O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160"

Transkript

1 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160

2 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 2 Použití.. 2 Instrukční příručka. 2 Kvalifikace uživatele.. 3 Kompatibilita přístroje 3 Opravy a modifikace.. 3 Varovná slova. 4 Nebezpečí a varování a upozornění... 4 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky... 7 Kapitola 2 Názvosloví a funkce Symboly a popis Přední panel Zadní a postranní panely Kapitola 3 Instalace a propojen Instalace zařízení Připojení k endoskopu Připojení k OES videosystému Instalace kontejneru na vodu Připojení k napájecímu zdroji Kapitola 4 Kontrola Kontrola napájecího zdroje Kontrola životnosti lampy Kontrola funkce filtru Kontrola přívodu vzduchu a vody Kontrola vyšetřovacího světla Kontrola funkce klesající emise světla Kontrola funkce prosvětlení Kontrola nastavení jasu OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 i

3 Kapitola 5 Manipulace s přístrojem Rozsvícení lampy Nastavení jasu Použití funkce filtru Použití funkce prosvětlení Nastavení tlaku vzduch/vody Vypnutí světelného zdroje Kapitola 6 Výměna lampy Životnost lampy..... Výměna vyšetřovací lampy Kapitola 7 Péče o přístroj, uskladnění a likvidace Péče o přístroj Uskladnění přístroje Likvidace lampy Kapitola 8 Odstraňování závad Průvodce odstraňováním závad Navrácení světelného zdroje k opravě 53 Dodatek Schéma systému 54 Provozní prostředí a prostředí pro uskladnění přístroje Technické parametry. 58 ii OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

4 Nálepky a symboly Nálepky týkající se bezpečnosti jsou přilepeny na nástrojích na místech uvedených níže. Pokud nálepka chybí nebo je nečitelná, kontaktujte Olympus. Výkonový štítek lampy EVIS EXERA XENONOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV-160 VSTUP V, 50/60Hz 3A Viz návod Výrobní číslo Štítek pro pojistky Pojistka T5AL250V Terminál pro ekvipolizaci napětí Varuje, že uvnitř je extrémně vysoká teplota bezprostředně po vypnutí lampy. Viz návod OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 1

5 Důležité informace Prostudujte před použitím Použití Tento světelný zdroj byl vyroben, aby se používal s endoskopem Olympus a přídatným zařízením za účelem endoskopického vyšetřování, stanovení diagnózy a léčby a nahrávání dat jednotlivých obrazů. Nepoužívejte tento nástroj k jiným účelům. Instrukční příručka Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečném a efektivním používání tohoto světelného zdroje. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku a příručku každého dalšího zařízení, které budete při výkonu používat. Přístroje používejte dle návodu. Tuto a ostatní příručky uložte na bezpečném, snadno dostupném místě. Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku k této příručce, obraťte se na firmu Olympus. Termíny používané v této příručce OES videokonvertor, OES videosystém Jedná se o zařízení, která konvertují endoskopický obraz fibroskopu na obraz na monitoru. EVIS videosystém Jedná se o zařízení, které konvertuje signály z videoskopu nebo OES videokonvertoru na obraz monitoru. Mobilní pracovní stanice Jedná se o speciální pojízdní vozík. Na kterém je umístěn světelný zdroj a používá se k endoskopickému stanovení diagnózy a k endoskopické léčbě. 2 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

6 Kvalifikace uživatele Uživatel tohoto přístroje musí být lékař nebo zdravotník pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zacvičen v klinické endoskopické technice. Nicméně tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických endoskopických výkonech. Kompatibilita přístroje Viz Schéma systému v Dodatku, abyste se ujistili, zdali je přístroj kompatibilní s přídatným zařízením, které používáte. Použití nekompatibilního zařízení může být příčinou poranění pacienta nebo poškození zařízení. Oprava a modifikace Kromě vyšetřovací lampy a pojistek světelný zdroj neobsahuje žádné součásti, které by byly opravitelné uživatelem. Nerozebírejte přístroj, nepokoušejte se o jakoukoliv modifikaci či opravu přístroje. Jinak může dojít k poranění pacienta nebo poškození zařízení. Potíže, které pravděpodobně nejsou následkem poruchy přístroje, můžete odstranit podle kapitoly č. 8 Odstraňování závad. Pokud ani takto nemůžete vyřešit problém, kontaktujte firmu Olympus. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 3

7 Výstražná slova V této příručce se používají následná varovná slova: DANGER (NEBEZPEČÍ) Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, dojde k smrti nebo vážnému poranění. WARNING (VAROVÁNÍ) Upozorňuje na potencionálně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, může dojít k smrti nebo vážnému poranění. CAUTION (UPOZORNĚNÍ) Upozorňuje na potencionálně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, může dojít k k středně závažnému nebo lehčímu poranění. Může být také použito k upozornění na nebezpečné praktiky nebo na potencionální poškození zařízení. NOTE (POZNÁMKA) Upozorňuje na další pomocnou informaci. Nebezpečí, varování upozornění Následující Nebezpečí, Varování a Upozornění se uvádějí při používání tohoto přístroje. Tyto informace nesmí být zaměňovány se stejnými symboly, které jsou uváděny v každé kapitole. NEBEZPEČÍ Tento světelný zdroj jako aplikovaná část TYPU BF ( TYPE BF APPLIED PART ) nesmí být přikládán přímo na oblast srdce a nesmí být používána při kardiochirurgických výkonech či vyšetřeních. Svodový proud z aplikované části TYPU BF ( TYPE BF APPLIED PART ) může být nebezpečný a zapříčinit fibrilaci komor nebo jiné závažné ovlivnění funkce srdce pacienta. Proto vždy dodržujte následující: Nikdy nepřikládejte endoskop připojený k tomuto světelnému zdroji na srdeční krajinu nebo krajinu sousední. Nikdy nedopusťte, aby endoterapeutické příslušenství nebo jiný endoskop, který je v kontaktu se srdeční krajinou ( nebo sousední krajinou ), aby se dotýkal endoskopu připojeného k světelnému zdroji. 4 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

8 VAROVÁNÍ Přísně dodržujte následující opatření. Pokud tyto opatření nebudou dodrženy, můžou být jak pacient, tak i zdravotnický personál vystaveny nebezpečí elektrického šoku. Když používáte světelný zdroj k vyšetřování nemocného, nedopusťte, aby se kovové části endoskopu nebo jeho příslušenství dotýkaly kovových částí jiného systému. Tento přístroj by byl takto elektricky propojen s kovovými částmi jiných systémů a takový kontakt by znamenal nežádaný proud šířící se do pacienta. Tekutiny nedávejte do blízkosti elektrického zařízení. Pokud by se tekutina dostala do zařízení, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte Olympus. Nepřipravujte, nekontrolujte a nepoužívejte světelný zdroj, pokud máte ruce vlhk Nikdy neinstalujte a nepoužívejte světelný zdroj, kde se vyskytují zápalné anestetické látky je vysoká koncentrace kyslíku. Jinak může dojít k explozi nebo požáru, protože přístroj není odolný explozi. Nedotýkejte se světlovodu konektoru endoskopu bezprostředně po odpojení endoskopu od světelného zdroje. Tato část je extrémně teplá a může způsobit popáleniny. Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru na světelném zdroji, když je lampa rozsvícena. Intenzivní světlo může poškodit vaše oči. Pro případ poruchy nebo selhání přístroje mějte vždy připraven náhradní zdroj světla. Xenonový světelný zdroj uvolňuje značné teplo, a to vzhledem k vysoké intenzitě světla, která je nutná pro endoskopické výkony a může způsobit požár, pokud se dostane do kontaktu se zápalným materiálem. Abyste tomu předešli, ujistěte se, že distální konec světlovodu a distální konec endoskopu se nedotýkají roušek nebo jiného hořlavého materiálu. Taktéž se OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 5

9 ujistěte, že světlo emitované světlovodem nebo endoskopem nemíří přímo na roušky nebo na jiný hořlavý materiál. Vypněte zdroj světla, když zdroj světla nepoužíváte. UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA Na stisknutí spínačů na předním panelu nepoužívejte tvrdé předměty, mohlo by dojít k poškození spínačů. Aby nedošlo k poškození elektrických kontaktů a tím k poruše přístroje: Nedotýkejte se elektrických kontaktů na výstupní zásuvce světelného zdroje. Nepoužívejte při zapojování nadměrnou sílu. Podle mezinárodního standardu ( IEC601-1) je elektrické zařízení používané ve zdravotnictví klasifikováno jako: Typ CF ( přístroj může být bezpečně přiložen na jakoukoliv část těla, včetně srdce ) Typ B/BF ( přístroj může být bezpečně aplikován na jakoukoliv část těla kromě srdeční ) Na kterou část těla může být videoskop nebo elektrochirurgické příslušenství bezpečně přiloženo závisí na klasifikaci zařízení, ke kterému má být přístroj připojen. Před započetím výkonu prostudujte klasifikaci, resp. typ ( vzhledem k únikovému proudu ) každého přístroje, který budete používat. Klasifikační typy jsou jednoznačně specifikovány na přístroj a jsou uvedeny v jednotlivých návodech k použití. Symbol Klasifikace Typ CF aplik. částí Typ BF aplik. částí Typ B aplik. částí 6 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

10 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky Porovnejte všechny součásti zásilky s komponentami, které jsou zobrazeny níže. Zkontrolujte každou součást, zdali není poškozena. Pokud je nástroj poškozen, nebo chybí některá komponenta, nebo pokud máte nějaké dotazy, nepoužívejte nástroj a okamžitě kontaktujte firmu Olympus. Světelný zdroj ( CLV-160 ) Držáky nožiček ( MAJ-878 ) Náhradní pojistka ( MAJ-893 ) Elektrický kabel Návod k použití OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 7

11 Kapitola 2 Názvosloví a funkce 2.1 Symboly a popis Síťový spínač Zapnutý / Vypnutý Spínač pro rozsvícení lampy Spínač pro rozsvícení xenonové lampy Konektor Výstupní konektor Ovladače jasu Jas ( xenonová lampa ) Automatické nastavení Ruční nastavení Životnost lampy Životnost lampy Znovunastavení životnosti lampy 8 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

12 Ovládací část pro přívod vzduchu Přívod vzduchu Vysoký Střední Nízký Zapnuto Vypnuto Kontrolní část Kontrolní lampa Filtr Prosvícení Zadní a boční panely Viz návod Upozorňuje, že lampa je teplá Pojistka Terminál pro ekvipolizaci napětí Výrobní číslo Střídavý proud OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 9

13 2.2 Přední panel 5.Spínač funkce prosvícení 4. Spínač filtru Vypínač regulace průtoku vzduchu ( vypnutí ) Spínače regulace 3. Výstupní zásuvka Spínač regulace průtoku vzduchu průtoku vzduchu Indikátor síťového ( zapnutí ) zdroje Síťový spínač 7. Indikátory průtoku vzduchu 8. Indikátor pohotovostní lampy 15. Spínač pro znovunastavení 14. Indikátor životnosti lampy 13. Spínač pro rozsvícení lampy 12. Indikátory režimu Auto/manual 11. Volič jasu Auto/manual 10. Indikátory hladiny jasu 9. Spínače pro nastavení jasu 10 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

14 1. 2. Indikátor síťového zdroje Tento indikátor svítí, když probíhá napájení ze sítě Spínače pro regulaci průtoku vzduchu Ovládají průtok vzduchu endoskopem Spínače pro nastavení jasu Stisknutím nastavíte hladinu jasu. 10. Indikátory hladiny jasu Ukazují současnou hladinu jasu Síťový spínač Stisknutím síťového spínače až na doraz zapnete světelný zdroj. Když je zdroj zapnut, indikátor síťového spínače umístěny nahoře svítí. Opětovným stisknutím síťového spínače zdroj světla vypnete. Výstupní zásuvka Touto zásuvkou se zprostředkuje přenos světla, elektrických signálů a vzduchu do endoskopu. Spínač filtru Když je instalován filtr pro speciální účely, stisknutím tohoto spínače se změní normální modus na modus filtru a opačně. Spínač funkce prosvícení Stisknutím tohoto spínače se stane světlo emitované z distálního konce endoskopu na 7 sekund jasnější, poté se automaticky vrací na původní hladinu jasu. 7. Indikátory průtoku vzduchu Tyto indikátory ukazují aktuální nastavenou hodnotu průtoku vzduchu ( 1, 2 nebo 3 ), když je zapnut ovladač průtoku vzduchu ( pozice ON ). Indikátor pohotovostní lampy Tento indikátor svítí, když je pohotovostní lampa ( halogénová ) odpojena, není přimontována nebo když se používá. Voliče jasu Auto/manual Tímto voličem zvolíte mezi automatickým a ručním nastavení jasu. Indikátory funkce Auto/manual Ukazuje nastavení voliče jasu ( auto nebo manual ). 13. Spínač pro rozsvícení lampy Tímto spínačem rozsvítíte vyšetřovací lampu. 14. Indikátor životnosti lampy Tento indikátor znázorňuje celkový čas používání vyšetřovací lampy. 15. Spínač pro znovunastavení Po výměně vyšetřovací lampy stisknutím tohoto spínače na více než 3 sekundy se indikátor životnosti lampy opět nastaví na nulovou hodnotu. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

15 2.3 Zadní a boční panely 1. AUX konektor Vstup pro elektrický kabel 2. Držáky na pojistky 3.Držák na kontejner na vodu 4. Terminál pro ekvipolizaci napětí Zadní panel Zábrana zadního panelu Ventilační otvory 5. Kryt na lampu 6. Disk filtru Levá boční stěna 12 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

16 AUX konektor Slouží jako zástrčka pro ovládací kabel světla, který spojuje světelný zdroj s OES videosystémem. Držáky na pojistky Zde se připevňují pojistky. Držák na kontejner na vodu Slouží k instalaci kontejneru na vodu. Terminál pro ekvipolizaci napětí V případě ekvipotencionálu připojte toto zakončení k přípojnici pro ekvilizaci napětí elektrické instalace Kryt na lampu Tento kryt se odmontuje, když vyměňujete vyšetřovací lampu a filtr pro speciální účely. Disk filtru Tento disk je nosičem filtru pro speciální účely. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

17 Kapitola 3 Instalace a připojení UPOZORNĚNÍ Vypněte všechny komponenty systému dříve než je připojíte Jinak může dojít k poškození zařízení. Používejte pouze kabely, které jsou kompatibilní s přístrojem. V opačném případě může dojít k poškození nebo selhání přístroje. Používejte světelný zdroj pouze za takových podmínek, které jsou uvedeny v oddílech Zevní provozní a skladovací prostředí a Technické parametry v Dodatku. Jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti a k poškození zařízení. Před každým použitím připravte světelný zdroj a kompatibilní zařízení podle Schématu systému v Dodatku. Nastudujte každý příslušný návod k použití. Zařízení instalujte a připojte podle níže uvedeného postupu: 3.1 Instalace UPOZORNĚNÍ Na světelný zdroj nepokládejte žádné zařízení kromě EVIS videosystému nebo OES videosystému. Jinak může dojít k poškození zařízení. Větrací otvory světelného zdroje musí zůstat volné. Jinak může dojít k přehřátí a poškození přístroje. Světelný zdroj umístěte horizontálně na stabilní, rovný povrch pomocí držáků nožiček ( MAJ-878 ). Pokud nepoužíváte mobilní pracovní stanici ( WM-30, WM-N60 ), ujistěte se, že světelný zdroj hmotností je únosný k dané instalaci. 14 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

18 Instalace na mobilní pracovní stanici 1. Umístěte mobilní pracovní stanici na hladký povrch. Zabrzděte brzdy, jak ukatuje obr Brzda kolečka Uvolňovač brzdy Kolečko 2. Obr. 3.1 Instalujte polici na mobilní pracovní stanici podle návodu uvedeného v návodu k použití mobilní pracovní stanice. 3. Podle vzorovníku umístěte držáky nožiček do čtyř rohů. 4. Odlepte papír za zadní straně držáků nožiček a jemně je umístěte, jak ukazuje obr Držáky nožiček Vzorovník Obr. 3.2 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

19 5. Jakmile jsou držáky nožiček na svém místě, pevně je tlačte směrem dolů. Videosystém Světelný zdroj ( CLV-160 ) Obr Světelný zdroj umístěte na mobilní stanici tak, aby nožičky byly umístěny do držáků nožiček ( viz obr. 3.3 ) Instalace na jiné místo Když instalujete světlený zdroj na jiné místo, tak přilepte držáky nožiček na příslušné místo podle výše uvedeného návodu. 3.2 Připojení k endoskopu VAROVÁNÍ Před připojením konektoru světlovodu na endoskopu k světelnému zdroji se ujistěte, že je úplně suchý. Pokud je vlhký ( např. po dezinfekci ), tak jej otřete a osušte zevní povrch, jak se uvádí v návodu k dekontaminaci endoskopu. Jinak může dojít k elektrickému šoku a poškození zařízení. 16 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

20 Zasuňte konektor světlovodu do výstupní zásuvky na předním panelu světelného zdroje, až uslyšíte kliknutí ( viz obr. 3.4 ). Obr Připojení k OES videosystému Abyste mohli sledovat obraz z fibroskopu na videomonitoru, připravte si OES videosystém, jako je např. OTV-S6. Připojte kabel na ovládání světla z OES videosystému k AUX konektroru ( viz obr. 3.5 ). AUX konektor Obr. 3.5 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

21 3.4 Instalace kontejneru na vodu Když používáte endoskop, kde voda může být přiváděna prostřednictvím světelného zdroje, připravte kontejner na vodu, jak je znázorněno v Schématu systému v Dodatku. Instalujte kontejner na vodu do příslušného držáku na levé straně světelného zdroje ( viz obr. 3.6 ). Obr Připojení k napájecímu zdroji ve zdi NEBEZPEČÍ Zástrčku elektrického kabelu připojte přímo do uzemněného síťového vývodu ve zdi. Pokud není světelný zdroj správně uzemněn, může dojít k elektrickému šoku nebo k požáru. VAROVÁNÍ Nedopusťte, aby elektrický kabel byl vlhký. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Ujistěte se, že síťový vývod ve zdi, ke kterému je připojen světelný zdroj, má vyšší kapacitu než je celková elektrická spotřeba všech připojených zařízení ( včetně světelného zdroje ). Pokud je kapacita nedostatečná, může dojít k požáru nebo k vypadnutí pojistek a následně k vypnutí světelného zdroje a všech ostatních přístrojů. Elektrický kabel neohýbejte, nenatahujte a nezkrucujte. Jinak by mohlo dojít k požáru, elektrickému šoku nebo poškození zařízení. 18 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

22 UPOZORNĚNÍ Když používáte mobilní pracovní stanici ( WM-30 ), nepřipojujte elektrický kabel světelného zdroje k sekundárnímu výstupu na pracovní stanici. Elektrický kabel připojte přímo do síťového vývodu ve zdi. Jinak systém nemusí fungovat nebo napětí nemusí být dostatečné. 1. Vypněte síťový spínač. 2. Elektrický kabel připojte do vstupu na zadním panelu světelného zdroje a do síťového vývodu ve zdi. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

23 Kapitola 4 Kontrola VAROVÁNÍ Před každým použitím zkontrolujte přístroj podle postupu uvedeného níže. Ostatní přístroje, které budete při výkonu používat, zkontrolujte podle příslušných návodů. Pokud máte podezření byť na nejmenší závadu, nepoužívejte přístroj a nastudujte kapitolu 8 Odstraňování závad. Pokud závada přetrvává i nadále, kontaktujte firmu Olympus. Jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo uživatele anebo může dojít k vážnějšímu poškození přístroje. Podle Schématu systému uvedeném v Dodatku, připravte přístroj a jiná zařízení, která budete současně používat. Nastudujte každý příslušný návod k použití. 4.1 Kontrola napájecího zdroje Stiskněte síťový spínač jednou a tím zapnete světelný zdroj. Ujistěte se, že příslušný indikátor svítí ( obr. 4.1 ). Indikátor napájecího zdroje Obr. 4.1 Síťový spínač 20 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

24 Pokud jednotka není napájena ze síťového zdroje V tomto případě zkontrolujte systém následovně: Ujistěte se, že elektrický kabel je dobře připojen k síťovému vývodu ve zdi a k zásuvce na světelném zdroji. Ujistěte se, že kryt lampy je úplně uzavřen. Z bezpečnostních důvodů světelný zdroj nesmí být zapnut, pokud není pevně uzavřen kryt lampy. Ujistěte se, že jističe jsou v pořádku ( nejsou vypadnuté ). Pokud ano, znovu je nastavte dle níže uvedeného postupu. VAROVÁNÍ Před výměnou pojistek vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Když vyměňujete pojistky, používejte pouze MAJ-893 ( 5x 20 mm ). Jinak může dojít k požáru nebo poškození zařízení. Pokud není jednotka napájena ze sítě ani po výměně pojistek, okamžitě vypněte světelný zdroj. Odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi a kontaktujte Olympus. Mohlo dojít k poškození nebo poruše zařízení a následkem může být požár nebo elektrický šok Vypněte síťový spínač a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Knoflíkem držáku pojistek otočte proti směru hodinových ručiček ( asi o 90 ), poté je přímo vytáhněte ( viz obr. 4.2 ). Knoflíky Držáky pojistek Obr. 4.2 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

25 6. Zkontrolujte pojistky ( viz obr. 4.3 ). I když je poškozena pouze jedna pojistka, vyměňte obě. Knoflík Pojistka Výměna pojistek Obr. 4.3 Zastrčte knoflík do držáku na pojistky, poté otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Opět připojte elektrický kabel a zapněte síťový spínač. Ujistěte se, že indikátor síťového zdroje svítí. Když svítí indikátor pohotovostní lampy Když se rozsvítí indikátor pohotovostní lampy okamžitě po zapnutí světelného zdroje, je velice pravděpodobné, že pohotovostní lampy je spálená. Kontaktujte Olympus. 4.2 Kontrola životnosti lampy Zkontrolujte indikátor životnosti lampy. Indikátor životnosti lampy zobrazuje v hodinách celkový čas, kdy byla vyšetřovací lampa používaná. Když svítí indikátor 500 h ( viz obr. 4.4 ), vyměňte vyšetřovací lampu za novou, jak je zobrazeno v kapitole 6 Výměna lampy. POZNÁMKA Vyšetřovací lampa by měla být vyměněna okamžitě, když začne tmavnout, i když ještě nesvítí indikátor 500 h. 22 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

26 Indikátor životnosti lampy 500 h Obr Kontrola funkce filtru Funkce filtru umožňuje v speciálních případech umístit do světelného koridoru filtr podle vašeho uvážení. O volbě a instalování filtru pro speciální účely pojednává část 5.3 Používání funkce filtru. VAROVÁNÍ Nepoužívejte funkci filtru, když není do disku filtru instalován žádný filtr. Ujistěte se, že rám filtru pro speciální účely je co nejvíce zatlačen do disku filtru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení nebo světlo vycházející z distálního konce endoskopu by mohlo způsobit popáleniny. Když kontrolujete funkci filtru, nedotýkejte se ničeho uvnitř komory pro lampu. Kryt lampy a všechno uvnitř je velice teplé a mohlo by způsobit popáleniny. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se pohotovostní lampy, reflektoru nebo filtru. Přirozená vlhkost kůže vašich prstů může způsobit praskliny nebo poškození světelného zdroje. POZNÁMKA Když zapínáte světelný zdroj, funkce filtru je automaticky nastavena na modus běžného vyšetřování ( spínač pro filtr nesvítí ). Barva rámu filtru pro filtr pro speciální účely je stříbrná. V továrně je do rámu filtru místo filtru vsazena kovová destička. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

27 Když je skutečně zapnutý světelný zdroj, nastavte funkci filtru na modus běžného vyšetřování. Vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Odmontujte kryt lampy a ujistěte se, že do disku filtru je instalován filtr pro speciální účely ( obr. 4.5 ). Kryt lampy Komora pro lampu Disk filtru Obr. 4.5 Když filtr není instalován, znovu jej instalujte podle postupu uvedeného v části 5.3 Použití funkce filtru Bezpečně uzavřete kryt lampy. Poté připojte elektrický kabel a zapněte světelný zdroj. Modus filtru aktivujete stisknutím spínače pro filtr ( viz obr. 4.6 ). Uslyšíte pípnutí a spínač pro filtr se rozsvítí. Spínač pro filtr Obr Stiskněte spínač pro filtr ještě jednou. Funkce filtru se vrátí do modu běžného vyšetřování a spínač pro filtr přestane svítit. 24 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

28 4.4 Kontrola přívodu vzduchu a vody Když používáte k přívodu vody kontejner na vodu, zkontrolujte podle níže uvedeného postupu funkce pro přívod vzduchu a vody. 1. Ujistěte se, že jeden z indikátorů pro průtok vzduchu svítí ( 1, 2 a 3 ). Pokud nesvítí žádný indikátor, stiskněte jednou spínač pro regulaci průtoku vzduchu ( spínač pro zapnutí ).Poté se ujistěte, že uslyšíte pípnutí a že jeden z výše uvedených indikátorů svítí ( viz obr. 4.7 ). POZNÁMKA Když je světelný zdroj vypnut, nastavení regulace průtoku vzduchu se automaticky uchovává a opět se aktivuje, když světelný zdroj opět zapnete. Před odesláním zařízení byl regulátor průtoku vzduchu inaktivován. Stiskněte jednou spínač pro regulaci průtoku vzduchu ( spínač pro zapnutí ) a dojde tak k nastavení na hodnotu 1. Indikátory průtoku vzduchu Vypínač pro regulaci průtoku vzduchu ( pro vypnutí ) Spínač pro regulaci průtoku vzduchu ( pro zapnutí ) Obr Když je regulace průtoku vzduchu nastavena na 1, 2 nebo 3, ponořte distální konec připojeného endoskopu do sterilní vody a použijte funkci přívodu vzduchu podle popisu uvedeného v návodu k použití endoskopu. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

29 Zkontrolujte následující: Vzduchové bubliny jsou emitovány z trysky pro vzduch/vodu na distálním konci endoskopu. Když jsou vzduchové bubliny emitovány, stisknutím vypínače pro regulaci průtoku vzduchu se emise vzduchových bublin ukončí. Při dalším zapnutí je nastavení regulace průtoku vzduchu stejné, jako bylo před stisknutím vypínače pro regulaci průtoku vzduchu. Emise bublin pokračuje. Dalším stisknutím spínače pro regulaci průtoku vzduchu se tlak vzduchu a indikátor průtoku vzduchu se posune na následující hladinu ( po hladině 3 následuje hladina 1 ). 3. Vyjměte distální konec endoskopu ze sterilní vody a používejte funkci přívodu vody, jak je uvedeno v návodu k použití endoskopu. Ujistěte se, že množství vody vytékající z trysky pro vzduch/vodu na distálním konci endoskopu odpovídá nastavení pro regulaci průtoku vzduchu. 4.5 Kontrola vyšetřovacího světla VAROVÁNÍ Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru světelného zdroje v době, kdy je emitováno světlo. Může dojít k poškození zraku. Stiskněte spínač pro rozsvícení lampy. Ujistěte se, že bílé světlo je emitováno z distálního konce endoskopu, jak ukazuje obr Distální konec endoskopu Osvětlená oblast Obr OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

30 1. Stiskněte spínač pro rozsvícení lampy jednou. Rozsvícení se automaticky zopakuje do 5 sekund, než se rozsvítí vyšetřovací lampa. Pokud její rozsvícení vázne, tak světelný zdroj se automaticky přepíná na pohotovostní ( halogenovou ) lampu a rozsvítí se indikátor pro pohotovostní lampu. Pokud tato situace nastane, tak světelný zdroj vypněte a opět zapněte. Poté stiskněte spínač pro rozsvícení lampy. 2. Pokud rozsvícení vyšetřovací lampy vázne, tak ji vyměňte podle návodu uvedeného v kapitole 6 Výměna lampy. 4.6 Kontrola funkce klesající emise světla VAROVÁNÍ Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru světelného zdroje v době, kdy je emitováno světlo. Může dojít k poškození zraku. Mechanizmus klesající emise světla je bezpečnostní prvek, který má zabránit nechtěné emisi světla, např. když není připojen endoskop. Zkontrolujte následující Při emisi světla z endoskopu odpojte endoskop. Před výstupní zásuvku světelného zdroje umístěte vhodný předmět a ujistěte se, že emitované světlo je slabé. Opět připojte endoskop do výstupní zásuvky a ujistěte se, že z distálního koce endoskopu je emitováno světlo, a to podle návodu uvedeného v části 4.5 Kontrola vyšetřovacího světla. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

31 4.7 Kontrola funkce prosvícení VAROVÁNÍ Když používáte fibroskop bez video nebo TV systému, nepoužívejte funkci prosvícení, když se díváte do okuláru endoskopu. Při aktivaci této funkce se vyšetřovací světlo nastaví na maximum a může dojít k poškození zraku. Funkce prosvícení umožňuje zevně se přesvědčit o pozici endoskopu v těle pacienta a to vzhledem k intenzivnímu vyšetřovacímu světlu emitovanému z distálního konce endoskopu. Zkontrolujte tuto funkci následovně. Stiskněte spínač pro prosvícení a ujistěte se, že: Uslyšíte pípnutí Indikátor prosvícení na předním panelu začne blikat Jas je pro ruční ovládání nastaven na maximum. Ovládání jasu zůstává nastaveno na manuální režim, dokonce i když stisknete volič režimu pro ovládání jasu auto/manual. Po sedmi vteřinách se jas světlo navrací do původní hodnoty. Distální konec endoskopu Obr. 4.9 POZNÁMKA Stisknutím spínače pro prosvícení, když je tato funkce již aktivována, dojde ke zrušení funkce prosvícení a obnoví se předešlé nastavení. 28 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

32 4.8 Kontrola nastavení jasu VAROVÁNÍ Když používáte fibroskop bez videosystému či TV systému, nastavte volič ovládání jasu auto/manual na MAN. V opačném případě se mění vyšetřovací světlo na maximum a může dojít k poškození zraku. Volba mezi automatickým a ručním ovládáním jasu Když volíte modus ovládání jasu, ujistěte se, že odpovídající indikátor svítí, když stisknete volič ovládání jasu auto/manual ( obr ) a že uslyšíte pípnutí. Indikátory Auto/manual Volič ovládání jasu Auto/manual Obr OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

33 Automatické nastavení jasu. VAROVÁNÍ Před odpojením videosystému od endoskopu, vždy zvolte manuální ovladač jasu a nastavte hladinu jasu na minimum. Když odpojíte videosystém při nastaveném modu ovládání jasu na automatic, osvětlení se může změnit na maximální hladinu a může dojít k poškození zraku Stisknutím voliče ovládání jasu auto/manual nastavte AUTO. Nasměrujte distální konec endoskopu na vhodný předmět ve vzdálenosti od 5 do 60 mm ( viz obr ). Ujistěte se, že emitované světlo z distálního konce se v závislosti na vzdálenosti mění. Obr Ujistěte se, že dojde k následujícímu, pokud jsou spínače nastavení jasu ( ) stisknuty a distální konec endoskopu je vzdálen 30-40mm od objektu: Pokaždé, když jsou spínače nastavení jasu stisknuty, uslyšíte pípnutí a hladina jasu se náležitě zvýší nebo sníží. Aktuální hladina jasu je označena a indikátor hladiny se posune o jednu hladinu nahoru nebo dolů. Když držíte kterýkoliv spínač nastavení jasu stisknut, je slyšet následné pípání a indikátor hladiny jasu se mění kontinuálně. 30 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

4.4 Transport endoskopu

4.4 Transport endoskopu 4.4 Transport endoskopu Transport v nemocnici Když přenášíte endoskop, držte jednou rukou univerzální kabel spolu s ovládací částí a druhou rukou držte lehce bez mechanického mačkání, ale bezpečně, distální

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Model CHILY. Strana 1

Model CHILY. Strana 1 Model CHILY Je důležité, abyste si před použitím Vašeho nového olejového radiátoru pečlivě přečetli tento návod. Tyto pokyny si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití. Strana 1 Strana 2 VŠEOBECNÉ

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO OSVĚTLENÍ INTERIÉRŮ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Výrobce doporučuje řádné užívání svítidel! Proto se vždy řiďte tímto návodem, abyste zajistili správný

Více

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC

PowerWalker UPS. PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC PowerWalker UPS PowerWalker VI 450 IEC PowerWalker VI 650 IEC PowerWalker VI 850 IEC PowerWalker VI 1200 IEC PowerWalker VI 2200 IEC Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tato příručka obsahuje

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

2-515-130-12(1) Videoreflektor. Návod k obsluze HVL-HL1. 2005 Sony Corporation

2-515-130-12(1) Videoreflektor. Návod k obsluze HVL-HL1. 2005 Sony Corporation 2-515-130-12(1) Videoreflektor Návod k obsluze HVL-HL1 2005 Sony Corporation A 4 1 1 2 3 2 3 B C D 1 2 1 3 2 Tato značka označuje Active Interface Shoe System (systém aktivní patice pro příslušenství)

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M

Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Návod k použití Sada masážních vibračních pásů NS-Milus-M Prosíme o pečlivé prostudování této příručky před samotným použitím Důležité bezpečnostní pokyny Při užívání elektrického přístroje musí být dodržovány

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE

CT-933 NÁVOD K POUŽITÍ CT BRAND. Obsah PÁJECÍ STANICE CT BRAND CT-933 PÁJECÍ STANICE Obsah Výstrahy.... 3 Úvod....4 Funkce.. 4 Technický popis... 4 Provoz a použiváví......5 Zapojení... 5 Nastavení teploty... 5 NÁVOD K POUŽITÍ Kalibrace teploty...6 Posouzení

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ

MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ MATFER 3kW indukční vařič NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH 1. Popis... 4 2. Bezpečnostní opatření... 4 3. Popis funkce výrobku... 5 4. Technické údaje... 6 5. Poruchy funkce: Příčiny a jejich odstranění... 7 6. Údržba...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA OBSAH POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ 2 OVLÁDACÍ PANEL 2 PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ 3 PROVOZ Chlazení 3 Vysoušení 4 NASTAVENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU 4 NÁDOBA PRO KONDENZÁT

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...8. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...8 Návod k použití digestoŕe 2x 2x 2x 3.9x9.5mm 2x 3.9x6mm ø 15cm ø 12.5cm 8x 8x 4.8x38mm 4x 3.4x15mm 2x 2 !! L = 65 cm min. 1A Ø150mm Ø150mm 1B Ø125 Ø125mm Ø150 3 2 5 3 160 mm 160 mm 6 55

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska. V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj.

Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska. V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj. Čistička vzduchu Nezapínejte jednotku pokud není zapojena alespoň jedna ozonová deska. V opačném nebude moci být uznána záruka na přístroj. Nezapínejte jednotku pokud není kompletně zakrytována. Před manipulací

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C

Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Masážní přístroj chodidel Jett 350 C Uživatelská příručka Poslední revize: 17. 5. 2013 Upozornění: Před použitím, si prosím, pečlivě prostudujte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Obsah

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více