Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE"

Transkript

1 Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika příbuzenské péče je vhodný pro sociální pracovníky OSPOD, klíčové pracovníky a pěstouny. Obsah semináře: SWOT analýza a analýza silového pole aktuální příbuzenské péče se zaměřením na reálnou situaci Důležitá témata příbuzenské péče, kousek teorie a modelová situace Výhody a úskalí práce s tématem rodičů dítěte, kousek teorie a modelová situace Možnosti rodinné terapie v příbuzenské péči (práce s rodinnými mapami) Možnosti nastavení spolupráce mezi klíčovým pracovníkem a OSPOD

2 Třídenní akreditovaný seminář Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky Termín: , pondělí středa, hod , pondělí středa, hod. 24 výukových hodin (akreditace MPSV) 3 700,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky, materiál a drobné občerstvení) Třídenní seminář Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky si klade za cíl seznámit účastníky kurzu s diagnostickými nástroji, které jim mohou pomoci v jejich každodenní práci s rodinou. Seminář je určen pro pracovníky OSPOD, pro klíčové pracovníky provázející pěstouny a pro pracovníky sociálně aktivizačních služeb pro rodiny. Během tří dnů budou frekventanti seznámeni s metodami, které jsou dostupné a aktuálně používané. Seminář vychází z obsahů, cílů a nástrojů sociální terapie, kde je diagnostika chápána jako jeden ze základních kamenů, díky kterému můžeme lépe rozpoznávat problémy a aktuální situaci klienta či celé rodiny. Dobře a pečlivě realizovaná diagnostika nám může poskytnout cenné informace pro další práci a volbu vhodných intervencí. Obsah semináře: Sociální terapie (obsah, cíle a nástroje) Teorie a praxe rodinné diagnostiky Ukázky použití diagnostických nástrojů (Test rodinného zázemí, FAST, Práce na pískovišti, Scénotest, Test rodinných vztahů) Jak se v jednotlivých metodách dále vzdělávat a možnosti supervize

3 Třídenní akreditovaný seminář Provázení pěstounských rodin. Základy vedení případu (Case management) pro pracovníky OSPOD Termín: , pondělí středa, hod. 24 výukových hodin (akreditace MPSV) 4 800,- Kč (cena zahrnuje on-line diagnostiku a zprávu pro každého účastníka, osvědčení, materiál a drobné občerstvení) Třídenní seminář Provázení pěstounských rodin si klade za cíl podpořit účastníky kurzu v jejich roli klíčového pracovníka. Tento kurz je výjimečný tím, že pracuje s kompetenčním modelem klíčového pracovníka a to velmi prakticky. Proto je součástí tohoto netradičního pojetí semináře i on-line diagnostika zaměřená na zmapování kompetencí každého účastníka semináře. V praxi to znamená, že každý účastník, který se přihlásí, dostane vstup do on-line diagnostiky a po uhrazení semináře obdrží cca 5 stránkovou zprávu, se kterou budeme na semináři dál pracovat (zprávu obdrží každý účastník mailem ještě před konáním semináře). Další klíčová témata semináře jsou: Kompetenční model Situační vedení Etapy v pěstounské péči Terénní práce a Home visiting Modelové situace v rodině Současné trendy práce s rodinou (pěstounskou rodinou) Rozbor videa

4 Hlavní lektor kurzů: Mgr. Martin Bušina Rodinný terapeut, supervizor a lektor Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor pro sociální a firemní oblast. Zaměřuje se přednostně na oblast sociálně právní ochrany dětí (supervize oddělení sociálně-právní ochrany dětí v celé ČR) a náhradní rodinou péči. V oblasti sociálně-právní ochrany dítěte spolupracuje s Ligou lidských práv. Také se věnuje lektorování kurzů určených pro pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí, klíčové pracovníky provázející pěstouny a pro pěstouny samotné. Je předsedou Institutu Virginie Satirové, který realizuje psychoterapeutické výcviky v Satirovské transformační systemické terapii (dříve Model růstu). Dále se věnuje oblasti školství a vzdělávání učitelů, hlavně tématům jako jsou osobnost učitele, nové kompetence učitelů, zavádění moderních metod výběru a rozvoj učitelů a vedení škol (Assessment Centrum a Development Centrum). Také se snaží podporovat zavádění Etické výchovy do škol (vedl 2 letý sebezkušenostní kurz Etické výchovy pro učitele základních a středních škol), lektoruje ochutnávkové semináře na toto téma. Hledá cesty, jak motivovat ředitele škol k zavedení supervize pro učitele. V minulosti: Pracovával jako vedoucí sociálního odboru MěÚ. Dvanáct let působil v oblasti náhradní rodinné péče jako pedagog, vedoucí Komunity mládeže a Pedagogický poradce sdružení SOS dětských vesniček (individuální plánování rozvoje osobnosti dítěte v pěstounské rodině, metodická a koncepční činnost, standardizace péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu) Dále byl Mgr. Martin Bušina psychoterapeutem a supervizorem probačních programů pro dospívající mládež (Probační a mediační služba ČR). Několik let působil na pozici speciálního pedagoga jako vedoucí vychovatel v ÚSP (vedení a rozvoj pracovního týmu, projekt transformace ÚSP, zavádění individuálních plánů), v soukromé speciální škole (pro děti s poruchami zraku). Svou praxi zahájil po studiu na VŠ ve Středisku rané péče (poruchy zraku) opět jako speciální pedagog. Mgr. Martin Bušina vystudoval Pedagogickou fakultu UP Olomouc (speciální pedagogiku) a profesionalizoval se dlouhodobými výcviky: akreditovaný supervizní výcvik - Český institut pro supervizi ČIS, psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii (Modelu růstu Virginie Satirové) IVS Ostrava, psychoterapeutický výcvik v dynamické integrativní psychoterapii - IPIPPAP Olomouc a výcvik v koučování k výkonnosti - Expertis Praha.

5 Další lektoři kurzů: Mgr. Tereza Mrhálková, DiS. sociální pracovník, pedagog, lektor efektivního rodičovství Pracuje jako vedoucí Služeb určených pěstounským rodinám v Centru pro rodinu a sociální péči. Je klíčovým pracovníkem pěstounských rodin. Působí jako lektor kurzů zaměřených na výchovu dětí a efektivní komunikace v rodině. Bc. Veronika Doležalová, DiS. sociální pracovník, koordinátor vzdělávání Pracuje jako sociální pracovník ve Službách určených pěstounským rodinám v Centru pro rodinu a sociální péči. Je klíčovým pracovníkem pěstounských rodin a koordinátorem jejich vzdělávání. Semináře budou realizovány při dostatečném počtu účastníků. V případě nenaplnění kapacity, budou přihlášení účastníci informování týden před plánovaným zahájením semináře o náhradních termínech. Na semináře je možné přihlásit se na webové adrese: Poplatek můžete uhradit převodem na účet č /6800 (variabilní symbol 46, do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a název kurzu), v hotovosti přímo na místě konání kurzu nebo fakturou po absolvování semináře. V případě převodu na účet platbu proveďte nejpozději týden před zahájením kurzu. Účastníci po skončení kurzu obdrží osvědčení na základě přidělené akreditace vzdělávací instituce. Každý ze seminářů je po dohodě možné zrealizovat přímo ve Vašem městě a Vám na míru. Kontakt: Bc. Veronika Doležalová, DiS., mobil:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM

SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM MANAGEMENT PORADENSTVÍ A KOUČOVÁNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBCHOD A MARKETING SEBEŘÍZENÍ A KOMUNIKACE Nabídka TŘETÍHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2015-2016 (Praha

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Přehled procvičovaných koučovacích postupů a metod

Přehled procvičovaných koučovacích postupů a metod Výcvik v koučování a efektivní práci s lidmi Náplň Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a právě prochází procesem akreditace v České asociaci koučů ČAKO.

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás byl seminář

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M.

ÚVOD. Za organizaci. Alžběta Candia M. ÚVOD Milí přátelé, ráda bych shrnula důležité momenty roku 2013. Uplynulý rok byl velmi bohatý na nové zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce, zintenzivnění spolupráce s odděleními SPOD a na rozšiřování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

SYSTEMICKÝ MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ

SYSTEMICKÝ MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ VÝCVIKOVÝ PROGRAM SYSTEMICKÝ MANAGEMENT A KOUČOVÁNÍ Nabídka PRVNÍHO ROČNÍKU veřejného výcvikového programu na rok 2015 / 2016 (Praha - západ) OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 PORTFOLIO... 4 PRODUKTY RÁMCOVÉ

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz

strana 1 KATALOG vzdělávacích ne zis kov .cz strana 1 KATALOG vzdělávacích kurzù 2014 ne zis kov.cz strana 2 úvod Dobrý den, dostává se Vám do ruky výsledek naší letní prázdninové práce. Nápad vytvořit katalog kurzů vznikl na strategickém plánování

Více

Školní rok 2008/2009. Mini zpravodaj. CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. září 2008 leden 2009

Školní rok 2008/2009. Mini zpravodaj. CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. září 2008 leden 2009 Školní rok 2008/2009 Mini zpravodaj CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. září 2008 leden 2009 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí vzdělávací

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více