Návrh a tvorba WWW stránek 1/38 PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh a tvorba WWW stránek 1/38 PHP"

Transkript

1 Návrh a tvorba WWW stránek 1/38 PHP PHP Hypertext Preprocessor interpret stránek na serveru běží na serveru příkazy PHP nejprve provede a vloží do XHTML dokumentu, následně posílá klientovi příkazy PHP lze vkládat přímo do XHTML

2 Návrh a tvorba WWW stránek 2/38 Server x klient Výhody: spolupráce se serverovými aplikacemi (databáze, SMTP, FTP) nenáročnost na HW a SW klienta výstupem je čisté (X)HTML menší objem přenesených dat přenáší se pouze výsledek skriptů ochrana zdrojových kódů Nevýhody: zátěž serveru nemožnost interakce s objekty na stránce (reakce na klávesy, myš)

3 Návrh a tvorba WWW stránek 3/38 Co je potřeba? 1) možnost publikování na webovém serveru s podporou PHP 2) totéž pro ladění skriptů na domácím PC Oba servery musí mít nainstalovány tyto součásti: HTTP server Apache, IIS, interpret PHP vhodné je pracovat s databází, nejčastěji MySQL Tyto programy musí být nainstalovány a nakonfigurovány pro vzájemnou spolupráci

4 Návrh a tvorba WWW stránek 4/38 Možnosti instalace 1) jednotlivé součásti stáhnout samostatně a ručně nakonfigurovat 2) instalace balíčku, který obsahuje všechny potřebné součásti (Apache, PHP, MySQL) ad 1) přehled v nastavení aktuální verze součástí možnost kombinace součástí ad 2) jednoduchá instalace snadná konfigurace Xampp, Wampp2, PhpTriad, PhpEasy, PhpHomeEdition

5 Návrh a tvorba WWW stránek 5/38 Nejsnažší domácí instalace balíčky Xampp, PhpEasy, obsahuje osvědčenou kombinaci Apache, MySQL, PHP součásti jsou vzájemně nakonfigurovány alternativou mohou být aplikace Wammp2, která obsahuje stejné součásti, navíc není nutné ji instalovat

6 Návrh a tvorba WWW stránek 6/38 Alternativní instalace instalace jednotlivých součástí samostatně + jejich konfigurace většinou v případě jiné kombinace na "ostrém" serveru alternativy k Apachi Microsoft IIS, Personal Web Server alternativy k MySQL PostgreSQL, Access, Oracle

7 Návrh a tvorba WWW stránek 7/38 start/restart serveru Práce se serverem Apache na adrese ( se potom nachází kořenový adresář webového serveru všechny php skripty musí být uloženy v kořenovém adresáři implicitně je kořenovým adresářem /htdocs Konfigurace Apache konfigurační soubor httpd.conf v adresáři Apache/conf úpravy se provádí přidávání a odebíráním komentářů vybraných direktiv např. změna kořenového adresáře, složka instalace, výchozí soubor DocumentRoot "C:/skripty" ServerRoot "C:/Apache"

8 Návrh a tvorba WWW stránek 8/38 Vyhodnocování PHP ke skriptům je potřeba přistupovat přes webový server skripty NELZE spouštět přímo z lokálního disku Konfigurace PHP v souboru php.ini (Apache/php, Windows/System32, ap.) formou komentářů, především přidávání knihoven register_globals on (jednodušší), off (bezpečnější) práce s formulářovými proměnnými

9 Návrh a tvorba WWW stránek 9/38 Vkládání PHP do (X)HTML PHP lze vkládat přímo do XHTML, pro interpret je potřeba obě části oddělit... kód XHTML kód XHTML... <?php /* začátek PHP */ <?... kód PHP kód PHP...?> /* konec PHP */?>... kód XHTML kód XHTML... zkrácená verze není kompatibilní s XML použití zkrácené verze lze zakázat v php.ini (short_open_tag = On) třetí možnost <script type="text/php" language="php">

10 Návrh a tvorba WWW stránek 10/38 Kombinace XHTML a PHP PHP generuje kód XHTML kód PHP lze vložit na libovolné místo v dokumentu kód PHP lze kdykoli ukončit a přejít na XHTML (a naopak) <body> <?php echo "Vítejte na stránce";?> <h2>první dokument v PHP</h2> <? echo "<p><i>lze použít i značky XHTML</i></p>";?> </body> funkce echo vypisuje zadaný text na standardní výstup dokument obsahující PHP musí mít příponu.php (php5, phtml, konfigurace Apache) dokument musí být zobrazen přes webový server, ne z disku zobrazte si zdrojový kód

11 Návrh a tvorba WWW stránek 11/38 Základní syntaxe příkazy jsou odděleny středníkem oddělovačem jsou "bílé znaky" - přehlednost kódu strukturovaný jazyk - příkazy jsou členěny do bloků { příkazy } <? function fce() { if (podminka) { příkaz1; příkaz2; } }?> formátování příkazů - přehlednost

12 Návrh a tvorba WWW stránek 12/38 Komentáře víceřádkový komentář /* toto je komentář */ jednořádkový komentář // komentář do konce řádku # jednořádkový komentář komentáře lze vnořovat, je potřeba ale použít různých druhů <?... /* první komentář /* pokus o vnořený komentář */ text vnějšího komentáře - CHYBA, komentář již skončil */?>

13 Návrh a tvorba WWW stránek 13/38 Proměnné v PHP jsou proměnné uvozeny znakem $, tj. $a je "proměnná a" identifikátor proměnné musí začínat písmenem nebo podtržítkem, dále "cokoli" - raději bez diakritiky proměnné není třeba deklarovat či inicializovat <??> $a = 100; $b = $a; $c = $a + $b; není třeba se starat o datové typy - automatická konverze <? $a = 10; $a = ; $a = "text";?>

14 Návrh a tvorba WWW stránek 14/38 Pole k jednotlivým položkám pole se přistupuje přes indexy <? $a[0]=11; $a[1]=5; $a[2]=3; $a[3]=8;?> s proměnnou typu pole lze pracovat jako s celkem <? $b = $a;?> přístup k proměnným <? echo $a[3];?> // vypíše se 8 naplnění pole - každá položka zvlášť vícerozměrná pole - najednou <? $x = Array(1.14,2.56,7.90);?> <? $tabulka[1][1] = 5;$tabulka[1][2] = 8; $tabulka[2][1] = 3;$tabulka[2][2] = 1;?>

15 Návrh a tvorba WWW stránek 14,5/38 <? $dny["mon"]="pondělí"; $dny["tue"]="úterý"; $dny["wed"]="středa"; $dny["thu"]="čtvrtek"; $dny["fri"]="pátek"; $dny["sat"]="sobota"; $dny["sun"]="neděle"; Asociativní pole?> echo $dny[date("d")]." ".Date("j").". ".Date("n").". ".Date("Y");

16 Návrh a tvorba WWW stránek 15/38 Řetězce uvádějí se v uvozovkách (nebo apostrofech) <? $retezec = "Toto je retezec";?> výpis řetězce <? echo $retezec?> // vypise se Toto je retezec escape sekvence - zápis speciálních znaků -!! pouze v řetězcích v uvozovkách \n ukončení řádku \t tabulátor <? $zvire = "kočka"; echo "Chované zvíře je $zvire"; // kočka echo "\$zvire je $zvire"; // $zvire je kočka! echo $zvire je $zvire ; // $zvire je $zvire

17 Návrh a tvorba WWW stránek 16/38 konkatenace řetězců Řetězce $a = "10"; $b = 15; $c = $a + $b; // $c bude 25 (automaticka konverze) $d = $a. $b; // $d bude 1015

18 Návrh a tvorba WWW stránek 17/38 Matematické operátory + - * / - sčítání, odčítání, násobení, reálné dělení % - modulo složené operátory +=, -= atd. <? $a+=5;?> Unární operátory pro inkrementaci a dekrementaci jeden z nejčastěji používaných příkazů, proto speciální operátory <? $a = $a+1; $a++;?> <? $a = $a-1; $a--;?> lze použít dvě varianty zápisu - $a++ a ++$a <? $a = 10;?> $b = $a++; // $a je 11, $b je 10 $c = ++$a; // $a je 12, $c je 12 $c = --$a; // $a je 11, $c je 11 $b = $a--; // $a je 10, $b je 11

19 Návrh a tvorba WWW stránek 18/38 Operátory porovnávání většinou v podmínkách a cyklech, výsledkem je true/false == operátor rovnosti!=, <> operátor nerovnosti <, >, <=, >= porovnání velikosti === proměnné mají stejnou hodnotu i typ!== proměnné mají různou hodnotu nebo typ <? $a = 7; $b = 7.00; $c = $a==$b; // true, mají stejnou hodnotu $c = $a===$b // false, různý typ?>

20 Návrh a tvorba WWW stránek 19/38 logické AND (&&) logické OR ( ) Konjunkce a disjunkce <? $podm = (($b>0) AND ($b<10)); // ($b>0) && ($b<10) $podm = (($b<0) OR ($b>10)); // ($b<0) ($b>10)?> rozdíl v prioritě operátorů - AND má nižší prioritu než && zkrácené vyhodnocování logických výrazů zleva doprava operátor XOR - exklusivní disjunkce - právě jedna <? $a xor $b?> // právě jedna proměnná je pravdivá podmíněný operátor podmínka? výraz1 : výraz2

21 Návrh a tvorba WWW stránek 20/38 Funkce za identifikátorem funkce vždy následují závorky výjimkou je funkce (konstrukt) echo - lze použít se závorkami i bez <? echo "Text"; // ekvivalentní zápis echo ("Text");?> funkce může a nemusí vracet výsledek, pokud výsledek vrací, přiřadí se do proměnné <? $a = abs(-10);?> mimo standardních funkci PHP lze deklarovat funkce vlastní použitím klíčového slova function function Jmeno (seznam_parametru) { příkazy; [return hodnota;] } // pokud funkce vrací hodnotu

22 Návrh a tvorba WWW stránek 21/38 příklad jednoduché funkce <? function Uvitani() { echo "<h2>vítejte</h2>"; }?> uvnitř funkce lze volat další funkce, např. standardní funkci Date <? function Uvitani() { echo "Vítejte<br />"; echo "Dnes je ".date("j.n.y G").":".date("i"); }?> proměnné deklarované uvnitř funkce jsou lokální, předávání hodnot odkazem zajistí & <? function Nastav(&$x,$y) { $x=0;$y=1; } $a=100;$b=200;nastav($a,$b);echo $a,$b ; // vytiskne 0,200?>

23 Návrh a tvorba WWW stránek 22/38 Řízení běhu programu k řízení programu slouží mimo jednoduchých příkazů a volání funkcí především podmíněný příkaz a příkazy cyklu Podmíněný příkaz if jednoduchá podmínka <? if (podmínka) { blok příkazů }?> úplná podmínka <? if (podmínka) { blok příkazů } else { blok příkazů }?> rozšíření elseif <? if (podmínka1) { blok příkazů } elseif (podmínka2) { blok příkazů } else { blok příkazů }?> v případě vícenásobného použití elseif je vhodné využít switch Pozor na operátor porovnání v podmínce (==)!

24 Návrh a tvorba WWW stránek 23/38 Rozcestník switch slouží k rozlišení více stavů podmínky <? switch ($mesic) { /* podminka musi byt v () */ case 2: $dny=28;break; case 4: case 6: case 9: case 11: $dny=30;break; default: $dny=31; }?> prochází všechny větve => je potřeba v každé větvi break;

25 Návrh a tvorba WWW stránek 24/38 provádí zadaný počet opakování Cyklus for <? for ($i=1;$i<=6;$i++) echo "<h$i>nadpis $i. úrovně</h$i>";?> problém s nekonečným cyklem na serveru je v PHP vyřešen nastavením max. doby provádění cyklu, např. na 30 s Cyklus foreach pro pole <? $x = Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);?> foreach ($x as $y) echo "$y "; // výpis prvků break příkaz pro ukončení cyklu continue ukončení aktuálního průchodu cyklem exit ukončení zpracovávání skriptu

26 Návrh a tvorba WWW stránek 25/38 Cyklus while v případě, že není předem znám počet průchodů, ale je známa podmínka ukončení cyklu libovolný cyklus for lze převést na while <? $i = 1; while ($i<=10) { }?> echo $i; $i++; Cyklus do-while cyklus s podmínkou na konci, provede se vždy alespoň jednou <? $i=1; do { echo $i;$i++; } while ($i <= 10);?>

27 Návrh a tvorba WWW stránek 26/38 Vkládání souborů vkládání externích souborů do skriptů záhlaví, zápatí, příp. často používané části kódu Require a include zadaný soubor vloží do dokumentu v místě uvedení příkazu syntaxe: require "soubor.php"; // include "soubor.php" require ("soubor.php"); // include ("soubor.php") pokud zadaný soubor existuje, je vložen do dokumentu pokud zadaný soubor neexistuje require skončí s fatální chybou include skončí s varováním před vložením souboru je opuštěn režim zpracování PHP

28 Návrh a tvorba WWW stránek 27/38 Require a include - použití <? include "zahlavi.php"; zahlavi.php echo "Toto je obsah stránky"; include "zapati.php";?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" " <html xmlns=" <head> <title>xhtml</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" /> </head><body> zapati.php <p> autor <? echo date("j."."m."."y, ". "H:i:s");?> </p></body></html>

29 Návrh a tvorba WWW stránek 28/38 Readfile otevře zadaný soubor a jeho obsah vypíše na standardní výstup obsah souboru neprochází přes interpret PHP, tzn. že může obsahovat značky XHTML, které interpretuje klient, ale nemůže obsahovat příkazy PHP <? readfile ("soubor.txt");?>

30 Návrh a tvorba WWW stránek 29/38 Zpracování formulářů jedno z nejčastějších využití PHP jednoduchá spolupráce s formuláři v XHTML obslužný skript je nastaven v atributu action značky <form> <form name="f1" method="post" action="obsluha.php"> při zpracování formulářových polí jsou tato přístupná v proměnných stejného jména jako ve formuláři bezpečnost register_globals předávání proměnných <? echo $jmeno; // funguje pro register_globals=on echo $_POST["jmeno"]; // pro register_globals=off echo $_GET["jmeno"]; // echo $_REQUEST["heslo"]; // univerzální?> často se využívá v kombinaci s funkcí mail()

31 Návrh a tvorba WWW stránek 30/38 Předávání proměnných automaticky ve stejnojmenných proměnných lépe přes asociativní pole $_POST, $_GET viz příklad obsluha.php často se využívá možnost zpracování formuláře ve stejném souboru - snadné úpravy - všechno na jednom místě poprvé je potřeba zobrazit formulář, po odeslání už ne viz příklad fotky

32 Návrh a tvorba WWW stránek 31/38 Nahrávání souborů na server pomocí formulářového pole typu file podmínky pro formulář: - kvůli bezpečnosti musí být použita metoda POST - atribut enctype="multipart/form-data"; soubor je uložen do dočasného adresáře (nastaveno v php.ini) odkud je potřeba jej zkopírovat do cílové složky při zpracování je k dispozici jméno souboru, velikost a typ (v proměnných $_FILES[ file ][ size name tmp_name type ]) v PHP jsou nastaveny bezpečnostní hodnoty pro velikost souboru viz příklad fotky

33 Návrh a tvorba WWW stránek 32/38 Práce se soubory skript nesmí mít přístup ke všem souborům na serveru záleží na právech procesu webového serveru soubory, ke kterým má přistupovat skript, musí mít patřičná práva přístupová práva, bezpečnost, DocumentRoot práce s celými soubory kopírování, mazání, změna práv atd. práce s obsahem souborů čtení a zápis dat do souboru

34 Návrh a tvorba WWW stránek 33/38 Manipulace s celými soubory file_exists() boolovská funkce, zda soubor existuje <? if (!file_exists("jokes.php")) echo "Chyba! Soubor neexistuje!";?> is_dir() totéž pro adresáře is_executable() true pokud je soubor sppustitelný is_file() zda se jedná o soubor (případně is_link odkaz) is_readable() true pokud je možné ze souboru číst (is_writable) is_uploaded_file() true pokud jméno odpovídá souboru nahranému na server metodou POST copy($soubor, "cesta kam"), Rename(), Unlink()

35 Návrh a tvorba WWW stránek 34/38 Manipulace s obsahem souborů - otevření čtení z zápis do souboru na libovolném místě fopen() pro úpravy je soubor potřeba nejprve otevřít <? $fp1 = fopen($jmeno,režim);?> absolutní i relativní cesta, i mimo webserver (pro čtení) režim přístup k souboru r čtení (pokud neexistuje, chyba) r+ čtení i zápis (např. zápis od začátku souboru) w zápis (existuje => obsah smazán, jinak vytvořen) w+ zápis a současné čtení (existuje => smazán) a zápis na konec souboru (neexistuje => vytvoří se) a+ zápis na konec souboru + čtení

36 Návrh a tvorba WWW stránek 35/38 Manipulace s obsahem souborů - čtení třetím parametrem fopen() může být boolovská hodnota, která určuje, zda se má soubor hledat nejen v aktuálním adresáři, ale i v adresáři daném proměnnou include_path v konfiguračním souboru fopen vrací ukazatel na soubor, je dobré jej uložit pro další použití čtení ze souboru fread(), fgets(), fgetc() fread() čte po blocích <? $chunk = fread($fp1,1024); > fgets() čte po řádcích z textového souboru (omezení řádku) <? $radek = fgets($fp22,4096);?> fgetc() načte znak automaticky je přesouván ukazatel pozice v souboru, pomocí funkce feof() lze testovat konec souboru

37 Návrh a tvorba WWW stránek 36/38 Manipulace s obsahem souborů - čtení Příklad: Vyhledejte v zadaném souboru řádky obsahující daný text. <? $soubor = "soubor.txt"; $grep = "php"; if ($fp=fopen($soubor,"r")) while (!feof($fp)) { $radek = fgets($fp,filesize($soubor)); if (strpos($radek,$grep)!==false) echo $radek."<br />"; };?>

38 Návrh a tvorba WWW stránek 37/38 Manipulace s obsahem souborů - zápis fwrite() zapíše do souboruřetězec na pozici ukazatele <? fwrite(soubor,řetězec[,délka])?> soubor musí být otevřen pro zápis lze použít funkci fputs(), která má ale stejný význam (alias) funkce pro manipulaci s ukazatelem: - rewind() nastaví ukazatel na začátek souboru - ftell() vrací aktuální pozici ukazatele v souboru - fseek() nastaví ukazatel na zadanou hodnotu Všechny tyto funkce očekávají jako první parametr odkaz na soubor, fseek() navíc očekává druhý parametr s určením pozice.

39 Návrh a tvorba WWW stránek 38/38 Manipulace s obsahem souborů - zápis <? $fp = fopen("soubor.dat","r"); fseek($fp,filesize("soubor.dat")); $pozice = ftell($fp); rewind($fp); fseek($fp,$pozice);?> Uzavření souboru vhodné u souborů, do kterých bylo zapisováno dojde k vyprázdnění vyrovnávací paměti a uložení změn v souboru <? fclose($fp);?>

Základní stavební prvky algoritmu

Základní stavební prvky algoritmu Základní stavební prvky algoritmu Podmínka. Cyklus for, while, do-while. Funkce, metody. Přetěžování. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Pátek 14. října Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE 0101 0313

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 13 VY 32 INOVACE 0101 0313 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 13 VY 32 INOVACE 0101 0313 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Algoritmizace a programování Téma: XML Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 18 Číslo: V/5 Programování

Více

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice,Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI PROJEKTU EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM - OPVK 1.5 Registrační

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java

3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java 3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java Studijní cíl V tomto bloku navážeme na konec předchozího bloku a seznámíme se s vývojovými prostředími, které se nejčastěji používají

Více

Operace nad celými tabulkami

Operace nad celými tabulkami 10 Operace nad celými tabulkami V předchozích kapitolách jsme se převážně zabývali sloupci tabulek. V této kapitole se naučíme provádět některé operace, které ovlivňují tabulky jako celek. Probereme vlastnosti

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

Vytvoření nebo odstranění makra Excel Vytvoření nebo odstranění makra Excel Záznam makra Když zaznamenáváte makro, zaznamená program pro záznam makra všechny kroky nutné k provedení akcí, které má makro provést. Navigace na pásu karet není

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

X36 WWW Šablony Martin Klíma xklima@fel.cvut.cz Čtryřvrstvá architektura Server Klient Prezentační logika Aplikační Logika Databáze 2 Výhody Jednotlivé vrstvy jsou nezávislé Lze je samostatně spravovat

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav

BRICSCAD V16. Modelování strojírenských sestav BRICSCAD V16 Modelování strojírenských sestav Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Základy

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE 1 KONZISTENCE DATABÁZE Jedním z velkých nebezpečí při provozu IS je porušení konzistence databáze. Konzistence databáze je vzájemný

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 2 Databázové systémy Rozvoj IS je spjatý s rozvojem výpočetní techniky, především počítačů. V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači,

Více

Sbírka úloh pro elektronickou stavebnici. Stručný popis programovacího jazyka Bascom AVR

Sbírka úloh pro elektronickou stavebnici. Stručný popis programovacího jazyka Bascom AVR Sbírka úloh pro elektronickou stavebnici Sbírka úloh obsahuje pracovní listy pro práci s moduly elektronické stavebnice, které vedou k samostatné práci. Ve sbírce jsou uvedeny pracovní listy, které postupnými

Více

Databáze Caché CSP Custom Tags

Databáze Caché CSP Custom Tags CSP custom tags Databáze Caché CSP Custom Tags vlastní značky vývoj vlastních tagů pro CSP stránky možnost přidat novou funkcionalitu, ale zachovat stejnou syntaxi možnost vyvíjet znovupoužitelné komponenty

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Řetězce Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 17 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

5. Ř etězce (třída String)

5. Ř etězce (třída String) Řetězce (třída String) strana 49 5. Ř etězce (třída String) Pro práci s řetězci (tj. s posloupností znaků) se v jazyce Java používá třída String. Třída String slouží k ukládání konstantních řetězců, jejichž

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ STUDIO X51 ACADEMY I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními po dmínkami,souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s podmínkami

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Návod pro administraci aplikace EdgeFrame HelpDesk

Návod pro administraci aplikace EdgeFrame HelpDesk Návod pro administraci aplikace EdgeFrame HelpDesk 1. Prvotní nastavení Pokud není použito výchozí nastavení dodávané s instalací, je potřeba provést následující: 1. vytvořit uživatelské role (Administrace

Více

Webové Aplikace (6. přednáška)

Webové Aplikace (6. přednáška) Webové Aplikace (6. přednáška) Co je to Webová Aplikace Co je to Webová Aplikace Klient/Server model uživatelské rozhraní běží na straně klienta (prohlížeč) "logika" programu běží na serveru klient (prohlížeč)

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Témata pro doktorandské studium

Témata pro doktorandské studium Témata pro doktorandské studium Modul je určen k vypsání témat pro přijímací řízení do doktorandských studijních programů. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Standardní vstupy a výstupy procesu filtry

Standardní vstupy a výstupy procesu filtry A7B38UOS Úvod do operačních systémů 4. Cvičení Standardní vstupy a výstupy procesu filtry Obsah cvičení Standardní vstup a výstup procesu Filtry Archivace a komprese dat 2 Standardní vstupy a výstupy procesu

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

awk programovatelný filtr

awk programovatelný filtr awk programovatelný filtr Spouštění: Awk vzor {akce} nebo awk f prg_soubor [ soubory ] čte řádky ze zadaných souborů, nebo ze standardního vstupu výstup směřuje na standardní výstup Struktura programu:

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování

Postup šetření pro rok 2009. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, zadáváním veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Postup šetření

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule

Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci. Preambule Pravidla pro využívání lokální počítačové sítě Slovanského gymnázia v Olomouci Preambule Tento dokument je základním a závazným dokumentem upravujícím způsob využívání lokální počítačové sítě Slovanského

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Generátor sítového provozu

Generátor sítového provozu Generátor sítového provozu Přemysl Hrubý, HRU221 Abstrakt: Nalezení nebo naprogramování (v přenositelném jazyce) konfigurovatelného generátoru provozu simulátoru zátěže charakteristické pro různé typy

Více

Informační systém pro rezervaci pokojů hotelu SPORT

Informační systém pro rezervaci pokojů hotelu SPORT VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém pro rezervaci pokojů hotelu SPORT Programátorská příručka systému Příloha bakalářské práce 2006

Více

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23 Obsah Úvod 15 Pro koho je tato kniha 15 Obsah jednotlivých kapitol knihy 16 Typografické konvence 17 Použité ikony 17 Kontakt na autora 17 Poděkování 18 Kapitola 1: Co je Delphi 19 Verze Delphi 19 Co je

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1 Obsah: 1. Uživatelské prostředí... 4 2. Tvorba objektů... 7 3. Tvorba úsečky... 10 4. Tvorba kružnice a oblouku... 15 4.1. Tvorba kružnice...

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MKDS STŘÍBRO Č. 20/HIO/2011 uzavřený na základě vzájemné dohody smluvních stran, jehož předmětem je rozšiřování Městského kamerového dohlížecího systému pro město Stříbro,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Algoritmus (nebo dřívějším pravopisem algorithmus)

Algoritmus (nebo dřívějším pravopisem algorithmus) Algoritmus (nebo dřívějším pravopisem algorithmus) o přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Pojem algoritmu se nejčastěji objevuje při programování, kdy se jím myslí teoretický princip

Více

PHP Best Practices. Please try to fit your code to 80 columns. That's decimal 80. A. Morton

PHP Best Practices. Please try to fit your code to 80 columns. That's decimal 80. A. Morton PHP Best Practices Please try to fit your code to 80 columns. That's decimal 80. A. Morton Koncepce větších aplikací Front Controller Design Pattern Celý web má jeden přístupový bod, přes který se posílají

Více

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace Informační a komunikační technologie 1.4 Data, informace, komprimace Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 Data Informace uložená v souboru určená pro zpracování pomocí počítačového programu.

Více

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis, je v následující kapitole uveden přehled stěžejních změn mezi verzí 2.23 a 2.24. Podrobný popis je uveden v

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Úvod Petr Kropík pkropik@kte.zcu.cz. viz: http://home.zcu.cz/~pkropik/zpe

Úvod Petr Kropík pkropik@kte.zcu.cz. viz: http://home.zcu.cz/~pkropik/zpe Úvod Petr Kropík pkropik@kte.zcu.cz 1. viz: http://home.zcu.cz/~pkropik/zpe Základy programování pro elektrotechniku (KTE/ZPE) http://portal.zcu.cz - potřebné informace o předmětu > Portál ZČU > Courseware

Více

Nástroje produktivity

Nástroje produktivity Nástroje produktivity Skupina nástrojů zvyšující produktivitu práce. Automatický update obsahu a vzhledu dokumentu (textů i obrázků, včetně obrázků v galerii) při změně dat. Export 3D obrázků z dokumentu

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: Mechatronika - Pneumatika - otázka 4 1 z 7 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) Cestné y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou zpětné a logické

Více