prosinec 2007 Aktuální číslo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2007 Aktuální číslo:"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 12 prosinec 2007 Aktuální číslo: Rozhovor: Hliněné stavby Likvidace biokoridoru Pod Vlachovým Certifikace FSC Ochrana velkých šelem Olomouc ký Biozpravodaj Ekologické listy 12/2007 vychází: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Barbora Božková, Jitka Komendová Jazykové korektury: Vladimíra Dobešová Foto na titulní straně: Petr Kovařík Grafická úprava: Radim Šašinka; Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 2000 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Rozhovor Práce s hlínou? Příjemná zkušenost přinášející radost, přiznává Aleš Dorazil, účastník mnoha odborných konferencí a workshopů na téma použití hlíny ve stavebnictví. Jak jsi se vlastně dostal k práci s hlínou? Vše začalo docela nevinně mým zájmem o ekologii a hledáním cest, jak žít úsporněji. A jelikož všichni potřebujeme bydlet a mnozí z nás sní o bydlení ve vlastním, došel jsem až k ekologicky úsporným domům z přírodních materiálů. Informace jsem postupně získával z tematicky zaměřených přednášek a seminářů či workshopů slibujících praktickou zkušenost - ta se mi naskytla také díky spolupráci na několika realizacích s Markem Vlčkem ze společnosti Hliněný dům. Nyní spolupracuji s Michalem Navrátilem a společností Rigi na realizaci hliněno-slaměného domu v budované Sluneční ulici v Hradčanech u Tišnova. Nepálená hlína se používala ve stavebnictví po staletí. Díky novým materiálům se její využití omezilo. Co je podle tebe příčinou toho, že se lidé k tomuto tradičnímu materiálu začínají vracet? Myslím si, že jedním z důvodů tohoto návratu je touha po zdravějším životě, který jde ruku v ruce nejen s upravením našeho životního stylu, ale i místa, ve kterém žijeme. V USA či západní Evropě se nepálené cihly používají dokonce na stavbu luxusních residencí. Objevují se i u nás odvážnější architektonické návrhy? V dnešním stavebnictví je jedním z hlavních trendů zaměření zejména na ekologicky šetrné stavby, ať už z pohledu použitých materiálů nebo úspory energie potřebné k vytápění. Hliněné materiály zde přirozeně nacházejí své místo například ve formě hliněných omítek, akumulačních zdí z nepálených cihel - tyto se například používají při stavbě takřka luxusních pohledových zdí či vytvářením uměleckých plastik. Existují vůbec nějaké limity v architektonických návrzích pro budovy z nepálených cihel? Myslím si, že žádné limity neexistují. Výhody hliněných staveb Hliněné stavby zaznamenávají v posledních letech svou renesanci. Pro jejich využití mluví hned několik výhod. Mají velkou odolnost a dlouhodobou životnost (při správném zacházení). Jsou bezpečné (tvoří ideální materiál pro obvodové zdi). Zajišťují vynikající zvukovou izolaci a akumulují teplo (v zimě hřejí, v létě chladí). Více se dozvíte na (včetně informací o připravovaných kurzech v Hradčanech u Tišnova, také o dni otevřených dveří, kde si zájemci mohou hliněné materiály přímo osahat). Zbytky hlínou mazaného výpletu štítu stodoly Foto: Aleš Dorazil Využívají se i dnes při stavbě hliněných domů tradiční technologie, nebo stavitelé přišli s nějakými vylepšenými postupy? Dosud jsem se většinou setkával se znovunalézáním starých postupů a oprašováním zapomenutých vědomostí. Naštěstí se čas nezastavil ani v této oblasti a jsou i stavitelé používající jiné než tradiční techniky. Samozřejmě se to týká i používaných materiálů. Shodou okolností na konci listopadu proběhl na dané téma seminář v Hradčanech u Tišnova za účasti Toma Rijvena, propagátora zpracování hliněných materiálů. Mohou se objevit při stavbě hliněného domu nějaká úskalí? Jsem přesvědčen, že při dodržení určitých obecných postupů, jako je např. zvolení větších přesahů střech či kamenné podezdívky, lze nechtěnému předejít. Jedním z dalších nešvarů může být přidávání cizích přísad do hlíny. Například trošku cementu, aby to opravdu vydrželo. Děje se tak většinou z nejistoty a z nepochopení filozofie přírodního stavění. Právě kombinování odlišných materiálů může přinést více škody než užitku. Jednou z nevýhod nepálených cihel je vysoká citlivost na obsah vody (např. při vytrvalém dešti nebo při záplavách). Jaká je obvyklá životnost hliněných staveb? Souhlasím, že není dobrý nápad stavět domy, a to nejen hliněné, v zátopové oblasti. Pokud si však místo pro svůj dům vybereme opravdu pečlivě a současně dodržíme přesně dané postupy, pak si můžeme být jistí, že dům bude sloužit nejen jedné generaci. Důkazem tohoto tvrzení je řada domů, na kterých ani nepozná- 2

3 me, že jsou z hlíny a některé dokonce mohou být staré i několik staletí. Může si případný zájemce postavit hliněný dům svépomocí z hlíny, kterou vykope na vlastním pozemku? Možností je samozřejmě více. Záleží na vás, zda si raději vyberete již hotové omítkové směsi nebo nepálené hliněné cihly. Pokud ale máte rádi dobrodružství a chuť zkoušet a objevovat, můžete použít materiál, který si nakopete přímo na vlastním pozemku. V tomto případě je ideální využít materiál vykopaný při budování základů nebo třeba při hloubení zahradního jezírka. Sám jsi již zmínil, že současným trendem je stavět ekologicky šetrné domy. Řekl bys, že nepálené cihly jsou v tomto ohledu stavebním materiálem budoucnosti? S tím se dá bez nadsázky souhlasit. Nepálené cihly stejně jako hliněné omítky mají jednu velice důležitou přednost, která zde ještě nebyla zmíněna, a to schopnost regulace vzdušné vlhkosti. Nedochází tak k přesušování vnitřních prostor, což je patrné zvláště v zimních měsících. Absorbovanou vlhkost dokáží do prostoru pozvolna vrátit, nebo v opačném případě ji rychle přijmout. Míra jejich absorpční schopnosti je tak velká, že je možné jejich použití i v koupelnách, kde je však chráníme před přímým stykem s vodou. Po sprchování se ani neorosí zrcadla. Každý, kdo si práci s hlínou vyzkouší, si prý tento materiál zamiluje, protože si při patlání připadá jako malé dítě. Zažil jsi něco podobného? V mém případě to bylo trochu jinak. Jako malé dítě jsem si s hlínou nikdy nehrál, ale možná právě proto mám tuto potřebu nyní. Každopádně je to velice příjemná zkušenost přinášející nejen hravou radost a vnitřní sjednocení. Život v hliněném domě prý vyvolává pocit harmonie. Souhlasíš? Určitě. Děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně úspěchů do další práce. Lucie Rychlá Zelená domácnost Produkty šetrného lesního hospodářství a certifikace FSC Při nákupu výrobků ze dřeva bychom neměli opomíjet informace o jejich původu. Jako spotřebitelé máme důležitou úlohu. Naše poptávka rozhoduje do značné míry o tom, jakým způsobem se bude dřevo získávat, zda bude nadále docházet k nelegální devastující těžbě, rozsáhlým holosečím a bezohlednosti vůči místním obyvatelům, nebo zda bude těžba probíhat způsobem odpovědným k životnímu prostředí i lidem, kteří v něm žijí. Myšlenku podpory ekologicky šetrného lesního hospodářství se již od roku 1993 snaží celosvětově uvést do praxe nezávislá nezisková organizace FSC (Forest Stewardship Council), která sdružuje jak zástupce ekologických organizací, tak i obchodníky se dřevem a různé firmy zabývající se dřevozpracujícím průmyslem. FSC vyvinula standardizovaný systém lesní certifikace, který by měl napomoci spotřebiteli při nákupu produktů ze dřeva. Jedná se o proces inspekce konkrétního lesa za účelem zjištění, zdali je obhospodařován v souladu s odsouhlasenými ekologickými i sociálními pravidly. Pokud tomu tak je, má vlastník lesa právo použít pro své dřevo logo, které na trhu odliší jeho dřevo od výrobků ze dřeva nejasného původu. Rozloha lesů certifikovaných pod značkou FSC celosvětově velmi rychle roste a od letošního září se k certifikaci lesů systémem FSC v prvních dvou pilotních projektech zapojily i Lesy ČR. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a vysokým vstupním standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců (např. BAUMAX, GLOBUS, BAUHAUS, HORNBACH, OBI, IKEA - ta ovšem nepoužívá logo FSC, čímž zákazníkovi ztěžuje výběr). Výrobky nesoucí štítek FSC nicméně nemusí být stoprocentně z čistého dřeva FSC. Mimo čistý FSC materiál může být logem FSC označen i smíšený materiál obsahující směs FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a/nebo materiálu z jiných kontrolovaných zdrojů. Kontrolovaným dřevem se myslí materiál bez certifikace FSC, kde ale zpracovatelská firma dbá na to, aby nešlo o nelegálně těžené dřevo, dřevo z přirozených lesů, které byly vytěženy za účelem přeměny lesní plochy na plantáž nebo za účelem jiného nelesnického využití, dále dřevo z oblastí, kde jsou pošlapávána tradiční či občanská práva, dřevo z lesů, jejichž vysoká ochranářská hodnota je ohrožena, nebo dřevo z geneticky modifikovaných stromů. Na základě propoporčního zastoupení těchto typů 3

4 Průzkum prodeje výrobků FSC v Olomouci V listopadu jsme se vydali do olomouckých prodejen výrobků a nábytku ze dřeva, přičemž jsme zjistili následující: OBI násady na vidle, kladívka, zvony, hladítka, sekery, rýče, lišty úderové, plovoucí podlahy Globus plovoucí podlahy, perfect panel, Hobra Hornbach nemá ve svém sortimentu jediný výrobek s logem FSC. Baumax nezjištěno Ve většině prodejen a hobby marketů prodejci nic nevěděli o FSC certifikaci. Maloprodejci většinou v důsledku malé poptávky o prodeji FSC výrobků FSC neuvažují. V některých papírnictvích se však objevuje zahraniční kancelářský papír s logem FSC. Seznam výrobků s logem FSC dostupných na českém trhu najdete také na webových stránkách czechfsc.cz Barbora Božková materiálu ve výrobku se můžeme setkat se třemi typy FSC značení: Štítek FSC čistý: výrobek obsahuje 100 % FSC certifikovaného materiálu. Štítek FSC recyklovaný: FSC výrobek obsahuje 100 % spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu. Štítek FSC smíšený: FSC výrobek obsahuje směs FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a materiálu z dalších kontrolovaných zdrojů. Značka FSC je dnes nejrespektovanějším certifikátem původu dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů, ale přesto neexistují žádná celosvětová striktní pravidla (např. zákaz určitých pesticidů, maximální velikost holosečí...). V každé zemi jsou kritéria pro její udělení posuzována podle místních specifických podmínek tak, aby byla zajištěna ochrana stávající biologické rozmanitosti a respektování práv domorodých obyvatel. Certifikace FSC se bohužel zabývá pouze původem dřeva a nijak neřeší následnou ekologičnost výroby dřevozpracujícího průmyslu (např. používání formaldehydu při výrobě dřevotřísek, způsoby moření dřeva apod.) Proto bychom se při nákupu dřevěných výrobků měli nejprve zaměřit na bazary (např. nábytek), poté na FSC certifikované materiály českého původu (pokud jsou na trhu), v krajním případě i na zboží FSC ze zahraničí. Kupovat nové dřevěné výrobky bez certifikace FSC je zbytečné a vůči přírodě nešetrné, cenový rozdíl je zanedbatelný. Libor Praus Zdroje: detail.asp?content_id=900 (anglicky); Ekologickoprávní minimum Budou Pod Vlachovým zlikvidovány poslední zbytky přírody? Na říjnovém zasedání Zastupitelstva města Olomouce schválili zastupitelé návrh na pořízení změny územního plánu Olomouce č. XIX. Tento návrh obsahuje kolem 30 lokalit, z nichž poslední se týká návrhu na zrušení biokoridoru v lokalitě Pod Vlachovým. Biokoridor je součástí tzv. územního systému ekologické stability, který je tvořen také biocentry, jež jsou právě pomocí biokoridorů propojena. Tím je zajištěna prostupnost krajiny pro migrující zvířata. Aby územní systém ekologické stability plnil svou funkci, musí být tvořen velmi citlivě. Biokoridory nelze bez náhrady rušit, neboť by došlo k protržení této sítě, a ta by ztratila funkčnost. Abychom pochopili celou situaci více, je potřeba zabrousit do historie, a to cca 5 let zpět, tj. do doby, kdy došlo ke změně územního plánu na lokalitě Pod Vlachovým, která umožnila rozšiřování obchodního komplexu OC Haná dál od města. Tehdy bylo se změnou plochy využívané k zemědělství na plochu pro komerci spojeno přemístění biokoridoru, který vedl podle malého potůčku Nemilanka. Bylo schváleno, že se obchodní zóna rozšíří a biokoridor se přemístí kousek dál do jihovýchodního cípu pozemku zvaného Pod Vlachovým. Kdyby byl biokoridor ponechán kolem Nemilanky, zřejmě by případná zabloudivší zvířata v asfaltovém bludišti byla značně zmatená a mohla by ublížit jak sobě, tak i například projíždějícím nakupujícím. V místě, kudy prochází biokoridor nyní, se nachází především zbytek pole, které se původně rozkládalo v celém trojúhelníku plochy Pod Vlachovým. Nejde sice o bůhvíjak cennou plochu, ale v době, kdy dochází k zabetonovávání čím dál větších částí krajiny, jsou i tyto cípky volné plochy cenné. Rok se s rokem sešel a zdá se, že ani s tímto přemístěním není vlastník pozemků, firma GEMO, spokojen. Podal proto návrh na zrušení tohoto biokoridoru úplně s tím, že místo tohoto kousku přírody by měly být rozšířeny komerční plochy. Navrhovatel argumentuje tím, že Současné umístění biokoridoru významným způsobem zasahuje do práva navrhovatele, především do práva na řádné užívání majetku v jejich vlastnictví, které je nezcizitelným právem zaručeným zákony a Ústavou ČR... Pomineme fakt, že vlastnické právo nikde v Ústavě ČR chráněno není. Podíváme-li se však do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tak v jeho 4 odst. 1 je uvedeno, že Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát... Z tohoto je zřejmé, že omezení vlastnického práva, se kterým 4

5 Prosinec 2007 GEMO tak vehementně nesouhlasí, vyplývá ze samotného zákona a je povinností firmy GEMO jako vlastníka pozemku na němž se biokoridor nachází, aby toto omezení strpěl. Změna územního plánu Olomouce č. XIX bude projednávána také s veřejností a každý bude mít možnost se k ní ve stanovených lhůtách vyjádřit. Hnutí DUHA Olomouc bude netrpělivě očekávat, jak budou orgány veřejné správy chránit tento výše popsaný veřejný zájem. Dominika Kovaříková Článek by l sepsán v rámci projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP, podpořeného ESF. Milí čtenáři, Ekologické listy se neobejdou bez Vaší podpory, proto bychom Vás opět chtěli upozornit na možnost přispět na vydávání Ekologických listů tím, že do patřičné kasičky ve zdravé výživě BIO FARM (Ludíkovi) či Studánka, v té a kafé Kratochvíle či v Ekoporadně Hnutí DUHA vhodíte desetikorunu za každý výtisk našeho měsíčníku. Předem Vám děkujeme. Zároveň bychom také chtěli Vám všem, našim (ne)pravidelným čtenářům, dárcům, inzerentům a sponzorům poděkovat za přízeň, kterou jste nás v letošním roce obdařili, a popřát Vám krásné svátky vánoční a vše dobré do roku Redakce Zprávy z DUHY Jak chráníme velké šelmy? Projekt Hnutí DUHA zabývající se ochranou velkých šelem v Beskydech započal koncem devadesátých let, kdy se po návratu vlků strhla vlna nevole a odporu: chovatelé ovcí vypisovali odměnu za zastřelení vlka, někteří myslivci se snažili vzít spravedlnost do svých rukou a paniku šířili ti, kteří úryvky ze středověkých kronik, líčících historky o vlcích nemilosrdně pronásledujících děti, vylepovali na autobusové zastávky Situace byla tehdy jiná než dnes, například ještě neexistoval zákon o náhradě škod na hospodářských zvířatech způsobených velkými šelmami, který se po letech podařilo prosadit. Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy, ČSOP a o. s. Beskydčan jsme se proto nejprve zaměřili na osvětu místních obyvatel prostřednictvím letáčků, veřejných besed a přednášek s účastí odborníků ze Slovenska. Po vzoru dlouholetého znalce šelem Ludvíka Kunce, který v minulosti sám bránil ilegálnímu lovu rysů, jsme rozběhli tzv. vlčí hlídky. Speciálně vyškolení mladí ochránci monitorovali výskyt šelem, svou přítomností narušovali pocit anonymity a beztrestnosti pytláků a kontrolovali nelegální masité návnady na šelmy, u kterých mohou být vlci odstřeleni. Za osm let práce se počet tzv. újedí podařilo snížit na minimum, přestože množství zapojených dobrovolníků vzrostl. Během poslední sezóny proběhlo kolem 180 pochůzek, kdy byla přítomnost velkých šelem zaznamenána více než 80x. Vlčí hlídky sledují i tetřevovité ptáky, sovy a hodnotné lesní porosty. Speciálně jsme se letos zaměřili na okolí Jablunkovského průsmyku, kde má být vybudován migrační nadchod pro velké savce. Projekt Vlčích hlídek pokračuje i tuto sezónu (viz rámeček). Díky podpoře Ministerstva životního prostředí a Nadace na ochranu zvířat jsme letos mohli realizovat širší spektrum aktivit souvisejících s ochranou velkých šelem. Protože osvěty a potřeby vyvracet nepravdivé mýty není nikdy dost, vydali jsme novou barevnou brožurku Život s medvědy, dotiskli letáček Vlk a rys chrání naše lesy (k dispozici také v Ekoporadně Hnutí DUHA) a informace o velkých šelmách průběžně aktualizujeme na webových stránkách cz. Na horských chatách se začaly prodávat nové pohlednice o šelmách a do zimy budou na vybraných místech umístěny čtyři naučné panely o vlcích, rysech a medvědech. Skupina, která přijímá velké šelmy s největšími výhradami, jsou myslivci. Dialog s mysliveckou jednotou na téma velkých šelem vedeme již několik let. Letos v únoru vyústil v podpis Dohody o vzájemné spolupráci týkající se například oboustranné podpory odměny vypsané na dopadení pytláka velkých šelem (viz rámeček). Společnou snahou obou organizací je dodržování všech zákonných norem a nepoškozování jména myslivosti pytláky z řad myslivců. Na jaře jsme se následně účastnili několika setkání mysliveckých hospodářů, připravujeme další dva semináře pro myslivce s účasti předních českých odborníků. Smyslem je, aby myslivci i ochranáři našli společnou řeč při ochraně přírody, která by měla být vlastní oběma stranám. Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Máte-li zájem se zapojit do monitoringu a ochrany velkých šelem, přijeďte na Morávku, kde proběhne úvodní školení nových dobrovolníků vlčích hlídek. Více informací na hnutiduha.cz nebo Chcete podpořit ochranu velkých šelem? Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota vypsali odměnu Kč tomu, kdo podá informace vedoucí k dopadení pytláka vlka, rysa nebo medvěda. Nabízenou částku můžete zvýšit dobrovolným příspěvkem na transparentní účet č /2400. Více informací na 5

6 Životní prostředí v kraji Problém s umělými poldry - dokončení z předchozího čísla Proč poldry představují riziková řešení a nepatří do návrhů přírodě blízké protipovodňové ochrany? Umělé poldry s sebou přinášejí řadu rizik. V první části článku jsme popsali problémy spojené s bezpečností hráze a se stanovením návrhových parametrů poldrů. Druhá část se věnuje ekonomice a dopadům na životní prostředí. Obě části článku najdete na kde také uvítáme vaše názory a komentáře. Ekonomická efektivnost: Shora uvedená rizika a nejistoty je možné snížit za cenu předimenzování poldru, zvýšených investičních a provozních nákladů. Bohužel dokumentacím poldrů chybí seriózní riziková a ekonomická analýza. Návrhy procházejí díky politickým tlakům. Z dostupných studií vyplývá, že retenční nádrže a poldry jsou výrazně nákladnější (až několikanásobně) než individuální ochrana obcí pod těmito nádržemi. Jako příklad je možné uvést retenční nádrž Hanušovice a poldr Mohelnice, které měly chránit obce a města na horní Moravě vč. Olomouce, poldr Teplice na Bečvě navrhovaný za účelem ochrany Přerova a retenční nádrž Nové Heřminovy prosazovaná kvůli ochraně obcí na horní Opavě a Krnova. Obhájci retenčních nádrží argumentaci zjednodušují na tvrzení, že zvýšení kapacity koryta ve městech je možná pouze za předpokladu rozsáhlých demolicí budov v zástavbě. V případě Olomouce a obcí na horní Moravě se toto tvrzení podařilo prorazit. Některé obce mají již ochranné hráze postaveny. Olomouc v současné době zvýšení Bilance roku 2007 z pohledu regionálních i krajských institucí, organizací i jednotlivců na webových stránkách Ekologických listů: Milí čtenáři, na webových stránkách máte v rubrice Dopodrobna možnost začíst se do textů, které bilancují právě se ke konci chýlící rok 2007 z pohledu jednotlivých odborníků, věnujících se problematice, kterou se v našem měsíčníku zabýváme. Milerádi také uvítáme veškeré Vaše připomínky a komentáře. Hledáme nové autory/redaktory Zajímá Vás ochrana životního prostředí? Je Vám blízký udržitelný způsob života? Rádi Vás uvítáme v našem redakčním týmu! Bližší informace o dobrovolné práci podá Barbora Božková, tel.: , Čtenářská anketa o ceny Podporujete ekologické organizace? Finančně či jinak? Proč ano, proč ne? Posílejte nám své odpovědi, zkušenosti, nápady a návrhy. Všechny došlé odpovědi slosujeme o 3 výhry - balíčky Fair Trade zboží v hodnotě 300Kč (3x300,-) a budou zveřejněny na internetu. Uzávěrka ankety je Své reakce můžete zasílat poštou na adresu redakce či na ovou adresu kapacity koryta řeky Moravy připravuje. Obdobným způsobem je možné řešit i ostatní lokality. V České republice stálo v roce 2001 asi 50 poldrů. Desítky poldrů se stavěly po roce 2001, stovky poldrů jsou ve fázi úvah a přípravy. Na rozdíl od rekonstrukcí koryt a inundačních hrází vznikne stavbou poldrů nový HIM (hlavní investiční majetek). Se stárnutím konstrukcí poldrů porostou provozní náklady. Je pravděpodobné, že pro správce budou poldry těžkým břemenem, nezvládnou jejich údržbu a opravy a ohrozí bezpečnost chráněného území. Obdobnou situaci řeší v současné době vláda ČR v souvislosti s havarijním stavem tisícovek mostů. Negativní dopady na přírodní prostředí: Poldry zadržují vodu v retenčním prostoru nad průtokem, který přesáhne návrhový průtok, tj. průtok, při němž se povodňové škody území pod přehradním profilem sníží na požadovanou úroveň. Vzdutím vody se sníží unašecí rychlosti, splaveniny a plaveniny, které dříve řeka transportovala níže po toku, se v nádrži usazují. Vlivem poldru se mění jak režim povodní, tak splaveninový režim. Pro přirozené nivní vodní toky je charakteristická dynamická, členitá morfologie řečistě i dna údolí, která je podmíněna chodem sedimentů a vymílacími či zanášecími rychlostmi vodního proudu. Omezením průtoků a redukcí chodu splavenin se dynamismus říčních procesů eliminuje a skutečná revitalizace řek a niv bude nereálná. V některých případech může omezení štěrkochodu způsobit větší namáhání koryta vodním proudem, který zbavený transportovaných částí bude mít větší energii a dno koryta se bude prohlubovat. Hráz poldru vytvoří vizuální bariéru a bariéru v průchodu lidí a živočichů. Na štěrkonosných tocích, event. v erozí ohrožených povodích je sporné zemědělské využívání dna poldru (enormní zanášení pozemků). Podmínkou bezpečné funkce podru je pravidelná údržba travních a dřevních porostů v jeho zátopě. Dřeviny se musí prořezávat a dřevní odpad vyvážet mimo zátopu. Proto nelze očekávat přirozený vývoj bioty v poldru, který bude negativně ovlivněn vysokou zátopou. Shrnutí Stavba poldrů se v poslední době stala mánií, pro níž je živnou půdou dlouhodobé plýtvání s lidskými, materiálními a finančními prostředky ve vodním hospodářství. Poldry jsou příliš nákladnou a riskatní variantou řešení protipovodňové ochrany území. Autoři návrhů příliš redukují vstupní podmínky návrhu, zlehčují jejich ekologické důsledky, idealizují budoucí provozní podmínky. Lze si představit, zvláště u men- 6

7 ších poldrů, budoucí zanedbání kontroly jejich technických zařízení, zanedbání údržby a oprav. Pro níže položené území pak budou představovat hrozbu. Měly by fungovat 100 let, ale již za 20 či 30 roků mohou být nepoužitelné v důsledku výrazné změny hydrologických podmínek. Pokud bude součástí návrhu poldru seriózní hydrologická, ekologická, ekonomická a riziková analýza, nemůže obstát, až na vyjímky, varianta s umělými retenčními prostory v konkurenci s individuální protipovodňovou ochranou obcí. Ing. Václav Čermák, Unie pro řeku Moravu Redakčně upraveno. Zelená domácnost Světlo pro zdravé oči, tělo i psychiku Nedostatek přirozeného světla může narušit nejen psychickou rovnováhu, ale i různé fyziologické funkce našeho organizmu. Naprostá většina umělých zdrojů světla nemůže nahradit sluneční paprsky, existuje však výjimka. Život na Zemi se rozvinul pod přirozeným slunečním světlem a jak řekl proslulý fyzik Dr. David Böhm veškerá hmota je zamrzlé světlo. Je nesporné, že všechny části slunečního spektra, viditelné i neviditelné, zvláště pak ultrafialové, fungují jako zážehový systém veškerých fyziologických funkcí našeho těla. Světlo vnímané očima totiž vysílá pomocí elektrického impulsu signál přes hypothalamus do epifýzy. Ta, podle informace o množství světla zjištěného v okolním prostředí, vyloučí odpovídající dávku melatoninu, hormonu, který přenáší ostatním žlázám s vnitřní sekrecí povel, jak mají reagovat v závislosti na předpokládané denní době. Epifýza tak má podíl na procesu růstu, termoregulace, motorické aktivity, reprodukce, řídí náš spánek, náladu, imunitní systém Prostě synchronizuje náš vnitřní svět s vnějším prostředím. Epifýza ovlivňuje dokonce i délku našeho života, protože redukuje stres a kontroluje protistresové mechanizmy. Nositel Nobelovy ceny Albert Szent-Gyorgyi, objevitel vitaminu C také tvrdí, že světlo, které dopadá na lidské tělo, může podstatným způsobem měnit základní biologické funkce, které jsou součástí metabolizmu, procesu výroby pohonných látek pro náš organismus. Sluneční světlo ve skutečnosti funguje jako katalyzátor pro vstřebání a využití živin v našem těle. Ke srovnatelným závěrům došli i Martinek a Berezin v roce Zjistili totiž, že světlo a barvy mohou výrazně ovlivňovat efektivnost, s níž enzymy regulují biologickou aktivitu v těle. Shrneme-li tato i další podobná zjištění významných vědců a lékařů, nemůžeme než souhlasit s tvrzením, že lidské tělo je skutečně živou fotobuňkou, která přijímá energii ze slunečního svitu. Hrají-li sluneční paprsky v našem životě tak obrovskou roli, jaký asi může být dopad skutečnosti, že svůj život prožíváme pod světlem natolik odlišným od slunečního? Ještě před sto lety pracovalo 90 % lidí venku. Dnes žijeme a pracujeme převážně v uzavřených budovách a dostáváme sluneční světlo filtrované přes okenní tabule, čímž se z něj ztrácí mnoho životně důležitých složek. Světlo, které působí jako bílé, se ve viditelné části svého spektra skládá z červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové barvy. Kvalitu světla posuzujeme převážně právě z hlediska spektrálního složení. Klasické žárovky vyvíjejí nejvíce světla ve žluté, červené a infračervené oblasti spektra, UV (ultrafialové) záření, jehož malý podíl je pro náš organizmus stejně důležitý jako světlo samo, pak chybí zcela. Převaha červené spektrální části nás přitom neustále tlačí do pohotovosti stresu. Světlo pracující na nízkém kmitočtu 50 Hz zapíná a vypíná stokrát za minutu, což náš mozek registruje. Udržuje ho to v neustálém vypětí. Postupně tak dochází k disharmonii v celém organizmu. V první řadě jsou však přetěžovány naše oči. Pod umělým osvětlením, které nemá vyvážené barevné spektrum, se zornička rozšiřuje podstatně víc, než při slunečním svitu stejné intenzity. Následkem častého ponocování může být pak trvalé rozšíření zorniček, které později vede ke světloplachosti, ale hlavně je predispozicí zeleného zákalu. Spolu s tím, jak se roztahuje zornička, totiž stoupá nitrooční tlak. Převaha červené, oranžové a žluté barvy v umělém světle, v němž naopak chybí modrá a fialová navíc nutí oči vytvářet biofotony, tedy modré fotony, které vysílají. To oči dále vyčerpává. Mezi důsledky dlouhodobého nedostatku slunečního světla například patří: stálé stresové zatížení snížená obranyschopnost nedostatečná syntéza vitaminu A s následkem zhoršení zrakových funkcí snížená schopnost koncentrace na učení a práci zvýšená agresivita nedostatečná syntéza vitaminu D a snížená absorpce vápníku v kostech a zubech syndrom sezónní afektivní poruchy S.A.D. (jejími příznaky jsou zhoršená nálada, pocity úzkosti, zvýšená chuť na sladké, snížená aktivita a zájem - včetně zájmu o sex) a u dětí i nedostatek tvorby růstového hormonu. Řešením je pobývat více venku a v místnostech používat žárovky a zářivky s vyváženým spektrem. Vyváženost spektra se hodnotí takzvaným indexem podání barev podle stupnice, kde 100 CRI má přirozené denní světlo. Zdravé zdroje světla mají index CRI vyšší než 92 více než z 92 % se tedy podobají dennímu slunečnímu světlu. Zdravé světlo obsahuje téměř v plné míře fialovou a modrou složku spektra, přičemž červená i žlutá složka je v normálu. Marta Zedková Viz inzerce Studio M.arta, strana 8, redakčně kráceno 7

8 Kalendárium úterý 18. prosince, 17.00, Fontána-centrum (Edelmannův palác, Horní náměstí 5) Ochrana zvířat z pohledu spotřebitele Dozvíte se, jak můžete ovlivnit životy hospodářských, laboratorních, společenských zvířat a zvířat chovaných v zajetí. jaký vliv má živočišná výroba na životní prostředí, základní informace o stravě bez živočišných produktů. Přednášet bude Pavla Široká a Leona Machalová. Nemůžete na besedu přijít, ale rádi byste se o daném tématu dozvěděli víc? Navštivte tedy internetové stránky Hnutí DUHA Olomouc (http://centrum.hnutiduha. cz/ekoporadna) a zadejte dotaz na internetovém fóru ekoporadny nebo můžete svůj dotaz napsat na Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. sobota 12. ledna 2008, 10.00, sraz Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou) Vycházka do přírody: Zimní den Vycházka do přírody v netradičním čase. Určeno zvláště lidem, které nadmíru obtěžuje bodavý hmyz. Příroda spí, ale přesto lze za příhodných podmínek nalézt mnoho pobytových značek a stop zvířat Litovelského Pomoraví. Provázet nás bude RNDr. Jiří Šafář vedoucí olomouckého střediska Agentury ochrany přírody a krajiny. Akce je financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vydávání Ekologických listů je v roce 2007 finančně podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Z S DRAVÉ VĚTLO Kontrolovaná přírodní kosmetika Dr. Hauschka, Logona, Fitne, Sante služby - prodej Bowen masáže, lymfodrenáže, orientální depilace. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Doporučený příspěvek na jeden výtisk činí 10 Kč. Vychází 11 čísel ročně. Prosíme pravidelné čtenáře o zaslání ročního příspěvku 110 Kč na účet číslo /0800 anebo na adresu redakce. Před zasláním daru nás informujte, nepřijímáme anonymní dary. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou za cenu poštovného a nebo em ve formátu PDF. Navštivte internetovou verzi na a přidejte sem svůj komentář či reakci na článek, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

březen 2007 Aktuální číslo:

březen 2007 Aktuální číslo: olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2007 Aktuální číslo: Rozhovor - Agentura rozvojové pomoci Bavlněné pleny Vermikompostování Voda a krajina Účast veřejnosti na ochraně ŽP Olomoucký

Více

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru.

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. FORPRINT Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2009 Vlajková loď ekologie OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. Novinka Revive OSPAP

Více

www.ekolist.cz / 30 Kč / předplatné 25 Kč měsíčník o životním prostředí 08 09/ 09 Rezervace tmy

www.ekolist.cz / 30 Kč / předplatné 25 Kč měsíčník o životním prostředí 08 09/ 09 Rezervace tmy www.ekolist.cz / 30 Kč / předplatné 25 Kč měsíčník o životním prostředí 08 09/ 09 Rezervace tmy čtenářům zprávy Jak by vypadal svět, kdyby z něho náhle zmizeli všichni lidé? Odpovědí na tuhle otázku se

Více

7/ 8. prázdniny 2007. Aktuální číslo: Rozhovor: Skanzen Příkazy Prvňáčci Řeka Morava v Olomouci. Prázdninové akce Olomoucký Biozpravodaj

7/ 8. prázdniny 2007. Aktuální číslo: Rozhovor: Skanzen Příkazy Prvňáčci Řeka Morava v Olomouci. Prázdninové akce Olomoucký Biozpravodaj olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- prázdniny 2007 7/ 8 Aktuální číslo: Rozhovor: Skanzen Příkazy Prvňáčci Řeka Morava v Olomouci 2. díl Prázdninové akce Olomoucký Biozpravodaj Ekologické listy

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz.

Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč. prostredí právech 40~41 08. www.hyper.cz. Tištěná verze: ISBN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 www.nesehnuti.cz dobrovolná cena 10 Kč prostredí právech 40~41 08 lidských Zpravodaj o životním a NEBUĎME LOUTKOU HYPERMARKETU!!! www.hyper.cz

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

březen 2008 Aktuální číslo: Rozhovor: Miloš Holzer Vyrobte si eko-prací prostředek Jak na obtížný hmyz Právo na informace II Olomouc ký Biozpravodaj

březen 2008 Aktuální číslo: Rozhovor: Miloš Holzer Vyrobte si eko-prací prostředek Jak na obtížný hmyz Právo na informace II Olomouc ký Biozpravodaj olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2008 Aktuální číslo: Rozhovor: Miloš Holzer Vyrobte si eko-prací prostředek Jak na obtížný hmyz Právo na informace II Olomouc ký Biozpravodaj Ekologické

Více

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH:

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH: ROČNÍK XXI BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 Zpravodaj je tištěn na papíru z odpovědných zdrojů certifikovaných podle standardů FSC (Forest Stewardship Council). MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBSAH: Události měsíce

Více

září 2006 V čísle najdete: Evropský týden mobility Změny klimatu - Doprava u tržnice Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj dobrovolný příspěvek 10,-

září 2006 V čísle najdete: Evropský týden mobility Změny klimatu - Doprava u tržnice Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj dobrovolný příspěvek 10,- olomoucký měsíčník září 2006 dobrovolný příspěvek 10,- 9 V čísle najdete: Evropský týden mobility Změny klimatu - Doprava Budoucnost autobusového nádraží u tržnice Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj Ekologické

Více

leden 2010 Aktuální číslo: Ekologické listy jsou na www.ekologickelisty.cz

leden 2010 Aktuální číslo: Ekologické listy jsou na www.ekologickelisty.cz olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 1 leden 2010 Aktuální číslo: Téma: Tašky Aktuálně: Šantovka Zprávy z Duhy: Kodaň Biozpravodaj: rozhovor s Peškem Ekologické listy jsou na u www.ekologickelisty.cz

Více

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz ube n 2 011 3/4 en/d dobrovolný příspěvek 10, b ře z olomoucký měsíčník Aktuální číslo: Zelená domácnost: Čisticí prostředky Téma: Fairtradová města Den Země Biozpravodaj: Hanácký farmářský trh Ekologické

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l

Kapka v moři? Tomáš Růžička. Krajina jako životní. Antonín Buček. ~U~rruDIl1lfi 2!l Kapka v moři? Tomáš Růžička Ochrana krajiny a přírody neprožívá zrovna nejlepší období. Tlaky na výstavbu na periferiích měst, stavby nových dálnic, opouštění venkova a tradičního způsobu hospodaření,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren

říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 10 říjen 2006 V čísle najdete: Olomoucký kotlík - předvolební diskuse Komentář Pavla Šaradína Pálení listí a odpadu Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj Den

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 4 2006 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Toto vydání

Více

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2 Trast pro ekonomiku a společnost......je

Více

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti

1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 1/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Kresba: L. Kunc Monitoring velkých šelem v Beskydech Jak dále v ochraně šelem? Velké šelmy bychom měli především poznat a přijmout jejich existenci rozhovor

Více