O poslání rodičovské výchovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O poslání rodičovské výchovy"

Transkript

1 září a říjen 2011 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 18 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Letní biblická škola 2011 fotogalerie a ohlédnutí Z dění v našich sborech svatby, nový školní rok v ZŠML (téma, rozpis zpívání dětí), dobrovolníci z USA, kurzy angličtiny a biblické hodiny, 20. výročí mise, výsledky sbírek 10 tipů rodičům teenagerů Aforismy o rodině a výchově Pavel Kosorin Rodina je základ ale už nevíme čeho. Čím méně peněz, tím více času na věci, které se nedají koupit. Neuzavírejte se do sebe a do druhých už vůbec ne. Člověk je dospělý, pokud neváhá převzít odpovědnost za své dětinské jednání. Vést druhé předpokládá projít cestu jako první. Zdroj: Wikicitáty; Licence: Creative Commons Uveďte autora/zachovejte licenci. O poslání rodičovské výchovy Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. (Efezským 6:4) Začal nový školní rok. Pro mnohé děti to znamená nové povinnosti. Pro mnohé rodiče nové starosti. Škola je tu sice od toho, aby rodičům pomohla ve výchově a vzdělávání, ale to hlavní pro svůj život dostává dítě právě v rodině. Rodičovství přitom není vůbec snadné poslání! Děti přicházejí na svět bez přibaleného návodu a my, rodičové, je více méně musíme montovat na vlastní pěst. Přitom jsou děti až k zbláznění komplikovaní tvorečkové a žádné zaručené recepty, fungující v každé situaci u každého dítěte, prostě neexistují. Postupy a přístupy, které skvěle fungovaly u jednoho potomka, mohou k našemu ohromení u druhého selhat na celé čáře. Čím více má člověk vlastních dětí, nebo pracuje-li s velkým počtem cizích dětí, tím jasněji objevuje skutečnost, že na rostoucí a dospívající lidské bytosti není vůbec nic jednoduchého. Jako křesťané ale věříme, že Stvořitel dětí nám může ukázat, jak je vytvořil a jak je i co nejlépe utvářet dál. Populární představu, že děti přicházejí do světa jako bílé lilie, Tvůrce ve svém Slově důrazně shazuje ze stolu. Člověk se rodí pokažený, s vrozenou náklonností ke vzdoru a vzpurnosti, k sobeckosti, nečestnosti, využívání, lakotě, atd. i když u každého v rozdílné míře a intenzitě. Úkolem rodičů a vychovatelů je proto vést, tvarovat, formovat, usměrňovat, cvičit, napomínat, chválit, napravovat, trestat, odměňovat, poučovat, varovat, učit a přitom vždy milovat děti během jejich formovacích let. Že k tomu potřebujeme vydatnou pomoc a radu od Tvůrce dětí, vyplývá již z toho, že On nás volá k odpovědnosti za to, jak naše děti vychováváme. Ostatně jsou to i Jeho děti! A to je patrně ten základ, který každé dítě potřebuje od rodičů dostat: totiž poznání, že je Boží dítě, že má pro Boha nesmírnou cenu, že ho Bůh nikdy neopustí, že soustředí-li se na Něho, dokážou spolu překonat všechny životní překážky a hendikepy. Za tohle všechno přišel kdysi náš Bůh sám zaplatit v Ježíši Kristu. Nechejte proto své děti přijít k Němu, nebraňte jim stavěním překážek, které brání vám samým; vždyť právě takovým, jako jsou ony, patří nebeské království. Opravdu dobrý školní rok dětem i rodičům! Váš pastor 1 Petr Krákora

2 2 Nový školní rok začal také dětem a učitelům na naší Základní škole Martina Luthera v Plzni. Jako téma toho letošního roku pastoři zvolili jedno z biblických přísloví: Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením. (Kniha Přísloví 21:23) Jako strážci na hradbách a věžích města v dávných dobách hlídali obyvatele před vpádem nepřátel, tak nás toto moudré přísloví nabádá, abychom podobně hlídali svá ústa a jazyk před výpadem nepřátelství z našeho srdce. Tak uchráníme svůj život a duši před úzkostí a lítostí i před problémy ve vztazích s lidmi okolo. Čím více se však člověk snaží držet se této rady z vlastních sil, tím více si uvědomuje, jak pravdivé je slovo Jakuba, který kdysi napsal: Jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. (Jk3:8) Střežení a krocení jazyka je práce pro Božího Ducha. (PK) ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZŠML KDO KDY? V letošním školním roce bychom rádi pokračovali v tradici zpívání dětí z naší školy při středečních a nedělních bohoslužbách v kapli Sboru sv. Pavla v Plzni. Rozdělení zpěvu dětí podle ročníků pro první pololetí 2011/12 je následující: 18. září (10 hod.) - 5. a 6. třída 25. září (10 hod.) - 3.A a 3.B 9. října (10 hod.) - 2.A a 2.B 16. října (10 hod.) - 1.A a 1.B 23. října (10 hod.) - 4.A a 4.B, listopadu (10 hod.) - obě KDG ADVENTNÍ OBDOBÍ 27. listopadu (18 hod.) - 4.A a 4.B, 5.-9., učitelé 4. prosince (10 hod.) - 2.A a 2.B 11. prosince (10 hod.) - 1.A a 1.B 18. prosince (18 hod.) - 3.A a 3.B, obě KDG Letní biblická škola Summer VBS 2011 Týden od 11. do 17. července se v budově školy Martina Luthera v Plzni nesl ve znamení rybaření. V těchto dnech se tam prvním rokem konala LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA V AMERICKÉ ANGLIČTINĚ. Slečna Jennifer Petersen, která na podzim loňského roku ve škole působila jako americká dobrovolnice, po svém návratu do vlasti dala dohromady tým nadšenců-křesťanů, kteří připravili pro české děti prázdninový, biblický, příměstský tábor. Celkem pět lektorů přiletělo přes oceán: vedle Jenni také Ed Kasper (vousatý pán se zápalem pro přírodu pracoval s dětmi na broušení kamene do tvaru ryby a na potisku triček), Claire Natsis (slečna s úžasným hlasem a hudebními schopnostmi s dětmi se věnovala zpívání dětských chval a zpěvocvičení /kdo viděl, pochopí/), Jonathan Niemi (kytarista a sportovec na hřišti naučil děti spoustu nových míčových her) a Clara Mae Nettesheim ( babička v týmu, která spolu s Jenni vyprávěla a četla dětem příběhy o Ježíši a vypomáhala všude, kde bylo potřeba). Společné téma celé LBŠ bylo právě rybaření, čemuž odpovídal i výběr příběhů o Ježíši, které děti poslouchaly, četly a přehrávaly na živo všechno samozřejmě v angličtině. Když už jsme u dětí, zúčastnilo se jich celkem patnáct. Nejmladšímu Adamovi bylo sedm, nejstarší Kristýně šestnáct. Ale elán měli i ostatní: Viky, Ben, Jero, Katy, Lucy, Kate, Míša, Eva, Ivana, Magda, Luky, Ondra a Karolína. Ti všichni se dozvěděli a připomněli si, že Ježíš přišel od Boha, aby nás koupil vlastní krví, nalezl a přivedl zpátky k Bohu, kterému jsme se ztratili. K tomuto účelu povolává a zapojuje i nás samé, abychom byli rybáři lidí (FISHERS OF MEN) zachraňovali bloudící hříšníky poselstvím o Ježíši Kristu. On je náš věčný život. Proto Jeho prosíme, aby požehnal příštímu ročníku Letní biblické školy, tak jako požehnal tomu letošnímu. Vybrané obrázky z LBŠ najdete na vnitřní straně tohoto vydání PV. S Kristem jsem ukřižován: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galatským 2:19-20 Během prázdninových měsíců července a srpna darovali lidé v kapli Sboru sv. Pavla celkem Kč. Děkujeme všem dárcům, jejichž vděčnost, štědrost a prozřetelnost neměla prázdniny. (PK) Manželé Jeanne a Harold Schewe se v těchto dnech chystají na svůj další pobyt u nás v České republice. Tentokrát přilétají na 3 měsíce, aby obohatili výuku angličtiny na ZŠML a vedli kurzy angličtiny a biblické hodiny v angličtině pro děti i pro dospělé. Přejeme jim, aby jejich přítomnost a působení mezi námi bylo požehnáním pro nás i pro ně!

3 LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA 2011 FOTOGALERIE Claire s děvčaty zpívají známé i méně známé dětské chvály Jenni a Clara Mae pomáhají dětem s potiskem triček LBŠ 2011 Dalo to spoustu práce, ale výsledek stál zato Viky brousí svoji kamennou rybku FISHERS OF MEN! Jon vysvětluje pravidla míčové hry Lightning (Blesk) Ed ukazuje Adamovi, jak nanášet barvu SEE YOU NEXT YEAR! 3

4 ~ Z dění v našich sborech ~ Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Židům 13:4 4 KONFIRMACE Také dlouholetí členové našeho Sboru sv. Pavla, pan Jiří Flaisleben a paní Vlasta Spoustová, spolu uzavřeli úřední sňatek, a to ve čtvrtek 8. září 2011 v soukromí svého domova. Pastor Krákora, který je navštěvuje, byl jedním ze svědků. Za novomanžele Flaislebenovi se modlíme k našemu Otci, aby je ještě více přivinul k sobě navzájem i k jejich Spasiteli Ježíši Kristu. Jako spolu jsou jedno tělo, s Ním jsou jeden duch (1. Korintským 6:17). Přilněte k Němu i VY! SVATBA

5 20. výročí působení Luteránské mise v České republice U p l y n u l o j i ž 2 0 l e t o d c h v í l e, k d y l u t e r á n š t í m i s i o n á ř i z U S A z a č a l i p ř i n á š e t e v a n g e l i u m l i d e m v P l z n i a o k o l í. Z a t í m t o ú č e l e m z a l o ž i l i Z á k l a d n í š k o l u M a r t i n a L u t h e r a a B o ž í m i l o s t d a l a p o v s t a t t a k é S b o r ů m s v. P a v l a v P l z n i, s v. P e t r a v T l u č n é a s v. K ř í ž e v H o r n í B ř í z e. M n o z í z v á s, k t e ř í č t e t e t y t o ř á d k y, j s t e p r á v ě d í k y v ě r n é p r á c i a s v ě d e c t v í t ě c h t o m i s i o n á ř ů p o z n a l i v J e ž í š i K r i s t u s v é h o Z a c h r á n c e a n a l e z l i v N ě m s v ů j n o v ý a v ě č n ý ž i v o t. P r o t o b y c h o m r á d i s p o l e č n ě s v á m i v š e m t ě m t o o b ě t a v ý m k ř e s ť a n ů m, k t e ř í u n á s p o 2 0 l e t š í ř i l i K r i s t o v o e v a n g e l i u m, v z d a l i d í k y a p ř i t o m c h v á l i l i P á n a, k t e r ý j e k t o m u p o v o l a l a v y b a v i l p o t ř e b n o u o d v a h o u, o d h o d l á n í m, n a d š e n í m, p r a v d o u a l á s k o u. N e b o ť O n v n á s p ů s o b í t o, c o s e M u l í b í. P ř i p o j t e s e s n á m i k o s l a v ě 2 0 l e t B o ž í m i l o s t i p ů s o b í c í m e z i n á m i s k r z e a m e r i c k o u l u t e r á n s k o u m i s i a n y n í i č e s k o u l u t e r á n s k o u c í r k e v. PROGRAM OSLAV října 2011 Sobota 22. října během dne PŘÍJEZD & PŘIHLÁŠENÍ HOSTŮ, INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM 17 hod. VEČERNÍ PŘIVÍTÁNÍ A ZAMYŠLENÍ (V ANGLIČTINĚ), KAPLE SV. PAVLA, PLZEŇ hod. VEČEŘE & VEČER SPOLEČENSTVÍ (EVENTUÁLNĚ V RODINÁCH PŘÁTEL ŠKOLY A CÍRKVE) Neděle 23. října 10 hod. SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA, KAPLE SV. PAVLA, PLZEŇ (včetně HUDEBNÍHO PROGRAMU) 11,30 hod. OBČERSTVENÍ & PROHLÍDKA ŠKOLNÍ BUDOVY & VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z HISTORIE MISE 12,30-17 hod. EXKURZE PO MÍSTECH SPJATÝCH S HISTORIÍ MISE I. ulice Malesická Kde misijní projekt začal II. klub Dominik První bohoslužby v podzemí (OBĚD 13,30 hod.) III. oblast Černice První misijní kancelář hod. BOWLING & VEČER SPOLEČENSTVÍ (V MÍSTNÍM MINIPIVOVARU PURKMISTR) Pondělí 24. října během dne NÁVŠTĚVA TŘÍD VE ŠKOLE (FAKULTATIVNÍ), ODHLÁŠENÍ & ODJEZD HOSTŮ Pokud byste rádi v sobotu večer hostili zahraniční účastníky (tj. vzali je k sobě do rodiny na večeři a přátelské posezení), přihlaste se prosím u pastorů nebo u sekretářky mise, paní Boučkové. Všechny akce jsou volně přístupné a otevřené všem! BIBLICKÉ HODINY PRO VÁS A VAŠE DĚTI: Pondělí 14,10-15,30h v angličtině pro děti 6-12 let; 17,30-18,30h v češtině pro věřící; Úterý 17,00-18,00h v češtině pro širokou veřejnost (úvodní seznámení s Biblí a křesťanstvím) Středa 18,00-19,00h v angličtině pro širokou veřejnost i pro věřící (následuje po hodině angličtiny) Pátek 15,00-16,00h v češtině pro děti (biblický kroužek) INFORMACE: 5

6 Deset tipů, jak posílit svůj rodičovský vztah s -náctiletými 6 *1* MILUJTE JE BEZPODMÍNEČNĚ, BEZVÝHRADNĚ Jejich hodnota není dána tím, čeho dosáhnou nebo v čem naopak selžou. Projevujte jim svou lásku nezávisle na tom, jestli něco udělali nebo ne. Pohleďte na našeho Otce jako na nejlepší příklad. Nejedná s námi podle našich zásluh. Jedná s námi podle své lásky. *2* UKAZUJTE JIM SVOU LÁSKU Jak může mladistvá dcera či syn poznat, že je milujete? Nestačí jim to jen říkat. Zkuste jim svou lásku ukazovat, třeba drobnými projevy pozornosti, gesty, objetím, pomocí. *3* JEDNEJTE JAKO DOSPĚLÍ Teenager nepotřebuje, abyste byli jen dalším z jeho kámošů. Buďte pro něj tím, kdo jim slouží jako vzor a model toho, co znamená žít plnohodnotně jako křesťan. *4* VĚNUJTE JIM SVŮJ ČAS Heslo není důležitá kvantita, ale kvalita v tomto směru tak docela neplatí. Působit na ně, učit je a pomáhat rozvíjet jejich osobnost vyžaduje hodně společného času a úsilí. Doba, kdy budou o váš vliv stát, se může snadno promeškat. *5* POZNÁVEJTE JE VÍC Víte, s čím se potýkají? Co prožívají? Víte, jak vidí sebe sama? Víte, zda mají zodpovězeny základní otázky smyslu svého života? Víte, kdo jsou jejich přátelé? Poznávejte svého náctiletého potomka, zajímejte se o něj a o jeho vnitřní svět. *6* KOMUNIKUJTE S NIMI Komunikace s teenagerem znamená hodně naslouchání a uvážlivé mluvení. Přípustné pro obě strany je nesouhlasit či žádat vysvětlení. Klíčem je nechat komunikační kanál otevřený, abyste jim vždy mohli podat ruku a oni neměli strach či ostych o ni požádat. *7* POMOZTE JIM NAJÍT JEJICH NADÁNÍ A OBDAROVÁNÍ Ne každý může dělat a umět všechno dobře. Vyhněte se snaze tlačit své dospívající dítě do aktivit, kterým jste se v mládí sami věnovali nebo naopak věnovat nemohli. Každý jsme jedinečně obdarovaný. Pomáhejte svému potomku objevit a využít právě jeho dary. *8* MODLETE SE ZA NĚ I S NIMI Nemějte jen zbožná přání ohledně svých potomků a jejich osudu. Mluvte o svých dětech s jejich Stvořitelem. Pravidelně. Soustavně. Čas od času se modlete i s nimi, aby viděli, že žijete s Ježíšem ve svém srdci a důvěřujete Mu tváří v tvář životním výzvám a těžkostem. *9* MILUJTE PÁNA A JEHO SLOVO Dospívající člověk potřebuje, aby ho rodiče odkazovali k Boží dopouštějící lásce v Kristu. Potřebuje vidět, jak vypadá domov, kde autoritou je Boží Slovo. Také svého potomka povzbuzujte k pravidelnému studiu Bible a sami mu jděte příkladem. (Viz Bibl. hodiny! ) *10* NEVZDÁVEJTE TO! Bylo by prima, kdyby rodičovství bylo snadné a k dobré výchově by postačilo modlit se s dětmi před jídlem, dávat jim kapesné a brát je v neděli ráno do kostela. Být rodičem ale vyžaduje víc. Je to každodenní, trpělivá, mravenčí práce, jejíž ovoce však stojí za to. Upraveno podle článku How you can parent your teen autora Jerry Kastense, vyšlo ve Forward in Christ, Jan 1999, vol.86, n.1, FiCh Přeloženo a uveřejněno se svolením vydavatele. Published with permission from NPH. Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, ,

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012?

VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? leden a únor 2012 VZDÁVAT CHVÁLU I BĚHEM ROKU 2012? Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. Z OBSAHU TOHOTO VYDÁNÍ Manželství jako jednota Ze

Více

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E září a říjen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. (jen 14. října od 18 hod.!) Horní Bříza 18 hod. (pouze liché týdny) Aforismy Pavla Kosorina: moudrosti do života Život

Více

Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli)

Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli) září a říjen 2014 Nedělní bohoslužby v našich sborech: Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli) Zpívání dětí ZŠML ve Sboru sv. Pavla v Plzni /podzim/ 28.9. 4.A,B 5.10. 2.A,B

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: září a říjen 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza lichá neděle 18 hod. (zimní čas 17 hod.) Z obsahu tohoto vydání: Žehnání hasičům v Tlučné Žehnání

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 1/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného

A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného A když se podívám kolem sebe a vidím, v jakých těžkostech vyrůstají děti, kolik zmatku to v nich zanechává a kam je to vede, do drog, předčasného sexu apod. jen doufám, že v této službě bude působit víc

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07

5 / 07 Společenství. Společenství 05 /07 Společenství 05 /07 Být vděčný znamená rozpoznávat lásku Boha ve všem, co nám dal - a Bůh nám dal všechno. - Thomas Merton OBSAH: ROZHOVOR S OTCEM MARKEM 2 JAK VYZRÁT NA DEPRESE... 3 TROSEČNÍCI NA ORLÍM

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném

Vánoční dopis od bratra Antonína, který se minulý rok dožil požehnaných 91 let. Kázání 1. ledna 2015 ve Slaném před námi. Dej, ať je s Tvou pomocí překonáme. Prosíme, ať si uvědomujeme, že jsi nám stále nablízku, a ať žijeme s vědomím, že Ty jsi živý a milující Bůh. Prosíme o požehnání do tohoto roku. Amen. Phanuel

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra 1. ročník / č. 2 Sondernummer der Zeitung Die Minoritenkirche für Tschechien Duben 2015 Verlagspostamt: 4040 Linz; P.b.b. 02Z032336 M Klíč Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra Vážení čtenáři, kdyby naše

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více