Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav 1%: Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s. + 1 CD-ROM. - (Právo) ISBN AAB02 Veselá, Renata 100%: Vybrané historické zdroje současného rodinného práva vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s. : prílohy. - (Monografie) Lit. 252 zázn. ISBN ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 30% - Vojáček, Ladislav 40%: The Czech participation in formation of the European concepts of integration Lit. 32 zázn. In: Czech law in European regulatory context. - München : Medien und Recht Verlag, S ISBN ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD01 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v období meziválečného Československa In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: On the traditions of Czech state right thinking: parliamentarianism and the struggle for Czech state right during the second half of the nineteenth century Lit. 14 zázn. In: Parliaments, estates & representation = Parlements, états & représentation. - Roč. 25, č. 1 (2005), s ADE02 Veselá, Renata 100%: Czechoslovak family law after 1945 Lit. 2 zázn. In: Journal on European history of law. - Roč. 1, č. 2 (2010), s ADE03 Veselá, Renata 100%: Die Änderungen im Familienrecht in der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit Lit. 8 zázn. In: Journal on European history of law. - Roč. 2, č. 2 (2011), s ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Veselá, Renata 100%: Československý akademický spolek Právník (k dějinám brněnské univerzity) = Der Tschechoslowakische akademische Verein "Právník" (ein Beitrag zur Geschichte der Universität Brno) Lit. 7 zázn. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. - Roč. 28, č. 2 (1988), s

2 ADF02 Veselá, Renata 100%: Projevy politické diferenciace v brněnských spolcích ve 30. letech = Zur politischen Differenzierung in den Brnoer Fakultätsvereinen in den 30er Jahren Lit. 9 zázn. In: Časopis Matice moravské. - Roč. 108, č. 1 (1989), s Ohlasy (1): [o3] 2011 Fasora, Lukáš: Universitäten in Zeiten des Umbruchs : Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. Wien : Lit Verlag, 2011, S. 47 ADF03 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Vojáček, Ladislav 33%: Backgrounds of today's convergence of the Czech laws with the EU laws Lit. 8 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 14, č. 4 (2006), s ADF04 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Vojáček, Ladislav 33%: Chapters from the development of the unification of private law Lit. 9 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 16, č. 3 (2008), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Frýdek, Miroslav 50% - Veselá, Renata 50%: Aplikace žalob in factum conceptae Lit. 13 zázn. In: Bene merito. - Bratislava : [s.n.], S ISBN AEC02 Veselá, Renata 100%: Vybrané otázky manželského práva v ABGB Lit. 27 zázn. In: Právo v priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. - Bratislava : Atticum, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Veselá, Renata 100%: Changes in family law in the first Czechoslovakian Republic In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S AED02 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo do přijetí ABGB Lit. 3 zázn. In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) AED03 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v rakouském Všeobecném občanském zákoníku (ABGB) In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) AED04 Veselá, Renata 100%: Otcovská moc (Řím versus ABGB) = Väterliche Gewalt (Rom versus ABGB) In: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. - Ostrava : KEY Publishing, S ISBN AED05 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v období Protektorátu Čechy a Morava Lit. 1 zázn. In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) POZNÁMKA: Vyšlo aj v nemčine - Journal on European history of law. - Roč. 1, č. 1 (2010), s

3 AED06 Veselá, Renata 100%: Vliv kanonického práva na pojetí manželství = The influence of Canonical law to the conception of marriage Lit. 3 zázn. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. - Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, S ISBN AED07 Veselá, Renata 100%: Postátnění manželského práva Josefem II. roku 1783 = The reform of Joseph II in matrimonial law under influence of the state Lit. 2 zázn. In: Vybrané problémy právních dějin 3. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN AED08 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo pohledem posledních padesáti let = Family law from the regard of the last fifty years Lit. 17 zázn. In: Vybrané problémy právních dějin 2. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Veselá, Renata 100%: Comment on the development of the institution of unjust enrichment (contribution of Brno law school to the institution of unjust enrichment) Lit. 7 zázn. In: Unjust enrichment and the law of contract. - Hague : Kluwer Law International, S ISBN [Unjust enrichment and the law of contract : medzinárodná konferencia. Amsterdam, ] AFC02 Frýdek, Miroslav 50% - Veselá, Renata 50%: Corruption - antecedent legislation corrupted administrators of provinces in the ancient Roma Lit. 32 zázn. In: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii. - Bački Petrovac : Srbsko razvojno udruženje, S ISBN [Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii : medzinárodná konferencia. Bački Petrovac - Gložan, ] AFC03 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Frýdek, Miroslav 33%: Historický pohled na konsenz při uzavírání manželství Lit. 8 zázn. In: Konsenzus v práve. - Banská Bystrica : Belianum, S ISBN [Konsenzus v práve : medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica, ] AFC04 Veselá, Renata 50% - Frýdek, Miroslav 50%: Cursus honorum and the principle of function incompatibility Lit. 30 zázn. In: Security forum Cracow Kraków : Wyzsza Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", S ISBN [Security forum Cracow 2012 : medzinárodná konferencia. Kraków, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva v letech Lit. 5 zázn. In: Vývoj práva v Československu v letech Praha : Karolinum, S ISBN [Vývoj práva v Československu v letech : medzinárodná konferencia. Praha, ]

4 Ohlasy (1): [o3] 2011 Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny ( ). Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, S. 122 AFD02 Veselá, Renata 100%: Proměny rodinného práva v průběhu 19. století = Veränderungen im Familienrecht im Laufe des 19. Jahrhunderts In: Právněhistorické studie. Roč Praha : Karolinum, S ISBN [Současnost a perspektivy právní historie : medzinárodné vedecké kolokvium. Praha, ] AFD03 Veselá, Renata 100%: Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva In: Dny práva Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [online]. - ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 337) [Dny práva Days of Law : medzinárodná konferencia. 2., Brno, ] URL: AFD04 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva v meziválečném období = Die Entwicklung des Familienrechts in der Zwischenkriegszeit In: Československé právo a právní věda v meziválečném období ( ) a jejich místo ve střední Evropě, sv Praha : Karolinum, S ISBN [Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě : mezinárodní právněhistorická konference. Praha, ] AFD05 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva od Josefa II. do 1. celostátního unifikačního sjezdu právníků v Bratislavě v roce 1937 = Evolution of family law from Joseph II. rule to 1937 In: Soukromé právo v proměnách věků. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 388) [Soukromé právo v proměnách věků : letní škola. Brno, ] AFD06 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Občanská čest ve starověkém Římě (infamia - turpitudo) = Civic honour in ancient Rome (infamia - turpitudo) Lit. 3 zázn. In: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 8/2013 : supplementum. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Olomoucké právnické dny 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. 7., Olomouc, ] BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Veselá, Renata 100%: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků ( ) vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 151) Lit. 27 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o4] 1998 Telec, Ivo: Spolkové právo. Praha : C. H. Beck, 1998, S. 70 [o4] 2003 Urbášek, Pavel - Pulec, Jiří: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech Olomouc : Univerzita Palackého, 2003, S. 124 BAB02 Veselá, Renata 15% - Hrušáková, Milana 40% - Padrnos, Jaroslav 15% - Schelle, Karel 15% - Sovák, Zdeněk 8% - Štefancová, Dagmar 7%: Rodina a rodinné právo (historie, současnost a perspektivy) vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN POZNÁMKA: 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 ISBN Ohlasy (14): [o4] 2005 Králíčková, Zdeňka: Právník, roč. 144, č. 2, 2005, s. 158, 159

5 [o4] 2009 Bělovský, Petr: Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2009, S. 465 [o4] 2009 Králíčková, Zdeňka: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno : Masarykova univerzita, 2009, S. 108 [o4] 2009 Šošková, Ivana: Dny práva Days of law : conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2009, S [o3] 2010 Králíčková, Zdeňka: Miscellanea Historico-Iuridica, roč. 9/2010. Białystok : Białystok University press, 2010, S. 19 [o4] 2010 Fiedorczyk, Piotr: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava : KEY Publishing, 2010, S. 197 [o4] 2010 Burešová, Jana: 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 186 [o4] 2010 Knoll, Vilém: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava : KEY Publishing, 2010, S. 10 [o3] 2010 Kovařík, Karel: Elterliches Sorge- und Umgangsrecht. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2010, S. 10 [o4] 2011 Spáčil, Ondřej: Právní fórum, roč. 8, č. 7, 2011, s. 296 [o4] 2011 Veselá, Jana - Kanioková, Petra: Sociologické aspekty managementu. Praha : Grada, 2011, S. 197 [o4] 2011 Šošková, Ivana: Proměny soukromého práva. Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 398 [o4] 2012 Šošková, Ivana: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, S. 292, 300 [o3] 2014 Šošková, Ivana: Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, S. 149 BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Mrkývka, Petr 50% - Veselá, Renata 50%: Vybrané otázky z dějin kanonického práva vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 2) Lit. 23 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2001 Balko, Ladislav: Právník, roč. 140, č. 9, 2001, s. 938 BCI02 Vojáček, Ladislav 27% - Schelle, Karel 22% - Kadlecová, Marta 23% - Knoz, Tomáš 12% - Veselá, Renata 16%: Právní dějiny 2 : státy západní Evropy a USA vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 227) Lit. 180 zázn. ISBN POZNÁMKA: 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 ISBN [o4] 2007 Dlugoš, Rastislav: Právní obzor, roč. 90, č. 2, 2007, s. 138 BCI03 Schelle, Karel 20% - Horák, Ondřej 20% - Salák, Pavel 20% - Veselá, Renata 20% - Vojáček, Ladislav 20%: Praktikum z českých právních dějin. - Pelhřimov : Jaroslav Samek, s. Lit. 97 zázn. ISBN BCI04 Vojáček, Ladislav 20% - Horák, Ondřej 16% - Salák, Pavel 16% - Schelle, Karel 16% - Veselá, Renata 16% - Vlček, Eduard 16%: Praktikum z právních dějin. - Pelhřimov : Jaroslav Samek, s. Lit. 131 zázn. ISBN

6 BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch BDE01 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Some remarks on the coins as potential symbols of Roman law tradition In: Journal on European history of law. - Roč. 3, č. 1 (2012), s BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: Matriky na území České republiky In: Právo a rodina. - Roč. 6, č. 1 (2004), s BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Veselá, Renata 100%: Attempts to alter the approach to marriage and family law In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BED02 Veselá, Renata 100%: The development of family law in the nineteenth century In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BED03 Veselá, Renata 100%: Family law in the Austrian general civil code In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Vývoj rodinného práva na území České republiky do roku 1945 Lit. 7 zázn. In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka. - Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, Právnická fakulta, S ISBN [K 75. narodeninám profesora Hubenáka : medzinárodná právno-historická konferencia. Banská Bystrica, október 2003] Ohlasy (2): [o4] 2010 Burešová, Jana: 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 186 [o3] 2011 Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny ( ). Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, S. 122 BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Veselá, Renata 100%: K některým německým profesorům působících na pražské německé univerzitě = A few remarks to German professors working at the Prague German University In: Vybrané problémy právních dějin 1. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch EDJ01 Veselá, Renata 100%: Jiří Pražák ( ) In: Právní praxe. - Roč. 41, č. 3 (1993), s EDJ02 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: Nové možnosti právnických studií pro pracovníky veřejné správy In: Veřejná správa. - Roč. 15, č. 34 (2004), s

7 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva do roku vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Právnické sešity ; č. 73) ISBN X Ohlasy (6): [o4] 2003 Králíčková, Zdeňka: Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, S. 243 [o4] 2005 Jánošíková, Petra - Knoll, Vilém - Rundová, Alena: Mezníky českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, S. 230 [o3] 2006 Feinberg, Melissa: Elusice equality: gender, citizenship and the limits of democracy in Czechoslovakia, Pittsburgh : Pittsburgh University Press, 2006, S. 270 [o3] 2010 Králíčková, Zdeňka: Miscellanea Historico-Iuridica, roč. 9/2010. Białystok : Białystok University press, 2010, S. 19 [o4] 2011 Spáčil, Ondřej: Právní fórum, roč. 8, č. 7, 2011, s. 292 [o4] 2013 Stará, Ivana: Rodina a její význam v římském právu. Ostrava : KEY Publishing, 2013, S. 134 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 47): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2) BCI Skriptá a učebné texty (4) BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (28): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20)

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Koleňák, Jiří, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Koleňák, Jiří [UKOEXAM] (70%) - Němeček, Petr (15%) - Zich, Robert (15%): Spolupráce

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia

Predmety v dennej a v externej forme bakalárskeho štúdia Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Profesijný životopis Meno, priezvisko Rodné priezvisko Tituly Dátum a miesto narodenia Vyskoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Průcha, Petr, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 195): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných

Více

Publikace je ur ena pro získání základních informací o eském ústavním systému a navazujících vztazích tvo ících státní mechanismus eské republiky.

Publikace je ur ena pro získání základních informací o eském ústavním systému a navazujících vztazích tvo ících státní mechanismus eské republiky. 1 2 Bratislava2011 Publikace je urena pro získání základních informací o eském ústavním systému a navazujících vztazích tvoících státní mechanismus eské republiky. Autor: Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc.

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Kategórie publikačnej činnosti

Kategórie publikačnej činnosti Kategórie publikačnej činnosti Príloha č. 1 Smernice č. 13/2008-R Beáta Bellérová, SlPK Zatriedenie MŠ SR - A 1 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAB Vedecké monografie vydané

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Karel Schelle. Monografie

Karel Schelle. Monografie Karel Schelle Monografie Schelle, K. - Mates, P.: Závod 1 státního podniku Vlněna Brno 1949-1989. Brno 1989. 40 s. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny pojišťovnictví v Československu (1. díl). Praha,

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč únor 2017 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč únor 2017 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 2 roč. 3 20. únor 2017 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4

ADM) - IF = menej ako 0,4 Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30 Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, ADN) - IF = aspoň 0,4 Interná smernica č. 1/201 Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent

Více

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice

HABILITAČNÉ KONANIE. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice HABILITAČNÉ KONANIE Mgr. Soňa Lovašová, PhD. Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, UPJŠ, Košice Študijný odbor: sociálna práca Dátum doručenia žiadosti:.. 06 Názov habilitačnej práce: Klientské

Více

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 8. 2. 2013 8:00 9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE MALÝ

Více

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie

Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie Strana 3572 Zbierka zákonov č. 456/2012 Čiastka 109 Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké

Více

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 1 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Poskytnout přehled o podobě českého státu v jeho různých vývojových etapách, poukázat na jeho

Více

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Čl. 3, ods. 2, pís. b PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul: PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Dátum a miesto narodenia: 23. 12. 1981, Bratislava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 99): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Ladislav Vojáček. Monografie

Ladislav Vojáček. Monografie Ladislav Vojáček Monografie Vojáček, L.: Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa. Brno, Masarykova univerzita 1995. 213 s. (ISBN 80-210-2073-3) Vojáček, L.: Urážky, pomluvy, nactiutrhání:

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Zuzana HAJDUOVÁ, KUBÍNOVÁ a) Akademické tituly,

Více

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti

Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Príloha 1 Kódy a názvy kategórií publikačnej činnosti Kód AAA AAB ABA ABB ABC ABD ACA ACB Názov kategórie Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Více

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. Kategórie publikačnej činnosti Kód Názov kategórie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných AAB Vedecké monografie vydané v domácich - pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek

Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). právních dějin. I. svazek Karel Schelle Jaromír Tauchen (eds). Encyklopedie českých právních dějin I. svazek A Č 2015 1 Vzor citace: Schelle, Karel Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A Č. Plzeň:

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč září 2016 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč září 2016 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč. 2 26. září 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová

NOVINKY v EPCA. Dagmar Bugárová NOVINKY v EPCA Dagmar Bugárová NOVINKY MŠVVaŠ Metodické SlPK Dopĺňanie Nové Typ Vyhláška č. 456/2012 pokyny CVTI Bratislava Web evidencia publikačnej činnosti IF a indexovanosť v databázach WoS a SCOPUS

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 9. 10. 2013 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Ľubica Sipková, rod. Pomothyová a) Akademické

Více

Jiří Cvetler (1902 1991)

Jiří Cvetler (1902 1991) Jiří Cvetler (1902 1991) Monografie Cvetler, J.: Danei on a zápůjčka v právu ptolemajského Egypta (příspěvek k antické obligaci, hlavně na základě papyrů). Praha, Universita Karlova 1934. 172 s. Cvetler,

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

Zoznam publikačnej činnosti. doc. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. Zoznam publikačnej činnosti doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 63): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016.

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016. AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 2/2016/2 7. ročník 8. února 2016 Popeleční středa 10. února 2016 křesťané vstupují do svatopostní doby, kdy se po čtyřicet

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH

BEZPEČNOST V REGIONECH si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera ředitele Institutu ochrany obyvatel

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. Zaměstnání 2008-nyní Metropolitní univerzita Praha akademický pracovník 2007-2008 Metropolitní univerzita Praha (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ

Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS. doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ Evaluácie vedecko-výskumnej činnosti v UIS doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka prorektor pre VVČ Obsah 2 Záznamník výskumníka - projekty ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ NASTAVUJE AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV PROSTREDNÍCTVOM ÚPRAVA

Více

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu ČESKÉ PRÁVNÍ DĚJINY Název tematického celku: Moderní právní dějiny VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ops pro 3 soustředění kombinovaného Bc studia předmětu Cíl tématického celku: Ukázat další vývoj českého právního řádu v moderní době a ve vybraných právních odvětvích

Více

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 16.06.2015 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Monika MATUŠOVIČOVÁ, rodená Majzlanová a)

Více

Hynek Bulín ( )

Hynek Bulín ( ) Hynek Bulín (1908 1996) Monografie Bulín, H.: Datio in solutum. Brno, Masarykova univerzita 1930 Bulín, H.: Právní teorie a praxe. Praha Brno, Orbis 1932 Bulín, H.: Dovolání podle práva československého,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Přehled prodávaných publikací

Přehled prodávaných publikací Přehled prodávaných publikací Poř.č. 1. 90,00 EICHLER, Bohuslav Úvod do studia 2003 veřejných vztahů Praha 80-86747-02-6 2. 200,00 JELÍNKOVÁ, Michaela 3. 370,00 FTOREK, Jozef English for International

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Stanislav Kraft, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Stanislav Kraft, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kraft, Stanislav [UKOEXRP] (80% [4 AH]) - Květoň, Tomáš (20% [1 AH]): Daily Spatial

Více

Publikační činnost za rok 2003:

Publikační činnost za rok 2003: Publikační činnost za rok 2003: [1] Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. Vol. 27, 2003, 1. 2003. ΙSBN 1212-5598. [2]

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Druhá volba T.G. Masaryka prezidentem v květnu 1920

Druhá volba T.G. Masaryka prezidentem v květnu 1920 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Druhá volba T.G. Masaryka prezidentem v květnu 1920 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH 2017

BEZPEČNOST V REGIONECH 2017 si Vás dovoluje pozvat na III. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH 2017 která se uskuteční dne 31. října 2017 pod záštitou prof. RNDr. Reného WOKOUNA, CSc. Rektora Vysoké školy regionálního

Více

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat

Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová výběrová rešerše) Zaměstnanecké dílo a právo s ním nakládat Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan AAB Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 1 Roubal, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB

Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie *) Názov kategórie A1 A1 AAA AAB ABA ABB A1 A1 ABC ABD A2 A2 ACA ACB Kategórie publikácií pre účely dotácie (Nedotované kategórie ) dotácia EPČ AAA AA Vedecké monografie vydané v zahraničných Vedecké monografie vydané v domácich AA A A AD AA A - pôvodné monotematické práce

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Jan Vážný (1891 1942)

Jan Vážný (1891 1942) Jan Vážný (1891 1942) Monografie Vážný, J.: Actiones poenales : pojem a struktura soukromých žalob trestních ve vývoji práva římského a hlavní problémy romanistické, sem se vztahující. Bratislava, Universita

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Smlouva o výpůjčce Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč leden 2017 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč leden 2017 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 3 14. leden 2017 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Odborný francouzský jazyk PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA PhDr. Slavomíra Ježková, CSc. Mgr. Nina Bechyňová Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání francouzského jazyka se zvláštním

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY ROČNÍK X ŘADA ARCHEOLOGICKO-KLASICKÁ (E) Č. 6 Citace: Sborníkfil.fak. Brno E 6 (1961), Btr. 48 SPFFBU E 6 (1961), str. 48 SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

MICHAL RADVAN. Místní daně

MICHAL RADVAN. Místní daně MICHAL RADVAN Místní daně Vzor citace: Radvan, M. Místní daně. Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha : 2012, s. 244. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Radvan, Michal Místní daně / Michal Radvan. Vyd.

Více