Plán práce na období školního roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na období školního roku 2014 2015"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 www. : Lipová u Šluknova tel: fax: bankovní spojení: KB Rumburk: /0100, IČ: Plán práce na období školního roku I. Pracovníci, děti - str. 1-2 II. Zhodnocení činnosti provozního úseku ve školním roce 2013/2014 a stanovení nových úkolů na školní rok 2014/ str. 3-4 III. Zhodnocení úkolů pro výchovnou oblast na školní rok 2013/ str. 5-6 IV. Úkoly pro výchovnou oblast na školní rok 2014/ str. 7-9 V. Plán pedagogických rad - str VI. Děti domova k (skupiny, kam docházejí, patronace pracovníků) - str VII. Přílohy k plánu práce: - str. 14 1/ Výchovně vzdělávací program DD, dopřesnění na školní rok str. 15 2/ Preventivní program k drogové problematice - str. 16 3/ Preventivní program k agresivnímu chování a šikaně dětí a mládeže DD. - str. 17 4/ Základní charakteristika problémů našich dětí z psychologického hlediska - str. 18 5/ Provozní řád Dětského domova Lipová - str / Kvalifikace pedagogických pracovníků a plán jejich dalšího vzdělávání - str. 22 PhDr. Mgr. et Bc. Leoš Moravec ředitel DD Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne

2 I. PRACOVNÍCI A DĚTI 1 Pedagogičtí pracovníci: PhDr. Mgr. et Bc. Moravec Leoš ředitel DD Bc. Müllerová Soňa zástupce ředitele pro pedagogickou oblast Klingerová Jana vychovatelka cvičný byt, vedoucí směny Švarcová Radmila vychovatelka 2. rodinná skupina Kokeš Radovan vychovatel 2. rodinná skupina; metodik primární prevence převážně drogová problematika Mgr. Varga Josef - vychovatel 3. rodinná skupina Kmecíková Věra vychovatelka 3. rodinná skupina Volfová Kateřina vychovatelka 4. rodinná skupina, vedoucí směny Modlíková Michaela vychovatelka 4. rodinná skup., metodik primární prevence převážně šikana Hofman Aleš - vychovatel 5. rodinná skup. Mládková Renata vychovatelka 5. rodinná skup. Hedvičáková Helena vychovatelka 6. rodinná skupina Brabenec David vychovatel 6. rodinná skup. Vielkindová Radka vychovatelka- 7. rodinná skup. Včela Petr vychovatel 7. rodinná skup. Gutknechtová Kateřina zastupující vychovatelka Moravec Jan zastupující vychovatel Pracovnice sociální péče: Holičová Jitka vedoucí pracovníků sociální péče Havlíčková Marcela pracovnice sociální péče - zdravotní zaměření, noční služby, úklid Šolcová Vladimíra pracovník sociální péče Kraučuková Markéta, DiS. pracovník sociální péče Weisgerberová Pavla pracovník sociální péče Janebová Jana pracovník sociální péče Jahodová Šárka pracovník sociální péče Kerblová Hana pracovník sociální péče Kühnertová Vlasta - pracovník sociální péče Vykoukalová Kateřina pracovník sociální péče Kubičinová Soňa zastupující pracovník sociální péče Nepedagogičtí pracovníci: Čermáková Radmila, DiS. zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní oblast Kašparová Zdeňka asistentka ředitele, účetní, referentka majetku Bc. Blanka Poláchová - sociální pracovnice Durčanský Milan domovník, údržbář, řidič, topič, vedoucí údržby Šulcová Ivana vedoucí stravování, skladové hospodářství Vavrušková Dagmar - kuchařka Neidhardtová Mária kuchařka Nováková Lenka pradlena, pomocná síla v kuchyni Kovandová Ludmila - uklízečka

3 Pokračování smlouvy Kašparová Zdeňka 2 Příchody pracovníků Maruničová Soňa Gutknechtová Kateřina Moravec Jan Bc. Poláchová Blanka Odchody pracovníků Novák Petr Hejtmánková Pavla Mgr. Kodydek Josef Sieberová Dagmar Maruničová Soňa Děti : Příchody dětí od Skupina příjmení Jméno datum nástupu 2 Jánoš Štěpán Kaudersová Simona Růžičková Kateřina Práchenská Květoslava Práchenská Natálie Sumář příchodů 5 dětí Odchody dětí od skupina příjmení Jméno Datum kam 2 Hykšová Pavlína zletilost 7 Simmerová Emílie zletilost 4 Streitová Natálie zletilost 7 Pollák Petr zletilost Sumář odchodů: Zletilost 4 děti Pěstounská p. 0 děti Přemístění 0 děti DD se školou 0 dítě Zrušení ÚV 0 dětí celkem : 4 dětí

4 II. - ZHODNOCENÍ ČINNOSTI PROVOZNÍHO ÚSEKU VE ŠKOLNÍM ROCE A STANOVENÍ NOVÝCH ÚKOLŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ Údržba a provoz. V září 2013 byl ukončen projekt Doprovod do práce a tím skončil pracovní poměr u jednoho údržbáře. Provoz kotelny a údržby objektů nebyl omezen. Na začátku topného období jsme se potýkali s problémy, které se týkaly ohřevu teplé vody, závady byly ve spolupráci s dodavatelem kotelny vyřešeny. Na rodinných skupinách probíhaly drobné opravy prostor a majetku. V zimním období se údržba věnovala odklízení sněhu v areálu dětského domova, obsluze kotelny a opravám podle potřeb. V březnu 2013 byl pro nadbytečnost ukončen pracovní poměr s jedním údržbářem. V letním období byly prováděny zahradnické práce, sekání trávy v celém areálu, obsluha a čištění venkovního bazénu. Byly natřeny kovové sítě na hřišti a vrata do garáže. Také byl natřený dřevěný zahradní nábytek, dřevěné stavby a prolézačky na zahradě. Prostory v areálu dětského domova byly udržovány v čistotě. Rada Ústeckého kraje schválila finanční prostředky na výměnu oken na hlavní budově. V současné době čekáme, kdy zřizovatel výměnu uskuteční. Vozový park se služebními automobily je stále finančně náročný. Automobily jsou stále v užívání. V průběhu roku na nich byly prováděny opravy za nemalé finanční prostředky. Do budoucna bychom rádi z investičního fondu pořídili nový 9ti místný automobil. V listopadu 2013 byly vypracovány dodavatelskou firmou Průkazy energetické náročnosti budov. V hodnoceném období jsme v rámci úspor v provozu odepsali nedobytné pohledávky z ošetřovného a finanční prostředky převedli do investičního fondu. 2. Oprava, údržba a vybavení rodinných skupin. V období školního roku probíhaly úpravy, opravy a zvelebování rodinných skupin. Podle potřeby byly zakoupeny a vyměněny na rodinných skupinách: válendy, pohovka, sedací souprava, chladnička, televizor a nábytková stěna. Do vestibulu v hlavní budově byla zakoupena vitrína na uložení pohárů, které děti vyhrály na různých soutěžích. Do tří rodinných skupin byly zakoupeny nové počítače pro pedagogické pracovníky. Na 3. rodinné skupině byla dodavatelskou firmou provedena výměna PVC. Dále rodinné skupiny byly vybaveny mobilními telefony s neomezenými tarify (centrální dodavatel ÚK). V závěru roku 2013 byla opravena keramická dílna, kterou děti navštěvují v rámci nadstandardní aktivity. 3. Na úseku kuchyně kuchařky zpestřovaly jídelníček. Připravovaly více zeleninových salátů. V prosinci kuchařky pekly cukroví pro všechny rodinné skupiny a podílely se na přípravě štědrovečerní tabule pro děti a zaměstnance. 4. Všichni pracovníci provozního a ekonomického úseku se aktivně podíleli na organizování Míčových her, které probíhaly v květnu. 5. Na ekonomickém úseku byla v září 2013 provedena odborem kontroly krajského úřadu finanční kontrola. Předmětem kontroly bylo zadávání veřejných zakázek včetně jejich evidence, dodržování směrnice kraje a zákona o veřejných zakázkách, efektivnost a hospodárnost čerpání finančních prostředků v dané oblasti. V listopadu 2013 byla provedena

5 4 kontrola z okresní správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V červnu 2014 byla provedena odborem kontroly krajského úřadu kontrola hospodaření příspěvkové organizace. Kontroly proběhly s hodnocením bez vážných porušení a nebyly uděleny žádné sankce. V průběhu roku se zpracovávaly čtvrtletní a roční statistické výkazy. Měsíčně, čtvrtletně a ročně se prováděla účetní závěrka. Po měsíční závěrce se prováděla kontrola hospodaření a ředitelem a ekonomkou následně ekonomický rozbor. V průběhu roku byla prováděna fyzická čtvrtletní kontrola pokladen, kontroly úklidu a skladu potravin a drogerie. Dále byla prováděna kontrola docházky a následná čtvrtletní finanční kontrola. ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK Pravidelné kontroly technického stavu majetku - oken, dveří, přístrojů, automobilů, budov a kontroly termínů revizí. 2. Ve školní jídelně stále zpestřovat jídelníček a vařit nové recepty, doplňovat více ovoce a zeleninových salátů, dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. 3. Do prosince roku 2014 opravit služebnu pro zastupující pedagogické pracovníky. V roce 2015 vyměnit okna na domku s č. p. 413, v brzké době v režii zřizovatele by měla proběhnout II. etapa rekonstrukce hlavní budovy dětského domova (výměna oken, oprava střechy a fasády). 4. Šetrně používat služební automobily. Po převedení finančních prostředků z rezervního fondu do investičního pořídit se souhlasem zřizovatele nový automobil pro přepravu dětí. Vypracovala: Radmila Čermáková, DiS.

6 III. ZHODNOCENÍ ÚKOLŮ PRO VÝCHOVNOU OBLAST STANOVENÝCH PLÁNEM PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK ) V tomto školním roce jsme si jako prioritu stanovili důslednou spolupráci mezi kolegy. Dle slov některých kolegů denní vychovatelé spolu více spolupracují, komunikují. Došlo ke stmelení kolektivu pedagogických zaměstnanců, kteří pochopili smysl týmové práce a spolupráce. Dokáží se již nadchnout z úspěchu druhého a dokonce jim pomáhají úspěch realizovat. Negativum kolegové spatřují v tom, že stále vázne spolupráce mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky (pracovníci sociální péče), kde se objevuje soupeřivost mezi kolegy, nepochopitelná závist, neupřímné jednání, kritika druhých. Nedokáží spolu komunikovat, promluvit si otevřeně. Z pohledu vedení hodnotíme pozitivně tvrzení, že se spolupráce pozvolna zlepšuje. Nelze však nekonstatovat fakt, že chybí ve spolupráci mezi vychovateli ještě intenzivnější důslednost. Občas se stále objevují prvky spíše líbivé politiky, což se negativně odráží na výchově dětí. Co se týče spolupráce mezi pedagogickými pracovníky a nepedagogickými je nám líto, že se k této problematice konkrétněji nevyjádřil nikdo z nepedagogických pracovníků. Tvrzení o občasné problémové spolupráci mezi pracovnicemi soc.péče a vychovateli vzešlo z řad pedagogických pracovníků. Tento bod se stane úkolem pro další školní rok. 2) Důležitost jsme vždy kladli a i nadále klademe na sebeobslužné činnosti. Pozitivně hodnotíme tu část z Plánu práce, kde bylo úkolem naučit děti osobní údaje. Mnohé děti překvapily pozitivně. Za krátkou dobu se naučily a zapamatovaly své osobní údaje včetně celého rodného čísla. V řadě případů je to tak, že si své iniciály lépe pamatují mladší děti, než ty starší, kde se to již očekává. Pozitivně hodnotíme intenzivní spolupráci s kolegyní Havlíčkovou, která v rámci své pracovní pozice děti učí samostatně se prezentovat u lékařů, opakuje s nimy rodná čísla, adresy apod. Zdůrazňuje čistotu a hygienu při návštěvě lékaře, zubaře apod. Zlepšilo se základy slušného chování zdravení, požádání, poděkování. Nesmíme však na tyto základy zapomínat. Je nutné je dětem stále připomínat. Musíme však uznat i fakt, že po intenzivním učení a opakování je pro mnoho dětí problematické se naučit orientaci v čase. 3) Finanční gramotnost tento úkol byl v Plánu práce v této podobě poprvé. Pojmy peníze, dluhy, úřady s dětmi se o všech těchto záležitostech hovořilo. V mnoho případech se navštívily i různé instituce, banky, pošty, úřady. Po stránce teoretické se udělalo mnoho pro zdárné pochopení všech těchto věcí. Nyní je však potřeba udělat další krok a vše si vyzkoušet v reálu. To se nám v loňském roce nepodařilo tak, jak bychom si představovali. Tento úkol bude trvat i v dalším školním roce s tím, že se více zaměříme na zavedení tohoto tématu do praxe. 4) Manuál pro život je škoda, že materiály z projektu Budoucnost pro Samuela se používaly minimálně. Přesto se vychovatelé této problematice věnovali. Téma samostatné bydlení a zaměstnání se v reálu dotkla v tomto školním roce třech dětí, které náš domov musely opustit. Všem se zajistilo bydlení a některým i práci. 5) Vytvořil se dodatek k Vnitřnímu řádu ohledně používání mobilních telefonů.

7 6 6) Program pro evidenci dětí po vyzkoušení programu Rajtr jsme od úmyslu zavedení nového programu upustili. Tzn. nadále se pracuje ve starém systému, který bychom do budoucna chtěli v rámci lepší ochrany osobních údajů klientů a znemožnění vpisování nekompetentních osob do interních textů - do budoucna vylepšit o zpřístupnění pouze kompetentním zaměstnancům (tzn. vytvoření zámků individuálních složek). 7) Personální oblast plánování začali jsme s časovým předstihem standardně plánovat řádné dovolené a rozpisy služeb. Z důvodu nenadálých provozních změn se muselo do naplánovaného sytému zasahovat. V oblasti plánování budeme v korespondenci se ZP nadále pokračovat. 8) V závěru školního roku proběhla v pedagogické oblasti kompletní revize dokumentů.

8 IV. ÚKOLY PRO VÝCHOVNOU OBLAST NA ŠKOLNÍ ROK V naší společnosti panuje fakt, že široká veřejnost nemá ponětí o náplni a fungování dětských domovů. Nemají ani představu o tom, jak se v dětských domovech pracuje, jakou máme klientelu apod. Ne jednou zazní: vy jste ústav ( myšleno ve smyslu zdravotně postižených dětí), vy jste jako ve vězení apod. Lidé neznajíc fakta, pak šíří smyšlené domněnky, své vlastní děti dětskými domovy straší apod. Nám je to moc líto, a proto jsme se rozhodli uskutečnit Den otevřených dveří. 1) Uskutečníme den otevřených dveří pro všechny spoluobčany, kteří mají zájem se dozvědět, co je dětský domov chceme vyvrátit tabu, které platilo možná v minulém století 2) Upřednostnit výchovu k reálnému životu. 3) Realizace otevření cvičného bytu do domečku 1. RS se přestěhují zletilé děti a začnou žít život hodně podobný tomu reálnému věnovat se těmto dětem bude kolegyně Klingerová kmen. vychovatelka; pracovnice sociální péče pí.šolcová a Holičová; dále pak sociální pracovnice Bc.Poláchová; ředitel DD; zástupce ředitele pro pedagogickou oblast 4) Finanční gramotnost to co jsme děti naučili v rámci teorie - je nyní nutné uplatnit v praktickém životě. 5) Příkladné dodržování pravidel a řádu DD všemi dospělými jen tak ukážeme dětem, že tak je to správné a docílíme toho, že děti se naučí totéž 6) Důsledná spolupráce mezi kolegy přestaneme hrát vůči dětem líbivou politiku a budeme je důsledně učit dodržovat pravidla a řády. Zlepšit spolupráci mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. 7) Sebeobsluha ani tento bod nelze opomenout. V rámci sebeobsluhy se zaměřme na orientaci v čase. Tato oblast se vyhodnotila jako problémová. Dále se zaměříme na to, že děti si budou věcí vážit, nebudou je ztrácet, ničit, půjčovat a nebudou s nimi obchodovat. Zajisté nebudeme zapomínat na základy slušného chování, na znalost svých osobních dat apod.. 8) Boj proti patologickým jevům změna v Řádu DD, co se týče specifika kouření v našem domově Další úkoly: - řídit se Řádem DD + Vzdělávacím programem + Manuálem pro vychovatele + psanými i nepsanými pravidly - zaměřit se na osobnost dětí a pěstovat u nich kvalitní hodnotový systém pro život

9 8 - vybudování pocitu svědomí a na základě toho vytvářet hodnoty, jako jsou otevřenost, čestnost, spravedlnost, přátelství, slušné chování akceptované společností - vést děti ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času a tím bojovat proti negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd. - zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, pokusit se získat rodiče ke spolupráci, vtáhnout je do procesu výchovy a převýchovy dítěte - starší děti připravovat na odchod z dětského domova a s předstihem hovořit o jeho zařazení do samostatného života otázky bydlení, zaměstnání, zainteresovat děti do řešení problémů, požadovat aktivní přístup při řešení vlastních problémů - individuální přístup k dětem s výukovými problémy specifické poruchy učení, zajištění péče o děti s běžnými vadami řeči dyslálie, breptavost apod. - spolupráce s úřady, s OSPOD a různými jinými institucemi - spolupráce DD s veřejností a prezentace DD na veřejnosti výstavy prací, spolupráce s obcí a nadacemi aj. - uplatňování prvků rodinné výchovy v celém systému VP sebeobslužné činnosti - žehlení, úklid svých pokojů, vaření ve skupinách, vytváření kladného vztahu k DD - zkvalitňování výchovně vzdělávací práce - aplikovat nové formy a metody práce, uplatňovat individuální přístup k dítěti - ve výchově věnovat zvláštní pozornost rizikové skupině dětí a chránit je od rizik či snížit riziko patologických jevů, jako je kouření, alkohol, drogy, gamblérství, krádeže, šikana, rasová nesnášenlivost, sebepoškozování apod. - je nutné přistupovat v oblasti výchovné, motivační, ale i v oblasti výchovných opatření - důsledně - V měsíci září vždy 3. sobota v měsíci září PYTLÁKOVA SCHOVANKA jít podpořit cyklisty vyzvednout výtěžek Zodpovídá: kolegyně Švarcová - V měsíci prosinci 2014 se všechny skupiny budou podílet na přípravě vánočního programu, organizačně pod taktovkou vedoucích směn. Zodpovídají: vychovatelé + vedoucí směn - V květnu 2015 uspořádáme již 16. ročník míčových her s pozváním dalších DD a VÚ spolupracují všichni zaměstnanci DD. Zodpovídá: organizační tým - Červen 2015 akce SKOKAN ROKU Zodpovídají: vedoucí směn K udržování pořádku a čistoty: Vnitřní úseky - děti si uklízejí denně samy své osobní věci a rodinnou skupinu. Společné prostory ať už venkovní nebo vnitřní, se budou pravidelně uklízet vždy ve středu, jinak jen dle nutné potřeby rozhodne o tom vedoucí směny (např. když se příliš našlape, pokud se někde něco vylije apod.) Venkovní úseky děti s vychovateli je uklízejí každý den ve smyslu: posbírání papírků a jiného nepořádku, úklidu hraček, posbírání zapomenutého oblečení apod. Každá RS má určený venkovní úsek, za který zodpovídá. Pokud však zjistí, že některá jiná RS udělala nepořádek na jeho úseku, je oprávněná požádat o uklizení tu RS, která nepořádek zapříčinila Jinak se bude venkovní úklid, úpravy aj. provádět dle potřeby a nutnosti.

10 9 V rámci pracovní činnosti děti s vychovatelem plejí záhony, vyhrabávají posekanou trávu, pomáhají při různých nutných nenáročných venkovních pracích, v zimě pomáhají odhrnovat sníh apod. Kdo za co zodpovídá: 1. skupina - cvičný byt: vnitřní úsek všechny prostory na domečku - venkovní úsek - okolí domku prostor u pink-ponk stolu, příjezdová cesta za domkem, prostor pod šňůrami na prádlo, kůlna králikárna; ohniště mezi domečky 2. skupina vnitřní úsek skupina, zbytkárna venkovní úsek okolí domečku až k cestě u hlavní budovy a prostor kolem bazénu a nového dětského hřiště včetně altánu; kůlna s nářadím + mytí auta Citroen 3. skupina vnitřní úsek skupina, chodba před noční služebnou, tělocvična venkovní úsek cesta u bočního vchodu 4. skupina vnitřní úsek skupina, schody od půdy do 2. patra venkovní úsek popelnice + prostor kolem nich + prostor u malého hřiště (oploceného) 5. skupina vnitřní úsek skupina, chodbička před 4. a 5. RS z 1. do 2. patra + mezipodesta venkovní úsek prostor před budovou DD + kontejnery na tříděný odpad + mytí auta Trafic 6. skupina vnitřní úsek skupina, chodbička mezi jídelnou a kuchyní, schody k bočnímu vchodu (bývalá botárna) až ke kotelně venkovní úsek dvůr až k plotu (hřiště, prostor pod rampou a kolem garáží) + venkovní schody u prádelny a přilehlý prostor 7. skupina vnitřní úsek skupina, chodbička před skupinou u kanceláří, schody z přízemí do 1. patra + mezipodesta + chodbička mezi 6. a 7. RS venkovní úsek prostor za hřištěm ( péče o lavičky a ohniště) Dále zodpovídají: - Mgr. Varga - předseda inventární komise - p. Včela - sklad sportovního vybavení + posilovna - p. Moravec Jan - fotografické vybavení, kamera, nástěnky - pí.gutknechtová - kronika, nástěnky - p. Klingerová, Mgr. Varga - kola DD + kůlna - p. Klingerová, Volfová - Skokan roku - p. Modlíková, Švarcová - vánoční besídka - p. Hofman - multi mediální učebna + vybavení - p. Modlíková -prostor před multi. učebnou + vitríny na trofeje v přízemí - vedoucí dne nočních + vedoucí směny denní služby ovladač na televizi v přízemí - p. Klingerová - sponzorské dary

11 IV. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROVOZNÍCH PORAD Uvedení do nového školního roku 2014/2015 zodpovídá: ředitel 2. Provozně aktuální problematika, potřebné informace zodpovídá: ředitel 3. Úvod do problematiky výchovné práce zodpovídá: ved. vych. 4. Schválení Plánu práce dětského domova na školní rok 2014/2015 zodpovídá: ved. vych. 5. Rozpracovat plán práce DD na podmínky jednotlivých rodinných skupin písemně do 15. září 2014 zodpovídají: vychovatelé 6. Vyjde čtvrtletník ZKRAT zodpovídají: vychovatelé 2. RS 7. Rada domova zodpovídá: Klingerová 21. října Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Zapojení dětí do nadstandardních aktivit písemný přehled. zodpovídají: vychovatelé 3. Písemně informovat o dětech odešlých v uplynulých dvou letech ( kde žijí, bydlí a pracují) - ve spolupráci s p. Poláchovou informovat referát soc. věcí o dětech odcházejících v příštích12 měsících (konkretizace předpokládané řešení včetně zabezpečení nezbytných podmínek) zodpovídají: kmen. vychovatel, soc.pracovnice 4. Poznatky z náběhu nového školního roku 2014/ 2015, kontakty se zařízeními, vyvstávající problémy dětí písemně zodpovídají : vychovatelé. 5. příprava inventarizace stav a konkretizace úkolů pro pracovníky. zodpovídá : ekonomický úsek 25. listopad Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Předložení klasifikace 1.čtvrtletí školního roku 2014/2015 na základě poznatků kmen. vychovatelů - písemně zodpovídají : vychovatelé 3. Do písemně odevzdat evaluaci sebehodnocení zodpovídají: vychovatelé, vedoucí vychovatelka 4. Doladění inventarizace zodpovídají : vychovatelé, ekonomický úsek 5. Vyhodnocení úklidu jednotlivých rodinných skupin do konce měsíce listopadu zodpovídá: zdravotnice 6. Příprava Vánoc 2014 zodpovídají: vedoucí směn, vychovatelé, vedení 16. prosinec Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Hodnocení nadstandardních aktivit z pohledu vedoucího n- písemně zodpovídá: vedoucí nadstandardních aktivit 3. Zajištění Vánoc 2014 zodpovídají : vychovatelé, ved. směn, ved. stravování, ved. vych. 4. Hodnocení v oblasti primární prevence agresivity (šikany) a prevence drog písemně zodpovídají: Modlíková, Kokeš 5. Vyjde čtvrtletník ZKRAT - výtisk do zodpovídají: vychovatelé 3. RS 6. Rada domova zodpovídá: Volfová

12 leden Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Vyhodnocení Vánoc 2013 ústně zodpovídají : ved. směn,vychovatelé,ved. vych. 3. Řešení problémových dětí v období od září 2014 do ledna 2015 způsoby a formy řešení, doporučení a závěry písemně zodpovídají : kmenoví vychovatelé 17. únor Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2.Vyhodnocení 1. pololetí šk. roku 2014/2015 ( klasifikace) písemně zodpovídají: vychovatelé 3. Posouzení plnění výchovného Plánu práce za 1. pololetí- písemné hodnocení, analýza zodpovídají: vychovatelé 4. Nový Plán práce jednotlivých RS na 2. pololetí písemně zodpovídají vychovatelé 5. Zapojení dětí do nadstandardních aktivit písemný přehled zodpovídají: vychovatelé, pedagog volného času 6. Rozbor hospodaření za rok 2014 předběžný výhled do roku 2015 zodpovídá : ekonomický úsek, ředitel 17. březen Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Příprava letních prázdnin konkretizace zámyslů. zodpovídají: ředitel,vychovatel 3. Vyhodnocení jarních prázdnin písemně zodpovídají: vychovatelé 4. Písemné informace o dětech odešlých a odcházejících v r. 2014/15zodpovídají: vychovatelé 5. Hodnocení úklidu jednotlivých rodinných skupin zodpovídá: zdravotnice 6. Míčové hry 16. ročník příprava zodpovídá: organizační výbor turnaje 7. Vyjde čtvrtletník ZKRAT zodpovídají: vychovatelé 4. RS 8. Rada domova zodpovídá: Klingerová 21. duben Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Předběžná klasifikace 3. čtvrtletí školního roku - písemně zodpovídají: vychovatelé 3. Písemné zhodnocení kulturně společenského vyžití dětí (i mimo DD ) po skupinách zodpovídají: vychovatelé 4. Míčové hry příprava /2. část/. zodpovídá: organizační výbor 19. květen Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Problémové dětí, způsoby řešení, závěry za období únor květen písemně zodpovídají : vychovatelé 3. Do odevzdat písemně evaluaci sebehodnocení zodpovídají: vychovatelé 4. Roční hodnocení prevence v oblasti antisociálních jevů, šikany, drog písemně; zodpovídají : Modlíková, Kokeš 5. Ekonomika DD před prázdninami, výhled na letní období. zodpovídá: ředitel DD 6. Míčové hry 16. ročník doladění zodpovídají: organizační výbor

13 června Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Vyhodnocení školního roku (klasifikace) - písemně zodpovídají : vychovatelé 3.Vyhodnocení Míčových her. - písemně zodpovídá: organizační výbor 4. Vyjde čtvrtletník ZKRAT zodpovídají: vychovatelé 5. RS 5. Rada domova zodpovídá: Volfová 6. Hodnocení nadstandardních aktivit písemně zodpovídá: vedoucí nadst. akt. 7. Připravenost letních prázdnin (shrnutí) zodpovídají : ředitel,ved,vych., vychovatelé 8. Vyhodnocení úklidů, pořádku a čistoty zodpovídá: zdravotnice 9. Návrhy dětí na velké Roční hodnocení do zodpovídají: vychovatelé 10. Co je potřeba připravit do konce června a během prázdnin? Vyhodnocení měsíčního plánu práce za měsíc Červen 2015 do konce června Zhodnocení plánu práce jednotlivých skupin do konce června Roční hodnocení + roční posouzení IPORů do konce července Přílohy k plánu práce od jednotlivých preventistů tedy přílohy č. 2, 3, 4 - do 20. srpna Nabídka nadstandardních aktivit do 20. srpna Aktualizace kazuistik do konce srpna V PC založit novou složku na nový školní rok do konce srpna Bezpečnost na nový školní rok konec srpna - začátek září Zhodnocení prázdnin v IPORech klientů nejpozději do 10. září Vypracovat Nový IPOR u každého dítěte - nejpozději do 10. září Plán práce jednotlivých skupin do 15. září zodpovídají: vychovatelé Pozn.: V případě provozní potřebnosti a organizačních důvodů jsou možné změny termínů porad. V tomto případě budou změny s dostatečným předstihem avizovány ve vnitřním informačním systému Nezapomeň. 13

14 VI. DĚTI DOMOVA k (evidenční stav) Skup Jméno dítěte Narozen(a) Zařazení Patronace 1 Papež Ondřej OU Šluknov 3. roč. Klingerová 1 Pollák Marián OU Varnsdorf, 2. roč. Klingerová 1 Korecký Luboš OU Varnsdorf 2. roč. Klingerová 1 Šimčíková Věra SZŠ a OA Rumburk, 3. roč. Klingerová 1 Korubová Lucie Vysoká škola? Klingerová 1 Vovsová Jiřina Vysoká škola Liberec 1. roč. Klingerová 1 Dolejšová Šárka Gymnázium Rumburk 4. roč. Klingerová 1 Pecháčková Natálie SŠ Varnsdorf 4. ročník Klingerová 2 Marek Králik ZŠ Lipová 3. třída Kokeš ZŠ praktická Gabriely Pelechové 2 Janoš Štěpán Dolní Poustevna 5. třída Kokeš 2 Kaudersová Simona ZŠ Lipová 4. třída Švarcová 2 Kalejová Marcela OU Šluknov 2. ročník Švarcová 2 Kaleja Juraj ZŠ V. Šenov 7. tř. Švarcová 2 Liška Ladislav SPŠ Šluknov 9. třída Kokeš 2 Černá Sabina OU Šluknov 1. roč. Švarcová 2 Šimčík František Konzervatoř Praha 4. ročník Kokeš 3 Vinický Roman Předpěstounská píče Kmecíková 3 Gorolová Jana ZŠ Lipová 9. tř. Kmecíková 3 Gorolová Jaroslava SpŠ Šluknov 7. třída Kmecíková 3 Gorol Jaroslav SpŠ Šluknov 6. třída Kmecíková 3 Polláková Martina SOU Varnsdorf 1. roč. Varga 3 Siváková Martina SpŠ Šluknov, 8. tř. Varga 3 Horváthová Šárka ZŠ Velký Šenov, 7. tř. Varga 3 Mačo Jiří OU Šluknov 1. roč. Varga 3 Šormová Simona SŠ Varnsdorf 3. ročník Varga 4 Bušovský Václav OU Šluknov 2. ročník Volfová 4 Liška Tomáš Volfová 4 Floriánová Lenka OU Šluknov 2. ročník Volfová 4 Rigová Klára SZŠ a OA Rumburk 2. roč. Volfová 4 Kaudersová Dominika ZŠ V. Šenov, 8. třída Modlíková 4 Denis Pollák SpŠ Šluknov 8. třída Modlíková 4 Rachel Tomáš SpŠ Šluknov 9. třída Modlíková 4 Mašlarová Sára SzŠ a OA Rumburk 1. ročník Modlíková 5 Jílek Erik SOŠ Rumburk 2. ročník Mládková 5 Čonková Sára ZŠ Lipová 9 tř. Mládková 5 Čonková Vanesa ZŠ Lipová 4. třída Mládková 5 Kaleja Jaroslav ZŠ V. Šenov 9. třída Mládková 5 Šulik David ZŠ Lipová, 5. tř. Hofman 5 Šulik Martin ZŠ Lipová 4. třída Hofman 5 Kaudersová Petra SOU Vdf. 1. roč. Hofman

15 5 6 Šulik Michal ZŠ Lipová 2. třída Hedvičáková 6 Oláh Daniel ZŠ Lipová 4. tř. Brabenec 6 Křížová Jiřina OU Šluknov 2. ročník Hedvičáková 6 Šuliková Žaneta ZŠ V. Šenov 7. tř. Brabenec 6 Práchenská Květoslava ZŠ Lipová 4. třída Hedvičáková 6 Práchenská Natálie ZŠ Lipová 3. třída Hedvičáková 6 Růžičková Kateřina SOU Varnsdorf 1. roč. Brabenec 6 jfijijidjjidjfi 7 Jirsa Filip SpŠ Šluknov 8. tř. Včela 7 Palla Lukáš ZŠ V. Šenov, 8. tř. Včela 7 Pollák Karel SpŠ Šluknov 8. tř. Včela 7 Chaloupka Denis fjijfifjijfijdi Vielkindová 7 Janovič Michal kgkgofgkof Vielkindová 7 Janovič David dgklfgklkgl Vielkindová 7 Janovičová Vanesa dkůlkflkglf Vielkindová 7 Kaleja Aleš Předpěstounská péče Včela Kalejová Kristýna Předpěstounská péče Včela Celkem ke dni dětí VI. PŘÍLOHY K PLÁNU PRÁCE: 14 15

16 Příloha č. 1 k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok Výchovně vzdělávací program Dětského domova v Lipové na období školního roku Viz samostatný materiál! - Důležitou charakteristikou dětského domova je snaha vytvořit RODINNÉ KLIMA - ve všech oblastech běžného života nikoliv hrát si na rodinu v tomto máme obrovskou přednost oproti rodičům jsme totiž pedagogové profesionálové!!! - Rodinné klima přináší přirozenost a autenticitu. - Maximum kompetencí je delegováno na tzv. kmenové vychovatele jednotlivých rodinných skupin. Ti jsou zároveň hlavními výchovnými činiteli při práci s dětmi v DD. - Vedení domova práci jednotlivých rodinných skupin především koordinuje a metodicky vede. - Atmosféra jednotlivých domácností rodinných skupin má být přátelská, založená na budování vzájemných pozitivních vztahů, důvěry a respektu. - Rodinná skupina vytváří pocit sounáležitosti pomocí společných zážitků. Dává dítěti jasná pravidla, hranice i pocit bezpečí. - Rodinná skupina dává dítěti dostatek prostoru pro seberealizaci a neformální aktivity. - Každé dítě je, dle svých možností a schopností, plně zapojeno do každodenních činností spojených s chodem rodinné skupiny. Samozřejmostí je podíl vychovatelů na všech těchto činnostech. - Nehrajeme si na rodinu. Dětský domov ji v žádném případě nemůže nahradit. Rodinnému klimatu se jen snažíme přizpůsobit fungováním a způsobem své práce - Podporujeme maximálně možný kontakt dítěte s biologickou rodinou. Snažíme se být pro rodinu dítěte partnery, ne konkurencí či mentory. - Rodinná skupina hospodaří se svým rozpočtem na stravování, drogerii, který je vytvářen dle pravidel hospodaření DD. Nabídky nadstandardních aktivit Mgr. Varga Josef: Kühnertová Vlasta: Včela Petr: Mládková Renata: Jahodová Šárka: Švarcová Radmila: Kubičinová Soňa: Hofman Aleš: Modlíková Michaela Hedvičáková Helena Vybíjená začátečnice a pokročilé Stolní tenis Florbal - nohejbal Angličtina pro nejmenší Angličtina pro nejmenší Keramika 1. Svíčky; 2. Korálky Počítačový kroužek Taneční Kynychová Taneční - Kynychová 16

Plán práce na období školního roku 2013 2014

Plán práce na období školního roku 2013 2014 1 1 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 407 81 Lipová u Šluknova tel: 412 391 322 bankovní spojení: KB Rumburk: 1031-431/0100, IČ: 00412074

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2009/2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 č.j.: 659/10 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2010-2011. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2010-2011 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA CHRUDIM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Obsah 1. Základní údaje o školském zařízení... 4 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 č.j.: 515/11 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy. Výroční zpráva školní rok 2012/2013 o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 byla zpracována dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky

Více