), počítačové hry + internet, turnaj v šipkách, výroba šperků z korálků (náramky, korále, náušnice). Uvaříme si oběd - gulášovou polévku. S sebou: 20,- Kč, přezůvky, svačina a pití, 2 ks pečiva Přihlásit se budete moci na jednotlivé akce nebo na celý týden (sleva) nejpozději do Akce o jarních prázdninách budou uskutečněny při min. počtu 12 účastníků (neplatí pro zájezd do Liberce) ZÁJEZD NA HORY (sobota) - AREÁL HERLÍKOVICE A BUBÁKOV Odjezd: v 7.00 hodin od sokolovny v Chlumci n.c., sraz v 6.50 hod. Návrat: kolem hod. k sokolovně S sebou: sjezd. lyžařské vybavení (lyže, hole, lyžáky, brýle), batůžek (na obuv), peníze na vleky (celodenní 200,- pro děti do 140 cm, ostatní 340,- Kč), jídlo a pití (lze koupit i v místě), peníze na útratu. Zájezd je určen všem, kteří mají již nějaké zkušenosti s jízdou na lyžích. Poplatek: 40,- Kč Přihlášky s poplatkem odevzdejte nejpozději do ! Přihlášky na zájezdy, informace: DDM (směr Kladruby): pondělí, středa hod.; ZŠ - jazyk. učebna v přízemí budovy II. stupně: středa hod. ŠŤASTNÁ PSÍ HVĚZDA II. Stejně jako loni se pod záštitou Domu dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou rozhodly děti z Mediálního kroužku uspořádat charitativní akci pro psí a kočičí útulek ve Skřivanech. Název akce Šdastná psí hvězda II. napovídá, že se jednalo o druhý roční této bohulibé akce, kterou jsme s dětmi tentokrát naplánovali na 19. prosinec v bláhové naději, že už většina lidí bude mít to nejbláznivější předvánoční běsnění za sebou a že se tedy můžeme těšit na účast hojnější než loni. Stejně jako před rokem jsme byli opět poněkud zklamáni, protože místní občany zřejmě dobročinnost příliš neláká. Lidí přišlo ještě méně než před rokem a také výsledky akce v podobě psích a kočičích dobrůtek a vybraných peněz byly o něco slabší než loni. Přemýšlím, čím to asi je? Proč lidé i v předvánočním čase myslí spíš na to, aby měli na svátky plné ledničky a pod vánočním stromkem fůru balíčků, než na to, že i jedinou psí konzervou či drobnou finanční částkou mohou pomoci opuštěným němým tvářím, které by rády byly nejlepším přítelem člověka a to i přesto, že právě člověk se na ně vykašlal? Snad si někteří z Vás myslí, že se nás přece 12 km vzdálené Skřivany a jejich zvířecí obyvatelé nijak netýkají. Opak je pravdou. Do skřivanského útulku se dostávají opuštěná zvířata ze širokého okolí, mnoho jich pochází i z Chlumce. A přitom majitelé útulku, důchodci, manželé Schilteovi neřeknou - To není zvíře od nás, to se nás netýká! a ujmou se zvířete v nouzi, ad už je odkudkoli. Město Chlumec nad Cidlinou nemá vlastní útulek pro opuštěná, či zaběhnutá zvířata a kam myslíte, že se telefonuje, když se u nás ve městě nějaké zvíře najde? Zkuste se nad tím společně s námi zamyslet a pomoci aspoň tev, dodatečně! Ale já se snažím učit děti v mém kroužku myslet pozitivně, a proto tev velkým potěšením můžu napsat, že i dobří lidé žijí v Chlumci nad Cidlinou. Jako vždy nás s dětmi udivil fakt, že jsou to právě ti, kteří sami nemají příliš na rozdávání, tedy lidé starší a mladé rodiny s malými dětmi. Ti přicházeli nejvíce a věnovali celkem 2342,- Kč a také 2 plné koše dobrůtek pro zvířata. Za vybrané peníze jsme nakoupili další psí a kočičí jídlo a to vše jsme 21. prosince předali do těch správných psích a kočičích tlapek, takže skřivanský útulek má aspoň na pár dní o jídlo postaráno. Všem dárcům ze srdce děkujeme! Naše poděkování patří také všem dětem, které na naši prodejní výstavu věnovaly své výtvarné práce, zejména MŠ Beruška, jejíž výrobky patřily k těm nejobdivovanějším. Aby poděkování bylo úplné - náš velký dík patří ŠD, ŠJ, ZŠ, ZUŠ, MŠ U Zámku a Junákům (světluškám Beruškám). Děkujeme také členům loutkářského souboru literárně dramatického oboru Vystavované výrobky ZUŠ, kteří nám a návštěvníkům poskytli během celého dne kulturní rozptýlení v podobě pěkných a zábavných pohádek. A já osobně bych chtěla poděkovat paní ředitelce DDM Jitce Koulové za to, že díky ní a její ochotě a porozumění jsme mohli naši akci opět realizovat, a všem mým dětem z kroužku, které zlatou neděli strávily tím, že pomáhaly opuštěným a potřebným zvířatům. Kéž by takových, jako jste vy, bylo víc!!! Skřivanský útulek p. Schilteové, předání dobrůtek pejskům a kočičkám A nakonec ještě dovětek pro všechny, kteří by rádi pomohli nyní. Skřivanský útulek manželů Schilteových má adresu: Sloupenská 256, Skřivany, , tel. č Na této adrese si můžete vybrat pejska či kočičku, kteří se rádi stanou novými členy vaší rodiny. Pokud již zvířecího mazlíčka máte, přispějte prosím jakoukoli částkou na provoz útulku a na veterinární péči, která je v dnešní době opravdu nákladná. Útulek není dotován a vše hradí manželé Schilteovi z vlastních příjmů, takže i za drobnou finanční pomoc vám budou velmi vděční. Číslo účtu: / Děkujeme! Dobrý a úspěšný rok 2005 a spoustu nejlepších přátel, kteří budou ochotni pomoci, Vám ze srdce přeje Klára Němečková a děti z Mediálního kroužku DDM v Chlumci n. C. 24 Chlumecké listy 1 /

14 AKCE PRO DĚTI AKCE PRO DĚTI DRUHÉ MÍSTO JUDISTŮ V POLABSKÉ LIZE VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZE STŘELECKÉ SOUTĚŽE - O VÁNOČNÍHO KAPRA, KTERÁ SE KONALA Dne se konalo závěrečné 6. kolo Polabské ligy v Kolíně. Do našeho družstva jsme zapojili už i nováčky, kteří k nám přišli do juda v září Pořadatelé tohoto kola si prosadili, že chtějí kategorii mlávat rozdělit do dvou skupin - na kategorii mlávat (rok narození ) a na kategorii přípravky (rok narození 1996 a mladší). Velká část našich nováčků byla narozena v roce 1996, proto nám tento systém soutěže pomohl k vynikajícímu úspěchu nováčků, ale bohužel této kategorii se nepočítaly body do Polabské ligy. Soutěže se zúčastnilo 19 dětí a získali jsme 16 medailí. NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY JUDISTŮ V R SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ: Mezinárodní Velká Cena - Jihlava Mistrovství republiky VÝSLEDKY POLABSKÉ LIGY SOUTĚŽE DRUŽSTEV: Mezikrajské přebory mladších žáků - 4. místo Byli jsme 3. nejlepší oddíl z našeho kraje v mladších žácích. Polabská liga - 2. místo Mistrovství republiky starších žáků - náš borec Miloš Steklý získal s družstvem Jičína titul Mistra republiky. Luboš Sura, vítěz v kategorii nad 18 let Kategorie do 10ti let, zleva Vaněk, Dlouhý, Ditrych V tomto roce jsme se zúčastnili 23 velkých i malých soutěží a z našich 181 startů jsme získali 130 medailí, z toho 76 zlatých. Děkujeme sponzorům, Městu Chlumci n.c., DDM Chlumci n. C., rodičům a všem přátelům za pomoc při odvozu dětí na soutěže a jiné akce. Černohorský Petr vedoucí oddílu juda TROCHA HUMORU Drahá, prosím tě, přišij mi knoflík na košili. Dobrá, a který, chybí ti tam dva. Luboš Sura vedoucí střeleckého kroužku F. Veselý, vedoucí střeleckého kroužku, při předávání odměn VÝSLEDKY 6. KOLA POLABSKÉ LIGY Potkají se dva kamarádi. Tak jsem musel utratit psa, říká první. Byl vzteklej? táže se druhý. No, nadšenej nebyl. ZÁVĚREČNÁ VÝSLEDKOVÁ TABULKA Soudce: Jste obžalován, že jste v hostinci řekl o panu žalobci, že je blbec. Je to pravda? Obžalovaný: Pravda to je, ale já to neřekl. No, paní učitelko, blahopřeji, že se všichni žáci hlásí! Na co jste se to ptala? Kdo z nich kouří, pane inspektore. Průvodčí prochází vlakem. V jednom kupé najde plačící paní. Co se vám stalo? Můj manžel na minulé zastávce vystoupil, aby mi koupil noviny, a vlak mu ujel! Průvodčí zakývá soucitně hlavou: Já vím, to je zlé, zůstat ve vlaku bez něčeho ke čtení! LV 26 Chlumecké listy 1 /

15 SKAUTING SKAUTSKOU STEZKOU ÚNOR - MĚSÍC HLADU Indiáni i bílí lovci dobře znající přírodu, vědí, že sněhová pokrývka zakryje zvěři i ptákům potravu a nastává hlad - a přidají-li se ještě kruté mrazy, žije se v lese i na polích těžko, přetěžko LET CHLUMECKÉHO SKAUTINGU - 1. ČÁST Koncem letošního května si připomeneme 85. výročí vzniku skautského hnutí v našem městě. Br. Václav Hájek - Akela, již odpočívající ve Věčných lovištích, sepsal počátky chlumeckého skautingu před mnoha lety... První styk s junáctvím na Chlumecku zprostředkovali již v roce 1919 skauti z Prahy-Vinohrad a z Kutné Hory, kteří v chlumeckých lesích poprvé tábořili. Návrat k přírodě, plný romantiky, našel své obdivovatele i mezi naší mládeží. A tak v příštím roce 1920, tedy právě před osmdesáti pěti lety, vzniká v Chlumci n. C. první dvaadvacetičlenný oddíl Svazu junáků - skautů a skautek ČSR. Jeho prvním vedoucím byl bratr Schiefauer, který našel ochotné spolupracovníky v řadách chlumeckých studentů. Oddíl byl od samého počátku vybaven tábornickými potřebami, které si pořizovali jeho členové z vlastních prostředků. První tábor chlumeckých junáků - skautů se konal společně se skauty z Hradce Králové v Dolní Rovni a trval plné tři týdny. Psal se rok V roce následujícím pořádali chlumečtí junáci několik putovních táborů a čtrnáctidenní tábor v lese Na vínech u Převýšova, kterého se zúčastnilo osmnáct členů oddílu. Rok 1924 přináší změny ve vedení. Vedoucím se stal bratr Cibulka. Počet členů stoupl na 35, ale tábornická činnost se omezila na dvou až třídenní tábory skautských družin. Všichni členové oddílu měli už zkoušku nováčkovskou a mnozí i zkoušky druhotřídní a odborné zkoušky tábornické. SKAUTSKÝM SVĚTEM Setkání přátel Junáka a bývalých skautů proběhlo v klubovnách areálu ve Slavíčkově ulici. Sešlo se na pětadvacet přátel, nejen místních, ale i z Hradce Králové, Prahy. Středem pozornosti byl br. František Kout-Sokol, který i ve svých 93 letech vesele konverzoval a vzpomínal na své dávné skautování. Při čaji a cukroví se prohlížely kroniky, zhlédlo video z tábora i z letošního Jamboree v Holandsku, kterého se zúčastnila i chlumecká výprava, a povídalo se a povídalo... Společná vánoční besídka chlumeckého střediska Junáka byla ve skautských klubovnách v areálu ve Slavíčkově ulici. Mladí i mladší si připravili hezké odpoledne a milé dárky. Betlémské světélko dovezli, jako každý rok, skauti i do Chlumce n.c.; bylo rozneseno na mnohá místa a ostatní zájemci si je mohli převzít ve skautské klubovně ve Slavíčkově ulici. XI. valný sněm Junáka - se uskuteční ve dnech února 2005 v Třebíči. Bude hodnotit uplynulé období a zvolí nové náčelnictvo dívčího a chlapeckého kmene na příští tři roky. Příprava na letní tábor v Břehách u Přelouče od do je již v plném proudu. Členové jednotlivých oddílů získávají praktické i teoretické vědomosti, aby v létě pod stany byli nejlepší. Následující výpravy pořádá Rada starších pro dospělé skauty i neskauty i pro dospělé s dětmi; trasy jsou krátké, tempo pomalé; informace vždy ve skautské skřínce. Výprava 2. února pěší, sraz ve hod. před sokolovnou; krásami zimní přírody provede dospělé i dospělé s dětmi Dan. Výstava Hobby v Lysé n. L. - odjezd vlakem v 7.34 hod., pro kutily i profesionály vede výpravu Brunva. Výstava Jaroslava Foglara má být v únoru zahájena v Hradci Králové; zájezd zajišduje Brunva; bližší podrobnosti budou ve skautské skřínce na Kovomatu. Výprava 2. března pěší, sraz ve hod. na parkovišti u zámku; tématem vycházky je zimní příroda a stavba dálnice; připravuje Ota. MOUDRA Štěstí člověka není závislé na tom, jakou rozlohu polností orá, kolik lidí ho zdraví nebo na jak drahém lůžku odpočívá, ale na tom, jak je dobrý. Seneca Slavnostní Nový rok je již za námi, za námi jsou i chvíle duševního rozpoložení, kdy jsme si dávali různá moudrá předsevzetí pro časy příští. Co myslíte - změnil se náš názor na lidské štěstí a na způsoby, jak ho dosáhnout? Skautskou stezku připravil: Vlad. Köhler - Mika ŽIVOTNÍ MOUDRA Každé ženě je vždy milé, kritizujeme-li jinou ženu. Sigmund Graaf Těšit se z přítelových úspěchů - to vyžaduje velmi jemnou povahu. Oscar Wilde Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň. Marcel Achard LV 28 Chlumecké listy 1 /

16 SPORT SPORT V TOMTO ČÍSLE VÁM PŘEDSTAVUJEME FLORBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL CHLUMEC NAD CIDLINOU Do České republiky se florbal dostal poprvé v roce 1984 díky výměnnému pobytu studentů VŠE v Praze se studenty helsinské univerzity KY. Finové přivezli sadu florbalových hokejek a hrál se první zápas mezi Finy a Čechy. Pak následovala prodleva až do roku 1991, protože v České republice nebylo do té doby možno zakoupit florbalové hokejky. Na začátku nového tisíciletí registruje mezinárodní florbal 22 členských zemí v mezinárodní florbalové federaci, když jej podle statistik hraje přibližně registrovaných hráčů ve více než 3000 klubech. Florbal se hraje v halách na hřištích velikosti 40 x 20 metrů, hřiště je ohraničeno po celém obvodu mantinely vysokými 50 cm, branka má rozměry 160 x 115 cm. Hrací čas je 3 x x 20 minut s 10 minutovými přestávkami. Na hřišti má každé družstvo 5 hráčů a jednoho brankáře, brankář nemá hokejku. Hokejky i míček jsou vyrobeny z plastových materiálů. Florbalová sezona trvá od září do dubna. Český florbal se na sklonku roku dočkal významného ocenění. V prestižní novinářské anketě Sportovec roku 2004 obsadili stříbrní reprezentanti z MS ve Švýcarsku výborné 5. místo! Vznik florbalu v Chlumci nad Cidlinou V našem městě se našla parta nadšenců, kteří si 1 x týdně v podvečer chodili do tělocvičny chlumecké základní školy zahrát cosi jako florbal. Tři z nich: Ladislav a Daniel Hegerovi a Kamil Mlynář se začali o tento sport zajímat do hloubky a v lednu roku 2000 založili oddíl Fbk ZŠ Chlumec nad Cidlinou, který čítal asi 7 hráčů a trenéra pana Lubomíra Rygla. Oddíl se velmi rychle rozrůstal a když vstoupili v roce 2002 pod TJ Sokol Chlumec, oddíl už měl 35 registrovaných hráčů. Nyní chlumecký oddíl hraje za severovýchodní florbalovou ligu a konečně může trénovat a hrát na domácí půdě v odpovídajících podmínkách v nově vystavěné Slavíčkově hale, kterou využívají od listopadu Většina hráčů se blíží věku třiceti let a mají časově náročná zaměstnání, proto jsou nuceni trénovat pouze 2 x týdně a to středy a neděle od do hodin. Možná právě kvůli věkovému obsazení oddílu to se svým mužstvem nemá trenér Lubomír Rygl jednoduché. Jak známo staré proutky se špatně ohýbají, a tak ho občas stojí velké úsilí a nervy vybičovat své svěřence ke slušnému výkonu. Pohár jeho trpělivosti přetekl po sezoně 2003/2004, kdy se mužstva zřekl a rozhodl se přestat trénovat. Ale svědomí mu nedovolilo nechat svůj tým ve štychu a neodolal a na svůj post se ještě před začátkem nové sezony, když mužstvo mělo právě soustředění, vrátil. A tak jeho trenérská pauza trvala vlastně jen přes sezónní přestávku. Za což mu jsou jeho hráči jistě nesmírně vděčni. V současné době má chlumecký florbalový tým velice slušné zázemí, snad jediné, co mu chybí, jsou nové mladé talenty a zájemci o florbal z řad žáků a juniorů. Tento dynamicky se rozvíjející a žádaný týmový sport je určitě velice vhodnou zálibou k vyplnění volného času každého školáka či dospívajícího. Stačí sportovní oblečení, plastová hokejka a hurá na florbal! Zájemci nebo rodiče zájemců mohou kontaktovat Kamila Mlynáře, tel , který jim rád podá bližší informace. A pokud by se našel někdo, kdo by měl chud a čas mládež trénovat, hráči současného týmu mu budou nápomocni. Současná základní sestava florbalového týmu BRANKÁŘ - Jarolím Daniel, OBRANA - Mlynář Kamil, Donát Aleš, Hýsek Michal, Hýsek Tomáš, Štěpán Michal, ÚTOK - Heger Ladislav, Heger Daniel, Raška Rudolf, Vencl Jakub, Vašata Roman, Zejda Zbyněk, Hejčl Libor, Halík Jiří Výrazné pohárové úspěchy chlumeckého oddílu r POHÁR MĚSTA LIBERCE - 1. místo, POHÁR ČESKÉ PO- JIŠŤOVNY SEMILY - 2. místo r mezinárodní turnaj za účasti mužstev 1. a 2. ligy - FLOORBALL EXCEL CUP PRAHA - 2. místo r mezinárodní florbalový turnaj FLOORBALL No. 1 CUP LIBEREC - 3. místo Výsledky předešlých ročníků ligových soutěží 2000/2001- postup jako vicemistr 2. severovýchodní florbalové ligy do 1. severovýchodní florbalové ligy 2001/ severovýchodní florbalová liga - 5. místo 2002/ severovýchodní florbalová liga - 5. místo 2003/ severovýchodní florbalová liga - 7. místo (o místě rozhodovaly vzájemné zápasy) Aktuální tabulka ročníku 2004/ FBK Jablonec n/n : FBK Jičín : Pulsklima SK : FbK Chlumec n/c : TJ Sportovec Nymburk : FBK Sokol Mladá Boleslav B : SKP Litolica Nymburk B : FBC Kooperativa Pardubice B : Slavia TU Liberec : FTC Vysoké Mýto : FbK Sršni Hořice :54 7 Hráči florbalového oddílu Na závěr bych chtěla pozvat všechny, nejen čtenáře Chlumeckých listů, na 3. ples florbalu a hokejbalu, který se bude konat od 20 hodin v chlumecké sokolovně. K tanci a poslechu hrají bratři Kolaříkové. Za oddíl florbalu TJ SOKOL Chlumec n. C. Radka Mlynářová OHLÉDNUTÍ ZA KURZEM TANEČNÍCH 2004 Vážení čtenáři, příznivci společenského tance, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na bezchybném průběhu podzimních tanečních kurzů v Chlumci n/cidlinou. Je to především pan Miroslav Déduch, paní Hana Matějů a celý kolektiv pracovníků TJ SOKOL Chlumec n. C. včetně paní Bambasové, která nás vždy překvapila novou výzdobou sálu. Myslíme si, že i všichni návštěvníci tanečních kurzů se ve vyzdobeném sále cítili vždy dobře, tak jako my. V prosincovém vydání časopisu Chlumecké listy jsme ocenili profesionalitu fotografa pana Fibigra, který připravil zajímavou stránku o prodloužené Karneval v bačkorách. I my jsme byli velice potěšeni, jak zodpovědně naši mladí účastníci, (a nejenom oni, i jejich rodiče), přistupovali a brali vážně veškeré legrácky, které jsme pro ně vymysleli a připravili. Také nás mile překvapil neobyčejný nápad slečny Aleny Popelkové, která připravila anketu pro účastníky tanečního kurzu (viz Chlumecké listy 12/2004, str. 22). Je nutné vědět, co se našim mladým líbí a co by eventuelně chtěli změnit. Vždy je co zlepšovat a my rádi uděláme vše pro to, aby se našim mladým v tanečních líbilo, aby se dobře bavili a dlouho na taneční vzpomínali. Vždyd není nic lepšího, než si rozšířit své dovednosti, kromě počítačů, i v jiném oboru, třeba v pohybu při tanci, kdy se tělo protáhne z neustálého sezení na židli. Děkujeme Vám všem za krásná sobotní odpoledne a večery strávené v Chlumci n/cidlinou a dovolte nám, abychom Vám ještě jednou v tomto roce popřáli hodně zdraví, lásky a splnění všech přání. Vaši taneční mistři manželé Prouzovi 30 Chlumecké listy 1 /

17 SPORT SPORT ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ FK CHLUMEC N. C. VE FOTBALOVÉ SEZÓNĚ Po delší době máme v chlumeckém fotbale zase tým starších žáků. Tento tým vznikl přechodem z bývalých mladších žáků do věkově starší kategorie. V minulé sezóně tito hráči pod vedením trenérů pana Mázla a Machače skončili na 3. místě okresního přeboru mladších žáků. Tento tým fotbalových obětních beránků naší mládežnické základny od začátku své fotbalové činnosti vždy začínal ve své věkové kategorii od nejnižší soutěže. Toho jsou ostatní družstva naší mládeže díky těmto klukům ušetřena, nebod navazují na to, co oni vybojují. Opět, jako když se zakládali mladší žáci, bylo naše družstvo zařazeno do té nejnižší soutěže, okresní soutěže starších žáků. Na postech trenérů došlo k rošádě, nebod jeden z dvojice trenérů s těmito hráči nadále nechtěl pracovat, postoupit s nimi do kategorie starších žáků a na jeho místo přešel bývalý trenér starších elévů. On zůstal u mladších žáků složených z ročníků 92 a 93. Soutěž starších žáků hrají hráči ročníků 90 a 91. Náš tým je složen převážně z hráčů narozených v roce 91 a jedním hráčem z roku 90. V této soutěži se naši borci setkávají se soupeři, kdy někteří jsou o hlavu až dvě větší a samozřejmě urostlejší. Naším cílem bylo při přihlašování této kategorie hráčů obstát v soubojích a vybojovat po prvním roce účinkování ve starších žácích postup do okresního přeboru. To se nám po první půlce soutěže zatím daří plnit. Náš tým tvořili tito hráči: z ročníku 90 je to pouze Michal Bráborec, z ročníku 91 potom kapitán týmu David Jelínek, dále potom Tomáš Bambas, Tomáš Hermann, Josef Jungman, Michal Růžička, Radek Růžička, Vojtěch Novák, Dan Hanyš, Tomáš Ovesný, Antonín Kralovič a Pavel Synek. Po skončení podzimní sezóny se navrátil náš bývalý hráč Ondřej Vinař. Trenéry jsou pan Milan Mázl a Jaroslav Koza. Jak je vidět, není náš hráčský kádr moc veliký, ale díky tomu, že u nás jsou i mladší žáci a starší elévové, je v případě potřeby možné z těchto týmů povolat hráče na doplnění. Často se stává v případě domácích zápasů, že hráči, kteří hrají za mladší žáky v předzápase, skončí utkání a nastoupí opět, ale za starší žáky. Ale tak to v kopané chodí, není to nic neobvyklého. Jako jediný svoji činnost ze starších žáků po 6. kole soutěže ukončil hráč Pavel Synek. Tento hráč byl svojí výškou a postavou postrachem našich protihráčů a to především v brance, jenže podle jeho mínění to nebylo to, co se zamlouvalo jemu. Dle názoru trenérů by si jakýkoliv hráč, pokud má fotbal opravdu rád, neměl na trenérech vynucovat, kde bude hrát, a když mu to trenéři neumožní, tak skončit s fotbalem. Trenér musí vědět, na co se který hráč hodí, a je v tom i taktika hry. Pavla je velká škoda, pokud se bude chtít do klubu vrátit, dveře má otevřené. Práce trenérů je s chlapci tohoto věku v dnešní době někdy dost obtížná, nebod jsou v období, kdy pořád remcají, na vše odmlouvají a hned mají na vše 20 výmluv, proč něco nejde. Ale i přes různé potíže se nám daří hráče při hře usměrňovat a podávat s nimi solidní výkony. Ale tem už k samotnému průběhu soutěže Za náš tým starších žáků za nás postupně z mladších žáků hráli: Martin Maček, Václav Chára, Bui Duc Nam, David Mazánek, Adam Suchánek, Michal Boháček, Vladimír Kouba a ze starších elévů v posledním zápase brankář Miroslav Kučera. 1. mistrovský zápas jsme sehráli v Lužci a po poločase 2:0 jsme zápas tímto výsledkem vyhráli brankami Michala Růžičky a Martina Mačka. To bylo v době prázdnin. 2. mistrovský zápas jsme měli volno 3. mistrovský zápas jsme odehráli v Červeněvsi a po poločase 1:0 naši hráči vyhráli 4:1 brankami Míši Růžičky 2x, Pavla Synka a Toma Ovesného. 4. mistrovský zápas se odehrál v premiéře na domácím hřišti v předzápase A týmu mužů a hostili jsme hráče z Velichovek. V tomto zápase měli hráči střelecký den, když po poločase 4:0 vyhráli 8:0 brankami Davida Jelínka 3x, Tomáše Ovesného a Radka Růžičky 2x a Míši Růžičky 1x. 5. mistrovský zápas jsme sehráli v Probluzi a po poločase 4:1 jsme vyhráli 9:1, střelci branek Michal Bráborec a David Jelínek 3x, Michal Růžička, Tomáš Hermann a Radek Růžička. 6. mistrovský zápas, druhý na domácím hřišti, v sobotu přivítal v předzápase hráče Kunčic, stejně jako my doposud neporažený tým, jenže po tomto zápase to už nebyla pravda, po poločase 3:0 jsme vyhráli 6:2 brankami Vojty Nováka, Míši Bráborce a Míši Růžičky, každý 2x. 7. mistrovský zápas v neděli jsme odehráli v Cerekvici, když jsme na lavičce měli jenom Michala Boháčka jako náhradníka. V tomto zápase se naši hráči přizpůsobili hře soupeře a nestálo to za nic. Poločas skončil i přes naši převahu 1:0. Ve druhém se naši zlepšili a přidali další branky na 4:1 Branky vsítili David Jelínek 2x, Vojta Novák a Michal Bráborec 1x. 8. a 9. mistrovský zápas jsme měli volný. Toto volno jsme využili k přátelských zápasům s týmy, které hrají o 2 třídy výš, 1.A třídu starších žáků, kde mají většinu hráčů ročníku 90. V Kolíně jsme se utkali s MFK Kolín a přivezli jsme výhru 3:2, potom jsme se doma utkali s Černilovem a po poločase 0:0 jsme prohráli 6:0, když jsme v závěru odpadli fyzicky. Ve třetím přáteláku jsme po opět nerozhodném poločase 0: 0 prohráli 6:1, když jsme první branku dali my, ale pak soupeř zařadil vyšší rychlost a ke konci si s námi dělal, co chtěl, byl to zápas na domácím hřišti s Přeloučí. 10. mistrovský zápas nás čekal v Ohnišdanech. Tento soupeř nám mohl zkomplikovat cestu za postupem do vyšší soutěže. V jeho řadách hraje nejlepší střelec starších žáků v okrese, Samko. Trenéři na něj nasadili hlídacího psa Toma Ovesného a zdvojili ho Tomášem Bambasem. Tito hráči ho vymazali ze hřiště. I když si Tomáš vůbec nezahrál, svůj úkol splnil. V poločase jsme vedli 1:0 a ve druhém si hráči vytvořili dost šancí, které mohly rozhodnout zápas, soupeř se jen bránil na své polovině, ale až 3 minuty před koncem se Míšovi Růžičkovi podařilo dát gól a tím nás uklidnit. Vyhráli jsme 2:0 brankami Adama Suchánka a Míši Růžičky. Tímto vítězstvím jsme si vytvořili náskok 6 bodů před našimi soupeři. 11. mistrovský zápas jsme doma v předzápase odehráli s týmem z Myštěvsi. Po poločase 2:2 jsme nakonec vyhráli 6:2, když se 2x trefil Tonda Kralovič a Míša Bráborec, po jedné brance přidali Tomáš Hermann a David Jelínek. Po skončení podzimní části jsme na prvním místě s náskokem 6 bodů. 1. Chlumec : Ohnišdany : Kunčice : Jako jediní z týmů, kteří hrají okresní soutěže žáků a elévů, naši hráči nepoznali zatím hořkost porážky ani remízy. V soutěži jsme soupeřům nastříleli 41 branek, když jsme jich 7 obdrželi. O branky se podělili: David Jelínek 9x, Michal Bráborec a Michal Růžička 8x, Tomáš Ovesný, Radek Růžička, Vojtěch Novák 3x, Tomáš Hermann a Antonín Kralovič 2x, Pavel Synek, Martin Maček a Adam Suchánek 1x Nyní následuje zimní příprava, která obsahuje tréninky v hale ZŠ 2x týdně, jsou přihlášeny zimní halové turnaje. Postupně bude probíhat od začátku roku 2005 i venkovní příprava a přátelské zápasy. Na závěr chceme poděkovat všem lidem kolem fotbalu, hlavně rodičům za pomoc při dopravě hráčů na zápasy a turnaje, dále lidem, kteří nám píší zprávy a pomáhají zajišdovat tabulky, a naposledy těm, kteří nám fandí v našem úsilí, aby naše fotbalové hvězdy kopaly co nejlepší fotbal. Jaroslav Koza trenér starších žáků 32 Chlumecké listy 1 /

18 ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI NĚJAK BYLO, NĚJAK BUDE Tak už jsme se dočkali, milí čtenáři. Vstoupili jsme v očekávání všeho dobrého do nového roku. V Podzámčí jsme chtěli ten rok minulý ukončit v plné parádě, a tak jsme se vrhli do zdobení celého domova a do vytváření příjemné vánoční atmosféry. Jako každoročně nás navštívilo známé trio - Mikuláš, anděl a čert. Naši senioři zřejmě nezlobili, protože Mikuláš neobdaroval nikoho uhlím, nýbrž pouze sladkostmi. Velký dík patří MŠ U Zámku, MŠ Beruška a ZUŠ. Všichni přišli naše obyvatele potěšit v čase, kdy každý vzpomíná na své nejbližší a to často s potlačovanou slzičkou v oku. Děti ze školek i žáci ZUŠ alespoň na chvilku potěší každého, kdo nelení a přijde se podívat. Na vánočním relaxačním posezení jsme slavnostně otevřeli prostory bývalé domovinky. Tato místnost, zcela nově zařízená, bude sloužit obyvatelům k posezení, mohou se zde dívat na televizi či poslouchat rádio a v neposlední řadě se zde budeme scházet na různých akcích. Další poděkování patří Klicperákům, kteří nám umožnili zhlédnout pohádku Kašpárek, Honza a zakletá princezna. Na konci adventu nás navštívil pan starosta Ing. Uchytil a spolu s ním přišel vzácný host - doktor Norbert Kinský. Když už Štědrý den klepal na dveře, přišel čas na vánoční posezení. Stoly se prohýbaly pod tíhou vánoček, cukroví a ovoce (za což patří dík našim kuchařinkám). Zpívali jsme koledy, rozkrajovali jablíčka, házeli bačkorou, vyprávěli jsme si o dárcích, které nám v životě udělaly největší radost. 24. prosince před štědrovečerní večeří sloužil bohoslužbu pan farář Tesař. A bylo tady silvestrovské odpoledne. Samozřejmě nechybělo šampaňské na přípitek, obložené chlebíčky, spousta fórů, nějaký ten taneček a nesmím opomenout senzační vystoupení olešnických mažoretek, které nám předvedly kankán. Tento článek píšu 6. ledna a to znamená, že odpoledne budou chodit 3 králové. Snad nám přinesou kromě zlata, kadidla a myrhy trochu toho zdravíčka a štěstí. Mějte se krásně, přeji Vám úspěšný boj s kilogramy navíc, které většina z nás během svátků získala, a především Vám přeji vše dobré. Za DD V Podzámčí Soňa Chloupková CHLUMEČTÍ VČELAŘI BILANCOVALI Druhou lednovou neděli se v Nepolisech sešli chlumečtí včelaři na své výroční schůzi, aby společně zhodnotili uplynulý včelařský rok. Chlumecká základní organizace včelařů má celkem 89 členů, kteří ošetřují 752 včelstev. Stávající členská základna má věkový průměr 58 let. V loňském roce oslavil náš člen pan Lelek z Písku 90. narozeniny a stále včelaří s více jak deseti včelstvy. Velice dobře se rozvíjí spolupráce včelařů s chlumeckými zahrádkáři a v posledním říjnovém víkendu uspořádali již druhou společnou výstavu v Říhově domě. Výstavu navštívilo mnoho zájemců z Chlumce a okolí a velmi si pochvalovali, že po prohlídce výstavy ovoce a zeleniny měli možnost nákupu několika druhů medu, propolisu, propolisové masti a dalších včelích produktů. Zdravotní stav chovaných včelstev na Chlumecku je velmi příznivý a to především díky zodpovědnému přístupu jednotlivých členů v léčení svých včelstev. Součástí výroční schůze byla i přednáška MUDr. Radka Hubače z Pardubic (na fotografii spolu s předsedou naší ZO přítelem Karlem Vrzáňem), který velice poutavě přednášel o pozitivních účincích včelích produktů na lidský organizmus. Lubomír Havrda VOLÁ ZDENA - TADY RAMMALÁH - JORDÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ Pod tímto názvem jsme kdysi v Chlumeckých listech uveřejnili vyprávění o mé sestřenici, která se svou rodinou již delší dobu žije v této zemi. Od jisté doby jsem začal shromažvovat všechny dostupné informace o zemích tzv. Blízkého a Středního východu. V těchto zemích je převážně rozšířeno náboženství zvané Islám, které v dnešní době vyznává jedna miliarda lidí, přibližně v 90 zemích světa. Vydáme se po stopách Islámu. Vstoupíme do obrovské sousední země Saudské Arábie, kde žil prorok Muhammad, bylo napsáno písmo pro Muslimy svaté, kniha Korán. Rozmach Arabsko islámské říše začal již v 7. stol. našeho letopočtu. Římané ve svých zprávách nazývali tuto oblast Arabia felix - Arábie šdastná. Morální kodex starých Arabů byl nevalný. Hlavním střediskem ekonomického a duchovního života se stala už tehdy Mekka, díky rozvoji řemesel a tranzitního obchodu. Muhammad žil v prostředí Mekky, zřejmě se podobal jiným lidem žijícím v tomto semickém prostředí, trápila ho nespravedlnost a pokrytectví, ve kterém byl nucen žít. Rád odcházel na horu Hirá, kde mohl v klidu rozjímat nad různými zlořády tehdejšího světa. Podle jeho vlastního líčení se mu prý zjevil archanděl Džibril (Gabriel) a sdělil mu, že si jej bůh vybral za svého posledního posla, proroka pro lidstvo. Záhy začal vystupovat jako mravokárce, varující před zhoubou celého lidského rodu. Mekka začala být proti Muhammadovi nepřátelsky naladěna, musel ji opustit. Uchýlil se do Medíny, aby znovu vtáhl roku 630, už ale s oddíly muhádžirú, zpět do Mekky. Muhammad nechal zničit sošky místních božstev, umístěných v Ká'bě, to je největší Mekkánská mešita, převzal klíče, aby se tam mohl pomodlit k jedinému bohu. Obyvatelům Mekky projevil velkomyslnost a ušetřil jejich životy. Ká'- bu potvrdil za duchovní středisko islámského kultu. Vykonat aspoň jednou za život poud do Mekky, ke svatyni Ká'bě, znamená konat dobro v souladu s islámem. Džihád předpokládá také aktivní šíření islámu, a to třeba i silou. Poutě do Mekky se konají dodnes, pravidelně každý rok v téměř nezměněném rituálu, tak jak jej zavedl prorok Muhammad. Liberální učenci zdůrazňují tu skutečnost, že džihád je všechno, co posiluje zbožnost. Může to být i obranná válka proti bezbožným vetřelcům. Různí ideologové radikálních skupin se mohou domnívat, že zvrátí chod dějin akcemi individuálního teroru. Muslim znamená ten, kdo se beze zbytku odevzdá do vůle boží. Abych naše čtenáře mohl v příštím čísle našeho časopisu dovést až do Jordánského království a sousedního státu Izrael, musel jsem začít s kolébkou islámu v Saudské Arabii. Jindřich Celler NOVÝ ROK 2005 A cokoli mluvíte nebo činíte, vše čiňte ve jménu Pána Ježíše. Vážení čtenáři, rok 2005 je před námi - vstupujeme do dalšího svého údobí putování časným životem. Mohli bychom to přirovnat k tomu, že se stěhujeme do nového domu. Stojí před námi krásný, neporušený, čistý. Je to dům našeho života. Důležité však je, jak jsme ho připravili. Na jakém základě je budován. Evangelista Lukáš v Písmu sv. zvěstuje rozdílné možnosti stavby - na skále a na písku. Dům svého života staví každý dle svých možností, znalostí a schopností. Dobře činí ten, kdo slovo Boží slyší, čerpá z něho posilu, je pro něho nejdůležitějším stavebním materiálem. Slovo Ježíše Krista je nám základním kamenem pro naši stavbu, světlem pro bloudící, chlebem pro hladové, vodou pro žíznící po pravdě. Důležité pro nás je, abychom slovo našeho Pána nejen slyšeli, vyslechli. Je nutné dle něho žít a převádět v dobré skutky lásky a milosrdenství. Na rovném, písčitém základu se staví dobře, pohodlně. Stavba rychle roste, nemusí se vyrovnávat terén jako je nucen s námahou dělat ten, kdo staví svůj dům na skále. Kdo staví povrchně, narychlo, mnohdy i vědom si své špatné stavby, nemůže očekávat, že odolá každé zatěžkávací zkoušce. Dobře víme, že náš život prochází různými časy - dobrými i těžkými. Právě v těch těžkých životních údobích se pozná základ! Zde se ukáže, zda Slovo Boží nám bylo pouze slovem nebo základem. Ano, často jsme jen posluchači; slova evangelia se nám líbí, ale to je vše! Žít a řídit se dle něho, to už je obtížnější, - to je ta stavba na skále! Chceme-li však své životy ochránit a zabezpečit proti přívalům a bouřím, pak musíme mít dobrý, třeba i pracnější základ. Skutky, které podřídíme slovu Ježíše Krista, budou mít základ, na němž postavíme celou svou životní stavbu jistě a bezpečně! A tak prosíme: Dej nám, Pane Ježíši, slyšet tvá slova a plnit je, abychom byli podobni muži, který vystavěl dům na skále. J. Tesař farář CČSH 34 Chlumecké listy 1 /

19 ZDRAVÍ ZDRAVÍ ŘEPÍK ROSTLINA ZASVĚCENÁ BOHYNI MOUDROSTI Vědecký název rodu Agrimonia je odvozen od řeckých slov agros (pole) a moné (bydliště), druhový název eupatoria je patrně odvozen od jména krále Mithridata Eupatora. Tento král údajně jako první použil řepík k léčbě jaterních onemocnění. V lidovém jazyce můžeme objevit varianty názvu jako řepíček, starčec, útrobník, konopěnec, traňk svaté Kunhuty. Ve starověkém Řecku byla tato rostlina zasvěcena bohyni moudrosti - Pallas Athéně. Jak řepík poznáme Řepík je vytrvalá rostlina z čeledi růžovitých, s lodyhou přímou, tuhou, jednoduchou nebo jen slabě větvenou, až 1 m vysokou, chlupatou, naspodu hustě olistěnou. Listy jsou přetrhovaně lichozpeřené, na líci tmavě zelené, chlupaté, na rubu šedoplstnaté, s pilovitými okraji a s velkými palisty. Květy zlatožluté, drobné, kratičce stopkaté, uspořádané v klasovité řídké hrozny. Plodem jsou nažky uzavřené v nepravém plodu - češuli, která je v době zralosti obráceně kuželovitá, odstále chlupatá, hluboce brázditá, nahoře háčkovitě štětinatá. Řepík roste na suchých loukách, u cest a ve světlých lesích, především na výhřevných substrátech, od nížiny do pahorkatiny. Jak ho můžeme pěstovat Rostlina je značně přizpůsobivá. Roste dobře na středních nebo lehčích hlinitopísčitých půdách, ale také ji lze pěstovat na těžkých půdách jílovitohlinitých. Má schopnost rozrůstat se do mohutného trsu. Nejvyšší výnos dává po hnojených okopaninách nebo jiných organicky hnojených předplodinách. Vyžaduje pozemek prostý plevele. Protože se vždy pěstuje ve víceleté kultuře, má poměrně velký nárok na dostatek živin. Semena se vysévají buv od poloviny října do zámrazu, nebo již v únoru. V kultuře dává řepík dvě sklizně. První začátkem července a druhou začátkem října. Sbírá se kvetoucí nad, která nesmí obsahovat zdřevnatělé části lodyh a větší množství plodů. Nad se seřezává tak, aby nedošlo k poškození středových pupenů (rostlina by pak mohla snadno uhynout). Suší se buv na vzduchu ve stínu, nebo při teplotě nepřesahující 35 C. Správně usušená nad si musí ponechat svoji přirozenou barvu. Současné využití Řepíková nad (Agrimoniae herba) obsahuje třísloviny, flavonoidy, malé množství silice a některé další látky. Třísloviny spolu s flavonoidy a silicí mají adstringentní (svíravé) a protizánětlivé účinky, některé z tříslovin spolu s flavonoidy povzbuzují činnost žlučníku a mírně tlumí křeče hladkého svalstva. Usušená nad se používá ve formě nálevu 2-3x denně při lehkých nespecifických průjmových onemocněních a při zažívacích obtížích. Při průjmových onemocněních, kdy se stav pacienta do dvou dnů výrazně nezlepší nebo je-li onemocnění provázeno zvýšenou teplotou, je však třeba vždy vyhledat lékařskou pomoc a nespoléhat na léčivou sílu bylin. MOCHNA HUSÍ ROSTLINA NAŠICH NÁVSÍ V lidové řeči pro ni najdeme hned několik pojmenování - stříbrník, husí nožka, husičky, husí mýdlo, kachničky aj. Je to vytrvalá bylina s krátkým, tlustým oddenkem zakončeným listovou růžicí. Lodyha je až 80 cm dlouhá, poléhavá. Listy jsou lichozpeřené, až 20 cm dlouhé, na spodní straně stříbřitě chlupaté, s lístky podlouhle vejčitými, na okraji pilovitými. Poměrně velké pětičetné květy vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách. Korunní lístky jsou žluté, tyčinky a pestíky mnohočetné. Květní lůžko po odkvětu nedužnatí. Plod je nažka. Kde a kdy můžeme sbírat? Mochna husí roste v mírném pásmu severní polokoule. Nejčastěji se s ní setkáváme na místech rumištního charakteru, na Zevně se usušená nad používá několikrát denně ve formě nálevu nebo odvaru jako protizánětlivý prostředek k výplachům úst a ke kloktání při onemocněních dutiny ústní a hltanu a k obkladům a koupelím při lehkých povrchových poraněních a zánětech kůže a při hemoroidech. Podobné terapeutické využití jako v humánní medicíně má řepík i ve veterinárním lékařství. Přetištěno z časopisu Zdravý život Latinský název této rostliny Potentilla anserina zdůrazňuje silný léčivý účinek rostlin rodu Potentilla (potens = mocný), druhový název je odvozen od nejčastějšího místa výskytu husích pastvin (anserina = husí). vesnických cestách, návsích a březích rybníků. Vyhledává vlhké, živné půdy s vysokým obsahem dusíku, někdy i mírně slané. Rostliny zřídka rostou jednotlivě, hojně odnožují. Nad se sbírá před rozkvětem i v době květu (od května do srpna) na neznečištěných místech, která nejsou poškozena častým sešlapem. Nad se suší ve stínu přirozeným teplem, nebo při teplotě nepřevyšující 40 C. Při sběru i během sušení je třeba rostlinu často načechrávat, protože je náchylná k zapaření. Usušená nad (Anserinae herba) je téměř bez pachu a chuti. Jen zřídka se sbírá i oddenek (Anserinae radix), a to buv brzy z jara (v březnu), nebo na podzim (v říjnu). Přesto, že se na našem území vyskytuje asi 25 druhů mochen, k záměnám dochází jen zcela ojediněle. Co říká starý herbář Ve středověku se nad mochny používala jako všelék na nejrůznější choroby. Pití odvaru stříbrníku ve víně zastavuje průjem, červenou nemoc, všeliký krvotok, ano i ženský výtok, zvláště když se užívá s červenými korály a se slonovou kostí. Bolest zubů se krotí a uklidňuje, když se v ústech drží teplý odvar stříbrníku ve vodě. Proplachování tímto odvarem odstraňuje zvředovatění úst, oslabení dásní. Přikládání rozmačkané byliny polehčuje bolení kloubů a kyčlí. Jest to výborný lék na posilnění sklíčených a skrčených údů. Přikládání šátku namočeného ve vodě stříbrníkové je užitečné pro červené oči, zahání skvrny, zastavuje šlemy a bolesti. Moc má rány čistiti, naroštovati i svalovati, vředovánie úst hojiti. Léčebné účinky mochny husí Obsahové látky mochny husí nejsou dosud zcela prozkoumány. Listy obsahují třísloviny, flavonoidy, anthocyanosidy, fenylkarbonové kyseliny, kumariny a další látky, z nichž některé jsou pro tento druh charakteristické. Dnes se k léčebným účelům používá nad ve formě nálevu nebo odvaru - buv samostatně, nebo jako součást čajových směsí, jako prostředek s adstringentním (svíravým) a protizánětlivým účinkem. Vnitřně se používá při žaludečních obtížích a při mírných nespecifických průjmech, zevně při zánětlivých onemocněních sliznice dutiny ústní a drobných poraněních kůže. V homeopatii se výtažek z čerstvé rostliny používá při menstruačních kolikách. Přetištěno z časopisu Zdravý život 36 Chlumecké listy 1 /

20 PŘÍBĚH POVĚSTI CHLUMECKÉHO KRAJE RYŠKA NEMUSÍ BÝT LIŠKA 2. část (pokračování z 5/2004) Únorové slunce líně posílalo na zem své paprsky a pomalu zahřívalo syrovou balkónovou zídku. Za ní stále trval zimní spánek naší veveřice Ryšky. Přežila mrazy? Jak dlouho bude ještě spát? A vůbec, řídí se spánek veverek délkou dne, nebo teplotou vzduchu? Jak špatně známe my lidé život divokých zvířat. Ale ona přece u nás téměř zdomácněla. Uvidíme... Odhrnu přikrývku, která měla klec chránit před mrazy a větrem. Do klece vniká víc světla, proud svěžího vzduchu a pozdrav větví stromů z parčíku dotírá. Začínáme denně pozorovat Ryščino obydlí, čekáme netrpělivě na její probuzení. Přišlo. Bylo-li první či druhé, nevíme. Vrznutí zámku balkónových dveří a teplý závan z pokoje ji vytáhl z ložničky - doupěte. Vystrčila hlavu a dlouze zívala: Á-a-a. - Podívej se, jak má tak malé zvíře velikou papulu! Tohle zívání je na velkou hostinu. Tak pojv, ještě si mě pamatuješ? Odnesu ji v náruči do teplé kuchyně. Abych ji nezmátla a připomněla svůj hlas a známou cestu, říkám: - Jdeme, Ryško, tady je balkon - ložnice - předsíňka - hala - předsíň a konečně kuchyň. (Pan Gočár stavěl domy pro lidi promyšleně a prakticky, ale pro veverky poněkud složitě!) Nejdříve nekonečné pití přímo pod kohoutkem a pak následuje divoká veverčí stezka: stůl - židle - lavice - sporák a dlouhý skok na kuchyňskou linku. - Tak jsem veliká, vidíte? Zastávka u stropu a nové kolečko skoků. - Co bude s krmením? Tak honem, čekám na stole. Známá piksla, známé oříšky, piškoty a kousek jablka. - Jen kousek, příště dostaneš křížalu. Tak vida, vzpomněla si... Nechceš ji trochu pochovat a pohladit? Vezmi ji k sobě a ochočuj, když sedíš. Veveřice se usadí na klíně a prohlíží si svého kamaráda. - Á, tady je ta dutina, co mi chyběla, tady je teplá mezera mezi košilí a tělem. Když kamarád skrčí nohy, je mezera větší a delší.- Pomaloučku se sune do tepla a bezpečí, natáhne se do dutiny jako šálka kolem krku. Dokonce se nechá nosit po místnosti. - Konečně pochopili, že jsem vlastně nedonošená a chybělo mi mámino teplo.- Je to úmysl, abychom ji neodnesli do klece? Je to náhoda, nebo my lidé jen hloupě lidsky domýšlíme? Čert ví, ale tahle nová hra na nošenou se jí zalíbila. Po čtvrthodince odpočinku následuje hra na stromy. Hezky běhat kolem lidí, přeskočit na druhý kmen a zase zpět. - Hop, že mě nechytíš! Nejhůře se ti chytám na zádech, to vím.- Z ramene na rameno, kuk. Z boku na záda, hup. - To dnes stačí a jdeme do klece.- Po ránu vždy Ryška uklízela své lůžko. Vytahala všechnu vatu z ložničky ven a předními packami ji vysoko načechrávala jako lidé natřepávají peřinu a jako si veverky v lese na větvi čistí ocásek od jehličí. - Pojvte se podívat, jaká je pořádná hospodyňka!- Než se všichni seběhli, vata je zpátky v ložničce schovaná. - Heč, přijvte se podívat, jak se větrá, až zítra. Tev jdu spát.- Jednoho dne se veveřici povedlo při ranní rozcvičce skočit na elektrický sporák, kde ploténka byla ještě dost horká. Honička skončila. Naše malá usedla na stůl a prohlížela si pravou přední packu: - Podívej se, co tam má? Puchýř. Bublina, za kterou by se nemusel stydět ani člověk. Ona se popálila, chudák! Co s tím? Nech to na přírodě. - Víš co, Ryško, půjdeš k sobě do klece a budeš si léčit packu.- Druhý den puchýřek zmizel. Od té doby se naše spolubydlící sporáku důsledně vyhýbala. (Vidíš a pak veterinář tvrdil, že veverka je sice hezké zvířátko, ale docela hloupé, a naučí se jen běhat v bubínku.) - Nastoupilo voňavé jaro, musíme, Ryško, udělat generální úklid klece, pěkně ji po zimě vymýt. Pojv ven a chvíli počkej.- Spoléhám na poměrně vysokou balkónovou zídku a ani mě nenapadne, že by verča utekla. Jo, člověk míní, ale příroda diktuje. Sotva se skloním, nahnu klec, abych vysypala zbytky větviček a skořápek, když ucítím lehký odraz na zádech. - Ne... Ale ano. Už je na plechové obrubě balkonu, už padá dolů... Uklouzla po šikmé ploše, jen drábky tence zaskřípaly, jako když hodíš písek na sklo. - Tohle nepřežije, i když možná zafunguje instinkt, pud sebezáchovy. Rychle domýšlím: - Dole je betonový chodník a pár schodů do suterénní zahrádky. Pokud neskočí dál, až na trávník, těžko pád z 2. poschodí přežije! Nakloním se přes okraj a vidím cirkusový kousek. Veveřice ručkuje a klinká sem tam s načepýřeným ocasem na sousedčině sušáku na prádlo. Sem a tam. Z jedné šňůry přelézá na druhou, je jako na houpačce. - Jak dlouho vydrží? Skočí dolů? - Ani nevím jak, seběhnu o patro níž. Zvonek. - Jano, prosím tě, máme u vás na balkoně na sušáku veverku. Pusd mě tam. - Sousedka se na mne nechápavě dívá, nedochází jí, co potřebuji. Nečekám. Na dlouhé vysvětlování není čas. Balkon. - Ryško, Ryško, pojv! - Natáhnu k ní ruku a ona poslušně jako po větvi ke mně přihopsá. - Pojv, malá, tisknu ji k sobě, aby se uklidnila. Je v cizím prostředí s jiným pachem a cizími lidmi. Neuteče mi? - Raději tě strčím pod svetr. Bože, tobě tluče srdíčko! Měla jsi strach? - A jdeme domů. Jaro a teplo přibývalo a my, domácí lidé, začali pozorovat změny v Ryščině chování. Její hry se stávaly divočejší a začala povrkávat. (Nevím, jak tohle chování nazývají lesníci.) Jako by říkala: - Pojv si hrát, musíš chtít! A jemně nás přihryzávala v nadloktí. Co to znamená? Říje? Netrvalo ani měsíc a v Hradeckých novinách se objevil inzerát: Chovatel hledá ochočenou veverku, která by vyvedla mlávata k domácímu chovu. Chtěl by prý vyzkoušet to, co viděl u známých v Bratislavě. Odpověděli jsme. Přijel mladý člověk z Chrastu u Chrudimi. - Mám zahradu u lesa a na zahradě velkou volieru s dutým stromem. Chtěl bych zkusit chov veverek. V říji přilákají svého ženicha na vzdálenost dvou kilometrů. Dáte mi ji? - Najednou váháme. Dopřát jí radost ze života, dopřát jí přírodu? Zvládne Ryška tenhle návrat? Musíme se rozhodnout. Přijdou prázdniny a veveřici vzít s sebou na dovolenou nemůžeme. A obětovat jí druhé prázdniny? Rozhodnuto. - Zkuste to, dáme vám ji.- - A ty, Ryško, půjdeš do světa. - Loučíme se. Veveřice nastupuje do přepravní klece a do auta. Hodně chovatelského štěstí! Nový chovatel nás zval, abychom se přijeli podívat, jak se jeho záměr zdařil. Bohužel, nenašli jsme nikdy odvahu, abychom se přesvědčili, zda se chov povedl a zda vůbec Ryška přežila. I lidé mohou mít strach... Vá POVĚSTI CHLUMECKÉHO KRAJE Ještě v šestnáctém století se poblíže dnešního dvora Oktaviánov vypínala hrdá tvrz, Přestavlky neboli Cvekovec a také Kvočna zvaná. Pod tvrzištěm, dodnes dobře patrným, stávala vesnice, rovněž Přestavlky pojmenovaná. Kolkolem se rozprostíraly hluboké lesy s dravou vlčí zvěří a ta dala hradu jméno. Vesnice Přestavlky zanikla za bouří třicetileté války. Jen jméno myslivny nám připomíná starou historii. Kolem tvrze byl hluboký příkop, napájený ze sousedního rybníka. Tvrz byla nedostupná. Cesta k ní vedla od Luhů hlubokými bahnisky a bylo ji třeba stále spravovati dřevěnými koly. Kdykoli se obránci tvrze rozhodli kolíky vytahati, byla Kvočna v bezpečí. Dnes zbyl po tvrzi, postavené na dobrém kamenném základě, již jen okrouhlý násep. Hrádek Kvočnu stihl stejně smutný osud jako všecka ostatní hradiště kraje na Cidlině. Pozemky se znenáhla připojovaly k rostoucímu chlumeckému panství, dosavadní tvrze chátraly a nebylo nikoho, kdo by jejich starou slávu udržel. Tak zanikla i Kvočna. Poslední pán na Kvočně či Přestavlcku, Epík z Krucemburka, byl před svou DOPLŇOVAČKA Rozluštění ze str. 40: Mračňovka smrtí zasmušilý. Miloval svou rodinnou tvrz nade vše a přemýšlel, co se s ní stane po jeho smrti. Říkalo se o něm, že nosí ve svém srdci velké tajemství. Chodil zadumán po nádvoří, vyhledával samotu a jako by něco skrýval. Po smrti Epíkově hradiště pustlo. Nový majitel měl svůj mocný hrad v Chlumci nad Cidlinou a na opravu Kvočny bylo škoda peněz. Kolová cesta k tvrzi se na mnoha místech propadla, lidé z ní lámali dřevo pro otop, zdi oprýskaly a pod hnijícími krovy se usídlili netopýři a sovy. Brzy po smrti posledního vládyky na Kvočně zpozorovali rolníci z Písku a Kosic, že ve zříceninách tvrze není tak pusto, jak by se na první pohled zdálo. Přece tu jen zůstal život. Byla to krásná kvočna, kterou pán tvrze před svou smrtí pověřil hlídáním velkého pokladu. Poklad prý obsahuje Snad každé místo našeho kraje je opředeno tajemstvím minulosti, tajemnem mýtů starých pověstí a dávných vyprávění. Mnohé je již zapomenuto a navždy ztraceno. Není již nikdo, kdo by přenesl vyprávění z otce na syna tak, jak to dříve bývalo zvykem. Dnešní doba přinášející denně tisíce komerčních informací z celého světa nepřeje zdánlivě nedůležitému a nezáživnému povědomí minulosti. A to je škoda, protože každý z nás by měl znát minulost svého kraje, kde žije. Proto jsme se rozhodli zveřejnit několik dochovaných pověstí, které zaznamenal Václav Horyna ve své sbírce Pověsti kraje Malátova a Klicperova vydané v roce Každá z pověstí má své místo vyprávění, a proto ji doprovází fotografie připomínající konkrétní místo děje pověsti v dnešní krajině. ZLATÝ POKLAD NA KVOČNĚ (Z PŘESTAVLK, KOSIC A PÍSKU) velké množství zlata a šperků a je ukryt hluboko pod zemí na tajemném místě, jež sám vládyka ve svém samotářství vyhledal. Kvočna hlídala svědomitě. Vycházela ze svého úkrytu jen v noci, když už všude umlkl život, obcházela nádvoří a pečlivě střežila svěřené tajemství. Jen jednou za rok, vždy na Veliký pátek, se rozložila i ve dne na hradebním rumišti, popelila se ve zbytcích starých zdí a svolávala svá zlatá kuřata. Nechyběli lidé, kteří se tohoto posvátného dne odvážili odhaliti tajemství staré tvrze, spatřili kvočnu i s kuřaty na vlastní oči a uslyšeli ji kdákat. Proto ještě dodnes se polím okolo bývalé tvrze říká Vdáče. převzato z knihy Václava Horyny Pověsti z kraje Malátova a Klicperova fotografie Antonín Fibigr 38 Chlumecké listy 1 /

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005

U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 - 487 - U s n e s e n í ze schůze Rady města Heřmanův Městec ze dne 7. 11. 2005 k bodu č. 1 k usnesení č. 140/04 ze dne 8. 11. 2004, 14. 2. a 6. 6. 2005 1) s c h v a l u j e - uzavření smlouvy na pronájem

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více