Jaromír Tauchen. Monografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaromír Tauchen. Monografie"

Transkript

1 Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček, L.: Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K.: Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K.: Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Demokratizace českého právního řádu ( ). Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Stát a právo v době Metternichově. Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung ( ). München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Brno, Masarykova univerzita s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Protektorát Čechy a Morava jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). Brno, The European Society for History of Law s. (ISBN ). Tauchen, J. Vývoj trestního soudnictví v Německu Brno, The European Society for History of Law s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): A Brief Introduction to Czech Labor Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): A Brief Introduction to Czech Commercial Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Přehled obchodního práva. Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Staat und Recht in der Zeit Metternichs. München (SRN), Dr. Hut Verlag s. (ISBN )

2 Tauchen, J. Schelle, K.: Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Tauchen, J. Vojáček, L. Schelle, K. (a kol): An Introduction to History of Czech Private Law. Brno, Masarykova univerzita, s. (ISBN ) Tauchen, J. Vojáček, L. Schelle, K. (a kol): Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno, Masarykova univerzita, s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): A Brief Introduction to Czech Civil Law. München (SRN), Verlag Dr. Hut s. (ISBN ) Učebnice Tauchen, J. Salák, P.: Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno, Masarykova univerzita s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Právo pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ); 2. vyd., 2011 (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ); 2. vyd., 2010 (ISBN ); 3 vyd., 2011 (ISBN ); 4 vyd., 2011 (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Základy pracovního práva. Ostrava, KEY Publishing s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Evropské právní dějiny. Brno, Masarykova univerzita s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Nástin právních dějin. Brno, Masarykova univerzita s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Vývoj trestního řízení. Brno, KEY Publishing s. (ISBN ) Kapitola v knize Tauchen, J.: "Scientia est potentia" oder "Wissen ist Macht". In: Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.) / Brückenschläge : Aufbruch, Austausch und Wandel zwischen West und Ost. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2009, s (ISBN )

3 Výukové elektronické publikace Tauchen, J. Salák, P.: Deutsche Rechtsgeschichte. Elportál, Brno, Masarykova univerzita 2008 (ISSN X) Tauchen, J. Salák, P.: Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte. Elportál, Brno, Masarykova univerzita (ISSN X) Tauchen, J. Vojáček, L.: Evropské právní dějiny. Elportál, Brno, Masarykova univerzita (ISSN X) Tauchen, J. Sojka, D.: Codex Theresianus. Elportál, Brno, Masarykova univerzita (ISSN X) Tauchen, J. Salák, P.: Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů ( ) - virtuální knihovna. Elportál, Brno, Masarykova univerzita (ISSN X) Skripta Tauchen, J. (člen. autor. kol.): Praktikum z právních dějin. Pelhřimov, Jaroslav Samek vyd., 236 s. (ISBN ); 3. vyd s. (ISBN ) Studie a články v odborných časopisech a sbornících Tauchen, J. Dávid, R.: Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do současnosti. Státní zastupitelství, č. 10, 2007, s (ISSN ) Tauchen, J.: Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Právní postavení úřednictva ve Třetí říši. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 3, s (ISSN ) Tauchen, J.: Ţena v právním řádu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2008, č. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Vzdělávání soudců ve Třetí říši - jeden z prostředků odstranění nezávislosti německé justice. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 1, 2008, č. 3, s (ISSN ) Tauchen, J.: Vývoj pracovního práva ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy V. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček, L.: Tschechische Politiker und die europäische Integration in der Zeit des Ersten Weltkrieges. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN )

4 Tauchen, J. Obrovská, L.: Římské právo ve Třetí říši. In: Res - věci v římském právu. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2008, s (ISBN ) Tauchen, J. Schweigl, J.: První dodatek americké Ústavy v praxi. In: Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava 2008, s (ISBN ) Tauchen, J. Kyncl, L.: Dopad hospodářské krize po roce 1929 na právní úpravu v Německu a v USA. In: Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava 2008, s (ISBN ) Tauchen, J.: Princip zvláštního zákonodárství jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. In: Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN ) Tauchen, J.: Princip jednoty strany a státu jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 1, 2008, č. 4, s (ISSN ) Tauchen, J.: Postavení a správa zemí v Německu po převzetí moci národními socialisty. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VIII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN ) Tauchen, J.: Posmrtné uzavření manţelství - jeden z institutů národně socialistického rodinného práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2007, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Organizace vnitřní správy státního aparátu nacistického Německa. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN ) Tauchen, J.: Obecní samospráva v období národního socialismu v Německu. In: Naděje právní vědy: Býkov 2007: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech na Zámeckém statku Býkov/Vilém Knoll, Martina Karhanová (eds.). Plzeň, Aleš Čeněk 2008, s (ISBN ) Tauchen, J. Škodová, L.: Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In: Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno, Masarykova univerzita 2008, s (ISBN ) Tauchen, J. Dávid, R.: Několik poznámek k ochraně spotřebitele ve Spolkové republice Německo. In: Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno, Masarykova univerzita 2008, s (ISBN ) Tauchen, J.: K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu. In: Dny práva 2008 Days of Law. Brno, Masarykova univerzita 2008, s , (ISBN )

5 Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček, L.: Europäische Integrationsversuche in der Neuzeit bis Ende des Ersten Weltkrieges. In: Právní a ekonomické problémy současnosti VII. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN ) Tauchen, J. Selucká, M.: Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht (Köln, SRN), 2008, č. 3-4, s (ISSN ) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček, L.: Anfänge der Integrationstendenzen in Europa. In: Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava, KEY Publishing 2008, s (ISBN ) Tauchen, J.: Křišťálová noc a některé navazující otázky právního postavení ţidovské menšiny v období národního socialismu. In: Olomoucké právnické dny Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Organizace bezpečnostních sloţek a správa na úseku obrany ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy současnosti IX. Ostrava, KEY Publishing 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Správa na úseku hospodářství ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy současnosti X. Ostrava, KEY Publishing 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Řešení důsledků hospodářské krize ve Výmarské republice a Třetí říši. In: COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. edition. Brno, Masaryk University 2009, 16 s. (ISBN ) Tauchen, J.: Dealing with Consequnces of the Great Depression in Weimar Republic and in the Third Reich. In: COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno, Masarykova Univerzita 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Milan Hodţa a jeho koncepce středoevropské integrace. In: Interakce českého a evropského práva. Brno, Masarykova univerzita 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Správa na úseku práce a sociálních věcí ve Třetí říši. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XI. Ostrava, KEY Publishing 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Sources of Law in the Third Reich. In: Dny práva Days of Law. Brno, Masarykova univerzita, 2009, s , 2 s. (ISBN ) Tauchen, J. (člen autor. kol.): Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 6, s (ISSN ) Tauchen, J. Selucká, M. Stein, G.: Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 10, s (ISSN )

6 Tauchen, J.: A müncheni egyezmény érvénytelensége, Jogtörténeti Szemle, 2009, 2, Budapest- Györ-Miskolc (Maďarsko), Magyar Tudományos Akadémia, s (ISSN ) Tauchen, J.: Trestní právo v Protektorátu Čechy a Morava. In: Salák, P., Tauchen, J. (eds.): Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků). Brno, Masarykova univerzita, 2009, s , (ISBN ) Tauchen, J.: Prameny práva v nacistickém Německu. In: Dny práva Days of Law Sborník příspěvků - the conference proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2009, s (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K.: Právo v době Metternichově. In: Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, s (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K.: Správní a soudní organizace v době Metternichově. In: Metternich a jeho doba (Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009). Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s (ISBN ) Tauchen, J.: Několik poznámek k soudnictví ve Výmarské republice. In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (ed. Kamila Bubelová). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická Fakulta, 2010, s (ISBN ) Tauchen, J.: Organizace státního aparátu nacistického Německa - několik shrnujících úvah. In: Právní a ekonomické problémy současnosti XII. Ostrava, KEY Publishing, 2010, s (ISBN ) Tauchen, J.: "Beneš-Dekrete" von einer rechtlich historischen Perspektive. Journal on European History of Law. London, Vol. 1, 2010, No. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Discrimination against Jews in the Labour Law Protectorate of Bohemia and Moravia. In: COFOLA 2010: Key Points and Ideas. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s (ISBN ) Tauchen, J.: Diskriminace Ţidů v pracovním právu v Protektorátu Čechy a Morava. In: COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s (ISBN ) Tauchen, J.: A Few Remarks on the Nazi Private Law as a Model for the Law of the Protectorate of Bohemia and Moravia. In: Days of Law 2010 : Abstracts. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s (bez ISBN) Tauchen, J.: Einige Bemerkungen zur Entwicklung des Arbeitsrechts im Protektorat Böhmen und Mähren, Journal on European History of Law. London, Vol. 1, 2010, No. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Vývoj soukromého práva v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tauchen, J. (Ed.) Výzkum vývoje soukromého práva na území České Republiky. Brno, The European Society for History of Law 2010, s. (ISBN ).

7 Tauchen, J.: Die Grundcharakteristik des Privatrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History of Law. London, Vol. 2, 2011, No. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzoru pro právo protektorátní. In: Dny práva Days of Law. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s (ISBN ) Tauchen, J.: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava několik shrnujících poznámek. In: Vilém Knoll (Ed.) Naděje právní vědy. Býkov Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, s (ISBN ) Tauchen, J.: Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace ( ). In: Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.) Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s (ISBN ) Tauchen, J.: Doloţky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In: COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s (ISBN ) Tauchen, J.: Die Anwendung des deutschen Strafrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, (Miskolc, Maďarsko), Tomus XXIX, 2011, s (ISSN ) Tauchen, J.: Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava. In: Vojáček, L. Tauchen, J. Schelle, K. (eds.) Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s (ISBN ) Tauchen, J.: Die Einziehung des jüdischen Vermögens im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History of Law. London, Vol. 2, 2011, No. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Personální změny v německé justici v prvních dvou letech po uchopení moci nacisty. In: Vilém Knoll (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnensia Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, s (ISBN ) Tauchen, J.: The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Miscellanea Historico-Iuridica. (Białystok, Polsko), Tom X, 2011, s (ISSN ) Tauchen, J.: Nacistické soukromé právo jako vzor pro právo protektorátní (analýza jednotlivých právních odvětví). In: Vilém Knoll, Petr Beránek (eds.). Acta historico-iuridica Pilsnensia Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s (ISBN ) Tauchen, J.: Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren. Jog-Állam-Politika (Györ, Maďarsko), roč. IV., č. 1, 2012, s (ISSN )

8 Tauchen, J.: Několik poznámek k činnosti mimořádných soudů ve Třetí říši. In: Tauchen, J. Frýdek, M. (eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava, KEY Publishing, 2012, s (ISBN ) Tauchen, J.: Nacistické dědické právo. Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 3, s (ISSN ) Tauchen, J.: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví? In: Dny práva 2011 Days of Law Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Brno, Masarykova univerzita, 2012, s (ISBN ) Tauchen, J.: Die Einführung der Arbeitspflicht und die Schaffung des Systems der Arbeitslenkung im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, (Miskolc, Maďarsko), Tomus XXX, 2012, s (ISSN ) Recenze a anotace Tauchen, J.: Vojáček, L.: Uráţky, pomluvy a nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Vojáček, L., Schelle, K., Knoll, V.: České právní dějiny. Rec: Právník, 148, 2009, č. 9, s (ISSN ) Tauchen, J.: Karel Schelle [Hrsg.] Dějiny české veřejné správy (Geschichte der tschechischen öffentlichen Verwaltung). Rec: Journal on European History of Law. London, Vol. 1, 2010, No. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Vojáček, L. Schelle, K.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta ( ). Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s (ISSN ) Tauchen, J.: Vrána, Filip Schelle, Karel: Vznik Velkého Brna. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Karel Schelle: Dějiny českého ústavního práva. Rec: Právník, 150, 2011, č. 11, s (ISSN ) Tauchen, J.: Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právněhistorickém a teologickém kontextu. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 3, s (ISSN ) Tauchen, J.: Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 4, s (ISSN ) Tauchen, J.: Michael Kotulla: Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Alten Reich bis Weimar ( ). Rec: Právně historické studie, 41, 2012, s (ISSN )

9 Tauchen, J.: Karel Schelle a kol.: Dějiny české veřejné správy. Rec: Právně historické studie, 42, 2012, s (ISSN ) Tauchen, J.: Barna, Mezey: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy /recenze knihy/. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 2, s (ISSN ) Zprávy z vědeckého života a články ve vědeckopopulárních časopisech Tauchen, J.: LL.M.-Program Evropská integrace ve Florencii na Labi. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 1, s (ISSN ) Tauchen, J. Dávid, R.: Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 3, s (ISSN ) Tauchen, J.: Institutional Study Visit v "hlavním městě Evropy". Primalex, 2008, s. 25. (ISSN X) Tauchen, J. Dávid, R.: Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Max Planck Institut pro evropské právní dějiny. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Slasti a strasti doktorského studia na Právnické fakultě MU. Primalex, 2009, s. 21. (ISSN X) Tauchen, J. Schelle, K.: Vznik vědecké společnosti The European Society for History of Law. Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Býkov setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie). Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J. Schelle, K.: Konference Vývoj soukromého práva na území České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s (ISSN ) Tauchen, J. Frýdek, M.: Internationales Kolloquium: Kodifikationsgenesis des Privatrechts und ihr Gedankenhintergrund. Journal on European History of Law. London, Vol. 2, 2011, No. 1, s (ISSN ) Tauchen, J. Frýdek, M.: Mezinárodní kolokvium: Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Konferenz Die Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Journal on European History of Law. London, Vol. 2, 2011, No. 2, s (ISSN )

10 Tauchen, J.: Konference Vývoj soukromého práva na území České republiky. Právník, 151, 2012, č. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Konference Protiţidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě. Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 3, s (ISSN ) Tauchen, J.: Mezinárodní konference Protiţidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě. Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 4, s. 28. (ISSN ) Tauchen, J.: Zpráva z konference Vývoj soukromého práva na území České republiky. ARS NOTARIA, 2012, č. 3, s (ISSN ) Editorská činnost Tauchen, J. Salák, P.: Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno, Masarykova univerzita 2009, 194 s. (ISBN ) Tauchen, J. Salák, P.: Říšská sbírka zákonů Dokumenty (DVD). Brno, Masarykova univerzita (ISBN ) Tauchen, J.: Soubor publikovaných předpisů k historii soukromého práva. Brno, The European Society for History of Law (ISBN ) Tauchen, J. Schelle, K.: Prameny k dějinám soukromého práva. Brno, The European Society for History of Law (ISBN ) Tauchen, J.: Výzkum vývoje soukromého práva na území České Republiky. Brno, The European Society for History of Law 2010, 247 s. (ISBN ) Tauchen, J. Vojáček, L.: Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011). Brno, The European Society for History of Law 2011, 56 s. (ISBN ) Tauchen, J. Frýdek, M.: Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno, Masarykova univerzita 2011, 240 s. (ISBN ) Tauchen, J. Vojáček, L. Schelle, K.: Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno, Masarykova univerzita 2011, 438 s. (ISBN ) Tauchen, J. Vojáček, L.: Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). Brno, The European Society for History of Law 2012, 88 s. (ISBN ) Tauchen, J. Frýdek, M.: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava, KEY Publishing 2012, 1248 s. (ISBN )

11 Tauchen, J. Vojáček, L.: Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012). Brno, The European Society for History of Law 2012, 74 s. (ISBN ) Překlady vědeckých prací Tauchen, J.: Pavčnik, M.: Základní norma právní: Pitamicův přínos a kritika ryzí nauky právní. Překl.: Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2008, č. 2, s (ISSN ) Tauchen, J.: Fischer, M.: Ota Weinberger: Jedno Déja vu. Překl.: Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 1, s (ISSN ) Tauchen, J.: Pavčnik, M.: Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi). Překl.: Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 1, s (ISSN )

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

VYBRANÉ ASPEKTY RODINNÉHO PRÁVA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA JAN KAZDA

VYBRANÉ ASPEKTY RODINNÉHO PRÁVA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA JAN KAZDA VYBRANÉ ASPEKTY RODINNÉHO PRÁVA V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA JAN KAZDA Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Česká republika Abstract in original language Autor v předloženém příspěvku Vybrané aspekty

Více

Karel Schelle. Monografie

Karel Schelle. Monografie Karel Schelle Monografie Schelle, K. - Mates, P.: Závod 1 státního podniku Vlněna Brno 1949-1989. Brno 1989. 40 s. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny pojišťovnictví v Československu (1. díl). Praha,

Více

Jiří Cvetler (1902 1991)

Jiří Cvetler (1902 1991) Jiří Cvetler (1902 1991) Monografie Cvetler, J.: Danei on a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta (příspěvek k antické obligaci, hlavně na základě papyrů). Praha, Universita Karlova 1934. 172 s. Cvetler,

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). Encyklopedie českých právních dějin I. svazek A Č 2015 1 Vzor citace: Schelle, Karel Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A Č. Plzeň:

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 3 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Ukázat další vývoj českého právního řádu v moderní době a ve vybraných právních odvětvích

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU: VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH 2 Tématické celky: 1. Správní vývoj českých zemí v letech

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Publikace je ur ena pro získání základních informací o eském ústavním systému a navazujících vztazích tvo ících státní mechanismus eské republiky.

Publikace je ur ena pro získání základních informací o eském ústavním systému a navazujících vztazích tvo ících státní mechanismus eské republiky. 1 2 Bratislava2011 Publikace je urena pro získání základních informací o eském ústavním systému a navazujících vztazích tvoících státní mechanismus eské republiky. Autor: Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc.

Více

Dějiny českého ústavního práva

Dějiny českého ústavního práva Dějiny českého ústavního práva Karel Schelle KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Recenzent: JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Karel Schelle 2010 ISBN 978-80-7418-067-5 (KEY Publishing) ISBN 978-80-904522-4-4

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 1 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Poskytnout přehled o podobě českého státu v jeho různých vývojových etapách, poukázat na jeho

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

First published: Český časopis historický, 2014, 1

First published: Český časopis historický, 2014, 1 Zitierhinweis Baštová, Petra: Rezension über: Jir í Pesěk / Lucie Filipová, Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karlova Univ. Nakl. Karolinum, 2013, in: Český

Více

JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry

JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry JUDr. Daniela Kovářová - Katedra evropských studií, veřejné správy a práva, tajemník katedry Knižní monografie: 2014 KOVÁŘOVÁ, Daniela. Vyživovací povinnost po rekodifikaci. Praha: Leges, 2014, 168 s.

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

Iva Michňová Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace

Iva Michňová Business Deutsch Korespondence, obchodní jednání, prezentace, telefonování a společenská konverzace Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

Program konference (aktualizace V.)

Program konference (aktualizace V.) Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20. století Cesty k sociálnímu státu (Mezinárodní vědecká konference, Praha 14. 16. listopad 2011) A. Pondělí 14. 11. 2011: Program konference (aktualizace V.)

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Odborný francouzský jazyk PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA PhDr. Slavomíra Ježková, CSc. Mgr. Nina Bechyňová Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání francouzského jazyka se zvláštním

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium. Německý jazyk A 5, 6. německý - první volitelný. podnikové finance, veřejné finance.

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium. Německý jazyk A 5, 6. německý - první volitelný. podnikové finance, veřejné finance. Metodické listy pro kombinované bakalářské studium Německý jazyk A 5, 6 Jazyk : Obor: Zimní semestr podnikové finance, veřejné finance Používané učebnice: Věra Höppnerová Němčina v hospodářství Věra Höppnerová

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 1 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

Jan Vážný (1891 1942)

Jan Vážný (1891 1942) Jan Vážný (1891 1942) Monografie Vážný, J.: Actiones poenales : pojem a struktura soukromých žalob trestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy romanistické, sem se vztahující. Bratislava, Universita

Více

Ladislav Vojáček. Monografie

Ladislav Vojáček. Monografie Ladislav Vojáček Monografie Vojáček, L.: Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa. Brno, Masarykova univerzita 1995. 213 s. (ISBN 80-210-2073-3) Vojáček, L.: Urážky, pomluvy, nactiutrhání:

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Hynek Bulín ( )

Hynek Bulín ( ) Hynek Bulín (1908 1996) Monografie Bulín, H.: Datio in solutum. Brno, Masarykova univerzita 1930 Bulín, H.: Právní teorie a praxe. Praha Brno, Orbis 1932 Bulín, H.: Dovolání podle práva československého,

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

NÁLEZY MINCÍ (IV) Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech

NÁLEZY MINCÍ (IV) Procesy monetarizace u keltských, germánských a raně středověkých komunit a jejich odraz v mincovních nálezech PROGRAM MEZINÁRODNÍ NUMISMATICKÉ KONFERENCE Progrm der interntionlen numismtischen Konferenz Filosofický ústv AVČR, v.v.i., Prh/ Centrum medievistických studií Akdemie věd České republiky Univerzity Krlovy

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

GYMNASTIKA NĚMECKY. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning. Autor: Mgr. Jaroslav Babka. Škola: Gymnázium Sušice

GYMNASTIKA NĚMECKY. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning. Autor: Mgr. Jaroslav Babka. Škola: Gymnázium Sušice GYMNASTIKA NĚMECKY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: listopad 2013 Třída: septima

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA

Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA Příklady záznamů tištěných periodik podle pravidel RDA Poznámka: V minimálním záznamu je možné uvádět buď pole 072 nebo 080. V příkladech jsou uvedeny různé varianty. Podpole 910$o je v záznamech podle

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina Středa 24. 4. 2013 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Program 09:00 10:30 Příjezd a registrace účastníků 10:30 10:50 Přivítání

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník:

Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: Bibliografie Mikuláš Čtvrtník: stav k: 2.12.2015 2009 Mikuláš ČTVRTNÍK, Balíčková pomoc Terezínu 1942-1944, in: Paginae historiae 17, 2009, s. 29 54. (ISSN: 1211-9768) Mikuláš ČTVRTNÍK, Zdeněk Kalista

Více

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert

Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert. Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014 Název služby Systém ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky),

Více

R e š e r š e. Financování základního školství

R e š e r š e. Financování základního školství R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Financování základního školství Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost

Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Seznam doplňující dokumentace za vědecko-výzkumnou činnost Příloha k podkladům pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Novinky antikvariátu KING

Novinky antikvariátu KING 1 Novinky antikvariátu KING Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 120 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře fungující záznamovou službu na knihy,

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 74 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

Elbe Promotion Center. Ihr Informationsportal für die gewerbliche Güterschifffahrt auf der Elbe Váš informační portál pro říční lodní dopravu po Labi

Elbe Promotion Center. Ihr Informationsportal für die gewerbliche Güterschifffahrt auf der Elbe Váš informační portál pro říční lodní dopravu po Labi Elbe Promotion Center Ihr Informationsportal für die gewerbliche Güterschifffahrt auf der Elbe Váš informační portál pro říční lodní dopravu po Labi Inhalt Obsah Projektbeschreibung Popis projektu Förderung

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 19. Nj Předložky se 3. a 4. pádem

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ. 19. Nj Předložky se 3. a 4. pádem Präpositionen mit Dativ und Akkusativ 19. Nj Předložky se 3. a 4. pádem Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko. Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Průmyslová kultura Industriekultur Region Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje/ im westlichen Teil vom Liberecký-Kreis - dvě oblasti: Máchův

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206.

Les fuentes hispánicas y americanas en el archivo de Žitenice Bohemia. In: Ibero-Americana Pragensia. Roč. 13, 1979, č. 201-206. BIBLIOGRAFIE PRACÍ EDUARDA MIKUŠKA Sestavila Kristina Rexová Důl Mír, nositel Řádu práce, v minulosti a dnes (spoluautor). Břežánky (Doly Klementa Gottwalda n.p.) 1973. Ideové pojetí vztahu českého státu

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ Hradecká 1250, 500 03 http://www.svkhk.cz ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové Vás srdečně zve na další přednášku

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak citovat Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Prosinec 2009 - Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

Integrační proces zemí východní

Integrační proces zemí východní Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Metodické listy pro kombinované studium. Německý jazyk A 5, 6. německý - první volitelný. podnikové finance, veřejné finance.

Metodické listy pro kombinované studium. Německý jazyk A 5, 6. německý - první volitelný. podnikové finance, veřejné finance. Metodické listy pro kombinované studium Německý jazyk A 5, 6 Jazyk : Zimní semestr podnikové finance, veřejné finance Používané učebnice: Věra Höppnerová Němčina v hospodářství Věra Höppnerová Wirtschaftsdeutsch

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku

Filosofie výchovy. Úvod do studia tematického bloku Filosofie výchovy Úvod do studia tematického bloku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>.

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

OBSAH. III. Sociální reformy ve střední a východní Evropě a evropský sociální model (Eberhard Eichenhofer) 54 1. Důvody transformace 54

OBSAH. III. Sociální reformy ve střední a východní Evropě a evropský sociální model (Eberhard Eichenhofer) 54 1. Důvody transformace 54 OBSAH Úvod 16 I. Sociální reformy ve státech střední a východní evropy (Igor Tomeš) 21 1. Odkaz komunismu 22 2. Ekonomická transformace 26 3. Přístup v devadesátých letech 29 4. Změny v devadesátých letech

Více

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) Journal Citation Reports (JCR) Petra Kalců, Knihovna Akademie věd ČR e-mail: kalcu@lib.cas.cz Databáze Journal Citation Reports (http://jcrweb.com/) je výstupem bibliometrických analýz vědeckých časopisů,

Více

Výbr z nových knih 7-8/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2011 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2011 pedagogika 1. Anglitina pro fyzioterapeuty / Helena Gogelová Praha : Grada, 2011 -- 314 s. ;. -- eština. ISBN 978-80-247-3531-3 (brož.) Sign.: II 108658V1 anglitina ; cizí jazyk

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina Jazykové programy na CD-ROM Němčina Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. -- Praha : Ekopress, 2009.-- 326 s. + 1 CD ISBN 978-80-86929-42-2 (brož.) F204356b příloha Deutsch im

Více