Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace"

Transkript

1 Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, , IČ: registrované Ministerstvem vnitra ČR dne Naším záměrem je vytvoření internetového portálu, který by umožnil dotčeným osobám se efektivně, rychle a veřejně bránit proti zveřejněným informacím. Rádi bychom poskytli prostor pro fyzické osoby k vyjádření se k informacím zveřejňovaných kdekoliv na internetu s možností svůj postoj k dané věci doložit příslušnou dokumentací. 1. Definice pojmů 1.1. OSHK je občanské sdružení Hroší kůže HK je informační systém Hroší kůže realizovaný ve formě internetového portálu na adrese Podmínky jsou tyto podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů HK Aktivní Registrace je registrace fyzické osoby do HK s vlastním uživatelským účtem, umožňujícím využívat veškerých služeb HK Pasivní Registrace je registrace fyzické osoby do HK s vlastním uživatelským účtem, umožňujícím pouze účast v diskusním fóru Ověřený Přispěvatel je fyzická osoba starší 15 let, u které proběhla Aktivní Registrace Neověřený Přispěvatel je fyzická osoba starší 15 let, u které proběhla Pasivní Registrace Návštěvník je kterákoliv fyzická osoba, navštěvující a užívající ke čtení HK Uživatelský účet je jakýkoliv účet, vytvořený Aktivní nebo Pasivní Registrací Uživatel je Ověřený přispěvatel, Neověřený přispěvatel a Návštěvník Přispěvatel je Ověřený přispěvatel a Neověřený přispěvatel Správcem HK je OSHK provozující HK. Správce HK je možné kontaktovat na adrese 2. HK a ochrana práv a oprávněných zájmů 2.1. Provozovatel HK je OSHK, které je právnickou osobou provozující HK, tj. internetový portál, na kterém jsou zveřejněny odkazy na články zveřejněné v síti internet, vlastní články Ověřených Přispěvatelů a umožňující diskusi v diskusním fóru Přispěvatelům.

2 2.2. OSHK má registrovanou ochrannou známku Hroší kůže.cz pod číslem spisu: ze dne u Úřadu průmyslového vlastnictví. Ochrannou známku OSHK nejsou třetí osoby oprávněny užívat bez souhlasu vlastníka ochranné známky Portál a jeho interaktivní databáze, stejně jako grafická podoba internetových stránek HK a jejich struktura, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá práva OSHK. Jakékoliv užití shora uvedených, jakož i dalších autorských děl OSHK, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti, je možné pouze s výslovným souhlasem OSHK. Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu autora je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Autor má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do jeho autorských práv, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody Uživatelům je v souvislosti s používáním HK zakázáno užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce systému, nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu HK. Uživatelé nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému Obsah internetových stránek HK popř. databází systému, podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování, včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu HK, je zakázané Přispěvatel je povinen chránit svůj uživatelský účet a přístupová hesla proti zneužití. Správce HK nenese odpovědnost za zneužití uživatelských účtů a přístupových hesel jinou osobou Zakazuje se jakékoliv užití jiného Uživatelského účtu. 3. Pasivní Registrace 3.1. Podmínkou účasti v diskusních fórech a využití dalších služeb v HK je bezplatná Pasivní Registrace Neověřeného Přispěvatele s následným založením Uživatelského účtu. Přispěvatel je oprávněn mít založený pouze jeden Uživatelský účet. V případě, že Správce HK zjistí opakované založení Uživatelského Účtu, budou všechny Uživatelské účty náležící jedné fyzické osobě bezodkladně zablokovány do doby vyřešení této situace mezi Správcem HK a Přispěvatelem.

3 3.2. Neověřený Přispěvatel je povinen při této registraci zadat jméno, příjmení, plnou a platnou adresu trvalého bydliště, zemi, ovou adresu (která bude zároveň přihlašovacím jménem), telefonní číslo a rodné příjmení matky. Je zakázáno uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící V zájmu zajistit Neověřeným Přispěvatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Neověřených Přispěvatelů. Těmto Neověřeným Přispěvatelům je na základě jejich registrace zasláno prvotní heslo na zadaný při registraci Jako Neověřený Přispěvatel může využívat služeb HK pouze ten uživatel, který aktivoval svůj Uživatelský Účet prostřednictvím zaslaného prvotního hesla Neověřený Přispěvatel může dále uvést jakékoliv údaje o sobě, své profesi nebo odkaz na své internetové stránky. Tyto informace nejsou povinné a jsou (včetně jména a příjmení) viditelné všem uživatelům HK. Tyto údaje je možné měnit v profilu Přispěvatele Neověřený Přispěvatel je povinen Správce HK informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článku 3.2. pomocí internetového formuláře v HK, a to bezodkladně poté, kdy k takové změně dojde. Neověřený Přispěvatel však není oprávněn sám své osobní údaje měnit nebo odstraňovat. Pokud Neověřený Přispěvatel svou povinnost nesplní, může být jeho účet zablokován a je povinen nahradit OSHK případnou vzniklou škodu porušením této povinnosti. Toto platí i pro případ uvedení nepravdivých nebo zavádějících údajů Správce HK je oprávněn vyzvat Neověřeného Přispěvatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti. Nebude-li této výzvě ve stanovené době vyhověno, je Správce HK oprávněn Uživatelský účet Neověřeného Přispěvatele zablokovat Neověření Přispěvatelé jsou oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze HK, a to pomocí internetového formuláře v HK. Pokud se však tento Neověřený Přispěvatel účastnil diskusního fóra, budou zde jeho reakce a jeho jméno a příjmení nadále zobrazeny Neověřený Přispěvatel může požádat o změnu uživatelského účtu do režimu Ověřeného Přispěvatele, a to pomocí internetového formuláře v HK. 4. Aktivní Registrace 4.1. Podmínkou účasti v diskusních fórech, možnosti vytváření vlastních článků, možnosti žádat o vytvoření odkazu na článek zveřejněný v síti internet a další

4 využití dalších služeb v systému HK je bezplatná Aktivní Registrace Ověřeného Přispěvatele s následným založením Uživatelského účtu. Přispěvatel je oprávněn mít založený pouze jeden Uživatelský účet. V případě, že Správce HK zjistí opakované založení Uživatelského Účtu, budou všechny Uživatelské účty náležící jedné fyzické osobě bezodkladně zablokovány do doby vyřešení této situace mezi Správcem HK a Přispěvatelem Ověřený Přispěvatel je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou a platnou adresu trvalého bydliště, zemi, ovou adresu (která bude zároveň přihlašovacím jménem), telefonní číslo a rodné příjmení matky. Je zakázáno uvádět údaje nepravdivé nebo zavádějící V zájmu zajistit Ověřeným Přispěvatelům co nejvyšší míru právní jistoty, dochází k ověřování nově registrovaných Ověřených Přispěvatelů. Těmto Ověřeným Přispěvatelům je na základě jejich registrace nejprve zasláno prvotní heslo na zadaný při registraci, což jim umožňuje pracovat v režimu Neověřeného Přispěvatele. Následně jim je zaslán aktivační kód, a to do 5 pracovních dnů poštou na adresu zadanou při registraci. Tento aktivační kód po zaslání Správci HK dokončí aktivaci účtu Ověřeného Přispěvatele Jako Ověřený Přispěvatel může využívat služeb HK pouze ten uživatel, který aktivoval svůj Uživatelský Účet prostřednictvím zaslaného aktivačního kódu Správci HK Ověřený Přispěvatel může dále uvést jakékoliv údaje o sobě, své profesi nebo odkaz na své internetové stránky. Tyto informace nejsou povinné a jsou (včetně jména a příjmení) viditelné všem uživatelům HK. Tyto údaje je možné měnit v profilu Přispěvatele Ověřený Přispěvatel je povinen Správce HK informovat o změně kteréhokoliv údaje uvedeného v článku 4.2. pomocí internetového formuláře v HK, a to bezodkladně poté, kdy k takové změně dojde. Ověřený Přispěvatel však sám není oprávněn tyto údaje měnit nebo odstraňovat. Pokud Ověřený Přispěvatel svou povinnost nesplní, může být jeho účet zablokován a je povinen nahradit OSHK případnou vzniklou škodu porušením této povinnosti. Toto platí i pro případ uvedení nepravdivých nebo zavádějících údajů Správce HK je oprávněn vyzvat Ověřeného Přispěvatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných při registraci k prokázání jejich správnosti. Nebude-li této výzvě ve stanovené době vyhověno, je Správce HK oprávněn uživatelský účet Ověřeného Přispěvatele zablokovat.

5 4.8. Ověření Přispěvatelé jsou oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze HK, a to pomocí internetového formuláře v HK. Pokud se však tento Ověřený Přispěvatel účastnil diskusního fóra, vytvářel vlastní články nebo žádal o vytvoření odkazu na článek zveřejněný v síti internet, budou zde jeho reakce a jeho jméno a příjmení nadále zobrazeny Ověřený Přispěvatel může požádat o změnu Uživatelského účtu do režimu Neověřeného Přispěvatele, a to pomocí internetového formuláře v HK Ověřený Přispěvatel může dokončit aktivaci účtu Ověřeného Přispěvatele také tak, že po registraci zašle na Správce HK podepsaný platným kvalifikovaným certifikátem od jedné z certifikačních autorit registrovaných Ministerstvem vnitra ČR (http://www.mvcr.cz/ clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) s žádostí o dokončení této aktivace. 5. Žádost o vytvoření odkazu na článek zveřejněný v síti internet 5.1. Žádat o vytvoření odkazu na článek zveřejněný v síti internet je oprávněn pouze Ověřený Přispěvatel Tato žádost je realizována pomocí internetového formuláře v HK Žádost o vytvoření odkazu na článek zveřejněný v síti internet je schválena do 12 hodin Správcem HK, o čemž je em informován Ověřený Přispěvatel Správcem HK. 6. Tvorba vlastních článků 6.1. Články je oprávněn vytvořit pouze Ověřený Přispěvatel V článku uvedené informace musí být relevantní a odpovídat objektivní skutečnosti. Je zakázáno zveřejňování informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky. Ověřený Přispěvatel, vyjadřující svůj názor, je plně zodpovědný za jeho obsah a prohlašuje, že je odpovědnou osobou v případě vznesených nároků z titulu ochrany zejména osobnostních práv Ověřeným Přispěvatelům je především zakázáno vkládat do článků tyto informace: a) vulgarismy, slova obecně považovaná za urážlivá, obscénní materiály, pornografii nebo jakýkoliv jiný obsah, který může vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování menšin, b) obsah, kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu, nebo kterým by došlo k porušení jakýchkoliv práv, zejména autorských práv

6 či práv z průmyslového vlastnictví (např. ochranná známka), nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal, c) osobní či jiné údaje, v jakém jsou chráněny zvl. právními předpisy nebo kontakt na jinou osobu včetně jména, příjmení, adresy, telefonu nebo ové adresy, d) reklamu a propagaci kterékoliv osoby, výrobku nebo služby Obsah článků je přístupný veřejnosti. Správce HK je oprávněn odstranit či editovat údaje v případě, kdy: a) informace porušuje zákaz dle čl. 6.3, b) informace obsahuje znaky, které činí komentář nečitelný, c) informace byla připojena omylem k jiné zveřejněné informaci a tato skutečnost je zcela zjevná, d) byla zveřejněna jedna informace vícekrát (zpravidla v důsledku technických problémů), e) na základě pravomocného rozhodnutí soudu. V ostatních případech není oprávněn zasáhnout Správce HK do zveřejněných článků. Veškeré zásahy Správcem HK musí být provedeny, tak, aby bylo patrné, že jde o tuto úpravu např. [odstraněno Správcem HK] OSHK nenese žádnou zodpovědnost za obsah článků Ověřených Přispěvatelů. Za každý článek je plně zodpovědný její autor (Ověřený Přispěvatel). 7. Diskusní fórum 7.1. Diskusní fórum HK pod článkem, nebo pod odkazem na článek zveřejněný v síti internet, je určeno pro výměnu názorů Přispěvatelů. Účelem diskusního fóra je vytvořit v HK přehledné místo, kde mohou Přispěvatelé navzájem diskutovat k příslušné zveřejněné informaci V diskusním fóru platí stejná pravidla jako pro tvorbu článků dle článků Ochrana osobních údajů 8.1. Přispěvatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci za účelem poskytování služeb dle těchto Podmínek, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky uživatele vůči OSHK. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

7 ve znění pozdějších předpisů. OSHK tímto prohlašuje, že oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod registračním číslem: Přispěvatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby OSHK užilo jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se služeb poskytovaných HK Přispěvatelé berou na vědomí, že OSHK je oprávněno popř. povinno předat osobní údaje uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Přispěvatel se na HK dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě Uživatelé souhlasí s použitím informačního systému Google Analytics (http://www.google.cz/intl/cs/analytics/), který je využíván na HK a slouží k anonymnímu sběru informací o Uživatelích HK z důvodů vývoje a zdokonalování HK. 9. Závěrečná ustanovení 9.1. OSHK je oprávněno jednostranně změnit tyto Podmínky. OSHK je povinno oznámit změnu Podmínek všem registrovaným Přispěvatelům a na zveřejnit jejich nové znění V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek. Vytvořeno dne verze 1.0 S úctou Váš tým Hroší kůže

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání systému Burza Drahých Kovů, společnosti SILVERUM s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 5, PSČ 120 00, IČO 28887832 Platnost od 26.5.2014 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 DEFINICE

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty.

(dále jen Kontaktní adresa ) pro přístup a využití webových stránek www.vikendovepobyty.eu, www.romantickypobyt.cz a www.wellnesspobyty. Všeobecné podmínky použití aplikace Jana Šimka Místo podnikání: Dlouhá 71, 363 01 Ostrov Identifikační číslo: 87247054 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Ostrov (dále jen Provozovatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost Expanzia s.r.o., IČ: 24760111, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Spálená 97/29, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost KUKRAL COMPANY s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KUKRAL COMPANY s.r.o. se sídlem České Budějovice - České Budějovice 6, nám. Švabinského 961/10, PSČ 370 08 identifikační číslo: 281 59 853 společnost zapsaná

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Autorská práva. Výrobky a ceny

Autorská práva. Výrobky a ceny Pravidla použití stránek Terms of service Přístup na webové stránky SCENOGRAPHY International sro (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Superfaktura.cz, s.r.o., se sídlem Šámalova 2904/21, 61500 Brno-Židenice, IČ: 015 69 651, DIČ: CZ0156965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz

pro užívání počítačového programu Semor a souvisejících služeb poskytovaných na internetové adrese www.semor.cz Licenční podmínky Víta Michalka Sídlo: Dr. M. Tyrše 3104, 738 01, Frýdek-Místek Frýdek Identifikační číslo: 76591719 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Frýdek-Místek, č.j. ŽÚ/1402/2010/Pí/3

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Takeplace, s.r.o. se sídlem Roubalova 383/13, 602 00 Brno, CZ IČ: 29208602 DIČ: CZ29208602 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz

Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní podmínky hostingových služeb UNIHOST.cz Smluvní strany souhlasí s uvedenými podmínkami poskytování webhostingových služeb projektu UNIHOST.cz. Objednáním služeb prostřednictvím Internetu vyslovuje

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více