Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav 1%: Historie integračních koncepcí a jejich vyústění v realitě EU vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s. + 1 CD-ROM. - (Právo) ISBN AAB02 Veselá, Renata 100%: Vybrané historické zdroje současného rodinného práva vyd. - Ostrava : KEY Publishing, s. : prílohy. - (Monografie) Lit. 252 zázn. ISBN ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 30% - Vojáček, Ladislav 40%: The Czech participation in formation of the European concepts of integration Lit. 32 zázn. In: Czech law in European regulatory context. - München : Medien und Recht Verlag, S ISBN ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD01 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v období meziválečného Československa In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: On the traditions of Czech state right thinking: parliamentarianism and the struggle for Czech state right during the second half of the nineteenth century Lit. 14 zázn. In: Parliaments, estates & representation = Parlements, états & représentation. - Roč. 25, č. 1 (2005), s ADE02 Veselá, Renata 100%: Czechoslovak family law after 1945 Lit. 2 zázn. In: Journal on European history of law. - Roč. 1, č. 2 (2010), s ADE03 Veselá, Renata 100%: Die Änderungen im Familienrecht in der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit Lit. 8 zázn. In: Journal on European history of law. - Roč. 2, č. 2 (2011), s ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Veselá, Renata 100%: Československý akademický spolek Právník (k dějinám brněnské univerzity) = Der Tschechoslowakische akademische Verein "Právník" (ein Beitrag zur Geschichte der Universität Brno) Lit. 7 zázn. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis. - Roč. 28, č. 2 (1988), s

2 ADF02 Veselá, Renata 100%: Projevy politické diferenciace v brněnských spolcích ve 30. letech = Zur politischen Differenzierung in den Brnoer Fakultätsvereinen in den 30er Jahren Lit. 9 zázn. In: Časopis Matice moravské. - Roč. 108, č. 1 (1989), s Ohlasy (1): [o3] 2011 Fasora, Lukáš: Universitäten in Zeiten des Umbruchs : Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. Wien : Lit Verlag, 2011, S. 47 ADF03 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Vojáček, Ladislav 33%: Backgrounds of today's convergence of the Czech laws with the EU laws Lit. 8 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 14, č. 4 (2006), s ADF04 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Vojáček, Ladislav 33%: Chapters from the development of the unification of private law Lit. 9 zázn. In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 16, č. 3 (2008), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Frýdek, Miroslav 50% - Veselá, Renata 50%: Aplikace žalob in factum conceptae Lit. 13 zázn. In: Bene merito. - Bratislava : [s.n.], S ISBN AEC02 Veselá, Renata 100%: Vybrané otázky manželského práva v ABGB Lit. 27 zázn. In: Právo v priestore a čase : zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. - Bratislava : Atticum, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Veselá, Renata 100%: Changes in family law in the first Czechoslovakian Republic In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S AED02 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo do přijetí ABGB Lit. 3 zázn. In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) AED03 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v rakouském Všeobecném občanském zákoníku (ABGB) In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) AED04 Veselá, Renata 100%: Otcovská moc (Řím versus ABGB) = Väterliche Gewalt (Rom versus ABGB) In: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. - Ostrava : KEY Publishing, S ISBN AED05 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo v období Protektorátu Čechy a Morava Lit. 1 zázn. In: Vývoj soukromého práva na území českých zemí, 1.díl. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 426) POZNÁMKA: Vyšlo aj v nemčine - Journal on European history of law. - Roč. 1, č. 1 (2010), s

3 AED06 Veselá, Renata 100%: Vliv kanonického práva na pojetí manželství = The influence of Canonical law to the conception of marriage Lit. 3 zázn. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. - Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, S ISBN AED07 Veselá, Renata 100%: Postátnění manželského práva Josefem II. roku 1783 = The reform of Joseph II in matrimonial law under influence of the state Lit. 2 zázn. In: Vybrané problémy právních dějin 3. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN AED08 Veselá, Renata 100%: Rodinné právo pohledem posledních padesáti let = Family law from the regard of the last fifty years Lit. 17 zázn. In: Vybrané problémy právních dějin 2. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Veselá, Renata 100%: Comment on the development of the institution of unjust enrichment (contribution of Brno law school to the institution of unjust enrichment) Lit. 7 zázn. In: Unjust enrichment and the law of contract. - Hague : Kluwer Law International, S ISBN [Unjust enrichment and the law of contract : medzinárodná konferencia. Amsterdam, ] AFC02 Frýdek, Miroslav 50% - Veselá, Renata 50%: Corruption - antecedent legislation corrupted administrators of provinces in the ancient Roma Lit. 32 zázn. In: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii. - Bački Petrovac : Srbsko razvojno udruženje, S ISBN [Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii : medzinárodná konferencia. Bački Petrovac - Gložan, ] AFC03 Schelle, Karel 34% - Veselá, Renata 33% - Frýdek, Miroslav 33%: Historický pohled na konsenz při uzavírání manželství Lit. 8 zázn. In: Konsenzus v práve. - Banská Bystrica : Belianum, S ISBN [Konsenzus v práve : medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica, ] AFC04 Veselá, Renata 50% - Frýdek, Miroslav 50%: Cursus honorum and the principle of function incompatibility Lit. 30 zázn. In: Security forum Cracow Kraków : Wyzsza Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", S ISBN [Security forum Cracow 2012 : medzinárodná konferencia. Kraków, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva v letech Lit. 5 zázn. In: Vývoj práva v Československu v letech Praha : Karolinum, S ISBN [Vývoj práva v Československu v letech : medzinárodná konferencia. Praha, ]

4 Ohlasy (1): [o3] 2011 Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny ( ). Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, S. 122 AFD02 Veselá, Renata 100%: Proměny rodinného práva v průběhu 19. století = Veränderungen im Familienrecht im Laufe des 19. Jahrhunderts In: Právněhistorické studie. Roč Praha : Karolinum, S ISBN [Současnost a perspektivy právní historie : medzinárodné vedecké kolokvium. Praha, ] AFD03 Veselá, Renata 100%: Vznik Československé republiky a novelizace rodinného práva In: Dny práva Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [online]. - ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 337) [Dny práva Days of Law : medzinárodná konferencia. 2., Brno, ] URL: AFD04 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva v meziválečném období = Die Entwicklung des Familienrechts in der Zwischenkriegszeit In: Československé právo a právní věda v meziválečném období ( ) a jejich místo ve střední Evropě, sv Praha : Karolinum, S ISBN [Československé právo a právní věda v meziválečném období a jejich místo ve střední Evropě : mezinárodní právněhistorická konference. Praha, ] AFD05 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva od Josefa II. do 1. celostátního unifikačního sjezdu právníků v Bratislavě v roce 1937 = Evolution of family law from Joseph II. rule to 1937 In: Soukromé právo v proměnách věků. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 388) [Soukromé právo v proměnách věků : letní škola. Brno, ] AFD06 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Občanská čest ve starověkém Římě (infamia - turpitudo) = Civic honour in ancient Rome (infamia - turpitudo) Lit. 3 zázn. In: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 8/2013 : supplementum. - Olomouc : Univerzita Palackého, S [Olomoucké právnické dny 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. 7., Olomouc, ] BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Veselá, Renata 100%: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků ( ) vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no. 151) Lit. 27 zázn. ISBN Ohlasy (2): [o4] 1998 Telec, Ivo: Spolkové právo. Praha : C. H. Beck, 1998, S. 70 [o4] 2003 Urbášek, Pavel - Pulec, Jiří: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech Olomouc : Univerzita Palackého, 2003, S. 124 BAB02 Veselá, Renata 15% - Hrušáková, Milana 40% - Padrnos, Jaroslav 15% - Schelle, Karel 15% - Sovák, Zdeněk 8% - Štefancová, Dagmar 7%: Rodina a rodinné právo (historie, současnost a perspektivy) vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, s. ISBN POZNÁMKA: 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 ISBN Ohlasy (14): [o4] 2005 Králíčková, Zdeňka: Právník, roč. 144, č. 2, 2005, s. 158, 159

5 [o4] 2009 Bělovský, Petr: Komunistické právo v Československu - kapitoly z dějin bezpráví. Brno : Mezinárodní politologický ústav, 2009, S. 465 [o4] 2009 Králíčková, Zdeňka: Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno : Masarykova univerzita, 2009, S. 108 [o4] 2009 Šošková, Ivana: Dny práva Days of law : conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2009, S [o3] 2010 Králíčková, Zdeňka: Miscellanea Historico-Iuridica, roč. 9/2010. Białystok : Białystok University press, 2010, S. 19 [o4] 2010 Fiedorczyk, Piotr: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava : KEY Publishing, 2010, S. 197 [o4] 2010 Burešová, Jana: 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 186 [o4] 2010 Knoll, Vilém: Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Ostrava : KEY Publishing, 2010, S. 10 [o3] 2010 Kovařík, Karel: Elterliches Sorge- und Umgangsrecht. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2010, S. 10 [o4] 2011 Spáčil, Ondřej: Právní fórum, roč. 8, č. 7, 2011, s. 296 [o4] 2011 Veselá, Jana - Kanioková, Petra: Sociologické aspekty managementu. Praha : Grada, 2011, S. 197 [o4] 2011 Šošková, Ivana: Proměny soukromého práva. Brno : Masarykova univerzita, 2011, S. 398 [o4] 2012 Šošková, Ivana: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, S. 292, 300 [o3] 2014 Šošková, Ivana: Quid leges sine moribus? (Metamorfózy vývoja štátu a práva v dejinách). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, S. 149 BCI Skriptá a učebné texty BCI01 Mrkývka, Petr 50% - Veselá, Renata 50%: Vybrané otázky z dějin kanonického práva vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 2) Lit. 23 zázn. ISBN Ohlasy (1): [o4] 2001 Balko, Ladislav: Právník, roč. 140, č. 9, 2001, s. 938 BCI02 Vojáček, Ladislav 27% - Schelle, Karel 22% - Kadlecová, Marta 23% - Knoz, Tomáš 12% - Veselá, Renata 16%: Právní dějiny 2 : státy západní Evropy a USA vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 227) Lit. 180 zázn. ISBN POZNÁMKA: 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 ISBN [o4] 2007 Dlugoš, Rastislav: Právní obzor, roč. 90, č. 2, 2007, s. 138 BCI03 Schelle, Karel 20% - Horák, Ondřej 20% - Salák, Pavel 20% - Veselá, Renata 20% - Vojáček, Ladislav 20%: Praktikum z českých právních dějin. - Pelhřimov : Jaroslav Samek, s. Lit. 97 zázn. ISBN BCI04 Vojáček, Ladislav 20% - Horák, Ondřej 16% - Salák, Pavel 16% - Schelle, Karel 16% - Veselá, Renata 16% - Vlček, Eduard 16%: Praktikum z právních dějin. - Pelhřimov : Jaroslav Samek, s. Lit. 131 zázn. ISBN

6 BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch BDE01 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Some remarks on the coins as potential symbols of Roman law tradition In: Journal on European history of law. - Roč. 3, č. 1 (2012), s BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: Matriky na území České republiky In: Právo a rodina. - Roč. 6, č. 1 (2004), s BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Veselá, Renata 100%: Attempts to alter the approach to marriage and family law In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BED02 Veselá, Renata 100%: The development of family law in the nineteenth century In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BED03 Veselá, Renata 100%: Family law in the Austrian general civil code In: An introduction to history of Czech private law. - Brno : Masarykova univerzita, S BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Veselá, Renata 50% - Schelle, Karel 50%: Vývoj rodinného práva na území České republiky do roku 1945 Lit. 7 zázn. In: K 75. narodeninám profesora Hubenáka. - Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, Právnická fakulta, S ISBN [K 75. narodeninám profesora Hubenáka : medzinárodná právno-historická konferencia. Banská Bystrica, október 2003] Ohlasy (2): [o4] 2010 Burešová, Jana: 1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, S. 186 [o3] 2011 Vojáček, Ladislav - Kolárik, Jozef - Gábriš, Tomáš: Československé právne dejiny ( ). Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011, S. 122 BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Veselá, Renata 100%: K některým německým profesorům působících na pražské německé univerzitě = A few remarks to German professors working at the Prague German University In: Vybrané problémy právních dějin 1. - Ostrava : Key Publishing, S ISBN EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch EDJ01 Veselá, Renata 100%: Jiří Pražák ( ) In: Právní praxe. - Roč. 41, č. 3 (1993), s EDJ02 Schelle, Karel 50% - Veselá, Renata 50%: Nové možnosti právnických studií pro pracovníky veřejné správy In: Veřejná správa. - Roč. 15, č. 34 (2004), s

7 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Veselá, Renata 100%: Vývoj rodinného práva do roku vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. - (Právnické sešity ; č. 73) ISBN X Ohlasy (6): [o4] 2003 Králíčková, Zdeňka: Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, S. 243 [o4] 2005 Jánošíková, Petra - Knoll, Vilém - Rundová, Alena: Mezníky českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, S. 230 [o3] 2006 Feinberg, Melissa: Elusice equality: gender, citizenship and the limits of democracy in Czechoslovakia, Pittsburgh : Pittsburgh University Press, 2006, S. 270 [o3] 2010 Králíčková, Zdeňka: Miscellanea Historico-Iuridica, roč. 9/2010. Białystok : Białystok University press, 2010, S. 19 [o4] 2011 Spáčil, Ondřej: Právní fórum, roč. 8, č. 7, 2011, s. 292 [o4] 2013 Stará, Ivana: Rodina a její význam v římském právu. Ostrava : KEY Publishing, 2013, S. 134 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 47): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (4) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (6) BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (2) BCI Skriptá a učebné texty (4) BDE Odborné práce v ostatých zahraničných časopisoch (1) BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (1) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (28): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (20)

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

Název časopisu/sbor níku

Název časopisu/sbor níku Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností

Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností René Petráš, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, petras@prf.cuni.cz PETRÁŠ, René.

Více

ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

ŽIVOTOPIS. Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974. Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele ŽIVOTOPIS Jméno a příjmení, tituly, rok narození: JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D, 1974 Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele Osoba samostatně výdělečně činná advokát Masarykova univerzita, Lékařská

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015

AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC. č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015 AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 4/2015 6. ročník 3. dubna 2015 Na přednášku z církevního práva v JURIDIKU Praha jsou ještě volná místa! Jak jsme oznámili

Více

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA

CURRICULUM VITAE. Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA CURRICULUM VITAE Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. OSOBNÍ DATA Datum a místo narození: Praha, 22.7.1950 Rodinný stav: ženatý, dvě děti (nar. 1972 a 1985) Občanství: Česká republika ZAMĚSTNÁNÍ: Současná: Sociologický

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena

Přírůstkové číslo Signatura Název Autor ISBN Vydání Nakladatel.údaje Faktura Cena 1/00 PR 0270a Teorie a praxe vězeňství II. : Hála, Jaroslav 80-7040-376-4 (brož.) 1. vyd. České Budějovice :Jihočeská univerzita, Fakulta 52,50 zdravotně sociální,1999 1/01 ZD 0036a Svět drog v Čechách

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 U n i v e r s i t i k a : Barycz, Henryk, 1901-1994 Historja uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu / Napisał Henzyk Barycz Kraków, 1935. xvi, 762 s. sg.:

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

TZV. DĚLENÉ VLASTNICTVÍ V 19. A 20. STOLETÍ (K PROMĚNÁM CHÁPÁNÍ TRADIČNÍHO POJMU V DOMÁCÍ PRÁVNÍ VĚDĚ)

TZV. DĚLENÉ VLASTNICTVÍ V 19. A 20. STOLETÍ (K PROMĚNÁM CHÁPÁNÍ TRADIČNÍHO POJMU V DOMÁCÍ PRÁVNÍ VĚDĚ) TZV. DĚLENÉ VLASTNICTVÍ V 19. A 20. STOLETÍ (K PROMĚNÁM CHÁPÁNÍ TRADIČNÍHO POJMU V DOMÁCÍ PRÁVNÍ VĚDĚ) ONDŘEJ HORÁK Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Abstract in original language Článek

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity

Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity Publikace vydané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity ISBN Autor, název, druh publikace, vydání, rok vydání,počet stran, počet výtisků, cena 1992 80-7042-384-6 DAVIDOVÁ, Dana: Kapitoly z dialektologie.

Více