MAILSCAN 4.X PRO WINPROXY. uživatelská příručka. MailScan pro WinProxy Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAILSCAN 4.X PRO WINPROXY. uživatelská příručka. MailScan pro WinProxy Uživatelská příručka"

Transkript

1 MAILSCAN 4.X PRO WINPROXY uživatelská příručka

2 Základní informace Úvod Program MailScan doporučujeme jako antivirové řešení k WinProxy. S tímto produktem dochází antivirové kontrole v reálném čase, takže WinProxy odesílá a ukládá maily do poštovních schránek již odvirované. Díky transparentnosti může být MailScan spuštěn spolu s WinProxy na jediném počítači, aniž by docházelo k vzájemnému konfliktu. MailScan je celosvětově první antivir pracující v síťové vrstvě, takže funguje transparentně jako brána bez nutnosti složitého nastavování. Jde o samostatný produkt s konfigurací nezávislou na administrátorském rozhraní WinProxy. Program MailScan se liší od ostatních antivirových programů výraznou přidanou hodnotou. Vedle antivirové kontroly totiž umožňuje kontrolu obsahu a filtrování pošty, což ocení zejména majitelé firem. Je možné provádět automatické porovnávání obsahu oproti klíčovým slovům nebo blokovat maily z určitých domén (spameři, konkurence...). Firma LAN-PROJEKT je autorizovaným prodejcem produktu MailScan jak pro současné uživatele WinProxy, tak pro uživatele, kteří WinProxy teprve zakoupí. Uživatelé WinProxy tak mohou využít speciálních výhod (výhodnější ceny, prodloužení updatů antivirové databáze...) Instalace Program MailScan instalujte na počítač s přímým přístupem do Internetu, tedy tam, kde již je nebo bude nainstalován produkt WinProxy. Licencování Způsob licencování programu MailScan je odlišný od cenové politiky WinProxy. Cena MailScanu se odvíjí podle počtu lokálních poštovních schránek. Cena je vždy přepočítána na jednoho uživatele, liší se podle jednotlivých pásem (5 poštovních schránek, 6-10 poštovních schránek atd.) a to tak, že při vyšším počtu uživatelů vychází cena na jednoho uživatele nižší. V ceně licence jsou zahrnuty 2 roky update antivirové databáze, poté je nutné provést prodloužení licence. Program MailScan je možné po dobu 15 dní používat zdarma, pak je nutné provést registraci zadáním aktivačního klíče, jinak je činnost programu zastavena. Ceník Aktuální ceník naleznete na adrese Registrace

3 Program MailScan je šířen zdarma v podobě časově omezené demoverze. Po 15 dnech je činnost programu zastavena a je nutné provedení registrace zadáním aktivačního klíče v okně Help / Licence Information. Technická podpora Uživatelům, kteří zakoupili nebo hodlají zakoupit produkt MailScan jako antivirové řešení k WinProxy, je nabízena technická podpora programu MailScan zdarma, a to na ové adrese

4 Vlastnosti MailScanu Hlavní vlastnosti a úkoly, které pro vás MailScan vykonává, jsou: Zabezpečení obsahu: kontroluje soubory a y, zda neobsahují zakázaný obsah. Zabraňuje infikovaným souborům proniknout do systému. Prohlížení obsahu elektronické pošty: kontroluje důvěrná data v těle ů (definovaná hesla, fráze apod.), velikost souborů (můžete např. zadat, že soubory nad určenou velikost nebudou odeslány) a zakázaný obsah. Detekce virů již při načítání: chrání aplikace a operační systémy detekováním virů již během stahování souborů z Internetu, prohlížením webových stránek, kopírováním souborů z disket a CDROM, spouštěním aplikací ze sítě nebo otevíráním souborů Microsoft Word nebo Excel. Neparalelní detekce virů pro kompletní ochranu: poskytuje úplnou ochranu s použitím nejlepšího světového antivirového nástroje. Vysoce efektivní heuristická analýza kódu: heuristický algoritmus MailScanu je schopen najít a odstranit i neznámé viry. Snadné ovládání a kontrola: snadné ovládání a kontrolu umožňují vlastnosti jako automatická instalace, centralizovaná obsluha, automatické stahování updatů a systém firemního logování a reportů. Velmi jednoduché používání: MailScan má snadnou obsluhu. Automaticky aktualizuje z Internetu své bezpečnostní nástroje, což vás osvobozuje od starostí se sledováním nejnovějších aktualizací. Centralizované ovládání bezpečnostní ochrany: MailScan nastavuje globální bezpečnostní ochranu vaší organizace a automaticky aktualizuje předdefinovanou bezpečnostní ochranu na všech firemních serverech. Úplná kontrola objektů: MailScan rozeznává různé typy souborů, komprimovaných formátů a datových toků. Proniká dovnitř Internetových přenosů a identifikuje komplexní architekturu. Rychlý update zkracuje dobu stahování: MailScan stahuje poslední antivirové aktualizace rychle a efektivně. Protože používá rozdílových updatů, stahuje pouze změny v souboru s typy virů. To zaručuje, že downloady jsou omezeny jen na nové části a nemusíte stahovat starší materiál. Bezpečná kontrola ových virů: y, které přijdou do Vaší POP3 schránky (Outlook, Netscape, Eudora ) jsou automaticky prověřeny, zda neobsahují viry. Kontrolovány jsou také osobní složky, ve kterých můžete lokálně ukládat y a další data. Možnost centralizace reportů: MailScan umožňuje systémovým administrátorům centrálně shromažďovat zprávy o kontrole a činnosti antivirové ochrany, sloučit je a odeslat (přes SMTP) em na jakýkoli poštovní účet. To jim pomáhá udržet si přehled o průnicích a jejich zdrojích.

5 Automatické centrální záznamy: MailScan klienti automaticky posílají své záznamy na MailScan Server, který z nich vytváří celkové reporty o všech virových incidentech v podnikové síti. Důkladné vlastní zabezpečení: kontrola všech jeho vlastních souborů činí MailScan skutečně neproniknutelným. Systém odborné on-line podpory: MailScan poskytuje on-line podporu pro usnadnění procesu instalace a aktualizace software. Okamžité léčení: jakmile je virus detekován, MailScan ho automaticky odstraní.

6 Úlohy MailScanu MailScan má skupinu úkolů z hlediska bezpečnosti obsahu a antivirové ochrany. Jejich automatické vykonávání je implicitně nastaveno. Některé úlohy můžete spustit ručně. Tato kapitola obsahuje seznam různých úloh, které je možně ručně spouštět. Jejich detailní vysvětlení je popsáno v individuálních kapitolách. Spouštění úloh MailScanu Jakmile je aplikace nainstalována v pravém dolním rohu klikněte pravým tlačítkem na ikonu. Rozbalí se kontextové menu. Úlohy jsou zobrazeny jako položky. Kliknutím na úkol jej spustíte. Podrobný popis úloh MailScanu V tabulce je podrobný popis každé položky. Název úlohy Download Anti- Virus Update Mail Debug Information View Log Files Funkce Zahájí stažení aktualizace antivirové databáze. Pošle s problémy systémovému administrátorovi. Viz Send Debug Information. Zobrazí logy aktivity MailScanu v systému.

7 Viz View Log Files. Install MailScan as Service Remove MailScan as Service MailScan is Active AutoDownload is Enabled Disable MailScan System Information About MailScan Exit MailScan je standardně instalován jako služba, což zvyšuje jeho výkon, a toto tlačítko je neaktivní. MailScan je možné spouštět jako aplikaci, což umožňuje kontrolovat a analyzovat aktivitu MailScanu z Příkazové řádky. Tlačítko je neaktivní a indikuje, že MailScan je aktivní a běží. Neaktivní tlačítko indikuje aktivovanou automatickou aktualizaci antivirové databáze. Zastaví běh MailScanu. Tuto funkci nedoporučujeme používat, protože systém zůstane nechráněn. Zobrazí detaily o systému, kde je MailScan nainstalován. Zobrazí informační okno O aplikaci... Zavře kontextové menu.

8 Instalace Softwarové a hardwarové požadavky Vyžadován je systém Windows 95 (OSR2)/98/ME/NT/2000/XP a Internet Explorer 4 a vyšší. Dále alespoň 64 MB RAM, 50 MB volného místa na harddisku a CD ROM. Požadavky před vlastní instalací Před instalací proveďte několik kroků: Zkontrolujte, zda vyhovuje operační systém a aplikujte nejnovější Service Pack. Ověřte, že Mail Server je nainstalován a nakonfigurován. Odinstalujte jiné antiviry, včetně starších verzí MailScanu. Zkontrolujte dostatek místa na harddisku. Zjistěte přístupové údaje na PC a do Internetu. Zjistěte Vaši poštovní doménu. Zjistěte ovou adresu administrátora (postmastera). Instalace Instalace je velmi jednoduchá, stačí pouze kladně potvrzovat jednotlivé kroky. Pokud jste software obdrželi na CD, vložte je do jednotky CD-ROM. Instalaci zahájíte spuštěním souboru MSWP.EXE. Aktuální verze je vždy k dispozici na této adrese: ftp://ftp.lanprojekt.cz/pub/winproxy/mswp.exe Vlastní instalace je zahájena touto obrazovkou

9 Úvodní obrazovka Stiskněte tlačítko NEXT. Tlačítkem YES potvrďte souhlas s licenčními podmínkami. Licenční podmínky Zvolte složku, kam má být aplikace nainstalována.

10 Volba cílové složky Stiskněte tlačítko NEXT: Aplikace je připravena na instalování. Stiskněte Install. Začátek instalace

11 Software je zkopírováno do zvolené složky. Zadejte Vaší poštovní doménu (např. firma.cz) a postmastera (např. Zadání domény Zobrazí se tato obrazovka. Instalace zkušební verze Po zkopírování se vytvoří programová skupina a zobrazí tato obrazovka.

12 Informace Můžete spustit rychlou antivirovou kontrolu Vašich disků. Restartování systému Antivir escan je spuštěn a antivirová kontrola probíhá. Antivirová kontrola

13 Po ukončení antivirové kontroly je třeba přečíst licenci a potvrdit restartování PC Licence Restart

14 Jak začít Uživatelské rozhraní Tato kapitola popisuje uživatelské rozhraní, kde je možné provádět konfiguraci MailScanu. Ukázka uživatelského rozhraní Komponenty Následuje popis typických komponent: Název komponenty Funkce Nabídkové menu:

15 Admin Umožňuje provádět administraci MailScanu a obsahuje následující podmenu: Scanner Administration: administrace antivirového scanneru Content Control: obsahová kontrola Compression Control: automatická komprese příloh MailScan Messages: nastavení uživatelských hlášek Scan Control: nastavuje kriteria pro maily, které mají být skenovány, mazány nebo vyjmuty ze skenování. View Help Selected Task Zobrazí logy a reporty MailScanu. On-line nápověda MailScanu. Název aktuální úlohy. Panel úloh: MailScan Ikona reprezentující MailScan. Scanner Administration Administrace antiviru - Scanner Administration Content Control Obsahová kontrola - Content Control Compression Control Kompresní kontrola - Compression Control MailScan Message Uživatelské hlášky - MailScan Messages License Information Umožní zadat licenční klíč - License Key Information Virus Test Mail Pošle neškodný testovací virus pro kontrolu správné funkčnosti MailScanu - Virus Test Mail Send Debug Information Odešle ladící informace systémovému administrátorovi.

16 . Exit Uzavření administrace MailScanu, který dále běží v pozadí.

17 Administrace MailScanu Administrace MailScanu umožňuje monitorovat a administrovat datový tok v obou směrech. Je možné stanovit bezpečností pravidla: kontrola u oproti klíčovým slovům, zakázat y s přílohou speciálního typu, zapnout automatickou kompresi, poslat varovnou hlášku odesilateli apod. Nově se objevuje Popup Filter, umožňující zablokování zobrazení popupového okna a Browser CleanUp, chránící soukromí smazáním stop o navštívených stránkách. Praktické využití MailScanu: Urážlivé y: MailScan umožňuje zablokovat přijetí ů, obsahující hanlivá slova v předmětu i těle zprávy. Toto také umožňuje blokovat spam. Blokování příloh MailScan nabízí možnost blokování příloh určitých typů (.doc,.exe,.xls, atd.) a tím např. zabrání zaměstnancům rozesílaní důvěrných informací z firmy. Také je možné zapnout automatickou kompresi příloh. Scannerová kontrola: Je možné monitorovat y přijaté nebo poslané určitým uživatelům nebo na určité domény. Varovné hlášky: Je možné vytvořit uživatelské hlášky, které se použijí pokud přijatý nebo odeslaný mail poruší bezpečnostní pravidla. Položky v administraci MailScanu: Konkrétně se jedná o tyto položky: Admin Scanner Administration Content Control Compression Control Scan Control MailScan Message License Information

18 Virus Test Mail Send Debug Information View View Log Files Flush Logs Mail Debug Information Help Send EICAR Virus Test Mail MailScan Help License Information To Change Password Jak spustit administraci? Spusťte Start / Programy / MailScan for Mail-Server / MailScan Aninistrator Admin Administrace scanneru (Scanner Administration) To Add a Local/Primary Domain To block/allow attachments Auto-Download Updates To set time for updates auto download Set auto actions after update downloads General Config FTP Config HTTP Config UNC Config To Plug Internet Explorer Vulnerabilities To archive mails/attachments

19 Spuštění administrace scanneru V okně MailScanu zvolte ikonu. Administrace scanneru Field Name Description Scanner Administration - administrace scanneru Primary Domain Local Domain Hlavní poštovní doména. Dialog umožňující vložení dalších domén. Stiskněte tlačítko Domain Details. Zde je možné zadat více lokálních domén a nastavení SMTP a POP3 portů. Primary Domain: dříve zadanou hlavní doménu nelze editovat Local Domain: Záložní doménové servery, které je možné nastavit jako hlavní (Make Primary). SMTP to Listen on Port: Číslo portu, na kterém Váš mail server

20 přijímá poštu z jiných domén (standardně 25). POP3 to Listen on Port: Číslo portu, na který se Váš mail server připojuje a stahuje poštu (standardně 110). Warnings To SMTP Server: IP adresa SMTP serveru pro notifikaci. Warnings To SMTP Port: Port SMTP serveru pro výše uvedenou notifikaci. Authentication User Name: Zadejte uživatelské jméno, pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci. Authentication Password: Zadejte heslo, pokud SMTP server vyžaduje autentifikaci. Zadané hodnoty potvrďte tlačítkem Save. Report File Path Umístění logovacích souborů. Tlačítkem Browse je možné zvolit nové umístění. Max Size (kb) Maximální velikost logovacího souboru. Výchozí hodnota 0 znamená neomezenou velikost. Block Allow Attachments - blokování příloh Block List Allow List Seznam blokovaných příloh. Seznam povolených příloh. Tlačítkem Add je možné přílohy přidávat a tlačítkem Delete mazat označené. Toto tlačítko zobrazí dialogové okno. Delete all Attachments. smazat všechny přílohy Delete all s. smazat všechny y, ze kterých se nepodařilo odstranit vir. Quarantine blocked. umožnit programu umístit do karantény určité přílohy. Attachments Excluded umožňuje vyjmout specifické přílohy z předchozích akcí. Forward Attachments of following Types to Admin: Přeposlat administrátorovi přílohy následujících typů. Send Original Mail to User Mail se zakázanou přílohou je odeslán zpět odesilateli.

21 Seznam zakázaných příloh, které budou přeposlány administrátorovi. Reserved Attachments Check for Outgoing Mails Also: Přepínač, zda se má kontrola příloh provádět i pro odchozí poštu Reserved Attachments check excluded for s From: Seznam ů, pro které se neprovádí kontrola příloh odchozích ů. Action: Akce, která bude spuštěna pokud je detekován zavirovaný nebo příloha. Foreground Scanning Quarantine infected Files Disinfect Delete V tomto modulu není k dispozici. Provádět karanténu u napadených souborů. Tyto soubory budou zakódovány a uloženy na bezpečném místě. Léčit napadené soubory. Mazat napadené soubory. Anti-Virus Update: Aktualizace antivirové databáze. Enable Auto Download Enable Update Notification Query Interval Umožnit automatické stahování z databáze z Internetu. Po úspěšném stažení databáze je zasláno avízo administrátorovi. Frekvence automatického stahování databáze v minutách. Např znamená připojování k serveru s antivirovou databází každých 24 hodin. Execute this : Aktivujte, pokud má být aktualizace provedena okamžitě po stažení Program Name : Název programu, který bude po stažení spuštěn. Program je možné vyhledat pomocí tlačítka Start in : Složka, ze které bude program spuštěn.

22 Parameters : Parametry spouštěného programu. Run : Způsob spuštění programu. Normal Windows normální velikost okna. Minimized minimalizovaně. Maximized maximalizovaně Hidden ve skrytém režimu. Force Process to terminate : Zadejte interval, po kterém bude spuštěný program ukončen Don t wait for process to complete : Interval, ve kterém se po stažení čeká na ukončení spuštěného programu. While this. : Během běhu programu jsou ostatní operace pozastaveny po zvolenou dobu. Spuštění ručního stahování antivirové databáze. Nastavení aktualizace. General Config Select Mode Aktualizace jsou zrcadleny na několika serverech a podporují tři druhy přenosu: HTTP, FTP a UNC. FTP: (File Transfer Protocol) nejstabilnější přenos dat, který umožňuje navázání přerušeného přenosu. HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) typ přenosu, který je doporučený, pokud není z nějakého důvodu možný FTP Network: (Universal Naming Convention) možnost aktualizace z jiného PC v lokální síti. Názvová konvence UNC má tento syntax:

23 \\server\složka\podsložka\soubor. Enable Download Via Proxy: Aktivujte, pokud je PC s MailScanem za proxy serverem. V případě WinProxy doporučujeme aktivovat. HTTP Proxy Server IP: IP adresa proxy serveru, např Port: Port proxy serveru. V případě WinProxy je výchozí hodnota Login name: Uživatelské jméno, pokud proxy server vyžaduje autorizaci. Password: Heslo, pokud proxy server vyžaduje autorizaci. FTP Config Nastavení FTP je aktivní, pokud je zvolen tento typ přenosu. FTP Download Site: Zvolte server výrobce antiviru, ze kterého budou databáze stahovány. Download Directory: Adresář s antivirovou databází FTP Proxy Server IP: IP adresa FTP brány (FTP gateway) proxy serveru. Port: Port FTP brány. Pro WinProxy standardně 21. Login Name: Uživatelské jméno, pokud FTP brána vyžaduje autorizaci. Password: Heslo, pokud FTP brána vyžaduje autorizaci. Logon Type - způsoby připojení přes FTP bránu Tento způsob zvolte v případě WinProxy. OPEN siteaddress: Alternativní způsob pro proxy servery typu Cproxy.

24 PASV Mode: Aktivování pasivního přenosu často vyřeší problémy se stahováním za firewallem. Socks: Aktivujte a zadejte verzi, pokud používáte SOCKS proxy server. HTTP Config HTTP Download Site: Z nabídky zvolte server výrobce antiviru, ze kterého budou databáze stahovány. UNC Config Tento typ je vhodný, pokud je v lokální sítí několik instalací MailScanu, ale pouze jeden má přístup do Internetu. V tomto případě nasdílejte složky s updaty a na ostatních instalacích MailScanu tuto složku zadejte v UNC formátu Action: Automatické akce, které se mají provádět se zavirovanými y a přílohami. Quarantine Infected Files Disinfect Delete Quarantine Path Zavirované y budou umístěny do karantény, což je složka zvolená v políčku Quarantine Path:. Aktivujte, pokud mají být zavirované y léčeny. Aktivujte, pokud mají být zavirované y smazány. Zvolte složku karantény. Tlačítkem Select Path je možné tuto složku na harddisku vyhledat. Tímto tlačítkem je možné otevřít pokročilejší nastavení bránící zneužití bezpečnostních děr Internet Exploreru. IE Vulnerabilities I

25 Delete Files with CLSID Extension Přílohy, u kterých se v IE nezobrazuje přípona, protože jde o typ Class ID (CLSID), jsou smazány. Delete HTML with Scripts Mail obsahující HTML skript z následující tabulky je smazán. Script Tags Seznam skriptových HTML značek, které mohou být virem zneužity Script Check and Content Disabled From Je možné zadat seznam odesilatelů, od kterých může být přijat , přestože obsahuje zakázaný skript. Script Check and Content Disabled For Mails having To As: Je možné zadat seznam adresátů, kterým může být poslán , přestože obsahuje zakázaný skript IE Vulnerabilities II Některé viry využívají dvojitých přípon, např. doc.exe. I nezavirované komprimované soubory však mohou obsahovat zdvojené přípony, např..pdf.zip No Action Není prováděna žádná akce s y s dvojitou příponou. Delete Mail Smazat y s dvojitou příponou. Forward to Admin Přeposlat y s dvojitou příponou administrátorovi

26 Allow Multiple Extension Attachments to ZIP Seznam povolených dvojitých přípon. Archival Příchozí i odchozí y je možné archivovat. Archive s Aktivace archivace ů. Zadejte cestu, kam se budou y archivovat. Archive Attachments Aktivace archivace příloh. Do not Archive Attachments of type Seznam příloh, které nebudou archivovány. Obsahová kontrola a antispam (Content Control) Spuštění obsahové kontroly zvolte tuto ikonu Obsahová kontrola

27 Název položky Popis Enable Content Checking Aktivace obsahové kontroly. Phrase To Check: Klíčová slova, oproti kterým budou y kontrolovány Phrase Umožní zadat urážlivé slovo nebo frázi. Výchozí seznam je vyplněn od výrobce. Každá fráze je asociována s nějakou akcí: karanténa, smazání nebo přeposlání (Quarantine, Delete, Forward). Action Quarantine The Mail s klíčovým slovem je umístěn do karantény. Delete The Mail: s klíčovým slovem je smazán. Forward Mail To Admin: s klíčovým slovem je přeposlán administrátorovi. Tlačítkem je možné zobrazit Pokročilé nastavení obsahové kontroly (Advanced Content Options). Send Original Mail to User Also: Původní mail urážlivého obsahu je také odeslán adresátovi. Check Content in Outgoing Mail Also: Obsahová kontrola je také prováděna u odchozí pošty. Content Check Disabled for Replied or Forwarded Mails: Obsahová kontrola se neprovádí u odpovědí nebo přeposlaných ů. Check HTML Mails for Content: Jsou kontrolovány i y v

28 HTML formátu. HTML mails with "SRC" string to be tagged as SPAM: Za spam je považován HTML mail, který obsahuje SRC řetezec. Např. <td><img src="http://clicks.emarketmakers.com/images/ /emm/hw/s pacer.gif" width="302" height="1" border="0"></td> Delete Advertisement s: Reklamní y se smažou před uložením do poštovní schránky Treat Subject with more than 5 whitespaces as SPAM: Za spam je považován s více než 5 mezerami za sebou v Předmentu. Treat Mails with Chinese/Korean character set as SPAM: s jakýkoliv znakem z čínské nebo korejské abecedy je považován za spam. Disclaimer Do odchozí i příchozí pošty může být vkládáno oznámení. Další nastavení lze provádět tlačítkem Advanced. Disclaimer for Incoming Oznámení je vkládáno i do příchozích ů. Disclaimer disabled for replied or forwarded mail: Oznámení není vkládáno do odpovědí nebo přeposlaných ů Do not send disclaimer for Mails to: Je možné specifikovat seznam ových adres, pro které se neprovádí vkládání oznámení. Domain Specific Disclaimer: Je možné specifikovat různá uživatelská oznámení pro jednotlivé domény. Pravé tlačítko myši aktivuje kontextové menu.

29 Enable: Aktivace vkládání oznámení. Disable: Deaktivace vkládání oznámení. Edit Disclaimer: Editace existujícího nebo vložení nového oznámení. Tlačítkem Browse je možné zvolit soubory s oznámeními. Refresh Save Aktualizace obrazovky. Uložení změn. Komprimační kontrola (Compression Control) Spuštění administrace komprimační kontroly Zvolte ikonu

30 Komprimační kontrola Název položky Compress outbound attachments Create selfextracting zips Uncompress inbound attachments Uncompress inbound attachments (Local Domain) Compress ONLY if compression % is greater than Compress if Attachment is above (Kb) Select Compression Level to use Popis Umožňuje automatickou komprimaci příloh veškeré odchozí pošty. Aktivuje automatické vytváření samorozbalovacích archivů pro přílohy odchozí pošty. Je to výhodné v případě, že adresát nemá software pro dekomprimaci příloh. Umožňuje automatickou dekompresi a antivirovou kontrolu příloh příchozích ů. V současné verzi je podporován pouze formát ZIP. Stejné jako předchozí položka, ale pouze pro y z lokálních domén. Je možné specifikovat minimální procentuelní kompresní poměr. Soubor překračující toto omezení není dekomprimován. Je možné zvolit minimální velikost přílohy pro komprimaci. Default Optimální volba mezi rychlostí a kvalitou komprimace. Best Compression Nejlepší kompresní poměr, ale zabírá čas na

31 Název položky Level to use pomalejších PC. Popis Best Speed Nejrychlejší komprimace, ale nezaručuje ideální kompresní poměr. DO NOT compress attachments of extensions Compress Mail Attachments For Following Domains Don t Compress Mail Attachments For Following Domains Specifikuje typy příloh, pro které nebude automatická komprimace prováděna. Specifikuje domény, pro které budou přílohy komprimovány. Specifikuje domény, pro které nebudou přílohy komprimovány. Antivirová kontrola (Scan Control) Spuštění antivirové kontroly Klikněte na tuto ikonu. Antivirová kontrola

32 Název položky Scan Mails Only From User Scan Mails Only To User Do Not Scan Mails To User Do Not Scan Mails From User Delete Mails from Following Users Advanced Popis Kontrolovány budou pouze y od určitých uživatelů. Kontrolovány budou pouze y určitým uživatelům Nekontrolovány budou y od určitých uživatelů. Nekontrolovány budou y určitým uživatelům. Veškeré y od určitých uživatelů budou smazány. Pokročilé nastavení umožňuje toto: Virus Checking: y jsou kontrolovány antivirem. Reserved Attachments: Kontrolovány jsou rezervované přílohy. Content Checking: Obsah u je porovnáván s klíčovými slovy. Dangerous Attachments Checking: Nebezpečné přílohy jsou kontrolovány antivirovou kontrolou. Uživatelské hlášky Spuštění administrace uživatelských hlášek Klikněte na ikonu

33 Uživatelské hlášky Název položky Mail Notification Warning Mails From User Address to Notify Messages Popis The frame allows you to specify s ID that sends and receives warning messages Warning messages are sent when violations occur. Different types of warning messages are listed in the adjacent list box. ová adresa odesilatele hlášek. ová adresa, kam jsou zasílaní varovné hlášky. Seznam varovných hlášek od výrobce s možností aktivace a deaktivace. List Box Kliknutím na řádku z názvem hlášky je možné provádět její editaci.

34 Tlačítko Browse umožňuje vkládat textové soubory s uživatelskými hláškami. Hlášky jsou vkládány pouze pokud je aktivní volba Add Disclaimer to outbound Mails. Test zavirovaným em (Virus Test Mail) Do lokání domény je poslán obsahující vir. Při správné funkci MailScanu je vir detekován a provedena příslušná akce. Aktivace je provedena kliknutím na ikonu. Tlačítkem Yes potvrďte odeslání viru. Licenční údaje (License Information) Po dobu 15 dní po instalaci je možné MailScan využívat v plném rozsahu jako časově omezenou demoverzi. Pro další provoz je nutné provést registraci zadáním aktivačního klíče. Informace ohledně jeho získání najdete na adrese Klíč se zadává kliknutím na ikonu License nebo volbou License Information v položce menu Help.

35 Zaslání ladících informací (Send Debug Information) Z logovacích a inicializačních souborů vytvoří MailScan.zip soubor a pošle ho administrátorovi. Klikněte na ikonu. Následuje vytváření.zip souboru, poté potvrďte odeslání tlačítkem Yes. Zobrazení logů a reportů Následuje vysvětlení těchto položek: View Log Files View MailScan Log View Auto Update Log View Download Log View Weekly Virus List View Full Virus List Flush Logs Mail Debug Information

36 MailScan Reports Zobrazit logovací soubory (View Log Files) View MailScan Log Aktivita MailScanu je neustále logována. Konkrétně je zobrazeno: verze MailScanu, celková velikost ů, ové adresy odesilatelů i příjemců, informace o přílohách, nastavení portů, detaily o varovných hláškách atd. Logovácí soubory View Auto Update Log Informace o aktualizacích antivirové databáze zahrnuje verzi MailScanu, IP adresu proxy serveru atd. Log automatických aktualizací View Download Log

37 Detaily o stažení aktualizací zahrnují datum a čas, URL serveru výrobce, IP adresu proxy serveru, seznam stažených souboru společně s jejich velikostí, typ přenosu atd. Log stahování aktualizací View Weekly Virus List Zobrazí souhrn nových virů za poslední týden. Týdenní seznam virů View Full Virus List

38 Zobrazení úplného seznamu známých virů, které MailScan umí detekovat a napadené y léčit. Celkový seznam virů Flush Logs Smazání všech logovacích souborů. Doporučujeme logy nejprve uložit. Mail Debug Information Z logovacích a inicializačních souborů vytvoří MailScan.zip soubor a pošle ho administrátorovi. MailScan Reports Mails Sent From Local Domains: Zobrazené informace o em poslaných z lokálních domén zahrnují: doménu a odesílatele, celkový počet a velikost ů konkrétního uživatele. Mails Recieved from Foreign Domains: Zobrazené informace o ech z cizích domén zahrnují: doménu odesílatele, celkový počet a velikost ů konkrétního uživatele. Mail Details: Zobrazeno jen datum odeslání, odesilatele, velikost v bytech, předmět, údaje o adresátovi, název přílohy a její délka. Alt. Detail: Alternativní zobrazení zahrnuje název přílohy, velikost, příponu, počet infekcí a informaci, zda byl v u virus a zda byl vir odstraněn nebo byl smazán. Mails Received by Local Users: Zobrazena je doména a adresáta, celkový počet

39 ů poslaných uživateli a počet detekovaných infekcí. Daily Analysis: Zobrazení data, celkový počet odeslaných a přijatých ů, celkovou velikost v bytech, počet infekcí a vyléčených a smazaných ů. Následuje popis běžných položek. Název položky From Date/To Date Filter Popis Umožňuje zvolit rozsah dat pro vytvoření reportu. Filtr pro zvolený rozsah dat. S. No Sériové číslo aktivity. Msg Date Total Mails Mails Sent Mail Sent in Bytes Mails Received Total Infections Deleted Cleaned Foreign Domain Size Domain Name User Id Senders Name Options Datum odeslání zprávy. Celkový počet ů poslaných a přijatých za určité období. Celkový počet ů poslaných za určité období. Celková velikost ů poslaných za určité období. Celkový počet ů přijatých za určité období. Celkový počet infikovaných ů. Celkový počet smazaných ů. Celkový počet odvirovaných ů. Zobrazí externí doménu, ze které byl přijat. Celková velikost přijatých ů. Zobrazí lokální doménu, ze které uživatelé dostávají poštu. Zobrazí jméno uživatele. Zobrazí uživatele. Zobrazí odesilatele. Zobrazí další možnosti nastavení:

40 Název položky Popis Today Vygeneruje report pro dnešní den. Print Refresh All Refresh Close Zformátuje výstup vhodný pro tisk nebo pro import např. do Excelu. Aktualizuje všechny stránky. Aktualizuje zvolenou stránku. Zavře obrazovku Splash Screen Enabled MailScan zobrazuje při každém startu úvodní obrazovku. Toto chování je možné vypnout. Nápověda (Help) Poslat vir EICAR (Send EICAR Virus Test Mail) Do lokání domény je poslán obsahující vir. Při správné funkci MailScanu je vir detekován a provedena příslušná akce. Nápověda MailScanu (MailScan Help) MailScan obsahuje on-line nápovědu. Nápověda se aktivuje stiskem ikonu., která se změní na

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator

Obsah. ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus. ESET Remote Administrator ESET Obsah ESET Endpoint Security ESET Endpoint Antivirus 1. Řada Endpoint Solutions 4 2. Rozdíl mezi produkty 3. Technologie ThreatSense 4. Nastavení skenovacího jádra ThreatSense 6 5. Uživatelské rozhraní

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka

WinProxy 1.5.x. Uživatelská příručka WinProxy 1.5.x - Uživatelská příručka Stránka č. 1 z 26 WinProxy 1.5.x Uživatelská příručka poslední úprava 15. 10. 2001 1996,2001 Martin Viktora, Martin Rubáš, Tomáš Hnetila Autentifikace uživatelů a

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN

Standard. Uživatelská příručka. Antivirus. Copyright 2006 SOFTWIN Standard Uživatelská příručka Antivirus Copyright 2006 SOFTWIN BitDefender 9 Standard BitDefender 9 Standard Uživatelská příručka SOFTWIN Vydáno 2006.04.26 Build 9.5 Copyright 2006 SOFTWIN Právní oznámení

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

SELECT Services Online

SELECT Services Online SELECT Services Online Stručný průvodce online službami programu podpory Bentley SELECT Mošnova 4 150 00 Praha 5 Tento průvodce stručně představuje služby programu Bentley SELECT a napomáhá v navigaci

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Rychlý úvod do nastavení

Rychlý úvod do nastavení IceWarp server 10 Rychlý úvod do nastavení Version 10 Printed on 29 November, 2009 1 K A P I T O L A 1 Smyslem tohoto textu je pomoci uživatelům, kteří se s programem IceWarp server setkávají poprvé,

Více