Backup & recovery, SQL Server Agent, Alerts Jiří Tomeš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Backup & recovery, SQL Server Agent, Alerts Jiří Tomeš"

Transkript

1 Backup & recovery, SQL Server Agent, Alerts Jiří Tomeš Administrace MS SQL Serveru (NDBI039)

2 Úvodní motivace O čem to dnes bude Strategie zálohování Typy zálohování SQL Server Agent Modely pro obnovení Alerts Zálohovací zařízení Použité prameny a zdroje Automatická záloha Prostor pro dotazy

3 Smysl zálohování databází : Je třeba umět s daty nejen pracovat, ale také se o ně i starat Úvodní motivace Může se totiž stát, že o ně můžeme nenávratně přijít (např. odejde disk, ) Zálohováním se zmenšují transakční logy Zálohovaná data můžeme v případě havárie obnovit Podíváme se, jaké možnosti zálohování a obnovy nabízí SQL server!!!

4 O zálohovacích strategiích Strategie týkající se zálohování : Obsahuje záložní a obnovovací část Definuje se typ, četnost záloh, povaha a rychlost hardwaru Definuje, jak se mají zálohy testovat a na jaká media se mají ukládat Zálohu je nutné si vyzkoušet Kdo je zodpovědný za provádění a jak ho provést s minimalizací ztráty dat Doporučené je používání dokumentace a komentářů

5 Vybíráme vhodnou strategii Poté, co jsme si vybrali vhodný model, je třeba danou strategii realizovat. Abychom dosáhli optima, je třeba zvážit : Jak často přistupujeme k databázím Jak často je měníme a aktualizujeme Kolik potřebného místa na zálohu budeme potřebovat sp_spaceused Vybrat si správný typ zálohy (ruční rozhodně NE)

6 SQL server rozlišuje následující typy: Úplná záloha (FULL) Záloha kompletní databáze Rozdílová záloha (DIFFERENCIAL) Záloha změn po provedení úplné zálohy dat Typy zálohování Záloha transakčního logu (TRANSACTION LOG) Lze provést i v případě, že není k dispozici soubor s daty Např. při selhání disku Záloha souborů a skupin (FILES & FILEGROUPS) Zálohujeme vybrané soubory nebo celé skupiny Offline data není možné zálohovat!!!

7 Základní typy modelů pro SQL server: Full Recovery model Kompletní ochrana proti selhání Možnost obnovení dat až do nějakého časového okamžiku (k bodu selhání) V případě obnovení z transakčního logu je třeba, aby byl neporušený Bulk Logged model Modely obnovení obsahuje všechny informace jako FULL, ale ve zjednodušené podobě obnovení dat vždy jen na konci zálohy (nepodporuje libovolný časový bod) Simple Recovery model stejný jako BULK, pouze jiné chování v kontrolních bodech (CHECKPOINTS)

8 Obnovení do časového okamžiku

9 Jak zjistit / nastavit model Přes SQL server Management Studio Databases -> User (System) database -> Properties -> Database properties -> Options -> Recovery model list box Pomocí dotazu (Transact SQL) SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = model ; GO Zjištění modelu Nastavení modelu ALTER DATABASE nazev_db SET RECOVERY FULL BULK_LOGGED SIMPLE ;

10 FULL backup záloha 1/2 Simple Recovery model bere v úvahu potenciální pracovní ztráty v případě havárie každá aktualizace = zvýšení ztráty záloha = ztráty se vynulují TSQL příkaz BACKUP DATABASE [db_name] TO DISK= c:\zaloha.bak WITH FORMAT; GO

11 FULL backup záloha 2/2 FULL & Bulk-logged Recovery model Záloha transakčního logu je zde též potřebná TSQL příkaz BACKUP DATABASE LOG [db_name] TO DISK= c:\zaloha.bak WITH FORMAT; GO

12 Záloha FULL B&R pomocí SSMS 1/3 database -> kontextové menu -> task -> backup jméno (povinně) + popis (volitelně) Obnova database -> restore database 1) Zvolíme zdroj (FROM device) 2) Procházet -> vyberu soubor se zálohou 3) Jméno nové databáze (TO database) 4) Zvolíme vybranou zálohu, co bude obnovena

13 FULL B&R pomocí SSMS 2/3 Záloha (backup)

14 FULL B&R pomocí SSMS 3/3 Obnova (recovery, restore)

15 DIFFERENCIAL backup Zaznamenávají se pouze změněná data od vytvoření plné zálohy (je to rychlejší než plná záloha) Pro obnovení rozdílné zálohy je třeba mít obnovený i její příslušný základ Hodí se, je-li podmnožina databáze upravována častěji než zbytek (spotřeba menší režie) Její použití může snížit počet zálohování logu, které bude potřeba obnovit Zachycují stav všech rozsahů (kolekce 8 fyzicky souvislých stránek)

16 TRANSACTION LOG backup Pouze pro FULL nebo BULK-LOGGED Recovery model Je potřeba mít před tím vytvořenou alespoň 1 plnou zálohu Doporučená je zejména častá záloha Mnohem kratší log Minimalizace možných ztrát Optimální interval zálohy závisí především na Velikost databáze Význam dat Zatížení serveru

17 FILE & FILEGROUP backup Cílem je zajistit zálohu 1 nebo více souborů bez zálohy celé databáze Pro SIMPLE recovery model se to týká pouze READ-ONLY souborů Základní typy obnovení: OFFLINE (podpora u SQL 2012) Databáze musí být v době obnovení OFFLINE, pak je provede obnovení a může být znovu ONLINE ONLINE Je-li databáze ONLINE v době obnovení, v době zpracování souborů (skupin) je daná instance OFFLINE a hned po jejich dokončení znovu ONLINE

18 FILE & FILEGROUP recovery Scénář (pro SIMPLE model) : Obnovit každý poškozený soubor z jeho poslední zálohy Obnovit poslední relevantní DIFFERENCIAL backup pro každý obnovený soubor a obnovit celou databázi RESTORE DATABASE name, name1,... FILE = filename,finaname1, FROM backup_of_file_and_file1_and_ WITH (NO)RECOVERY; RECOVERY = jiné zálohací zařízení

19 Zálohovací zařízení Je to vlastně soubor, kam lze zálohy ukládat SP_ADDUMPDEVICE sp_addumpdevice device_type --možné hodnoty DISK (pevný disk) PIPE (roura v síťovém prostředí) TAPE (magnetická páska) =] logical_name --název zálohovacího zařízení physical_name --fyzická cesta k souboru, kam se bude ukládat Příklad: sp_addumpdevice DISK, test_dev, c:\test.bak

20 Automatická záloha Použijeme plánovač úloh Windows pro spouštění skriptu se zálohou Skript s příponou.cmd vyvolá vytvoření zálohy Vytvoření zálohy provedeme pomocí nástroje SQLCMD ProgramFiles\Microsoft SQL server\verze\tools\binn\sqlcmd.exe 90 pro SQL Server pro SQL Server 2008 ProgramFiles\..\SQLSCMD.exe U jmeno P heslo q BACKUP DATABASE [db_name] TO DISK= c:\zaloha.bak WITH NAME= N jmeno

21 SQL Server Agent Je služba systému Windows pro vykonávání naplánovaných administrativních úloh ( JOBS ) Používá SQL server pro ukládání informací k úloze 1 JOBS= jeden či více JOB kroků 1 JOB KROK= vlastní task (např. záloha databáze) Puštění je buď v reakci na nějakou událost nebo na požádání V případě, že nastane nějaká problém upozorní nás (zaznamená událost)

22 Komponenty SQL Server Agenta JOBS Sada akcí, které SQL server vykoná Lze spustit 1 i vícekrát, podle 1 či více plánů, jako reakce na 1 či více záznamů. sledovat úspěch / neúspěch, Úloha může běžet na 1 lokálním serveru nebo na více vzdálených serverech Pro spuštění lze též zavolat proceduru sp_start_job Každý JOB krok má svůj kontext zabezpečení SCHEDULES Určuje, kdy job běží 1 či více jobů může běžet na stejném plánovači Plánovač může definovat podmínky Kdykoliv se SQL server Agent spustí Jednou v určitý den a čas Při opakujícím se plánu Využití CPU počítače je definováno jako nečinné

23 Další komponenty SQL SA ALLERTS Ještě o nich bude řeč OPERATORS Definují kontaktní informace pro zodpovědnost za udržování 1 nebo více instancí SQL Serveru Operátor nemá informace o bezpečnosti a ani o možných principech zabezpečení SQL Server může upozornit operátory například prostřednictvím u Pageru (pomocí služby u) NET SENDu

24 Server Agent a bezpečnost SQL Agent používá k řížení přístupu mimo sysadmin tyto ROLE: SQLAgentUserRole SQLAgentReaderRole SQLAgentOperatorRole Všichni mají přístup k Server Agentovi Subsystémy (pro zajištění bezpečnosti) : Předdefinovaný objekt (funkce) zodpovědný za JOB krok Proxy server má přístup k 1 či více subsystémům

25 Server Agent a SSMS Jak se k němu dostaneme Object Explorer -> SQL Server Agent

26 Události generované SQL serverem vstupující do logu Windows aplikace SQL Server Agent přečte aplikační log a srovná tyto události s těmi, které již definovaly alerty Definování alertu : Jméno alertu (nejvýše 128 znaků) Alerts Když agent najde shodu odstraní daný alert (zodpovědný za událost) Událost nebo podmínka, která alert spustí Akce, které při shodě provede SQL Server Agent

27 Alerts typy událostí SQL Server Events Error number (dojde k konkrétní chybě-má číslo) Severity level (upozornění pro danou chybu) Database (nastane-li v konkrétní databázi) Event text (událost obsahuje konkrétní řetezec) SQL Server performance conditions Object (sledovaná oblast výkonu) Counter (atribut monitorované oblasti) Instance (monitorované instance SQL serveru) Windows Management Introduction events (WMI) Namespace Query

28 Existuje i celá řada dalších typů zálohy, které se od uvedených liší jen velmi nepatrně třeba jen parametrem (např. READ-ONLY backup) Závěrečné shrnutí Zálohovat má vždy smysl, ale stojí nás i určitou režii Nutno vždy počítat s tím, že kdykoliv může dojít k nějakému neočekávanému chování či katastrofě Je vždycky dobré znát vlastnosti a přesné možnosti konkrétního serveru (podle používané verze)

29 Použité zdroje a prameny BACKUP & RECOVERY SQL Server Agent Alerts

30 Prostor pro dotazy Zeptejte se na to, co Vás zajímá DÍKY za pozornost během prezentace

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory KAPITOLA 17 Správa služby Active Directory Po dokončení instalace a počáteční konfiguraci vašeho prostředí služby Active Directory zjistíte, že se vaše pracovní vytížení podstatně snížilo. Je-li služba

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Katedra informačního inženýrství

Katedra informačního inženýrství Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Bakalářská práce Administrace SUSE Linuxu Jiří Malák 2009 ČZU v Praze !!! Místo této strany vložíte zadání

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Správa a zabezpečení databáze

Správa a zabezpečení databáze Správa a zabezpečení K A P I T O L A 12 Témata kapitoly: Přehled Přehled V kapitole 4 jste se seznámili s fázemi životního cyklu vývoje databázových systémů. V této kapitole se budeme zabývat tím, jakou

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský

Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation. Bc. Jan Hrachovský Návrh podnikového informačního systému v SharePoint 2013 Foundation Bc. Jan Hrachovský Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 4 ABSTRAKT Práce se zabývá návrhem IS systému

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Správa Windows v prostředí počítačové sítě Lukáš Hofman 2013 Abstrakt Tato bakalářská

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více