závěrečná zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěrečná zpráva o činnosti"

Transkript

1 závěrečná zpráva o činnosti

2 Název organizace: Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk Sídlo: Masarykova 12, Šternberk Statutární orgán: PaedDr. Eva Kráčmarová Vize organizace: Vizí našeho sdružení je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživatelů našich služeb v jejich přirozeném prostředí. Hodnoty organizace: Spolehlivost Zdrojem růstu jsou znalosti Důvěryhodnost Otevřený a přátelský přístup ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CENTRU Název: Centrum pro rodinu, děti a mládež Adresa: Masarykova 371, Moravský Beroun a Dvorská 13, Šternberk Vedoucí Centra: Mgr. Pavlína Kráčmarová Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

3 Personální zajištění projektu: Sociální pracovníci: 1x Mgr. + pedagogické minimum, 2x Mgr., 1x PaedDr., 2x Bc. Pracovníci v soc. službách: 5x SŠ + kurzy, 3x ZŠ + kurz Asistent pedagoga: 1x ZŠ+ kurz Ostatní pracovníci: 1x SŠ Registrace služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: identifikátor Organizace má pověření sociálně právní ochrany dětí Kde nás najdete Šternberk: :Moravský Beroun

4 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Předškolní program V tomto programu se zaměřujeme na děti, které nenavštěvují mateřskou školku. Obsahem programu je seznámení dětí s povinnostmi, řádem a aktivitami, které je čekají v rámci školní docházky. Děti se učí základní návyky (hygiena, určitý řád a struktura hodin) a osvojují si dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí přechodu z dětských her na základní školu. Programu se aktivně účastní i rodiče. Příklady činností: budování hodnotového systému - nácvik a upevňování hygienických návyků, řádu - motorická cvičení s dětmi, orientování se v čase a prostoru - trénink rozvoje řeči - logopedie - budování dovedností pro vstup do MŠ nebo ZŠ Moravský Beroun: ambulantní i terénní forma -program pravidelně navštěvovalo 5 dětí, které měly pečlivý individuální plán (další tři chodily nepravidelně), v terénu 1 dítě Šternberk: terénní forma - 16 dětí s individuálním plánem Subprojekt: Lepší začátky pro všechny Program rozvoje osobnosti pro děti a rodiče Program je realizován v Moravském Berouně převážně ambulantně ve Šternberku terénně. V souhrnu se aktivity soustředí na celkové nácviky a upevňování schopností a dovedností dětí i rodičů, zlepšování školní úspěšnosti dětí v přímé spolupráci s rodiči a školami (terénní forma v přirozeném prostředí), celkově také zlepšujeme např. rodinné vztahy. Příklady činnosti - cílená podpora rodičů při péči o děti a rodinu např. vedení domácnosti - motivační rozhovory pro rozvoj vztahů v rodině i komunitě - práce s rodinou na školní přípravě dětí, sledování výsledků dětí ve škole, podpora dobré spolupráce rodiny se školou - nácvik i upevňování základních schopností a dovedností - pracovně výchovné činnosti pro děti i rodiče Program prevence rizikového chování V tomto programu si klademe za cíl zvyšovat informovanost našich uživatelů v rámci předem daných témat (drogy, násilí, aj.) a nutnosti pokračovat v systému vzdělávání i po základní škole. Pomáháme nejen chránit děti před nebezpečími (např. diskuze o šikaně). Při besedách i přednáškách klademe důraz na sebevyjádření účastníků a právo na svůj názor a jeho obhajobu. Probíhá zde nácvik řečnických schopností a argumentace.

5 Program environmentální výchovy Program se zaměřuje na využívání naučných stezek v našich lokalitách a potřebu dětí uvědomovat si přírodní bohatství okolo nás. Součástí programu je nejen přednášková činnost, ale i hry v přírodě a interaktivní forma výchovy. Na programu se aktivně podílejí rodiče, kteří připravují náplň programu společně s pracovníky. Výhodou je také, že můžeme používat interaktivní tabuli v ZŠ Mor. Beroun. Subprojekt: Environmentální výchova aktivně. Program podpory zvyšování sociálních dovedností rodičů Program např. obsahuje pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob a pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Příklady činností: - jednání s institucemi zlepšení orientace ve veřejném prostoru podpora při zajišťování běžných záležitostí (např. lékaři, pomoc s dokumenty týkajících se rodiny, aj.) spolupráce s OSPOD a školami podpora stabilizace rodinného rozpočtu, podpora zlepšení rodinných vztahů (včetně účasti na projektech zvyšující zaměstnanost) Podpora rodičům - Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů Poradenství při výchově Pomoc při péči o zdravotně postižené dítě Vyhodnocení situace v rodině Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy IPOD (individuální plán ochrany dítěte) - Spolupráce s OSPOD (+případové konference) Propojení se soc. službou Monitoring funkcí rodiny

6 Program zvyšování motivace a zlepšování úspěšnosti na ZŠ -Tržnice Program zvyšování motivace na ZŠ je realizován na dvou školách: ZŠ Moravský Beroun, ZŠ Šternberk (Olomoucká ulice). Děti sbírají body za plnění školních povinností a poté si tyto body mohou proměnit v Centru na školní potřeby a v případě, že si body šetří např. výlet nebo kino. Aktivita byla nabídnuta i dalším školám. -Individuální doučování Individuální doučování probíhá v Centru denně ve spolupráci se školami i rodiči. Děti se aktivně účastní a mají vyhrazenou klidovou místnost. Vzdělávací aktivity pro rodiče Krátkodobé kurzy pořádá Centrum např. v oblasti zdraví či počítačové gramotnosti. Sdružení Ecce Homo Šternberk je akreditovanou vzdělávací společností. V rámci projektu Příležitost pro nezaměstnané jsme realizovali kurz Pracovník v sociálních službách a z tohoto projektu jsme zaměstnaly dvě maminky na podporovaná místa a další dvě účastnice na Společensky účelné pracovní místo. Program finanční gramotnosti a dluhového poradenství Program reaguje na všeobecnou potřebu děti i rodiče vzdělávat a podporovat je v často nelehké situaci dluhové pasti. Součástí programu byly přednášky v Centru i ve škole, spolupráce s Policií ČR a poradenství pro osoby v dluhové tísni se zaměřením na mládež a mladé dospělé. Subprojekt: Inovace programu dluhového poradenství jako nástroj prevence majetkové kriminality

7 Kroužky a soutěže Realizace kroužků je přímo navázána na dotazníkové průzkumy u našich dětí, možnostech rodičů a Centra. Kroužky vedou převážně maminky. Jedná se o kroužky: taneční /romské i moderní/, hudební /kytary, klávesy/, pěvecký, divadelní, počítačový /i s výukou/ a výtvarný. Soutěže se v Centru střídají sportovní a vědomostní (např. z oblasti prvouky). Komunitní akce Všechny naše besídky, tematická odpoledne (Halloween, Mikuláš), jsou přístupné veřejnosti a jsou hojně navštěvovány dětmi i rodiči. Taneční soutěže Taneční soutěž v HIP HOPu vznikla ze zájmu dětí a mládeže o tento typ hudby a tance. Soutěž probíhá v tělocvičně v Moravském Berouně za hojné účasti dětí a mládeže z Mor. Berouna, Lipníku, Olomouce a Šternberka. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích vždy rozdělených na sóla a break dance. Tanečníci měli jednu minutu na svou choreografii, tříčlenná porota hodnotí maximálně deseti body. Projekt umožnil nejen rozvíjet taneční dovednosti dětí a mládeže, ale prostřednictvím konkurenčního prostředí vytvořit zájem o další zdokonalování jejich schopností a načerpání nových zkušenosti. Průměrně dojíždělo 23 tanečníků. Subprojekt: Hip hop liga Spolupráce s městem Šternberk Na projektu naši pracovníci spolupracovali ve volném čase a účastnili se dvou velkých akcí: Otevírání nového hřiště a Dne soužití, kde pomáhali zvláště s organizací akce. Naše děti taktéž Dnu soužití účinkovaly. V rámci projektu proběhlo i dotazníkové šetření o potřebách mládeže. Projekt: Pohyb neublíží tobě ani jiným II. Výlety Výlety i v roce 2013 byly přímo navázány na program Tržnice. Nejpopulárnější bylo kino (3x), dále jsme byly v Romském muzeu, na Romském dni v Olomouci, v cirkuse, na naučných stezkách i jen tak v přírodě. Populární u našich sportovců je účast na fotbalových turnajích. Ozdravný pobyt v přírodě Jako již po několikáté jsme realizovali pobytovou akci v Radíkově. Na děti čekal rozmanitý program a tak jsme společně navštívili ZOO, jezdili na koních, vzdělávali se v oblasti přírody a prevence (s kolegy od Policie).

8

9 Počet uživatelů 31 dospělých (2 muži, 29 žen) Muži Ženy 90 dětí (46 dívek, 44 chlapců) Dívky Chlapci Celkem 31 rodin

10 Počet úkonů (kontaktů i intervencí) Předškolní program Program rozvoje osobnosti pro děti a rodiče Program prevence rizikového chování Program environmentální výchovy Program podpory zvyšování sociálních dovedností rodičů Celkový počet intervencí a kontaktů Předškolní program Program rozvoje osobnosti pro děti a rodiče Program prevence rizikového chování Program environmentální výchovy Program podpory zvyšování sociálních dovedností rodičů Počet jednotlivých navštívení aktivity Kroužky Taneční soutěž (počet soutěžících) Projekt ve spolupráci s městem -mládež Celkový počet navštívení Kroužky Hry a soutěže Angličtina Hudební Pěvecký Taneční Divadelní Výtvarný Počítačový Sportovní

11 Počet jednotlivých navštívení aktivity Kurzy rodiče (i s dlouhodobým kurzem) Individuální doučování Tržnice Projekt Inovace (mládež) Celkový počet navštívení Program Tržnice 66 účastníků (30 dívek, 36 chlapců) Dívek Chlapců Moravský Beroun: 29 Šternberk: 31 Moravský Beroun Šternberk

12 V roce 2013 se nám podařilo výrazně rozšířit naše služby i další aktivity. Za tímto rozvojem stojí účast na projektech podporující zaměstnanosti a subdodávka sociálních služeb Poradny pro občanství/občanská a lidská právaii. K zpřehlednění aktivit výrazně přispělo i nové vykazování dat přes databázi Arum, která našim pracovníkům a donátorům umožňuje pečlivě sledovat činnost Centra. Všechny aktivity jsou každý půl rok hodnoceny jejich účastníky i pracovníky a tímto můžeme reagovat na nově vzniklé potřeby. Naši pracovníci úspěšně absolvovali i kurzy a stáže nad rámec povinného vzdělávání a tak mohou poskytovat čím dál kvalitnější služby. Společně s dalšími kolegy z městských úřadů, škol a NNO jsme zapojeni do plánování cílů a opatření na pracovních skupinách, které realizuje Agentura pro sociální začleňování a plánujeme i na úrovni kraje. Pro rok 2014 chystáme rozšíření našich aktivit v rámci Montessori pedagogiky, které je dle našeho uvážení jedním z nástrojů účinné práce s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku. Pro mládež chystáme projekt Komunitní environmentální práce, kde se uplatní potřeba opravy naučných stezek ve správě sdružení a nutnost dalšího rozvoje dovedností u mládeže, která se z různých příčin nechce vrátit do systému vzdělávání. Středoškolské vzdělání sdružení nově bude podporovat stipendiem, pilotně u dvou žáků. Projekt Centra podporují: Ministerstvo práce a sociálních věcí Rada vlády pro záležitosti romské menšiny Evropský sociální fond (viz. níže) Olomoucký kraj (subprojekt Inovace ) Město Šternberk Město Moravský Beroun (subprojekty Hiphop liga a Environmentální výchova aktivně) Výbor dobré vůle (subprojekt Lepší začátky pro všechny) a další donátoři z řad firem a fyzických osob. DĚKUJEME i Projekt Příležitost pro nezaměstnané r.č. CZ.1.04/3.3.05/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR; Společensky účelná pracovní místa jsou podpořeny z Aktivní politiky zaměstnanosti a ESF ii Projekt Zajištění integrace příslušníků romských komunit v Olomouckém kraji II - Poskytování terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a protidluhové poradenství v ORP Šternberk, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ECCE HOMO ŠTERNBERK ZA ROK 2012 Vizí našeho sdružení je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj uživatelů našich služeb v přirozeném prostředí. Podporujeme

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Výroční zpráva 2012 Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu, Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín www.prosapia.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Obsah...1 Vznik, působnost, struktura, poslání...2-4 Přehled aktivit Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu...5-12 Ekonomické informace...13 Plány do budoucna...14 1 VZNIK, STRUKTURA,

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více