Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. PUBLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. PUBLIKACE"

Transkript

1 Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. PUBLIKACE Monografie Hánek, P., In: Kapitoly z histórie geodézie v Československu. (Ved. aut. kol. Klimeš, M. - Nejedlý, A.). Čs. komise 1A pro FIG. Bratislava, VÚGK OBIS. Edícia VÚGK, rad 8: a) Bratislava 1988, 332 s. (Podíl: garant a sestavitel české části 4. kap., s , aut. podíl na kap. 6, s ). b) Bratislava 1990, 236 s. (Podíl: kap. 5, s ). Hánek, P., In: Studie o technice v českých zemích , díl V - VI. (Ved. aut. kol. Smolka, I. - Folta, J). Praha, Národní technické muzeum 1995, 1127 s. (Podíl: Kap. 15 Zeměměřictví, 2. část s ). ISBN Hánek, P., In: Všeobecná encyklopedie ve čtyřech dílech. Praha, Nakladatelský dům OP/ Diderot (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P., In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Praha, Diderot 1999 (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P., In: Velký slovník naučný. 2 díly. Praha, Diderot 1999 (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P.: 250 století zeměměřictví. (Data k dějinám zeměměřictví). Praha, Klaudian 2000, dotisk 2002, 73 s. ISBN Dušátko, D. Hánek, P., In: Kolektiv: Velká všeobecná encyklopedie. 20. sv. Praha, Diderot, díl 1, 2: 2000, díl 3: , nedokončeno. Švejda, A. Hánek, P.: Scénář výstavy Geodetické přístroje v českých zemích / Surveying instruments in Czech lands. Konáno v rámci Praha - Evropské město kultury 2000 při příležitosti FIG Working Week Prague Praha, Národní technické muzeum Hánek, P., In: Hlušičková, H. aj.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4 díly. (Podíl: I. díl - podkapitola Zeměměřictví, část kap. Věda aplikovaná, a místopisná zeměměřická hesla). Praha, Libri I. díl A-G, 2001, s , II. díl H-O, 2003, III. díl P-S, 2003, IV. díl T-Ž, ISBN X. Dušátko, D. Hánek, P., In: Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Praha, Ottovo nakladatelství (Podíl: zeměměřická hesla). Hánek, P. Dušátko, D., In: Studie o technice v českých zemích , 3 svazky. (Red. Folta, J.). Praha, Encyklopedický dům 2003, 2877 s. (Podíl: Kapitola 22 - Zeměměřictví, 2. část s ). ISBN X. Hánek, P., In: Technický slovník naučný. 8 dílů. Praha, Encyklopedický dům, (Podíl: zeměměřická hesla). ISBN Hánek, P. Hofman, F. Skládal, L.: Čeští zeměměřiči 20. století (S exkursem do 19. století a na Slovensko). Praha, Český svaz geodetů a kartografů 2004, 278 s. In: CD-ROM Geomatika Praha, Klaudian Hánek, P., In: Ottova encyklopedie Česká republika, díl + CD, 3346 s. Praha, Ottovo nakladatelství (Podíl: zeměměřická hesla, včetně biografických). ISBN Hánek, P., In: Ottova encyklopedie Česko A-Ž, 1144 s. Praha, Ottovo nakladatelství (Podíl: České zeměměřictví + hesla). ISBN Hánek, P.: Ke 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Příbrami. In: Z dějin geodézie a kartografie 14, Rozpravy NTM v Praze 211, Praha, NTM 2010, s Hánek, P. in: Váchal, J. Němec, J. Hladík, J. (ed.): Pozemkové úpravy v České republice. Praha, Consult 2011, 208 s. (37 spoluautorů, podíl: Historie pozemkových úprav s , 80%, Vývoj měřické techniky a metod s , 100%). ISBN

2 Hánek, P.: Sto let od narození geodeta profesora Václava Krumphanzla. In: Švejda, A. (ed.): Rozpravy NTM v Praze 217. Z dějin geodézie a kartografie 15. Praha, NTM 2011, s Hánek, P.: Data z dějin zeměměřictví (25 tisíciletí oboru). 2. přepracované vydání. Praha, Klaudian ISBN , 160 s. Hánek, P.: České zeměměřické spolky a autorizace. In: Švejda, A. (ed.): Rozpravy NTM v Praze 221. Z dějin geodézie a kartografie 16. Praha, NTM 2012, s Současná skripta a učebnice Hánek, P. Novák, Z.: Geodezie v podzemních prostorách přepracované vydání. Praha, ČVUT 2004, 112 s., upravený dotisk Hánek, P. a kol.: Stavební geodézie. Praha, Česká technika Vydavatelství ČVUT 2007, 133 s. Hánek, P. Hánek, P. (jr.) Maršíková, M.: Geodézie pro obor pozemkové úpravy a převody nemovitostí. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, 88 s. 2. vydání Hánek, P. Koza, P. Hánek, P. (jr.): Geodezie pro střední průmyslové školy stavební. 4. přepracované a rozšířené vydání. Praha, Sobotáles 2010, 321 s. Lektorované referáty na zahraničních a mezinárodních konferencích výběr od roku 2000 Hánek, P. Bouška, P. Kašpar, M.: Statische Brückenprüfung mittels Präzisionsnivellements. In: Schnädelbach, K. Schilcher, M. (red.): XIIII. Ingenieurvermessung International Course on Engineering Surveying. Stuttgart, Verlag Wittwer 2000, s Hánek, P. Švejda, A.: Historical surveying instruments from Bohemia. Konference Quo vadis surveying of the 21th century. FIG Working Week Prague Proceedings of papers, CD ROM, 10 s. + 7 obr. Hánek, P.: Die Tradition der Herstellung der geodätischen Geräte in der Tschechischen Republik. Konference Historische Instrumente, Stadtmuseum Aarau, Hánek, P. Jirásková, J.: 3D geodetické metody v průmyslu s příklady měření jeřábových drah a podvozků lokomotiv. In: sborník VII. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni. Bratislava, SZG 2001, s Hánek, P. Kašpar, M. Voštová, V.: Progressive Measuring Technique in Civil Engineering and Industry. In: Grün, A. Kahmen, H.: Optical 3-D Measurement Techniques V. Wien, Vienna University of Technology 2001, s Hánek, P. Möser, M. Schablack, S.: Geodetické práce na dálničních mostech. In: sborník VIII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Ostrava, VŠB-TU -ČSGK -SZG 2002, s Hánek, P. Janžurová, I.: Accuracy og Geodetic Crane Runwey Measurements Using Total Stations. In: Kopáčik, A. Kyrinovič, P.: INGEO Proceedings of the 2 nd International Conference of Engineering Surveying. Bratislava, Slovak University of Technology 2002, s Bubeník, F. Hánek, P.: Geodetic Systems of Industrial Measurements and their Modifications. Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha, JČMF a ČVUT Hánek, P.: Instruments used in czech technical surveying in 19th and 20th centuries. Proceedings of the 11th International Scientific Conference Science, Education and Society, Section No. 1 Enginering Constructions. Žilina, University of Žilina, 2003, s Hánek, P. Klvaňa, M. Štěpánková, H. Vrubel, M.: History of Czech Mine Surveying. Proceedings of XII International Congress of International Society for Mine Surveying. Fuxin - Beijing, 2004, s Záleský, J. Bohadlová, M. Bubeníček, M. Záleský, M. Hánek, P. Bubeník, F. Hánek, P. (Jr.): Coupled application of geotechnical and geodetical slope movement monitoring. 3 rd IAG

3 Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12 th FIG Symposium on Deformation Measurement. CD Rom, Baden Záleský, M. Záleský, J. Kuklík, P. Hánek, P.: Monitoring of a Large Slide and Slope Reclamation in a formel Open-Pit Mine. 13th FIG International Symposium on Deformation Measurements and Analysis and 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. CD. Lisboa, Hánek, P. Maršíková, M.: Geodézie v českých pozemkových úpravách. Sborník Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, sekcia 4: Geodézia a kartografia. Bratislava, STU 2008, s ISBN Zahraniční lektorované časopisecké publikace od roku 2000 Hánek, P. Jirásková, J.: Zur Messung von Kranbahnen mit Hilfe genauer Totalstationen. Vermessungswesen und Raumordnung 62, 2000, č. 1, s Hánek, P.: Tradition geodätischer Instrumente in Tschechien. Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik / Mensuration, Photogrammétrie, Génie rural 99, 2001, č. 4, s Hánek, P. Janžurová, I.: Zu Änderungen der Lage der Ziellinie bei Digitalnivellieren. Flächenmanagement und Bodenordnung 62, 2002, č. 1, s Hánek, P.: Lasergeräte in der Ingenieurvermessung und im Bauwesen. Festschrift Geodäsie im Wandel - Einhunderfünfzig Jahre Geodätischen Institut. Dresden, Technische Universität, Schriftenreihe des Geodätischen Instituts 1, 2002, č. 1, s Bubeník, F. Hánek, P.: Spatial transformation and analysis of epoch measurement in engineering surveying. Bratislava, SUT, Slovak Journal of Civil Engineering 10, 2003, č. 2, s Bubeník, F. Hánek, P. (Jr.) Hánek, P. Janžurová, I.: Geodätische Messungen von Hangrutschungen. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 113, 2006, č. 1, s Lektorované referáty na tuzemských konferencích výběr od roku 2000 Hánek, P.: Zkoušky elektronických geodetických přístrojů. 8. důlněměřická konference Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Deštné, SDMG 2001, s Hánek, P.: Geometria Gerberta z Aurillacu (K tisíciletému výročí úmrtí). 38. geodetické informační dny. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2002, s Hánek, P. - Švejda, A.: Přístroje stavební geodézie 2. poloviny 19. a počátku 20. století. 38. geodetické informační dny. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2002, s Hánek, P.: Výsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM. XX. symposium z dějin geodézie a kartografie, Praha, NTM In: Z dějin geodézie a kartografie 11, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 174. Praha, NTM 2002, s Hánek, P.: K 240. výročí zahájení výuky montánních věd a důlního měřictví na pražských školách. 20. seminář Společnosti pro dějiny věd a techniky. Dějiny vědy a techniky 11, Rozpravy Národního technického muzea 174. Praha, NTM 2002, s Hánek, P.: K hornickému znaku. Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference SDMG. Zvole nad Pernštejnem, Pavel, M. Chlup, J. Hánek, P.: Vliv oslunění na mostní konstrukci, zkoušky digitální nivelační soupravy. Sborník 41. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2005, s Hánek, P.: Vytyčovací síť Simplonského tunelu (Ke 100. výročí zahájení provozu). Sborník 42. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2006, s Hánek, P.: Železniční tunel Lötschberg a jeho vytyčování. Sborník 43. geodetických informačních dnů. Brno, Spolek zeměměřičů Brno 2007, s Hánek, P.: Eupalinův tunel a jeho měřické zajištění. In: Z dějin geodézie a kartografie 13, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 205. Praha, NTM 2007, s

4 Hánek, P. Janžurová, I. Roušarová, A.: Geodetický monitoring přirozených podzemních prostor. CD sborník XV. konference SDMG. Kutná Hora, Hánek, P. (jr.) Hánek, P.: Stručný přehled pokračujících geodetických prací pro potřeby geotechnického a geodetického monitoringu části rekultivovaného lomu Chabařovice. XVIII. konference SMGD. Sborník referátů. Praha, 2011, s Hánek, P.: Vytyčování tunelů od antiky po Rudolfa II. XIX. konference SMGD. Sborník referátů. Jihlava, 2012, s Lektorované tuzemské časopisecké publikace výběr od roku 2000 Hánek, P. Jirásková, J.: Znovu o měření jeřábových drah totálními stanicemi. Geodetický a kartografický obzor (GaKO) 46 (88), 2000, č. 2, s Bouška, P. Záruba, J. Hánek, P. Janžurová, I.: Přesnost měřických metod při statických zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. Stavební obzor 9, 2000, č. 5, s Hánek, P.: Co vedlo ke vzniku VZÚ. Vojenský topografický obzor, 1999, č. 1, s Hánek, P. Janžurová, I.: Ověřovací zkoušky stavebních laserových dálkoměrů a vytyčovacích přístrojů. Stavební obzor 10, 2001, č. 6, s Hánek, P. Janžurová, I.: Ke změnám polohy záměrné přímky digitálních nivelačních přístrojů. GaKO 47 (89), 2001, č. 11, s Hánek, P.: Geodetické vytyčení přípravků k výrobě ocelových segmentových střešních nosníků. Stavební obzor 12, 2003, č. 6, s Hánek, P.: Významné osobnosti české geodetické minulosti 19. století. Vojenský geografický obzor 49, 2003, č. 1, s Hánek, P. Janžurová, I. Hánek, P. jr.: Geodetická měření pro určení svahových sesuvů v lokální prostorové síti Rabenov. Stavební obzor 14, 2005, č. 1, s Hánek, P.: Na okraj dvou výročí zemědělského vysokoškolského studia. Jihočeská univerzita, 2007, č. 2, s Hánek, P. Pavel, M. Fuhrland, J.: K přesnosti nivelace při monitorování stavebních a průmyslových objektů. Stavební obzor 16, 2007, č. 10, s Schütze, B. Hánek, P.: Příspěvek geodézie k revitalizaci historických objektů. Stavební obzor 17, 2008, č. 3, s Hánek, P. Möser, M. Kellnerová, M. Schmidt, J: Geodetická sledování působení prostředí na inženýrské stavby. GaKO 54 (96), 2008, č. 4, s Hánek, P.: 150 let dobrovolného scelování pozemků K výročím pozemkových úprav. Jihočeská univerzita, 2008, č. 2, s Möser, M. Hánek, P.: Měření posunů přehrad přesnými totálními stanicemi. GaKO 55 (97), 2009, č. 6, s Hánek, P. Janžurová, I. Hánek, P. jr.: Vývoj geodetického monitoringu v lokalitě Rabenov. Stavební obzor 18, 2009, č. 9, s Autorská osvědčení, patenty Hánek, P. Janota, J.: Autorské osvědčení č Způsob zaměřování, vytyčování a rektifikace železničních kolejí metodou dlouhých tětiv s využitím laseru. Praha, Úřad pro vynálezy a objevy Hánek, P. Čulok, I.: Autorské osvědčení č Zařízení pro určení geometrie proudu na vertikálních strojích pro plynulé odlévání oceli. Praha, Úřad pro vynálezy a objevy Hánek, P.: Autorské osvědčení č Zařízení pro vytyčování a kontrolu prostorové polohy podélníků kotevních roštů. Praha, Úřad pro vynálezy a objevy Hánek, P. Janota, J.: Užitný vzor Přípravek pro výšková měření mostních konstrukcí upevnitelný na teodolitovou trojnožku. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví 2010.

5 Hánek, P. Hánek, P. (jr.): Užitný vzor Sestava pro geodetické připojovací měření podzemních prostor přístupných svislou šachtou prováděné důlně-měřickým postupem. Praha, ÚPV Pavel, M. Hánek, P: Patent č a Užitný vzor Odrazný přípravek pro elektronické měření délek. Praha, ÚPV 2012.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování ČESKÁ NORMA 91.040;17.040.30 Červen 1994 Geometrická přesnost při výstavbě. ČSN ISO 8322-7 Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování 73 0212 Geometrical accuracy

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Quo vadis důlní měřictví?

Quo vadis důlní měřictví? A. B. Důlní měřictví (definice, postavení) C. Legislativa D. Školství E. Metody pořizování dat F. Metody zpracování dat G. Quo vadis důlní měřictví? A. Společnost Důlních Měřičů a Geologů (SDMG) vznikla

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Bibliografie Ludvíka Muchy

Bibliografie Ludvíka Muchy Bibliografie Ludvíka Muchy Kapitola v knize 2011 MUCHA, Ludvík. Nové poznatky o životě a díle Václava Merklase: k dvoustému výročí Merklasova narození. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie.

Více

SEZNAM CITACÍ NA PUBLIKOVANÉ PRÁCE

SEZNAM CITACÍ NA PUBLIKOVANÉ PRÁCE SEZNAM CITACÍ V DOMÁCÍCH VĚDECKÝCH PUBLIKOVANÝCH PRACÍCH STAŇKOVÁ, H.; ČERNOTA, P.: A principle of forming and developing geodetic bases in the Czech Republic, Geodesy and Cartography, Vilnius: Technica,

Více

Geodézie a kartografie v dopravě

Geodézie a kartografie v dopravě Český svaz geodetů a kartografů Slovenský zväz geodetov Vysoká škola báňská TU Ostrava si Vás dovolují pozvat na X. mezinárodní konferenci Geodézie a kartografie v dopravě Nová aula VŠB - TU Ostrava ve

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

SEZNAM PŮVODNÍCH PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PRACÍ, UČEBNIC, UČEBNÍCH TEXTŮ

SEZNAM PŮVODNÍCH PUBLIKOVANÝCH VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PRACÍ, UČEBNIC, UČEBNÍCH TEXTŮ Struktura dle kategorií uvedených vo Vyhlášky č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repuliky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centralnom registri evidencie

Více

VYUŽITÍ TECHNOLOGIE GB INSAR K URČOVÁNÍ DEFORMACÍ BETONOVÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE ORLÍK

VYUŽITÍ TECHNOLOGIE GB INSAR K URČOVÁNÍ DEFORMACÍ BETONOVÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE ORLÍK VYUŽITÍ TECHNOLOGIE GB INSAR K URČOVÁNÍ DEFORMACÍ BETONOVÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE ORLÍK Milan Talich 1, Michal Glöckner 2 Abstrakt Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov

Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov Geodetické sledování rekultivovaného svahu Rabenov P. Hánek, J. Braun & I. Janžurová Stavební fakulta ČVUT, Praha, Česká republika P. Hánek (Jr.) VÚGTK v.v.i., Zdiby, Česká republika RESUME: Geodetic monitoring

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Datum jednání: 30. 11. 2012 Čas jednání: 10.00 11.30 Místo jednání: CDV, Líšeňská 33a, Brno Pracovní skupina: PS 1 Doprava ve městech 1. Zhodnocení zabezpečení

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa

SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa Případová studie Radovesice Příloha k výzkumnému projektu MZe NAZV QH 92091

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring konvergence doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Účinky dobývacích prací na pozemní komunikace v Ostravsko-karvinském revíru

Účinky dobývacích prací na pozemní komunikace v Ostravsko-karvinském revíru Acta Montanistica Slovaca Ročník 12 (2007), mimoriadne číslo 3, 465-470 Účinky dobývacích prací na pozemní komunikace v Ostravsko-karvinském revíru Václav Mikulenka 1 Influence of the mining works on the

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace 1) Zaměření projektu Cílem bylo umožnit studentům a učitelům VOŠ a SPŠ v Děčíně zúčastnit se různých odborných, vzdělávacích akcí a exkurzí, absolvovat odborné přednášky a výuku u partnerské vysoké školy.

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

poskytovaných služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

poskytovaných služeb dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. VÚGTK č. 2292 VÚGTK č. K 101 Přidružená laboratoř Českého metrologického institutu Kalibrační laboratoř a metrologické středisko jsou provozovány útvarem Metrologie a inženýrské geodézie Výzkumného ústavu

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery (Warsaw) 53, 138 (2008)

20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery (Warsaw) 53, 138 (2008) Complete publications list of Jan ŠIMEK Original scientific communications (articles): 20. J.Šimek, V.Dočkalová, V.Ducháček: Possibilities of polyamide 12 with poly(vinyl chloride) blends recycling, Polimery

Více

Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor. Přednáška č. 2

Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor. Přednáška č. 2 Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor Přednáška č. 2 Geodézie - zeměměřictví Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající

Více

Kontrolní a ověřovací měření ve výstavbě. Úřední ověření.

Kontrolní a ověřovací měření ve výstavbě. Úřední ověření. Kontrolní a ověřovací měření ve výstavbě. Úřední ověření. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE Jiří Vondřich., Radek Havlíček. Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha Abstract Vibrace stroje způsobují nevyvážené rotující části stroje,

Více

Šedá literatura ve VÚGTK Ing. Jiří Drozda

Šedá literatura ve VÚGTK Ing. Jiří Drozda 5. ročník semináře ke zpřístupňování šedé literatury Šedá literatura ve VÚGTK Ing. Jiří Drozda Provádí výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software

Více

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH -historie, i současnost a perspektivy při ČSCH Pavel Holba, Jaroslav Šesták a Petra Šulcová Odborná skupina termické analýzy při ČSCh HISTORIE Historie Termické Analýzy v Čechách Termická analýza v Čechách

Více

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko

Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Potřeba poskytování přeshraničních referenčních dat v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko Oldřich Holešinský, Správa Národního parku České Švýcarsko Autor: V. Sojka, NP ČŠ 2. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 6. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 20. 09. 2013 Čas jednání: 10:00 Místo jednání: Líšeňská 33a, zasedací místnost Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Program jednání:

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Způsoby monitoringu doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Katalog literatury a listin v doprovodné dokumentaci Muzea Středních Brd

Katalog literatury a listin v doprovodné dokumentaci Muzea Středních Brd Katalog literatury a listin v doprovodné dokumentaci Muzea Středních Brd Vysvětlivky: Ge geologické vědy Gg zeměpis (geografie) HT historie techniky HT-h historie hornictví HT-m historie hutnictví (metalurgie)

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov, 24.-25. 9. 2012 -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 2. zasedání GSŘ, Herbertov, 24.-25. 9. 2012 - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze, zodpov. osoba Gabriela Achtenová. Členové konsorcia podílející se na pracovním

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání H/190-4 název úlohy Hloubkové

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

INTERGEO 2008 ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA, 1.2.2009. Novinky v oblasti terestrických laserových skenovacích systémů včetně software

INTERGEO 2008 ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA, 1.2.2009. Novinky v oblasti terestrických laserových skenovacích systémů včetně software ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA, 1.2.2009 INTERGEO 2008 BREMEN (30. 9. - 2. 10. 2008) - Letošní mezinárodní kongres a výstava geodezie, geoinformatiky a správy nemovitostí INTERGEO pořádaný Německým svazem geodetů

Více

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2007 Ing. Magdalena Maršíková, Prof. Ing. Zbyněk Maršík,

Více

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni březen 2011 ZEMĚMĚŘICTVÍ zahrnuje obory GEODÉZIE + KARTOGRAFIE + FOTOGRAMMETRIE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ HALA PRO

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.22. Praxe - PRA. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.22. Praxe - PRA Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 15 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

O KATASTRU NEMOVITOSTÍ Český svaz geodetů a kartografů Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov za odborné spolupráce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního si Vás dovolují pozvat na X. mezinárodní konferenci O KATASTRU

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Pražská výuka důlního měřictví

Pražská výuka důlního měřictví Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Pražská výuka důlního měřictví ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie Resumé Hornictví a s ním spojené technické discipliny, tedy i důlní měřictví, mají

Více

Zápis z 8. jednání pracovní skupiny č. 1 projektu DOPSIT

Zápis z 8. jednání pracovní skupiny č. 1 projektu DOPSIT Zápis z 8. jednání pracovní skupiny č. 1 projektu DOPSIT Datum jednání: 19.3.2014 Čas jednání: 10:30 Místo jednání: Líšeňská 33a, Malá zasedačka Pracovní skupina: 1 Doprava ve městech Program jednání:

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Nový státní etalon velkých délek Koštice GEOS 2007

Nový státní etalon velkých délek Koštice GEOS 2007 Nový státní etalon velkých délek Koštice GEOS 2007 NOVÝ ČESKÝ STÁTNÍ ETALON VELKÝCH DÉLEK KOŠTICE Ing. Jiří Lechner, CSc., Ing. Ladislav Červinka, Ing. Jiří Kratochvíl, Ing. Ilya Umnov Research Institute

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

K osmdesátinám plk. v. v. prof. Ing. Františka Miklošíka, DrSc.

K osmdesátinám plk. v. v. prof. Ing. Františka Miklošíka, DrSc. K osmdesátinám plk. v. v. prof. Ing. Františka Miklošíka, DrSc. Doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. Katedra vojenské geografie a meteorologie, Univerzita obrany, Brno Vojenský geografický obzor 2012, č. 2

Více

Z á p i s. z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015

Z á p i s. z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015 Z á p i s z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i., prof.

Více

6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.15. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.15. Geodézie - GEO Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 10 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace.

Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT

Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Zápis z jednání pracovní skupiny projektu DOPSIT Datum jednání: 28.6.2013 Čas jednání: 10.30 12.00 hod Místo jednání: CDV, Líšeňská 33a Pracovní skupina: PS1 Doprava ve městech 1. Kontrola zápisu z jednání

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales

Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales Experiences from using Czech Information System of Real Estate as a primary source of geodata for various purposes and scales Karel Jedlička University of West Bohemia, Faculty of applied science, Department

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Tematická kartografie Informační zdroje. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Tematická kartografie Informační zdroje. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Tematická kartografie Informační zdroje Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 1. 9. 2005 Poslední aktualizace: 22. 9. 2012 Přehled zdrojů

Více

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Příloha k podkladům pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Více

Aspekty znázornění drah na vybraných evropských digitálních kartografických dílech

Aspekty znázornění drah na vybraných evropských digitálních kartografických dílech Aspekty znázornění drah na vybraných evropských digitálních kartografických dílech Ing. Eva Vacková Ústav geodézie Fakulta stavební VUT v Brně Veveří 331/95 602 00 Brno Železniční téma na mapách pozorované

Více

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Geodézie ve stavebnictví Pořadov é číslo 1 Téma Označení

Více

Ke 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Příbrami

Ke 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Příbrami Ke 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na Vysoké škole báňské v Příbrami Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra speciální geodézie 1 1 Vysoká škola báňská

Více

Osobní životopis. 2011 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou.

Osobní životopis. 2011 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou. Osobní životopis Osobní údaje Jméno: Titul: Vladimír Holubec Ing. Vzdělání Vysokoškolské vzdělání: V současné době studuji prezenčně na Fakultě stavební ČVUT v Praze doktorský studijní program Geodézie

Více