MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, s. ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2004. 155 s. ISBN 80-86419-51-7."

Transkript

1 1 z :29 Knižní monografie MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, s. ISBN PICHANIČ, Mikuláš. Mezinárodní management a globalizace. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN X. PLÁŠKOVÁ, Alena. Jednoduché nástroje řízení jakosti II. 1. vyd. Praha : NIS, s. ISBN TRUNEČEK, Jan. Management znalostí. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, s. ISBN TRUNEČEK, Jan. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 2. přepr. vyd. Praha : Professional Publishing, s. ISBN VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka. Podnikání malé a střední firmy. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN (Další autoři: CARDOVÁ, Zdeňka, DĚDINA, Jiří, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HARTMAN, Ladislav, HAVLÍČEK, Karel, HRABAL, Jindřich, KRAJČÍK, Vladimír, KREJČÍ, Filip, MIKOLÁŠ, Zdeněk, MRÁČKOVÁ, Marie, MÜLLEROVÁ, Jana, ŠIMAM, Josef, ŠVAGR, Alexej, ŠVECOVÁ, Lenka, UDLÍNKOVÁ, Dana, VAVŘÍN, Zdeněk, VOJÍK, Vladimír). Knižní monografie - učebnice ŠVECOVÁ, Lenka. S počítačem do Evropy. 1. vyd. Brno : Computer Press, s. ISBN (Další autoři: FEJTOVÁ, Marcela, CHÁBERA, Jiří, JANČAŘÍK, Antonín, LEIPERT, Jiří, OČENÁŠEK, Vladimír, POULOVÁ, Petra, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, VLADYKOVÁ, Gabriela). Knižní monografie - příspěvek MLÁDKOVÁ, Ludmila. Důvěra na pracovišti. In: Kol. Personální management. Praha : Raabe, s. ISBN Články v časopise - recenzované MALÝ, Milan. The behaviour of managers in Austria and the Czech Republic: An intercultural comparison based on the Vroom/Yetton Model of leadership and decision making. Journal for East European Management Studies, 2004, roč. 9, č. 4, s ISSN Články v časopise - nerecenzované ANTUŠÁK, Emil. Kdy začíná a kdy končí krizové řízení. Moderní řízení, 2004, roč. XXXIX, č. 5, s ISSN HRŮZOVÁ, Helena. Novo Nordisk se orientuje na udržitelný rozvoj. Zpravodaj VŠE, 2004, č. 2, s. 19. ISSN MALÝ, Milan. Changing Role of Stakeholders in Transition. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 5, s ISSN MALÝ, Milan. Postavení a úloha CAMBAS ve studiu MBA v České republice. Účetnictví, 2004, roč. 51, č. 8, s ISSN

2 2 z :29 MAREK, Petr, MALÝ, Milan. Preface. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 5, s ISSN MLÁDKOVÁ, Ludmila. Řízení znalostí v organizacích v České republice. Ekonomika a manažment podniku, 2004, roč. 2, č. 1, s ISSN PLÁŠKOVÁ, Alena. Hnacím motorem úspěchu jsou lidé v organizaci. Jakosti, 2004, roč. 1, č. 1, s TRUNEČEK, Jan. Československá diskuse o vysokoškolském vzdělávání. Moderní řízení, 2004, roč. XXXIX, č. 9, s ISSN TRUNEČEK, Jan. Kyberneti kontra šamani. Moderní řízení, 2004, roč. XXXIX, č. 6, s. 87. ISSN TRUNEČEK, Jan. Progresivní formy výuky manažerů. Moderní řízení, 2004, roč. XXXIX, č. 6, s ISSN VEBER, Jaromír. Nové přístupy managementu I.část. Ekonomika a manažment podniku, 2004, roč. 2, č. 1, s ISSN VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka v kostce. Moderní řízení, 2004, roč. XXXIX, č. 1, s ISSN VLČEK, Radim. Hodnota vztahu se zákazníkem v centru zájmu. Zpravodaj VŠE, 2004, č. 2, s ISSN Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí ANTUŠÁK, Emil. Government- jedna z důležitých funkcí krizového managementu. Žilina In: Krizový management. Žilina : Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity, 2004, s ISBN DĚDINA, Jiří. Podnikatelské sítě, virtuální podnikání, strategické spojenectví(aliance). Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN DĚDINA, Jiří. Změny organizační architektury malých a středních podniků. Praha In: SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin (ed.). Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků. Praha : VŠE, 2004, s ISBN FOTR, Jiří, HÁJEK, Stanislav, SIEBER, Patrik. Tvorba portfolia investičních projektů. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HRŮZOVÁ, Helena. Podnikatelské projekty forma spojení teorie s praxí. Brno In: EDMAN 04. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN HRŮZOVÁ, Helena. Praxe projektového managementu v konfrontaci s požadavky evropské unie. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN HRŮZOVÁ, Helena. Případové studie učení zkušeností. Brno In: EDMAN 03. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN HRŮZOVÁ, Helena. Výuka projektového managementu na VŠE v Praze a požadavky praxe. Brno In: EDU Brno : VUT, 2004, s ISBN KOPECKÝ, Zdeněk. Business continuity management, principy a jejich uplatnění v krizovém managementu státu. Žilina In: Riešenie

3 3 z :29 krízových situácií v špecifickom prostredí [CD-ROM]. Žilina : Žilinská univerzita, 2004, s ISBN KOPECKÝ, Zdeněk. Předmět řešení regulačních opatření v dopravě v systému hospodářských opatření pro krizové stavy. Pardubice In: Krizové stavy a doprava teorie a praxe v krizovém řízení. Pardubice : Institut Jana Pernera, 2004, s ISBN KOPECKÝ, Zdeněk. Úloha pojišťovnictví v systému krizového řízení. Brno In: Krizový management. Brno : VA Brno, 2004, s ISBN KUBÁLEK, Tomáš. Dva roky distančního studia na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze zkušenosti a náměty. Brno In: VOLKMEROVÁ, Blanka (ed.). Distanční studium. Praha : Centrum pro studium vysokého školství NCDiV, 2004, s ISBN MALACH, Jakub. Kvantifikace hodnoty vztahu se zákazníkem jako primární nástroj CVM. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN MAREK, Petr, SRPOVÁ, Jitka. The Construction of Real Value of Current Ratio by Help of Pyramidal Decomposition. Praha In: MEJZLÍK, Ladislav et al.(ed.). 27th Annual Congress of the European Accounting Association [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2004, s ISBN MAREK, Petr, SRPOVÁ, Jitka. Pyramidal Decomposition of Current Ratio. Michalovce In: VARCHOLOVÁ, Tatiana (ed.). Ekonomika firiem Košice : Ekonomická Univerzita v Bratislavě FHP v Košicích, 2004, s ISBN MLÁDKOVÁ, Ludmila. Knowledge management in Different Types of Organisational Structures. London In: The Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations. Austrálie : Common Group Publishing, s. ISBN MLÁDKOVÁ, Ludmila. Komunita nástroj pro práci s tacitními znalostmi. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí. Brno In: Podniková ekonomika a management. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN MLÁDKOVÁ, Ludmila. Příběh jako nástroj přenosu tacitní znalosti. Praha In: MOMAN 04. Plzeň : Ing. P. Mikota, s. Evida. ISBN X. MLÁDKOVÁ, Ludmila. Znalost, konkurenční výhoda malého a středního podniku. Bratislava In: Medzinárodná vedecká konferencia Moderné prístupy k manažmentu podniku. Bratislava : GC-TECH, 2004, s ISBN PICHANIČ, Mikuláš. Nadnárodní firmy a sociální odpovědnost ve věku globalizace. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN PICHANIČ, Mikuláš, SRPOVÁ, Jitka, VACÍK, Emil, STAŇKOVÁ, Anna. The performance of small and medium enterprise and an assessment of its development potential. Praha In: SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin (ed.). Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků. Praha : VŠE, 2004, s ISBN PICHANIČ, Mikuláš, STAŇKOVÁ, Anna, VACÍK, Emil, SRPOVÁ, Jitka. The Changes In The Business Environment And Its Influence at The Company's Performance Evaluation In Czech Republic. Dublin In: 11th International Product Development Management Conference. Dublin :

4 4 z :29 University of Dublin, s. SRPOVÁ, Jitka. Analýza současného postavení MSP v ČR. Praha In: SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin (ed.). Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků. Praha : VŠE, 2004;, s ISBN SRPOVÁ, Jitka. Finanční management a jeho vztah ke kvalitě. Praha In: Rozmanitostí ke kvalitě. Praha : Česká společnost pro jakost, 2004, s ISBN SRPOVÁ, Jitka. Hodnocení rozvojového potenciálu malých a středních podniků. Brno In: Podniková ekonomika a management. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN SRPOVÁ, Jitka, LUKEŠ, Martin. Pokrok ve výzkumu malých a středních podniků v čr a na Slovensku. Praha In: LUKEŠ, Martin, SRPOVÁ, Jitka (ed.). Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR. Praha : Oeconomica, s. ISBN ŠVECOVÁ, Lenka, KAČÍN, Radovan. Czech the Distance: Success and Pitfalls in the First Czech Accredited Online Distance Study Program. Bangkok In: Networking and Partnership for Strengthening Collaboration in Open and Distance Education. Bangkok : AAOU and STOU, 2004, s. 56. TRUNEČEK, Jan. Řízení českých firem před vstupem do EU. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN TRUNEČEK, Jan. Znalostní přístup k výuce manažerských disciplin. Brno In: Podniková ekonomika a management. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN UDLÍNKOVÁ, Dana. Za hranicemi personalistiky. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN VEBER, Jaromír. Důsledky změn společensko-ekonomické reality pro management podniků. Brno In: Podniková ekonomika a management. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka a její role v konkurenceschopnosti firmy. Brno In: Hodnota pro zákazníka a konkurenceschopnost firmy. Brno : VUT, 2004, s ISBN VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka v marketingových souvislostech. Praha In: ŽEBRÁK, Miroslav (ed.). Hodnotový management, CRM a konkurenční strategie. Praha : VŠE, 2004, s ISBN VLČEK, Radim. Hodnota vztahu se zákazníkem. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN VLČEK, Radim. Znalosti a jejich role ve společnosti. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN VLČEK, Radim. Znalosti a jejich role ve společnosti. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN

5 5 z :29 VOLKMEROVÁ, Blanka, KUBÁLEK, Tomáš. Využití LMS edoceo v distanční formě navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management. Brno In: Pedagogický software České Budějovice : Jihočeská univerzita, s. ISBN ZUBIK, Dzmitry. Strategický přístup k řízení inovací. Praha In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha : VŠE, 2004, s ISBN ŽEBRÁK, Miroslav. Využití Bayesova teorému při analýzách zákazníka. Praha In: ŽEBRÁK, Miroslav (ed.). Hodnotový management, CRM a konkurenční strategie. Praha : VŠE, 2004, s ISBN Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti KUBÁLKOVÁ, Markéta, KUBÁLEK, Tomáš. Zkušenosti s přípravou a organizací distanční formy uceleného studijního programu. Brno In: Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s ISBN KUČEROVÁ, Libuše. Použití U-křivky v různých vědních oborech. Praha In: KOPALOVÁ, Helena, DOLÁK, Pavel (ed.). VIII. Diskusní fórum doktorandů FPH. Praha : VŠE, 2004, s ISBN SOTONOVÁ, Jitka. Podnikatelské sítě malých a středních podniků. Praha In: KOPALOVÁ, Helena, DOLÁK, Pavel (ed.). VIII. Diskusní fórum doktorandů FPH. Praha : VŠE, 2004, s ISBN ZUBIK, Dzmitry. Význam inovací v současné době. Praha In: KOPALOVÁ, Helena, DOLÁK, Pavel (ed.). VIII. Diskusní fórum doktorandů FPH. Praha : VŠE, 2004, s ISBN Skripta HUČKA, Miroslav. Řízení a správa společností. 1. vyd. Ostrava : VŠB, s. ISBN (Další autoři: KADLUBCOVÁ, Jana, MALÝ, Milan). NĚMEC, Petr, SLAVÍK, Václav, WOHLMUTHOVÁ, Marie. Matematika III pro TF. 1. vyd. Praha : ČZU, s. ISBN Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku MALÝ, Milan. Changing Role of Stakeholders in Transition. Brusel In: Workshop on corporate governance. St. Gallen : University of St Gallen, s. SOTONA, Martin. Stav managementu znalostí v malých a středních podnicích v České republice. Praha In: KLEIBL, Jiří (ed.). Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední evropy [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2004, s. 27. ISBN SRPOVÁ, Jitka. Hodnocení rozvojového potenciálu malých a středních podniků v ČR. Praha In: KLEIBL, Jiří (ed.). Rozvoj malého a středního podnikání v zemích východní a střední evropy [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2004, s. 28. ISBN Články v denním tisku

6 6 z :29 MALÝ, Milan. Tituly pro manažery jsou i na prodej. Hospodářské noviny Kariéra, 2004, roč. XLVIII, č. 187, s ISSN PLÁŠKOVÁ, Alena. Kvalita je samozřejmostí 21.století. Hospodářské noviny příloha, 2004, roč. XLVIII, č s. ISSN Výzkumné zprávy - oponované TRUNEČEK, Jan. Projekt Synergie Podnik tažený znalostmi v českém prostředí Praha : Oeconomica, s. (Další autoři: MLÁDKOVÁ, Ludmila, MIROVSKÝ, Jaromír, RŮŽIČKA, Marek, SOTONA, Martin). Výzkumné zprávy - reporty TRUNEČEK, Jan, MIROVSKÝ, Jaromír, RŮŽIČKA, Marek, SOTONA, Martin, MLÁDKOVÁ, Ludmila. Projekt synergie, Podnik tažený znalostmi v českém prostředí. Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možnosti aplikace v České republice, rok [Výzkumná zpráva]. Praha : Oeconomica, s. ISBN X. VEBER, Jaromír, PLÁŠKOVÁ, Alena, BRAUN, Vladimír, TŮMA, Miroslav. Jak dosahovat podnikatelské úspěšnosti. Metodika 1.část. [Výzkumná zpráva]. Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, s. Výstup z projektu podpory jakosti č. 3/14+25/2004. Recenze SRPOVÁ, Jitka. New business environment requires new approaches. (Rec.: ŠOLJAKOVÁ, Libuše, Manažerské účetnictví pro strategické řízení. 1. vyd. Praha : Management Press.) In: Prague Economic Papers, 2004, roč. XIII, č. 1, s ISSN SRPOVÁ, Jitka. Nové podnikatelské prostředí vyžaduje nové přístupy. (Rec.: ŠOLJAKOVÁ, Libuše, Manažerské účetnictví pro strategické řízení. 1. vyd. Praha : Management Press, 2003.) In: Politická ekonomie, 2004, roč. LII, č. 5, s ISSN [Impakt faktor 2004: 0.156] SRPOVÁ, Jitka. Úspěšnost v ekonomice ovládané zákazníky. (Rec.: HAMMER, Miroslav, Agenda 21 Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století. 1. vyd. Praha : Management Press, 2002.) In: Politická ekonomie, 2004, roč. LII, č. 4, s ISSN [Impakt faktor 2004: 0.156] Jiné publikace KUBÁLEK, Tomáš. Metody a technologie interaktivního hypermediálního e-learningového procesu. Praha : AVČR, s. Odborný posudek projektu. PICHANIČ, Mikuláš. Inspirace pro budoucnost. Praha : ČT, s. Diskusní pořad na ČT II. PICHANIČ, Mikuláš. Způsoby ochrany investorských zájmů ve světě a v ČR. Praha : ČT, s. Vystoupení v ČT aktuality

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar,

BEDRNOVÁ, Eva, ČEPELKA, Vítězslav, DOLÁK, Pavel, DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, HLAČINOVÁ, Petra, HNILICA, Jiří, CHVOJKA, Petr, JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, 1 z 6 8.10.2009 18:30 Knižní monografie DVOŘÁČEK, Jiří. Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha : Oeconomia, 2005. 153 s. ISBN 80-245-0818-4. (Další autoři: KAFKA, Tomáš, KOPALOVÁ,

Více

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty

Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty 3MA521 Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Úvod do managementu kvality a legislativní aspekty Introduction to the Quality Management and

Více

Návrh reengineeringu vybraných procesů společnosti NeXA

Návrh reengineeringu vybraných procesů společnosti NeXA Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo RESEARCH METHODS AND PROJECT PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Návrh reengineeringu vybraných procesů společnosti NeXA Autor: Ivo Hönigschmied

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 11.10.2012 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionalistika=regionální vědy vědní obor, vědní disciplína (podobně jako ekonomie, sociologie, právní vědy apod.), která se zabývá řešením

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 6 Název kurzu Projektový management - tvorba a realizace projektů v sociální oblasti Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci, pracovníci

Více

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) a profesor Norman Longworth

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Seznam témat SVOČ 2016

Seznam témat SVOČ 2016 Seznam témat SVOČ 2016 doc. Ing. Petr Briš, CSc. Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů 1. Analýza některých prvků Baťovy soustavy řízení při řízení organizace v porovnání k současným podmínkám

Více

DĚDINA, Jiří, CEJTHAMR, Václav. Manažerské kompetence a schopnosti na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s.

DĚDINA, Jiří, CEJTHAMR, Václav. Manažerské kompetence a schopnosti na prahu 21. století. 1. vyd. Praha : Oeconomica, s. 1 z 10 8.10.2009 18:28 Knižní monografie DĚDINA, Jiří, CEJTHAMR, Václav. Manažerské chování. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2003. 128 s. ISBN 80-245-0667-X. DĚDINA, Jiří, CEJTHAMR, Václav. Manažerské kompetence

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Název BAKALÁŘSKÉ práce Výzkum spokojenosti zákazníků firmy P&B service s.r.o. s jejím sortimentem produktů podle ISO 9000/1. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Tabulka č. 2 Nepovinné předměty Tabulka č. předmětů Příloha č. 1 Realizace v Nepovinný předmět Volitelný předmět 1 Volitelné předměty

Tabulka č. 2 Nepovinné předměty Tabulka č. předmětů Příloha č. 1 Realizace v Nepovinný předmět Volitelný předmět 1 Volitelné předměty Alena Nováková Vyučující Lucie Hopfová 23 12 Počet žáků 26 14 20 4. 3. 4. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. Ročník Ročník 15 4. 3. 4. 4. Počet žáků 13 6 11 1 17 14 10 13 Příloha č. 1 Realizace volitelných a nepovinných

Více

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY

. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 4 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Obsah: 1. Programy Národní ceny kvality 2. Charakteristika modelů 2.1 Model START 2.2 Model START PLUS 2.3 Model EXCELENCE

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Stavební poradenské centrum 23. 27. dubna 2013 v pavilonu P brněnského výstaviště

Stavební poradenské centrum 23. 27. dubna 2013 v pavilonu P brněnského výstaviště Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě o r g a n i z u j í j i ž t r a d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n í c h v e l e t r h

Více

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ KVANTFKOVANÁ KRTÉRA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM VANA MANDYSOVÁ A - Vědecká a vwojová činnost Články v recenzovaném vědeckém časopise 1. Mandysová,. (2008): Teoretická vý:;hodiska podnikání. n: SCPAP,

Více

Moderní člověk a náboženství

Moderní člověk a náboženství MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně si

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky

Dílčí téma č. 1: Definice projektu, základní pojmy a charakteristické znaky Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_PM PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Název tematického celku: ÚVOD DO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU, FILOSOFIE PROJEKTU Cíl: Cílem předmětu je získat

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností Inovace výuky na MENDELU s důrazem

Více

Usnesení DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.10.2014 ve 12:00 hodin. v sídle Exekutorského ú adu Sokolov, Loket, Zahradní 328, PS 357 33.

Usnesení DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.10.2014 ve 12:00 hodin. v sídle Exekutorského ú adu Sokolov, Loket, Zahradní 328, PS 357 33. .j.: 041 EX 965/10-266 Usnesení Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvo ák, Exekutorský ú ad Sokolov, se sídlem Loket, Zahradní 328, PS 357 33, pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Okresní

Více

Míra subjektivně chápané zátěže a osobní růst u učitelů

Míra subjektivně chápané zátěže a osobní růst u učitelů Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Konference WITNESS 2006 Čejkovice, 1.-2.6.2006. Klíčová slova: PowerSim, průmyslové inženýrství, simulace, Witness,

Konference WITNESS 2006 Čejkovice, 1.-2.6.2006. Klíčová slova: PowerSim, průmyslové inženýrství, simulace, Witness, ZAČLENĚNÍ VÝUKY WITNESS PRO PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRY NA UTB ZLÍN Ing. Roman Žůrek Ústav managementu výroby průmyslového inženýrství,fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Anotace: V

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1

Seznam členů oborových panelů. Oborový panel 1 Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 (stavebnictví a doprava) Ing. František Haburaj, Ph.D. Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu,

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11. Šulista, M. Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 O B S A H Úvodem 1. část : VÝZKUMNÉ ÚKOLY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLICE 11 Kvalita a evaluace ve vysokém školství 14 Pracovníci vysokých Skol. Pokus o

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations

Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Specialista pro vytvá řenívztahů Specialist for Creating Relations Roman KOZEL If universities want to succeed on the market, they have to deal with higher assertivity their graduates. They need a specialist,

Více

Konference Technologické agentury ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Konference Technologické agentury ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Konference Technologické agentury ČR 13.12.2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní oblasti podpory VaVaI na MPO Aktuální

Více

PROJEKT 3, kód: 238 2113

PROJEKT 3, kód: 238 2113 Cíl, program a pravidla pro kurz: PROJEKT 3, kód: 238 2113 ústav: Ú 12138 - Řízení a ekonomika podniku Návazné magisterské studium, ZS 2014-15, rozsah: 0+10 kz, kreditů: 10 Garant a lektor předmětu: doc.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ

ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ 1. 100 m volný způsob ženy Čas uzavření výsledků: 2.5.2005 16:44:31 ČAH 2005 OLOMOUC PLAVÁNÍ 1. Kyliánová Radka UP Olomouc 1982 0:59.45 750 2. Kyněrová Kristýna MU Brno 1979 1:00.12 725 3. Svobodová Eliška

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Hospodaření domácnosti Obsah workshopu Význam sestavování rozpočtu domácnosti Typy rozpočtu Podoba rozpočtu Tvorba rozpočtu Příjmy

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

ŽIVOTOPIS. Helena SKARUPSKÁ

ŽIVOTOPIS. Helena SKARUPSKÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Helena SKARUPSKÁ PhDr., Ph.D. helena.skarupska@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 ní listina: ANO 2011 1 Krejčí Petr 47 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 2 Švec Ondřej 34 ANO 2011 BEZPP podnikatel Konice 3 Dostál Josef 34 ANO 2011 BEZPP obchodní ředitel Konice 4 Coufal Jan Mgr. 54 ANO

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Reklamace, nekalé spotřebitelské soutěže, bankovní (úvěrové) registry dlužníků Obsah workshopu Reklamace Postup při reklamaci Praktiky

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Publikační etika časopisu Naše společnost

Publikační etika časopisu Naše společnost Publikační etika časopisu Naše společnost Časopis Naše společnost je odborný multidisciplinární časopis publikující primárně příspěvky o výzkumu veřejného mínění, ale také z oblasti sociologie, politologie,

Více

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ

2013/3350/V/CHRM 28034/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Praha 28.6.2012. Zápis

Praha 28.6.2012. Zápis Praha 28.6.2012 Zápis ze semináře a workshopu Mikrozdroje vodní energie jako součást energetické soběstačnosti obce v rámci Celostátní sítě pro venkov, ve Středočeském kraji, konaného Praze dne 28.6.2012

Více

3 Společenské vědy, obchod a právo

3 Společenské vědy, obchod a právo 3 Společenské vědy, obchod a právo 310 Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy Společenské vědy a vědy o lidském chování širší programy je studium společenských věd a věd o lidském chování

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. *1962 odborná asistentka katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Členkou katedry od roku 2000, od roku 2005 tajemnice katedry, od 1. srpna 2008 ve funkci vedoucí

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI

Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Osnovy presenčního studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Anotace: tento předmět navazuje na znalosti studentů z předchozího bakalářského studia a dále rozvíjí předmětnou problematiku v oblasti moderních

Více

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Kompetence řídících pracovníků ve školství Kompetence řídících pracovníků ve školství Kompetence řídících pracovníků ve školství IRENA LHOTKOVÁ VÁCLAV TROJAN JINDŘICH KITZBERGER Vzor citace: LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících

Více

Specifika ošetřovatelského procesu u dětského psychiatrického pacienta (zaměření schizofrenie)

Specifika ošetřovatelského procesu u dětského psychiatrického pacienta (zaměření schizofrenie) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~

I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ I odorživotuíbo prostředí Ma~strát města 1lihtTP~ dle rozdělovníku Váš dopis ze dne čislo jednaci vyřizuje I telefon 05.12.2014 MMJ/OZP/9998/2014-3 Ing. Samešová/706 11.02.2015 24669/2015/MMJ oprávněná

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 3497/2012 OÚPasŘ Ze dne 18.09.2012 Č.j. METR 4554/2012 GrPe

Více

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF THE RESIDENTIAL ENVIRONMENT SEAT ON THE PRICE OF REAL ESTATE FOR HOUSING Markéta Nichtová Univerzita

Více

Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00900

Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00900 Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00900 Identifikace projektu Příjemce dotace: VÍTKOVICE, a.s. Datum realizace: 01.05.2013

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka Pořadové číslo: 6. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Přípravné kurzy pro zájemce o studium

Přípravné kurzy pro zájemce o studium Přípravné kurzy pro zájemce o studium Brno, 2015 Obsah O přípravných kurzech... 2 Termíny... 3 Místo konání... 3 Rozpis zaměstnání... 4 Studijní předpoklady... 4 Matematika... 5 Anglický jazyk... 5 Tělesná

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Zdeněk Sadovský ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2016 (Stav k 25.4.2016) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

Informační a komunikační technologie pro řízení farem

Informační a komunikační technologie pro řízení farem Informační a komunikační technologie pro řízení farem Edita Šilerová Czech University of Life Sciences Dept. of Information Technologies Kamýcká 129, Suchdol Prague 6, Czech Republic e-mail: silerova@pef.czu.cz

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze)

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR EVROPSKÁ AGRÁRNÍ DIPLOMACIE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) Vedoucí diplomové práce:

Více

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Srdečně vás zveme 21. září 2014 na hlavní závod PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 21. září 2014 (neděle) 1. ročník Místo konání:masarykovo nám, Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny: spolek BENEŠOV ŽIJE

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

XXXIII. XXV. XXI. 6. 8. října 2016 Český Krumlov. informace

XXXIII. XXV. XXI. 6. 8. října 2016 Český Krumlov. informace XXXIII. XXV. XXI. konference České společnosti pro hypertenzi konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS informace 6. 8. října 2016 Český Krumlov

Více

SEMINÁŘ. Energeticky soběstačné obce příležitost pro lokální ekonomiky SEMINÁŘ. Zkušenosti z přípravy energetických koncepcí jihočeských měst a obcí

SEMINÁŘ. Energeticky soběstačné obce příležitost pro lokální ekonomiky SEMINÁŘ. Zkušenosti z přípravy energetických koncepcí jihočeských měst a obcí SEMINÁŘ Energeticky soběstačné obce příležitost pro lokální ekonomiky SEMINÁŘ Zkušenosti z přípravy energetických koncepcí jihočeských měst a obcí pátek 1. listopadu 2013 Energy Centre České Budějovice

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2015

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 2015 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s MV - Generálním ředitelstvím HZS ČR Recenzované periodikum

Více

IMPLEMENTACE SW NÁSTROJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ATTIS

IMPLEMENTACE SW NÁSTROJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ATTIS IMPLEMENTACE SW NÁSTROJE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ATTIS TVORBA PROCESNÍ MAPY V PODMÍNKÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU TURNOV Ostrava, 6. října 2011 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Zadání projektu, jeho specifika

Více

Podnikání malé a střední firmy

Podnikání malé a střední firmy Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv Podnikání malé a střední firmy 3., aktualizované a doplněné vydání Jak zvýšit konkurenceschopnost malé a střední fi rmy Teoretické poznatky i praktické zkušenosti

Více

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE

POSTDOKTORANDŮ VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU PRO NANOMATERIÁLY, POKROČILÉ TECHNOLOGIE A INOVACE Ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci vypisuje v souladu s projektem Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické univerzitě v Liberci,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 106797/2014 SpZn. S-JMK 106797/2014/OŽP/Hol Brno 20.10.2014 R O Z H O D N U T Í o dočasném odnětí pozemků

Více

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? Abstrakt Cyril Klimeš Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta přírodních věd, katedra informatiky, e-mail cklimes@ukf.sk

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. www.fbmi.cvut.cz

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. www.fbmi.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV Leoš HORNÍČEK Kancelář AV ČR, Praha hornicek@kav.cas.cz INFORUM 2008: 14. konference o profesionálních informačních

Více

Seznam členů oborových panelů

Seznam členů oborových panelů Seznam členů oborových panelů Oborový panel 1 stavebnictví a doprava prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Ing. Jiří Jedlička Ing. František Haburaj, Ph.D. doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. doc. Ing. Miloslav

Více

Znalecký posudek č. 486/2012

Znalecký posudek č. 486/2012 Znalecký posudek č. 486/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1422/38 v objektu čp. 1422, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

Pořadové číslo: 5. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce biologie

Pořadové číslo: 5. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce biologie Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce biologie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Výroční zpráva Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2011-05-31 Česká evauační společnost, o.s. 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě požadavku

Více