HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov"

Transkript

1 HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V / issue No. V Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov Dokončení logistického centra v Gyálu Maďarsko Finalization of logistic center in Gyál Hungary Jazz na Hradě Jazz on the Prague Castle Rodinná firma Houdek Houdek s family company Představení managera Introducing of manager

2 Úvodní slovo / Introduction Vážené kolegyně a kolegové, vážení spolupracovníci Dear Colleagues, Dear Coworkers Páté číslo časopisu Hopík Jak jsme již zmínili ve čtvrtém čísle našeho časopisu HOPÍK, rok 2006 byl skutečně rokem investic, a to nejen materiálnětechnických ale i investic do lidských zdrojů. Oslovuji Vás v době, kdy již aktivně běží rok 2007 a velice rád konstatuji, že všechny plánované investice roku 2006 byly zdárně dokončeny. Připomeňme si výstavbu mrazírny v Prostějově, výstavbu II. etapy logistického areálu HOPI HUNGÁRIA v Gyálu, kompletní dokončení vnitřních technologií ve Strančicích, dokončení projektu Rozšíření vozového parku o 94 nových vozidel, zprovoznění obalového skladu a zpevněné plochy pro parkování vozidel, jsou pouze krátkým výčtem dokončených investic roku Co to znamená pro rok 2007? Optimalizovat a konsolidovat všechny procesy tak, aby přinášely co největší efektivitu a co nejlepší servis zákazníkovi. Naše hlavní cíle roku 2007 jsou: 1) Neztratit rychlost v expanzi. 2) Zjednodušit a zrychlit procesy. 3) Servisem jít ještě více naproti zákazníkovi. 4) Dynamicky pokračovat v projektu Nákladová efektivnost. Protože logistika není jen o zvládnutí procesních souvislostí v čase, ale především se váže k servisu přinášející službou zákazníkovi konkurenční výhodu, představujeme Vám v tomto čísle útvar Zákaznického servisu a služeb. Má-li být firma stabilní, je dobré když nestojí jen na jedné noze, ale na dvou. Proto mi dovolte představit Vám našeho partnera rodinu Houdků. Do roku 2007 přeji nám všem, aby firma HOPI byla stejně úspěšná a dynamická jako v předchozích letech. Aby tomu tak bylo, je potřeba píle, pracovitosti a snahy nás všech. S pozdravem HOPI, Váš František Piškanin P.S. I nadále je možno v případě potřeby sjednat konzultaci s majitelem společnosti prostřednictvím jeho asistentky, paní Jitky Kravčišinové - kontakt: Tel.: František Piškanin majitel firmy HOPI s.r.o. /Owner of company HOPI s.r.o. As we have already mentioned in the fourth issue of our HOPÍK magazine, the year 2006 has actually been a year of investments not only from the material and technical points of view but also as to the investment to human resources. I speak to you at the time when we have actively approached the year 2007 and I am happy to state that all investments planned for 2006 have successfully been completed. Let s remind the construction of freezing plant in Prostějov, construction of Phase II of HOPI HUNGÁRIA in Gyál, complete finalization of interior technologies in Strančice, completion of the project known as Trucks Fleet Expansion by adding 94 new vehicles, packing warehouse operation and reinforced area for vehicles parking, which represent only a brief summary of the completed investments in the year What does this mean for 2007? Optimalization and consolidation of all processes to that they bring in the most effectiveness and best possible service to our customers. Our main goals for 2007 are: 1) Not to loose momentum in expansion speed. 2) Simplify and accelerate processes. 3) Make another step ahead in the quality of service to customers. 4) Dynamically continue in proceeding with the Cost Effectiveness Project. Since logistics is not only about successful handling process relations in time but mainly its linking to the service provided to customers with an added competitive benefit, this issue in troduces our Customer Service Department. Should a company be stable, it is good not to stand on one foot but two. Therefore, let me introduce our partner the Houdek family. I wish to all of you in 2007 that HOPI Company is successful and dynamic as in previous years. In order to accomplish it we need to relay on diligence, good work and best effort of all of us. Best regards, HOPI, February 28, 2007 Your František Piškanin The fifth issue of the HOPIK magazine Buky Piškanin, 19 let 19 years old Buky Piškanin Vydavatel: HOPI s.r.o. Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada: Jitka Kravčišinová, Petra Jankovská, redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, tel.: , grafické zpracování: sirael.cz 2

3 Rekapitulace společenských událostí v roce 2006 / Recap of Cultural Events in se uskutečnilo firemní vánoční setkání ve Velkých Bílovicích took place a company meeting in Velké Bílovice JAZZ NA HRADĚ V neděli, dne , se na Pražském Hradě uskutečnil další z řady jazzových koncertů v rámci cyklu JAZZ NA HRADĚ, které jsou pořádány pod záštitou prezidenta republiky, pana Prof. Václava Klause. Na koncertu vystoupil Re Bop Quintet, zpěvačka Elen Suchánková, doprovázena skupinou JocoseJazz. Křtilo se CD se záznamem koncertu. Firma HOPI s.r.o. se spolupodílela na sponzorování celé této společenské akce. Čestným hostem koncertu byl pan František Piškanin. Koncertu se též zúčastnili syn Martin, dále Petr Novák a Marek Zapadlo, členové top managementu HOPI, Petr Hájek, jednatel HP Finance. JAZZ ON THE PRAGUE CASTLE On Sunday, , took place another one of jazz concerts within the cycle JAZZ ON THE CASTLE which is held under the aegis of president of the republic, Mr. Prof. Václav Klaus. At this concert participated Re Bop Quintet, songstress Elen Suchánková, accompanied by JocoseJazz band. There was also baptised a CD with a record of the concert. Company HOPI s.r.o. also participated in sponsoring of this event. As a guest of honour was invited Mr. František Piškanin. There was also his son Martin, further Petr Novák and Marek Zapadlo, top management HOPI members, Petr Hájek, executive head of HP Finance. Events held Pořádané akce 3

4 Zákaznický servis Představujeme oddělení Zákaznický servis Představujeme Pokud bychom chtěli všechny své spolupracovníky společnosti HOPI posuzovat nezávislým pohledem zvenčí, z pohledu našich partnerů či zákazníků, mohli bychom směle nazvat např. řidiče svými reprezentanty - jsou nejvíce vidět na konci a prodávají výsledky naší společné práce. Skladové pracovníky - na příjmu, při vychystávání zboží, na expedici - považujeme za hlavní strůjce úspěchu, za tvůrce hodnot, které pak střeží či podporují účtaři a celá administrativa. Pracovníky Zákaznického servisu Vám chci tímto způsobem představit jako prostředníky firmy v komunikaci s partnery zákazníky či dodavateli. Jako pozorné posluchače a obratné vyjednavače, či jinak zodpovědné zástupce společnosti. Sledují průběh činností, obstarávají a zpracovávají informace, podstatné pro chod společného obchodu, jsou v permanentním kontaktu s klienty, komunikovat v cizích jazycích je pro ně nezbytností. Zařizují a organizují součinnost jednotlivých oddělení v HOPI podle potřeb zákazníků, analyzují a vyhodnocují dílčí i celkové výsledky a oběma stranám předkládají návrhy na další rozvoj společného obchodu a vlastně tak každým svým slovem či skutkem výrazně ovlivňují výsledky společnosti. Jak vypadá taková činnost podrobněji? Dříve, než ve skladech vychystají zboží a doprava vyjede k zákazníkům s hotovými dodávkami, musíme pro naše partnery - společnosti Ahold, Billa, Plus Discount, Zimbo Czechia a Norma, zajistit celou řadu dílčích kroků a připravit takové podmínky, aby ostatní oddělení společnosti HOPI mohla naplno rozvinout svoji činnost. Pro přehlednost si můžeme Zákaznický servis rozdělit na tři dílčí úseky, které tvoří kostru našeho oddělení : Úsek kmenových dat: Základním stavebním prvkem pro funkční činnost všech následných procesů celého logistického řetězce je pevná struktura kmenových dat a jejich nezpochybnitelná přesnost. Po sběru objemného množství potřebných informací o zboží, o dodavatelích či zákazníkovi je nezbytné naplnit databázi kmenovými daty, tj. mít o každém výrobku či zboží neustále dokonalý přehled, od prvopočátku uhlídat cenový okruh a nepřipustit neoprávněné operace. Dalším významným úkolem je tvorba kalkulací, zejména importovaného zboží, u kterého musíme do výsledné ceny zapracovat hodnotu všech vlastních nákladových položek. Vedle hlavní pracovní náplně je tu řada analytických a statistických prací a také podpůrných činností, např. přípravou rámcových smluvních vztahů, jejich evidencí apod. Přesnost a důslednost v tomto oboru jsou důležitými parametry, které nacházejí ocenění ve všech dalších stupních systému a utužují důvěru v korektnost používaných dat. Přesnost a důslednost, podpořená bystrým postřehem a nesmírnou pracovitostí jsou i nejcharakterističtějšími vlastnostmi vedoucí tohoto úseku, Ing. Věra Rybárové. Na odd. zákaznického servisu začala v říjnu 2002 a s IS SAP odborně rostla. Postupně získala takové zkušenosti, že ke svým standardním činnostem převzala ještě i přímou podporu SAP pro více oddělení. Spolu s ní se úkolům na úseku kmenových dat věnuje od března 2005 Zdeňka Ludvíková, která plní v této zodpovědné činnosti úlohu pilné včelky, a vypomáhá svým kolegům s kontrolou a vyhodnocením části zakázek našich klientů. Prodejní úsek: Rozmanitá denní činnost prodejního úseku a péče o klienty začíná pravidelnou rozcvičkou, tj. příjmem a kontrolou zakázek (zákaznických objednávek), vč. detailních řešení různých odlišností a souvislostí, vč. korektur a diskuzí s prodejnami. Zakázky se co nejdříve zpracovávají a překlápějí do podoby, se kterou již pracují kolegové na dalších odděleních. Jde nám o to nepřijít ani o jednu objednávku, bez ohledu na zavinění. Ať z viny prodejny či neprůchodnosti systému (vše probíhá elektronicky) nebo třeba vlastním zanedbáním, vždy bychom přicházeli o vlastní obrat, tedy výkon. Navíc naším cílem je být partnerům garantem opravdu komplexní služby. Pro manažera zákaznického servisu je nutností mít dokonalý přehled o všech procesech u svěřeného zákazníka. Je zodpovědný za obstarání všech podkladů a detailních informací o zboží pro úsek kmenových dat, musí ověřit potřebné souvislosti u dodavatele zboží, domluvit se na dodacích podmínkách a nastavit rytmus dodávek do skladu. Zodpovídá rovněž za včasnou a bezchybnou fakturaci a zároveň kontrolují správnost fakturace dodavatelů směrem k nám. K jeho pracovní náplní patří absolvovat řadu každodenních, pravidelných i mimořádných náročných jednání, řešení jak běžných i nestandardních, často nepříjemných případů jak s prodejnami zákazníků, tak především s jejich centrálami. Vždy musí zachovat chladnou hlavu, orientovat se rychle a reagovat, navrhovat a realizovat taková opatření, která uspokojí jak zákazníka, tak vlastní společnost ochrání před případnými ztrátami či zbytečnými náklady. Manažeři tohoto úseku jsou tedy kontaktními partnery centrály i prodejen zákazníka, ale i dodavatelů vůči jednotlivým oddělením naší firmy, skladům, dopravě účtárně. Jsou mostem, spojujícím dva odlišné břehy stejné řeky, přes jejichž kvalitu se také měří spokojenost zákazníka i úspěch společnosti. Nejpevnějším článkem prodejního úseku ZS je paní Anna Milerová. Pracuje v naší společnosti od roku dubna 1994 a po celou dobu se věnuje naplno své práci na úseku distribuce pro společnosti Plus Discount a Zimbo Czechia. Před oddělením skladových procesů zodpovídala rovněž za skladové činnosti a řízení pracovníků. Odvádí dlouhodobě vynikající práci, její přirozená autorita je založena na zkušenostech a odborných schopnostech, které oceňují jak oba partneři, tak spolupracovníci na všech stupních. Úsek distribuce pro společnost Ahold převzala po krátkém zapracování v lednu roku 2005 slečna Markéta Baštová. Záhy vystihla podstatné oblasti jednotlivých oddělení zákazníka, s klidem a přehledem se Karel Sekula Manažer oddělení zákaznického servisu Customer Service Manager Ing. Věra Rybárová vedoucí úseku kmenových dat (od roku 2002) Chief of Essential Data Department (since 2002) Zdeňka Ludvíková úsek kmenových dat (od roku 2005) Essential Data Department (since 2005) 4

5 Customer Service We introduce our Customer Service orientuje v odlišnostech a potřebách více komunikačních partnerů, každému procesu se věnuje se zájmem, který je odměněn ze strany partnera patrným respektem k její práci. Z důvodu plnění mateřských povinností prodejní úsek nedávno opustila Ing. Oldřiška Johnová, výrazný a rozhodný typ s organizačními schopnostmi a zkušenostmi z předchozího působení v obchodě. Nákupní úsek: V naší specifické činnosti nejsme pro zákazníky klasickým centrálním skladem. Úkolem distribučního skladu je udržovat optimální zásobu zboží. Abychom za všech okolností, bez ohledu na pátek, svátek, počasí či promoční akce poskytli zákazníkovi 100% servis a přitom nezatěžovali své dodavatele neúměrnými požadavky na přísun zboží. Abychom byli i pro ně výhodným partnerem s nabídkou dalších, nadstandardních služeb. Nákup musí být zdravým srdcem firmy, pulsujícím pravidelným rytmem, nikoli churavějícím, nevýkonným strojem, ohrožujícím její chod. Tento zodpovědný úkol má vedoucí nákupního úseku Ing. Tomáš Strádal. Patří mezi služebně nejstarší spolupracovníky na oddělení, od května 2001 si zde vyzkoušel všechny související činnosti, takže rozumí dobře nárokům zákazníka i potřebám skladů. Sám se stará o sortiment mraženého zboží pro společnosti Ahold a Plus Discount, nakupuje za společnost v řádu desítek milionů korun, přitom zodpovídá za co nejlepší obrátku zásob na skladě s dodržením záručních lhůt zboží. Dalším členem úseku je od září 2001 Adam Jílek, starající se o komplexní zajištění nákupu dle potřeb společnosti Billa, a to jak v chlazeném, tak mraženém zboží, a mraženém pro Normu. Díky řadě odlišností v podmínkách, zejména zahraničních dodavatelů se musí poprat s různorodostí v termínech dodávek i nárocích klientů. Třetím a služebně nejmladším na úseku nákupu je Roman Hakl. Od června 2001 sbíral zkušenosti v SAPu na jiném oddělení naší společnosti, které zúročil příchodem na naše odd. v r a převzetím zodpovědnosti za zajištění nákupu chlazeného zboží pro Plus Discount, s velkým rozsahem a náročností čerstvého, chlazeného zboží. Oddělení zákaznického servisu vyrostlo postupně ze základu servisní platformy společnosti. Postupně se utvářelo do dnešní podoby, procházelo různými etapami s vysokou mírou náročnosti úkolů. Zákaznický servise byl startovacím blokem pro několik dnešních manažerů či spolupracovníků, kde získávali zkušenosti v celé řadě znalostí či dovedností (např. Aleš Smejkal manažer chladírenských procesů, Jan Turek manažer P&G, Filip Mikolajčák - odd. SAP, dále P. Krejčíková a S. Dubová apod.). Tak, jak se mění činnosti a služby klientům, tak se mění a bude měnit i forma Oddělení zákaznického servisu. Nyní stojíme právě na prahu dalších změn, vyvolaných plánovaným ukončením logistických služeb pro jednoho z partnerů. Proto i tato transformace přinese další možnosti jak samotným členům tohoto oddělení, tak třeba příležitost pracovníkům z jiných oddělení společnosti. If we would like to review all HOPI coworkers independently based on a view from outside, as seen by our partners or customers, we could proudly call e.g. drivers being our agents they are visible at the end and sell results of our mutual work. The warehouse staff at acceptance, in getting merchandise ready, at expediting we consider the key creators of success, originators of values then watched over or encouraged by accountants and the entire administration. I want to introduce to you this way the Customer Service staff as agents of the business in communication with our partners customers or suppliers, as careful listeners and skilful negotiators, or otherwise responsible representatives of the Company. They monitor the course of activities, obtain and process information substantial for operation of the mutual business, they are permanently in contact with clients, and communication in foreign languages is a must to them. They handle and organize collaboration of different Departments in HOPI according to customers needs, analyze and evaluate partial as well as overall results, and present to either party drafts of a further development of the mutual business and, in fact, they substantially influence results of the Company by every word they say or turn they make. How such activity does look in a more detail? Before the staff in warehouses gets the merchandise prepared and transport takes off to customers with completed orders, we have to make for our partners - companies Ahold, Billa, Plus Discount, Zimbo Czechia and Norma a number of other partial steps and prepare such conditions so the other Departments of HOPI can fully develop their activities. In sake of good arrangement, we can divide Customer Service into three segments forming a skeleton of our Department: Team zákaznického servisu / Customer Service Team Continuation or page 6 Introducing Anna Milerová prodejní úsek (od roku 1994) Sales Department (since 1994) Markéta Baštová prodejní úsek (od roku 2005) Sales Department (since 2005) Ing. Tomáš Strádal vedoucí nákupního úseku (od roku 2001) Chief of Purchasing Department (since 2001) Adam Jílek nákupní úsek (od roku 2001) Purchasing Department (since 2001) Roman Hakl nákupní úsek (od roku 2001) Purchasing Department (since 2001) 5

6 Customer Service We introduce our Customer Service 6Introducing Essential Data Department: The fundamental construction element for functional activity of all subsequent processes of the entire logistics chain is a solid structure of essential data and its unquestionable accuracy. After collection of a voluminous quantity of the needed information about merchandise, suppliers or a customer, it is necessary to fill the database with essential data, i.e. ever since the beginning, to have a prefect idea about each product or piece of merchandise, successfully watch the pricing circle and not to admit any unauthorized operations. Another important task is a creation of calculations, including, especially of imported merchandise at which we have to incorporate into a resulting price the value of all own cost items. Besides the main work description, there is a number of analytical and statistics work as well as supporting activities there, i.e. preparation of general contractual relationships, their evidence, etc. Accuracy and consistency in this field are the key parameters being appreciated at all other levels of the system and gaining confidence in correctness of the used data. Accuracy and consistency encouraged by shrewd observation and immense diligence are also the most characteristic strong points of a manager of this Department Ing. Věra Rybárová. She has begun to work in Customer Service Department in October 2002 and has professionally grown along with IS SAP. She has gradually gained such experience that she was able to yet add to her regular activities a direct support of SAP for more Departments. The tasks in Essential Data Department are shared with by Zdeňka Ludvíková since March 2005, in this responsible activity fulfilling the role of a busy bee and assisting her colleagues in control and evaluation of parts of the orders of our clients. Sales Department: The varied daily activity of Sales Department and care of clients starts with an exercise on regular basis, i.e. acceptance and check of orders (customer orders), including a detailed solution of various deviations and relations, corrections and discussions with shops, incl. The orders are first processed and turn into a form sufficient for working with by colleagues in other Departments. Our goal is not to loose any orders regardless the cause. Whether due to a shop or unviability of the system (all takes place electronically), or maybe due to the own negligence, we would always loose the own turnover, i.e. performance. In addition, our aim is to be a guarantor to our partners of the truly overall service. The necessity for Customer Service Manager is to have a good idea about all processes at an entrusted customer. Customer Service Manager is responsible for handling all source material and detailed information about a merchandise for Essential Data Department, must verify the needed relations at a supplier of merchandise, come to agreement on delivery terms and set up a deliveries rhythm to the warehouse. It is also liable for timely and error-free invoicing and at the same time, checks on correctness of suppliers invoicing to us. Its job description includes undergoing a number of daily, regular as well as exceptional demanding negotiations, solving routine and nonstandard, often unpleasant, cases with shops of the customers as well as with their head offices the most. It must always be calm, quickly understand and react, propose and implement measures satisfactory to a customer as well as protecting the Company against any potential loss or unnecessary costs. Managers of this Department are so contact-partners of the head office as well as shops of a customer but also of suppliers towards different Departments of our Company, warehouses, transport and accounting. They are a bridge connecting two different banks of the same river through the quality of which the satisfaction level of our customer as well as success of the Company are measured. The most solid link of Customer Services Sales Department is Mrs. Anna Milerová. She works for our Company since April 1994, and devotes her best efforts to her work in Distribution Department over this entire period for Plus Discount and Zimbo Czechia. Before Warehouse Processes Department, she had also been responsible for warehousing activities and staff management. She does an excellent job on long-term basis; her natural respect is based on experience and skills appreciated by both, the partners as well as coworkers at all levels. Distribution Department for Ahold has been taken over by Ms. Markéta Baštová in January 2005 following a short on-the-job training. She shortly recognized the key areas in different Departments of the customer, she is well informed, with a cool head and proper grasp about differences and needs of more communication partners, she devotes her attention with interest to each process which gets appreciated by the partner with recognizable respect for her work. For reasons of fulfilling her maternity obligations, Sales Department has recently been left by Ing. Oldřiška Johnová, the significant and assertive kind of an employee with good organizational skills and experience gained from the previous engagement in trade. Purchasing Department: We are not a classic-type of the central warehouse to our customers as regards our specific activity. The aim of Distribution Warehouse is to maintain the optimum stock of merchandise, all this in order to provide our customers with superb services and, at the same time, not burden our suppliers with inadequate requirements for supply of merchandise regardless whether on Friday, Holiday, weather conditions or promotional events, to be a superb partner to them with an offer of other above-standard services. Purchasing must be the healthy heart of a business beating in regular rhythm and not an ailing, unproductive machine endangering its function. This responsible task is imposed on Purchasing Department Manager Ing. Tomáš Strádal. He is one of the seniors of the staff in this Department; he works there since May 2001 and has tested out all relating activities so is well qualified to understand customers demands as well as warehouses needs. He handles alone an assortment of frozen foods for Ahold and Plus Discount, purchases for the Company in tens of millions Czech crowns and, at the same time, he is responsible for the best turnover of stock on hand complying with merchandise warranty terms. Another member of the said Department since September is Adam Jílek, taking care of the overall purchasing according to needs of Billa of chiled as well as frozen goods and frozen goods for Norma. Due to a number of differences as to the terms, especially with respect to suppliers from abroad, he has to face diversity in terms of deliveries and demands of clients. The third, a junior member of this staff in Purchasing Department, is Roman Hakl. He has been gaining experience in SAP with another Department of our Company since June 2001, which he now benefits from by transferring to our Department in 2003 and taking over responsibilities of providing for purchase of chiled goods for Plus Discount, with a great extent to and demandingness of fresh and cooled goods. Customer Service has progressively grown from a base of the Company service platform. It has gradually been formed to its present set up, went through various stages with great degree of tasks demandingness. Customer Service has been a starting point for our several current managers or colleagues where they had gained their experience in a number of know-how and skills (e.g. Aleš Smejkal Cold Storage Processes Manager, Jan Turek P & G Manager, Filip Mikolajčák - SAP Department and also P. Krejčíková and S. Dubová, etc.). As the activities and services to clients are subject to changes, the form of Customer Service shall change accordingly. At present, we stand on a threshold of other changes initiated by termination of the logistics for one of our partners. This is a reason for this transformation which shall open more opportunities to members of this Department as well as, maybe, possibilities for members of the Company other Departments staff. Autor/Author: Karel Sekula

7 InterHOPI Team InterHopi: Ing Jan Volný, zleva/on the left - Monika Banášová, Michaela Janoušková, Eva Mizerová a Michal Paršo Představujeme Oddělení InterHopi když začneme od Adama InterHopi jako vnitřní jednotka v rámci firmy Hopi byla zřízena v první polovině roku Od počátku svého vzniku působila v areálu v Klášterci nad Ohří jako relativně samostatná skupina lidí se svým skladovým, fakturačním a obchodním zázemím. Jejím základním úkolem bylo sloužit, v té době dynamicky se rozvíjejícím nadnárodním sítím, na úseku dovozu zboží z evropských, ale především mimoevropských regionů. Na základě profesionální znalosti komplikované a zrádné veterinární a celní legislativy pak zajišťovat svým obchodním partnerům (Plus Discount, Penny Market aj.) bezpečný a plynulý přísun požadovaného zboží. Další neméně významnou součástí činnosti bylo a do dneška zůstává, obchodní zastupování kvalitních zahraničních, ale i tuzemských výrobců. Zcela pochopitelně se jako první stali našimi obchodními partnery ti, kteří jsou naší firmě nejbližší, se kterými firma HOPI spolupracuje od svého vzniku, firma Houdek se svými neopakovatelnými uzeninami a firma Erdinger jako výrobce kvasnicového piva (spolubojovník a nadšenec, šířící po boku pana Houdka seniora slávu fotbalu Bayernu Mnichov). Dále se pak rozšiřoval počet dodavatelů z Evropy i z České Republiky. Celkový počet nabízeného sortimentu se v roce 2000 a 2001 zvýšil bezmála na 300 položek. Také okruh odběratelů se v této době významně navýšil. Kromě mnoha menších odběratelů jsme, více či méně úspěšně, obchodovali se všemi nadnárodními obchodními sítěmi. a pak nastal velký třesk V etapě raketového rozvoje logistické činnosti v rámci firmy Hopi a po dobudování skladového komplexu v Jažlovicích, bylo jen otázkou času, kdy se i činnost a působiště InterHopi přiblíží obchodnímu centru a bude využito i vnitrofiremní synergie, kterou nabízelo již plně funkční jažlovické zázemí. Začlenění InterHopi do soukolí jažlovického hodinového stroje přineslo nesporná pozitiva. Skladové procesy převzali profesionálové a seskupení InterHopi, mělo po redukci obsluhovaných partnerů i sortimentu, prostor k rozvoji perspektivních obchodů. Přechodem do nového působiště však nastal vleklý personální problém při budování zcela nového, funkčního kolektivu. To však dnes můžeme považovat již za minulost. a nyní směr: stabilita-prosperita. Dnes se naše hlavní aktivity větví do dvou směrů. Především je to činnost pro firmu Makro - Metro, kde sehrává InterHopi roli import brokera. Pro našeho největšího partnera pokrýváme celý prostor dovozů zboží především pak zboží vyráběné mimo území ČR pod privátní značkou Metra. Archu import brokera neřídí biblický Noe, ale rukou stejně odhodlanou Michal Paršo. V podpalubí je stále velký pohyb více než dvaceti dodavatelů z celé Evropy a bezmála 300 artiklů zboží, které musí být stále k dispozici, ale jeho zásoba nesmí přesáhnout 14 dní, aby naší pomyslnou archu nepřetížila. Olivová ratolest, tedy služebně nejmladší z obchodního týmu, je paní Michaela Janoušková, která se stává pro kormidelníka nadějí čistoty dat a toku přesných informací všemi směry a stará se o dodávky mraženého a nezávislého obchodního sortimentu pro firmu Makro - Metro. Stávající obchodní aktivity k ostatním obchodním partnerům Ahold, Delvitu, Normu, Penny Market, Globus aj. na straně jedné, a dodavatelské firmy Houdek, Zimbo, Rugenwalder, Merano spek aj. na straně druhé, spolehlivě hlídá a propojuje slečna Monika Banášová. Velkým koštětem na palubě vládne slečna Eva Mizerová. Její nesnadný zápas s administrativním šimlem a mnohdy starou špínou salda, dodacích listů a faktur pak umocňuje nebo snižuje úspěšnost plavby celého úseku InterHopi. A rozřešení na závěr. Oddělení InterHopi ač svým významem mravenec ve srovnání se svým sousedem Ezopem, moudrou a významnou logistikou, bylo-je-a věříme, že bude nedílnou součástí Knihy geneze firmy Hopi na její cestě k dokonalosti a neporazitelnosti Davida. Již několik let se oddělení InterHopi při své plavbě bouřlivými obchodními vodami podílí na tvorbě ročního HV firmy Hopi více než 10% a svůj směr k Araratu je odhodláno i nadále udržet. We introduce InterHopi Department To start from square one InterHopi as an internal unit within Hopi Company has been established in the first half of Since the beginning of its establishment, it has carried out its activity at the Complex in Klášterec nad Ohří as relatively an independent group of people with its own warehousing, invoicing and business rear. Its fundamental task has been to serve dynamically developing supranational networks then on rise, primarily in the field of merchandise import from European and out-european regions. Based on professional knowledge of complicated and tricky veterinarian and customs legislation it then provided safe and smooth supply of the required merchandise for its business partners (Plus Discount, Penny Market, etc.). Another important part of its activity, not less important until this day, was and continues to be a business representation of brands of the quality international and local producers. Quite understandable is that our very first business partners have become those closest to our Company and with which HOPI collaborates ever since its establishment, i.e. Houdek Company with its unique processed meat and Erdinger Company as a producer of yeasty beer (fellow combatant and buff spreading around the fame of Bayern Munich next to Mr. Houdek Sr.). The number of suppliers from Europe and Czech Republic has then continued to increase. The total number of an offered assortment had been increased by nearly 300 items in 2000 and The circle of customers at that time has substantially increased as well. In addition to many smaller customers, we have, more or less successfully, done business with all supranational department store networks. And a big bang occurred In a stage of racketeering development of the logistics activity within Hopi Company and after building a warehouse complex in Jažlovice, it was only a matter of time as to when the activity and place of action of InterHopi gets closer to the business center and the inter-company synergy gets utilized as already offered by the fully functional Jažlovice setting. The incorporation of InterHopi into a gear of the Jažlovice clockwork has brought in the undisputable pros. The warehousing processes have been taken over by professionals and InterHopi group, having so a room for development of perspective business following reduction of serviceable partners and assortment. By transfer to a new place of business, a dragging human resources problem has occurred in building a completely new, functional team. Nevertheless, this is behind us and the past for us now. And now a new direction: Stability-Prosperity. At present, our main activities branch out into two directions. First of all, this is the activity for Makro Metro where InterHopi plays the important role of an import broker. We cover for our biggest partner the entire area of importers of goods, primarily merchandise producer outside the Czech Republic territory of a private brand of Metro. The ark of the import broker is not controlled by the biblical Noah but the identically powerful hand of Michal Paršo. The lower deck keeps busy at all times due to more than twenty suppliers from all over Europe and almost 300 articles of merchandise to constantly be available, but the stock of which must not exceed 14 days in order not to overload our imaginary ark. The junior of the sales team is Mrs. Michaela Janoušková, being the hope of correctness of data and flow of precise information all directions for our steersman, handling and taking care of supplies of frozen and independent business assortment for Makro-Metro. The current business activity directed to other partners in business - Ahold, Delvita, Norma, Penny Market, Globus, etc. on one hand, and suppliers - Houdek, Zimbo, Rugenwalder, Merano spek, etc. on the other hand, are reliably watched over and interconnected by Ms. Monika Banášová. Ms. Eva Mizerová is in control of the deck by using her big broom. Her uneasy fight with a red tape and often old dirt of balance, delivery notes and invoices intensifies so the success rate of the voyage by InterHopi. Solution in conclusion. InterHopi Department, although an ant by its importance in comparison to its neighbor Aesop, the wise and important logistics, it has been, is, and we are confident, it shall be an integral part of Hopi Company Book of Genesis on its way to perfectiveness and invincibility of David. InterHopi Departments participates in its voyage through stormy waters for a several years now contributing by more than 10% to the annual economic results of Hopi Company, and it is determined to maintain its direction towards Ararat. Autor/Author: Ing. Jan Volný 7

8 Vizitka Víme, kdo nás řídí? Představení jednoho z manažerů: Karel Sekula Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám pana Sekulu, který je zodpovědný za útvar zákaznického servisu. HOPÍK: Ve společnosti HOPI jste zaměstnán od dubna Jaký byl Váš profesní vývoj? Pan Sekula: To tak hrozně letí?! teprve s ohlédnutím si uvědomíme, jak nevnímáme čas, ani ostatní souvislosti. Po svém aprílovém nástupu jsem se sotva stačil rozkoukat a zanedlouho měl přijmout zodpovědnost za distribuci prvních 11 prodejen Plus Discount, prováděnou ze středisek v Klášterci a Měšicích u Prahy. Bez zacvičování naskočit do pravidelných, týdenních obchodních jednání u zahraničního partnera, s ním novou, odlišnou strukturu a přístup, spolu s pí. Milerovou zvládnout nákup, zejména náročnost přesných odhadů a prodejnosti zboží, rytmus, nejlepší záruční lhůty, vychystávání podle objednávek prodejen a dodávky přímo na rampy filiálek. K tomu trochu obchodních aktivit ve formě importu od několika zahraničních dodavatelů řekněme předchůdce InterHOPI. Za pár měsíců přišly další velké výzvy - řízení nově vzniklého subjektu MP 2001, který oddělil logistickou činnost pro Plus Discount od vlastních obchodních aktivit HOPI a systému C&C, reorganizace nákupu, ale především rostoucího provozu, tj. skladových činností na obou platformách, spolupráce na organizaci dopravy s jejím jediným pracovníkem p. Kosnarem. Následovala nová zadání - služba pro dalšího významného partnera, spol. Zimbo Czechia, kterému jsme v synergii se stávajícími činnostmi pokryli potřeby jeho prodejen a zefektivnili ekonomiku. Když jsem byl přibližně v této době osloven otázkou, zda-li půjdu s firmou do Prahy, ani jsem netušil, jak brzy ta zásadní změna přijde a věci dostanou rychlý spád. Mezitím jsme operativně vybudovali novou platformu pro suché zboží moravským prodejnám Plus Discountu a rozběhli její provoz. Mně navíc přibyla náročná distribuce pro Danone, a s další změnou platforem a přeskupování činností došlo i na první přesuny pracovníků. S otevřením nového logistického centra v Jažlovicích a novými procesy přišla mladá garnitura z vysokých škol, nám se klienti rozrostli o Billu, pro jejíž činnosti jsme už tým MP 2001 posílili o nové tváře. Postupně se prokousávali náročností nových procesů, zejména přišel SAP, a s ním do té doby netušené komunikační a analytické možnosti. Zase jsme dokázali poskytnout zákazníkům něco navíc: soubor kvalitních informací v rámci reportingu a množství individuálních poznatků, důležitých i pro jejich řízení a rozvoj. Při vstupu dalších partnerů do logistické činnosti (takřka bleskovém převzetí společností Ahold a Julius Meinl) následovalo další strukturování společnosti HOPI rozdělením na skladové procesy, úsek dopravy a já jsem byl pověřen vytvořením Zákaznického servisu s centrálním nákupem. Základní údaje: Jméno: Funkce: Věk: Stav: Znamení: Karel Sekula Manažer oddělení zákaznického servisu 54 let ženatý Vodnář HOPÍK: V současnosti jste vedoucím oddělení ZÁKAZNICKÝ SERVIS. Za co zodpovídáte? Pan Sekula: Základním principem je starat se o spokojenost našich zákazníků v souladu s jejich vlastními představami, to vše skloubit s potřebami naší společnosti, se zájmem a zaměřením k cíli, kterým je udržení ekonomicky vyváženého chodu a vysoké výkonnosti firmy. Vedle rutinního provozu je pak dalším cílem společně hledat nové formy spolupráce a rozvíjet činnost. Mým úkolem v pozici vedoucího odd. zákaznického servisu je jednak vlastní, přímá komunikace s partnery v základních otázkách spolupráce, při tvorbě rámce služby, sjednání podmínek a kalkulace ceny, jednak zodpovědnost za realizaci jednotlivých úkolů a procesů, a to přímo, prostřednictvím svého týmu nebo přenesenou odpovědností jiných oddělení. Řízení a koordinace činností jednotlivých úseků - kmenových dat, nákupu a servisu - zahrnuje obsáhlou agendu od administrativního zpracování podkladů, sběru zákaznických objednávek, přes nákup a řízení zásob zboží až po monitorování vlastních expedovaných dodávek a řešení případných reklamací a platebního salda. (viz. Představení Zákaznického servisu na str. 4-6). Ke standardně vykonávaným činnostem mých spolupracovníků patří také úloha spolehlivého komunikačního uzlu mezi našimi partnery a HOPI, napříč všemi odděleními společnosti. Možná si ani plně neuvědomujeme obrovský rozměr našich služeb, poskytovaných širokému spektru klientů, jak se váže na jednotlivé činností všech oddělení. Pro zjednodušení: aby partneři nehledali své protihráče druhé strany, jsou jejich potřeby soustředěny na kontaktní osoby zákaznického servisu, kteří jim zajistí kvalifikovanou pomoc či službu, ať z odd. dopravy, ze skladů, z účtáren, kteří jim zprostředkují příslušné informace či podklady z projektového útvaru a IT odd., popř. napojí v náročnější odborné tématice napřímo. Příslušný manažer musí mít na zřeteli jak zájem klienta, tak vlastní firmy, přitom se často rozhoduje na základě naprosto protichůdných informací. Bez kvalitního teoretického základu, dokonalé znalosti procesů, objektivního posouzení, potřebné intuice a schopnosti rázně rozhodnout by nemohl existovat. Kvůli odlišnostem a nárokům práce svých kolegů v oddělení je pro ně nezbytné se neustále zdokonalovat odborně i jazykově. Nutnost komunikovat v angličtině i němčině je už nezbytností pro každou pozici. Každý člen Oddělení zákaznického servisu je odborníkem na svém místě, a z pohledu zastupitelnosti musí zvládat i činnosti svých spolupracovníků, orientovat se v jejich problematice. A já cítím, že náš tým hraje spolu, že rozumí nejen své práci, potřebám společnosti, ale i sobě navzájem. Přál bych všem, aby měli možnost spolupracovat se stejně naladěným souborem, se stejným zaujetím. HOPÍK: Co považujete na Vaší práci za nejobtížnější? Pan Sekula: Možná by většina spíš očekávala nářky nad složitostí současného konkurenčního prostředí, náročností vyjednávání s partnery nebo tzv. objektivní příčiny. Nemyslím si to. V takovém světě samozřejmě není jednoduché uspět, ale je třeba vždy zůstat objektivní, porozumět i druhé straně. To, co od nás partner očekává v dlouhodobém pohledu není jen stabilně držet kvalitu, ale být flexibilní a přicházet s novými nápady a výhodami pro něho. Pokud obě strany hrají podle vyhrát a nechat vyhrát, a chtějí najít shodu, obvykle se to podaří. Chceme přece být na trhu trvale, ne zlomit jednoho a pak zmizet. V zákaznickém servisu stojíme na pomyslné hranici mezi vlastními lidmi a partnery. Trochu schizofrenní pozice. Venku tvrdě hájíme své zájmy a doma zas vypadáme jako advokáti druhé strany. Ale jinak to nejde. Za dobu své působnosti v HOPI registruji pozvolný 8

9 Business card posun, který sebou přináší dynamický růst firmy. Mluvím o tzv. přístupu velkého hráče. V počátcích se nemávlo rukou nad tím, že kolega něco vypustil, nedotáhl, nedocenil. Ctižádostivě každý bojoval o naši pověst. Proto je i dnes pro mne nesmiřitelné tolerovat laxní přístup některých lidí, bez ohledu na pozici ve společnosti, nevšímat si nedostatků, vzniklých z neporozumění, neochoty nebo dokonce s hrubé nedbalosti. To podle mne dál zůstává obtížným úkolem. HOPÍK: Co se Vám na Vaší práci líbí? Pan Sekula: Přirozeně asi většinu z nás motivuje práce ve společnosti, kde se něco děje - v tom pozitivním slova smyslu. Zpočátku mě fascinovalo, jaké možnosti poskytuje volnost tzv. malé firmy, pro operativní a flexibilní přístup ke každému partnerovi. Důležitým poznáním bylo držet se vytčeného cíle, ale i možnost operativně měnit prostředky a způsob k jeho dosažení, bez tzv. nalajnovaného, dogmatického předpisu při hledání správné cesty. Mít náročné cíle, neuspokojit se, ale pracovat na růstu. V naší branži stoprocentně platí, že kdo chvíli stál, stojí opodál. Ta velká odpovědnost za práci mnoha lidí zavazuje, ale zrovna tak motivuje. Je inspirující neustále hledat nové a přitom neopomíjet dávno prověřené postupy, využít zkušeností. Otevírat další možnosti spolupráce, vést jednání se stávajícími či novými partnery a dodavateli jak v tuzemsku, tak v evropském měřítku. Není již v našem okolí země, ze které bychom neměli hned několik partnerů, se kterými úzce spolupracujeme. Takto různorodá činnost a každodenní řešení nových situací přináší do práce kreativitu, nové impulsy, výzvu poprat se o výsledek. Myslím, že i proto je tady také tolik mladých lidí, že je tady cítit opravdový zájem a chuť. Že firemní motto - poskytovat našim zákazníkům takovou službu, aby byli hrdí na to, že jejich partnerem je firma HOPI není formálním přáním, ale faktickým zájmem většiny! HOPÍK: Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Pan Sekula: Od svých začátků v HOPI si dobře uvědomuji způsob práce a vedení společnosti. Jasně formulované cíle, striktní řízení firmy tzv. přes čísla, možná netradiční přístup k distribuci a úžasnou pracovitost všech článků. Dostal jsem zde příležitost aktivně se účastnit všeho dění. Počátky logistiky šité na míru s jejími novými prvky, které jsme spoluvytvářeli na českém trhu, nebyly ještě tolik obvyklé a naše počínání provázely skeptické úvahy z mnoha stran. S rostoucím počtem významných partnerů a jejich výsledky stoupalo i hodnocení naší práce od odborné veřejnosti. Stálo nás to hodně sil, a já věřím, že i mým přičiněním a přístupem jsme všechny přesvědčili. Logistika je kolektivní disciplína, proto se domnívám, že respekt a uznání mnoha velkých evropských partnerů opravňuje k sebevědomí především společnost jako celek, byť dílčí výkony jednotlivců jej jistě hodně ovlivňují. Stále máme laťku nastavenou dost vysoko, a mám-li možnost spolurozhodovat a jednat s vrcholovými manažery významných společností, beru to jako pokračování dříve započaté cesty. A je-li člověku přirozené nespokojit se s průměrem, musíme pokračovat dál a neusnout na občasných vavřínech. HOPÍK: Jak si představujete ideálně strávený pracovní den? Pan Sekula: Jsem po zkušenostech realista, byť optimistický. I optimista by měl vnímat, že ideál se s realitou nesmiřuje. Ale určitě bych měl radost z očekávaného, cíleného stavu, kdy všechno funguje: máme jasno o každé službě, zákazníci objednávají jak diví, my jsme s to dodávat s optimální servisní úrovní bez zbytečného utrácení, auta dojedou na čas a fakturace běží jak na drátkách. A protože obchod je uzavřen až jsou peníze na účtu, tak by bylo příjemné hlásit majiteli, že všichni zaplatili. HOPÍK: Děkujeme za rozhovor. Introducing one of the managers: Karel Sekula We decided to introduce to you another colleague, Mr. Sekula, the manager who is responsible for the Customer Service. HOPÍK: You are with HOPI since April What is your professional growth like? Mr. Sekula: Time passes by so fast?! We only notice by reconciliation that we neither recognize time passing nor other relations. After my April hire, I have barely had a chance to get acquainted, and a while later I had to assume responsibility for distribution of first 11 Plus Discount outlets carried out from centers in Klášterec nad Ohří and Měšice near Prague. Without much training to get into regular, weekly business meetings with an international partner, a new, different structure and approach, all this gets handled by me together with Mrs. Milerová. Especially demadingness of precise estimates and goods marketability, rhythm, best expiration (warranty) terms, preparation based on orders of different outlets and deliveries directly to affiliates ramps. In addition, a bit of business activities in the import firm from several international suppliers let s say from the predecessor of InterHOPI. A few months later, other two new challenges has come across management of a newly established entity - MP 2001 having separated the logistics activity for Plus Discount and the own business activities of HOPI and C & C System, purchasing reorganization, but mainly, increasing operations, i.e. warehousing activities at both levels, cooperation in organization of transport with its only member of staff, Mr. Kosnar. New instructions have followed service for another key partner, Zimbo Czechia, to which we have made the economy more effective in synergy with the current activities covering needs of its shops. At about that time, when I have been asked a question whether I will move to Prague with this firm, I have had no idea how soon such substantial change shall be on the table and things get moving fast. In the meantime, we have operatively built a new platform for dry goods for Moravia based companies of Plus Discount and put its business in operation. In addition, I have been added a demanding distribution for Danone, and along with another change in platforms and regrouping activities, even first moves of the staff occurred. Together with opening the new logistics center in Jažlovice and new processes, a young group of people leaving colleges has joined, our clients expanded by Billa due which we already have strengthened the MP 2001 team by new people. Gradually, this new staff has worked its way through demadingness of new processes, especially SAP and the unheard-of-communication and analytical opportunities along with it. We have managed again to provide the customers with an added value: a file of the quality information within reporting and quantity of individual knowledge important for their management and development. At entry of other partners to the logistics activity (almost immediate Basic data: takeover of Ahold and Julius Meinl), another HOPI Company structuring occurred Name: by division Karel Sekula to warehousing processes, Position: transport Customer department, Service and I have been Manager authorized to create Age: Customer 54 Service with central purchasing. Status: married Zodiac: Aquarius Do we know who leads us? Continuation or page 10 9

10 Business card Do we know who leads us? Introducing one of the managers: Karel Sekula HOPÍK: At present, you are CUSTOMER SERVICE Manager. What are you responsible for? Mr. Sekula: The basic principle is about taking care of the satisfaction of our customers in compliance with their own ideas, to be able to merge it in accord with needs of our Company, all this in the interest of focusing on the aim which is to maintain the economically balanced operation and high performance of the Company. In addition to a routine operation, our aim is also to mutually look for new forms of collaboration and develop the activity. My job description as Customer Service Manager is the own direct communication with partners as to the general issues in creation of the service structure, agreements on terms and price calculations, responsibility for realization of single tasks and processes directly through my team or by means of transferred liability of other Departments. The control and coordination of activities performed by the other Departments essential data, purchasing and service include an extensive agenda from administrative compilation of source material over purchasing and stock control up to monitoring the own expedited supplies and solution of claims, if any, and payments balance. (See Introduction of Customer Service on page 4-6). To the activities of my colleagues performed on regular basis also belongs the role of a reliable communication node between our partners and HOPI, across all Departments of the Company. Perhaps, we even not fully realize an extensive scope of our services provided to a wide range of clients, how it is linked to different activities of all Departments. For sake of simplicity: In order for the partners not to search for their counter players of the other party, their needs are addressed to contact persons of Customer Service providing them with qualified assistance or service, whether from Transport Department, warehouses, accounting departments, procurement of relevant information or source material for them from Projecting Department and IT Department, or make a direct contact in case of a more specific or complicate matter. The appropriate manager must take in consideration the interest of the client as well as the interest of the own firm, and at the same time, often make decisions upon absolutely conflicting information. It could not exist without the quality background, perfect knowledge of the processes, fair review, necessary intuition and ability to make firm decisions. Due to differences and demands of work by my colleagues in the Department, it is necessary for them to keep improving themselves in the field of skills as well as command of Přísloví / Proverb Stáří se má ctít, mládí bránit. (Německé přísloví) Old age should be respected, young age defended. (German proverb) languages. The necessity to communicate in English and German is deemed inevitable nowadays for any position. Each member of Customer Service Department is an expert at the right place, and from the view of substitution, it has to be able to handle also activities of its colleagues, be able to find direction in their issues. And I feel that our team plays together that it does understand its work, needs of the Company as well as one another. I wish for all to get an opportunity to work with the same excited team and extent of involvement. HOPÍK: What do you consider most difficult in your job? Mr. Sekula: Perhaps, the majority would expect complaints over complexity of the present competitive environment, demandingness as to negotiations with partners or the so-called objective causes. I do not think so. Certainly, nothing comes easy as to the success in this world; nevertheless, it is necessary to have understanding for the other party, too. What it is expected from us by our partners long-term is not only to stabilize the quality, be flexible and bring in new ideas and benefits for them. If both parties play according to the rule of win and let to win, and want to come to an agreement, they usually manage to do so. Thus we want to be players on the market for good and not to break one and disappear. As to the customer service, we stand at an imaginary breakpoint between the own staff and partners. A bit schizophrenic position We strongly defend our interests on the outside and we appear at home as advocates of the counterparty. However, it cannot be otherwise. Over the term of my engagement with HOPI, I register a slow move initiated by dynamic growth of our Company. I speak of the so-called big player approach. At the beginning, the attention has been paid to a colleague having failed, not followed up, underestimated something. Everyone was motivated to fight for our reputation. For me it is unbearable to tolerate any vague attitude on the part of some people, regardless the position in the Company, not to notice deficiencies arisen from misunderstanding, unwillingness or even gross negligence. According to me, these issues remain a difficult task. HOPÍK: What do you like about your work? Mr. Sekula: Naturally, the majority of us get motivated by working for a company in action in the positive meaning of the word. At the very beginning, I was fascinated as to what possibilities the freedom of a small company has to offer, operative and flexible approach towards each partner. The key knowledge has been to stick to the goal, but also the opportunity to operatively change means and methods of its accomplishment, without the so-called lined-up, dogmatic rule in searching for correct way. To set challenging goals, not to get satisfied but work on the growth. In our industry, it fully applies that who stands by for a while, stands a short way off. Great liability for work of many people is binding but also motivating at the same time. It is inspiring to constantly look for new, and not to omit processes verified long time ago, apply the experience. To open new possibilities of collaboration, negotiate with current or new partners and suppliers at home as well as on the European scale. There is no country within our vicinity where we would not have several partners we closely work with at the time. The activity so diversified and solutions of new situations taken on daily basis bring creativity, new impulses and challenge into the work to fight for results. I believe that this is why a lot of young people work in our Company because the genuine interest and courage can be felt in here everywhere. The Company message To provide our customers with such service so they are proud to have Hopi Company for their partner is not only a formal wish but in fact, the interest of the most of us! 10

11 Perličky z historie / Interesting particles of history HOPÍK: What do you consider your biggest professional success? Mr. Sekula: Since my beginnings in HOPI, I well realize the method of work and Company management. Clearly defined aims, strict Company supervision, the so called through numbers, maybe, a bit nontraditional approach as to distribution and immense work diligence of all links. I have been given the opportunity here to actively participate in all courses of events. The beginning of the custom-made logistics with its new elements we have participated in creating the Czech market, have not been as usual then, and our course of action has been commented in skeptical concerns from all over the place. With growing number of important partners and their results, the evaluation of our work from the professional public has risen. We have worked very hard on it and I am convinced that even my contribution and attitude have contributed to showing all we can do it. Logistics is a collective discipline therefore I feel that the respect and recognition of many big European partners entitles us to be self-confident primarily as the Company as in a whole although partial performance of the individuals has definitely a great effect on it, too. We keep our aims quite high, and if I get the opportunity to co-decide and negotiate with top managers of the key companies, I take it as a continuation of the already commenced process. And if it is natural to one to get dissatisfied with average, we have to go on and not to rest on one s occasional laurels. HOPÍK: What is your idea of an ideally spent business day? Mr. Sekula: After having gained the experience, I am realistic although optimistic. Even optimist should perceive that the ideal does not reconcile with the reality. Nevertheless, I would definitely be happy from unexpected, targeted state where everything works correctly: we have a clear idea about each shift; customers sent in orders like crazy; we are able to deliver at the optimum service level without any unnecessary waste of money; cars come in on time and invoicing runs great, and because a deal is closed as late as the funds are on the bank account, it would be great to report to the owner that all customers have made their payments up to date. HOPÍK: Thank you for the interview. Přísloví / Proverb Dej nám, Bože, tři dary: smělost, vyrovnanost, rozum. Smělost na to, abychom změnili věci, které se změnit dají. Vyrovnanost na to, abychom se dokázali smířit s tím, co změnit nelze. Rozum na to, abychom mezi těmi věcmi dokázali rozlišovat. (Židovské přísloví) Give us Oh, Mighty, three gifts: courage, serenity, intellect. Courage for changing things we can change. Serenity for coming to peace with what we cannot change. Intellect for being able to distinguish between the two. (Jewish proverb) První vozidlo HOPI - Avia - Karlovy Vary (1992) The first car of HOPI - Avia - Karlovy Vary (1992) První truck HOPI - Klášterec nad Ohří (1994) The first truck HOPI - Klášterec nad Ohří (1994) Vozový park Klášterec nad Ohří (1995) Truck fleet Klášterec nad Ohří (1995) Rychle se rozrůstající vozový park Klášterec nad Ohří (1997) Quickly increasing truck fleet Klášterec nad Ohří (1997) HOPI Truck Fleet Vozový park HOPI 11

12 Firma HOUDEK Firma HOUDEK V roce 1926, před více než 81 lety, založili bratři Robert Houdek sen. a Rudolf Houdek sen. malé řeznictví na území Čech. Ihned od jeho založení byla jeho výroba založena na tradici a mnohotvárném zpracování uzenin a masových specialit. Předně to byl originální Houdek Kabanos, který je dodnes oblíben pro své zvláštní složení přidaného koření. Houdek Kabanos je podle této rodinné receptury nadále vyráběn a jeho speciální chuť je myšlenkou Roberta Houdka. Pro firmu Houdek je kvalita jejich vyráběných produktů na prvním místě již od začátku jejího vzniku. Toto dokládá stoupající poptávka a dodávky těchto specialit do vzdálenějších míst. Tak roste z malého řeznictví velmi rychle závod s 300 zaměstnanci. V období druhé světové války byla ale výrobna zcela zničena. Bratři byli nuceni zanechat tu vše a začít zcela od začátku. Zároveň se cesty obou bratrů oddělují. Robert Houdek se stěhuje do města Eisenach/Thüringen a staví obchod, kde prodává maso. Druhý bratr, Rudolf Houdek, kupuje železniční vagón plný vyřazených bot, spravuje je a dále prodává. Po nějakém čase, přesněji v roce 1949, ale Rudolf Houdek, s nahospodařeným ziskem z předchozí činnosti otevírá řeznictví ve městě Starnberg, blízko Mnichova. Toto řeznictví postavil se svým synem 16-letým Rudolfem. Krátce nato následuje svého bratra do Bavorska Robert Houdek a společně organizují regionální prodej svého originálního kabanosu. Brzy otevírají závod a řetězec obchodů v okolí Starnbergu. První produkční budova se nacházela na ulici Moosstrasse 8 ve Starnbergu. Stala se odrazovým můstkem a základním kamen pro další vývoj. Firmě Houdek se dařilo, a proto mohla po nějaké době rozšířit svoje produkty. Na trh přichází s bavorskou specialitou Weisswürste (bílé párky), Leberkäse a se salámovými specialitami. Ale Original Houdek Kabanos zůstal i nadále pilířem jejich sortimentu. Obchod ve Starnbergu zažil velký rozvoj. Kapacita továrny již nestačila a tak byl otevřen druhý závod v Glonntal/Oberbaeyrn. Specializoval se na salámy přirozeně zrající a tzv. vysušené. Což znamená, že celá salámová výroba byla přeložena do Glonnu, ale výroba kabanosu nadále zůstala ve Starnbergu. Produkce ve Starnbergu byla rozšířena o nové třetí patro. Brzy ale ani tato investice nedává dostatečný prostor, který stále narůstající produkce potřebuje. Stavba třetího závodu proto nenechala na sebe dlouho čekat. Houdek Arzberg GmbH byl na světě. Závod v Arzbergu představuje vysoce moderní zpracování masových produktů. V Arzbergu je soustředěna produkce bavorských lahůdek, originálního kabanosu a dalších produktů. Výroba tak byla rozdělena do dvou míst, a to do Glonnu a do Arzbergu. Stanberg je již jen správní a odbytové místo. Dnes tato tři místa tvoří moderní, internacionální industriální závod s více než 800 zaměstnanci - zastřešené jménem DIE RUDOLF UND ROBERT HOUDEK GmbH. V jejím čele stojí již třetí generace. Druhou generací je Dr. Wolfgang Houdek a Rudolf Houdek, kteří předali firmu svým synům, Rudolfovi a Robertovi. Pilíře firmy HOUDEK Rudolf und Robert Houdek GmbH Houdek Arzberg GmbH Glonntaler Fleischwaren GmbH More than 81 years ago, in the year 1926, brothers Robert Houdek Sr. and Rudolf Houdek Sr., have opened a small butcher shop in Bohemia. Ever since the opening, meat production was based on tradition and multiplepurpose production of processed meat and meat specialties. Primarily, the Original Houdek kielbasa ( Houdek Kabanos ) is popular until these days for its special spicing. The Houdek kielbasa is produced based on the family recipe and its special flavor is an idea thought out by Robert Houdek Sr. The quality of the produced meats is the priority for Houdek Company ever since the beginning of the business. This is documented by raising demand and supply of the specialties to more distant areas. The small butchery was rapidly becoming a firm employing 300 members of staff. Over the course of the Second World War, the production plant was completely destroyed. The brothers were forced to leave everything and start from the very beginning. At the same time, the ways of the brothers divide. Robert Houdek Sr. moves to Eisenach/Thüringen and builds a shop selling meat. The other brother, Rudolf Houdek Sr., purchases a railway car full of used shoes, repairs and sold it again. However, after some time, in 1949 to be specific, Rudolf Houdek Sr., opens a butcher shop in Starnberg nearby Munich using its savings from the previous business. He builds this butcher shop with his 16 year old son Rudolf Jr. Shortly thereafter, he follows his brother to Bavaria and they jointly organize a regional sale of their original kielbasa ( kabanos ). After a short of period of time, they open a plant and chain of shops in the Starnberg vicinity. The first production building has been located at Moosstrasse 8 in Starnberg. It became a starting point and fundamental base for a further development. Houdek Company has succeeded and could expand its assortment. It introduces its specialty Weisswürste ( white sausages ), Leberkäse and processed meat salami specialties to the market. The Original Houdek Kielbasa is still the core of their assortment. The butcher shop in Starnberg has undergone a great expansion. The plant capacity has not been sufficient and so the second one was opened in Glonntal/Oberbaeyrn. This second plant specialized in naturally ripening salami and the so-called dried salami. This boom has resulted in the entire salami production being moved to Glonn except for kielbasa production having stayed in Starnberg. The production in Starnberg has been expanded by adding a third floor of operation. Even this investment shortly thereafter does not provide for a space sufficient to accommodate the needs due to increasing production. Construction of the third plant has been realized and Houdek Arzberg GmbH was born. The plant in Arzberg represents the highly advanced meat products processing. The production of Bavarian specialties is concentrated in Arzberg, as well as production of the original kielbasa and other products. The production is divided into two locations, i.e. Glonn and Arzberg. Stanberg is now only the administrative and expedition point. These days, the said three locations form a modern, international, industrial plant with more than 800 employees operating under the umbrella of DIE RUDOLF UND ROBERT HOUDEK GmbH. The third generation of the Houdek family runs the business now. The second generation is represented by Dr. Wolfgang Houdek and Rudolf Houdek who have passed the business to their sons Rudolf and Robert. The HOUDEK family core Rudolf und Robert Houdek GmbH Houdek Arzberg GmbH Glonntaler Fleischwaren GmbH HOUDEK Company 12

13 HOUDEK Company Robert Houdek a Rudolf Houdek Jr. Továrna v Arzbergu / Factory in Arzberg Prezentace výrobků firmy HOUDEK Presentation of Houdek s products Data o firmě Houdek Založena 1949 Vedení společnosti Dr. Wolfgang Houdek Rudolf Houdek Robert Houdek Rudolf Houdek jun. Richard Struck Robert Schwarz Sídla Arzberg (Oberfranken) Glonn (Obeerbayern) Starnberg (Oberbayern) Firemní podíl: HOPI s. r.o. Obrat přes 100 mil. Euro Počet zaměstnanců cca. 820 Hlavní sortiment Original Houdek Kabanos Bavorské lahůdky Salámové speciality Distribuce SRN, EU Houdek Company Data Established in 1949 Company management Dr. Wolfgang Houdek Rudolf Houdek Robert Houdek Rudolf Houdek jr. Richard Struck Robert Schwarz Registered offices Arzberg (Oberfranken) Glonn (Obeerbayern) Starnberg (Oberbayern) Company share: HOPI s. r.o. Turnover Over EURO 100,000,000 Number of employees 820 approx. Key assortment Original Houdek Kielbasa Bavaria Specialties Salami specialties Distribution FRG, EU 13

14 Investiční výstavba Technická a investiční výstavba v roce 2006 Dokončení logistického areálu Gyál v Maďarsku zahrnuje II. a III. etapu. Etapa II. zvětšení centrálního skladu s kapacitou téměř palet byla dokončena a sklad v současné době přijímá zboží s určením pro centrální zásobování prodejen Praktiker. Technical and Investment Construction Development in 2006 Completion of Gyál logistic center in Hungary includes Phase II and Phase III. Phase II enlargement of the central warehouse providing capacity for almost 10,000 pallets has been finalized and the warehouse accepts now merchandise designated for Praktiker shops central stock. Dne byl předán do užívání objekt nové mrazírny v logistickém areálu HOPI Prostějov. Plánované cíle: zastavěná plocha: 5000 m 2 kapacita: 6000 palet průtočnost: 3000 palet byly splněny a tato distribuční mrazírna zahájila činnost. Vedoucím skladu byl jmenován Pavel Jedlička, který se svým 25 členným týmem zajišťuje v nepřetržitém provozu komplexní logistiku pro TESCO ČR a další partnery. Moderní provoz je vybavený manipulační technikou společnosti BT. Společnost Nedcon vybavila sklad kombinací paletových ukládacích regálů, dále regálů vjezdových a spádových. Pohyb palet je řešen otočnými a posuvnými válečkovými prvky samostatně pro příjem zboží a přesun hotových zakázek do prostoru kontroly. Automatická balící linka dokáže zabalit všechny typy palet s pořízením fotodokumentace. V letošním roce od byla zprovozněna také i v Prostějově výdejna teplé stravy. On November 16, 2006 an object of new refrigeration plant in HOPI Prostějov logistics center has been handed over for use. Planned aims such as built-up area: 5000 m 2 capacity: 6000 pallets flow: 3000 pallets have been achieved and this distribution freezing plant put into operation. Mr. Pavel Jedlička was appointed the Warehouse Manager providing the overall logistics for TESCO CR and other partners in business together with his 25-member team. The advanced operation is provided with handling equipment of BT Company. Nedcon Company has equipped the warehouse with a combination of pallet-storing shelves, entrance and catchments shelving. Movement of pallets is solved independently by turning and sliding rolling elements for acceptance of merchandise and move of orders prepared for expedition to the hall inspection area. The automated packing line can wrap around all types of pallets and provide appropriate photo documentation. Hot meals canteen has been introduced this year as well in Prostějov at February 1, Logistický sklad Gyál / Gyál logistics warehouse 14

15 Capital construction Zahájení provozu nové mrazírny logistického areálu HOPI Prostějov Start of new freezing plant operation in logistic area HOPI Prostějov Sklad obalů v Jažlovicích Packing warehouse V letošním roce od byla zprovozněna výdejna teplé stravy Hot meals canteen has been introduced this year as at February 1, 2007 Zpevněné plochy v Jažlovicích Reinforced areas Investiční výstavba / Capital construction 15

16 Personalistika Nové tváře ve firmě HOPI Vítězslav KALOUS Sekci dopravy HOPI posílil od Po absolvování přijímacích pohovorů zvítězil ve výběrovém řízení. Dnes je pravou rukou vedoucího dopravy. Do společnosti HOPI nastoupil se zkušeností jak ve skladových procesech tak v dopravě. New faces Vítězslav KALOUS HOPI Transport Department has been joined by Vítězslav KALOUS starting September 11, After undergoing entry interviews, he has come as a winner of the public tender proceeding. Now, he is the right hand of the Transport Department Manager. He joined HOPI having experience in warehousing processes as well as those of transport. Karel HOLADA Rovněž prošel náročným výběrovým řízením. Nastoupil do naší společnosti v době startu nového střediska Strančice. Zde se aktivně zapojil do řízení projektu P&G subkontrakting. Využívá zkušenosti ze skladových procesů a logistiky z posledního pracoviště. Karel HOLADA Karel HOLADA has also undergone a demanding public tender proceeding. He was hired by our Company in September 11, 2006 at the time when the Strančice new center commenced its operation. He actively participated in P&G Subcontracting Project. He successfully applies the experience gained from being engaged in warehousing processes and logistics of his most recent employer. Novinky / News Jolana SOUKUPOVÁ Po výběrovém řízení a několika pohovorech posílila řady v provozovně Strančice dne Rovněž si přinesla do naší společnosti zkušenosti s řízením podřízených které využívá na pracovišti subkontraktingu našeho nového partnera P&G. Ve skladových procesech a logistice pracuje již 6 let. Vladimír ŠLEGL Logistika, obchod, skladové procesy a řízení lidí je jeho cenná životní zkušenost. Chuť pracovat v naší společnosti zvítězila nad pohodlnějším zaměstnáním. Proto se dne rozhodl naskočit do rozjíždějícího procesu v provozu Strančice. Zde zúročuje své dlouholeté zkušenosti a pomáhá konsolidovat náročný projekt P&G. Ing. Jiří PEČ Do společnosti HOPI, s.r.o. nastoupil dne Má více než 10-ti leté zkušenosti z obchodních a manažerských pozic v logistice. V provozu Strančice je zařazen na provoz EMCO. Rovněž prošel standardním výběrovým řízením. Nyní se podílí na konsolidaci procesu. Jolana SOUKUPOVÁ After the public tender proceeding and several interviews, Jolana SOUKUPOVÁ has joined our staff of the Strančice operation on September 18, She also brought along the experience in employee supervision which she applies at the Subcontracting Department of our new partner - P&G. She works in the field of warehousing processes and logistics for 6 years now. Vladimír ŠLEGL Logistics, trade, warehousing processes and people management are valuable assets of Vladimír ŠLEGL. His attitude towards working with our Company has won over more comfortable job. He decided to jump on and join the Strančice operation train on October 16, He benefits there from his long-term experience and assists in consolidation of the demanding P & G Project. Ing. Jiří PEČ Ing. Jiří PEČ has been hired by HOPI, s.r.o. on November 13, He has more than 10 years of the experience in working at sales and on managerial positions in logistics. He works at EMCO of the Strančice operation. He has also undergone the public proceeding for the position and won. He presently participates in the consolidation process. Renata DVOŘÁKOVÁ Její dlouhodobější zkušenost z pozice směnového mistra je přesně to co od využívá v rámci provozu Strančice na pracovišti subkontraktingu P-G, Za krátkou dobu se v náročném procesu rychle orientuje a pomáhá v řízení pracovní činnosti podřízených zaměstnanců. Renata DVOŘÁKOVÁ Rather long-time experience of Renata DVOŘÁKOVÁ in position of a shift master is exactly what she benefits from since December 11, 2006 at P & G Subcontracting, a part of the Strančice operation. She quickly got to know the ropes in demanding environment and assists in supervising employees activities of a subordinate staff. Přísloví / Proverb Gram praxe je lepší, než tuna teorie. (Indické přísloví) A gram of practice is better than a ton of theory. (Indian proverb) 16

17 Human Resources Dotazy našich zaměstnanců Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení Jak se promítá do denní pracovní činnosti nová úprava Zákoník práce? Nový zákoník práce je zásadní norma v pracovně právním vztahu. Jejím cílem je soulad pracovněprávních vztahů v ČR s normou EU. Skutečnost je však v praxi taková, že tato norma má řadu chyb, se kterými se musí zaměstnavatel vypořádat. Hned po novém roce provedl vedoucí personálního oddělení školení všech vedoucích zaměstnanců s cílem aplikovat tuto novou normu na podmínky společnosti HOPI. Pro zaměstnance se nic zásadního nemění. Konkrétní dotazy zodpovíme na personálním oddělení. Po změně jízdních řádů příměstských autobusů došlo k posunu spojů, komplikující dostupnost zejména zaměstnancům s pracovní dobou od do hodin. Bude toto ze strany vedení nějak řešeno? Společnost HOPI s.r.o. dlouhodobě dotuje spoj MHD č.428. Posun linek 328 skutečně zkomplikoval dostupnost do zaměstnání a ze zaměstnání pro některé naše zaměstnance. Tento problém je řešen s dopravcem a je přislíbeno řešení od Zaměstnanci mohou využít bezplatně náš HOPI AUTOBUS, který vozí zaměstnance z ubytoven na provozovny v Jažlovicích a ve Strančicích. Personální oddělení společně s vedením dopravy řeší i pomoc zaměstnancům, kterým se zhoršila dostupnost změnou jízdního řádu linky 328. Mohou zaměstnanci HOPI, s.r.o. využívat autobus HOPI i pro cesty které nesouvisí s pracovní činností? Jedná se o autobus smluvních dopravců na trase Strančice - Jažlovice - Opatov a zpět. Autobus může být využit v případě, že to neomezí zaměstnance, kteří jdou na směnu nebo ze směny. To samé platí i pro HOPI AUTOBUS. Jeho zavedením se zlepšila dostupnost zaměstnanců z ubytoven, kteří se potřebují dostat zpět za centra Prahy po hodině. Zde je možno využít volnou kapacitu spoje ve hod., kdy se vrací z Opatova do Jažlovic po té co odvezl zaměstnance na stanici Metra z odpolední směny. Při tak velkém počtu zaměstnanců, které HOPI, s.r.o. má by mohl EUREST zabezpečovat jedno dietní jídlo? Bude řešeno ve spolupráci se společností EUREST. Questions asked by employees Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager How does new Labor Code regulations reflect daily employee s activity? New Labor Code is a fundamental standard in employment relationship. The aim of it is the compliance of employment relations in CR with the EU standard. The fact in real life is such that the said standard contains a number of errors employers have to deal with. Promptly after the New Year, Human Resources Department Manager organized a training session of the managing staff aimed to apply this new standard to the HOPI Company conditions. This means no substantial change to the employees. Specific questions will be answered at Human Resources Department. After changes to the suburban bus schedules, connections have been adjusted causing complications primarily to employees working from 7 a.m. to 3.30 p.m. Will this problem somehow be solved by the executive management? HOPI s.r.o. subsidizes connection of the public city transport- bus line No. 428 on long-term basis. In fact, the adjustment of bus line No. 328 has actually made availability of transport to and from work more complicated for some of our employees. This problem se pending solution with the transporting company and a solution is promised to be made effective March 1, Employees may use our HOPI BUS for free which provides for transport of the employees from the lodging houses to operations at Jažlovice and Strančice. Human Resources Department together with Transport Department also works on solving our assistance to those employees for which the transport availability has worsened by changes No. 328 bus line schedule. Can HOPI, s.r.o. employees also use HOPI BUS for travel not related to their employee s activity? HOPI BUS is operated by contractual transporters and runs between Strančice, Jažlovice, Opatov and back. This bus may be used in case that such use does not limit employees going to or from work. The same also applies to HOPI BUS. By its introduction, the transport availability for the employees using the lodging houses and needing to get back to the downtown area after o clock (10 p.m.) has improved. A free capacity of the bus line can be taken advantage of at hours (10.40 p.m.) when the bus runs back from Opatov to Jažlovice after having dropped at the Metro station those employees who worked the afternoon shift. Taking in consideration quite high number of employees working for HOPI, s.r.o., could EUREST provide for one dietary meal? This issue shall be solved in cooperation with EUREST Company. Přísloví / Proverb Znalost příčin je skutečná věda. (Duchovní pravdy, rčení a přísloví) Knowledge of causes is a real science. (Spiritual truths, idioms and proverbs) 17

18 Rekapitulace sportovních událostí v roce 2006 / Recap of Sporting Events in se uskutečnil, v pořadí již čtvrtý, cyklistický závod HOPI CUP 2006 Cycle race known as HOPI CUP 2006, already 4th in a row, took place on September 9, 2006 HOPI CUP se uskutečnil fotbalový turnaj SCANIA CUP Soccer tournament known as SCANNIA CUP took place on June 17, se na fotbalovém hřišti v Dobřejovicích uskutečnilo mezinárodní fotbalové utkání FC HOPI FC HOUDEK / Soccer field in Dobřejovice witnessed the international soccer match between FC HOPI and FC HOUDEK on October 7,

19 Tip na výlet / Sight-seeing tips Hrad Červený Újezd Castle Červený Újezd Jako tip na dnešní výlet jsme zvolili raritu hrad Červený Újezd. Jedná se stavbu novodobého hradu, byl postaven v letech Kde jej najdete? Na silnici E48, nedaleko Prahy, směrem na Karlovy Vary je odbočka na Unhošť (silnice č. 101), a po ujetí asi 2 km se dostanete do obce Červený Újezd, kde se hrad nachází. V interiéru hradu se nachází rozsáhlé muzeum českého venkova minulého i předminulého století a rytířský sál. Expozice zahrnuje na 4000 exponátů a ukazuje každodenní venkovský život. V muzeu jsou dílny tradičních řemesel (kovář, mlynář, pekař, řezbář, bednář, řezník, kolář, brusič, švec), obytné světničky z různých krajů (Podkrkonoší, Chodsko, Litomyšlsko, Morava, Slovensko, Chebsko) vybavené malovaným nábytkem a selskými kroji. Na hradě je i restaurace Krčma se staročeskými jídly a nápoji. Součástí hradního komplexu jsou rozsáhlé zahrady (více jak 500 různých druhů dřevin) a skanzen. Můžete si tu z blízka prohlédnout větrný mlýn, zvonici, špejchar, vinný sklípek, salaš, milíř či starý dřevařský katr. Většina staveb má přístupné interiéry s ukázkou zařízení, nástrojů a techniky pro ně typické. Součástí hradu jsou i rozsáhlé zahrady, arboretum a skanzen venkovských staveb. Na hradě jsou od dubna pořádány pravidelné víkendové programy, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma (historický šerm, tanec, hudba, divadelní a jiná vystoupení). Hrad je otevřen celoročně, každý den od 9.00 do hodin. Vstup na nádvoří je zdarma, vstup do areálu venkovních staveb je za 60,- Kč, vstup do interiéru hradu s průvodcem je za 120,- Kč. Přísloví / Proverb Ten, kdo stojí na vrcholu, tam jistě nespadl z nebe. (Duchovní pravdy, rčení a přísloví) Whoever stands at the top has surely not fallen there from skies. (Spiritual truths, idioms and proverbs) As a lead for a great trip we have chosen today a unique place castle known as Červený Újezd (Red Demesne). It is a structure of a contemporary castle built in 2001 and Where is it located? Road E48 nearby Prague in a direction to Karlovy Vary, there is an exit to Unhošť (road No. 101); after driving about 2 km in distance you enter a municipality named Červený Újezd, where the castle is situated. The castle interior hides a vast museum of the last two centuries Czech country and knightly hall. The exhibition includes 4000 showpieces and demonstrates a routine country life. The museum contains workshops of traditional craftworks (blacksmith, miller, woodcarver, cooper, butcher, cartwright, grinder, shoemaker), residential rooms from all over the regions (Sub-Giant Mountains area, areas called Chodsko, Litomyšl area, Moravia, Slovakia, Cheb area) equipped with hand-painted furniture and country costumes. The castle also offers a great place to eat old Bohemian meals and drink old traditional beverages in restaurant Krčma (The Pub). A part of the castle complex is large gardens (introducing more than 500 different kinds of woody plants) and an outdoor museum. From a very short distance you can see there a windmill, bell tower, granary, wine cellar, sheepfold, charcoal kiln or old timber can. Most of the buildings provide interiors open to the public where introducing furnishings, tools and technical equipment typical for the given kind of craft. A part of the castle is also large-scale gardens, arboretum and outdoor museum of country buildings. Starting in April every year, weekend programs opened to visitors free of charge are organized there on regular basis (historical fencing, dance, music, theatrical performances and other appearances). The castle is opened all year round, every day from 9.00 to hours (9 a.m. to 6 p.m.). Admission to the castle courtyard is free, entry to the exterior buildings is available for CZK 60 and castle interior with a guide costs CZK 120. Tip na výlet / Sight-seeing tips 19

20 Don t worry, be HOPI HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, Tel.: , Novinka / News Nový design webovských stránek HOPI New design of web pages Křížovka Děkujeme všem, kdo nám zaslali vyluštěnou tajenku z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla: "HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL MAĎARSKO". Výherkyní se stala paní Markéta Sedláčková paletové hospodářství divize MAKRO. Gratulujeme!!! Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku: CO JE HLAVNÍM MOTTEM VŠECH PRACOVNÍKŮ FIRMY HOPI S.R.O. PRO ROK 2007? Vyluštěnou tajenku zasílejte do na adresu: HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, heslo "HOPÍK". Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem HOPÍK na recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte ovou adresu: Ve zprávě uvádějte vždy jméno, příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste k zastižení. Vylosovaný výherce získává odměnu v hodnotě 1000 Kč. Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci společnosti HOPI s.r.o. Napište nám! Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento zaslali na ovou adresu Budeme jen rádi! 20 Crossword puzzle Thank all who puzzled out the crossword of the HOPIK previous issue, and sent in their answers. The correct answer was: HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL MAĎARSKO (HOPI HUNGÁRIA KFT. GYÁL HUNGARY). The winner was Mrs. Markéta Sedláčková MAKRO PALLET MANAGE- MENT. Congratulations!!! The new crossword is hiding an answer to the following question: WHAT IS THE LEADING MOTO OF ALL HOPI S.R.O. STAFF FOR 2007? You can send your answers by May 31, 2007, at the address: HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, sign "HOPÍK". You can also use the internal mail or, if you are located in Jažlovice, you can leave your answers at the H2 reception desk in envelopes signed HOPIK. Or you can also us at: Your mail should contain your name, the operation, your phone number or address where you can be reached. The winner drawn will be awarded 1000 CZK. Only the current HOPI employees can participate.

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi

Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi Spolupráce při vytvoření pivní sekce, na kterou můžeme být znovu hrdi Paul Reason Plzeňský Prazdroj Hana Samešová SPAR Česká obchodní společnost Pivní svět CÍLE NAVÝŠENÍ RŮSTU CELÉ KATEGORIE PIV ZVÝŠENÍ

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více