Rehabilitace areálu šlechtického sídla v Čečovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rehabilitace areálu šlechtického sídla v Čečovicích"

Transkript

1

2

3

4 zarůstající úvozová cesta ve višňovce Obec Čečovice má pozoruhodně zachovalou kulturní krajinu - jsou zde stále patrné úvozové cesty spojující sídlo s okolními vesnicemi. Cesty jsou lemovány celou řadou orientačních prvků - křížků, stromořadí i solitérních stromů, které se dochovaly ve velkém množství, byť je krajina v procesu postupné proměny a zarůstání. Pozoruhodně působí dvojice dominant - čečovický kostel sv. Mikuláše a kostel svaté Barbory, osamoceně stojící několik kilometrů severně od vsi.

5 Obec Čečovice má pozoruhodně zachovalou kulturní krajinu - jsou zde stále patrné úvozové cesty spojující sídlo s okolními vesnicemi. Cesty jsou lemovány celou řadou orientačních prvků - křížků, stromořadí i solitérních stromů, které se dochovaly ve velkém množství, byť je krajina v procesu postupné proměny a zarůstání. Pozoruhodně působí dvojice dominant - čečovický kostel sv. Mikuláše a kostel svaté Barbory, osamoceně stojící několik kilometrů severně od vsi. situace širšíchvztahů 1 : návrh poznávacích okruhů krajinou: 1 naučná stezka mokřadem 2 okruh přes lokalitu v úvozu, malebným údolím Chuchaly, Štichov a starou silnici mezi Čečovicemi a Štichovem 3 Cestou k bývalému kostelu Sv. Barbory, přes lokalitu Nad skalou po zelené turistické cestě do Bukovce a kolem Chuchaly zpět do Čečovic. YTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK Kostel Kaplička Křížek mapový podklad zdroj CUZK, dostupné onlice:

6

7 Pohledy na fasáry 1:200 jih západ dvůr východ západ sever sever dvůr

8 PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1:200

9 PŮDORYS PATRA 1:200

10 Projekt novostavby penzionu o kapacitě cca 40 lůžek doplněný o byt správce a prostory pro obchod. objekt je řešen do podoby uzavřeného dora, tak aby navozoval domáckou intimní atmosféru venkova. Uvnitř areálu je navrženo několik parkovacích míst zejména pro hosty se sníženou schopností pohybu a orientace. Přímo proti bráně se vstupuje do recepce, ta zároveň slouží jako předprostor snídárny. Pokoje v přízemí jsou přístupné jednotlivě z pavlače, je možné je zařídit bezbariérově, tak aby vyhovovaly osobám se sníženou schopností pohybu a orientace i rodinám s malými dětmi. Pokoje v přízemí mají přímý přísup do zahrady. Pokoje v patře jsou obslouženy z chodby, v patře se dále nachází společenská místnost a technické zázemí penzionu. Severní trakt obsahuje dílnu, prostory sloužící hostům pro uskladnění kol a garáž pro strojní zařízení penzionu. Materiálové pojednání vychází z funkčího určení, tak aby byla architektura co nejčitelnější - byt správce, umístěný v koncové pozici jižního křídla je pojednán v pískové omítce. Části, které jsou přímo spojovány s ubytováním hostů jsou obloženy dřevem a severní technické křídlo, stejně jako sokly a ohradní a terénní zdi je pojednáno v kameni. Pro vežejnou funkci obchodu je pak opět volena omítka.

11 Urbanistické pojetí areálu se volně inspiruje starší zástavbou - usedlostí zachycenou na několika mapách, naposledy na leteckém snímkování z 50. let. Navržené řešení si klade ze cíl uzavřít svou západní stranou prostor návsi, který je aktuálně příliš otevřený než aby přiměl návševníka setrvat. Forma navazuje na zámek a dvůr, které vymezují náves ze dvou zbývajících stran. Východní trakt se objemem inspiruje zaniklou stodolou. Tato hmota pak spoluvytváří jakousi ulici mezi kostelem a ryblíkem, jež v protější frontě zahrnuje obecní úřad a hospodu - cílem tedy bylo doplnit prostor o další občanskou vybavenost. Jako celek a zejména pak v pohledu od jihu je snaha o odpověď na architekturu zámku avšak s důrazem na to, aby ji architektura novostavby nekonkurovala. A to ani měřítkem ani výrazným provedením. Typologicky se stavba inspiruje převládající místní architekturou z počátku 20. století, jež se vyznačuje relativně vysokou půdní nadezdívkou s výrazně provedenými okny a celkově štíhlou vytáhlou siluletou. PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1:200

12 VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODES PŮDORYS PATRA 1:200 VOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

13

14

15 Část SHP - dokumentace nálezových situací topenišť pro klasifikaci topenišť jsem zvolila třídění podle komínů. V objektu můžeme v současnosti identifikovat dvě bývalé černé kuchyně na místěch kde můžeme podle přítomnosti staršího zdiva očekávat podobný provoz už před fází barokní (přelom 17/18. století). Jedná se o systémy označené K1 a K2. Oba jsou v současnosti ukončeny v podstřeší.

16 nálezová situace 1 1:50 v přízemí černé kuchyně byly v poslední fázi umístěny chlévy. proto jsou při jedné stěně žlaby. Nad vrstvou cementu nicméně ještě vidíme zbytek zazděného přikládacího otvoru. místnost byla zřejmě někdy ve fázi chlévů opatřena dřevěným trámovým stropem, nad ním ještě ale vidíme část stoupavě klenutou redukující plochu místnosti na velikost komína v patře, kde je nad touto klenbíčkou umístěn záchod. nálezová situace 2 půdorys 1:50 Situace je podobná 1, avšak klenba nad západní polovinou kuchyně působí trochu jinak a je možné, že je staršího data. Do prostoru byl druhotně vložen mandrholec oddělující dynmou a světlou část. Až v souvislosti (nebo později) s touto úpravou byla vložena ještě menší klenbička do poloviny východní části - pravděpodobně následovala až po výstavbě tahového komína. situace 2.1 ukazuje stopy po několika generacích kamen. Minimálně v poslední pozici zaznamenala předělení místnosti příčkou, neboť se sopouch napojuje přes volný prostor do komína.

17 nálezová situace 3 Do komínu označeného číslem 3 ústí z přízemí dymná chodba. Jedná se o protáhou místnost zaklenutou stoupavou segmentovou klenbou s jedinými dveřmi a řadou nik po obou delších stranách. Ty nejspíše sloužily pecím, nebo podobným zařízením, do nichž se z chodby přikládalo a kam se zároveň odváděl dým. Chodba byla přisvětlena nepřímým světlem přes sousední místnost. Její přesný účel se zatím nepodařílo uspokojivě objasnit, je však nanejvýš pravděpodobné, že se jednalo o nějaký technologický/zpracovatelský provoz. Aby se chodba dostala do komína ve zdi arkády, na konci zahybá. V čelní stěně je přikládací otvor pro sousední místnost a mladší otvor tahových kamen. Z vnitřku komína je pak vidět že i sousední místnost 1.18 byla v mladších fázích vytápěna - šlo pravděpodobně o služební byt. uhýbající čelní stěna dymné chodby, je vidět přikládací otvor kamen a vestavěný takový komín s vymetacím otvorem přisvětlovací okno a nika, nálezová situace 3.4 vnější stěna dymné chodby

18 pohled do komína a nález otvorů v jedné z nik při západní stěně pohledy do komína 3 v patře

19 nálezová situace 3 patro V patře nácházíme rozměrné těleso komína, který býval původně přehrazen příčkou na část přícházející z přízemí a část začínající v patře. Do patrové části pak vedl z arkády tesaný kamenný portálek. podle stop na zdi se zdá že zde byl dokonce útvar v podobě nástěnného krbečku, aby si sloužící mohli při zatápění a vymetání kamen svítit... V mladší fázi byly do komínového tělesa vestavěny dva tahové komíny, dělící příčka zbourána a do komínů postupně zaústěna řada tahových kamen z okolních místností i chodby, která byla ve 20. století rozpříčkována vrámci zřizování dalších bytů v objektu.

20 nálezová situace 4.2 1:20

21 nálezová situace přikládacích otvorů při komínech 4, 5 a 6 situace přikládacích příkládacích dvířek u komínů 4, 5 a 6 spolu souvisí - jsou umístěny na schodišti v předprostoru parádních pokojů do nichž se jimi zatápělo. Ozdobně profilované kamenné portálky evidentně souvisí s kamennými ostěnímy dveřních otvorů samotných pokojů. portálky v pozicích 4 a 5 se vyrovnávají s nedostatkem místa kvůli schodišti tak, že zabíhají do niky v obvodové zdi. Místnost 2.19 pravděpodobně obsahovala topeniště na podestě, čemuž by odpovídala situace v nice i v komíně. Jako jinde jsou i zde patrny otvorry po tahových kamnech. Komínový systém č. 4 obsahuje ještě větev přicházející z dymné chodby v přízemí. Oba sopouchy se v podkroví spojují v masivním komínovém tělese. Systémy 5 a 6 zahrnují krby - oba stejné profilace. Oba byly v minulosti zazděny - je možné že jak se napojovala další tělesa, vznikaly problémy s tahem nebo nepoužívanýmy krby zkrátka dovnitř táhlo. Systém 5 pravděpodobně začínal až v patře a druhotně (až v době tahových komínů se do něj napojil ještě komín z bytu v přízemí (z místnosti 1.12, který byl přilepen ke stěně místnosti 1.26 a do komína se napojoval na horní podestě schodiště). Systém 6 začínal zřejmě od počátku už v přízemí, kde se jím vytápěla kancelář přes otvor z chodby. Toto vytápění mělo podle stop přebourávání minimálně dvě generace. Později sem byla napojena tahová kamna a z chodby zůstala vymetací dvířka. nálezová situace 5.5 dvířka do komína a nika v místě kde stávala kamna nálezová situace situace zrcadlově symetrická s 5.5

22 krbové těleso 6.3 v místnosti 2.12, krb místnosti 2.19 je identický, jen zrcadlově obrácený (je přisazen ke stěně pravou stranou).

23 nálezová situace 7 Krb v místností 2.22 (nálezová situace 7.1) podle stop očazení pravděpodobně příliš používán nebyl. Krb 7.2 v místnosti 2.23 naopak určité stopy očazení nese - což lze vystětlit i tím, že z místnosti 2.23 jsou obsluhována kamna sousedních místností a tudíž vlastní kamna nemají. Ze stop nicméně není možné určit o jakou dobu se jednalo. Nicméně fakt, že ani komín 8 ani 9 nenesou v patře známky po tahových kamnech. můžeme se domnívat že místností byly obývány max. do pol. 19. století) Krb 7.1 Krb 7.2

24 nálezová situace 9 Komín označený 9 začíná až v patře a sloužíl k vytápění místnosti Podle stop očazení však topení nebylo používáno příliš často, takže se lze domnívat, že místnost sloužila spíše jako komora, případně že křídlo fungovalo jako panské apatrtmá. nálezová situace 8 V patře nacházíme situaci podobnou jako u 9, místnost 2.23 obsluhuje Nálezová situace je poněkud poškozena požárem a následnou demolicí některých konstrukcí. Zdá se však, že kachlová kamna v této fotodokumentace situace 9 fotodokumentace situace 8 v patře pozici byla používána více než u 9. V přízemí byla do komína č. 8 zaůstěná secesní kachlová kamna. V místnosti 1.6a je na stěně patrný jejich otisk (pokud nešlo o otisk ještě starších kamen) a jsou dochované jednotlivé kachle. Z místnosti 1.6b sem byla zústěna mladší tahová kamna. Zdá se, že v místnosti 1.6 se kamna střídala na dvou pozicích - zaústění do komína 2 a do komína 8. Po předělení kuchyně příčkou se však zdá logické, že byl využíván bližší komín.

25 nálezová situace 10 přikládací dvířka situace 10.2 Místosti 1.21 a 2.12 byly prvotně obsluhovány komínovým systémem č.6. Nicméně zde byl později zbudován druhý komín (č.10). Je zřejmé, že tato úprava nesouvisí se zběsilým dělením objektu na byty jež proběhlo ve 20 století, neboť charakter kamenného ostění portálku vedoucího z chodby do komína je sice práce evidentě mladší a méně honosná než portálky 4, 5 a 6, nicméně se je svým charakterem snaží napodobit a jde o kvalitní řemeslnou práci. Navíc vzhledem k vývoji otopných systémů lze tuto úpravu datovat nejpozději do 1.pol. 19.stol, spíše ale dříve. Důvod takového duplikování není jasný, mohlo se však jednat o problémy s tahem příliš rozvětveného systému. Vzhledem k tomu, že v této pozici lze předpokládat byt správce, tedy prostor trvale obývaný, podobná úprava směřující ke zkomfortnění, by nebyla nelogická. Do komínu 10 se později opět napojilo několikero tohových kamen a byl sem probourán otvor z bývalého trezoru (místnost 1.20). stopy po kachlových kamnech v místnosti 1.06a, nálezová situace 8.1

26

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Pražský sborník historický 39, 2011, s. 379-497 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Zdeněk Dragoun a kolektiv Přehled realizovaných výzkumů na konci prvního desetiletí 21. století celkem spolehlivě

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu

Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu Prostory Informačního centra Klubu Za starou Prahu a jejich stavebně-historická dokumentace Jan Veselý V září tohoto roku byla společným úsilím řady profesionálů i dobrovolníků pod vedením člena Domácí

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ OBSAH (***označ. statě jsou v knihovně vynechány) Úvod...4 ARCHITEKTO ICKÁ A ALÝZA A POPIS...5 Situace, dispozice...7 Prostor dvora...9 Průčelí...10 Interiéry...17 Přízemí...17 Patro...26 Půdní podlaží

Více

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb

Jan Pešta. Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Jan Pešta Rekonstrukce roubených staveb Grada Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK VYŠKOV

Více

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta

Toskánsk palác - pfiedstavy architekta PrÛzkumY památek I/1999 Toskánsk palác - pfiedstavy architekta a stavebníka v konfrontaci s dan m prostfiedím Petr Macek, Pavel Zahradník 1) Platí to i o dalších uměleckých oblastech viz např.: Vilímková,

Více

Lidové stavby Libereckého kraje

Lidové stavby Libereckého kraje Lidové stavby Libereckého kraje Lidové stavby Libereckého kraje vydáno ke Dnům lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2014 Poděkování za podporu a spolupráci: Libereckému kraji, NPÚ, městům a obcím

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park 10. 12. století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park.

Více

Střechy a střešní krajina

Střechy a střešní krajina 20. - 22. září 2006 Jičín Sborník ze semináře Střechy a střešní krajina NPÚ ÚP Praha NPÚ, ú.o.p. v Pardubicích Královéhradecký kraj MěÚ Jičín SBORNÍK ze semináře STŘECHY A STŘEŠNÍ KRAJINA vytištěno v nákladu

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE DOSTAVBA ULICE NA KAZANCE PRAHA - TROJA VYPRACOVALA: BC. ZUZANA DUFKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JAN JEHLÍK ZS 2011/2012 FA ČVUT / ÚSTAV URBANISMU OBSAH: ÚVODNÍ DOKUMENTY:

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989 Zdeněk Dragoun a kolektiv V uvedených letech pokračoval archeologický výzkum v Praze zcela v intencích předchozího období. Archeologický ústav ČSAV (ARÚ

Více

Sborník referátů z 12. semináře uspořádaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně 23. dubna 2008

Sborník referátů z 12. semináře uspořádaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně 23. dubna 2008 Sborník referátů z 12. semináře uspořádaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně 23. dubna 2008 Úvod Sborník obsahuje teoreticky i prakticky zaměřené referáty ke dvěma stěžejním

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Hrad Grabštejn. Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1 2 Hrad Grabštejn Koncepce rozvoje cestovního ruchu 1.Úvod 3 2.Analytická část 4 2.1. Vymezení území 4 2.2. Státní hrad Grabštejn jako ústřední bod koncepce 4 2.3. Základní charakteristika řešeného území

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU

ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU DIPLOMNÍ PROJEKT ATELIÉR IRENY ŠESTÁKOVÉ LS 2014/2015 ŽIVOT S PARKINSONEM POBYTOVÉ A ODLEHČOVACÍ CENTRUM PRO OSOBY S PARKINSONOVOU CHOROBOU Bc. ALENA KŘÍŽOVÁ PROHLÁŠENÍ AUTORA ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚVOD

Více

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM

KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 1 KRÁSENSKO ČP. 76 TZV. ZEMANSKÁ RYCHTA Standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum TEXT, FOTOINVENTÁŘ, OBRAZOVÉ PŘÍLOHY, PLÁNY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19.

SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19. SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče Sloup 17. - 19. září 2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

Problematika jednodílných hradů v Čechách

Problematika jednodílných hradů v Čechách Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Problematika jednodílných hradů v Čechách Jan Mašek Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více