POROTHERM 36,5 Ti. Optimalizovaná tepelná ochrana díky přírodní perlitové výplni. Cihly, které umí víc. Cihly. Stvořené pro člověka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROTHERM 36,5 Ti. Optimalizovaná tepelná ochrana díky přírodní perlitové výplni. Cihly, které umí víc. Cihly. Stvořené pro člověka."

Transkript

1 POROTHERM 36,5 Ti Cihly, které umí víc. Optimalizovaná tepelná ochrana díky přírodní perlitové výplni Cihly. Stvořené pro člověka.

2

3 5. živel objeven: přírodní vulkanický kámen Cihla Výplň Oheň Perlit ze 00 % vulkanického kamene Voda Vzduch Země Biologie/ekologie Cihly plněné perlitem prošly zkouškou Institutu stavební biologie v Rosenheimu na mnoho druhů škodlivých látek. Výsledek: podle přísných směrnic Institutu stavební biologie v Rosenheimu veškeré použité materiály neobsahují žádné podezřelé obsažené látky. Prověřovaly se mimo jiné: Radioaktivita Kovy/těžké kovy Rozpouštědla a vonné látky Biocidy, PCB, DDT, změkčovadla Biologická snášenlivost (test Ames) Formaldehyd Riziko vzniku rakoviny způsobené vláknitými prachy POROTHERM 36,5 Ti produkt umožňující zdravé bydlení a zároveň splňující požadavky na ochranu životního prostředí. Žádné škodlivé látky v cihle! 3

4 Hmotné, a přitom tepelněizolační stěny Způsob výstavby výrazně ovlivňuje obytné klima, zdravé bydlení, provozní náklady a spotřebu energií. Často se usiluje o dosažení zákonem požadovaných hodnot tepelné izolace pomocí lehkých stavebních konstrukcí nebo vícevrstvými způsoby provedení stěny. Přitom se počítá s izolačními látkami na obvodovou stěnu, které zatěžují životní prostředí. Měkký zranitelný vnější povrch takovýchto konstrukcí způsobuje zvýšené provozní náklady. Integrovaná tepelná ochrana představuje lepší koncepci POROTHERM 36,5 Ti je oproti tomu inteligentní produkt spojující výhody různých systémů. Poprvé se podařilo spojit optimální stavebně-fyzikální vlastnosti cihly s integrovanou ekologickou tepelnou izolací z perlitu. Jednoduchá masivní stěna z POROTHERM 36,5 Ti takto nahrazuje např. lehké stavební konstrukce a kontaktní tepelněizolační systémy s izolacemi z umělých materiálů. POROTHERM 36,5 Ti stěny s nejlepším mikroklimatem v obytných místnostech, dobrou protihlukovou ochranou a vynikající požární odolností. Perlit je lehký a nehořlavý, neobsahuje škodliviny ani nevytváří výpary. Nevyvolává žádné alergie a není náchylný k hnilobě nebo k napadení hmyzem. Perlit je zcela ekologický a vysoce tepelněizolační. Pro zcela přirozený pocit z bydlení. S perlitovou tepelnou izolací uvnitř zdiva je POROTHERM 36,5 Ti mezi stavebními hmotami biologicky a ekologicky nejlépe hodnocen. Se součinitelem tepelné vodivosti 0,09 W/(m.K) je stavební materiál POROTHERM 36,5 Ti již zařazený jako izolační materiál! V případě pozdější změny užívání budovy je možné použité materiály bez problémů zlikvidovat jako běžnou stavební suť. Na rozdíl od kontaktních zateplovacích systémů tedy nevzniká žádný nebezpečný odpad. 4

5 Porovnání vnějších stěn Méně vrstev POROTHERM 36,5 Ti dosahuje hodnotu součinitele prostupu tepla U rovnající se 0,23 W/(m 2.K) již jako jednoduchá stěna (oboustranně omítnutá). U běžných způsobů výstavby stěn se dosahuje této hodnoty dodatečnou vnější izolací nebo tloušťkou stěn. Hodnota U rovnající se 0,23 W/(m 2.K) odpovídá např. teoretické masivní dřevěné stěně o tloušťce 54 cm! POROTHERM 36,5 Ti Díky ekologické perlitové výplni nepotřebuje žádnou dodatečnou izolaci a má ideální tloušťku stěny 36,5 cm. To šetří náklady, šetří energie, vytváří perfektní prostorové klima, které je dlouhodobě stabilní. masivní, jednoduché osvědčené, s dlouhou životností vynikající schopnost akumulace tepla Způsob výstavby z dřevěných sloupů vícevrstvá výstavba pouze cca 7 % dřeva cca 80 % izolačních látek náhražky dřeva, fólie, lepidla, atd. Běžné zdivo a kontaktní tepelněizolační systém zvenku vícevrstvá výstavba izolační látky d 0 cm náchylné k poškození 5

6 POROTHERM 36,5 Ti Cihla pro Váš nízkoenergetický dům Originál pro energeticky úspornou výstavbu bez dodatečné izolace Vysoce tepelněizolační cihla s perlitovou výplní ušetří komplikované, vícevrstvé způsoby výstavby stěn a tepelné izolace na vnějším líci. Masivní cihlové stěny hravě přesahují požadavky vyhlášky o energetické náročnosti budov a navíc zajišťují nejlepší prostorové klima. Výstavba s cihlami POROTHERM 36,5 Ti představuje ekologickou a energeticky úspornou výstavbu s přidanou hodnotou po generace. součinitel tepelné vodivosti λ = 0,09 W/(m.K) tloušťka stěny w = 36,5 cm součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/(m 2.K) POROTHERM 36,5 Ti POROTHERM 36,5 /2 Ti 36,5 cm 36,5 cm 6

7 Inteligentní řešení v moderní výstavbě domů POROTHERM 36,5 Ti nabízejí v součtu svých stavebně-fyzikálních výhod zvlášť inteligentní řešení tepelné izolace orientované na budoucnost. Spojují výhody různých produktů a materiálů v jedné jediné cihle a náročné, a tedy nákladnější stěnové konstrukce činí nadbytečnými. Cihly se zabudovanou zárukou tepelné ochrany Se součinitelem tepelné vodivosti 0,09 W/(m.K) má POROTHERM 36,5 Ti součinitel prostupu tepla U o 40 % lepší než je požadavek ČSN. Úspory, úspory, úspory Cihly vyplněné perlitem s rezervou naplňují požadavky vyhlášky o energetické náročnosti budov. POROTHERM 36,5 Ti je ideální cihla pro nízkoenergetické domy. Nejlepší doporučení Zkoušeno na škodlivé látky a vyznamenáno Institutem stavební biologie. Přidaná hodnota Při výstavbě, provozu a údržbě šetří POROTHERM 36,5 Ti peníze. A při dalším prodeji se projeví přidaná hodnota masivního cihlového domu. Bezpečnost Plněné cihly POROTHERM Ti jsou konstruovány na vysokou životnost s vysokou tepelnou izolací, a kromě toho se jednoduše, rychle a čistě zpracovávají. Takto se účinně předejde chybám při výstavbě a trhlinám v omítce. Masivní stěny Pro nejlepší prostorové klima, vysokou protihlukovou ochranu a vynikající požární ochranu. Žádná tepelná izolace na vnějším líci Vysoce tepelněizolační perlitová výplň ušetří vícevrstvé způsoby konstrukce stěn s umělými izolačními opatřeními. 00 % příroda Cihla z ohně, vody, vzduchu a půdy plus čistě přírodní výplň: perlit přírodní vulkanický kámen. 7

8 POROTHERM 36,5 Ti je v něm pro každého něco! Skutečný užitek pro stavebníky, projektanty a stavební firmy Zjednodušené navrhování masivní stavby díky jednoduché stěně bez kontaktních tepelněizolačních systémů. Ekonomicky výhodné, jednoduché a rychlé zpracování v osvědčeném systému superizolačních bloků. Rychlejší doba vysychání díky maltě pro tenké spáry a hydrofobizované (vodu odpuzující) perlitové výplni. Žádná měkká, zranitelná vnější stěna jako v případě izolací, tím potenciálně méně poškození a nižší náklady na údržbu. Nižší náklady na vytápění díky lepší tepelné ochraně. Dlouhodobá úspora nákladů díky nízké spotřebě energií. Lepší zachování hodnoty a dlouhodobě velmi dobrý hodnotový vývoj na základě energeticky úsporného způsobu cihlové masivní výstavby. Stěna bez škodlivých látek, hniloby, napadení hmyzem a ptactvem. Na stěně není žádný plast ani žádný škodlivý odpad; a tím tedy také žádná zátěž pro životní prostředí. Zjednodušené navrhování masivní výstavby bez vícevrstvých způsobů výstavby stěn usnadňuje také realizaci. Zodpovědnější využití energetických zdrojů s ohledem na budoucí generace. Vynikající izolace po všechna roční období. Vysoká požární ochrana: POROTHERM 36,5 Ti je žáruvzdorný (s požární odolností podle EN 350-2, REI 80 DP). Lepší ochrana proti vnějšímu hluku díky kombinaci cihly a perlitu. Vzduchotěsné fólie a parotěsné vrstvy nejsou (na rozdíl od lehkého způsobu výstavby) zapotřebí. Vyšší bezpečnost: cihla jako podklad pod omítku namísto tepelné izolace činí vyztužení omítky nadbytečným. 8

9 Neprůstřelnost, ochrana před vlhkem Neprůstřelnost Jako aspekt Je dobré vědět na tomto místě zmiňme neprůstřelnost. Materiály/konstrukce označujeme jako tlumící průstřel tehdy, když zabraňují průniku střel (EN 522). Střelecký úřad Ulm prováděl různé střelecké zkoušky na zdivu z POROTHERM 36,5 Ti (oboustranně omítnutém). Na základě vynikajících výsledků zkoušek je pro POROTHERM 36,5 Ti přiřazena následující třída odporu FB7 NS podle EN 522, což odpovídá nejvyšší třídě pro tlumení výstřelu u dlouhých zbraní. Kalibr: 7,62 x 5 mm, střela: plný plášť, špička, tvrdé jádro, 9,75 g, vzdálenost výstřelu: 0 m. POROTHERM 36,5 Ti tak splňuje nejvyšší tlumení výstřelu u dlouhých zbraní. Ochrana před vlhkem Pro vyschnutí zdiva jsou, kromě různých vnějších podmínek, určující vysoká kapilární vodivost a nízký difuzní odpor pro vodní páry. Cihly POROTHERM 36,5 Ti spojují obě vlastnosti a starají se tak o příjemné prostorové klima a suché obvodové stěny. Chování při vysychání POROTHERM 36,5 Ti odpovídá běžné cihle. 9

10 Protihluková a požární ochrana Protihluková ochrana Masivní domy z POROTHERM 36,5 Ti poskytují ochranu proti hluku z ulice a hluku letadel. Vnější hluk je rozdělen podle ČSN do sedmi tříd hladiny hluku. Masivní vnější stěny z POROTHERM 36,5 Ti splňují požadavky pro hladinu venkovního hluku v denní době až do 65 db. Výsledná neprůzvučnost obvodového pláště závisí na neprůzvučnosti oken, jakož i na podílu okenních ploch v místnosti. Masivní cihlové příčky ve spojení s perlitovou výplní se starají o dobrou protihlukovou ochranu. Požární ochrana Po 3 hodinách působení plamene při více než.000 C se zvýšila teplota stěny z POROTHERM 36,5 Ti na straně odvrácené od ohně na celé ploše průměrně pouze o C! Též byla úspěšně absolvována zkouška použití cihel POROTHERM 36,5 Ti v požárně dělicí stěně. Stěny z POROTHERM 36,5 Ti jsou žáruvzdorné a splňují nejvyšší požadavky požární ochrany. 0

11 Technická data POROTHERM 36,5 Ti POROTHERM 36,5 Ti pro nízkoenergetické domy Tloušťka stěny [cm] 36,5 Název POROTHERM 36,5 Ti Délka x šířka x výška [mm] 248 x 365 x 249 Objemová hmotnost (vč. perlitové výplně) [kg/m 3 ] 650 Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti λ [W/(m.K)] 0,09 Součinitel prostupu tepla U stěny oboustranně omítnuté [W/(m 2. K)] 0,23 Pevnost cihel v tlaku [N/mm 2 ] 7 Výpočtová únosnost zdiva v tlaku [N/mm 2 ]* (podle EN 996--),0 Faktor difuzního odporu 5/0 Požární odolnost oboustranně omítnuté stěny (podle EN 350-2) REI 80 DP * Hodnota stanovená zkouškami

12 Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti. Uložení první vrstvy maltového lože První vrstva POROTHERM 36,5 Ti se usadí stejně jako cihly broušené do maltového lože ze zakládací malty POROTHERM CB. Aby se zabránilo vzlínání vlhkosti, vloží se do maltového lože hydroizolační vrstva (např. pás živičné střešní lepenky posypaný pískem, izolační pás vyztužený plastem). Maltová vrstva musí být svisle a vodorovně přesně vyrovnaná. Toto se může provést buď běžným způsobem (hadicová vodováha/nivelační přístroj) nebo jednoduše a přesně pomocí vyrovnávací soupravy. Cihly se usazují do ještě čerstvého maltového lože. Usazení maltového lože pomocí vyrovnávací soupravy Pokud by bylo vyrovnané a stažené maltové lože již ztuhlé, nanese se bezprostředně před usazováním cihel jedna vrstva malty pro tenké spáry. 2. Celoplošné nanášení malty pro tenké spáry Nanesení malty Systém celoplošného nanášení maltovacím vozíkem Rychlé a snadné nanášení malty pro tenké spáry na vyrovnané vrstvy cihel. Svislé a vodorovné usazování první cihly pomocí napnuté šňůry 2 Příslušenství Maltovací vozík, malta pro tenké spáry, vědro na rozmíchávání, dvojité míchadlo, čisticí sprej. První vrstva Upozornění: Při odebírání cihel z palety je třeba dbát na to, aby se cihly hned nezvedaly, ale nejprve se posunuly na stranu. Takto se zabrání tomu, aby perlit, který eventuálně ulpěl na ložných plochách, nezůstal přilepený na spodní vrstvě cihel. Dorovnávání vrstev obvodové stěny POROTHERM Ti gumovou paličkou 2

13 Příprava vozíku Maltovací vozík se nastříká separačním přípravkem. Ten zabraňuje přilnutí malty a usnadňuje pozdější čištění. Plnění maltovacího vozíku maltou pro tenké spáry Použití maltovacího vozíku v rohu stěn Jednoduché snadné usazování cihel Rychlá stěna: Přejet vozíkem usadit hotovo! Pracovní přestávky V případě delších pracovních přestávek se doporučuje skladovat prázdný vozík ve vodní lázni, aby se zabránilo zaschnutí malty. 9 Čištění Po ukončení práce se maltovací vozík důkladně očistí proudem vody. 3

14 Všeobecné pokyny ke zpracování Napojování rohu: Nanesení malty na pera Usazení cihly pro napojení rohu Výškové vyrovnání: řezání vyrovnávací cihly pomocí stolové pily s chlazením Usazení uříznuté vyrovnávací cihly např. v oblasti okenního parapetu zamezí vzniku tepelných mostů Oblast parapetu musí být ve fázi výstavby chráněna před deštěm a sněhem, např. pásem asfaltové lepenky a maltou 3. Napojování rohů Při napojování rohů se pera napojované cihly dodatečně opatří maltou pro tenké spáry. Ta se nanáší zednickou lžící. Realizace řešení rohu s dostatečnou mírou přesahu je znázorněná ve Všeobecných pokynech ke zpracování str Výškové vyrovnání Pro vytvoření výškového vyrovnání se může cihla rozříznout pomocí stolové pily s chlazením, a to až na minimální tloušťku vyrovnávací cihly 6 cm. U okenních parapetů se musí stěna vhodně zakrýt, např. pásem asfaltové lepenky a dodatečnou vrstvou malty. Takto je parapet chráněný ve fázi výstavby před deštěm a sněhem a vznikne rovná plocha pro řádné napojení těsnění okna. 4

15 5. Řezání POROTHERM 36,5 Ti je možné řezat za mokra nebo nasucho. U mokrého řezání je třeba zohlednit: Nádrž na vodu řezačky na mokré řezání se musí v závislosti na počtu řezů minimálně jednou denně vyprázdnit, popř. vyčistit, aby se čerpadlo na vodu nemohlo ucpat perlitovým materiálem. Při řezání je třeba dbát na to, aby vodní proud nebyl namířený přímo na perlit, protože to by mohlo vést k vymývání materiálu. Aby se zabránilo zablokování ložisek čerpadla, doporučujeme vtokovou mřížku k čerpadlu dodatečně zakrýt tkaninou. Obecně platí: V případě potřeby řezání se zaznamená přesný zbytkový rozměr délky stěny na cihlu. Na tomto místě se provede řez. Tím, že se cihly nechají sklouznout řeznou plochou po perech sousedící cihly, vyškrábe se tam perlitový materiál. Tím se docílí drážek bez nutnosti použití malty. Vyrovnávací cihla se tak může usadit bez tepelných mostů! Větší vynechávky ve zdivu (např. styčné spáry 0,5 cm) se celoplošně uzavřou lehkou maltou pro zdění (např. POROTHERM TM). Ozubená strana se zásadně dává do líce stěny, tj. řezaná strana cihly je otočena dovnitř stěny. 2 Šikmá okenní ostění: Zkosení se může uříznout buď stolovou pilou nebo elektrickou ruční pilou na jednotlivých cihlách. Existuje rovněž možnost uříznout šikminu po celé výšce až po dokončení pilířů v pracovní operaci pomocí pily s protiběžnými listy. Místa s částečně vypadlým perlitem na řezné ploše (otevřené přepážky) se uzavřou lehkou maltou a následně se opatří síťovinou vtlačenou do tmelu. Síťovina musí přesahovat cca 0 cm přes hrany řezu (překrytí). 3 4 Suché řezání elektrickou ruční pilou 2 3 Usazení vyrovnávací cihly bez vzniku tepelných mostů Vytvoření ostění Cihelný plášť na vnější stranu Síťovina Lehká malta 4 Uzavření odříznuté plochy lehkou maltou s následným potažením síťovinou vtlačenou do tmelu Přetmelení 5

16 Všeobecné pokyny ke zpracování 6. Technika tupých spojů Aby se zabránilo výškovému přesazení při použití silnějších kotev z ploché oceli ( 0,7 mm), je třeba ložnou plochu cihel prohloubit keramickým pilníkem o cca 0,5 mm. Stěnová spona (kotva) se namočí do malty pro tenké spáry a na propilovaném místě se osadí do ložné plochy. Poznámky: Děrované stěnové spony musí být zásadně vyrobeny z korozivzdorné oceli. Osová vzdálenost mezi dvěma sponami v jedné spáře by měla činit minimálně 00 mm a vzdálenost od kraje by neměla být menší než 50 mm. (Respektujte údaje výrobce). U tupého spoje mezi venkovní stěnou ze superizolačních bloků Ti a vnitřní stěnou z tvárnic doporučujeme vložit stěnové spony do každé ložné spáry, aby se zabránilo vzniku trhlin v oblasti spoje. 2 Propilování ložné plochy v místě budoucí stěnové spony 2 Vložení ohnuté stěnové spony 7. Obezdění a uložení stropů Aby se zamezilo vzniku tepelných mostů v oblasti uložení stropních konstrukcí, musí se styk s vnějšími stěnami čelně zaizolovat. Uložení stropu z POROTHERM 36,5 Ti s cihlou na obezdění stropu POROTHERM 36,5 Ti Pro omezení šíření hluku mezi stěnou a stropem je možné uložit strop na těžký asfaltový pás. POROTHERM POROTHERM Ti 6

17 8. Vrtání a připevňování hmoždinek Obecné pokyny: Nepoužívat vrtání s příklepem! Vysokou energií rázu vrtačky by se jinak cihlové přepážky rozetovitě vylomily. Používejte ostře nabroušený vrták z tvrdokovu. Vrtejte vodorovně. Čím víc přepážek se provrtá, tím lépe se při odpovídající délce hmoždinky rozloží tlakové a tažné síly v cihle. Pro správné uchycení by měl být průměr vrtaného otvoru o mm menší než je průměr hmoždinky. V případě nižších požadavků se mohou použít plastové rozpínací hmoždinky/rámové hmoždinky (např. hmoždinka Fischer) s dlouhou rozpínací částí pro bezpečné ukotvení přes několik přepážek cihly. Vyšší zátěže, např. způsobené markýzami, přístřešky, zábradlími, WC a umyvadly, je možné kotvit chemickou maltou. Hmoždinkové spoje pro nosné konstrukce musí být navržené projektantem. Pro hmoždinkové spoje v nosných konstrukcích je nutné schválení od výrobce hmoždinek. 9. Drážky ve zdivu Jestliže se drážky a vybrání nevytvářejí zděním, ale dodatečně, musí se provést speciálními drážkovacími nástroji, pomocí kterých lze přesně dodržet šířku a hloubku. K drážkování cihelného zdiva se hodí drážkovací frézy na zdivo se dvěma paralelně pracujícími diamantovými kotouči. Svislé drážkování a korunkové vrtání pro elektrické zásuvky Při frézování drážek se zdivo neotřásá, a proto se při řádném provedení zamezí vylomení přepážek. Pro Ti platí: Svislé drážky se mohou provádět o šířce a hloubce až 35 mm. Vodorovné drážky jsou přípustné, když jsou staticky posouzeny. Vzdálenost mezi svislými drážkami musí činit minimálně 50 mm od otvorů. Smí se provést maximálně jedna takováto drážka na metr délky zdi. V pilířích a částech stěn s délkou <,0 metr jsou svislé drážky nepřípustné. Vodorovné drážky se v pilířích zásadně nesmí provádět. 7

18 max. 3,5 cm max. 40 cm Všeobecné pokyny ke zpracování 2 3 max. max. 50 cm min. 5 cm min. 49 cm min. m min. 2m Ve výjimečných případech se smí pro umístění zásuvek umístit bez statického posouzení vodorovné drážky vycházející přímo ze svislých drážek, ležící 0,4 m nad hrubou podlahou, do maximální délky 50 cm. Vzdálenost takovýchto vodorovných drážek od otvorů musí činit minimálně 490 mm a na 2 m délky stěny smí být umístěna maximálně jedna takováto vodorovná drážka. 0. Drážky pro odpadní potrubí 2 3 Drážky svislé Systémový nákres Drážky svislé a vodorovné Systémový nákres Drážka pro kanalizační svod Jestliže se nelze vyhnout hlubším drážkám v obvodové stěně např. na kanalizační odpadní potrubí, měl by se POROTHERM 36,5 Ti řezat pouze podél uzavřených vnitřních přepážek. Pro snížení vlivu tepelných mostů na co nejnižší míru je možné drážky vyložit minerálními izolačními deskami. Doporučení: K zamezení vzniku tepelných mostů by se ve vysoce tepelněizolačních obvodových stěnách pokud možno neměly nacházet žádné drážky. Pro zamezení vzniku tepelných mostů v obvodové stěně je třeba kanalizační drážky umístit pokud možno ve vnitřní stěně. Z důvodů protihlukové ochrany by se ovšem v žádném případě neměly nacházet v mezibytových příčkách. 4. Venkovní omítka na cihlové zdivo Zabezpečení před trhlinami v omítce Masivní vnější přepážky v cihlách ve spojení s naším omítkovým systémem poskytují optimální zabezpečení proti vzniku trhlin v omítce. V zásadě je možné omítnout obvodové stěny z POROTHERM 36,5 Ti minerální lehkou omítkou podle EN U omítek s jemnou zrnitostí, s hladce zatřeným povrchem se pro omezení vzniku trhlin doporučuje použití lehké omítky s rozptýlenými vlákny. 4 Obvodová stěna POROTHERM 36,5 Ti s lehkou minerální omítkou 8

19 2. Dozdívka štítových stěn Lehká malta cca 2 cm POROTHERM TM Šikmina štítové stěny se vyznačí na cihle podle napnuté zednické šňůry. Cihly se pilou uříznou cca o 2 cm kratší než je zapotřebí. Po dozdění poslední vrstvy seříznutých cihel se tato vyrovná (zakryje) cca 2 cm lehké malty POROTHERM TM. 3. Zdivo je třeba chránit před deštěm a sněhem 2 Všechny stavební materiály se musí již před zpracováním chránit proti zvlhnutí. Před ukončením práce se musí všechny koruny zdí zakrýt. V případě delších prostojů se musí okenní parapety a koruny zdí zakrýt fóliemi apod. 4. Zdicí práce v zimě V mrazu se smí zdít pouze při dodržení zvláštních ochranných opatření. Toto platí pro teploty <+5 C. S klesajícími teplotami se zpomaluje nárůst pevnosti malty a při mrazu dochází prakticky k zastavení. Působení mrazu ve stádiu tuhnutí trvale ohrožuje pevnost malty. Zvětšením objemu vody na led se zničí čerstvá a ještě neztuhlá malta. Zmrzlé stavební materiály se zásadně nesmí zpracovávat. V závislosti na venkovních teplotách se musí eventuálně naplánovat níže uvedená všeobecná ochranná opatření. 2 Štítová stěna seříznutá do šikminy se zakrytím lehkou maltou Okenní parapety a koruny zdí se musí ve fázi výstavby chránit v každé vrstvě proti pronikající povrchové vodě (déšť a sníh) Všeobecná ochranná opatření Při teplotách pod +5 C se musí přísady a nezazděné cihly zakrýt. Použití prostředků proti zamrznutí nebo rozmrazovacích solí je nepřípustné, ty poškozují zdivo (odlupování a výkvěty). Na zmrznutém zdivu se nesmí dál zdít. Mrazem poškozené zdivo se musí před další výstavbou odstranit. Pokyny pro provádění: Pro vytváření zdiva z POROTHERM 36,5 Ti platí ustanovení normy EN Navrhování zděných konstrukcí část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 9

20 Všeobecné pokyny ke zpracování 5. Skladba rohů z POROTHERM 36,5 Ti Řešení rohů POROTHERM 36,5 Ti Při napojování rohů se pera napojované cihly dodatečně opatří maltou pro tenké spáry POROTHERM Ti. Nanášení se provádí zednickou lžící. Pro dosažení vazby zdiva se při tloušťce obvodové stěny 36,5 cm používají pouze základní tvary cihel. Vzorová ukázka vazby rohu POROTHERM 36,5 Ti 2 Půdorys. a 2. vrstvy rohu POROTHERM 36,5 Ti 2. vrstva cihel Základní cihla POROTHERM 36,5 Ti 2. vrstva cihel 20

21 6. Řešení rohu 35 pomocí POROTHERM 36,5 Ti Vytvoření rohu 35 je snadné i bez speciálních tvarovek. První a druhá vrstva se vytvoří ve vazbě podle zobrazení. U šířek styčných spár větších než 5 mm se musí spáry při zdění na povrchu stěny uzavřít lehkou maltou. ca. 4,5/2,0 cm Vyzdívání rohů pod úhlem 35 ca. 4,5/2,0 cm Tloušťka stěny 36,5 cm: Řez pilou diagonálně přes roh s délkou ramene cca 4,5 cm 7. Zalomené okenní ostění s POROTHERM 36,5 Ti Zalomené okenní ostění je možné u zdiva z POROTHERM 36,5 Ti vytvořit následujícím způsobem:. vrstva: Z rozříznuté poloviční cihly se odřízne jedna komora s perlitem tak, aby byly dokola zachovány cihelné přepážky. Uříznutá komora se přisadí namaltovanou stranou k boční stěně poslední celé cihly.. vrstva: založení by se mělo vždy provádět od rohu vrstva: Pro 2. vrstvu zalomeného okenního ostění se použije zkrácená poloviční cihla. vrstvy tak, aby bylo možné tuto cihlu ve vazbě zalícovat. Zobrazené zalomené okenní ostění má následující rozměry: D x Š = cca 7 x 2 cm 2. vrstva a b 2 ~7 cm ~2 cm 2

22 Všeobecné pokyny ke zpracování 8. Upevnění oken Vzdálenosti upevnění svislých částí osazovacích rámů: Okna a dveře se obvykle upevňují po straně, v oblasti stěny. U zdiva z cihel vyplněných perlitem se osvědčily samořezné šrouby v délkách 22 mm, 252 mm a 302 mm, průměr vždy 7,5 mm. R E A Použití samořezných šroubů: Předvrtání otvoru bez rázového mechanismu a příklepu v potřebné délce, víceúčelovým vrtákem z tvrdokovu, průměr 6,0 mm. Rám vyrovnejte a zafixujte. Šrouby veďte rámovou konstrukcí a zašroubujte je přímo v otvoru. Samořezný závit zajistí potřebné uchycení. Hmoždinky nejsou nutné. U plastových oken nesmí překročit max. vzdálenost mezi místy upevnění (A) 700 mm a u dřevěných a hliníkových oken 800 mm. Vzdálenost od vnitřního rohu rámu (E) a u petlic (R) činí cca mm. A A A E Potřebné délky šroubů: Detail A Hloubka ukotvení (mm) Vzdálenost okenní rám / stěna (mm) Šířka rámu (mm) Potřebná délka šroubu (mm) Zvolená délka šroubu (mm) Pozor: Je třeba zohlednit příslušné předpisy pro kotvení a připojovací spáry u oken a domovních dveří. B POROTHERM 36,5 Ti Detail A Detail A:. vrstva, celý blok POROTHERM 36,5 Ti v okenním ostění Detail B Detail B: 2. vrstva, poloviční blok v okenním ostění 22

23 Referenční stavby POROTHERM 36,5 Ti 23

24

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti

Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti Všeobecné pokyny ke zpracování POROTHERM Ti. Uložení první vrstvy maltového lože První vrstva POROTHERM 6,5 Ti se usadí stejně jako cihly broušené do maltového lože ze zakládací malty POROTHERM CB. Aby

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ

Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ. komplexní cihelný systém HELUZ Stavte s těmi nejlepšími! PŘÍRUČKA PRO PROVÁDĚNÍ komplexní cihelný systém HELUZ ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMACE 2 ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL HELUZ 11 ZDĚNÍ Z NEBROUŠENÝCH CIHEL HELUZ

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz

IVE... PRO LIDI TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK S VLASTNÍM NÁZOREM PLATNOST OD 1. 10. 2011. www.betonstavby.cz TECHNICKÝ KATALOG A CENÍK PLATNOST OD 1. 10. 011 1 OBSAH Strana : Profil společnosti Betonové stavby Group s.r.o. 34 Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LTHERM 4 Stavebně technické

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování

interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování interiér stropy a vnitřní zateplení StoTherm In Comfort Technologický předpis pro zpracování Veškeré údaje, vyobrazení, technické pokyny a výkresy obsažené v této brožuře jsou pouze všeobecnými vzorovými

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C

Evropa izoluje nazeleno. Styrodur C Evropa izoluje nazeleno Styrodur C Tepelná izolace zdí 1 Tepelná izolace Styrodur C 3 2 Tepelné mosty 4 2.1 Geometrické tepelné mosty 5 2.2 Konstrukční a materiálové tepelné mosty 5 2.3 Nepříznivé vlivy

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis

Baumit Tepelně izolační systémy. Technologický předpis Baumit Tepelně izolační systémy Technologický předpis Úspora až 50 % ceny energií Osvědčená a cenově příznivá řešení Odstranění tepelných mostů Optimální stavebně fyzikální vlastnosti Březen 2011 www.baumit.cz

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

TECHNICKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA

TECHNICKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA TECHNICKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Obsah Co je Ekopanel, jaké jsou jeho vlastnosti a jak ho použít? 2 Mechanicko-fyzikální vlastnosti 3 Manipulace s ekopanely a způsoby jejich opracování 4 Způsoby spojování

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více