prosinec 2007 Aktuální číslo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2007 Aktuální číslo:"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 12 prosinec 2007 Aktuální číslo: Rozhovor: Hliněné stavby Likvidace biokoridoru Pod Vlachovým Certifikace FSC Ochrana velkých šelem Olomouc ký Biozpravodaj Ekologické listy 12/2007 vychází: Vydává: Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Barbora Božková, Jitka Komendová Jazykové korektury: Vladimíra Dobešová Foto na titulní straně: Petr Kovařík Grafická úprava: Radim Šašinka; Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 2000 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla:

2 Rozhovor Práce s hlínou? Příjemná zkušenost přinášející radost, přiznává Aleš Dorazil, účastník mnoha odborných konferencí a workshopů na téma použití hlíny ve stavebnictví. Jak jsi se vlastně dostal k práci s hlínou? Vše začalo docela nevinně mým zájmem o ekologii a hledáním cest, jak žít úsporněji. A jelikož všichni potřebujeme bydlet a mnozí z nás sní o bydlení ve vlastním, došel jsem až k ekologicky úsporným domům z přírodních materiálů. Informace jsem postupně získával z tematicky zaměřených přednášek a seminářů či workshopů slibujících praktickou zkušenost - ta se mi naskytla také díky spolupráci na několika realizacích s Markem Vlčkem ze společnosti Hliněný dům. Nyní spolupracuji s Michalem Navrátilem a společností Rigi na realizaci hliněno-slaměného domu v budované Sluneční ulici v Hradčanech u Tišnova. Nepálená hlína se používala ve stavebnictví po staletí. Díky novým materiálům se její využití omezilo. Co je podle tebe příčinou toho, že se lidé k tomuto tradičnímu materiálu začínají vracet? Myslím si, že jedním z důvodů tohoto návratu je touha po zdravějším životě, který jde ruku v ruce nejen s upravením našeho životního stylu, ale i místa, ve kterém žijeme. V USA či západní Evropě se nepálené cihly používají dokonce na stavbu luxusních residencí. Objevují se i u nás odvážnější architektonické návrhy? V dnešním stavebnictví je jedním z hlavních trendů zaměření zejména na ekologicky šetrné stavby, ať už z pohledu použitých materiálů nebo úspory energie potřebné k vytápění. Hliněné materiály zde přirozeně nacházejí své místo například ve formě hliněných omítek, akumulačních zdí z nepálených cihel - tyto se například používají při stavbě takřka luxusních pohledových zdí či vytvářením uměleckých plastik. Existují vůbec nějaké limity v architektonických návrzích pro budovy z nepálených cihel? Myslím si, že žádné limity neexistují. Výhody hliněných staveb Hliněné stavby zaznamenávají v posledních letech svou renesanci. Pro jejich využití mluví hned několik výhod. Mají velkou odolnost a dlouhodobou životnost (při správném zacházení). Jsou bezpečné (tvoří ideální materiál pro obvodové zdi). Zajišťují vynikající zvukovou izolaci a akumulují teplo (v zimě hřejí, v létě chladí). Více se dozvíte na (včetně informací o připravovaných kurzech v Hradčanech u Tišnova, také o dni otevřených dveří, kde si zájemci mohou hliněné materiály přímo osahat). Zbytky hlínou mazaného výpletu štítu stodoly Foto: Aleš Dorazil Využívají se i dnes při stavbě hliněných domů tradiční technologie, nebo stavitelé přišli s nějakými vylepšenými postupy? Dosud jsem se většinou setkával se znovunalézáním starých postupů a oprašováním zapomenutých vědomostí. Naštěstí se čas nezastavil ani v této oblasti a jsou i stavitelé používající jiné než tradiční techniky. Samozřejmě se to týká i používaných materiálů. Shodou okolností na konci listopadu proběhl na dané téma seminář v Hradčanech u Tišnova za účasti Toma Rijvena, propagátora zpracování hliněných materiálů. Mohou se objevit při stavbě hliněného domu nějaká úskalí? Jsem přesvědčen, že při dodržení určitých obecných postupů, jako je např. zvolení větších přesahů střech či kamenné podezdívky, lze nechtěnému předejít. Jedním z dalších nešvarů může být přidávání cizích přísad do hlíny. Například trošku cementu, aby to opravdu vydrželo. Děje se tak většinou z nejistoty a z nepochopení filozofie přírodního stavění. Právě kombinování odlišných materiálů může přinést více škody než užitku. Jednou z nevýhod nepálených cihel je vysoká citlivost na obsah vody (např. při vytrvalém dešti nebo při záplavách). Jaká je obvyklá životnost hliněných staveb? Souhlasím, že není dobrý nápad stavět domy, a to nejen hliněné, v zátopové oblasti. Pokud si však místo pro svůj dům vybereme opravdu pečlivě a současně dodržíme přesně dané postupy, pak si můžeme být jistí, že dům bude sloužit nejen jedné generaci. Důkazem tohoto tvrzení je řada domů, na kterých ani nepozná- 2

3 me, že jsou z hlíny a některé dokonce mohou být staré i několik staletí. Může si případný zájemce postavit hliněný dům svépomocí z hlíny, kterou vykope na vlastním pozemku? Možností je samozřejmě více. Záleží na vás, zda si raději vyberete již hotové omítkové směsi nebo nepálené hliněné cihly. Pokud ale máte rádi dobrodružství a chuť zkoušet a objevovat, můžete použít materiál, který si nakopete přímo na vlastním pozemku. V tomto případě je ideální využít materiál vykopaný při budování základů nebo třeba při hloubení zahradního jezírka. Sám jsi již zmínil, že současným trendem je stavět ekologicky šetrné domy. Řekl bys, že nepálené cihly jsou v tomto ohledu stavebním materiálem budoucnosti? S tím se dá bez nadsázky souhlasit. Nepálené cihly stejně jako hliněné omítky mají jednu velice důležitou přednost, která zde ještě nebyla zmíněna, a to schopnost regulace vzdušné vlhkosti. Nedochází tak k přesušování vnitřních prostor, což je patrné zvláště v zimních měsících. Absorbovanou vlhkost dokáží do prostoru pozvolna vrátit, nebo v opačném případě ji rychle přijmout. Míra jejich absorpční schopnosti je tak velká, že je možné jejich použití i v koupelnách, kde je však chráníme před přímým stykem s vodou. Po sprchování se ani neorosí zrcadla. Každý, kdo si práci s hlínou vyzkouší, si prý tento materiál zamiluje, protože si při patlání připadá jako malé dítě. Zažil jsi něco podobného? V mém případě to bylo trochu jinak. Jako malé dítě jsem si s hlínou nikdy nehrál, ale možná právě proto mám tuto potřebu nyní. Každopádně je to velice příjemná zkušenost přinášející nejen hravou radost a vnitřní sjednocení. Život v hliněném domě prý vyvolává pocit harmonie. Souhlasíš? Určitě. Děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně úspěchů do další práce. Lucie Rychlá Zelená domácnost Produkty šetrného lesního hospodářství a certifikace FSC Při nákupu výrobků ze dřeva bychom neměli opomíjet informace o jejich původu. Jako spotřebitelé máme důležitou úlohu. Naše poptávka rozhoduje do značné míry o tom, jakým způsobem se bude dřevo získávat, zda bude nadále docházet k nelegální devastující těžbě, rozsáhlým holosečím a bezohlednosti vůči místním obyvatelům, nebo zda bude těžba probíhat způsobem odpovědným k životnímu prostředí i lidem, kteří v něm žijí. Myšlenku podpory ekologicky šetrného lesního hospodářství se již od roku 1993 snaží celosvětově uvést do praxe nezávislá nezisková organizace FSC (Forest Stewardship Council), která sdružuje jak zástupce ekologických organizací, tak i obchodníky se dřevem a různé firmy zabývající se dřevozpracujícím průmyslem. FSC vyvinula standardizovaný systém lesní certifikace, který by měl napomoci spotřebiteli při nákupu produktů ze dřeva. Jedná se o proces inspekce konkrétního lesa za účelem zjištění, zdali je obhospodařován v souladu s odsouhlasenými ekologickými i sociálními pravidly. Pokud tomu tak je, má vlastník lesa právo použít pro své dřevo logo, které na trhu odliší jeho dřevo od výrobků ze dřeva nejasného původu. Rozloha lesů certifikovaných pod značkou FSC celosvětově velmi rychle roste a od letošního září se k certifikaci lesů systémem FSC v prvních dvou pilotních projektech zapojily i Lesy ČR. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a vysokým vstupním standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců (např. BAUMAX, GLOBUS, BAUHAUS, HORNBACH, OBI, IKEA - ta ovšem nepoužívá logo FSC, čímž zákazníkovi ztěžuje výběr). Výrobky nesoucí štítek FSC nicméně nemusí být stoprocentně z čistého dřeva FSC. Mimo čistý FSC materiál může být logem FSC označen i smíšený materiál obsahující směs FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a/nebo materiálu z jiných kontrolovaných zdrojů. Kontrolovaným dřevem se myslí materiál bez certifikace FSC, kde ale zpracovatelská firma dbá na to, aby nešlo o nelegálně těžené dřevo, dřevo z přirozených lesů, které byly vytěženy za účelem přeměny lesní plochy na plantáž nebo za účelem jiného nelesnického využití, dále dřevo z oblastí, kde jsou pošlapávána tradiční či občanská práva, dřevo z lesů, jejichž vysoká ochranářská hodnota je ohrožena, nebo dřevo z geneticky modifikovaných stromů. Na základě propoporčního zastoupení těchto typů 3

4 Průzkum prodeje výrobků FSC v Olomouci V listopadu jsme se vydali do olomouckých prodejen výrobků a nábytku ze dřeva, přičemž jsme zjistili následující: OBI násady na vidle, kladívka, zvony, hladítka, sekery, rýče, lišty úderové, plovoucí podlahy Globus plovoucí podlahy, perfect panel, Hobra Hornbach nemá ve svém sortimentu jediný výrobek s logem FSC. Baumax nezjištěno Ve většině prodejen a hobby marketů prodejci nic nevěděli o FSC certifikaci. Maloprodejci většinou v důsledku malé poptávky o prodeji FSC výrobků FSC neuvažují. V některých papírnictvích se však objevuje zahraniční kancelářský papír s logem FSC. Seznam výrobků s logem FSC dostupných na českém trhu najdete také na webových stránkách czechfsc.cz Barbora Božková materiálu ve výrobku se můžeme setkat se třemi typy FSC značení: Štítek FSC čistý: výrobek obsahuje 100 % FSC certifikovaného materiálu. Štítek FSC recyklovaný: FSC výrobek obsahuje 100 % spotřebitelem použitého recyklovaného materiálu. Štítek FSC smíšený: FSC výrobek obsahuje směs FSC certifikovaného materiálu, recyklovaného materiálu a materiálu z dalších kontrolovaných zdrojů. Značka FSC je dnes nejrespektovanějším certifikátem původu dřeva ze šetrně obhospodařovaných lesů, ale přesto neexistují žádná celosvětová striktní pravidla (např. zákaz určitých pesticidů, maximální velikost holosečí...). V každé zemi jsou kritéria pro její udělení posuzována podle místních specifických podmínek tak, aby byla zajištěna ochrana stávající biologické rozmanitosti a respektování práv domorodých obyvatel. Certifikace FSC se bohužel zabývá pouze původem dřeva a nijak neřeší následnou ekologičnost výroby dřevozpracujícího průmyslu (např. používání formaldehydu při výrobě dřevotřísek, způsoby moření dřeva apod.) Proto bychom se při nákupu dřevěných výrobků měli nejprve zaměřit na bazary (např. nábytek), poté na FSC certifikované materiály českého původu (pokud jsou na trhu), v krajním případě i na zboží FSC ze zahraničí. Kupovat nové dřevěné výrobky bez certifikace FSC je zbytečné a vůči přírodě nešetrné, cenový rozdíl je zanedbatelný. Libor Praus Zdroje: detail.asp?content_id=900 (anglicky); Ekologickoprávní minimum Budou Pod Vlachovým zlikvidovány poslední zbytky přírody? Na říjnovém zasedání Zastupitelstva města Olomouce schválili zastupitelé návrh na pořízení změny územního plánu Olomouce č. XIX. Tento návrh obsahuje kolem 30 lokalit, z nichž poslední se týká návrhu na zrušení biokoridoru v lokalitě Pod Vlachovým. Biokoridor je součástí tzv. územního systému ekologické stability, který je tvořen také biocentry, jež jsou právě pomocí biokoridorů propojena. Tím je zajištěna prostupnost krajiny pro migrující zvířata. Aby územní systém ekologické stability plnil svou funkci, musí být tvořen velmi citlivě. Biokoridory nelze bez náhrady rušit, neboť by došlo k protržení této sítě, a ta by ztratila funkčnost. Abychom pochopili celou situaci více, je potřeba zabrousit do historie, a to cca 5 let zpět, tj. do doby, kdy došlo ke změně územního plánu na lokalitě Pod Vlachovým, která umožnila rozšiřování obchodního komplexu OC Haná dál od města. Tehdy bylo se změnou plochy využívané k zemědělství na plochu pro komerci spojeno přemístění biokoridoru, který vedl podle malého potůčku Nemilanka. Bylo schváleno, že se obchodní zóna rozšíří a biokoridor se přemístí kousek dál do jihovýchodního cípu pozemku zvaného Pod Vlachovým. Kdyby byl biokoridor ponechán kolem Nemilanky, zřejmě by případná zabloudivší zvířata v asfaltovém bludišti byla značně zmatená a mohla by ublížit jak sobě, tak i například projíždějícím nakupujícím. V místě, kudy prochází biokoridor nyní, se nachází především zbytek pole, které se původně rozkládalo v celém trojúhelníku plochy Pod Vlachovým. Nejde sice o bůhvíjak cennou plochu, ale v době, kdy dochází k zabetonovávání čím dál větších částí krajiny, jsou i tyto cípky volné plochy cenné. Rok se s rokem sešel a zdá se, že ani s tímto přemístěním není vlastník pozemků, firma GEMO, spokojen. Podal proto návrh na zrušení tohoto biokoridoru úplně s tím, že místo tohoto kousku přírody by měly být rozšířeny komerční plochy. Navrhovatel argumentuje tím, že Současné umístění biokoridoru významným způsobem zasahuje do práva navrhovatele, především do práva na řádné užívání majetku v jejich vlastnictví, které je nezcizitelným právem zaručeným zákony a Ústavou ČR... Pomineme fakt, že vlastnické právo nikde v Ústavě ČR chráněno není. Podíváme-li se však do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, tak v jeho 4 odst. 1 je uvedeno, že Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát... Z tohoto je zřejmé, že omezení vlastnického práva, se kterým 4

5 Prosinec 2007 GEMO tak vehementně nesouhlasí, vyplývá ze samotného zákona a je povinností firmy GEMO jako vlastníka pozemku na němž se biokoridor nachází, aby toto omezení strpěl. Změna územního plánu Olomouce č. XIX bude projednávána také s veřejností a každý bude mít možnost se k ní ve stanovených lhůtách vyjádřit. Hnutí DUHA Olomouc bude netrpělivě očekávat, jak budou orgány veřejné správy chránit tento výše popsaný veřejný zájem. Dominika Kovaříková Článek by l sepsán v rámci projektu Rozvoj praktických forem výuky na PF UP, podpořeného ESF. Milí čtenáři, Ekologické listy se neobejdou bez Vaší podpory, proto bychom Vás opět chtěli upozornit na možnost přispět na vydávání Ekologických listů tím, že do patřičné kasičky ve zdravé výživě BIO FARM (Ludíkovi) či Studánka, v té a kafé Kratochvíle či v Ekoporadně Hnutí DUHA vhodíte desetikorunu za každý výtisk našeho měsíčníku. Předem Vám děkujeme. Zároveň bychom také chtěli Vám všem, našim (ne)pravidelným čtenářům, dárcům, inzerentům a sponzorům poděkovat za přízeň, kterou jste nás v letošním roce obdařili, a popřát Vám krásné svátky vánoční a vše dobré do roku Redakce Zprávy z DUHY Jak chráníme velké šelmy? Projekt Hnutí DUHA zabývající se ochranou velkých šelem v Beskydech započal koncem devadesátých let, kdy se po návratu vlků strhla vlna nevole a odporu: chovatelé ovcí vypisovali odměnu za zastřelení vlka, někteří myslivci se snažili vzít spravedlnost do svých rukou a paniku šířili ti, kteří úryvky ze středověkých kronik, líčících historky o vlcích nemilosrdně pronásledujících děti, vylepovali na autobusové zastávky Situace byla tehdy jiná než dnes, například ještě neexistoval zákon o náhradě škod na hospodářských zvířatech způsobených velkými šelmami, který se po letech podařilo prosadit. Ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy, ČSOP a o. s. Beskydčan jsme se proto nejprve zaměřili na osvětu místních obyvatel prostřednictvím letáčků, veřejných besed a přednášek s účastí odborníků ze Slovenska. Po vzoru dlouholetého znalce šelem Ludvíka Kunce, který v minulosti sám bránil ilegálnímu lovu rysů, jsme rozběhli tzv. vlčí hlídky. Speciálně vyškolení mladí ochránci monitorovali výskyt šelem, svou přítomností narušovali pocit anonymity a beztrestnosti pytláků a kontrolovali nelegální masité návnady na šelmy, u kterých mohou být vlci odstřeleni. Za osm let práce se počet tzv. újedí podařilo snížit na minimum, přestože množství zapojených dobrovolníků vzrostl. Během poslední sezóny proběhlo kolem 180 pochůzek, kdy byla přítomnost velkých šelem zaznamenána více než 80x. Vlčí hlídky sledují i tetřevovité ptáky, sovy a hodnotné lesní porosty. Speciálně jsme se letos zaměřili na okolí Jablunkovského průsmyku, kde má být vybudován migrační nadchod pro velké savce. Projekt Vlčích hlídek pokračuje i tuto sezónu (viz rámeček). Díky podpoře Ministerstva životního prostředí a Nadace na ochranu zvířat jsme letos mohli realizovat širší spektrum aktivit souvisejících s ochranou velkých šelem. Protože osvěty a potřeby vyvracet nepravdivé mýty není nikdy dost, vydali jsme novou barevnou brožurku Život s medvědy, dotiskli letáček Vlk a rys chrání naše lesy (k dispozici také v Ekoporadně Hnutí DUHA) a informace o velkých šelmách průběžně aktualizujeme na webových stránkách cz. Na horských chatách se začaly prodávat nové pohlednice o šelmách a do zimy budou na vybraných místech umístěny čtyři naučné panely o vlcích, rysech a medvědech. Skupina, která přijímá velké šelmy s největšími výhradami, jsou myslivci. Dialog s mysliveckou jednotou na téma velkých šelem vedeme již několik let. Letos v únoru vyústil v podpis Dohody o vzájemné spolupráci týkající se například oboustranné podpory odměny vypsané na dopadení pytláka velkých šelem (viz rámeček). Společnou snahou obou organizací je dodržování všech zákonných norem a nepoškozování jména myslivosti pytláky z řad myslivců. Na jaře jsme se následně účastnili několika setkání mysliveckých hospodářů, připravujeme další dva semináře pro myslivce s účasti předních českých odborníků. Smyslem je, aby myslivci i ochranáři našli společnou řeč při ochraně přírody, která by měla být vlastní oběma stranám. Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Máte-li zájem se zapojit do monitoringu a ochrany velkých šelem, přijeďte na Morávku, kde proběhne úvodní školení nových dobrovolníků vlčích hlídek. Více informací na hnutiduha.cz nebo Chcete podpořit ochranu velkých šelem? Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota vypsali odměnu Kč tomu, kdo podá informace vedoucí k dopadení pytláka vlka, rysa nebo medvěda. Nabízenou částku můžete zvýšit dobrovolným příspěvkem na transparentní účet č /2400. Více informací na 5

6 Životní prostředí v kraji Problém s umělými poldry - dokončení z předchozího čísla Proč poldry představují riziková řešení a nepatří do návrhů přírodě blízké protipovodňové ochrany? Umělé poldry s sebou přinášejí řadu rizik. V první části článku jsme popsali problémy spojené s bezpečností hráze a se stanovením návrhových parametrů poldrů. Druhá část se věnuje ekonomice a dopadům na životní prostředí. Obě části článku najdete na kde také uvítáme vaše názory a komentáře. Ekonomická efektivnost: Shora uvedená rizika a nejistoty je možné snížit za cenu předimenzování poldru, zvýšených investičních a provozních nákladů. Bohužel dokumentacím poldrů chybí seriózní riziková a ekonomická analýza. Návrhy procházejí díky politickým tlakům. Z dostupných studií vyplývá, že retenční nádrže a poldry jsou výrazně nákladnější (až několikanásobně) než individuální ochrana obcí pod těmito nádržemi. Jako příklad je možné uvést retenční nádrž Hanušovice a poldr Mohelnice, které měly chránit obce a města na horní Moravě vč. Olomouce, poldr Teplice na Bečvě navrhovaný za účelem ochrany Přerova a retenční nádrž Nové Heřminovy prosazovaná kvůli ochraně obcí na horní Opavě a Krnova. Obhájci retenčních nádrží argumentaci zjednodušují na tvrzení, že zvýšení kapacity koryta ve městech je možná pouze za předpokladu rozsáhlých demolicí budov v zástavbě. V případě Olomouce a obcí na horní Moravě se toto tvrzení podařilo prorazit. Některé obce mají již ochranné hráze postaveny. Olomouc v současné době zvýšení Bilance roku 2007 z pohledu regionálních i krajských institucí, organizací i jednotlivců na webových stránkách Ekologických listů: Milí čtenáři, na webových stránkách máte v rubrice Dopodrobna možnost začíst se do textů, které bilancují právě se ke konci chýlící rok 2007 z pohledu jednotlivých odborníků, věnujících se problematice, kterou se v našem měsíčníku zabýváme. Milerádi také uvítáme veškeré Vaše připomínky a komentáře. Hledáme nové autory/redaktory Zajímá Vás ochrana životního prostředí? Je Vám blízký udržitelný způsob života? Rádi Vás uvítáme v našem redakčním týmu! Bližší informace o dobrovolné práci podá Barbora Božková, tel.: , Čtenářská anketa o ceny Podporujete ekologické organizace? Finančně či jinak? Proč ano, proč ne? Posílejte nám své odpovědi, zkušenosti, nápady a návrhy. Všechny došlé odpovědi slosujeme o 3 výhry - balíčky Fair Trade zboží v hodnotě 300Kč (3x300,-) a budou zveřejněny na internetu. Uzávěrka ankety je Své reakce můžete zasílat poštou na adresu redakce či na ovou adresu kapacity koryta řeky Moravy připravuje. Obdobným způsobem je možné řešit i ostatní lokality. V České republice stálo v roce 2001 asi 50 poldrů. Desítky poldrů se stavěly po roce 2001, stovky poldrů jsou ve fázi úvah a přípravy. Na rozdíl od rekonstrukcí koryt a inundačních hrází vznikne stavbou poldrů nový HIM (hlavní investiční majetek). Se stárnutím konstrukcí poldrů porostou provozní náklady. Je pravděpodobné, že pro správce budou poldry těžkým břemenem, nezvládnou jejich údržbu a opravy a ohrozí bezpečnost chráněného území. Obdobnou situaci řeší v současné době vláda ČR v souvislosti s havarijním stavem tisícovek mostů. Negativní dopady na přírodní prostředí: Poldry zadržují vodu v retenčním prostoru nad průtokem, který přesáhne návrhový průtok, tj. průtok, při němž se povodňové škody území pod přehradním profilem sníží na požadovanou úroveň. Vzdutím vody se sníží unašecí rychlosti, splaveniny a plaveniny, které dříve řeka transportovala níže po toku, se v nádrži usazují. Vlivem poldru se mění jak režim povodní, tak splaveninový režim. Pro přirozené nivní vodní toky je charakteristická dynamická, členitá morfologie řečistě i dna údolí, která je podmíněna chodem sedimentů a vymílacími či zanášecími rychlostmi vodního proudu. Omezením průtoků a redukcí chodu splavenin se dynamismus říčních procesů eliminuje a skutečná revitalizace řek a niv bude nereálná. V některých případech může omezení štěrkochodu způsobit větší namáhání koryta vodním proudem, který zbavený transportovaných částí bude mít větší energii a dno koryta se bude prohlubovat. Hráz poldru vytvoří vizuální bariéru a bariéru v průchodu lidí a živočichů. Na štěrkonosných tocích, event. v erozí ohrožených povodích je sporné zemědělské využívání dna poldru (enormní zanášení pozemků). Podmínkou bezpečné funkce podru je pravidelná údržba travních a dřevních porostů v jeho zátopě. Dřeviny se musí prořezávat a dřevní odpad vyvážet mimo zátopu. Proto nelze očekávat přirozený vývoj bioty v poldru, který bude negativně ovlivněn vysokou zátopou. Shrnutí Stavba poldrů se v poslední době stala mánií, pro níž je živnou půdou dlouhodobé plýtvání s lidskými, materiálními a finančními prostředky ve vodním hospodářství. Poldry jsou příliš nákladnou a riskatní variantou řešení protipovodňové ochrany území. Autoři návrhů příliš redukují vstupní podmínky návrhu, zlehčují jejich ekologické důsledky, idealizují budoucí provozní podmínky. Lze si představit, zvláště u men- 6

7 ších poldrů, budoucí zanedbání kontroly jejich technických zařízení, zanedbání údržby a oprav. Pro níže položené území pak budou představovat hrozbu. Měly by fungovat 100 let, ale již za 20 či 30 roků mohou být nepoužitelné v důsledku výrazné změny hydrologických podmínek. Pokud bude součástí návrhu poldru seriózní hydrologická, ekologická, ekonomická a riziková analýza, nemůže obstát, až na vyjímky, varianta s umělými retenčními prostory v konkurenci s individuální protipovodňovou ochranou obcí. Ing. Václav Čermák, Unie pro řeku Moravu Redakčně upraveno. Zelená domácnost Světlo pro zdravé oči, tělo i psychiku Nedostatek přirozeného světla může narušit nejen psychickou rovnováhu, ale i různé fyziologické funkce našeho organizmu. Naprostá většina umělých zdrojů světla nemůže nahradit sluneční paprsky, existuje však výjimka. Život na Zemi se rozvinul pod přirozeným slunečním světlem a jak řekl proslulý fyzik Dr. David Böhm veškerá hmota je zamrzlé světlo. Je nesporné, že všechny části slunečního spektra, viditelné i neviditelné, zvláště pak ultrafialové, fungují jako zážehový systém veškerých fyziologických funkcí našeho těla. Světlo vnímané očima totiž vysílá pomocí elektrického impulsu signál přes hypothalamus do epifýzy. Ta, podle informace o množství světla zjištěného v okolním prostředí, vyloučí odpovídající dávku melatoninu, hormonu, který přenáší ostatním žlázám s vnitřní sekrecí povel, jak mají reagovat v závislosti na předpokládané denní době. Epifýza tak má podíl na procesu růstu, termoregulace, motorické aktivity, reprodukce, řídí náš spánek, náladu, imunitní systém Prostě synchronizuje náš vnitřní svět s vnějším prostředím. Epifýza ovlivňuje dokonce i délku našeho života, protože redukuje stres a kontroluje protistresové mechanizmy. Nositel Nobelovy ceny Albert Szent-Gyorgyi, objevitel vitaminu C také tvrdí, že světlo, které dopadá na lidské tělo, může podstatným způsobem měnit základní biologické funkce, které jsou součástí metabolizmu, procesu výroby pohonných látek pro náš organismus. Sluneční světlo ve skutečnosti funguje jako katalyzátor pro vstřebání a využití živin v našem těle. Ke srovnatelným závěrům došli i Martinek a Berezin v roce Zjistili totiž, že světlo a barvy mohou výrazně ovlivňovat efektivnost, s níž enzymy regulují biologickou aktivitu v těle. Shrneme-li tato i další podobná zjištění významných vědců a lékařů, nemůžeme než souhlasit s tvrzením, že lidské tělo je skutečně živou fotobuňkou, která přijímá energii ze slunečního svitu. Hrají-li sluneční paprsky v našem životě tak obrovskou roli, jaký asi může být dopad skutečnosti, že svůj život prožíváme pod světlem natolik odlišným od slunečního? Ještě před sto lety pracovalo 90 % lidí venku. Dnes žijeme a pracujeme převážně v uzavřených budovách a dostáváme sluneční světlo filtrované přes okenní tabule, čímž se z něj ztrácí mnoho životně důležitých složek. Světlo, které působí jako bílé, se ve viditelné části svého spektra skládá z červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové barvy. Kvalitu světla posuzujeme převážně právě z hlediska spektrálního složení. Klasické žárovky vyvíjejí nejvíce světla ve žluté, červené a infračervené oblasti spektra, UV (ultrafialové) záření, jehož malý podíl je pro náš organizmus stejně důležitý jako světlo samo, pak chybí zcela. Převaha červené spektrální části nás přitom neustále tlačí do pohotovosti stresu. Světlo pracující na nízkém kmitočtu 50 Hz zapíná a vypíná stokrát za minutu, což náš mozek registruje. Udržuje ho to v neustálém vypětí. Postupně tak dochází k disharmonii v celém organizmu. V první řadě jsou však přetěžovány naše oči. Pod umělým osvětlením, které nemá vyvážené barevné spektrum, se zornička rozšiřuje podstatně víc, než při slunečním svitu stejné intenzity. Následkem častého ponocování může být pak trvalé rozšíření zorniček, které později vede ke světloplachosti, ale hlavně je predispozicí zeleného zákalu. Spolu s tím, jak se roztahuje zornička, totiž stoupá nitrooční tlak. Převaha červené, oranžové a žluté barvy v umělém světle, v němž naopak chybí modrá a fialová navíc nutí oči vytvářet biofotony, tedy modré fotony, které vysílají. To oči dále vyčerpává. Mezi důsledky dlouhodobého nedostatku slunečního světla například patří: stálé stresové zatížení snížená obranyschopnost nedostatečná syntéza vitaminu A s následkem zhoršení zrakových funkcí snížená schopnost koncentrace na učení a práci zvýšená agresivita nedostatečná syntéza vitaminu D a snížená absorpce vápníku v kostech a zubech syndrom sezónní afektivní poruchy S.A.D. (jejími příznaky jsou zhoršená nálada, pocity úzkosti, zvýšená chuť na sladké, snížená aktivita a zájem - včetně zájmu o sex) a u dětí i nedostatek tvorby růstového hormonu. Řešením je pobývat více venku a v místnostech používat žárovky a zářivky s vyváženým spektrem. Vyváženost spektra se hodnotí takzvaným indexem podání barev podle stupnice, kde 100 CRI má přirozené denní světlo. Zdravé zdroje světla mají index CRI vyšší než 92 více než z 92 % se tedy podobají dennímu slunečnímu světlu. Zdravé světlo obsahuje téměř v plné míře fialovou a modrou složku spektra, přičemž červená i žlutá složka je v normálu. Marta Zedková Viz inzerce Studio M.arta, strana 8, redakčně kráceno 7

8 Kalendárium úterý 18. prosince, 17.00, Fontána-centrum (Edelmannův palác, Horní náměstí 5) Ochrana zvířat z pohledu spotřebitele Dozvíte se, jak můžete ovlivnit životy hospodářských, laboratorních, společenských zvířat a zvířat chovaných v zajetí. jaký vliv má živočišná výroba na životní prostředí, základní informace o stravě bez živočišných produktů. Přednášet bude Pavla Široká a Leona Machalová. Nemůžete na besedu přijít, ale rádi byste se o daném tématu dozvěděli víc? Navštivte tedy internetové stránky Hnutí DUHA Olomouc (http://centrum.hnutiduha. cz/ekoporadna) a zadejte dotaz na internetovém fóru ekoporadny nebo můžete svůj dotaz napsat na Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. sobota 12. ledna 2008, 10.00, sraz Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou) Vycházka do přírody: Zimní den Vycházka do přírody v netradičním čase. Určeno zvláště lidem, které nadmíru obtěžuje bodavý hmyz. Příroda spí, ale přesto lze za příhodných podmínek nalézt mnoho pobytových značek a stop zvířat Litovelského Pomoraví. Provázet nás bude RNDr. Jiří Šafář vedoucí olomouckého střediska Agentury ochrany přírody a krajiny. Akce je financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vydávání Ekologických listů je v roce 2007 finančně podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Z S DRAVÉ VĚTLO Kontrolovaná přírodní kosmetika Dr. Hauschka, Logona, Fitne, Sante služby - prodej Bowen masáže, lymfodrenáže, orientální depilace. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Doporučený příspěvek na jeden výtisk činí 10 Kč. Vychází 11 čísel ročně. Prosíme pravidelné čtenáře o zaslání ročního příspěvku 110 Kč na účet číslo /0800 anebo na adresu redakce. Před zasláním daru nás informujte, nepřijímáme anonymní dary. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou za cenu poštovného a nebo em ve formátu PDF. Navštivte internetovou verzi na a přidejte sem svůj komentář či reakci na článek, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Kalendář 2015. z fotografické soutěže Není les jako les. www.vyfotdrevo.cz

Kalendář 2015. z fotografické soutěže Není les jako les. www.vyfotdrevo.cz Kalendář 2015 z fotografické soutěže Není les jako les www.vyfotdrevo.cz Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC ) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Odpovědné zadávání veřejných zakázek Odpovědné zadávání veřejných zakázek Valná hromada NSZM ČR, 28. dubna 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích)

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Zvýšení absorpční kapacity OPŽP PO 1 a 6 Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

Ochrana volně žijících šelem a dravců

Ochrana volně žijících šelem a dravců Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana volně žijících šelem a dravců Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.24 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Co je hlína? www.procrea.de

Co je hlína? www.procrea.de Co je hlína? Hlína je výsledkem zvětrání pevných hornin a tvoří svrchní povrch Země. Je to směs písku, štěrku a hlíny. Hlína spojuje drobné částečky s hrubšími. Již staletí se využívala jako stavební materiál.

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

EKOSPOTŘEBITELSKÝ PRŮZKUM Č. 1. Zpětný odběr

EKOSPOTŘEBITELSKÝ PRŮZKUM Č. 1. Zpětný odběr EKOSPOTŘEBITELSKÝ PRŮZKUM Č. 1 Zpětný odběr První průzkum proběhl koncem března 2007 v obchodech s elektrospotřebiči a byl zaměřen na dodržování novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech s platností od

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs

Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Škody působené bobrem evropským na lesních porostech Biberschäden im Waldbewuchs Ing. Jan Dovrtěl Ing. Miroslav Svoboda Lesy České republiky, s.p. Lesní závod Židlochovice Lesní závod Židlochovice organizační

Více

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Podklad pro jednání s občanským sdružením Hezké Jižní město Praha, 19.12.2012 Úvod 1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen HJM ) vedou

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Návrh projektu: Ekostopa GBN

Návrh projektu: Ekostopa GBN Návrh projektu: Ekostopa GBN Kdo projekt předkládá Třída sexta A osmiletého studia Gymnázia Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov. Učitel: PhDr. Roman Andres Kontaktní údaje e-mail gymnázia: gymnazium@gbn.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie Pořiďte si předokenní rolety, přinášejí mnoho výhod. Je to konstrukčně dobře promyšlený a léty ověřený systém. Využijte jejich pozitivních vlastností

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA)

Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Posouzení vlivů SeStra II na životní prostředí (SEA) Michal Musil 22. února 2012 Seminář Jak probíhá příprava SeStra II Obsah prezentace Základní informace o SEA Postup SEA Zapojení veřejnosti Co SEA je

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY KONFERENCE LUBENEC LISTOPAD 2015 ING. MARTINA LUKEŠOVÁ, JSEM TU DOMA: CTÍM SLOVA ALBERTA EINSTEINA: NAŠÍM ÚKOLEM MUSÍ BÝT OSVOBODIT SE TÍM, ŽE ROZŠÍŘÍME OKRUH SVÉHO SOUCITU, ABY

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více