Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007"

Transkript

1 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje. USNESENÍ č. 198/07/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. USNESENÍ č. 199/07/ZK Návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví a) text návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 6/2002 Sb., o soudech a soudcích ve znění pozdějších předpisů a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví, b) předložení tohoto návrhu zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a z m o c ň u j e Petra Skokana, hejtmana Libereckého kraje, aby předložil tento návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Termín: USNESENÍ č. 200/07/ZK Dohoda o spolupráci mezi autonomním regionem Valle d Aosta a Libereckým krajem text dohody o spolupráci č. OLP/1232/2007 s Valle d Aostou, autonomním regionem Itálie, P.zza Deffeyes, Aosta, Itálie, a u k l á d á Petru Skokanovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit po schválení dohody č. OLP/1232/2007 zastupitelstvem kraje její podepsání. Termín: U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ:

2 USNESENÍ č. 201/07/ZK Majetkoprávní operace prodej: I. pozemku v k.ú. Harrachov II. pozemků v k.ú. Česká Lípa I. prodej části p.p.č o výměře 312 m 2, ostatní plocha, která byla oddělena geometrickým plánem č /2005 ze dne od p.p.č a nově označena jako p.p.č. 1304/2, nacházející se v k.ú. Harrachov, obec Harrachov, paní Gisele Zábranské Horákové, bytem Za Lípou 645/28, Hradec Králové - Malšovice, za vzájemně dohodnutou cenu ve výši Kč (slovy: stošedesáttisícosmsetdvacetpětkorunčeských), II. prodej p.p.č. 5390/47 o výměře 891 m 2, p.p.č. 5390/49 o výměře 5 m 2, a p.p.č. 5390/52 o výměře 1495 m 2, oddělených geometrickým plánem č /2006 ze dne , od p.p.č. 5390/11, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, a evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 2300b- 050b/07 ze dne ve výši Kč; (slovy: šestsetsedmdesátšesttisícpětsetosmdesátkorunčeských). USNESENÍ č. 202/07/ZK Majetkoprávní operace koupě: I. pozemku v k.ú. Vesec pod Kozákovem od Jaroslava Cvrčka a Romana Cvrčka II. pozemku v k.ú. Vesec pod Kozákovem od Antonína Kopala a Zdeňka Kopala III. pozemků v k.ú. Bělá u Turnova od Jaroslavy Cimbálové IV. pozemku v k.ú. Ploužnice pod Táborem od Bohumily Černé V. pozemků v k.ú. Lažany u Sychrova od Marie Drahoňovské, Evy Thořové a Danušky Vogelové VI. pozemků v k.ú. Záhoří u Semily od Ladislava Hudského VII. pozemků v k.ú. Záhoří u Semil od Jany Langhamrové VIII. pozemků v k.ú. Bělá u Turnova od Celiny Liškové, Michaely Liškové a Olgy Sedláčkové IX. pozemku v k.ú. Tatobity od Emilie Martínkové X. pozemku v k.ú. Stanový od Ladislava Tomeše XI. pozemku v k.ú. Bělá u Turnova od Bohuslavy Votrubové XII. pozemku v k.ú. Líšný od VHS Turnov XIII.pozemku v k.ú. Nová Ves u Chrastavy od Boženy Horáčkové I. a) koupi pozemku p.č. 819/1 o výměře 176 m2, vedeného jako pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK), nacházejícího se v katastrálním území Vesec pod Kozákovem, obci Mírová pod Kozákovem a evidovaného na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od Jaroslava Cvrčka, bytem Koberovy 133, Železný Brod a Romana Cvrčka, bytem Besedice 23, Koberovy, Železný Brod, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy: jedenácttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských), I. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, 2

3 II. a) koupi pozemku p.č. 818/2 o výměře 75 m2, vedeného jako pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK), nacházejícího se v katastrálním území Vesec pod Kozákovem, obci Mírová pod Kozákovem a evidovaného na listu vlastnictví č. 588 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od RNDr. Antonína Kopala, bytem Sosnová 466/2 Liberec XV-Starý Harcov, Liberec 1 a Zdeňka Kopala, bytem Jiráskova 773, Chodov, Chodov u Karlových Varů 1, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.260,- Kč (slovy: třitisícedvěstěšedesátkorunčeských), II. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, III. a) koupi pozemku p.p.č. 1114/12 ostatní plocha o výměře 260 m2, p.p.č. 1114/14 ostatní plocha o výměře 148 m2 a p.p.č.1114/15 ostatní plocha o výměře 446 m2, vše nacházející se v katastrálním území Bělá u Turnova, obci Mírová pod Kozákovem a evidované na listu vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od Jaroslavy Cimbálové, bytem Tatobity 109, Tatobity za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy: třicetsedmtisícstošedesátkorunčeských), III. b)svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, IV. a) koupi pozemku p.č. 115, díl 1 o výměře 81 m 2, vedeného jako pozemek ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK), nacházejícího se v katastrálním území Ploužnice pod Táborem, obci Lomnice nad Popelkou a evidovaného na listu vlastnictví č. 844 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od Bohumily Černé, bytem Palackého 871, Mladá Boleslav II za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.020,- Kč (slovy: dvatisícedvacetkorunčeských), IV. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, V. a) koupi pozemků p.č. 72/4 o výměře 161 m 2 a p.č. 72/8 o výměře 385 m 2, vše ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, nacházejících se v katastrálním území Lažany u Sychrova, obci Lažany a evidovaných na listu vlastnictví č. 50 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, od Drahoňovské Marie, bytem Komenského 833, Turnov, Thořové Evy, bytem Pěnčín 39, Pěnčín u Liberce, Vogelové Danušky, bytem Na Pískovně 655/20, Liberec 14 - Ruprechtice, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy: jedenácttisícčtyřistasedmdesátkorunčeských), V. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Liberec, VI. a) koupi id. spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 vzhledem k celku na nemovitosti: p.p.č. 913/2 o výměře 88 m 2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejícího se v katastrálním území Záhoří u Semil, obci Záhoří a evidovaného na listu vlastnictví č. 305 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, dále koupi pozemku p.č. 954, díl 1 o výměře 15 m 2, vedeného jako pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK), nacházejícího se v katastrálním území Záhoří u Semil, obci Záhoří a evidovaného na listu vlastnictví č. 304 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od Hudského Ladislava, bytem Bítouchov 121, Semily, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 870,-Kč (slovy: osmsetsedmdesátkorunčeských), 3

4 VI. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, VII. a) koupi id. spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 vzhledem k celku na nemovitosti: p.p.č. 913/2 o výměře 88 m 2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejícího se v katastrálním území Záhoří u Semil, obci Záhoří a evidovaného na listu vlastnictví č. 305 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, dále koupi pozemku p.č. 912/2 o výměře 636 m 2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejícího se v katastrálním území Záhoří u Semil, obci Záhoří, a evidovaného na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily a pozemků p.č. 903 o výměře 102 m 2 a p.č. 948, díl 1 o výměře 55 m 2 vedeného jako pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK), nacházející se v katastrálním území Záhoří u Semil, obci Záhoří, a evidované na listu vlastnictví č. 342 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od Jany Langhamrové, bytem Ječná 486/27, Starý Harcov Liberec 15, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,-Kč; (slovy: dvanácttisícpětsetpadesáttřikorunčeských), VII. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, VIII. a) koupi pozemků p.č. 1211/5 o výměře 1129 m 2 a p.č o výměře 1748 m 2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících se v katastrálním území Bělá u Turnova, obci Mírová pod Kozákovem a evidovaných na listu vlastnictví č. 420 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, od Celiny Liškové, bytem Bělá 13, Mírová pod Kozákovem, Turnov, Michaely Liškové, bytem Bukovina 27, Mírová pod Kozákovem, Turnov, Olga Sedláčková, bytem Pěnčín 3, Liberec, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,-Kč; (slovy: stotřicetjednatisícsedmsetsedmdesátkorunčeských), VIII. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, IX. a) koupi p.p.č. 1116/18 o výměře 866 m 2, vymezenou geometrickým plánem č /2006, schváleným Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pod č. 121/2007, nacházející se v katastrální území Tatobity, obci Tatobity, od Emilie Martínkové, bytem Žlábek 54, Tatobity za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,-Kč; (slovy: třicetjednatisícdesetkorunčeských), IX. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, X. a) koupi p.p.č. 801/35 o výměře 1061 m 2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Stanový, obec Zlatá Olešnice, a evidované na listu vlastnictví č. 817 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, od Ladislava Tomeše, bytem Vnitřní 572, Tanvald, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč; (slovy: padesáttřitisícpadesátkorunčeských), X. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, XI. a) koupi p.p.č. 1114/17 o výměře 113 m 2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Bělá u Turnova, obec Mírová pod Kozákovem, a evidované na listu vlastnictví č. 318 u Katastrálního pracoviště Semily, od Bohuslavy Votrubcové, bytem Vesec 12, Mírová pod Kozákovem,

5 Turnov, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši Kč; (slovy: čtyřitisícedevětsetdvacetkorunčeských), XI. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily, XII. a) koupi p.p.č. 102/6 o výměře 6 m 2, zahrada, vymezené geometrickým plánem č /2004 ze dne , nacházející se v k.ú. Líšný, obec Líšný, od Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ , za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč; (slovy: jednostopadesáttkorunčeských), XII. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, XIII. a) koupi p.p.č. 730/5 orná půda o výměře 786 m 2, vymezené geometrickým plánem č /2002 a p.p.č. 769/4 trvalý travní porost o výměře 763 m 2, nacházejících se v k.ú. Nová Ves u Chrastavy, obci Nová Ves, a evidovaných na listu vlastnictví č. 364 u Katastrálního pracoviště Liberec, od Boženy Horáčkové, bytem 57 Kirikee St. Fernygrove, QLD 4055, Austrálie, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských), XIII. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizace APOSS Liberec, se sídlem Zeyerova 832/24, Liberec 1, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Liberec. USNESENÍ č. 203/07/ZK Majetkoprávní operace darování: I. pozemku v k.ú. Chotyně II. pozemků v k.ú. Semily I. darování st.p.č. 14 o výměře 785 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. Chotyně, obec Chotyně, a evidované na listu vlastnictví č. 150 u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Chotyně, se sídlem Chotyně, IČ , II. darování p.p.č. 4116/9 o výměře 245 m 2, p.p.č. 4116/10 o výměře 272 m 2, oddělených geometrickým plánem č /2006 ze dne od p.p.č. 4116/1, ostatní plocha, a p.p.č. 4104/7 o výměře 5 m 2, oddělené geometrickým plánem č /2006 ze dne od p.p.č. 4104, ostatní plocha, nacházejících se v k.ú. Semily, obec Semily, a evidovaných na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního pracoviště Semily, městu Semily, se sídlem Husova 82, Semily, IČ , účetní hodnota daru činí Kč (slovy: třicetdvatisícstošestnáctkorunčeských). USNESENÍ č. 204/07/ZK Majetkoprávní operace - přijetí daru: I. pozemku v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu od Josefa a Hany Černých II. pozemků v k.ú. Tanvald od Města Tanvald III.pozemků v k.ú. Frýdlant, Dolní Řasnice, Krásný Les u Frýdlantu a Raspenava od Pozemkového fondu IV. pozemků v k.ú. Růžodol I od Ministerstva obrany ČR V. pozemků v k.ú. Líšný od ÚZSVM 5

6 I. a) přijetí daru p.p.č. 1354/4 o výměře 95 m 2, ostatní plocha, vymezená geometrickým plánem č /2007 ze dne , nacházející se v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu, obec Vlastiboř, od manželů Josefa a Hany Černých, oba bytem Vlastiboř 89, Železný Brod, I. b) svěření takto nabyté nemovitosti do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, II. a) přijetí daru p.p.č. 602/11 o výměře 143 m 2, zahrada, a p.p.č. 1989/3 o výměře 167 m 2, ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem. č /2006 ze dne , nacházejících se vk.ú. Tanvald, obce Tanvald, od města Tanvald, se sídlem Palackého 359, Tanvald, IČ , II. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, III. a) bezúplatné nabytí pozemků: p.p.č. 1671/2 o výměře 3091 m 2, orná půda, p.p.č. 1704/11 o výměře m 2, orná půda, nacházejících se v k.ú. Dolní Řasnice, obec Dolní Řasnice, p.p.č. 508/2 o výměře 1016 m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 2008/11 o výměře m 2, orná půda, nacházejících se v k.ú. Krásný Les u Frýdlantu, obec Krásný Les, p.p.č o výměře m 2, ostatní plocha, nacházející se v k.ú. Raspenava, obec Raspenava, p.p.č. 2993/3 o výměře m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 2999/1 o výměře m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 3000/1 o výměře 4522 m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 3083/3 o výměře 1787 m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 3101/3 o výměře 3548 m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 3101/4 o výměře 2276 m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 3105/2 o výměře 4106 m 2, orná půda, p.p.č. 3112/1 o výměře m 2, orná půda, p.p.č o výměře m 2, ostatní plocha, p.p.č o výměře 1119 m 2, ostatní plocha, p.p.č o výměře 8437 m 2, ostatní plocha, p.p.č o výměře 317 m 2, ostatní plocha, p.p.č. 3882/1 o výměře m 2, trvalý travní porost, p.p.č. 3921/1 o výměře 9612 m 2, orná půda, p.p.č. 3921/2 o výměře m 2, orná půda, p.p.č. 3924/7 o výměře 67 m 2, orná půda, p.p.č. 3925/1 o výměře 102 m 2, orná půda, p.p.č o výměře 1261 m 2, orná půda, p.p.č. 3960/1 o výměře 301 m 2, trvalý travní porost, p.p.č o výměře 806 m 2, trvalý travní porost, p.p.č o výměře 6074 m 2, trvalý travní porost, p.p.č o výměře 779 m 2, trvalý travní porost, p.p.č o výměře 1776 m 2, trvalý travní porost, nacházejících se v k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, a evidovaných na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Frýdlant, od Pozemkového fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ , hodnota daru činí Kč (slovy: jedenmiliondvěstědvacetosmtisíctřistakorunčeských), III. b) svěření takto nabytých pozemků do správy příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, IČ a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro Liberecký kraj u Katastrálního pracoviště Frýdlant, IV. a) přijetí daru p.č. 1056/2, p.č. 1413/1, p.č. 1413/2, p.č. 1413/3, p.č. 1415/1, p.č. 1415/2, p.č. 1416/2, p.č. 1416/3, p.č. 1416/4, p.č. 1417, p.č. 1418/3, p.č. 1428/2, p.č. 1428/3, p.č. 1428/4, p.č. 1428/5, p.č. 1428/6, p.č. 1428/7, p.č. 1428/15, p.č. 1428/26, p.č. 1428/49, p.č. 1428/50, p.č. 1428/51, p.č. 1428/54, p.č. 1431/1, p.č. 1431/2, p.č. 1431/3, p.č. 1432, p.č. 1433, jiné stavby bez čp/če postavené na p.č. 1415/2, jiné stavby bez čp/če postavené na p.č. 1416/4, jiné stavby bez čp/če postavené na p.č. 1428/2, jiné stavby bez čp/če postavené na p.č. 1428/3, jiné stavby bez čp/če postavené na p.č. 1431/2 a jiné stavby bez čp/če postavené na p.č. 1431/3, vše v k.ú. Růžodol I od České republiky Ministerstva obrany, ve správě VUSS Litoměřice, Na Valech č.p , Litoměřice - město, IČ: , hodnota daru není známa, 6

7 IV. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Liberec, V. a) přijetí daru p.p.č. 3550/2 o výměře 14 m 2, p.p.č. 1722/2 o výměře 32 m 2, 1722/1 o výměře 193 m 2, p.p.č. 1723/3 o výměře 22 m 2, p.p.č. 1723/1 o výměře 393 m 2, vše ostatní plocha, vymezených geometrickým plánem č /2004 ze dne , nacházejících se v k.ú. Líšný, obec Líšný, od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, PSČ , IČ , V. b) svěření takto nabytých nemovitostí do správy Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, Liberec, IČ , a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. USNESENÍ č. 205/07/ZK Majetkoprávní operace rozhodnutí o využití přednostního práva k pozemku v k.ú. Proseč nad Nisou užívaným Domovem a centrem denních služeb Jablonec nad Nisou využití přednostního práva, na základě něhož bude z Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ , na Liberecký kraj úplatně převedena p.p.č. 70 o výměře 3629 m 2, zahrada, nacházející se v k.ú. Proseč nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou. USNESENÍ č. 206/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 115/07 úprava kapitol , , , změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 115/07, kterým se a) snižují výdaje kapitoly Spolufinancování EU o částku ,00 Kč, a b) navyšují výdaje kapitoly Zastupitelstvo o částku ,00 Kč, kapitoly o částku ,00 Kč, kapitoly Působnosti o částku ,00 Kč a kapitoly Působnosti o částku ,00 Kč. USNESENÍ č. 207/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 119/07 - navýšení kapitoly 911 Krajský úřad změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 119/07, kterým se navyšují zdroje rozpočtu kraje 2007 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku tis. Kč a výdaje kapitoly rozpočtu kraje 2007 o celkovou částku tis. Kč. 7

8 USNESENÍ č. 208/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 120/07 navýšení kapitoly Fond investic změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 120/07, kterým se navyšují zdroje rozpočtu Libereckého kraje na rok 2007 prostřednictvím financování změnou krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku ,00 Kč a výdaje kapitoly Fond investic o ,00 Kč. USNESENÍ č. 209/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 116/07 převod kapitálových příjmů z prodeje majetku do kapitoly odbor ekonomický a úprava kapitoly Fond investic odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 116/07, kterým se převádí kapitálové příjmy z prodeje majetku do kapitoly působnosti odbor ekonomický ve výši ,00 Kč a do kapitoly Fond investic odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,00 Kč, 2. zařazení investičních akcí v celkové výši ,00 Kč do kapitoly Fond investic odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, a to: a) Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou rekonstrukce sportovního areálu 2. etapa ve výši ,00 Kč, b) Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant výměna oken na domově mládeže ve výši ,00 Kč, 3. navýšení dotace na investiční akci zařazenou v kapitole Fond investic odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SPŠSE a VOŠ, Liberec - rekonstrukce kotelny o částku ,00 Kč dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 210/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 113/07 úprava kapitol a změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 113/07, kterým se navyšují výdaje kapitoly Zastupitelstvo o částku ,00 Kč a kapitola Působnosti o částku ,00 Kč. USNESENÍ č. 211/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/07 finanční vypořádání roku 2006 a zapojení krátkodobých zůstatků na bankovních účtech změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/07, kterým se 8

9 I. a) snižují celkové zdroje kraje o ,69 Kč, přičemž nedaňové příjmy se zvyšují o ,12 Kč, financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech se snižuje o ,14 Kč a zapojují se příjmy z finančního vypořádání, resp. dofinancování výdajů na volby za rok 2006 ve výši ,33 Kč,b) snižují celkové výdaje rozpočtu kraje o ,69 Kč, které kryly odvody nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2006 do státního rozpočtu, přičemž v kapitole působnosti se výdaje snižují o ,69 Kč a v kapitole všeobecná pokladní správa se výdaje navyšují o ,00 Kč, II. a) navyšují prostřednictvím financování - změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkové zdroje kraje o částku ,00 Kč,b) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole působnosti o částku ,00 Kč, III. a) navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2007 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši ,00 Kč a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje 2007 v kapitolách Působnosti ve výši ,00 Kč, Kapitálové výdaje ve výši ,00 Kč a Fond investic ve výši ,00 Kč,b) poskytují dotace z rozpočtu kraje 2007 ve výši ,00 Kč níže uvedeným příjemcům dotací ve stanovené výši: Města a obce v působnosti Libereckého kraje celkem IČ ,- Kč Město Osečná letní tábor ,- Kč Město Jablonné v Podještědí oprava Zdislaviny studánky ,- Kč Město Turnov společenské centrum Střelnice a související veř. Infrastruktura ,- Kč Ostatní příjemci finančních prostředků (tělových. Jednoty, občanské sdružení) x ,- Kč FK Jablonec, občanské sdružení podpora mládežnického sportu ,- Kč TJ Jiskra Harrachov letní mistrovství světa ČR v severské kombinaci ,- Kč. USNESENÍ č. 212/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 127/07 úprava kapitol Příspěvkové organizace a Kapitálové výdaje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 127/07, kterým se snižuje kapitola Příspěvkové organizace o ,00 Kč a navyšuje kapitola 9207 Kapitálové výdaje o ,00 Kč, účelový investiční příspěvek pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, IČ USNESENÍ č. 213/07/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 134/07 úprava kapitol Spolufinancování EU a Kapitálové výdaje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 134/07kterým se snižuje kapitola Spolufinancování EU o ,00 Kč a navyšuje kapitola Kapitálové výdaje o ,00 Kč finanční příspěvek na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí pro žadatele Sdružení Český ráj, IČ USNESENÍ č. 214/07/ZK 9

10 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 125/07, rozdělení účelových dotací z grantového fondu, program č. 16 S c h v a l u j e změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 125/07 - rozdělení finančních prostředků z kapitoly Grantový fond Libereckého kraje, program č. 16 Program zpracování územních plánů v úhrnné výši ,00 Kč na následující projekty příjemcům: 1.1 obci Benecko, č.p. 35, Štěpanická Lhota, IČ Územní plán obce Benecko etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.2 obci Bedřichov, č.p. 218, Bedřichov, IČ Územní plán obce Bedřichov etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.3 obci Blíževedly, č.p. 10, Blíževedly, IČ Územní plán obce Blíževedly etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.4 obci Čistá u Horek, č.p. 152, Čistá u Horek, IČ Územní plán obce Čistá u Horek etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.5 obci Dubnice, č.p. 240, Dubnice, IČ Územní plán obce Dubnice etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.6 obci Habartice, č.p. 191, Habartice, IČ Územní plán obce Habartice etapa NÁVRH ,00 Kč 1.7 obci Heřmanice, č.p. 2, Frýdlant, IČ Územní plán obce Heřmanice etapa Průzkumy a rozbory, ,00 Kč 1.8 obci Chotovice, č.p. 8, Nový Bor, IČ Územní plán obce Chotovice etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.9 obci Chotyně, č.p. 163, Hrádek nad Nisou, IČ Územní plán obce Chotyně etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.10 obci Jesenný, č.p. 13, Jesenný, IČ Územní plán obce Jesenný etapa KONCEPT ,00 Kč 1.11 obci Jestřabí v Krkonoších, Roudnice 42, Jilemnice, IČ Územní plán obce Jestřabí v Krkonoších etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.12 obci Jestřebí, č.p. 142, Jestřebí, IČ Územní plán obce Jestřebí etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.13 obci Kacanovy, č.p. 51, Turnov, IČ Územní plán obce Kacanovy etapa NÁVRH ,00 Kč 1.14 obci Karlovice, č.p. 12, Turnov, IČ Územní plán obce Karlovice etapa KONCEPT ,00 Kč 1.15 obci Kozly, č.p. 93, Česká Lípa, IČ Územní plán obce Kozly etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.16 obci Krompach, č.p. 49, Krompach, IČ Územní plán obce Krompach etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.17 obci Kruh, č.p. 165, Jilemnice, IČ Územní plán obce Kruh etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 10

11 1.18 obci Kvítkov, č.p.57, Česká Lípa, IČ Územní plán obce Kvítkov etapa NÁVRH ,00 Kč 1.19 obci Lázně Libverda, č.p. 16, Hejnice, IČ Územní plán obce Lázně Libverda etapa KONCEPT ,00 Kč 1.20 obci Lažany, č.p. 67, Pěnčín, IČ Územní plán obce Lažany etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.21 obci Levínská Olešnice, č.p. 94, Jilemnice, IČ Územní plán obce Levínská Olešnice etapa NÁVRH ,00 Kč 1.22 městu Mimoň, Mírová 120, Mimoň III, IČ Územní plán města Mimoň etapa KONCEPT ,00 Kč 1.23 obci Okna, č.p. 40, Okna, IČ Územní plán obce Okna etapa KONCEPT ,00 Kč 1.24 obci Peřimov, č.p. 107, Mříčná, IČ Územní plán obce Peřimov etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.25 obci Polevsko, č.p. 152, Polevsko, IČ Územní plán obce Polevsko etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.26 obci Poniklá, č.p. 65, Poniklá, IČ Územní plán obce Poniklá etapa NÁVRH ,00 Kč 1.27 obci Proseč pod Ještědem, č.p. 89, Český Dub, IČ Územní plán obce Proseč pod Ještědem etapa KONCEPT ,00 Kč 1.28 obci Pulečný, č.p. 26, Rychnov u Jablonce n.n., IČ Územní plán obce Pulečný etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.29 obci Roztoky u Jilemnice, č.p. 240, Roztoky u Jilemnice, IČ Územní plán obce Roztoky u Jilemnice etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.30 městu Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ Územní plán města Rychnov u Jablonce nad Nisou etapa KONCEPT ,00 Kč 1.31 obci Skalice u České Lípy, č.p. 377, Skalice u České Lípy, IČ Územní plán obce Skalice u České Lípy etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.32 obci Slaná, č.p. 94, Slaná, IČ Územní plán obce Slaná etapa KONCEPT ,00 Kč 1.33 obci Studenec, č.p. 364, Studenec, IČ Územní plán obce Studenec etapa NÁVRH ,00 Kč 1.34 obci Svojek, č.p. 1, Stará Paka, IČ Územní plán obce Svojek etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.35 obci Tatobity, č.p. 85, Tatobity, IČ Územní plán obce Tatobity etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.36 obci Troskovice, č.p. 6, Rovensko pod Troskami, IČ Územní plán obce Troskovice etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč 1.37 obci Velký Valtinov, č.p. 69, Jablonné v Podještědí, IČ Územní plán obce Velký Valtinov etapa NÁVRH ,00 Kč 11

12 1.38 obci Víchová nad Jizerou, č.p. 8, Víchová nad Jizerou, IČ Územní plán obce Víchová nad Jizerou etapa NÁVRH ,00 Kč 1.39 městysu Zásada, č.p. 188, Zásada, IČ Územní plán městyse Zásada etapa KONCEPT ,00 K 1.40 obci Zdislava, č.p. 3, Křižany, IČ Územní plán obce Zdislava etapa Průzkumy a rozbory ,00 Kč. USNESENÍ č. 215/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 136/07 úprava kapitoly kapitálové výdaje a kapitoly působnosti, resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 136/07, kterým se 1) převádí z kapitoly kapitálové výdaje do kapitoly působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu finanční prostředky v celkové výši ,00 Kč, 2) upravují výdaje kapitoly kapitálové výdaje a to: a) zařazením akce Mateřská škola Klášterní oprava přístupových cest a vybavení do tělocvičny (statutární město Liberec) ve výši ,00 Kč, kterou se mění charakter, resp. účel části užití prostředků dotace poskytnuté Mateřské škole, Liberec, Klášterní 466/04, příspěvková organizace z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2007, b) zařazením akce Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec automobil nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,00 Kč, 3) upravují výdaje kapitoly působnosti zařazením akce Město Jablonec n. N. podpora sportu Střelnice ve výši ,00 Kč, kterou se mění charakter, resp. účel části užití prostředků dotace poskytnuté Městu Jablonec nad Nisou z rozpočtu Libereckého kraje v roce 2007 dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 216/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 138/07 úprava kapitoly Fond investic odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a úprava kapitoly odbor investic a správy nemovitého majetku změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 138/07, kterým se převádí z kapitoly Fond investic odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do kapitoly Fond investic odbor investic a správy nemovitého majetku schválené investiční akce v rozpočtu kraje v celkové výši ,00 Kč dle důvodové zprávy. 12

13 USNESENÍ č. 217/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 147/07, kterým se převádí 1 mil. korun do Krizového fondu kraje na podporu zlepšení podmínek kooperace složek IZS na Frýdlantsku z kapitoly odboru zdravotnictví změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 147/07, kterým se převádí ,00 Kč z kapitoly Působnosti odboru zdravotnictví do Krizového fondu Libereckého kraje na podporu zlepšení podmínek kooperace složek IZS na Frýdlantsko dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 218/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření 146/07 Dofinancování základního kapitálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. peněžním vkladem změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č.146/07, kterým se přesouvají finanční prostředky z kapitoly Působnosti do kapitoly Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví ve výši ,00 Kč určené na dofinancování základního kapitálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. peněžním vkladem, a to v souladu s 59 odst. 2 obch. zákoníku, dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 219/07/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 129/07 navýšení finančních prostředků v kapitole 914 resortu hospodářského a regionálního rozvoje změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 129/07, kterým se navyšují zdroje rozpočtu kraje prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku ,00 Kč a navyšují výdaje kapitoly působnosti o částku ,00 Kč. USNESENÍ č.220/07/zk Rozhodnutí o vrácení účelové investiční dotace poskytnuté obci Sychrov z rozpočtu Libereckého kraje r o z h o d u j e o uložení odvodu ve výši ,00 Kč obci Sychrov za porušení rozpočtové kázně dle 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zároveň v souladu s 22 odst. 6 stejného zákona z důvodu zamezení tvrdosti o nevyměření penále dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 221/07/ZK Projekt snížení incidence cévní mozkové příhody a jejich následků u geograficky definovaného vzorku populace obvodu ORP Železný Brod 13

14 podle 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění dotaci ve výši ,- Kč městu Železný Brod na realizaci projektu Snížení incidence cévní mozkové příhody a jejich následků u geograficky definované populace dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 222/07/ZK Smlouva o dotaci Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. zajištění přípravy předcházení a řešení krizových situací nákup náhradního zdroje el. energie v souladu s 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, poskytnutí dotace z kapitoly Působnosti odboru zdravotnictví ve výši ,00 Kč Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na nákup náhradního zdroje elektrické energie v rámci předcházení krizových situací dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 223/07/ZK Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže 2008 organizaci a finanční zabezpečení reprezentace Libereckého kraje na Hrách III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2008 ve Zlínském kraji podle varianty A) ve výši ,00 Kč dle ůvodové zprávy. USNESENÍ č. 224/07/ZK Příloha č. 1 ke zřizovací listině Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, kterou se organizaci předává do správy majetek ve vlastnictví Libereckého kraje a u k l á d á Mgr. Petru Doležalovi, náměstkovi hejtmana, předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Termín: 09/2007 USNESENÍ č. 225/07/ZK Příloha č. 1 ke zřizovací listině Střední odborné školy, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední odborné školy, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace, kterou se organizaci předává do správy majetek ve vlastnictví Libereckého kraje a u k l á d á 14

15 Mgr. Petru Doležalovi, náměstkovi hejtmana, předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední odborné školy, Česká Lípa, Lužická 588, příspěvková organizace. Termín: 09/2007 USNESENÍ č. 226/07/ZK Příloha č. 1 ke zřizovací listině Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, kterou se organizaci předává do správy majetek ve vlastnictví Libereckého kraje a u k l á d á Mgr. Petru Doležalovi, náměstkovi hejtmana, předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. Termín: 09/2007 USNESENÍ č. 227/07/ZK Příloha č. 1 ke zřizovací listině Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, kterou se organizaci předává do správy majetek ve vlastnictví Libereckého kraje a u k l á d á Mgr. Petru Doležalovi, náměstkovi hejtmana, předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR přílohu č. 1 zřizovací listiny Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace. Termín: 09/2007 USNESENÍ č. 228/07/ZK Udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství roku 2007 a) udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství-zemědělství roku 2007 dle důvodové zprávy, b) použití nápisu Výrobek roku 2007 a loga Libereckého kraje na obalu oceněných výrobků. USNESENÍ č. 229/07/ZK Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích 15

16 poskytnutí neinvestičních příspěvků z Lesnického fondu Libereckého kraje na hospodaření v lesích v celkové výši ,00 Kč, na následující opatření žadatelům: a) Haně Podlipné, narozené , bytem Zásada 325, Zásada, na umělou obnovu sadbou - první v celkové výši 4.140,00 Kč, b) Vladislavu Tomešovi, narozenému , bytem Skřivánčí 25 A, Jablonec nad Nisou, na umělou obnovu sadbou - první v celkové výši ,00 Kč, c) Městským lesům Doksy, s.r.o., IČ , se sídlem Valdštejnská 258, Doksy, na likvidaci klestu štěpkováním v celkové výši 7.800,00 Kč, d) Městským lesům Doksy, s.r.o., IČ , se sídlem Valdštejnská 258, Doksy, na vyklizování dříví koněm v celkové výši 3.820,00 Kč, e) Gisele Horákové, IČ , se sídlem Háje nad Jizerou 15, Semily, na vyklizování dříví koněm v celkové výši 4.260,00 Kč, f) Obci Bezděz, IČ , se sídlem Bezděz 102, Okna, na umělou obnovu sadbou - první v celkové výši ,00 Kč, g) Ing. Aleně Drahoňovské, narozené , bytem Čtveřín 12, Pěnčín u Liberce, na výchovu lesních porostů do 40 let v celkové výši 3.040,00 Kč, h) Ing. Jaromíru Šimonkovi, IČ , sídlem Lobeč 87, Lobeč, na vyklizování dříví koněm v celkové výši 2.400,00 Kč, ch) Ing. Jaromíru Šimonkovi, IČ , sídlem Lobeč 87, Lobeč, na výchovu lesních porostů do 40 let v celkové výši 7.824,00 Kč, i) Ing. Jaromíru Šimonkovi, IČ , sídlem Lobeč 87, Lobeč, na umělou obnovu sadbou první v celkové výši ,00 Kč, j) Městu Zákupy, IČ , se sídlem Borská 5, Zákupy, na výchovu lesních porostů do 40 let v celkové výši ,00 Kč, k) Obci Brniště, IČ , se sídlem Brniště 102, Brniště, na výchovu lesních porostů do 40 let v celkové výši ,00 Kč, l) Janu Valkounovi, narozenému , bytem Chocnějovice Buda 6, Mohelnice nad Jizerou, na umělou sadbu první, na zajištění lesních porostů a na výchovu lesních porostů do 40 let v celkové výši ,00 Kč, m) Pavlu Prokorátovi, narozenému , bytem Svijanský Újezd 16, Pěnčín u Liberce, na výchovu lesních porostů do 40 let v celkové výši 5.040,00 Kč, n) Ing. Jaromíru Šimonkovi, IČ , sídlem Lobeč 87, Lobeč, na umělou obnovu sadbou první v celkové výši ,00 Kč, o) Ireně Kněbortové, narozené , bytem Chutnovka 65, Turnov, na zajištění lesních porostů v celkové výši 1.200,- Kč, p) Ing. Jiřímu Bradáčovi, narozenému , bytem Petrašovice 20, Hodkovice nad Mohelkou, na umělou obnovu sadbou první v celkové výši ,00 Kč, q) Městským lesům Doksy, s.r.o., IČ , se sídlem Valdštejnská 258, Doksy, na vyklizování dříví koněm a na likvidaci klestu štěpkováním v celkové výši ,00 Kč, r) Radku Novákovi, narozenému , bytem Petrašovice 40, Hodkovice nad Mohelkou, na umělou obnovu sadbou první v celkové výši ,00 Kč. 16

17 USNESENÍ č. 230/07/ZK Změna zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace úplné znění zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, IČ: , se sídlem Mařenice 204, Mařenice. USNESENÍ č. 231/07/ZK Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje bezúplatný převod movitého majetku 1) sdružení FOKUS Liberec občanské sdružení, IČ: , se sídlem Nezvalova 662/18, Liberec 15, sloužícího k zajištění činností s chronickým duševním postižením, 2) obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s., IČ: , se sídlem Široká 304/68, Liberec 3, sloužícího k zajištění pomoci osobám bez přístřeší, dle důvodové zprávy. USNESENÍ č. 232/07/ZK Schválení aktualizace návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví aktualizaci návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. USNESENÍ č. 233/07/ZK Finanční příspěvky na podporu kulturních aktivit v Libereckém kraji finanční příspěvek městu Železný Brod, náměstí 3. května, Železný Brod, IČ , ve výši ,00 Kč; obci Svijany, Svijany 69, IČ ve výši ,00 Kč; obci Paceřice, Paceřice 100, IČ ve výši 5.000,00 Kč na akce dle přílohy důvodové zprávy. USNESENÍ č. 234/07/ZK Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení Český ráj poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Český ráj, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, IČ: , zastoupené Alešem Hozdeckým, předsedou sdružení, ve výši ,00 Kč. 17

18 USNESENÍ č. 235/07/ZK Grantový fond, program č. 18 Program podpory hospodářsky slabých oblastí LK vyhlášení 5. kola výzvy vyhlášení výzvy pro Grantový fond program č. 18 Podpora hospodářsky slabých oblastí. USNESENÍ č. 236/07/ZK Ralsko - bezúplatný převod majetku státu do vlastnictví Libereckého kraje r o z h o d u j e o nabytí níže uvedeného majetku do vlastnictví Libereckého kraje: Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Liberecký kraj Katastrální pracoviště Česká Lípa Obec: Ralsko Katastrální území: Boreček Číslo LV: 5 GP: Pozemky parcela výměra (m2) druh pozemku ostatní plocha Katastrální území: Hradčany nad Ploučnicí Číslo LV: 8 GP: / /2002 Pozemky parcela výměra (m2) druh pozemku 138/ ostatní plocha 138/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 151/ ostatní plocha ostatní plocha 153/ ostatní plocha 153/ ostatní plocha 154/ ostatní plocha 154/ ostatní plocha 154/ ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 18

19 zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 196/ ostatní plocha 196/3 363 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 205/1 734 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 19

20 ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 20

21 zastavěná plocha a nádvoří 282/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha 291/ ostatní plocha 291/4 940 ostatní plocha 301/ ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří 347/ ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha zastavěná plocha a nádvoří 21

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013

Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Otakar

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 9.12.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 1 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 002013 Pořadí jednání č. 61 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly 91903 Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 Dotační fond a poskytnutí

Více

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 3.9.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati Název trati 030 (Pardubice-)

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14.08.2007

Výpis usnesení z 8. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14.08.2007 Výpis usnesení z 8. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 14.08.2007 USNESENÍ č. 731/07/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady kraje a v y p

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 Pořadí jednání č. 5 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 11 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 26. 11. 2013 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, Alena Losová dipl. um., Ing. Petr Neumann,

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1 Název projektu : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Stupeň projektové dokumentace : studie Příloha : Zadavatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec Ministerstvo zemědělství České republiky

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.11.2011

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.11.2011 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 01.11.2011 Pořadí jednání č. 93 Majetkoprávní operace - nepeněžitý vklad nemovitého majetku Libereckého kraje ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA 1 26.8.2009 MUDr. Lenka Švancarová Místo provozování Doporučující 3 Doporučeno Aloisina výšina 630/104 1.Na Výšinách 451/2, 460 05 Liberec 5 Nedoporučující 0 460 15 Liberec 15 Zdržel se hlasování 0 2 26.8.2009

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

Grantový program 6, 7, 8

Grantový program 6, 7, 8 Číslo žádosti Název projektu Jméno žadatele 1 Oprava dvou křížů pro obec Mařenice Obec Mařenice 2 Zabezpečení jeskyně Velká Basa v rámci speleologického průzkumu Ještědského kra4-01 ZO ČSS 3 Propagace

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.10.2013 Bod pořadu jednání: 10. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 26. 8. 2008 USNESENÍ č. 205/08/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. 2. Bozkov Cvikov Obecní úřad Bozkov, č.p.191, 512 13 Bozkov (kancelář v 1. patře) Městský úřad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství

Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství Přehled podpořených žadatelů v grantovém Programu č. 10 Podpora projektů v resortu školství Žadatel: IČ: Název projektu: Výše přidělené dotace: Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další

Více

Okresní přebor dospělých

Okresní přebor dospělých A1A Okresní přebor dospělých 5130261 Sportovní klub S. K. Osečná Českolipská 51 723 406 747 Pytloun uboš 46352 Osečná 602 314 961 Pokorný Luděk lubospytloun-pn@centrum.cz 5130401 Sportovní klub Hlavice,

Více

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů Okres Jablonec nad Nisou Desná ppč. 634, 635 kú. Desná III uježděná částečně oplocená plocha zrekultivované skládky Merklov Držkov 364/1 - parkoviště u kulturního obě plochy neoplocené domu 229/4 - parkoviště

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 15.12.2013) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

L I B E R E C. Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací. Návrh usnesení

L I B E R E C. Ing. Jiří Horák, ved. odboru strateg. rozvoje a dotací. Návrh usnesení S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ Státní pozemkový úřad kladně vyhodnotil

Více

21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014

21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014 21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014 Pořadí jednání č. 96 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 300/14 Lesnický fond LK poskytnutí dotací (příspěvků) na Rada kraje po projednání souhlasí

Více

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Zápis č. 7 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje Termín: Místo : Přítomní: 10. 8. 2010 od 16:00 hod Krajský úřad Libereckého kraje dle prezenční listiny

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa Bezděz všechna Blíževedly všechna Bohatice všechna Česká všechna Lípa Doksy všechna Dubá všechna Hamr všechna na Jezeře Holany všechna Horní všechna Libchava Horní všechna Police Kravaře všechna Mimoň

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

PŘÍLOHA 2 SPP IDOL SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL

PŘÍLOHA 2 SPP IDOL SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL PŘÍL. 2 SPP SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF - PLATÍ OD 13.12.2015 OBSAH: PŘÍLOHA 2 SPP SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF 1. Vlaky dopravce České dráhy, a.s. ( PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. . 2 Bozkov Cvikov Obecní úøad Bozkov, è.p.191, 512 13 Bozkov (kanceláø v 1. patøe) Mìstský úøad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 POSLÁNÍ ORGANIZACE Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je umožnit osobám se zdravotním postižením a seniorům plnohodnotný život podle svých představ v prostředí,

Více

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji

Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji str. 1 z celkem 12 Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji část: Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje

Více

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 USNESENÍ č. 377/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 9. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 - Seznam obcí řešeného území včetně výčtu katastrálních území Kód KÚ Katastrální uzemí Kód obce Obec Okres KODKU

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 1. Financování výstavby areálu Střelnice ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 10.01.2017 Pořadí jednání č. 17 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 2/17 Kofinancování sociálních v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 MPSV státního

Více

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Správce programu Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Hodnotící orgán Výbor dopravy

Více

1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Obsah tabulkové části Zvláště chráněná území Památné stromy Střety 1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1.1 VÝČET DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÝCH PŘED ROKEM 1997 (platnost ÚTP NR a R ÚSES)

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 6. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 1234/15/ZK Bc. Lucie Hložková

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje ke konci roku 2007

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje ke konci roku 2007 Příloha č. 5 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého kraje ke konci roku 2007 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden - Berlin MD ČR 2 - Jablonec nad

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 040603 Pořadí jednání č 40 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č 6/3 poskytnutí dotací z podprogramů 4 Podpora volnočasových aktivit, 4 Komunitní funkce škol, 44 Soutěže

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016 Bod pořadu jednání: Prodej pozemků Libereckému kraji Stručný obsah: RM a ZM v září 2015 schválili záměr prodeje

Více

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 21. 11. 2013 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2013 Semilsko V následujících odstavcích je uveden

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konané dne 18.5.2006 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Obce Libereckého kraje Dostupný z

Obce Libereckého kraje Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 13.01.2017 Obce Libereckého kraje 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203493 Dílo

Více

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s.

CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. CENTRA PRO ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE o. p. s. 2. Bozkov Cvikov Obecní úøad Bozkov, è.p.191, 512 13 Bozkov (kanceláø v 1. patøe) Mìstský úøad - 1.patro, zasedací místnost,nám. Osvobození 63,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Z Á P I S. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010. Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.8.2010 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 9 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155 USS NESENÍ Z 8. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 24. 9. 2015 USNESENÍ Č. 218/2015 Aktualizace projektového záměru modernizace KNL Stručný obsah: Materiál obsahuje aktualizaci projektového

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 2. září 2013

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 2. září 2013 Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 2. září 2013 2013/05/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Kateřina Rožcová, Ivan Vydra 2013/05/II Z M s c h v á l i l o navržený program

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Telefon: 488 880 924, 603 415 235 mobil E-mail:

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010,

Více

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009

USNESENÍ z 39. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 16. prosince 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 39.

Více