SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK"

Transkript

1 SYSTÉM PRO DRAŽBU ZNÁMEK autoři: Ondřej Vodáček, Jiří Anděl, Armen Hajrapetjan, Filip Hřebačka, Michal Strelec Datum:

2 OBSAH 1. Slovní zadání 3 2. Katalog požadavků 4 1. Funkční 4 2. Nefunkční 4 3. Seznam a popis účastníků 5 4. Slovníček pojmů 5 5. USE CASE model 6 1. Textový popis 6 2. Scénáře 6 6. Mapování požadavků Výkaz práce 11 2

3 SLOVNÍ ZADÁNÍ Systém geophila bude sloužit pro anonymní dražbu a prodej známek v rámci filatelistického klubu. Systém bude dostupný jako webová aplikace přes běžný internetový prohlížeč. Do systému budou mít přístup pouze registrovaní uživatelé, dražby a prodeje se budou moci účastnit pouze uživatelé, kteří budou schváleni správcem. K dispozici tedy bude registrace uživatelů. Pro registraci budou potřebné tyto údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, ová adresa,členství v klubu Geophila a heslo pro přístup do systému. Po registraci se správci systému zobrazí požadavek na autorizaci uživatele. Ten, pokud úspěšně ověří totožnost uživatele, jeho účet schválí. Od této chvíle může uživatel prohlížet dražby a účastnit se jich. Poštovní a ovou adresu bude mít uživatel možnost editovat. Hlavní funkcí systému je tedy dražba. Uživatel, který chce známku nabídnout nejdříve musí do systému zadat základní údaje o známce: název, popis známky, cena, typ dražby a trvání dražby. Bude možnost zadat i doplňující informace: rok vydání, země původu, kategorie a obrázek známky. Název a popis známky budou krátké textové informace. Cena se bude zadávat a zobrazovat v celých korunách. U typu dražby bude možnost vybrat normální dražbu uživatelé mohou postupně až do doby konce dražby nabízet částky, za kterou chtějí danou známku koupit. Druhou možností je okamžitá koupě, kdy prodávající stanoví cenu, za kterou chce známku prodat. Ostatní pak můžou známku ihned za zadanou cenu koupit. Trvání dražby bude zadáno v celých dnech a udává po jak dlouhou dobu mají ostatní uživatelé možnost do dražby přihazovat. Země původu a kategorie se budou volit z předem definovaných možností. Podporovaný formát obrázku je jpg. Doplňující informace a popis známky bude možnost editovat. Stejnou možnost editace bude mít i správce. Fungování dražby bude následující. Uživatel si zobrazí přehled právě probíhajících aukcí. Bude i možnost použití filtrování podle kategorií. Pokud si nějakou aukci vybere, pak se mu zobrazí přehled zadaných informací o známce, historie přihazování, možnost přihodit a možnost sledování aukce. V historii přihazování bude zobrazen seznam, kdy a jaká částka byla nabídnuta. U možnosti přihodit bude k dispozici textové pole s přednastavenou hodnotou o 1Kč vyšší než je aktuální nejvyšší nabídka a tlačítko pro potvrzení přihození. Uživatel má dále možnost sledovat vývoj dražby informace o změnách mu budou posílány em. Uživatel nemá možnost přihazovat na své aukce. Při vypršení doby dražbu bude dražba ukončena uživatelé již nemohou dále přihazovat. Dražbu vyhraje uživatel s nejvyšší nabídkou. Po ukončení dražby je o výsledku ovou zprávou informován dražitel, výherce a správce. Vzhledem k tomu, že dražba má být anonymní není v žádném přehledu zobrazeno skutečné identita uživatele. Skutečná identita uživatele bude zobrazena jen správci. 3

4 KATALOG POŽADAVKŮ FUNKČNÍ F1 - Registrace a editace uživatelů - Uživatel se bude moci zaregistrovat. Registrace bude muset být potvrzena správcem. V registraci se bude povinně vyplňovat jméno,příjmení, ,adresu,uživatelské jméno a heslo. F2 - Editace známek o F2.1 - Vložení známky - Při vkládání známky se musejí vložit tyto údaje:název, cena, stav, popis, rok vydání, obrázek, země původu, kategorie, lhůta dražby. oprava údajů známky - autor dražby a správce budou moci měnit údaje o známce. Vložení známky bude anonymní. o F2.2 - smazání známky - Autor dražby bude moci smazat známku před prvním přihozením. Správce vždy. F3 - Aukce o F3.1 - Přihození na aukci - Uživatel bude moci přihodit na aukci jakoukoliv částku, ale nebude moci přihodit na svou vlastni. Přihození bude anonymní. o F3.2 - historie aukce - Uživatelé si mohou zobrazit přehled přihozených částek. o F3.3 - Uživatel má možnost zakoupit známku hned za předem stanovenou cenu. F4 - Správcovství o F4.1 - editace uživatele - Správce bude moci autorizovat uživatele. Po autorizaci se bude moci uživatel účastnit aukcí. Správce též může uživatele ze systému mazat. o F4.2 - editace známek - Správce může u zadaných známek upravovat a doplňovat údaje. Nemůže však upravovat údaje týkající se přímo dražby. Správce bude také měnit stav dražby (ukončení,..). F5 - Informační systém - systém bude posílat y zadavateli aukce vždy po přihození a po skončení aukce. Ostatní uživatele bude informovat vždy po přihození a po skončení aukce,kterou sledují,nebo na kterou přihodili(nepřijde jim ,který by je informoval o tom,že přihodili). NEFUNKČNÍ N1 - systém bude dostupný jako webová aplikace N2 - systém nezajišťuje platbu ani nehlídá samotnou transakci 4

5 SEZNAM A POPIS ÚČASTNÍKŮ Uživatel : Vkládá známky do aukce a účastní se ostatních aukcí. Správce : Autorizuje uživatele, má možnost editovat známky. Informační systém : Informuje uživatele o průběhu aukce. SLOVNÍČEK POJMŮ Registrovaný uživatel : Uživatel systému, který provede registraci zadáním svých údajů. Uživatel : Registrovaný uživatel, který byl autorizován správcem. Autorizace (schválení) uživatele : Potvrzení a schválení skutečné identity uživatele správcem. Nabídnutí (přihození) : Nabídnutí finanční částky, kterou je uživatel ochoten zaplatit za známku. 5

6 USE-CASE MODEL TEXTOVÝ POPIS UC1-Registrovat uživatele - Umožňuje uživateli se zaregistrovat. UC2-Editovat údaje - Umožňuje uživateli upravit veškeré údaje, které jsou u něj evidovány. UC3-Přihodit na aukci - Umožňuje uživateli přihodit na cizí aukci. UC4-Editovat známky - Umožňuje uživateli upravit veškeré údaje, které jsou u známky evidovány. UC5-Smazat známky - Smaže známku ze systému. UC6-Vybrat známky - Uživateli umožňuje přehledně zobrazit seznam známek, které jsou na prodej a její stav(cena,čas do konce aukce). UC7-Vložit známky - Vloží do systému novou známku. UC8-Autorizovat uživatele - Umožňuje správci autorizovat uživatele. UC9-Zasílat změny stavu aukce - Systém odešle zadavateli aukce vždy po přihození a po skončení aukce. Ostatní uživatele bude informovat vždy po přihození a po skončení aukce,kterou sledují,nebo na kterou přihodili(nepřijde jim ,který by je informoval o tom,že přihodili). 6

7 SCÉNÁŘE UC1-Registrovat uživatele : UC začíná jestliže se uživatel bude chtít zaregistrovat Systém zobrazí formulář umožňující zadat: jméno,příjmení, ,uživatelské jméno,heslo,adresu Uživatel vyplní požadované údaje Systém požádá správce o autorizaci Systém uloží uživatele do databáze UC2-Editovat údaje : UC začíná, když bude chtít uživatel změnit své údaje Systém zobrazí formulář s jménem, příjmením, em, uživatelským jménem, adresou Uživatel změní požadované údaje Systém uloží provedené změní do databáze UC3-Přihodit na aukci : UC začíná, když bude chtít uživatel přihodit na aukci Include(vybrat známky) Systém zobrazí známku s jejími údaji a s aktuáalní cenou a dále zobrazí textové pole s názvem výše přihození s předem vyplněnou hodnotou x.platí že x = aktuální cena + 1,- Uživatel buď změní částku,nebo nechá předem stanovenou Systém změní aktuální cenu známky Systém aktivuje info_systém UC4-Editovat známky : UC začíná, když bude chtít uživatel změnit údaje o své známce Include(vybrat známky) Systém zobrazí formulář umožňující měnit:název, cenu, stav, popis, rok vydání, obrázek, zemi původu, kategorii, lhůtu dražby Uživatel změní požadované údaje Systém změní údaje v databázi UC5-Smazat známky : UC začíná, když bude chtít uživatel smazat svojí známku Include(vybrat známky) Systém odstraní známku z databáze 7

8 UC6-vybrat známky : Systém zobrazí seznam známek Uživatel jednu známku vybere Systém zobrazí detail o známce UC7-Vložit známky : UC začíná, když bude chtít uživatel vložit známku Systém zobrazí formulář umožňující zadat:název, cenu, stav, popis, rok vydání, obrázek, zemi původu, kategorii, lhůtu dražby Uživatel vyplní požadované údaje Systém uloží známku do databáze UC8-Autorizovat uživatele : UC začíná, když bude chtít správce autorizovat uživatele Systém zobrazí údaje o uživateli Správce se rozhodne,zda uživatele autorizuje Systém změní stav uživatele v databázi Systém informuje uživatele na , zda byl autorizován UC9-Zasílat změny stavu aukce : UC začíná, vždy po přihození a po skončení aukce Systém pošle daným uživatelům se stavem aukce 8

9 MODEL 9

10 MAPOVÁNI POŽADAVKŮ požadavky případy užití UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 UC6 UC7 UC8 UC9 F F F3 + + F F5 + 10

11 VÝKAZ PRÁCE Ondřej Vodáček Podílel se na deklaraci záměru Napsal slovní zadání Podílel se na vytváření katalogu požadavků Napsal seznam a popis účastníku Zprovoznil web Upravoval vzhled webu Zapojoval se do diskuse Podílel se na tvorbě pdf Jiří Anděl Podílel se na deklaraci záměru Vytvořil matici zodpovědnosti Podílel se na vytváření katalogu požadavků Napsal seznám a popis účastníku Vytvořil tabulku mapováni požadavku Upravoval vzhled webu Zapojoval se do diskuse Armen Hajrapetjan Podílel se na deklaraci záměru Vytvořil PDF Podílel se na vytváření katalogu požadavků Sepsal výkaz práce Zapojoval se do diskuse Filip Hřebačka Podílel se na deklaraci záměru Podílel se na vytváření katalogu požadavků Vytvořil popis případů užití a scénáře Vytvořil UC model Zapojoval se do diskuse Michal Strelec Podílel se na deklaraci záměru Podílel se na vytváření katalogu požadavků Doplnil slovníček pojmů Zapojoval se do diskuse 11

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk

Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Výtisk č.: Počet listů: 24 Datum: Datum dokončení Implementace e-spis LITE vč. podpory Service Desk Příručka koncového uţivatele Dokument: HelpDesk_uplna_prirucka_uzivatele.doc

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

Verze 1.0. SmartPlanner

Verze 1.0. SmartPlanner Verze 1.0 SmartPlanner 1. ÚVOD... 4 1.1 Historie změn... 4 2. POPIS APLIKACE... 5 2.1 Obecný popis... 5 2.2 Licence... 5 2.3 Systémové požadavky... 5 3. POUŽITÍ APLIKACE... 6 3.1 Registrace... 6 3.1.1

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink

Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink Nápověda Návod k aplikaci Aktivační web pro partnery Skylink Informace o dokumentu Číslo dokumentu AW 1.1 Název dokumentu Aktivační web Zákazník M7 + Eviso Vlastník dokumentu na straně zákazníka Vedoucí

Více

Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz

Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz Návod na obsluhu aplikace Reminders.cz Nový klient Registrace První přihlášení Odeslání podepsané smlouvy Formulář pro odeslání smlouvy Autorizovaný klient Přihlášení Zapomenuté heslo Hlavní stránka Popis

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více