Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz"

Transkript

1 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax : Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2006/2007 Ve Štramberku Vypracovala : Stanislava Juráková, řídící učitelka

2 1. Charakteristika školy Mateřská škola i tento školní rok zahájila jako dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 50 dětí, z toho 43 denních a 7 s nepravidelnou ( polodenní ) docházkou. K se tento počet upravil na 49 celodenních a 1 polodenní. Od je MŠ součást právního subjektu : Základní škola a Mateřská škola Štramberk Zauličí 485 Štramberk Je umístěna uprostřed rozlehlé zahrady, provoz školy byl zahájen Škola se nachází v blízkosti sídliště Bařiny, odkud děti přicházejí především, ale poslední dobou dovážejí k nám rodiče své děti i z jiných částí našeho města. Škola je dvoupodlažní s využitím suterénního prostoru. V suterénu se nachází kuchyň a jídelna s kapacitou 70 obědů. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce osvětlení v pohybových místnostech dětí a ve školní kuchyni, v závěru šk. roku byl opraven odpad z kuchyně, který byl prorostlý kořeny velkých jehličnatých stromů. 2. Školní vzdělávací program V tomto školním roce jsme pracovali podle Školního programu s názvem Pohádkové putování. Při plánování jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Podle něj už pracuje naše mateřská škola několik let. Práce s dětmi respektuje osobnostní vývoj každého dítěte. Školní program učitelky rozpracovaly do Třídního programu, který vycházel z místních podmínek, složení třídy, věkové skladby dětí a byl rozdělen na několik motivačních oblastí. Aktuálně reagoval na běžný život v mateřské škole, na změny a různé aktivity, které se v průběhu roku vyskytly. Zaměření školy na zpěv, ekologii a pohybové aktivity zůstalo stejné. 3. Pracovníci školy V tomto školním roce pracovaly s dětmi 3 pedagogické pracovnice, všechny učitelky mají úplné střední odborné vzdělání, jedna učitelka pokračuje ve studiu vysoké školy. Během roku došlo k personální změně, školnice odešla do důchodu, na její místo byla vybrána školnice nová. Ostatní personální složení zůstalo stejné. Podle finančních prostředků a podle možností dochází ke zvelebování prostředí školy i rozlehlé zahrady. Od tohoto šk. roku musí MŠ zajišťovat a i financovat údržbu rozlehlé zahrady, o kterou se doposud staral a také financoval majitel KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. Tuto situaci MŠ vyřešila externím pracovníkem, který tuto práci zajišťuje. Od roku 1997 pracuje na zahradě mateřské školy pracovník (od roku 2003 i při drobných opravách v budově ), který je placen z provozu naší školy. Rozpočet na provoz musí pokrýt také mzdu tohoto pracovníka. 4. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy vyhlašuje řídící učitelka, v letošním roce proběhl Pro nový školní rok je zapsáno 46 dětí z toho 30 celodenních, 11 polodenních a 5 dětí na 5x v měsíci. Toto složení z hlediska délky pobytu bude pro mateřskou školu značně nevýhodné z důvodu poskytování finančních prostředků. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání V tomto školním roce jsme měli 3 děti s odročenou docházkou. Pro každé dítě byl vypracován individuální plán, podle kterého jsme pracovali. Do školy nastoupí 17 dětí, 5 dětem byl navržen OŠD. 2

3 V obou odděleních pokračuje práce na starších PC, tyto činnosti jsou uskutečňovány v časných ranních a pozdějších odpoledních hodinách (z důvodu velkého počtu přítomných dětí ). Děti se učily ovládat myš, přesouvat obrázky, plnit jednoduché úkoly, spolupracovat ve skupině s kamarády apod. Práce tématicky navazuje na vzdělávací činnost. V tomto školních roce jsme uspořádali již XII. ročníku pěvecké soutěže Zpívání pod Trúbou, zúčastnilo se jí 23 dětí ze 7 okolních mateřských škol. 6. Hodnocení ČŠI V tomto školním roce nebyla na naší mateřské škole provedena inspekční a kontrolní činnost. 7. Mimoškolní aktivity Ve spolupráci s Klubem rodičů, který při mateřské škole pracuje, jsme uskutečnili mnoho zdařilých a osvědčených akcí. Protože se snažíme do dění mateřské školy zapojit celé rodiny, byly to akce tohoto typu : drakiáda slaměné odpoledne výroba řetězů Mikulášská besídka maškarní karneval s klaunem soutěž pro děti a rodiče doma na téma O nejhezčí vyrobenou čarodějnici den plný her besídka s pohoštěním pro maminky a předání vyrobeného přáníčka a dárečku fotografování a vystavení tabla budoucích školáků pro veřejnost oslava Dne dětí přednáška na téma Školní zralost, školní připravenost dítěte na vstup do 1. tř. ZŠ ekolog. odpoledne Za lesními strašidly předplavecký výcvik 22 dětí zahradní slavnost s pasováním na budoucí školáky ( 17 školáků ) společný výlet rodičů a dětí na Libotín, s koupáním a opékáním buřtů Nezapomínáme také na kulturní vyžití našich dětí. Využíváme hlavně divadelních představení, která probíhají dle nabídky v naší mateřské školy, ale jezdíme i do KD v Kopřivnici nebo ve Štramberku. Ze všech akcí je pořizována foto a videodokumentace, která slouží k prezentaci školy stejně jako informace do městského Zpravodaje. 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Probíhá podle plánu školy, vzdělávání slouží ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Učitelky předávají na pedagogických poradách informace ze vzdělávání ostatním učitelkám. Využívají samostudia odborné literatury, časopisů, Metodických listů, to všechno slouží ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Tento školní rok byl zaměřen na problémové děti a jejich vzdělávání, začleňování do kolektivu. 3

4 9. Spolupráce s organizacemi ZŠ Štramberk - i nadále plánujeme akce, které se v minulosti osvědčily : účast při zápisu do 1.tř. pohovory o dětech Den Země v MŠ se žáky 2.stupně 1x měsíčně se řídící učitelka mateřské školy účastní porady vedení v ZŠ. Středisko ekologické výchovy Hájenka v Kopřivnici Plánujeme akce tak, aby se nám témata podařilo začlenit do třídního vzdělávacího programu. Finanční prostředky na tyto vzdělávací akce byly financovány městem. Je dobře, že městu není lhostejné, jak nadále bude město vypadat, je proto chvályhodné vytvářet správné povědomí právě u těch nejmenších dětí. Dětské centrum Kopřivnice Také v toto šk. roce se na nás centrum obrátilo, obrázek motýlka, který děti zdobí slouží jako pozvánka na vystoupení Motýlek. Také pro naše děti má spolupráce výchovný cíl všichni si máme pomáhat! Město Štramberk Pokračujeme ve vystoupení na vítání občánků do svazku města, řídící učitelka je pravidelně 1 x ročně pozvána na školskou radu, kde se radní blíže seznamují ( na základě předem vypracovaní zprávy ) s děním mateřské školy, problémy i starostmi, které nás trápí. 10. Závěry pro práci ve školním roce 2007/2008 Pro děti Pokračovat ve zvelebování dětských koutků v mateřské škole i na zahradě. Preferovat osobnostní vývoj každého dítěte. Vypracovat pro děti s OŠD individuální plány, využití poznatků z DVPP. Budoucím školákům pomoci zvládnout nástup do 1. tř. ZŠ. Spolupracovat s matkou zdravotně znevýhodněného dítěte tak, aby nebyla narušována vzdělávací činnost. Pro rodiče : Využívat námětů rodičů ke společným akcím RaD. Na požádání poskytovat rodičům informace o jejich dětech. Být rodičům odborně nápomocni při rozhodování o zaškolení svého dítěte. Pro zaměstnance : Budovat kolektiv, jehož zaměstnanci jsou přirozeným vzorem pro děti. Vyžadovat u zaměstnanců vlídné chování vůči dětem. Zklidňovat prostředí v jídelně. Pravidelná informovanost, přenášení informací zaměstnavateli a zpět. Materiální rozvoj : Podle finančních možností pokračovat v obnově pomůcek Pravidelně informovat provozovatele i majitele objektu o stavu budovy, závadách, výsledcích revizí apod. 4

5 11. Přílohy : fotografie 5

Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2012/2013 ---------------------------------------------------------------------------

Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2012/2013 --------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva o činnosti MŠ Štramberk Bařiny za školní rok 2012/2013 --------------------------------------------------------------------------- tel.: 556 873 224 msbariny@tiscali.cz Součást právního

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny

Mateřská škola Štramberk. Bařiny Mateřská škola Štramberk Bařiny OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 1.1.VĚCNÉ...5 1.2.ŽIVOTOSPRÁVA...5 1.3.PSYCHOSOCIÁLNÍ...5 1.4.ORGANIZAČNÍ...6

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Mateřská škola Štramberk Bařiny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 VĚCNÉ...5

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti MŠ Rafinérský lesík Bohumín 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk

Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk Mateřská škola Zauličí 185, Štramberk ZPRACOVALA MGR. MARKÉTA KVITOVÁ VE ŠTRAMBERKU 30. 9. 2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zřizovatel: MěÚ Štramberk, Náměstí 9 Ředitelka: Vedoucí učitelka: Mgr. Zdeňka Havlíková

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Zbraslavice 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Sebranice, okres Blansko, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Na kopečku, Zbraslavice 328, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Na kopečku, Zbraslavice 328, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Na kopečku, Zbraslavice 328, příspěvková organizace Vypracovala: Petra Zdeňková, ředitelka MŠ Na kopečku, Zbraslavice 328

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, p.o. Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr.Čemusová Danuše

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace ŠKOLA: ZÁKLADNÍ Kyjovice 101, 747 68 Termín vlastního hodnocení: 28.8.2008 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Toto

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více