Uživatelská pøíruèka v6.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská pøíruèka v6.5"

Transkript

1 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5

2 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktů, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology Corp. Microsoft, Windows a logo Windows jsou chráněnou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation. Apple, itunes a Apple OS X jsou chráněnými obchodními značkami společnosti Apple Computers, Inc. Další zmíněné obchodní značky a jména jsou vlastnictvím jejich odpovídajících majitelů. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Copyright 2011 Thecus Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Veškeré informace zde uvedené byly pečlivě ověřeny, aby byla zajištěna jejich správnost. Pokud přesto narazíte na chybu, bude rádi, pokud nás na ni upozorníte. Thecus Technology Corporation si vyhrazuje právo změnit obsah příručky bez předchozího upozornění. Jméno výrobku: Thecus N2200XXX/N3200XXX/N0503 / Série N4200 /N5200XXX/N5500/1U4200XXX/1U4600/ Série N7700/ Série N8800/ N8200XXX Verze příručky: 6.5 Datum vydání: Prosinec 2011 Omezená záruka Thecus Technology Corporation garantuje, že veškeré součásti produktů Thecus NAS jsou důkladně testovány předtím, než opustí výrobní zařízení a měly by fungovat korektně v případě správného užívání. V případě nefunkčností systému jsou Thecus Technology Corporation nebo její místní zastoupení a prodejci povinni, v souladu se záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze pokud se závada objeví během záruční lhůty a výrobek byl používán standardně. Thecus Technology Corporation není zodpovědná za poškození nebo ztrátu dat, která mohla být způsobena nefunkčností jejího produktu. Důrazně doporučujeme, aby uživatelé prováděli pravidelné zálohování dat. 2

3 Bezpečnostní upozornění Z důvodu vaší bezpečnosti pročtěte a dbejte na následující upozornění: Předtím než začnete zapojovat IP úložiště Thecus, pročtěte si důkladně tuto příručku. Vaše nové IP úložiště Thecus je složitým elektronickým zařízením. Nepokoušejte se ho za žádných okolností opravovat. V případě poruchy ihned zařízení vypněte a přivolejte technika autorizovaného centra. Další detaily vám poskytne váš prodejce. Na přívodní šňůře NESMÍ nic stát a přívodní šňůra NESMÍ být umístěna tak, aby na ni bylo možné stoupnout. Podobně umístěte i ostatní kabeláž, aby na ni nebylo možné stoupnout nebo o ni zavadit. IP úložiště Thecus může normálně fungovat v teplotním rozmezí mezi 5 a 40 stupni Celsia v relativní vlhkosti mezi 20 a 85 procenty. Používání IP úložiště Thecus v extrémních podmínkách může zařízení poškodit. Ujistěte se, že IP úložiště Thecus je připojeno k elektrické síti poskytující korektní hodnoty proudu a napětí (AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 3A). Připojení IP úložiště Thecus k elektrickému rozvodu produkujícímu nevhodné napětí a proud může zařízení poškodit. Nevystavujte IP úložiště Thecus vlhkosti, prachu nebo korozivním kapalinám. Nestavějte IP úložiště Thecus na nerovný povrch. Nevystavujte IP úložiště Thecus přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům extrémních teplot. K čištění IP úložiště Thecus nepoužívejte chemikálie a aerosoly. Odpojte zařízení ze sítě a odpojte i ostatní kabeláž před čištěním. Neumisťujte v blízkosti IP úložiště Thecus jakékoli objekty, které by bránily ventilaci a způsobovaly tak možné přehřátí zařízení. Obalový materiál nesmí být v dosahu dětí. Pokud zařízení vyhazujete, dodržujte prosím místní předpisy pro zacházení s elektronickým odpadem a chraňte životní prostředí. 3

4 Obsah Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku... 2 O této uživatelské příručce... 2 Omezená záruka... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Kapitola 1: Úvod... 7 Přehled...7 Nejdůležitější vlastnosti výrobku...7 Obsah balení...9 Přední panel...10 Zásuvky pevných disků...20 Zadní panel...23 Kapitola 2: Instalace zařízení Přehled...34 Dříve než začnete...34 Zapojení kabeláže...34 Kontrola Stavu Systému Stav systému normální Systémové potíže Kapitola 3: První nastavení Přehled...42 Průvodce nastavením Thecus...42 Nastavení pomocí LCD displeje (N4100PRO/N5200XXX/N5500/1U4200XXX/1U4600/ série N7700 /N8200XXX/série N8800)...44 Ovládání LCD displeje (N3200XXX/N0503)...46 Ovládání OLED displeje (série N4200)...47 Příklad postupu nastavení systému...48 Kapitola 4: Správa systému Přehled...50 Webové uživatelské rozhraní...50 Oblíbené Menu Hlášení Systémové informace...55 Všeobecné Informace Stav systému/stav služeb Logy Online registrace Správa Syslog Správa systému...59 Datum a čas: Datum Systému a nastavení Nastavení hlášení Upgrade firmwaru Rozvrh zapínání a vypínání zařízení Administrátorské heslo Config Mgmt Tovární nastavení Nové spuštění a vypnutí systému Kontrola systému souborů (File System Check) Wake-Up On LAN (WOL) Podpora SNMP

5 Konfigurace přihlášení UI Síť...68 WAN/LAN LAN Nastavení DHCP serveru Správa úložiště...71 Informace o discích RAID informace Určení místa iscsi Thin-Provisioning Pokročilé nastavení Stohovatelné síťové úložiště (NAS) Připojení obrazu ISO Sdílení složky Přístupová práva k složkám a podsložkám (ACL) Ověření uživatelů a skupin Podpora ADS/NT Nastavení místního uživatele Nastavení místní skupiny Vytváření uživatelů a skupin pomocí dávek Kvóta Network Service Samba / CIFS AFP (Nastavení Apple Network) FTP TFTP HTTP/ WEB DISK UPnP Nastavení Bonjour Aplikační server itunes Server Správa modulů Automatická instalace modulů Zálohování Nsync (Neplatí pro série 3x) Nsync Cílový server (neplatí pro série3x) Dual DOM (Není k dispozici na N3200XXX/N0503/N4200Eco/N7700/N8800 NAS) cíl Rsync Rsync Zálohovací utilita Thecus Záloha dat v operačním systému Windows XP Zálohovací utility Apple OS X Externí zařízení Informace o tiskárně Nastavení UPS Kapitola 5: Používání IP úložiště Thecus Přehled Přihlašovací stránka Používání Web Disk (neplatí pro série 3x Web Disku) Fotografický server (Neplatí pro série 3x photo serveru) Publikační průvodce Windows XP Správa alb a fotografií Vytváření alb Fotoalba chráněná heslem Nahrávání obrázků do fotoalba Informace EXIF

6 Slide Show Připojování klientského PC k IP úložišti Thecus Windows Apple OS X Připojování IP úložiště Thecus jako iscsi disku Windows 2000/XP Windows Vista Kapitola 6: Tipy a triky Rozšiřování kapacity USB a esata Přidání náhradního disku Vzdálená správa Část 1 - Vytvoření DynDNS účtu Část 2 - Povolit DDNS na routeru Část 3 - Nastavení virtuálních serverů (HTTPS) Nastavení softwaru firewallu Nahrazení poškozených pevných disků Poškození pevného disku Nahrazení pevného disku Automatická obnova RAID Kapitola 7: Řešení problémů Zapomněl jsem svou síťovou IP adresu Nemohu namapovat síťový disk ve WIndows XP Obnovení továrního nastavení Problémy s časem a datem Dual DOM podpora pro dvojí ochranu Kapitola 8: Aktualizace pro FW v Přidat modul přihlášení přes Přihlašovací rozhraní UI Nastavení přihlášení UI Sdílení složky FTP WebService (HTTP/ Web Disk) Rsync Target Server(Rsync cílový server) Rsync ACL zálohování a obnovení Nepřetržitý zdroj napájení (nastavení UPS) Popis Režimu Agregace Dodatek A: Zákaznická podpora Dodatek B: Základy RAID Přehled Výhody Zvýšený výkon Bezpečnost dat Úrovně RAID Dodatek C: Základy Active Directory Přehled Co je Active Directory? Výhody ADS Dodatek D: Licenční informace Přehled Přístupnost zdrojového kódu Licenční podmínky CGIC Všeobecná veřejná licence GNU

7 Kapitola 1: Úvod Přehled Děkujeme, že jste zvolili IP úložiště Thecus. IP úložiště Thecus je zálohovací server, který se snadno používá a dokáže jedinečným způsobem ukládat a distribuovat data na síti. Spolehlivost dat je zajištěna pomocí technologie RAID, která nabízí bezpečí i možnost snadného obnovení. Skrze disková pole RAID 5 a RAID 6 je k dispozici několik terabytů úložného prostoru. Vysokorychlostní ethernetové připojení zajišťuje vysokou síťovou efektivitu a díky němu může být úložiště Thecus používáno k správě souborů a sdílení dat. Naše zařízení nabízí okamžitou datovou odezvu. IP úložiště Thecus nabízí datovou mobilitu skrze možnost vyměňovat pevné disky v jednotlivých zařízeních Thecus. Díky tomu jsou data kvalitně zabezpečena pro případ hardwarové závady. IP úložiště Thecus nabízí konsolidaci a sdílení dat mezi prostředími Windows (SMB/CIFS), UNIX/Linux a Apple OS X. Uživatelsky přívětivé rozhraní IP úložiště Thecus je k dispozici v několika jazykových mutacích. Nejdůležitější vlastnosti výrobku Souborový server Nejdůležitější a primární funkcí IP úložiště Thecus je ukládání a sdílení souborů skrze IP síť. Připojené síťové úložiště (Network Attached Storage NAS) vám umožňuje centralizovat a sdílet soubory ve vaší síti. Skrze uživatelsky přívětivé webové rozhraní mají uživatelé ke svým souborům okamžitý přístup. Další informace o webovém uživatelském rozhraní viz. Kapitola 5: Používání IP úložiště Thecus > Používání Webdisku. FTP server Vestavěný FTP server umožňuje přátelům, klientům i zákazníkům nahrávat i stahovat soubory z IP úložiště Thecus skrze internet pomocí oblíbeného FTP softwaru. Je možné vytvořit uživatelské účty, aby přístup k souborů měli pouze autorizovaní uživatelé. Další informace o nastavení FTP serveru viz. Kapitola 4: Systém Správa> Síť služba>ftp. itunes Server IP úložiště Thecus má vestavěnou schopnost fungovat jako itunes server a umožňuje tak na sítí sdílení a přehrávání digitálních hudebních souborů! Další informace o nastavení itunes serveru viz. Kapitola 4: Aplikační server > itunes Server. Záložní server 7

8 Nevydávejte svá vzácná data všanc náhodě. Pokročilé zálohovací funkce vám umožňují zálohovat klíčové soubory na IP úložiště Thecus a dokonce automatizovat zálohování a tím získat úplnou jistotu, že vše je bezpečně uloženo. Další informace o zálohování souborů skrze IP úložiště Thecus viz. Kapitola 4: Zálohování > Nsync. Tiskový server Díky tiskovému serveru IP úložiště Thecus můžete snadno sdílet IPP tískárnu mezi všemi PC připojenými k vaší síti. Další informace k nastavení tiskového serveru viz. Kapitola 4: Externí zařízení > Informace o tiskárnách. Mnohonásobné diskové pole RAID IP úložiště Thecus podporuje použití mnohonásobných diskových polí RAID v jednom zařízení. Je možné vytvořit RAID 0 pro data, která nejsou nezbytná a RAID 1, 5 a 6 (v závislosti na daném modelu) pro klíčová data. Vytvořte si úrovně diskových polí RAID v závislosti na vašich potřebách. Další informace ke konfiguraci RAID na IP úložišti Thecus viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Informace o RAID. Schopnost iscsi IP úložiště Thecus není pouze souborovým serverem, ale současně podporuje i iscsi iniciátory. Váš server může vstoupit do IP úložiště Thecus jako do přímo připojeného zařízení skrze LAN nebo internet. Není jednodušší způsob, jak zvýšit kapacitu vašich současných aplikačních serverů. Veškeré kapacitní potřeby mohou být spravovány centrálně. Díky tomu je uživatelům k dispozici jedinenčná flexibilita. Další informace k nastavení iscsi viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Určení místa > iscsi jako cílové místo Pokročilý systém vypínání a zapínání IP úložiště Thecus nabízí pokročilý systém zapínání a vypínání zařízení dle daného rozvrhu. Díky tomu může administrátor systému nastavit přesný čas, kdy se zařízení zapojí a odpojí. Systém vypínání nabází velkou úsporu elektrické energie. Funkce Wake-On-LAN (buzení po síti) nabízí administrátorovi možnost zařízení vzdáleně zapnout bez nutnosti opuštění jeho pracoviště. Další informace o tom, jak nastavit rozvrh zapínání a vypínání zařízení, viz. Kapitola 4: Správa systému > Rozvrh zapínání a vypínání zařízení 8

9 Obsah balení Balení IP úložiště Thecus by mělo obsahovat následující položky stejné pro všechny modely: systémová jednotka 1x QIG (Rychlý průvodce instalací) 1x 3x CD (Acronics Backup CD a Twonky media server CD + univerzální CD) ethernetový kabel 1x pytlík na příslušenství 1x karta kompatibility pevných disků 1x záruční list v několika jazykových mutacích 1x přívodní napájecí kabel 1x Vaše balení N3200XXX by mělo obsahovat další položky: 3,5" HDD rail x6 Napájecí adaptér + napájecí kabel x1 Balení modelu N0503 by mělo dále obsahovat: 3 až 5 zásuvek pro pevné disky 1x (nainstalováno) 3,5" pozice pro pevné disky 6x napájecí adaptér a napájecí přívodní kabel 1x Balení série N42000 byl mělo dále obsahovat: napájecí adaptér a napájecí přívodní kabel Balení modelu N5500 by mělo dále obsahovat: USB kabel (typ A-B) 1x Vaše balení 1U4200XXX by mělo obsahovat další položky: Napájecí kabel 1U4200XXXRx1 Balení modelu 1U4600 by mělo dále obsahovat napájecí přívodní kabel - 1U4600R 1x USB kabel (typ A-B) 1x Balení série N8800/N8200XXX by mělo dále obsahovat: napájecí přívodní kabel 1x Ujistěte se, prosím, zda je vaše balení kompletní. Pokud zjistíte, že některé částí chybí, kontaktujte svého prodejce. 9

10 Přední panel N2200XXX: Přední panel modelu Thecus N2200XXX obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka Položka 1. Power Tlačítko Zapnutí / Vypnutí N2200XXX 2. USB port USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. 3. USB tlačítko pro Zkopíruje obsah úložiště USB do N2200XXX. Kopírování 4. Čtečka podporované karty jsou SD / SDHC / MMC přes rozhraní USB paměťových karet 5. HDD1 LED Blikající bílá: činnost HDD 6. HDD2 LED Blikající bílá: činnost HDD 7. WAN LED Svítí bílá: WAN Kabelové připojení Blikající bílá: činnost Sítě 8. LAN LED Svítí bílá: LAN Kabelové připojení Blikající bílá: činnost Sítě 9. USB Kopírování Blikající bílá: USB kopírování LED 10. Čtečka karet Blikající bílá: Kopírování čtečky paměťových karet LED 10

11 N3200XXX: Thecus N3200XXX přední panel obsahuje nástroje ovládacích prvků, indikátory a zásobníky pevného disku: Přední panel Položka 1. Power LED 2. WAN/LAN1 LED 3. LAN2 LED 4. HDD 1 LED 5. HDD 2 LED 6. HDD 3 LED 7. USB port 8. Tlačítko Power 9. LCD displej 10. Tlačítko dolu 11. Tlačítko nahoru 12. Tlačítko Enter 13. Tlačítko ESC Popis Svítí modře: Systém je zapnutý Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká oranžově: aktivita v síti Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká oranžově: aktivita v Síti Svítí červeně: chyba HDD Bliká oranžově: činnost HDD Svítí červeně: chyba HDD Bliká oranžově: činnost HDD Svítí červeně: chyba HDD Bliká oranžově: činnost HDD USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. Zapnout/vypnout N3200XXX Svítí modře: Přístroj je zapnutý Zobrazuje aktuální stav systému a zpráv (Aktualizace každých: 60 sekund Stiskněte pro posun dolů při použití displeje LCD. Stiskněte pro posun nahoru při použití displeje LCD. Stiskněte pro potvrzení údajů, které jste vložily na displej LCD. Stiskněte pro odchod z menu LCD. 11

12 N0503: Thecus N0503 přední panel obsahuje nástroje ovládacích prvků, indikátory a zásobníky pevného disku: Přední panel Položka 1. Dioda Power (zapnutí) 2. Dioda WAN/LAN 1 Popis Svítí modře: systém je zapnut. Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká oranžově: síťová aktivita. 3. Dioda LAN 2 Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká oranžově: síťová aktivita. 4. Dioda HDD 1 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 5. Dioda HDD 2 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 6. Dioda HDD 3 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 7. Dioda HDD 4 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 8. Dioda HDD 5 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 9. USB port USB port 2.0 je kompatibilní se všemi USB zařízeními, jako digitální fotoaparáty, USB disky, USB tiskárnami a USB bezdrátovými moduly*. 10. Tlačítko vypnutí a zapnutí Zapíná a vypíná N0503 Svítí modře: Zařízení je zapnuto. 11. LCD displej Znázorňuje aktuální systémová hlášení a stavy (Obnovuje se každých 60s). 12. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 12

13 13. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 14. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. 15. Tlačítko Escape Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji. ESC N4100PRO N4100PRO na předním panelu zobrazuje stav LED jednotky a je to také místo, kde najdete vypínače. V tabulce níže naleznete podrobné vysvětlení každé položky: Přední panel Položka Zásobníky HDD LED zapnutý LED zaneprázdněn WAN LED LAN LED Chyba LED Tlačítko POWER Popis K dispozici jsou čtyři zásobníky jednotky pevného disku (HDD). Každý zásobník podporuje 3,5-palcový SATA HDD. Zásobníky mají zámky pro zvýšenou fyzickou bezpečnost a jejich klíče jsou dodávány v balení. Svítí modře: N4100PRO je zapnutý Bliká oranžově: spouštění systému nebo údržba, data jsou nepřístupná Nesvítí: spuštění systému je kompletní, systém funguje normálně Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká zeleně: Činnost sítě Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká zeleně: Činnost sítě Svítí červeně: Zjištěna systémová chyba Zapnutí / vypnutí N4100PRO 13

14 Série N4200: Přední panel mo Série N4200delu Thecus N4200 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1.Tlačítko zapnutí a vypnutí 2.OLED OLED Popis Zapíná a vypíná zařízení série N4200. Znázorňuje aktuální systémová hlášení a stavy. Pokud bude obrazovka neaktivní po dobu delší než 3 minuty, objeví se spořič obrazovky. Pokud bude obrazovka neaktivní po dobu delší než 6 minut,dojde k jejímu vypnutí. 3.Dioda HDD 1 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. 4.Dioda HDD 2 5.Dioda HDD 3 6.Dioda HDD 4 7.Dioda WAN/LAN 1 8.Dioda LAN 2 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. Bliká zeleně: síťová aktivita. Bliká zeleně: síťová aktivita. 9.Kopírování USB Modrá: aktivita USB kopírování. Červená: porucha USB kopírování. 14

15 10.Zásuvka pevného disku 11.Tlačítko USB kopírování 12.USB port Čtyři sloty na pevné disky podporují buď 4x 3,5" nebo 4x 2,5" pevné disky. Kopíruje obsah USB na zařízení série N4200. USB port 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. N5200XXX/N5500: Přední panel modelu Thecus N5500 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1. Systémová dioda spouští; Popis Bliká oranžově: systém prochází updatem nebo se data jsou v tento okamžik nepřístupná. 2. WAN/LAN 1 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 3. LAN 2 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 4. Dioda USB kopírování Svítí modře: soubory jsou kopírovány z USB zařízení do úložiště. 5. Dioda systémového varování Svítí červeně: systémová chyba. 15

16 6. Tlačítko Reset Resetuje systém k přednastaveným hodnotám. 7. USB port Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. 8. Tlačítko zapnutí a vypnutí, dioda zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná N5500. Svítí modře: Systém je zapnut. 9. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 10. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 11. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. 12. Tlačítko Escape ESC Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji. 13. LCD displej Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení. 14. Zásuvky pro pevné disky Pět zásuvek na SATA 3,5" pevné disky. Pro zvýšené bezpečí jsou zásuvky uzamykatelné. Série N7700: Přední panel série Thecus N7700 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka Popis 1. Dioda zapnutí Svítí modře: Systém je zapnut. 2. Systémová dioda spouští; 3. WAN/LAN 1 dioda Bliká oranžově: systém prochází updatem nebo se data jsou v tento okamžik nepřístupná. Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 4. LAN 2 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 16

17 5. Dioda USB kopírování Svítí modře: soubory jsou kopírovány z USB zařízení do úložiště. 6. Dioda připojení esata 7. USB port Svítí modře: je připojeno externí zařízení esata. 8. Tlačítko zapnutí a vypnutí 9. Tlačítko dolů Zapíná a vypíná N Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 11. Tlačítko Enter 12. Tlačítko Escape ESC 13. LCD displej 1. Dioda zapnutí Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji. Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení. Svítí modře: Systém je zapnut. 1U4200XXX: Thecus 1U4200XXX přední panel obsahuje nástroje ovládacích prvků, indikátory a zásobníky pevného disku: Přední panel Položka 1. LCD Displej 2. Tlačítko nahoru 3. Tlačítko dolu 4. Tlačítko Enter 5. Tlačítko ESC Popis Zobrazuje aktuální stav systému a upozornění Zobrazuje název externího zařízení, WAN/LAN1/LAN2 IP adresy, stav RAID a aktuální čas Stiskněte pro posun nahoru při použití displeje LCD. Stiskněte pro posun dolu při použití displeje LCD. Stiskněte pro potvrzení údajů, které jste vložily na displej LCD. Stiskněte pro odchod z menu LCD. 6. Tlačítko lokátoru 7. USB port Zapne LED podsvícení USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální 8. POWER LED 9. LED zaneprázd. fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. Svítí modře: Systém je zapnutý Bliká oranžově: spouštění systému nebo údržba systému, data v současné době nepřístupná 17

18 10. Chyba LED Svítí červeně: Varování systému: Záložní napájení systému nebo výpadek ventilátoru 11. LAN LED Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká zeleně: Činnost sítě 12. Tlačítko POWER Zapnutí / vypnutí 1U4200XXX 13. Tlačítko pro Obnoví 1U4200XXX RESET 14. Tlačítko MUTE Vypne alarm ventilátoru systému (je možné spravovat i přes UI) 15. Zásobníky HDD Čtyři zásobníky HDD 3,5 "SATA Zámky jsou pro zvýšení bezpečnosti. 1U4600: Přední panel série Thecus 1U4600 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1. WAN/LAN 1 dioda Popis Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 2. LAN 2 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 3. Dioda aktivity 4. údržba; Bliká oranžově: systém se spuští nebo probíhá jeho data jsou v tento okamžik nepřístupná. 5. USB port Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. 6. Tlačítko zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná 1U4600. Svítí modře: Zařízení je zapnuto. Bliká modře: esata pevný disk je připojen a aktivní. 7. Tlačítko Reset Resetuje 1U4600. Podržte tlačítko během spouštění systému na dobu pěti vteřin, pokud chcete resetovat IP adresu a administrátorské heslo. 8. Zásuvky pro pevné disky Čtyři zásuvky na SATA 3,5" pevné disky. Pro zvýšené bezpečí jsou zásuvky uzamykatelné. 9. LCD displej Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení. Znázorňuje jméno hostitele, WAN/LAN1/LAN2 IP adresu,status diskového pole RAID a aktuální čas. 10. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 18

19 11. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 12. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. Série N8800/N8200XXX: Přední panel série Thecus N8800/N8200XXX obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1. Tlačítko zapnutí a vypnutí Popis Zapíná a vypíná N8800/N8200XXX 2. Dioda zapnutí Svítí zeleně: Systém je zapnut. 3. Tlačítko Reboot Stiskem dojde k novému spuštění systému. 4. Varovná kontrolka Svítí červeně: Porucha větrání systému větrání systému 5. Tlačitko ztlumení Ztlumí varování systémového větrání. 6. USB port USB port 2.0 je kompatibilní se všemi USB zařízeními, jako digitální fotoaparáty, USB disky, USB tiskárnami a USB bezdrátovými moduly*. Poznámka: Pro seznam podporovaných bezdrátových modul kotaktujte, prosím, 7. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 8. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 9. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. 19

20 Zásuvky pevných disků 1U4200XXX/N2200XXX/N8200XX: Každý z výše uvedených modelů zásobníků pevného disku obsahuje zámek, západku a dva indikátory LED: Zásobníky pevného disku Položka Popis 1. Zapnutí HDD LED Svítí modře: Pevný disk je zapnutý 2. HDD přistup / Chyba LED Bliká zeleně: Systém má přístup k datům na pevném disku Svítí červeně: chyba HDD 3.Zámek Použijte zámek, abyste fyzicky zabezpečili pevný disk do jednotky. 4. Západka Slouží k otevření a odstranění nebo zavření a zajištění zásobníku. 5. Ovládání Táhněte pro odstranění zásobníku HDD. 1U4600/série N7700/série N8800: Každý z výše uvedených modelů disponuje zásuvkou pevného disku se zámkem, západkou a dvěma diodami. Zásuvky pevných disků Položka Popis 1. Dioda zapnutí Solid blue: pevný disk is powered on HDD 2. Dioda aktivity Bliká zeleně: Pevný disk je aktivně využíván systémem. HDD Svítí červeně: chyba HDD /Chybová dioda 3. Zámek Pomocí zámku můžete fyzicky zajistit pevný disk k zařízení. 4. Západka Používá se k otevření a odstranění nebo uzavření a zajištění zásobníku. 5. Ovládání Táhněte pro odstranění zásobníku HDD. 20

21 N4100PRO N4100PRO zásobníky pevného disku obsahují zámek, západku a dva ukazatele. Zásuvky pevných disků Položka Popis Zámek Zámek zásobníku umožňuje fyzicky zabezpečit HDD pomocí klíčů z příslušenství Západka Pomocí západky můžete otevřít a odstranit nebo zavřít a zajistit zásobník. HDD zapnutí LED Svítí modře: HDD je zapnutý Přístup / Chyba LED Blikající žlutá: data jsou přístupná Bliká červeně: Chyba pevného disku N4200 série/n5200xxx/n5500 Každý z N4200 série/n5200xxx/n5500 zásobníků pevného disku obsahuje zámek, západku a dva LED indikátory: Zásobníky pevného disku Položka Popis 1. HDD zapnutí LED Svítí modře: Pevný disk je zapnutý (bez funkce na sérii N4200) 2. HDD Přístup / Chyba LED Bliká zeleně: Systém má přístup k datům na pevném disku Svítí červeně: Chyba HDD (bez funkce na sérii N4200) 3. Zámek Použijte zámek, abyste fyzicky zabezpečili pevný disk do jednotky 4. Ovládání Táhněte pro odstranění zásobníku HDD. 21

22 N3200XXX: N3200XXX podporuje pouze pevné disky 3,5" Serial ATA (SATA). Pro instalaci pevného disku na N3200XXX, postupujte podle následujících kroků: 1. Otevřete přední dvířka N3200XXX 2. Pro 3,5" HDD: a. Vezměte kolejky pevného disku a umístěte je na obě strany pevného disku tak, aby se vešly do příslušných drážek. b. Jakmile budou kolejky pevného disku na místě, zasuňte pevný disk do N3200XXX, dokud kolejky nezapadnou na místo. c. Utáhněte šroubky. N0503: N0503 podporuje oba formáty pevných disků, tedy 2,5" i 3,5" typu sériová ata (SATA). Pokud chcete instalovat pevný disk do úložiště typu N0503, postupujte následujícm způsobem: 1. Otevřete přední dvířka N Pokud instalujete pevný disk velikosti 3,5": a. Vyjměte kolejničky a umístěte je na obě strany pevný disku tak, aby se vešly do příslušných drážek.. b. Jakmile budou kolejky pevného disku na místě, zasuňte vsuňte pevný disk do N0503 a ujistěte se, že zacvakl do správné polohy. c. Utáhněte disk šroubky. 3. Vsuňte pevný disk do N0503 a ujistěte se, že zacvakl do správné polohy. a. Vyjměte zahrnutý 2.5 pevné disky. b. Zasuňte 2,5 HDD do zásobníku 2,5 HDD. c. Zasuňte 2.5 HDD slot zpět do zařízení a ujistěte se, že zacvakl do správné polohy. 4. Uzavřete přední dvířka N

23 Zadní panel N2200XXX Zadní panel úložiště N2200XXX obsahuje následující porty a konektory. Zadní panel Položka Popis 1. Port esata esata port pro vysokorychlostní externí rozšíření paměti. 2. Port USB USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. 3. WAN/LAN1 WAN/LAN1 port pro připojení k síti Ethernet přes přepínač nebo Port směrovač. 4. LAN2 port LAN2 port pro připojení k lokální síti Ethernet přes přepínač nebo směrovač 5. Systémový Systémový ventilátor, který vyčerpá teplo z jednotky. ventilátor 6. Napájecí Připojte napájecí kabel do tohoto konektoru. konektor 7. Tlačítko Obnoví N2200XXX. Reset Stiskněte a přidržte tlačítko Reset na zadní straně po dobu 5 sekund pro obnovení síťového nastavení a hesla a vypněte podporu Jumbo Frame. 23

24 N3200XXX/N0503: N3200XXX/N0503 Zadní panel je vybaven porty a konektory. Zadní panel Položka Popis 1. esata port esata port nabízí možnost rozšíření o vysokorychlostní velkokapacitní záznamové zařízení. 2. USB port USB port 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky nebo USB tiskárny. 3. WAN/LAN1 port WAN/LAN1 port nabízí připojení zařízení k ethernetové síti skrze přepínač nebo router. 4. LAN2 port LAN2 port nabízí možnost sdílení připojení. 5. Chladící větrák Chladící větrák odvádí ze zařízení teplo. 6. Konektor pro připojení napájecího kabelu Do tohoto konektoru zapojte napájecí kabel. 7. Tlačítko Reset Resetuje N0503/N3200XXX. Stiskněte a držte tlačítko Reset stisknuté po dobu 5ti sekund. Tím resetujete síťové nastavení, heslo a vypnete Jumbo Frame Support. 24

25 N4100PRO Na zadním panelu N4100PRO se nachází USB, Ethernetové připojení a napájecí konektor. V tabulce níže jsou popsány jednotlivé položky. Zadní panel Položka Napájecí konektor WAN port LAN port USB porty Popis Připojte dodaný napájecí kabel k tomuto konektoru WAN port pro připojení k síti Ethernet přes switch nebo router LAN port pro připojení k síti Ethernet přes switch nebo router USB 2.0 porty pro rozšíření paměti 25

Uživatelská pøíruèka

Uživatelská pøíruèka Thecus N3200XXX/N0503 N4100PRO Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 N8900 Uživatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus

Více

Thecus. N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800. Uživatelská pøíruèka v6.

Thecus. N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800. Uživatelská pøíruèka v6. Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

Uživatelská pøíruèka

Uživatelská pøíruèka Thecus Série N8900 Série N12000 Série N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 Uživatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktů, které firma

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před 510000221G Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Kontrola obsahu balení

Kontrola obsahu balení Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3 Instalační příručka pro NAS servery řady AS2, AS3 1. Obsah balení Určeno pro modely: AS-202T, 202TE, 204T, 204TE, 302T a 304T Obsah balení AS-202T,202TE,302T AS-202T,204TE. 304T NAS Napájecí kabel 1 1

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů... OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

NAS 107 Seznámení s Control Center

NAS 107 Seznámení s Control Center NAS 107 Seznámení s Control Center Naučte se používat Control Center pro základní správu vašeho NAS A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat Control Center pro základní

Více

Česky. Přední a zadní ovládací panel

Česky. Přední a zadní ovládací panel 0 Česky Přední a zadní ovládací panel 1 Ú vod NSA320 vám umožní sdílet soubory a zálohovat data ve vaší domácí síti. Dále můžete přehrávat video, hudbu i fotografie uložené na NSA320 za pomocí běžného

Více

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér

Xesar. Uvedení do provozu Síťový adaptér Xesar Uvedení do provozu Síťový adaptér Konfigurace PC Ke konfiguraci síťového adaptéru Xesar můžete použít počítač dle vašeho výběru, může to však být také počítač, na kterém používáte software Xesar.

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

WiFi kamerový systém 4x 2Mpix kamera + NVR

WiFi kamerový systém 4x 2Mpix kamera + NVR WiFi kamerový systém 4x 2Mpix kamera + NVR Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1.

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Thecus. Sé rie N8900/Sé rie N12000/Sé rie N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510/N7510. Uţivatelská pøíruèka

Thecus. Sé rie N8900/Sé rie N12000/Sé rie N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510/N7510. Uţivatelská pøíruèka Thecus Sé rie N8900/Sé rie N12000/Sé rie N16000 N5550/N6850/N8850/N10850 N7700PRO V2/N8800PRO V2 N4510/N7510 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ,

Více