VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2011 VIZE ORGANIZACE Vizí našeho sdružení je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživatelů našich služeb v přirozeném prostředí. Podporujeme naše uživatele již šestnáctým rokem.

2 POSLÁNÍM SDRUŽENÍ sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Posláním je pomoc a podpora rodin s dětmi v tíživých životních situacích, vzdělávání a získaní schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život v naší společnosti. POSLÁNÍM SDRUŽENÍ sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním je pomoc a podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v tíživých životních situacích, podpora udržení a posílení jejich schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život v naší společnosti. POSLÁNÍM SDRUŽENÍ terénní programy Posláním je pomoc vyhledávání a podpora osob ohrožených sociálním vyloučením v přirozeném prostředí a rozvoj jejich schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život v naší společnosti. HODNOTY ORGANIZACE Spolehlivost Zdrojem růstu jsou znalosti Důvěryhodnost Otevřený a přátelský přístup ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Podpora lidské důstojnosti Profesionální a individuální přístup Podpora sociálního začleňování Aktivita uživatelů Samostatnost Respekt

3 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK Projekt: Poradna Šternberk- ukončená služba Program pro rodiny s dětmi a seniory a osoby se zdravotním postižením 1) V rámci projektu můžeme zprostředkovat i poskytnout speciálně pedagogické, sociálně právní a psychologické poradenství pro děti, mládež i dospělé s postižením. Nabízíme služby také pro rodiny s dětmi s postižením nebo specifickými potřebami při jejich začleňování kolektivu zdravých kamarádů v rozsahu dle jejich potřeb. Služby byly poskytnuty rodinám s dětmi se zdravotním postižením. 2) V poradně nabízíme také základní poradenství a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí v rámci kuželkářské ligy a pobytů). Projekt: Být spolu Kuželkářská liga zdravotně postižených pokračovala již svým šestnáctým ročníkem. Účastnilo se jí pravidelně 24 kuželkářů a od roku 2009 přibyly 3 družstva kuželkářek, tak liga získala nejen jinou sportovní úroveň, ale především i společenskou a sociální. Liga probíhala deseti koly v průběhu roku až do finále v listopadu a byla ukončena nesoutěžním předvánočním kolem v prosinci. Zimní hry byly tradičně ve znamení her na sněhu lidí bez ohledu na věk. Oblíbené jsou závody lidských spřežení, kdy pánové vozí na saních dámy a soutěží, kdo je rychlejší. Své místo má i obyčejný sjezd svahu a stavění sněhuláků pro radost a pak v teple si zatancovat při country hudbě. Stolní tenis je také sport, který mohou i na špičkové úrovni hrát lidé se zdravotním postižením. Svými výkony nás mnohé předčí a je to nejen o překonávání hendikepu, ale především o chuti něco dokázat i v tomto sportu. Třetí ročník dobročinného koncertu ECCE HOMO Šternberk nám ukázal, že je prospěšné pořádat nesoutěžní setkání spojené s hudbou k poslechu, ale i k tanci, kterého se mohou účastnit nejen tanečně nadaní.

4 Dobročinného koncertu se účastní i lidé na vozíčku a s těžkým fyzickým a kombinovaným postižením. Budeme jej pořádat pro zájem o něj i v letošním roce. Ozdravné pobyty také neodmyslitelně patří do aktivit, které pořádáme v rámci tohoto projektu. Tradiční zlatokopecký pobyt ve Zlatých Horách, kde se zlatokopem Henrym rýžujeme zlato, objevujeme krásy přírody na stezkách kolem Nových mlýnů a historii zlatokopectví na Moravě i krásné výhledy z Biskupské Kupy, rozhledny nad Zlatými Horami, ze které je vidět do Polska, Čech (Krkonoše) i na Slovenské Vysoké Tatry.To je však podmíněné dobrým sportovním výkonem při výstupu na rozhlednu nebo se necháme vyvést nad Zlaté Hory místní lanovkou a vidíme je zase z jiné perspektivy. Vloni jsme navštívili zámek Jaroměřicích a klášter v Nové Říši. Procházkou po městě Třebíč,památka UNESCO, a městě Telč účastníci pobytu poznávali krásy měst, poté posilovali svoje zdraví v bazénu, procházkou po lese nebo ZOO v Jihlavě. Plavili jsme se výletní lodí po přehradě. Další ozdravný pobyt-tábor pro děti, které mají speciální potřeby, jsme pořádali opět V říjnu jsme ještě uspořádali procházku podzimní přírodou v ZOO sv. Kopeček.

5 Projekt: Centrum pro rodinu,děti a mládež Moravský Beroun a Šternberk PROGRAMY Předškolní program V tomto programu jsme se zaměřili na děti, které nenavštěvovaly mateřskou školku. Obsahem programu bylo seznámení dětí s povinnostmi, řádem a aktivitami, které je čekají v rámci školní docházky. Děti se učily základní návyky (hygiena, určitý řád a struktura hodin) a osvojovaly si dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí přechodu z dětských her na základní školu. Rodiče dětí se aktivně zapojovaly do činnosti minimálně jednou týdně. Program rozvoje osobnosti Tento program reaguje na aktuální potřeby dětí a je zaměřený především na děti do 12-ti let, kde je třeba pravidelně pracovat na základním rozvoji dítěte. U nejmenších jsme velice uvítali přítomnost některých rodičů. Do tohoto programu je také zahrnuta i příprava na školní povinnosti. Tyto aktivity probíhají i ve Šternberku- vždy za přítomnosti jednoho s rodičů. Příklady činnosti v rámci programu: o výtvarná činnost (omalovánky; kresba -vodové barvy, pastelky, ) o jemná motorika (korálky,vyšívání) o paměť (pexeso,skládanky, puzzle, kostky s písmeny) o logopedie (náprava vadně vyslovovaných hlásek, rozvoj slovní zásoby) o soutěže o volná herna (fotbálek, malování, stolní hry, stavebnice, aj.) o podpora při řešení domácích úloh a pomoc se školními povinnostmi (čtení, psaní, matematika,aj.) ve spolupráci s učiteli a rodiči

6 Program rozvoje dovedností Tento programu reaguje přímo na potřeby dětí i mládeže. Pomocí dotazníků a rozhovorů zjišťujeme aktuální zájmy a přizpůsobujme náplň práce. Z výsledků dotazování vybíráme činnosti, které je schopno Centrum zajistit a připravujeme časový plán. Program je zaměřen převážně na mládež od 12-ti let. V terénní formě jej poskytujeme ve Šternberku. Příklady činnosti v rámci programu: o hudební podprogram (zpěv, kytary- kde tatínkové učí i své syny, klávesy) o taneční podprogram (romské tance) o výtvarný podprogram (tvorba např. vánočních ozdob) o skupinové aktivity (soutěže, vystoupení: účast široké komunity) Program zvyšování počítačové gramotnosti V rámci programu prohlubujeme základní dovednosti v orientaci na internetu ( , vyhledávání) a základní dovednosti uživatele počítače (psaní-word, aj.). U nejmenších dětí pak využíváme možnost naučných her (pexeso, omalovánky) přímo na dětských internetových stránkách. Tuto službu využívají i rodiče při vyhledávání zaměstnání, aj. Příklady činnosti v rámci programu: o volný internet o s pravidelnou výukou jsme neuspěli Program kreativních činností V rámci tohoto programu nabízíme dětem možnost rozvíjet jejich umělecké aktivity a pohled na svět (a hodnoty) pomocí filmového klubu (místnost č. 1 a 2). Nabízíme filmy, které mohou inspirovat děti a mládež překonávat překážky a zdokonalovat sebe sama (sportovní filmy). V divadelním kroužku (místnost č. 2) dochází k rozvoji mluvené češtiny, paměti i schopnosti sebevyjádření. Součástí kroužku jsou také romské písničky. Příklady činnosti v rámci programu: o Divadelní aktivity (říkanky, krátké pohádky, písničky) o Filmový klub (sportovní, hudební a taneční filmy)

7 o Fotografické dovednosti (děti mají k dispozici digitální fotoaparát) Program sportovní V rámci sportovního programu máme k dispozici v letních měsících hřiště u ZŠ Opavská v zimních máme zapůjčenou tělocvičnu, 1x týdně. Nejoblíbenějšími aktivitami se staly ping pong, fotbálek a míčové hry. Děti se také účastnily fotbalového turnaje v Bruntále. Příklady činnosti v rámci programu: o míčové hry o skateboardy o ping pong (nácvik i turnaje za účasti rodičů) o box o žíněnky o stolní fotbálek (nácvik i turnaje za účasti rodičů) Program prevence sociálně patologických jevů V tomto programu si klademe za cíl zvyšovat informovanost našich uživatelů v rámci předem daných témat (drogy, násilí, aj.) a nutnosti pokračovat v systému vzdělávání i po základní škole. Pomáháme nejen chránit děti před nebezpečími (např. diskuze o šikaně), ale společně s mládeží vytipováváme vhodné střední školy a učiliště, kam by mohli po základní školen nastoupit (spolupráce s olomouckými učilišti, aj.). Při besedách i přednáškách klademe důraz na sebevyjádření účastníků a právo na svůj názor a jeho obhajobu. Příklady činnosti v rámci programu: o Přednášková činnost (témata: drogy, vztahy, domácí násilí, zdravá výživa, aj.) -děti se účastní společně s rodiči o Besedy, diskuze -i na téma fungování Centra

8 Terénní programy ( 69) Terénní programy Šternberska Počet uživatelů: 27 Příklady činnosti v rámci programu: podpora při řešení konfliktů nebo rizikových situací v rodinách zprostředkování kontaktu v rámci návazných služeb poskytovaní informací pro zlepšení orientace v sociální oblasti doprovod na úřady vyjednávání se soudy nácvik v rodinách (příprava svačinek, pečení,aj.), zvyšování kompetence rodičekontakt se školou, apod. jsme zvláštním příjemcem dávek

9 SEZNAM JEDNOTLIVÝCH AKCÍ : Projekt Být spolu Měsíc leden únor název akce 18.1.První kolo turnaje Kuželky pro všechny 4.2..Radovánky na sněhu - sportovní a společenské setkání 14.2.kolo turnaje Kuželky pro všechny turnaj ve stolním tenisu osob se zdravotním postižením březen duben květen Třetí kolo turnaje Kuželky pro všechny Čtvrté kolo turnaje Kuželky pro všechny 19.4, - dobročinný koncert TV NOVA ročník Dobročinného koncertu pro zdrav. postižené a přátele pálení čarodějnic v Rouském společenské setkání Páté kolo turnaje Kuželky pro všechny vycházka o naučných stezkách Šternberska Integrovaný ozdravný pobyt ve Zlatých Horách výlet na Biskupskou kupu, výlet na Rejvíz výlet na Nové Mlýny, country večer dopoledne při stolních hrách a fotbálku, odjezd domů červen 3.6. slavnostní promítání fílmu Romské dějiny šesté kolo turnaje Kuželky pro všechny červenec 9.7. vícedenní ozdravný pobyt pro děti i dospělé se ZP na Vysočině 3.7. Prohlídka města Telče a zámku 4.7. návštěva kláštera v Nové Říši 5.7. návštěva ZOO Jihlava 6.7. návštěva Staré Říše 7.7. návštěva přehrady Slavonice s projížďkou na parníku, 8.7. soutěž v hledání hub a darů lesa 9.7. ukončení pobytu a odjezd domů srpen září říjen Ozdravný pobyt v Radíkově, 12.9.Deváté kolo turnaje Kuželky pro všechny podzimní jarmark v Rouském společenská akce Máme rádi zvířata výlet do ZOO na Kopečku u Olomouce Desáté kolo turnaje Kuželky pro všechny

10 listopad finále kuželkářské ligy setkání poskytovatelů soc. služeb v Domě času ve Šternberku Prosinec předvánoční setkání kuželkářů SEZNAM JEDNOTLIVÝCH AKCÍ: Projekt Centrum nad rámec pravidelné činnosti datum činnost Program / účast Divadlo v Mor. Berouně Savi godi avka dživel/ Turnaj Bruntál Savi godi avka dživel/ Taneční soutěž Rozvoj dovedností/ Vystoupení nad Den matek- kino Mor. Beroun Rozvoj dovedností/ Promítání filmu (ve kterém účinkují naše děti) Kreativní činnosti/ Taneční soutěž Rozvoj dovedností/28 Turnaj ve fotbale Bruntál Sportovní program/ Tábor v Radíkově Společně odpovědni/ 10 Výlet do Aquaparku Výlet do ZOO Výlet na koních Policejní den Taneční soutěž Rozvoj dovedností/ Taneční soutěž Rozvoj dovedností/ Halloweenské odpoledne Rozvoj dovedností/ Romská zábava Spolufinancování akce Kino v Mor. Berouně Savi godi avka dživel/ Mikulášská besídka Vánoční tvořivost- Kino Mor. Beroun Rozvoj dovedností-výtvarný kroužek Taneční soutěž Rozvoj dovedností/ Besídka a soutěže x

11 Komentář: Projekt Poradna Šternberk V rámci Poradny Šternberk nabízíme pomoc rodinám s dětmi v terénu i ambulantně ve složitých životních situacích a podporujeme naše uživatele ke zvyšování kompetencí v jejich řešení. Nejčastějšími problémovými okruhy jsou jednání s úřady, žádosti o splátkové kalendáře a žádosti o sociální dávky.) Nabízíme a také provádíme poradenství rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo specifickými poruchami, které spočívá v přímé práci s dětmi v domácím prostředí,kdy rozvíjíme všechny stránky jejich osobnosti tak, aby mohly chodit i přes svůj hendikep do základních škol spolu se svými kamarády. V případě závažnějšího zdravotního postižení podporujeme jejich vzdělání na školách speciálních, se kterými spolupracujeme a pomáháme dětem formou doučování v rodinách. Rodičům poskytujeme podporu při řešení složitých životních situací, do kterých se ne vždy vlastní vinou mohou dostat. Registrace služby s tímto názvem byla ukončena. Komentář: Projekt Být spolu Hlavním cílem projektu je setkávání a soužití osob s postižením s osobami bez postižení, výchova k vzájemné toleranci a porozumění. Součástí sportovních a společenských akcí a integrovaných pobytů jsou také odborné semináře zaměřené na propagaci zdravotní prevenci a eliminaci rizikových faktorů poškozujících zdraví. Velmi často se pořádají aktivity podobného druhu odděleně buď pro osoby s postižením nebo pro osoby tzv. zdravé. Akcí se zúčastnili studenti SŠ a VŠ ve funkci aktivizačních pracovníků. Je pro nás velmi důležité, že s námi spolupracuje mladá generace, která může mnohé změnit v procesu integrace lidí s postižením do společnosti. Některé akce - např. několikadenní pobyt nebo tábor pro děti, by se bez jejich pomoci nemohly uskutečnit. Proběhlo devět kol kuželkářské ligy Celkem se akcí zúčastnilo velké množství osob se zdravotním postižením i bez postižení. Realizace projektu je velmi pozitivně přijímána nejen osobami se zdravotním postižením, ale i všemi ostatními, kterých se integrace těchto osob bezprostředně dotýká (rodiče, vychovatelé, učitelé, ostatní děti, přátelé,..).

12 Komentář: Projekt Centrum pro rodinu, děti a mládež V roce 2011 se nám podařilo výrazně rozšířit naše služby a umožnit tak dětem a mládeži nejen prostor pro volný čas, ale prostřednictvím subprojektů a výraznou spoluprací se školou zvyšovat motivaci ke vzdělávání. Akce Tržnice má úspěch nejen u dětí, ale i u učitelů. Nabídli jsme našim uživatelům pestré programy, které korespondují s jejich potřebami a jsou v souladu s možnostmi organizace. Podle ohlasů (dotazníky, rozhovory) jsou uživatelé se službami spokojeni. V roce 2012 je naší prioritou zaměřit se na podporu inkluzívního vzdělávání a podporu žáků na základních školách a celkovou stabilizaci rodin. V lokalitě Šternberk bychom chtěli rozšířit služby o např. zájmové kroužky. Centrum v obou lokalitách pravidelně navštěvuje 85 dětí a 20 dospělých. Další subprojekty v rámci činnosti Centra: Savi godi, avka dživel (podpořen KUOL) Projekt Tržnice má princip v hodnocení dětí na základě jejich docházení na doučování ve škole, školní přípravou v Centru, dobrým chování apod. Pokud ovšem dochází k porušování pravidel klubu nebo řádu ve škole jsou naopak body odečítány. Paní učitelky nám pak v žákovských knížkách posílají tabulky bodů za ten daný týden a ty jsou pak dětem přičteny. Na nástěnce mají k dispozici ceník (jaké věci si za body mohou koupit- převážně školní potřeby). Subprojekt tak jednoznačně pomáhá ke zvyšování motivace ke vzdělávání a děti se opravdu snaží a většina si i střádá body na výlety. Součástí projektu je i přednášková činnost na téma Peníze a my. -Účast: 5-10 Hip Hop liga - Podpořena Stress-jeans shop (sleva na ceny) Taneční soutěž v HIP HOPu vznikla ze zájmu dětí a mládeže o tento typ hudby a tance. Soutěž probíhá v tělocvičně v Moravském Berouně za hojné účasti dětí a mládeže z Mor. Berouna, Lipníku, Olomouce a Jeseníku. Soutěží se v několika věkových kategoriích vždy rozdělené na sóla,dua a break dance. Tanečníci mají jednu minutu na svou choreografii, tříčlenná porota hodnotí maximálně deseti body.

13 Projekt umožňuje nejen rozvíjet taneční dovednosti dětí a mládeže, ale prostřednictvím konkurenčního prostředí vytvořit zájem o další zdokonalování jejich schopností, načerpat nové zkušenosti a soutěž také zprostředkovává kontakt se společenským prostředím nejen pro děti a mládež ze sociálně slabšího prostředí (kterým je Centrum určeno), ale i pro všechny, kdo se zajímají o tanec. -Účast: Společně odpovědni (podpořen KUOL) Již od raného věku dětí ze sociálně vyloučených lokalit se setkáváme s vysokou mírou ohrožení sociálně patologickými jevy. Od prostého záškoláctví po drobné krádeže. Je třeba zapojit všechny činitele v životě dětí, aby nejen uměly včas zpozorovat tyto jevy ve svém okolí (např. drogová závislost kamarádů), ale i účinně chránit sami sebe (šikana, apod.). Systémem přednáškové činnosti a tábora přiblížíme dětem nejen práci Policie ČR i jako preventivního orgánu, ale podpoříme vznik prostředí důvěry. Zapojíme do procesu i učitele a rodiče zúčastněných dětí a tím podpoříme vzájemný dialog založený na důvěře a společnými silami stabilizujeme prostředí dětí, aby nedocházelo k rizikovému způsobu chování. -Účast: Dějiny Romů očima dětí- film - promítání Prostřednictvím tohoto projektu jsme podpořili zájem (i povědomí) o romských dějinách dětí i jejich rodičů. Prací na filmu jsme posilovali jejich smysl pro kulturní dědictví a práci svých předků. Na filmu spolupracoval rozmanitý kolektiv (děti od 5 do 16-ti let, rodiče dětí). V rámci roku 2010 vznikl materiál, který bude dále zpracován a případně dotáčen do podoby kapitoly a romském umu (od uměleckých činností až např. ke kovářství, apod.) Celkově děti, rodiče i realizační tým hodnotí projekt jako povedený. V rámci zkvalitňování socio kulturních vztahů a rozšiřování povědomí i romské kultuře a dějinách jsme byli úspěšní. V projektu budeme pokračovat k jeho zdárnému dokončení. -Účast: 40

14 VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Příjmy : Dotace projektů : MPSV ČR ,00 Ministerstvo zdravotnictví ČR ,00 MŠMT ,00 Město Šternberk ,00 KUOL ,00 Moravský Beroun 7.000,00 ostatní příjmy Tržby z prodeje služeb ,00 Dar finanční ,00 úrok 140,84 Příjmy z reklamy ,00 Tržby z vlastní činnosti ,00 Příjmy nedaňové, vratky 507,00 Přijaté příspěvky ( účastnické,..) ,00 Celkem ,84

15 Výdaje : Materiál ,00 Služby celkem ,00 Opravy a udržování 0,00 Cestovné ,00 Ostatní služby ,00 OON celkem ,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Ostatní sociální poj ,00 Daně a poplatky celkem ,00 Daň silniční 1.000,00 Ostatní daně a poplatky ,00 Ostatní náklady celkem 1.000,00 Pokuty a penále 1.000,00 Celkem NÁKLADY ,00 Zisk ( ztráta) ,16 Rentabilita ( zisk/ náklady) %

16 GRANTY, FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A MATERIÁLNÍ POMOC NÁM POSKYTLI : Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Olomouckého kraje Město Šternberk Město Moravský Beroun Vodohospodářská společnost Olomouc Strojírna P.Ž. Šternberk František Polášek, Stanislav Žák EKO-UNIMED s.r.o. INVEST CZ a.s. REMIT s.r.o. PRONAR Zdeněk Kubín Invensys Appliance Controls s.r.o. Stress jeans shop PaedDr. Eva Kráčmarová Pivovar ZUBR Přerov Pivovar Litovel Osobní finanční dar na tábor pro romské děti a mládež poskytl: Ing. Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu ČR

17 Členové sdružení se zúčastnili několika desítek seminářů, školení a akcí zaměřených na práci občanských sdružení a spolupráci nestátních neziskových organizací v ČR. Jsme členy České rady humanitárních organizací. O činnost a programy občanského sdružení se zajímá stále více osob i organizací. Jsme zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb Šternberska a v tisku byly uveřejněny články o činnosti OS. Děkujeme všem, kteří naši činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a rodin s dětmi podpořili. Jsme rádi, že naše práce pro veřejnost doznává čím dál tím většího ohlasu a je pravidelně podporována zástupci krajského úřadu Olomouckého kraje. Zástupce sdružení: PaedDr. Eva Kráčmarová, statutární zástupce Vedoucí Centra pro rodiče, děti a mládež: Mgr. Pavlína Kráčmarová OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK Sídlo : Masarykova 12, Šternberk, tel.: kancelář: Dvorská 13, Šternberk, tel.: kancelář: Opavská 89,79305 Moravský Beroun, tel.: IČ : , DIČ : CZ bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. pobočka Šternberk, č.ú.: /0800

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2012 Vizí našeho sdružení je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživatelů našich služeb v přirozeném prostředí. Podporujeme

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI Rada vlády pro záležitosti romské menšiny ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 CENTRUM PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Občanské sdružení Ecce Homo Sídlo: Masarykova 12, 785 01

Více

závěrečná zpráva o činnosti

závěrečná zpráva o činnosti závěrečná zpráva o činnosti Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk 785 01 Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz www.havlicak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 V Praze dne: 17. 9.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více