O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160"

Transkript

1 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV - 160

2 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 2 Použití.. 2 Instrukční příručka. 2 Kvalifikace uživatele.. 3 Kompatibilita přístroje 3 Opravy a modifikace.. 3 Varovná slova. 4 Nebezpečí a varování a upozornění... 4 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky... 7 Kapitola 2 Názvosloví a funkce Symboly a popis Přední panel Zadní a postranní panely Kapitola 3 Instalace a propojen Instalace zařízení Připojení k endoskopu Připojení k OES videosystému Instalace kontejneru na vodu Připojení k napájecímu zdroji Kapitola 4 Kontrola Kontrola napájecího zdroje Kontrola životnosti lampy Kontrola funkce filtru Kontrola přívodu vzduchu a vody Kontrola vyšetřovacího světla Kontrola funkce klesající emise světla Kontrola funkce prosvětlení Kontrola nastavení jasu OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 i

3 Kapitola 5 Manipulace s přístrojem Rozsvícení lampy Nastavení jasu Použití funkce filtru Použití funkce prosvětlení Nastavení tlaku vzduch/vody Vypnutí světelného zdroje Kapitola 6 Výměna lampy Životnost lampy..... Výměna vyšetřovací lampy Kapitola 7 Péče o přístroj, uskladnění a likvidace Péče o přístroj Uskladnění přístroje Likvidace lampy Kapitola 8 Odstraňování závad Průvodce odstraňováním závad Navrácení světelného zdroje k opravě 53 Dodatek Schéma systému 54 Provozní prostředí a prostředí pro uskladnění přístroje Technické parametry. 58 ii OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

4 Nálepky a symboly Nálepky týkající se bezpečnosti jsou přilepeny na nástrojích na místech uvedených níže. Pokud nálepka chybí nebo je nečitelná, kontaktujte Olympus. Výkonový štítek lampy EVIS EXERA XENONOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ OLYMPUS CLV-160 VSTUP V, 50/60Hz 3A Viz návod Výrobní číslo Štítek pro pojistky Pojistka T5AL250V Terminál pro ekvipolizaci napětí Varuje, že uvnitř je extrémně vysoká teplota bezprostředně po vypnutí lampy. Viz návod OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 1

5 Důležité informace Prostudujte před použitím Použití Tento světelný zdroj byl vyroben, aby se používal s endoskopem Olympus a přídatným zařízením za účelem endoskopického vyšetřování, stanovení diagnózy a léčby a nahrávání dat jednotlivých obrazů. Nepoužívejte tento nástroj k jiným účelům. Instrukční příručka Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečném a efektivním používání tohoto světelného zdroje. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku a příručku každého dalšího zařízení, které budete při výkonu používat. Přístroje používejte dle návodu. Tuto a ostatní příručky uložte na bezpečném, snadno dostupném místě. Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku k této příručce, obraťte se na firmu Olympus. Termíny používané v této příručce OES videokonvertor, OES videosystém Jedná se o zařízení, která konvertují endoskopický obraz fibroskopu na obraz na monitoru. EVIS videosystém Jedná se o zařízení, které konvertuje signály z videoskopu nebo OES videokonvertoru na obraz monitoru. Mobilní pracovní stanice Jedná se o speciální pojízdní vozík. Na kterém je umístěn světelný zdroj a používá se k endoskopickému stanovení diagnózy a k endoskopické léčbě. 2 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

6 Kvalifikace uživatele Uživatel tohoto přístroje musí být lékař nebo zdravotník pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zacvičen v klinické endoskopické technice. Nicméně tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických endoskopických výkonech. Kompatibilita přístroje Viz Schéma systému v Dodatku, abyste se ujistili, zdali je přístroj kompatibilní s přídatným zařízením, které používáte. Použití nekompatibilního zařízení může být příčinou poranění pacienta nebo poškození zařízení. Oprava a modifikace Kromě vyšetřovací lampy a pojistek světelný zdroj neobsahuje žádné součásti, které by byly opravitelné uživatelem. Nerozebírejte přístroj, nepokoušejte se o jakoukoliv modifikaci či opravu přístroje. Jinak může dojít k poranění pacienta nebo poškození zařízení. Potíže, které pravděpodobně nejsou následkem poruchy přístroje, můžete odstranit podle kapitoly č. 8 Odstraňování závad. Pokud ani takto nemůžete vyřešit problém, kontaktujte firmu Olympus. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 3

7 Výstražná slova V této příručce se používají následná varovná slova: DANGER (NEBEZPEČÍ) Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, dojde k smrti nebo vážnému poranění. WARNING (VAROVÁNÍ) Upozorňuje na potencionálně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, může dojít k smrti nebo vážnému poranění. CAUTION (UPOZORNĚNÍ) Upozorňuje na potencionálně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, může dojít k k středně závažnému nebo lehčímu poranění. Může být také použito k upozornění na nebezpečné praktiky nebo na potencionální poškození zařízení. NOTE (POZNÁMKA) Upozorňuje na další pomocnou informaci. Nebezpečí, varování upozornění Následující Nebezpečí, Varování a Upozornění se uvádějí při používání tohoto přístroje. Tyto informace nesmí být zaměňovány se stejnými symboly, které jsou uváděny v každé kapitole. NEBEZPEČÍ Tento světelný zdroj jako aplikovaná část TYPU BF ( TYPE BF APPLIED PART ) nesmí být přikládán přímo na oblast srdce a nesmí být používána při kardiochirurgických výkonech či vyšetřeních. Svodový proud z aplikované části TYPU BF ( TYPE BF APPLIED PART ) může být nebezpečný a zapříčinit fibrilaci komor nebo jiné závažné ovlivnění funkce srdce pacienta. Proto vždy dodržujte následující: Nikdy nepřikládejte endoskop připojený k tomuto světelnému zdroji na srdeční krajinu nebo krajinu sousední. Nikdy nedopusťte, aby endoterapeutické příslušenství nebo jiný endoskop, který je v kontaktu se srdeční krajinou ( nebo sousední krajinou ), aby se dotýkal endoskopu připojeného k světelnému zdroji. 4 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

8 VAROVÁNÍ Přísně dodržujte následující opatření. Pokud tyto opatření nebudou dodrženy, můžou být jak pacient, tak i zdravotnický personál vystaveny nebezpečí elektrického šoku. Když používáte světelný zdroj k vyšetřování nemocného, nedopusťte, aby se kovové části endoskopu nebo jeho příslušenství dotýkaly kovových částí jiného systému. Tento přístroj by byl takto elektricky propojen s kovovými částmi jiných systémů a takový kontakt by znamenal nežádaný proud šířící se do pacienta. Tekutiny nedávejte do blízkosti elektrického zařízení. Pokud by se tekutina dostala do zařízení, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte Olympus. Nepřipravujte, nekontrolujte a nepoužívejte světelný zdroj, pokud máte ruce vlhk Nikdy neinstalujte a nepoužívejte světelný zdroj, kde se vyskytují zápalné anestetické látky je vysoká koncentrace kyslíku. Jinak může dojít k explozi nebo požáru, protože přístroj není odolný explozi. Nedotýkejte se světlovodu konektoru endoskopu bezprostředně po odpojení endoskopu od světelného zdroje. Tato část je extrémně teplá a může způsobit popáleniny. Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru na světelném zdroji, když je lampa rozsvícena. Intenzivní světlo může poškodit vaše oči. Pro případ poruchy nebo selhání přístroje mějte vždy připraven náhradní zdroj světla. Xenonový světelný zdroj uvolňuje značné teplo, a to vzhledem k vysoké intenzitě světla, která je nutná pro endoskopické výkony a může způsobit požár, pokud se dostane do kontaktu se zápalným materiálem. Abyste tomu předešli, ujistěte se, že distální konec světlovodu a distální konec endoskopu se nedotýkají roušek nebo jiného hořlavého materiálu. Taktéž se OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 5

9 ujistěte, že světlo emitované světlovodem nebo endoskopem nemíří přímo na roušky nebo na jiný hořlavý materiál. Vypněte zdroj světla, když zdroj světla nepoužíváte. UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA Na stisknutí spínačů na předním panelu nepoužívejte tvrdé předměty, mohlo by dojít k poškození spínačů. Aby nedošlo k poškození elektrických kontaktů a tím k poruše přístroje: Nedotýkejte se elektrických kontaktů na výstupní zásuvce světelného zdroje. Nepoužívejte při zapojování nadměrnou sílu. Podle mezinárodního standardu ( IEC601-1) je elektrické zařízení používané ve zdravotnictví klasifikováno jako: Typ CF ( přístroj může být bezpečně přiložen na jakoukoliv část těla, včetně srdce ) Typ B/BF ( přístroj může být bezpečně aplikován na jakoukoliv část těla kromě srdeční ) Na kterou část těla může být videoskop nebo elektrochirurgické příslušenství bezpečně přiloženo závisí na klasifikaci zařízení, ke kterému má být přístroj připojen. Před započetím výkonu prostudujte klasifikaci, resp. typ ( vzhledem k únikovému proudu ) každého přístroje, který budete používat. Klasifikační typy jsou jednoznačně specifikovány na přístroj a jsou uvedeny v jednotlivých návodech k použití. Symbol Klasifikace Typ CF aplik. částí Typ BF aplik. částí Typ B aplik. částí 6 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

10 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky Porovnejte všechny součásti zásilky s komponentami, které jsou zobrazeny níže. Zkontrolujte každou součást, zdali není poškozena. Pokud je nástroj poškozen, nebo chybí některá komponenta, nebo pokud máte nějaké dotazy, nepoužívejte nástroj a okamžitě kontaktujte firmu Olympus. Světelný zdroj ( CLV-160 ) Držáky nožiček ( MAJ-878 ) Náhradní pojistka ( MAJ-893 ) Elektrický kabel Návod k použití OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 7

11 Kapitola 2 Názvosloví a funkce 2.1 Symboly a popis Síťový spínač Zapnutý / Vypnutý Spínač pro rozsvícení lampy Spínač pro rozsvícení xenonové lampy Konektor Výstupní konektor Ovladače jasu Jas ( xenonová lampa ) Automatické nastavení Ruční nastavení Životnost lampy Životnost lampy Znovunastavení životnosti lampy 8 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

12 Ovládací část pro přívod vzduchu Přívod vzduchu Vysoký Střední Nízký Zapnuto Vypnuto Kontrolní část Kontrolní lampa Filtr Prosvícení Zadní a boční panely Viz návod Upozorňuje, že lampa je teplá Pojistka Terminál pro ekvipolizaci napětí Výrobní číslo Střídavý proud OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160 9

13 2.2 Přední panel 5.Spínač funkce prosvícení 4. Spínač filtru Vypínač regulace průtoku vzduchu ( vypnutí ) Spínače regulace 3. Výstupní zásuvka Spínač regulace průtoku vzduchu průtoku vzduchu Indikátor síťového ( zapnutí ) zdroje Síťový spínač 7. Indikátory průtoku vzduchu 8. Indikátor pohotovostní lampy 15. Spínač pro znovunastavení 14. Indikátor životnosti lampy 13. Spínač pro rozsvícení lampy 12. Indikátory režimu Auto/manual 11. Volič jasu Auto/manual 10. Indikátory hladiny jasu 9. Spínače pro nastavení jasu 10 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

14 1. 2. Indikátor síťového zdroje Tento indikátor svítí, když probíhá napájení ze sítě Spínače pro regulaci průtoku vzduchu Ovládají průtok vzduchu endoskopem Spínače pro nastavení jasu Stisknutím nastavíte hladinu jasu. 10. Indikátory hladiny jasu Ukazují současnou hladinu jasu Síťový spínač Stisknutím síťového spínače až na doraz zapnete světelný zdroj. Když je zdroj zapnut, indikátor síťového spínače umístěny nahoře svítí. Opětovným stisknutím síťového spínače zdroj světla vypnete. Výstupní zásuvka Touto zásuvkou se zprostředkuje přenos světla, elektrických signálů a vzduchu do endoskopu. Spínač filtru Když je instalován filtr pro speciální účely, stisknutím tohoto spínače se změní normální modus na modus filtru a opačně. Spínač funkce prosvícení Stisknutím tohoto spínače se stane světlo emitované z distálního konce endoskopu na 7 sekund jasnější, poté se automaticky vrací na původní hladinu jasu. 7. Indikátory průtoku vzduchu Tyto indikátory ukazují aktuální nastavenou hodnotu průtoku vzduchu ( 1, 2 nebo 3 ), když je zapnut ovladač průtoku vzduchu ( pozice ON ). Indikátor pohotovostní lampy Tento indikátor svítí, když je pohotovostní lampa ( halogénová ) odpojena, není přimontována nebo když se používá. Voliče jasu Auto/manual Tímto voličem zvolíte mezi automatickým a ručním nastavení jasu. Indikátory funkce Auto/manual Ukazuje nastavení voliče jasu ( auto nebo manual ). 13. Spínač pro rozsvícení lampy Tímto spínačem rozsvítíte vyšetřovací lampu. 14. Indikátor životnosti lampy Tento indikátor znázorňuje celkový čas používání vyšetřovací lampy. 15. Spínač pro znovunastavení Po výměně vyšetřovací lampy stisknutím tohoto spínače na více než 3 sekundy se indikátor životnosti lampy opět nastaví na nulovou hodnotu. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

15 2.3 Zadní a boční panely 1. AUX konektor Vstup pro elektrický kabel 2. Držáky na pojistky 3.Držák na kontejner na vodu 4. Terminál pro ekvipolizaci napětí Zadní panel Zábrana zadního panelu Ventilační otvory 5. Kryt na lampu 6. Disk filtru Levá boční stěna 12 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

16 AUX konektor Slouží jako zástrčka pro ovládací kabel světla, který spojuje světelný zdroj s OES videosystémem. Držáky na pojistky Zde se připevňují pojistky. Držák na kontejner na vodu Slouží k instalaci kontejneru na vodu. Terminál pro ekvipolizaci napětí V případě ekvipotencionálu připojte toto zakončení k přípojnici pro ekvilizaci napětí elektrické instalace Kryt na lampu Tento kryt se odmontuje, když vyměňujete vyšetřovací lampu a filtr pro speciální účely. Disk filtru Tento disk je nosičem filtru pro speciální účely. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

17 Kapitola 3 Instalace a připojení UPOZORNĚNÍ Vypněte všechny komponenty systému dříve než je připojíte Jinak může dojít k poškození zařízení. Používejte pouze kabely, které jsou kompatibilní s přístrojem. V opačném případě může dojít k poškození nebo selhání přístroje. Používejte světelný zdroj pouze za takových podmínek, které jsou uvedeny v oddílech Zevní provozní a skladovací prostředí a Technické parametry v Dodatku. Jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti a k poškození zařízení. Před každým použitím připravte světelný zdroj a kompatibilní zařízení podle Schématu systému v Dodatku. Nastudujte každý příslušný návod k použití. Zařízení instalujte a připojte podle níže uvedeného postupu: 3.1 Instalace UPOZORNĚNÍ Na světelný zdroj nepokládejte žádné zařízení kromě EVIS videosystému nebo OES videosystému. Jinak může dojít k poškození zařízení. Větrací otvory světelného zdroje musí zůstat volné. Jinak může dojít k přehřátí a poškození přístroje. Světelný zdroj umístěte horizontálně na stabilní, rovný povrch pomocí držáků nožiček ( MAJ-878 ). Pokud nepoužíváte mobilní pracovní stanici ( WM-30, WM-N60 ), ujistěte se, že světelný zdroj hmotností je únosný k dané instalaci. 14 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

18 Instalace na mobilní pracovní stanici 1. Umístěte mobilní pracovní stanici na hladký povrch. Zabrzděte brzdy, jak ukatuje obr Brzda kolečka Uvolňovač brzdy Kolečko 2. Obr. 3.1 Instalujte polici na mobilní pracovní stanici podle návodu uvedeného v návodu k použití mobilní pracovní stanice. 3. Podle vzorovníku umístěte držáky nožiček do čtyř rohů. 4. Odlepte papír za zadní straně držáků nožiček a jemně je umístěte, jak ukazuje obr Držáky nožiček Vzorovník Obr. 3.2 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

19 5. Jakmile jsou držáky nožiček na svém místě, pevně je tlačte směrem dolů. Videosystém Světelný zdroj ( CLV-160 ) Obr Světelný zdroj umístěte na mobilní stanici tak, aby nožičky byly umístěny do držáků nožiček ( viz obr. 3.3 ) Instalace na jiné místo Když instalujete světlený zdroj na jiné místo, tak přilepte držáky nožiček na příslušné místo podle výše uvedeného návodu. 3.2 Připojení k endoskopu VAROVÁNÍ Před připojením konektoru světlovodu na endoskopu k světelnému zdroji se ujistěte, že je úplně suchý. Pokud je vlhký ( např. po dezinfekci ), tak jej otřete a osušte zevní povrch, jak se uvádí v návodu k dekontaminaci endoskopu. Jinak může dojít k elektrickému šoku a poškození zařízení. 16 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

20 Zasuňte konektor světlovodu do výstupní zásuvky na předním panelu světelného zdroje, až uslyšíte kliknutí ( viz obr. 3.4 ). Obr Připojení k OES videosystému Abyste mohli sledovat obraz z fibroskopu na videomonitoru, připravte si OES videosystém, jako je např. OTV-S6. Připojte kabel na ovládání světla z OES videosystému k AUX konektroru ( viz obr. 3.5 ). AUX konektor Obr. 3.5 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

21 3.4 Instalace kontejneru na vodu Když používáte endoskop, kde voda může být přiváděna prostřednictvím světelného zdroje, připravte kontejner na vodu, jak je znázorněno v Schématu systému v Dodatku. Instalujte kontejner na vodu do příslušného držáku na levé straně světelného zdroje ( viz obr. 3.6 ). Obr Připojení k napájecímu zdroji ve zdi NEBEZPEČÍ Zástrčku elektrického kabelu připojte přímo do uzemněného síťového vývodu ve zdi. Pokud není světelný zdroj správně uzemněn, může dojít k elektrickému šoku nebo k požáru. VAROVÁNÍ Nedopusťte, aby elektrický kabel byl vlhký. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Ujistěte se, že síťový vývod ve zdi, ke kterému je připojen světelný zdroj, má vyšší kapacitu než je celková elektrická spotřeba všech připojených zařízení ( včetně světelného zdroje ). Pokud je kapacita nedostatečná, může dojít k požáru nebo k vypadnutí pojistek a následně k vypnutí světelného zdroje a všech ostatních přístrojů. Elektrický kabel neohýbejte, nenatahujte a nezkrucujte. Jinak by mohlo dojít k požáru, elektrickému šoku nebo poškození zařízení. 18 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

22 UPOZORNĚNÍ Když používáte mobilní pracovní stanici ( WM-30 ), nepřipojujte elektrický kabel světelného zdroje k sekundárnímu výstupu na pracovní stanici. Elektrický kabel připojte přímo do síťového vývodu ve zdi. Jinak systém nemusí fungovat nebo napětí nemusí být dostatečné. 1. Vypněte síťový spínač. 2. Elektrický kabel připojte do vstupu na zadním panelu světelného zdroje a do síťového vývodu ve zdi. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

23 Kapitola 4 Kontrola VAROVÁNÍ Před každým použitím zkontrolujte přístroj podle postupu uvedeného níže. Ostatní přístroje, které budete při výkonu používat, zkontrolujte podle příslušných návodů. Pokud máte podezření byť na nejmenší závadu, nepoužívejte přístroj a nastudujte kapitolu 8 Odstraňování závad. Pokud závada přetrvává i nadále, kontaktujte firmu Olympus. Jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo uživatele anebo může dojít k vážnějšímu poškození přístroje. Podle Schématu systému uvedeném v Dodatku, připravte přístroj a jiná zařízení, která budete současně používat. Nastudujte každý příslušný návod k použití. 4.1 Kontrola napájecího zdroje Stiskněte síťový spínač jednou a tím zapnete světelný zdroj. Ujistěte se, že příslušný indikátor svítí ( obr. 4.1 ). Indikátor napájecího zdroje Obr. 4.1 Síťový spínač 20 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

24 Pokud jednotka není napájena ze síťového zdroje V tomto případě zkontrolujte systém následovně: Ujistěte se, že elektrický kabel je dobře připojen k síťovému vývodu ve zdi a k zásuvce na světelném zdroji. Ujistěte se, že kryt lampy je úplně uzavřen. Z bezpečnostních důvodů světelný zdroj nesmí být zapnut, pokud není pevně uzavřen kryt lampy. Ujistěte se, že jističe jsou v pořádku ( nejsou vypadnuté ). Pokud ano, znovu je nastavte dle níže uvedeného postupu. VAROVÁNÍ Před výměnou pojistek vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Když vyměňujete pojistky, používejte pouze MAJ-893 ( 5x 20 mm ). Jinak může dojít k požáru nebo poškození zařízení. Pokud není jednotka napájena ze sítě ani po výměně pojistek, okamžitě vypněte světelný zdroj. Odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi a kontaktujte Olympus. Mohlo dojít k poškození nebo poruše zařízení a následkem může být požár nebo elektrický šok Vypněte síťový spínač a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Knoflíkem držáku pojistek otočte proti směru hodinových ručiček ( asi o 90 ), poté je přímo vytáhněte ( viz obr. 4.2 ). Knoflíky Držáky pojistek Obr. 4.2 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

25 6. Zkontrolujte pojistky ( viz obr. 4.3 ). I když je poškozena pouze jedna pojistka, vyměňte obě. Knoflík Pojistka Výměna pojistek Obr. 4.3 Zastrčte knoflík do držáku na pojistky, poté otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček až na doraz. Opět připojte elektrický kabel a zapněte síťový spínač. Ujistěte se, že indikátor síťového zdroje svítí. Když svítí indikátor pohotovostní lampy Když se rozsvítí indikátor pohotovostní lampy okamžitě po zapnutí světelného zdroje, je velice pravděpodobné, že pohotovostní lampy je spálená. Kontaktujte Olympus. 4.2 Kontrola životnosti lampy Zkontrolujte indikátor životnosti lampy. Indikátor životnosti lampy zobrazuje v hodinách celkový čas, kdy byla vyšetřovací lampa používaná. Když svítí indikátor 500 h ( viz obr. 4.4 ), vyměňte vyšetřovací lampu za novou, jak je zobrazeno v kapitole 6 Výměna lampy. POZNÁMKA Vyšetřovací lampa by měla být vyměněna okamžitě, když začne tmavnout, i když ještě nesvítí indikátor 500 h. 22 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

26 Indikátor životnosti lampy 500 h Obr Kontrola funkce filtru Funkce filtru umožňuje v speciálních případech umístit do světelného koridoru filtr podle vašeho uvážení. O volbě a instalování filtru pro speciální účely pojednává část 5.3 Používání funkce filtru. VAROVÁNÍ Nepoužívejte funkci filtru, když není do disku filtru instalován žádný filtr. Ujistěte se, že rám filtru pro speciální účely je co nejvíce zatlačen do disku filtru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení nebo světlo vycházející z distálního konce endoskopu by mohlo způsobit popáleniny. Když kontrolujete funkci filtru, nedotýkejte se ničeho uvnitř komory pro lampu. Kryt lampy a všechno uvnitř je velice teplé a mohlo by způsobit popáleniny. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se pohotovostní lampy, reflektoru nebo filtru. Přirozená vlhkost kůže vašich prstů může způsobit praskliny nebo poškození světelného zdroje. POZNÁMKA Když zapínáte světelný zdroj, funkce filtru je automaticky nastavena na modus běžného vyšetřování ( spínač pro filtr nesvítí ). Barva rámu filtru pro filtr pro speciální účely je stříbrná. V továrně je do rámu filtru místo filtru vsazena kovová destička. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

27 Když je skutečně zapnutý světelný zdroj, nastavte funkci filtru na modus běžného vyšetřování. Vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Odmontujte kryt lampy a ujistěte se, že do disku filtru je instalován filtr pro speciální účely ( obr. 4.5 ). Kryt lampy Komora pro lampu Disk filtru Obr. 4.5 Když filtr není instalován, znovu jej instalujte podle postupu uvedeného v části 5.3 Použití funkce filtru Bezpečně uzavřete kryt lampy. Poté připojte elektrický kabel a zapněte světelný zdroj. Modus filtru aktivujete stisknutím spínače pro filtr ( viz obr. 4.6 ). Uslyšíte pípnutí a spínač pro filtr se rozsvítí. Spínač pro filtr Obr Stiskněte spínač pro filtr ještě jednou. Funkce filtru se vrátí do modu běžného vyšetřování a spínač pro filtr přestane svítit. 24 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

28 4.4 Kontrola přívodu vzduchu a vody Když používáte k přívodu vody kontejner na vodu, zkontrolujte podle níže uvedeného postupu funkce pro přívod vzduchu a vody. 1. Ujistěte se, že jeden z indikátorů pro průtok vzduchu svítí ( 1, 2 a 3 ). Pokud nesvítí žádný indikátor, stiskněte jednou spínač pro regulaci průtoku vzduchu ( spínač pro zapnutí ).Poté se ujistěte, že uslyšíte pípnutí a že jeden z výše uvedených indikátorů svítí ( viz obr. 4.7 ). POZNÁMKA Když je světelný zdroj vypnut, nastavení regulace průtoku vzduchu se automaticky uchovává a opět se aktivuje, když světelný zdroj opět zapnete. Před odesláním zařízení byl regulátor průtoku vzduchu inaktivován. Stiskněte jednou spínač pro regulaci průtoku vzduchu ( spínač pro zapnutí ) a dojde tak k nastavení na hodnotu 1. Indikátory průtoku vzduchu Vypínač pro regulaci průtoku vzduchu ( pro vypnutí ) Spínač pro regulaci průtoku vzduchu ( pro zapnutí ) Obr Když je regulace průtoku vzduchu nastavena na 1, 2 nebo 3, ponořte distální konec připojeného endoskopu do sterilní vody a použijte funkci přívodu vzduchu podle popisu uvedeného v návodu k použití endoskopu. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

29 Zkontrolujte následující: Vzduchové bubliny jsou emitovány z trysky pro vzduch/vodu na distálním konci endoskopu. Když jsou vzduchové bubliny emitovány, stisknutím vypínače pro regulaci průtoku vzduchu se emise vzduchových bublin ukončí. Při dalším zapnutí je nastavení regulace průtoku vzduchu stejné, jako bylo před stisknutím vypínače pro regulaci průtoku vzduchu. Emise bublin pokračuje. Dalším stisknutím spínače pro regulaci průtoku vzduchu se tlak vzduchu a indikátor průtoku vzduchu se posune na následující hladinu ( po hladině 3 následuje hladina 1 ). 3. Vyjměte distální konec endoskopu ze sterilní vody a používejte funkci přívodu vody, jak je uvedeno v návodu k použití endoskopu. Ujistěte se, že množství vody vytékající z trysky pro vzduch/vodu na distálním konci endoskopu odpovídá nastavení pro regulaci průtoku vzduchu. 4.5 Kontrola vyšetřovacího světla VAROVÁNÍ Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru světelného zdroje v době, kdy je emitováno světlo. Může dojít k poškození zraku. Stiskněte spínač pro rozsvícení lampy. Ujistěte se, že bílé světlo je emitováno z distálního konce endoskopu, jak ukazuje obr Distální konec endoskopu Osvětlená oblast Obr OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

30 1. Stiskněte spínač pro rozsvícení lampy jednou. Rozsvícení se automaticky zopakuje do 5 sekund, než se rozsvítí vyšetřovací lampa. Pokud její rozsvícení vázne, tak světelný zdroj se automaticky přepíná na pohotovostní ( halogenovou ) lampu a rozsvítí se indikátor pro pohotovostní lampu. Pokud tato situace nastane, tak světelný zdroj vypněte a opět zapněte. Poté stiskněte spínač pro rozsvícení lampy. 2. Pokud rozsvícení vyšetřovací lampy vázne, tak ji vyměňte podle návodu uvedeného v kapitole 6 Výměna lampy. 4.6 Kontrola funkce klesající emise světla VAROVÁNÍ Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru světelného zdroje v době, kdy je emitováno světlo. Může dojít k poškození zraku. Mechanizmus klesající emise světla je bezpečnostní prvek, který má zabránit nechtěné emisi světla, např. když není připojen endoskop. Zkontrolujte následující Při emisi světla z endoskopu odpojte endoskop. Před výstupní zásuvku světelného zdroje umístěte vhodný předmět a ujistěte se, že emitované světlo je slabé. Opět připojte endoskop do výstupní zásuvky a ujistěte se, že z distálního koce endoskopu je emitováno světlo, a to podle návodu uvedeného v části 4.5 Kontrola vyšetřovacího světla. OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

31 4.7 Kontrola funkce prosvícení VAROVÁNÍ Když používáte fibroskop bez video nebo TV systému, nepoužívejte funkci prosvícení, když se díváte do okuláru endoskopu. Při aktivaci této funkce se vyšetřovací světlo nastaví na maximum a může dojít k poškození zraku. Funkce prosvícení umožňuje zevně se přesvědčit o pozici endoskopu v těle pacienta a to vzhledem k intenzivnímu vyšetřovacímu světlu emitovanému z distálního konce endoskopu. Zkontrolujte tuto funkci následovně. Stiskněte spínač pro prosvícení a ujistěte se, že: Uslyšíte pípnutí Indikátor prosvícení na předním panelu začne blikat Jas je pro ruční ovládání nastaven na maximum. Ovládání jasu zůstává nastaveno na manuální režim, dokonce i když stisknete volič režimu pro ovládání jasu auto/manual. Po sedmi vteřinách se jas světlo navrací do původní hodnoty. Distální konec endoskopu Obr. 4.9 POZNÁMKA Stisknutím spínače pro prosvícení, když je tato funkce již aktivována, dojde ke zrušení funkce prosvícení a obnoví se předešlé nastavení. 28 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

32 4.8 Kontrola nastavení jasu VAROVÁNÍ Když používáte fibroskop bez videosystému či TV systému, nastavte volič ovládání jasu auto/manual na MAN. V opačném případě se mění vyšetřovací světlo na maximum a může dojít k poškození zraku. Volba mezi automatickým a ručním ovládáním jasu Když volíte modus ovládání jasu, ujistěte se, že odpovídající indikátor svítí, když stisknete volič ovládání jasu auto/manual ( obr ) a že uslyšíte pípnutí. Indikátory Auto/manual Volič ovládání jasu Auto/manual Obr OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV

33 Automatické nastavení jasu. VAROVÁNÍ Před odpojením videosystému od endoskopu, vždy zvolte manuální ovladač jasu a nastavte hladinu jasu na minimum. Když odpojíte videosystém při nastaveném modu ovládání jasu na automatic, osvětlení se může změnit na maximální hladinu a může dojít k poškození zraku Stisknutím voliče ovládání jasu auto/manual nastavte AUTO. Nasměrujte distální konec endoskopu na vhodný předmět ve vzdálenosti od 5 do 60 mm ( viz obr ). Ujistěte se, že emitované světlo z distálního konce se v závislosti na vzdálenosti mění. Obr Ujistěte se, že dojde k následujícímu, pokud jsou spínače nastavení jasu ( ) stisknuty a distální konec endoskopu je vzdálen 30-40mm od objektu: Pokaždé, když jsou spínače nastavení jasu stisknuty, uslyšíte pípnutí a hladina jasu se náležitě zvýší nebo sníží. Aktuální hladina jasu je označena a indikátor hladiny se posune o jednu hladinu nahoru nebo dolů. Když držíte kterýkoliv spínač nastavení jasu stisknut, je slyšet následné pípání a indikátor hladiny jasu se mění kontinuálně. 30 OLYMPUS XENONOVÝ EVIS EXERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-160

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Číslo výrobku: CZ-67460

Číslo výrobku: CZ-67460 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ-67460 Verze 1.0-07/2005 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení

Více

LG ART COOL klimatizaèní jednotka

LG ART COOL klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG ART COOL klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: SP1 Chassis (A07_Series) (A09_Series) (A12_Series) LG DŮLEŽITÉ Přečtěte si prosím pečlivě

Více

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití

Mikroskop. ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i. Návod k použití Mikroskop ECLIPSE 50i ECLIPSE 55i Návod k použití M317E 03.12.CF1 CZ Úvod Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili výrobek společnosti Nikon. Tento návod, popisující základní funkce mikroskopu, je určen

Více

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka

LG Nástìnná klimatizaèní jednotka ČESKY ENGLISH ITALIANO ESPAŇOL FRANÇAS DEUTSCH GREEK LG Nástìnná klimatizaèní jednotka PŘÍRUČKA UŽIVATELE MODELY: LS-C076_Series LS-H076_Series LS-C096_Series LS-H096_Series LS-C6_Series LS-H6_Series LS-C86_Series

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Uživatelský manuál 1

Uživatelský manuál 1 Uživatelský manuál 1 ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie (adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo adaptéru

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Příručka systému (CS) 0558010097 06/2014 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

INFRASAUNA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Přečtěte si návod k použití

INFRASAUNA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Přečtěte si návod k použití INFRASAUNA INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Obecné informace... 4 II. Základní údaje... 5 III. Jednotlivé části... 5 IV. Označení součástí... 8 V. Návod k montáži...

Více