Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013"

Transkript

1 Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Otakar Špetlík PhDr. Miroslav Hudec Jan Dvořák Bc. Iveta Kavanová 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14,10 hodin. Omluvil svůj a Zuzany Kocumové pozdní příchod na jednání zastupitelstva kraje z důvodu pozvání rektorem Zdeňkem Kůsem na TUL. Slavnostní zasedání bylo spojeno s udělením dvou čestných titulů doctor honoris causa a dvanácti pamětních medailí Technické univerzity v Liberci. Dva čestné tituly převzala Ing. Dana Drábová a Ing. Antonín Martínek. Uvítal všechny přítomné na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce Konstatoval, že je přítomno 44 zastupitelů a zastupitelstvo je tak usnášení schopné. Zapisovatelkou určil Bc. Ivetu Kavanovou. Martin Půta upozornil všechny přítomné, že z průběhu zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje. Požádal přítomné, aby si během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních přímý přenos z webových stránek LK. Martin Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne (ověřovali Mgr. Jaromír Dvořák, Mgr. Lenka Kadlecová) a zda k němu má někdo připomínky. Zápis byl ověřen, žádné připomínky k němu nebyly vzneseny. Zápis je tímto schválen. 2. Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje Martin Půta obdržel dne rezignaci od Mgr. Cikla. Dalším náhradníkem se stal Mgr. Valdman. Přečetl text slibu člena zastupitelstva kraje. Požádal všechny přítomné, aby povstali. Text slibu: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Martin Půta vyzval Mgr. Stanislava Valdmana, aby předstoupil a složil slib u řečnického pultu. Předal mu Osvědčení o zvolení členem ZLK, poté se Mgr. Stanislav Valdman podepsal na připravené archy. Martin Půta popřál Mgr. Valdmanovi hodně úspěchů v jeho práci. Strana 1 z 83

2 3. Volba ověřovatelů Předkladatel: Martin Půta - Navrhl, aby zápis ověřili Jan Dvořák a PhDr. Hudec. Oba s navržením souhlasili. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. USNESENÍ č. 377/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 9. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013: - PhDr. Miroslava Hudce (ZpLK) - Jana Dvořáka (KSČM) HLASOVÁNÍ Č.: 1 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 3 členové zastupitelstva kraje. 4. Volba návrhové komise Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. USNESENÍ č. 378/13/ZK Volba návrhové komise volí návrhovou komisi ve složení: - Ing. Michael Canov (SLK) - předseda návrhové komise - PhDr. Miroslav Hudec (ZpLK) - František Chot (KSČM) - RNDr. Vít Příkaský (ČSSD) - MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 2 PRO: 42 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. 5. Volba volební komise Předkladatel: Martin Půta Řekl, že na místo Mgr. Cikla navrhl klub ČSSD Mgr. Valdmana. Je tedy potřeba zvolit předsedu volební komise. Požádal, aby se členové domluvili, který znavržených bude Strana 2 z 83

3 ================================================================== dělat předsedu volební komise pro toto jednání zastupitelstva kraje. Na příštím jednání předsedů klubů si předsedu mezi sebou zvolí natrvalo. Ing. Beitl Na místo Mgr. Špetlíka do volební komise navrhl Ing. Tomáše Slámu, MSc. Ing. Pešek Sdělil, že předsedové klubů se domluvili, že si nominovaní členové komise ze svého středu zvolí předsedu volební komise. Ing. Burešová Uvedla, že za předsedu volební komise navrhuje pro dnešní jednání André Jakubičku. André Jakubička Navrhl, aby se členové komise sešli na 3 minuty a domluvili mezi sebou předsedu volební komise. Přestávka 14:20 14:25 hodin. Ing. Burešová Volební komise došla k závěru, že předsedu volební komise bude nadále vykonávat zástupce klubu ČSSD, tj. Mgr. Valdman. USNESENÍ č. 379/13/ZK Volba volební komise volí volební komisi ve složení: - Mgr. Stanislav Valdman (ČSSD) - předseda volební komise - Ing. Eva Burešová (SLK) - André Jakubička (ZpLK) - Jan Dvořák (KSČM) - Ing. Tomáš Sláma, MSc. (ODS) HLASOVÁNÍ Č.: 3 PRO: 40 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 4 členové zastupitelstva kraje. Martin Půta - Seznámil zastupitele s materiály, které obdrželi v deskách na stůl: Informace o průběhu projednávání žádosti o finanční podporu Libereckého kraje po přívalových deštích v červenci 2013 dopis předsedy vlády České republiky Jiřího Rusnoka. Strana 3 z 83

4 6. Návrh programu - Martin Půta sdělil, že v uvedené dny byli zastupitelé kraje informováni em o programu zastupitelstva kraje na extranetu LK: dne obdrželi materiály pro 9. jednání zastupitelstva kraje konaného dne tak, jak je připravila rada kraje, dne obdrželi všichni bod č. 65, dne obdrželi všichni bod č. 66, navrhl předřadit bod č. 64 Náměty a připomínky na konec dnešního jednání, tj. za bod č. 66, na žádost předsedkyně klubu SLK Leny Mlejnkové nechal předřadit bod č. 66 Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje.. za bod č. 6, na stůl obdrželi prezentaci od Ing. Šéna, ředitele společnosti Silnice LK, kterému předá slovo po projednání bodu č. 8. Martin Půta Navrhl stažení bodu č. 14 Novela zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze. O víkendu byla zvolena nová Poslanecká sněmovna a v zákoně o zveřejňování smluv tedy o registru smluv se bude dál jednat. Nová sněmovna to bude projednávat, protože by s tím většina poslanců měla souhlasit. Zveřejňování záznamu ze zastupitelstva kraje je nově uvedena v občanském zákoníku, pokud bude platit od Hlasování o nově zařazených bodech č. 65, 66 do návrhu programu. HLASOVÁNÍ Č.: 4 PRO: 43 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. Hlasování o celém upraveném návrhu programu: HLASOVÁNÍ Č.: 5 PRO: 43 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne , určení zapisovatelky 2. Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje 3. Volba ověřovatelů Martin Půta 4. Volba návrhové komise Martin Půta 5. Volba volební komise Martin Půta 6. Návrh programu Strana 4 z 83

5 ================================================================== 66. Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1 Lena Mlejnková Mgr. Jan Korytář Ing. František Pešek Mgr. Lenka Kadlecová Ing. Petr Beitl 7. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Martin Půta 8. Zpráva o činnosti rady kraje Martin Půta 9. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část 10. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 2. výzva Martin Půta Martin Půta 11. Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje Martin Půta 12. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 291/13 příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu z rozpočtové rezervy Libereckého kraje 13. Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory v rámci udělených záštit Martin Půta Martin Půta 14. Novela zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze 15. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 256/13 úprava příjmů a výdajů rozpočtu kraje za rok 2013 a navýšení výdajové části v kapitole Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, včetně výše nařízeného odvodu Majetkoprávní operace bezúplatné nabytí: pozemku v k.ú. Chlum u Dubé 18. Majetkoprávní operace přijetí daru: pozemku v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru Martin Půta STAŽENO Marek Pieter Nepředloženo Marek Pieter Marek Pieter 19. Majetkoprávní operace darování: Marek Pieter 1. pozemku v k.ú. Okrouhlá u Nového Boru 2. tělesa silnice v k.ú. Bezděz 3. pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy Strana 5 z 83

6 4. pozemku v k.ú. Český Dub 5. stavby cyklostezky v k.ú. Machnín 20. Majetkoprávní operace prodej: pozemku v k.ú. Líšný 21. Majetkoprávní operace koupě: pozemku v k.ú. Jeřmanice 22. Majetkoprávní operace koupě: bytové jednotky v k.ú. Jablonec nad Nisou 23. Majetkoprávní operace koupě: pozemků v k.ú. Nový Bor a Arnultovice u Nového Boru 24. Majetkoprávní operace vzdání se předkupního práva váznoucího na nemovitostech v k.ú. Jablonec nad Nisou 25. Majetkoprávní operace budoucí darování: nemovitosti v k.ú. Doksy u Máchova jezera 26. Majetkoprávní operace budoucí darování: nemovitosti v k.ú. Chrastava I a k.ú. Dolní Chrastava 27. Majetkoprávní operace prodej: nemovitostí v k.ú. Jablonec nad Nisou (Mánesova) 28. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 261/13 přesuny finančních prostředků v rámci kapitoly přidělení dotací 29. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 262/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Příspěvkové organizace odboru zdravotnictví 30. Nové znění smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem 31. Změna zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Domova Sluneční dvůr, příspěvková organizace 32. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 283/13 navýšení příjmů a výdajů kraje, úprava kapitoly Příspěvkové organizace 33. Podprogram 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Marek Pieter Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Petr Tulpa Petr Tulpa Hana Maierová Strana 6 z 83

7 ================================================================== 34. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 246/13 zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Pokladní správa, Příspěvkové organizace resortu kultury a Působnosti resortu kultury 35. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 292/13 poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Zachraňme kino Varšava 36. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák příjemce Základní škola Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 37. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu Učíme kompetence kompetentně příjemce Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace 38. Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v projektu SEV Divizna školám příjemce Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 39. Projekt Zpracování Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů 40. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 267/13 projektový záměr Krajské služby egovernmentu 41. Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova podprogram 2.2 Regionální inovační program Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovační vouchery Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 288/13 Vyčlenění finančních prostředků na úhradu části odvodu za porušení rozpočtové kázně 43. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 255/13 úprava kapitoly Dotační fond odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly Lesnický fond LK a poskytnutí příspěvků na Hana Maierová Hana Maierová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Josef Jadrný Strana 7 z 83

8 44. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 268/13 úprava kapitoly Působnosti odboru životního prostředí a zemědělství a kapitoly Kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu zajištění odborné asistence při řešení odstranění nelegální skládky odpadu v lokalitě Arnoltice Bulovka 45. Obecně závazná vyhláška Libereckého kraje, kterou se mění časová platnost Obecně závazné vyhlášky Libereckého kraje č. 1 ze dne , kterou je vyhlášena Závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje 46. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 239/13 poskytnutí dotací z Programu resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, podprogramu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování Dotačního fondu Libereckého kraje 47. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 265/13 úprava kapitoly příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly pokladní správa ekonomického odboru příspěvek na víceoborové třídy 48. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 271/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 49. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 272/13 úprava kapitoly příspěvkové organizace a kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly kapitálové výdaje a spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku, působnosti a pokladní správa ekonomického odboru, zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a úprava odpisů svěřeného majetku 50. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 284/13 úprava kapitoly působnosti odboru školství mládeže, tělovýchovy a sportu zapojení účastnického poplatku (Sympozium 2013) 51. Změna zřizovací listiny Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Josef Jadrný Josef Jadrný Alena Losová Alena Losová Alena Losová Alena Losová Alena Losová Alena Losová Strana 8 z 83

9 ================================================================== 52. Změna přílohy č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže a zaměstnanosti: 53. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 264/13 úprava kapitoly poskytnutí dotací z podprogramu 3.10 Sportovní reprezentace kraje 54. Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramů č. 3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 3.8 Sportovní akce 3. kolo 55. Zrušení části usnesení č. 190/13/ZK o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z podprogramu č. 3.9 Školní sport, Dotačního fondu Libereckého kraje 56. Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina 57. Žádosti Libereckého kraje o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 35. výzva 58. Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jih, regionální infrastruktura 59. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 242/13 navýšení příjmů kraje a úprava kapitoly Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 253/13 navýšení příjmů rozpočtu kraje a úpravy v kapitole navýšení výdajů na přeplatky věcných břemen 61. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 254/13 navýšení příjmů kraje a úpravy v kapitole navýšení výdajů na dopravní obslužnost 62. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 279/13 alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013 a navýšení výdajů v kapitole výkupy pozemků Alena Losová Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Zuzana Kocumová Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník Vladimír Mastník 63. Písemné informace členové rady kraje dle předložených písemných informací Strana 9 z 83

10 a) Rozpočtová opatření přijatá v období od do b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 15. a 16. zasedání rady kraje a na 14. a 15. mimořádném zasedání rady kraje Marek Pieter Marek Pieter c) Plnění rozpočtu kraje za období leden září 2013 Marek Pieter d) Zásady pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 příjmový rámec a výdajové limity e) Informace o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Marek Pieter Marek Pieter f) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Martin Půta Rady a Zastupitelstva LK za období g) Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji h) Seznam havarijních úseků silnic či objektů k bezodkladnému řešení i) Vypořádání námitek vznesených proti kontrolnímu protokolu akce silnice III/0353, III/0357 Víska Višňová Poustka Petr Tulpa Vladimír Mastník Vladimír Mastník j) Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy Vladimír Mastník k) Nařízení Libereckého kraje ze dne , o zřízení Přírodní památky Červený rybník a jejího ochranného pásma Josef Jadrný l) Informace o stavu zaměstnanosti 08/2013 Alena Losová m) Informace o průběhu tvorby Strategie rozvoje zdravotnictví v Libereckém kraji se zvláštním zřetelem na rozvoj lůžkové péče a další vybrané zdravotní služby pro období n) Priority Libereckého kraje, včetně návrhu finančních alokací, financovatelné z fondů Společného strategického rámce na období prostřednictvím Integrované územní investice Libereckého kraje o) Informace o Projektu IP 6 Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji 64. Náměty a připomínky 65. Změna termínu ukončení realizace projektu pro obec Příšovice Zuzana Kocumová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Ivana Hujerová Strana 10 z 83

11 ================================================================== 7. (66.) Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1 Předkladatel: předsedové zastupitelských klubů Lena Mlejnková Materiál je po projednání na předsedech zastupitelských klubů předložen a podepsán všemi předsedy klubů. Směrnice se vrací na úroveň roku Poděkovala všem předsedům zastupitelských klubů za spolupráci při zpracování. Ing. Pešek Klub KSČM uplatnil protinávrh k materiálu. Požádal, o vyjmutí komisí rady kraje z materiálu. V komisích rady kraje nejsou žádní zastupitelé kraje. Martin Půta Odpověděl Ing. Peškovi, že nemá pravdu, protože v některých komisích jsou členové zastupitelstva kraje. Konstatoval, že v minulosti řešila Směrnice Rady Libereckého kraje odměňování neuvolněných zastupitelů. Nyní je to na základě návrhu Ing. Peška, kdy se to přejmenovalo na Směrnici Zastupitelstva Libereckého kraje. Nevidí v tom žádný rozpor a nechce, aby se to jinak jmenovalo nebo se to dokonce řešilo ve dvou směrnicích. Ing. Canov Sdělil panu hejtmanovi, že nemá žádný písemný předložený protinávrh. Lena Mlejnková Sdělila, že pokud není předložen písemný protinávrh, tak se může o tomto návrhu, který je předložen, hlasovat. Ing. Pešek Na jednání předsedů klubů, které paní Mlejnková prohlašuje za shodné, uplatnil námitku, že by měly být buď zrušeny komise rady kraje, nebo redukovány, protože v nich není dostatečné zastoupení zastupitelů kraje. Souhlasil s výší odměn některých kategorií, ale stále na jednání namítal komise rady kraje. Martin Půta Na jednání předsedů klubů minulou středu konstatoval, že rada kraje se fungováním komisí rady kraje zabývá. Informoval předsedy klubů, v jaké četnosti se komise rady kraje scházejí. USNESENÍ č. 380/13/ZK Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1 Strana 11 z 83

12 Směrnici Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1, rozhoduje a) o výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Libereckého kraje za výkon funkce člena zastupitelstva kraje, výkon funkce člena výboru Zastupitelstva Libereckého kraje a výkon funkce člena komise Rady Libereckého kraje a výši paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva Libereckého kraje s účinností od , v rozsahu Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 ve znění novelizace č. 1, b) o výši peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva s účinností od , v rozsahu Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 ve znění novelizace č. 1 Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat schválený návrh Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 ve znění novelizace č. 1. Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 6 PRO: 35 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. 8. (7.) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Předkladatel: Martin Půta Ing. Pešek, předseda výboru kontrolního Výbor kontroly projednal materiály z rady kraje, mimořádné rady kraje a zastupitelstva kraje a neshledal v nich žádné věcné nedostatky. Výbor kontroly požaduje od ředitele úřadu KÚ LK odpovědi na některá usnesení s tím, že je předloží na příští jednání výboru. Pokud budou nějaké nejasnosti, tak na příštím jednání uplatní námitky. Výbor obdržel materiály, kterých se týká neoprávněné užívání služebního vozidla paní Kocumové. Další materiály obdrželi těsně před jednáním zastupitelstva kraje. Zuzana Kocumová se jednání také účastnila. Bylo přijato usnesení, že tento problém se odloží na příští jednání výboru kontroly. Na výbor přišel podnět, aby výbor předložil radě kraje podnět na možný vznik škody vůči krajskému úřadu, a tento podnět bude uplatněn u ředitele KÚ LK. Martin Půta Poděkoval Ing. Peškovi. Doufá, že výbor se také zabýval dopisem od občanského sdružení Oživení. Návrh odpovědi bude v orgánech kraje, kterých se to týká, zpracován. Termín odevzdání bude před jednáním příštího zastupitelstva kraje, aby zastupitelé kraje mohli být s tímto materiálem a s pozicí krajského úřadu seznámeni. Výbor kontrolní se tímto materiálem určitě bude také zabývat. Bylo by vhodné vysvětlit některým členům Strana 12 z 83

13 ================================================================== výborů, že radě kraje nemůže přímo výbor kontroly ukládat, ale může to udělat prostřednictvím zastupitelstva kraje. USNESENÍ č. 381/13/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, souhlasí s posunutím termínu plnění pro usnesení č. 301/13/ZK a vypouští ze sledování splněná usnesení č. 277/13/ZK, 278/13/ZK, 279/13/ZK, 280/13/ZK, 281/13/ZK, 282/13/ZK, 283/13/ZK, 291/13/ZK, 292/13/ZK, 295/13/ZK, 296/13/ZK, 297/13/ZK, 298/13/ZK, 299/13/ZK, 300/13/ZK, 302/13/ZK, 306/13/ZK, 308/13/ZK, 309/13/ZK, 310/13/ZK, 311/13/ZK, 312/13/ZK, 313/13/ZK, 315/13/ZK, 316/13/ZK, 318/13/ZK, 319/13/ZK, 320/13/ZK, 322/13/ZK, 323/13/ZK, 324/13/ZK, 325/13/ZK, 326/13/ZK, 327/13/ZK, 328/13/ZK, 347/13/ZK, 350/13/ZK, 365/13/ZK, 373/13/ZK, 376/13/ZK. HLASOVÁNÍ Č.: 7 PRO: 44 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 9. (8.) Zpráva o činnosti rady kraje Předkladatel: Martin Půta Na předsedech zastupitelských klubů bylo vytknuto Ing. Peškem, že zpráva o činnosti je za krátké období. Navrhl zastupitelům kraje, že se zpráva o činnosti může zpracovávat za delší dobu, ale nebude souhlasit se zněním zákona, že musí být materiály zveřejněny 10 dnů před jednáním zastupitelstva kraje. Bude to tedy projednávat rada kraje v termínech, které neodpovídají tomuto zákonnému datu, a tudíž se Zpráva o činnosti bude posílat členům zastupitelstva kraje se zpožděním a to 5 dnů před jednáním zastupitelstva kraje. Ing. Pešek Souhlasí s tímto postupem. Martin Půta Materiál Zpráva o činnosti rady kraje bude tedy předložen zastupitelům kraje 5 dní před jednáním zastupitelstva kraje. Časová prodleva tedy nebude tak velká. Mgr. Kadlecová Zeptala se na usnesení č. 1377/13/RK z 16. RK ze , za jaký časový úsek jsou předloženy záštity. Martin Půta Záštity jsou pro toto období již ve výši 1 mil. Kč vyčerpány a je to za rok Strana 13 z 83

14 USNESENÍ č. 382/13/ZK Zpráva o činnosti rady kraje bere na vědomí zprávu o činnosti rady kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 8 PRO: 42 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 VÝSLEDEK: byl přijat 10. (9.) Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část Předkladatelka: Martin Půta Mgr. Richter, předseda výboru finančního Výbor finanční projednal body č. 9 62, kromě bodů č. 30, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a u všech doporučil zastupitelstvu kraje schválit v předloženém znění. Střet zájmu nahlásili André Jakubička, Lena Mlejnková, Mgr. Dvořák, Ing. Canov, Ing. Burešová, Jiří Löffelmann, Mgr. Richter, Vladimír Stříbrný a Mgr. Vlček. USNESENÍ č. 383/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/13 neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok část změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/13, kterým se a) navyšují příjmy kraje z důvodu přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 ve výši ,00 Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Působnosti odboru kancelář hejtmana, č. a Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR, ve výši ,00 Kč, b) upravují výdaje v kapitole Působnosti odboru kancelář hejtmana, č. a Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR, ve výši ,00 Kč rozhoduje o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši ,00 Kč těmto příjemcům: p.č. Název příjemce (sídlo) Právní forma IČ Výše transferu v KČ 1 Bělá (Bělá) obec ,00 2 Benecko (Benecko) obec ,00 3 Benešov u Semil (Benešov u Semil) obec ,00 4 Bozkov (Bozkov) obec ,00 Strana 14 z 83

15 ================================================================== 5 Bradlecká Lhota (Bradlecká Lhota) obec ,00 6 Cvikov (Cvikov) obec ,00 7 Černousy (Černousy) obec ,00 8 Česká Lípa (Česká Lípa) obec ,00 9 Český Dub (Český Dub) obec ,00 10 Čistá u Horek (Čistá u Horek) obec ,00 11 Dalešice (Dalešice) obec ,00 12 Desná (Desná) obec ,00 13 Doksy (Doksy) obec ,00 14 Držkov Držkov obec ,00 15 Dubá (Dubá) obec ,00 16 Frýdlant (Frýdlant) obec , Habartice (Habartice) obec ,00 18 Háje nad Jizerou (Háje nad Jizerou) obec ,00 19 Harrachov (Harrachov) obec ,00 20 Heřmanice (Heřmanice) obec ,00 21 Hodkovice nad Mohelkou (Hodkovice nad Mohelkou) obec ,00 22 Holany (Holany) obec ,00 23 Horka u Staré Paky (Horka u Staré Paky) obec ,00 24 Horní Branná (Horní Branná) obec ,00 25 Horní Libchava (Horní Libchava) obec ,00 26 Hrádek nad Nisou (Hrádek nad Nisou) obec ,00 27 Hrubá Skála (Hrubá Skála) obec ,00 28 Chotyně (Chotyně) obec ,00 29 Chrastava (Chrastava) obec ,00 30 Jablonec nad Jizerou (Jablonec nad Jizerou) obec ,00 31 Jablonné v Podještědí (Jablonné v Podještědí) obec ,00 32 Jesenný (Jesenný) obec ,00 33 Jilemnice (Jilemnice) obec ,00 34 Jindřichovice pod Smrkem (Jindřichovice pod Smrkem) obec ,00 35 Josefův Důl (Josefův Důl) obec ,00 36 Kamenický Šenov (Kamenický Šenov) obec ,00 Strana 15 z 83

16 37 Karlovice (Karlovice) obec ,00 38 Koberovy (Koberovy) obec ,00 39 Kořenov (Kořenov) obec ,00 40 Košťálov (Košťálov) obec ,00 41 Kravaře (Kravaře) obec ,00 42 Kruh (Kruh) obec ,00 43 Kryštofovo Údolí (Kryštofovo Údolí) obec ,00 44 Ktová (Ktová) obec ,00 45 Kunratice u Cvikova (Kunratice u Cvikova) obec ,00 46 Lázně Libverda (Lázně Libverda) obec ,00 47 Levínská Olešnice (Levínská Olešnice) obec ,00 48 Liberec (Liberec) obec ,00 49 Libštát (Libštát) obec ,00 50 Líšný (Líšný) obec ,00 51 Lomnice nad Popelkou (Lomnice nad Popelkou) obec ,00 52 Lučany nad Nisou (Lučany nad Nisou) obec ,00 53 Malá Skála (Malá Skála) obec ,00 54 Maršovice (Maršovice) obec ,00 55 Mimoň (Mimoň) obec ,00 56 Mírová pod Kozákovem (Mírová pod Kozákovem) obec ,00 57 Modřišice (Modřišice) ,00 58 Nová Ves (Nová Ves) obec ,00 59 Nová Ves nad Popelkou (Nová Ves nad Popelkou) obec ,00 60 Nové Město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem) obec ,00 61 Nový Bor (Nový Bor) obec ,00 62 Nový Oldřichov (Nový Oldřichov) obec ,00 63 Pěnčín (Pěnčín, okr. Jablonec n. N.) obec ,00 64 Pertoltice (Pertoltice) obec ,00 65 Poniklá (Poniklá) obec ,00 66 Přepeře (Přepeře) obec ,00 67 Příkrý (Příkrý) obec ,00 68 Příšovice (Příšovice) obec ,00 69 Rádlo (Rádlo) obec ,00 Strana 16 z 83

17 ================================================================== 70 Raspenava (Raspenava) obec ,00 71 Rokytnice nad Jizerou (Horní Rokytnice) obec ,00 72 Roprachtice (Roprachtice) obec ,00 73 Rovensko pod Troskami (Rovensko pod Troskami) obec ,00 74 Roztoky u Jilemnice (Roztoky u Jilemnice) obec ,00 75 Roztoky u Semil (Roztoky u Semil) obec ,00 76 Rychnov u Jablonce nad Nisou (Rychnov u Jablonce nad Nisou) obec ,00 77 Rynoltice (Rynoltice) obec ,00 78 Semily (Semily) obec ,00 79 Skuhrov (Skuhrov) obec ,00 80 Slunečná (Slunečná) obec ,00 81 Smržovka (Smržovka) obec ,00 82 Stráž nad Nisou (Stráž nad Nisou) obec ,00 83 Stráž pod Ralskem (Stráž pod Ralskem) obec ,00 84 Stružinec (Stružinec) obec ,00 85 Stružnice (Stružnice) obec ,00 86 Studenec (Studenec) obec ,00 87 Stvolínky (Stvolínky) obec ,00 88 Světlá pod Ještědem (Světlá pod Ještědem) obec ,00 89 Svojkov (Svojkov) obec ,00 90 Tanvald (Tanvald) obec ,00 91 Tatobity (Tatobity) obec ,00 92 Turnov (Turnov) obec ,00 93 Velenice (Velenice) obec ,00 94 Velké Hamry (Velké Hamry) obec ,00 95 Veselá (Veselá) obec ,00 96 Víchová nad Jizerou (Víchová nad Jizerou) obec ,00 97 Višňová (Višňová) obec ,00 98 Vlastiboř (Vlastiboř) obec ,00 99 Volfartice (Volfartice) obec , Všeň (Všeň) obec , Vysoké nad Jizerou (Vysoké nad Jizerou) obec ,00 Strana 17 z 83

18 102 Zákupy (Zákupy) obec , Žandov (Žandov) obec , Železný Brod (Železný Brod) obec ,00 Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 9 PRO: 43 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 VÝSLEDEK: byl přijat Ing. Šén, generální ředitel společnosti Silnice LK Představil společnost Silnice LK a.s. Tato společnost byla založena v roce Společnost zahájila činnost od Základním posláním a předmětem činnosti společnosti je údržba krajské silniční sítě II. a III. tříd v Libereckém kraji. V rámci tohoto poslání Silnice LK a.s. odpovídá za sjízdnost komunikací v zimním období, komplexní zabezpečení a údržbu krajské silniční sítě, péči o samotné vozovky včetně jejich příslušenství. Mezi orgány společnosti patří: Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jediným akcionářem Silnice LK a.s. je Liberecký kraj, který vlastní 100% podíl akcií. Navenek plní roli valné hromady Rada Libereckého kraje jednající v působnosti jediného akcionáře Silnice LK a.s. Výstupy ze svých jednání jsou společnosti předkládány formou usnesení a závazných rozhodnutí. Dozorčí rada Silnice LK a.s. vystupuje jako kolektivní orgán společnosti, který plní převážně kontrolní činnosti vůči obchodnímu subjektu. V některých oblastech vykonává tento orgán i rozhodovací pravomoc. Dané oblasti jsou definovány ve stanovách společnosti. Členové dozorčí rady: Ing. Michael Canov předseda dozorčí rady, Ivan Kunetka člen dozorčí rady, Ing. Miloš Tita člen dozorčí rady, Petr Polák člen dozorčí rady, Pavel Dolenský člen dozorčí rady (volený zaměstnanec společnosti), Eduard Bartoníček člen dozorčí rady (volený zaměstnanec společnosti). Představenstvo Silnice LK a.s. je statutárním orgánem společnosti. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jiným orgánům. Představenstvo řídí činnost obchodního subjektu a jménem Silnice LK a.s. jednají vždy dva jeho členové. Výkon členů představenstva společnosti je podložen samostatnými smlouvami o výkonu funkce. Členové představenstva: Ing. Petr Šén předseda představenstva, Ing. Rechcígl Josef místopředseda představenstva, Ing. Stanislava Jakešová člen představenstva. Vedení společnosti - Management společnosti zajišťuje každodenní chod společnosti a plnění úkolů a cílů stanovených představenstvem či dozorčí rady společnosti. Vedení společnosti: Ing. Petr Šén generální ředitel, Ing. Rechcígl Josef finanční ředitel, Ing. Pavel Oleníček provozní ředitel. Společnost zajišťuje údržbu na území celého LK a tomu odpovídá i rozložení středisek: Česká Lípa Sosnová, Nový Bor, Liberec, Frýdlant, Turnov, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves u Jablonce nad Nisou, Semily, Jilemnice Hrabačov. V rámci zajištění zimní údržby společnost využívá i další střediska (areály či sklady): Provodín, Jablonné v Podještědí, Desná, Český Dub, Vysoké nad Jizerou. Vývoj počtu zaměstnanců. Na počátku roku 2012 pracovalo u společnosti 310 zaměstnanců, jejich počet byl v průběhu roku 2012 v důsledku razantního snížení příspěvku na údržbu krajských silnic snížen na cca 220, v roce 2013 na cca Strana 18 z 83

19 ================================================================== 200 zaměstnanců. V rámci zajištění zimní údržby společnost nabírá cca 60 sezonních zaměstnanců (celkem tedy 260). Ekonomické výsledky. Rok 2012 byl prvním rokem činnosti společnosti. Tržby za údržbu silnic II. a III. třídy LK= 216 mil. Kč bez DPH. Tržby za údržbu silnic I. třídy LK = 20 mil. Kč bez DPH. Ostatní zakázky = 10 mil. Kč bez DPH. Celkem výnosy = 252 mil. Kč bez DPH. Celkové náklady = 244 mil. Kč bez DPH. Hospodářský výsledek 2012 je 9,5 mil. Kč. Ing. Podzimek Dotázal se, z jakého důvodu vzrostly oproti minulému roku pohledávky zobchodního styku. A jaké jsou důvody. Ing. Šén Důvod je prostý. V roce 2011 společnost nevytvářela téměř žádnou činnost. V tom roce se akciová společnost teprve rozbíhala. V roce 2012 již společnost činnost vykazovala. Co se týče pohledávek, tak byly v termínu splatnosti za KSS LK p.o. František Chot Zeptal se, co by se stalo, kdyby LK vypsal na zimní údržbu veřejnou soutěž a Silnice LK a.s. by v ní neuspěly. Ing. Šén Odpověděl, že pokud by firma neuspěla, tak by ztratila hlavní pracovní náplň. Omluvil se za chybu ve výroční zprávě, kterou na minulém zastupitelstvu kraje obdrželi členové zastupitelstva kraje. Na výroční zprávu obdrží elektronický odkaz. Přestávka 14:55 15:05 hodin. 11. (10.) Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 2. výzva Předkladatelka: Martin Půta Střet zájmu vyjádřili Vladimír Stříbrný, Ing. Beitl, André Jakubička, Lena Mlejnková, Mgr. Dvořák, Ing. Canov, Ing. Burešová, Jiří Löffelmann, Mgr. Vlček, Mgr. Richter. USNESENÍ č. 384/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 2. výzva změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13, kterým se a) snižují výdaje v kapitole Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva Dotačního fondu Libereckého kraje ve správě odboru kancelář hejtmana o částku Strana 19 z 83

20 ,00 Kč, a současně navyšují výdaje v kapitole Dotační fond Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, podprogram č. 1.1., o částku ,00 Kč, b) upravují výdaje v kapitole Dotační fond Libereckého kraje, odbor kancelář hejtmana, podprogram č. 1.1., snížením podprogramu 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o částku 5.854,00 Kč a navýšení podprogramu 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje o částku 5.854,00 Kč, rozhoduje 1) o poskytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu č Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje v úhrnném objemu ,00 Kč níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši: p.č. 1 Žadatel sídlo Bílý Kostel nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou 2 Desná Desná 3 Desná Desná 4 Hrubá Skála Hrubá Skála 5 Chrastava Chrastava Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Janov nad Nisou Janov nad Nisou Janov nad Nisou Janov nad Nisou 10 Jilemnice Jilemnice 11 Koberovy Koberovy 12 Kunratice Kunratice 13 Liberec Liberec 14 Liberec Liberec 15 Libštát Libštát Právní forma obec IČ Projekt Dotace Kč Zachování akceschopnosti jednotky SDH Bílý Kostel nad Nisou ,00 obec Nákup ochranných prostředků ,00 obec Vybavení zásahových vozidel ,00 obec obec obec obec obec Pořízení elektronické sirény E750SX Nákup ochranných (technických) prostředků PO pro JSDH Chrastava Oprava střechy požární zbrojnice Proseč nad Nisou Nová dýchací technika pro JSDHO Proseč Nákup motorové rozbrušovací pily pro SDH Janov nad Nisou , , , , ,00 obec Oprava motoru vozidla CAS ,00 obec obec obec obec obec Doplnění výstroje a výzbroje jednotky Vybavení JSDH Koberovy ochrannými prostředky Oprava brzd, přední nápravy a motoru DA8 L1Z - Avia A30 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Liberec - Růžodol 1 a věcných a ochr. prostředků PO pro předurčené jednotky Oprava cist. automobilových stříkaček značky LIAZ JSDH Vesec a Karlinky , , , , ,00 obec Nákup ochranných pomůcek ,00 Strana 20 z 83

21 ================================================================== Lučany nad Nisou Lučany nad Nisou Nové Město p.smrkem Nové Město p.smrkem Nové Město p. Smrkem Nové Město p. Smrkem Rovensko pod Troskami Rovensko pod Troskami 20 Semily Semily 21 Smržovka Smržovka 22 Smržovka Smržovka Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem 25 Stružnice Stružnice 26 Stružnice Stružnice 27 Studenec Studenec 28 Světlá pod Ještědem Světlá pod Ještědem 29 Sychrov Sychrov 30 Tanvald Tanvald 31 Tatobity Tatobity 32 Turnov Turnov Velké Hamry Velké Hamry Velké Hamry Velké Hamry 35 Višňová Višňová 36 Vítkovice Vítkovice 37 Vysoké nad Jizerou Vysoké nad Jizerou 38 Zákupy Zákupy obec obec obec obec obec Doplnění výstroje jednotky požární ochrany Nákup ochranných prostředků požární ochrany Nákup technických prostředků požární ochrany Výměna výjezdových vrat u hasičské zbrojnice Oprava dopravního automobilu a nákup vybavení , , , , ,00 obec Oprava vozidla GAZ DAK ,00 obec obec Nákup ochranných a technických prostředků požární ochrany Nákup věcných prostředků požární ochrany , ,00 obec Úprava objektu požární ochrany ,00 obec obec obec Přívěs na přepravu protipovodňových pytlů Přenosná elektrocentrála a kalové čerpadlo Nákup motorové pily a zásahových rukavic , , ,00 obec Nákup zásahových rukavic 8.640,00 obec Zásahové obleky, obuv, rukavice a přilby pro jednotku obce Sychrov ,00 obec Nákup zásahových oděvů ,00 obec obec obec Nákup pneumatik na AVII a motorové RDST Nákup a oprava tech. prostředků CAS určené na dopr. nehody a tech. zásahy Oprava DA - výměna přední nápravy , , ,00 obec Výměna vrat hasičské zbrojnice ,00 obec Oprava mobilní techniky CAS 24KL ,00 obec Nákup ochranných prostředků PO ,00 obec obec Ochranné prostředky požární ochrany Oprava motoru, brzdové a vzduchové soustavy CAS 24 Tatra , ,00 Strana 21 z 83

22 39 Zákupy Zákupy Železný Brod Železný Brod Železný Brod Železný Brod 815 VVN obec Garážová vrata ,00 obec Nákup věcných prostředků požární ochrany ,00 obec Nákup dopravního automobilu ,00 2) o neposkytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt: p.č. Žadatel / sídlo 1 Bělá Bělá 2 Benecko Benecko 3 Benecko Benecko 4 Bulovka Bulovka 5 Cetenov Cetenov 6 Cetenov Cetenov 7 Čistá u Horek Čistá u Horek 8 Dětřichov Dětřichov 9 Dubá Dubá 10 Frýdlant Frýdlant 11 Harrachov Harrachov Hodkovice nad Mohelkou Hodkovice nad Mohelkou Horka u Staré Paky Horka u Staré Paky Horní Branná Horní Branná Hrádek nad Nisou Hrádek nad Nisou 16 Chuchelna Chuchelna Právní forma IČ obec Projekt Nákup jednosměrného přijímače k dálkově ovládané siréně obec Nákup zásahového vozidla. obec Nákup vybavení JSDHO obec obec Oprava PS 12 Nákup ochranných prostředků PO a kalové čerpadlo, oprava vozidla obec Nákup zásahových hadic obec obec obec obec obec Dálkově ovládaná siréna pro JSDHO Čistá u Horek Nákup plovoucího čerpadla s příslušenstvím Pořízení technického automobilu požární ochrany Nákup vybavení do zásah. vozidla - JSDH Frýdlant Pořízení digitálních radiostanic systému Matra obec Hasicí přístroj HiCAFS obec obec obec Nákup baterii pro požární vozidlo ŠKODA 706RTH Nákup plovoucího čerpadla PH Cyklon 2 Sanace objektu hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou obec Rekonstrukce hasičských garáží Strana 22 z 83

23 ================================================================== 17 Chuchelna Chuchelna 18 Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou 19 Jenišovice Jenišovice 20 Jilemnice Jilemnice 21 Kacanovy Kacanovy 22 Kruh Kruh 23 Kruh Kruh 24 Křižany Křižany 25 Ktová Ktová 26 Kunratice Kunratice Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lučany nad Nisou Lučany nad Nisou Mírová pod Kozákovem Mírová pod Kozákovem 30 Modřišice Modřišice 31 Nová Ves nad Popelkou Nová Ves nad Popelkou 32 Olešnice Olešnice 33 Paceřice Paceřice 34 Paseky nad Jizerou Paseky nad Jizerou 35 Pěnčín Pěnčín, okr. Jablonec n. N. 36 Pěnčín Pěnčín, okr. Liberec 37 Peřimov Peřimov 38 Příkrý Příkrý 39 Příkrý Příkrý obec Nákup požární proud. Tajfun - C obec Náhr. zast. vozidla CAS 24 RTHP Š 706 zán. Voz. KHA 32-S3R T 815 6x6 obec Nákup ochr., spoj. a tech. prostředků obec Oprava požární zbrojnice - dveře + osvětlení obec Zřízení dálkového ovládání sirény obec Nákup ochranných prostředků PO obec Oprava požární techniky obec Obměna CAS obec Nákup techniky - plovoucí čerpadlo obec Nákup radistanic obec Nákup vozidla RZA (vým. resp. obn. vyprošť. přívěsu) obec Doplnění tech. prostř. JPO obec obec Nákup přijímacího zařízení dálkového ovládání rotační sirény Oprava mobilní požární techniky - oprava stříkačky obec Dovybavení pož. zás. automobilů obec Oprava a dovyb. Zásah. vozidla obec obec Nákup a montáž nových pneumatik na CAS 25 Š 706. Pořízení nového zásahového automobilu pro JSDHO Paseky nad Jizerou obec Nákup technických prostředků - RDS obec Přemístění požární sirény obec Přijímací zař. dálk. ovl. rotační sirény obec Nákup požárních hadic a radiostanic obec Oprava požární nádrže v obci Příkrý Strana 23 z 83

24 40 Rádlo Rádlo obec Radiostanice, žebřík, vybavení lezecké skupiny, pracovní obuv pro VJ obce Rádlo Radostná pod Kozákovem Radostná pod Kozákovem Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Jizerou Rychnov u Jablonce nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou obec Nákup dopravního automobilu obec Oprava PS 12 obec Dostavba hasičské zbrojnice Rychnov 44 Rychnov u Jablonce nad Nisou Rychnov u Jablonce nad Nisou 45 Semily Semily 46 Skalice u České Lípy Skalice u České Lípy obec obec obec Dovybavení jednotky sdh pro zásah ve výškách Oprava příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici Nákup tech. prostředků PO, vybavení pro CAS a základnovou radiostanici 47 Slaná Slaná 48 Slaná Slaná obec Vybavení zásahové jednotky (1) obec Vybavení zásahové jednotky (2) 49 Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou 50 Stružinec Stružinec 51 Stružinec Stružinec obec obec obec Nákup ochranných a technických prostředků požádní ochrany Nákup vozidlové RDS včetně příslušenství Nákup dálkového sirénového přijímače DSP T9 52 Svojkov Svojkov 53 Svojkov Svojkov 54 Syřenov Syřenov 55 Tanvald Tanvald 56 Tatobity Tatobity 57 Troskovice Troskovice obec Nákup ochr. (tech) prostředků PO obec Nákup technických prostředků PO obec Nákup a montáž dálk. Ovl. sirény obec Nákup požárních hadic obec Koncové prvky varování obec Pořízení spoj. prostředků 58 Troskovice Troskovice obec Přijímací zařízení dálkového ovládání rotační sirény 59 Velenice Velenice 60 Vyskeř Vyskeř 61 Zdislava Zdislava obec Oprava hasičského vozidla peugeot J5 obec VYSKEŘ vybavení pro JPO obec Nákup zásahových rukavic Strana 24 z 83

25 ================================================================== Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 10 PRO: 36 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasovali 4 členové zastupitelstva kraje. 12. (11.) Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje Předkladatel: Martin Půta Do diskuze se nikdo nepřihlásil. USNESENÍ č. 385/13/ZK Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje a) zřízení Krizového fondu Libereckého kraje k 1. lednu 2014, b) znění Statutu Krizového fondu Libereckého kraje. HLASOVÁNÍ Č.: 11 PRO: 41 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 13. (12.) Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 291/13 - příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu z rozpočtové rezervy Libereckého kraje Předkladatelka: Martin Půta Martin Půta Považuje tento materiál za akci jednorázovou. Jedná se o nákup dvou sanit a jednoho menšího auta. Budoucí kroky pana ředitele budou vést k tomu, aby se obnovoval vozový park Zdravotnické záchranné služby LK. USNESENÍ č. 386/13/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 291/13 - příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu z rozpočtové rezervy Libereckého kraje změnu rozpočtu rozpočtové opatření 291/13 kterým se: a) snižují výdaje v kapitole Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezerva na krytí výdajů v souvislosti s řešením krizových situací o částku ,00 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole kapitálové výdaje, odbor kancelář hejtmana o částku , 00 Kč, b) poskytnutí investiční dotace ve výši , 00 Kč Zdravotnické záchranné službě Strana 25 z 83

26 Libereckého kraje, se sídlem Husova 976/37 Liberec, IČ Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro rezort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 12 PRO: 44 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat 14. (13.) Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory v rámci udělených záštit Předkladatel: Martin Půta Střet zájmu sdělili Lena Mlejnková, Marek Pieter a Hana Maierová. USNESENÍ č. 387/13/ZK Rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory v rámci udělených záštit rozhoduje 1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje a) městu Semily, sídlem Husova 82, Semily, IČ: , ve výši ,- Kč (desettisíckorunčeských), b) městu Smržovka, sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, Smržovka, IČ: , ve výši ,- Kč (dvacettisíckorunčeských), c) městu Desná, sídlem Krkonošská 318, Desná, IČ: , ve výši ,- Kč (desettisíckorunčeských), 2. o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje z důvodu nesplnění podmínek daných Pravidly pro poskytování finanční podpory v rámci záštit udělenými členy Rady Libereckého kraje pro rok 2013 a) obci Albrechtice v Jizerských horách, sídlem Albrechtice v Jizerských horách 226, Albrechtice v Jizerských horách, IČ: , b) obci Nová Ves nad Nisou, sídlem Nová Ves nad Nisou 281, Nová Ves nad Nisou, IČ: Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje s výše uvedenými příjemci dle schváleného vzoru hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu. Termín: HLASOVÁNÍ Č.: 13 PRO: 43 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: byl přijat Nehlasoval 1 člen zastupitelstva kraje. Strana 26 z 83

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25. 6. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Richter

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.10.2013 Bod pořadu jednání: 10. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2009 Přítomno: Omluveni: 44 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Ing. Jiří Kittner, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, dostaví

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) MUDr. Vladimír

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015

12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 12. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.08.2015 Pořadí jednání č. 5 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2016

Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 2016 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 5. 216 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Hana Maierová,

Více

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015

Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 2. 2015 Z á p i s č. 2 z 2. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 0. 2. 205 Přítomno: Ověřovatelé: Omluven: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 8. 1. 2013 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 USNESENÍ č. 377/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 9. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015

Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Z á p i s č. 21 z 21. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2015 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. Marie

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012

Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 1. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Mgr. Radim

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 1 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 002013 Pořadí jednání č. 61 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 140/13 snížení kapitoly 91903 Pokladní správa a navýšení kapitoly 92606 Dotační fond a poskytnutí

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014

Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Z á p i s č. 1 z 1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 1. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 18 18. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 15. 10. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012

Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 Výpis usnesení z 1./IV zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18.12.2012 USNESENÍ č. 26/IV/12/ZK Rozhodnutí o on-line přenosu a pořízení audio-video záznamu z 1. zasedání Zastupitelstva

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 Pořadí jednání č. 13 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa Bezděz všechna Blíževedly všechna Bohatice všechna Česká všechna Lípa Doksy všechna Dubá všechna Hamr všechna na Jezeře Holany všechna Horní všechna Libchava Horní všechna Police Kravaře všechna Mimoň

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.2013 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.08.201 Bod pořadu jednání: 6. Název : Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Důvod předložení: Usnesení č. Zpracoval: Bc. Iveta Jáčová vedoucí

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 POSLÁNÍ ORGANIZACE Posláním Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. je umožnit osobám se zdravotním postižením a seniorům plnohodnotný život podle svých představ v prostředí,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 40. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Zpráva o činnosti rady kraje Usnesení č. 1252/12/mRK Jana Kvapilová zaměstnanec

Více

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012

Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 6. 2012 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 41 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Jiří

Více

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1

Příloha : Zpráva o řešení připomínek ke konceptu. Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1 Název projektu : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje Stupeň projektové dokumentace : studie Příloha : Zadavatel : Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec Ministerstvo zemědělství České republiky

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

Grantový program 6, 7, 8

Grantový program 6, 7, 8 Číslo žádosti Název projektu Jméno žadatele 1 Oprava dvou křížů pro obec Mařenice Obec Mařenice 2 Zabezpečení jeskyně Velká Basa v rámci speleologického průzkumu Ještědského kra4-01 ZO ČSS 3 Propagace

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany, konaného dne 9. 11. 2010 od 18,00 hodin v sále sokolovny Hovorany

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany, konaného dne 9. 11. 2010 od 18,00 hodin v sále sokolovny Hovorany Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany, konaného dne 9. 11. 2010 od 18,00 hodin v sále sokolovny Hovorany Přítomni: dle prezenční listiny 15 nově zvolených členů ZO Hosté: dle prezenční

Více

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 - Seznam obcí řešeného území včetně výčtu katastrálních území Kód KÚ Katastrální uzemí Kód obce Obec Okres KODKU

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.205 Pořadí jednání č. 6 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/5 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu kého kraje v rámci programu.2 Podpora Sdružení Čech,

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA

Výběrové řízení - Zdravotní pojišťovna MÉDIA 1 26.8.2009 MUDr. Lenka Švancarová Místo provozování Doporučující 3 Doporučeno Aloisina výšina 630/104 1.Na Výšinách 451/2, 460 05 Liberec 5 Nedoporučující 0 460 15 Liberec 15 Zdržel se hlasování 0 2 26.8.2009

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 040603 Pořadí jednání č 40 Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č 6/3 poskytnutí dotací z podprogramů 4 Podpora volnočasových aktivit, 4 Komunitní funkce škol, 44 Soutěže

Více

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci

Žádosti neodpovídající účelu a podmínkám Programu - nedoporučené k realizaci Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů Číslo a název oblasti podpory, programu: oblast podpory Požární ochrana, program. Podpora jednotek PO obcí Libereckého kraje R. vyhlášení: 6 ZR - RO /6 -

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy přítomno: nepřítomni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 8. 2014 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

VENKOVSKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE

VENKOVSKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE VENKOVSKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE Venkovské oblasti Libereckého kraje 2 V původním Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 byly venkovské oblasti v rámci kraje vymezeny jako území obcí, jejichž

Více

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013

Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Z á p i s č. 13 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 9. 7. 2013 Přítomno: Omluveni: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle

Více

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Obce Libereckého kraje Dostupný z

Obce Libereckého kraje Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 13.01.2017 Obce Libereckého kraje 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203493 Dílo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 9.12.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 3.9.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati Název trati 030 (Pardubice-)

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 15.12.2013) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016

ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 ZÁPIS č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. 1. 2016 Přítomní: Omluveni: Neomluven: Hosté: Veřejnost: Mgr. Michael Otta, Ivana Hujerová,

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Obsah tabulkové části Zvláště chráněná území Památné stromy Střety 1. Příloha kapitoly B2.5: ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1.1 VÝČET DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÝCH PŘED ROKEM 1997 (platnost ÚTP NR a R ÚSES)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Program: Strana 1 (celkem 20)

Program: Strana 1 (celkem 20) Zápis z 18. jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 8. 2010 v 8,30 hodin v salonku hotelu U Lemura ZOO Dvůr Králové nad Labem Přítomni:

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Okresní přebor dospělých

Okresní přebor dospělých A1A Okresní přebor dospělých 5130261 Sportovní klub S. K. Osečná Českolipská 51 723 406 747 Pytloun uboš 46352 Osečná 602 314 961 Pokorný Luděk lubospytloun-pn@centrum.cz 5130401 Sportovní klub Hlavice,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 27. 6. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 5 z 5. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 4. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle,

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 ZÁPIS Č. 9 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 27.10.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, RNDr. Vít Příkaský (přítomen od bodu č. 2),

Více

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HORY je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí Libereckého kraje Albrechtice

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009

Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 24. 2. 2009 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: 43 členů zastupitelstva (dle přiložené listiny) Mgr. Ota Raiter a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Obec Břehy Zastupitelstvo obce Břehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Břehy ze dne 07.11.2014 od 18.00 v restauraci v Autokempu Buňkov Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva Všichni

Více

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/201 6 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 23. 02. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů Okres Jablonec nad Nisou Desná ppč. 634, 635 kú. Desná III uježděná částečně oplocená plocha zrekultivované skládky Merklov Držkov 364/1 - parkoviště u kulturního obě plochy neoplocené domu 229/4 - parkoviště

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.06.2013 Bod pořadu jednání: 17. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace - prodej: 1. nemovitostí v k.ú. Kunratice u Liberce 2. bytové

Více