CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.4.00/21.1920"

Transkript

1 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum : duben 2013 Určení: dějepis, žáci 7.ročníku

2 Anotace : Materiál se zabývá problematikou vývoje na počátku 15. století z hlediska společenského, hospodářského a politického. Slouží k výuce na interaktivní tabuli. Materiál slouží k vysvětlení a pochopení změn, ke kterým došlo v našich zemích v oblasti ekonomické i společenské. Důraz je kladen na to, aby žáci pochopili, jak obrovské změny pro české země počátek 15. století znamenal. Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží pro utřídění poznatků a pochopení vzájemných souvislostí jednotlivých jevů. Začíná stručným životopisem Jana Husa, všímá si jeho činnosti kazatelské, literární a pedagogické. Snaží se zaznamenat, jak jeho myšlenky výrazně ovlivnily vývoj v Čechách v oblasti politické a společenské. Může sloužit i pro opakování. Očekávaný výstup: Na základě vysvětlení problematiky žáci získají představu o tom, jak činnost Jana Husa ovlivnila vývoj v českých zemích a jak velký společenský a hospodářský posun později přinesla. Žáci pracují i s učebnicí a se sešity. Hodnocení: Žáci pochopili význam činnosti Jana Husa a jeho podstatný vliv na vývoj české společnosti a na vznik husitské revoluce.

3 OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1. Na čem je založen feudalismus? 2. Kdo půdu vlastní a kdo a za jakých podmínek na ní musí pracovat? 3. Jak rozdělíš městské obyvatelstvo a kdo mohl být ve středověku považován za měšťana? 4. Jaké bylo postavení církve v české středověké společnosti za Lucemburků? 5. Co udělal Karel IV. z hlediska církevní organizace?

4 6. Se kterým církevním hodnostářem měl spor král Václav IV. a proč? 7. Co vyvolalo hospodářské potíže v českých zemích?

5 MOŽNÉ ODPOVĚDI 1. Je to systém založený na vlastnictví půdy. 2. Půdu vlastní feudálové ( panovník, šlechta, církev ), na půdě pracují poddaní, kteří musejí feudálům platit daně. 3. Obchodníci, řemeslníci a městská chudina. Za měšťana byl považován ten, kdo vlastnil nějaký majetek ( obchod, řemeslnickou dílnu ). 4. Církev se postupně stala největším vlastníkem půdy ( největším feudálem ). Karel IV. církev významně podporoval.

6 5. Povýšil pražské biskupství na arcibiskupství, aby české země nemusely spadat pod německé arcibiskupství v Řezně. 6. S arcibiskupem Janem z Jenštejna, který chtěl ještě posílit politickou moc církve. 7. Morová epidemie a ní způsobený úbytek obyvatelstva.

7 STRUČNÝ ŽIVOTOPIS Narodil se kolem roku 1371 v Husinci u Prachatic. Studoval v Praze na Karlově univerzitě teologii a kolem roku 1400 byl vysvěcen na kněze. Postupně se stal rektorem univerzity. Současně zastával funkci kazatele v Betlémské kapli. Zde kázal v českém jazyce a kritizoval církev se zasloužil o vydání Kutnohorského dekretu, kterým se měnil poměr hlasů na univerzitě. Za svou činnost kazatelskou byl prohlášen 1411 za kacíře. Musel opustit Prahu a přesídlil do jižních Čech.

8 Císař Zikmund vyzval Husa, aby se obhajoval ze svého kacířství před církevním koncilem v Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacířství. Hus trval na svých postojích, přestože věděl, že mu hrozí smrt. Své názory neodvolal, a proto byl 6. července 1415 upálen. Jeho popel byl hozen do Rýna, aby jeho přívrženci nemohli uctívat jeho ostatky.

9 ČINNOST KAZATELSKÁ Centrem kazatelské činnosti Jana Husa se stala Betlémská kaple v Praze. Přestože byl Hus příslušníkem církve, ve svých kázáních proti ní ostře útočil. Vadilo mu, že církev byla největším vlastníkem půdy ve státě, měla obrovské peněžní příjmy a její hodnostáři často žili přepychovým a skandálním životem. Na druhé straně byla skupina chudých kněží, kteří neměli ani své fary a museli za minimální plat plnit povinnosti svých bohatých představených. Hus hlásal návrat k prosté církvi, jak se praví v Bibli.

10 1412 Hus ostře odsoudil prodej odpustků, který vyhlásil papež, aby získal peníze na válku. Tím Hus ztratil přízeň krále Václava IV., protože i ten měl mít z prodeje svůj podíl. Papež prohlásil Husa za kacíře a uvrhl ho do klatby. Nad Prahou vyhlásil interdikt ( zákaz konání veškerých bohoslužeb, pohřbů, křtů, ). Hus proto opustil Prahu a své myšlenky dál dva roky šířil na venkově, kde získal mezi chudinou a drobnými zemany mnoho přívrženců. Hus své přesvědčení nikdy nezradil a 1415 zvolil raději smrt.

11 ČINNOST PEDAGOGICKÁ A LITERÁRNÍ Hus působil jako učitel a později jako rektor na Karlově univerzitě. Jeho činnost měla velký vliv na vývoj českého jazyka. Zabýval se jeho úpravou. Spřežkový pravopis nahradil diakritickým ( čárky, háčky ). Hus jako spisovatel po sobě zanechal rozsáhlé literární dílo. Psal hlavně latinsky a česky. Jeho asi nejvýznamnější spis se jmenuje O církvi. Zde autor shrnuje všechny své nejpodstatnější výhrady proti zlořádům tehdejší katolické církve. Zároveň zde vyložil, jaká má církev podle jeho představ být.

12 Kvůli tomuto spisu byl později odsouzen. Do česky psaných knih uložil hlavní myšlenky svých kázání, ve kterých nabádal obyčejné lidi ke zbožnosti. Patří sem díla Postila a Dcerka. Postila je souborem 59 kázání, která napsal Hus ve vyhnanství na Novém Hrádku. Každé kázání je uvedeno citátem určité části evangelia a pokračuje jeho výkladem. Postila je považována za Husův odkaz národu. Z dalších děl jsou známé Knížky o svatokupectví a Výklad viery, Desatera a Páteře.

13 KOSTNICKÝ KONCIL KONCIL je shromáždění nejvýznamnějších hodnostářů katolické církve. Přijímá závažná rozhodnutí pro církev i věřící. Hus se za kacíře nepovažoval. Věřil, že vykládá Bibli pravdivě, a chtěl své názory veřejně obhájit, aby se zbavil obvinění z kacířství, které ho vylučovalo z tehdejší společnosti. Hus přijal pozvání na koncil v Kostnici. Římský císař Zikmund mu navíc slíbil ochranným listem bezpečnost.

14 Po příjezdu do Kostnice byl ale Hus uvězněn. Koncil jeho názory předem odmítl a nechtěl o nich diskutovat. Požadoval po Husovi, aby své kacířské názory odvolal. To Hus nechtěl udělat, protože by zradil své přesvědčení i lidi, kteří mu věřili. Jako zatvrzelý kacíř byl odsouzen k trestu smrti na hranici. Rozsudek byl vykonán 6. července 1415.

15 POUŽITÁ LITERATURA: Macek, J.: Husitské revoluční hnutí. 3. vydání. Praha Husa, V.: Dějiny Československa. II. vydání. Praha Hora, P.: Toulky českou minulostí. Druhý díl. Praha 1991.

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století )

4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) 1 4. Vývoj české literatury v době předhusitské a husitské ( konec 14. století polovina 15. století ) Počátkem 15. stol. nastává v Evropě krize ve společnosti. Narůstají rozpory v církvi. Vzrůstá napětí

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Historie řádu dominikánů v Plzni

Historie řádu dominikánů v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Historie řádu dominikánů v Plzni Aneta Benešová Plzeň 2013 Aneta Benešová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Lidská práva v průběhu historie Bakalářská práce Lucie Zlámalová 4/2011 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. OBDOBÍ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM A PRÁVA ČLOVĚKA... 3 ARCHAICKÉ

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

REFORMACE. Postavení církve: Hlavní reformátoři a jejich myšlenky: Martin Luther (1483-1546)

REFORMACE. Postavení církve: Hlavní reformátoři a jejich myšlenky: Martin Luther (1483-1546) REFORMACE Reformace (reforma církve) probíhala zejména v 16. století. K pochopení tohoto procesu se však musíme vrátit i k dřívějším událostem. ÚLOHA 1: Jaké události, vynálezy, objevy a vývoj v 15. století

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet.

...úvodník. sborech. Vidíme, že je čas vzájemného povzbuzování. Je čas oslavování Boha a Jeho Syna Ježíše za mocné činy, které nám dává zakoušet. ...úvodník Milý čtenáři, dostáváš do ruky první číslo internetového časopisu Jednoty bratrské. Proč jsme se rozhodli vydávat tento časopis? Bůh nás za posledních 12 let vedl obdivuhodným způsobem: Provedl

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI

DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI Svědectví Pravé Víry ALAN EYRE DOPIS MÉMU ČESKÉMU PŘÍTELI CO SE STALO S PŮVODNÍM EVANGELIEM? Drahý Františku, Bylo krásné číst ve Tvém dopise o všech těch udivujících změnách,

Více

Jan Hus známý i neznámý

Jan Hus známý i neznámý Jan Hus známý i neznámý Jiří Kejř Jan Hus známý i neznámý (Resumé knihy, která nebude napsána) doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. Recenzovali: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Více

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Věra Cábová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK IV/2003 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Druhy trestů, trestní sazby a efektivita jejich aplikace v praxi Bakalářská práce Lucie Zlámalová 6/2010 Obsah OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 II. DRUHY TRESTŮ A TRESTNÍHO

Více