Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:"

Transkript

1 NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v době, kdy budete sedět v obývacím pokoji nebo se budete věnovat domácím pracím. DIGITÁLNÍ technologie nabízí kvalitní odstínění proti rušení a její provozní dosah je velmi dlouhý (v otevřeném prostoru až 250 metrů). Před instalací a používáním produktu si prosím pečlivě pročtěte tuto příručku a uchovejte si ji, abyste do ní případně mohli v budoucnu nahlédnout. Obsah balení Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: 1. Rodičovská jednotka (přijímač) 2. Dětská jednotka (vysílač) 3. 5V napájecí adaptér (2 ks.) 4. Příručka Pokud některá z věcí chybí, nebo je poškozena, obraťte se prosím na svého místního dodavatele s žádostí o výměnu. Bezpečnostní opatření POZOR V RÁMCI SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NIKDY NEODSTRAŇUJTE BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ANI NEOTVÍREJTE NAPÁJECÍ ADAPTÉR. CHRAŇTE NAPÁJECÍ ADAPTÉRY PŘED NAMOČENÍM, NEVYSTAVUJTE JE VLHKOSTI A NEPOKOUŠEJTE SE JE OTEVŘÍT. PŘIŠLI BYSTE O ZÁRUKU, A NAVÍC BY VÁM PŘI TOM MOHLO HROZIT VÁŽNÉ NEBEZPEČÍ. Při používání malých či elektronických zařízení zvláště v době, kdy jsou v dosahu děti je nezbytné pečlivě dodržovat bezpečnostní opatření uvedená níže: Používání tohoto zařízení není určeno osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými (např. necitlivost k bolesti) či duševními schopnostmi nebo osobám bez dostatečných zkušeností či znalostí, jež jsou nezbytné k bezpečnému provozu zařízení, a to za předpokladu, že na ně nedohlíží nebo je nevyškolila osoba, která je zodpovědná za jejich bezpečí. Součásti balení, jako jsou plastové pytlíky, krabičky, pěna atd., by měly být udržovány mimo dosah dětí, jelikož jde o potenciální zdroj nebezpečí. Chůvička není určena k tomu, aby nahradila veškerý dohled rodičů nad dětmi, slouží pouze jako prostředek na podporu jejich dohledu. Jakékoli jiné použití je považována za nevhodné. CS 1

2 Udržujte produkt a příslušenství (napájecí adaptéry a kabely) mimo dosah dětí, protože by mohlo hrozit jejich uškrcení. Maximální provozní vzdálenost v otevřeném prostoru bez překážek je asi 250 metrů (tato vzdálenost se může výrazně zkracovat uvnitř budov v závislosti na konkrétním prostředí, rozvržení stěn a nábytku v domácnosti, výskytu kovových konstrukcí, zdrojích rušení / elektromagnetických polích, vnějších a vnitřních betonových zdech nebo mezi místnostmi umístěnými v různých poschodích či z důvodu nedostatečně nabité baterie atd.). Udržujte produkt i napájecí adaptéry mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, termostaty, ohřívače, sporáky, okna vystavovaná přímému slunečnímu svitu atd., abyste se vyhnuli riziku přehřátí. Nepoužívejte tento produkt v blízkosti fluorescenčních (neonových) lamp nebo jiných elektrických zařízení, jako jsou televize, osobní počítače, Wi-Fi routery atd. Mohlo by docházet k rušení signálu chůvičky. Používejte pouze napájecí adaptéry dodané s produktem, nebo stejný typ adaptérů s totožnými elektrickými specifikacemi. Použití jiných adaptérů by mohlo způsobit poškození jednotek a ohrozit uživatele. Ujistěte se, že elektrické specifikace napájecího adaptéru (viz štítek na adaptéru) odpovídají elektrickým specifikacím vašich elektrických zásuvek a zástrčky adaptérů jsou kompatibilní se zásuvkami ve vaší domácnosti. Baterie by měla vždy vyměňovat pouze dospělá osoba a nové baterie by měly mít stejné specifikace jako ty, které jsou uvedeny v této příručce. Popis Anténa 6 Hlavní vypínač 2 LED diody hlasitosti 7 Napájecí konektor CS 2

3 3 LED dioda napájení 8 Přihrádka na baterie 4 Reproduktor 9 Mikrofon 5 Ovládání hlasitosti Instalace a použití POZNÁMKA Při prvním použití prosím pomocí napájecího adaptéru nabijte baterii v rodičovské jednotce. Chcete-li použít chůvičku, postupujte takto: 1. Připojte rodičovskou i dětskou jednotku k dodanému DC převodníku nebo vložte baterie do přihrádky na baterie. 2. Přepněte hlavní vypínač do polohy ON (Zapnuto). Měla by se rozsvítit LED dioda. 3. Počkejte 2 sekundy. 4. Rodičovská jednotka a dětská jednotka se automaticky spárují. Po dokončení procesu párování zablikají LED diody hlasitosti. 5. Umístěte dětskou jednotku do dětského pokoje do vzdálenosti maximálně 2 m od dítěte. Rodiče v jiné místnosti uslyší dítě přes rodičovskou jednotku. 6. Hlasitost rodičovské jednotky lze upravovat otočným voličem hlasitosti. 7. Úroveň hlasitosti udávají LED diody. POZNÁMKA V případě rušení nebo slabého signálu změňte kanál stisknutím tlačítka párování v přihrádce na baterie dětské jednotky. Dětská jednotka i rodičovská jednotka vyhledají kanál bez rušení a budou pokračovat v provozu. Párování Jednotky jsou dobře spárovány již z výroby, ale pokud rodičovská jednotka (přijímač) ztratí signál z dětské jednotky (přijímač), je třeba proces párování zopakovat následujícím způsobem: 1. Připojte obě jednotky k napájecímu adaptéru. 2. Pomocí špendlíku stiskněte současně tlačítka párování v přihrádkách na baterie obou jednotek (dětské i rodičovské) a podržte je stisknutá. 3. Zapněte obě jednotky. 4. Po uplynutí jedné sekundy obě tlačítka párování uvolněte. 5. Párování je úspěšné pouze v případě, že zablikají LED diody hlasitosti. CS 3

4 Odstraňování problémů Pokud narazíte na nějaký problém, v této kapitole můžete najít jeho řešení. Problém Řešení Při provozu na baterie Zkontrolujte úroveň nabití není kvalita zvuku příliš baterií a v případě potřeby je dobrá. vyměňte. Přijímač nereaguje. Když dětská jednotka nezjistí žádný zvuk, automaticky se přepne do pohotovostního režimu (funkce VOX). Při zjištění nějakého zvuku opětovně aktivuje vysílání. Signál je slabý. Ujistěte se, že je dětská jednotka v provozním dosahu. Můžete zkusit změnit kanál nebo zopakovat párování. Servis Výrobě všech produktů a kusů příslušenství, jež jsou dodávány a uváděny v dokumentaci, byla věnována veškerá možná péče, proto pokud dojde k problémům, doporučujeme opakovat postup ještě jednou přesně podle pokynů v příručce. Další informace týkající se servisu naleznete na webu Záruční podmínky V souladu s platnými směrnicemi se na produkt vztahuje záruka 24 měsíců (zákonná záruka) na závady týkající se materiálu či zpracování, a to počínaje datem uvedeným na účtence. Ze zákonné záruky čítající 24 měsíců jsou vyjmuty části označované jako spotřební (např. baterie, kartáčkové hlavice nebo části, u nichž je pravděpodobné, že se opotřebují). Zákonná záruka trvající 24 měsíců neplatí, pokud: 1. U produktu došlo k estetickému poškození z důvodu nesprávného použití, které nebylo v souladu s pokyny v příručce. 2. Produkt byl upravován a/nebo do něj bylo neoprávněně zasahováno. CS 4

5 3. Příčinou závady je špatná údržba jednotlivých komponent a/nebo kusů příslušenství a/nebo provozních materiálů (např. oxidace a/nebo usazování vodního kamene z důvodu zadržování vody nebo jiných kapalin, usazeniny blokující snímač, únik leptavé kapaliny z baterií). Na následující položky se nevztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců: 1. Náklady na výměnu a/nebo opravu částí, u nichž je pravděpodobné, že se opotřebují, nebo náklady na běžnou údržbu produktu. 2. Náklady a rizika týkající se přepravy produktu do/z obchodu, kde jste produkt zakoupili, nebo jinak oprávněného sběrného střediska, kde jsou přijímány produkty v záruce. 3. Poškození způsobené či pramenící z nesprávné instalace nebo nesprávného použití, jež nejsou v souladu s pokyny v příručce. 4. Poškození způsobené přírodními katastrofami, nehodami či nepříznivými podmínkami, jež nejsou slučitelné s produktem. 5. Závady, jež mají pouze zanedbatelný vliv na fungování produktu. Výrobce, distributor a všechny strany zapojené do prodeje nepřijímají žádnou odpovědnost za ztráty a ekonomické škody způsobené závadou na produktu. V souladu s platnými směrnicemi nenese výrobce, distributor ani žádná ze stran zapojených do prodeje odpovědnost za škody včetně přímých škod, nepřímých škod, ztráty čistého zisku, ztráty úspor a jiných škod nebo škod vyplývajících z porušení záruky, smlouvy, absolutní odpovědnosti, provinění či z jiných důvodů pramenících z používání nebo nemožnosti používání produktu a/nebo tištěných a elektronických dokumentů, včetně chybějícího servisu. Technické parametry Číslo modelu: 1093 Provozní dosah: Až 250 metrů Rádiová Digitální technologie: Frekvence: 2,4 GHz až 2,48 GHz Provozní teplota: 0 C až 50 C Skladovací teplota: 25 C Provozní vlhkost: 20 % až 80 % RH Přenos elektrické 17 dbm energie: CS 5

6 Režim modulace: Oblast pokrytí zvuku: Výstup zvuku: Citlivost příjmu Zdroj napájení: Spotřeba energie: GFSK Dětská jednotka (vysílač) < / = 60m2 Rodičovská jednotka (přijímač) 300 mw Rodičovská jednotka (přijímač) -88 dbm Rodičovská jednotka a dětská jednotka 5V DC ma Rodičovská jednotka Min: 50 ma Max: 240 ma Dětská jednotka Min: 25 ma Max: 125 ma Tento symbol na produktu znamená, že se jedná o elektronický produkt a jako takový je třeba jej podle směrnice EU 2002/96/CE zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku. Toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším platným podmínkám platným podle směrnic EU. Zařízení vyhovuje požadavkům R&TTE směrnice EU 1999/5/EC týkajícím se rádiového vybavení a telekomunikačních terminálů. CS 6

7 NVT-1093 SLOVENSKY NÁVOD Digitálna detská opatrovateľka Nuvita 1093 Úvod Blahoželáme vám ku kúpe tohto produktu. Vďaka tejto DIGITÁLNEJ detskej opatrovateľke budete mať dokonalý prehľad o dianí v detskej izbe aj v čase, keď budete sedieť v obývacej izbe alebo sa budete venovať domácim prácam. DIGITÁLNA technológia ponúka kvalitné odtienenie proti rušeniu a jej prevádzkový dosah je veľmi dlhý (v otvorenom priestore až 250 metrov). Pred inštaláciou a používaním produktu si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju, aby ste do nej prípadne mohli v budúcnosti nazrieť. Obsah balenia Pred inštaláciou a používaním produktu si, prosím, skontrolujte, či máte k dispozícii tieto položky: 1. Rodičovská jednotka (prijímač) 2. Detská jednotka (vysielač) 3. 5 V napájací adaptér (2 ks.) 4. Príručka Ak niektorá z vecí chýba alebo je poškodená, obráťte sa, prosím, na svojho miestneho dodávateľa so žiadosťou o výmenu. Bezpečnostné opatrenia POZOR V RÁMCI ZNÍŽENIA RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NIKDY NEODSTRAŇUJTE BEZPEČNOSTNÉ PRVKY ANI NEOTVÁRAJTE NAPÁJACÍ ADAPTÉR. CHRÁŇTE NAPÁJACIE ADAPTÉRY PRED NAMOČENÍM, NEVYSTAVUJTE ICH VLHKOSTI A NEPOKÚŠAJTE SA ICH OTVORIŤ. PRIŠLI BY STE O ZÁRUKU, A NAVYŠE BY VÁM PRI TOM MOHLO HROZIŤ VÁŽNE NEBEZPEČENSTVO. Pri používaní malých či elektronických zariadení zvlášť v čase, keď sú v dosahu deti je nutné dôkladne dodržiavať bezpečnostné opatrenia uvedené nižšie: Používanie tohto zariadenia nie je určené osobám (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými (napr. necitlivosť na bolesť) či duševnými schopnosťami alebo osobám bez dostatočných skúseností či znalostí, ktoré sú nutné na bezpečnú prevádzku zariadenia, a to za predpokladu, že na ne nedohliada alebo ich nevyškolila osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečie. Súčasti balenia, ako sú plastové vrecká, škatuľky, pena atď., by mali byť udržiavané mimo dosahu detí, keďže ide o potenciálny zdroj nebezpečenstva. SK 1

8 Opatrovateľka nie je určená na to, aby nahradila všetok dohľad rodičov nad deťmi, slúži iba ako prostriedok na podporu ich dohľadu. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné. Udržujte produkt a príslušenstvo (napájacie adaptéry a káble) mimo dosahu detí, pretože by mohlo hroziť ich uškrtenie. Maximálna prevádzková vzdialenosť v otvorenom priestore bez prekážok je asi 250 metrov (táto vzdialenosť sa môže výrazne skracovať vnútri budov v závislosti od konkrétneho prostredia, rozvrhnutia stien a nábytku v domácnosti, výskytu kovových konštrukcií, zdrojov rušenia / elektromagnetických polí, vonkajších a vnútorných betónových stien alebo medzi miestnosťami umiestnenými v rôznych poschodiach či z dôvodu nedostatočne nabitej batérie atď.). Udržujte produkt aj napájacie adaptéry mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, termostaty, ohrievače, sporáky, okná vystavované priamemu slnečnému svitu atď., aby ste sa vyhli riziku prehriatia. Nepoužívajte tento produkt v blízkosti fluorescenčných (neónových) lámp alebo iných elektrických zariadení, ako sú televízory, osobné počítače, Wi-Fi routery atď. Mohlo by dochádzať k rušeniu signálu opatrovateľky. Používajte iba napájacie adaptéry dodané s produktom, alebo rovnaký typ adaptérov s totožnými elektrickými špecifikáciami. Použitie iných adaptérov by mohlo spôsobiť poškodenie jednotiek a ohroziť používateľov. Uistite sa, že elektrické špecifikácie napájacieho adaptéra (pozrite štítok na adaptéri) zodpovedajú elektrickým špecifikáciám vašich elektrických zásuviek a zástrčky adaptérov sú kompatibilné so zásuvkami vo vašej domácnosti. Batérie by mala vždy vymieňať iba dospelá osoba a nové batérie by mali mať rovnakej špecifikácie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke. SK 2

9 Popis Anténa 6 Hlavný vypínač 2 LED diódy hlasitosti 7 Napájací konektor 3 LED dióda napájania 8 Priehradka na batérie 4 Reproduktor 9 Mikrofón 5 Ovládanie hlasitosti Inštalácia a použitie POZNÁMKA Pri prvom použití, prosím, pomocou napájacieho adaptéra nabite batériu v rodičovskej jednotke. Ak chcete použiť opatrovateľku, postupujte takto: 1. Pripojte rodičovskú aj detskú jednotku k dodanému DC prevodníku alebo vložte batérie do priehradky na batérie. 2. Prepnite hlavný vypínač do polohy ON (Zapnuté). Mala by sa rozsvietiť LED dióda. 3. Počkajte 2 sekundy. 4. Rodičovská jednotka a detská jednotka sa automaticky spárujú. Po dokončení procesu párovania zablikajú LED diódy hlasitosti. 5. Umiestnite detskú jednotku do detskej izby do vzdialenosti maximálne 2 m od dieťaťa. Rodičia v inej miestnosti začujú dieťa cez rodičovskú jednotku. 6. Hlasitosť rodičovskej jednotky je možné upravovať otočným voličom hlasitosti. 7. Úroveň hlasitosti udávajú LED diódy. SK 3

10 POZNÁMKA V prípade rušenia alebo slabého signálu zmeňte kanál stlačením tlačidla párovania v priehradke na batérie detskej jednotky. Detská jednotka aj rodičovská jednotka vyhľadajú kanál bez rušenia a budú pokračovať v prevádzke. Párovanie Jednotky sú dobre spárované už z výroby, ale ak rodičovská jednotka (prijímač) stratí signál z detskej jednotky (prijímač), treba proces párovania zopakovať nasledujúcim spôsobom: 1. Pripojte obidve jednotky k napájaciemu adaptéru. 2. Pomocou špendlíka stlačte súčasne tlačidlá párovania v priehradkách na batérie obidvoch jednotiek (detskej aj rodičovskej) a podržte ich stlačené. 3. Zapnite obidve jednotky. 4. Po uplynutí jednej sekundy obidve tlačidlá párovania uvoľnite. 5. Párovanie je úspešné iba v prípade, že zablikajú LED diódy hlasitosti. Odstraňovanie problémov Ak narazíte na nejaký problém, v tejto kapitole môžete nájsť jeho riešenie. Problém Riešenia Pri prevádzke na batérie Skontrolujte úroveň nabitia nie je kvalita zvuku príliš batérií a v prípade potreby ich dobrá. vymeňte. Prijímač nereaguje. Keď detská jednotka nezistí žiadny zvuk, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu (funkcia VOX). Pri zistení nejakého zvuku opätovne aktivuje vysielanie. Signál je slabý. Uistite sa, že je detská jednotka v prevádzkovom dosahu. Môžete skúsiť zmeniť kanál alebo zopakovať párovanie. SK 4

11 Servis Výrobe všetkých produktov a kusov príslušenstva, ktoré sú dodávané a uvádzané v dokumentácii, bola venovaná všetka možná starostlivosť, preto ak dôjde k problémom, odporúčame opakovať postup ešte raz presne podľa pokynov v príručke. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu nájdete na webe Záručné podmienky V súlade s platnými smernicami sa na produkt vzťahuje záruka 24 mesiacov (zákonná záruka) na poruchy týkajúce sa materiálu či spracovania, a to začínajúc dátumom uvedeným na účtenke. Zo zákonnej záruky predstavujúcej 24 mesiacov sú vybraté časti označované ako spotrebné (napr. batérie, kefové hlavice alebo časti, u ktorých je pravdepodobné, že sa opotrebujú). Zákonná záruka trvajúca 24 mesiacov neplatí, ak: 1. Na produkte došlo k estetickému poškodeniu z dôvodu nesprávneho použitia, ktoré nebolo v súlade s pokynmi v príručke. 2. Produkt bol upravovaný a/alebo doň bolo neoprávnene zasahované. 3. Príčinou poruchy je zlá údržba jednotlivých komponentov a/alebo kusov príslušenstva a/alebo prevádzkových materiálov (napr. oxidácia a/alebo usadzovanie vodného kameňa z dôvodu zadržovania vody alebo iných kvapalín, usadeniny blokujúce snímač, únik leptavej kvapaliny z batérií). Na nasledujúce položky sa nevzťahuje zákonná záruka v dĺžke 24 mesiacov: 1. Náklady na výmenu a/alebo opravu častí, u ktorých je pravdepodobné, že sa opotrebujú, alebo náklady na bežnú údržbu produktu. 2. Náklady a riziká týkajúce sa prepravy produktu do/z obchodu, kde ste produkt kúpili, alebo inak oprávneného zberného strediska, kde sú prijímané produkty v záruke. 3. Poškodenie spôsobené či prameniace z nesprávnej inštalácie alebo nesprávneho použitia, ktoré nie sú v súlade s pokynmi v príručke. 4. Poškodenie spôsobené prírodnými katastrofami, nehodami či nepriaznivými podmienkami, ktoré nie sú zlučiteľné s produktom. 5. Poruchy, ktoré majú iba zanedbateľný vplyv na fungovanie produktu. Výrobca, distribútor a všetky strany zapojené do predaja neprijímajú žiadnu zodpovednosť za straty a ekonomické škody spôsobené poruchou na produkte. V súlade s platnými smernicami nenesie výrobca, distribútor ani žiadna zo strán zapojených do predaja zodpovednosť za škody vrátane priamych škôd, nepriamych škôd, straty čistého zisku, straty úspor a iných škôd alebo škôd SK 5

12 vyplývajúcich z porušenia záruky, zmluvy, absolútnej zodpovednosti, previnenia či z iných dôvodov prameniacich z používania alebo nemožnosti používať produkt a/alebo tlačených a elektronických dokumentov, vrátane chýbajúceho servisu. Technické parametre Číslo modelu: 1093 Prevádzkový dosah: Až 250 metrov Rádiová Digitálna technológia: Frekvencia: 2,4 GHz až 2,48 GHz Prevádzková 0 C až 50 C teplota: Skladovacia teplota: 25 C Prevádzková 20 % až 80 % RH vlhkosť: Prenos elektrickej 17 dbm energie: Režim modulácie: Oblasť pokrytia zvuku: Výstup zvuku: Citlivosť príjmu Zdroj napájania: Spotreba energie: GFSK Detská jednotka (vysielač) < / = 60m2 Rodičovská jednotka (prijímač) 300 mw Rodičovská jednotka (prijímač) -88 dbm Rodičovská jednotka a detská jednotka 5 V DC ma Rodičovská jednotka Min: 50 ma Max: 240 ma Detská jednotka Min: 25 ma Max: 125 ma Tento symbol na produkte znamená, že ide o elektronický produkt a ako taký treba ho podľa smernice EÚ 2002/96/ES zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku. Toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším platným podmienkam platným podľa smerníc EÚ. Zariadenie vyhovuje požiadavkám R&TTE smernice EÚ 1999/5/ES týkajúcim sa rádiového SK 6 vybavenia a telekomunikačných terminálov.

13

14

15

16

17

18

19

20

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka

Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Sdílejte svou hudbu K jednomu nano přijímači lze připojit až 4 sluchátka Bezdrátová HD sluchátka RH-300, 2,4 GHz Rychlý průvodce nastavením Obsah balení Prodlužovací kabel USB Bezdrátová sluchátka HD,

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

NVT-1285 - ČESKÝ NÁVOD

NVT-1285 - ČESKÝ NÁVOD NVT-1285 - ČESKÝ NÁVOD Nuvita 1285 Materno elektrická odsávačka mateřského mléka Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení této elektrické odsávačky mateřského mléka, jež umožňuje mléko odsát a uskladnit jej v

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce

Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Bezdrátový monitor BCF 808 Operační instrukce Prosím přečtěte a dodržujte následující informace, uchovejte návod pro budoucí použití. Upozornění Bezpečnostní informace Riziko exploze! Používejte pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Uživatelský manuál T5622

Uživatelský manuál T5622 Uživatelský manuál T5622 BEZPEČNOST PRODUKTU A ÚČINKY RÁDIOVÉHO VYSÍLÁNÍ PŘENOSNÝCH RADIOSTANIC Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny pro bezpečné používání, které jsou obsaženy

Více

... 3... 23... 43... 63

... 3... 23... 43... 63 BBM 7010 EN / Digital Audio Baby Monitor User s manual CZ / Digitální audio chůvička Návod k obsluze SK / Digitálna audio opatrovateľka Návod na obsluhu HU / Digitális audió babaőrző Használati útmutató

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky

SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky SWITEL WALKIE-TALKIE PMR WTF 800 Česky Uživatelská příručka Přečtěte si prosím tyto informace a uchovejte manuál poblíž pro budoucí doporučení. WTF 800 pracuje na 8 kanálech. Zařízení je vyrobeno dle IPX7

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs.

Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs. Návod na použití kamerového kompletu pro stáje + připojení pro auto přívěs. obj. č: 3271 Úvod: Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste se rozhodli zakoupit naší sadu stájové a závěsné kamery. Tato kamera

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A)

RADIOPŘIJÍMAČ. Blahopřejeme Vám! Elektrická bezpečnost. Technické údaje. Montáž. Obsah balení. Popis (obr. A) 509111-69 CZ DC010 2 3 RADIOPŘIJÍMAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard

Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard Bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliguard 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali bezdrátový zabezpečovací systém Easy Intelliquard. Tento zabezpečovací systém je určen pro hlídání objektů proti narušení

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

Dětská chůvička PV830 VIDEO

Dětská chůvička PV830 VIDEO Dětská chůvička PV830 VIDEO 1 Obsah Přehled funkcí... 4 Bezpečnostní pokyny... 5 Všeobecné... 6 Informace týkající se toho uživatelského návodu... 6 Copyright... 6 Řádné používání... 6 Provozní prvky...

Více

XLayer Selfie tyč s bluetooth mini reproduktorem se selfie funkcí. Návod k použití UŽIVATELSKÝ MANUÁL

XLayer Selfie tyč s bluetooth mini reproduktorem se selfie funkcí. Návod k použití UŽIVATELSKÝ MANUÁL XLayer Selfie tyč s bluetooth mini reproduktorem se selfie funkcí P/N: 208978; 208979; 208980; 208981 Návod k použití 1/8 O bezdrátovém mini reproduktoru Gratulujeme k pořízení XLayer Selfie tyče s externím

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více