Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. PUBLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. PUBLIKACE"

Transkript

1 Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. PUBLIKACE Monografie Hánek, P., In: Kapitoly z histórie geodézie v Československu. (Ved. aut. kol. Klimeš, M. - Nejedlý, A.). Čs. komise 1A pro FIG. Bratislava, VÚGK OBIS. Edícia VÚGK, rad 8: a) Bratislava 1988, 332 s. (Podíl: garant a sestavitel české části 4. kap., s , aut. podíl na kap. 6, s ). b) Bratislava 1990, 236 s. (Podíl: kap. 5, s ). Hánek, P., In: Studie o technice v českých zemích , díl V - VI. (Ved. aut. kol. Smolka, I. - Folta, J). Praha, Národní technické muzeum 1995, 1127 s. (Podíl: Kap. 15 Zeměměřictví, 2. část s ). ISBN Hánek, P., In: Všeobecná encyklopedie ve čtyřech dílech. Praha, Nakladatelský dům OP/ Diderot (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P., In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Praha, Diderot 1999 (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P., In: Velký slovník naučný. 2 díly. Praha, Diderot 1999 (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P.: 250 století zeměměřictví. (Data k dějinám zeměměřictví). Praha, Klaudian 2000, dotisk 2002, 73 s. ISBN Dušátko, D. Hánek, P., In: Kolektiv: Velká všeobecná encyklopedie. 20. sv. Praha, Diderot, díl 1, 2: 2000, díl 3: , nedokončeno. Švejda, A. Hánek, P.: Scénář výstavy Geodetické přístroje v českých zemích / Surveying instruments in Czech lands. Konáno v rámci Praha - Evropské město kultury 2000 při příležitosti FIG Working Week Prague Praha, Národní technické muzeum Hánek, P., In: Hlušičková, H. aj.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4 díly. (Podíl: I. díl - podkapitola Zeměměřictví, část kap. Věda aplikovaná, a místopisná zeměměřická hesla). Praha, Libri I. díl A-G, 2001, s , II. díl H-O, 2003, III. díl P-S, 2003, IV. díl T-Ž, ISBN X. Dušátko, D. Hánek, P., In: Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Praha, Ottovo nakladatelství (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P. Dušátko, D., In: Studie o technice v českých zemích , 3 svazky. (Red. Folta, J.). Praha, Encyklopedický dům 2003, 2877 s. (Podíl: Kapitola 22 - Zeměměřictví, 2. část s ). ISBN X. Hánek, P., In: Technický slovník naučný. 8 dílů. Praha, Encyklopedický dům, (Podíl: zeměměřická hesla). ISBN Hánek, P. Hofman, F. Skládal, L.: Čeští zeměměřiči 20. století (S exkursem do 19. století a na Slovensko). Praha, Český svaz geodetů a kartografů 2004, 278 s. In: CD-ROM Geomatika Praha, Klaudian Hánek, P., In: Ottova encyklopedie Česká republika, díl + CD, 3346 s. Praha, Ottovo nakladatelství (Podíl: zeměměřická hesla, včetně biografických). ISBN Hánek, P., In: Ottova encyklopedie Česko A-Ž, 1144 s. Praha, Ottovo nakladatelství (Podíl: České zeměměřictví + hesla). ISBN Hánek, P.: Ke 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Příbrami. In: Z dějin geodézie a kartografie 14, Rozpravy NTM v Praze 211, Praha, NTM 2010, s Hánek, P. in: Váchal, J. Němec, J. Hladík, J. (ed.): Pozemkové úpravy v České republice. Praha, Consult 2011, 208 s. (37 spoluautorů, podíl: Historie pozemkových úprav s , 80%, Vývoj měřické techniky a metod s , 100%). ISBN

2 Hánek, P.: Sto let od narození geodeta profesora Václava Krumphanzla. In: Švejda, A. (ed.): Rozpravy NTM v Praze 217. Z dějin geodézie a kartografie 15. Praha, NTM 2011, s Hánek, P.: Data z dějin zeměměřictví (25 tisíciletí oboru). 2. přepracované vydání. Praha, Klaudian ISBN , 160 s. Hánek, P.: České zeměměřické spolky a autorizace. In: Švejda, A. (ed.): Rozpravy NTM v Praze 221. Z dějin geodézie a kartografie 16. Praha, NTM 2012, s Současná skripta a učebnice Hánek, P. Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách přepracované vydání. Praha, ČVUT 2004, 112 s., upravený dotisk Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. Praha, Česká technika Vydavatelství ČVUT 2007, 133 s. Hánek, P. Hánek, P. (jr.) Maršíková, M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s. 2. vydání Hánek, P. Koza, P. Hánek, P. (jr.): Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 4. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Sobotáles 2010, 321 s. Lektorované referáty na zahraničních a mezinárodních konferencích výběr od roku 2000 Hánek, P. Bouška, P. Kašpar, M.: Statische Brückenprüfung mittels Präzisionsnivellements. In: Schnädelbach, K. Schilcher, M. (red.): XIIII. Ingenieurvermessung International Course on Engineering Surveying. Stuttgart, Verlag Wittwer 2000, s Hánek, P. Švejda, A.: Historical surveying instruments from Bohemia. Konference Quo vadis surveying of the 21th century. FIG Working Week Prague Proceedings of papers, CD ROM, 10 s. + 7 obr. Hánek, P.: Die Tradition der Herstellung der geodätischen Geräte in der Tschechischen Republik. Konference Historische Instrumente, Stadtmuseum Aarau, Hánek, P. Jirásková, J.: 3D geodetické metody v průmyslu s příklady měření jeřábových drah a podvozků lokomotiv. In: sborník VII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni. Bratislava, SZG 2001, s Hánek, P. Kašpar, M. Voštová, V.: Progressive Measuring Technique in Civil Engineering and Industry. In: Grün, A. Kahmen, H.: Optical 3-D Measurement Techniques V. Wien, Vienna University of Technology 2001, s Hánek, P. Möser, M. Schablack, S.: Geodetické práce na dálničních mostech. In: sborník VIII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Ostrava, VŠB-TU -ČSGK -SZG 2002, s Hánek, P. Janžurová, I.: Accuracy og Geodetic Crane Runwey Measurements Using Total Stations. In: Kopáčik, A. Kyrinovič, P.: INGEO Proceedings of the 2 nd International Conference of Engineering Surveying. Bratislava, Slovak University of Technology 2002, s Bubeník, F. Hánek, P.: Geodetic Systems of Industrial Measurements and their Modifications. Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha, JČMF a ČVUT Hánek, P.: Instruments used in czech technical surveying in 19th and 20th centuries. Proceedings of the 11th International Scientific Conference Science, Education and Society, Section No. 1 Enginering Constructions. Žilina, University of Žilina, 2003, s Hánek, P. Klvaňa, M. Štěpánková, H. Vrubel, M.: History of Czech Mine Surveying. Proceedings of XII International Congress of International Society for Mine Surveying. Fuxin - Beijing, 2004, s Záleský, J. Bohadlová, M. Bubeníček, M. Záleský, M. Hánek, P. Bubeník, F. Hánek, P. (Jr.): Coupled application of geotechnical and geodetical slope movement monitoring. 3 rd IAG

3 Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12 th FIG Symposium on Deformation Measurement. CD Rom, Baden Záleský, M. Záleský, J. Kuklík, P. Hánek, P.: Monitoring of a Large Slide and Slope Reclamation in a formel Open-Pit Mine. 13th FIG International Symposium on Deformation Measurements and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. CD. Lisboa, Hánek, P. Maršíková, M.: Geodézie v českých pozemkových úpravách. Sborník Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, sekcia 4: Geodézia a kartografia. Bratislava, STU 2008, s ISBN Zahraniční lektorované časopisecké publikace od roku 2000 Hánek, P. Jirásková, J.: Zur Messung von Kranbahnen mit Hilfe genauer Totalstationen. Vermessungswesen und Raumordnung 62, 2000, č. 1, s Hánek, P.: Tradition geodätischer Instrumente in Tschechien. Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik / Mensuration, Photogrammétrie, Génie rural 99, 2001, č. 4, s Hánek, P. Janžurová, I.: Zu Änderungen der Lage der Ziellinie bei Digitalnivellieren. Flächenmanagement und Bodenordnung 62, 2002, č. 1, s Hánek, P.: Lasergeräte in der Ingenieurvermessung und im Bauwesen. Festschrift Geodäsie im Wandel - Einhunderfünfzig Jahre Geodätischen Institut. Dresden, Technische Universität, Schriftenreihe des Geodätischen Instituts 1, 2002, č. 1, s Bubeník, F. Hánek, P.: Spatial transformation and analysis of epoch measurement in engineering surveying. Bratislava, SUT, Slovak Journal of Civil Engineering 10, 2003, č. 2, s Bubeník, F. Hánek, P. (Jr.) Hánek, P. Janžurová, I.: Geodätische Messungen von Hangrutschungen. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 113, 2006, č. 1, s Lektorované referáty na tuzemských konferencích výběr od roku 2000 Hánek, P.: Zkoušky elektronických geodetických přístrojů. 8. důlněměřická konference Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Deštné, SDMG 2001, s Hánek, P.: Geometria Gerberta z Aurillacu (K tisíciletému výročí úmrtí). 38. geodetické informační dny. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2002, s Hánek, P. - Švejda, A.: Přístroje stavební geodézie 2. poloviny 19. a počátku 20. století. 38. geodetické informační dny. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2002, s Hánek, P.: Výsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM. XX. symposium z dějin geodézie a kartografie, Praha, NTM In: Z dějin geodézie a kartografie 11, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 174. Praha, NTM 2002, s Hánek, P.: K 240. výročí zahájení výuky montánních věd a důlního měřictví na pražských školách. 20. seminář Společnosti pro dějiny věd a techniky. Dějiny vědy a techniky 11, Rozpravy Národního technického muzea 174. Praha, NTM 2002, s Hánek, P.: K hornickému znaku. Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference SDMG. Zvole nad Pernštejnem, Pavel, M. Chlup, J. Hánek, P.: Vliv oslunění na mostní konstrukci, zkoušky digitální nivelační soupravy. Sborník 41. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2005, s Hánek, P.: Vytyčovací síť Simplonského tunelu (Ke 100. výročí zahájení provozu). Sborník 42. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2006, s Hánek, P.: Železniční tunel Lötschberg a jeho vytyčování. Sborník 43. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2007, s Hánek, P.: Eupalinův tunel a jeho měřické zajištění. In: Z dějin geodézie a kartografie 13, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 205. Praha, NTM 2007, s

4 Hánek, P. Janžurová, I. Roušarová, A.: Geodetický monitoring přirozených podzemních prostor. CD sborník XV. konference SDMG. Kutná Hora, Hánek, P. (jr.) Hánek, P.: Stručný přehled pokračujících geodetických prací pro potřeby geotechnického a geodetického monitoringu části rekultivovaného lomu Chabařovice. XVIII. konference SMGD. Sborník referátů. Praha, 2011, s Hánek, P.: Vytyčování tunelů od antiky po Rudolfa II. XIX. konference SMGD. Sborník referátů. Jihlava, 2012, s Lektorované tuzemské časopisecké publikace výběr od roku 2000 Hánek, P. Jirásková, J.: Znovu o měření jeřábových drah totálními stanicemi. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 46 (88), 2000, č. 2, s Bouška, P. Záruba, J. Hánek, P. Janžurová, I.: Přesnost měřických metod při statických zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. Stavební obzor 9, 2000, č. 5, s Hánek, P.: Co vedlo ke vzniku VZÚ. Vojenský topografický obzor, 1999, č. 1, s Hánek, P. Janžurová, I.: Ověřovací zkoušky stavebních laserových dálkoměrů a vytyčovacích přístrojů. Stavební obzor 10, 2001, č. 6, s Hánek, P. Janžurová, I.: Ke změnám polohy záměrné přímky digitálních nivelačních přístrojů. GaKO 47 (89), 2001, č. 11, s Hánek, P.: Geodetické vytyčení přípravků k výrobě ocelových segmentových střešních nosníků. Stavební obzor 12, 2003, č. 6, s Hánek, P.: Významné osobnosti české geodetické minulosti 19. století. Vojenský geografický obzor 49, 2003, č. 1, s Hánek, P. Janžurová, I. Hánek, P. jr.: Geodetická měření pro určení svahových sesuvů v lokální prostorové síti Rabenov. Stavební obzor 14, 2005, č. 1, s Hánek, P.: Na okraj dvou výročí zemědělského vysokoškolského studia. Jihočeská univerzita, 2007, č. 2, s Hánek, P. Pavel, M. Fuhrland, J.: K přesnosti nivelace při monitorování stavebních a průmyslových objektů. Stavební obzor 16, 2007, č. 10, s Schütze, B. Hánek, P.: Příspěvek geodézie k revitalizaci historických objektů. Stavební obzor 17, 2008, č. 3, s Hánek, P. Möser, M. Kellnerová, M. Schmidt, J: Geodetická sledování působení prostředí na inženýrské stavby. GaKO 54 (96), 2008, č. 4, s Hánek, P.: 150 let dobrovolného scelování pozemků K výročím pozemkových úprav. Jihočeská univerzita, 2008, č. 2, s Möser, M. Hánek, P.: Měření posunů přehrad přesnými totálními stanicemi. GaKO 55 (97), 2009, č. 6, s Hánek, P. Janžurová, I. Hánek, P. jr.: Vývoj geodetického monitoringu v lokalitě Rabenov. Stavební obzor 18, 2009, č. 9, s Autorská osvědčení, patenty Hánek, P. Janota, J.: Autorské osvědčení č Způsob zaměřování, vytyčování a rektifikace železničních kolejí metodou dlouhých tětiv s využitím laseru. Praha, Úřad pro vynálezy a objevy Hánek, P. Čulok, I.: Autorské osvědčení č Zařízení pro určení geometrie proudu na vertikálních strojích pro plynulé odlévání oceli. Praha, Úřad pro vynálezy a objevy Hánek, P.: Autorské osvědčení č Zařízení pro vytyčování a kontrolu prostorové polohy podélníků kotevních roštů. Praha, Úřad pro vynálezy a objevy Hánek, P. Janota, J.: Užitný vzor Přípravek pro výšková měření mostních konstrukcí upevnitelný na teodolitovou trojnožku. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2010.

5 Hánek, P. Hánek, P. (jr.): Užitný vzor Sestava pro geodetické připojovací měření podzemních prostor přístupných svislou šachtou prováděné důlně-měřickým postupem. Praha, ÚPV Pavel, M. Hánek, P: Patent č a Užitný vzor Odrazný přípravek pro elektronické měření délek. Praha, ÚPV 2012.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ, veřejná v ýzkumná i nstituce VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZDIBY 2012 Vydal Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ústecká

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ OBZOR ČASOPIS PRO GEODESII A ZEMĚMĚŘICTVÍ VYDÁVÁ SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ V PRAZE Ř ÍDÍ: ING. DR TECHN.

ZEMĚMĚŘICKÝ OBZOR ČASOPIS PRO GEODESII A ZEMĚMĚŘICTVÍ VYDÁVÁ SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ V PRAZE Ř ÍDÍ: ING. DR TECHN. ZEMĚMĚŘICKÝ OBZOR ČASOPIS PRO GEODESII A ZEMĚMĚŘICTVÍ VYDÁVÁ SPOLEK ČESKOSLOVENSKÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ V PRAZE Ř ÍDÍ: ING. DR TECHN. BOHUMIL POUR S R E D A K Č NÍM SBOREM Členové redakčního sboru: Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. IČ: 68081758 Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Rozsáhlá výstava Velká Morava a počátky křesťanství seznámila

Více

Dějiny věd a techniky XXXVII (2004), 2 KRONIKA

Dějiny věd a techniky XXXVII (2004), 2 KRONIKA Dějiny věd a techniky XXXVII (2004), 2 KRONIKA 10. mezinárodní seminář z dějin fyziky Po delší přestávce se 4. až 6. září 2003 u nás opět konal seminář z dějin fyziky. Navázal na tradici dřívějších česko-slovenských

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Obsah 8. 4. 3. Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Obsah 8. 4. 3. Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů Obsah Úvodní slovo... 5 1. Údaje o zpracovateli... 6 2. Sídla a pracoviště... 7 2. 1. Hlavní budova Praha Letná... 7 2. 2. Depozitární areál Čelákovice... 7 2. 3. Centrum stavitelského dědictví Plasy...

Více

20. kartografická konference Západočeská univerzita v Plzni, 5. až 6. září 2013

20. kartografická konference Západočeská univerzita v Plzni, 5. až 6. září 2013 PŘÍLOHA GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 23, č. 1 1 20. kartografická konference Západočeská univerzita v Plzni, 5. až 6. září 2013 20. kartografická konference navazuje na společná setkání českých a slovenských

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Teze k disertační práci České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Ing. Jiří Cajthaml Nové technologie pro zpracování a zpřístupnění

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE)

ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) 13. ROČNÍK, č. 4/2004 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES PODZEMNÍ STAVBY (VÝVOJ, VÝZKUM, NAVRHOVÁNÍ, REALIZACE) MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (česká verze normy ISO 690:2010) Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 0.10 26.8.2011

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KŘIVOKLÁTSKO - SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KRAJINY NA STARÝCH MAPÁCH DEVELOPMENT OF LANDSCAPE ON OLD MAPS (REGION OF KŘIVOKLÁT)

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Zdeněk Kuttelvašer (10. 5. 1923 Volyně - ) (1942-2005) INVENTÁŘ NAD č. 744 evidenční pomůcka č. 272 Miroslav Balcar Praha 2006 Obsah 1. Ing.

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více