Maxmilián Karl Emil Weber ( ) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna"

Transkript

1 Maxmilián Karl Emil Weber ( ) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

2 Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického zkoumání 6) Ideální typ 7) Sociologické teorie -Teorie moci -Teorie byrokracie -Racionalizace, protestantismus a kapitalismus -Stratifikace -Teorie jednání 8) Závěr

3 1) Život a vzdělání Max Weber se narodil v německém Erfurtu jako nejstarší ze sedmi dětí vysoce postaveného politika a úředníka Maxe Webera, který si dostatečně užíval života, a jeho zbožné a asketické ženy Helene Fallenstein.

4 1) Život a vzdělání V roce 1882 ukončil středoškolské vzdělání a začal studovat práva, historii, filosofii a ekonomii na Heidelberské univerzitě. Po třech semestrech studia odešel na rok do armády. Ve studiích pokračoval v roce 1884 v Berlíně. Advokátní zkoušky složil v roce Po studiu pracoval jako učitel ekonomie na univerzitě ve Freiburgu a v roce 1896 se vrátil na univerzitu Heidelbergu jako profesor. Po smrti otce se Max zhroutil, trpěl depresí, úzkostí a nespavostí, což mu znemožnilo pokračovat v práci. Do práce se vrátil v roce 1903, kdy se stal redaktorem významného časopisu o společenských vědách.

5 Heidelberská univerzita

6 2) Kariéra V roce 1904 byl pozván do St. Louis na přednášku kongresu o vědě a umění. Amerika na něj působila jako země zproštěná morálky a odtržená od náboženství. To vedlo k napsání jednoho z nejproslulejších děl Protestanská etika a duch kapitalismu, kde ze zabývá myšlenkou přímého vztahu mezi vznikem kapitalismu a náboženstvím. Weber začal nejdříve se studiem šesti velkých světových náboženství (konfucianismu, hinduismu, buddhismu, křesťanství, islámu a judaismu). Na základě jejich analýz došel k závěru, že kapitalismus se ve východní kultuře nemohl rozvinout, jelikož mu v tom bránily tamější náboženské systémy. Tato východní náboženství totiž dávala do popředí jiné hodnoty než v západních zemích. V roce 1910 spoluzaložil Německou sociologickou společnost. V roce 1920 začal pracovat na díle Ekonomika a společnost, které už nedokončil, protože zemřel na španělskou chřipku v Mnichově. Dílo bylo nakonec dokončeno jeho manželkou a publikováno v roce 1922.

7 Dílo: Protestanská etika a duch kapitalismu Manželé Weberovi: Marianne a Max

8 Výzkum Weber provedl zkoumání pracovních podmínek v zemědělství ve východní Evropě. Spojil zde statistická data, přímé pozorování a teoretická východiska. Zaměřil se na rostoucí individualismus zemědělských dělníků. Ti preferovali nejistý městský život s možností ztráty příjmu před životem a prací na venkově. Zmapoval tak rostoucí urbanizaci a industrializaci ve střední Evropě (Weberovými slovy na východ od Labe ).

9 3) Sociologie Maxe Webera Weber je často považován za zakladatele moderní sociologie, neboť: a) předložil ucelenou filosofii sociální vědy vymezující systematický rámec sociologického přístupu a stanovující základní problémy sociologie; b) na základě empirického zkoumání moderní společnosti identifikoval řadu klíčových témat, která se stala ústředními tématy dalších sociologických diskusí; c) v nejrůznějších tematických oblastech zachytil základní charakteristiky moderní industriální společnosti (např. úvahy o byrokracii).

10 4) Weberova chápající sociologie Weber je zakladatelem významného sociologického směru - tzv. chápající sociologie. Ta usiluje o poznání subjektivního smyslu sociálního jednání, které je posuzováno v konkrétních významových souvislostech. Aktéry subjektivního smyslu vedly k danému jednání, nebo jež byly tímto jednáním vytvořeny (i neuvědoměle). Weberova chápající sociologie dala vzniknout celému intrepretativnímu paradigmatu, nebo-li souhrnu základních domněnek, předpokladů a představ dané skupiny vědců. Ke každému paradigmatu patří i metodická pravidla řešení, intuitivní postoje a hodnocení problémů.

11 5) Cíl sociologického zkoumání Dle Webera je úkolem sociologie popis a výklad sociálních jevů. Výkladem Weber myslí porozumění motivům jednání, nekauzální vysvětlení jako u přírodních jevů.

12 6) Ideální typ Akty lidského a společenského jednání jsou jedinečné, ale nejsou nesmyslné. Jsou mnohotvárné, mnohosmyslné, ale ne absolutně libovolné. Je v nich směřování k lidským účelům a jistým hodnotám. Právě proto je lze srozumitelně vysvětlit. Ke zpřehlednění těchto jedinečných a rozmanitých jevů konstruuje Max Weber tzv. ideální typ výchozí technika pro sociologickou analýzu. Jedná se o teoretický model, v jehož podobě jsou spojeny a vyostřeny ty charakteristiky a rysy, které nejvíce určují funkčnost a zabarvení daného prostředí či události. Jde tedy o myšlenkový obraz, o utopii, která neexistuje sama o sobě v realitě.

13 6) Ideální typ Ideální typ je očištěný myšlenkový obraz sociální reality který: a) nemá zobrazovat empirickou realitu; b) ve skutečnosti neexistuje; c) důležitou roli zde hraje imaginace a fantazie. Pojetí ideálního typu a) konkrétní v určitém období a v určité oblasti (ideální typ města Západu) b) obecné prvky sociální reality (ideální typ byrokracie) c) abstraktní určitý typ chování (ideální typ homo oecconomicus)

14 7) Sociologické teorie teorie moci Dle Webera mít moc znamená mít možnost přimět někoho, aby něco udělal proti vlastní vůli. Weber zavádí pojem panství, kterým rozumí moc založenou na pocitu závaznosti vůči autoritě. Rozlišuje tři druhy panství dle typu autority: a) tradiční, odvozující autoritu z tradice a neporušitelnosti poměrů; b) charizmatické, založené na osobní autoritě pána a víře v jeho neobyčejné schopnosti; c) legálně racionální, odvozující autoritu od přijatých neosobních pravidel.

15 7) Sociologické teorie teorie byrokracie Weber se zabývá byrokracií jako racionálním způsobem řízení velkých organizací. Konstruuje ji jako ideální typ. Charakteristickými rysy byrokracie jako ideálního typu jsou: a) rozhodování dle obecných a neosobních pravidel; b) stanovení pevných kompetencí jednotlivých úředníků; c) hierarchická struktura rozhodování; d) odborně školený personál, který je vzhledem k organizaci v zaměstnaneckém poměru. Byrokracií se zabývá ve svém díle Hospodářství a společnost. Ukazuje byrokracii jako neutrální sílu mezi politikou s hospodářskými zájmy.

16 7) Sociologické teorie - Racionalizace, protestantismus a kapitalismus Weber považoval racionalizaci za základní trend vývoje západní kapitalistické společnosti. Racionalizace je proces, který podřizuje všechny oblasti vztahů mezi lidmi bilancování a administraci. Zdrojem racionalizace v západních společnostech je dle Webera kulturní změna, kterou přinesla protestantská etika. Protestantismus nebyl přímou příčinou kapitalismu, ale poskytl kulturu, která kladla důraz na individualismus, usilovnou práci, racionální jednání, spoléhání se na sebe a především odložené spotřeby. Kapitalismus je ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromého vlastnictví a volného trhu.

17 7) Sociologické teorie - stratifikace Stratifikační hierarchie je určena dle statusu-místa člověka ve společenském žebříčku. společnost je rozvrstvena (stratifikována) na horní, střední a dolní vrstvu podle mnoha kritérií: a) objektivní kritéria příjem, majetek, složitost práce, dosažené vzdělání, bydlení; b) subjektivní kritéria sebezařazení, prestiž. Ve stratifikované společnosti mezi sebou jednotlivá kritéria mají souvislost: větší vzdělání -> složitost práce -> víc peněz -> větší podíl na moci.

18 7) Sociologické teorie teorie jednání Východiskem Weberovy analýzy společenského života je pojem sociálního jednání. Jednání je motivované chování aktérů. Cílem jeho sociologie má být pochopení motivace aktérů k danému jednání. Weber vytvořil typologii jednání. Rozlišuje tyto ideální typy jednání: a) jednání tradiční (motivováno tradicí); b) jednání afektivní (motivováno vášní); c) hodnotově racionální jednání (na základě etických, estetických či náboženských motivů); d) účelově racionální jednání (orientované na cíl).

19 8) Závěr Max Weber byl německý sociolog a ekonom. Bývá zařazen mezi tzv. otce zakladatele sociologie. Weberovy spisy pomohly tvořit základ moderní sociologie. Jeho vliv působí v sociologii, politice (moci), náboženství a ekonomice. Weberovým cílem sociologie je porozumět významu jednání na základě budování ideálních typů jednání a jejich srovnávání.

20 Použité zdroje

21 Otázky? Děkujeme za pozornost!

1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera:

1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera: 1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že a) sociálních vědy nemohou vyslovovat platné závěry o společnosti b) nálezy v sociálních vědách mají pravděpodobnostní

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. 1. Vznik a vývoj sociologie Učivo třetího ročníku ZÁKLADY SOCIOLOGIE 1. Vznik a vývoj sociologie : Snaha porozumět společnosti, v níž lidé žijí, provází lidstvo od nepaměti. Různé sociální problémy a otázky byly formulovány už v

Více

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková

ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Mgr. Michaela Valášková ZÁKLADY SOCIOLOGIE Mgr. Michaela Valášková Obor: Sociální práce, regionální rozvoj, společenské vědy, základy humanitní vzdělanosti, politologie, historie, kulturně historická regionalistika, učitelství

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Sociální problémy z aspektu gender

Sociální problémy z aspektu gender ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Helena Kolibová Sociální problémy z aspektu gender Distanční studijní opora Opava 2012 Obecná

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

do religionistiky Bohové zblízka Systematický úvod Jacques Waardenburg Ústav religionistiky filozofické fakulty MASARYKOVY UNIVERZITY

do religionistiky Bohové zblízka Systematický úvod Jacques Waardenburg Ústav religionistiky filozofické fakulty MASARYKOVY UNIVERZITY Bohové zblízka Systematický úvod do religionistiky Jacques Waardenburg 2010 Ústav religionistiky filozofické fakulty MASARYKOVY UNIVERZITY Nakladatelství GEORGETOWN Brno 1997 Výpisky z knihy V. Kounová

Více

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON. Nabídkový katalog. Nabídkový katalog

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON. Nabídkový katalog. Nabídkový katalog SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON Nabídkový katalog Nabídkový katalog Naše adresa: Sociologické nakladatelství (SLON) Jilská 1 110 00 Praha 1 tel./fax: 222 220 025 tel.: 221 183 241 e-mail: redakce@slon-knihy.cz

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. 316 - Sociologie [18] 37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice [22]

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. 316 - Sociologie [18] 37.016 - Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice [22] KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jandourek, Jan Úvod do sociologie / Jan Jandourek. Vyd. 2. Praha : Portál, 2009. 232 s. ISBN 978-80-7367-644-5 (brož.) 316 sociologie učebnice 316 - Sociologie

Více

Sociologie managementu

Sociologie managementu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie managementu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

Preference při výběru partnera a založení rodiny

Preference při výběru partnera a založení rodiny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Preference při výběru partnera a založení rodiny Dana Martincová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj (1.část závěrečné zprávy z výzkumu Rodina 2001 ) Jana Paloncyová VÚPSV leden 2003 Obsah Úvod 3 1. Základní informace o respondentech mladších 30

Více

Vzdělanostní společnost

Vzdělanostní společnost Vzdělanostní společnost Mgr. Karolína Kolesárová-Saková 2008 Úvodem Anglický pojem knowledge society je v českém prostředí překládán jako společnost vědění, ale i jako vzdělanostní společnost. I když pojem

Více

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Olga PECHOVÁ Olomouc 2011 Oponenti: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Disertační práce. 2013 Ing. Filip Bušina, MBA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Disertační práce. 2013 Ing. Filip Bušina, MBA Vysoká škola ekonomická v Praze Disertační práce 2013 Ing. Filip Bušina, MBA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název disertační

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více