Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1"

Transkript

1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie ( kj ) Okolní teplota 0 50 (C ) Celkový počet kilometrů (km) 2 RPM Otáčky pedálů ( otáček/min ) 3 TIME čas.. 0:00 99:59 ( min:sek ) 4 KM/H rychlost 0 99,9 ( km / h) 5 KM vzdálenost 0 99,9 ( km) 6 WATT výkon ( Wattů) 7 PULSE puls ( úderů/min ) Symboly a ( šipky ). změnit počet otáček b ( průměr ).RPM+km/h+výkon+puls c ( programy 1-6 ) zadávací tréninkové programy d ( modus sestupného počítání ) tréninkové hodnoty se nasčítávají e ( modus vzestupného počítání ) tréninkové hodnoty se odečítají f ( grafické pole ).displejové pole pro grafiku a hodnoty g ( srdeční program HRC) pulsem řízený program h ( rozhrání ) PC-Modus i ( dolní hranice pulsu ) dolní hranice pulsu závislá na věku j ( puls ) symbol srdce bliká v taktu Vašeho pulsu k ( horní hranice pulsu ) horní hranice pulsu závislá na věku, max.puls bliká l ( procenta ) % z údaje o max.pulsu m ( okolní teplota ) stupeň Celsia Klávesy 8 Recovery funkční klávesa ( pulsová diference a vyhodnocení kondiční známky ) 9 Reset.. funkční klávesa ( zrušení obsahu displeje ) 10 Set.. funkční klávesa ( převzetí a potvrzení údajů ) 11 Programm.. výběr programů a údajů na displeji v grafickém poli 12 Mínus. Hodnoty snížit 13 Plus. Hodnoty zvýšit Připojení ( vpředu ) 14 Pouzdro. pro ušní upínku Připojení ( plat.deska ) 15 Zástrčka ( 4 pólová ) pro ruční pulsové senzory 16 Zástrčka ( 6 pólová ). pro napětí, impulsy a řízení 17 Zástrčka ( 3 pólová )..k rozhrání Připojení ( vzadu ) 18 Pouzdro rozhrání... připojení k PC 1.0 Údaje před tréninkem 1. Okolní teplota obrázek 1 ( před a po tréninku ) 2. Celý displej obrázek 2 ( po šlápnutí do pedálů nebo stisknutí klávesy, 1 sekundu ) 3. Celkové kilometry obrázek 3 ( všechny ujeté kilometry, 8 sekund ) 4. Startovací displej obrázek 4 ( stisknutím klávesy nebo po 8 sekundách ) Viz obrázky displejů v originálu návodu

2 2.0 Měření pulsu Tento displej nabízí tři způsoby měření pulsu: 1. Ručními pulsovými senzory 2. Ušní upínkou 3. Cardio-Puls-Setem, výrobek č ( k dostání jako příslušenství ) Pokyny pro měření pulsu Měření pulsu je možné pouze jedním z uvedených způsobů. ( Ušní upínka nebo ruční pulsové senzory nebo Cardio-Puls-Set ) Údaj o pulsu Nastavili jste startovací displej ( obrázek 4 ). Váš aktuální puls je na pozici 4. Měření pulsu ručními pulsovými senzory Uchopte ruční pulsové senzory na řidítkách. Měření pulsu ušní upínkou Zastrčte ušní upínku do pouzdra ( 14 ). Promněte si ušní lalůček pro lepší prokrvení. Připevněte ušní upínku na ušní lalůček. Měření pulsu Cardio-Puls-Setem Dbejte příslušného návodu. Hodnota pulsu na displeji Symbol srdce ( i ) bliká v rytmu pulsu. Hodnota pulsu se zobrazí jako hodnota ( 4 ) 3.0 Trénink bez zadávání požadovaných tréninkových hodnot Začněte se šlapáním. Všechny hodnoty počítají vzestupně ( modus vzestupného počítání ). 4.0 Trénink s předvolbou cílových hodnot 4.1 Druhy programů Domácí trenažér disponuje devíti různými způsoby programů: - modus vzestupného počítání - modus sestupného počítání - 6 programů ( zadávané tréninkové intervaly v zadaném čase ) - pulsem řízený program ( regulace zátěže na základě zadané hodnoty pulsu ) Po zapnutí se automaticky aktivuje modus vzestupného počítání ( obrázek 4 ). 4.2 Výběr programů Nastavili jste startovací displej ( obrázek 4 ). Stiskněte bez šlapání několikrát klávesu Program ( 11 ). Programy se zobrazí na displeji příslušnými programovými blikajícími symboly. U modusu vzestupného počítání, modusu sestupného počítání a srdečního programu HRC se v grafickém poli (k) zobrazí text. U programů 1-6 se navíc v grafickém poli (f) zobrazí tréninkový profil v komprimovaném tvaru. Programem zadaný tréninkový čas se zobrazí na časovém displeji (3) ( obrázek 7 ) Zadávání v programu Vybrali jste si program ( obrázek 5-8 ). Jako příklad uveďme modus sestupného počítání. Stiskněte klávesu set a otevře se modus pro zadávání hodnot ( obrázek 9 ). Nejsou-li zadány žádné hodnoty, objeví se v grafickém poli Off ( obrázek 9 ). Klávesami +/- ( 12/13 ) nastavíte zadané hodnoty ( obrázek 10 ). Stisknete-li dlouze klávesu +/-, dojde k rychlé změně hodnot. Stisknete-li obě klávesy +/- najednou, přeskočí hodnota na nulu. Stisknutím klávesy Set můžete provádět další zadávání ( obrázek ). Modus zadávání hodnot uzavřete klávesou Set ( obrázek 15 ). Několik informací k nastavení požadované hodnoty pulsu. Správný tréninkový puls ( aerobní zóna ) Tréninkový puls závisí na věku. Pro každý věk existuje správná tzv. aerobní tréninková oblast ( základní pravidlo: 180 mínus věk ), která se vyznačuje horní a dolní hranicí pulsu ( +/- 10 úderů ). Tréninkový puls by se měl vždy pohybovat uvnitř této zóny. Maximální frekvence pulsu ( 200 mínus věk ) by neměla být překročena. Zdravé osoby se mohou řídit následujícím diagramem viz diagram v originálním návodu. Zadání: Tréninkový puls ( obrázek 13 )

3 Hodnotu požadovaného tréninkového pulsu můžete zadat v rozmezí při zadání požadované hodnoty pulsu je tato porovnávána a aktuální hodnotou pulsu. Nedosáhnete-li zadané hodnoty o více než 11 úderů, objeví e nápis LO. Při překročení zadané hodnoty o více než 11 úderů se objeví HI. Tréninkový puls nemá v tomto modusu žádný vliv na brzdný stupeň ( tuto funkci nabízí program HRC ). Kontrola nedosažení tréninkového pulsu LO je aktivována po té, co jste při šlapání poprvé dosáhli zadané hodnoty pulsu. Spadne-li počet otáček na nulu, je funkce LO aktivována opět po dosažení zadané hodnoty pulsu. Kontrola překročení zadané hodnoty pulsu HI je aktivní stále. Zadání: Maximální puls ( obrázek 14 ) Požadovanou hodnotu maximálního pulsu můžete zadávat v rozmezí překročíte-li tuto zadanou hodnotu, bliká symbol HI. Tato hodnota slouží mimo jiné k výpočtu procentuálního poměru aktuální puls / maximální puls. Pokud nezadáte hodnotu maximálního pulsu, není procentuální údaj o pulsu aktivní. Ukončení zadávacího modusu ( obrázek 15 ) Po zadání poslední hodnoty stiskněte klávesu Set a zobrazí se Vám všechny zadané hodnoty ( kromě pulsu ). V grafickém poli se objeví nápis Ready. Obrázek 15 Možnost zadávání tréninkových hodnot v jednotlivých druzích programů: Modus vzestupného počítání Standartně zadávané hodnoty: o KM ( vzdálenost ): 0 km o Time ( tréninkový čas ) : 0:00 min. o Kilojoule ( spotřeba energie ) : 0 kj o Tréninkový puls: -- o Maximální puls: -- o Výkon: 25 W Možnost zadávání v pořadí: o Tréninkový puls o Maximální puls o Výkon ( nastavitelný pouze před a během tréninku ) Modus sestupného počítání Standartně zadávané hondoty: o KM ( vzdálenost ): 0 km o Time ( tréninkový čas ) : 0:00 min. o Kilojoule ( spotřeba energie ) : 0 kj o Tréninkový puls: -- o Maximální puls: -- o Výkon: 25 W Možnost zadávání v pořadí: o KM ( vzdálenost ) o Time ( tréninkový čas ) o Kilojouly o Tréninkový puls o Maximální puls o Výkon ( nastavitelný pouze před a během tréninku ) Poznámka: Zadejte alespoň tréninkovou vzdálenost nebo tréninkový čas nebo spotřebu energie, jinak trénink proběhne v modusu vzestupného počítání. Dosáhne-li tréninkový čas, tréninková vzdálenost a spotřeba energie nuly, přeskočí displej do modusu vzestupného počítání. Všechny hodnoty nyní počítají od zadané hodnoty směrem nahoru. Programy 1-6 Standartně zadávané hodnoty: o KM ( vzdálenost ): 0 km o Time ( tréninkový čas ) závisí na programu o Kilojoule ( spotřeba energie ) : 0 kj o Tréninkový puls: -- o Maximální puls: -- o Výkon: závisí na programu Možnost zadávání v pořadí: o Tréninkový puls o Maximální puls o Výkon ( nastavitelný pouze před a během tréninku ) Poznámka: Dosáhne-li tréninkový čas hodnoty nula, přeskočí displej do modusu vzestupného počítání. Také hodnota času počítá nyní směrem nahoru. Pulsem řízený program ( HRC )

4 Standartně zadávané hodnoty: o KM ( vzdálenost ): 0 km o Time ( tréninkový čas ) : 0:00 min o Kilojoule ( spotřeba energie ) : 0 kj o Tréninkový puls: 60 nebo naposledy zadaná hodnota pulsu v HRC o Výkon 25 W nebo zadaný výchozí výkon v programu HRC Možnost zadávání v pořadí: o KM ( vzdálenost ) o Time ( tréninkový čas ) o Kilojouly o Tréninkový puls o Výkon Poznámka: KETTLER doporučuje při HRC-programu měření pulsu ušní upínkou nebo Cardio-Puls-Setem. Rozdíl mezi zadanou hodnotou tréninkového pulsu a aktuálním pulsem určuje nastavení výkonu. Na začátku tréninku se výkon zvyšuje, až po dosažení zadané hodnoty pulsu. Je-li tato hodnota dosažena, výkon se sníží. Počáteční výkon stanovte mezi W. Pokud jste zvolili výkon větší než 25 W, proběhne nastavení požadovaného výkonu po 1 minutě ( výjimka: hodnota zadaného pulsu byla překročena ). Natavení brzdného výkonu + a - není možné. Procentuální údaj o pulsu je v programu HRC stále aktivní. Tato hodnota se vypočítá jako poměr aktuální hodnoty pulsu a zadané hodnoty pulsu. Hodnoty zadaného pulsu byste měli dosáhnout po 5 minutách. Program HRC můžete ukončit pouze vy. Dosáhnou-li hodnoty tréninkového času, vzdálenosti a spotřeby kalorií nuly, nedojde ani k ukončení ani ke změně programu. Výkon je i nadále regulován elektronikou podle Vašeho pulsu. Všeobecné Stisknete-li během zadávání požadovaných hodnot klávesu Program, přeskočí displej na další druh programu, aniž by se zadané hodnoty uložily. Zadané hodnoty se uloží pouze v případě, že modus zadávání hodnot ukončíte přes READY ( obrázek 15 ), jinak si program načte standartní zadání. Začátek tréninku Zvolený druh programu je odstartován, jestliže jste dosáhli alespoň 20 otáček. 5.0 Trénink 5.1 Tréninkové údaje na displejích v programech 1-6 a v programu HRC V těchto druzích programů je grafické pole (k) využíváno ke zobrazení hodnot ve větší velikosti. Na začátku tréninku je zobrazen čas ( obrázek 16 ). Klávesou PROGRAM změníte během tréninku obsah displeje v tomto pořadí: čas ( obrázek 16 ) RPM ( obrázek 17 ) km/h ( obrázek 18 ) km ( obrázek 19 ) puls ( obrázek 20 ) brzdný stupeň ( obrázek 21 ) kilojouly ( obrázek 22 ) čas ( obrázek 16 ). 5.2 Tréninkové údaje v programech 1-6 V programech 1-6 se průběh programu zobrazuje v grafickém poli ( obrázek 23 ). Levý sloupek udává aktuální zatížení. Jeden segment jedné minutě tréninkového času. Jeden segment vždy svítí a odpovídá 25 W. Zvýší-li se výkon na 375 W, zobrazí se nejvyšší řádek ( 16 ). 6.0 Údaje na displeji při přerušení tréninku nebo na konci tréninku Je-li počet otáček menší než 20 rozpozná elektronika přerušení tréninku a zobrazí se tréninková data a nikoli odčítané hodnoty od Vámi zadaných hodnot. U rychlosti (km/h), výkonu, otáček (RPM) a pulsu (Pulse) se zobrazí průměrné hodnoty se symbolem (a) ( obrázek 24 dosažené tréninkové a průměrné hodnoty ). Zůstanou-li programové symboly (c) a (d), poznáte, že jsou zadané hodnoty stále k dispozici. Změní-li se programový symbol na (b), že se hodnoty odčítají nebo nebyly zadány žádné hodnoty. Pouze u programu HRC mohou hodnoty počítat vzestupně nebo sestupně. V grafickém poli se rozsvítí Pulse a aktuální puls ( případně P, není-li měření pulsu aktivní ). Tréninková data se zobrazí na dobu 4 minut. Nestisknete-li během této doby žádnou klávesu ani nešlapete, přepne se elektronika do modusu připravenosti s údajem o okolní teplotě ( obrázek 1 ). Přitom se uloží údaje o ujetých kilometrech. Ostatní údaje se neukládají. 7.0 Údaje na displeji při pokračování tréninku Začněte šlapat. Hodnoty počítají dále. 8.0 Měření vydýchávajícího pulsu Tréninkový počítač je vybaven funkcí vydýchávajícího pulsu. Tato funkce umožňuje měřit vydýchávající puls. Na konci tréninku stiskněte klávesu RECOVERY (8). Elektronika měří po dobu 60 sekund Váš puls ( obrázek 25 ). Pod údajem PULSE se zobrazí

5 naměřený rozdíl. Pod REC se zobrazí kondiční známka se symbolem (F) ( obrázek 26 ). Výpočet kondiční známky je vysvětlen v bodě 9 výpočet kondiční známky. Pokud je měření pulsu přerušeno, objeví se namísto naměřené hodnoty ERROR ( obrázek 27 ). Nepřichází-li po stisknutí klávesy RECOVERY žádný signál, funkce vydýchávání není aktivována. Upozornění Aby mohl být těžký setrvačník zastaven, je brzdná síla ve funkci RECOVERY neustále zvyšována až do zastavení setrvačníku. Nepřichází-li žádný pulsový signál, probíhá brždění rovněž. Údaj RECOVERY zmizí automaticky po 10 sekundách. Potom displej zobrazí dosažené tréninkové a průměrné hodnoty ( obrázek 25 ).Stejně tak se tomu děje i s údajem Error, avšak při zastaveném setrvačníků. Opustíte-li funkci RECOVERY, nastaví se opět zadaný stupeň brždění. 10 Všeobecné Způsob brždění Elektromagnetická brzda na bázi vířivých proudů vytváří brzdné působení nezávisle na otáčkách, takže brzdný výkon zůstává konstantní v širokém oblasti otáček. Oblast výkonu crossového trenažéru: Není-li možné požadovaný výkon při momentálním počtu otáček nastavit ( např. 400 W při RPM leží mimo šedé pole diagramu) objeví se vedle aktuálního počtu otáček adekvátní šipka (a). Oblast výkonu crossového trenažéru: Výše vyobrazený diagram originál návodu slouží pouze ke znázornění oblasti výkonu. Není-li možné při aktuálním počtu otáček výkon dosáhnout, objeví se šipka ukazující dolu nebo nahoru pro zvýšení nebo snížení počtu otáček. KJ= výkon x čas x 4 / 1000 Výpočet rychlosti 60 otáček udává rychlost 21,3 km/h. Výpočet kondiční známky Počítač vypočítá a vyhodnotí rozdíl mezi zátěžovým pulsem a vydýchávajícím pulsem jako Vaši kondiční známku podle tohoto vzorce: 2 Známka (F) = 6 ( 10 x ( P1 P2 ) / P1 ) P1 = zátěžový puls P2 = vydýchávající puls Známka 1 = velmi dobře Známka 6 = nedostatečně Srovnání zátěžového a vydýchávajícího pulsu je jednoduchou a rychlou možností, jak si zkontrolovat tělesnou kondici. Kondiční známka je orientační hodnota vaší schopnosti vydýchávání po tělesné zátěži. Než stiskněte klávesu pro vydýchávání (8) a vyhodnotíte si svou kondiční známku, měli byste delší dobu, tzn. alespoň 10 minut, trénovat v oblasti Vašeho zátěžového pulsu. při pravidelném tréninku srdečního oběhového systému zjistíte, že se Vaše kondiční známka zlepšuje. Výpočet průměrných hodnot Pro výpočet průměrné hodnoty rychlosti, počtu otáček a pulsu jsou brány na zřetel všechny tréninkové intervaly do té doby, než displej vyobrazí okolní teplotu. Pokyny pro měření pulsu Puls je možné měřit pouze jednou z uvedených způsobů ( ušní upínka, ruční pulsové senzory nebo Cardio-Puls-Set. Měření pulsu začíná, jestliže symbol srdce na displeji bliká v taktu Vašeho pulsu. S ušní upínkou Pulsový senzor pracuje s infračerveným světlem a měří změny propustnosti kůže, které jsou vyvolány Vaším pulsem. Než si připnete ušní upínku, promněte si 10 krát ušní lalůček pro lepší prokrvení. Vyhněte se rušivým impulsům. - Připněte si pevně ušní upínku a hledejte nejpříznivější místo pro zachycení pulsu ( symbol srdce bliká bez přerušení ). - Netrénujte přímo pod silným dopadem světla např. neonového světla, halogenového světla nebo slunečního světla. - Zamezte zcela otřesům nebo viklání ušní upínky na Vašem lalůčku včetně kabelu. Protáhněte kabel vždy skrze svorky na Vašem oblečení nebo ještě lépe na čelence. S ručními pulsovými senzory Nejmenší napětí vznikající kontrakcí srdce je zachyceno ručními senzory a počítačem vyhodnoceno. - Uchopte kontaktní plochy vždy oběma rukama.

6 - Vyhněte se cukavému uchopení - Držte ruce v klidu a vyhněte se kontrakcím a tření kontaktních ploch S Cardio-Puls-Setem Dbejte příslušného návodu. Rušení při měření pulsu Dojde-li přesto k problémům při měření pulsu, prověřte znovu výše uvedené body. Prověřte napětí baterie. Poruchy s tréninkovým počítačem Poznamenejte si stav kilometrů. Opatrně vyjměte baterii z tréninkového počítače, prověřte její napětí a baterii opět nasaďte. Nejdříve si poznamenejte stav kilometrů. Uložený celkový počet kilometrů se výměnou baterie zruší. Pokyny pro rozhrání Program ERGO-KONZEPT, který je k dostání u vašeho specializovaného prodejce výrobek č umožňuje řízení ergometru KETTLER pomocí běžného počítače přes rozhrání. Na našich domovských stránkách naleznete pokyny pro další možnosti využití rozhrání. Tréninkový návod Sportovní medicína a věda používají ergometrii k prověření funkčnosti srdce, oběhového a dýchacího systému. Sportovní medicína vychází z poznatků, že efektivní prověření tělesných funkcí je možné pouze při jeho zátěži. Vyšetřování srdečního oběhového systému v klidovém stavu může podávat výsledky o tom, jak se srdce a oběhový systém chovají při tělesné zátěži. Zátěžový test, např. na ergometru může včas odhalit případné slabosti nebo onemocnění srdce nebo oběhového systému. Je třeba čas učinit příslušná opatření, např. správně dávkovaný a lékařem odsouhlasený vytrvalostní trénink srdečního a oběhového systému. V rámci rehabilitace pacientů se srdečním oběhovým systémem pacientů s onemocněním srdečního oběhového systému má trénink na ergometru velký význam: trénink se dá vhodně dávkovat a tréninková zátěž může být v každém okamžiku kontrolována. Ve výkonnostním sportu se dá pomocí ergometru určit individuální výkonuschopnost při vytrvalostním tréninku za optimálním podmínek. Také vy kondiční rekreační sportovec který chce být možná jen tělesně aktivní, aby předešel poruchám srdečního oběhového systému a zlepšil si tak výkonuschopnost při vytrvalostním tréninku, byste měli využívat možností ergometru. Vysoce trénované osoby se od rekreačních sportovců liší tím, že mají rychleji a v dostatečném množství k dispozici energetické látky, potřebné pro sportovní zatížení. To je úkolem srdečního oběhového systému: s co nejmenšími nároky dosáhnout co nejvyššího účinku. Zda Váš kondiční vytrvalostní trénink po několika týdnech pravidelného tréninku na ergometru dosáhl požadovaného účinku, zjistíte následovně: 1. Dosáhli jste určitého vytrvalostního výkonu s menším výkonem srdečního a oběhového sytému než předtím. 2. Vydrželi jste určitý vytrvalostní výkon se stejným výkonem srdečního oběhového systému po delší dobu. 3. Schopnost vydýchávání po určitém výkonu srdečního a oběhového systému je rychlejší než předtím. Abyste tato srovnání mohli provést, musíte před začátkem tréninku nejprve jednou prověřit vstupní předpoklady, výkonuschopnost Vašeho srdečního, oběhového a dýchacího systému. Směrodatné hodnoty pro vytrvalostní trénink Sportovní medicína rozumí pod maximální zatížením dosažení individuálního maximálního pulsu. Maximálně dosažitelná srdeční frekvence je závislá na věku. Zpravidla klesá maximální puls s věkem. Základní pravidlo: maximální srdeční frekvence za minutu odpovídá 220 úderům mínus věk. Příklad: je Vám 60 let. Maximálně dosažitelná srdeční frekvence činí = 160 pulsů/min. Tato hodnota se může pohybovat +/- 10 pulsů. Následující pravidla Vám pomohou odhadnout Vaši osobní výkonuschopnost srdečního oběhového systému: - Zadávání hodnoty zatížení by mělo u mužů činit 3 W na 1 kg tělesné hmotnosti, u žen 2,5 W. - Od 30 roku se výkonuschopnost snižuje: u můžu cca. o 1% za rok, u žen cca. o 0,8% za rok. To je třeba zahrnout do výpočtu. Viz diagramy 1 a 2 v originále návodu. Příklad: Je Vám 49 let, jste muž a vážíte 75 kg. V testu jste při pulsu 175 dosáhli výkonu 190 W. Přípustný maximální puls 220 mínus věk byl dosažen. Maximální zatížení při přerušení tohoto testu je tedy možno použít. Zadání hodnoty by mělo vypadat takto: 3(W) x 75(kg) = 225 W mínus 20% ( snížení výkonnosti po 30 roku 49 let). Váš výkon by měl tedy činit 225 W mínus 45 W = 180 W. Vy jste však dosáhli výkonu 190 W. Vaše výkonuschopnost tedy leží o 10 W přip. 5% výše než bylo zadáno. Naměřená výkonuschopnost srdečního oběhového systému leží o něco nad průměrem. Plánování a řízení vytrvalostního tréninku Po té, co jsou Vám známy Vaše osobní vstupní předpoklady, můžete začít s plánováním Vašeho vytrvalostního kondičního tréninku. Při plánování byste si měli zapamatovat tuto zásadu: Vytrvalostní trénink je řízen jak rozsahem zatížení tak i výší n. intenzitou zatížení! Intenzita zatížení Aby Váš vytrvalostní trénink na ergometru byl podnětem pro přizpůsobení se srdečního a oběhového systému, musí velikost zátěže, se kterou trénujte odpovídat minimálním požadavkům. Na druhé straně však nesmí být zvolena příliš vysoká intenzita,

7 protože by znemožnila vytrvalostní pohyby. Vysoká zatížení ( = příliš vysoký odpor nášlapů ) by vedla k předčasnému ukončení tréninku, takovýto trénink by zlepšoval více silovou schopnost. Intenzitu zatížení si můžete kontrolovat pomocí srdeční frekvence: Základní pravidlo: 180 mínus věk Optimální intenzity zatížení pro vytrvalostní trénink dosáhnete při 60-70% vaší individuální výkonnosti srdečního oběhového systému. Hodnoty pulsu, které by připadaly v úvahu pro Váš osobní vytrvalostní trénink, vyčtete z tabulky 1. vedle věku je zde brán na zřetel i individuální klidový puls. Pulsové hodnoty se zde vztahují na intenzitu 65%. Viz tabulka v originále návodu Vaši osobní optimální tréninkovou pulsovou frekvenci můžete vypočítat na základě následujícího srovnání: 65% ( max.puls klidový puls ) + klidový puls = zátěžový puls Příklad: 220 mínus 40 (věk) = Max.-Puls = mínus 70 (věk) = přírůstek pulsu při práci = 110 pulsů/min 65% z 110 = 71,5 71, (klidový puls) = zátěžový puls = 140 pulsů/min Rozsah zatížení ( trvání jedné tréninkové jednotky a její týdenní četnost) Optimální pro zlepšení vytrvalosti jsou pohyby, které jste schopni provádět se střední zátěží po delší dobu. Základní pravidla: Buď 10 minut tréninková jednotka pří denním tréninku Nebo 30 minut tréninková jednotka 2-3 x týdně Nebo 60 minut tréninková jednotka 1-2 x týdně Brzdný odpor byste si měli zvolit tak, abyste dané zatížení svalů vydrželi delší dobu. Vyšších výkonů (W) by mělo být dosahováno ve spojení s vyšší frekvencí nášlapů. Příliš malá frekvence nášlapů méně než 60 otáček/min. vede k monotónnímu statickému zatížení svalů a následovně k předčasné únavě. Doporučení k plánování Vašeho vytrvalostního kondičního tréninku na ergometru Výchozím bodem pro naše doporučení jsou vstupní předpoklady, které zjistíte pomocí popsaného zátěžového testu: 1. Vaše schopnost srdečního oběhového sytému leží v průměru: Intenzita = cca. 65% max.výkonnosti ( viz tabulka 1 srovnání ) Rozsah = 10 minut denně Nebo 30 minut 2-3x týdně Nebo 60 minut 1-2x týdně 2. Vaše schopnost srdečního oběhového systému leží v průměru: Intenzita = cca.60% max.výkonnosti (odpovídá cca. o 5 úderů pulsu méně než je uvedeno v tabulce 1) Rozsah = 10 minut denně Nebo 30 minut 2-3x týdně Nebo 60 minut 1-2x týdně 3. Vaše schopnost srdečního oběhového systému leží v průměru: Intenzita = cca.70-75% max.výkonnosti (odpovídá cca. o 5-10 úderů pulsu více než je uvedeno v tabulce 1) Rozsah = 10 minut denně Nebo 30 minut 2-3x týdně Nebo 60 minut 1-2x týdně Na začátku tréninkové jednotky by jste se měli nejprve zahřát 3-5 minut šlapáním při malé zátěži, abyste uvedli Váš srdeční oběhový systém a svalstvo do pohybu. Stejně tak důležité je i ochlazení: po tréninku byste měli ještě 2-3 minuty šlapat při nízkém odporu. Zátěž pro Váš další vytrvalostní kondiční trénink by se měla zvyšovat nejdříve prostřednictvím rozsahu zátěže, např. namísto 10 minut denně trénovat 20 minut denně nebo namísto 2x týdně trénovat 3x týdně. Vedle individuálního plánování Vašeho kondičního vytrvalostního tréninku si můžete vybrat s tréninkových programů uložených v tréninkovém počítači, které Vám následovně popisujeme. Integrované tréninkové programy Počítač ergometru KETTLER je vybaven 6 do paměti uloženými tréninkovými programy, manuálním nastavením zátěže a pulsem řízeným programem. Tyto programy můžete vyvolat klávesou PROGRAM. Programy se liší tréninkovou intenzitou a dobu trvání. Těchto 6 tréninkových je koncipováno pro začátečníky, pokročilé a profesionální kondiční sportovce. Následující popis programů Vám pomůže si zvolit program adekvátně Vaší výkonnosti. Takže program P6 je vhodný pouze pro trénované osoby, které jsou schopny zvládnout vysokou zátěž. P1: Kondiční test Při tomto kondičním testu probíhá automatická regulace zvyšování výkonu o 25 W po 2 minutových krocích, začíná se na 25 W. Doporučený počet otáček činí otáček / min. Bez lékařského dohledu mohou tento test absolvovat pouze zdravé osoby ( bez poruch nebo onemocnění srdečního oběhového systému ).

8 P2: Fitness-začátečník I. Zatížení W, 27 minut P3: Fitness-začátečník II. Zatížení W, 30 minut P4: Pokročilý I. Zatížení: W, 36 minut P5: Pokročilý II. Zatížení: W, 38 minut P6: Fitness-Profi I. Zatížení W, 36 minut Pulsem řízený program: HRC Po zadání požadovaného tréninkového pulsu reguluje elektrická brzda na bázi vířivých proudů nezávisle na počtu otáček brzdný odpor adekvátně zadané hodnotě. To znamená automatické zvyšování odporu až do okamžiku dosažení hodnoty tréninkového pulsu. Program poskytuje trénink srdečního oběhového systému při konstantním optimálním tréninkovém pulsu. proto je tento trénink rovněž vhodný jako terapeutický trénink. Značkové výrobky německé firmy KETTLER na náš trh dodává: LIFEsport, spol. s r. o. tel: fax: mobil: Hlavní servis: Krásno LIFEsport, spol. s r. o. ve smyslu Zák. č. 22/97 Sb. vydává ujištění o prohlášení o Shodě na dodaný výrobek, který je popsán v tomto tréninkovém návodu.

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800 Krátký popis počítače Počítač ergometru má funkční oblast s klávesami a oblast zobrazení hodnot (displej), ve kterém se zobrazují různé symboly

Více

... prostřednictvím zadání pulsu. HRC1 přičítání (Count Up) 123 HRC2 odpočet (Count Down) 123 Tréninkové funkce 122

... prostřednictvím zadání pulsu. HRC1 přičítání (Count Up) 123 HRC2 odpočet (Count Down) 123 Tréninkové funkce 122 Návod k obsluze a tréninku Obsah Bezpečnostní pokyny 114 Servis 114 Vaše bezpečnost 114 Stručný popis 115 Funkční oblast / tlačítka 116 Indikační plocha / displej 117 119 Rychlý start (k seznámení) 119

Více

Úloha I.: Monitorování 1

Úloha I.: Monitorování 1 Úloha I.: Monitorování 1 1. Měření teploty povrchu těla termočlánkem Kalibrace termočlánku a ověření průběhu jeho teplotní závislosti. Měření teploty povrchu těla a prostředí kalibrovaným termočlánkem.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH

Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Měřič tepové frekvence SHAPE WATCH Obsah balení Nošení prsního pásu / montáž držáku na kolo. 2 Obsah Nošení počítače pulsu/montáž Funkční schéma Uspořádání tlačítek Základní nastavení hodinek Přesný čas

Více

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz

PULSMETR SIGMA. SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín E-mail: mandak@cmail.cz PULSMETR SIGMA SIGMA SPORT EUROPE: Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D-67433 Neustadt Tel.: ++49-(0) 6321-9120-0 Fax: ++49-(0) 6321-91 20-34 SIGMA SPORT CZECH REPUBLIC: Dalibor Mand ák Mokrá 313, CZ-760 01 Zlín

Více

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI Tento výrobek je určen pouze k domácímu využití a byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Měly by být dodržovány následující zásady: 1. Před započetím tréninku

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem,

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, Digitální detektor alkoholu DA-9000 Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, budete přesvědčeni o spolehlivosti a přesnosti technologie

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití

BF 220. z Skleněná diagnostická váha. Návod k použití BF 220 CZ z Skleněná diagnostická váha Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de 5 1

Více

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...

Návod k obsluze. Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení... testo 416 Vrtulkový anemometr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Napájení...6 4. Uvedení do

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád

Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou. Návod k obsluze a reklamační řád Osobní digitální váha Tanita BC-545N se segmentální analýzou Návod k obsluze a reklamační řád Děkujeme vám za výběr váhy Tanita s tělesnou analýzou. Tato váha je jednou z celé řady výrobků péče o zdraví

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 48 08 99

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 48 08 99 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 48 08 99 OBSAH 2 Strana: Nastavení času, data a osobních údajů... 3 Nastavení funkcí alarmu... 4 Režim chronografu (stopek)... 4 Zastavení času... 4 Režim puls... 5 Výpočet

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 4 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ (OBSAH BALENÍ)... 8 MONTÁŽ...

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-07 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001

Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 R Návod k použití Ambulantní systém monitorování krevního tlaku HolCARD CR-06 0197 EN ISO 9001 EN 46001 MDD EN ISO 14001 Zabierzów, POLAND 20 January, 2001 EDITION I GRATULUJEME Jsme rádi, že jste si vybrali

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999

Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 Magnetický Rotoped VÝR. Č.: 999 UŽÍVATELSKÝ MANUÁL Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu mohou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

FUR6100SI / Český návod k obsluze

FUR6100SI / Český návod k obsluze FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. DISPLEJ 2. UKAZATEL ODPOLEDNÍHO ČASU (PM) 3. UKAZATEL POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU 4. UKAZATEL NASTAVENÍ BUZENÍ 1 5. TLAČÍTKO SNOOZE (ODLOŽENÉ BUZENÍ) / SPÁNEK / TLUMENÍ PODSVÍCENÍ

Více

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů

Chronis RTS / RTS L Programovatelné spínací hodiny s bezdrátovým přenosem povelů Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin s bezdrátovým Chronis RTS/RTS L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis RTS / RTS L jsou programovatelné

Více

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky.

TRIP tm. 2, 2L, 3 & 5W Uživatelský manuál. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

inteligentní PWM regulace pro HHO systém

inteligentní PWM regulace pro HHO systém inteligentní PWM regulace pro HHO systém Popis zařízení Display zobrazuje pracovní stav zařízení B1 Nastavení pracovního proudu a tlačíko pro resetování chyb B2 Nastavení frekvence F1 Ventilátor 1 F2 Ventilátor

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 Výrobek se může od ilustračního obrázku lehce lišit VYROBENO V TAIWANU OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SEZNAM SPOJOVACÍHO

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Rio 30 Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Šňůrový telefon se zobrazením telefonního čísla Před použitím zařízení si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze a uschovejte pro další použití. Obsah Popis

Více

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU

POUŽITÍ PŘESNÉHO TRÉNINKU BC 13HRM Návod k použití Cyklistický komputer s měřičem pulsu VLASTNOSTI Aktuální hodnota pulsu (znak srdce), průměrná rychlost (AVS) 0-99,9km/h nebo m/h (míle/hodina), maximální rychlost (MXS) 0-99,9km/h

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom.

Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. Uživatelská příručka 29446 Logo a název Alcatel jsou ochranné známky společnosti Alcatel a používané v licenci společností Thomson Telecom. ÚVOD Váš telefon Caller ID ukládá a zobrazuje specifické informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL.

Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. Meteorologická stanice s vlhkoměrem, bezdrátovým snímačem teploty a rádiem ovládanými hodinami model TE629EL. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Blahopřejme k zakoupení meteorologické stanice. Balení obsahuje základní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 28 Funkce modelu krokoměru PE828: Tento speciální krokoměr měří počet vykonaných kroků z jednoho místa na druhé, vypočítává celkovou vzdálenost a zobrazuje spotřebovanou

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1

FS-149BW1 SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-149BW1 Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-149BW1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod

SMARTÍK. GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz. Návod SMARTÍK TM GLOSYCO s.r.o., Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10 Zahradní město, Tel: + 420 222 353 230, www.goldentoys.cz Návod TM 12 ÚVOD SMARTÍK chytrým a důmyslným způsobem podporuje rozvoj Vašeho dítěte.

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 NÁKRES... 6 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ... 7 MONTÁŽ... 8 OVLÁDÁNÍ

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod

Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo Návod Spartan Sport Rotoped Výr. Číslo. 1010 Návod Návod k použití Krok 1: Vyberte hlavní rám se všemi dílci z krabice a položte ho na podlahu. Zkontrolujte díly dle seznamu, abyste se ujistili, zda je obsah

Více

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Solární jednotka. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. auroflow exclusiv. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Solární jednotka auroflow exclusiv CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

ESPE Elipar Highlight

ESPE Elipar Highlight ESPE Elipar Highlight POLYMERAČNÍ LAMPA Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnost 2. Popis výrobku 3. Technické údaje 4. Uvedení do provozu 5. Provoz 6. Chyby 7. Údržba 8. Dezinfekce, sterilizace 9. Balení 1.

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod

PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Honeywell PCR 300 PCR 300RC Montážní a uživatelský návod Elektronický regulátor Obsah: 1. Rozbalení... 3 2. Obecná upozornění... 3 3. Použití a funkce... 3 3.1. Použití... 3 3.2. Funkce... 4 4. Bezpečnost...

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M

Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLO Master 434/436M Stal jste se novým uživatelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného s výškoměrem a teploměrem. Ciclomaster CM434/436M je vyroben

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

NÁRAMKOVÝ KROKOMĚR JUNSO JS-712A

NÁRAMKOVÝ KROKOMĚR JUNSO JS-712A NÁRAMKOVÝ KROKOMĚR JUNSO JS-712A Děkujeme, že jste si vybrali tento náramkový krokoměr, který používá senzory značky BOSCH. Jsou přesné a velmi citlivé. Krokoměr pomáhá při každodenní chůzi nebo cvičení

Více

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA

ÚVOD. Poznámka: Budík může přijímat pouze teplotu z jednoho venkovního snímače. CZ - 2 VNITŘNÍ TEPLOTA IKONA SIGNÁLU DCF VENKOVNÍ TEPLOTA OBSAH ÚVOD...2 VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU...3 RYCHLÉ NASTAVENÍ...3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6 TECHNICKÉ ÚDAJE...7 POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM...8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A

Více

Radiové dálkové ovládání FAZ 3000-FB. Obj. č.: 75 03 34

Radiové dálkové ovládání FAZ 3000-FB. Obj. č.: 75 03 34 NÁVOD K OBSLUZE Radiové dálkové ovládání FAZ 3000-FB Obj. č.: 75 03 34 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více