Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009"

Transkript

1 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví se v hodin Mgr. Jaromír Dvořák, dostaví se déle Ověřovatelé: Mgr. Jan Farský Pavlína Hrabálková Zapisovatelka: Lenka Tůmová 1. Zahájení zasedání (určení ověřovatelů, zapisovatele, ověření zápisu z 5. zasedání ZK konaného dne ) Bc. Stanislav Eichler, hejtman, zahájil zasedání ve 14:05 hod. Omluvil nepřítomnost Ing. Jiřího Kittnera, sdělil, že JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a Mgr. Jaromír Dvořák se dostaví v cca hodin. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu z 5. jednání zastupitelstva kraje určil Mgr. Jana Farského a paní Pavlínu Hrabálkovou, zapisovatelkou pí Lenku Tůmovou. Dotázal se, zda byl ověřen zápis ze 4. zasedání zastupitelstva konaného dne Ověřovali Mgr. Václav Horáček a Ing. Stanislava Silná. Oba uvedli, že zápis ověřili a připomínky k němu nemají. Připomínky nevznesl ani nikdo další ze členů zastupitelstva. Bylo konstatováno, že zápis je tímto schválen. 2. Schválení programu Návrh programu: 1. Zahájení zasedání 2. Schválení programu 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Bc. Stanislav Eichler 4. Zpráva o činnosti rady kraje Bc. Stanislav Eichler 5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - čerpání Fondu požární ochrany Libereckého kraje 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09 - neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část Bc. Stanislav Eichler Bc. Stanislav Eichler Strana 1 z 51

2 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09 - úpravy specifických ukazatelů v rámci kapitoly Podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji 9. Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích (dle kapitoly 92308) 10. Stanovisko k možnosti prohlášení vily č. p v Jablonci n. N. (majetek Libereckého kraje) za kulturní památku 11. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 45/09 - Úprava kapitoly Působnosti 12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09 - Úprava kapitol Grantový fond a Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK 13. Příloha č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o. 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09 - úprava kapitol příspěvkové organizace a působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09 - úprava kapitol působnosti a kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 17. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin 18. Záměr financování oprav mostů na silnicích II. a III. třídy formou úvěru 19. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 54/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 62/09 - navýšení rozpočtu kraje v kapitole Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, etapa.i 22. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/09 - změny v kapitole Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 72/09 - alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období v rozpočtu kraje 2009 Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Jaroslav Podzimek Ing. Lidie Vajnerová Ing. Lidie Vajnerová Ing. Lidie Vajnerová Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Bc. Radek Cikl Pavel Petráček Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Martin Sepp Zdeněk Bursa Strana 2 z 51

3 24. Změna části usnesení zastupitelstva kraje č. 104/09/ZK ze dne Darování movitého majetku Libereckého kraje romskému sdružení Zdeněk Bursa Zdeněk Bursa 26. Majetkoprávní operace - darování: Zdeněk Bursa 1. pozemků v k.ú. Nové Město pod Smrkem 2. pozemku v k.ú. Karlovice 3. pozemků v k.ú. Liberec 27. Majetkoprávní operace - prodej: Zdeněk Bursa 1. pozemků v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí 2. pozemků v k.ú. Mníšek u Liberce a Svijany 28. Majetkoprávní operace - koupě: Zdeněk Bursa 1. pozemků v k.ú. Hrubá Skála od Miloslavy Jančíkové 2. pozemku v k.ú. Bělá u Turnova od Marie Kněbortové 3. pozemků v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou od PF ČR 29. Majetkoprávní operace - přijetí daru pozemků v k.ú. Liberec od SML Zdeněk Bursa 30. Projekt Cross - Data Zdeněk Bursa 31. Revokace části usnesení č. 54/08/ZK a schválení závazku spolufinancování projektu "Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově" 32. Revokace části usnesení č. 72/08/ZK a schválení závazku spolufinancování projektu "Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko - nová pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě" 33. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/09 - vyúčtování dotace 34. Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí 35. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/09: Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu obnovy venkova na rok Změna přílohy č. 1. zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace 37. Písemné informace: RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský RNDr. Vít Příkaský MUDr. Pavel Novák a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až duben 2009 Zdeněk Bursa b) Rozpočtová opatření přijatá od do Zdeněk Bursa Strana 3 z 51

4 c) Novela Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2009 upravující podmínky k zajištění činnosti zastupitelských klubů Zastupitelstva Libereckého kraje a pravidla pro jejich hospodaření d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. zasedání rady kraje dne e) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti Školní statek Frýdlant, s. r. o. f) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin za rok 2008 Zdeněk Bursa Zdeněk Bursa Ing. Jaroslav Podzimek Pavel Petráček g) Informace o stavu zaměstnanosti 03/2009 Bc. Radek Cikl h) Informace o zahraničních pracovních cestách Bc. Stanislav Eichler 38. Náměty a připomínky 39. Fond investic Libereckého kraje program č. 4 změna účelu a výše dotace projektu Města Lučany nad Nisou Doplnění programu: RNDr. Vít Příkaský Bc. Eichler k návrhu programu jednání, který zastupitelé obdrželi spolu s materiály na CD, požádal o jeho doplnění o následující body s tím, že materiály byly dány do desek na stůl a některé též odeslány em a poštou: - jako bod č. 40 zařadit materiál Finanční spoluúčast Libereckého kraje v programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. předkladatel Ing. Jaroslav Podzimek - bod č. 41 byl zprvu navržen k zařazení do programu, dle sdělení předkladatele nebude však předložen (šlo o materiál Odvolání a volba členů Výborů Zastupitelstva Libereckého kraje ), - jako bod č. 42 zařadit materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 78/09 rozdělení finančních prostředků Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 9 odboru sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin předkladatel Pavel Petráček (materiál byl zaslán em i poštou den ) - jako bod č. 43 zařadit materiál Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 80/09, kterým se upravují daňové příjmy rozpočtu kraje 2009 předkladatel Zdeněk Bursa - jako bod č. 44 zařadit materiál Grantový fond Libereckého kraje program č. 17 změna termínu dokončení projektu Obce Troskovice předkladatel RNDr. Vít Příkaský - jako bod č. 45 materiál Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a.s. předkladatel MUDr. Pavel Novák (materiál vám byl zaslán em i poštou dne ) - jako bod č. 46 zařadit materiál Návrh změn v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s. předkladatel MUDr. Pavel Novák (materiál vám byl zaslán em i poštou dne ) Strana 4 z 51

5 - jako bod č. 37 i) zařadit Písemná informace Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. zasedání rady kraje dne předkladatel Zdeněk Bursa V deskách byly dále dány na stůl materiály k jednání: - nový materiál k bodu č. 34 Projekty na zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, schválené v rámci Operačního programu Životní prostředí předkladatel RNDr. Vít Příkaský - písemná informace d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 8. zasedání rady kraje dne písemná informace h) Informace o zahraničních pracovních cestách Dalšími písemnosti jsou v deskách jsou: - výpis usnesení z 9. zasedání rady kraje konaného dne výpis usnesení z 10. zasedání rady kraje konaného dne dopis Ing. Lidie Vajnerové, adresovaný p. Radimu Zikovi odpověď na interpelaci ze dne dopis p. Zdeňka Bursy, adresovaný Ing. Jiřímu Kittnerovi odpověď na interpelaci ze dne dopis Ing. Bohdana Tomáše, adresovaný p. Martinu Půtovi odpověď na interpelaci ze dne dopis Bc. Radka Cikla, adresovaný Mgr. Václavu Horáčkovi odpověď na interpelaci ze dne dopis p. Pavla Petráčka, adresovaný Bc. Zikovi - odpověď na interpelaci ze dne Bod č. 38 Náměty a připomínky bude zařazen na konec jednání, jako poslední bod. Bc. Eichler se dotázal, zda má někdo další návrh na doplnění programu. Nikdo takovýto požadavek neměl. Na dotaz, zda někdo žádá o stažení bodu, byla odpověď též záporná. pan Půta Za klub zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj chce informovat, že se zdrží hlasování o návrhu programu, protože jsou zde opětovně předkládány materiály, které již minule neprošly z důvodu jejich neprojednání se všemi stranami zde zastoupenými. Ani nyní o nich neproběhla žádná diskuze. Bc. Eichler nechal hlasovat o návrhu programu a jeho doplnění o jím navržené body č. 40, 42, 43, 44, 45 a 46: HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 28 PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 9 VÝSLEDEK: byl přijat Vzhledem k tomu, že hlasovací zařízení pana Šíra bylo nefunkční, požádal Bc. Eichler o anulaci tohoto hlasování (14:19:22 hod.) Nové hlasování o doplněném návrhu programu: HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 28 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 11 VÝSLEDEK: byl přijat Opětovně nefungovalo hlasovací zařízení pana Šíra, Bc. Eichler požádal o anulaci tohoto hlasování (14:20:12 hod.) a požádal Ing. Tvrzníka, aby stav hlasovacího zařízení napravil. Strana 5 z 51

6 Konečné platné hlasování o programu jednání 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje (návrh programu doplněný o body č. 40, 42, 43, 44, 45 a 46): HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 28 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 11 VÝSLEDEK: byl přijat Čas hlasování 14:20:54 hod. 3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman Ing. Drda předseda výboru kontrolního Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, neshledal nedostatky. Provedl též kontrolu plnění rady kraje. K tomuto plnění zpracoval své dotazy, připomínky a návrhy do materiálu, který byl radě kraje předložen. Ta ho projednala a přijala k němu usnesení. Dnes obdržel dopis Bc. Eichlera se stanoviskem rady kraje k podnětům a připomínkám kontrolního výboru. Tento dopis obdrží zastupitelé na příštím jednání zastupitelstva jako písemnou informaci. USNESENÍ č. 131/09/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 4. Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman pan Pieter Již na minulém zasedání zastupitelstva proběhla diskuze k veřejné zakázce malého rozsahu Administrace veřejných zakázek s tím, že vítěz je v podstatě znám předem a bude jím firma Executive Project Group, a. s., Praha. Do termínu doručení došly pouze dvě nabídky. Nikde nejsou zmíněny žádné reference. Pro uchazeče byl dán velmi krátký termín pro přihlášení. Ze dvou firem pak k hodnocení zůstala jediná nabídka. Kritériem byla cena. Nakonec byla skutečně vybrána firma Executive Project Group. Na 4. zasedání ZK bylo požádáno jmenovitou informaci, kdo firmu navrhl. Dopis s odpovědí ho zarazil, dozvěděl se, že šlo o kolektivní rozhodnutí a to odboru investic a správy nemovitého majetku. Strana 6 z 51

7 Z výše uvedených důvodů podává protinávrh usnesení: ruší veřejnou zakázku malého rozsahu Administrace veřejných zakázek. paní Nováková procedurální záležitost V tuto chvíli vznesla dotaz, zda byla na začátku jednání zvolena návrhová komise. Domnívá se, že se tak nestalo. Bc. Eichler Omluvil se, nestalo se tak. Nyní nechá hlasovat k tomuto bodu a poté nechá hlasovat o zvolení návrhové komise. Hlasování o protinávrhu usnesení podaného panem Pietrem: ruší veřejnou zakázku malého rozsahu Administrace veřejných zakázek. HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 9 PROTI: 20 ZDRŽEL SE: 12 VÝSLEDEK: nebyl přijat Došlo k duplicitnímu hlasování. Čas hlasování: 14:26:24 hod. USNESENÍ č. 132/09/ZK Zpráva o činnosti rady kraje b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 12 VÝSLEDEK: byl přijat Došlo k duplicitnímu hlasování. Čas hlasování: 14:27:05 hod. Volba návrhové komise Bc. Eichler navrhl ustavení návrhové komise, členy budou ti, které navrhli předsedové klubů. Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Dvořáka a JUDr. Ing. Pletichy navrhl do komise Ing. Vajnerovou, ta však místo sebe navrhla pana Šíra, který toto přijal. Hlasování o návrhové komisi ve složení: ČSSD ODS KSČM SLK ČSSD Mgr. Ota Raiter Bc. Hana Moudrá Ing. Miloš Tita Mgr. Jan Farský Milan Šír HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Strana 7 z 51

8 5. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - čerpání Fondu požární ochrany Libereckého kraje Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman USNESENÍ č. 133/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - čerpání Fondu požární ochrany Libereckého kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 59/09 - úprava kapitoly 933 Fondu požární ochrany, kterým se poskytují finanční prostředky ve výši ,-- Kč jako účelové dotace těmto příjemcům: Obci Bělá - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílá - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bílý Potok - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Bozkov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Bukovina u Čisté - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Bukovina u Čisté - Nákup dopr. automobilu IČ ,-- Kč Městu Cvikov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Ochranný oděv (JPO Dobranov) IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Česká Lípa - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Český Dub - Rekonstrukce CAS IČ ,-- Kč Obci Čistá u Horek - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Čtveřín - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Čtveřín - Oprava PS 12 IČ ,-- Kč Městu Desná - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Desná - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup radiostanic IČ ,-- Kč Městu Desná - Nákup vysokotlakých hadic IČ ,-- Kč Strana 8 z 51

9 Městu Desná - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Dětřichov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Držkov - Oprava střechy zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Dubá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Dubá - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Frýdlant - Technické zhodnocení AZ 30 IFA IČ ,--Kč Obci Háje nad Jizerou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Harrachov - Nákup pneumatik IČ ,-- Kč Městu Hejnice - Výměna vrat zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Hejnice - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Hodkovice nad Mohelkou - Výměna vrat zbrojnice Městu Hodkovice nad Mohelkou - Oprava střechy zbrojnice IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Městysu Holany - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městysu Holany - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Horka u Staré Paky - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Nákup spec. čerpadel IČ ,-- Kč Městu Hrádek nad Nisou - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Hrubá Skála - Renovace CAS IČ ,-- Kč Obci Chotyně - Oprava CAS IČ ,-- Kč Městu Chrastava - Hydraulický rozpínací válec IČ ,-- Kč Obci Chuchelna - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Jizerou - Oprava karoserie CAS IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonec nad Nisou - Ochranné a tech. prostředky IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Jablonné v Podještědí - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Janov nad Nisou - Přestavba objektu na zbrojnici IČ ,-- Kč Strana 9 z 51

10 Obci Jenišovice - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Úprava DA IČ ,-- Kč Obci Jeřmanice - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Jesenný - Radiostanice IČ ,-- Kč Obci Jestřabí v Krkonoších - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Jilemnice - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Jilemnice - Zásahové boty IČ ,-- Kč Obci Kacanovy - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Kamenický Šenov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Karlovice - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Koberovy - Ochranné prostředky a oprava DA IČ ,-- Kč Obci Kobyly - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Kořenov - Nákup přileb IČ ,-- Kč Obci Košťálov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Krompach - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Kruh - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Křižany - Výměna garážových vrat IČ ,-- Kč Obci Křižany - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Ktová - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Kunratice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Kunratice - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Kunratice - Motorová pila IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Lázně Libverda - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Levínská Olešnice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Statutárnímu městu - Liberec - Hasičské opasky IČ ,-- Kč Statutárnímu městu - Liberec - Přetlakové dýchací přístroje Statutárnímu městu - Liberec - Lodní motor (Machnín) Statutárnímu městu - Liberec- Výměna vrat (Karlinky) IČ IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Statutárnímu městu - Liberec - Výměna vrat (Kr. IČ ,-- Kč Strana 10 z 51

11 Studánka) Statutárnímu městu - Liberec - Ochranné přilby IČ ,-- Kč Obci Libštát - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Libštát - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Líšný - Svolávací systém jednotky IČ ,-- Kč Obci Líšný - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Líšný - Rozbrušovací agregát IČ ,-- Kč Městu Lomnice nad Popelkou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Malá Skála - Motorové kalové čerpadlo IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Maršovice - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Martinice v Krkonoších - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Mníšek - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Nová Ves - Oprava zbrojnice (vrata, střecha) IČ ,-- Kč Obci Nová Ves - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Nová Ves - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Ochranné a tech. prostředky IČ ,-- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Oprava CAS IČ ,-- Kč Městu Nové Město pod Smrkem - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Nový Bor - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Obci Nový Oldřichov - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Paseky nad Jizerou - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Ochranné prostředky (JPO Jistebsko) IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Ochranné prostředky (JPO Bratříkov) IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Pěnčín - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Pertoltice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Peřimov - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Poniklá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Radimovice - Technické prostředky IČ ,-- Kč Strana 11 z 51

12 Městu Raspenava - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Raspenava - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Rovensko pod Troskami - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Roztoky u Jilemnice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Ochr. prostředky Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou - Spojové prostředky IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Obci Rynoltice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Semily - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Slaná - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Slaná - Zajištění stropu zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Sloup v Čechách - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Smržovka - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Stráž pod Ralskem - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Stružnice - Nákup materiálu na opravu CAS IČ ,-- Kč Obci Studenec - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Stvolínky - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Svijanský Újezd - Oprava zbrojnice (krovy) IČ ,-- Kč Obci Syřenov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Šimonovice - Oprava DA IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Tanvald - Nákup autobaterií IČ ,-- Kč Obci Tatobity - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Troskovice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Turnov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Turnov - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Velké Hamry - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Veselá - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Víchová nad Jizerou - Ochranné a tech. IČ ,-- Kč Strana 12 z 51

13 prostředky Obci Višňová - Výměna vrat IČ ,-- Kč Obci Višňová - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč Obci Vítkovice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Vlastibořice - Ochranné přilby IČ ,-- Kč Obci Volfartice - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Všeň - Oprava zbrojnice IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Vysoké nad Jizerou - Oprava střechy zbrojnice IČ ,-- Kč Obci Záhoří - Technické a ochranné prostředky IČ ,-- Kč Obci Záhoří - Nákup DA IČ ,-- Kč Obci Záhoří - Nákup přívěsu IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Rozbrušovací pila IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Pneumatiky na CAS IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Ochranné prostředky IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Zákupy - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Oprava CAS IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Radiostanice IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Oprava zbrojnice (podlaha) IČ ,-- Kč Obci Zdislava - Výměna vrat IČ ,-- Kč Městu Žandov - Technické prostředky IČ ,-- Kč Městu Žandov - Motorový člun IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Dýchací přístroje IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Nákup pneumatik (JPO Žel. Brod) Městu Železný Brod - Oprava vozidel (Jirkov, Žel. Brod) IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbrojnice (Jirkov) IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Splzov) IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Bzí) IČ ,-- Kč Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Hrubá Horka) Městu Železný Brod - Oprava zbojnice (Železný Brod) IČ IČ ,-- Kč ,-- Kč Strana 13 z 51

14 Městu Železný Brod - Ochranné a technické prostředky IČ ,-- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 6. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09 - neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část Předkladatel: Bc. Stanislav Eichler, hejtman pan Pieter Požádal o opravu v návrhu usnesení, je zde uvedeno chybně obec Desná, má být město Desná. Bc. Eichler Požádal zpracovatele o opravu materiálu. Hlasování o upraveném návrhu usnesení: USNESENÍ č. 134/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09 - neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 63/09, kterým se: a) navyšují zdroje kraje ve výši tis Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2008 v celkové výši tis. Kč - v kapitole o tis. Kč c) rozdělují finanční prostředky ve výši ,- Kč těmto příjemcům: Městu Cvikov IČ ,- Kč Městu Dubá IČ ,- Kč Městu Mimoň IČ ,- Kč Městu Nový Bor IČ ,- Kč Městu Železný Brod IČ ,- Kč Městu Hrádek nad Nisou IČ ,- Kč Městu Turnov IČ ,- Kč Městu Lomnice nad Popelkou IČ ,- Kč Obci Bezděz IČ ,- Kč Městu Česká Lípa IČ ,- Kč Městu Doksy IČ ,- Kč Strana 14 z 51

15 Městysu Holany IČ ,- Kč Obci Horní Libchava IČ ,- Kč Městu Jablonné v Podještědí IČ ,- Kč Městu Kamanický Šenov IČ ,- Kč Obci Krompach IČ ,- Kč Obci Kunratice u Cvikova IČ ,- Kč Obci Nový Oldřichov IČ ,- Kč Obci Skalice u České Lípy IČ ,- Kč Obci Sloup v Čechách IČ ,- Kč Obci Slunečná IČ ,- Kč Městu Stráž pod Ralskem IČ ,- Kč Obci Stružnice IČ ,- Kč Obci Stvolínky IČ ,- Kč Obci Tuhaň IČ ,- Kč Obci Velký Valtinov IČ ,- Kč Obci Volfartice IČ ,- Kč Městu Zákupy IČ ,- Kč Městu Žandov IČ ,- Kč Obci Dalešice IČ ,- Kč Městu Desná IČ ,- Kč Obci Držkov IČ ,- Kč Obci Frýdštejn IČ ,- Kč Městu Jablonec nad Nisou IČ ,- Kč Obci Janov nad Nisou IČ ,- Kč Obci Jenišovice IČ ,- Kč Obci Jílové u Držkova IČ ,- Kč Obci Josefův Důl IČ ,- Kč Obci Líšný IČ ,- Kč Městu Lučany nad Nisou IČ ,- Kč Obci Malá Skála IČ ,- Kč Obci Maršovice IČ ,- Kč Obci Pěnčín IČ ,- Kč Obci Plavy IČ ,- Kč Městu Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ ,- Kč Městu Smržovka IČ ,- Kč Strana 15 z 51

16 Městu Tanvald IČ ,- Kč Městu Velké Hamry IČ ,- Kč Obci Zlatá Olešnice IČ ,- Kč Městu Český Dub IČ ,- Kč Městu Frýdlant IČ ,- Kč Obci Habartice IČ ,- Kč Městu Hejnice IČ ,- Kč Městu Hodkovice nad Mohelkou IČ ,- Kč Obci Janův Důl IČ ,- Kč Obci Jeřmanice IČ ,- Kč Obci Křižany IČ ,- Kč Statutárnímu městu Liberec IČ ,- Kč Obci Mníšek IČ ,- Kč Městu Nové Město pod Smrkem IČ ,- Kč Obci Pertoltice IČ ,- Kč Obci Příšovice IČ ,- Kč Městu Raspenava IČ ,- Kč Obci Rynoltice IČ ,- Kč Obci Stráž nad Nisou IČ ,- Kč Obci Višňová IČ ,- Kč Obci Bělá IČ ,- Kč Obci Benecko IČ ,- Kč Obci Benešov u Semil IČ ,- Kč Obci Bradlecká Lhota IČ ,- Kč Obci Čistá u Horek IČ ,- Kč Obci Háje nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Harrachov IČ ,- Kč Obci Horka u Staré Paky (JPO Nedaříž) IČ ,- Kč Obci Horní Branná (JPO H. Branná, JPO Valteřice) IČ ,- Kč Obci Hrubá Skála IČ ,- Kč Obci Chuchelna IČ ,- Kč Městu Jablonec nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Jesenný IČ ,- Kč Městu Jilemnice IČ ,- Kč Obci Karlovice IČ ,- Kč Strana 16 z 51

17 Obci Košťálov IČ ,- Kč Obci Kruh IČ ,- Kč Obci Ktová IČ ,- Kč Obci Levínská Olešnice IČ ,- Kč Obci Libštát IČ ,- Kč Obci Martinice v Krkonoších IČ ,- Kč Obci Mírová pod Kozákovem IČ ,- Kč Obci Modřišice IČ ,- Kč Obci Mříčná IČ ,- Kč Obci Nová Ves nad Popelkou IČ ,- Kč Obci Olešnice IČ ,- Kč Obci Paseky nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Poniklá IČ ,- Kč Obci Přepeře IČ ,- Kč Městu Rokytnice nad Jizerou IČ ,- Kč Městu Rovensko pod Troskami IČ ,- Kč Obci Roztoky u Jilemnice IČ ,- Kč Obci Roztoky u Semil IČ ,- Kč Městu Semily IČ ,- Kč Obci Slaná IČ ,- Kč Obci Studenec IČ ,- Kč Obci Svojek IČ ,- Kč Obci Syřenov (JPO Syřenov, Žďár u Kumburku) IČ ,- Kč Obci Tatobity IČ ,- Kč Obci Veselá IČ ,- Kč Obci Víchová nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Vítkovice IČ ,- Kč Obci Všeň IČ ,- Kč Městu Vysoké nad Jizerou IČ ,- Kč Obci Záhoří IČ ,- Kč HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 7. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09 - úpravy specifických ukazatelů v rámci kapitoly Strana 17 z 51

18 Předkladatel: Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pan Zika předseda finančního výboru K materiálům pod body č. 5, 6, 7 finanční výbor tyto materiál projednal a doporučil je zastupitelstvu kraje ke schválení. USNESENÍ č. 135/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09 - úpravy specifických ukazatelů v rámci kapitoly změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/09, kterým se převádějí finanční prostředky v rámci kapitoly ze specifického ukazatele Aktualizace vnějšího havarijního plánu (Jablonex Group) do specifického ukazatele Aktualizace koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje ve výši ,00 Kč, dle důvodové zprávy. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 39 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 8. Podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji Předkladatel: Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pan Zika předseda finančního výboru Výbor projednal materiál a doporučuje jeho schválení. Do diskuse se nikdo nepřihlásil USNESENÍ č. 136/09/ZK Podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji r o z h o d u j e o poskytnutí finančního daru v celkové výši ,- Kč Zoologické zahradě Liberec, příspěvkové organizaci, Masarykova 1 347, Liberec, IČ: na realizaci komunitního programu Škola pro udržitelný život (dar ve výši ,- Kč) a mezinárodního projektu Ekoškola (dar ve výši ,- Kč) v Libereckém kraji v roce HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Strana 18 z 51

19 9. Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích (dle kapitoly 92308) Předkladatel: Ing. Jaroslav Podzimek, člen rady kraje pan Zika předseda finančního výboru Výbor projednal materiál a doporučuje jeho schválení. pan Šír předseda výboru zemědělství a životního prostředí Výbor zemědělství a životního prostředí doporučuje materiál schválit. USNESENÍ č. 137/09/ZK Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné půjčky obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích (dle kapitoly 92308) r o z h o d u j e dle 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o uzavření smlouvy č. OLP/633/2009 o poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,00 Kč obecně prospěšné společnosti Č.p. 5 Oldřichov v Hájích, se sídlem Oldřichov v Hájích 5, , IČ: a u k l á d á Ing. Jaroslavu Podzimkovi, členovi rady kraje, pověřenému vedením resortu zemědělství a životního prostředí, předložit Bc. Stanislavu Eichlerovi, hejtmanovi kraje, smlouvu č. OLP/633/2009 k podpisu. Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 10. Stanovisko k možnosti prohlášení vily č. p v Jablonci n. N. (majetek Libereckého kraje) za kulturní památku Předkladatelka: Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstek hejtmana - Sdělila, že jde o Schneiderovu vilu architekta Rudolfa Güntera. pan Kašpar předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Výbor materiál projednal a doporučuje jeho schválení. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. USNESENÍ č. 138/09/ZK Strana 19 z 51

20 Stanovisko k možnosti prohlášení vily č. p v Jablonci n. N. (majetek Libereckého kraje) za kulturní památku s o u h l a s í s prohlášením vily č. p v ulici V Luzích v Jablonci nad Nisou za kulturní památku. HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat 11. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 45/09 úprava kapitoly Působnosti Předkladatelka: Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstek hejtmana Tento materiál stahuje z projednávání. 12. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09 - Úprava kapitol Grantový fond a Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK Předkladatelka: Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstek hejtmana - Jedná se o podporu mezinárodního sklářského sympozia a mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica a dále o podporu frankofonie v Libereckém kraji. pan Kašpar předseda výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Výbor materiál projednal, doporučuje jeho schválení a též to, aby bylo hlasováno o materiálu jako o celku. pan Zika předseda finančního výboru Finanční výbor doporučuje materiál projednat a schválit. pan Půta Stejně jako na minulém jednání zastupitelstva navrhuje klub Starostů pro Liberecký kraj, aby se celá částka přesunula do grantového programu, protože se opět jedná o nesystémové rozdělování finančních prostředků. Předchozí bod č. 11 paní náměstkyně stáhla, protože pro jeho přijetí neměla v tuto chvíli dost hlasů. Bc. Eichler Upozornil, že se nyní projednává bod č. 12. pan Půta Pouze konstatoval, že pro přijetí bodu č. 11 nebylo dost hlasů. Ve třech minutách, které má k dispozici dle jednacího řádu, může hovořit o čem uzná za vhodné, příspěvek není nijak omezován. Bc. Eichler Ptá se, zda vyjádření pana Půty má vnímat jako protinávrh. Pokud ano, prosí o jeho vyspecifikování, aby byl hlasovatelný. pan Půta Ano, je to protinávrh. Strana 20 z 51

21 Hlasování o protinávrhu usnesení schvaluje 1. zrušení části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 27/III/08/ZK ze dne , kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace z grantového fondu Libereckého kraje, program G - 11 Program podpory kultury v Libereckém kraji, sdružení Alliance Francaise, Liberec, IČ , se sídlem tř. 1.máje 8, Liberec, ve výši ,00 Kč, 2. navýšení výdajů v kapitoly Grantový fond, programu G 11 program rozvoje kultury v kraji o ,00 Kč, 3. částku ,00 Kč na podporu frankofonie v LK. HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 10 PROTI: 23 ZDRŽEL SE: 9 VÝSLEDEK: nebyl přijat USNESENÍ č. 139/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09 - Úprava kapitol Grantový fond a Působnosti, změna výše poskytnuté dotace Podpora frankofonie v LK 1. zrušení části usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 27/III/08/ZK ze dne , kterým Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí dotace z grantového fondu Libereckého kraje, program G - 11 Program podpory kultury v Libereckém kraji, sdružení Alliance Francaise, Liberec, IČ , se sídlem tř. 1.máje 8, Liberec, ve výši ,00 Kč 2. měnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 71/09, kterým se převádí z kapitoly Grantový fond, do kapitoly Působnosti ,00 Kč, dle důvodové zprávy 3. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč: název akce příjemce forma IČ sídlo Kč Podpora frankofonie v LK Alliance Francaise o.s Tř. 1.máje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč: název akce příjemce forma IČ sídlo Kč Mezinárodní sklářské sympozium IGS Město Nový Bor Obec, město Náměstí Míru 1, Nový Bor poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč: název akce příjemce forma IČ sídlo Kč Mezinárodní hudební festival Lípa Musica Martin Prokeš. Hudební agentura TRIFOLIUM FO podnikající Jasmínová 6/2752, Česká Lípa navýšení výdajů kapitoly Grantový fond, program G 11 - Program rozvoje kultury v kraji o ,00 Kč. Strana 21 z 51

22 HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 35 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: byl přijat 13. Příloha č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - V příloze zřizovací listiny se promítne sloučení majetku obou škol pod jednu příspěvkovou organizaci. - Od komise ustavené ve věci splynutí škol má závěr, že toto splynutí škol byl krok správný. Mgr. Horáček výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Výbor materiál projednal a doporučuje ho ke schválení. USNESENÍ č. 140/09/ZK Příloha č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace přílohu č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a u k l á d á Bc. Radku Ciklovi, náměstkovi hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, předložit příslušnému správnímu úřadu přílohu č. 1 zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: byl přijat 14. Poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o. Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - Jde o navázání spolupráce s podnikatelskou sférou ve věci propagace odborných technických učebních oborů. Je to podpora tzv. Yes pro řemesla vysíláním klipů o moderních postupech a pracovním prostření u vybraných řemesel. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor doporučuje materiál projednat a usnesení přijmout. Strana 22 z 51

23 USNESENÍ č. 141/09/ZK Poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o. r o z h o d u j e o poskytnutí neinvestiční dotace Podnikatelské servisní s.r.o., Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou, IČ ve výši ,-- Kč. HLASOVÁNÍ Č.: 14 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: byl přijat 15. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09 - úprava kapitol příspěvkové organizace a působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - Československá obec legionářská nabídla organizování připomenutí historických událostí 1. a 2. světové války mládeži našeho kraje, její seznámení se s místy těchto historických událostí. JUDr. Švehla výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Ptá se, proč tento materiál nebyl předložen výboru k projednání. Ing. Silná finanční výbor K tomuto materiálu nepřijal výbor usnesení. Tento krok byl shledán jako nesystémový, vhodné by bylo vrátit celou částku do grantů a postupovat standardně. Bc. Cikl Na dotaz JUDr. Švehly neumí odpovědět, neví, proč materiál nebyl k projednání výboru předložen. Domnívá se, že takovéto předkládání nebylo dříve zvykem. USNESENÍ č. 142/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09 - úprava kapitol příspěvkové organizace a působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 68/09, kterým se: a) ponižuje výdajová část kapitoly příspěvkové organizace - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč, b) navyšuje výdajová část kapitoly působnosti - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. Strana 23 z 51

24 HLASOVÁNÍ Č.: 15 PRO: 34 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 VÝSLEDEK: byl přijat 16. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09 - úprava kapitol působnosti a kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Předkladatel: Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana - Upozornil, že TJ DUKLA Liberec od kraje v minulosti nikdy žádnou dotaci nedostala, ačkoliv připravuje mládež na olympiády dětí a mládeže a obdobné akce. - Jizerská, o. p. s., finance použije na nákup rolby v rámci spolufinancování. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor materiál projednal a doporučuje ho ke schválení. Mgr. Horáček výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Materiál opět nebyl výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport předložen, k informacím se dostávají jako výbor těžko. Nerozumí tomu. USNESENÍ č. 143/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09 - úprava kapitol působnosti a kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 69/09, kterým se: a) ponižuje výdajová část kapitoly působnosti - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč, b) navyšuje výdajová část kapitoly kapitálové výdaje - resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši ,- Kč 2. poskytnutí: a) neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu DUKLA Liberec, občanské sdružení, Jeronýmova 522, Liberec VII, IČ: , číslo akce: Liberec - Evropské město lyžování 2009 až 2011, b) investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,- Kč pro Jizerskou, o.p.s., Bedřichov, IČ: , číslo akce: Příspěvek na nákup sněžného stroje - rolby, dle důvodové zprávy. HLASOVÁNÍ Č.: 16 PRO: 38 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 VÝSLEDEK: byl přijat Strana 24 z 51

25 17. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin Předkladatel: Pavel Petráček, člen rady kraje - Na krytí finančních nákladů příspěvkových organizace v resortu sociálních věcí a menšin chybí v současné době chybí 97 mil. Kč. Rozhodli se proto vypomoci bezúročnou půjčkou, příspěvkové organizace i částky jsou součástí návrhu usnesení. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor materiál projednal a doporučuje jeho přijetí. PhDr. Picková předsedkyně výboru sociálních věcí a menšin Výbor sociálních věcí a menšin materiál projednal a doporučuje jeho schválení. USNESENÍ č. 144/09/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 74/09 - překlenutí nepříznivé finanční situace příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin, kterým se: 1. převádí částka ,00 Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Působnosti, 2. mění rozpis dílčích ukazatelů kapitoly 91405, půjčka příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí a menšin, r o z h o d u j e o uzavření smluv o bezúročné návratné půjčce z rozpočtu Libereckého kraje, dle důvodové zprávy, s těmito subjekty a v tomto rozsahu: Název subjektu Návrh půjčky v tis. Kč Jedličkův ústav, příspěvková organizace 4 500,00 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace 1 000,00 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 2 500,00 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace 3 600,00 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace 300,00 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace 2 500,00 Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace 1 800,00 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková 1 600,00 Strana 25 z 51

26 organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace 2 500,00 Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace 1 800,00 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2 800,00 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace 2 200,00 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace 3 500,00 Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace 4 500,00 Domov Raspenava, příspěvková organizace 2 700,00 APOSS Liberec, příspěvková organizace 1 300,00 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace 950,00 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 950,00 HLASOVÁNÍ Č.: 17 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Přestávka 14,56 15,16 hodin. 18. Záměr financování oprav mostů na silnicích II. a III. třídy formou úvěru Předkladatel: Martin Sepp, náměstek hejtmana K tomuto materiálu je připravena prezentace. Komentář k ní podal pan Douděra, technicko správní náměstek ředitele KSS LK. pan Sepp - Na opravdu všech mostů v Libereckém kraji by potřebovali ¾ miliardy korun. Toto není možné naplnit, proto resort dopravy po schválení v radě kraje navrhuje zastupitelstvu řešení formou úvěru ve výši 500 mil. Kč. Doba trvání úvěru je maximálně 20 let. Spláceno by mělo být postupně v letech Čerpání by mělo být též postupné, v roce 2010 by to mělo být mil. Kč na opravy, které jsou připravené. Ing. Tita předseda výboru dopravy Výbor projednal tento materiál a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. pan Půta Chce se pana Seppa zeptat, jaký tento úvěr bude mít vliv na zadluženost a rating kraje? Jakým způsobem bude zajištěno budoucí splácení? Letos se začíná splácet jistina z úvěru 750 mil. Kč, která byla použita na opravy komunikací v majetku LK. Nyní si půjčíme další ½ miliardy. Celkem je to částka těsně nad polovinou základního rozpočtu, který každý rok schvalujeme. Strana 26 z 51

27 pan Sepp Ten o odpověď poprosí pana Bursu. Jinak má pan Půta pravdu, tento rok šlo posledních 25 mil. Kč z investic z úvěru, který zastupitelstvo odsouhlasilo ve výši 750 mil. Kč. Nicméně, co se týká resortu dopravy, netěší je to. Ale tento problém je třeba řešit. Myslí si, že nejhorší je nedělat nic. pan Bursa Souhlasí s názorem náměstka Seppa, ani je to za ekonomický odbor netěší, nicméně situace je taková, že je třeba ji řešit tímto způsobem. V tomto bodu č. 18 řešíme záměr financování. Přímé konkrétní otázky, o kterých se zde mluví, dle jeho názoru, nejsou na pořadu dne. V okamžiku, kdy se tento záměr schválí, je na ekonomickém resortu, abychom se zabývali otázkou, aby celková zadluženost nedopadala tak, jak je to zde předkládáno. pan Pieter Všichni chceme, aby mosty a silnice byly v pořádku, řidiči byli bezpeční. V programovém prohlášení Rady Libereckého kraje je, že chtějí udržet stávající míru zadlužení, toto tomu neodpovídá. Zadlužení se navyšuje. Je to o investicích 100 mil. ročně. Současná koalice zde již několikrát hlasovala o nesystémových opatřeních, kde se rozdělily prostředky v minimální výši 111 mil. korun. Ve stávajícím složení a s další podporou KSČM prohlašuje vše, co chce. Myslí si, že by stálo za to, aby koalice zvážila účel hospodaření, aby se neposkytovaly částky jako např. 10 mil. korun na inženýrské sítě v Hodkovicích, 32 mil. Kč na zdravotnické poplatky, 15 mil. korun na doprovodný program Mistrovství světa SKI, 22,5 mil. na Sportovně realizační centrum Sokolí. Je třeba, aby si rada zvolila své priority. A pokud prioritami jsou tyto, řekněme rozdělené, finanční prostředky do malých finančních částek, tak je to špatně. Naopak by to měly být např. zmiňované mosty. Je to o rozhodnutí, čemu dát prioritu. Myslí si, že z tohoto pohledu není vůbec zapotřebí si brát úvěr, ale jenom dobře nakládat s prostředky, které jsou kraji a tedy zastupitelstvu svěřeny. Čili 100 mil. korun je možné v každém roce vyčlenit na mosty, ale v zásadách základního hospodaření. pan Půta Děkuje za odpověď, předpokládal by, že pokud LK připravuje záměr úvěru, bude se ekonomický odbor zabývat tím, co to pro něho do budoucnosti znamená, z čeho se bude splácet. Je potřeba se již nyní zabývat tím, z čeho se úvěr bude splácet. Příjmy budou nižší, než bylo na rok 2009 plánováno. Je nutné začít pracovat v úsporném režimu, hledat úspory. Na jedné straně peníze dáváme na méně podstatné akce, na druhé straně si půjčujeme, abychom mohli udělat důležité rekonstrukce mostů a věci podstatné. Chápe, že resort pana Seppa navrhuje, aby se opravy udělaly najednou a ve chvíli, kdy je to potřeba. Nechápe ale, proč není zvolena jasná priorita, aby se mohly tyto opravy financovat z běžného rozpočtu. Ing. Silná Souhlasí s předřečníky, pokud si chceme vzít úvěr 500 mil. Kč, tedy schválit záměr, musíme zvažovat, co nás čeká, tj. menší daňové příjmy a musíme hledat úspory. Za posledních půl roku bylo poněkud nesystémově rozděleno 100 mil. na různé aktivity. To je třeba dále dobře zvažovat. Toto je stanovisko její. Ing. Silná finanční výbor Finanční výbor doporučil, aby se o tomto úvěru uvažovalo. Strana 27 z 51

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012

Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 2012 Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 4. 202 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Drda,

Více

Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009

Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 23. 6. 2009 Přítomni: 42 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Omluveni: Marek Pieter, Ing. Lidie Vajnerová, Ing. Karel Kapoun

Více

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY prosinec 2014 1. MěÚ SEMILY 481629211 Husova 82 fax: 481622534 513 13 e-mail: musm@semily.cz podatelna@mu.semily.cz www.semily.cz starostka Ing. arch.

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 9 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2009 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 10 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2011 1 000 218 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen - Dresden

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 7 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2008 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 334 Špindlerův Mlýn - Harrachov

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY. Kryštofovo Údolí Bílý Kostel nad Nisou. Desná v Jizerských horách. Proseč pod Ještědem

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY. Kryštofovo Údolí Bílý Kostel nad Nisou. Desná v Jizerských horách. Proseč pod Ještědem Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje oblasti

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007

Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 Výpis usnesení z 6. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.06.2007 USNESENÍ č. 527/07/RK Kontrola plnění usnesení rady kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení rady kraje, v y p

Více

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014

15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014 15. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.09.2014 Pořadí jednání č. 43 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 195/14 poskytnutí dotací z podprogramů 4.1 Podpora volnočasových aktivit a 4.5 Pedagogická

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013 Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 9. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 40 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Kateřina Klikarová,

Více

Příloha č. 4 Vzorový příklad užití metodiky

Příloha č. 4 Vzorový příklad užití metodiky Příloha č. 4 Vzorový příklad užití metodiky Vzorový příklad užití metodiky je zpracován na příkladu Libereckého kraje. Postup je však uplatnitelný pro jakýkoli jiný kraj. Při vymezení a socioekonomickém

Více

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT

Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Oblastní kalendář Ještědské oblasti KČT Leden 1.1.2010 35. Novoroční výstup na Ještěd Horní Hanychov okr. Liberec km: PT 7 konečná MHD Liberec Horní Hanychov, 8.30-11.30 Vrchol Ještědu, do 14.00 KČT Lokomotiva

Více

A B Rozpočet pro pořízení

A B Rozpočet pro pořízení Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov ROZPOČET 2012 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2012 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. A B Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. s v o l á v á m. 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje Mgr. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 13. 6. 2014 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 11. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Název veřejné zakázky: Administrace nadlimitní VZ na likvidaci odpadů formou elektronické aukce

Název veřejné zakázky: Administrace nadlimitní VZ na likvidaci odpadů formou elektronické aukce Výzva k podání nabídky Jedná o zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), jejíž zadávání se v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona neřídí

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) rozpočtové opatření č. 3/2013Rozpočtové

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011

Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zápis z 13. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 19. 12. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová a paní Eva Karpíšková se dostavily později. Zasedání

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VII. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 15. ÚNORA 2011 - TURNOV PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (2

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2011 Bod pořadu jednání: 36. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/11 - poskytnutí dotací z programu G 99 - akce financované z rozhodnutí

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Věc: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

Věc: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne 26. 5. 2014 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 19.2.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Renata Hrdličková omluvena), 6 občanů, 3

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PRO TVORBU KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2009 2011 Liberec 2008 Název projektu: Zadavatel studie: Realizátor: Bezpečnostní analýza Libereckého

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, p.mňuk od 15.35 hod. Omluveni : p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014

4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.03.2014 Pořadí jednání č. 63 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 40/14 finanční vypořádání kapitoly 923 Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2013 Rada kraje

Více

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010)

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009-31.5. 2010) Obsah: 1. Profil společnosti str. 2 2. Správní a organizační struktura společnosti

Více

19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013

19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013 19. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 05.11.2013 Pořadí jednání č. 80 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 298/13 poskytnutí dotací z 2. Výzvy podprogramů 4.1. Podpora volnočasových aktivit a 4.4.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více