Plán práce na období školního roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce na období školního roku 2013 2014"

Transkript

1 1 1 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova Lipová u Šluknova tel: bankovní spojení: KB Rumburk: /0100, IČ: www. : fax: Plán práce na období školního roku I. Pracovníci, děti - str. 2-3 II. Zhodnocení činnosti provozního úseku ve školním roce 2012/2013 a stanovení nových úkolů na školní rok 2013/ str. 4-5 III. Zhodnocení úkolů pro výchovnou oblast na školní rok 2012/ str. 6-7 IV. Úkoly pro výchovnou oblast na školní rok 2013/ str. 8 9 V. Plán pedagogických rad - str VI. Děti domova k (skupiny, kam docházejí, patronace pracovníků) - str VII. Přílohy k plánu práce: - str. 14 1/ Výchovně vzdělávací program DD, dopřesnění na školní rok str / Preventivní program k drogové problematice - str. 17 3/ Preventivní program k agresivnímu chování a šikaně dětí a mládeže DD. - str. 18 4/ Základní charakteristika problémů našich dětí z psychologického hlediska - str. 19 5/ Ke kontrolní a hospitační činnosti - str. 20 6/ Provozní řád Dětského domova Lipová - str / Kvalifikace pedagogických pracovníků a plán jejich dalšího vzdělávání - str. 24 PhDr., Mgr., Bc. Leoš Moravec ředitel DD Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne

2 2 2 I. PRACOVNÍCI A DĚTI Odborní: PhDr. Mgr. et. Bc. Moravec Leoš ředitel DD Bc. Müllerová Soňa zástupce ředitele pro výchovu Sieberová Dagmar - sociální pracovnice, zastupující pracovnice sociální péče Mgr. Kodydek pedagog volného času, zastupující vychovatel Švarcová Radmila vychovatelka 1. rodinná skupina Kokeš Radovan vychovatel 1. rodinná skupina; metodik primární prevence převážně drogová problematika Klingerová Jana vychovatelka 2. rodinná skup., vedoucí směny Bc. Varga Josef - vychovatel 2. rodinná skup. Kmecíková Věra vychovatelka 3. rodinná skup. Vielkindová Radka vychovatelka- 3. rodinná skup. Volfová Kateřina vychovatelka 4. rodinná skup., vedoucí směny Modlíková Michaela vychovatelka 4. rodinná skup., metodik primární prevence převážně šikana Hofman Aleš - vychovatel 5. rodinná skup. Mládková Renata vychovatelka 5. rodinná skup. Včela Petr vychovatel 7. rodinná skup. Brabenec David vychovatel 7. rodinná skup. Hedvičáková Helena zastupující vychovatelka Kubičinová Soňa zastupující vychovatelka Pracovnice sociální péče: Holičová Jitka vedoucí pracovníků sociální péče Havlíčková Marcela pracovnice sociální péče - zdravotní zaměření, noční služby, úklid Jahodová Šárka pracovník sociální péče Šolcová Vladimíra pracovník sociální péče Weisgerberová Pavla pracovník sociální péče Janebová Jana pracovník sociální péče Kerblová Hana pracovník sociální péče Vykoukalová Kateřina pracovník sociální péče Kraučuková Markéta, DiS. pracovník sociální péče Kühnertová Vlasta - pracovník sociální péče Ostatní: Čermáková Radmila, DiS. zástupce ředitele pro ekonomiku Kašparová Zdeňka asistentka ředitele, účetní, referentka majetku Durčanský Milan domovník, údržbář, řidič, topič, vedoucí údržby Novák Petr - zahradník, údržbář, topič, řidič Šulcová Ivana vedoucí stravování, skladové hospodářství Vavrušková Dagmar - kuchařka Neidhardtová Mária kuchařka Nováková Lenka pradlena, pomocná síla v kuchyni Kovandová Ludmila - uklízečka Skohoutil Petr - údržbář

3 3 3 Mateřská dovolená Hejtmánková Pavlína ( plánovaný návrat ) Odchody pracovníků Kašparová Zdena ( zástup za mateřskou dovolenou) Příchody pracovníků Skohoutil Petr Brabenec David Děti : Příchody dětí od Skupina příjmení Jméno datum nástupu 2 Liška Ladislav Kalejová Marcela Rigová Klára Kaleja Jaroslav Kaleja Juraj Kaleja Aleš Kalejová Kristýna Šormová Simona Křížová Jiřina Sumář příchodů 9 děti Odchody dětí od skupina příjmení Jméno Datum kam 2 Svobodová Marie zletilost 2 Kaudersová Simona pěstounská péče 4 Čičák Jan zletilost 1 Petera Pavel DD se školou 2 Dirdová Pavla zletilost Sumář odchodů: Zletilost 3 děti Pěstounská p. 1 děti Přemístění 0 děti DD se školou 1 dítě Zrušení ÚV 0 dětí celkem : 5 dětí

4 4 4 II. - ZHODNOCENÍ ČINNOSTI PROVOZNÍHO ÚSEKU VE ŠKOLNÍM ROCE A STANOVENÍ NOVÝCH ÚKOLŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ V listopadu 2012 byl posílen úsek údržby o jednoho pracovníka na pomocné údržbářské práce v rámci projektu Doprovod do práce. V průběhu topného období od září 2012 údržba odstraňovala drobné nedostatky v topném systému a ohřevu teplé vody. Nová kotelna byla v provozu od února 2012 a tím nastala spousta práce s ovládáním a regulováním nové kotelny tak, aby byly pokryty potřeby všech rodinných skupin v dalším topném období. Podle potřeb a požadavků probíhaly malířské práce na jednotlivých rodinných skupinách a byly prováděny drobné opravy majetku a prostor. V zimním období se údržba věnovala odklízení sněhu v areálu dětského domova a v jeho okolí, v létě sekala trávu, natírala dřevěné lavičky a zařízení na zahradě. Prostory byly celkově udržované v čistotě a pořádku. Stav oken na budovách je ve velmi špatném technickém stavu. Některá okna se nedají ani otevírat. Opakovaně žádáme zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na jejich výměnu. Podle finančních možností a případných úspor bychom rádi postupně vyměnili alespoň ta okna, která se téměř nedají otevírat. U bočního vchodu byla opravena stříška a osvětlení. V tělocvičně bylo dodavatelskou firmou opraveno osvětlení, čímž byla odstraněna jedna ze závad, kterou nám vytkla Krajská hygienická stanice. V oblasti autoprovozu je situace neuspokojivá. Automobily jsou stále v užívány a tím že jsou starší, vzrůstají náklady na jejich opravy a servisy. S přibývajícími kilometry je to více znatelné. Za uplynulé období jsme do oprav služebních automobilů investovali nemalé finanční prostředky. V rámci možností se snažíme automobily šetřit a prodlužovat jejich životnost. Do budoucna bychom rádi pořídili nový 9ti místný automobil. Koncem roku 2012 byl zakoupen a uveden do provozu nový program pro evidenci dětí a pohledávek. Sociální pracovnice a ekonomka na něm pracují od ledna 2013, pedagogičtí pracovníci a zdravotnice se s ním seznamují průběžně a vkládají do něj data dětí. V únoru 2013 proběhlo proškolení tří zaměstnanců na tento softwer. 2. Oprava, údržba a vybavení rodinných skupin a multimediální učebny V období školního roku probíhaly úpravy, opravy a zvelebování rodinných skupin. Byly zakoupeny buď údržbou, nebo vychovateli kuchyňské linky, které byly zkompletovány a nastěhovány na místo původních. Zároveň se opravily a vymalovaly zdi v kuchyni a podle potřeb i jiné prostory rodinných skupin. Byly zakoupeny a nainstalovány dva nové sporáky se sklokeramickou deskou. Do tří rodinných skupin byly zakoupeny nové počítače a vyměněny za původní zastaralé. Podle potřeb byly opraveny a vyměněny žaluzie v podkroví v domku 2. rodinné skupiny. V multimediální učebně byl nově instalován dataprojektor a plátno, což umožní sledování více zájemců odborných přednášek nebo prezentací. Také byly opraveny a vyměněny rolety na střešních oknech. V letním období 2013 byla pořízena a nainstalována klimatizace pro příjemnější pobyt v těchto podkrovních prostorech. Zároveň byly prostory nově vymalovány. Údržbou byla opravena fasáda na domku 2. rodinné skupiny. Byla provedena výměna sprchového koutu na 5. rodinné skupině a oprava koupelny. Proběhla výměna vchodových dveří na 7. rodinné skupině.

5 Na úseku kuchyně se zpestřil jídelníček, připravuje se více zeleninových salátů. Do kuchyně byl zakoupen nový kuchyňský robot pro jednodušší výrobu pomazánek. Zlepšilo se prostředí v jídelně, údržbáři vymalovali prostory a byly zakoupeny dekorativní doplňky. V prosinci kuchařky pekly cukroví pro všechny rodinné skupiny. 4. Všichni pracovníci provozního a ekonomického úseku se aktivně podíleli na organizování Míčových her a někteří pracovníci i nově organizovaného Nejmilejšího koncertu. 5. V průběhu roku 2013 byly přemístěny dokumenty sociální pracovnice z účetní spisovny do spisovny původní, která se upravila. Tím budou dokumenty ukládány do spisoven zvlášť pro pedagogickou oblast a zvlášť pro ekonomickou. Sociální pracovnice a zdravotnice mají část dokumentů označených a ložených a pracují na dokončení. 6. Na ekonomickém úseku probíhaly čtvrtletní účetní závěrky a roční účetní závěrka. Zpracovávaly se čtvrtletní a roční statistické výkazy. Měsíčně se prováděla účetní závěrka, následně kontrola hospodaření a ředitelem a ekonomkou následně ekonomický rozbor. V průběhu roku byla prováděna čtvrtletní fyzická inventura pokladen, kontroly úklidu a skladu potravin a drogerie. Dále byla prováděna kontrola docházky a následná čtvrtletní finanční kontrola. Probíhaly kontroly odeslaných statistických výkazů a hlášení. ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK Zaměřila bych se na efektivnější využívání pracovní doby údržbářů. Doporučila bych pravidelné kontroly technického stavu majetku - oken, dveří, přístrojů, automobilů, budov a kontrolu termínů revizí. 2. Ve školní jídelně bych doporučila stále zpestřovat jídelníček a vařit nové recepty. 3. Pokud nám finanční situace dovolí, postupně bychom měnili nejvíce poškozená okna. Tím by se zajistila větší bezpečnost při jejich používání a snížil by se únik tepla, který je u starých oken velmi znatelný. Zároveň bychom postupně odstraňovali další nedostatek, který nám vytkla hygiena. 4. V oblasti přepravy dětí a zaměstnanců budeme zacházet s automobily velmi šetrně a zodpovědně. Prozatím jedna z možností, kterou bychom mohli využít a tím našetřit prostředky k pořízení jiného automobilu je odepisování starých neuhrazených pohledávek za rodiči, což by bylo pouze v případě, že na konci roku v rámci úspor finančních prostředků tyto pohledávky odepíšeme a finanční prostředky fyzicky převedeme na investiční fond. Dále je možné se souhlasem zřizovatele převést finanční prostředky z rezervního fondu tvořeného z darů a použít k zakoupení vozidla.

6 6 6 III. ZHODNOCENÍ ÚKOLŮ PRO VÝCHOVNOU OBLAST STANOVENÝCH PLÁNEM PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK V Plánu práce na školní rok 2012/2013 byla zdůrazněna nutnost zaměřit se na výchovu k samostatnosti a upřednostnit výchovu k reálnému životu. Pozitivně lze vyhodnotit to, že umíme zajistit dětem výlety, různé akce, výjezdy, zapojování se do soutěží apod. Děti umí sportovat, velká většina dovede tančit nebo kvalitně ovládat PC. Na druhou stranu si musíme připustit, že některé děti si ještě neosvojily návyky - zdravení, slušné požádání, poděkování. Jiné děti neznají hodinky, své osobní údaje ani kontakty na DD. Málokteré dítě si umí samo něco vyřídit, zařídit. Téměř žádné dítě si neumí smysluplně vyplnit svůj volný čas. V této oblasti máme pořádné mezery a je nutné se tomuto intenzivně věnovat. Příprava do praktického života manuál: Jedním z dalších úkolů v minulém školním roce bylo využití manuálu z projektu Budoucnost pro Samuela k příprava do praktického života. Byl to projekt, který dal šanci vybrané skupině našich klientů vyzkoušet si samostatné bydlení v komunitním bytě. Děti poznaly vše co je spjato s reálným životem. Byl to pro ně veliký přínos a pro dětský domov užitečná zkušenost. Z tohoto projektu vzešly manuály, které jsme v uplynulém roce využili pouze minimálně. Proto se pokusme tento materiál použít konkrétně při sestavování úkolů pro nadcházející školní rok. Spolupráce mezi kolegy: Důležitým úkolem byla spolupráce mezi kolegy. Dobrá spolupráce a ještě lepší vztahy mezi kolegy jsou základem pro systémový a kompletní chod dětského domova. Jsou základem pro zdárnou výchovu našich dětí. Na některých rodinných skupinách je spolupráce výborná, jinde pouze dobrá. Ve výsledku je však pro nás prioritní směr - musí nám všem jít o společnou věc, o společný cíl - což je : být dětem řádným příkladem abychom je dokázali připravit do života. Děti jsou vnímavé a hned poznají zda jsou vychovatelé jednotní a táhnou za jeden provaz. Využijí každou slabinu a neshodu mezi námi dospělými. Vycítí kdo s nimi jedná fér a kdo pouze hraje falešnou hru. Zkusme se nad tímto všichni zamyslet a pokusme se v novém školním roce nedostatky v tomto směru odstranit. Sebeobslužnou činnost realizujeme denně, protože je spjatá se slušným chováním, osobní hygienou a všemi potřebami všedních dnů. Je proto nutné, aby pro nás tento úkol zůstal i nadále prioritou. Ostatním výchovným činnostem jsme se věnovali taktéž i když s různou četností a intenzitou. Nejvíce oblíbená byla činnost tělovýchovná, sportovní a turistická. V této oblasti jsme sklízeli velké úspěchy - vybíjená, kopaná, florbal, stolní tenis apod. Důraz jsme kladli také na činnost pracovně - technickou. Děti se v této oblasti učí udržovat pořádek ve svých osobních věcech, učí se pečovat o svůj pokoj, prádlo. Starší děti mají možnost si vyzkoušet technické pomocníky při práci - jako je pračka, myčka na nádobí, mixér, sekačka na trávu apod. V rámci pracovní činnosti je třeba zmínit i ruční práce, kde se děti učí např. přišívat knoflík, zašít si dírku v roztrženém prádle apod. V oblasti společensko - vědní činnosti jsme si připomínali veškeré svátky a významné události během roku. Děti se vedly k tomu, aby se zajímaly o dění kolem sebe - sledování televizních novin, čtení denního tisku aj. Důležitou součástí byla i esteticko - výchovná činnost. Nejoblíbenější činností v této oblasti byla výtvarná výchova a hudební výchova. Méně byla využita literární a dramatická činnost. Práce s knihou je využívána jen zřídka a je to škoda. Máme co napravovat.

7 7 7 Agresivita dětí: V pátém bodě hlavních úkolů bylo - podchytit agresivitu dětí, vulgarismus, drzé chování vůči dospělým i dětem. Máme děti, kterých se tento problém netýkal. Máme však i děti, které vyžadují v této oblasti individuální přístup. Je faktem, že některé děti tyto své negativní vlastnosti umí ovládat alespoň v přítomnosti vychovatele. U některých dětí se tento problém objevoval hlavně v době mimo dosah DD. Dalo by se říci, že částečně jsme dokázali u několika dětí zmírnit tyto projevy. Tam kde jsme si byli vědomi, že problém je hlouběji zakotven, nebáli jsme se požádat o pomoc odborníků. Na základě doporučení odborníků jsme využili u potřebných dětí hospitalizaci v dětské psychiatrické léčebně a v jednom případě k rediagnostice v DDÚ Liberci. Musíme si uvědomit, že dost našich děti se potýká s problémovějším chováním, a proto nebudeme tyto skutečnosti přehlížet, ale musíme s nimi intenzivně pracovat. Výchovná práce: výchovnou práci je zapotřebí vykonávat systémově, s rozmyslem a s konkrétním cílem pro zdárný vývoj dítěte. Většina vychovatelů se snaží děti poznat dokonale, aby s nimi mohli důsledně pracovat. Těmto vychovatelům patří díky. Jiní vychovatelé neumí najít systém ani souvislosti. Bohužel stále mají problém najít rozdíl mezi IPOREm, kazuistikou a denním hodnocením. To, že to musí být v souvislostech a ve výsledku to dát celek, je pro někoho těžké stejně tak, jako je těžké pro někoho jiného hledat souvislosti v matematice, v historii apod. Je třeba se vzdělávat a tyto základní věci si dokola opakovat, protože jsou pro naši práci důležité. Dokumentace: Posledním bodem v hlavních úkolech bylo - pečlivě vést dokumentaci a dodržovat termíny. Zde bychom chtěli vychovatele pochválit, protože dodržování termínů se velice zlepšilo. Dá se říci, že po celý školní rok nebyl větší problém s nedodržováním termínů. Dokumentaci vedeme pečlivě dle jednotného vzorce. Úroveň vedení dokumentace je individuální dle schopností každého vychovatele. Trvá konstatování, že vázne aktualizace osobních listů. Na to se musíme zaměřit.

8 8 8 IV. ÚKOLY PRO PRO VÝCHIVNOU OBLAST NA ŠKOLNÍ ROK ) Důsledná spolupráce mezi kolegy 2) V rámci sebeobsluhy - naučit děti základy slušného chování- zdravit, požádat, poprosit, poděkovat - naučit děti své osobní údaje - datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní čísla, kontakty do DD apod. - naučit děti orientovat se v čase - znalost hodin, rok, měsíc, týden, den... 3) Finanční gramotnost a) peníze - hodnota peněz, priority při používání peněz, kolik co stojí... b) co opravdu musím zaplatit - co každý rok, měsíc, týden... c) banky a jiné finanční instituce, jiné úřady, práce s platební kartou, nebezpečí zadlužení 4) Manuál pro život a) samostatné bydlení b) zaměstnání 5) Mobilní telefony dětí Podle dodatku k Vnitřnímu řádu DD budou dětem na noc ( ve 21,00 hodin) odebírány mobily - úkolem vychovatelů je, vysvětlit dětem pádnými argumenty, proč jsme k tomuto rozhodnutí dospěli - volání a psaní SMS zpráv v pozdních nočních hodinách, připojování se na internet, pozdní připojování na facebook, rušení ostatních spolubydlících apod. - zkrátka děti mají v noci spát, nebudou pak problémy s ranním buzením a vstáváním 6) Postupně najedeme na nový program pro vedení evidence dětí - po půl roce posoudíme Další úkoly: - řídit se Řádem DD + Manuálem pro vychovatele Skupina baví skupinu : říjen a 7. RS zodpovídá p. Švarcová, Včela listopad a 5. RS zodpovídá p. Klingerová, Hofman prosinec 13 všechny RS - program na vánoční besídku zodpovídají všichni vychovatelé leden a 4. RS zodpovídá p. Kmecíková, Modlíková únor a 2. RS zodpovídá p. Mládková, Varga březen a 1. RS zodpovídá p. Brabenec, Kokeš duben a 3. RS zodpovídá p. Volfová, Vielkindová květen 14 všechny RS výběr - zodpovídají zastupující vychovatelé - Hedvičáková, Kubičinová, Kodydek Vychovatelé se domluví na činnosti, akci a konkrétní termín dají včas vědět formou Nezapomeň. O této činnosti udělají písemný záznam, který odevzdají vedoucí vychovatelce.

9 9 9 - V měsíci září vždy 3. sobota v měsíci září PYTLÁKOVA SCHOVANKA jít podpořit cyklisty vyzvednout výtěžek V měsíci prosinci 2013 se všechny skupiny budou podílet na přípravě vánočního programu, organizačně pod taktovkou vedoucích směn. Zodpovídají: vychovatelé + vedoucí směn - V květnu 2014 uspořádáme již 15. ročník míčových her s pozváním dalších DD a VÚ spolupracují všichni zaměstnanci DD. Zodpovídá: organizační tým - V květnu nebo červnu 2014 přednáška s panem Klingerem - LČR K udržování pořádku a čistoty: Vnitřní úseky - děti si uklízejí denně samy své osobní věci a rodinnou skupinu. Společné prostory ať už venkovní nebo vnitřní, se budou pravidelně uklízet vždy ve středu, jinak jen dle nutné potřeby rozhodne o tom vedoucí směny (např. když se moc našlape, když se někde něco vylije apod.) Venkovní úseky děti s vychovateli je uklízejí každý den ve smyslu: posbírání papírků a jiného nepořádku, úklidu hraček, posbírání zapomenutého oblečení apod. Každá RS má určený venkovní úsek, za který zodpovídá. Pokud však zjistí, že některá jiná RS udělala nepořádek na jeho úseku, je oprávněná požádat o uklizení tu RS, která nepořádek zapříčinila Jinak se bude venkovní úklid, úpravy aj. provádět dle potřeby a nutnosti. V rámci pracovní činnosti děti s vychovatelem plejí záhony, vyhrabávají posekanou trávu, pomáhají při různých nutných venkovních pracích, v zimě odhrnují sníh apod. Kdo za co zodpovídá: 1.skupina vnitřní úsek skupina, zbytkárna venkovní úsek okolí baráčků až k cestě u hlavní budovy a prostor u malého hřiště, mytí auta - Trafic 2. skupina vnitřní úsek skupina, tělocvična venkovní úsek okolí domečku až k cestě u hlavní budovy a prostor kolem bazénu a nového dětského hřiště včetně altánu, mytí auta Citroen 3. skupina vnitřní úsek skupina, chodba před noční služebnou + schody z 1. patra přes odpočívadlo do 2. patra venkovní úsek venkovní schody u prádelny a přilehlý prostor, cesta u bočního vchodu 4. skupina vnitřní úsek skupina, schody od půdy + chodbička před RS venkovní úsek popelnice a kontejnery na tříděný odpad + prostor kolem nich 5. skupina vnitřní úsek skupina, schody z přízemí přes odpočívadlo do 1. patra venkovní úsek prostor před budovou DD 7. skupina vnitřní úsek skupina, chodbička před skupinou, chodbička mezi jídelnou a kuchyní, schody k bočnímu vchodu, bývalá botárna až ke kotelně, venkovní úsek dvůr až k plotu

10 IV. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD A PROVOZNÍCH PORAD Uvedení do nového školního roku 2013/2014 zodpovídá: ředitel 2. Provozně aktuální problematika, potřebné informace zodpovídá: ředitel 3. Úvod do problematiky výchovné práce zodpovídá: ved. vych. 4. Schválení Plánu práce dětského domova na školní rok 2013/2014 zodpovídá: ved. vych. 5. Rozpracovat plán práce DD na podmínky jednotlivých rodinných skupin písemně do 15. září 2013 zodpovídají: vychovatelé 6. Vyjde čtvrtletník ZKRAT zodpovídají: vychovatelé 4. RS 7. Rada domova zodpovídá: Klingerová 16. října Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Zapojení dětí do kroužků písemný přehled. zodpovídají: vychovatelé, pedagog volného času 3. Písemně informovat o dětech odešlých v uplynulých dvou letech ( kde žijí, bydlí a pracují) - ve spolupráci s p. Sieberovou informovat referát soc. věcí o dětech odcházejících v příštích12 měsících (konkretizace předpokládané řešení včetně zabezpečení nezbytných podmínek) zodpovídají: kmen. Vychovatel, soc.pracovnice 4. Poznatky z náběhu nového školního roku 2013/ 2014, kontakty se zařízeními, vyvstávající problémy dětí písemně zodpovídají : vychovatelé. 5. příprava inventarizace stav a konkretizace úkolů pro pracovníky. zodpovídá : ekonomický úsek 20. listopad Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Předložení klasifikace 1.čtvrtletí školního roku 2013/2014 na základě poznatků kmen. vychovatelů - písemně zodpovídají : vychovatelé 3. Do písemně odevzdat evaluaci sebehodnocení zodpovídají: vychovatelé, vedoucí vychovatelka 4. Doladění inventarizace zodpovídají : vychovatelé, ekonomický úsek 5. Vyhodnocení úklidu jednotlivých rodinných skupin do konce měsíce listopadu zodpovídá: zdravotnice 6. Příprava Vánoc 2013 zodpovídají: vedoucí směn, vychovatelé, vedení 18. prosinec Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Hodnocení kroužků z pohledu vedoucího kroužku- písemně zodpovídá: vedoucí kroužků 3. Zajištění Vánoc 2013 zodpovídají : vychovatelé, ved. směn, ved. stravování, ved. vych. 4. Hodnocení v oblasti primární prevence agresivity (šikany) a prevence drog písemně zodpovídají: Modlíková, Kokeš 5. Vyjde čtvrtletník ZKRAT - výtisk do zodpovídají: vychovatelé 5. RS 6. Rada domova zodpovídá: Volfová 6. Půlroční hodnocení vychovatelé odevzdají do písemné návrhy dětí vedoucí vychovatelce s odůvodněním a s návrhem na Skokana půlroku ) Zodpovídají: vedoucí směn 15. leden Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Vyhodnocení Vánoc 2013 ústně zodpovídají : ved. směn,vychovatelé,ved. vych.

11 Vyhodnocení poznatků z hospitací a kontrol písemné záznamy založeny u ved. vych. zodpovídají: ředitel, ved. vych.,ved. směn, ved. nočních 4. Řešení problémových dětí v období od září 2013 do ledna 2014 způsoby a formy řešení, doporučení a závěry písemně zodpovídají : kmenoví vychovatelé 19. únor Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2.Vyhodnocení 1. pololetí šk. roku 2013/2014 ( klasifikace) písemně zodpovídají: vychovatelé 3. Vyhodnocení jarních prázdnin písemně zodpovídají: vychovatelé 4. Posouzení plnění výchovného Plánu práce za 1. pololetí- písemné hodnocení, analýza zodpovídají: vychovatelé 5. Nový Plán práce jednotlivých RS na 2. pololetí písemně zodpovídají vychovatelé 6. Zapojení dětí do kroužků písemný přehled zodpovídají: vychovatelé, pedagog volného času 7. Rozbor hospodaření za rok 2013 předběžný výhled do roku 2014 zodpovídá : ekonomický úsek, ředitel 19. březen Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Příprava letních prázdnin konkretizace zámyslů. zodpovídají: ředitel,vychovatel 3. Písemné informace o dětech odešlých a odcházejících v r. 2013/14 zodpovídají: vychovatelé 4. Hodnocení úklidu jednotlivých rodinných skupin zodpovídá: zdravotnice 5. Míčové hry 15. ročník příprava zodpovídá: organizační výbor soutěže 6. Vyjde čtvrtletník ZKRAT zodpovídají: vychovatelé 7. RS 7. Rada domova zodpovídá: Klingerová 23. duben Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Předběžná klasifikace 3. čtvrtletí školního roku - písemně zodpovídají: vychovatelé 3. Písemné zhodnocení kulturně společenského využití dětí (i mimo DD ) po skupinách zodpovídají: vychovatelé 4. Míčové hry příprava /2. část/. zodpovídá: organizační výbor. 21. květen Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Problémové dětí, způsoby řešení, závěry za období únor květen písemně zodpovídají : vychovatelé 3. Do odevzdat písemně evaluaci sebehodnocení zodpovídají: vychovatelé 4. Roční hodnocení prevence v oblasti antisociálních jevů, šikany, drog písemně; zodpovídají : Modlíková, Kokeš 5. Ekonomika DD před prázdninami, výhled na letní období. zodpovídá: ředitel DD 6. Míčové hry 15. ročník doladění zodpovídají: organizační výbor 25. června Aktuální provozní a organizační záležitosti zodpovídá: ředitel DD 2. Vyhodnocení školního roku (klasifikace) - písemně zodpovídají : vychovatelé 3.Vyhodnocení Míčových her. - písemně zodpovídá: organizační výbor

12 Vyjde čtvrtletník ZKRAT zodpovídají: vychovatelé 1. RS 5. Rada domova zodpovídá: Volfová 6. Hodnocení kroužků písemně zodpovídá: vedoucí kroužků 7. Připravenost letních prázdnin (shrnutí) zodpovídají : ředitel,ved,vych., vychovatelé 8. Vyhodnocení úklidů, pořádku a čistoty zodpovídá: zdravotnice 9. Návrhy dětí na velké Půlroční hodnocení do zodpovídají: vychovatelé 10. Co je potřeba připravit do konce června a během prázdnin? Zhodnocení plánu práce jednotlivých skupin do konce června Roční hodnocení + roční posouzení IPORů do konce července Přílohy k plánu práce od jednotlivých preventistů tedy přílohy č. 2, 3, 4 - do 20. srpna Nabídka kroužků do 20. srpna Aktualizace kazuistik do konce srpna V PC založit novou složku na nový školní rok do konce srpna Bezpečnost na nový školní rok konec srpna - začátek září Zhodnocení prázdnin v IPORech klientů nejpozději do 10. září Vypracovat Nový IPOR u každého dítěte - nejpozději do 10. září Plán práce jednotlivých skupin do 15. září zodpovídají: vychovatelé Pozn.: V případě provozní potřebnosti a organizačních důvodů jsou možné změny termínů porad. V tomto případě budou změny s dostatečným předstihem avizovány ve vnitřním informačním systému Nezapomeň

13 VI. DĚTI DOMOVA k (evidenční stav) Skup Narozen(a). Jméno dítěte Zařazení Patronace 1 Kaleja Juraj SPŠ Šluknov 6. tř. Švarcová 1 Korecký Luboš SPŠ Šluknov 9. tř. Kokeš 1 Šimčík František Konzervatoř 3. B, ( 8.třída) Kokeš 1 Korubová Lucie Gymnázium Rumburk 4. roč. Švarcová 1 Vovsová Jiřina Gymnázium Rumburk 4. roč. Švarcová 1 Dolejšová Šárka Gymnázium Rumburk 3. roč. Švarcová 1 Šulik Michal ZŠ Lipová 1. třída Kokeš 1 Marek Králik ZŠ Lipová 2. třída Kokeš ZŠ praktická Gabriely Pelechové 1 Janoš Štěpán Dolní Poustevna 4. třída Švarcová 2 Šormová Simona SŠ Varnsdorf 2. ročník Bc. Varga 2 Kalejová Marcela OU Šluknov 2. rpčník Klingerová 2 Hykšová Pavla vyučena OU Šluknov Klingerová 2 Liška Ladislav SPŠ Šluknov 8. třída Bc. Varga 2 Černá Sabina ZŠ V. Šenov 7. tř Klingerová 2 Pollák Marián OU Varnsdorf, 1. roč. Klingerová 2 Papež Ondřej OU Šluknov 2. roč. Bc. Varga 2 Oláh Daniel ZŠ Lipová 3. tř. Bc. Varga 3 Vinický Roman MŠ Lipová Kmecíková 3 Gorolová Jana ZŠ Lipová 8. tř. Kmecíková 3 Gorolová Jaroslava SpŠ Šluknov 6. třída Kmecíková 3 Gorol Jaroslav SpŠ Šluknov 5. třída Kmecíková 3 Polláková Martina SpŠ Šluknov 9.tř. Vielkindová 3 Siváková Martina SpŠ Šluknov, 7. tř. Vielkindová 3 Horváthová Šárka ZŠ Velký Šenov, 6. tř. Vielkindová 3 Mačo Jiří SpŠ Šluknov 9. tř. Vielkindová 4 Bušovský Václav OU Šluknov 1. ročník Volfová 4 Kaudersová Dominika ZŠ Lipová, 7. třída Modlíková 4 Floriánová Lenka OU Varnsdorf 1. ročník Volfová 4 Rigová Klára SZŠ a OA Rumburk 1. roč. Volfová 4 Křížová Jiřina OU Šluknov 1. ročník Volfová 4 Denis Pollák SpŠ Šluknov 8. třída Modlíková 4 Rachel Tomáš SpŠ Šluknov 9. třída Modlíková 4 Pecháčková Natálie SŠ Varnsdorf 3. ročník Modlíková 4 Streitová Natálie OU Šluknov, 2. ročník Volfová 4 Křížová Jiřina Ou Šluknov 1. ročník Volfová 5 Jílek Erik SOŠ Rumburk 1. ročník Mládková 5 Čonková Sára ZŠ Lipová 8 tř. Mládková 5 Čonková Vanesa ZŠ Lipová 3. třída Mládková 5 Šuliková Žaneta ZŠ V. Šenov 6. tř. Hofman 5 Šulik David ZŠ Lipová, 4. tř. Hofman

14 Šulik Martin ZŠ Lipová 3. třída Hofman 5 Kaudersová Petra ZŠ V. Šenov 9. tř. Hofman 5 Kaleja Jaroslav ZŠ V. Šenov 8. třída Mládková Kalejová Kristýna ZŠ Lipová 1. třída Včela 7 Simmerová Emílie OU Šluknov 2. roč. Včela 7 Šimčíková Věra SZŠ a OA Rumburk, 2. roč. Včela 7 Palla Lukáš ZŠ V. Šenov, 7. tř. Brabenec 7 Pollák Petr OU Šluknov, 2. roč. Brabenec 7 Jirsa Filip SpŠ Šluknov 7. tř. Včela 7 Pollák Karel SpŠ Šluknov 8. tř. Brabenec 7 Kaleja Aleš MŠ Lipová Brabenec Celkem ke dni dětí VI. PŘÍLOHY K PLÁNU PRÁCE:

15 Příloha č. 1 k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok Výchovně vzdělávací program Dětského domova v Lipové na období školního roku Je známo, že výchova a rozvoj jedince je proces dlouhodobý a složitý. Při tom je důležité v praktickém působení na dítě znát jeho dosaženou úroveň, umět posoudit vlastní výchovné možnosti, umět posoudit důležitost pedagogických cílů, a ty podle úspěšnosti naší práce doplňovat pracovat s nimi. Je potřebné vědět o co dítě usiluje, jaké jsou jeho cíle, pohnutky, touhy a přání, vztah k sobě samému, k životním hodnotám, jak hodnotí svou minulost, projevy citů, jaká nálada u něho převládá, být informováni o sociálních kontaktech k dětem i dospělým, znát jeho pracovní vlastnosti, dovednosti a návyky, zájmovou sféru, povahové zápory, klady, úroveň hygienických, i dalších návyků. K tomu je potřeba pracovat výchovně systematicky s cílem posunout dítě dopředu. I přesto, že naší prioritou je již několik let za sebou sebeobslužná činnost, výsledky se nedostavují, tak jak je očekáváno. Jedná se nám o návyky osobní hygieny, kulturu chování, etickou výchovu, stolování, návyky vkusného a účelného oblékání, péče o oděv a obuv. Dále pak zařazení více praktických činností hodící se do života třídění a praní prádla, žehlení, zašívání, vaření, pečení, péče o pořádek a čistotu prostředí, návyky při jednání s lidmi, chování ve společnosti, formování hodnotové orientace a průběžná práce s ní, ale i dovednost sebeprosazení, nepoškozující ostatní, uplatnění vlastního názoru společensky akceptovaným způsobem, schopnost komunikace, vedení dialogu včetně hledání kompromisu, řešení konfliktů apod. Nově pak finanční gramotnost a manuál pro život. Starší děti by se měly zaměřit na odchod z DD a na přípravu pro praktický život. Jak již je také známo, musíme přestat s opečováváním dětí a začít pěstovat pocit zodpovědnosti. Učit je samostatně se orientovat v pravidlech, dohodách aj. Nemít tendenci pravidla obcházet a pokud se tomu tak stane, tak být si vědom následků, snakcí. Dále je vhodné nechat dětem prostor, aby si samy dokázaly účelně a zodpovědně vyplnit svůj volný čas. Cílem výchovného působení je příprava dětí a dospívající mládeže na to, aby byly schopny fungovat jako samostatní a nezávislí členové společnosti, byly připraveny v této společnosti neparazitně žít, aby v té souvislosti získaly větší autonomii a sebeřízení. To je jeden z nejdůležitějších úkolů směřující ke svěřeným dětem každého výchovného pracovníka, každého vychovatele. Jednotlivé výchovné činnosti: 1. Sebeobslužné činnosti a veřejně prospěšné činnosti 2. Společensko - vědní činnosti 3. Přírodovědné činnosti 4. Pracovně technické činnosti 5. Esteticko - výchovné činnosti = výtvarné činnosti = hudební činnosti 6. Činnosti tělovýchovné, sportovní a turistické = literárně dramatické činnosti

16 Činnosti všeobecně poznávací A dále: Příprava dospívajících dětí do samostatného života Naučit děti organizovat si účelně, zodpovědně a samostatně svůj volný čas Primární prevence patologických jevů Problematika antisociálních skupin sekty /volná diskuse-co o tom vím / Rasizmus co si pod tímto názvem představuji Ekologická výchova ochrana životního prostředí Sexuální výchova plánované rodičovství, pohlavní choroby, nechtěné těhotenství, antikoncepce, partnerské vztahy Problematika kriminality dětí a mládeže vlastní názor, možno spojit s kvalifikovanou přednáškou Seznamovat děti průběžně s významem cizích slov / aplikace do verbálního projevu / Problematika Ochrany člověka za mimořádných událostí Nabídky zájmových kroužků Havlíčková Marcela: Bc. Varga Josef: Kühnertová Vlasta: Včela Petr: Mládková Renata: Jahodová Šárka: Švarcová Radmila: Kubičinová Soňa: Hofman Aleš: Mgr. Kodydek Josef: Kraučuková Markéta, Dis. Zdravotník - záchranář Vybíjená začátečnice a pokročilé Stolní tenis Florbal - kopaná Angličtina pro nejmenší Angličtina pro nejmenší Keramika 1. Svíčky; 2. Korálky Počítačový kroužek 1. Střelecký; 2. Motoristický; 3. Fotografický Floristický Příloha č. 2

17 k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok Minimální preventivní program k sociálně patologickým jevům drogová problematika pro školní rok 2013 / 2014 Garant za DD: Radovan Kokeš Září Shlédnutí dokumentárního filmu z prostředí drogově závislých,, Když musíš, tak musíš 2. Děti okamžiku. Pracovně-terapetutická akce ve spolupráci s obcí Lipová. Aktualizace info nástěnky. Říjen -,, Adrenalin místo drog - víkendová akce ( so + ne ) ve spolupráci se Sport Jedlová, účast dětí. Garant Kokeš, Hofman. Beseda s příslušníkem Policie ČR z OOP Velký Šenov zabývající se preventivní činností. Listopad beseda s terapeutem dobrovolného nápravné střediska,,teen Challenge ve Šluknově. Prosinec předvánoční turnaj ve stolním tenise ( turnaj se uskuteční v neděli od 14 h, přihlásit se mohou i zaměstnanci DD ). Garant akce Kokeš, Kühnertová. Beseda s dětmi na téma,, Drogy - pohledy a názory dětí na užívání drog a jejich vliv na lidskou osobnost. Leden 2014 sportování v bazénu ( návštěva plaveckého bazénu ve VDF ), shlédnutí dokumentárního filmu z produkce National Geographic,, Drogy a.s. - Konopí Únor turistická akce putování po Výběžku, beseda s příslušníkem Policie ČR z OOP Velký Šenov zabývající se preventivní činností. Březen návštěva věznice ve Stráži pod Ralskem pro děti které dovršily 15 let věku. Jarní malování probouzející se přírody spojená s výstavou a soutěží o nejhezčí obrázek. Duben,,Adrenalin místo drog 2 - víkendová akce ve spolupráci se Sport Jedlová ( termín bude dodatečně upřesněn ). Garant Kokeš, Hofman. Povídání si o škodlivosti drog použitá literatura,, Policista časopis vydávaný Ministerstvem vnitra ČR Květen pomoc při přípravě 15. ročníku míčových her DD spojená s pracovně terapeutickou akcí ve spolupráci s obcí Lipová. Návštěva doléčovacího centra,, Teen Challenge ve Šluknově-Císařský. Červen Zhodnocení činností prevence za školní rok 2013/2014. Dokumentární film navazující na předchozí produkci,, Katka z dílny režiserky Heleny Třeštíkové -,, V pasti a stále v pasti Během celého roku budou probíhat namátkové kontroly, které budou zaměřeny na kontrolu užívání návykových látek, cigaret, alkoholu. V součinnosti preventivního programu agresivity a šikany bude probíhat spolupráce s preventistkou šikany, tetou Modlíkovou a některé akce budou organizovány společně. V případě možnosti jakékoliv nabídky ze strany preventivních programů, možnosti návštěvy odborníků v oblasti protidrogové prevence, budou tyto akce konzultovány s vedením DD, operativně řešeny a začleněny do plánu protidrogové prevence.

18 Příloha č. 3 k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok Primární preventivní program šikany a plánování roku Garant za DD: Modlíková Michaela V tomto roce bude mým úkolem ještě více pomoci dětem a zrealizovat jim takové prostředí, aby se děti cítily bezpečně, aby se v našem prostředí dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Budu děti učit i nadále s dětmi hovořit o problematice a hledat jejich řešení. Budu pěstovat v dětech sebevědomí a jeho nárůst, pomáhat k začlenění nových dětí a slabších jedinců do kolektivu. Chci je naučit odolávat stresovým situacím a dokázat je v klidu řešit. Cílem je také, děti naučit používat schránku důvěry a vypěstovat k dětem důvěru se svěřit a společně řešit aktuální problémy. To vše budeme mít v mottu ( pravidlech ) v boji proti šikaně, s kterým budou děti seznámeny a povedou se tím průběhem celého školního roku. V tomto školním roce budu také spolupracovat nadále s preventistou drog a některé akce budou společné. Mým cílem je také více zapojit vychovatele ke spolupráci. Více chci použít dokumenty ze života, které se budou týkat primární prevence. K tomu všemu by nám měl pomoci právě MPP. Září Setkání s dětmi, zhodnocení prázdnin, zopakování si našeho motta Říjen Podzimní úklid v okolí,shlédnutí dokumentu o šikaně Listopad Modelové vyjádření dětských pocitů pomocí barev na papíře: vyhodnocení nejhezčích a nejzajímavějších obrázků Prosinec Příprava vánoční besídky - spolupráce všech dětí a vychovatelů Leden shlédnutí dokumentárního pořadu: drogy a závislost, sebepoškozování Únor Připomenutí Motta, shrnutí půlročního snažení v boji proti šikaně Březen Hurá do přírody přírody" za spolupráce s preventistou drog, návštěva ledopádů v Brtníkách Duben Beseda o kriminalistice mladistvých, shlédnutí dokumentu o marihuaně Květen Stezka odvahy v Brtníkách, příprava míčových her brigády v obci Červen Vyhodnocení celoroční práce, vyjádření očima dětí i vychovatelů

19 Příloha č. 4 k Plánu práce Dětského domova v Lipové na školní rok Základní charakteristika problémů našich dětí v jednotlivých skupinách z psychologického hlediska 1. RS Korecký Luboš Dolejšová Šárka Šimčík František - Králík Marek - 2.RS Oláh Daniel - Pollák Marian Černá Sabina - Papež Ondřej - Hykšová Pavlína Liška Ladislav - 3. RS Polláková Martina Mačo Jiří Gorolová Jaroslava Gorolová Jana - Gorol Jaroslav Vinický Roman - Siváková Martina 4.RS Kaudersová Dominika Bušovský Václav - Pollák Denis Ráchel Tomáš - Floriánová Lenka - 5. RS Kaudersová Petra Šuliková Žaneta Šulik Martin Šulik David Jílek Erik 6. RS 7. RS Simmerová Emílie - Palla Lukáš Pollák Karel Pollák Petr Jirsa Filip Šimčíková Věra -

20 Příloha č. 5 k Plánu práce Dětského domova a ŠJ v Lipové na školní rok Ke kontrolní a hospitační činnosti školním roce A: Kontrolní činnost jako součást mechanismu kdo řídí, kontroluje provádět na všech úsecích podle potřeby (počínaje ) nejméně: V hospodářské oblasti: ekonomický úsek - pracovnice úseku - kontrolu kuchyně 1x čtvrtletně - kontrolu pokladen vychovatelů namátkově - kontrolu podkladů pro jízdy vozidel s kontrolou ekonomičnosti provozu včetně sdružování jízd, měsíčně - kontrolu skladu, evidence a uložení materiálu 2x do roka ( potraviny, drogerie, sport. materiál ) kuchyně vedoucí stravování kontrolu hospodaření s produkty a využívání vydaných surovin namátkově (u jedné kuchařky min. 4 x do roka ) stravování, připomínky, náměty - pravidelné řešení připomínek dětí a jejich námětů je začleněno do programu Rady domova za účasti vedoucí stravování nebo kuchařky, vedoucí (ho) směn vychovatelů a zástupců dětí. B:Kontrolní a hospitační činnost výchovného procesu dle potřeby nejméně: Kontroly: - vedení předepsané dokumentace vychovatelů a posouzení obsahové náplně výchovné či výchovně vzdělávací činnosti vychovatele u každého vychovatele 1x do roka ( dle potřeby i více) - provádí ředitel, vedoucí vychovatel, vedoucí směny - zabezpečení svěřených dětí v noci - dle potřeby provádí vedoucí pracovnic sociální péče, ředitel, ved.vych. ( u pracovníků sociální péče) Hospitace: posouzení vedení zaměstnání v návaznosti k přijetému výchovně vzdělávacímu programu, schválenému Plánu práce a vlastnímu plánu činnosti vychovatele- - 1x v průběhu roku u každého vychovatele ( dle potřeby i více)- provádí ředitel, vedoucí vychovatel, vedoucí směny - 1x v průběhu roku ( dle potřeby i více) kontrola (hospitace) u každé pracovnice sociální péče provádí vedoucí pracovnice soc.péče a vedení

Plán práce na období školního roku 2014 2015

Plán práce na období školního roku 2014 2015 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 www. : www.ddlip.cz 407 81 Lipová u Šluknova tel: email: ddlip@interdata.cz 412 391 322 fax: 412 391 714

Více

Plán práce na období školního roku 2015 2016

Plán práce na období školního roku 2015 2016 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 407 81 Lipová u Šluknova tel: www. : www.ddlip.cz email: ddlip@interdata.cz 412 391 322 fax: 412 391 714

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Plán práce na období školního roku 2010 2011

Plán práce na období školního roku 2010 2011 1 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417 407 81 Lipová u Šluknova tel: 412 391 322 bankovní spojení: KB Rumburk: 1031-431/0100, IČ: 00412074

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více