Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví."

Transkript

1

2 CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný upevňovací materiál pro zeď/tv ve specializovaném obchodě. Následně spojte držák a TV přístroj. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro správnou montáž nástěnného držáku se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Před instalací nástěnného držáku si ověřte obsah montážního setu, zkontrolujte, zda-li neobsahuje vadné nebo poškozené části. Poškozené části nikdy nepoužívejte!! Nástěnný držák použijte jen pro stanovený účel uvedený výrobcem. Před instalací si bezpodmínečně ověřte způsobilost zdi (především kvůli nosnosti). Dále se ujistěte zda-li se ve zdi nenachází el. vedení, vodovodní, plynové nebo jiné potrubí. Dodávané hmoždinky jsou určeny pouze pro betonové panely a cihlové zdi. U jiných druhů zdí si obstarejte instalační materiál ve specializovaném obchodě. Dbejte bezpečné vzdálenosti za TV zařízením (závislé na modelu). Nástěnný držák nainstalujte na bezpečné místo, kde nedojde k ohrožení osob. Po montáži nástěnného držáku a ploché obrazovky si prověřte dostatečnou stabilitu a bezpečnost provozu. Kontrola by se měla opakovat v pravidelných intervalech (nejméně 4x ročně). Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. VAROVÁNÍ 1. Před tím, než se pustíte do instalace, ujistěte se, že jste si pozorně přečetli tyto pokyny a rozumíte jim. V případě, že si nejste jisti některou částí procesu instalace, požádejte o pomoc profesionálního technika. 2. Stěna nebo plocha pro upevnění musí mít dostatečnou nosnost pro celkovou hmotnost držáku a televizoru. V opačném případě je nutné provést zpevnění. 3. Používejte pouze bezpečné vybavení a správné nářadí. Jinak může dojít k poškození majetku anebo vážnému poranění. 4. Dodržujte všechny pokyny a doporučení týkající se odpovídajícího odvětrání a vhodného umístění pro upevnění televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze pro televizor. POTŘEBNÉ NÁŘADÍ Křížový šroubovák Elektrická nebo přenosná vrtačka Vrták 3 mm a detektor sloupků pro zavěšení na sádrokarton Vrták do zdiva 8 mm pro zavěšení na zděnou stěnu 1

3 CZ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ (A) Vrut (2 ) (B) Hmoždinka do zdiva (2 ) (C) Šroub M4 12 (4 ) (D) Šroub M4 30 (4 ) (E) Rozpěrka (4 ) (F) Imbusový klíč S3 (1 ) INSTALACE (G) Imbusový klíč S4 (1 ) Část 1A Instalace nástěnné části (sádrokarton) DŮLEŽITÉ! Z bezpečnostních důvodů musí být upevnění zajištěno přišroubováním do dřevěného sloupku. Sloupek musí mít dostatečnou nosnost pro celkovou hmotnost držáku a televizoru. 1. Pro vyhledání jednotlivého sloupku pro upevnění držáku použijte vysoce kvalitní podpovrchový detektor. 2. Označte si obě strany sloupku pro zjištění přesného středu (viz obrázek). Levý okraj sloupku Střed sloupku Pravý okraj sloupku 3. Nástěnnou desku umístěte na označený střed sloupku a pro vyrovnání použijte libelu. 4. Označte dva otvory pro zajištění držáku a desku oddělejte. 5. Vyvrtejte vodicí otvor ve všech označených místech pomocí elektrické nebo přenosné vrtačky a vrtáku o průměru 3 mm. 6. Nástěnnou desku vraťte zpět na místo a zajistěte pomocí vrutů do sádrokartonu (A) z příslušenství. Šrouby příliš neutahujte. 2

4 Část 1B Upevnění nástěnné části (zdivo) CZ DŮLEŽITÉ! Z bezpečnostních důvodů musí mít zdivo stěny dostatečnou nosnost pro celkovou hmotnost držáku a televizoru. 1. Nástěnnou desku umístěte na stěnu do požadované výšky a vyrovnejte pomocí libely. 2. Označte dva otvory pro zajištění držáku a desku oddělejte. 3. V obou označených místech vyvrtejte otvor o průměru 8 mm. Z otvorů odstraňte přebytečný prach. 4. Do obou otvorů vsuňte hmoždinku do zdiva (P) tak, aby byla zarovnána s povrchem zdiva. V případě potřeby je možné použít pro lehké zaklepnutí hmoždinky kladivo. POZNÁMKA: V případě, že je zdivo pokryto vrstvou omítky nebo sádrokartonem, musí hmoždinka zcela proniknout touto vrstvou pro upevnění ve zdivu. 5. Nástěnnou desku vraťte zpět na místo a zajistěte pomocí šroubů do sádrokartonu (A) z příslušenství. Šrouby příliš neutahujte. Část 2 Upevnění držáku k televizoru DŮLEŽITÉ! Této části instalace věnujte velkou pozornost. Pokud je to možné, vyhněte se položení televizoru obrazovkou dolů, jelikož může dojít k poškození panely. POZNÁMKA: K držáku jsou přiloženy šrouby různého průměru a délky pro upevnění do různých modelů televizorů. Ne všechny části příslušenství v sadě budou použity. 1. Prozkoumáním zadní části televizoru určete šroub vhodný pro použití. A V případě, že je zadní část televizoru plochá a montážní otvory jsou zarovnány s povrchem, použijete šrouby M4 12 (C) ze sady příslušenství. B V případě, že je zadní tvar televizoru zaoblený, má výstupek, nebo když jsou montážní otvory zapuštěné, bude potřeba použít šrouby M4 30 (D) a podložky (E). 2. Upevněte držák na zadní stranu televizoru pomocí šroubů zjištěných v kroku 1. Zkontrolujte, zda jsou šrouby bezpečně utaženy. Šrouby neutahujte velkou silou. POZNÁMKA: V případě, že otvory v držáku neodpovídají otvorům v televizoru, zkontrolujte, zda je televizor kompatibilní se standardem VESA. Tento držák je možné použít pouze u televizorů kompatibilních se standardem VESA 75 nebo VESA 100. Část 3 Konečné sestavení 1. Pro dokončení instalace jednoduše nasuňte držák s upevněným televizorem do nástěnné desky. Plastová západka v horní části nástěnné desky zacvakne, čímž indikuje bezpečné nasunutí držáku. 2. Pro sejmutí držáku ze stěny stlačte plastovou záložku a opatrně posuňte držák směrem nahoru a ven z nástěnné desky. 3. Pro zvýšení bezpečnosti a stability utáhněte bezpečnostní šroub na nástěnné desce (obrázek) pomocí imbusového klíče S3 (F), který je součástí příslušenství. Nezapomeňte šroub povolit před tím, než se pokusíte sejmout držák ze stěny. 3

5 CZ 4. Pro použití systému pro uspořádání kabelů nejprve sundejte plastové kryty umístěné na rameni držáku (viz obrázek). Protáhněte kabely ramenem a znovu nasaďte plastové kryty pro jejich upevnění na místě. Zkontrolujte, zda jsou kabely dostatečně volné, aby nebyly vytahovány nebo přiskřípnuty při pohybu držáku. Kabely můžete vést také háčkem umístěným ve spodní části nástěnné desky. OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ 1. Pro nastavení úhlu naklonění nebo otočení obrazovky pevně uchopte boční strany obrazovky a opatrně změňte polohu. V případě, že vám připadá pohyb držáku příliš obtížný nebo příliš volný, povolte nebo přitáhněte tři šrouby umístěné přímo pod hlavou držáku pomocí imbusového klíče S4 (G) ze sady příslušenství (viz obrázek). Zkontrolujte vyrovnané dotažení všech tří šroubů. 2. Natočení je možné provést jednoduše pohybem televizoru do požadované polohy. V případě, že se některý z otočných kloubových spojů pohybuje příliš ztuha nebo je volný pro udržení polohy držáku, je možná úprava nastavení imbusovým klíčem S4 (G), přiloženým v sadě příslušenství (viz obrázek). 4

6

7

8 SK Maximálna nosnosť držáku je 15 kg. Namontujte najskôr nástěnný držiak pomocou hmoždinek a upevňovacích skrutek na stenu. Upevnite držiak na TV pomocou priložených skrutiek. Prípadne si zabezpečte vhodný upevňovací materiál na stenu/tv v špecializovanom obchode. Následne spojte držiak a TV zaradenie. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE Pre správnu montáž násteného držiaku se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Před inštaláciou nástěnného držáku si overte obsah montážneho setu, skotrolujte, či neobsahuje vadné alebo poškozené časti. Poškodené časti nikdy nepoužívajte!!! Nástenný držiak použite iba pre účel stanovený výrobcom. Pred inštaláciou si bezpodmienečne overte spôsobilosť steny (predovšetkým nosnosť). Ďalej sa ubezpečte, či sa v stene nenadcháza elektrické vedenie, vodovodné, plynové alebo iné potrubie. Dodávané hmoždinky sú určené iba pre betónové panely a tehlové steny. U iného typu steny si v špecialozovanom obchode zaobstarajte potrebný inštalačný materiál. Dbajte na bezpečnů vzdialenosť za TV zariadením (závislé od modelu). Nástenný držiak nainštalujte na bezpečné miesto, a plochej obrazovky si preverte dostatočnú stabilitu a bezpečnosť. Kontrola by sa mala opakovať v pravidelných intervaloch (najmenej 4x ročne). Firma K+B Progres a.s. neručí za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou nástenného držiaku a tým spôsobené škody na zariadení a prípadne i zdraví. VAROVANIE 1. Pred tým, než sa pustíte do inštalácie, uistite sa, že ste si pozorne prečítali tieto pokyny a rozumiete im. V prípade, že si nie ste istí niektorou časťou procesu inštalácie, požiadajte o pomoc profesionálneho technika. 2. Stena alebo plocha na upevnenie musí mať dostatočnú nosnosť pre celkovú hmotnosť držiaka a televízora. V opačnom prípade je nutné vykonať spevnenie. 3. Používajte iba bezpečné vybavenie a správne náradie. Inak môže dôjsť k poškodeniu majetku alebo vážnemu poraneniu. 4. Dodržujte všetky pokyny a odporúčania týkajúce sa zodpovedajúceho odvetrania a vhodného umiestnenia pre upevnenie televízora. Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu pre televízor. POTREBNÉ NÁRADIE Krížový skrutkovač Elektrická alebo prenosná vŕtačka Vrták 3 mm a detektor stĺpikov pre zavesenie na sadrokartón Vrták do muriva 8 mm pre zavesenie na murovanú stenu 7

9 SK SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA PRE MONTÁŽ (A) Skrutka (2 ) (B) Príchytka do muriva (2 ) (C) Skrutka M4 12 (4 ) (D) Skrutka M4 30 (4 ) (E) Rozpera (4 ) (F) Imbusový kľúč S3 (1 ) INŠTALÁCIA (G) Imbusový kľúč S4 (1 ) Časť 1A Inštalácia nástennej časti (sadrokartón) DÔLEŽITÉ! Z bezpečnostných dôvodov musí byť upevnenie zaistené priskrutkovaním do dreveného stĺpika. Stĺpik musí mať dostatočnú nosnosť pre celkovú hmotnosť držiaka a televízora. 1. Pre vyhľadanie jednotlivého stĺpika pre upevnenie držiaka použite vysoko kvalitný podpovrchový detektor. 2. Označte si obe strany stĺpika pre zistenie presného stredu (pozrite obrázok). Ľavý okraj stĺpika Stred stĺpika Pravý okraj stĺpika 3. Nástennú dosku umiestnite na označený stred stĺpika a na vyrovnanie použite libelu. 4. Označte dva otvory pre zaistenie držiaka a dosku odmontujte. 5. Vyvŕtajte vodiaci otvor vo všetkých označených miestach pomocou elektrickej alebo prenosnej vŕtačky a vrtáka s priemerom 3 mm. 6. Nástennú dosku vráťte späť na miesto a zaistite pomocou skrutiek do sadrokartónu (A) z príslušenstva. Skrutky príliš nedoťahujte. 8

10 Časť 1B Upevnenie nástennej časti (murivo) SK DÔLEŽITÉ! Z bezpečnostných dôvodov musí mať murivo steny dostatočnú nosnosť pre celkovú hmotnosť držiaka a televízora. 1. Nástennú dosku umiestnite na stenu do požadovanej výšky a vyrovnajte pomocou libely. 2. Označte dva otvory pre zaistenie držiaka a dosku odmontujte. 3. V oboch označených miestach vyvŕtajte otvor s priemerom 8 mm. Z otvorov odstráňte prebytočný prach. 4. Do oboch otvorov vsuňte príchytku do muriva (P) tak, aby bola zarovnaná s povrchom muriva. V prípade potreby je možné použiť na ľahké zaklepnutie príchytky kladivo. POZNÁMKA: V prípade, že je murivo pokryté vrstvou omietky alebo sadrokartónom, musí príchytka celkom preniknúť touto vrstvou pre upevnenie v murive. 5. Nástennú dosku vráťte späť na miesto a zaistite pomocou skrutiek do sadrokartónu (A) z príslušenstva. Skrutky príliš nedoťahujte. Časť 2 Upevnenie držiaka k televízoru DÔLEŽITÉ! Tejto časti inštalácie venujte veľkú pozornosť. Ak je to možné, vyhnite sa položeniu televízora obrazovkou dole, pretože môže dôjsť k poškodeniu panela. POZNÁMKA: K držiaku sú priložené skrutky rôzneho priemeru a dĺžky na upevnenie do rôznych modelov televízorov. Všetky časti príslušenstva v súprave nebudú použité. 1. Preskúmaním zadnej časti televízora určite skrutku vhodnú na použitie. A V prípade, že je zadná časť televízora plochá a montážne otvory sú zarovnané s povrchom, použijete skrutky M4 12 (C) zo súpravy príslušenstva. B V prípade, že je zadný tvar televízoru zaoblený, má výstupok, alebo keď sú montážne otvory zapustené, bude potrebné použiť skrutky M4 30 (D) a podložky (E). 2. Upevnite držiak na zadnú stranu televízora pomocou skrutiek zistených v kroku 1. Skontrolujte, či sú skrutky bezpečne utiahnuté. Skrutky neuťahujte veľkou silou. POZNÁMKA: V prípade, že otvory v držiaku nezodpovedajú otvorom v televízore, skontrolujte, či je televízor kompatibilný so štandardom VESA. Tento držiak je možné použiť iba pri televízoroch kompatibilných so štandardom VESA 75 alebo VESA 100. Časť 3 Konečné zostavenie 1. Pre dokončenie inštalácie jednoducho nasuňte držiak s upevneným televízorom do nástennej dosky. Plastová západka v hornej časti nástennej dosky zacvakne, čím indikuje bezpečné nasunutie držiaka. 2. Pre zloženie držiaka zo steny stlačte plastovú záložku a opatrne posuňte držiak smerom nahor a von z nástennej dosky. 3. Pre zvýšenie bezpečnosti a stability utiahnite bezpečnostnú skrutku na nástennej doske (obrázok) pomocou imbusového kľúča S3 (F), ktorý je súčasťou príslušenstva. Nezabudnite skrutku povoliť pred tým, než sa pokúsite zložiť držiak zo steny. 9

11 SK 4. Na použitie systému pre usporiadanie káblov najprv zložte plastové kryty umiestnené na ramene držiaka (pozrite obrázok). Pretiahnite káble ramenom a znovu nasaďte plastové kryty pre ich upevnenie na mieste. Skontrolujte, či sú káble dostatočne voľné, aby neboli vyťahované alebo priškripnuté pri pohybe držiaka. Káble môžete viesť tiež háčikom umiestneným v spodnej časti nástennej dosky. OVLÁDANIE A NASTAVENIE 1. Pre nastavenie uhla naklonenia alebo otočenie obrazovky pevne uchopte bočné strany obrazovky a opatrne zmeňte polohu. V prípade, že vám pripadá pohyb držiaka príliš ťažký alebo príliš voľný, povoľte alebo pritiahnite tri skrutky umiestnené priamo pod hlavou držiaka pomocou imbusového kľúča S4 (G) zo súpravy príslušenstva (pozrite obrázok). Skontrolujte vyrovnané dotiahnutie všetkých troch skrutiek. 2. Natočenie je možné vykonať jednoducho pohybom televízora do požadovanej polohy. V prípade, že sa niektorý z otočných kĺbových spojov pohybuje príliš tuho alebo je voľný pre udržanie polohy držiaka, je možná úprava nastavenia imbusovým kľúčom S4 (G), priloženým v súprave príslušenstva (pozrite obrázok). 10

12

13

14

15

16 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku. Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku. Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR: K+B Progres, a.s. U Expertu Klíčany tel.: zelená linka: Distribútor pre SR: K+B Elektro Media, s.r.o. Galvaniho 7/D Bratislava tel.: zelená linka: GVS.cz 2011

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE

UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNÍ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TV LD 1332 F NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M19. Max. nosnost: VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M19. Max. nosnost: VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M19 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 94-165cm (37" - 65") Max. VESA: 800

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU

LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU LD 2642 AOF UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK TV NÁVOD K OBSLUZE UNIVERZÁLNY DRŽIAK TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG

PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG CZ PÍSKOVÁ FILTRACE JL29P423NG NÁVOD K POUŽITÍ 1 Model Napětí Max. provozní tlak Efektivní filtrační plocha TECHNICKÉ PARAMETRY JL29P423NG 220-240 V 1bar (15psi) 0.05m² (0.57ft²) Max. průtok vody 800 gal

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021

NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 NÁVOD K SESTAVENÍ Skleník s polykarbonátem SH 3350 Obj. č. SA021 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

The Joy Factory. Držáky ipadu/držiaky ipadu JOY-AAB106

The Joy Factory. Držáky ipadu/držiaky ipadu JOY-AAB106 JOY-AAB106 Držák ipadu 2/3/4 na trubku - možnost připevnit držák na jakýkoliv pevný povrch bez ohledu na tvar - stůl, loketní opěrka, regál, kočárek, postel - upevnění na desku do tloušťky cca. 4,1cm a

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 808 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu

Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární ohřev Domeček pro filtraci Solárny ohrev Domček pre filtráciu Solární systém vyhřívání pro nadzemní bazény Solárny systém vyhrievanie pre nadzemné bazény Návod k montáži a provozu Návod na montáž

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. Všeobecné informace /

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2

Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 Solární panel 0,9 m 2 Solárny panel 0,9 m 2 SOLÁRNÍ SYSTÉM VYHŘÍVÁNÍ PRO NADZEMNÍ BAZÉNY SOLÁRNY SYSTÉM NA VYHRIEVANIE NADZEMNÝCH BAZÉNOV NÁVOD K MONTÁŽI A PROVOZU NÁVOD NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU 8.3.2012

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Návod k instalaci a montáži. TV držák s nastavením zorného úhlu a s prodlužovacím ramenem. Ref. č.: 970060

Návod k instalaci a montáži. TV držák s nastavením zorného úhlu a s prodlužovacím ramenem. Ref. č.: 970060 Návod k instalaci a montáži TV držák s nastavením zorného úhlu a s prodlužovacím ramenem Ref. č.: 970060 Ze všeho nejdříve Vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Obsah balení Matice Nástavec pro upnutí

Více

Elektronická myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze. Model: 1LF-019*

Elektronická myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze. Model: 1LF-019* MC 13 Elektronická myčka nádobí Model: 1LF-011* 1LF-013* 1LF-015* 1LF-017* 1LF-019* 1LF-020* Návod k instalaci a obsluze OBSAH Instalace a montáž.................................... 4 Použití myčky - několik

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie 7084 731-00 BCDv 4302 / BCDv 4312 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

EFT 6025 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU

EFT 6025 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU EFT 6025 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása RT 500 (8893310)

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása RT 500 (8893310) Improve your day! RT 500 (8893310) Jednoruční minifrézka / Jednoručná minifrézka / Egykezes mini-marógép / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Více

Návod k instalaci a montáži. Nepřestavitelný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970047

Návod k instalaci a montáži. Nepřestavitelný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970047 Návod k instalaci a montáži Nepřestavitelný držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970047 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Horní nástěnné upevnění 2 1

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

HP96K HP12K(D) HP14K(D) HP122K(D) HP142K(D) Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov.

HP96K HP12K(D) HP14K(D) HP122K(D) HP142K(D) Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 559122-78 CZ/SK HP96K HP12K(D) HP14K(D) HP122K(D) HP142K(D) 4 5 6 7 3 2 1 8 11 10 9 15 14 A 12 13 2 10 9

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Výhradní zastoupení pro ČR a SR A-INVENT s.r.o. Lipová 1000 341 01 Horažďovice Tel: +420 376 382 177 www.a-invent.cz info@inventer.cz S AIR-INVENTEM

Více

EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU

EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU EFR 6041 X ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE ODSÁVAČ PÁR NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod

Více

Návod k instalaci a montáži. Jednoduchý držák TV. Výr. č.: 970052

Návod k instalaci a montáži. Jednoduchý držák TV. Výr. č.: 970052 Návod k instalaci a montáži Jednoduchý držák TV Výr. č.: 970052 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Upínací deska obrazovky 2 1 Nástěnná upínací deska 3

Více

AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz

AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz ČESKY slovensky AGS-Sport s.r.o., Rosická 653 190 17 Praha 9 - Vinoř tel.: 286 854 441-3 info@agssport.cz, www.agssport.cz AGS-Šport, s.r.o., Trnavská cesta 67 821 04 Bratislava tel.: 02/434 116 27 info@agssport.sk,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne.

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne. Napařovač oděvů H240 CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu verze 7.15 Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne. Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před

Více

CZ PRACOVNÍ STŮL NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA - Návod k obsluze 6-10. SK PRACOVNÝ STÔL PRE DREVOOBRÁBANIE - Návod na obsluhu

CZ PRACOVNÍ STŮL NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA - Návod k obsluze 6-10. SK PRACOVNÝ STÔL PRE DREVOOBRÁBANIE - Návod na obsluhu AE4FT ROUTER TABLE CZ PRACOVNÍ STŮL NA OBRÁBĚNÍ DŘEVA - Návod k obsluze 6-10 SK PRACOVNÝ STÔL PRE DREVOOBRÁBANIE - Návod na obsluhu H MUNKAPAD FA MEGMUNKÁLÁSÁHOZ - Kezelési utasítas 11-15 16-20 RO MASA

Více

SVÁŘECÍ STROJ PRO SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE SV190-R NÁVOD K POUŽITÍ

SVÁŘECÍ STROJ PRO SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE SV190-R NÁVOD K POUŽITÍ CZ str. 2 6 SVÁŘECÍ STROJ PRO SVÁŘENÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE SV190-R NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Děkujeme za zakoupení

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3615

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3615 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3615 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

Návod na použití Ergometer STRIKE

Návod na použití Ergometer STRIKE - 1 - Návod na použití Ergometer STRIKE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

Návod k instalaci a montáži Držák TV s nastavením zorného úhlu

Návod k instalaci a montáži Držák TV s nastavením zorného úhlu Návod k instalaci a montáži Držák TV s nastavením zorného úhlu Výr. č.: 970030 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací nástavec na obrazovku (J) Deska na obrazovku Nástěnné upevnění

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970046

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970046 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970046 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 404111 Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Více

Úhlová bruska UB115/UB125/UB150/UB230 návod k použití:

Úhlová bruska UB115/UB125/UB150/UB230 návod k použití: Úhlová bruska UB115/UB125/UB150/UB230 návod k použití: Technické údaje: Model UB115 UB125 UB150 UB230 Výkon W 650 W 950 W 1400 W 2200 W Průměr kotouče 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm Závit vřetena M14 M14

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Specifikace výrobku Travní sekačka

Více

D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 504606-81 CZ/SK

D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 504606-81 CZ/SK 504606-81 CZ/SK D28111 D28113(K) D28130 D28132 D28134 D28135(K) D28141 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace

Více

Vodováha (1x) Seznam dílů

Vodováha (1x) Seznam dílů CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M17 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 66-140cm (26" - 55") Max. VESA: 400

Více

TE-JS 100. Art.-Nr.: 43.211.60. I.-Nr.: 11011. Originální návod k obsluze Kmitací listová pila. Originálny návod na obsluhu Kmitacia listová píla

TE-JS 100. Art.-Nr.: 43.211.60. I.-Nr.: 11011. Originální návod k obsluze Kmitací listová pila. Originálny návod na obsluhu Kmitacia listová píla TE-JS 100 CZ SK Originální návod k obsluze Kmitací listová pila Originálny návod na obsluhu Kmitacia listová píla 1 Art.-Nr.: 43.211.60 I.-Nr.: 11011 4321160 navod.indd 1 05.06.14 14:05 1 1 2 3 17 4 11

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 00 Úhlová bruska / Úhlová brúska / Sarokcsiszoló / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou

Více

1.VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ

1.VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ Uživatelský manuál / uživateľský manuál CZ,SK Trampolínový set FROGGY : Trampolína Prametry/Parametre: IN 4522 IN 4523 IN 4524 IN 4525 IN 5357 Velikost / Veľkosť 6 (183cm) 8 (244cm) 10 (305cm) 12 (366cm)

Více

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 4218

Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 4218 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka s elektrickým motorem Model: REM 4218 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Obr. 1 1 TECHNICKÉ ÚDAJE Travní

Více

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK Montážní návod Montážní návod Šablona (obr. pro levé dveře) Šablóna (obr. pre ľavé dvere) Šablona s upínákem Šablóna s upínačom Obj. č.: T16A0001 Šablona bez upínáku Šablóna

Více

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr.

Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze CZ SK. Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu. Č. pol. 93220563. Č. výr. Č. výr. 7512 0901 Č. pol. 7512 0901 CZ SK Odsavač prachu Překlad originálního návodu k obsluze Odsávač prachu Preklad pôvodného návodu na obsluhu Č. výr. 93220563 Č. pol. 93220563 Česky Jen pro státy EU

Více

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004)

Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Hydraulický zvedák panenka 12t, 15t, 20t, 32t, 50t PT92007 (T92007), PT91504 (T91504) PT91207 (T91207), PT93204 (T93204) PT95004 (T95004) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje,

Více

Původní návod k použití Pôvodný návod na použitie Az eredeti használati utasítások

Původní návod k použití Pôvodný návod na použitie Az eredeti használati utasítások CS 165-12 A (8893011) Pila kotoučová, 165 mm / Píla kotúčová, 165 mm / Körfűrész, 165 mm / Původní návod k použití Pôvodný návod na použitie Az eredeti használati utasítások Původní návod k použití Vážený

Více

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW 200. obj. číslo / product No.: 8315. Vysokotlakový čistič PPW 200. Záručný list.

Záruční list NÁVOD K OBSLUZE. Vysokotlaká myčka PPW 200. obj. číslo / product No.: 8315. Vysokotlakový čistič PPW 200. Záručný list. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE Výrobek / Výrobok Typ / Serie Razítko / Pečiatka a podpis Datum / Dátum Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása IES 600 (8790505) Elektrický šroubovák 600W / CZ Elektrický skrutkovač 600W / SK Elektromos csavarhúzó 600W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Překlad originálního návodu k použití

Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. Překlad originálního návodu k použití Elektrický drtič YT5452 NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Překlad originálního návodu k použití 2 Tento návod uchovejte pro další použití. 3 4 5 6 (CZ) Drtič ÚVOD Tento přístroj není určen k profesionálnímu

Více

BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE

BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE BEARFORCE BEARFORCE POLY BLADE Kompletní systém radlice NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Obj. č.: 10-0490 / 10-0260 První vydání, srpen 2011 NÁVOD K OBSLUZE Gratulujeme vám k zakoupení nejodolnější a nejlehčí

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Elektrický šroubovák 600W / CZ Elektrický skrutkovač 600W / SK Elektromos csavarhúzó 600W / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Elektrický šroubovák 600W / CZ Elektrický skrutkovač 600W / SK Elektromos csavarhúzó 600W / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás IES 600 (8790505) Elektrický šroubovák 600W / Elektrický skrutkovač 600W / Elektromos csavarhúzó 600W / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru,

Více

CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT. H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas

CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT. H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas AE9K45 HEDGE TRIMMER 500W CZ EL. ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT - Návod k obsluze 3-7 SK EL. ZÁHRADNÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT - Návod na obsluhu 8-12 H ELEKTROMOS SÖVÉNYVÁGÓ - Kezelési utasítas 13-17 RO APARAT

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása GT 1000 (8894505)

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása GT 1000 (8894505) Improve your day! GT 1000 (8894505) Strunová sekačka / Strunová kosačka / Szegélynyíró / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený

Více

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo)

Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Odsavač par Typ: OR W (bílý, sklo) Návod k použití 1 2 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 4 5 Důrazně dodržujte pokyny v návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné

Více

Veslovací trenažér SEG 6550 NÁVOD K POUŽITÍ/NÁVOD NA POUŽITIE

Veslovací trenažér SEG 6550 NÁVOD K POUŽITÍ/NÁVOD NA POUŽITIE CZ+SK Veslovací trenažér SEG 6550 NÁVOD K POUŽITÍ/NÁVOD NA POUŽITIE ZÁRUČ Í A POZÁRUČ Í SERVIS ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ ZÁRUČ Ý A POZÁRUČ Ý SERVIS ZABEZPEČUJE DODÁVETEĽ : SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957,

Více

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení)

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Instalační příručka Model TY-WK42PV3W Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993 S., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám doporučujeme,

Více

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16

Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Bezdrátový domovní zvonek EDISON M16 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Edison. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější potřebu. Dovozce:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124

/CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124 /CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124 Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie az eredeti használati utasítás fordítása 00 úhlová bruska / cz úhlová brúska / sk sarokcsiszoló / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie az eredeti használati utasítás fordítása úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru,

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

SLF 400. Montážní návod harmonikového posuvného systému

SLF 400. Montážní návod harmonikového posuvného systému SLF 400 Montážní návod harmonikového posuvného systému 1. Montáž hlavní kolejnice Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Pro snadnější montáž Systému

Více

Telleskop PowerSeeker UŽIIVATELSKÝ MANUÁL PowerSeeker 60EQ # 21043 PowerSeeker 70EQ # 21037 PowerSeeker 80EQ # 21048

Telleskop PowerSeeker UŽIIVATELSKÝ MANUÁL PowerSeeker 60EQ # 21043 PowerSeeker 70EQ # 21037 PowerSeeker 80EQ # 21048 Telleskop PowerSeeker UŽIIVATELSKÝ MANUÁL PowerSeeker 60EQ # 21043 PowerSeeker 70EQ # 21037 PowerSeeker 80EQ # 21048 PowerSeeker 114EQ # 21045 PowerSeeker 127EQ # 21049 PowerSeeker 50AZ # 21039 PowerSeeker

Více

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Dvoukotoučová stolní bruska PDS 150 SLOVENSKY. Dvojkotúčová stolná brúska PDS 150

DVOUKOTOUČOVÉ BRUSKY. Záruční list NÁVOD K OBSLUZE ČESKY. Dvoukotoučová stolní bruska PDS 150 SLOVENSKY. Dvojkotúčová stolná brúska PDS 150 Záruční list Záručný list Výrobek / Výrobok Typ Razítko / Pečiatka a podpis Výrobní číslo / Výrobné číslo Datum / Dátum Číslo výrobku Číslo zakázky / Číslo objednávky Razítko / Pečiatka Číslo zakázky /

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation

2-890-003-01(1) Stojan pro televizor. Pokyny SU-FL61. 2006 Sony Corporation 2-890-003-01(1) Stojan pro televizor Pokyny SU-FL61 2006 Sony Corporation Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pro zákazníky Výrobekbyměl být instalován pouze kvalifikovaným servisním zástupcem Sony,

Více