Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam bibliografických citací vybraných publikací"

Transkript

1 Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Macík, K.: Jak kalkulovat náklady?. Ostrava: Montanex, s. Macík, K.: Probleme und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Firmen in der Tschechischen Republik. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Macík, K. - Vysušil, J.: Vnitropodniková ekonomika. Praha: ČVUT, s. ISBN Macík, K.: Absorption or Variable Costing Methods?. In Workshop 95. Prague: CTU, 1995, vol. III, s Freiberg, F. - Macík, K.: Beschaffung aus Mittel und Osteuropa. [Výzkumná zpráva]. Darmstadt: Institut für Betriebswirtschftslehre, s. Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady. Ostrava: Montanex, s. ISBN X. Macík, K.: Účetnictví pro manažery. Praha: Grada, s. ISBN Macík, K.: Absorption or Variable Costing Methods?. Acta Polytechnica. 1996, vol. 36, s ISSN Macík, K.: Bilancování. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Macík, K.: Bilancování a bilanční analýza. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Freiberg, F. - Macík, K.: Commercial Relations of the Central and East European Countries with German Business Organization. In Workshop 96. Prague: CTU, 1996, vol. III, s Macík, K.: Kalkulace nákladů v moderně řízené firmě (úloha, zaměření, metody, techniky, postupy tvorby kalkulačního systému). [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Macík, K.: Kalkulace nákladů v moderní firmě. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, s. Macík, K.: Manažerské informace. Praha: ČVUT, s. ISBN Macík, K. - Vysušil, J.: Moderní kalkulace nákladů. Praha: ČVUT, s. ISBN

2 Macík, K. - Zralý, M.: Moderní kalkulace nákladů. Praha: ČVUT, s. ISBN Macík, K. - Witt, C.: Production with a Future. Acta Polytechnica. 1996, vol. 36, s ISSN Macík, K.: Bilancování a bilanční analýza. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Macík, K. - Macík, J.: Ekonomika a financování firmy. Strategie pro manažery. 1997, s Macík, K. - Macík, J.: Ekonomika a financování firmy. Praha: Informační centrum podnikatelů, s. Macík, K.: Europäischer Innenmarkt in Beziehung zur Tschechischen Republik. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Macík, K. - Jasanský, J.: Jednoduché účetnictví pro drobné a střední podnikatele. Ostrava: Montanex, s. ISBN Macík, K.: Kalkulace nákladů v moderně řízené firmě (úloha, zaměření, metody, techniky, postupy tvorby kalkulačního systému). [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Macík, K. - Vysušil, J.: Mikroekonomie. Praha: ČVUT, s. ISBN X. Bauer, J. - Zahradník, J. - Horák, P. - Macík, K. - Macík, J.: Strategie pro manažery. Praha: Informační centrum podnikatelů, s. Macík, K.: V teorii známé, ale v praxi často problematické: Osvědčené a nové postupy rozdělení a správného přidělení nákladů. [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, s. Macík, K.: Makrooekonomische und politische Bedingungen der Unternaehmerischen Taetigkeit in der Tschechischen Republik. [Nepublikovaná přednáška]. Praha: Naděje Macík, K. - Macík, J.: Náklady na strojírenské výrobky a úskalí jejich stanovení. Technik. 1998, roč. 6, č. 5, s ISSN X. Macík, K.: Příklady účtování v podvojném účetnictví - část 1. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, č. 1, s ISSN Macík, K.: Příklady účtování v podvojném účetnictví - část 2. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, č. 4, s ISSN Macík, K.: Příklady účtování v podvojném účetnictví - část 3. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, č. 7-8, s ISSN

3 Macík, K.: Příklady účtování v podvojném účetnictví, část 4. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, č. 9, s ISSN Macík, K.: Příklady účtování v podvojném účetnictví, část 5. Daňový a účetní poradce podnikatele. 1998, č. 12, s ISSN Macík, K. - Zralý, M.: Rozpočetnictví a kalkulace - Nástroj manažerského řízení. [Nepublikovaná přednáška]. Brno: Sekurkon Macík, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu. 1. vyd. Ostrava: Montanex, s. ISBN Macík, K. - Beran, T. - Zralý, M.: Účetnictví (Úlohy pro přednášky a cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT, s. ISBN Macík, K. - Duchek, P.: Commercial Activities of Higher Education Institution. In Marketing of Higher Education Institution. Prague: CTU, 2000, vol. 1, s ISBN Zralý, M. - Beran, T. - Freiberg, F. - Macík, K. - Maxa, M.: Costing in New Product Development Process. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2000, vol. B, s ISBN Freiberg, F. - Macík, K. - Zralý, M.: Integration of Technical, Market and Economic Aspects in Product Development. In Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2000, vol. 1, s ISBN X. Macík, K. - Zahradník, J.: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. MM. Průmyslové spektrum. 2000, roč. 4, č. 10, s ISSN Macík, K.: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Technik. 2000, roč. 8, č. 11, s. 35. ISSN X. Macík, K.: Marketing at Universities - Ideas and Reality. In Marketing at Universities. Praha: ČVUT FS, CSVŠ, 2000, s ISBN Macík, K.: Marketing at Universities - Ideas and Reality. [Unpublished Lecture]. ČVUT FS CSVŠ Macík, K. - Freiberg, F.: Marketing vysokých škol. Aula. 2000, roč. 8, č. 2, s ISSN Freiberg, F. - Macík, K. - Zralý, M.: Metoda řízení (cílových) nákladů. Moderní řízení. 2000, roč. 35, č. 10, s ISSN Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Target Cost of a Machinery Product. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2000, vol. B, s ISBN

4 Macík, K.: The Integrated Engineering Approach in Enterprise Managemnet. In Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2000, vol. 1, s ISBN X. Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Freiberg, F. - Macík, K. - Zralý, M.: Cost Modelling of a Product. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2001, vol. B, s ISBN Zralý, M. - Beran, T. - Freiberg, F. - Macík, K.: Cost Models for Technical Processes. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2001, vol. B, s ISBN Freiberg, F. - Macík, K.: Costing in New Product Development Proces. In MITIP Pilsen: University of West Bohemia, 2001, vol. 1, s ISBN Macík, K.: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Pražská technika. 2001, č. 1, s Macík, K.: Řízení průmyslových podniků. Technik. 2001, roč. 9, č. 2, s ISSN X. Macík, K.: The Integrated Engineering Approach in Enterprise Managemennt. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Prague: CTU, Faculty of Mechanical Engineering, 2001, vol. 1, s ISBN Macík, K.: The Integrated Engineering Approach in Enterprise Management - Introduction. In Marketing Oriented Research and Development of Products. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2001, vol. 1, s ISBN Macík, K. - Vysušil, J.: Vnitropodniková ekonomika. 2. vyd. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, s. ISBN Macík, K.: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Technik. 2002, roč. 10, č. 8, s. 40. ISSN X. Macík, K.: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků zaměřené na marketingově orientovaný výzkum a vývoj produktů. Pražská technika. 2002, roč. 4, č. 1, s ISSN Macík, K.: Manažerské informace pro hodnocení ekonomické úrovně podniku. In Soudobé trendy v řízení jakosti - VI. Plzeň: Západočeská universita, 2002, díl 1, s Macík, K.: Nový směr v řízení průmyslových podniků. Technik. 2002, roč. 10, č. 3, s. 35. ISSN X.

5 Macík, K.: Target Costing as a Tool Used for Determination of Product Costs and Its Elements. In Mitip Genoa: DIP - University of Genoa, 2002, vol. 1, s ISBN X. Macík, K. - Freiberg, F.: The Influence of Product Utility on Cost Determination of Product Elements. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2002, vol. B, s ISBN X. Macík, K.: The Influence of Product Utility on Cost Determination of Product Elements. In 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Prague: CTU, 2002, vol. 1, s ISBN Macík, K.: The Integrated Engineering Approach in Enterprise Management- Introduction. In 3rd International Conference on Integrated Engineering Approach in Enterprise Management. Prague: CTU, 2002, vol. 1, s ISBN Macík, K.: Bez rozpočtů nelze rozhodovat. Moderní řízení. 2003, roč. 38, č. 9, s ISSN Macík, K.: Mikroekonomie. Praha: Vydavatelství ČVUT, s. ISBN Macík, K.: Modelování cílových nákladů. In Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, díl 1, s ISBN Macík, K.: Role strategického řízení ve strojírenských podnicích. MM. Průmyslové spektrum. 2003, roč. 7, č. 9, s ISSN Macík, K.: Role strategického řízení ve strojírenských podnicích. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, s ISBN Macík, K.: Specification of the Standard Cost Model od New Products. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2003, vol. B, s ISBN Macík, K.: Strukturní model cílových nákladů výrobku. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, díl 1, s ISBN Macík, K.: Tvorba modelu standardních nákladů nových výrobků. In Workshop Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2003, díl 1, s Macík, K.: Účetnictví. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze, s. ISBN Macík, K.: Úvod ke 4. mezinárodní konferenci "Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků". In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, díl 1, s ISBN

6 Macík, K.: Education seen as a transformation process of inputs and outputs. In ESREA Wroclav: Wroclaw University of Technology, 2004, vol. 1, s Macík, K.: Education Seen as a Transformation Process of Inputs and Outputs. In Proceedings from 4th Conference of ESREA - Between Old and New Worlds of Adult Learning. Wroclaw: European Society for Research on Education of Adults, 2004, s Macík, K.: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Pražská technika. 2004, roč. 6, č. 1, s ISSN Macík, K. - Freiberg, F. - Bauer, J.: Komplexní analýza průmyslových podniků. MM. Průmyslové spektrum. 2004, roč. 8, č. 9, s ISSN Dolanský, V. - Freiberg, F. - Macík, K. - Zahradník, J. - Zralý, M.: Marketing a management ve strojírenství - shrnutí výzkumu a výsledků sekce 7. In Sborník ze semináře VZ MSM [CD-ROM]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2004, díl 1, s ISBN Macík, K.: Objektivnost kalkulovaných nákladů nového výrobku. In Sborník z 5. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: ČVUT FS, Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2004, s ISBN X. Macík, K.: Target Costing and Absorption Calcukations in Product Cost Models. In Proceedings of Workshop Prague: CTU, 2004, vol. B, s ISBN X. Zeman, L. - Macík, K.: Input-Output Models as the Tool of Target Costing Method. In Proceedings of Workshop Part A,B. Prague: CTU, 2005, vol. 2, s ISBN Macík, K.: Integrace informačních soustav podniku. In Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení. Praha: ČVUT v Praze, fakulta strojní, ústav řízení a ekonomiky podniku, 2005, díl 1, s ISBN Macík, K.: Některé opomíjené skutečnosti ve vnitropodnikovém řízení. In Manažerské nástroje v řízení podniku a jejich integrační role. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, 2005, díl 1, s Macík, K.: Otázka pro... MM. Průmyslové spektrum. 2005, roč. 9, č. 5, s. 93. ISSN Macík, K. - Beran, T.: Systém kvantifikace a agregace hospodářských přínosů a hodnocení užitku ve výrobním podniku v různých hospodářských úrovních. In Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2005, díl 1, s Macík, K.: The Present Findings in the Field of Integrated Engineering in Industrial Enterprises. In Actual Theory and Practice in Company Management. Praha: ČVUT v Praze, 2005, vol. 1, s ISBN X.

7 Košetická, B. - Macík, K. - Zeman, L.: Costs Comparison of Casting Mg and Al Alloys. In WORKSHOP Prague: CTU, 2006, vol. 2, s ISBN Beran, T. - Macík, K.: The Nature and Scope od an Aggregated Approach to Evaluation of Engineering. In WORKSHOP Prague: CTU, 2006, vol. 2, s ISBN Macík, K.: Využití ukazatelů pro posouzení ekonomické způsobilosti podniku. In Soudobé trendy v jakosti řízení. Praha: ISQ, 2006, díl 1, s ISBN

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Publikační činnost za rok 2007:

Publikační činnost za rok 2007: Publikační činnost za rok 2007: [1] BONĚK, V. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 3-6. ΙSSN 1801-6014. [2] BONĚK, V. Lhůty pro úkony správce daně. Daňový

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 Obsah Content STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 2 8 3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci Jaroslava Fulemová, Martin Kubík, Jan Řehoř

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

R O Č E N K A 2005. Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005

R O Č E N K A 2005. Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005 U NI V E R Z I T A O B R A N Y R O Č E N K A 2005 Seznam publikací a zpráv Zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce Členů akademické obce Univerzity obrany za rok 2005 Brno 2006 ROČENKA 2005 obsahuje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Ing. Pavla Staňková METODIKA MĚŘENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF ADVERTISING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Ing. Pavla Staňková METODIKA MĚŘENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF ADVERTISING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Ing. Pavla Staňková METODIKA MĚŘENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY MEASUREMENT OF EFFICIENCY OF ADVERTISING ZKRÁCENÁ VERZE PHD THESIS Obor: 62-32-9 Řízení a ekonomika

Více

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013

Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 ID Seznam knihovního fondu VŠMIEP k 19.6.2013 Název 1 ABC praktické personalistiky 2 ABC práva ES 3 (ABC) práva evropských společenství 4 Abeceda (podvojného účetnictví) pro podnikatele 5 ABECEDA účetnictví

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

ROLE PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJE KVANTITATIVNÍHO ŘÍZENÍ PROCESŮ

ROLE PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJE KVANTITATIVNÍHO ŘÍZENÍ PROCESŮ ROLE PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ JAKO NÁSTROJE KVANTITATIVNÍHO ŘÍZENÍ PROCESŮ Josef Košťálek, Šárka Findová ÚVOD Základním cílem tohoto příspěvku je vysvětlení významné a mnohdy opomíjené skutečnosti,

Více

Odborné. curiculum vitae

Odborné. curiculum vitae Odborné Curiculum Odborné curiculum vitae RNDr. Odborné curiculum RNDr. - 2 Obsah STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A POESTRY SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH GRANTY APLIKAČNÍ SOFTWAROVÉ

Více

Roční Zpráva. Praha 2014

Roční Zpráva. Praha 2014 Roční Zpráva 2013 Praha 2014 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Praha 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Mánesova 1453/75, 120 56 Praha 2 IČ 00027251 Tel. ústředna 222 000 222 provolba 222 000 xxx Fax 222 725

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 1. Majetková a kapitálová struktura podniku: charakteristika jednotlivých položek rozvahy

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky. Ing. Libor Spěvák

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky. Ing. Libor Spěvák VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky Ing. Libor Spěvák NOVÉ PŘÍSTUPY K HODNOCENÍ RIZIK V SOFTWAROVÝCH PROJEKTECH NEW APPROACHES IN RISK ASSESSMENT

Více