Uživatelská pøíruèka v6.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská pøíruèka v6.5"

Transkript

1 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5

2 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktů, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology Corp. Microsoft, Windows a logo Windows jsou chráněnou obchodní značkou společnosti Microsoft Corporation. Apple, itunes a Apple OS X jsou chráněnými obchodními značkami společnosti Apple Computers, Inc. Další zmíněné obchodní značky a jména jsou vlastnictvím jejich odpovídajících majitelů. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Copyright 2011 Thecus Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Veškeré informace zde uvedené byly pečlivě ověřeny, aby byla zajištěna jejich správnost. Pokud přesto narazíte na chybu, bude rádi, pokud nás na ni upozorníte. Thecus Technology Corporation si vyhrazuje právo změnit obsah příručky bez předchozího upozornění. Jméno výrobku: Thecus N2200XXX/N3200XXX/N0503 / Série N4200 /N5200XXX/N5500/1U4200XXX/1U4600/ Série N7700/ Série N8800/ N8200XXX Verze příručky: 6.5 Datum vydání: Prosinec 2011 Omezená záruka Thecus Technology Corporation garantuje, že veškeré součásti produktů Thecus NAS jsou důkladně testovány předtím, než opustí výrobní zařízení a měly by fungovat korektně v případě správného užívání. V případě nefunkčností systému jsou Thecus Technology Corporation nebo její místní zastoupení a prodejci povinni, v souladu se záručními podmínkami, výrobek bezplatně opravit. Tuto záruku lze uplatnit, pouze pokud se závada objeví během záruční lhůty a výrobek byl používán standardně. Thecus Technology Corporation není zodpovědná za poškození nebo ztrátu dat, která mohla být způsobena nefunkčností jejího produktu. Důrazně doporučujeme, aby uživatelé prováděli pravidelné zálohování dat. 2

3 Bezpečnostní upozornění Z důvodu vaší bezpečnosti pročtěte a dbejte na následující upozornění: Předtím než začnete zapojovat IP úložiště Thecus, pročtěte si důkladně tuto příručku. Vaše nové IP úložiště Thecus je složitým elektronickým zařízením. Nepokoušejte se ho za žádných okolností opravovat. V případě poruchy ihned zařízení vypněte a přivolejte technika autorizovaného centra. Další detaily vám poskytne váš prodejce. Na přívodní šňůře NESMÍ nic stát a přívodní šňůra NESMÍ být umístěna tak, aby na ni bylo možné stoupnout. Podobně umístěte i ostatní kabeláž, aby na ni nebylo možné stoupnout nebo o ni zavadit. IP úložiště Thecus může normálně fungovat v teplotním rozmezí mezi 5 a 40 stupni Celsia v relativní vlhkosti mezi 20 a 85 procenty. Používání IP úložiště Thecus v extrémních podmínkách může zařízení poškodit. Ujistěte se, že IP úložiště Thecus je připojeno k elektrické síti poskytující korektní hodnoty proudu a napětí (AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz, 3A). Připojení IP úložiště Thecus k elektrickému rozvodu produkujícímu nevhodné napětí a proud může zařízení poškodit. Nevystavujte IP úložiště Thecus vlhkosti, prachu nebo korozivním kapalinám. Nestavějte IP úložiště Thecus na nerovný povrch. Nevystavujte IP úložiště Thecus přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům extrémních teplot. K čištění IP úložiště Thecus nepoužívejte chemikálie a aerosoly. Odpojte zařízení ze sítě a odpojte i ostatní kabeláž před čištěním. Neumisťujte v blízkosti IP úložiště Thecus jakékoli objekty, které by bránily ventilaci a způsobovaly tak možné přehřátí zařízení. Obalový materiál nesmí být v dosahu dětí. Pokud zařízení vyhazujete, dodržujte prosím místní předpisy pro zacházení s elektronickým odpadem a chraňte životní prostředí. 3

4 Obsah Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku... 2 O této uživatelské příručce... 2 Omezená záruka... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Kapitola 1: Úvod... 7 Přehled...7 Nejdůležitější vlastnosti výrobku...7 Obsah balení...9 Přední panel...10 Zásuvky pevných disků...20 Zadní panel...23 Kapitola 2: Instalace zařízení Přehled...34 Dříve než začnete...34 Zapojení kabeláže...34 Kontrola Stavu Systému Stav systému normální Systémové potíže Kapitola 3: První nastavení Přehled...42 Průvodce nastavením Thecus...42 Nastavení pomocí LCD displeje (N4100PRO/N5200XXX/N5500/1U4200XXX/1U4600/ série N7700 /N8200XXX/série N8800)...44 Ovládání LCD displeje (N3200XXX/N0503)...46 Ovládání OLED displeje (série N4200)...47 Příklad postupu nastavení systému...48 Kapitola 4: Správa systému Přehled...50 Webové uživatelské rozhraní...50 Oblíbené Menu Hlášení Systémové informace...55 Všeobecné Informace Stav systému/stav služeb Logy Online registrace Správa Syslog Správa systému...59 Datum a čas: Datum Systému a nastavení Nastavení hlášení Upgrade firmwaru Rozvrh zapínání a vypínání zařízení Administrátorské heslo Config Mgmt Tovární nastavení Nové spuštění a vypnutí systému Kontrola systému souborů (File System Check) Wake-Up On LAN (WOL) Podpora SNMP

5 Konfigurace přihlášení UI Síť...68 WAN/LAN LAN Nastavení DHCP serveru Správa úložiště...71 Informace o discích RAID informace Určení místa iscsi Thin-Provisioning Pokročilé nastavení Stohovatelné síťové úložiště (NAS) Připojení obrazu ISO Sdílení složky Přístupová práva k složkám a podsložkám (ACL) Ověření uživatelů a skupin Podpora ADS/NT Nastavení místního uživatele Nastavení místní skupiny Vytváření uživatelů a skupin pomocí dávek Kvóta Network Service Samba / CIFS AFP (Nastavení Apple Network) FTP TFTP HTTP/ WEB DISK UPnP Nastavení Bonjour Aplikační server itunes Server Správa modulů Automatická instalace modulů Zálohování Nsync (Neplatí pro série 3x) Nsync Cílový server (neplatí pro série3x) Dual DOM (Není k dispozici na N3200XXX/N0503/N4200Eco/N7700/N8800 NAS) cíl Rsync Rsync Zálohovací utilita Thecus Záloha dat v operačním systému Windows XP Zálohovací utility Apple OS X Externí zařízení Informace o tiskárně Nastavení UPS Kapitola 5: Používání IP úložiště Thecus Přehled Přihlašovací stránka Používání Web Disk (neplatí pro série 3x Web Disku) Fotografický server (Neplatí pro série 3x photo serveru) Publikační průvodce Windows XP Správa alb a fotografií Vytváření alb Fotoalba chráněná heslem Nahrávání obrázků do fotoalba Informace EXIF

6 Slide Show Připojování klientského PC k IP úložišti Thecus Windows Apple OS X Připojování IP úložiště Thecus jako iscsi disku Windows 2000/XP Windows Vista Kapitola 6: Tipy a triky Rozšiřování kapacity USB a esata Přidání náhradního disku Vzdálená správa Část 1 - Vytvoření DynDNS účtu Část 2 - Povolit DDNS na routeru Část 3 - Nastavení virtuálních serverů (HTTPS) Nastavení softwaru firewallu Nahrazení poškozených pevných disků Poškození pevného disku Nahrazení pevného disku Automatická obnova RAID Kapitola 7: Řešení problémů Zapomněl jsem svou síťovou IP adresu Nemohu namapovat síťový disk ve WIndows XP Obnovení továrního nastavení Problémy s časem a datem Dual DOM podpora pro dvojí ochranu Kapitola 8: Aktualizace pro FW v Přidat modul přihlášení přes Přihlašovací rozhraní UI Nastavení přihlášení UI Sdílení složky FTP WebService (HTTP/ Web Disk) Rsync Target Server(Rsync cílový server) Rsync ACL zálohování a obnovení Nepřetržitý zdroj napájení (nastavení UPS) Popis Režimu Agregace Dodatek A: Zákaznická podpora Dodatek B: Základy RAID Přehled Výhody Zvýšený výkon Bezpečnost dat Úrovně RAID Dodatek C: Základy Active Directory Přehled Co je Active Directory? Výhody ADS Dodatek D: Licenční informace Přehled Přístupnost zdrojového kódu Licenční podmínky CGIC Všeobecná veřejná licence GNU

7 Kapitola 1: Úvod Přehled Děkujeme, že jste zvolili IP úložiště Thecus. IP úložiště Thecus je zálohovací server, který se snadno používá a dokáže jedinečným způsobem ukládat a distribuovat data na síti. Spolehlivost dat je zajištěna pomocí technologie RAID, která nabízí bezpečí i možnost snadného obnovení. Skrze disková pole RAID 5 a RAID 6 je k dispozici několik terabytů úložného prostoru. Vysokorychlostní ethernetové připojení zajišťuje vysokou síťovou efektivitu a díky němu může být úložiště Thecus používáno k správě souborů a sdílení dat. Naše zařízení nabízí okamžitou datovou odezvu. IP úložiště Thecus nabízí datovou mobilitu skrze možnost vyměňovat pevné disky v jednotlivých zařízeních Thecus. Díky tomu jsou data kvalitně zabezpečena pro případ hardwarové závady. IP úložiště Thecus nabízí konsolidaci a sdílení dat mezi prostředími Windows (SMB/CIFS), UNIX/Linux a Apple OS X. Uživatelsky přívětivé rozhraní IP úložiště Thecus je k dispozici v několika jazykových mutacích. Nejdůležitější vlastnosti výrobku Souborový server Nejdůležitější a primární funkcí IP úložiště Thecus je ukládání a sdílení souborů skrze IP síť. Připojené síťové úložiště (Network Attached Storage NAS) vám umožňuje centralizovat a sdílet soubory ve vaší síti. Skrze uživatelsky přívětivé webové rozhraní mají uživatelé ke svým souborům okamžitý přístup. Další informace o webovém uživatelském rozhraní viz. Kapitola 5: Používání IP úložiště Thecus > Používání Webdisku. FTP server Vestavěný FTP server umožňuje přátelům, klientům i zákazníkům nahrávat i stahovat soubory z IP úložiště Thecus skrze internet pomocí oblíbeného FTP softwaru. Je možné vytvořit uživatelské účty, aby přístup k souborů měli pouze autorizovaní uživatelé. Další informace o nastavení FTP serveru viz. Kapitola 4: Systém Správa> Síť služba>ftp. itunes Server IP úložiště Thecus má vestavěnou schopnost fungovat jako itunes server a umožňuje tak na sítí sdílení a přehrávání digitálních hudebních souborů! Další informace o nastavení itunes serveru viz. Kapitola 4: Aplikační server > itunes Server. Záložní server 7

8 Nevydávejte svá vzácná data všanc náhodě. Pokročilé zálohovací funkce vám umožňují zálohovat klíčové soubory na IP úložiště Thecus a dokonce automatizovat zálohování a tím získat úplnou jistotu, že vše je bezpečně uloženo. Další informace o zálohování souborů skrze IP úložiště Thecus viz. Kapitola 4: Zálohování > Nsync. Tiskový server Díky tiskovému serveru IP úložiště Thecus můžete snadno sdílet IPP tískárnu mezi všemi PC připojenými k vaší síti. Další informace k nastavení tiskového serveru viz. Kapitola 4: Externí zařízení > Informace o tiskárnách. Mnohonásobné diskové pole RAID IP úložiště Thecus podporuje použití mnohonásobných diskových polí RAID v jednom zařízení. Je možné vytvořit RAID 0 pro data, která nejsou nezbytná a RAID 1, 5 a 6 (v závislosti na daném modelu) pro klíčová data. Vytvořte si úrovně diskových polí RAID v závislosti na vašich potřebách. Další informace ke konfiguraci RAID na IP úložišti Thecus viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Informace o RAID. Schopnost iscsi IP úložiště Thecus není pouze souborovým serverem, ale současně podporuje i iscsi iniciátory. Váš server může vstoupit do IP úložiště Thecus jako do přímo připojeného zařízení skrze LAN nebo internet. Není jednodušší způsob, jak zvýšit kapacitu vašich současných aplikačních serverů. Veškeré kapacitní potřeby mohou být spravovány centrálně. Díky tomu je uživatelům k dispozici jedinenčná flexibilita. Další informace k nastavení iscsi viz. Kapitola 4: Správa úložiště > Určení místa > iscsi jako cílové místo Pokročilý systém vypínání a zapínání IP úložiště Thecus nabízí pokročilý systém zapínání a vypínání zařízení dle daného rozvrhu. Díky tomu může administrátor systému nastavit přesný čas, kdy se zařízení zapojí a odpojí. Systém vypínání nabází velkou úsporu elektrické energie. Funkce Wake-On-LAN (buzení po síti) nabízí administrátorovi možnost zařízení vzdáleně zapnout bez nutnosti opuštění jeho pracoviště. Další informace o tom, jak nastavit rozvrh zapínání a vypínání zařízení, viz. Kapitola 4: Správa systému > Rozvrh zapínání a vypínání zařízení 8

9 Obsah balení Balení IP úložiště Thecus by mělo obsahovat následující položky stejné pro všechny modely: systémová jednotka 1x QIG (Rychlý průvodce instalací) 1x 3x CD (Acronics Backup CD a Twonky media server CD + univerzální CD) ethernetový kabel 1x pytlík na příslušenství 1x karta kompatibility pevných disků 1x záruční list v několika jazykových mutacích 1x přívodní napájecí kabel 1x Vaše balení N3200XXX by mělo obsahovat další položky: 3,5" HDD rail x6 Napájecí adaptér + napájecí kabel x1 Balení modelu N0503 by mělo dále obsahovat: 3 až 5 zásuvek pro pevné disky 1x (nainstalováno) 3,5" pozice pro pevné disky 6x napájecí adaptér a napájecí přívodní kabel 1x Balení série N42000 byl mělo dále obsahovat: napájecí adaptér a napájecí přívodní kabel Balení modelu N5500 by mělo dále obsahovat: USB kabel (typ A-B) 1x Vaše balení 1U4200XXX by mělo obsahovat další položky: Napájecí kabel 1U4200XXXRx1 Balení modelu 1U4600 by mělo dále obsahovat napájecí přívodní kabel - 1U4600R 1x USB kabel (typ A-B) 1x Balení série N8800/N8200XXX by mělo dále obsahovat: napájecí přívodní kabel 1x Ujistěte se, prosím, zda je vaše balení kompletní. Pokud zjistíte, že některé částí chybí, kontaktujte svého prodejce. 9

10 Přední panel N2200XXX: Přední panel modelu Thecus N2200XXX obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka Položka 1. Power Tlačítko Zapnutí / Vypnutí N2200XXX 2. USB port USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. 3. USB tlačítko pro Zkopíruje obsah úložiště USB do N2200XXX. Kopírování 4. Čtečka podporované karty jsou SD / SDHC / MMC přes rozhraní USB paměťových karet 5. HDD1 LED Blikající bílá: činnost HDD 6. HDD2 LED Blikající bílá: činnost HDD 7. WAN LED Svítí bílá: WAN Kabelové připojení Blikající bílá: činnost Sítě 8. LAN LED Svítí bílá: LAN Kabelové připojení Blikající bílá: činnost Sítě 9. USB Kopírování Blikající bílá: USB kopírování LED 10. Čtečka karet Blikající bílá: Kopírování čtečky paměťových karet LED 10

11 N3200XXX: Thecus N3200XXX přední panel obsahuje nástroje ovládacích prvků, indikátory a zásobníky pevného disku: Přední panel Položka 1. Power LED 2. WAN/LAN1 LED 3. LAN2 LED 4. HDD 1 LED 5. HDD 2 LED 6. HDD 3 LED 7. USB port 8. Tlačítko Power 9. LCD displej 10. Tlačítko dolu 11. Tlačítko nahoru 12. Tlačítko Enter 13. Tlačítko ESC Popis Svítí modře: Systém je zapnutý Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká oranžově: aktivita v síti Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká oranžově: aktivita v Síti Svítí červeně: chyba HDD Bliká oranžově: činnost HDD Svítí červeně: chyba HDD Bliká oranžově: činnost HDD Svítí červeně: chyba HDD Bliká oranžově: činnost HDD USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. Zapnout/vypnout N3200XXX Svítí modře: Přístroj je zapnutý Zobrazuje aktuální stav systému a zpráv (Aktualizace každých: 60 sekund Stiskněte pro posun dolů při použití displeje LCD. Stiskněte pro posun nahoru při použití displeje LCD. Stiskněte pro potvrzení údajů, které jste vložily na displej LCD. Stiskněte pro odchod z menu LCD. 11

12 N0503: Thecus N0503 přední panel obsahuje nástroje ovládacích prvků, indikátory a zásobníky pevného disku: Přední panel Položka 1. Dioda Power (zapnutí) 2. Dioda WAN/LAN 1 Popis Svítí modře: systém je zapnut. Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká oranžově: síťová aktivita. 3. Dioda LAN 2 Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká oranžově: síťová aktivita. 4. Dioda HDD 1 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 5. Dioda HDD 2 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 6. Dioda HDD 3 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 7. Dioda HDD 4 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 8. Dioda HDD 5 Svítí červeně: Porucha pevného disku. Bliká oranžově: Aktivita pevného disku. 9. USB port USB port 2.0 je kompatibilní se všemi USB zařízeními, jako digitální fotoaparáty, USB disky, USB tiskárnami a USB bezdrátovými moduly*. 10. Tlačítko vypnutí a zapnutí Zapíná a vypíná N0503 Svítí modře: Zařízení je zapnuto. 11. LCD displej Znázorňuje aktuální systémová hlášení a stavy (Obnovuje se každých 60s). 12. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 12

13 13. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 14. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. 15. Tlačítko Escape Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji. ESC N4100PRO N4100PRO na předním panelu zobrazuje stav LED jednotky a je to také místo, kde najdete vypínače. V tabulce níže naleznete podrobné vysvětlení každé položky: Přední panel Položka Zásobníky HDD LED zapnutý LED zaneprázdněn WAN LED LAN LED Chyba LED Tlačítko POWER Popis K dispozici jsou čtyři zásobníky jednotky pevného disku (HDD). Každý zásobník podporuje 3,5-palcový SATA HDD. Zásobníky mají zámky pro zvýšenou fyzickou bezpečnost a jejich klíče jsou dodávány v balení. Svítí modře: N4100PRO je zapnutý Bliká oranžově: spouštění systému nebo údržba, data jsou nepřístupná Nesvítí: spuštění systému je kompletní, systém funguje normálně Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká zeleně: Činnost sítě Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká zeleně: Činnost sítě Svítí červeně: Zjištěna systémová chyba Zapnutí / vypnutí N4100PRO 13

14 Série N4200: Přední panel mo Série N4200delu Thecus N4200 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1.Tlačítko zapnutí a vypnutí 2.OLED OLED Popis Zapíná a vypíná zařízení série N4200. Znázorňuje aktuální systémová hlášení a stavy. Pokud bude obrazovka neaktivní po dobu delší než 3 minuty, objeví se spořič obrazovky. Pokud bude obrazovka neaktivní po dobu delší než 6 minut,dojde k jejímu vypnutí. 3.Dioda HDD 1 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. 4.Dioda HDD 2 5.Dioda HDD 3 6.Dioda HDD 4 7.Dioda WAN/LAN 1 8.Dioda LAN 2 Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. Žlutá: aktivita pevného disku. Červená: porucha pevného disku. Bliká zeleně: síťová aktivita. Bliká zeleně: síťová aktivita. 9.Kopírování USB Modrá: aktivita USB kopírování. Červená: porucha USB kopírování. 14

15 10.Zásuvka pevného disku 11.Tlačítko USB kopírování 12.USB port Čtyři sloty na pevné disky podporují buď 4x 3,5" nebo 4x 2,5" pevné disky. Kopíruje obsah USB na zařízení série N4200. USB port 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. N5200XXX/N5500: Přední panel modelu Thecus N5500 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1. Systémová dioda spouští; Popis Bliká oranžově: systém prochází updatem nebo se data jsou v tento okamžik nepřístupná. 2. WAN/LAN 1 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 3. LAN 2 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 4. Dioda USB kopírování Svítí modře: soubory jsou kopírovány z USB zařízení do úložiště. 5. Dioda systémového varování Svítí červeně: systémová chyba. 15

16 6. Tlačítko Reset Resetuje systém k přednastaveným hodnotám. 7. USB port Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. 8. Tlačítko zapnutí a vypnutí, dioda zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná N5500. Svítí modře: Systém je zapnut. 9. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 10. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 11. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. 12. Tlačítko Escape ESC Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji. 13. LCD displej Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení. 14. Zásuvky pro pevné disky Pět zásuvek na SATA 3,5" pevné disky. Pro zvýšené bezpečí jsou zásuvky uzamykatelné. Série N7700: Přední panel série Thecus N7700 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka Popis 1. Dioda zapnutí Svítí modře: Systém je zapnut. 2. Systémová dioda spouští; 3. WAN/LAN 1 dioda Bliká oranžově: systém prochází updatem nebo se data jsou v tento okamžik nepřístupná. Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 4. LAN 2 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 16

17 5. Dioda USB kopírování Svítí modře: soubory jsou kopírovány z USB zařízení do úložiště. 6. Dioda připojení esata 7. USB port Svítí modře: je připojeno externí zařízení esata. 8. Tlačítko zapnutí a vypnutí 9. Tlačítko dolů Zapíná a vypíná N Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 11. Tlačítko Enter 12. Tlačítko Escape ESC 13. LCD displej 1. Dioda zapnutí Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. Stiskem opustíte současné menu na LCD displeji. Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení. Svítí modře: Systém je zapnut. 1U4200XXX: Thecus 1U4200XXX přední panel obsahuje nástroje ovládacích prvků, indikátory a zásobníky pevného disku: Přední panel Položka 1. LCD Displej 2. Tlačítko nahoru 3. Tlačítko dolu 4. Tlačítko Enter 5. Tlačítko ESC Popis Zobrazuje aktuální stav systému a upozornění Zobrazuje název externího zařízení, WAN/LAN1/LAN2 IP adresy, stav RAID a aktuální čas Stiskněte pro posun nahoru při použití displeje LCD. Stiskněte pro posun dolu při použití displeje LCD. Stiskněte pro potvrzení údajů, které jste vložily na displej LCD. Stiskněte pro odchod z menu LCD. 6. Tlačítko lokátoru 7. USB port Zapne LED podsvícení USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální 8. POWER LED 9. LED zaneprázd. fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. Svítí modře: Systém je zapnutý Bliká oranžově: spouštění systému nebo údržba systému, data v současné době nepřístupná 17

18 10. Chyba LED Svítí červeně: Varování systému: Záložní napájení systému nebo výpadek ventilátoru 11. LAN LED Svítí zeleně: Síťové propojení Bliká zeleně: Činnost sítě 12. Tlačítko POWER Zapnutí / vypnutí 1U4200XXX 13. Tlačítko pro Obnoví 1U4200XXX RESET 14. Tlačítko MUTE Vypne alarm ventilátoru systému (je možné spravovat i přes UI) 15. Zásobníky HDD Čtyři zásobníky HDD 3,5 "SATA Zámky jsou pro zvýšení bezpečnosti. 1U4600: Přední panel série Thecus 1U4600 obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1. WAN/LAN 1 dioda Popis Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 2. LAN 2 dioda Svítí zeleně: síťové spojení. Bliká zeleně: síťová aktivita. 3. Dioda aktivity 4. údržba; Bliká oranžově: systém se spuští nebo probíhá jeho data jsou v tento okamžik nepřístupná. 5. USB port Port USB 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako USB disky. 6. Tlačítko zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná 1U4600. Svítí modře: Zařízení je zapnuto. Bliká modře: esata pevný disk je připojen a aktivní. 7. Tlačítko Reset Resetuje 1U4600. Podržte tlačítko během spouštění systému na dobu pěti vteřin, pokud chcete resetovat IP adresu a administrátorské heslo. 8. Zásuvky pro pevné disky Čtyři zásuvky na SATA 3,5" pevné disky. Pro zvýšené bezpečí jsou zásuvky uzamykatelné. 9. LCD displej Znázorňuje aktuální systémové stavy a varovná hlášení. Znázorňuje jméno hostitele, WAN/LAN1/LAN2 IP adresu,status diskového pole RAID a aktuální čas. 10. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 18

19 11. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 12. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. Série N8800/N8200XXX: Přední panel série Thecus N8800/N8200XXX obsahuje následující kontrolky, indikátory a zásuvky pro pevné disky: Přední panel Položka 1. Tlačítko zapnutí a vypnutí Popis Zapíná a vypíná N8800/N8200XXX 2. Dioda zapnutí Svítí zeleně: Systém je zapnut. 3. Tlačítko Reboot Stiskem dojde k novému spuštění systému. 4. Varovná kontrolka Svítí červeně: Porucha větrání systému větrání systému 5. Tlačitko ztlumení Ztlumí varování systémového větrání. 6. USB port USB port 2.0 je kompatibilní se všemi USB zařízeními, jako digitální fotoaparáty, USB disky, USB tiskárnami a USB bezdrátovými moduly*. Poznámka: Pro seznam podporovaných bezdrátových modul kotaktujte, prosím, 7. Tlačítko dolů Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem dolů. 8. Tlačítko vzhůru Při pohybu na LCD displeji umožňuje posunout směrem vzhůru. 9. Tlačítko Enter Stiskem potvrdíte informace na LCD displeji. 19

20 Zásuvky pevných disků 1U4200XXX/N2200XXX/N8200XX: Každý z výše uvedených modelů zásobníků pevného disku obsahuje zámek, západku a dva indikátory LED: Zásobníky pevného disku Položka Popis 1. Zapnutí HDD LED Svítí modře: Pevný disk je zapnutý 2. HDD přistup / Chyba LED Bliká zeleně: Systém má přístup k datům na pevném disku Svítí červeně: chyba HDD 3.Zámek Použijte zámek, abyste fyzicky zabezpečili pevný disk do jednotky. 4. Západka Slouží k otevření a odstranění nebo zavření a zajištění zásobníku. 5. Ovládání Táhněte pro odstranění zásobníku HDD. 1U4600/série N7700/série N8800: Každý z výše uvedených modelů disponuje zásuvkou pevného disku se zámkem, západkou a dvěma diodami. Zásuvky pevných disků Položka Popis 1. Dioda zapnutí Solid blue: pevný disk is powered on HDD 2. Dioda aktivity Bliká zeleně: Pevný disk je aktivně využíván systémem. HDD Svítí červeně: chyba HDD /Chybová dioda 3. Zámek Pomocí zámku můžete fyzicky zajistit pevný disk k zařízení. 4. Západka Používá se k otevření a odstranění nebo uzavření a zajištění zásobníku. 5. Ovládání Táhněte pro odstranění zásobníku HDD. 20

21 N4100PRO N4100PRO zásobníky pevného disku obsahují zámek, západku a dva ukazatele. Zásuvky pevných disků Položka Popis Zámek Zámek zásobníku umožňuje fyzicky zabezpečit HDD pomocí klíčů z příslušenství Západka Pomocí západky můžete otevřít a odstranit nebo zavřít a zajistit zásobník. HDD zapnutí LED Svítí modře: HDD je zapnutý Přístup / Chyba LED Blikající žlutá: data jsou přístupná Bliká červeně: Chyba pevného disku N4200 série/n5200xxx/n5500 Každý z N4200 série/n5200xxx/n5500 zásobníků pevného disku obsahuje zámek, západku a dva LED indikátory: Zásobníky pevného disku Položka Popis 1. HDD zapnutí LED Svítí modře: Pevný disk je zapnutý (bez funkce na sérii N4200) 2. HDD Přístup / Chyba LED Bliká zeleně: Systém má přístup k datům na pevném disku Svítí červeně: Chyba HDD (bez funkce na sérii N4200) 3. Zámek Použijte zámek, abyste fyzicky zabezpečili pevný disk do jednotky 4. Ovládání Táhněte pro odstranění zásobníku HDD. 21

22 N3200XXX: N3200XXX podporuje pouze pevné disky 3,5" Serial ATA (SATA). Pro instalaci pevného disku na N3200XXX, postupujte podle následujících kroků: 1. Otevřete přední dvířka N3200XXX 2. Pro 3,5" HDD: a. Vezměte kolejky pevného disku a umístěte je na obě strany pevného disku tak, aby se vešly do příslušných drážek. b. Jakmile budou kolejky pevného disku na místě, zasuňte pevný disk do N3200XXX, dokud kolejky nezapadnou na místo. c. Utáhněte šroubky. N0503: N0503 podporuje oba formáty pevných disků, tedy 2,5" i 3,5" typu sériová ata (SATA). Pokud chcete instalovat pevný disk do úložiště typu N0503, postupujte následujícm způsobem: 1. Otevřete přední dvířka N Pokud instalujete pevný disk velikosti 3,5": a. Vyjměte kolejničky a umístěte je na obě strany pevný disku tak, aby se vešly do příslušných drážek.. b. Jakmile budou kolejky pevného disku na místě, zasuňte vsuňte pevný disk do N0503 a ujistěte se, že zacvakl do správné polohy. c. Utáhněte disk šroubky. 3. Vsuňte pevný disk do N0503 a ujistěte se, že zacvakl do správné polohy. a. Vyjměte zahrnutý 2.5 pevné disky. b. Zasuňte 2,5 HDD do zásobníku 2,5 HDD. c. Zasuňte 2.5 HDD slot zpět do zařízení a ujistěte se, že zacvakl do správné polohy. 4. Uzavřete přední dvířka N

23 Zadní panel N2200XXX Zadní panel úložiště N2200XXX obsahuje následující porty a konektory. Zadní panel Položka Popis 1. Port esata esata port pro vysokorychlostní externí rozšíření paměti. 2. Port USB USB 2.0 port pro kompatibilní USB zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky a USB tiskárny. 3. WAN/LAN1 WAN/LAN1 port pro připojení k síti Ethernet přes přepínač nebo Port směrovač. 4. LAN2 port LAN2 port pro připojení k lokální síti Ethernet přes přepínač nebo směrovač 5. Systémový Systémový ventilátor, který vyčerpá teplo z jednotky. ventilátor 6. Napájecí Připojte napájecí kabel do tohoto konektoru. konektor 7. Tlačítko Obnoví N2200XXX. Reset Stiskněte a přidržte tlačítko Reset na zadní straně po dobu 5 sekund pro obnovení síťového nastavení a hesla a vypněte podporu Jumbo Frame. 23

24 N3200XXX/N0503: N3200XXX/N0503 Zadní panel je vybaven porty a konektory. Zadní panel Položka Popis 1. esata port esata port nabízí možnost rozšíření o vysokorychlostní velkokapacitní záznamové zařízení. 2. USB port USB port 2.0 kompatibilní s USB zařízeními jako jsou digitální fotoaparáty, USB disky nebo USB tiskárny. 3. WAN/LAN1 port WAN/LAN1 port nabízí připojení zařízení k ethernetové síti skrze přepínač nebo router. 4. LAN2 port LAN2 port nabízí možnost sdílení připojení. 5. Chladící větrák Chladící větrák odvádí ze zařízení teplo. 6. Konektor pro připojení napájecího kabelu Do tohoto konektoru zapojte napájecí kabel. 7. Tlačítko Reset Resetuje N0503/N3200XXX. Stiskněte a držte tlačítko Reset stisknuté po dobu 5ti sekund. Tím resetujete síťové nastavení, heslo a vypnete Jumbo Frame Support. 24

25 N4100PRO Na zadním panelu N4100PRO se nachází USB, Ethernetové připojení a napájecí konektor. V tabulce níže jsou popsány jednotlivé položky. Zadní panel Položka Napájecí konektor WAN port LAN port USB porty Popis Připojte dodaný napájecí kabel k tomuto konektoru WAN port pro připojení k síti Ethernet přes switch nebo router LAN port pro připojení k síti Ethernet přes switch nebo router USB 2.0 porty pro rozšíření paměti 25

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Uživatelská příručka Synology DiskStation

Uživatelská příručka Synology DiskStation Vychází ze systému DSM 4.0 ID dokumentu Syno_UsersGuide_DS_20120321 1 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace stanice Synology DiskStation... 7 Přihlaste

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více