Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál."

Transkript

1 Uživatelský manuál OXE DV2004H / DV2008H Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

2 Kapitola 1 Úvod Hlavní funkce Optimalizovaná komprese Komprimuje/extrahuje v H264 algoritmu, což poskytuje lepší kvalitu, vyšší rychlost Na každý kanál je k dispozici individuelní bit stream Live konfigurace Složené video vstupy, anti blesk ochrana Dvojitý výstup BNC a VGA Každý kanál má 25 Fps (PAL), nebo 30 Fps (NTSC) v reálném čase, bez zpoždění. Nastavení kontrastu, jasu, barevného odstínu,ostrosti Nahrávání videa Synchronizovaný A/V záznam, parametry videozáznamu lze nastavit na každý kanál zvlášť. Rychlost je nastavitelná (0,1 Fps 25 Fps) Více metod záznamu : manuální/rozvrh/alarm/detekce pohybu/nahrávaní a vnější alarm Pět úrovní pro kvalitu obrazu a datového toku Detekce pohybu Na každý kanál lze nastavit 48 oblastí pro detekci pohybu Lze nastavit citlivost 1 7 na každý kanál Vyhledávání záznamu Vyhledávání podle data a času, seznamu, nebo přesné vyhledání Normální / alarm vyhledávání v záznamu Kanály Synchronizované přehrávání na jeden kanál, nebo 2, či 4 kanály A/V Přehrávání : Rychlý posun vpřed, vzad rychle, pozastavit, jeden snímek, předchozí stopa, další stopa, stopa na začátku, stopa na konci Rychlý posun Rychlé přetáčení 1 x, 2 x, 4 x, 8 x, 16 x, 32 x Anti fake PTZ ovládání Podpora multi-protokolu s RS485 Podpora přednastavení pozice DOME kamery, vzor ID nastavení, seřízení Alarm Alarm vstup / výstup bez trigging bodu Upload alarm manuálně, nebo pomocí dálkového ovládání po síti Přizpůsobení vstupu NC / NO Dálkové ovládání Podpora 10/100 Mb self-adaptivní sítě Podpora vzdáleného nastavení, dálkové stažení / revize dat Síťový software zdarma, podpora prohlížení přes prohlížeč Ovládání PTZ / objektivu / speed DOME kamery, síťového softwaru Podpora vzdáleného vyhledávání a stahování LOGu Bezpečnost Ochrana duálním heslem pro správce a provozovatele Vypínač zámek na panelu se uzamyká automaticky Zálohování Záloha jakéhokoli kanálu, nebo časového období Záloha na USB, DVD-RW Soubory lze přenášet obousměrně

3 Kapitola 2 Instalace 2.1 Instalace pevného disku Rekordér není vybaven pevným diskem. Připravte si jej před instalací DVR. Nemůže pracovat bez HDD. Zvolte vhodný HDD, které je doporučený pro práci s DVR zařízením. Pro instalaci si připravte křížový šroubovák. 1. Otevřete kryt DVR 2. HDD vložte do držáku a upevněte jej pomocí šroubků 3. Připojte kabel SATA HDD a kabel na SATA napájení 4. Zakrytujte DVR 2.2 Instalace zařízení Zařízení umístěte na vhodné místo, zajistěte mu dobré větrání aby nedošlo k přehřátí přístroje. Neinstalujte jej v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ventilace, nebo místa s přímým slunečním zářením, na prašná místa, místa s mechanickými vibracemi, nebo nárazy. Přístroj nezakrývejte a zajistěte proti styku s kapalinami. 2.3 Zadní panel 1. Video vstup připojit vstup videa z kamer pomocí konektorů BNC 2. Video výstup pro monitor 3. Audio vstup vstup pro audio zařízení 4. Audio výstup pro připojení výstupního audiozařízení 5. Napájení připojení adaptéru DC 12V / 3A 6. USB rozhraní pro připojení myši, nebo USB disku 7. Síťový port pro připojení DVR do Ethernetu 8. VGA výstup pro připojení VGA displeje 9. Výstup alarmu, vstup alarmu, RS485 Alarm výstup pošle poplašný impuls pro alarm, sirénu Alarm vstup dostává poplašné signály od PIR čidla, dveřní spínače

4 RS485 Rozhraní pro ovládání kamer 2.4 Přední panel 1. Poslední, další, rychlý posun vpřed, rychlý posun zpět, play / pause, jeden snímek 2. Nahoru, dolů, vlevo, vpravo, 4 obrazy, 8 obrazů 3. Vypínač : kontrola napájení. Stisknout po připojení ke zdroji 4. Kontrolky 5. ESC, konec menu, potvrzení 6. Funkční klávesy, vyhledávání, PTZ ovládání, info, záznam Kapitola 3 Provozní instrukce 3.1 Dálkový ovladač # Název Popis 1 Power Zapnutí/vypnutí přístroje 2 Mute Zapnutí/vypnutí audio výstupu 3 Record/stop Start/stop záznamu videa ručně 4 Search Hledání v záznamu 5 Voice Nastavení hlasitosti 6 Advance Alert, Cancel, Search, PTZ, Exit, Info a VGA 7 PTZ kontrol Ovládání pan/tilt, zoom, focus, light circle 8 Main menu/direction key Ovládání menu, pohyb kurzoru, ovládání kamery 9 Play Přehrát, pauza, FF a FR na předním panelu, předchozí/další stopa, první/poslední stopa 10 Numerical keys 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10+ numerické klávesy 11 Channel switch Přepínání kanálů na displeji 12 Remote conroller activate Aktivace/vypnutí vzdáleného přístupu

5 3.2 Myš Zapojte myš do USB rozhraní. Levým tlačítkem potvrdíte výběr, pravým vstoupíte do menu. # Název Popis 1 Parameters setting Stejné jako klávesa Menu 2 Recording data Stejné jako klávesa Search 3 System informatic Zjistí informace o systému 4 Alert Zapne alert 5 Disalert Vypne alert 6 Timing Zapne časování, pouze pokud je nastaveno 7 Cancel timing Vypne časování 8 Cancel alarm Vypne alarm 9 Record Zapne záznam manuálně 10 Stop record Vypne záznam manuálně 11 Playback Přehrávání zaznamenaných dat 12 PTZ kontrol Zapne PTZ ovládání 13 Stop PTZ Vypne PTZ ovládání 3.3 Menu Ovládání DVR se provádí z menu. K přístupu je nutno znát heslo. Ochrana heslem je rozdělena do dvou úrovní správce (administrator) a provozovatel (operator). Správce má přístup ke všem funkcím DVR, provozovatel pouze funkce přístupové. Pro vstup do nastavení systému stiskněte tlačítko *menu+ na předním panelu a zadejte heslo. Ovládání menu V menu se pohybujte tlačítky * +, * +, * +, * + a pro potvrzení volby stiskněte *menu+. Hodnoty se nastavují pomocí numerických kláves. Potvrzení parametrů

6 Pro návrat do hlavního menu stiskněte tlačítko *exit+. Objení se okno dle obrázku. Chcete-li uložit nastavení, stiskněte Ano, chcete-li odejít bez uložení, stiskněte Ne. Pokud se chcete vrátit k nastavení, stiskněte Back. Můžete také restartovat, nebo vypnout zařízení. 3.4 Vstup Vstupní znaky si nastavíte dle potřeby podle toho, zda kliknete do textového, nebo pouze číselného boxu. 3.5 Popis ikon Stisknutím *display+ se na obrazovce objeví různé ikony.

7 Kapitola 4 základní operace 4.1 Zapnutí Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno do elektrické sítě a zobrazovací zařízení připojeno k VGA portu, nebo video výstupu na DVR. Potom stiskněte na předním panelu tlačítko pro zapnutí rekordéru. Pokud byl již pevný disk použit a pevný disk ještě nebyl naformátován, zařízení nahlásí Pevný disk není naformátován Stiskněte ANO pro naformátování. Poté můžete nahrávat video normálně. Klikněte na NE, pokud nechcete pevný disk formátovat. V tom případě nebude možné video normálně nahrávat. 4.2 Vypnutí Pro vypnutí rekordéru stiskněte tlačítko POWER na předním panelu. Rekordér by neměl být v režimu zálohování, jinak bude záznam ztracen. Před vypnutím rekordéru vypněte všechna periferní zařízení. Pokud nebudete rekordér používat delší dobu, vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. 4.3 Čas a datum Před začátkem záznamu je nutno nastavit čas a datum. Usnadní to pozdější vyhledávání záznamu. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu systému. Jeli chráněna heslem, zadejte jej (defaultně je nastaveno ). Pomocí šipek vyberte Základní konfigurace a poté potvrďte. Přesuňte kurzor na položku a pomocí numerických kláves nastavte hodnotu. Stiskněte OK a MENU pro uložení a opuštění nastavení. 4.4 Nastavení záznamu Stiskňete tlačítko MENU pro vstup do menu systému. Posouváním směrovými šipkami najeďte na nastavení nahrávání. Přizpůsobte kvalitu videa v kvalita videa tabulce. Kurzorem najeďte na Kvalita a zmáčkněte tlačítko (MENU) pro potvrzení a vstup. Dostupné jsou tyto možnosti: normální, medium, vyšší, nejlepší a uživatelská. (vyšší kvalita zabere více místa na disku). Stisknutím šipky doprava a doleva vyberete požadovanou možnost a zmáčkněte OK pro uložení a ukončení. (Toto nastavení

8 neměňte není-li to nutné) Možnost audio by měla odpovídat s videem každého kanálu. Najeďte kurzorem na Audio a zmáčkněte (MENU) pro vstup. Pokud je kanál 1 vybrán jako kanál poté zvolte možnost 1 nebo 2 ve volbě audia a poté bude audio a video nahráváno společně. Zvolte NE a audio nebude nahráváno. (Volitelné) Po zvolení stiskněte OK pro uložení a exit nebo zvolte zrušit pro exit bez uložení nové volby. Po dokončení nastavení systému stiskněte na předním panelu a dialog vyskočí kvůli nutnosti vybrat kanál. Zelená ikona indikuje ruční nahrávání. Pro přerušení nahrávání zmáčkněte tlačítko na předním panelu. Poznámka: Nahrávání videa není možné během procesu nastavování systému. 4.5 Hledání a přehrávání Rychlé hledání a přehrávání Výběr kanálu: tento kanál je nahrávací. Zobrazí všechny nahrané soubory Vyberte datum: použijte <, > pro volbu datumu Vyberte nahrané soubory: vyberte nahrané soubory pohybem na stránce dolů a nahoru. Přehraj video: vyberte video, stiskněte Menu a video se přehraje Libovolné hledání a přehrávání Stiskněte tlačítko hledat, pravý obrázek vyskočí. Nastavte požadovaný kanál. Vložte čas, od kterého chcete přehrávat, do časového okna. Zmáčkněte přehraj čímž přehrajete video od požadovaného okamžiku. Pokud v daném čase video neexistuje, pak se přehraje video tomuto času nejbližší USB záloha Dvě metody jsou dostupné pro zálohování. Zálohování po určitém čase a zálohování po určité podmínce. Zálohování po čase: Zvolte soubory v seznamu, které chcete zálohovat. Stiskněte tlačítko zálohovat a zvolte zálohovat po čase. Zálohování po podmínce: Vložte USB disk do USB rozhranní. Stiskněte zálohovat a pravé okno vyskočí.

9 Vložte požadovaný čas do datumu. Vyberte soubor v kanály Stiskněte podmíněné zálohování 4.6 Nastavení alarmu Dva důležité aspekty funkce alarmu je výstraha a výstraha vypnuta. Tyto funkce jsou kontrolovány tlačítkem výstraha na předním panelu. Funkce tlačítek výstrahy: rychlé aktivování alarmu nebo jeho deaktivovaní. Toto tlačítko má dvojí využití pro nastavení výstrahy i jeho deaktivování. Autorizování pro užití funkce výstrahy: Alarm je ovládána autorizovaným uživatelem. Pokud je aktivovaný, pak nepotřebuje heslo, ale každé deaktivování potřebuje, aby se heslo zadalo. Standardní kód je: Aktivování a používání výstrahy: funkce jako video maska, video loose nebo detekce pohybu by měly pracovat s nastavením podmínek pro výstrahu. Stiskněte tlačítko výstraha na předním panelu. Na obraze se objeví červený symbol. Pokud není podmínka výstrahy nastavená, pak nebude nastavování parametrů fungovat. Deaktivování výstrahy: výstrahu deaktivujte, pokud chcete zkontrolovat podmínky a parametry. Pokud je zařízení ve stavu výstrahy, zmáčkněte výstraha(alert), poté okno pro zadání hesla vyskočí. Zadejte standardní heslo: a výstraha se deaktivuje. Pokud zařízení nahrává, pak ani deaktivování výstrahy nahrávání nezastaví. To musí být zastaveno manuálně. Poznámka: pokud je funkce výstrahy aktivovaná, a zařízení je ve funkci alarm nahrávání, nelze vypnout nahrávání na předním panelu dokud výstrahu nedeaktivujete. Pokud se alarm spustí, pak zmáčkněte tlačítko smazat na předním panelu. 4.7 Parametry pro rychlé kopírování Dvě barvy v menu indikují kopírování. Světle zbarvená oblast je kopírovaný obsah, co není v této oblasti není kopírováno jako je světlá oblast video nastavení a nastavení nahrávání. Kanál parametrů kopírování: kopírujte parametry kanálu do jiného kanálu, nebo do všech kanálů. Tyto kanály budou fungovat stejně, jako kanál původní. Zvolte kanál v kopírovat a stiskněte tlačítko kopírovat. Jiné nastavení parametrů kanálu může být kopírované zvlášť. Uložení parametrů: všechny nastavení by měly být uloženy před zastavením. Zvolte potvrdit ve video nastavení. Obsah se uloží a vrátíte se do menu.

10 Kapitola 5 Menu a nastavení parametrů 5.1 Video formát: PAL a NTSC formáty jsou dostupné. Systém by měl být nastaven stejně jako systém výstupního zařízení. V kontinentální Číně je to PAL. Jazyk: vyberte si jazyk v menu jazyků. Dostupné jazyky: zjednodušená čínština, tradiční čínština, angličtina, maďarština, španělština, francouzština, estonština a čeština. Menu jasu: nastavit jas Menu transparence: nastavit transparentnost menu DVR ID: připište číslo ke každému nahrávání pro pohodlnost operace. Pokud je klávesnice spojena s více rekordéry, pak ke každému napište číslo pro ulehčení rozpoznání a ovládání rekordéru. Zmáčkněte číslovkové klávesy pro obsluhu zařízení číslo(x) Umožnění záznamu systému: Aktivujte záznam. Pro aktivování záznamu stiskněte menu pro volbu tagu z možností. Zamykání panelu: Zamknout přední panel. Pro zamknutí panelu zmáčkněte Menu pro volbu tagu z možností /nejvyšší čekací čas je 99 minut než se panel zamkne. S panelem nelze operovat pokud je zamknutý. Čas, za který se panel zamkne je indikován nápisem čekejte. Zmáčkněte číslice pro vložní času. Spořič obrazovky: ve statusu VGA výstupu bude spořič podporován VGA rozlišení: čím vyšší je rozlišení, tím lepší je kvalita videa. Po konfiguraci je třeba systém restartovat. Aktivovat vodotisk: vodotisk je napůl průhledný. Když ho používáte tak se objeví v pravém rohu obrazovky. Nastavení času: nastavit čas Nastavení audia: nastavit vstup/výstup audia

11 5.2 Manuální nastavení Tato část obsahuje detekci pohybu, video masku, video výpadek a nastavení kvality videa Nastavení kamery Kanál: zvolte požadovaný kanál. Můžete zvolit až 16 obrázků nebo můžete manipulovat s jedním. Jméno: pojmenujte nahrávaný obraz pro zjednodušení manipulace s ním a prohlížení. Můžete pojmenovat každý obraz nebo vybrat již existující jméno. Jas: nastavte si jas podle aktuálních podmínek Kontrast: nastavte si kontrast. Odstín: nastavte si sytost barev Ostrost: nastavte ostrost Nastavit oblast pro video masking Použitím černého obdélníku zakryjete část monitorovaného obrazu. Tato oblast bude černá zatím co zbytek obrazu se nahraje. To využijete pro zakrytí citlivých nebo soukromých míst jako místa pro zadávání hesel na bankomatu apod. Tento parametr platí pouze pro zvolený kanál. Každý kanál může podporovat až 4 mask zóny a každá se nastavuje jinak.

12 Krok 1) Zvolte kanál: Najeďte kurzorem na kanál pro zvolení obrazu pro nastavení masky. Stiskněte menu pro potvrzení Krok 2) Nastavení mask zóny: vstupte do nastavení masek. Stiskněte menu pro volbu mask alarm čímž aktivujete tlačítko oblasti. Přesuňte kurzor na oblast masky a potvrďte tlačítkem Menu pro vstup do oblast masky tak, jak je to na obrázku nahoře. V rozhraní nastavení masky je červená čára použita jako směrová čára pro vybrání oblasti. Zmáčkněte stejný směr pro přiblížení oblasti a opačný směr pro oddálení. Můžete změnit nastavení. (jeden obraz může zakrýt nejvíce jedna oblast). Zmáčknutím menu, se vraťte do manuálního rozhraní po nastavení. Vytyčení horních hranic: posuňte aktivní zónu na horní hranu obdélníku. Stiskněte šipku nahoru a dolů pro posouvání hrany a tím zvětšíte nebo zmenšíte oblast zakrytí. Vytyčení dolních hranic: posuňte aktivní zónu na dolní hranu obdélníku. Zmáčkněte šipku nahoru nebo dolů pro posouvání horní a dolní hrany. Vytyčení levé hranice: posuňte aktivní zónu na levou hranu obdélníku. Mačkáním šipek doleva a doprava posouváte hranu. Vytyčení pravé hranice: posuňte aktivní zónu na pravou hranu obdélníku. Mačkáním šipek doleva a doprava posouváte hranu. Jakmile jsou všechny hraniční čáry na požadovaných místech, pak zmáčkněte Menu na předním panelu pro potvrzení oblasti masky. Poté jste zpět v menu manuálního nastavení. Změna pozice hraničních čar (červených): vstupte do zóny masky, kde je červená čára je na nalevo. Stiskněte šipku nahoru a dolů pro posun červené čáry nahoru nebo dolů k hraniční čáře. Aktivní oblast můžete přesunout k pravé hraniční čáře dvěma metodami. První metoda: stiskněte šipku nahoru pro posun čáry k horní hranici a poté šipku doprava pro posun k pravé hranici. Druhá metoda: stiskněte šipku dolů pro posun čáry k dolní hranici a poté šipku doprava pro posun k pravé hranici. Krok 3) Kanál kopírování: můžete kopírovat obsah nastavení oblasti masky do jiného kanálu nebo do všech kanálů. Zvolte kanál v kopírovat nastavení do a stiskněte kopírovat. Poté zopakujte kroky 1 a 2 pokud jsou oblasti jiných kanálů různé. Krok 4) Poté, co jste kanály nastavily klikněte na OK v menu pro uložené a exit Nastavení video masking Když je kamera některého kanálu maskována, pak může být tento nebo jiný kanál použit pro před nahrávání nebo alarm nahrávání a připomínku se zvukem dle nastavení. Krok 1) zvolte kanál a citlivost Vstupte do menu ručního ovládání, kurzorem najeďte na kanál pro volbu obrazu pro nastavení alarmu masky. Zmáčkněte menu pro potvrzení. Krok 2) aktivovat alarm masky Zmáčkněte menu pro volbu alarm masky čímž alarm aktivujete. Krok 3) nastavení citlivosti Nastavení citlivosti. Je 7 úrovní citlivosti (úroveň 1-5) Krok 4) nastavení alarmu masky Najeďte kurzorem na alarm. Zmáčkněte menu pro volbu parametrů procesů dialogového okna. (odkazuje na: nastavení procesů alarmu v tomto manuálu) Krok 5) Uložit a aktivovat Po nastavení všech masek na všech kanálech klikněte na OK v manuálním ovládání pro uložení a exit.

13 5.2.4 Video výpadek Situace jako problém kamery, odstřihnutí kabelu výstupu videa, nebo potíží s konektorem způsobí výpadek nahrávání. Nastavením výpadku videa najdete rychle závadu. Krok 1) Nastavení kanálu Vstupte do menu konfigurace videa pro volbu obrazu pro nastavení videa výpadku. Zmáčkněte menu pro potvrzení. Krok 2) Zmáčkněte menu pro volbu výpadek videa Krok 3) Zpracování výpadku videa Najeďte kurzorem na Alarm a zmáčkněte Menu pro vstup. Rozhraní pro nastavení výpadku videa je stejné jako rozhraní pro nastavení video masky. (odkazuje na: Alarm nastavení v tomto manuálu) Krok 4) uložení a aktivace Po nastavení video výpadku na všech kanálech stiskněte OK v manuálním nastavení pro uložení a exit Detekce pohybu V monitorovacím stavu mohou být detekovány pohybující se objekty. Přístroj detekuje, zda se monitorovaná scéna mění a pokud ano, tak se s tím uživatel vypořádá nastavením této funkce. Detekce pohybu funguje díky analýze změn video pixelů. Změna světla nebo zásah do signálu videa budou také považovány za pohybující se předmět což ovlivní správné rozlišení. Parametry proto musí být nastaveny s uvážením všech podmínek pro nejlepší fungování. Kanál 1) výběr kanálu Vstupte do živé nastavení. Přesuňte kurzor na kanál pro volbu obrazu pro nastavení detekce pohybu. Zmáčkněte menu pro potvrzení. Krok 2) Aktivace detekce pohybu. Stiskněte menu pro volbu detekce pohybu pro aktivaci alarmu masky. Krok 3) nastavení citlivosti Najeďte kurzorem na citlivost. Máte 5 možností (level 1-5). Nejnižší<nižší<normální<vyšší<nejvyšší. Proveďte nastavení. Pokud je citlivost nízká, alarm detekce pohybu se aktivuje pouze pokud je změna obrazu jasná. Pokud je citlivost velká, pak bude alarm detekce pohybu aktivováni při malé změně obrazu. Krok 4) Nastavení oblasti detekce pohybu Ve videu scéně tohoto kanálu je třeba definovat, která oblast bude podrobena detekci pohybu. Celý obraz je rozdělen do 48 (6x8) tabulek. Tři barevně odlišené možnosti jsou dostupné pro volbu detekce pohybu. Žlutá indikuje pouze pohybující se kurzor. Modrá indikuje nastavení oblasti detekce pohyby a tabulky, přes které modrý kurzor přejede se změní na červené což značí, že tyto oblasti jsou vybrané. Zelená indikuje mazání oblastí detekce pohybu a tabulky, přes které zelený

14 kurzor přejede zešednou, což značí, že tyto oblasti nejsou zvolené. Stiskem menu přepínáte barvu kurzoru mezi žlutou, modrou a zelenou. Šipkami nahoru, dolů, doleva a doprava posouváte kurzor a vybíráte oblast. Pokud se barvy ve vybraných oblastech změní, pak bude detekce pohybu spuštěna. Pokud se barva změní v oblastech, které nejsou vybrané, pak se detekce pohybu nespustí. Jak vidíte na spodním obrázku, detekce pohybu bude spuštěna v oblasti A (červená) namísto oblasti B (šedá). Po výběru zmáčkněte 0 pro exit Krok 5: Nastavení alarmu detekce pohybu Najeďte kurzorem na alarm detekce pohybu a stiskněte menu pro vstup do nastavení detekce pohybu. Nastavení detekce pohybu je stejná jako nastavení video masky. (odkaz na: nastavení alarmu v tomto manuálu) Krok 6: Nastavení typu detekce pohybu Nahrávání detekce pohybu se uloží jako alarm/normální nahrávání. Při normálním nahrávání: když je nastavení času použito, pak se aktivuje hned po opuštění menu. Pokud je výstraha aktivována, pak normální detekce pohybu bude nefunkční. V alarmu procesu nahrávání, pokud je budík aktivován, pak zařízení zazvoní. Čas nahrávání alarmu závisí na nahrávání před a po alarmu. Alarm bude aktivován pouze pokud je výstraha. Krok 7: Čas detekce pohybu. Je použit pouze v běžné detekci pohybu. Odkazuje na čas po detekování pohybu, po který ještě trvá nahrávání. Obvykle se nastavuje na okolo jednu minutu Vytvoření rozvrhu detekce Vytvoření rozvrhu detekce odpovídá normální detekci a neovlivní účinný čas detekce alarmu. Vložte platný čas. Čas ukončení musí být později, než čas začátku. Klikněte na OK pro uložení a potvrzení. Rozvržená detekce a normální detekce budou použity ve stejný čas. Neovlivní to výstražné nahrávání.

15 5.3 Nastavení nahrávání V této části nastavíte kvalitu nahrávání, rozlišení. nastavení parametrů audia a poměr rámu Nastavení kvality nahrávání Zvolte kanál. Nastavte obraz, který je nahráván. Maximální počet je 16 obrazů. Kvalita videa: nastavte kvalitu obrazů, které se nahrávají. Je pět možností. Normální, medium, lepší, nejlepší a běžná. Video kvalita je vypočítána jako tvar: místo které zabírá jeden HDD kanál za hodinu (jednotka: M). Obrázek s vyšší kvalitou zabere více místa. Poměr rámu: počet obrazů, které budou nahrány za vteřinu. Např. 25 obrázů za vteřinu (F/s). Audio: nastavíte, zda má audio nahrávat v monitorovacím stavu. Kanály 1-16 jsou dostupné. Digitální video rekordér není zabudovaný v mikrofonu. Pokud potřebujete vide a audio najednou, pak musíte nastavit audio zdroj na audio vstup. Tajné nahrávání: v monitorovacím stavu se video nezobrazí na monitoru, ale bude nahráno. Kopírovat nastavení do: nakopíruje nastavení kanálu. Je pohodlné pro uživatele překopírovat nastavení obrazu. Vyberte kanál a stiskněte kopírovat nastavení. Poznámka: Po nastavení by to mělo být uloženo. Rozlišení: zobrazí rozlišení monitorovaného obrazu. CIF je dostupný Normální nastavení nahrávání Rozlišení kvality videa: to znamená, že můžete znovu nastavit standardních 5 nastavení (normální, medium, lepší, nejlepší a běžný) v rozsahu od 50M do 5000M. Můžete nastavit velikost těchto 5 možností. Vyšší kvalita zabírá více místa na disku.

16 5.3.3 Nastavení rozvrhnutí nahrávání. Po nastavení času by se měl aktivovat časovač nahrávání, že digitální video rekordér může začít nebo ukončit nahrávání podle nastaveného času. Zastavte všechno nahrávání před aktivací nahrávání s časovačem. Aktivovat časovač nahrávání: stiskněte časovač na předním panelu pro zahájení časového nahrávání. Symbol časovače bude zobrazen na monitoru a VFD displeji. Zastavit časovač nahrávání: pro zastavení zmáčkněte časovač na předním panelu. Pokud je ochrana heslem povolena pak vložit heslo dialog vyskočí (běžné heslo je ). Vložte platné heslo pro zastavení časovače nahrávání. Symbol časovače na obraze také zmizí. Pokud je ochrana heslem deaktivovaná, pak zmáčkněte časovat pro zastavení rozvrhu nahrávání. Datum: deset možností je dostupných. Nastavte podle dnů v týdnu. Od pondělí do pátku(všední dny), sobota a neděle(víkendy) a nebo dny zvlášť. Od: čas od kterého začne nahrávání. Nahrávání začne ve specifický čas. Formát je 24 hodinový(11 hodin, 22 hodin ) Čas zadáte stiskem numerických tlačítek na předním panelu. Do: čas, do kdy se bude nahrávat. Nahrávání začne ve specifický čas. Formát je 24 hodinový(11 hodin, 22 hodin ) Čas zadáte stiskem numerických tlačítek na předním panelu. Uložit nastavení: nastavení uložíte stisknutím OK Poznámka: Ruční nahrávání nebude fungovat při procesu nahrávání časovače. Nahrávání na časovač se uloží na disk jako alarm nahrávání 5.4 Nastavení sítě Zařízení je vybaveno RJ45 síťovým konektorem s protokolem TCP/IP, DHCP: to můžete propojit s počítačem. Vložte do IP88 mobilní domény analýzy funkce. Je to kompatibilní s IP a DHCP Statické IP nastavení IP konfigurace: dostupné módy pro získání IP: auto a statický. DHCP protokol je použit pro získání IP automaticky. LAN musí mít DHCP server, jinak rekordér nezíská IP.

17 IP adresa: IP adresa je unikátní číslo. Rekordér nedokáže automaticky detekovat, zda IP adresa je v konfliktu nebo ne. Specifikujte prosím platnou IP adresu. Maska podsítě: je použita k označení síťových segmentů podsítě Brána: komunikuje s rozdílnými segmenty sítě. Adresa brány musí být nastavena. DNS: je speciální doménové jméno pro servisní software. Zařízení získá dynamickou IP adresu když vstoupí do sítě v PPPOE protokolu. Pokud je tato IP adresa provázaná s S/N a/nebo jménem zařízení, DNS server analyzuje S/N a/nebo jméno zařízení do IP adresy. Vložte IP adresu doménového serveru v DNS adrese nastavení CMS Vzdálený server 1: nahraná (upload) adresa zatímco DVR nahrává (upload) informace do sítě. Použijte pro vzdálené ovládání zařízení. Pokud hostitelská IP adresa a vstup jsou nakonfigurovány pro počítač, ze kterého je rekordér ovládán vzdáleně, pak digitální video rekordér pošle signály do vzdáleného panelu alarmu pokud je poplach nebo se stane nějaká abnormální událost, (Nejprve instalujte klientský software do panelu alarmu.) Vzdálený server 2: je záložní IP adresa. Zatímco je vzdálený server 1 nebo jeho software vypnut a stane se nějaká abnormální událost nebo poplach (alarm), pak může vzdálený server 2 přijmout informace. Nastavení brány: Zařízení používá speciální bránu pro přenos informací. Brána pro přenos videa: brána pro přenos informací: brána pro kontrolu dat: 3356 (3356 brána není na zařízení zobrazena. Je třeba ji mapovat na bráně). brána pro přenos audia: IE browse port (WEB): 80 (brána 80 je v některých oblastech uzavřena. Poté je třeba ji změnit na 81 nebo 82 nebo 2010 nebo 7006) Při kontrole sítě je třeba otevřít tyto brány dle standardní sítě nebo tyto brány nastavit na routeru. Pokud jsou tyto brány zavřeny administrátorem, pak zařízení nebude schopno poslat zařízení do sítě ADSL dynamické IP nastavení PPPOE: s PPPOE je možno propojit počítač s vzdáleným zařízením jednoduchým přemostěním přístupu zařízení. Vložte účet a heslo pro přemístění informací skrz tuto síť. Například ADSL používá tento server pro spojení. Toto zařízení poskytuje dvě metody pro vytočení ADSL spojení: Automatické vytáčení: použije drátové spojení vhodné pro 24 hodinové užití. Spuštěné vytáčení: je spuštěno nějakým externím zařízením. Např.: po zadání funkcí alarmu je signál alarmu odesílán zařízení se vytočí automaticky. Po nahrávací zprávě vzdálený server vydá příkaz pro vypnutí, nebo se vypne automaticky. Je třeba zakoupit ADSL modulový seřizovač pro vytáčení. DDNS: Dynamická doména jména servisu. Mapová uživatelova dynamická IP adresa pro statické DNS. Když uživatel vstoupí do sítě tak klient pošle dynamickou IP hostitele do aplikace serveru hostitele. DNS je nezbytné pro DDNS nastavení tohoto video rekordéru. Poznámka: po vložení hesla je heslo viditelné pro jeho kontrolu a zapamatování. Když je vkládání dokončeno nebo je kurzor přemístěn z tabulky pro zadávání hesla, pak se heslo změní na symboly hvězdiček. Poznámka: Můžete vidět zadávanou IP adresu (statickou nebo dynamickou) zmáčknutím info na předním panelu.

18 5.4.4 Hlášení em Pro aktivaci této funkce klikněte na odeslat jak je ukázáno na následujícím obrázku. Klikněte prosím na kanál, který chcete nastavit na spuštěné vytáčení. Nastavit správnou IP adresu pro udržení sítě v normálním stavu. Nastavte adresu příjemce u

19 Když je alarm spuštěn, tak se obraz automaticky odešle na , který je nastavený. 5.5 Nastavení alarmu Zařízení obsahuje vstup a výstup alarmu. Vstup alarmu přijímá venkovní alarm: výstup alarmu spojuje výstražná zařízení jako bzučák nebo lampu alarmu Nastavení výstupu alarmu Zvolit alarm: zvolte vložené číslo do alarmu a nastavte ho Typ výstupu alarmu: zvolte N/O pokud je vstup do alarmu spojený s normálně otevřeným alarmem: zvolte N/C pokud je to spojeno s normálním uzavřeným alarmem Aktivovat nastavení alarmu Když je alarm nastaven, pak rozhraní bude vypadat jako následující

20 Nastavení spouštěcího času Zmáčkněte menu pro volbu mezi 16 obrazy. Zvolený obraz se nahraje když se alarm spustí. Jeďte kurzorem pro volbu obrazu a zmáčkněte menu pro aktivaci obrazu kanálu. Bzučák: zmáčkněte menu pro aktivaci bzučáku. Bzučák vyhlásí poplach pokud dojde k alarmu když je aktivován. Nahrát alarm: nahrát alarm obraz vzdálenému hostiteli. (je dostupné když je ovládající hostitel připojen) Čas nahrávání obrazu záleží na času nahrávání alarmu. Výstup alarmu: zvolte výstupní číslo alarmu, které nastavte. Čas pře alarmem: nastavte čas nahrávání před spuštěním alarmu. Zmáčkněte číslicové klávesy pro nastavení času. Obrazy před alarmem se uloží jako nahrávání při alarmu podle přednastaveného času. Pokud je nahrávací čas před alarmem je 0, pak systém nevloží před-alarm stav, to znamená že čas před alarmem nebude nahráván. Čas po alarmu: nastavte čas nahrávání poté, co je alarm spuštěn. Zmáčkněte numerické klávesy pro vložení času. Nahrávání po alarmu je spuštěno a uloženo. Výstup času alarmu: čas výstupu signálů alarmu. Alarm by měl být spojen s rekordérem. Poznámka: Je také třeba nastavit tyto tři položky (nahrávací čas před alarmem, nahrávací čas po alarmu a čas výstupu alarmu) do dalších funkcí (například proces video loss). Jejich hodnoty jsou propojeny. Např. pokud nahrávací čas před alarmem v masce alarmu je změněn pak se automaticky změní nahrávací čas před alarmem v video loss procesu Nastavení alarmu V zařízení naleznete dva typy výstupu alarmu. Normální otevřený a normální zavřený. Vyberte výstup alarmu: vyberte číslo výstupu alarmu, které chcete nastavit. Typ výstupu alarmu: zvolte N/O pokud je výstupní port spojen s normálním otevřeným alarmem. Zvolte N/C pokud je výstupní port spojen s normálním zavřeným alarmem. Nastavení kopírování: Zkopírujte nastavení tohoto výstupu alarmu do vstupu alarmu jiného zařízení. Zpoždění varování (alerting): Nastavte zpoždění varování. Operátor může nechat oblast varování bez periody času. Tato perioda začíná zmáčknutím poplach (alert).

21 5.5.4 Rozvrhnout nastavení varování Zařízení má zabudovanou efektivní funkci varování. Můžete nastavit parametry pro manuální varování nebo rozvrhnuté varování. Tato funkce je ovládána pomocí časovat (timing) na předním panelu. Zatímco je zařízení ve stavu zaznamenávání časování pak tato funkce bude platná. Pokud tuto funkci použijete ve stejný čas s záznamy času, pak je to snadno použitelné pro funkční alarm. Např. čas služby nastaví rozvržený záznam a po práci nastaví záznam časové výstrahy, která ulehčí operátorovi práci a ušetří místo na disku. 5.6 Řešení výjimek Vstupte do menu řešení výjimek (obrázek nahoře): máte zde dvě možnosti: HDD Full a HDD Error. V každé možnosti můžete zvolit bzučák, nahrání alarmu a výstup alarmu pro připomínky. Poznámka: nahrání alarmu a výstup alarmu jsou pouze dostupné když výstražné zařízení je vybaveno bzučákem zabudovaným do DVR hostitele Automatické vyhledávání abnormalit Zvolte typ: HDD full nebo disk wrong (různá zařízení mají různé metody řešení abnormalit. Prosím: přečtěte si současné instrukce zařízení) Bzučák: po nastavení dá bzučák znamení jako připomínku. Upload Alarmu: pokud přijme špatnou informaci pak se propojí s centrem alarmu a nahraje situaci. Výstup Alarmu: pokud dojde k abnormalitě pak zařízení odešle signál do různých kanálů, máte více možností. 5.7 P.T.Z. nastavení

22 Nastavte číslo kanálu dekodéru včetně rychlosti, data bit, stop bit, stream kontrola, sériový port menu zařízení. Hodnota těchto položek musí spojit propojené sériové zařízení. Standardní zařízení jsou: 8 data bits, 1 stop bit, žádný odhlašovací (checkout) bit a hardwarová stream kontrola. Tato data nemohou být upravena uživatelem Nastavení centrální kontroly klávesnice Vstup: zvolte RS485 Baud rate: dostupné možnosti jsou: 19200, 9600, 4800, 2400 a Zvolená hodnota musí odpovídat protokolu a parametrům rekordéru. Typ zařízení: centrální kontrola klávesnice (SX326, volitelná). Zařízení je použitelné když možnost odpovídá vnějšímu zařízení rekordéru a parametry jsou správné. Poznámka: Tři položky nahoře jsou nastavení zařízení sériového portu. Položky dole nastavují vztah mezi pan/tilt dekodérem a kanálem. Kopie: kopírujte nastavení dekodéru tohoto kanálu do jiného kanálu. Uložit a odejít PTZ Pan/tilt a nastavení dome kamery. Vstup: zvolte 485 sériový port Baud rate: zvolte jednu možnost z: 19200, 9600, 4800, 2400 nebo Tyty hodnoty by měly být konzistentní s komunikačním baund rate rekordéru nebo jednotná rychlost dome kamery. Poznámka: tyto parametry jsou pro nastavení všech dekodérů. Stejné parametry musejí být zvoleny. Zařízení: zvolte dekodér Kanál: zvolte korespondující kanál DVR kontrolovaného dekodérem nebo to povede k selhání kontroly. PTZ protokol: zvolte typ protokolu dekodéru. Následující protokoly dekodéru jsou přednastaveny v programu: PANNSONIC, LLW, PELCO-D, LILIN, NEON, PELCO-D YA, PELCO-D SFD, PELCO-P MK, PELCO-D ZT, PELCO-P ZT, ZHIMIN. Poznámka: různé protokoly mohou být použity pro různé kanály. PTZ adresa: vložte adresu dekodéru propojeného s vybranou obrazovkou.. Adresa ID musí být neústupná (insistent) s adresou front-end dekodéru nebo to povede k selhání kontroly. Adresa ID je nastavena uživatelem. PTZ krok: Kontrola rychlostních parametrů při pohybu PTZ. Čím větší je délka kroku tím bude větší rychlosti Přednastavené pozice: tento parametr je pro nastavení rychlosti dome kamery. Lokace kamery, ohniska, clonu a zoom jsou přednastavené a v paměti. Číslo by mělo být použito k označení nastavení. Přednastavené point číslo: vložte číslo od 00 do 63. Nastavte umístění: zmáčkněte nastavit (adjut) pro vstup do stavu kontroly a nastavte lokaci dome kamery pomocí směrových tlačítek. Zmáčkněte menu pro návrat

23 Uložit: pro uložení stávajícího nastavení do přednastaveného point čísla. Nastavte požadované přednastavené body jeden po druhém. Load: vložte přednastavený point numer a zmáčkněte Load. Dome kamera se přepne do přednastaveného bodu automaticky. Pokud zde není žádný přednastavený bo pak dome kamera zůstane beze změny. Kopírování: pro kopírování nastavených parametrů kanálu do jiného kanálu kvůli úspoře času. 5.8 Předchozí nastavení Odkazuje na stav obrazovky během chybějící kontroly operátora jako poskytování funkce změny obrazovky. Během propojení mnoha kanálů může dojít ke změně full screen intervalů. Full screen obraz je na monitoru což je vhodné pro zjištění dat. Interval: perioda pro sérii změny obrázků. Originální velikost: full screen Full screen: všechny obrázky se ukážou najednou. 5.9 Nastavení uživatele Chraňte nastavení a užívání digitálního videa rekordéru skrz nastavení autoritou. Nastavte management a autoritu pro ovládání v nastavení systému. Autority jsou : administrátor, operátor 1,2 a 3. Administrátor je povolený s nejvyšší autoritou. Administrátor může nastavit autoritu operátora. Uživatel: zmáčkněte Menu pro nastavení operátora (multichoice) Současné heslo: administrátor se může zalogovat bez hesla. Nové heslo: vložte nové heslo Potvrdit nové heslo: vložte nové heslo znovu pro ujištění se, že je heslo správné. Nastavení autorizace: může být nastavena pouze zvolená autorita. Stiskněte menu pro aktivaci zvolené možnosti. Pokud k výběru nedojde, pak operátor nebude moci otevřít menu. Menu bude v šedé barvě.

24 Selhání nahrávání (Load default): Operátor může pouze přehrát zálohované soubory. Ostatní funkce jsou nastavitelné po administrátorovi. Operační heslo: jsou dvě možnosti. Pokud zvolíte aktivovat heslo pak budete potřebovat heslo pro vstup do menu. Zrušte poplach časovače. Pokud neaktivujete heslo pak je možné ovládat zařízení přímo bez hesla. (kvůli bezpečnosti doporučujeme heslo aktivovat) Nastavení autorizace Výběr operátora Zmáčkněte menu pro volbu uživatele. Posuňte kurzor pro volbu uživatele. Stisknutím menu výběr potvrdíte. Např. zvolte uživatele 1. Vložte heslo Stiskněte číselné klávesy pro vložení starého hesla. (obvyklé je: ) Stiskněte číselné klávesy pro volbu nového hesla. Nové heslo může být stejné jako staré. Heslo se skládá z číslic 1-8. Operátor používá toto heslo pro vstup do menu. Potvrzení nového hesla: znovu vložte nové heslo pro potvrzení. Pokud se ukáže nápis PSW chyba pak to znamená, že jste podruhé nevložili stejné heslo. Nastavení autority: může být nastavena pouze zvolená autorita. Stiskněte Menu pro aktivování zvolené možnosti. Uložit nastavení Najeďte kurzorem a zvolte OK pro uložení a exit. Ochrana heslem může být vypnuta. Zvolte nové heslo a potvrzení hesla v nastavení hesla operátora. Okno vynuluje ochranu heslem a ta bude vypnuta. Heslo operátora bude neplatné pokud administrátorovo heslo bude zrušeno. Z toho plyne, že není možné mít operátorovo heslo bez hesla administrátorského. Pokud administrátor vloží kompletní autoritu na operátora a dovolí mu operovat se všemi položkami a nastaveními, pak budou mít rozdílná hesla a operátor může přizpůsobit všechny systémové natavení kromě nastavení autority operátora Administrátor má běžně zpřístupněnou plnou autoritu a omezování autority nastavené pro administrátora je neplatné. Např. zrušení nějaké autority administrátora v menu Hledat a zálohy Čas od, do: Nastavte zálohovací čas. Zálohování proběhne v nastavený čas.

25 Kanál: zvolte nahrávací obraz. Pouze vybrané obrazy budou zálohovány. Rovný typ: zvolte typ nahrávání videa. Běžné, alarm a všechny jsou dostupné. Zálohovací kanál: nastavte přesnost vyhledávání nahrávání. Přesné hledání prohledá celý disk ale nižší rychlostí. Rychlé hledání je dvoj hledání a rychlost je vyšší. Zálohování médií: externí zařízení: flash disk, USD pevný disk nebo USB CD-R. Přehrát: přehrát požadovaný kanál Playback pomocí vyhledávání času Zvolte čas Zvolte čas od kterého se video přehraje nebo zálohuje pomocí numerických tlačítek. Zvolte kanál Přehrajte nebo zálohujte nahrané video vybraného kanálu. Stiskněte menu pro vstup do dialogového okna. Stiskněte menu pro aktivaci jednoho kanálu a stiskněte OK pro potvrzení. Zvolte typ videa Běžné, alarm a vše jsou dostupné. Zvolte běžné pro operování běžného video nahrávání. Zvolte Alarm pro operování alarm video nahrávání. (Alarm nahrávání videa obsahuje časované nahrávání a detekční nahrávání.) Zvolte vše(all) pro operování se všemi video nahráváními. Stiskněte přehrát pro přehrávání a stiskněte zálohovat pro zálohování Zálohované nahrávání: Můžete zálohovat obsah na pevný disk, na rozhraní sítě nebo na CD-RW. Pro zálohování do USB zařízení: spojte zařízení do USB portu (přední panel) a poté vstupte do menu možností zálohování. Jak vidíte na obrázku nahoře. Vyberte USB zařízení v menu volby zařízeních pro zálohování. Poté posuňte kurzor na zálohování a stiskněte menu pro zálohování. (před zálohováním se ukončí nahrávání). Když se ukáže poznámka done poté můžete vyjmout USB zařízení. Poznámka: Formát USB zařízení v FAT nebo FAT32 před použitím poprvé. Pro zálohování do sítě nejprve nainstalujte software Manažerské nástroje Standardní nahrávání (Load default) Obnovení původního nastavení. Změna se projeví po restartování zařízení. (IP a gateway jsou také znovu nastavené)

26 Aktualizovat firmware Aktualizujte software. Zkontrolujte zda datum a základní deska originálního softwaru jsou shodné s aktualizací. Aktualizace selže, pokud nemá stejnou funkci jako předchozí software. Je možné aktualizovat použitím výměnného disku nebo přes síť. Před aktualizací zastavte nahrávání. Zvolte aktualizovat (Update) a vyskočí poznámkové okno. Dva módy jsou dostupné. Pokud je zvoleno rozhraní sítě pak je třeba vložit hostitelskou IP adresu aplikace serveru. Poté zvolte provézt (execute) pro aktualizaci. Proces aktualizace bude zobrazen ve speciálním okně. Speciální aktualizační software musí být na PC pod specifikovanou IP. Pokud zvolíte USB, ujistěte se, zda je zařízení správně vloženo a aplikace aktualizace (upcmsdvr.bin) byla zkopírovaná do kořenového adresáře USB zařízení. Jméno souboru musí být upcmsdvr.bin Po aktualizaci zařízení restartujte. Poznámka: Nepřerušujte proces aktualizace. Odpojení od elektriky a mačkání tlačítka pro vypnutí způsobí že rekordér nebude fungovat v pořádku HDD management HDD info: poskytuje seznam uložených informací a management pro HDD data Pokryto X-krát: Po najetí kurzorem na HDD seznam se zobrazí kolikrát se už recyklovalo od začátku užívání. Pokud se data ukládají na DVDRW pak tato funkce nemá využití. HDD a DVDRW informace: ID číslo: 1~8 je 8 portů, 8 značí že obsahuje 8 HDD portů. Podpora do 8 SATA disků. Toto zařízení ale podporuje pouze 2 SATA disky. Spánek: HDD status během připojování se k tomuto portu: N: značí status práce, Y: značí status spánku. Kapacita: celková kapacita pro připojené zařízení. Pokud je propojeno k pevnému disku pak se zobrazí kapacita HDD (disk: G). Pokud je připojeno vypalovací zařízení, pak se zobrazí 0. Volná kapacita: zbývající kapacita HDD. Pokud je to již přepsáno více než 1 pak se zobrazí 0 a zbývá pokrytí 2krát. Stav: stav HDD. NOR: značí normál, ERR: značí error- znamená, že dochází k chybě. Může se stát, že je připojení přes drát špatné nebo se kanál vkrádá do HDD. Zeptejte se technika a nechte ho zařízení zkontrolovat. Pokud HDD nefunguje pak to přeskočí bez instrukcí. Poznámka: všechny disky budou brány jako celek. Pokud je základní deska porouchaná pak systém přestane fungovat a navrhne kontrolu HDD nebo restart. Požádejte technika o kontrolu. Formát HDD: vymažte data v HDD a zformátujte to rychle.

27 Vykonat: stiskněte execute pro potvrzení. Tato instrukce odkazuje a zvolené HDD a všechny data zde budou smazána. Zpět: stiskněte back pro zrušení formátování HDD instrukcí Obnovení dat: pokud něco smažete omylem, pak je třeba kliknout na data recovery (obnovení dat). Vložte heslo (běžné je: ). Stiskněte zpět (back) pro zrušení operace. Stiskněte vykonat (execute) pro obnovení dat. Obnovená data se mohou mírně lišit od těch původních Systémový Log Seznam Logů: zobrazí všechny použité operace od prvního použití. Uživatel otevře tuto funkci v základním nastavení (basic config) a poté napíše log in. Statistiky logů: poskytne celkovou zprávu pro užité operace v digitálním video rekordéru Systémové informace Spusťte systémové informace pro kontrolu informací o video rekordéru. Stejná funkce jako info key (informace) na předním panelu. DVR model: model tohoto zařízení Verze: softwarová verze NO Video formát: výstup TV modulový Datum: datum produkce pro software Rozlišení: pixel pro současně nahrávané video Současné HDD: pracující disk. HD disk: spojené s HDD: Červená pracující, Modrá: instalované ale nepracující, Prázdné odinstalovaný CD/DVD-RW: v modré: propojeno HDD kapacita: totální kapacita pro všechny nainstalovaná zařízení kromě vypalovací mechaniky. HDD volné: zbývající kapacita Nahrávání: Od: Y/M/D H/M/S Do: Y/M/D H/M/S Poznámka: pokud jsou nejnovější a nejstarší data uloženy. Pokud během nahrávání dojde k chybě tak mohou být uložená data špatná. Recyklace: recyklovaní metoda pro HDD (Auto/manuální je volitelná) MAC adresa: MAC adresa pro síť IC Základní deska: software pro základní desku NO IP adresa: IP adresa pro DVR. Pokud používá dynamické ADSL pak tato IP adresa bude WAN IP adresa Sériové NO: ID zařízení

28 management systému Management zařízení jako restartování a vypínání Kapitola 6 nastavení WAN pro DVR Spusťte DVR a klikněte na menu pro vstup do rozhraní přihlášení (login interface). Poté vložte běžné P/D: pro vstup do systémového menu. Viz obrázek: Zvolte síť (network) v menu a vstupte do submenu jako na obrázku dole. Vložte statickou IP adresu, subnet masku, gateway a DNS. Např. parametry jako na dolním obrázku. (Klient by měl nastavit IP adresu na svém routeru). Poté nastavení uložte a odejděte z nabídky.

29 Zvolte konfigurace vstupu (port config) a vložte pod rozhraní. Jsou zde 4 vstupy. Kontrolní port, video stream port a talkback stream port musí být nastaveny jako běžné jako běžné v obraze. Ale HTTP PORT může být změněn pokud je to nutné. Změny jako nebo 2010 apod. Uložte a opusťte volbu. Login do routeru a mapování (mapping) pro tyto porty. Další port je 3356 a ten by měl být také mapován (číslo 5 v dolním rámečku. Poté využijte všechny porty.

30 Najděte DDNS nastavení servisu na routeru. Login do DDNS účtu a vložte heslo. Klikněte pro užití této funkce. Poznámka: pokud nemáte DDNS účet tak prosím o jeden zadarmo zažádejte na DDNS stránkách. Např. vložte oaby.com v hostitelské jméno a longsetest v uživatelské jméno, konfigurovat heslo v heslo (password. Poté klikněte na použít (apply) Pravým kliknutím na internetovou ikonu Internet Exploreru najdete internet properties (internetové vlastnosti) a klikněte na zabezpečení (security), poté na customs level (stupeň zabezpečení) a otevřete trusted sites zone (důvěryhodné servery) povolit všechny složky o Aktive X kontrola a plug-ins. Poté klikněte na OK. Viz obrázek dole. (DVR systémová podpora Windows 2000/2003/XP (vyžaduje Microsoft.NET Framework 2.0 nebo pozdější instalovaná verze). Windows Vista)

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Uživatelský manuál Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Vlastnosti DC 12V adaptér 1 video vstup a 1 video výstup ARM + DSP technologie kombinovaná s prvotřídní technologií komprese Podpora paměťové TF karty

Více

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1

ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E83-163 ICR-E83H;ICR-E163H ICR-H41; ICR-H81 Uživatelská příručka verze 2.1.1 ICR-E42-83-163 DVR Uživatelský Manuál CZ 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Seznam Obrázků... 3 3. Seznámení s produktem... 4 Popis

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE BlackBox. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE BlackBox Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Pozorně si přečtěte tento manuál před instalací a použitím tohoto

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce

DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce DS-72xxHFI/HVI-SH/SV řada DVR Rychlý průvodce Tento manuál je vhodný pro: DS-7204HVI-SH, DS-7208HVI-SH, DS-7216HVI-SH; DS-7204HFI-SH, DS-7208HFI-SH, DS-7216HFI-SH; DS-7204HWI-SH, DS-7208HWI-SH, DS-7216HWI-SH;

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH

Vzdálené připojení k DVR z IE PROVOZNÍ MANUÁL OBSAH Vzdálené připojení k DVR z IE OBSAH... 2 Předmluva... 2 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky a Provozní podmínky... 2 2.1. Podporovaný operační Systém:... 2 2.2. Hardwarové požadavky (doporučení):... 2

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Uživatelský manuál OXE MINI DVR. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál OXE MINI DVR. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE MINI DVR Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Předmluva Gratulujeme k zakoupení DVR. Zařízení je vhodné pro

Více

Průvodce rychlou instalací AXIS 213

Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 213 1 Průvodce rychlou instalací AXIS 213 Prosím, před instalací síťové kamery AXIS 213 PTZ, vezměte na vědomí následující: Tento produkt je navržen pro indoor

Více

HDTS904U. Uživatelský návod

HDTS904U. Uživatelský návod H.264 DVR HDTS904U Uživatelský návod HDTS904U www.eurosat.cz HDTS904U www.eurosat.cz Obsah 1Představení produktu...5 1.1Hlavní Funkce...5 1.2Popis předního panelu...5 1.3Zadní panel diagaramu...6 1.4Dálkové

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H

DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H DVR rekordér pro analogové kamery - 4CH, 960H Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadná instalace a ovládání Kompatibilní s HDD až 4TB Rozlišení až FULL HD (1920x1080) www.spyobchdod.cz Stránka 1

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Uživatelský manuál. Skrytá kamera OXE WallClock

Uživatelský manuál. Skrytá kamera OXE WallClock Uživatelský manuál Skrytá kamera OXE WallClock Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Bezpečnostní instrukce Před použitím výrobku si

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více