MAILSCAN 4.X PRO WINPROXY. uživatelská příručka. MailScan pro WinProxy Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAILSCAN 4.X PRO WINPROXY. uživatelská příručka. MailScan pro WinProxy Uživatelská příručka"

Transkript

1 MAILSCAN 4.X PRO WINPROXY uživatelská příručka

2 Základní informace Úvod Program MailScan doporučujeme jako antivirové řešení k WinProxy. S tímto produktem dochází antivirové kontrole v reálném čase, takže WinProxy odesílá a ukládá maily do poštovních schránek již odvirované. Díky transparentnosti může být MailScan spuštěn spolu s WinProxy na jediném počítači, aniž by docházelo k vzájemnému konfliktu. MailScan je celosvětově první antivir pracující v síťové vrstvě, takže funguje transparentně jako brána bez nutnosti složitého nastavování. Jde o samostatný produkt s konfigurací nezávislou na administrátorském rozhraní WinProxy. Program MailScan se liší od ostatních antivirových programů výraznou přidanou hodnotou. Vedle antivirové kontroly totiž umožňuje kontrolu obsahu a filtrování pošty, což ocení zejména majitelé firem. Je možné provádět automatické porovnávání obsahu oproti klíčovým slovům nebo blokovat maily z určitých domén (spameři, konkurence...). Firma LAN-PROJEKT je autorizovaným prodejcem produktu MailScan jak pro současné uživatele WinProxy, tak pro uživatele, kteří WinProxy teprve zakoupí. Uživatelé WinProxy tak mohou využít speciálních výhod (výhodnější ceny, prodloužení updatů antivirové databáze...) Instalace Program MailScan instalujte na počítač s přímým přístupem do Internetu, tedy tam, kde již je nebo bude nainstalován produkt WinProxy. Licencování Způsob licencování programu MailScan je odlišný od cenové politiky WinProxy. Cena MailScanu se odvíjí podle počtu lokálních poštovních schránek. Cena je vždy přepočítána na jednoho uživatele, liší se podle jednotlivých pásem (5 poštovních schránek, 6-10 poštovních schránek atd.) a to tak, že při vyšším počtu uživatelů vychází cena na jednoho uživatele nižší. V ceně licence jsou zahrnuty 2 roky update antivirové databáze, poté je nutné provést prodloužení licence. Program MailScan je možné po dobu 15 dní používat zdarma, pak je nutné provést registraci zadáním aktivačního klíče, jinak je činnost programu zastavena. Ceník Aktuální ceník naleznete na adrese Registrace

3 Program MailScan je šířen zdarma v podobě časově omezené demoverze. Po 15 dnech je činnost programu zastavena a je nutné provedení registrace zadáním aktivačního klíče v okně Help / Licence Information. Technická podpora Uživatelům, kteří zakoupili nebo hodlají zakoupit produkt MailScan jako antivirové řešení k WinProxy, je nabízena technická podpora programu MailScan zdarma, a to na ové adrese

4 Vlastnosti MailScanu Hlavní vlastnosti a úkoly, které pro vás MailScan vykonává, jsou: Zabezpečení obsahu: kontroluje soubory a y, zda neobsahují zakázaný obsah. Zabraňuje infikovaným souborům proniknout do systému. Prohlížení obsahu elektronické pošty: kontroluje důvěrná data v těle ů (definovaná hesla, fráze apod.), velikost souborů (můžete např. zadat, že soubory nad určenou velikost nebudou odeslány) a zakázaný obsah. Detekce virů již při načítání: chrání aplikace a operační systémy detekováním virů již během stahování souborů z Internetu, prohlížením webových stránek, kopírováním souborů z disket a CDROM, spouštěním aplikací ze sítě nebo otevíráním souborů Microsoft Word nebo Excel. Neparalelní detekce virů pro kompletní ochranu: poskytuje úplnou ochranu s použitím nejlepšího světového antivirového nástroje. Vysoce efektivní heuristická analýza kódu: heuristický algoritmus MailScanu je schopen najít a odstranit i neznámé viry. Snadné ovládání a kontrola: snadné ovládání a kontrolu umožňují vlastnosti jako automatická instalace, centralizovaná obsluha, automatické stahování updatů a systém firemního logování a reportů. Velmi jednoduché používání: MailScan má snadnou obsluhu. Automaticky aktualizuje z Internetu své bezpečnostní nástroje, což vás osvobozuje od starostí se sledováním nejnovějších aktualizací. Centralizované ovládání bezpečnostní ochrany: MailScan nastavuje globální bezpečnostní ochranu vaší organizace a automaticky aktualizuje předdefinovanou bezpečnostní ochranu na všech firemních serverech. Úplná kontrola objektů: MailScan rozeznává různé typy souborů, komprimovaných formátů a datových toků. Proniká dovnitř Internetových přenosů a identifikuje komplexní architekturu. Rychlý update zkracuje dobu stahování: MailScan stahuje poslední antivirové aktualizace rychle a efektivně. Protože používá rozdílových updatů, stahuje pouze změny v souboru s typy virů. To zaručuje, že downloady jsou omezeny jen na nové části a nemusíte stahovat starší materiál. Bezpečná kontrola ových virů: y, které přijdou do Vaší POP3 schránky (Outlook, Netscape, Eudora ) jsou automaticky prověřeny, zda neobsahují viry. Kontrolovány jsou také osobní složky, ve kterých můžete lokálně ukládat y a další data. Možnost centralizace reportů: MailScan umožňuje systémovým administrátorům centrálně shromažďovat zprávy o kontrole a činnosti antivirové ochrany, sloučit je a odeslat (přes SMTP) em na jakýkoli poštovní účet. To jim pomáhá udržet si přehled o průnicích a jejich zdrojích.

5 Automatické centrální záznamy: MailScan klienti automaticky posílají své záznamy na MailScan Server, který z nich vytváří celkové reporty o všech virových incidentech v podnikové síti. Důkladné vlastní zabezpečení: kontrola všech jeho vlastních souborů činí MailScan skutečně neproniknutelným. Systém odborné on-line podpory: MailScan poskytuje on-line podporu pro usnadnění procesu instalace a aktualizace software. Okamžité léčení: jakmile je virus detekován, MailScan ho automaticky odstraní.

6 Úlohy MailScanu MailScan má skupinu úkolů z hlediska bezpečnosti obsahu a antivirové ochrany. Jejich automatické vykonávání je implicitně nastaveno. Některé úlohy můžete spustit ručně. Tato kapitola obsahuje seznam různých úloh, které je možně ručně spouštět. Jejich detailní vysvětlení je popsáno v individuálních kapitolách. Spouštění úloh MailScanu Jakmile je aplikace nainstalována v pravém dolním rohu klikněte pravým tlačítkem na ikonu. Rozbalí se kontextové menu. Úlohy jsou zobrazeny jako položky. Kliknutím na úkol jej spustíte. Podrobný popis úloh MailScanu V tabulce je podrobný popis každé položky. Název úlohy Download Anti- Virus Update Mail Debug Information View Log Files Funkce Zahájí stažení aktualizace antivirové databáze. Pošle s problémy systémovému administrátorovi. Viz Send Debug Information. Zobrazí logy aktivity MailScanu v systému.

7 Viz View Log Files. Install MailScan as Service Remove MailScan as Service MailScan is Active AutoDownload is Enabled Disable MailScan System Information About MailScan Exit MailScan je standardně instalován jako služba, což zvyšuje jeho výkon, a toto tlačítko je neaktivní. MailScan je možné spouštět jako aplikaci, což umožňuje kontrolovat a analyzovat aktivitu MailScanu z Příkazové řádky. Tlačítko je neaktivní a indikuje, že MailScan je aktivní a běží. Neaktivní tlačítko indikuje aktivovanou automatickou aktualizaci antivirové databáze. Zastaví běh MailScanu. Tuto funkci nedoporučujeme používat, protože systém zůstane nechráněn. Zobrazí detaily o systému, kde je MailScan nainstalován. Zobrazí informační okno O aplikaci... Zavře kontextové menu.

8 Instalace Softwarové a hardwarové požadavky Vyžadován je systém Windows 95 (OSR2)/98/ME/NT/2000/XP a Internet Explorer 4 a vyšší. Dále alespoň 64 MB RAM, 50 MB volného místa na harddisku a CD ROM. Požadavky před vlastní instalací Před instalací proveďte několik kroků: Zkontrolujte, zda vyhovuje operační systém a aplikujte nejnovější Service Pack. Ověřte, že Mail Server je nainstalován a nakonfigurován. Odinstalujte jiné antiviry, včetně starších verzí MailScanu. Zkontrolujte dostatek místa na harddisku. Zjistěte přístupové údaje na PC a do Internetu. Zjistěte Vaši poštovní doménu. Zjistěte ovou adresu administrátora (postmastera). Instalace Instalace je velmi jednoduchá, stačí pouze kladně potvrzovat jednotlivé kroky. Pokud jste software obdrželi na CD, vložte je do jednotky CD-ROM. Instalaci zahájíte spuštěním souboru MSWP.EXE. Aktuální verze je vždy k dispozici na této adrese: ftp://ftp.lanprojekt.cz/pub/winproxy/mswp.exe Vlastní instalace je zahájena touto obrazovkou

9 Úvodní obrazovka Stiskněte tlačítko NEXT. Tlačítkem YES potvrďte souhlas s licenčními podmínkami. Licenční podmínky Zvolte složku, kam má být aplikace nainstalována.

10 Volba cílové složky Stiskněte tlačítko NEXT: Aplikace je připravena na instalování. Stiskněte Install. Začátek instalace

11 Software je zkopírováno do zvolené složky. Zadejte Vaší poštovní doménu (např. firma.cz) a postmastera (např. Zadání domény Zobrazí se tato obrazovka. Instalace zkušební verze Po zkopírování se vytvoří programová skupina a zobrazí tato obrazovka.

12 Informace Můžete spustit rychlou antivirovou kontrolu Vašich disků. Restartování systému Antivir escan je spuštěn a antivirová kontrola probíhá. Antivirová kontrola

13 Po ukončení antivirové kontroly je třeba přečíst licenci a potvrdit restartování PC Licence Restart

14 Jak začít Uživatelské rozhraní Tato kapitola popisuje uživatelské rozhraní, kde je možné provádět konfiguraci MailScanu. Ukázka uživatelského rozhraní Komponenty Následuje popis typických komponent: Název komponenty Funkce Nabídkové menu:

15 Admin Umožňuje provádět administraci MailScanu a obsahuje následující podmenu: Scanner Administration: administrace antivirového scanneru Content Control: obsahová kontrola Compression Control: automatická komprese příloh MailScan Messages: nastavení uživatelských hlášek Scan Control: nastavuje kriteria pro maily, které mají být skenovány, mazány nebo vyjmuty ze skenování. View Help Selected Task Zobrazí logy a reporty MailScanu. On-line nápověda MailScanu. Název aktuální úlohy. Panel úloh: MailScan Ikona reprezentující MailScan. Scanner Administration Administrace antiviru - Scanner Administration Content Control Obsahová kontrola - Content Control Compression Control Kompresní kontrola - Compression Control MailScan Message Uživatelské hlášky - MailScan Messages License Information Umožní zadat licenční klíč - License Key Information Virus Test Mail Pošle neškodný testovací virus pro kontrolu správné funkčnosti MailScanu - Virus Test Mail Send Debug Information Odešle ladící informace systémovému administrátorovi.

16 . Exit Uzavření administrace MailScanu, který dále běží v pozadí.

17 Administrace MailScanu Administrace MailScanu umožňuje monitorovat a administrovat datový tok v obou směrech. Je možné stanovit bezpečností pravidla: kontrola u oproti klíčovým slovům, zakázat y s přílohou speciálního typu, zapnout automatickou kompresi, poslat varovnou hlášku odesilateli apod. Nově se objevuje Popup Filter, umožňující zablokování zobrazení popupového okna a Browser CleanUp, chránící soukromí smazáním stop o navštívených stránkách. Praktické využití MailScanu: Urážlivé y: MailScan umožňuje zablokovat přijetí ů, obsahující hanlivá slova v předmětu i těle zprávy. Toto také umožňuje blokovat spam. Blokování příloh MailScan nabízí možnost blokování příloh určitých typů (.doc,.exe,.xls, atd.) a tím např. zabrání zaměstnancům rozesílaní důvěrných informací z firmy. Také je možné zapnout automatickou kompresi příloh. Scannerová kontrola: Je možné monitorovat y přijaté nebo poslané určitým uživatelům nebo na určité domény. Varovné hlášky: Je možné vytvořit uživatelské hlášky, které se použijí pokud přijatý nebo odeslaný mail poruší bezpečnostní pravidla. Položky v administraci MailScanu: Konkrétně se jedná o tyto položky: Admin Scanner Administration Content Control Compression Control Scan Control MailScan Message License Information

18 Virus Test Mail Send Debug Information View View Log Files Flush Logs Mail Debug Information Help Send EICAR Virus Test Mail MailScan Help License Information To Change Password Jak spustit administraci? Spusťte Start / Programy / MailScan for Mail-Server / MailScan Aninistrator Admin Administrace scanneru (Scanner Administration) To Add a Local/Primary Domain To block/allow attachments Auto-Download Updates To set time for updates auto download Set auto actions after update downloads General Config FTP Config HTTP Config UNC Config To Plug Internet Explorer Vulnerabilities To archive mails/attachments

19 Spuštění administrace scanneru V okně MailScanu zvolte ikonu. Administrace scanneru Field Name Description Scanner Administration - administrace scanneru Primary Domain Local Domain Hlavní poštovní doména. Dialog umožňující vložení dalších domén. Stiskněte tlačítko Domain Details. Zde je možné zadat více lokálních domén a nastavení SMTP a POP3 portů. Primary Domain: dříve zadanou hlavní doménu nelze editovat Local Domain: Záložní doménové servery, které je možné nastavit jako hlavní (Make Primary). SMTP to Listen on Port: Číslo portu, na kterém Váš mail server

20 přijímá poštu z jiných domén (standardně 25). POP3 to Listen on Port: Číslo portu, na který se Váš mail server připojuje a stahuje poštu (standardně 110). Warnings To SMTP Server: IP adresa SMTP serveru pro notifikaci. Warnings To SMTP Port: Port SMTP serveru pro výše uvedenou notifikaci. Authentication User Name: Zadejte uživatelské jméno, pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci. Authentication Password: Zadejte heslo, pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci. Zadané hodnoty potvrďte tlačítkem Save. Report File Path Umístění logovacích souborů. Tlačítkem Browse je možné zvolit nové umístění. Max Size (kb) Maximální velikost logovacího souboru. Výchozí hodnota 0 znamená neomezenou velikost. Block Allow Attachments - blokování příloh Block List Allow List Seznam blokovaných příloh. Seznam povolených příloh. Tlačítkem Add je možné přílohy přidávat a tlačítkem Delete mazat označené. Toto tlačítko zobrazí dialogové okno. Delete all Attachments. smazat všechny přílohy Delete all s. smazat všechny y, ze kterých se nepodařilo odstranit vir. Quarantine blocked. umožnit programu umístit do karantény určité přílohy. Attachments Excluded umožňuje vyjmout specifické přílohy z předchozích akcí. Forward Attachments of following Types to Admin: Přeposlat administrátorovi přílohy následujících typů. Send Original Mail to User Mail se zakázanou přílohou je odeslán zpět odesilateli.

21 Seznam zakázaných příloh, které budou přeposlány administrátorovi. Reserved Attachments Check for Outgoing Mails Also: Přepínač, zda se má kontrola příloh provádět i pro odchozí poštu Reserved Attachments check excluded for s From: Seznam ů, pro které se neprovádí kontrola příloh odchozích ů. Action: Akce, která bude spuštěna pokud je detekován zavirovaný nebo příloha. Foreground Scanning Quarantine infected Files Disinfect Delete V tomto modulu není k dispozici. Provádět karanténu u napadených souborů. Tyto soubory budou zakódovány a uloženy na bezpečném místě. Léčit napadené soubory. Mazat napadené soubory. Anti-Virus Update: Aktualizace antivirové databáze. Enable Auto Download Enable Update Notification Query Interval Umožnit automatické stahování z databáze z Internetu. Po úspěšném stažení databáze je zasláno avízo administrátorovi. Frekvence automatického stahování databáze v minutách. Např znamená připojování k serveru s antivirovou databází každých 24 hodin. Execute this : Aktivujte, pokud má být aktualizace provedena okamžitě po stažení Program Name : Název programu, který bude po stažení spuštěn. Program je možné vyhledat pomocí tlačítka Start in : Složka, ze které bude program spuštěn.

22 Parameters : Parametry spouštěného programu. Run : Způsob spuštění programu. Normal Windows normální velikost okna. Minimized minimalizovaně. Maximized maximalizovaně Hidden ve skrytém režimu. Force Process to terminate : Zadejte interval, po kterém bude spuštěný program ukončen Don t wait for process to complete : Interval, ve kterém se po stažení čeká na ukončení spuštěného programu. While this. : Během běhu programu jsou ostatní operace pozastaveny po zvolenou dobu. Spuštění ručního stahování antivirové databáze. Nastavení aktualizace. General Config Select Mode Aktualizace jsou zrcadleny na několika serverech a podporují tři druhy přenosu: HTTP, FTP a UNC. FTP: (File Transfer Protocol) nejstabilnější přenos dat, který umožňuje navázání přerušeného přenosu. HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) typ přenosu, který je doporučený, pokud není z nějakého důvodu možný FTP Network: (Universal Naming Convention) možnost aktualizace z jiného PC v lokální síti. Názvová konvence UNC má tento syntax:

23 \\server\složka\podsložka\soubor. Enable Download Via Proxy: Aktivujte, pokud je PC s MailScanem za proxy serverem. V případě WinProxy doporučujeme aktivovat. HTTP Proxy Server IP: IP adresa proxy serveru, např Port: Port proxy serveru. V případě WinProxy je výchozí hodnota Login name: Uživatelské jméno, pokud proxy server vyžaduje autorizaci. Password: Heslo, pokud proxy server vyžaduje autorizaci. FTP Config Nastavení FTP je aktivní, pokud je zvolen tento typ přenosu. FTP Download Site: Zvolte server výrobce antiviru, ze kterého budou databáze stahovány. Download Directory: Adresář s antivirovou databází FTP Proxy Server IP: IP adresa FTP brány (FTP gateway) proxy serveru. Port: Port FTP brány. Pro WinProxy standardně 21. Login Name: Uživatelské jméno, pokud FTP brána vyžaduje autorizaci. Password: Heslo, pokud FTP brána vyžaduje autorizaci. Logon Type - způsoby připojení přes FTP bránu Tento způsob zvolte v případě WinProxy. OPEN siteaddress: Alternativní způsob pro proxy servery typu Cproxy.

24 PASV Mode: Aktivování pasivního přenosu často vyřeší problémy se stahováním za firewallem. Socks: Aktivujte a zadejte verzi, pokud používáte SOCKS proxy server. HTTP Config HTTP Download Site: Z nabídky zvolte server výrobce antiviru, ze kterého budou databáze stahovány. UNC Config Tento typ je vhodný, pokud je v lokální sítí několik instalací MailScanu, ale pouze jeden má přístup do Internetu. V tomto případě nasdílejte složky s updaty a na ostatních instalacích MailScanu tuto složku zadejte v UNC formátu Action: Automatické akce, které se mají provádět se zavirovanými y a přílohami. Quarantine Infected Files Disinfect Delete Quarantine Path Zavirované y budou umístěny do karantény, což je složka zvolená v políčku Quarantine Path:. Aktivujte, pokud mají být zavirované y léčeny. Aktivujte, pokud mají být zavirované y smazány. Zvolte složku karantény. Tlačítkem Select Path je možné tuto složku na harddisku vyhledat. Tímto tlačítkem je možné otevřít pokročilejší nastavení bránící zneužití bezpečnostních děr Internet Exploreru. IE Vulnerabilities I

25 Delete Files with CLSID Extension Přílohy, u kterých se v IE nezobrazuje přípona, protože jde o typ Class ID (CLSID), jsou smazány. Delete HTML with Scripts Mail obsahující HTML skript z následující tabulky je smazán. Script Tags Seznam skriptových HTML značek, které mohou být virem zneužity Script Check and Content Disabled From Je možné zadat seznam odesilatelů, od kterých může být přijat , přestože obsahuje zakázaný skript. Script Check and Content Disabled For Mails having To As: Je možné zadat seznam adresátů, kterým může být poslán , přestože obsahuje zakázaný skript IE Vulnerabilities II Některé viry využívají dvojitých přípon, např. doc.exe. I nezavirované komprimované soubory však mohou obsahovat zdvojené přípony, např..pdf.zip No Action Není prováděna žádná akce s y s dvojitou příponou. Delete Mail Smazat y s dvojitou příponou. Forward to Admin Přeposlat y s dvojitou příponou administrátorovi

26 Allow Multiple Extension Attachments to ZIP Seznam povolených dvojitých přípon. Archival Příchozí i odchozí y je možné archivovat. Archive s Aktivace archivace ů. Zadejte cestu, kam se budou y archivovat. Archive Attachments Aktivace archivace příloh. Do not Archive Attachments of type Seznam příloh, které nebudou archivovány. Obsahová kontrola a antispam (Content Control) Spuštění obsahové kontroly zvolte tuto ikonu Obsahová kontrola

27 Název položky Popis Enable Content Checking Aktivace obsahové kontroly. Phrase To Check: Klíčová slova, oproti kterým budou y kontrolovány Phrase Umožní zadat urážlivé slovo nebo frázi. Výchozí seznam je vyplněn od výrobce. Každá fráze je asociována s nějakou akcí: karanténa, smazání nebo přeposlání (Quarantine, Delete, Forward). Action Quarantine The Mail s klíčovým slovem je umístěn do karantény. Delete The Mail: s klíčovým slovem je smazán. Forward Mail To Admin: s klíčovým slovem je přeposlán administrátorovi. Tlačítkem je možné zobrazit Pokročilé nastavení obsahové kontroly (Advanced Content Options). Send Original Mail to User Also: Původní mail urážlivého obsahu je také odeslán adresátovi. Check Content in Outgoing Mail Also: Obsahová kontrola je také prováděna u odchozí pošty. Content Check Disabled for Replied or Forwarded Mails: Obsahová kontrola se neprovádí u odpovědí nebo přeposlaných ů. Check HTML Mails for Content: Jsou kontrolovány i y v

28 HTML formátu. HTML mails with "SRC" string to be tagged as SPAM: Za spam je považován HTML mail, který obsahuje SRC řetezec. Např. <td><img src="http://clicks.emarketmakers.com/images/ /emm/hw/s pacer.gif" width="302" height="1" border="0"></td> Delete Advertisement s: Reklamní y se smažou před uložením do poštovní schránky Treat Subject with more than 5 whitespaces as SPAM: Za spam je považován s více než 5 mezerami za sebou v Předmentu. Treat Mails with Chinese/Korean character set as SPAM: s jakýkoliv znakem z čínské nebo korejské abecedy je považován za spam. Disclaimer Do odchozí i příchozí pošty může být vkládáno oznámení. Další nastavení lze provádět tlačítkem Advanced. Disclaimer for Incoming Oznámení je vkládáno i do příchozích ů. Disclaimer disabled for replied or forwarded mail: Oznámení není vkládáno do odpovědí nebo přeposlaných ů Do not send disclaimer for Mails to: Je možné specifikovat seznam ových adres, pro které se neprovádí vkládání oznámení. Domain Specific Disclaimer: Je možné specifikovat různá uživatelská oznámení pro jednotlivé domény. Pravé tlačítko myši aktivuje kontextové menu.

29 Enable: Aktivace vkládání oznámení. Disable: Deaktivace vkládání oznámení. Edit Disclaimer: Editace existujícího nebo vložení nového oznámení. Tlačítkem Browse je možné zvolit soubory s oznámeními. Refresh Save Aktualizace obrazovky. Uložení změn. Komprimační kontrola (Compression Control) Spuštění administrace komprimační kontroly Zvolte ikonu

30 Komprimační kontrola Název položky Compress outbound attachments Create selfextracting zips Uncompress inbound attachments Uncompress inbound attachments (Local Domain) Compress ONLY if compression % is greater than Compress if Attachment is above (Kb) Select Compression Level to use Popis Umožňuje automatickou komprimaci příloh veškeré odchozí pošty. Aktivuje automatické vytváření samorozbalovacích archivů pro přílohy odchozí pošty. Je to výhodné v případě, že adresát nemá software pro dekomprimaci příloh. Umožňuje automatickou dekompresi a antivirovou kontrolu příloh příchozích ů. V současné verzi je podporován pouze formát ZIP. Stejné jako předchozí položka, ale pouze pro y z lokálních domén. Je možné specifikovat minimální procentuelní kompresní poměr. Soubor překračující toto omezení není dekomprimován. Je možné zvolit minimální velikost přílohy pro komprimaci. Default Optimální volba mezi rychlostí a kvalitou komprimace. Best Compression Nejlepší kompresní poměr, ale zabírá čas na

31 Název položky Level to use pomalejších PC. Popis Best Speed Nejrychlejší komprimace, ale nezaručuje ideální kompresní poměr. DO NOT compress attachments of extensions Compress Mail Attachments For Following Domains Don t Compress Mail Attachments For Following Domains Specifikuje typy příloh, pro které nebude automatická komprimace prováděna. Specifikuje domény, pro které budou přílohy komprimovány. Specifikuje domény, pro které nebudou přílohy komprimovány. Antivirová kontrola (Scan Control) Spuštění antivirové kontroly Klikněte na tuto ikonu. Antivirová kontrola

32 Název položky Scan Mails Only From User Scan Mails Only To User Do Not Scan Mails To User Do Not Scan Mails From User Delete Mails from Following Users Advanced Popis Kontrolovány budou pouze y od určitých uživatelů. Kontrolovány budou pouze y určitým uživatelům Nekontrolovány budou y od určitých uživatelů. Nekontrolovány budou y určitým uživatelům. Veškeré y od určitých uživatelů budou smazány. Pokročilé nastavení umožňuje toto: Virus Checking: y jsou kontrolovány antivirem. Reserved Attachments: Kontrolovány jsou rezervované přílohy. Content Checking: Obsah u je porovnáván s klíčovými slovy. Dangerous Attachments Checking: Nebezpečné přílohy jsou kontrolovány antivirovou kontrolou. Uživatelské hlášky Spuštění administrace uživatelských hlášek Klikněte na ikonu

33 Uživatelské hlášky Název položky Mail Notification Warning Mails From User Address to Notify Messages Popis The frame allows you to specify s ID that sends and receives warning messages Warning messages are sent when violations occur. Different types of warning messages are listed in the adjacent list box. ová adresa odesilatele hlášek. ová adresa, kam jsou zasílaní varovné hlášky. Seznam varovných hlášek od výrobce s možností aktivace a deaktivace. List Box Kliknutím na řádku z názvem hlášky je možné provádět její editaci.

34 Tlačítko Browse umožňuje vkládat textové soubory s uživatelskými hláškami. Hlášky jsou vkládány pouze pokud je aktivní volba Add Disclaimer to outbound Mails. Test zavirovaným em (Virus Test Mail) Do lokání domény je poslán obsahující vir. Při správné funkci MailScanu je vir detekován a provedena příslušná akce. Aktivace je provedena kliknutím na ikonu. Tlačítkem Yes potvrďte odeslání viru. Licenční údaje (License Information) Po dobu 15 dní po instalaci je možné MailScan využívat v plném rozsahu jako časově omezenou demoverzi. Pro další provoz je nutné provést registraci zadáním aktivačního klíče. Informace ohledně jeho získání najdete na adrese Klíč se zadává kliknutím na ikonu License nebo volbou License Information v položce menu Help.

35 Zaslání ladících informací (Send Debug Information) Z logovacích a inicializačních souborů vytvoří MailScan.zip soubor a pošle ho administrátorovi. Klikněte na ikonu. Následuje vytváření.zip souboru, poté potvrďte odeslání tlačítkem Yes. Zobrazení logů a reportů Následuje vysvětlení těchto položek: View Log Files View MailScan Log View Auto Update Log View Download Log View Weekly Virus List View Full Virus List Flush Logs Mail Debug Information

36 MailScan Reports Zobrazit logovací soubory (View Log Files) View MailScan Log Aktivita MailScanu je neustále logována. Konkrétně je zobrazeno: verze MailScanu, celková velikost ů, ové adresy odesilatelů i příjemců, informace o přílohách, nastavení portů, detaily o varovných hláškách atd. Logovácí soubory View Auto Update Log Informace o aktualizacích antivirové databáze zahrnuje verzi MailScanu, IP adresu proxy serveru atd. Log automatických aktualizací View Download Log

37 Detaily o stažení aktualizací zahrnují datum a čas, URL serveru výrobce, IP adresu proxy serveru, seznam stažených souboru společně s jejich velikostí, typ přenosu atd. Log stahování aktualizací View Weekly Virus List Zobrazí souhrn nových virů za poslední týden. Týdenní seznam virů View Full Virus List

38 Zobrazení úplného seznamu známých virů, které MailScan umí detekovat a napadené y léčit. Celkový seznam virů Flush Logs Smazání všech logovacích souborů. Doporučujeme logy nejprve uložit. Mail Debug Information Z logovacích a inicializačních souborů vytvoří MailScan.zip soubor a pošle ho administrátorovi. MailScan Reports Mails Sent From Local Domains: Zobrazené informace o em poslaných z lokálních domén zahrnují: doménu a odesílatele, celkový počet a velikost ů konkrétního uživatele. Mails Recieved from Foreign Domains: Zobrazené informace o ech z cizích domén zahrnují: doménu odesílatele, celkový počet a velikost ů konkrétního uživatele. Mail Details: Zobrazeno jen datum odeslání, odesilatele, velikost v bytech, předmět, údaje o adresátovi, název přílohy a její délka. Alt. Detail: Alternativní zobrazení zahrnuje název přílohy, velikost, příponu, počet infekcí a informaci, zda byl v u virus a zda byl vir odstraněn nebo byl smazán. Mails Received by Local Users: Zobrazena je doména a adresáta, celkový počet

39 ů poslaných uživateli a počet detekovaných infekcí. Daily Analysis: Zobrazení data, celkový počet odeslaných a přijatých ů, celkovou velikost v bytech, počet infekcí a vyléčených a smazaných ů. Následuje popis běžných položek. Název položky From Date/To Date Filter Popis Umožňuje zvolit rozsah dat pro vytvoření reportu. Filtr pro zvolený rozsah dat. S. No Sériové číslo aktivity. Msg Date Total Mails Mails Sent Mail Sent in Bytes Mails Received Total Infections Deleted Cleaned Foreign Domain Size Domain Name User Id Senders Name Options Datum odeslání zprávy. Celkový počet ů poslaných a přijatých za určité období. Celkový počet ů poslaných za určité období. Celková velikost ů poslaných za určité období. Celkový počet ů přijatých za určité období. Celkový počet infikovaných ů. Celkový počet smazaných ů. Celkový počet odvirovaných ů. Zobrazí externí doménu, ze které byl přijat. Celková velikost přijatých ů. Zobrazí lokální doménu, ze které uživatelé dostávají poštu. Zobrazí jméno uživatele. Zobrazí uživatele. Zobrazí odesilatele. Zobrazí další možnosti nastavení:

40 Název položky Popis Today Vygeneruje report pro dnešní den. Print Refresh All Refresh Close Zformátuje výstup vhodný pro tisk nebo pro import např. do Excelu. Aktualizuje všechny stránky. Aktualizuje zvolenou stránku. Zavře obrazovku Splash Screen Enabled MailScan zobrazuje při každém startu úvodní obrazovku. Toto chování je možné vypnout. Nápověda (Help) Poslat vir EICAR (Send EICAR Virus Test Mail) Do lokání domény je poslán obsahující vir. Při správné funkci MailScanu je vir detekován a provedena příslušná akce. Nápověda MailScanu (MailScan Help) MailScan obsahuje on-line nápovědu. Nápověda se aktivuje stiskem ikonu., která se změní na

MAILSCAN 3.X PRO WINPROXY. MailScan pro WinProxy Uživatelská příručka

MAILSCAN 3.X PRO WINPROXY. MailScan pro WinProxy Uživatelská příručka MAILSCAN 3.X PRO WINPROXY uživatelská příručka Základní informace Úvod Program MailScan doporučujeme jako antivirové řešení k WinProxy. S tímto produktem dochází antivirové kontrole v reálném čase, takže

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Stručná příručka ESET Smart Security poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem. Základem je skenovací technologie ThreatSense, která

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Nefunkční podpis certifikátem Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Nefunkční podpis certifikátem Obsah... 1 1. Zjištění nastavení prohlížeče... 3 2. Reinstalace Java... 3 3. Další možnosti... 3 4. Nastavení prohlížeče Ms IE

Více

c h r á n í m e d i g i t á l n í s v ě t y NOD32 Server Edition pro Lotus Domino Instalace

c h r á n í m e d i g i t á l n í s v ě t y NOD32 Server Edition pro Lotus Domino Instalace c h r á n í m e d i g i t á l n í s v ě t y NOD32 Server Edition pro Lotus Domino Instalace Copyright Eset, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

SPY COBRA Deluxe. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: SPY COBRA Deluxe Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi rychlá a jednoduchá instalace a deinstalace Snadné nastavení reportingu Pro běžného uživatele nezjistitelné www.spyshops.cz Stránka 1 1. Představení

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál

Nastavení DCOM. Uživatelský manuál Nastavení DCOM Uživatelský manuál Obsah Úvod... 2 Nastavení DCOM pro počítač Hostitel... 3 Operační systém Windows XP... 3 Nastavení vlastností DCOM na Windows XP... 3 Rozšířená nastavení DCOM na Windows

Více

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál Internet Security Suite with Cloud Security Instalační manuál Software popsaný v této příručce je poskytován na základě souhlasu s licenční smlouvou a lze jej použít pouze v souladu se smluvními podmínkami.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější ochranu počítače

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SYSTEM EDUBASE INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. VARIACE

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje nejmodernější

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido - Telnet. Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet. 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Popis konfigurace modulů Quido protokolem Telnet 3. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Q uido - Telnet Katalogový list Vytvořen: 3.8.2007 Poslední aktualizace: 3.8 2007 13:08 Počet stran: 12 2007 Adresa:

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka. Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET CYBER SECURITY pro Mac Rychlá příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Vložení expiračního kódu do spojů ALCOMA

Vložení expiračního kódu do spojů ALCOMA do spojů ALCOMA Verze dokumentu: 1.6 Datum vydání: 19.10.2010 Poslední úprava: 13.01.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. DEFINICE PROBLÉMU... 1 2. BLOKOVÉ SCHÉMA POSTUPU... 2 3. PODROBNÝ POPIS POSTUPU:...

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Licencování ecscad. Mensch und Maschine Mechatronik GmbH

Licencování ecscad. Mensch und Maschine Mechatronik GmbH Licencování ecscad Mensch und Maschine Mechatronik GmbH Obsah 1. Instalace licenčního serveru... 3 2. Kontrola a uvolnění portů... 3 3. Vyžádání licenčního souboru Varinta 1... 3 4. Zadání kontaktních

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích

Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích 2 Money Dnes Publisher Uživatelská příručka Aplikace a služba Money Dnes Publisher v deseti krocích Tento step-by-step manuál vás provede korektním nastavením ovladače Money Dnes Publisher pomocí přiloženého

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Instalace programu C-on

Instalace programu C-on Instalace programu C-on Obsah Instalace programu... 2 Typy instalace... 2 Nastavení programu... 4 Nastavení sítě... 4 Řešení možných problémů... 5 Nastavení zobrazení... 5 Hlavní funkce... 5 Zapnutí /

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Internet Security je komplexní internetové bezpečnostní řešení.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Smart Security poskytuje nejmodernější ochranu počítače před

Více

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby

VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN. Popis a vlastnosti služby Příručka - Vzdálené připojení - OpenVPN 1 VZDÁLENÉ PŘIPOJENÍ - OpenVPN OBSAH Popis a vlastnosti služby Popis instalace OpenVPN klienta pro Windows Postup připojení k serveru Používání, tipy Řešení problémů

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte zde pro stáhnutí poslední verze dokumentu ESET Smart Security poskytuje

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E

NAS 269 Seznámení s Mail Serverem A S U S T O R C O L L E G E NAS 269 Seznámení s Mail Serverem Nastavení Mail Serveru na ASUSTOR NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU Po absolvování kurzu budete: 1. Posílat a přijímat email přes Mail Server na ASUSTOR NAS PŘEDPOKLADY

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

PRO MAC. Rychlá uživatelská příručka. Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky

PRO MAC. Rychlá uživatelská příručka. Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky PRO MAC Rychlá uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze příručky ESET Cyber Security poskytuje novou úroveň ochrany před škodlivým kódem. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET SMART SECURITY PREMIUM 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET SMART SECURITY PREMIUM 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET Smart Security Premium je komplexní internetové bezpečnostní řešení. Udržuje vás v bezpečí na internetu i na veřejných sítích.

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004

Rychlý průvodce konfigurací 602LAN SUITE 2004 602LAN SUITE 2004 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 KONTROLA FUNKČNOSTI PROTOKOLU TCP/IP... 4 INSTALACE 602LAN

Více