Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav 1%: Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s. + 1 CD-ROM. - (Právo) ISBN AAB02 Veselá, Renata 100%: Vybrané historické zdroje současného rodinného práva vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s. : prílohy. - (Monografie) Lit. 252 zázn. ISBN ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 30% - Vojáček, Ladislav 40%: The Czech participation in formation of the European concepts of integration Lit. 32 zázn. In: Czech law in European regulatory context. - München : Medien und Recht Verlag, S ISBN ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD01 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v období meziválečného Československa In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: On the traditions of Czech state right thinking: parliamentarianism and the struggle for Czech state right during the second half of the nineteenth century Lit. 14 zázn. In: Parliaments, estates & representation = Parlements, états & représentation. - Roč. 25, č. 1 (2005), s ADE02 Veselá, Renata 100%: Czechoslovak family law after 1945 Lit. 2 zázn. In: Journal on European history of law. - Roč. 1, č. 2 (2010), s ADE03 Veselá, Renata 100%: Die Änderungen im Familienrecht in der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit Lit. 8 zázn. In: Journal on European history of law. - Roč. 2, č. 2 (2011), s ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Veselá, Renata 100%: Československý akademický spolek Právník (k dějinám brněnské univerzity) = Der Tschechoslowakische akademische Verein "Právník" (ein Beitrag zur Geschichte der Universität Brno) Lit. 7 zázn. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. - Roč. 28, č. 2 (1988), s

2 ADF02 Veselá, Renata 100%: Projevy politické diferenciace v brněnských spolcích ve 30. letech = Zur politischen Differenzierung in den Brnoer Fakultätsvereinen in den 30er Jahren Lit. 9 zázn. In: Časopis Matice moravské. - Roč. 108, č. 1 (1989), s Ohlasy (1): [o3] 2011 Fasora, Lukáš: Universitäten in Zeiten des Umbruchs : Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. Wien : Lit Verlag, 2011, S. 47 ADF03 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Vojáček, Ladislav 33%: Backgrounds of today's convergence of the Czech laws with the EU laws Lit. 8 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 14, č. 4 (2006), s ADF04 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Vojáček, Ladislav 33%: Chapters from the development of the unification of private law Lit. 9 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 16, č. 3 (2008), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Frýdek, Miroslav 50% - Veselá, Renata 50%: Aplikace žalob in factum conceptae Lit. 13 zázn. In: Bene merito. - Bratislava : [s.n.], S ISBN AEC02 Veselá, Renata 100%: Vybrané otázky manželského práva v ABGB Lit. 27 zázn. In: Právo v priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. - Bratislava : Atticum, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Veselá, Renata 100%: Changes in family law in the first Czechoslovakian Republic In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S AED02 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo do přijetí ABGB Lit. 3 zázn. In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) AED03 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v rakouském Všeobecném občanském zákoníku (ABGB) In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) AED04 Veselá, Renata 100%: Otcovská moc (Řím versus ABGB) = Väterliche Gewalt (Rom versus ABGB) In: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. - Ostrava : KEY Publishing, S ISBN AED05 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v období Protektorátu Čechy a Morava Lit. 1 zázn. In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) POZNÁMKA: Vyšlo aj v nemčine - Journal on European history of law. - Roč. 1, č. 1 (2010), s

3 AED06 Veselá, Renata 100%: Vliv kanonického práva na pojetí manželství = The influence of Canonical law to the conception of marriage Lit. 3 zázn. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. - Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, S ISBN AED07 Veselá, Renata 100%: Postátnění manželského práva Josefem II. roku 1783 = The reform of Joseph II in matrimonial law under influence of the state Lit. 2 zázn. In: Vybrané problémy právních dějin 3. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN AED08 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo pohledem posledních padesáti let = Family law from the regard of the last fifty years Lit. 17 zázn. In: Vybrané problémy právních dějin 2. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Veselá, Renata 100%: Comment on the development of the institution of unjust enrichment (contribution of Brno law school to the institution of unjust enrichment) Lit. 7 zázn. In: Unjust enrichment and the law of contract. - Hague : Kluwer Law International, S ISBN [Unjust enrichment and the law of contract : medzinárodná konferencia. Amsterdam, ] AFC02 Frýdek, Miroslav 50% - Veselá, Renata 50%: Corruption - antecedent legislation corrupted administrators of provinces in the ancient Roma Lit. 32 zázn. In: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii. - Bački Petrovac : Srbsko razvojno udruženje, S ISBN [Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii : medzinárodná konferencia. Bački Petrovac - Gložan, ] AFC03 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Frýdek, Miroslav 33%: Historický pohled na konsenz při uzavírání manželství Lit. 8 zázn. In: Konsenzus v práve. - Banská Bystrica : Belianum, S ISBN [Konsenzus v práve : medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica, ] AFC04 Veselá, Renata 50% - Frýdek, Miroslav 50%: Cursus honorum and the principle of function incompatibility Lit. 30 zázn. In: Security forum Cracow Kraków : Wyzsza Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", S ISBN [Security forum Cracow 2012 : medzinárodná konferencia. Kraków, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva v letech Lit. 5 zázn. In: Vývoj práva v Československu v letech Praha : Karolinum, S ISBN [Vývoj práva v Československu v letech : medzinárodná konferencia. Praha, ]

4 Ohlasy (1): [o3] 2011 Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny ( ). Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, S. 122 AFD02 Veselá, Renata 100%: Proměny rodinného práva v průběhu 19. století = Veränderungen im Familienrecht im Laufe des 19. Jahrhunderts In: Právněhistorické studie. Roč Praha : Karolinum, S ISBN [Současnost a perspektivy právní historie : medzinárodné vedecké kolokvium. Praha, ] AFD03 Veselá, Renata 100%: Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva In: Dny práva Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [online]. - ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 337) [Dny práva Days of Law : medzinárodná konferencia. 2., Brno, ] URL: AFD04 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva v meziválečném období = Die Entwicklung des Familienrechts in der Zwischenkriegszeit In: Československé právo a právní věda v meziválečném období ( ) a jejich místo ve střední Evropě, sv Praha : Karolinum, S ISBN [Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě : mezinárodní právněhistorická konference. Praha, ] AFD05 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva od Josefa II. do 1. celostátního unifikačního sjezdu právníků v Bratislavě v roce 1937 = Evolution of family law from Joseph II. rule to 1937 In: Soukromé právo v proměnách věků. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 388) [Soukromé právo v proměnách věků : letní škola. Brno, ] AFD06 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Občanská čest ve starověkém Římě (infamia - turpitudo) = Civic honour in ancient Rome (infamia - turpitudo) Lit. 3 zázn. In: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 8/2013 : supplementum. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Olomoucké právnické dny 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. 7., Olomouc, ] BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Veselá, Renata 100%: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků ( ) vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 151) Lit. 27 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o4] 1998 Telec, Ivo: Spolkové právo. Praha : C. H. Beck, 1998, S. 70 [o4] 2003 Urbášek, Pavel - Pulec, Jiří: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech Olomouc : Univerzita Palackého, 2003, S. 124 BAB02 Veselá, Renata 15% - Hrušáková, Milana 40% - Padrnos, Jaroslav 15% - Schelle, Karel 15% - Sovák, Zdeněk 8% - Štefancová, Dagmar 7%: Rodina a rodinné právo (historie, současnost a perspektivy) vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN POZNÁMKA: 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 ISBN Ohlasy (14): [o4] 2005 Králíčková, Zdeňka: Právník, roč. 144, č. 2, 2005, s. 158, 159

5 [o4] 2009 Bělovský, Petr: Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2009, S. 465 [o4] 2009 Králíčková, Zdeňka: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno : Masarykova univerzita, 2009, S. 108 [o4] 2009 Šošková, Ivana: Dny práva Days of law : conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2009, S [o3] 2010 Králíčková, Zdeňka: Miscellanea Historico-Iuridica, roč. 9/2010. Białystok : Białystok University press, 2010, S. 19 [o4] 2010 Fiedorczyk, Piotr: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava : KEY Publishing, 2010, S. 197 [o4] 2010 Burešová, Jana: 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 186 [o4] 2010 Knoll, Vilém: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava : KEY Publishing, 2010, S. 10 [o3] 2010 Kovařík, Karel: Elterliches Sorge- und Umgangsrecht. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2010, S. 10 [o4] 2011 Spáčil, Ondřej: Právní fórum, roč. 8, č. 7, 2011, s. 296 [o4] 2011 Veselá, Jana - Kanioková, Petra: Sociologické aspekty managementu. Praha : Grada, 2011, S. 197 [o4] 2011 Šošková, Ivana: Proměny soukromého práva. Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 398 [o4] 2012 Šošková, Ivana: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, S. 292, 300 [o3] 2014 Šošková, Ivana: Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, S. 149 BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Mrkývka, Petr 50% - Veselá, Renata 50%: Vybrané otázky z dějin kanonického práva vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 2) Lit. 23 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2001 Balko, Ladislav: Právník, roč. 140, č. 9, 2001, s. 938 BCI02 Vojáček, Ladislav 27% - Schelle, Karel 22% - Kadlecová, Marta 23% - Knoz, Tomáš 12% - Veselá, Renata 16%: Právní dějiny 2 : státy západní Evropy a USA vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 227) Lit. 180 zázn. ISBN POZNÁMKA: 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 ISBN [o4] 2007 Dlugoš, Rastislav: Právní obzor, roč. 90, č. 2, 2007, s. 138 BCI03 Schelle, Karel 20% - Horák, Ondřej 20% - Salák, Pavel 20% - Veselá, Renata 20% - Vojáček, Ladislav 20%: Praktikum z českých právních dějin. - Pelhřimov : Jaroslav Samek, s. Lit. 97 zázn. ISBN BCI04 Vojáček, Ladislav 20% - Horák, Ondřej 16% - Salák, Pavel 16% - Schelle, Karel 16% - Veselá, Renata 16% - Vlček, Eduard 16%: Praktikum z právních dějin. - Pelhřimov : Jaroslav Samek, s. Lit. 131 zázn. ISBN

6 BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch BDE01 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Some remarks on the coins as potential symbols of Roman law tradition In: Journal on European history of law. - Roč. 3, č. 1 (2012), s BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: Matriky na území České republiky In: Právo a rodina. - Roč. 6, č. 1 (2004), s BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Veselá, Renata 100%: Attempts to alter the approach to marriage and family law In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BED02 Veselá, Renata 100%: The development of family law in the nineteenth century In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BED03 Veselá, Renata 100%: Family law in the Austrian general civil code In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Vývoj rodinného práva na území České republiky do roku 1945 Lit. 7 zázn. In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka. - Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, Právnická fakulta, S ISBN [K 75. narodeninám profesora Hubenáka : medzinárodná právno-historická konferencia. Banská Bystrica, október 2003] Ohlasy (2): [o4] 2010 Burešová, Jana: 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 186 [o3] 2011 Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny ( ). Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, S. 122 BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Veselá, Renata 100%: K některým německým profesorům působících na pražské německé univerzitě = A few remarks to German professors working at the Prague German University In: Vybrané problémy právních dějin 1. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch EDJ01 Veselá, Renata 100%: Jiří Pražák ( ) In: Právní praxe. - Roč. 41, č. 3 (1993), s EDJ02 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: Nové možnosti právnických studií pro pracovníky veřejné správy In: Veřejná správa. - Roč. 15, č. 34 (2004), s

7 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva do roku vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Právnické sešity ; č. 73) ISBN X Ohlasy (6): [o4] 2003 Králíčková, Zdeňka: Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, S. 243 [o4] 2005 Jánošíková, Petra - Knoll, Vilém - Rundová, Alena: Mezníky českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, S. 230 [o3] 2006 Feinberg, Melissa: Elusice equality: gender, citizenship and the limits of democracy in Czechoslovakia, Pittsburgh : Pittsburgh University Press, 2006, S. 270 [o3] 2010 Králíčková, Zdeňka: Miscellanea Historico-Iuridica, roč. 9/2010. Białystok : Białystok University press, 2010, S. 19 [o4] 2011 Spáčil, Ondřej: Právní fórum, roč. 8, č. 7, 2011, s. 292 [o4] 2013 Stará, Ivana: Rodina a její význam v římském právu. Ostrava : KEY Publishing, 2013, S. 134 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 47): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2) BCI Skriptá a učebné texty (4) BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (28): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20)

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Kukačka, Vladislav 100%: Udržitelnost zdraví. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská

Více

Karel Schelle. Monografie

Karel Schelle. Monografie Karel Schelle Monografie Schelle, K. - Mates, P.: Závod 1 státního podniku Vlněna Brno 1949-1989. Brno 1989. 40 s. Schelle, K. (člen autor. kol.): Dějiny pojišťovnictví v Československu (1. díl). Praha,

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 128): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (6) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan AAB Vedecké monografie v domácich vydavateľstvách 1 Roubal, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Kaleja, Martin 100%: Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Irena Wagnerová, PhD., MBA ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ADF01 Wagnerová, Irena

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna In: Pothecary, S.: The European provinces: Strabo as evidence. In: Dueck,D. Lindsay,H. Pothecary,S.(ed.): Strabo s cultural Geography. The making of

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Klíma, Karel, CSc., prof. nzw. dr. hab.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Klíma, Karel, CSc., prof. nzw. dr. hab. Zoznam publikačnej činnosti Doc. JUDr. Klíma, Karel, CSc., prof. nzw. dr. hab. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 113): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (5) ABA Štúdie v časopisoch

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bartoňová, Miroslava 100%: Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Publikační činnost za rok 2005:

Publikační činnost za rok 2005: Publikační činnost za rok 2005: [1] Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. 2005. ΙSBN 1212-5598. [2] BONĚK, V. Možnosti

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK Přehled publikační činnosti : Dokončené projekty: Mišovič, J. a kol. 1991. Attitudes to God, the Church and the Bible, Czechoslovakia for The British and Foreign Bible Society Mišovič, J a kol. 1997. Public

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁZEV VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DRUH GRANTU 1 ŘEŠITEL SPOLUŘEŠITELÉ ZPÚSOB FINANCOVÁNÍ CÍL VÝZKUMU PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH LETECH ZÁVĚRY, JICHŽ BYLO DOSAŽENO Aktuální účetní,

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V ČESKU Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrace (stěhování obyvatelstva, změna trvalého bydliště) představuje stěžejní oblast geografických analýz. To je dáno relativně

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzdělání a vzdělávání v teoretické reflexi 1.2 Vzdělávání

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA

NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA NÁVRH SPOLEČNÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE - VYBRANÉ OTÁZKY SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA EVA DOBROVOLNÁ Faculty of Law, Masaryk Univesity, Czech Republic Abstract in original language Ochrana spotřebitele tvoří významnou

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS Univerzita Palackého v Olomouci Sekce extrapyramidových onemocnění České neurologické společnosti a Česká lékařská komora pořádají MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM CURRENT APPROACH TO THE TREATMENT OF MOVEMENT DISORDERS

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více