MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku."

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. Harold Kushner

2 STRUKTURA SDRUŽENÍ a KONTAKTY: ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Tel: (Kancelář na Spec. Škole v Jarošovské ulici) Mobil: Má na starosti koordinaci práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P, vedení Setkání se řemeslem fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici), Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Jana Mitasová místopředsedkyně Mobil: , Má na starosti fundraising a organizační práce spojené s rodičovskou skupinou. VÝKONNÝ VÝBOR: Mgr. Iva Benešová( ), Mgr. Petr Kubeš( ), Ing. Vladimír Nosek) ), Ing. Pavel Mottl( ), Marie Mottlová( ), Michaela Jůnová( ), Marie Málková( ). Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. IČO: Číslo účtu: Sparkasse /7940 Web: tel: , Sídlo: Pod Hradem 124/III, Jindřichův Hradec Kancelář: V budově Speciální školy, Jarošovská ul. 1125/II, Jindřichův Hradec, kabinet výchovného poradce. Tel Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec. Telefon: , DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 2

3 Občanské sdružení, které podporuje děti s handicapem na jejich cestě k plné integraci do všech sfér občanské společnosti, zejména ve školství, kultuře a sportu. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost s problematikou integrace zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. CHCEME BÝT S VÁMI, BUĎTE S NÁMI! 3

4 Revize hospodaření sdružení, inventarizace - Sestavení a příprava plesového realizačního týmu Účast na VÝSTAVĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JINDŘICHOHRADECKA (V rámci celonárodní kampaně 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR pořádala FM VŠE v J. Hradci Benefiční ples OKNA DO POHÁDKY Slavnostní otevření Dobrovolnického centra a klubovny Pět P DEN OTEVŘENÝCH OKEN ÚNOR - KŘESADLO 2004 čestné ocenění komise za náročnou komunikaci s těžce postiženým klientem v programu 5P obdržela dobrovolnice ANNA SMEJKALOVÁ Maškarní ples na téma DOBRO A ZLO Květen, červen - Intenzivní příprava táborového realizačního týmu VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ realizovaná společně se Speciálními školami Jindřichův Hradec Předprázdninové setkání kolem ohně.i BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL integrovaný letní tábor v Lutové MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Benefiční akce IV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a O. S. Okna, jejímž předmětem je darování domku se zahradou.v domku má vzniknout KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO zaměřené na práci s handicapovanými občany POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ dětí, rodičů a dobrovolníků Účast na přednášce Dítě s Downovým syndromem, jeho rodina, inkluze ve škole a v běžném životě (pořádalo O.S.OVEČKA a PDF JČU) Víkendový výcvik nových dobrovolníků programu Pět P MIKULÁŠ a VÁNOCE JSOU TADY setkání dětí a dobrovolníků na Gobelínce Benefiční akce Vánoční stánek v rámci Adventu na zámku Benefiční akce VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ na Speciální škole. K má sdružení 61 členů. 4

5 I. PRAVIDELNÉ AKTIVITY 1. PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro společné akce poskytují Speciální školy v J. Hradci. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka a koordinátorka programu, Eliška Něničková, Lenka Krátká a Marie Mottlová studentské koordinátorky, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka. Během roku 2005 se pravidelně scházelo 11 dvojic, schůzky dle signálů rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Velkou pozitivní změnu do programu přinesla nová klubovna, která poskytuje všem zúčastněným výborné zázemí. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. Maškarní ples DOBRO a ZLO se konal na Gobelínce, vzácným hostem zde byla paní JANE HONEY z Anglie, kterou se děti snažily naučit česky. Ona jim za to na oplátku předvedla úžasnou pohádku s tak dokonalou mimikou, že mnozí rozuměli i bez překladu. Další významnou akcí, na které se dobrovolníci podíleli, byl benefiční ples OKNA DO POHÁDKY, kde byli také veřejně oceněni kytičkou a velkým potleskem. Letní tábor BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL připravil tým 16 dobrovolníků pro 24 dětí (2 dobrovolnice z 5P, koordinátorka a supervizorka, 8 dětí z 5P). Studenti velmi pečlivě promýšleli aktivity, do kterých mohou být zapojeny všechny děti, výsledkem jejich snažení byla veliká radost dětí a vnitřní spokojenost organizátorů. Rozloučení s dobrovolníky roku 2005 a přivítání nových dobrovolníků proběhlo na Potáborovém setkání na Gobelínce. Z 11 dobrovolníků se 7 rozhodlo pokračovat v dalším ročníku. Děti také neminulo dárečkové setkání na téma MIKULÁŠ a VÁNOCE JSOU TADY. Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě. Podzimním výcvikem v Zahrádkách prošlo 6 nových dobrovolníků, další tři procházejí doplňujícím výcvikem. Finančně byl program zajištěn formou grantů z nadace POMOZTE DĚTEM a NADACE EUROTEL. Náklady tábora a Dobrovolnického centra byly částečně hrazeny z grantu NADACE JAVORNÍK a dotace MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC. 5

6 Jak noví dobrovolníci hodnotili výcvik: - Příjemně strávené chvíle v přátelské atmosféře, které jako výcvik nepůsobily a přitom mi hodně přinesly. - Celkově hodnotím výcvik jako novou zkušenost se skvělou atmosférou a prima lidma! - Za užitečné považuji snad každou minutu výcviku. Nejužitečnější? To se nedá říct. Snad rozhovory s Jitkou a Drahou nad rozptýlením obav. - Dozvěděli jsme se dost informací o Pět P, video z tábora bylo naprosto super a zároveň i dobrou ukázkou, co se dá s dětmi i pro děti hezkého udělat. - Organizace byla zvládnutá perfektně! - Řekla bych, že Jarka to naplánovala báječně, se skvělým časovým harmonogramem, doplnila zkušenostmi a znalostmi o dětech a bylo to skvělé! Svůj čas věnovali dětem tito milí a příjemní lidé: Josef Korda, Anna Filínová, Lenka Krátká, Eliška Něničková, Tetyana Horschkova, Vadym Motsek, Marcela Zamrská, Baby Taito, Peter Listiak, Kateřina Jaroňová, Marie Mottlová, Klára Wolfová. Organizačně pomáhaly Jana Holíková a Lenka Šindelířová. Za rok 2005 jsme navrhli na ocenění KŘESADLO 2005 tyto dobrovolnice: ELIŠKU NĚNIČKOVOU studentku FM VŠE za spolehlivost, pozitivní přístup, náročnou práci s klientem na vozíčku, který nekomunikuje mluvenou řečí a za organizační pomoc koordinátorce projektu. LENKU KRÁTKOU studentku OA za velmi pěkný přístup ke klientce na vozíčku s vážnou zrakovou vadou, výbornou přípravu společných akcí, výtvarnou spolupráci při řadě projektů. Lenka je rovněž asistentkou vedoucí v kroužku Setkání se řemeslem. Ze zápisů dobrovolnice ELIŠKY NĚNIČKOVÉ:.Musíte se i v některých situacích sžít s malým kamarádem. Nejste jen nějakým velkým kamarádem, jste mu i oporou při jeho dalších krocích v životě. Díky vašim hrám, vaší přítomnosti, zlehčujete aspoň trochu nepříjemné, co ho potkává na ulicích, ve škole a někdy bohužel i v rodině Kamarádství vám dává zkušenosti i po stránce citové. Děti přece jen víc prožívají, jsou vnímavější, to vše se na vás přenáší.učíte se vnímat s nimi, rozpoznávat nové pocity.přeci jen, vyznat se v těchto pocitech, najít se v nich, vám dá taky dost práce Není to jen tak Ze zápisů dobrovolnice LENKY KRÁTKÉ: Dneska jsme s K. byly opět v klubovně. Potkaly jsme tam P.M. Na schůzce jsme dělaly sádrové odlitky. Nás totiž baví v něčem se pořád patlat a sádra je k tomu vhodná. Lily jsme ji do takových udělátek na led, takže měla různé tvary, například hvězdičku, srdíčko Pak jsme hrály divadlo. K. to nějak chytlo a mně to nepřipadá až tak hloupé, protože se K. baví a říká věci, které by jinak neřekla. Také jsme tancovaly. K. totiž, když jsme samy, tak pořád chce dolů z vozíku a tanec nám to umožňuje, teda pokud mám ještě sílu. Ona se nezdá, ale K. je drobátko těžká. Jinak vše v pořádku, doufám, že jsme po sobě v klubovně i dostatečně uklidily. V květnu 2005 absolvovali čtyři dobrovolníci z Pět P (Josef Korda, Kateřina Jaroňová, Peter Listiak a Anička Filínová) spolu s koordinátorkou Jarkou Sedlákovou studijní cestu do Anglie. Smyslem cesty bylo zmapovat dobrovolnický sektor a sociální služby pro seniory v městečku Barnstaple a porovnat tuto situaci s J. Hradcem. Možná se jejich bakalářská práce stane inspirací pro Dobrovolnické centrum OKEN. Cestu finančně i organizačně zajistila FM VŠE, výstupy z celého projektu budou představeny na konci školního roku 2006 a jistě obohatí naši práci zkušenostmi ze zahraničí. 6

7 2. SETKÁNÍ SE ŘEMESLEM Ve skupině tvořivých dětí a mladých lidí se v roce 2005 scházelo 6 žáků speciální školy, čtyři středoškolačky, jedna žákyně základní školy a jedna mladá, zdravotně postižená, nezaměstnaná dívka, která hledá naplnění svého života. Děti se zde učí malovat na sklo, pracovat s keramikou, tkát, batikovat, malovat modrotisk a další techniky, na kterých se skupina dohodne. Děti jsou vedeny k vědomí toho, že jejich práce má smysl, může někomu udělat radost, je užitečná. Vyrábějí dárky svým blízkým a drobnosti na benefiční akce. Součástí tréninku je orientace v cenách materiálů, využívání a zhodnocení použitých věcí, respekt k přírodě. Cílem této aktivity je povzbuzení sebevědomí dětí, radosti z tvorby a aktivního způsobu života. Nezanedbatelným motivem je také to, že ve skupině panují přátelské vztahy a děti se moc těší na své starší kamarádky. Skupina pracovala pod vedením Drahomíry Blažkové, Lenky Krátké a Kateřiny Švejdíkové. Všechny pracovaly dobrovolnicky. Petro, proč chodíš na řemesla? Baví mně batikování, těším se na kamarádky Katku, Leničku, Romču. Baví mně dělat sklíčka a ještě mně baví dělat košíky. Lucko, proč ty chodíš na kroužek? Mně na tom kroužku baví, že jak jsme barvili sklíčka. A těšila jsem se na Káťu, Lenku, Romču, Hanku. A taky mně bavilo, že jsme batikovali. Lenko, co tobě přináší kroužek? Chodím na kroužek, protože jinak nemám žádnou práci a nechci pořád sedět doma. A také mně to baví, chci přijít mezi lidi. 3. RODIČOVSKÁ SKUPINA Rodičovská skupina vznikla především ke vzájemné podpoře a sdílení radostí i starostí spojených s výchovou dětí s handicapem.postupem času se z ní stal aktivní a pracovitý tým, který se podílí na benefičních akcích a zajištění zdárného průběhu dalších aktivit sdružení. V roce 2005 skupina pracovala na obsahové koncepci KOMUNITNÍHO CENTRA OKÉNKO. Společnou snahou všech zúčastněných je vytvořit centrum tak, aby bylo schopné naplňovat specifické potřeby klientů Oken. Nebyl čas na stesky, schůzky byly naplněny prací a nadějí do budoucnosti. Skupina se scházela zhruba jednou měsíčně, svoláváním byla pověřena paní Jana Mitasová. V prosinci 2005 proběhlo mezi rodiči, kteří pečují o handicapované dítě, krátké šetření s cílem zjistit jejich potřeby. 17 lidem bylo položeno několik otázek: 1) Kdo má zájem setkávat se v rodičovské skupině pozitivně odpovědělo 13 respondentů. 2) Kdo má zájem o individuální terapii pozitivně odpovědělo 15 respondentů. 3) Kdo má zájem o další vzdělávání pozitivně odpověděli všichni respondenti, oblasti zájmů jsou různé (psychologie a komunikace, jazyky, počítače, účetnictví, zahradnictví). Tyto výstupy byly použity jako podklad pro zpracování grantů. 7

8 II. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY 1. TÁBOR Tábor BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL se opět uskutečnil v bezbarierovém penzionu NA VYHLÍDCE v Lutové. Program pro 18 dětí s handicapem a 6 zdravých vytvořil šestnáctičlenný tým dobrovolníků v tomto složení: PaeDr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD., Eva Kocarová, MuDr. Eva Drnková, Mgr. Marie Veličková, Mgr. Ludmila Zandlerová, Mgr. Ludmila Plachá, Lenka Vomastková, Lenka Krátká, Pavel Gřunděl, Antonín Kopet, Martin Mottl, Marie Mottlová, Vendula Rehartová,Kateřina Švejdíková a Romana Švejdíková. Dobrovolníci se na tábor pečlivě připravili, nachystali nápady, hry, materiály a ujasnili společné cíle na několika přípravných schůzkách. Hlavní cíle byly dva: 1)Připravit zajímavý prožitkový program pro děti s handicapem i zdravé. 2)Umožnit rodičům odpočinkový čas, naplněný pocitem, že o děti je dobře postaráno. Tento pocit klidu měl mimo jiné zajistit i systém táborových kmotrů a kmotřiček. Což znamenalo, že jeden kmotr měl na starosti jedno až dvě děti a po celou dobu tábora dbal na naplňování všech jejich specifických potřeb. Po celou dobu tábora byla rovněž přítomna lékařka. Protože se jednalo o tábor kouzelnický, zdá se, že se podařilo kouzelné cíle naplnit. Dovolujeme si tak usoudit na základě reakcí dětí i dobrovolníků. Otázka dětem: 1) Co se ti na táboře líbilo? Famfrpál, malování na trička, divadlo, šipkovaná, batikování, stezka odvahy, koncert, táborák, jídlo, jízdy autem, vyrábění hopíků, malování. 2) Přijedeš příští rok zase? 23 dětí se těší na další tábor, jedna holčička už přijet nechce. S rodiči jsme hovořili při předávacích rituálech na začátku a na konci tábora. Vyjádřili nám díky a úctu. ROZPOČET TÁBORA:(zaokrouhleno) PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč Nadace Javorník ,- Pronájem objektu ,- Platby klientů ,- Potraviny ,- Město J. Hradec ,- Cestovné 3 000,- Nadace Eurotel ,- Výtvarné materiály 8 000,- Charita J. Hradec 5 000,- Fotopráce 4 000,- Jednota,s.d. (potraviny) 2 500,- Kulturní vystoupení 500,- Some J. Hradec 2 000,- Spotřební materiál, léky 2 000,- CELKEM: ,- CELKEM: ,- Věcnými dary přispěli: Madeta a.s., Lékárna U nemocnice, Fa TORK, Knihařství Ledecký, p. Vlasta Havelková a manželé Kocmánkovi Sponzorsky vystoupila hudební skupina STRAIN GLAM. 8

9 Stejně jako vloni, i letos jsme na konci tábora dobrovolníkům položili otázku: ČEHO SI NA CELÉM PROJEKTU NEJVÍCE CENÍŠ? A odpovědi nám byly odměnou: - Té nálady, která tady byla. - Senzačních, tvořivých lidí. - Zvláštní a nevídaná konstelace osobností v týmu - Šance pro postižené děti. Možnost užít si prázdniny jako ostatní vrstevníci. - Nasazení všech zúčastněných ve prospěch dětí, spolupráce, ochoty, snahy přes únavu vydat všechno. - Lidiček a zážitků, které si děti mohly užít. - Toho, že jsme tady jedna velká parta, držíme při sobě, je tady legrace a vidím na dětech, jak jsou šťastný. Takové akce dávají i mně energii, radost a plno super zážitků. - A dokonce si více uvědomuji, že dávat je mnohem víc, než brát! 2. BENEFIČNÍ AKCE Ples OKNA DO POHÁDKY připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupily skupiny OLD STEAMBOAT a TANEČNÍ ORCHESTR GLOBUS. Předtančení připravila s dětmi z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Těsně před půlnocí přítomné přivedl do pohádkového světa soubor historických tanců CALYCULUS. Zajímavými výtvarnými a řemeslnými pracemi přispěly do tomboly děti ze Speciálních škol z pracovních skupin p. uč. Jitky Hanušové, Jiřiny Dovalilové, Kateřiny Hirschové a Drahomíry Blažkové.Radost udělaly i paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek (37 100,- Kč) byl použit na rozšíření půjčovny pomůcek a provoz dobrovolnického centra. VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ realizovaná se Speciálními školami J.Hradec, proběhla ve vstupních prostorách Střelnice. Prostory bezplatně zapůjčilo Město J. Hradec. O koncepci výstavy se postarala především výtvarnice Speciálních škol Mgr. Jitka Hanušová, spolupracovala s Mgr. Ivetou Toufarovou. Výtěžek (9 200,-Kč) byl věnován na nákup výtvarných materiálů pro žáky Speciálních škol. IV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek, Lenka Lapková a Kateřina Štěpánová s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 15 firem. Ke zdaru akce přispěla přehlídka svatebních šatů Svatebního salonu Na hvězdárně a agentura NEW STYLE Jany Holcové. Výtěžek (14 000,-)Kč poslouží k dofinancování různých projektů. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídly děti z kroužku Setkání se řemeslem, děti z kroužků DDM, žáci III.ZŠ, žáci a učitelé Speciálních škol, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a Design servis - Mitasová. Výtěžek (21 150,- Kč) poslouží k rekonstrukci Komunitního centra Okénko. 9

10 VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ proběhlo na Speciální škole v rámci vyučovacího projektu Advent Děti zde měly možnost přesvědčit se o úspěšnosti svého snažení v pracovním vyučování a výtvarné výchově. Přípravě akce se věnovaly p. uč. Jiřina Dovalilová, Kateřina Hirschová, Jitka Hanušová a Drahomíra Blažková, koledami v podání fléten a kytary přispěly děti z hudebního kroužku p. uč. Vladimíra Bartoše. Novým a milým překvapením na této komorní akci bylo pásmo poezie Jana Skácela v podání žáků p. uč. Hanušové. Výtěžek (2 510,-Kč) poslouží rozvoji řemeslné činnosti na Speciální škole. 3. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ Setkání dětí, dobrovolníků, rodičů, přátel z Jindřichova Hradce, Tišnova, Strmilova, Lipna.proběhlo ve slunečné pohodě na gobelínce. Režii tohoto setkání měla na starosti především Lenka Krátká. Děti si zakouzlily prstovými barvami, zahrály pár kouzelnických her, rodičům se dostalo přednášky a testíku na téma. Je lepší být rodičem, dospělým, nebo dítětem?, všichni dohromady shlédli premiéru dokumentárního filmu Jaroslavy Sedlákové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL. 4. VZDĚLÁVÁNÍ Koordinátorka a supervizorka Programu Pět P jsou členkami Supervizích klubů při Národním dobrovolnickém centru Hestia. Setkávání klubů se účastní několikrát ročně, koordinátorka Jaroslava Sedláková se rovněž zúčastnila konference Asociace Pět P v ČR. Smyslem těchto aktivit je udržet program na dobré odborné úrovni. Skupinka rodičů a pedagogů se zúčastnila přednášky Dítě s Downovým syndromem, kterou realizovalo Občanské sdružení OVEČKA ve spolupráci s PDF JČU v Českých Budějovicích. 5. KONTROLNÍ ČINNOST V lednu 2005 provedla kontrolní komise ve složení p. Krejčová, p. Šindlerová a p. Šmídová revizi účetnictví a vybavení klubovny. 10

11 III. ZÁZEMÍ SDRUŽENÍ Zázemí pro práci kanceláře sdružení, kroužek Setkání se řemeslem a příležitostné společné aktivity poskytuje Speciální škola. Program Pět P má kancelář a organizační zázemí na Fakultě managementu VŠE. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Provozujeme v Pravdově ulici. Prostory jsou využívány ke schůzkám dobrovolníků s dětmi, ke scházení rodičovské skupiny, k pravidelným supervizím. V uplynulém roce poskytlo zázemí mamince handicapovaného dítěte, která denně vozí dítě do Speciální školy v J. Hradci. Dále jsme zde zřídili odbornou knihovnu a půjčovnu pomůcek. KNIHOVNA obsahuje 66 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi. 10 nových titulů v letošním roce získala darem. Pravidelně odebíráme periodikum VOZÍČKÁŘ. PŮJČOVNA POMŮCEK v letošním roce se rozrostla o notebook a braillský řádek, který využívá nevidomé dítě jako školní pomůcku, dále jsme získali darem starší počítač, který jsme dovybavili a využívá jej dítě s DMO k nácviku psaní a jemné motoriky rukou. Z minulého roku nadále využíváme dva počítače při výuce dětí s handicapem, notebook se speciálním programem je využíván nemluvícím dítětem pro komunikaci ve škole, doma, s přáteli apod. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Příjmy Výdaje Nadace Charty 77 Konto ,- Braillský řádek ,- Bariery Proboštství J. Hradec ,- Notebook s vybavením ,- Příspěvek na MONOSKI ,- Vlastní zdroje sdružení ,- Komponenty do PC 390,- Celkem ,- Celkem ,- Poznámka: Částku ,- darovalo sdružení jako příspěvek k zakoupení pomůcky MONOSKI, která umožní lyžování chlapci na vozíku. Pomůcka je majetkem rodiny chlapce. Tato rodina je ochotna pomůcku zapůjčit dalším členům sdružení a provést instruktáž. Braillský řádek a notebook jsou majetkem sdružení. Částečnou úhradu formou daru rodině chlapce poskytlo Konto bariery. 11

12 NOVÝ DLOUHODOBÝ PROJEKT: KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO Plánovaná náplň centra: CHRÁNĚNÁ A TERAPEUTICKÁ DÍLNA BEZBARIEROVÉ POČÍTAČOVÉ CENTRUM VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVÉ I HANDICAPOVANÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Co je potřeba udělat: REKONSTRUKCE DOMU ZATEPLENÍ VÝMĚNA OKEN REVIZE ELEKTŘINY REKONSTRUKCE TOPENÍ BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA OBJEKTU PŘÍSTAVBA CHRÁNĚNÝCH GARSONIÉR PROFESIONALIZACE SDRUŽENÍ Za cenné rady a pomoc při řešení řady složitých situací během vzniku koncepce centra, převodu nemovitosti, nutnosti a rozsahu stavebních úprav, děkujeme PhDr. Jitce Čechové, Ing. Karlu Matouškovi, Mgr. Josefu Čechovi, p. Václavu Köenigsmarkovi, Ing. Bohumilu Krejčímu, Radě a Zastupitelstvu Města Jindřichův Hradec. 12

13 NEŽIJEME JENOM PRO SEBE Uvědomujeme si, že za dobu trvání OKEN jsme byli velmi často obdarováváni, a to mnohými způsoby - dary dobré vůle, pracovitosti, tvořivosti, porozuměním, dary věcnými i finančními. Jsme si vědomi, že taková situace není samozřejmá. Staré přísloví praví: Pouštěj chléb svůj po vodě, až budeš potřebovat, vrátí se ti Zapojili jsme se tedy do projektu ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ, který v J. Hradci organizovala FM VŠE jako součást celosvětového projektu UNICEF. Podstata projektu je maximálně lidská a laskavá: Tvořivý člověk vyrobí panenku, kterou opatří rodným listem se jménem a údaji o tvůrci. Jiný člověk si panenku koupí za částku 600,-Kč. Tato částka odpovídá ceně očkování jednoho dítěte v chudých zemích. Kupující zašle výrobci zprávu o tom, že zakoupil jeho panenku. Lidské city jsou zde pozitivně ošetřeny a naděje na záchranu života naplněna. Členové a přátelé OKEN vyrobili 8 panenek, jednu z nich tvořila společně dvojice z 5P - Lenka a Klárka. Lenka Krátká výtvarně pomáhala při vernisáži panenek. Peter Listiak a Katka Jaroňová byli zapojeni do organizace projektu. Více informací o projektu na webu odkaz UNICEF. Některé panenky připlavaly k nám do klubovny zajímavými cestami. Neznámý pán zakoupil v prodejně u Langrů 5 panenek v hodnotě 3 000,- Kč a odnesl si jen jednu. Prodejci zbylé zaplacené panenky věnovali dětem z Pět P. Další dvě panenky pro naše děti zakoupily skupinky studentů FM VŠE na vernisáži. 13

14 Naši práci v roce 2005 finančně podpořili tito jednotlivci a organizace: PROBOŠTSTVÍ JINDŘICHŮV HRADEC NADACE JAVORNÍK MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC GOLF EXPLOITATION NADACE POMOZTE DĚTEM PENZION KAPITÁN KaVo CZ s.r.o. NADACE EUROTEL CHARITA J. HRADEC SOME J. HRADEC Mgr. JAROSLAVA SEDLÁKOVÁ, PhD. BIKE SPORT AVZ LOGISTIK s.r.o MUDr. EVA a Ing. TOMÁŠ DRNKOVI Bez nároku na odměnu vystoupili: TANEČNÍ ORCHESTR GLOBUS SKUPINA OLD STEAMBOAT PĚV. SBOR YMCA JAKOUBEK Soubor historických tanců CALYCULUS SKUPINA STRAIN GLAM 14

15 Věcnými dary a službami přispěli: ZDENĚK ŠLECHTA ING. VLADIMÍR NOSEK RODINA MOTTLOVA LÉKÁRNA U NEMOCNICE KNIHAŘSTVÍ LEDECKÝ JEDNOTA s.d. MADETA a. s. Fa. TORK KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER VZP ČR JINDŘICHŮV HRADEC MARIE KAŠTANOVÁ JITKA PUSZTAIOVÁ MANŽELÉ KOCMÁNKOVI VLASTA HAVELKOVÁ Mgr. JAROSLAVA SEDLÁKOVÁ,PhD. PhDr. JITKA BALCAROVÁ PaeDr. DRAHOMÍRA BLAŽKOVÁ Ing. JAN NOVÝ VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI, PATŘÍ NÁŠ UPŘÍMNÝ DÍK! 15

16 Slovo závěrem Motto: PŘI KONÁNÍ DOBRA NEZMĚNÍŠ SE V OBRA. OBRÁCENĚ S POVDĚKEM ČLOVĚK BUDE ČLOVĚKEM. (Miroslav Michálek) Rok 2005 byl pro nás rokem plným práce, ale i rokem plným naděje a nových plánů. Potkali jsme řadu lidských lidí, kteří byli ochotni přispět něčím dobrým každý podle svých možností. Snažila jsem se co nejvíc z nich v této zprávě vyjmenovat. A všem, kteří s námi prošli kousek naší cesty, přeji, aby byli lidmi z masa a kostí, uměli se radovat ze života a úspěchů svých i bližních. Aby v životě potkávali bytosti sobě rovné. A bolest pokud přijde aby nikoho nezlomila, ale byla příležitostí k setkání s láskou. Předsedkyně Občanského sdružení OKNA PaeDr. Drahomíra Blažková 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Příjmy: (zaokrouhleno) Převod z roku ,- Finanční dary ,- Výtěžek benefičních akcí ,- Grant Nadace Javorník ,- Platby klientů tábor ,- Příspěvky MÚ Jindřichův Hradec ,- Grant Pomozte dětem - doplatek ,- Věcné dary v hodnotě 9 793,- Členské příspěvky 7 000,- Příjmy z činnosti (obrázky, keramika, dokument. film) 6 412,- Grant Nadace Eurotel - doplatek 5 000,- Příspěvek Charity na tábor 5 000,- Úrok 936,- CELKEM ,- Zcela výjimečným věcným darem je dům se zahradou v hodnotě ,-Kč, který O.S.Okna dostalo darem od Města Jindřichův Hradec. Výdaje: (zaokrouhleno) Půjčovna pomůcek ,- Pronájem objektu na tábor Provoz Dobrovolnického centra (nájem, služby) ,- Odpisy ,- Výtvarné potřeby, spotřební materiál ,- Dar poskytnutý k zakoupení pomůcky MONOSKI ,- Potraviny - tábor ,- OON ,- Provozní náklady ,- Víkendový výcvik dobrovolníků 6 130,- Fotopráce 5 325,- Vybavení klubovny 4 650,- Cestovné 3 184,- Pojistné 2 050,- Bankovní poplatky 840,- Divadelní vystoupení pro děti 500,- Náklady na převod domu 500,- CELKEM ,- PŘEVOD DO ROKU 2006: ,- 17

18 ..Pro ty, kteří dočetli až sem, ještě dárek na cestu. MIMOŘÁDNÁ MATKA Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak se vybírají matky pro postižené děti? Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti si je zapisují do ohromné matriky. Armstrongová Beth, syn. Patronem bude Matouš. Forestová Marjorie, dcera. Patronkou bude Cecílie. Rutledgová Carrie, dvojčata. Patronem třeba Gerhard, ten je zvyklý na málo zbožné lidi! Až andělům nadiktuje jedno jméno, při kterém se usměje: Téhle dáme postižené dítě. Anděl se zvědavě ptá: Bože, proč právě jí? Vždyť je tak šťastná. Právě proto, odpoví Bůh s úsměvem. Copak bych mohl svěřit postižené dítě ženě, která nezná radost? To by bylo kruté. Ale je trpělivá? ptá se anděl. Nechci, aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje z té rány a zármutku, určitě to zvládne. Ale, pane, myslím, že ta žena ani v tebe nevěří. Bůh se usměje: Na tom nesejde. O to se můžu postarat. Ta žena je dokonalá. Má správnou dávku egoismu. Andělovi to vzalo dech: Egoismu? Copak to je nějaká ctnost? Bůh přikývne: Jestli se od syna nedokáže čas od času oddělit, nikdy to nedokáže přežít. To je žena, které požehnám ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to neví, ale budou jí mít co závidět. Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni nebude něčím obyčejným. Až její dítě poprvé řekne máma, bude svědkem zázraku a bude to vědět. Až bude svému slepému dítěti popisovat strom nebo západ slunce, uvidí je, jako to dokáže málokterý člověk. Dám jí, aby viděla jasně věci, které vidím já lhostejnost, krutost, předsudky a dám jí, aby se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně, jako bych tam byl já. A kdo bude patronem? ptá se anděl připravený k zápisu do matriky. Bůh se usmál: Bude jí stačit zrcadlo. Erma Bombecková 18

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Úsměv, dotek, slovo, laskavost, zájem to jsou malá, nepatrná, jednoduchá gesta, která činí náš život

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání

Příloha č.2 Podpořené projekty v programu škola - centrum vdělávání Přílohy Příloha č. 1 Vnější prostředí školy Vlivy politické Mezoprostředí školy Vlivy kulturní Žáci Rodiče Konkurence Resortní organizace Vnitřní vlivy Kvalita učitelů Kvalita vedení Kultura a klima školy

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K 2 0 0 7 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011

Výroční zpráva ČIB. Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 2011 Výroční zpráva ČIB Český institut Biosyntézy, o.s. 1/1/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO INSTITUTU BIOSYNTÉZY 2011 VZDĚLÁVACÍ AKCE, WORKSHOPY, SUPERVIZE Na počátku roku byl ukončen první běh tříletého základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009

Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 Výroční zpráva Sdružení Daneta za rok 2009 www.daneta.cz Dovolte, abychom se představili K naplnění cílů našeho sdružení napomáhá přátelství, vzájemné porozumění, tolerance, pochopení a vzájemná pomoc,

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více