Dotazník s ekologickou tématikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazník s ekologickou tématikou"

Transkript

1 Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149 studentů a 7 profesorů. Věkové rozmezí činilo 13 až 51 let. Tázané třídy: 2.O, 4.O, 1.B, 3.A, 3.B, 3.C, 7.O, 4.A a 4.C. 4% žáci profesoři 96% Zúčastnilo se 99 žen (=63%) a 57 mužů (=37%) Účast mužů a žen 37% ženy muži 63% 1

2 1. Otázka: Znáte nějakou ekologickou organizaci? ANO 139 LIDÍ (=89%) NE 17 LIDÍ (=11%) 11% 89% 3 jčastěji psané organizace: Greenpeace, Duha, Děti Země. 2. Otázka: Co je podle vás jedním z jvětších ekoproblémů v současné době? Nejčastěji psané odpovědi: globální oteplování, ochota řešit tuto problematiku, tání ledovců, úbytek cenných surovin, přelidnění, skleníkový efekt, investice do obnovy zdrojů, kácení deštných pralesů, zčištění ovzduší, ozónová díra, lov, odpad a jeho třídění (likvidace), smog, ozonová díra, únik ropy do moře, vymírání živočišných a rostlinných druhů, zčištění životního prostředí, vyčerpávání přírody, narušení potravního řetězce, malé využití alternativních zdrojů, klimatické změny, celkové narušení rovnováhy 3. Otázka: Zajímáte se o ekologii? ANO 82 LIDÍ (=53%) NE 74 LIDÍ (=47%) 53% 47% 2

3 Ano proč? : člověk by se měl zajímat o to, co se děje v jeho okolí, je to i moje země, lidé jsou hloupí co mohu pro ekologii udělat, to dělám, chci přispět ke zlepšení podmík do budoucna, týká se to všech, stav země je důležitý pro každého, chci žít v odpadcích, je to moje země, chci mít kde žít, chci aby mé děti viděly stromy, jde o další gerace, ovlivňuje náš život Ne proč? : stejně to jeden člověk ovlivní, mám jiné zájmy, ní čas, stačí když třídím odpadky 4. Otázka: Třídíte odpadky? ANO 132 LIDÍ (=85%) NE 24 LIDÍ (=15%) 15% 85% 5. Otázka: Ohodnoťte známkou tvrzení, že se ve škole tématu ekologie věnujete dostatečně. ( 1 je jlepší) Známkou 1 ohodnotili 4 lidi (=3%) Známkou 2 ohodnotilo 30 lidí (=19%) Známkou 3 ohodnotilo 79 lidí (=50%) Známkou 4 ohodnotilo 40 lidí (=26%) Známkou 5 ohodnotili 3 lidé (=2%) 26% 2% 3% 19% % 3

4 6. Otázka: Navrhněte, co by se na škole mělo změnit/přibýt, aby se zlepšilo ekologické povědomí. Myslete na to, aby byl váš návrh byl realizovatelný. Nejčastěji psané odpovědi: besedy, semináře, přednášky, exkurze, videa, informační tabule, zařadit více této problematiky do předmětů, více košů na odpadky ( a to jen na plasty, ale i další materiály), alespoň jeden den na konci roku s ekologickou tématikou, více živých rostlin, projekty, kroužek ekologie Profesoři Tázáno bylo 7 profesorů (z toho 2 muži a 5 žen) 1. Otázka: Znáte nějakou ekologickou organizaci? Duha, Klenice, Tereza, Podblanické ekocentrum, Greenpeace, Děti Země 2. Otázka: Co je podle vás jedním z jvětších ekoproblémů v současné době? Malé využití alternativních zdrojů Odpad, zčištění Úbytek lesů, zčištění atmosféry Klimatické změny Zisk ergie Celkové narušení rovnováhy Hlavně odpadky 3. Otázka: Zajímáte se o ekologii? ANOx7 4. Otázka: Třídíte odpadky? ANOx7 5. Otázka: Ohodnoťte známkou tvrzení, že se ve škole tématu ekologie věnujete dostatečně. (1 je jlepší) Známka 2x1 známka 3x5 známka 4x1 Graf k otázce číslo 5. 14% 14% % 4

5 6. Navrhněte, co by se na škole mělo změnit/přibýt, aby se zlepšilo ekologické povědomí. Myslete na to, aby váš návrh byl realizovatelný. Navrhovaná řešení: Častější dobrovolné zapojení do ekologických akcí (víkend) úklid Radouče Osvěta, koše, soustavnost informací Zařadit do výuky projektové dny, které by obsahovaly ekologickou tématiku Exkurze do přírody úklid (čištění) potoků, lesů to by si všichni uvědomili že to, co někde vyhodí, tam zůsta desítky let Více třídění odpadků (druhy) 7.O Tázáno bylo 26 lidí (z toho 12 mužů a 14 žen) 1. Otázka: Znáte nějakou ekologickou organizaci Muži: 11xANO 1xNE Ženy: 12xANO 2xNE Celkem: 13xANO (=88%) 3xNE(=12%) 12% 88% 2. Otázka: Co je podle vás jedním z jvětších ekoproblémů v současné době? Nejčastější odpovědi: dostatek ropy, kácení pralesů, smog, globální oteplování, velký počet obyvatel Země, odpad a jeho likvidace, zčišťování, ozonová díra, skleníkový efekt, AIDS, hlad v Africe, třídění, ekologická politika USA, únik ropy do moře, vymírání zvířat, tání ledovců, zčištění ovzduší 3. Otázka: Zajímáte se o ekologii? Muži: 7xANO 5xNE Ženy: 8xANO 6xNE Celkem: 15xANO (=58%) 11xNE (=42%) 5

6 Chci přispět ke zlepšení podmík do budoucna, chci aby bylo lepší životní prostředí, aby se nám lépe žilo, týká se to všech, je to zapotřebí, chci žít v prostředí plném odpadků, stav Země je důležitý pro každého 42% 58% 4. Otázka: Třídíte odpadky? Muži: 11xANO 1xNE Ženy: 14xANO 0xNE Celkem: 25xANO (=96%) 1xNE (=4%) 4% 96% 6

7 5. Otázka: Ohodnoťte známkou tvrzení, že se ve škole tématu ekologie věnujete dostatečně. ( 1 je jlepší) Muži: známka2x2 známka3x6 známka4x4 Ženy: známka3x8 známka4x6 Celkem: známka2x2 (=8%) známka3x14(=54%) známka4x10(=38%) 8% 38% % 6. Otázka: Navrhněte, co by se na škole mělo změnit/přibýt, aby se zlepšilo ekologické povědomí. Myslete na to, aby byl váš návrh realizovatelný. Návrhy: kontejry, odpadkové koše pro více druhů odpadu ( jen plasty), koše na papíry, více košů na plasty - do každé třídy, uspořádat seminář téma ekologie, více začlenit do výuky, více se tomuto tématu věnovat, ukázat možné katastrofální následky 7

8 3.A Tázáno bylo 24 lidí (z toho 9 mužů a 15 žen) 1. Otázka: Znáte nějakou ekologickou organizaci Muži: 9xANO 0xNE Ženy: 13xANO 2xNE Celkem: 22xANO (=92%) 2xNE(=8%) 8% 92% 2. Otázka: Co je podle vás jedním z jvětších ekoproblémů v současné době? Nejčastější odpovědi: globální oteplování, ochota řešit tuto problematiku, tání ledovců, úbytek cenných surovin, přelidnění, skleníkový efekt, reinvestice do obnovitelných zdrojů, kácení deštných pralesů, zčištění ovzduší, ozonová díra, lov, odpad 3. Otázka: Zajímáte se o ekologii? Muži: 2xANO 7xNE Ženy: 5xANO 10xNE Celkem: 7xANO (=29%) 17xNE (=71%) Člověk by se měl zajímat, co se v jeho okolí děje, jde o budoucnost, chci mít kde žít, je to i moje Země, lidé jsou hloupí, co můžu udělat sám pro přírodu, dělám 29% 71% 8

9 4. Otázka Třídíte odpadky? Muži: 6xANO 3xNE Ženy: 12xANO 3xNE Celkem: 18xANO (=75%) 9xNE (=25%) 25% 75% 5. Otázka: Ohodnoťte známkou tvrzení, že se ve škole tématu ekologie věnujete dostatečně. ( 1 je jlepší) Muži: známka2x2 známka3x4 známka4x2 známka5x1 Ženy: známka1x1 známka2x1 známka3x8 známka4x5 Celkem: známka1x1 (=4%) známka2x3 (=13%) známka3x12(=50%) známka4x7 (=29%) známka5x1 (=4%) 4% 4% 13% 29% % 9

10 6. Otázka: Navrhněte, co by se na škole mělo změnit/přibýt, aby se zlepšilo ekologické povědomí. Myslete na to, aby váš návrh byl realizovatelný. Návrhy: informační tabule, besedy, semináře, zařadit více do předmětů, více košů na odpadky, informovst, koše na jiné druhy odpadu, videa, alespoň 1braný den na konci školního roku s touto tématikou, testy ekologicky recyklovat 3. B Tázáno bylo 22lidí (z toho 6mužů a 16žen) 1. Otázka: Znáte nějakou ekologickou organizaci? Muži: 6xANO 0xNE Ženy: 12xANO 4xNE Celkem: 18xANO (=82%) 4xNE(=18%) 18% 82% 2. Otázka: Co je podle vás jedním z jvětších ekoproblémů v současné době? Nejčastější odpovědi:globální oteplování, skleníkové plyny, zčišťování vod a ovzduší, mýcení deštných pralesů, surovinová závislost, ozonová díra, plasty, tání ledovců 10

11 3. Otázka: Zajímáte se o ekologii? Muži: 4xANO 2xNE Ženy: 10xANO 6xNE Celkem: 14xANO (=64%) 8xNE (=36%) Je potřeba chránit zemi, aby významné části vymizely, zlepšení životního prostředí, aktuální téma - týká se všech, důležité pro náš další život 36% 64% 4. Otázka: Třídíte odpadky? Muži: 5xANO 1xNE Ženy: 13xANO 3xNE Celkem: 18xANO (=82%) 4xNE (=18%) 18% 82% 11

12 5. Otázka: Ohodnoťte známkou tvrzení, že se ve škole tématu ekologie věnujete dostatečně. ( 1 je jlepší) Muži: známka3x4 známka4x2 Ženy: známka2x3 známka3x4 známka4x9 Celkem: známka2x3 (=17%) známka3x8 (=38%) známka4x11(=45%) 17% 45% % 6. Otázka: navrhněte, co by se na škole mělo změnit/přibýt, aby se zlepšilo ekologické povědomí. Myslete na to, aby váš návrh byl realizovatelný. Návrhy: Nástěnky, informovst, více zařadit do hodin, přednáška, předmět ekologie (místo Ma, Fy), více košů (i ve třídách)+na jiný odpad, seminář, exkurze, měli bychom si muset tisknout 20strák látky (referátu) na recyklované papíry 3. C Tázáno bylo 23 lidí (z toho 10mužů a 13žen) 1. Otázka: Znáte nějakou ekologickou organizaci? Muži: 10xANO 0xNE Ženy: 12xANO 1xNE Celkem: 22xANO (=96%) 1xNE(=4%) 12

13 4% 96% 2. Otázka: Co je podle vás jedním z jvětších ekoproblémů v současné době? Nejčastější odpovědi: kácení deštných pralesů, tání ledovců, globální otplování, vyčerpávání přírody, ozonová díra, zčištění vod a ovzduší, třídění odpadků, hodně odpadků, narušení potravního řetězce, špatná obnova, vyčerpatelnost ropy, velký obsah olova v čokoládě z Kamerunu, zabíjení velryb, vysoký obsah bezpečných kovů v rybách, vyčerpávání přírodních zdrojů, skleníkový efekt 3. Otázka Zajímáte se o ekologii? Muži: 6xANO 4xNE Ženy: 6xANO 7xNE Celkem: 12xANO (=52%) 11xNE (=48%) Je potřeba vnímat své okolí, týká se nás to, měli bychom se zajímat o stav naší platy, snažit se ho zlepšovat, chci, aby mé děti viděly stromy, ní mi to lhostejné, jde o další gerace, ovlivňuje náš život 52% 48% 13

14 4. Otázka Třídíte odpadky? Muži: 8xANO 2xNE Ženy: 9xANO 4xNE Celkem: 17xANO (=74%) 6xNE (=26%) 26% 74% 5. Otázka: Ohodnoťte známkou tvrzení, že se ve škole tématu ekologie věnujete dostatečně. ( 1 je jlepší) Muži: známka1x1 známka3x4 známka4x5 Ženy: známka2x4 známka3x9 Celkem: známka 1 x 1člověk (4%) známka 2 x 4lidi (17%) známka 3 x 13lidí (57%) známka 4 x 5lidí (22%) 22% 4% 17% % 14

15 6. Otázka: navrhněte, co by se na škole mělo změnit/přibýt, aby se zlepšilo ekologické povědomí. Myslete na to, aby váš návrh byl realizovatelný. Návrhy: více se tomuto tématu věnovat v hodinách, více košů jen na plast, informační tabule, seminář, více solárních článků, méně hodin musí se svítit, častěji vynášet koše, koše pro jiný druh odpadu (papír), přednášky, zavádění projektů, více zelených rostlin ve třídách i na chodbách 15

Manuál Předcházej a recykluj

Manuál Předcházej a recykluj Manuál Předcházej a recykluj Obsah manuálu 1. Úvod 2. Náměty a realizované projekty 3. Kde naleznete další informace 4. A něco na závěr 1. Úvod Tento manuál Vám může sloužit jako inspirace pro projekty

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích

nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích školní rok 2014/2015 nabídka Střediska ekologické výchovy Sever v Litoměřicích Vážení pedagogičtí pracovníci, Na následujících stránkách naleznete

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová

Ekologické problémy. Bergerová, Haluzová Ekologické problémy Bergerová, Haluzová Ekologie Ernest Haeckel (1869) oikos domov logos věda nomos řízení Ekologií rozumíme soubornou vědu o vztazích organismů k okolnímu světu, kam můžeme počítat v širším

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME P Projekt KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM POMÁHÁME PŘÍRODĚ (k průřezovému tématu Enviromentální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu : Garant projektu: Přílohy: Schválil dne: Mgr.Věra

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE. Výukové programy: Závěrečná práce Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti - BIOLOGIE Výukové programy: TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, KLIMATICKÉ ZMĚNY, MOŘSKÉ ŽELVY Závěrečná práce Hana

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy

VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy VÝUKOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY ZO ČSOP VLAŠIM pro základní školy Jak si mohou školy objednat naše výukové programy Výukové programy lze objednávat telefonicky na číslech 317 845 965, 317 845 169. Přehled

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ NABÍZÍME VEŘEJNOSTI OBDOBNÉ SLUŽBY JAKO JINÁ EKOCENTRA Bezplatné ekoporadenství Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu EKOLOGICKÉ CENTRUM Kralupy nad Vltavou VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO O ŽIVOTNÍM

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 hlavní téma: PRŮMYSL INDUSTRIÁLNÍ STOPY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VZESTUP A PÁD FREONŮ NA FIREMNÍM WEBU HLEDEJTE ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JAK HOMO

Více

Exemplární zpracování výukového celku: epocha zeměpisu v 2. ročníku - projekt voda

Exemplární zpracování výukového celku: epocha zeměpisu v 2. ročníku - projekt voda 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU:

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více