BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178"

Transkript

1 Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem čerstvých sil v celém našem okolí se můžeme zhluboka nadechnout a vyjít vstříc novému období. Když přichází jaro, probouzí se celá příroda a s ní i její barevná paleta. A stejně je tomu tak i s námi lidmi, proto prožíváme tak intenzivní touhu po zářivých odstínech prvních květin. I naše duše má svůj kolorit. Disponuje celou škálou barev, které čerpá z atmosféry této planety. Od temných zelených stínů, kterými se zahltí v podzimních měsících, až k zářivým lehounkým odstínům, kterými se živí s intenzitou přicházejícího jara. Chystáme se na svátky jara a naše domovy se začínají probouzet do nových barev inspirovaných přírodou, která je pro nás tím nejlepším vzorem. Měli bychom se naučit ji nejenom vidět, ale také naslouchat a vnímat, protože právě toho největšího učitele máme všichni na dosah. Příroda je na jaře jako kuřátko vyloupnuté ze skořápky. Čistá, zářivá, okouzlující i něžná a my se stejným ostychem vdechujeme staronové vůně, nadšeně hladíme skromné trsy jarní travičky a dotýkáme se kočiček. A když v kuchyni kromě rozkvetlého zlatého deště zasvítí i ranní sluníčko, víme velice dobře, že jaro je už opravdu tady. Krásné jarní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. Zdena Lédlová Pranostiky Březnové slunce má krátké ruce. Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá. V březnu když se práší, stromy brzo raší. Byť byl jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku! Hřmí-li v březnu, sněží v máji. V březnu prach a v dubnu bláto sedlákovi roste zlato. Laštovčin zobáček je krátký, ale zvlášť v březnu sladký. Městský úřad informuje... Počet obyvatel města dosáhl hranice 3000 Přesně na den sv. Valentýna, tedy 14. února 2007, zapsala paní Chybová do evidence obyvatel občana města. Tímto občanem je paní Říhová, která se do našeho města přistěhovala i s manželem ze Šumperska. Počet obyvatel nic neovlivní, jde spíše o věc prestižní, ale je zřejmé, že zvyšující se počet občanů města svědčí o jeho rozvoji. V příspěvku v minulém čísle NN jsem uvedl počet obyvatel k , což bylo chybné. Správný datum měl být , za což se čtenářům omlouvám. Jan Martinec Prodloužená otevírací doba sběrného dvora a kompostárny Od středy 4. dubna bude sběrný dvůr po dobu platnosti letního času, tj. do soboty 27. října otevřen vždy ve středu a čtvrtek o hodinu déle. Provozní doba dvora bude následující: St a Čt: So: Informace Finančního úřadu v Chotěboři k podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do pondělí 2. dubna. Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu, a proto ze zákona o správě daní a poplatků je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V měsíci březnu 2007 budou od 19. do 30. března provozní hodiny na Finančním úřadě v Chotěboři každý den až do hodin, v pondělí 2. dubna budou provozní hodiny až do hodin. Zaměstnanci Finančního úřadu v Chotěboři zajistí ve dnech 12. a 14. března 2007 v době od 8.00 do hodin možnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2006 v prostorách Městské knihovny Ždírec n.d., Brodská 120. Pomoc při podání přiznání bude spočívat zejména v převzetí daňových přiznání, kontrole jejich formální správnosti a doložení potřebných příloh. JUDr. Věra Halíková, v.r., ředitelka FÚ

2 Zasedání zastupitelstva a rady města Výběr ze zápisu z 6. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář. Vyhodnocení poptávkového řízení č. 13/2006 Rada města: a) uzavírá poptávkové řízení č. 13/2006 Demolice objektu čp. 122 b) stanovuje pořadí nabídek následovně: 1. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., čj. 178/07, cena za dílo ,- Kč vč. DPH 2. PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM, a.s. Chrudim, čj. 179/07, cena za dílo ,- Kč vč. DPH 3. Zvolánek+Korejs, Ždírec n.d., čj. 155/07, cena za dílo ,- Kč vč. DPH. Vyhodnocení poptávkového řízení č. 01/2007 Komunikace v PZ II Rada města: 1) uzavírá poptávkové řízení č. 01/2007 Prodloužení inženýrských sítí v PZ II 2) rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na výstavbu komunikace v průmyslové zóně II v rámci realizace akce Prodloužení inženýrských sítí v PZ II se M SILNICE a.s., závod Havlíčkův Brod 3) stanovuje podmínky realizace stavby: a) cena za dílo ,- Kč bez DPH b) stavba bude realizována pouze při obdržení dotace MPO ve výši 75% nákladů. Rekonstrukce nebytových prostor v domě čp. 1 Rada města rozhodla, že město uzavře smlouvu o dílo na rekonstrukci nebytových prostor v domě čp. 1 na samostatnou kancelář vč. sociálního zařízení za cenu ,- Kč bez DPH. Rekonstrukce bude provedena v termínu do Žádost o pronájem pozemku Rada města projednala: 1) Žádost paní Marie M. čj. 135/07 o pronájem nebo prodej pozemku u silnice I/34 u Nového Ranska pro výstavbu parkoviště dle projektu Ing. Z. T. Projekt předpokládá výstavbu chodníku podél silnice a parkoviště pro 14 osobních automobilů. Projekt z hlediska potřeb města vyhovuje, město ovšem v současnosti nemůže pozemek pronajmout v celé potřebné výměře z důvodu nevyřešených majetkových vztahů. Během jarních měsíců zadá ŘSD ČR, správa Jihlava vypracovat geometrický plán na vypořádání vlastnictví. Následně bude možné jednat o pronájmu či prodeji pozemku žadatelce. 2) Žádost pana Michala B. o pronájem části pozemku p.č. 343/1 ostatní plocha v k.ú. Nový Studenec, zastavěné garáží. Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 343/1 ostatní plocha o výměře 25 m 2 v k.ú. Nový Studenec, zastavěném garáží panu Michalovi B. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ½ roku; nájemné je stanoveno na 100,- Kč za rok. Poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Václava v Horním Studenci Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Krucemburk na opravu varhan v kostele sv. Václava v Horním Studenci v roce Příspěvek bude poskytnut v souladu s rozpočtem města na rok 2007, kapitola kultura. Porovnání nabídek na výrobu a výměnu oken Rada města posoudila nabídky na výrobu plastových oken do budovy čp. 29, byt školníka ZŠ Ždírec n.d.: 1) nabídka firmy Lock Žďár n.s., provozovna Nové Ransko cena za výrobu 5 ks oken, včetně parapetů vnitřních a vnějších, demontáže a montáže oken a zednických prací činí s DPH ,- Kč 2) nabídka firmy Seidler Žďár n.s. cena za výrobu 5 ks oken, včetně parapetů vnitřních, demontáže a montáže oken, bez zednických prací a parapetů vnějších činí s DPH ,- Kč. Příspěvek města na realizaci a provoz metropolitní sítě Rada města schvaluje: 1) úhradu města na výstavbu metropolitní sítě ve výši ,- Kč 2) úhradu na projekt a zkušební provoz metropolitní sítě ve výši ,- Kč. 2 Nájemné z nebytových prostor čp. 1 Rada města: 1) projednala návrh společnosti Telefónica O2 Praha na uzavření nové smlouvy nájemní na pronájem nebytových prostor telefonní ústředny v domě čp. 1 2) schvaluje výši nájemného ve výši 700,- Kč/m 2 s tím, že od roku 2008 bude možné zvyšovat roční nájemné o inflační nárůst 3) schvaluje pronájem na dobu určitou s platností do roku Pronájem sběrného dvora Rada města projednala žádost společnosti ODAS ODPADY s.r.o. se sídlem Žďár n.s., Brněnská 2277/48, IČ o pronájem sběrného dvora a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Projednání podmínek rekonstrukce a pronájmu nebytových prostor čp. 119 Rada města: 1. rozhodla, že při rekonstrukci objektu bude vytvořen přístavbou prostor pro provoz lékárny 2. ukládá městskému úřadu upravit projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektu dle bodu ukládá starostovi připravit na 7. schůzi rady smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem lékárny 4. projednala podmínky pronájmu nebytových prostor v domě ve Ždírci n.d., Mírová ukládá starostovi projednat podmínky pronájmu nebytových prostor s budoucími nájemci 6. ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor na úřední desce v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina mezi městem Ždírec n.d. a krajem Vysočina, na jejímž základě získá město podporu ve výši ,- Kč na provoz centra v roce Výběr ze zápisu ze 7. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Uzavření dohody o partnerství Rada města souhlasí s uzavřením dohody o partnerství a vzájemné spolupráci při propagaci regionu: 1) s Městem Přibyslav 2) se společností Havlíčkův kraj, o.p.s. Zakoupení přívěsu pro SDH Ždírec n.d. Rada města schvaluje zakoupení brzděného přívěsu typu TITBIT 10D 13R s doplňky v celkové hodnotě ,- Kč bez DPH. Žádost SK DEKORA Rada města souhlasí s rekonstrukcí a opravami zařízení v areálu SK DE- KORA ve smyslu žádosti SK DEKORA z Financování oprav bude provedeno z prostředků města v souladu s rozpočtem města. SK DEKORA podá žádost o přidělení dotace z grantového programu Fondu Vysočiny Sportoviště Uzavření smlouvy o dílo Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č /C s a.s. VČE montáže, Pardubice na projekt veřejného osvětlení v lokalitě V Údolí. Cena za dílo činí ,- Kč bez DPH. Uzavření MŠ v H. Studenci v době jarních prázdnin Rada města vzala na vědomí informaci vedení ZŠ a MŠ Ždírec n.d. o uzavření oddělení MŠ v Horním Studenci v době od 5. do Projednání podmínek pronájmu nebytových prostor v čp. 119 Rada města: 1) projednala žádost paní M. Ondráčkové o pronájem nebytových prostor v domě čp. 119 pro poskytování služeb pedikůry, kosmetiky a masáží 2) projednala žádost paní V. Pejřimovské o pronájem nebytových prostor lékárny v domě čp. 119 a návrh smlouvy o budoucí smlouvě nájemní 3) souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o smlouvě nájemní na pronájem nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 119 mezi městem a V. Pejřimovskou. Příspěvek na činnost SK DEKO- RA Ždírec n. D Rada města: 1) schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na činnost SK DE- KORA Ždírec n.d. v I. čtvrtletí 2007 v souladu s rozpočtem města a smlouvou o poskytnutí příspěvku na činnost 2) schvaluje převod částky ve výši ,- Kč na účet SK DEKORA Ždírec n.d. za poplatky vybrané za umístění reklamních panelů na stadionu SK DEKORA. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města v roce 2006 Rada města se seznámila s výsledkem přezkoumání hospodaření města za rok 2006, které provedl Odbor kontroly krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 7. a 8. února Závěr hodnocení: Při přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Uzavření smlouvy o dílo Rada města: 1) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. na demolici budovy sila čp. 122 v hodnotě díla ,- Kč vč. DPH; demolice bude provedena během roku 2007 po dohodě smluvních stran 2) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností VHZ DIS, spol. s r.o., Mírová 25, BRNO, IČO na dílo Zefektivnění ČOV Ždírec nad Doubravou v hodnotě díla ,00 Kč; podmínkou realizace díla je obdržení dotace od kraje Vysočina 3) pověřila starostu nebo místostarostu podpisem smluv dle bodu 1) a 2). Stanovení názvu ulic Rada města stanovila názvy ulic v průmyslové zóně II Sever následovně: 1) stanovila název místní komunikace na pozemcích p.č. 550/22, p.č. 587, p.č. 589, p.č. 761/1, p.č. 761/2 v k.ú. Horní Studenec, spojující silnici II/345 a závod Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., na ulice Pilská 2) stanovila název místní komunikace na pozemcích p.č. 566/1, p.č. 566/2, Na aktuální téma Zvýšení ceny Našich novin S platností od tohoto čísla NN je zvýšena prodejní cena 1 výtisku Našich novin na 5,- Kč. Přes toto zvýšení ceny město i nadále tisk novin zhruba z poloviny nákladů dotuje, jelikož je v zájmu 3 p.č. 566/22 a p.č. 779/3 v k.ú. Horní Studenec, ze silnice II/345 do průmyslové zóny II Sever, na ulice Pod Tratí. Hospodaření v městských lesích v roce 2007 Rada města se seznámila s rozpočtem organizační složky Správa městských lesů na straně příjmů a výdajů. Starosta informoval radu o průběhu valné hromady Sdružení vlastníků lesa Ždírec, která se konala Projednání revizní zprávy Rada města: 1) projednala revizní zprávu z periodické revize kouřovodů na budovách ve vlastnictví města 2) uložila starostovi zajistit odstranění závad kouřovodů v rozsahu a termínech dle revizní zprávy. Žádost o spolupráci Rada města podpořila návrh starosty na obnovení jednání s městem Chotěboř ve věci zajištění činnosti Městské policie Chotěboř na území města Ždírec nad Doubravou. Starosta bude v této věci jednat s představiteli města Chotěboř. Informace o činnosti o.p.s. Havlíčkův kraj Rada města byla starostou podrobně informována o činnosti a plánech obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj se koná valná hromada společnosti, která přijme další členy do o.p.s. také z řad ždíreckých podnikatelů a neziskových organizací. Zvýšení kapacity parkovišť Rada města podpořila návrh p. Kyncla na stavební úpravy parkoviště na Družstevní ulici u domů 401, 402 a 403. Úpravy, spočívající ve zpevnění části travnaté plochy, umožní šikmé stání. Rada souhlasí také s úpravou parkoviště a chodníku u domu 349. Vyvěšení tibetské vlajky Rada města souhlasí s vyvěšením vlajky Tibetu na budově MÚ dne Jan Martinec zastupitelstva, aby se informace z novin dostaly k co nejvíce občanům. Již téměř pro pamětníky lze připomenout, že cena 2,- Kč za výtisk novin byla stanovena v dubnu 1993, tedy téměř před (pokračování na str. 4)

4 Na aktuální téma (pokračování ze str. 3) 14 lety. Noviny v té době měly rozsah 4 (slovy: čtyři) strany a byly vydávány v nákladu 500 ks. Dnešní noviny jsou vydávány v rozsahu přes 20 stran a nákladem 850 ks. Jan Martinec NAŠE NOVINY KALKULACE OD DO NÁKLADY NA TISK ,50 Kč PŘÍJEM ZA INZERÁTY ,00 Kč KONEČNÉ NÁKLADY ,50 Kč POČET VÝTISKŮ NÁKLADY NA 1 VÝTISK 9.66 Kč PŘÍJEM Z PRODEJE NOVIN ,00 Kč CELKOVÉ NÁKLADY ,50 Kč ZTRÁTA NA 1 KS VÝTISKU 7,71 Kč Počet stanovišť kontejnerů na separovaný sběr od vyšší Město obdrželo další z grantů z Fondu Vysočiny, které podporují rozšíření sítě kontejnerů na separovaný odpad. Díky tomu přibyly na některých stanovištích další kontejnery na papír, plasty a sklo. Zaměstnanci města vytvořili na Jižní ulici v oblasti nové bytové výstavby úplně nové stanoviště kontejnerů. V současné době je na území města celkem 25 stanovišť kontejnerů, z toho v samotném Ždírci 13 a v místních částech dalších 12. Největším stanovištěm, v pořadí 26. je sběrný dvůr provozovaný firmou ODAS ODPADY Ždár n.s. Na všech stanovištích je celkem umístěno 132 kontejnerů. Naprostá většina stanovišť je vybavena standardně kontejnery na sklo bílé a barevné, modrým kontejnerem na papír a žlutým kontejnerem na plasty a nápojové kartony. Město bude i nadále doplňovat stanoviště o kontejnery podle aktuální situace v třídění odpadů a vzhledem k cyklu vyvážení. Přehled o třídění odpadů: ROK odpady celkem v tunách 421,83 683,2 869,54 z toho: plasty 21,07 27,19 41,21 papír 11,85 23,49 43,59 sklo 37,5 72,3 44,09 komunál 321,26 473,6 607,46 Jan Martinec Česká spořitelna a.s. informuje Je tomu více než jeden rok, kdy jsem se na vás obracel se žádostí o podporu našeho bankomatu. Situace tehdy nebyla příznivá. Zdaleka jsme nedosahovali výsledků zaručujících bezstarostný provoz našeho bankomatu. Jen díky vaší ochotě realizovat své výběry prostřednictvím bankomatu ve Ždírci n. Doubravou se situace výrazně zlepšila. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že je náš bankomat na hranici udržitelnosti v našem městě. Je však důležité říci, že i v tomto roce bude provoz monitorován a rozhodující kritérium PO- ČET VÝBĚRŮ ZA MĚSÍC bude přísně sledováno. Proto bych byl velice rád, kdybychom i nadále svými výběry, právě z tohoto bankomatu, napomáhali jeho udržení v našem městě. Je to nejjednodušší cesta. Jak asi mnozí víte, řada bankomatů byla ve městech naší velikosti již v minulosti zrušena, v lepším případě města draze dotují provoz bankomatů, pokud chtějí tuto službu udržet. To by bylo jistě zbytečné, peníze města využijeme jinde, lépe! Jsem si plně vědom oprávněných připomínek našich klientů ohledně špatné čitelnosti displeje, především v době, kdy na bankomat dopadají sluneční paprsky. Také díky tomu řada našich klientů využívala k výběru cizí bankomaty. Jsem proto velmi potěšen, že se nám podařilo dosáhnout změny. V tuto chvíli máme jasný příslib, že během roku 2007 dojde k takové úpravě bankomatu, aby údaje z obrazovky byly jasně čitelné. Protože si vaší podpory velice vážíme, připravili jsme pro vás, jak již někteří dobře víte, vedení sporožirových účtů s možností až pěti výběrů za měsíc bez poplatku (běžný výběr 6 Kč), současně vám vydáme až dvě platební karty k účtu zdarma. Našim seniorům nabízíme vedení účtu s jednou platební kartou zdarma a jedním výběrem z bankomatu bez poplatku. Studentům středních a vysokých škol otevřeme studentské konto bez měsíčního poplatku za vedení účtu s jednou platební kartou zdarma. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří si uvědomujete, že je výhodné mít své peníze k dispozici, kdykoli si vzpomenete a výběry z bankomatu ve Ždírci n. Doubravou tuto výhodu jasně oceňujete. Velice si vaší podpory vážím a ještě jednou vám všem děkuji. Libor Málek Povinná výměna řidičských průkazů konečné termíny! Upozorňujeme všechny držitele řidičského oprávnění, že do 31. prosince 2007 musí být provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od do ! Pokud jste výměnu řidičského průkazu dosud neprovedli, doporučujeme Vám, abyste tak učinili bez zbytečných odkladů, neboť řidičské průkazy uplynutím doby stanovené pro jejich výměnu pozbývají platnosti! Žádost musí být podána osobně na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa 4 trvalého pobytu (Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a silničního hospodářství, evidence řidičů, kancelář č. 406, Ing. Stejskal). Výměna řidičského průkazu je bezplatná! Pokud však došlo ke změnám v osobních údajích, které se zapisují do řidičského průkazu, je nutné zaplatit správní poplatek 50,- Kč v hotovosti. K žádosti je nutné přiložit 1 ks fotografie (rozměr 35 mm x 45 mm), platný doklad totožnosti a původní řidičský průkaz. U osob starších 60 let je nutné doložit platný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových

5 Na aktuální téma vozidel. Formulář posudku je k dispozici na internetových stránkách nebo na Městském úřadě Chotěboř, odboru dopravy a silničního hospodářství, kancelář č Případné bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle , Ing. Stejskal. MÚ Chotěboř, odbor dopravy a SH Z činnosti MO KDU-ČSL Dne se ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 konala členská schůze místní organizace KDU-ČSL ve Ždírci nad Doubravou. Schůzi předsedal předseda místní organizace, pan František Holas. Jako hosté se schůze zúčastnil pan Ing. Jan Málek, místopředseda okresní organizace KDU-ČSL Havlíčkův Brod a starosta města Jan Martinec s místostarostou Jiřím Pavlíčkem. Pan Holas informoval přítomné o stavu členské základny ve Ždírci a o činnosti organizace v uplynulém roce. Pan Málek uvedl některé aktuální informace z okresního výboru. Členové i hosté vedli více než dvouhodinovou diskusi. MO KDU-ČSL Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky Strategií odpadového hospodářství kraje Vysočina je přechod od pouhého skládkování domovních odpadů k pokročilejším formám jeho zpracování, zejména k recyklaci. Z tohoto důvodu je realizován projekt s obsáhlým názvem viz nadpis tohoto příspěvku. Kraj zpracoval v rámci uvedeného projektu informační kampaň zaměřenou na větší zapojení obyvatel kraje do třídění odpadů. Kraj pro potřeby kampaně zpracoval rozsáhlý informační materiál, s jehož částí chceme seznámit i občany města Ždírec n.d. Třídění odpadů Třídění odpadů je v současné době velmi populární téma. Málokdo však dokáže s jistotou říci, jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění nakládat. Důvodů je mnoho. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že polovina obyvatel není dostatečně informována o tom, jak správně třídit. Ze zkušeností z různých měst a obcí navíc vyplývá, že informování obyvatel je velmi povrchní, dlouhodobé a intenzivní kampaně se provádějí jen zřídka. Co je to odpad? Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka nepotřebnou a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo vlastnosti např. autovrak. Platné zákony nařizují každému odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to tedy, že není možné hromadit na pozemku harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný ke zpevnění plotu před dotěrným sousedem. Odpady vznikající v domácnostech se nazývají domovní odpad. Komunální odpad je pak odpad, který vzniká na území obce, tzn. domovní odpad od občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, uliční smetky, hřbitovní odpad ). V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny 1. Objemný odpad Objemný odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické nádoby na odpad. Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné rozměrné vybavení domácností. Jelikož se takový odpad nevejde do standardní nádoby na odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 5 32 m 3. Tyto kontejnery jsou umístěny buď ve sběrných dvorech, nebo jsou pravidelně rozmisťovány v obci na veřejných prostranstvích. Výhodou sběrných dvorů je jejich pravidelná provozní doba a vyškolená obsluha, která zabrání vzniku hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný odpad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na skládky, případně se odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo více složek nebezpečných pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí, nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je nezbytně nutné takovéto odpady třídit z domovního odpadu a předávat je specializovaným firmám ve sběrných dvorech nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů. Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně a obec by o nich měla v dostatečném předstihu informovat. V žádném případě není možné odhazovat nebezpečné odpady do popelnic. V případě, že si nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, můžete najít informace na obalu výrobku (např. výrobci barev na obalech uvádějí jak s obalem nakládat), nebo s předmětem jednejte jako by to nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému poškození zdraví nebo kontaminaci prostředí. Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají? Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouštědla a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie nebo látky na hubení škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny a fotochemikálie. Nebezpečné odpady se po sběru od občanů převezou speciálně upraveným vozem k dalšímu nakládání. Použité minerální oleje se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina kapalných nebezpečných odpadů, léky, materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto spaloven je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny např. velké nemocnice, které tak likvidují infekční materiál. Ostatní nebezpečné odpady, které nelze žádným Kontejnery u DPS. (pokračování na str. 6)

6 (pokračování ze str. 5) Na aktuální téma z výše uvedených způsobů zpracovat či odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu. 3. Využitelné odpady Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít k získání stejného nebo podobného materiálu nebo výrobku. Tradičně se mezi tyto odpady řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad ze zeleně (bioodpad). Využitelné odpady se dají při dodržení přesných pravidel sbírat do oddělených nádob nebo na sběrná místa, dále upravovat teprve poté mohou posloužit k výrobě jiného výrobku či materiálu. 4. Směsný domovní odpad Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění předchozích složek skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů domovního odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká popelnice obsahuje až 30% objemu plastů, až 20% objemu papíru, téměř 8% skla, velké množství bioodpadu a také nebezpečné odpady. Je tedy jasné, že pokud by se odpady doopravdy důsledně třídily, nemohly by popelnice přetékat odpady a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat nepořádek. Zásady správného třídění odpadů Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na nich nejsou, vyžadujte informace od obce, případně svozové firmy Odkládejte odpad jen do příslušných nádob Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi Zmenšujte objem odpadu S použitím materiálů společnosti FU Konsult s.r.o. zpracoval Jan Martinec Co nového na Vysočině únor 2007 Na projekty půjde více než 20 miliónů Na prvním zasedání krajského zastupitelstva v roce 2007, které se konalo v úterý 13. února, projednali zastupitelé celkem 86 bodů. Pro veřejnost k těm zajímavějším předpokládám patřilo schvalování vyhlášení celkem osmi grantových programů. Celkem 21 miliónů 850 tisíc korun z krajského rozpočtu na podporu malých podnikatelů, kulturních a sportovních akcí, rozvoje informatizace kraje, zlepšení nakládání s odpady a hospodaření s vodou uvolnili krajští zastupitelé. S přesným obsahem grantových programů Leader Vysočiny 2007 (1,0 mil. korun), Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech (4,5 mil. korun), Jednorázové akce 2007 (1,5 mil. korun), Sportoviště 2007 (3,0 mil. korun), Diagnóza památek (0,5 mil. korun), Metropolitní sítě VII 2007 (2,5 mil. korun), Systém sběru a třídění odpadů 2007 (2,35 mil. korun) a Čistá voda (6,5 mil. korun) se zájemci o předkládání projektů mohou seznámit na webových stránkách kraje Vysočina vysocina.cz. Finanční pomoc Velké množství bolesti, lítosti, soucitu, zklamání, ale i nedůvěry, kritiky a senzacechtivých a často nepříliš přesných zpráv se šíří a ještě zřejmě nějakou dobu bude šířit okolo tragických událostí v havlíčkobrodské nemocnici. Kdo za co může a kdo je za co odpovědný může rozhodnout pouze soud. Všichni víme, že to rozhodně nebude hned. Právě naopak, definitivní rozhodnutí soudu může být známo za měsíce, možná i roky. Co je dnes zřejmé, je fakt, že nejen díky samotné tragédii, ale i díky obrovské medializaci celé události zažívají přeživší poškození a pozůstalí nesmírně těžké chvíle. Neexistuje jednoduché řešení, jak pomoci. Zastupitelé kraje Vy- sočina se jednomyslně rozhodli nečekat na rozhodnutí soudu a formou finančního daru pomoci poškozeným překlenout těžké a bolestné období. Existuje mnoho názorů na to, kdy a jakým způsobem a zda vůbec pomáhat druhým v neštěstí, v nouzi. Asi všichni moc dobře cítíme, že lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu a cenu a že bychom nikdy neměli připustit, aby se stal předmětem kupčení a obchodu. V případě heparinového vraha neexistuje pro postižené takové řešení, které by neštěstí napravilo. O co se ale musíme snažit, je nalezení nejlepšího ze špatných řešení. A to, jak víme, je úkol nejtěžší. Kromě jiného také proto, že při každém zvoleném řešení bude vždy existovat velká skupina nespokojených a nesouhlasících. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 3., MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko 10., MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko 17., MUDr. Yvona Chludová Smetanova 315, Skuteč 24., MUDr. Jiří Janovský Wilsonova 590, Hlinsko , MUDr. Eva Krejčí Krouna 350 Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 6 Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. 3., MUDr. Marie Beránková Dobrovského 2023, Havl. Brod tel , MUDr. Naděžda Venosová Humpolecká 244, Havl. Brod tel , MUDr. Věra Neubauerová Doležálkova 673, Chotěboř tel , MUDr. Helena Novotná Kalinovo n. 605, Havl. Brod tel , MUDr. Pavel Brázda Krále Jana 538, Chotěboř tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin.

7 Sloupek pamětníků Železniční stanice Ždírec Krucemburk (XVI.) V úvodu kronikářského zápisu v roce 1945 přednosta stanice p. Josef Bílek uvedl: V trakčním obvodě stanice Ždírec Krucemburk jsou tyto větší podniky: Strojírna firmy Josef Janáček ve Starém Ransku, zařízená na výrobu cukrovarských strojů a jiných součástí, které jsou zde přímo odlévány. Slévárna zde stávala při starodávné Liběcké stezce již před několika sty lety. Za II. světové války pracovalo zde asi 700 dělníků na výrobě válečného materiálu, na kterou musela být továrna přebudována. Obrat vozů firmy za války činil asi 100 vozů měsíčně, v mírových dobách sotva jednu desetinu. Strojírny firmy Jan Pujman v Novém Ransku zařízené na odlévání součástí zemědělských strojů a na výrobu benzinových motorů a velkých mlátiček, kterých odesílá drahou více než 100 ročně. Koželužna firmy Skřivan dědic Binko v Krucemburku, s kapacitou asi vozů ročně. Továrna na gumové pružinky Vladimír Štill v Krucemburku, Parní pila firmy Lesna akc. spol. Praha těsně za rosickým zhlavím naší stanice s vlastní vlečkou a kapacitou řeziva asi vozů ročně. Sklárny Bradlo v Horním Bradle vzdáleném celých 20 km od stanice, surovárna s kapacitou velmi proměnnou. Textilní podniky středních a menších rozměrů firmy Karel Jeníček Ždírec, Antonín Lacina Ždírec, J. Bukovský a synové Vojnův Městec, Kateřina Staštíková Vojnův Městec, Karel Bukovský Havl. Borová, a mnoho drobnějších závodů zaměstnávají zdejší stanici hlavně prodejem kusového zboží. Vzhledem k výhodným přírodním podmínkám pro pěstování sadby bramborové ve zdejším kraji bylo toto v posledních létech rozšířeno tak, že odesíláme ročně asi 300 vozů sadby do všech částí republiky. Od pradávných dob krájela se zde u vesnice Radostín rašelina na pozemcích panství hraběte Kinského, převážně však jen k domácímu otopu. Nyní ujala se těžby firma Julius Tomsa z Prahy, hlavně využívala rašeliny jako hnojiva, nebo příměsí do hnojivých zemin pro zahradníky velkých měst. Expedice značně proměnlivá, asi vozů ročně. V létech bylo v lese na katastru Sobíňov postaveno rozsáhlé muniční skladiště, přeprava byla rozdělena mezi stanice Ždírec Krucemburk a Chotěboř. Teprve roku 1938 byla postavena ve stanici Chotěboř vlastní kolej pro vykládání vojenských zásilek a ve II. světové válce němečtí okupanti rukama našich dělníků postavili z Chotěboře vlečnou kolej přímo do muničního skladiště. Od té doby veškerý dopravní styk s vojenským skladištěm ze zdejší stanice téměř nadobro ustal. Zaznamenal přednosta stanice p. Josef Bílek do Úvodu ke kronice a pokračoval: Po zdejších silnicích přetáhlo v jarních měsících r mnoho tisíc německých uprchlíků národních hostů jak jsme je museli jmenovati; byli vesměs z Horního Slezska a utíkali před vítězící Rudou armádou do Bavor. Fronta se blížila k Brnu a tím se blížil i konec nacistického experimentu nejhroznější války dějin. V posledních dnech dubnových a v prvních dnech květnových 1945 plnily se silnice vozidly ustupujících německých armád. Po dráze jezdily vlaky málo, vojenské transporty zde vůbec nejely, za noci byl klid po trati vyrušen leda nějakým výbuchem nálože. Dne 5. května dosáhlo vše vrcholu. Jako exploze působila zpráva o pražském povstání. Kraj plný ustupujících německých oddílů, všechna důležitější místa byla obsazena německým komandem. Střílelo se za dne i noci. Zdejší muniční skladiště (luftmuna) bylo obsazeno v dopoledních hodinách dne 5. května 1945 po kapitulaci posádky i s rakouským velitelem několika partyzány a důstojníky Československé armády. Získanými zbraněmi byli vyzbrojeni všichni, kdo přišli. Československé vlajky zavlály na budovách. V posledních hodinách odzbrojili zaměstnanci stanice s holýma rukama posádku deponovaného vojenského vlaku. Němci se však cítili ještě dosti silní, poslali oddíl ostrostřelců, kterým museli zaměstnanci vydati zbraně zpět, jinak hrozilo postřílení. K večeru téhož dne dobyli Němci zpět i muniční skladiště, postříleli a ubili pažbami pušek mnoho desítek zdejších lidí. Střelba již neustala. Ustupující oddíly byly napadány ve zdejších lesích partyzánskými oddíly, okolo silnic hořela převrácená auta s vojenským materiálem, municí a při ústupu nakradenými věcmi často obrovské hodnoty. Těžké mraky táhly nad krajem a zvláště nad Ždírcem s jeho několikanásobnou silniční křižovatkou. Dne 8. května 1945 podepsána byla kapitulace německých armád, zde však následující den německá letadla shazovala letáky, že to není pravda, že se bude bojovati dále. Silnice byly úplně ucpány vozidly všeho druhu, dnem i nocí valil se proud k západu, do zajetí k Američanům. Dne 9. května se situace nezlepšila. V poledních hodinách přiletěla ruská letadla a shodila pumy na Ždírec a Krucemburk. Na silnicích se objevily hluboké krátery, Ždírec byl napolovic pobořen, Krucemburk taktéž. 50 mrtvých a mnoho raněných. Rázem nastal klid na silnicích. Vojsko utíkalo ze silnic, opouštělo vozidla. Tisíce koní bez pána páslo se v okolí po lesích, lukách a polích. V 5 hodin odpoledne dne 9. května 1945 přijely sem první ruské oddíly. Vítání nebralo konce. Nezdržovaly se však, postupovaly rychle na pomoc Praze. Potud přednosta stanice Ždírec Krucemburk pan Josef Bílek. Pokračování příště. Miloslav Bouška, kronikář Na snímku: Náměstí v Hlinsku dne 9. května 1945 v hodin. Prchajícím fašistům se vaří voda v chladiči auta a zastavují... A právě v tom okamžiku je předjíždí prvé auto se sovětskými vojáky. Nezdržují se, spěchají směrem na Ždírec, na pomoc Praze... Snímek je uložen v hlineckém muzeu. (Z obrazové publikace Květen 1945 ve Východočeském kraji k 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. (Více jak 300 fotografií). Nakladatelství Kruh v Hradci Králové

8 Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou V pondělí 29. ledna 2007 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků I. stupně. K soutěžení už tradičně zveme i žáky prvních tříd, aby si vyzkoušeli recitování před publikem. V této nulté kategorii soutěžilo 9 žáků. Zvítězily Aneta Jirková (1. A) a Sára Rýparová (1. B), druzí byli Miloš Havel a Jan Navrátil (oba 1. A) a na třetím místě skončila Kristýna Tlustá (1. B). První kategorie (2. a 3. třída) byla silně obsazena, zúčastnilo se 20 dětí. Zvítězila Blanka Nováková (2. B), na druhém místě byli žáci 3. A Adéla Culková a Rudolf Culek, 3. místo obsadil Zdeněk Michal (2. A). Ve druhé kategorii žáci 4. a 5. ročníku soutěžilo 11 žáků. První místo obsadil Daniel Michal, druhý byl David Dvořák a třetí skončil Daniel Hojný, všichni 5. A. Všichni jmenovaní postoupili do okrskového kola v Chotěboři. krásné 8. místo. Olympiády v anglickém jazyce se zúčastnila Veronika Jirková (9. A), která obsadila z 15 zúčastněných sedmé místo. Zápis dětí do první třídy proběhl 30. ledna. Předškoláci procházeli třídami, kde pro ně měly paní učitelky připravené různé úkoly. Děti si mohly též odpočinout na chodbě při lovení rybiček. Všude je doprovázely pohádkové postavičky žáci 3., 4. a 5. třídy, všude děti dostaly dárky, které připravili žáci na celém I. stupni, děti ve družině i školním klubu. Oblastního kola recitační soutěže Říkejme si básničku, které se konalo 20. února 2007 v Chotěboři, se zúčastnily kromě žáků vítězů I. stupně i žákyně ze sedmých tříd Monika Zlámalová, Ester Straková a Denisa Růžičková. Rovněž vítězky ze 4. kategorie Aneta Bartoňová (8. A) a Libuše Vašková (8. B), které jsem neuvedla v minulém čísle NN, jely soutěžit do Chotěboře. Chyběla Veronika Jirková (9. A), která se ve školním kole umístila na 2. místě. Soutěžení v Chotěboři dopadlo pro naši školu výborně. V I. kategorii zvítězil Rudolf Culek (3. A), ve II. kategorii byl první Daniel Michal (5. A) a ve III. kategorii vyhrála Monika Zlámalová (7. B). Ester Straková obsadila 3. místo. Blahopřejeme úspěšným recitátorům a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 29. března 2007 v Ledči nad Sázavou. Matematická soutěž Pythagoriada je opravdu těžká. Svědčí o tom počet získaných bodů. Ze 7. tříd řešilo úlohy 15 žáků, nejlepší byl Jiří Vápeník (7. B), který získal 5 bodů. Se čtyřmi body se na druhém místě umístili Josef Puchýř, Pavlína Drápalíková, Klára Jeřábková (7. A), Anna Voralová, Jakub Petráček a Monika Zlámalová (7. B). Stejné soutěže pro 6. ročník se zúčastnilo 18 žáků. Zvítězili Jiří Konfršt a Ondřej Doležal (6. A) se ziskem šesti bodů, na třetím místě s pěti body skončil Daniel Nepovím (6. A). Probíhala již některá okresní kola. Olympiády v dějepise se zúčastnil Jan Vápeník (9. B) a z 27 zúčastněných obsadil 8 Fotografiemi si připomeňme jednu akci, která se jmenovala Hele lidi. O co šlo? Je to projekt, jehož cílem je seznámit žáky s člověkem zdravotně postiženým, naučit se s ním komunikovat, nebát se nenadálé situace, uvědomit si, že každý z nás se může zdravotně postiženým stát. Ve středu 20. prosince 2006 nás navštívila hluchoslepá osmnáctiletá slečna Renáta se svou asistentkou. Přijely k nám z Tasova na Vysočině. Žáci ze 3. A a 5. A, kteří se tohoto programu zúčastnili, se rozdělili na dvě skupiny. Každá pracovala dvě hodiny. Nejdříve si děti se zavázanýma očima ohmatávaly různé předměty, snažily se je pojmenovat, poslouchaly nahrávky zvuků, které identifikovaly. Potom si šátky sundaly, učily se slepou Renátu provést po třídě, vyhnout se překážkám. Děti měly plno dotazů. A tak se dovídaly, jak slepí používají mobil, jak si nalévají čaj, jak je to s tříděním prádla do pračky a jiné věci, které jsou pro nás vidoucí samozřejmé. Zkusily si také přečíst ně-

9 Naše škola kolik slov psaných brailovým písmem. V druhé části pod vedením vidoucí asistentky děti modelovaly hlavy, Renáta jim práce opravovala a na závěr vybrala tu nejlepší. Naši žáci byli velmi ukáznění a pracovití, však je také návštěva pochválila. Byli jsme za tuto malou ukázku soužití lidí zdravých s lidmi se zdravotním postižením velmi vděční. Mnohokrát jsem psala o florbalu, tak tentokrát aspoň fotografii družstva mladších žáků. Pro vaši informaci zveřejňujeme přehled obsazení našich obou tělocvičen, té starší, velké i nového cvičebního sálu. Jedná se o obsazení od 6.30 h (v přehledu uvedeno není) do 15 h, kdy končí výuka v naší škole. Anna Horáková TĚLOCVIČNA Dny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek ÚKLID M ÚKLID V Tv 1. A Černá V ÚKLID M Tv 1. B Málková M ÚKLID V ÚKLID M ÚKLID V ÚKLID M ÚKLID V Tv 2. B Benešová V MŠ M Tv 3. A Horáková V MŠ M MŠ M MŠ M Tv 2. A Půžová V MŠ M Tv 9. A Hojná Tv 9. B Tv 4. A Voralová Tv 4. A Dočekalová Tv 2. B Benešová Tv 6. A Hojná Tv 6. B Tv 4. A Voralová Tv 4. A Dočekalová Tv 7. A Hojná Tv 7. B Tv 6. A Hojná Tv 6. B Tv 7. A Hojná Tv 9. A Hojná Tv 9. B Tv 1. A Černá M Tv 1. B Málková V 9 Tv 5. A Hojná Tv 5. A Půžová Tv 2. A Půžová Tv 5. A Hojná Tv 5. A Půžová Tv 3. A Horáková Tv 8. B AEROBIC 1. st MALÁ KOPANÁ Remeš Tv 8. A ŠD M Tv 8. A Tv 7. B ŠD ŠK FLORBAL p. řed. Novák Taneční kr. Tv 8. B FLORBAL dívky ŠD ODBÍJENÁ p. řed. Novák AEROBIC 2. st.

10 Naše škola Lyžařský kurz 2007 Jedlová, Orlické hory 7. A, 7. B + jedna žákyně 8. B, celkem 19 žáků Je překrásný den, my stojíme na autobusové zastávce a čekáme na náš autobus, který nás odveze na lyžařský výcvik v Orlických horách. Po příjezdu autobusu jsme naložili zavazadla, lyže a vyjeli vstříc zasněženým vrcholkům hor. Po dlouhé cestě jsme zastavili před chatou Kristýna, odkud jsme museli nosit svá zavazadla na chatu Lenka, vzdálenou asi padesát metrů, kde jsme byli ubytováni. Naobědvali jsme se na chatě Kristýně, odpoledne jsme dostali veškeré instrukce a vyrazili na sjezdovku. Nováčkům to zprvu vůbec nešlo, ale vše se jednou naučíme, ne? První den byl poněkud náročný, ale také jsme si užili spoustu zábavy. V pondělí jsme byli rozděleni do dvou družstev, podle výkonnosti. První družstvo lyžovalo na velké sjezdovce, druhé na malé. Podle toho, jak jsme se zlepšovali v lyžování, jsme byli přeřazováni do prvního družstva. Ve čtvrtek už všichni lyžovali na velké sjezdovce. Podnikali jsme také výlety na běžkách do Deštného v Orlických horách, ke kostelu sv. Matouše. Každý den měl jiné téma. Jeden den byl Den beze slov, to znamenalo, že jsme nesměli na ubytovnách mluvit. Mluvení bylo povoleno pouze mimo budovy. Další dny byly Den naruby (veškeré oblečení jsme nosili naruby, Den s pomalovaným obličejem, Den s účesem à la Rampušák a v pátek jsme si museli vymyslet něco sami. Celý týden jsme byli rozděleni do skupin, které musely plnit zadané úkoly. Každý den jsme hledali po ubytovně barevné papírky, z nich jsme ve čtvrtek složili příběh, který jsme v pátek ztvárnili v podobě scénky. Dalším úkolem bylo vymyslet půlhodinový program pro všechny. Plnili jsme také úkoly zadané v morseově abecedě. Tvořili jsme Rampušáka vládce Orlických hor, atd. Náš denní program byl: budíček v 7.00 snídaně v 8.00 dopolední zaměstnání oběd ve odpolední zaměstnání večeře v večerní program, hodnocení dne večerka v A jak to většinou bývá, na konci kurzu nás čekal test našich dovedností. Byly to závody na běžeckých lyžích a závody ve sjezdu. Zde jsou ti nejlepší: Sjezd: 1. místo Denisa Růžičková 1:08,78 Lukáš Vaščák 0:58,12 2. místo Kateřina Stará 1:10,06 Lukáš Pátek 1:03,79 3. místo Lenka Veselská 1:10,38 Martin Pelikán 1:14,72 Běh na lyžích: 1. Denisa Růžičková 4:23 Tomáš Knob 3:39 2. Klára Jeřábková 4:34 Lukáš Pátek 4:06 3. Pavla Vališová 4:50 Martin Pelikán 5:06 A ještě vyhodnocení celého týdne aktivita, pořádek, plnění úkolů: 1. Pavla Vališová, 2. Monika Zlámalová, 3. Kateřina Stará. Lyžařský kurz jsme zvládli bez úrazů. Domů jsme přijeli plni nových zážitků. Moc se nám tento týden líbil. Žáci 7. A, 7. B, Alžběta Křivská a paní učitelky Pavlína Málková a Lucie Mateřská škola Únor to je období maškar, dětských bálů a jim podobných taškařic. Masopust neodmyslitelně patří i do mateřských škol. Děti si za pomoci učitelek vyráběly masky podle svého přání a že se jim opravdu podařily, mohli posoudit všichni návštěvníci MŠ. Od se konal MASOPUSTNÍ TÝDEN. V pondělí jsme přišli všichni NA RUBY, v úterý NA ČER- VENO, ve středu V KLOBOUCÍCH, ve čtvrtek se konal MA- SOPUSTNÍ REJ a pátek jsme měli SOUTĚŽNÍ. nejrůznější soutěže s rodiči a dětmi. Myslím, že většina odcházela s dobrým pocitem zdařilé akce. Masopustní týden jsme měli ještě vylepšený Muzikantskou pohádkou divadélka Úsměv a pohádkou Prasečí princezny divadélka Z pytlíčku proběhl zápis do mateřské školy. O výsledku Vás budu informovat v příštím čísle. Jiřina Novotná Masopustní rej se konal společně s rodiči a nejmladšími dětmi ZŠ v tělocvičně. Nezůstalo jen u tance, ale proběhly 10

11 Černobílá kronika Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce ledna 2007 policisté Obvodního oddělení Policie České republiky v Chotěboři zadokumentovali celkem 28 případů trestných činů a 32 případů přestupků. Dne 12. ledna 2007 bylo neznámou osobou na linku tísňového volání oznámeno, že ve firmě Stora ve Ždírci nad Doubravou je umístěna bomba. Na základě tohoto oznámení byli evakuováni zaměstnanci firmy Stora Enso Timber a byla na několik hodin přerušena výroba. Celý areál firmy byl zkontrolován policisty, do akce byl nasazen psovod PČR, Správy Východočeského kraje Hradec Králové se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání výbušnin. Protože se ukázalo, že oznámení se nezakládalo na pravdě, policisté zahájili šetření pro trestný čin šíření poplašné zprávy. Pro trestný čin zanedbání povinné výživy je prošetřován muž z obce Sobíňov, který si neplní vyživovací povinnost na svoji dceru. Dlužná částka činí ,- Kč. Trestného činu krádeže se dopustil dosud neznámý pachatel, který odcizil celkem 40metrů pětižílového elektrokabelu uloženého volně v kontejneru na nářadí v nedokončené hale firmy LANA ve Ždírci nad Doubravou. Pachatel svým jednáním způsobil škodu ve výši ,- Kč. Policisté šetří případ vloupání do novostavby rodinného domu v obci Kohoutov. Neznámý pachatel rozbil skleněnou výplň dveří na terasu, vnikl do objektu a odcizil odtud plynový kotel, různé nářadí a jízdní kolo. Ze střechy domu demontoval měděné okapové žlaby. Celková škoda činí ,- Kč. K vloupání do dřevníku u rekreační chaty došlo v katastru obce Staré Ransko. Pachatel odcizil zahradní hadice, prodlužovací kabely a různé nářadí v celkové hodnotě 8.410,- Kč. Jako přestupek proti občanskému soužití je šetřen případ ze Ždírce nad Doubravou, kde byl poškozený v místě svého trvalého bydliště fyzicky napaden svým známým, který mu způsobil tržnou ránu na bradě. Stejného přestupku se dopustil muž, který po vykopnutí vchodových dveří neoprávněně vnikl do rodinného domu v obci Krucemburk a zde fyzicky napadl majitele domu. Policisté zadokumentovali tři dopravní nehody, kdy ve všech případech řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky. V průběhu měsíce ledna policisté prováděli kontroly motorových vozidel se zaměřením na jejich technický stav, dále byly prováděny kontroly osob a převážených nákladů a plněny další úkoly spojené s výkonem služby. pprap. Věra Mrtková, policejní inspektor Obvodního oddělení PČR Chotěboř Upozornění pro občany. Městský úřad Chotěboř upozorňuje občany na povinnost nahlásit na Krajské operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, telefonní číslo veškeré pálení ohňů, zejména po likvidaci odpadu ze stromů po větrné kalamitě. V informaci je třeba uvést místo pálení, kontaktní zodpovědnou osobu a její telefonní číslo. Monika Doležalová, odbor kanceláře tajemníka MÚ Chotěboř Sportovní okénko Valná hromada SK Dekora Valná hromada SK Dekora svolaná na sobotu 27. ledna 2007 byla zároveň i valnou hromadou volební. V průběhu minulého roku oznámil předseda VV Karel Starý, že vzhledem k svému zdravotnímu stavu požádá o ukončení své funkce. Žádný z členů stávajícího VV nebyl ochoten odpovědné postavení ve VV SK Dekora převzít, a proto byla VV ustavena volební komise ve složení: předseda Miloslav Blažek, členové Miroslav Švanda ml., Vojtěch Novosad a Pavel Vavroušek. Úkolem volební komise bylo získat pro funkci předsedy VV SK Dekora odpovědnou osobnost a ve spolupráci s ní připravit návrh volby VV na příští valné hromadě. Výsledek její činnosti dokazuje článek převzatý z týdeníku Cesta Vrchovinou ze dne Ve Ždírci vystřídal Starého Strouhal Sportovní klub Dekora Ždírec nad Doubravou, který tvoří fotbalisté, volejbalistky a oddíl SPV, má nové vedení. Ke střídání stráží došlo minulou sobotu na valné hromadě. Místo Karla Starého, který stál v čele TJ Tatran a později SK Dekora dlouhých 31 let, se předsedou sportovního klubu stal obchodní ředitel společnosti Dekora leasing Milan Strouhal. Pomyslnou štafetu a především kasu s 260 tisíci korun předal celý jedenáctičlenný výbor. Ten nový je sedmičlenný a tvoří ho předseda Strouhal, místopředseda Ing. Jindřich Kyncl, hospodářka Naděžda Lédlová, jednatel Zdeněk Pleva, Miroslav Švanda (fotbal), Vojtěch Novosad (volejbal) a Miroslava Ligmajerová (SPV). Letitý šéf ždíreckého sportu Karel Starý obdržel z rukou předsedy Okresního sdružení sportů Oldřicha Bíny nejvyšší vyznamenání plaketu za celoživotní zásluhy a rozvoj sportu a tělovýchovy a při závěrečné řeči se chlap jako hora rozbrečel jako malý kluk. Těžko jsem hledal slova, nechal jsem u ždíreckého sportu kus svého srdce. Ale musí přijít nová generace a s ní nové myšlení. Jsem rád, že odcházíme v době, kdy se klubu daří ekonomicky i sportovně a celý spor- 11 tovní areál je pěkným stánkem. Chtěl bych všem svým spolupracovníkům poděkovat za práci, kterou poctivě a nezištně vykonávali a novému vedení přeju, aby se jim dařilo. Starý nastoupil do funkce 4. února 1976 a za jeho éry se ve Ždírci postupně vybudovalo škvárové hřiště, parket, pořídil se autobus, vyrostly nové kabiny a díky firmě DAS krásná tribuna. Než jsem se stal předsedou, tak jsem dva roky trénoval fotbalové áčko a předtím dělal vedoucího hokejového oddílu. Připravoval jsem dvě spartakiády, ta třetí v roce devadesát byla zrušena. Nový předseda Strouhal při své úvodní řeči mluvil především o lepší propagaci sponzorů a vůbec celého sportovního klubu. Například na internetových stránkách. K doplnění je třeba uvést, že byla zvolena i revizní komise ve složení: Miloslav Blažek předseda, Zdeněk Mísař a Stanislav Hameder členové, která bude sledovat plnění usnesení Valné hromady a hospodárné využívání finančních prostředků. Zdeněk Marek

12 Sportovní okénko Z oddílu kopané... Další přípravné zápasy oddílu kopané: Dekora B Kožlí 1:1 (0:1) br. Bílek Na umělé trávě v Humpolci odehrálo B mužstvo vyrovnaný zápas s účastníkem I. A tř. Po prohraném poločasu se v závěru utkání podařilo vsítit branku, a tak dosáhnout nerozhodného výsledku. Dekora A AFK Chrudim 0:3 (0:1) S účastníkem divizní soutěže se na umělé trávě v Pardubicích Dekoře nedařilo. Rozdíl tříd se projevil. K dalšímu plánovanému utkání s mužstvem ŽĎASU Žďár n.s. nedošlo hráči Žďáru se k zápasu nedostavili. Dekora SB Světlá n.s. 0:5 (0:3) Po druhé obdržené brance opustila hráče Dekory chuť bojovat a výsledek se dostavil. Zdeněk Marek Mladší žáci se zúčastnili kvalitně obsazeného halového turnaje v Hlinsku v Č., kde obsadili čtvrté místo z osmi účastníků. Výsledky: SK Dekora FC Hlinsko 0:2 SK Dekora výběr okresu Chrudim 3:0 br.: Doležal O. 2x, Pátek P. SK Dekora Kameničky 1:2 br.: Dvořák D. SK Dekora FC Chotěboř 1:3 br.: Pátek P. SK Dekora Spartak Polička 0:5 Sk Dekora Spartak Polička 0:3 Nejlepším hráčem SK Dekora byl vyhlášen Pátek P. Starší žáci se zúčastnili halového turnaje v Hlinsku v Č., kde obsadili páté místo z osmi účastníků. Výsledky SK Dekora v tomto turnaji byly ovlivněny neúčastí žáků, kteří byli nemocní a na lyžařském výcviku. Výsledky: SK Dekora Rváčov 4:2 br.: Beran P., Pátek P., Malínský D., Krejza M. SK Dekora Miřetice 1:0 br.: Beran P. SK Dekora FC Chotěboř 2:0 br.: Krejza M. 2x SK Dekora Prosetín 0:1 SK Dekora Rváčov 0:3 SK Dekora SK Chrudim 0:1 SK Dekora Skuteč 1:1 br. Kratochvil V. Starší žáci se zúčastnili halového turnaje v Přibyslavi a po výborných výkonech přivezli pohár za druhé místo v tomto turnaji. Další pohár obdržel Cimpl L. za ocenění nejlepšího brankáře turnaje. Výsledky: SK Dekora Věžnice 6:1 br.: Malínský D. 3x, Kratochvil 2x, Beran P. SK Dekora Přibyslav B 1:1 br.: Rothanzl V. SK Dekora V. Losenice 2:1 br.: Krejza M. 2x SK Dekora Dlouhá Ves 3:0 br.: Krejza M., Malínský D., Rothanzl V. SK Dekora V. Losenice 3:0 br.: Malínský D. 2x, Krejza M. SK Dekora Přibyslav A 0:5 Pavel Pátek Z odboru SPV Letošní zima nám, co se sportovního vyžití týče, moc nepřeje. Proto jsme na přání našich cvičenek zabruslit si zorganizovaly výlet na zimní stadion do Chotěboře. Vyrazily jsme společně vlakem jednu lednovou středu. Dvouhodinové bruslení se líbilo nejen děvčatům, ale i jejich cvičitelkám. Tak zase někdy příště na ledě ahoj! Eva Urbanová Co možná nevíte Lovectví a myslivost Lovectví bylo nejstarší zaměstnání člověka k zajištění jeho obživy než poznal zemědělství. Již tehdy věděl, že lovecký úspěch mu zajistí dokonalá znalost života zvěře a způsob jeho lovu. V době, kdy již nebyl odkázán na lov jako jediný způsob zachování jeho života, se stalo lovectví zábavou a začal lovit jen některá zvířata, která nazval zvěří. O ně pak začal pečovat různými zákazy a příkazy, postupně vznikly tradice a vše, co dnes nazýváme myslivostí. O myslivosti můžeme mluvit nejdříve od 14. století, kdy dostala pevnější pravidla a začala se vědomě zabývat chovem zvěře. Dnes je myslivost souhrnem činností a znalostí o volně žijících savcích a ptácích prohlášených záko- 12

13 Sportovní okénko nem o myslivosti za zvěř. Především je to dobrá znalost zvěře a způsob jejich života obsažená v myslivecké zoologii a biologii. Zásadní rozdíl mezi lovectvím a myslivostí je v prvé řadě péče o zvěř, jež zahrnuje chovatelské zásady a ochranu zvěře. Zvěř se hospodářsky využívá lovem, a to buď odstřelem palnou zbraní, nebo odchytem. Nepostradatelným pomocníkem myslivce je lovecky upotřebitelný pes. Psi se k lovu používali i v době antické. Dnes jejich význam spočívá hlavně k hledání a dohledávání postřelené zvěře. Zvěř ulovená podle zákona o myslivosti a podle mysliveckých pravidel se nazývá úlovek, který poskytuje jednak zvěřinu (maso), nebo kůži, kožky nebo trofeje (lebka s parožím nebo rohy). Zvěř všeobecně dělíme na zvěř srstnatou savce a zvěř pernatou ptáky. Obě tyto kategorie dělíme na zvěř užitkovou a zvěř škodnou (dravou). Zvěř spárkatá má běhy (nohy) ukončeny spárky (kopýtky). Zvěř parohatá každý rok paroží shazuje a zvěř rohatá neshazuje. Zvěří červenou rozumíme veškerou zvěř parohatou a černou rozumíme divoká prasata. Střelená zvěř je zhaslá, zašlá na nemoc je uhynulá, neboli padlá. Myslivecká mluva patří k zásadním tradicím myslivosti. Již v roce 1370 se vyskytuje název myslivost a v roce 1464 myslivec jako osoba. Přes 1500 mysliveckých termínů zapsal a vysvětlil Josef Jungmann ( ) ve svém Slovníku česko německém a do současného fondu myslivecké mluvy přešlo přes 1100 mysliveckých výrazů. Znalost a správné používání myslivecké mluvy je dokladem odborné vyspělosti a je povinností každého myslivce. Nedodržování této tradice je trestáno při mysliveckém soudu. Příště si něco řekneme o tom, co je honitba a o kdysi hojně se vyskytujícím obyvateli našich polí a lesů o zajíci. Josef Ressl, MS Ždírec Stolní tenis v Údavech Jubilejní, již dvacátý ročník turnaje ve stolním tenisu jednotlivců se konal 27. ledna v sále hostince U lípy. Čtrnáct účastníků si v anketě vybralo, že se hrálo ve dvou skupinách a vítězové skupin se utkali o 1. a 2. místo, druzí ve skupinách o 3. a 4. místo atd. Zvítězil pan Bohumír Štěrba, druhý skončil Petr Turnhöfer, který byl hlavním organizátorem turnaje. Tentýž den se uskutečnil i 1. ročník turnaje ve čtyřhře, jehož zajímavostí bylo, že ze sedmi dvojic hrálo pět párů ve složení otec syn. Vyhráli Petr a Tomáš Turnhöferovi. V každém sportu jde hlavně o vítězství, ale zahrát si v příjemné atmosféře také není k zahození. K dobré pohodě přispěly i pěkné ceny, což by nešlo bez sponzorů hlavním byl MÚ ve Ždírci všem patří dík organizátorů a hráčů. A ovšem nechybělo ani tradičně znamenité údavské pohoštění. Těšíme se na 21. ročník! Otakar Formánek Kultura Tip na dobrou knihu... Aleš Česal: Toulky českým tajemnem. Praha, Nakladatelství XYZ 2006 Vydejte se spolu s autorem na cestu za nejzajímavějšími objevy české historie. Můžete přemýšlet o tajemstvích slavných, navštívit záhadná podzemí či nejtajnější místa a chrámy naší vlasti. Zjistíte, že v Čechách existuje množství záhad, tajemství a historických otazníků, které si nezadají s egyptskými pyramidami, lochneskou příšerou nebo létajícími koráby mimozemšťanů. Vybrala Zdena Lédlová Březen měsíc knihy a Internetu Projekt Březen měsíc Internetu letos vstoupí již do desátého ročníku. Motto jubilejního ročníku BMI zní: Internet výhoda pro znevýhodněné. Po celý březen každé pondělí dopoledne v době od 8.00 do hodin Internet zdarma pro maminky na mateřské dovolené, seniory, občany tělesně postižené a ty, jenž hledají zaměstnání. Pomůžeme, poradíme. Vyhlášení soutěže pro děti: O nejhezčí portrét malované kraslice! Děti namalují obrázek kraslice na plochu A4. Obrázky s namalovanými vajíčky budou vystaveny v městské knihovně a IC. Tři nejhezčí nemine malá odměna. Namalované obrázky kraslic prosím doneste do 23. března do Městské knihovny a IC. Podmínky soutěže: Malovaný obrázek kraslice, formát A 4. Na každém obrázku musí být Jméno, příjmení a označení třídy. Vítěze soutěže najdete na stránkách dubnových novin. Soutěžit se bude ve 2 kategoriích: 1. Děti I. třída V. třída 2. Děti VI. třída IX. třída Týden otevřených dveří Pro nové čtenáře registrace zdarma! BĚHEM CELÉHO MĚSÍCE AMNESTIE PRO ZAPOMNĚTLIVÉ ČTENÁŘE! 13

14 Kultura SETKÁNÍ S KVĚTOU FIALOVOU V pondělí 12. března 2007 od hodin v sále Městského kina ve Ždírci n.d. Vstupné: 100,- Kč, v předprodeji 80,- Kč Oblíbená česká herečka KVĚTA FIA LOVÁ bude mluvit s humorem sobě vlastním o svém životě, herecké kariéře, práci v televizi i před filmovou kamerou. Druhá část pořadu je věnována dotazům. Předprodej vstupenek je v Městské knihovně a IC. Tel.: Jste srdečně zváni!! (Městská knihovna a IC) Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: Čtvrtek: Neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: Středa, pátek: Neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: Sobota: HLINSKO KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA od hodin Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Jaroslav Samson Lenk + stálý host Petra Šanclová v pořadu BARVY DOMO- VA folkový večer Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel KD OSTROV Havlíčkův Brod od hodin MILOVAT K SMRTI Malý muzikál o velké Edith Piaf. Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor a další od hodin JEZINKY BEZINKY Premiérové představení ADIVA- DLA od hodin CHUDÁK MANŽEL V hlavní roli klasické komedie: Oldřich Navrátil. Svoz: Klub seniorů Ždírec n.d. pořádá dne 13. března 2007 od hodin Posezení s písničkou hudební skupiny Doubravka v novém domě s pečovatelskou službou. Srdečně zvou pořadatelé! 14 Sbor dobrovolných hasičů Ždírec n.d. pořádá tradiční Hasičský ples dne 3. března 2007 od 20 h v sokolovně Krucemburk k poslechu i tanci zahraje A. Bílek velmi bohatá tombola, občerstvení, připraveno taneční vystoupení předprodej v Papírnictví pí. Mühlfaitové cena 80,- Kč Srdečně zvou pořadatelé. Sobíňov 19:00, Údavy 19:10, Ždírec DIPP 19:20, N. Ransko 19:25, Ždírec nám. 19:30, Ždírec nám 19:40, V. Městec 19:50, S. Ransko 20:00 SUDOKU Rébusy vyjdou příští měsíc. Na aktuální téma Telefonní automat na Novém Ransku Z důvodu minimálního využití telefonních karet v telefonním automatu na Novém Ransku u motorestu firma Telefónica O2 naplánovala výměnu kombinovaného (mince a telefonní karty) automatu za mincový. Zároveň firma informovala, že pokud dojde k podobnému dlouhodobému poklesu využívání telefonních karet v Údavech, provede obdobnou výměnu i tam. Papírnictví Mühlfaitová Helena nabízí služby: oprava obuvi, čištění oděvů, čištění peří, šití péřových dek, peřin a polštářů, potahování knoflíků, výrobu razítek TRODAT, videopůjčovnu a sběr fotoprací včetně digitálních artiklů. Otevírací doba: PO PÁ SO

15 PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: ORIFLAME OTEVŘENÍ STUDIA Každou sobotu od 13 do 15 hodin dozvíte se, jak nejvhodněji pečovat o svou ple a jak si můžete zvýšit svůj příjem. Chcete si vydělávat díky kosmetice? Anebo se jen díky ní bavit? Tak přij te každou sobotu od 13 do 15 hodin do nového studia ORIFLAME, kde se dozvíte, jak si zvýšit svůj příjem, který se může stát hlavním. Rovněž jak o sebe pečovat a co nejlépe by vám sedělo. Zaujalo vás to? Tak na Vás čekáme na adrese: Hamerská Ždírec nad Doubravou Tel.: , Těší se na vás vaše kosmetická poradkyně Stáňa Švandová KOUPÍM byt (2+1 nebo 3+1) ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: PRODÁM dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby, částečně prosklené, zdobené, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 a 9000 Kč. Tel.: Řešíte problém bydlení? Ve Ždírci nad Doubravou vám nabízíme k pronájmu byty 2+1 po celkové modernizaci obytných prostor i sociálního zázemí, vybavené kuchyňskými linkami včetně vestavěných elektrospotřebičů. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle PRODÁM nová nepoužitá dřevěná okna, dvojité sklo, vyklápěcí, s těsněním a kováním, natřené, 178 x 118cm. Cena za 1 kus 1900,- Kč + DPH. Tel.: PRODÁM chatu se zahrádkou, o.v., 570 m 2, na pěkném tichém místě. Tel.: , Firma ANTICOR s.r.o., Vojnův Městec přijme pro pracoviště ve Starém Ransku nové zaměstnance: řidič ŘP sk. B kontrolor na montážní dílně jeřábník vazač svářeč CO2 svářeč nerez argon strojní zámečník zámečník kovář soustružník horizontář frézař vrátný Informace poskytneme na tel. číslech: ,

16 Citát Fotoozvěny... Cizí chyby máme na očích, svoje za zády. Arabské přísloví Městské KINO Ždírec n. D. BŘEZEN pátek v 9.40 hod. DOMA JE DOMA Pásmo českých pohádek pro děti. 72 min., přístupný, Kč středa v hod. DÉJÀVU Sci fi thriller USA. Titulky, 127 min., přístupný, Kč Orkán v lednu řádil i ve Stružinci, kde vyvrátil 100 letou hrušeň i s kořeny u č. 1 na zahradě. Každé jaro krásně kvetla! (foto Miloslav Bouška) pondělí v hod. SETKÁNÍ S KVĚTOU FIALOVOU Vstupné 100 Kč, předprodej 80 Kč. (Městská knihovna a IC, tel.: ) středa v hod. DOKONALÝ TRIK Historický film USA, který využívá téma kouzelnictví. Titulky, 131 min., přístupný, Kč středa v hod. PO HLAVĚ DO PRDELE Česká kriminální černá komedie. 89 min., přístupný od 15 let, Kč Krása našich bledulí (foto Jaroslav Hamsa) středa v hodin ERAGON Trochu pohádka, o něco více fantasy ve filmu USA. 104 min., přístupný, Kč Předprodej vstupenek je půl ho diny před začátkem představení ŠAT- NA 2 Kč/ks OBČERSTVENÍ ÚSCHOVNA KOL 4 Kč/ks Telefon kina Děkujeme Vám za návštěvu. Společenská kronika Narodili se: Filip Pátek, Ždírec n.d Natálie Pálková, Ždírec n.d Lucie Vavroušková, Ždírec n.d. Rodičům upřímně blahopřejeme a miminkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Dana Josková, Zdeněk Marek, Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Adresa redakce: MÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , Elektro nický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 850 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES a.s. Hlinsko.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Hnojice, včetně systému

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu s ustanovením 18 odst.1 shora uvedeného zákona zveřejňuje město Hlinsko jako

Více