Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál."

Transkript

1 Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

2 Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese Komprimuje/extrahuje v H264 algoritmu, což poskytuje lepší kvalitu, vyšší rychlost Na každý kanál je k dispozici individuelní bit stream Live konfigurace Složené video vstupy, anti blesk ochrana Dvojitý výstup BNC a VGA Každý kanál má 25 Fps (PAL), nebo 30 Fps (NTSC) v reálném čase, bez zpoždění. Nastavení kontrastu, jasu, barevného odstínu,ostrosti Nahrávání videa Synchronizovaný A/V záznam, parametry videozáznamu lze nastavit na každý kanál zvlášť. Rychlost je nastavitelná (0,1 Fps 25 Fps) Více metod záznamu : manuální/rozvrh/alarm/detekce pohybu/nahrávaní a vnější alarm Pět úrovní pro kvalitu obrazu a datového toku Detekce pohybu Na každý kanál lze nastavit 48 oblastí pro detekci pohybu Lze nastavit citlivost 1 7 na každý kanál Vyhledávání záznamu Vyhledávání podle data a času, seznamu, nebo přesné vyhledání Normální / alarm vyhledávání v záznamu Kanály Synchronizované přehrávání na jeden kanál, nebo 2, či 4 kanály A/V Přehrávání : Rychlý posun vpřed, vzad rychle, pozastavit, jeden snímek, předchozí stopa, další stopa, stopa na začátku, stopa na konci Rychlý posun Rychlé přetáčení 1 x, 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x Anti fake PTZ ovládání Podpora multi-protokolu s RS485 Podpora přednastavení pozice DOME kamery, vzor ID nastavení, seřízení Alarm Alarm vstup / výstup bez trigging bodu Upload alarm manuálně, nebo pomocí dálkového ovládání po síti Přizpůsobení vstupu NC / NO Dálkové ovládání Podpora 10/100 Mb self-adaptivní sítě Podpora vzdáleného nastavení, dálkové stažení / revize dat Síťový software zdarma, podpora prohlížení přes prohlížeč Ovládání PTZ / objektivu / speed DOME kamery, síťového softwaru Podpora vzdáleného vyhledávání a stahování LOGu Bezpečnost Ochrana duálním heslem pro správce a provozovatele Vypínač zámek na panelu se uzamyká automaticky Zálohování Záloha jakéhokoli kanálu, nebo časového období Záloha na USB, DVD-RW Soubory lze přenášet obousměrně

3 Kapitola 2 Instalace 2.1 Instalace pevného disku Rekordér není vybaven pevným diskem. Připravte si jej před instalací DVR. Nemůže pracovat bez HDD. Zvolte vhodný HDD, které je doporučený pro práci s DVR zařízením. Pro instalaci si připravte křížový šroubovák. 1. Otevřete kryt DVR 2. HDD vložte do držáku a upevněte jej pomocí šroubků 3. Připojte kabel SATA HDD a kabel na SATA napájení 4. Zakrytujte DVR 2.2 Instalace zařízení Zařízení umístěte na vhodné místo, zajistěte mu dobré větrání aby nedošlo k přehřátí přístroje. Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ventilace, nebo místa s přímým slunečním zářením, na prašná místa, místa s mechanickými vibracemi, nebo nárazy. Přístroj nezakrývejte a zajistěte proti styku s kapalinami. 2.3 Zadní panel 1. Video vstup připojit vstup videa z kamer pomocí konektorů BNC 2. Video výstup pro monitor 3. Audio vstup vstup pro audio zařízení 4. Audio výstup pro připojení výstupního audiozařízení 5. Napájení připojení adaptéru DC 12V / 3A 6. USB rozhraní pro připojení myši, nebo USB disku 7. Síťový port pro připojení DVR do Ethernetu 8. VGA výstup pro připojení VGA displeje 9. Výstup alarmu, vstup alarmu, RS485 Alarm výstup pošle poplašný impuls pro alarm, sirénu Alarm vstup dostává poplašné signály od PIR čidla, dveřní spínače

4 RS485 Rozhraní pro ovládání kamer 2.4 Přední panel 1. Poslední, další, rychlý posun vpřed, rychlý posun zpět, play / pause, jeden snímek 2. Nahoru, dolů, vlevo, vpravo, 4 obrazy, 8 obrazů 3. Vypínač : kontrola napájení. Stisknout po připojení ke zdroji 4. Kontrolky 5. ESC, konec menu, potvrzení 6. Funkční klávesy, vyhledávání, PTZ ovládání, info, záznam Kapitola 3 Provozní instrukce 3.1 Dálkový ovladač # Název Popis 1 Power Zapnutí/vypnutí přístroje 2 Mute Zapnutí/vypnutí audio výstupu 3 Record/stop Start/stop záznamu videa ručně 4 Search Hledání v záznamu 5 Voice Nastavení hlasitosti 6 Advance Alert, Cancel, Search, PTZ, Exit, Info a VGA 7 PTZ kontrol Ovládání pan/tilt, zoom, focus, light circle 8 Main menu/direction key Ovládání menu, pohyb kurzoru, ovládání kamery 9 Play Přehrát, pauza, FF a FR na předním panelu, předchozí/další stopa, první/poslední stopa 10 Numerical keys 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10+ numerické klávesy 11 Channel switch Přepínání kanálů na displeji 12 Remote conroller activate Aktivace/vypnutí vzdáleného přístupu

5 3.2 Myš Zapojte myš do USB rozhraní. Levým tlačítkem potvrdíte výběr, pravým vstoupíte do menu. # Název Popis 1 Parameters setting Stejné jako klávesa Menu 2 Recording data Stejné jako klávesa Search 3 System informatic Zjistí informace o systému 4 Alert Zapne alert 5 Disalert Vypne alert 6 Timing Zapne časování, pouze pokud je nastaveno 7 Cancel timing Vypne časování 8 Cancel alarm Vypne alarm 9 Record Zapne záznam manuálně 10 Stop record Vypne záznam manuálně 11 Playback Přehrávání zaznamenaných dat 12 PTZ kontrol Zapne PTZ ovládání 13 Stop PTZ Vypne PTZ ovládání 3.3 Menu Ovládání DVR se provádí z menu. K přístupu je nutno znát heslo. Ochrana heslem je rozdělena do dvou úrovní správce (administrator) a provozovatel (operator). Správce má přístup ke všem funkcím DVR, provozovatel pouze funkce přístupové. Pro vstup do nastavení systému stiskněte tlačítko *menu+ na předním panelu a zadejte heslo. Ovládání menu V menu se pohybujte tlačítky * +, * +, * +, * + a pro potvrzení volby stiskněte *menu+. Hodnoty se nastavují pomocí numerických kláves. Potvrzení parametrů

6 Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko *exit+. Objení se okno dle obrázku. Chcete-li uložit nastavení, stiskněte Ano, chcete-li odejít bez uložení, stiskněte Ne. Pokud se chcete vrátit k nastavení, stiskněte Back. Můžete také restartovat, nebo vypnout zařízení. 3.4 Vstup Vstupní znaky si nastavíte dle potřeby podle toho, zda kliknete do textového, nebo pouze číselného boxu. 3.5 Popis ikon Stisknutím *display+ se na obrazovce objeví různé ikony.

7 Kapitola 4 základní operace 4.1 Zapnutí Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno do elektrické sítě a zobrazovací zařízení připojeno k VGA portu, nebo video výstupu na DVR. Potom stiskněte na předním panelu tlačítko pro zapnutí rekordéru. Pokud byl již pevný disk použit a pevný disk ještě nebyl naformátován, zařízení nahlásí Pevný disk není naformátován Stiskněte ANO pro naformátování. Poté můžete nahrávat video normálně. Klikněte na NE, pokud nechcete pevný disk formátovat. V tom případě nebude možné video normálně nahrávat. 4.2 Vypnutí Pro vypnutí rekordéru stiskněte tlačítko POWER na předním panelu. Rekordér by neměl být v režimu zálohování, jinak bude záznam ztracen. Před vypnutím rekordéru vypněte všechna periferní zařízení. Pokud nebudete rekordér používat delší dobu, vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. 4.3 Čas a datum Před začátkem záznamu je nutno nastavit čas a datum. Usnadní to pozdější vyhledávání záznamu. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu systému. Jeli chráněna heslem, zadejte jej (defaultně je nastaveno ). Pomocí šipek vyberte Základní konfigurace a poté potvrďte. Přesuňte kurzor na položku a pomocí numerických kláves nastavte hodnotu. Stiskněte OK a MENU pro uložení a opuštění nastavení. 4.4 Nastavení záznamu Stiskňete tlačítko MENU pro vstup do menu systému. Posouváním směrovými šipkami najeďte na nastavení nahrávání. Přizpůsobte kvalitu videa v kvalita videa tabulce. Kurzorem najeďte na Kvalita a zmáčkněte tlačítko (MENU) pro potvrzení a vstup. Dostupné jsou tyto možnosti: normální, medium, vyšší, nejlepší a uživatelská. (vyšší kvalita zabere více místa na disku). Stisknutím šipky doprava a doleva vyberete požadovanou možnost a zmáčkněte OK pro uložení a ukončení. (Toto nastavení

8 neměňte není-li to nutné) Možnost audio by měla odpovídat s videem každého kanálu. Najeďte kurzorem na Audio a zmáčkněte (MENU) pro vstup. Pokud je kanál 1 vybrán jako kanál poté zvolte možnost 1 nebo 2 ve volbě audia a poté bude audio a video nahráváno společně. Zvolte NE a audio nebude nahráváno. (Volitelné) Po zvolení stiskněte OK pro uložení a exit nebo zvolte zrušit pro exit bez uložení nové volby. Po dokončení nastavení systému stiskněte na předním panelu a dialog vyskočí kvůli nutnosti vybrat kanál. Zelená ikona indikuje ruční nahrávání. Pro přerušení nahrávání zmáčkněte tlačítko na předním panelu. Poznámka: Nahrávání videa není možné během procesu nastavování systému. 4.5 Hledání a přehrávání Rychlé hledání a přehrávání Výběr kanálu: tento kanál je nahrávací. Zobrazí všechny nahrané soubory Vyberte datum: použijte <, > pro volbu datumu Vyberte nahrané soubory: vyberte nahrané soubory pohybem na stránce dolů a nahoru. Přehraj video: vyberte video, stiskněte Menu a video se přehraje Libovolné hledání a přehrávání Stiskněte tlačítko hledat, pravý obrázek vyskočí. Nastavte požadovaný kanál. Vložte čas, od kterého chcete přehrávat, do časového okna. Zmáčkněte přehraj čímž přehrajete video od požadovaného okamžiku. Pokud v daném čase video neexistuje, pak se přehraje video tomuto času nejbližší USB záloha Dvě metody jsou dostupné pro zálohování. Zálohování po určitém čase a zálohování po určité podmínce. Zálohování po čase: Zvolte soubory v seznamu, které chcete zálohovat. Stiskněte tlačítko zálohovat a zvolte zálohovat po čase. Zálohování po podmínce: Vložte USB disk do USB rozhranní. Stiskněte zálohovat a pravé okno vyskočí.

9 Vložte požadovaný čas do datumu. Vyberte soubor v kanály Stiskněte podmíněné zálohování 4.6 Nastavení alarmu Dva důležité aspekty funkce alarmu je výstraha a výstraha vypnuta. Tyto funkce jsou kontrolovány tlačítkem výstraha na předním panelu. Funkce tlačítek výstrahy: rychlé aktivování alarmu nebo jeho deaktivovaní. Toto tlačítko má dvojí využití pro nastavení výstrahy i jeho deaktivování. Autorizování pro užití funkce výstrahy: Alarm je ovládána autorizovaným uživatelem. Pokud je aktivovaný, pak nepotřebuje heslo, ale každé deaktivování potřebuje, aby se heslo zadalo. Standardní kód je: Aktivování a používání výstrahy: funkce jako video maska, video loose nebo detekce pohybu by měly pracovat s nastavením podmínek pro výstrahu. Stiskněte tlačítko výstraha na předním panelu. Na obraze se objeví červený symbol. Pokud není podmínka výstrahy nastavená, pak nebude nastavování parametrů fungovat. Deaktivování výstrahy: výstrahu deaktivujte, pokud chcete zkontrolovat podmínky a parametry. Pokud je zařízení ve stavu výstrahy, zmáčkněte výstraha(alert), poté okno pro zadání hesla vyskočí. Zadejte standardní heslo: a výstraha se deaktivuje. Pokud zařízení nahrává, pak ani deaktivování výstrahy nahrávání nezastaví. To musí být zastaveno manuálně. Poznámka: pokud je funkce výstrahy aktivovaná, a zařízení je ve funkci alarm nahrávání, nelze vypnout nahrávání na předním panelu dokud výstrahu nedeaktivujete. Pokud se alarm spustí, pak zmáčkněte tlačítko smazat na předním panelu. 4.7 Parametry pro rychlé kopírování Dvě barvy v menu indikují kopírování. Světle zbarvená oblast je kopírovaný obsah, co není v této oblasti není kopírováno jako je světlá oblast video nastavení a nastavení nahrávání. Kanál parametrů kopírování: kopírujte parametry kanálu do jiného kanálu, nebo do všech kanálů. Tyto kanály budou fungovat stejně, jako kanál původní. Zvolte kanál v kopírovat a stiskněte tlačítko kopírovat. Jiné nastavení parametrů kanálu může být kopírované zvlášť. Uložení parametrů: všechny nastavení by měly být uloženy před zastavením. Zvolte potvrdit ve video nastavení. Obsah se uloží a vrátíte se do menu.

10 Kapitola 5 Menu a nastavení parametrů 5.1 Video formát: PAL a NTSC formáty jsou dostupné. Systém by měl být nastaven stejně jako systém výstupního zařízení. V kontinentální Číně je to PAL. Jazyk: vyberte si jazyk v menu jazyků. Dostupné jazyky: zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, maďarština, španělština, francouzština, estonština a čeština. Menu jasu: nastavit jas Menu transparence: nastavit transparentnost menu DVR ID: připište číslo ke každému nahrávání pro pohodlnost operace. Pokud je klávesnice spojena s více rekordéry, pak ke každému napište číslo pro ulehčení rozpoznání a ovládání rekordéru. Zmáčkněte číslovkové klávesy pro obsluhu zařízení číslo(x) Umožnění záznamu systému: Aktivujte záznam. Pro aktivování záznamu stiskněte menu pro volbu tagu z možností. Zamykání panelu: Zamknout přední panel. Pro zamknutí panelu zmáčkněte Menu pro volbu tagu z možností /nejvyšší čekací čas je 99 minut než se panel zamkne. S panelem nelze operovat pokud je zamknutý. Čas, za který se panel zamkne je indikován nápisem čekejte. Zmáčkněte číslice pro vložní času. Spořič obrazovky: ve statusu VGA výstupu bude spořič podporován VGA rozlišení: čím vyšší je rozlišení, tím lepší je kvalita videa. Po konfiguraci je třeba systém restartovat. Aktivovat vodotisk: vodotisk je napůl průhledný. Když ho používáte tak se objeví v pravém rohu obrazovky. Nastavení času: nastavit čas Nastavení audia: nastavit vstup/výstup audia

11 5.2 Manuální nastavení Tato část obsahuje detekci pohybu, video masku, video výpadek a nastavení kvality videa Nastavení kamery Kanál: zvolte požadovaný kanál. Můžete zvolit až 16 obrázků nebo můžete manipulovat s jedním. Jméno: pojmenujte nahrávaný obraz pro zjednodušení manipulace s ním a prohlížení. Můžete pojmenovat každý obraz nebo vybrat již existující jméno. Jas: nastavte si jas podle aktuálních podmínek Kontrast: nastavte si kontrast. Odstín: nastavte si sytost barev Ostrost: nastavte ostrost Nastavit oblast pro video masking Použitím černého obdélníku zakryjete část monitorovaného obrazu. Tato oblast bude černá zatím co zbytek obrazu se nahraje. To využijete pro zakrytí citlivých nebo soukromých míst jako místa pro zadávání hesel na bankomatu apod. Tento parametr platí pouze pro zvolený kanál. Každý kanál může podporovat až 4 mask zóny a každá se nastavuje jinak.

12 Krok 1) Zvolte kanál: Najeďte kurzorem na kanál pro zvolení obrazu pro nastavení masky. Stiskněte menu pro potvrzení Krok 2) Nastavení mask zóny: vstupte do nastavení masek. Stiskněte menu pro volbu mask alarm čímž aktivujete tlačítko oblasti. Přesuňte kurzor na oblast masky a potvrďte tlačítkem Menu pro vstup do oblast masky tak, jak je to na obrázku nahoře. V rozhraní nastavení masky je červená čára použita jako směrová čára pro vybrání oblasti. Zmáčkněte stejný směr pro přiblížení oblasti a opačný směr pro oddálení. Můžete změnit nastavení. (jeden obraz může zakrýt nejvíce jedna oblast). Zmáčknutím menu, se vraťte do manuálního rozhraní po nastavení. Vytyčení horních hranic: posuňte aktivní zónu na horní hranu obdélníku. Stiskněte šipku nahoru a dolů pro posouvání hrany a tím zvětšíte nebo zmenšíte oblast zakrytí. Vytyčení dolních hranic: posuňte aktivní zónu na dolní hranu obdélníku. Zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů pro posouvání horní a dolní hrany. Vytyčení levé hranice: posuňte aktivní zónu na levou hranu obdélníku. Mačkáním šipek doleva a doprava posouváte hranu. Vytyčení pravé hranice: posuňte aktivní zónu na pravou hranu obdélníku. Mačkáním šipek doleva a doprava posouváte hranu. Jakmile jsou všechny hraniční čáry na požadovaných místech, pak zmáčkněte Menu na předním panelu pro potvrzení oblasti masky. Poté jste zpět v menu manuálního nastavení. Změna pozice hraničních čar (červených): vstupte do zóny masky, kde je červená čára je na nalevo. Stiskněte šipku nahoru a dolů pro posun červené čáry nahoru nebo dolů k hraniční čáře. Aktivní oblast můžete přesunout k pravé hraniční čáře dvěma metodami. První metoda: stiskněte šipku nahoru pro posun čáry k horní hranici a poté šipku doprava pro posun k pravé hranici. Druhá metoda: stiskněte šipku dolů pro posun čáry k dolní hranici a poté šipku doprava pro posun k pravé hranici. Krok 3) Kanál kopírování: můžete kopírovat obsah nastavení oblasti masky do jiného kanálu nebo do všech kanálů. Zvolte kanál v kopírovat nastavení do a stiskněte kopírovat. Poté zopakujte kroky 1 a 2 pokud jsou oblasti jiných kanálů různé. Krok 4) Poté, co jste kanály nastavily klikněte na OK v menu pro uložené a exit Nastavení video masking Když je kamera některého kanálu maskována, pak může být tento nebo jiný kanál použit pro před nahrávání nebo alarm nahrávání a připomínku se zvukem dle nastavení. Krok 1) zvolte kanál a citlivost Vstupte do menu ručního ovládání, kurzorem najeďte na kanál pro volbu obrazu pro nastavení alarmu masky. Zmáčkněte menu pro potvrzení. Krok 2) aktivovat alarm masky Zmáčkněte menu pro volbu alarm masky čímž alarm aktivujete. Krok 3) nastavení citlivosti Nastavení citlivosti. Je 7 úrovní citlivosti (úroveň 1-5) Krok 4) nastavení alarmu masky Najeďte kurzorem na alarm. Zmáčkněte menu pro volbu parametrů procesů dialogového okna. (odkazuje na: nastavení procesů alarmu v tomto manuálu) Krok 5) Uložit a aktivovat Po nastavení všech masek na všech kanálech klikněte na OK v manuálním ovládání pro uložení a exit.

13 5.2.4 Video výpadek Situace jako problém kamery, odstřihnutí kabelu výstupu videa, nebo potíží s konektorem způsobí výpadek nahrávání. Nastavením výpadku videa najdete rychle závadu. Krok 1) Nastavení kanálu Vstupte do menu konfigurace videa pro volbu obrazu pro nastavení videa výpadku. Zmáčkněte menu pro potvrzení. Krok 2) Zmáčkněte menu pro volbu výpadek videa Krok 3) Zpracování výpadku videa Najeďte kurzorem na Alarm a zmáčkněte Menu pro vstup. Rozhraní pro nastavení výpadku videa je stejné jako rozhraní pro nastavení video masky. (odkazuje na: Alarm nastavení v tomto manuálu) Krok 4) uložení a aktivace Po nastavení video výpadku na všech kanálech stiskněte OK v manuálním nastavení pro uložení a exit Detekce pohybu V monitorovacím stavu mohou být detekovány pohybující se objekty. Přístroj detekuje, zda se monitorovaná scéna mění a pokud ano, tak se s tím uživatel vypořádá nastavením této funkce. Detekce pohybu funguje díky analýze změn video pixelů. Změna světla nebo zásah do signálu videa budou také považovány za pohybující se předmět což ovlivní správné rozlišení. Parametry proto musí být nastaveny s uvážením všech podmínek pro nejlepší fungování. Kanál 1) výběr kanálu Vstupte do živé nastavení. Přesuňte kurzor na kanál pro volbu obrazu pro nastavení detekce pohybu. Zmáčkněte menu pro potvrzení. Krok 2) Aktivace detekce pohybu. Stiskněte menu pro volbu detekce pohybu pro aktivaci alarmu masky. Krok 3) nastavení citlivosti Najeďte kurzorem na citlivost. Máte 5 možností (level 1-5). Nejnižší<nižší<normální<vyšší<nejvyšší. Proveďte nastavení. Pokud je citlivost nízká, alarm detekce pohybu se aktivuje pouze pokud je změna obrazu jasná. Pokud je citlivost velká, pak bude alarm detekce pohybu aktivováni při malé změně obrazu. Krok 4) Nastavení oblasti detekce pohybu Ve videu scéně tohoto kanálu je třeba definovat, která oblast bude podrobena detekci pohybu. Celý obraz je rozdělen do 48 (6x8) tabulek. Tři barevně odlišené možnosti jsou dostupné pro volbu detekce pohybu. Žlutá indikuje pouze pohybující se kurzor. Modrá indikuje nastavení oblasti detekce pohyby a tabulky, přes které modrý kurzor přejede se změní na červené což značí, že tyto oblasti jsou vybrané. Zelená indikuje mazání oblastí detekce pohybu a tabulky, přes které zelený

14 kurzor přejede zešednou, což značí, že tyto oblasti nejsou zvolené. Stiskem menu přepínáte barvu kurzoru mezi žlutou, modrou a zelenou. Šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava posouváte kurzor a vybíráte oblast. Pokud se barvy ve vybraných oblastech změní, pak bude detekce pohybu spuštěna. Pokud se barva změní v oblastech, které nejsou vybrané, pak se detekce pohybu nespustí. Jak vidíte na spodním obrázku, detekce pohybu bude spuštěna v oblasti A (červená) namísto oblasti B (šedá). Po výběru zmáčkněte 0 pro exit Krok 5: Nastavení alarmu detekce pohybu Najeďte kurzorem na alarm detekce pohybu a stiskněte menu pro vstup do nastavení detekce pohybu. Nastavení detekce pohybu je stejná jako nastavení video masky. (odkaz na: nastavení alarmu v tomto manuálu) Krok 6: Nastavení typu detekce pohybu Nahrávání detekce pohybu se uloží jako alarm/normální nahrávání. Při normálním nahrávání: když je nastavení času použito, pak se aktivuje hned po opuštění menu. Pokud je výstraha aktivována, pak normální detekce pohybu bude nefunkční. V alarmu procesu nahrávání, pokud je budík aktivován, pak zařízení zazvoní. Čas nahrávání alarmu závisí na nahrávání před a po alarmu. Alarm bude aktivován pouze pokud je výstraha. Krok 7: Čas detekce pohybu. Je použit pouze v běžné detekci pohybu. Odkazuje na čas po detekování pohybu, po který ještě trvá nahrávání. Obvykle se nastavuje na okolo jednu minutu Vytvoření rozvrhu detekce Vytvoření rozvrhu detekce odpovídá normální detekci a neovlivní účinný čas detekce alarmu. Vložte platný čas. Čas ukončení musí být později, než čas začátku. Klikněte na OK pro uložení a potvrzení. Rozvržená detekce a normální detekce budou použity ve stejný čas. Neovlivní to výstražné nahrávání.

15 5.3 Nastavení nahrávání V této části nastavíte kvalitu nahrávání, rozlišení. nastavení parametrů audia a poměr rámu Nastavení kvality nahrávání Zvolte kanál. Nastavte obraz, který je nahráván. Maximální počet je 16 obrazů. Kvalita videa: nastavte kvalitu obrazů, které se nahrávají. Je pět možností. Normální, medium, lepší, nejlepší a běžná. Video kvalita je vypočítána jako tvar: místo které zabírá jeden HDD kanál za hodinu (jednotka: M). Obrázek s vyšší kvalitou zabere více místa. Poměr rámu: počet obrazů, které budou nahrány za vteřinu. Např. 25 obrázů za vteřinu (F/s). Audio: nastavíte, zda má audio nahrávat v monitorovacím stavu. Kanály 1-16 jsou dostupné. Digitální video rekordér není zabudovaný v mikrofonu. Pokud potřebujete vide a audio najednou, pak musíte nastavit audio zdroj na audio vstup. Tajné nahrávání: v monitorovacím stavu se video nezobrazí na monitoru, ale bude nahráno. Kopírovat nastavení do: nakopíruje nastavení kanálu. Je pohodlné pro uživatele překopírovat nastavení obrazu. Vyberte kanál a stiskněte kopírovat nastavení. Poznámka: Po nastavení by to mělo být uloženo. Rozlišení: zobrazí rozlišení monitorovaného obrazu. CIF je dostupný Normální nastavení nahrávání Rozlišení kvality videa: to znamená, že můžete znovu nastavit standardních 5 nastavení (normální, medium, lepší, nejlepší a běžný) v rozsahu od 50M do 5000M. Můžete nastavit velikost těchto 5 možností. Vyšší kvalita zabírá více místa na disku.

16 5.3.3 Nastavení rozvrhnutí nahrávání. Po nastavení času by se měl aktivovat časovač nahrávání, že digitální video rekordér může začít nebo ukončit nahrávání podle nastaveného času. Zastavte všechno nahrávání před aktivací nahrávání s časovačem. Aktivovat časovač nahrávání: stiskněte časovač na předním panelu pro zahájení časového nahrávání. Symbol časovače bude zobrazen na monitoru a VFD displeji. Zastavit časovač nahrávání: pro zastavení zmáčkněte časovač na předním panelu. Pokud je ochrana heslem povolena pak vložit heslo dialog vyskočí (běžné heslo je ). Vložte platné heslo pro zastavení časovače nahrávání. Symbol časovače na obraze také zmizí. Pokud je ochrana heslem deaktivovaná, pak zmáčkněte časovat pro zastavení rozvrhu nahrávání. Datum: deset možností je dostupných. Nastavte podle dnů v týdnu. Od pondělí do pátku(všední dny), sobota a neděle(víkendy) a nebo dny zvlášť. Od: čas od kterého začne nahrávání. Nahrávání začne ve specifický čas. Formát je 24 hodinový(11 hodin, 22 hodin ) Čas zadáte stiskem numerických tlačítek na předním panelu. Do: čas, do kdy se bude nahrávat. Nahrávání začne ve specifický čas. Formát je 24 hodinový(11 hodin, 22 hodin ) Čas zadáte stiskem numerických tlačítek na předním panelu. Uložit nastavení: nastavení uložíte stisknutím OK Poznámka: Ruční nahrávání nebude fungovat při procesu nahrávání časovače. Nahrávání na časovač se uloží na disk jako alarm nahrávání 5.4 Nastavení sítě Zařízení je vybaveno RJ45 síťovým konektorem s protokolem TCP/IP, DHCP: to můžete propojit s počítačem. Vložte do IP88 mobilní domény analýzy funkce. Je to kompatibilní s IP a DHCP Statické IP nastavení IP konfigurace: dostupné módy pro získání IP: auto a statický. DHCP protokol je použit pro získání IP automaticky. LAN musí mít DHCP server, jinak rekordér nezíská IP.

17 IP adresa: IP adresa je unikátní číslo. Rekordér nedokáže automaticky detekovat, zda IP adresa je v konfliktu nebo ne. Specifikujte prosím platnou IP adresu. Maska podsítě: je použita k označení síťových segmentů podsítě Brána: komunikuje s rozdílnými segmenty sítě. Adresa brány musí být nastavena. DNS: je speciální doménové jméno pro servisní software. Zařízení získá dynamickou IP adresu když vstoupí do sítě v PPPOE protokolu. Pokud je tato IP adresa provázaná s S/N a/nebo jménem zařízení, DNS server analyzuje S/N a/nebo jméno zařízení do IP adresy. Vložte IP adresu doménového serveru v DNS adrese nastavení CMS Vzdálený server 1: nahraná (upload) adresa zatímco DVR nahrává (upload) informace do sítě. Použijte pro vzdálené ovládání zařízení. Pokud hostitelská IP adresa a vstup jsou nakonfigurovány pro počítač, ze kterého je rekordér ovládán vzdáleně, pak digitální video rekordér pošle signály do vzdáleného panelu alarmu pokud je poplach nebo se stane nějaká abnormální událost, (Nejprve instalujte klientský software do panelu alarmu.) Vzdálený server 2: je záložní IP adresa. Zatímco je vzdálený server 1 nebo jeho software vypnut a stane se nějaká abnormální událost nebo poplach (alarm), pak může vzdálený server 2 přijmout informace. Nastavení brány: Zařízení používá speciální bránu pro přenos informací. Brána pro přenos videa: brána pro přenos informací: brána pro kontrolu dat: 3356 (3356 brána není na zařízení zobrazena. Je třeba ji mapovat na bráně). brána pro přenos audia: IE browse port (WEB): 80 (brána 80 je v některých oblastech uzavřena. Poté je třeba ji změnit na 81 nebo 82 nebo 2010 nebo 7006) Při kontrole sítě je třeba otevřít tyto brány dle standardní sítě nebo tyto brány nastavit na routeru. Pokud jsou tyto brány zavřeny administrátorem, pak zařízení nebude schopno poslat zařízení do sítě ADSL dynamické IP nastavení PPPOE: s PPPOE je možno propojit počítač s vzdáleným zařízením jednoduchým přemostěním přístupu zařízení. Vložte účet a heslo pro přemístění informací skrz tuto síť. Například ADSL používá tento server pro spojení. Toto zařízení poskytuje dvě metody pro vytočení ADSL spojení: Automatické vytáčení: použije drátové spojení vhodné pro 24 hodinové užití. Spuštěné vytáčení: je spuštěno nějakým externím zařízením. Např.: po zadání funkcí alarmu je signál alarmu odesílán zařízení se vytočí automaticky. Po nahrávací zprávě vzdálený server vydá příkaz pro vypnutí, nebo se vypne automaticky. Je třeba zakoupit ADSL modulový seřizovač pro vytáčení. DDNS: Dynamická doména jména servisu. Mapová uživatelova dynamická IP adresa pro statické DNS. Když uživatel vstoupí do sítě tak klient pošle dynamickou IP hostitele do aplikace serveru hostitele. DNS je nezbytné pro DDNS nastavení tohoto video rekordéru. Poznámka: po vložení hesla je heslo viditelné pro jeho kontrolu a zapamatování. Když je vkládání dokončeno nebo je kurzor přemístěn z tabulky pro zadávání hesla, pak se heslo změní na symboly hvězdiček. Poznámka: Můžete vidět zadávanou IP adresu (statickou nebo dynamickou) zmáčknutím info na předním panelu.

18 5.4.4 Hlášení em Pro aktivaci této funkce klikněte na odeslat jak je ukázáno na následujícím obrázku. Klikněte prosím na kanál, který chcete nastavit na spuštěné vytáčení. Nastavit správnou IP adresu pro udržení sítě v normálním stavu. Nastavte adresu příjemce u

19 Když je alarm spuštěn, tak se obraz automaticky odešle na , který je nastavený. 5.5 Nastavení alarmu Zařízení obsahuje vstup a výstup alarmu. Vstup alarmu přijímá venkovní alarm: výstup alarmu spojuje výstražná zařízení jako bzučák nebo lampu alarmu Nastavení výstupu alarmu Zvolit alarm: zvolte vložené číslo do alarmu a nastavte ho Typ výstupu alarmu: zvolte N/O pokud je vstup do alarmu spojený s normálně otevřeným alarmem: zvolte N/C pokud je to spojeno s normálním uzavřeným alarmem Aktivovat nastavení alarmu Když je alarm nastaven, pak rozhraní bude vypadat jako následující

20 Nastavení spouštěcího času Zmáčkněte menu pro volbu mezi 16 obrazy. Zvolený obraz se nahraje když se alarm spustí. Jeďte kurzorem pro volbu obrazu a zmáčkněte menu pro aktivaci obrazu kanálu. Bzučák: zmáčkněte menu pro aktivaci bzučáku. Bzučák vyhlásí poplach pokud dojde k alarmu když je aktivován. Nahrát alarm: nahrát alarm obraz vzdálenému hostiteli. (je dostupné když je ovládající hostitel připojen) Čas nahrávání obrazu záleží na času nahrávání alarmu. Výstup alarmu: zvolte výstupní číslo alarmu, které nastavte. Čas pře alarmem: nastavte čas nahrávání před spuštěním alarmu. Zmáčkněte číslicové klávesy pro nastavení času. Obrazy před alarmem se uloží jako nahrávání při alarmu podle přednastaveného času. Pokud je nahrávací čas před alarmem je 0, pak systém nevloží před-alarm stav, to znamená že čas před alarmem nebude nahráván. Čas po alarmu: nastavte čas nahrávání poté, co je alarm spuštěn. Zmáčkněte numerické klávesy pro vložení času. Nahrávání po alarmu je spuštěno a uloženo. Výstup času alarmu: čas výstupu signálů alarmu. Alarm by měl být spojen s rekordérem. Poznámka: Je také třeba nastavit tyto tři položky (nahrávací čas před alarmem, nahrávací čas po alarmu a čas výstupu alarmu) do dalších funkcí (například proces video loss). Jejich hodnoty jsou propojeny. Např. pokud nahrávací čas před alarmem v masce alarmu je změněn pak se automaticky změní nahrávací čas před alarmem v video loss procesu Nastavení alarmu V zařízení naleznete dva typy výstupu alarmu. Normální otevřený a normální zavřený. Vyberte výstup alarmu: vyberte číslo výstupu alarmu, které chcete nastavit. Typ výstupu alarmu: zvolte N/O pokud je výstupní port spojen s normálním otevřeným alarmem. Zvolte N/C pokud je výstupní port spojen s normálním zavřeným alarmem. Nastavení kopírování: Zkopírujte nastavení tohoto výstupu alarmu do vstupu alarmu jiného zařízení. Zpoždění varování (alerting): Nastavte zpoždění varování. Operátor může nechat oblast varování bez periody času. Tato perioda začíná zmáčknutím poplach (alert).

21 5.5.4 Rozvrhnout nastavení varování Zařízení má zabudovanou efektivní funkci varování. Můžete nastavit parametry pro manuální varování nebo rozvrhnuté varování. Tato funkce je ovládána pomocí časovat (timing) na předním panelu. Zatímco je zařízení ve stavu zaznamenávání časování pak tato funkce bude platná. Pokud tuto funkci použijete ve stejný čas s záznamy času, pak je to snadno použitelné pro funkční alarm. Např. čas služby nastaví rozvržený záznam a po práci nastaví záznam časové výstrahy, která ulehčí operátorovi práci a ušetří místo na disku. 5.6 Řešení výjimek Vstupte do menu řešení výjimek (obrázek nahoře): máte zde dvě možnosti: HDD Full a HDD Error. V každé možnosti můžete zvolit bzučák, nahrání alarmu a výstup alarmu pro připomínky. Poznámka: nahrání alarmu a výstup alarmu jsou pouze dostupné když výstražné zařízení je vybaveno bzučákem zabudovaným do DVR hostitele Automatické vyhledávání abnormalit Zvolte typ: HDD full nebo disk wrong (různá zařízení mají různé metody řešení abnormalit. Prosím: přečtěte si současné instrukce zařízení) Bzučák: po nastavení dá bzučák znamení jako připomínku. Upload Alarmu: pokud přijme špatnou informaci pak se propojí s centrem alarmu a nahraje situaci. Výstup Alarmu: pokud dojde k abnormalitě pak zařízení odešle signál do různých kanálů, máte více možností. 5.7 P.T.Z. nastavení

22 Nastavte číslo kanálu dekodéru včetně rychlosti, data bit, stop bit, stream kontrola, sériový port menu zařízení. Hodnota těchto položek musí spojit propojené sériové zařízení. Standardní zařízení jsou: 8 data bits, 1 stop bit, žádný odhlašovací (checkout) bit a hardwarová stream kontrola. Tato data nemohou být upravena uživatelem Nastavení centrální kontroly klávesnice Vstup: zvolte RS485 Baud rate: dostupné možnosti jsou: 19200, 9600, 4800, 2400 a Zvolená hodnota musí odpovídat protokolu a parametrům rekordéru. Typ zařízení: centrální kontrola klávesnice (SX326, volitelná). Zařízení je použitelné když možnost odpovídá vnějšímu zařízení rekordéru a parametry jsou správné. Poznámka: Tři položky nahoře jsou nastavení zařízení sériového portu. Položky dole nastavují vztah mezi pan/tilt dekodérem a kanálem. Kopie: kopírujte nastavení dekodéru tohoto kanálu do jiného kanálu. Uložit a odejít PTZ Pan/tilt a nastavení dome kamery. Vstup: zvolte 485 sériový port Baud rate: zvolte jednu možnost z: 19200, 9600, 4800, 2400 nebo Tyty hodnoty by měly být konzistentní s komunikačním baund rate rekordéru nebo jednotná rychlost dome kamery. Poznámka: tyto parametry jsou pro nastavení všech dekodérů. Stejné parametry musejí být zvoleny. Zařízení: zvolte dekodér Kanál: zvolte korespondující kanál DVR kontrolovaného dekodérem nebo to povede k selhání kontroly. PTZ protokol: zvolte typ protokolu dekodéru. Následující protokoly dekodéru jsou přednastaveny v programu: PANNSONIC, LLW, PELCO-D, LILIN, NEON, PELCO-D YA, PELCO-D SFD, PELCO-P MK, PELCO-D ZT, PELCO-P ZT, ZHIMIN. Poznámka: různé protokoly mohou být použity pro různé kanály. PTZ adresa: vložte adresu dekodéru propojeného s vybranou obrazovkou.. Adresa ID musí být neústupná (insistent) s adresou front-end dekodéru nebo to povede k selhání kontroly. Adresa ID je nastavena uživatelem. PTZ krok: Kontrola rychlostních parametrů při pohybu PTZ. Čím větší je délka kroku tím bude větší rychlosti Přednastavené pozice: tento parametr je pro nastavení rychlosti dome kamery. Lokace kamery, ohniska, clonu a zoom jsou přednastavené a v paměti. Číslo by mělo být použito k označení nastavení. Přednastavené point číslo: vložte číslo od 00 do 63. Nastavte umístění: zmáčkněte nastavit (adjut) pro vstup do stavu kontroly a nastavte lokaci dome kamery pomocí směrových tlačítek. Zmáčkněte menu pro návrat

23 Uložit: pro uložení stávajícího nastavení do přednastaveného point čísla. Nastavte požadované přednastavené body jeden po druhém. Load: vložte přednastavený point numer a zmáčkněte Load. Dome kamera se přepne do přednastaveného bodu automaticky. Pokud zde není žádný přednastavený bo pak dome kamera zůstane beze změny. Kopírování: pro kopírování nastavených parametrů kanálu do jiného kanálu kvůli úspoře času. 5.8 Předchozí nastavení Odkazuje na stav obrazovky během chybějící kontroly operátora jako poskytování funkce změny obrazovky. Během propojení mnoha kanálů může dojít ke změně full screen intervalů. Full screen obraz je na monitoru což je vhodné pro zjištění dat. Interval: perioda pro sérii změny obrázků. Originální velikost: full screen Full screen: všechny obrázky se ukážou najednou. 5.9 Nastavení uživatele Chraňte nastavení a užívání digitálního videa rekordéru skrz nastavení autoritou. Nastavte management a autoritu pro ovládání v nastavení systému. Autority jsou : administrátor, operátor 1,2 a 3. Administrátor je povolený s nejvyšší autoritou. Administrátor může nastavit autoritu operátora. Uživatel: zmáčkněte Menu pro nastavení operátora (multichoice) Současné heslo: administrátor se může zalogovat bez hesla. Nové heslo: vložte nové heslo Potvrdit nové heslo: vložte nové heslo znovu pro ujištění se, že je heslo správné. Nastavení autorizace: může být nastavena pouze zvolená autorita. Stiskněte menu pro aktivaci zvolené možnosti. Pokud k výběru nedojde, pak operátor nebude moci otevřít menu. Menu bude v šedé barvě.

24 Selhání nahrávání (Load default): Operátor může pouze přehrát zálohované soubory. Ostatní funkce jsou nastavitelné po administrátorovi. Operační heslo: jsou dvě možnosti. Pokud zvolíte aktivovat heslo pak budete potřebovat heslo pro vstup do menu. Zrušte poplach časovače. Pokud neaktivujete heslo pak je možné ovládat zařízení přímo bez hesla. (kvůli bezpečnosti doporučujeme heslo aktivovat) Nastavení autorizace Výběr operátora Zmáčkněte menu pro volbu uživatele. Posuňte kurzor pro volbu uživatele. Stisknutím menu výběr potvrdíte. Např. zvolte uživatele 1. Vložte heslo Stiskněte číselné klávesy pro vložení starého hesla. (obvyklé je: ) Stiskněte číselné klávesy pro volbu nového hesla. Nové heslo může být stejné jako staré. Heslo se skládá z číslic 1-8. Operátor používá toto heslo pro vstup do menu. Potvrzení nového hesla: znovu vložte nové heslo pro potvrzení. Pokud se ukáže nápis PSW chyba pak to znamená, že jste podruhé nevložili stejné heslo. Nastavení autority: může být nastavena pouze zvolená autorita. Stiskněte Menu pro aktivování zvolené možnosti. Uložit nastavení Najeďte kurzorem a zvolte OK pro uložení a exit. Ochrana heslem může být vypnuta. Zvolte nové heslo a potvrzení hesla v nastavení hesla operátora. Okno vynuluje ochranu heslem a ta bude vypnuta. Heslo operátora bude neplatné pokud administrátorovo heslo bude zrušeno. Z toho plyne, že není možné mít operátorovo heslo bez hesla administrátorského. Pokud administrátor vloží kompletní autoritu na operátora a dovolí mu operovat se všemi položkami a nastaveními, pak budou mít rozdílná hesla a operátor může přizpůsobit všechny systémové natavení kromě nastavení autority operátora Administrátor má běžně zpřístupněnou plnou autoritu a omezování autority nastavené pro administrátora je neplatné. Např. zrušení nějaké autority administrátora v menu Hledat a zálohy Čas od, do: Nastavte zálohovací čas. Zálohování proběhne v nastavený čas.

25 Kanál: zvolte nahrávací obraz. Pouze vybrané obrazy budou zálohovány. Rovný typ: zvolte typ nahrávání videa. Běžné, alarm a všechny jsou dostupné. Zálohovací kanál: nastavte přesnost vyhledávání nahrávání. Přesné hledání prohledá celý disk ale nižší rychlostí. Rychlé hledání je dvoj hledání a rychlost je vyšší. Zálohování médií: externí zařízení: flash disk, USD pevný disk nebo USB CD-R. Přehrát: přehrát požadovaný kanál Playback pomocí vyhledávání času Zvolte čas Zvolte čas od kterého se video přehraje nebo zálohuje pomocí numerických tlačítek. Zvolte kanál Přehrajte nebo zálohujte nahrané video vybraného kanálu. Stiskněte menu pro vstup do dialogového okna. Stiskněte menu pro aktivaci jednoho kanálu a stiskněte OK pro potvrzení. Zvolte typ videa Běžné, alarm a vše jsou dostupné. Zvolte běžné pro operování běžného video nahrávání. Zvolte Alarm pro operování alarm video nahrávání. (Alarm nahrávání videa obsahuje časované nahrávání a detekční nahrávání.) Zvolte vše(all) pro operování se všemi video nahráváními. Stiskněte přehrát pro přehrávání a stiskněte zálohovat pro zálohování Zálohované nahrávání: Můžete zálohovat obsah na pevný disk, na rozhraní sítě nebo na CD-RW. Pro zálohování do USB zařízení: spojte zařízení do USB portu (přední panel) a poté vstupte do menu možností zálohování. Jak vidíte na obrázku nahoře. Vyberte USB zařízení v menu volby zařízeních pro zálohování. Poté posuňte kurzor na zálohování a stiskněte menu pro zálohování. (před zálohováním se ukončí nahrávání). Když se ukáže poznámka done poté můžete vyjmout USB zařízení. Poznámka: Formát USB zařízení v FAT nebo FAT32 před použitím poprvé. Pro zálohování do sítě nejprve nainstalujte software Manažerské nástroje Standardní nahrávání (Load default) Obnovení původního nastavení. Změna se projeví po restartování zařízení. (IP a gateway jsou také znovu nastavené)

26 Aktualizovat firmware Aktualizujte software. Zkontrolujte zda datum a základní deska originálního softwaru jsou shodné s aktualizací. Aktualizace selže, pokud nemá stejnou funkci jako předchozí software. Je možné aktualizovat použitím výměnného disku nebo přes síť. Před aktualizací zastavte nahrávání. Zvolte aktualizovat (Update) a vyskočí poznámkové okno. Dva módy jsou dostupné. Pokud je zvoleno rozhraní sítě pak je třeba vložit hostitelskou IP adresu aplikace serveru. Poté zvolte provézt (execute) pro aktualizaci. Proces aktualizace bude zobrazen ve speciálním okně. Speciální aktualizační software musí být na PC pod specifikovanou IP. Pokud zvolíte USB, ujistěte se, zda je zařízení správně vloženo a aplikace aktualizace (upcmsdvr.bin) byla zkopírovaná do kořenového adresáře USB zařízení. Jméno souboru musí být upcmsdvr.bin Po aktualizaci zařízení restartujte. Poznámka: Nepřerušujte proces aktualizace. Odpojení od elektriky a mačkání tlačítka pro vypnutí způsobí že rekordér nebude fungovat v pořádku HDD management HDD info: poskytuje seznam uložených informací a management pro HDD data Pokryto X-krát: Po najetí kurzorem na HDD seznam se zobrazí kolikrát se už recyklovalo od začátku užívání. Pokud se data ukládají na DVDRW pak tato funkce nemá využití. HDD a DVDRW informace: ID číslo: 1~8 je 8 portů, 8 značí že obsahuje 8 HDD portů. Podpora do 8 SATA disků. Toto zařízení ale podporuje pouze 2 SATA disky. Spánek: HDD status během připojování se k tomuto portu: N: značí status práce, Y: značí status spánku. Kapacita: celková kapacita pro připojené zařízení. Pokud je propojeno k pevnému disku pak se zobrazí kapacita HDD (disk: G). Pokud je připojeno vypalovací zařízení, pak se zobrazí 0. Volná kapacita: zbývající kapacita HDD. Pokud je to již přepsáno více než 1 pak se zobrazí 0 a zbývá pokrytí 2krát. Stav: stav HDD. NOR: značí normál, ERR: značí error- znamená, že dochází k chybě. Může se stát, že je připojení přes drát špatné nebo se kanál vkrádá do HDD. Zeptejte se technika a nechte ho zařízení zkontrolovat. Pokud HDD nefunguje pak to přeskočí bez instrukcí. Poznámka: všechny disky budou brány jako celek. Pokud je základní deska porouchaná pak systém přestane fungovat a navrhne kontrolu HDD nebo restart. Požádejte technika o kontrolu. Formát HDD: vymažte data v HDD a zformátujte to rychle.

27 Vykonat: stiskněte execute pro potvrzení. Tato instrukce odkazuje a zvolené HDD a všechny data zde budou smazána. Zpět: stiskněte back pro zrušení formátování HDD instrukcí Obnovení dat: pokud něco smažete omylem, pak je třeba kliknout na data recovery (obnovení dat). Vložte heslo (běžné je: ). Stiskněte zpět (back) pro zrušení operace. Stiskněte vykonat (execute) pro obnovení dat. Obnovená data se mohou mírně lišit od těch původních Systémový Log Seznam Logů: zobrazí všechny použité operace od prvního použití. Uživatel otevře tuto funkci v základním nastavení (basic config) a poté napíše log in. Statistiky logů: poskytne celkovou zprávu pro užité operace v digitálním video rekordéru Systémové informace Spusťte systémové informace pro kontrolu informací o video rekordéru. Stejná funkce jako info key (informace) na předním panelu. DVR model: model tohoto zařízení Verze: softwarová verze NO Video formát: výstup TV modulový Datum: datum produkce pro software Rozlišení: pixel pro současně nahrávané video Současné HDD: pracující disk. HD disk: spojené s HDD: Červená pracující, Modrá: instalované ale nepracující, Prázdné odinstalovaný CD/DVD-RW: v modré: propojeno HDD kapacita: totální kapacita pro všechny nainstalovaná zařízení kromě vypalovací mechaniky. HDD volné: zbývající kapacita Nahrávání: Od: Y/M/D H/M/S Do: Y/M/D H/M/S Poznámka: pokud jsou nejnovější a nejstarší data uloženy. Pokud během nahrávání dojde k chybě tak mohou být uložená data špatná. Recyklace: recyklovaní metoda pro HDD (Auto/manuální je volitelná) MAC adresa: MAC adresa pro síť IC Základní deska: software pro základní desku NO IP adresa: IP adresa pro DVR. Pokud používá dynamické ADSL pak tato IP adresa bude WAN IP adresa Sériové NO: ID zařízení

28 management systému Management zařízení jako restartování a vypínání Kapitola 6 nastavení WAN pro DVR Spusťte DVR a klikněte na menu pro vstup do rozhraní přihlášení (login interface). Poté vložte běžné P/D: pro vstup do systémového menu. Viz obrázek: Zvolte síť (network) v menu a vstupte do submenu jako na obrázku dole. Vložte statickou IP adresu, subnet masku, gateway a DNS. Např. parametry jako na dolním obrázku. (Klient by měl nastavit IP adresu na svém routeru). Poté nastavení uložte a odejděte z nabídky.

29 Zvolte konfigurace vstupu (port config) a vložte pod rozhraní. Jsou zde 4 vstupy. Kontrolní port, video stream port a talkback stream port musí být nastaveny jako běžné jako běžné v obraze. Ale HTTP PORT může být změněn pokud je to nutné. Změny jako nebo 2010 apod. Uložte a opusťte volbu. Login do routeru a mapování (mapping) pro tyto porty. Další port je 3356 a ten by měl být také mapován (číslo 5 v dolním rámečku. Poté využijte všechny porty.

30 Najděte DDNS nastavení servisu na routeru. Login do DDNS účtu a vložte heslo. Klikněte pro užití této funkce. Poznámka: pokud nemáte DDNS účet tak prosím o jeden zadarmo zažádejte na DDNS stránkách. Např. vložte oaby.com v hostitelské jméno a longsetest v uživatelské jméno, konfigurovat heslo v heslo (password. Poté klikněte na použít (apply) Pravým kliknutím na internetovou ikonu Internet Exploreru najdete internet properties (internetové vlastnosti) a klikněte na zabezpečení (security), poté na customs level (stupeň zabezpečení) a otevřete trusted sites zone (důvěryhodné servery) povolit všechny složky o Aktive X kontrola a plug-ins. Poté klikněte na OK. Viz obrázek dole. (DVR systémová podpora Windows 2000/2003/XP (vyžaduje Microsoft.NET Framework 2.0 nebo pozdější instalovaná verze). Windows Vista)

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983

http://www.viakom.cz ordér Digitáln Návod k obsluze sledují návod a uschovejte ho pro další CPD507 V0.983 http://www.viakom.cz Digitáln lní Video Rekord ordér Návod k obsluze Před manipulací se zařízen zením si, prosím, pečliv livěprostudujte následujn sledují návod a uschovejte ho pro další využit ití. CPD507

Více

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0

MDR 751/757/759. Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 Uživatelský návod v.1.0 MDR 751/757/759 1 www.eurosat.cz Důležité upozornění EUROSAT cs Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování

Více

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6

Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Úvod 1 Kapitola 1. Úvod... 4 Vlastnosti... 4 Specifikace... 6 Video...6 Audio...6 Konektory...7 Poplach...7 2.1 Přední panel...13 2.2 Zadní panel...15 2.3 Dálkové ovládání...16 3.1 Zapojení...18 3.2 Instalace

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění 2 Nevhodné používání by mohlo způsobit trvalé poškození. -Tento napájecí adaptér používejte pouze pro tento přístroj. U jiných zařízení ho nepoužívejte, protože by mohl způsobit

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku.

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0

Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 Čtyřkanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4/MJPEG a ethernetovým rozhraním AVC760 Uživatelský manuál v1.0 AVC760 AVC760 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přiložený adaptér s jinými zařízeními!

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování

Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8. Příručka pro instalaci & programování Videorekordéry SICURIT VDGPRS4, VDGPRS8 Příručka pro instalaci & programování Verze 1.1 Copyright 2005, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Uživatelský návod. Úvod. IP kamera wifi megapixel, objektiv. Vlastnosti: IP kamera wifi. IP kamera wifi

Uživatelský návod. Úvod. IP kamera wifi megapixel, objektiv. Vlastnosti: IP kamera wifi. IP kamera wifi IP kamera wifi IP kamera wifi Úvod IP kamera wifi megapixel, objektiv Uživatelský návod Produkty mají vložený systémový software a 38 speciálních modulů s vysokým rozlišením pro IP kamery, vlastní kompresi,

Více

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

MITSUBISHI. Video Server Box MODEL DX-VS1UE INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MITSUBISHI Video Server Box INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ PŘÍRUČKA MODEL DX-VS1UE TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DŮLEŽITÉ ÚDAJE. POZORNĚ SI JI PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE. rev. 1.1-02-05-2003 Důležité I. Důležité

Více

Obsah. český manuál 2 / 76

Obsah. český manuál 2 / 76 ČESKÝ MANUAL R2750 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Obsah balení... 4 1.3 Varování... 5 1.4 Připojení... 7 1.5 Napajení On (zapnuto) / Off (vypnuto)... 13 1.6 Jazyk v menu... 14 1.7 HDD Format...

Více

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití

EU3C Profi View IP100. Síťová IP Kamera. Návod k použití EU3C Profi View IP100 Síťová IP Kamera Návod k použití 1 Obsah 1 ÚVOD...... 5 1.1 CHARAKTERISTIKA... 5 1.2 OBSAH BALENÍ... 5 1.3 SEZNÁMENÍ S IP KAMEROU... 6 1.3.1 Součásti IP kamery... 6 1.3.2 Indikace

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál

HMR-IP20DAI / DAIP. Uživatelský manuál HMR trade, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 www.hmrtrade.cz info@hmrtrade.cz HMR-IP20DAI / DAIP Uživatelský manuál Varování: Pro snížení rizika požáru

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka

Aspire Řady 3000/5000. Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Aspire Řady 3000/5000 Původní Vydání: Únor 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více