MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku."

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. Harold Kushner

2 STRUKTURA SDRUŽENÍ a KONTAKTY: ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Tel: (Kancelář na Spec. Škole v Jarošovské ulici) Mobil: Má na starosti koordinaci práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P, vedení Setkání se řemeslem fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici), Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Jana Mitasová místopředsedkyně Mobil: , Má na starosti fundraising a organizační práce spojené s rodičovskou skupinou. VÝKONNÝ VÝBOR: Mgr. Iva Benešová( ), Mgr. Petr Kubeš( ), Ing. Vladimír Nosek) ), Ing. Pavel Mottl( ), Marie Mottlová( ), Michaela Jůnová( ), Marie Málková( ). Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. IČO: Číslo účtu: Sparkasse /7940 Web: tel: , Sídlo: Pod Hradem 124/III, Jindřichův Hradec Kancelář: V budově Speciální školy, Jarošovská ul. 1125/II, Jindřichův Hradec, kabinet výchovného poradce. Tel Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec. Telefon: , DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 2

3 Občanské sdružení, které podporuje děti s handicapem na jejich cestě k plné integraci do všech sfér občanské společnosti, zejména ve školství, kultuře a sportu. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost s problematikou integrace zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. CHCEME BÝT S VÁMI, BUĎTE S NÁMI! 3

4 Revize hospodaření sdružení, inventarizace - Sestavení a příprava plesového realizačního týmu Účast na VÝSTAVĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JINDŘICHOHRADECKA (V rámci celonárodní kampaně 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR pořádala FM VŠE v J. Hradci Benefiční ples OKNA DO POHÁDKY Slavnostní otevření Dobrovolnického centra a klubovny Pět P DEN OTEVŘENÝCH OKEN ÚNOR - KŘESADLO 2004 čestné ocenění komise za náročnou komunikaci s těžce postiženým klientem v programu 5P obdržela dobrovolnice ANNA SMEJKALOVÁ Maškarní ples na téma DOBRO A ZLO Květen, červen - Intenzivní příprava táborového realizačního týmu VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ realizovaná společně se Speciálními školami Jindřichův Hradec Předprázdninové setkání kolem ohně.i BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL integrovaný letní tábor v Lutové MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Benefiční akce IV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a O. S. Okna, jejímž předmětem je darování domku se zahradou.v domku má vzniknout KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO zaměřené na práci s handicapovanými občany POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ dětí, rodičů a dobrovolníků Účast na přednášce Dítě s Downovým syndromem, jeho rodina, inkluze ve škole a v běžném životě (pořádalo O.S.OVEČKA a PDF JČU) Víkendový výcvik nových dobrovolníků programu Pět P MIKULÁŠ a VÁNOCE JSOU TADY setkání dětí a dobrovolníků na Gobelínce Benefiční akce Vánoční stánek v rámci Adventu na zámku Benefiční akce VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ na Speciální škole. K má sdružení 61 členů. 4

5 I. PRAVIDELNÉ AKTIVITY 1. PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro společné akce poskytují Speciální školy v J. Hradci. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka a koordinátorka programu, Eliška Něničková, Lenka Krátká a Marie Mottlová studentské koordinátorky, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka. Během roku 2005 se pravidelně scházelo 11 dvojic, schůzky dle signálů rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Velkou pozitivní změnu do programu přinesla nová klubovna, která poskytuje všem zúčastněným výborné zázemí. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. Maškarní ples DOBRO a ZLO se konal na Gobelínce, vzácným hostem zde byla paní JANE HONEY z Anglie, kterou se děti snažily naučit česky. Ona jim za to na oplátku předvedla úžasnou pohádku s tak dokonalou mimikou, že mnozí rozuměli i bez překladu. Další významnou akcí, na které se dobrovolníci podíleli, byl benefiční ples OKNA DO POHÁDKY, kde byli také veřejně oceněni kytičkou a velkým potleskem. Letní tábor BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL připravil tým 16 dobrovolníků pro 24 dětí (2 dobrovolnice z 5P, koordinátorka a supervizorka, 8 dětí z 5P). Studenti velmi pečlivě promýšleli aktivity, do kterých mohou být zapojeny všechny děti, výsledkem jejich snažení byla veliká radost dětí a vnitřní spokojenost organizátorů. Rozloučení s dobrovolníky roku 2005 a přivítání nových dobrovolníků proběhlo na Potáborovém setkání na Gobelínce. Z 11 dobrovolníků se 7 rozhodlo pokračovat v dalším ročníku. Děti také neminulo dárečkové setkání na téma MIKULÁŠ a VÁNOCE JSOU TADY. Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě. Podzimním výcvikem v Zahrádkách prošlo 6 nových dobrovolníků, další tři procházejí doplňujícím výcvikem. Finančně byl program zajištěn formou grantů z nadace POMOZTE DĚTEM a NADACE EUROTEL. Náklady tábora a Dobrovolnického centra byly částečně hrazeny z grantu NADACE JAVORNÍK a dotace MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC. 5

6 Jak noví dobrovolníci hodnotili výcvik: - Příjemně strávené chvíle v přátelské atmosféře, které jako výcvik nepůsobily a přitom mi hodně přinesly. - Celkově hodnotím výcvik jako novou zkušenost se skvělou atmosférou a prima lidma! - Za užitečné považuji snad každou minutu výcviku. Nejužitečnější? To se nedá říct. Snad rozhovory s Jitkou a Drahou nad rozptýlením obav. - Dozvěděli jsme se dost informací o Pět P, video z tábora bylo naprosto super a zároveň i dobrou ukázkou, co se dá s dětmi i pro děti hezkého udělat. - Organizace byla zvládnutá perfektně! - Řekla bych, že Jarka to naplánovala báječně, se skvělým časovým harmonogramem, doplnila zkušenostmi a znalostmi o dětech a bylo to skvělé! Svůj čas věnovali dětem tito milí a příjemní lidé: Josef Korda, Anna Filínová, Lenka Krátká, Eliška Něničková, Tetyana Horschkova, Vadym Motsek, Marcela Zamrská, Baby Taito, Peter Listiak, Kateřina Jaroňová, Marie Mottlová, Klára Wolfová. Organizačně pomáhaly Jana Holíková a Lenka Šindelířová. Za rok 2005 jsme navrhli na ocenění KŘESADLO 2005 tyto dobrovolnice: ELIŠKU NĚNIČKOVOU studentku FM VŠE za spolehlivost, pozitivní přístup, náročnou práci s klientem na vozíčku, který nekomunikuje mluvenou řečí a za organizační pomoc koordinátorce projektu. LENKU KRÁTKOU studentku OA za velmi pěkný přístup ke klientce na vozíčku s vážnou zrakovou vadou, výbornou přípravu společných akcí, výtvarnou spolupráci při řadě projektů. Lenka je rovněž asistentkou vedoucí v kroužku Setkání se řemeslem. Ze zápisů dobrovolnice ELIŠKY NĚNIČKOVÉ:.Musíte se i v některých situacích sžít s malým kamarádem. Nejste jen nějakým velkým kamarádem, jste mu i oporou při jeho dalších krocích v životě. Díky vašim hrám, vaší přítomnosti, zlehčujete aspoň trochu nepříjemné, co ho potkává na ulicích, ve škole a někdy bohužel i v rodině Kamarádství vám dává zkušenosti i po stránce citové. Děti přece jen víc prožívají, jsou vnímavější, to vše se na vás přenáší.učíte se vnímat s nimi, rozpoznávat nové pocity.přeci jen, vyznat se v těchto pocitech, najít se v nich, vám dá taky dost práce Není to jen tak Ze zápisů dobrovolnice LENKY KRÁTKÉ: Dneska jsme s K. byly opět v klubovně. Potkaly jsme tam P.M. Na schůzce jsme dělaly sádrové odlitky. Nás totiž baví v něčem se pořád patlat a sádra je k tomu vhodná. Lily jsme ji do takových udělátek na led, takže měla různé tvary, například hvězdičku, srdíčko Pak jsme hrály divadlo. K. to nějak chytlo a mně to nepřipadá až tak hloupé, protože se K. baví a říká věci, které by jinak neřekla. Také jsme tancovaly. K. totiž, když jsme samy, tak pořád chce dolů z vozíku a tanec nám to umožňuje, teda pokud mám ještě sílu. Ona se nezdá, ale K. je drobátko těžká. Jinak vše v pořádku, doufám, že jsme po sobě v klubovně i dostatečně uklidily. V květnu 2005 absolvovali čtyři dobrovolníci z Pět P (Josef Korda, Kateřina Jaroňová, Peter Listiak a Anička Filínová) spolu s koordinátorkou Jarkou Sedlákovou studijní cestu do Anglie. Smyslem cesty bylo zmapovat dobrovolnický sektor a sociální služby pro seniory v městečku Barnstaple a porovnat tuto situaci s J. Hradcem. Možná se jejich bakalářská práce stane inspirací pro Dobrovolnické centrum OKEN. Cestu finančně i organizačně zajistila FM VŠE, výstupy z celého projektu budou představeny na konci školního roku 2006 a jistě obohatí naši práci zkušenostmi ze zahraničí. 6

7 2. SETKÁNÍ SE ŘEMESLEM Ve skupině tvořivých dětí a mladých lidí se v roce 2005 scházelo 6 žáků speciální školy, čtyři středoškolačky, jedna žákyně základní školy a jedna mladá, zdravotně postižená, nezaměstnaná dívka, která hledá naplnění svého života. Děti se zde učí malovat na sklo, pracovat s keramikou, tkát, batikovat, malovat modrotisk a další techniky, na kterých se skupina dohodne. Děti jsou vedeny k vědomí toho, že jejich práce má smysl, může někomu udělat radost, je užitečná. Vyrábějí dárky svým blízkým a drobnosti na benefiční akce. Součástí tréninku je orientace v cenách materiálů, využívání a zhodnocení použitých věcí, respekt k přírodě. Cílem této aktivity je povzbuzení sebevědomí dětí, radosti z tvorby a aktivního způsobu života. Nezanedbatelným motivem je také to, že ve skupině panují přátelské vztahy a děti se moc těší na své starší kamarádky. Skupina pracovala pod vedením Drahomíry Blažkové, Lenky Krátké a Kateřiny Švejdíkové. Všechny pracovaly dobrovolnicky. Petro, proč chodíš na řemesla? Baví mně batikování, těším se na kamarádky Katku, Leničku, Romču. Baví mně dělat sklíčka a ještě mně baví dělat košíky. Lucko, proč ty chodíš na kroužek? Mně na tom kroužku baví, že jak jsme barvili sklíčka. A těšila jsem se na Káťu, Lenku, Romču, Hanku. A taky mně bavilo, že jsme batikovali. Lenko, co tobě přináší kroužek? Chodím na kroužek, protože jinak nemám žádnou práci a nechci pořád sedět doma. A také mně to baví, chci přijít mezi lidi. 3. RODIČOVSKÁ SKUPINA Rodičovská skupina vznikla především ke vzájemné podpoře a sdílení radostí i starostí spojených s výchovou dětí s handicapem.postupem času se z ní stal aktivní a pracovitý tým, který se podílí na benefičních akcích a zajištění zdárného průběhu dalších aktivit sdružení. V roce 2005 skupina pracovala na obsahové koncepci KOMUNITNÍHO CENTRA OKÉNKO. Společnou snahou všech zúčastněných je vytvořit centrum tak, aby bylo schopné naplňovat specifické potřeby klientů Oken. Nebyl čas na stesky, schůzky byly naplněny prací a nadějí do budoucnosti. Skupina se scházela zhruba jednou měsíčně, svoláváním byla pověřena paní Jana Mitasová. V prosinci 2005 proběhlo mezi rodiči, kteří pečují o handicapované dítě, krátké šetření s cílem zjistit jejich potřeby. 17 lidem bylo položeno několik otázek: 1) Kdo má zájem setkávat se v rodičovské skupině pozitivně odpovědělo 13 respondentů. 2) Kdo má zájem o individuální terapii pozitivně odpovědělo 15 respondentů. 3) Kdo má zájem o další vzdělávání pozitivně odpověděli všichni respondenti, oblasti zájmů jsou různé (psychologie a komunikace, jazyky, počítače, účetnictví, zahradnictví). Tyto výstupy byly použity jako podklad pro zpracování grantů. 7

8 II. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY 1. TÁBOR Tábor BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL se opět uskutečnil v bezbarierovém penzionu NA VYHLÍDCE v Lutové. Program pro 18 dětí s handicapem a 6 zdravých vytvořil šestnáctičlenný tým dobrovolníků v tomto složení: PaeDr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD., Eva Kocarová, MuDr. Eva Drnková, Mgr. Marie Veličková, Mgr. Ludmila Zandlerová, Mgr. Ludmila Plachá, Lenka Vomastková, Lenka Krátká, Pavel Gřunděl, Antonín Kopet, Martin Mottl, Marie Mottlová, Vendula Rehartová,Kateřina Švejdíková a Romana Švejdíková. Dobrovolníci se na tábor pečlivě připravili, nachystali nápady, hry, materiály a ujasnili společné cíle na několika přípravných schůzkách. Hlavní cíle byly dva: 1)Připravit zajímavý prožitkový program pro děti s handicapem i zdravé. 2)Umožnit rodičům odpočinkový čas, naplněný pocitem, že o děti je dobře postaráno. Tento pocit klidu měl mimo jiné zajistit i systém táborových kmotrů a kmotřiček. Což znamenalo, že jeden kmotr měl na starosti jedno až dvě děti a po celou dobu tábora dbal na naplňování všech jejich specifických potřeb. Po celou dobu tábora byla rovněž přítomna lékařka. Protože se jednalo o tábor kouzelnický, zdá se, že se podařilo kouzelné cíle naplnit. Dovolujeme si tak usoudit na základě reakcí dětí i dobrovolníků. Otázka dětem: 1) Co se ti na táboře líbilo? Famfrpál, malování na trička, divadlo, šipkovaná, batikování, stezka odvahy, koncert, táborák, jídlo, jízdy autem, vyrábění hopíků, malování. 2) Přijedeš příští rok zase? 23 dětí se těší na další tábor, jedna holčička už přijet nechce. S rodiči jsme hovořili při předávacích rituálech na začátku a na konci tábora. Vyjádřili nám díky a úctu. ROZPOČET TÁBORA:(zaokrouhleno) PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč Nadace Javorník ,- Pronájem objektu ,- Platby klientů ,- Potraviny ,- Město J. Hradec ,- Cestovné 3 000,- Nadace Eurotel ,- Výtvarné materiály 8 000,- Charita J. Hradec 5 000,- Fotopráce 4 000,- Jednota,s.d. (potraviny) 2 500,- Kulturní vystoupení 500,- Some J. Hradec 2 000,- Spotřební materiál, léky 2 000,- CELKEM: ,- CELKEM: ,- Věcnými dary přispěli: Madeta a.s., Lékárna U nemocnice, Fa TORK, Knihařství Ledecký, p. Vlasta Havelková a manželé Kocmánkovi Sponzorsky vystoupila hudební skupina STRAIN GLAM. 8

9 Stejně jako vloni, i letos jsme na konci tábora dobrovolníkům položili otázku: ČEHO SI NA CELÉM PROJEKTU NEJVÍCE CENÍŠ? A odpovědi nám byly odměnou: - Té nálady, která tady byla. - Senzačních, tvořivých lidí. - Zvláštní a nevídaná konstelace osobností v týmu - Šance pro postižené děti. Možnost užít si prázdniny jako ostatní vrstevníci. - Nasazení všech zúčastněných ve prospěch dětí, spolupráce, ochoty, snahy přes únavu vydat všechno. - Lidiček a zážitků, které si děti mohly užít. - Toho, že jsme tady jedna velká parta, držíme při sobě, je tady legrace a vidím na dětech, jak jsou šťastný. Takové akce dávají i mně energii, radost a plno super zážitků. - A dokonce si více uvědomuji, že dávat je mnohem víc, než brát! 2. BENEFIČNÍ AKCE Ples OKNA DO POHÁDKY připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupily skupiny OLD STEAMBOAT a TANEČNÍ ORCHESTR GLOBUS. Předtančení připravila s dětmi z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Těsně před půlnocí přítomné přivedl do pohádkového světa soubor historických tanců CALYCULUS. Zajímavými výtvarnými a řemeslnými pracemi přispěly do tomboly děti ze Speciálních škol z pracovních skupin p. uč. Jitky Hanušové, Jiřiny Dovalilové, Kateřiny Hirschové a Drahomíry Blažkové.Radost udělaly i paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek (37 100,- Kč) byl použit na rozšíření půjčovny pomůcek a provoz dobrovolnického centra. VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ realizovaná se Speciálními školami J.Hradec, proběhla ve vstupních prostorách Střelnice. Prostory bezplatně zapůjčilo Město J. Hradec. O koncepci výstavy se postarala především výtvarnice Speciálních škol Mgr. Jitka Hanušová, spolupracovala s Mgr. Ivetou Toufarovou. Výtěžek (9 200,-Kč) byl věnován na nákup výtvarných materiálů pro žáky Speciálních škol. IV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek, Lenka Lapková a Kateřina Štěpánová s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 15 firem. Ke zdaru akce přispěla přehlídka svatebních šatů Svatebního salonu Na hvězdárně a agentura NEW STYLE Jany Holcové. Výtěžek (14 000,-)Kč poslouží k dofinancování různých projektů. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídly děti z kroužku Setkání se řemeslem, děti z kroužků DDM, žáci III.ZŠ, žáci a učitelé Speciálních škol, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a Design servis - Mitasová. Výtěžek (21 150,- Kč) poslouží k rekonstrukci Komunitního centra Okénko. 9

10 VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ proběhlo na Speciální škole v rámci vyučovacího projektu Advent Děti zde měly možnost přesvědčit se o úspěšnosti svého snažení v pracovním vyučování a výtvarné výchově. Přípravě akce se věnovaly p. uč. Jiřina Dovalilová, Kateřina Hirschová, Jitka Hanušová a Drahomíra Blažková, koledami v podání fléten a kytary přispěly děti z hudebního kroužku p. uč. Vladimíra Bartoše. Novým a milým překvapením na této komorní akci bylo pásmo poezie Jana Skácela v podání žáků p. uč. Hanušové. Výtěžek (2 510,-Kč) poslouží rozvoji řemeslné činnosti na Speciální škole. 3. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ Setkání dětí, dobrovolníků, rodičů, přátel z Jindřichova Hradce, Tišnova, Strmilova, Lipna.proběhlo ve slunečné pohodě na gobelínce. Režii tohoto setkání měla na starosti především Lenka Krátká. Děti si zakouzlily prstovými barvami, zahrály pár kouzelnických her, rodičům se dostalo přednášky a testíku na téma. Je lepší být rodičem, dospělým, nebo dítětem?, všichni dohromady shlédli premiéru dokumentárního filmu Jaroslavy Sedlákové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL. 4. VZDĚLÁVÁNÍ Koordinátorka a supervizorka Programu Pět P jsou členkami Supervizích klubů při Národním dobrovolnickém centru Hestia. Setkávání klubů se účastní několikrát ročně, koordinátorka Jaroslava Sedláková se rovněž zúčastnila konference Asociace Pět P v ČR. Smyslem těchto aktivit je udržet program na dobré odborné úrovni. Skupinka rodičů a pedagogů se zúčastnila přednášky Dítě s Downovým syndromem, kterou realizovalo Občanské sdružení OVEČKA ve spolupráci s PDF JČU v Českých Budějovicích. 5. KONTROLNÍ ČINNOST V lednu 2005 provedla kontrolní komise ve složení p. Krejčová, p. Šindlerová a p. Šmídová revizi účetnictví a vybavení klubovny. 10

11 III. ZÁZEMÍ SDRUŽENÍ Zázemí pro práci kanceláře sdružení, kroužek Setkání se řemeslem a příležitostné společné aktivity poskytuje Speciální škola. Program Pět P má kancelář a organizační zázemí na Fakultě managementu VŠE. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Provozujeme v Pravdově ulici. Prostory jsou využívány ke schůzkám dobrovolníků s dětmi, ke scházení rodičovské skupiny, k pravidelným supervizím. V uplynulém roce poskytlo zázemí mamince handicapovaného dítěte, která denně vozí dítě do Speciální školy v J. Hradci. Dále jsme zde zřídili odbornou knihovnu a půjčovnu pomůcek. KNIHOVNA obsahuje 66 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi. 10 nových titulů v letošním roce získala darem. Pravidelně odebíráme periodikum VOZÍČKÁŘ. PŮJČOVNA POMŮCEK v letošním roce se rozrostla o notebook a braillský řádek, který využívá nevidomé dítě jako školní pomůcku, dále jsme získali darem starší počítač, který jsme dovybavili a využívá jej dítě s DMO k nácviku psaní a jemné motoriky rukou. Z minulého roku nadále využíváme dva počítače při výuce dětí s handicapem, notebook se speciálním programem je využíván nemluvícím dítětem pro komunikaci ve škole, doma, s přáteli apod. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Příjmy Výdaje Nadace Charty 77 Konto ,- Braillský řádek ,- Bariery Proboštství J. Hradec ,- Notebook s vybavením ,- Příspěvek na MONOSKI ,- Vlastní zdroje sdružení ,- Komponenty do PC 390,- Celkem ,- Celkem ,- Poznámka: Částku ,- darovalo sdružení jako příspěvek k zakoupení pomůcky MONOSKI, která umožní lyžování chlapci na vozíku. Pomůcka je majetkem rodiny chlapce. Tato rodina je ochotna pomůcku zapůjčit dalším členům sdružení a provést instruktáž. Braillský řádek a notebook jsou majetkem sdružení. Částečnou úhradu formou daru rodině chlapce poskytlo Konto bariery. 11

12 NOVÝ DLOUHODOBÝ PROJEKT: KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO Plánovaná náplň centra: CHRÁNĚNÁ A TERAPEUTICKÁ DÍLNA BEZBARIEROVÉ POČÍTAČOVÉ CENTRUM VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVÉ I HANDICAPOVANÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Co je potřeba udělat: REKONSTRUKCE DOMU ZATEPLENÍ VÝMĚNA OKEN REVIZE ELEKTŘINY REKONSTRUKCE TOPENÍ BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA OBJEKTU PŘÍSTAVBA CHRÁNĚNÝCH GARSONIÉR PROFESIONALIZACE SDRUŽENÍ Za cenné rady a pomoc při řešení řady složitých situací během vzniku koncepce centra, převodu nemovitosti, nutnosti a rozsahu stavebních úprav, děkujeme PhDr. Jitce Čechové, Ing. Karlu Matouškovi, Mgr. Josefu Čechovi, p. Václavu Köenigsmarkovi, Ing. Bohumilu Krejčímu, Radě a Zastupitelstvu Města Jindřichův Hradec. 12

13 NEŽIJEME JENOM PRO SEBE Uvědomujeme si, že za dobu trvání OKEN jsme byli velmi často obdarováváni, a to mnohými způsoby - dary dobré vůle, pracovitosti, tvořivosti, porozuměním, dary věcnými i finančními. Jsme si vědomi, že taková situace není samozřejmá. Staré přísloví praví: Pouštěj chléb svůj po vodě, až budeš potřebovat, vrátí se ti Zapojili jsme se tedy do projektu ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ, který v J. Hradci organizovala FM VŠE jako součást celosvětového projektu UNICEF. Podstata projektu je maximálně lidská a laskavá: Tvořivý člověk vyrobí panenku, kterou opatří rodným listem se jménem a údaji o tvůrci. Jiný člověk si panenku koupí za částku 600,-Kč. Tato částka odpovídá ceně očkování jednoho dítěte v chudých zemích. Kupující zašle výrobci zprávu o tom, že zakoupil jeho panenku. Lidské city jsou zde pozitivně ošetřeny a naděje na záchranu života naplněna. Členové a přátelé OKEN vyrobili 8 panenek, jednu z nich tvořila společně dvojice z 5P - Lenka a Klárka. Lenka Krátká výtvarně pomáhala při vernisáži panenek. Peter Listiak a Katka Jaroňová byli zapojeni do organizace projektu. Více informací o projektu na webu odkaz UNICEF. Některé panenky připlavaly k nám do klubovny zajímavými cestami. Neznámý pán zakoupil v prodejně u Langrů 5 panenek v hodnotě 3 000,- Kč a odnesl si jen jednu. Prodejci zbylé zaplacené panenky věnovali dětem z Pět P. Další dvě panenky pro naše děti zakoupily skupinky studentů FM VŠE na vernisáži. 13

14 Naši práci v roce 2005 finančně podpořili tito jednotlivci a organizace: PROBOŠTSTVÍ JINDŘICHŮV HRADEC NADACE JAVORNÍK MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC GOLF EXPLOITATION NADACE POMOZTE DĚTEM PENZION KAPITÁN KaVo CZ s.r.o. NADACE EUROTEL CHARITA J. HRADEC SOME J. HRADEC Mgr. JAROSLAVA SEDLÁKOVÁ, PhD. BIKE SPORT AVZ LOGISTIK s.r.o MUDr. EVA a Ing. TOMÁŠ DRNKOVI Bez nároku na odměnu vystoupili: TANEČNÍ ORCHESTR GLOBUS SKUPINA OLD STEAMBOAT PĚV. SBOR YMCA JAKOUBEK Soubor historických tanců CALYCULUS SKUPINA STRAIN GLAM 14

15 Věcnými dary a službami přispěli: ZDENĚK ŠLECHTA ING. VLADIMÍR NOSEK RODINA MOTTLOVA LÉKÁRNA U NEMOCNICE KNIHAŘSTVÍ LEDECKÝ JEDNOTA s.d. MADETA a. s. Fa. TORK KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER VZP ČR JINDŘICHŮV HRADEC MARIE KAŠTANOVÁ JITKA PUSZTAIOVÁ MANŽELÉ KOCMÁNKOVI VLASTA HAVELKOVÁ Mgr. JAROSLAVA SEDLÁKOVÁ,PhD. PhDr. JITKA BALCAROVÁ PaeDr. DRAHOMÍRA BLAŽKOVÁ Ing. JAN NOVÝ VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI, PATŘÍ NÁŠ UPŘÍMNÝ DÍK! 15

16 Slovo závěrem Motto: PŘI KONÁNÍ DOBRA NEZMĚNÍŠ SE V OBRA. OBRÁCENĚ S POVDĚKEM ČLOVĚK BUDE ČLOVĚKEM. (Miroslav Michálek) Rok 2005 byl pro nás rokem plným práce, ale i rokem plným naděje a nových plánů. Potkali jsme řadu lidských lidí, kteří byli ochotni přispět něčím dobrým každý podle svých možností. Snažila jsem se co nejvíc z nich v této zprávě vyjmenovat. A všem, kteří s námi prošli kousek naší cesty, přeji, aby byli lidmi z masa a kostí, uměli se radovat ze života a úspěchů svých i bližních. Aby v životě potkávali bytosti sobě rovné. A bolest pokud přijde aby nikoho nezlomila, ale byla příležitostí k setkání s láskou. Předsedkyně Občanského sdružení OKNA PaeDr. Drahomíra Blažková 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Příjmy: (zaokrouhleno) Převod z roku ,- Finanční dary ,- Výtěžek benefičních akcí ,- Grant Nadace Javorník ,- Platby klientů tábor ,- Příspěvky MÚ Jindřichův Hradec ,- Grant Pomozte dětem - doplatek ,- Věcné dary v hodnotě 9 793,- Členské příspěvky 7 000,- Příjmy z činnosti (obrázky, keramika, dokument. film) 6 412,- Grant Nadace Eurotel - doplatek 5 000,- Příspěvek Charity na tábor 5 000,- Úrok 936,- CELKEM ,- Zcela výjimečným věcným darem je dům se zahradou v hodnotě ,-Kč, který O.S.Okna dostalo darem od Města Jindřichův Hradec. Výdaje: (zaokrouhleno) Půjčovna pomůcek ,- Pronájem objektu na tábor Provoz Dobrovolnického centra (nájem, služby) ,- Odpisy ,- Výtvarné potřeby, spotřební materiál ,- Dar poskytnutý k zakoupení pomůcky MONOSKI ,- Potraviny - tábor ,- OON ,- Provozní náklady ,- Víkendový výcvik dobrovolníků 6 130,- Fotopráce 5 325,- Vybavení klubovny 4 650,- Cestovné 3 184,- Pojistné 2 050,- Bankovní poplatky 840,- Divadelní vystoupení pro děti 500,- Náklady na převod domu 500,- CELKEM ,- PŘEVOD DO ROKU 2006: ,- 17

18 ..Pro ty, kteří dočetli až sem, ještě dárek na cestu. MIMOŘÁDNÁ MATKA Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak se vybírají matky pro postižené děti? Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti si je zapisují do ohromné matriky. Armstrongová Beth, syn. Patronem bude Matouš. Forestová Marjorie, dcera. Patronkou bude Cecílie. Rutledgová Carrie, dvojčata. Patronem třeba Gerhard, ten je zvyklý na málo zbožné lidi! Až andělům nadiktuje jedno jméno, při kterém se usměje: Téhle dáme postižené dítě. Anděl se zvědavě ptá: Bože, proč právě jí? Vždyť je tak šťastná. Právě proto, odpoví Bůh s úsměvem. Copak bych mohl svěřit postižené dítě ženě, která nezná radost? To by bylo kruté. Ale je trpělivá? ptá se anděl. Nechci, aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje z té rány a zármutku, určitě to zvládne. Ale, pane, myslím, že ta žena ani v tebe nevěří. Bůh se usměje: Na tom nesejde. O to se můžu postarat. Ta žena je dokonalá. Má správnou dávku egoismu. Andělovi to vzalo dech: Egoismu? Copak to je nějaká ctnost? Bůh přikývne: Jestli se od syna nedokáže čas od času oddělit, nikdy to nedokáže přežít. To je žena, které požehnám ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to neví, ale budou jí mít co závidět. Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni nebude něčím obyčejným. Až její dítě poprvé řekne máma, bude svědkem zázraku a bude to vědět. Až bude svému slepému dítěti popisovat strom nebo západ slunce, uvidí je, jako to dokáže málokterý člověk. Dám jí, aby viděla jasně věci, které vidím já lhostejnost, krutost, předsudky a dám jí, aby se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně, jako bych tam byl já. A kdo bude patronem? ptá se anděl připravený k zápisu do matriky. Bůh se usmál: Bude jí stačit zrcadlo. Erma Bombecková 18

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Úsměv, dotek, slovo, laskavost, zájem to jsou malá, nepatrná, jednoduchá gesta, která činí náš život

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Mateřské školy Milosrdných bratří 2015 MILOSRDNÍ BRATŘI MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO SLOVO ÚVODEM Rok 2015 byl druhým rokem provozu Mateřské školy Milosrdných bratří. Nesl se především

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA IČO: 481 57 457 DIČ: CZ 481 57 457 Telefon/fax: 495 535 955 http://www.daneta.cz E-mail : info@daneta.cz nebo s.sdruzeni@seznam.cz

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz

Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz ARPZPD Občanské sdružení Cesta slunce www.cestaslunce.wz.cz Výroční zpráva 2010 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení za uplynulý rok 2010. Některé naše loňské

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2014

V ý r o č n í z p r á v a. za rok 2014 V ý r o č n í z p r á v a za rok 2014 1 Nadační fond Základní školy Ke Studánce 1050, Orlová Lutyně Nadační fond při Základní škole Ke Studánce 1050 předkládá každoroční výroční zprávu za uplynulý kalendářní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů

Informace o ukončení projektu. Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00187 Zahájení projektu: 1.6.2011 Ukončení projektu: 30.11.2012

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I. Karbanová,

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA

ZA ROK 2006. Občanské sdružení PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PRAHA Vážení přátelé: Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení v roce 2006. Děkujeme Vám všem, kteří jste naší činnost

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více