DOMÁCÍ NÁSILÍ a alkohol z pohledu policejní praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMÁCÍ NÁSILÍ a alkohol z pohledu policejní praxe"

Transkript

1 IV. podzimní adiktologická konference Brno 10. října 2014 DOMÁCÍ NÁSILÍ a alkohol z pohledu policejní praxe por. Mgr. Jaromír Pluskal komisař Zákaz kopírování či zveřejňování obsahu prezentace či jejích částí bez svolení autora; prezentace je určena pouze k demonstraci řešení domácího násilí pro vzdělávací účely

2 Jak to bylo, než to všechno začalo? Policie neměla žádné specifické oprávnění na zastavení DmN a ochranu obětí (obecné postupy) Domácí násilí soukromý a okrajový problém Neexistuje metodika, vžité postupy, generalizované poznatky ani zkušenosti Jednotlivá oznámení se často nezdají nijak závažná, neznalost historie (max. osobní znalost) Řešeno často jen domluvou, postup spíše intuitivní dle vyzrálosti a osobních zkušeností policistů; CÍL - zklidnění situace 2

3 Jak to bylo, než to všechno začalo? Zčásti řešitelné jen závažnější útoky (PŘ, TČ) ale často jen se souhlasem nebo na návrh poškozeného další tlak na osobu ohroženou DmN Pojem DmN zná jen úzký okruh odborníků DmN neřešitelný problém pro OO i policisty Založení Aliance proti DmN (2002) BKB, Philip Morris ČR a.s., s prioritou připravit a prosadit systémové změny v oblasti řešení případů DmN 3

4 Vývoj právní úpravy trestnost týrání osoby žijící ve společném obydlí policejní vykázání (správní řízení) + IC + PO soudu + trestnost porušení policejní vykázání (faktický pokyn) trestnost nebezp. pronásledování zák. o obětech TČ zák. o zvl. řízení soudních 4

5 Vznik útvaru proti DmN v Brně Konec r výběrové řízení založení pracovní skupiny DmN při OOK SKPV MŘ PČR Brno (studijní pobyty) vybráno 12 policistů (4 ženy vč. VO) + OZ plný provoz Postupné transformace až do současné podoby 4. odd. OK SKPV MŘ PČR Brno (celkový počet pracovníků a poměr Ž/M nezměněn) Doposud ojedinělý přístup k DmN v ČR 5

6 Kompetence 4. OOK Odhalování, prověřování a vyšetřování všech protiprávních jednání se znaky DmN a NP (ČJ, PŘ, TČ) a dalších protiprávních jednání spáchaných v souběhu + porušení vykázání a PO Územní působnost Brno-město (přes 400 tisíc obyvatel, krajské město, metropole Jižní Moravy) Výjezdy přímo na místo činu Poskytování podpory a konzultační činnosti dalším útvarům PČR (MŘ, IOS JmK ) Rozhodování o vykázání NO 6

7 Kompetence 4. OOK Vyžaduje součinnost dalších útvarů (při vykázání, zásahu proti pachatelům, eskorty a střežení osob ) Preventivní činnost a působení na NO (informování veřejnosti a dalších orgánů a institucí o činnosti a kompetencích PČR, důrazný ofenzívní postup a využívání oprávnění, nulová tolerance DmN, poučování a informování o právních následcích, upozorňování příslušných orgánů, evidence všech oznámení, vykázání, poučení OO, IDT od 05/ ) Přednášková činnost, proškolování 7

8 Proč speciální přístup k DmN? Předpoklad obtížnosti odhalování, objasňování, dokazování a správné a rychlé právní kvalifikace DmN v návaznosti na nový TČ (zkušenosti s DmN) Co nejefektivnější využití všech oprávnění policie (zpočátku obecných omezování osobní svobody, důkladné a urychlené provedení NaNÚ, nulová tolerance, preventivní intervence ) Omezení sekundární viktimizace OO Podstatné zkrácení projednávání DmN a aplikace adekvátních opatření; osvědčené efekt. postupy 8

9 Proč speciální přístup k DmN? Odlehčení základním útvarům (OOP) od časově velmi náročné, složité, citlivé a nepopulární problematiky vč. potřeby podrobné znalosti souvisejících opatření, zajišťování odpovídajícího prostředí k úkonům, vhodného zpracovatele, snížení rizika chyby, Snížení pravděpodobnosti přehlédnutí DmN Zvýšení pravděpodobnosti prokázání DmN, ale také účelového obvinění z DmN NON-STOP akceschopnost a podpora 9

10 Proč speciální přístup k DmN? Zlepšení postoje neziskových organizací i veřejnosti k Policii ČR Možnost školení policistů na základě vlastní praxe a širokých zkušeností OO vědí, kam se obrátit o radu či pomoc (osobně, telefonicky, letáky, propagace, přednášky ) Koncentrace všech případů se znaky DmN a jejich řešení na jednom útvaru od počátku až do konce Frontální útoky 10

11 Proč speciální přístup k DmN? Zlepšení osobní a místní znalosti Zkvalitnění a prohloubení spolupráce s dalšími orgány a institucemi (SZ, OSPOD, IC, PŘK, IDT ) Zvýšení profesionality a kvality reakce na DmN Zajištění jednotného a koordinovaného postupu v případech DmN Snaha změnit a zkvalitnit přístup policie k OO a učinit jej přívětivějším SPECIFICKÝ PŘÍSTUP KE SPECIFICKÉMU PROBLÉMU 11

12 Organizace činnosti 4. OOK NON-STOP akceschopnost Stálá služba v pracovní dny od hod. 2 směny po 2 pracovnících přijímají a řeší nápad vč. výjezdů k případům DmN Dosah v noci a o víkendech 1 pracovník dosažitelný na telefonu (střídání v týdenních cyklech) konzultace, výjezdy, kompletní zpracování nápadu Ostatní pracovníci zpracovávají přidělené věci, operativně spolupracují na aktuálním nápadu 12

13 Jak to funguje v praxi? Policisté MŘ PČR Brno a IOS JmK jsou proškoleni o DmN (identifikace základních znaků, taktika zákroku, existence, org. a činnost 4.OOK) Jakýkoliv policista v terénu či na útvaru přijme oznámení nebo zjistí možné DmN (po stručném vylíčení situace) ihned věc konzultuje se službou 4.OOK a postupuje dle pokynů Může-li jít o DmN, 4.OOK věc přebírá a dokumentuje od počátku a zodpovídá za provedení potřebných úkonů; jinak obecná příslušnost 13

14 Policejní zákroky vůči podnapilým Nepřehlédnutelný problém, alkohol zvýrazňuje jinak potlačované provokativní či násilné chování, snižuje sebekontrolu významný kriminogenní faktor vyskytuje se jak u NO, tak i OO testování na alkohol (a jiné návykové látky; odmítnutí PŘ) není vyloučeno oznámení jako pachatele PŘ i oznamovatele, u TČ vliv na posouzení zavinění, podílu na vzniku a průběhu incidentů Oznamovatel podezřelým nemá náhled na své jednání (něco mi řekl/a, tak jsem mu ji vrazil ) 14

15 Zákroky vůči podnapilým Podnapilí často nerespektují autority, výzvy, mohou si vymýšlet, být agresívní, poškození se mohou při zákroku přiklonit na stranu agresora a bránit ho V případě podnapilosti OO obtížné zjišťování, co se vlastně stalo nutnost okamžitého širšího prověření NO má možnost se k věci vyjádřit, s ohledem na podnapilost však nemusí být schopná pochopit svá práva a limity lhaní úkony se provádějí zpravidla po vystřízlivění 15

16 Zákroky vůči podnapilým Omezení svobody podnapilé NO umístění do cely po lékařském vyšetření (záchyt v Brně spíše výjimečně) Podnapilé OO často následující den nespolupracují, musí být opakovaně kontaktovány, v krajním případě předvedeny (přestupek), snaží se brát zpět svá oznámení, nebo je bagatelizovat, mohou reagovat podrážděně, agresívně Podnapilé NO po vystřízlivění zpravidla výrazná změna chování 16

17 Znalecké zkoumání V TŘí znalecké zkoumání NO (psychiatr) schopnost rozpoznat protiprávnost činu a ovládat své jednání, zmenšení těchto schopností zda nešlo o tzv. patickou opilost závislost na alkoholu a jiných NL, odolání prvnímu doušku zpětný odpočet ovlivnění alkoholem zda je pobyt na svobodě nebezpečný návrh ochranného léčení (výjimečně a spíše ambulantní) schopnost chápat smysl trestního řízení 17

18 Citace ze spisu Je to hrozné, když pije. Když je střízlivý, tak je perfektní. střízlivý ale bývá málokdy. (TČ DmN) Když druh nepije, máme dobrej vztah. Pomáhá, uvaří, hraje si se synem a je to perfektní. Když je střízlivý, tak je v klidu a není konfliktní. Ale pak se napije a neví, kdy má dost. Pije všechno. Je pak konfliktní a nenechá si líbit, když mu někdo něco řekne. (TČ pokus těžké újmy) Já se snažím přijít na to, co a proč pije. Když chci, aby dýchla do balónku, odmítá to, že jí nevěřím. Násilí se bráním do poslední chvíle, ona do poslední chvíle lže a pak to jinak nejde. (TČ DmN) 18

19 Nápad DmN (2013) 19

20 Skončení TČ 20

21 Přítomnost alkoholu 56,4 51,2 68,9 52,4 % 21

22 Účastníci pod vlivem alkoholu 2,6 5,1 2,4 9,4 2,4 8,4 48,7 [%] 39,4 [%] 41,6 [%] 22

23 Omezení os. svobody a alkohol NO 17,9 43,6 [%] 8,7 24,4 [%] 10,8 28,9 [%] 23

24 NO 3,73 OO 2,49 NEJ naměřené hodnoty jen z naměřených, někteří nebyli zkoušky schopni, nebo ji odmítli (přestupek) 24

25 TČ PŘ Muž 36 Žena 3 (tj. 7,7%), z toho 1x vliv alkoholu Muž 121 Žena 8 (tj. 6,2%), z toho 1x vliv alkoholu Celkem Poměr muži-ženy NO Muž 157 Žena 11 (tj. 6,5%) 25

26 TČ PŘ Muž 5 (tj. 11,9%) Žena 37 Muž 9 (tj. 7%) Žena 119 Celkem Poměr muži-ženy OO Muž 14 (tj. 8,2%) Žena

27 Mezi kým pácháno DmN 27

28 UPOZORNĚNÍ PČR NENÍ sociální, právní ani psychologická poradna, ani uklidňovací či vyhazovací služba Oznámení policii je závazné a vždy řešeno; nelze jej vzít zpět, nebo odvolat výpověď; trestní stíhání u DmN není podmíněno souhlasem Policie se vždy ptá na detaily a informace si ověřuje Podání neúplné či nepravdivé výpovědi je vždy trestné (PŘ, TČ) 28

29 UPOZORNĚNÍ O opatřeních a postupech rozhoduje PČR (kvalifikace PŘ, TČ, vykázání není na návrh ) Řízení na policii se nemusí shodovat s představami OO (chtěla jsem ho jen postrašit, aby odešel, aby přestal pít, aby se k nám choval hezky ) soud, vězení, vykázání, vazba PČR je jedinou složkou, která může komplexně, v jakémkoli čase a místě, provést příslušný zákrok a další opatření 29

30 Poškození: Kazuistika žena (manželka, VOŠ) 30 let muž (syn) 2 roky Násilná osoba: muž, 32 let, VŠ; OSVČ Společné obydlí: byt 3+1 v novostavbě Délka trvání násilí: 5 měsíců 30

31 Kazuistika Poškozená, pozdě v noci, volá na PČR, že manžel, v její nepřítomnosti, poškodil vybavení bytu a udělal v něm nepořádek a že se ho bojí Manžel zadržen, poškozená podává oznámení 5 měsíců trvající především psychické týrání poškozená vede domácnost, stará se o dítě, vede za manžela firmu a řeší všechny problémy, komunikuje s klienty a po návratu domů musí čelit nesmyslné, ponižující a vyčerpávající komunikaci 31

32 Kazuistika Manžel bývá denně podnapilý (zřejmě nezvládl stres z podnikání) vypije i 3 litry sektu denně Ze strany manžela každodenní urážky, ponižování, nekonečné noční hovory, pokládání otázek na něž neexistuje správná odpověď, křik, poškozování věcí a vybavení bytu, bouchání s věcmi, do nábytku, zakazuje manželce v bytě poklízet (i střepy) V těchto podmínkách s nimi žije 2letý syn 32

33 Kazuistika 33

34 Kazuistika 34

35 Kazuistika 35

36 Kazuistika 36

37 Kazuistika 37

38 Kazuistika 38

39 Kazuistika 39

40 Kazuistika 40

41 Kazuistika 41

42 Kazuistika Podezřelý vykázán na 10 dní, prodlouženo soudem Znalecké zkoumání podezřelého: trpí smíšenou poruchou osobnosti III. stupeň závislosti na alkoholu (dle Jellineka), ale dokázal by pití regulovat i abstinovat při posledním incidentu - středně těžká opilost prostá ovládací i rozpoznávací složky zachovány ochranné léčení nenavrhnuto 42

43 Kazuistika Znalecké zkoumání poškozené: pozornost narušená depresí nemá sklon zkreslovat výpověď či chorobně lhát trpí PSP v důsledku jednání podezřelého, má poruchu spánku, děsivé sny, flash backy, vyhýbání se místům, kde stresor působil, depresivní obtíže, úzkosti motivace k TO dlouhodobý stres, obava o zdraví a život dítěte i svůj, pocit absolutní bezvýchodnosti 43

44 Kazuistika Po 2 měsících TŘí aktivně spolupracující poškozená si najímá právníky, snaží se manžela očistit a bojuje za něj i přes nebezpečí, že se dopustí křivého svědectví, obviňuje zejm. policii, IC i znalce, že ji vmanipulovali do trestního řízení a způsobili jí PSP; stejně se chová i před soudem a říká zjevné nepravdy 44

45 Kazuistika Po 4,5 měsících (vč. odvolání) podezřelý odsouzen pro TČ týrání osoby žijící ve společném obydlí; z týrání syna zproštěn Uložen TOS 10 měs./3 roky Uložena omezení, aby vedl řádný život, zdržel se nadměrného užívání alk. nápojů a zůčastnil se poradenských a psychoterapeutických konzultací zaměřených na partnerskou komunikaci 45

46 Dotazy? 46

47 Kontakty por. Mgr. Jaromír PLUSKAL Policie ČR, Městské ředitelství Brno, SKPV, 4.OOK sídlo Brno, Cejl 4/6, tel (-531) (internet): tel pracovní dny 6-22 hod. tel noc a víkendy 47

48 DĚKUJI ZA POZORNOST 48

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Sociální práce s mladistvými delikventy

Sociální práce s mladistvými delikventy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Sociální práce s mladistvými delikventy Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek,

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí

Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Domaci_nasili12-3-print.indd 1 3/13/2010 6:08:30 PM Domaci_nasili12-3-print.indd 2 3/13/2010 6:08:30 PM Sborník textů zaměřených na problematiku domácího násilí Příspěvky zazněly na setkáních interdisciplinárního

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13 3/2014 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Soudkyně EU Irena Pelikánová: V občanském zákoníku je příliš mnoho doktrinálních zásahů Křehká šance na úspěšný návrat do života Terapie

Více

NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM?

NÁSILÍ NA DĚTECH A CO S NÍM? Prezentace k semináři na téma? por. Mgr. Miroslava MICHÁLKOVÁ ŠÁLKOVÁ komisař Preventivně informační skupina Nový Jičín Preventivně informační oddělení Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ

MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI MLÁDEŽ V KRIMINOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ Autoři: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. JUDr. Simona Diblíková PhDr. Šárka Blatníková

Více

Migranti a domácí násilí

Migranti a domácí násilí Migranti a domácí násilí Příspěvky z konference a workshopů konaných 29. a 30. listopadu 2011 v Praze. Centrum sociálních služeb Praha Migranti a domácí násilí Centrum sociálních služeb Praha Autoři publikace:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Vávrová, školní metodik

Více

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 1 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím, pololetně vydává Centrum sociálních služeb Praha,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině

Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Systém ochrany před domácím násilím v České republice, Rakousku, Itálii a Velké Británii Příklady dobré praxe a nabídka pomoci obětem násilí v rodině Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

CAN. Nové poznatky v syndromu. a multidisciplinární spolupráce. Sborník prezentací ze seminářů. Kolektiv autorů

CAN. Nové poznatky v syndromu. a multidisciplinární spolupráce. Sborník prezentací ze seminářů. Kolektiv autorů Nové poznatky v syndromu CAN a multidisciplinární spolupráce Sborník prezentací ze seminářů Kolektiv autorů Obsah Úvod... 11 I. PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ... 13 Syndrom CAN z pohledu sociálně právní ochrany

Více

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Praha 2003 1 Recenze : MUDr. Antonín Brzek PaedDr. Kubrichtová Vydal VÚP ve spolupráci s MŠMT Praha 2003 Sborník vyšel za výrazné podpory o.s. AUDENDO

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školské zařízení: DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem,

Více