LEKTOŘI A LEKTORKY KURZŮ NA SOCIÁLNÍ AKADEMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEKTOŘI A LEKTORKY KURZŮ NA SOCIÁLNÍ AKADEMII"

Transkript

1 LEKTOŘI A LEKTORKY KURZŮ NA SOCIÁLNÍ AKADEMII Mgr. Brůnová Daniela Má mnoho zkušeností z praxe v oblasti sociální práce, kde pracovala na pozici sociálního pracovníka. Nyní je vedoucím pracovníkem Občanského sdružení Heřmánek v Karviné - Domu na půl cesty a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Aktivně se účastní odborných konferencí. Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Sociální práce a navázala studiem na Karlově univerzitě v Praze, na Fakultě humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních, se zaměřením na supervizi. Lektorskou činnost vykonává od roku Zabývá se tématy supervize, komunikace, standardy kvality, individuální plánování, práce s nemotivovanými klienty atd. MUDr. Černeková Kateřina Lektorka má bohaté zkušenosti v oboru psychiatrie, od dětí až po dospělé. Titul doktor získala na Karlově Univerzitě v Praze. Profesně se věnuje diagnostice a terapiím celého spektra duševních chorob. Působí na několika pracovištích, jako jsou: Psychiatrická léčebna Opava, Slezská nemocnice Opava a Záchranná služba Ostrava. Dále se věnuje poradenské a přednášková činnost pro pomáhající profese, náhradní rodinou péči. Přednášela na Ostravské Univerzitě obory psychiatrie a neurologie. Má praxi i jako soudní znalkyně v oboru psychiatrie. Má za sebou mnoho specializaci a rekvalifikací jako např.: Základní kurz pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru zdravotnictví, systematická psychoterapie, systemický výcvik v rodinné a individuální psychoterapii, základy muzikoterapie a kurz hypnózy. JUDr. Čichoň Milan Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Má svou advokátní kancelář, která je zaměřena na poskytování právních služeb podnikatelům i občanům zejména v oblasti obchodního, občanského, trestního, rodinného, pracovního a správního práva. Vyučuje právní obory na Ostravské univerzitě v Ostravě, působí také jako rozhodce a insolvenční správce. Stránka 1

2 Dombrovská Blanka, DiS. V roce 2016 získala titul DiS. na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. V prosinci roku 1992 si s manželem adoptovali roční dceru Lucii, o čtyři roky později se jejich rodina rozrostla o další adoptivní dceru Elišku. První zkušenost s pěstounskou péči získala přijetím sedmiletého syna v roce Postupně do jejich rodiny přibylo ještě dalších sedm dětí. V současné době jejich rodina sčítá 11 členů. Pracuje jako klíčový pracovník pro náhradní rodinnou péči. RSDr., Mgr. Domin Zbyněk Vystudoval obor Vychovatelství/Etopedie na Ostravské univerzitě a obor Školní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se specializací: školní psycholog. Má za sebou výcvik: hypnoterapie SF, mediace a výcvik pro školní metodiky prevence. Působí jako psycholog, středoškolský učitel/výchovný poradce/ metodik prevence na SOŠ OOM Karviná. Mgr. Fabián Petr Ph.D. Dlouhodobě se věnuje dětem v ohrožení a NRP. Vystudoval mimo jiné speciální pedagogiku, závěrečnou práci psal na téma práce s dítětem s poruchou učení. Je autorem terapeutického programu pro práci s dítětem se závislostí na nealkoholových drogách. Přednášel motivační kurzy pro Úřad práce v Opavě, rozvoj managerských dovedností firem. V rámci skautského přístavu Černý čáp v Opavě se věnuje přípravě vedoucích a rozvoji jejich dovedností. Zároveň vede pro skauty kurzy jachtingu. Přednáší na Slezské univerzitě krizovou intervenci a sociální práci. Mgr. Galejová Petra Psycholožka, terapeutka a lektorka vzdělávání pro pěstouny. V oblasti práce s dospělými, dětmi i celými rodinami a v náhradní rodinné péči působí dlouhodobě. Aktuálně pracuje jako provázející osoba žadatelů o náhradní rodinnou péči v rámci projektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v Centru sociálních služeb Ostrava vede podpůrnou skupinu pro pěstouny na přechodnou dobu. Má i praktické zkušenosti s náhradní rodinnou péčí jako maminka osvojeného dítěte. Stránka 2

3 PhDr. Gavendová Nora Pracuje jako speciální pedagog a psychoterapeut na škole při Psychiatrické nemocnici v Opavě. Věnuje se lektorské činnosti, supervizím a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Získala kvalifikaci v psychoterapeutickém výcviku v kognitivně behaviorální terapii. Publikuje do odborného časopisu: Speciální pedagogika a Prevence. Spolupracuje se Slezskou univerzitou v oblastech - Pedagogická intervence u dětí s poruchami chování, Práce s agresivními dětmi, Práce s hyperkinetickým dítětem. Jejími tématy jsou Škola a učení, Konflikty v rodině, Výchova, Poruchy chování, Traumata a Návykové látky. Mgr. Hofman Martin Psycholog, psychoterapeut, lektor. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v somatické psychoterapii biosyntéze a řadu vzdělávacích kurzů např. Rodinné poradenství či Základní krizová intervence. Pracoval jako vychovatel v dětském domově, sociální pracovník či psycholog Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti. V současnosti působí ve vlastní psychoterapeutické praxi v Brně a Praze, vede seberozvojové kurzy pro dospívající i dospělé, je psychologem na základní škole a externím lektorem na Pedagogické fakultě MU. Úzce spolupracuje s lektorem PhDr. Pavlem Řezáčem, Ph.D. Mgr. Holek Radim Má mnohaletou praxi jako zdravotnický záchranář a nyní působí u Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. Je členem týmu První psychologické pomoci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje. V minulosti působil na Ostravské univerzitě, jako externí vyučující, nyní je školitelem Záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje a Vítkovické nemocnice. Pan Holek absolvoval také řadu dalších kurzů a školení ve své profesi, mimo jiné zastřešené Evropskou resuscitační radou. Aktivně se účastní konferencí se zdravotnickou tématikou. Studoval OU v Ostravě obor Zdravotnický záchranář a poté Univerzitu Palackého v Brně obor Učitelství pro zdravotnický personál. Spolupracuje s Václavíkovou Alžbětou. Mgr. Horáčková Marcela Speciální pedagožka a terapeutka se zaměřením na attachment a léčbu vývojového traumatu. Vede kurzy odborné přípravy PRIDE pro budoucí náhradní rodiče, věnuje se následnému vzdělávání náhradních rodičů, poskytuje poradenské a terapeutické služby v oblasti náhradní rodinné péče. Spolupracuje s náhradními rodinami a sociálními pracovníky různých doprovázejících organizací v Moravskoslezském kraji. Má osobní zkušenost s péčí o přijaté děti. Odkaz na web lektorky: Stránka 3

4 Mgr. Horklová Hana Vystudovala Ostravskou univerzitu v Ostravě obor sociální práce s poradenským zaměřenímmagisterské studium a dále absolvovala komplexní akreditovaný psychoterapeutický výcvik v transformační systemické terapii v rámci Institutu Virginie Satirové ČR. Od roku 2012 pracuje v Modrém kříži jako individuální a skupinový terapeut pro osoby ohrožené závislosti, závislé a také pro rodinné příslušníky. Má zkušenosti v oblasti lektorování, individuálního a skupinového poradenství, práce s rodinou, mladistvými, školní třídou. Dále se vzdělává v terapeutické oblasti a je vedena pod supervizí. Mgr. Hudáková Hana, DiS. Lektorka má bohaté zkušenosti v sociální oblasti. Nejprve absolvovala Vyšší odbornou školu sociální Caritas Olomouc, poté Univerzitu Palackého v Olomouci obor sociální politika a sociální práce a následně Univerzitu J. A. K. v Praze. V minulosti vedla sociální službu chráněné a podporované bydlení a nyní působí jako ředitelka NNO, která provozuje čtyři sociální programy - NZDM, Krizovou pomoc, SAS a Odbornou sociální poradnu. Od roku 2006 se věnuje také lektorské činnosti v tématech kvalita poskytovaných sociálních služeb, zavádění SQSS, zákon o sociálních službách, aj. Kadlčíková Hana Má bohaté zkušenosti v oblasti psychologické pomoci, které nabyla v různých oblastech své činnosti. Pracovala na pozicích zdravotnického pracovníka, sociálního pracovníka, psychoterapeuta, protidrogového koordinátora a v několika vedoucích pozicích v oblasti primární prevence. V současnosti realizuje krizovou intervenci v rámci Centra psychologické pomoci Karviná. Mgr. Klen Štěpán Specializuje se na etopedii, psychologii, pedagogiku, penologii, krizovou komunikaci a intervenci. Lektoruje speciální a outdoorové aktivity, kurzy přežití, zvládání emočně vypjatých a rizikových situací, jako je například Asociální chování nebo Rizikové módní trendy extrémních volnočasových aktivit dětí a mládeže. Stránka 4

5 Bc. Komendová Gabriela Je absolventkou Speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jako vedoucí vzdělávacího centra, které patřilo pod Slezskou univerzitu. Pracovala rovněž jako učitelka a metodik v Mateřské a základní škole Slezské diakonie. V současné době pracuje v poradně rané péče. Lektorování se věnuje od roku 2006, kdy nejprve přednášela studentům a později i pracovníkům v sociálních službách. Lektorka se zabývá alternativní komunikací, lidmi s autismem, expresivní terapií, technice snoezelen a relaxačními technikami. Mgr. Kovář Jaroslav Vystudoval Ostravskou univerzitu obor speciální pedagogika a momentálně dokončuje dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve směru integrativního gestaltu. V minulosti pracoval s dětmi s poruchami chování ve středisku výchovné péče v Kelči. Momentálně se věnuje podobné klientele v ambulantním SVP jako speciální pedagog etoped a v rámci svého oboru vzdělává pedagogické pracovníky. PhDr., Mgr. Križáková Ivana Vystudovala magisterské studium Psychologie na Palackého univerzitě v Olomouci a magisterské studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Má pedagogickou praxi ve školství na SŠ a II. stupni ZŠ. Věnuje se lektorování kurzů a seminářů pro uchazeče o zaměstnání, působí ve školském zařízení zaměřeném na preventivně výchovnou profesionální péči orientovanou na práci s dítětem v riziku nebo s poruchami chování nebo děti s poruchami učení. Má také vlastní psychologickou praxi, v rámci které se věnuje poradenství pro rodiny s dětmi, partnery i jednotlivce. Je také akreditovaným dopravním psychologem. Stránka 5

6 Lacková Magdalena, DiS. Původním povoláním zdravotní sestra. Ve zdravotnictví 6 let působila jako sestra na interním oddělení i jako sestra v terénu (domácí ošetřovatelská a zdravotní péče). Při zaměstnání dálkově studovala VOŠ sociální Ostrava, obor sociální práce. Při studiích nastoupila do Denního centra pro duševně nemocné jako PSS. Poté dále jako sociální pracovník v domově pro seniory a jako PSS v sociální rehabilitaci cílová skupina lidé se zdravotním postižením. Dále má pracovní zkušenost jako koordinátor individuálního plánování v Domově pro osoby se zdravotním postižením a také jako manažer vzdělávání Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s na Sociální akademii. Byla taky koordinátorkou projektu Jobcoach projekt zaměřený na zaměstnávání lidí s postižením na otevřeném trhu práce. Poté jako vedoucí sociálně-terapeutických dílen a poslední manažer evropského projektu Sociální bydlení s doprovodným programem cílovka lidé bez přístřeší a lidé ohrožení ztrátou bydlení. Absolvovala akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání, Praha (2016). V současné době studuje oboru Právo ve veřejné správě. Mgr. Látal Lukáš Původně středoškolským vzděláním voják z povolání vystudoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, působil jako lektor v neziskové organizaci a několik let se věnoval učitelské praxi na základní škole. Nyní je vedoucím členem a metodikem neziskové organizace Nebuď oběť, realizuje vzdělávací akce a workshopy pro žáky, rodiče, učitele, policii, veřejné instituce, moderuje konference a pravidelně vystupuje v médiích (Dobré ráno, Regiony ČT, pořad Online, Český rozhlas). Své zkušenosti sdílí se zahraničními partnery z Anglie, Skotska, Německa, Turecka, Dánska nebo Holandska. Bc. Matula Pavel Vystudoval VOŠ, obor speciální pedagogika a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého Olomouc. Poskytuje odborné sociální poradenství v Centru nové naděje, kde působí také jako lektor v oblasti primární prevence a poskytuje klientům terapeutickou pomoc. Jako lektor se orientuje zejména na oblast práce s agresivním klientem, základy arteterapie a muzikoterapie. Poskytuje externí supervize poskytovatelům sociálních služeb a je certifikátor kvality odborných služeb v oblasti protidrogové prevence. Stránka 6

7 Mgr. Mikulková Milena Má ukončené Vysokoškolské vzdělání v oboru Sociální pedagogika na Masarykově Univerzitě. Věnuje se sociálně pedagogickému poradenství a má dlouholetou praxi ve svém oboru. Lektorka školí nejen témata pro pěstouny, ale také pro sociální pracovníky. Může tedy čerpat informace z obou stran a její kurzy jsou o to bohatší. Dále absolvovala psychoterapeutický výcvik, kurz mediace, profesionální koučování a mnoho dalšího. Její uplatnění v lektorské činnosti je opravdu široké. Je autorkou knihy Hlavu vzhůru, rodiče! A dále vydala set motivačních karet. PhDr. Rotreklová Eva Socioložka, která vystudovala Masarykovu Univerzitu v Brně. Ve své profesi se orientuje na rodinné terapie (výcvik v systemické rodinné terapii) a také působí jako supervizorka v oblasti sociálních služeb. Supervizi dostudovala na Karlově Univerzitě v Praze. Od roku 1991 se zabývá tématem náhradní rodinné péče, zejména v oblasti přípravy, vzdělávání a doprovázení pěstounů. PhDr. Řezáč Pavel, Ph.D. Pracuje jako psycholog s rizikovou mládeží a jejich rodinami, tématu rizikového chování a delikvence se věnoval i výzkumně. Působí jako školní psycholog na střední škole. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii. Zaměřuje se také na výběr a nábor zaměstnanců formou assessment a development center. Lektoruje kurzy v oblasti sociální psychologie nebo manažerské psychologie. Externě spolupracuje s Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Úzce spolupracuje s lektorem Mgr. Martinem Hofmanem. Mgr. Štolbová Nagy Tereza Vystudovala obor Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala akreditovaný sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii a komunitní výcvik se zaměřením na arteterapii. Dlouhodobě se zajímá o problematiku poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie). Poskytovala poradenskou a terapeutickou pomoc ženám, které se staly obětí různých forem domácího násilí (fyzické násilí, zastrašování, citové týrání, sociální izolace, sexuální násilí). Pracovala s lidmi, kteří trpí různými typy závislostí. V nepsychoterapeutické oblasti se zabývá možnostmi osobního růstu, jako je např. hledání zdrojů vlastní tvořivosti, rozvoj vztahů s druhými lidmi i se sebou samotným, prohloubení kvality vlastního života. Nyní jí je velmi blízká oblast vnitřního zrání a transformace ženy po porodu. Je autorkou autobiografické knihy Dcera padajícího listí. Stránka 7

8 Bc. Václavíková Alžběta Lektorka vystudovala Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě, obor Všeobecná sestra. Má řadu zkušeností z praxe a působila jako školitelka první pomoci agentury Kapa. Aktivně se vzdělává v oblasti intenzivní péče, akutní péče a urgentní medicíny. Spolupracuje s Radimem Holkem. Bc. Velička Tomáš Studoval obor Sociální a profesní poradenství na filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Byl členem např. grantové komise KÚ pro poskytování dotací v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů nebo členem komise pro komunitní plánování sociálních služeb Ostrava. Působil jako okresní metodik prevence v Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě, krajský školský koordinátor prevence KÚ Moravskoslezského kraje a nyní je ředitelem Poradny pro primární prevenci Ostrava o. s. Je supervizorem Armády spásy v ČR a externím pedagogem na VOŠ Sokrates v Ostravě. Mgr. Vlčinská Šárka V minulosti pracovala jako sociální pracovník, pracovník telefonické krizové intervence, a lektor psychosociálního výcviku. Nyní se věnuje jako externí psycholog obětem domácího násilí. Od roku 2007 se aktivně věnuje lektorské činnosti v rámci vzdělávání dospělých, vzdělávání manažerů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, osobních asistentů a dalších. Lektorka vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala např. Kurz Aspekty práce s traumatem, kurz Práce s tělem a krizí, Práce se skupinou, Kurz krizové intervence a další. Mgr. Vráželová Lenka Pracovala jako manažer kvality, sociální pracovník, koordinátor a administrátor projektů a také v oblasti řízení lidských zdrojů. Nyní působí v Charitě svaté rodiny, jako metodik kvality služeb. Ve svých kurzech uplatňuje řadu poznatků z přímé práce s klienty. Je absolventkou Ostravské univerzity v Ostravě oboru Management a řízení v sociální službě a Univesity of Koupio in Finland Faculty of social sciences. Stránka 8

9 PhDr. Vyhnálek Jan Vystudoval teologii a jednooborovou psychologii na Universita Pontificia Salesiana v Římě. Pracuje jako terapeut a psycholog v soukromé praxi v Hradci Králové, kde se věnuje zejména terapii dospělých, výchovnému poradenství rodičům a metodické podpoře školních pedagogů. Dále přednáší psychologické obory pro budoucí sociální pracovníky a pedagogy volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jako lektor se věnuje vzdělávání školních psychologů, speciálních pedagogů, učitelů, sociálních pracovníků a pěstounů v oblastech psychodidaktiky, práce s problémovým chováním a náhradní rodičovské péče. V minulosti pracoval jako vedoucí a psycholog Centra pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha při Salesiánském středisku mládeže v Plzni, kde se věnoval především práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodinami a dále vzdělávání v oblasti náhradní rodičovské péče. MgA. Vyoral Andrej, ArtD. Pracuje jako doprovázející pracovník v pěstounských rodinách. Má bohaté zkušenosti s výchovou třech přijatých dětí (romského etnika). Je bývalým pedagogem a koučem, má také řídící zkušenosti a zkušenosti s taneční terapií a tvořivou taneční výchovou dětí, mládeže a dospělých. V současné době se podílí na přípravách žadatelů o náhradní rodinnou péči v Moravskoslezském kraji, pracuje jako lektor v oblasti náhradní rodinné péče a spolupracuje s MPSV ČR na implementaci materiálů systémového modulu PRIDE na oblast náhradní rodinné péče v ČR. Bc. Zajícová Veronika Vystudovala obor Sociální pedagogika - prevence a resocializace na Ostravské univerzitě v Ostravě. Působila jako manažer vzdělávání v oblasti školství a protidrogový koordinátor. Byla vedoucím terapeutem v Kontaktním centru pro drogově závislé Renarkon, o. p. s. a následně také jako vedoucí kontaktního street centra Renarkon, o. p. s. Působila také jako lektor Vzdělávání pro pracovníky K-center. Od roku 2006 pracuje jako sociální pracovnice v Centru sociálních služeb Ostrava, o. p. s., od roku 2015 jako vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Absolvovala terapeutický výcvik Umění pomáhat, výcvik Telefonní krizové intervence, kurz Ostrovy rodiny I, II. Sama je již několik let pěstounka. Stránka 9

10 Bc. Zábojová Radmila Je sociální pedagožka, arteterapeutka a výtvarnice, která se dlouhodobě věnuje tématům rozvoje emoční inteligence a kreativní a augmentativní komunikace, od r vede individuální i skupinové emoční koučování, které spojuje s výtvarnou tvorbou, pracovala se ženami ohroženými syndromem prázdného hnízda, mladými matkami v nepříznivých životních situacích, také s dospělými se středně těžkou a těžkou MR a autismem, je lektorkou ateliéru pro handicapované výtvarníky, v Brně založila Ateliér dušetvorby KVARK z.s., pro dospělé v následné psychiatrické a terapeutické péči. Příležitostně vede sebezkušenostní a relaxační semináře rozvoje spontánního kreslení, sama je výtvarně činná. Stránka 10

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016

Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Plán vzdělávání pěstounských rodin v roce 2016 Oblastní charita Vimperk Pravětín 23 385 01 Vimperk Téma: Od problému k dovednosti Lektorka: Mgr. Hana Oravcová Kdy: 16. dubna 2016 Čas: 9.00 17.00 hod Časová

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM

KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM Organizace Bunkr, o. s. pro Vás připravila a spouští KLUBOVÁ SETKÁNÍ PĚSTOUNŮ SE VZDĚLÁVÁNÍM v Novém Jičíně Setkání budou probíhat pravidelně 1x za měsíc v odpoledních hodinách v prostorách našeho zařízení

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

V. KRAJSKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

V. KRAJSKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V. KRAJSKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Konference se koná pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví a JUDr.

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul

Profesní CV. Osobní informace. Lorencová Radomila, Mgr. radka.lorencova@centrum.cz. Pracovní zkušenosti. Příjmení a jméno, titul 1 Profesní CV Osobní informace Příjmení a jméno, titul Adresa Telefon osobní Telefon pracovní E- mail Národnost Datum narození Lorencová Radomila, Mgr. Bělčická 23, Praha 4, 141 00 606354309 606354309

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin

Program konference. Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Program konference Termín konání: 17. března 2016, 9.30 17.00 hodin Místo konání: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 Nové Město Středisko křesťanské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin

Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR. Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Projekt Profesionalizace systému náhradní rodinné péče v ČR Realizuje Asociace náhradních rodin ČR ve spolupráci s Asociáciou náhradných rodin Asociace NR ČR Vznikla v r. 2009 V současné době funguje 18

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY JARO 2016 Jednodenní kurzy: DÉČKO LIBEREC Z. S. KOMUNIKACE S UMÍRAJÍCÍMI A JEJICH RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY - ÚVOD DO TÉMATU Číslo kurzu: 116 001 Termín konání: 22. března 2016 Uzávěrka

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Frýdek - Místek Jaro 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Katalog vzdělávacích kurzů pro oblast sociální práce. Sociální akademie vzdělávací středisko Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.

Katalog vzdělávacích kurzů pro oblast sociální práce. Sociální akademie vzdělávací středisko Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. Katalog vzdělávacích kurzů pro oblast sociální práce Sociální akademie vzdělávací středisko Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. Platný od 1. června 2016 Obsah 1. Sociální akademie vzdělávací středisko...

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz

SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE. www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ, KONZULTACE, SUPERVIZE, NÁVRHY, DESIGN A REALIZACE www.bazalsnuz.cz SNOEZELEN PROSTŘEDÍ NA KLÍČ OD NÁVRHU PO REALIZACI VČETNĚ ZAŠKOLENÍ PERSONÁLU MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více