MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku."

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MOTTO: Když vidíme, jak se slabí lidé stávají silnými, bojácní odvážnými a sobečtí štědrými, uvědomujeme si, že jsme svědky zázraku. Harold Kushner

2 STRUKTURA SDRUŽENÍ a KONTAKTY: ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: P. Václav Habart, PhDr. Jitka Čechová, Mgr. Jarmila Kulhavá SPRÁVNÍ RADA: PaeDr. Drahomíra Blažková předsedkyně Tel: (Kancelář na Spec. Škole v Jarošovské ulici) Mobil: Má na starosti koordinaci práce sdružení, individuální a skupinové poradenství, supervizi programu 5P, vedení Setkání se řemeslem fundraising a public relations. Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D místopředsedkyně Tel: , (Kancelář Na FM VŠE v Jarošovské ulici), Má na starosti odbornou garanci a koordinaci Programu 5P, fundraising, public relation a projektový management. Jana Mitasová místopředsedkyně Mobil: , Má na starosti fundraising a organizační práce spojené s rodičovskou skupinou. VÝKONNÝ VÝBOR: Mgr. Iva Benešová( ), Mgr. Petr Kubeš( ), Ing. Vladimír Nosek) ), Ing. Pavel Mottl( ), Marie Mottlová( ), Michaela Jůnová( ), Marie Málková( ). Všichni členové výkonného výboru se podílejí na organizaci benefičních akcí i zajišťování dalších aktivit. IČO: Číslo účtu: Sparkasse /7940 Web: tel: , Sídlo: Pod Hradem 124/III, Jindřichův Hradec Kancelář: V budově Speciální školy, Jarošovská ul. 1125/II, Jindřichův Hradec, kabinet výchovného poradce. Tel Kancelář Programu Pět P: Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II, J. Hradec. Telefon: , DOBROVOLNICKÉ CENTRUM: Pravdova 837/II, J. Hradec. 2

3 Občanské sdružení, které podporuje děti s handicapem na jejich cestě k plné integraci do všech sfér občanské společnosti, zejména ve školství, kultuře a sportu. U MV ČR jsme byli registrováni dne Našimi členy jsou osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci, přátelé, odborníci. Jsme otevřeni všem lidem dobré vůle. Pomoc při rozšiřování možností vzdělávání, sportovního a kulturního vyžití v běžných typech institucí. Pořádání osvětových akcí seznamujících širokou veřejnost s problematikou integrace zdravotně postižených lidí. Publikování článků s tematikou života lidí s handicapem. Vyhledávání odborných kontaktů. Spolupráce s organizacemi z oblasti školské a sociální. Poradenství pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání kulturních, sportovních, výtvarných a jiných akcí pro rodiny s handicapovanými dětmi. Pořádání benefičních akcí. Vyhledávání dobrovolníků pro další spolupráci. CHCEME BÝT S VÁMI, BUĎTE S NÁMI! 3

4 Revize hospodaření sdružení, inventarizace - Sestavení a příprava plesového realizačního týmu Účast na VÝSTAVĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JINDŘICHOHRADECKA (V rámci celonárodní kampaně 30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR pořádala FM VŠE v J. Hradci Benefiční ples OKNA DO POHÁDKY Slavnostní otevření Dobrovolnického centra a klubovny Pět P DEN OTEVŘENÝCH OKEN ÚNOR - KŘESADLO 2004 čestné ocenění komise za náročnou komunikaci s těžce postiženým klientem v programu 5P obdržela dobrovolnice ANNA SMEJKALOVÁ Maškarní ples na téma DOBRO A ZLO Květen, červen - Intenzivní příprava táborového realizačního týmu VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ realizovaná společně se Speciálními školami Jindřichův Hradec Předprázdninové setkání kolem ohně.i BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL integrovaný letní tábor v Lutové MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě Benefiční akce IV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jindřichův Hradec a O. S. Okna, jejímž předmětem je darování domku se zahradou.v domku má vzniknout KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO zaměřené na práci s handicapovanými občany POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ dětí, rodičů a dobrovolníků Účast na přednášce Dítě s Downovým syndromem, jeho rodina, inkluze ve škole a v běžném životě (pořádalo O.S.OVEČKA a PDF JČU) Víkendový výcvik nových dobrovolníků programu Pět P MIKULÁŠ a VÁNOCE JSOU TADY setkání dětí a dobrovolníků na Gobelínce Benefiční akce Vánoční stánek v rámci Adventu na zámku Benefiční akce VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ na Speciální škole. K má sdružení 61 členů. 4

5 I. PRAVIDELNÉ AKTIVITY 1. PROGRAM PĚT P Přátelství Prevence Pomoc Péče Podpora Volnočasový sociálně - preventivní program, určený dětem ve věku od 6 do 15 let. Pochází z USA, kde funguje již sto let. V České republice program funguje od roku 1996 pod záštitou Národního dobrovolnického centra Hestia Praha. Cílem programu je prospět dětem školního věku, které to mají složitější, než jejich vrstevníci. Obsahem je přátelství dítěte se starším kamarádem - dobrovolníkem. Dobrovolník (starší 18 let), který má zájem scházet se 2-3 hodiny týdně s mladším kamarádem, absolvuje orientační psychologické vyšetření, výcvik a účastní se pravidelných supervizí. Dvojice dobrovolník - dítě je vybírána na základě podobnosti zájmů, hlavní důraz je kladen na naplnění potřeb dítěte. Cílem je nabídnout dítěti přátelský vztah, podpořit jeho sebedůvěru a emocionální zrání. Na realizaci programu v Jindřichově Hradci se podílejí čtyři subjekty - Fakulta managementu VŠE, O.S. OKNA, Národní dobrovolnické centrum Hestia a Asociace Pět P v ČR. Zázemí pro společné akce poskytují Speciální školy v J. Hradci. Realizační tým: Mgr. Jaroslava Sedláková, Ph.D odborná garantka a koordinátorka programu, Eliška Něničková, Lenka Krátká a Marie Mottlová studentské koordinátorky, PhDr. Jitka Balcarová diagnostik, PaeDr. Drahomíra Blažková, supervizorka. Během roku 2005 se pravidelně scházelo 11 dvojic, schůzky dle signálů rodičů i dětí probíhaly ke spokojenosti všech zúčastněných. Velkou pozitivní změnu do programu přinesla nová klubovna, která poskytuje všem zúčastněným výborné zázemí. Dobrovolníci uspořádali řadu společných akcí. Maškarní ples DOBRO a ZLO se konal na Gobelínce, vzácným hostem zde byla paní JANE HONEY z Anglie, kterou se děti snažily naučit česky. Ona jim za to na oplátku předvedla úžasnou pohádku s tak dokonalou mimikou, že mnozí rozuměli i bez překladu. Další významnou akcí, na které se dobrovolníci podíleli, byl benefiční ples OKNA DO POHÁDKY, kde byli také veřejně oceněni kytičkou a velkým potleskem. Letní tábor BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL připravil tým 16 dobrovolníků pro 24 dětí (2 dobrovolnice z 5P, koordinátorka a supervizorka, 8 dětí z 5P). Studenti velmi pečlivě promýšleli aktivity, do kterých mohou být zapojeny všechny děti, výsledkem jejich snažení byla veliká radost dětí a vnitřní spokojenost organizátorů. Rozloučení s dobrovolníky roku 2005 a přivítání nových dobrovolníků proběhlo na Potáborovém setkání na Gobelínce. Z 11 dobrovolníků se 7 rozhodlo pokračovat v dalším ročníku. Děti také neminulo dárečkové setkání na téma MIKULÁŠ a VÁNOCE JSOU TADY. Díky velké péči koordinátorky Jaroslavy Sedlákové dne MV ČR udělilo O.S. OKNA AKREDITACI programu 5P podle zákona č. 198/2002 S. o dobrovolnické službě. Podzimním výcvikem v Zahrádkách prošlo 6 nových dobrovolníků, další tři procházejí doplňujícím výcvikem. Finančně byl program zajištěn formou grantů z nadace POMOZTE DĚTEM a NADACE EUROTEL. Náklady tábora a Dobrovolnického centra byly částečně hrazeny z grantu NADACE JAVORNÍK a dotace MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC. 5

6 Jak noví dobrovolníci hodnotili výcvik: - Příjemně strávené chvíle v přátelské atmosféře, které jako výcvik nepůsobily a přitom mi hodně přinesly. - Celkově hodnotím výcvik jako novou zkušenost se skvělou atmosférou a prima lidma! - Za užitečné považuji snad každou minutu výcviku. Nejužitečnější? To se nedá říct. Snad rozhovory s Jitkou a Drahou nad rozptýlením obav. - Dozvěděli jsme se dost informací o Pět P, video z tábora bylo naprosto super a zároveň i dobrou ukázkou, co se dá s dětmi i pro děti hezkého udělat. - Organizace byla zvládnutá perfektně! - Řekla bych, že Jarka to naplánovala báječně, se skvělým časovým harmonogramem, doplnila zkušenostmi a znalostmi o dětech a bylo to skvělé! Svůj čas věnovali dětem tito milí a příjemní lidé: Josef Korda, Anna Filínová, Lenka Krátká, Eliška Něničková, Tetyana Horschkova, Vadym Motsek, Marcela Zamrská, Baby Taito, Peter Listiak, Kateřina Jaroňová, Marie Mottlová, Klára Wolfová. Organizačně pomáhaly Jana Holíková a Lenka Šindelířová. Za rok 2005 jsme navrhli na ocenění KŘESADLO 2005 tyto dobrovolnice: ELIŠKU NĚNIČKOVOU studentku FM VŠE za spolehlivost, pozitivní přístup, náročnou práci s klientem na vozíčku, který nekomunikuje mluvenou řečí a za organizační pomoc koordinátorce projektu. LENKU KRÁTKOU studentku OA za velmi pěkný přístup ke klientce na vozíčku s vážnou zrakovou vadou, výbornou přípravu společných akcí, výtvarnou spolupráci při řadě projektů. Lenka je rovněž asistentkou vedoucí v kroužku Setkání se řemeslem. Ze zápisů dobrovolnice ELIŠKY NĚNIČKOVÉ:.Musíte se i v některých situacích sžít s malým kamarádem. Nejste jen nějakým velkým kamarádem, jste mu i oporou při jeho dalších krocích v životě. Díky vašim hrám, vaší přítomnosti, zlehčujete aspoň trochu nepříjemné, co ho potkává na ulicích, ve škole a někdy bohužel i v rodině Kamarádství vám dává zkušenosti i po stránce citové. Děti přece jen víc prožívají, jsou vnímavější, to vše se na vás přenáší.učíte se vnímat s nimi, rozpoznávat nové pocity.přeci jen, vyznat se v těchto pocitech, najít se v nich, vám dá taky dost práce Není to jen tak Ze zápisů dobrovolnice LENKY KRÁTKÉ: Dneska jsme s K. byly opět v klubovně. Potkaly jsme tam P.M. Na schůzce jsme dělaly sádrové odlitky. Nás totiž baví v něčem se pořád patlat a sádra je k tomu vhodná. Lily jsme ji do takových udělátek na led, takže měla různé tvary, například hvězdičku, srdíčko Pak jsme hrály divadlo. K. to nějak chytlo a mně to nepřipadá až tak hloupé, protože se K. baví a říká věci, které by jinak neřekla. Také jsme tancovaly. K. totiž, když jsme samy, tak pořád chce dolů z vozíku a tanec nám to umožňuje, teda pokud mám ještě sílu. Ona se nezdá, ale K. je drobátko těžká. Jinak vše v pořádku, doufám, že jsme po sobě v klubovně i dostatečně uklidily. V květnu 2005 absolvovali čtyři dobrovolníci z Pět P (Josef Korda, Kateřina Jaroňová, Peter Listiak a Anička Filínová) spolu s koordinátorkou Jarkou Sedlákovou studijní cestu do Anglie. Smyslem cesty bylo zmapovat dobrovolnický sektor a sociální služby pro seniory v městečku Barnstaple a porovnat tuto situaci s J. Hradcem. Možná se jejich bakalářská práce stane inspirací pro Dobrovolnické centrum OKEN. Cestu finančně i organizačně zajistila FM VŠE, výstupy z celého projektu budou představeny na konci školního roku 2006 a jistě obohatí naši práci zkušenostmi ze zahraničí. 6

7 2. SETKÁNÍ SE ŘEMESLEM Ve skupině tvořivých dětí a mladých lidí se v roce 2005 scházelo 6 žáků speciální školy, čtyři středoškolačky, jedna žákyně základní školy a jedna mladá, zdravotně postižená, nezaměstnaná dívka, která hledá naplnění svého života. Děti se zde učí malovat na sklo, pracovat s keramikou, tkát, batikovat, malovat modrotisk a další techniky, na kterých se skupina dohodne. Děti jsou vedeny k vědomí toho, že jejich práce má smysl, může někomu udělat radost, je užitečná. Vyrábějí dárky svým blízkým a drobnosti na benefiční akce. Součástí tréninku je orientace v cenách materiálů, využívání a zhodnocení použitých věcí, respekt k přírodě. Cílem této aktivity je povzbuzení sebevědomí dětí, radosti z tvorby a aktivního způsobu života. Nezanedbatelným motivem je také to, že ve skupině panují přátelské vztahy a děti se moc těší na své starší kamarádky. Skupina pracovala pod vedením Drahomíry Blažkové, Lenky Krátké a Kateřiny Švejdíkové. Všechny pracovaly dobrovolnicky. Petro, proč chodíš na řemesla? Baví mně batikování, těším se na kamarádky Katku, Leničku, Romču. Baví mně dělat sklíčka a ještě mně baví dělat košíky. Lucko, proč ty chodíš na kroužek? Mně na tom kroužku baví, že jak jsme barvili sklíčka. A těšila jsem se na Káťu, Lenku, Romču, Hanku. A taky mně bavilo, že jsme batikovali. Lenko, co tobě přináší kroužek? Chodím na kroužek, protože jinak nemám žádnou práci a nechci pořád sedět doma. A také mně to baví, chci přijít mezi lidi. 3. RODIČOVSKÁ SKUPINA Rodičovská skupina vznikla především ke vzájemné podpoře a sdílení radostí i starostí spojených s výchovou dětí s handicapem.postupem času se z ní stal aktivní a pracovitý tým, který se podílí na benefičních akcích a zajištění zdárného průběhu dalších aktivit sdružení. V roce 2005 skupina pracovala na obsahové koncepci KOMUNITNÍHO CENTRA OKÉNKO. Společnou snahou všech zúčastněných je vytvořit centrum tak, aby bylo schopné naplňovat specifické potřeby klientů Oken. Nebyl čas na stesky, schůzky byly naplněny prací a nadějí do budoucnosti. Skupina se scházela zhruba jednou měsíčně, svoláváním byla pověřena paní Jana Mitasová. V prosinci 2005 proběhlo mezi rodiči, kteří pečují o handicapované dítě, krátké šetření s cílem zjistit jejich potřeby. 17 lidem bylo položeno několik otázek: 1) Kdo má zájem setkávat se v rodičovské skupině pozitivně odpovědělo 13 respondentů. 2) Kdo má zájem o individuální terapii pozitivně odpovědělo 15 respondentů. 3) Kdo má zájem o další vzdělávání pozitivně odpověděli všichni respondenti, oblasti zájmů jsou různé (psychologie a komunikace, jazyky, počítače, účetnictví, zahradnictví). Tyto výstupy byly použity jako podklad pro zpracování grantů. 7

8 II. PŘÍLEŽITOSTNÉ AKTIVITY 1. TÁBOR Tábor BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL se opět uskutečnil v bezbarierovém penzionu NA VYHLÍDCE v Lutové. Program pro 18 dětí s handicapem a 6 zdravých vytvořil šestnáctičlenný tým dobrovolníků v tomto složení: PaeDr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD., Eva Kocarová, MuDr. Eva Drnková, Mgr. Marie Veličková, Mgr. Ludmila Zandlerová, Mgr. Ludmila Plachá, Lenka Vomastková, Lenka Krátká, Pavel Gřunděl, Antonín Kopet, Martin Mottl, Marie Mottlová, Vendula Rehartová,Kateřina Švejdíková a Romana Švejdíková. Dobrovolníci se na tábor pečlivě připravili, nachystali nápady, hry, materiály a ujasnili společné cíle na několika přípravných schůzkách. Hlavní cíle byly dva: 1)Připravit zajímavý prožitkový program pro děti s handicapem i zdravé. 2)Umožnit rodičům odpočinkový čas, naplněný pocitem, že o děti je dobře postaráno. Tento pocit klidu měl mimo jiné zajistit i systém táborových kmotrů a kmotřiček. Což znamenalo, že jeden kmotr měl na starosti jedno až dvě děti a po celou dobu tábora dbal na naplňování všech jejich specifických potřeb. Po celou dobu tábora byla rovněž přítomna lékařka. Protože se jednalo o tábor kouzelnický, zdá se, že se podařilo kouzelné cíle naplnit. Dovolujeme si tak usoudit na základě reakcí dětí i dobrovolníků. Otázka dětem: 1) Co se ti na táboře líbilo? Famfrpál, malování na trička, divadlo, šipkovaná, batikování, stezka odvahy, koncert, táborák, jídlo, jízdy autem, vyrábění hopíků, malování. 2) Přijedeš příští rok zase? 23 dětí se těší na další tábor, jedna holčička už přijet nechce. S rodiči jsme hovořili při předávacích rituálech na začátku a na konci tábora. Vyjádřili nám díky a úctu. ROZPOČET TÁBORA:(zaokrouhleno) PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč Nadace Javorník ,- Pronájem objektu ,- Platby klientů ,- Potraviny ,- Město J. Hradec ,- Cestovné 3 000,- Nadace Eurotel ,- Výtvarné materiály 8 000,- Charita J. Hradec 5 000,- Fotopráce 4 000,- Jednota,s.d. (potraviny) 2 500,- Kulturní vystoupení 500,- Some J. Hradec 2 000,- Spotřební materiál, léky 2 000,- CELKEM: ,- CELKEM: ,- Věcnými dary přispěli: Madeta a.s., Lékárna U nemocnice, Fa TORK, Knihařství Ledecký, p. Vlasta Havelková a manželé Kocmánkovi Sponzorsky vystoupila hudební skupina STRAIN GLAM. 8

9 Stejně jako vloni, i letos jsme na konci tábora dobrovolníkům položili otázku: ČEHO SI NA CELÉM PROJEKTU NEJVÍCE CENÍŠ? A odpovědi nám byly odměnou: - Té nálady, která tady byla. - Senzačních, tvořivých lidí. - Zvláštní a nevídaná konstelace osobností v týmu - Šance pro postižené děti. Možnost užít si prázdniny jako ostatní vrstevníci. - Nasazení všech zúčastněných ve prospěch dětí, spolupráce, ochoty, snahy přes únavu vydat všechno. - Lidiček a zážitků, které si děti mohly užít. - Toho, že jsme tady jedna velká parta, držíme při sobě, je tady legrace a vidím na dětech, jak jsou šťastný. Takové akce dávají i mně energii, radost a plno super zážitků. - A dokonce si více uvědomuji, že dávat je mnohem víc, než brát! 2. BENEFIČNÍ AKCE Ples OKNA DO POHÁDKY připravil tým složený z členů správní rady a výkonného výboru. Město Jindřichův Hradec poskytlo bezplatně sál na Střelnici, bez nároku na odměnu vystoupily skupiny OLD STEAMBOAT a TANEČNÍ ORCHESTR GLOBUS. Předtančení připravila s dětmi z OKEN a s gymnastkami Iva Benešová. Těsně před půlnocí přítomné přivedl do pohádkového světa soubor historických tanců CALYCULUS. Zajímavými výtvarnými a řemeslnými pracemi přispěly do tomboly děti ze Speciálních škol z pracovních skupin p. uč. Jitky Hanušové, Jiřiny Dovalilové, Kateřiny Hirschové a Drahomíry Blažkové.Radost udělaly i paličkované drobnosti, které darovaly tvořivé a laskavé dámy z kurzů paličkování paní Jany Krausové. Výtěžek (37 100,- Kč) byl použit na rozšíření půjčovny pomůcek a provoz dobrovolnického centra. VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ realizovaná se Speciálními školami J.Hradec, proběhla ve vstupních prostorách Střelnice. Prostory bezplatně zapůjčilo Město J. Hradec. O koncepci výstavy se postarala především výtvarnice Speciálních škol Mgr. Jitka Hanušová, spolupracovala s Mgr. Ivetou Toufarovou. Výtěžek (9 200,-Kč) byl věnován na nákup výtvarných materiálů pro žáky Speciálních škol. IV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE připravili Ing. Vladimír Nosek, Lenka Lapková a Kateřina Štěpánová s dalšími floristy, kteří předváděli květinové vazby. Materiálem a občerstvením přispělo 15 firem. Ke zdaru akce přispěla přehlídka svatebních šatů Svatebního salonu Na hvězdárně a agentura NEW STYLE Jany Holcové. Výtěžek (14 000,-)Kč poslouží k dofinancování různých projektů. VÁNOČNÍ STÁNEK v rámci Adventu na zámku zorganizoval výkonný výbor sdružení. Své výrobky zde nabídly děti z kroužku Setkání se řemeslem, děti z kroužků DDM, žáci III.ZŠ, žáci a učitelé Speciálních škol, přátelé O.S. OKNA a firmy Květiny Ing. Vladimír Nosek, Zahradnictví Mottlovi Otín a Design servis - Mitasová. Výtěžek (21 150,- Kč) poslouží k rekonstrukci Komunitního centra Okénko. 9

10 VÁNOČNÍ TRŽIŠTĚ proběhlo na Speciální škole v rámci vyučovacího projektu Advent Děti zde měly možnost přesvědčit se o úspěšnosti svého snažení v pracovním vyučování a výtvarné výchově. Přípravě akce se věnovaly p. uč. Jiřina Dovalilová, Kateřina Hirschová, Jitka Hanušová a Drahomíra Blažková, koledami v podání fléten a kytary přispěly děti z hudebního kroužku p. uč. Vladimíra Bartoše. Novým a milým překvapením na této komorní akci bylo pásmo poezie Jana Skácela v podání žáků p. uč. Hanušové. Výtěžek (2 510,-Kč) poslouží rozvoji řemeslné činnosti na Speciální škole. 3. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ Setkání dětí, dobrovolníků, rodičů, přátel z Jindřichova Hradce, Tišnova, Strmilova, Lipna.proběhlo ve slunečné pohodě na gobelínce. Režii tohoto setkání měla na starosti především Lenka Krátká. Děti si zakouzlily prstovými barvami, zahrály pár kouzelnických her, rodičům se dostalo přednášky a testíku na téma. Je lepší být rodičem, dospělým, nebo dítětem?, všichni dohromady shlédli premiéru dokumentárního filmu Jaroslavy Sedlákové BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOUZEL. 4. VZDĚLÁVÁNÍ Koordinátorka a supervizorka Programu Pět P jsou členkami Supervizích klubů při Národním dobrovolnickém centru Hestia. Setkávání klubů se účastní několikrát ročně, koordinátorka Jaroslava Sedláková se rovněž zúčastnila konference Asociace Pět P v ČR. Smyslem těchto aktivit je udržet program na dobré odborné úrovni. Skupinka rodičů a pedagogů se zúčastnila přednášky Dítě s Downovým syndromem, kterou realizovalo Občanské sdružení OVEČKA ve spolupráci s PDF JČU v Českých Budějovicích. 5. KONTROLNÍ ČINNOST V lednu 2005 provedla kontrolní komise ve složení p. Krejčová, p. Šindlerová a p. Šmídová revizi účetnictví a vybavení klubovny. 10

11 III. ZÁZEMÍ SDRUŽENÍ Zázemí pro práci kanceláře sdružení, kroužek Setkání se řemeslem a příležitostné společné aktivity poskytuje Speciální škola. Program Pět P má kancelář a organizační zázemí na Fakultě managementu VŠE. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Provozujeme v Pravdově ulici. Prostory jsou využívány ke schůzkám dobrovolníků s dětmi, ke scházení rodičovské skupiny, k pravidelným supervizím. V uplynulém roce poskytlo zázemí mamince handicapovaného dítěte, která denně vozí dítě do Speciální školy v J. Hradci. Dále jsme zde zřídili odbornou knihovnu a půjčovnu pomůcek. KNIHOVNA obsahuje 66 titulů především z oblasti psychologie pro pomáhající profese, psychoterapie a inspirativní knihy pro práci s dětmi. 10 nových titulů v letošním roce získala darem. Pravidelně odebíráme periodikum VOZÍČKÁŘ. PŮJČOVNA POMŮCEK v letošním roce se rozrostla o notebook a braillský řádek, který využívá nevidomé dítě jako školní pomůcku, dále jsme získali darem starší počítač, který jsme dovybavili a využívá jej dítě s DMO k nácviku psaní a jemné motoriky rukou. Z minulého roku nadále využíváme dva počítače při výuce dětí s handicapem, notebook se speciálním programem je využíván nemluvícím dítětem pro komunikaci ve škole, doma, s přáteli apod. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P. Příjmy Výdaje Nadace Charty 77 Konto ,- Braillský řádek ,- Bariery Proboštství J. Hradec ,- Notebook s vybavením ,- Příspěvek na MONOSKI ,- Vlastní zdroje sdružení ,- Komponenty do PC 390,- Celkem ,- Celkem ,- Poznámka: Částku ,- darovalo sdružení jako příspěvek k zakoupení pomůcky MONOSKI, která umožní lyžování chlapci na vozíku. Pomůcka je majetkem rodiny chlapce. Tato rodina je ochotna pomůcku zapůjčit dalším členům sdružení a provést instruktáž. Braillský řádek a notebook jsou majetkem sdružení. Částečnou úhradu formou daru rodině chlapce poskytlo Konto bariery. 11

12 NOVÝ DLOUHODOBÝ PROJEKT: KOMUNITNÍ CENTRUM OKÉNKO Plánovaná náplň centra: CHRÁNĚNÁ A TERAPEUTICKÁ DÍLNA BEZBARIEROVÉ POČÍTAČOVÉ CENTRUM VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ZDRAVÉ I HANDICAPOVANÉ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Co je potřeba udělat: REKONSTRUKCE DOMU ZATEPLENÍ VÝMĚNA OKEN REVIZE ELEKTŘINY REKONSTRUKCE TOPENÍ BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA OBJEKTU PŘÍSTAVBA CHRÁNĚNÝCH GARSONIÉR PROFESIONALIZACE SDRUŽENÍ Za cenné rady a pomoc při řešení řady složitých situací během vzniku koncepce centra, převodu nemovitosti, nutnosti a rozsahu stavebních úprav, děkujeme PhDr. Jitce Čechové, Ing. Karlu Matouškovi, Mgr. Josefu Čechovi, p. Václavu Köenigsmarkovi, Ing. Bohumilu Krejčímu, Radě a Zastupitelstvu Města Jindřichův Hradec. 12

13 NEŽIJEME JENOM PRO SEBE Uvědomujeme si, že za dobu trvání OKEN jsme byli velmi často obdarováváni, a to mnohými způsoby - dary dobré vůle, pracovitosti, tvořivosti, porozuměním, dary věcnými i finančními. Jsme si vědomi, že taková situace není samozřejmá. Staré přísloví praví: Pouštěj chléb svůj po vodě, až budeš potřebovat, vrátí se ti Zapojili jsme se tedy do projektu ADOPTUJ PANENKU, ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ, který v J. Hradci organizovala FM VŠE jako součást celosvětového projektu UNICEF. Podstata projektu je maximálně lidská a laskavá: Tvořivý člověk vyrobí panenku, kterou opatří rodným listem se jménem a údaji o tvůrci. Jiný člověk si panenku koupí za částku 600,-Kč. Tato částka odpovídá ceně očkování jednoho dítěte v chudých zemích. Kupující zašle výrobci zprávu o tom, že zakoupil jeho panenku. Lidské city jsou zde pozitivně ošetřeny a naděje na záchranu života naplněna. Členové a přátelé OKEN vyrobili 8 panenek, jednu z nich tvořila společně dvojice z 5P - Lenka a Klárka. Lenka Krátká výtvarně pomáhala při vernisáži panenek. Peter Listiak a Katka Jaroňová byli zapojeni do organizace projektu. Více informací o projektu na webu odkaz UNICEF. Některé panenky připlavaly k nám do klubovny zajímavými cestami. Neznámý pán zakoupil v prodejně u Langrů 5 panenek v hodnotě 3 000,- Kč a odnesl si jen jednu. Prodejci zbylé zaplacené panenky věnovali dětem z Pět P. Další dvě panenky pro naše děti zakoupily skupinky studentů FM VŠE na vernisáži. 13

14 Naši práci v roce 2005 finančně podpořili tito jednotlivci a organizace: PROBOŠTSTVÍ JINDŘICHŮV HRADEC NADACE JAVORNÍK MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC GOLF EXPLOITATION NADACE POMOZTE DĚTEM PENZION KAPITÁN KaVo CZ s.r.o. NADACE EUROTEL CHARITA J. HRADEC SOME J. HRADEC Mgr. JAROSLAVA SEDLÁKOVÁ, PhD. BIKE SPORT AVZ LOGISTIK s.r.o MUDr. EVA a Ing. TOMÁŠ DRNKOVI Bez nároku na odměnu vystoupili: TANEČNÍ ORCHESTR GLOBUS SKUPINA OLD STEAMBOAT PĚV. SBOR YMCA JAKOUBEK Soubor historických tanců CALYCULUS SKUPINA STRAIN GLAM 14

15 Věcnými dary a službami přispěli: ZDENĚK ŠLECHTA ING. VLADIMÍR NOSEK RODINA MOTTLOVA LÉKÁRNA U NEMOCNICE KNIHAŘSTVÍ LEDECKÝ JEDNOTA s.d. MADETA a. s. Fa. TORK KNIHKUPECTVÍ KANZELSBERGER VZP ČR JINDŘICHŮV HRADEC MARIE KAŠTANOVÁ JITKA PUSZTAIOVÁ MANŽELÉ KOCMÁNKOVI VLASTA HAVELKOVÁ Mgr. JAROSLAVA SEDLÁKOVÁ,PhD. PhDr. JITKA BALCAROVÁ PaeDr. DRAHOMÍRA BLAŽKOVÁ Ing. JAN NOVÝ VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI, PATŘÍ NÁŠ UPŘÍMNÝ DÍK! 15

16 Slovo závěrem Motto: PŘI KONÁNÍ DOBRA NEZMĚNÍŠ SE V OBRA. OBRÁCENĚ S POVDĚKEM ČLOVĚK BUDE ČLOVĚKEM. (Miroslav Michálek) Rok 2005 byl pro nás rokem plným práce, ale i rokem plným naděje a nových plánů. Potkali jsme řadu lidských lidí, kteří byli ochotni přispět něčím dobrým každý podle svých možností. Snažila jsem se co nejvíc z nich v této zprávě vyjmenovat. A všem, kteří s námi prošli kousek naší cesty, přeji, aby byli lidmi z masa a kostí, uměli se radovat ze života a úspěchů svých i bližních. Aby v životě potkávali bytosti sobě rovné. A bolest pokud přijde aby nikoho nezlomila, ale byla příležitostí k setkání s láskou. Předsedkyně Občanského sdružení OKNA PaeDr. Drahomíra Blažková 16

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Příjmy: (zaokrouhleno) Převod z roku ,- Finanční dary ,- Výtěžek benefičních akcí ,- Grant Nadace Javorník ,- Platby klientů tábor ,- Příspěvky MÚ Jindřichův Hradec ,- Grant Pomozte dětem - doplatek ,- Věcné dary v hodnotě 9 793,- Členské příspěvky 7 000,- Příjmy z činnosti (obrázky, keramika, dokument. film) 6 412,- Grant Nadace Eurotel - doplatek 5 000,- Příspěvek Charity na tábor 5 000,- Úrok 936,- CELKEM ,- Zcela výjimečným věcným darem je dům se zahradou v hodnotě ,-Kč, který O.S.Okna dostalo darem od Města Jindřichův Hradec. Výdaje: (zaokrouhleno) Půjčovna pomůcek ,- Pronájem objektu na tábor Provoz Dobrovolnického centra (nájem, služby) ,- Odpisy ,- Výtvarné potřeby, spotřební materiál ,- Dar poskytnutý k zakoupení pomůcky MONOSKI ,- Potraviny - tábor ,- OON ,- Provozní náklady ,- Víkendový výcvik dobrovolníků 6 130,- Fotopráce 5 325,- Vybavení klubovny 4 650,- Cestovné 3 184,- Pojistné 2 050,- Bankovní poplatky 840,- Divadelní vystoupení pro děti 500,- Náklady na převod domu 500,- CELKEM ,- PŘEVOD DO ROKU 2006: ,- 17

18 ..Pro ty, kteří dočetli až sem, ještě dárek na cestu. MIMOŘÁDNÁ MATKA Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak se vybírají matky pro postižené děti? Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti si je zapisují do ohromné matriky. Armstrongová Beth, syn. Patronem bude Matouš. Forestová Marjorie, dcera. Patronkou bude Cecílie. Rutledgová Carrie, dvojčata. Patronem třeba Gerhard, ten je zvyklý na málo zbožné lidi! Až andělům nadiktuje jedno jméno, při kterém se usměje: Téhle dáme postižené dítě. Anděl se zvědavě ptá: Bože, proč právě jí? Vždyť je tak šťastná. Právě proto, odpoví Bůh s úsměvem. Copak bych mohl svěřit postižené dítě ženě, která nezná radost? To by bylo kruté. Ale je trpělivá? ptá se anděl. Nechci, aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje z té rány a zármutku, určitě to zvládne. Ale, pane, myslím, že ta žena ani v tebe nevěří. Bůh se usměje: Na tom nesejde. O to se můžu postarat. Ta žena je dokonalá. Má správnou dávku egoismu. Andělovi to vzalo dech: Egoismu? Copak to je nějaká ctnost? Bůh přikývne: Jestli se od syna nedokáže čas od času oddělit, nikdy to nedokáže přežít. To je žena, které požehnám ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to neví, ale budou jí mít co závidět. Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni nebude něčím obyčejným. Až její dítě poprvé řekne máma, bude svědkem zázraku a bude to vědět. Až bude svému slepému dítěti popisovat strom nebo západ slunce, uvidí je, jako to dokáže málokterý člověk. Dám jí, aby viděla jasně věci, které vidím já lhostejnost, krutost, předsudky a dám jí, aby se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně, jako bych tam byl já. A kdo bude patronem? ptá se anděl připravený k zápisu do matriky. Bůh se usmál: Bude jí stačit zrcadlo. Erma Bombecková 18

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8

Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8 OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme?... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Zaměstnanci... 5 Historie Občanského sdružení Krok... 8 Základní informace o programech... 11 Terapeutická komunita... 12 Program

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge

Výroční zpráva 2013. Centrum dětí a mládeže Praha. Teen Challenge Výroční zpráva 2013 Centrum dětí a mládeže Praha Teen Challenge International ČR Na oslavu 1. narozenin nových prostor jsme si nechali upéct stylový dort. Vystoupení dětí na oslavě 1. roku působení CDM

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec

o činnosti školy 2006/2007 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec Charakteristika školy 1. Životní prostor školy (struktura, kapacita, umístění a vybavení školy).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 1 Výroční zpráva za rok 2008 Úvodní slovo OBSAH strana 4 Informace o organizaci Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Realizace programu Doučování Realizace programu Apollo

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více